Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.716.283HZ=1N=33L=7.8100054349084E+25 mf=3.8385691341522E-24 MHzT=2.6051373963879E+17 s
2.716.283HeZ=2N=33L=1.5620010869817E+26 mf=1.9192845670761E-24 MHzT=5.2102747927757E+17 s
2.716.283LiZ=3N=33L=2.3430016304725E+26 mf=1.2795230447174E-24 MHzT=7.8154121891636E+17 s
2.716.283BeZ=4N=33L=3.1240021739634E+26 mf=9.5964228353804E-25 MHzT=1.0420549585551E+18 s
2.716.283BZ=5N=33L=3.9050027174542E+26 mf=7.6771382683043E-25 MHzT=1.3025686981939E+18 s
2.716.283CZ=6N=33L=4.686003260945E+26 mf=6.3976152235869E-25 MHzT=1.5630824378327E+18 s
2.716.283NZ=7N=33L=5.4670038044359E+26 mf=5.483670191646E-25 MHzT=1.8235961774715E+18 s
2.716.283OZ=8N=33L=6.2480043479267E+26 mf=4.7982114176902E-25 MHzT=2.0841099171103E+18 s
2.716.283FZ=9N=33L=7.0290048914175E+26 mf=4.2650768157246E-25 MHzT=2.3446236567491E+18 s
2.716.283NeZ=10N=33L=7.8100054349084E+26 mf=3.8385691341522E-25 MHzT=2.6051373963879E+18 s
2.716.283NaZ=11N=33L=8.5910059783992E+26 mf=3.4896083037747E-25 MHzT=2.8656511360267E+18 s
2.716.283MgZ=12N=33L=9.3720065218901E+26 mf=3.1988076117935E-25 MHzT=3.1261648756654E+18 s
2.716.283AlZ=13N=33L=1.0153007065381E+27 mf=2.9527454878094E-25 MHzT=3.3866786153042E+18 s
2.716.283SiZ=14N=33L=1.0934007608872E+27 mf=2.741835095823E-25 MHzT=3.647192354943E+18 s
2.716.283PZ=15N=33L=1.1715008152363E+27 mf=2.5590460894348E-25 MHzT=3.9077060945818E+18 s
2.716.283SZ=16N=33L=1.2496008695853E+27 mf=2.3991057088451E-25 MHzT=4.1682198342206E+18 s
2.716.283ClZ=17N=33L=1.3277009239344E+27 mf=2.2579818436189E-25 MHzT=4.4287335738594E+18 s
2.716.283ArZ=18N=33L=1.4058009782835E+27 mf=2.1325384078623E-25 MHzT=4.6892473134982E+18 s
2.716.283KZ=19N=33L=1.4839010326326E+27 mf=2.0202995442906E-25 MHzT=4.9497610531369E+18 s
2.716.283CaZ=20N=33L=1.5620010869817E+27 mf=1.9192845670761E-25 MHzT=5.2102747927757E+18 s
2.716.283ScZ=21N=33L=1.6401011413308E+27 mf=1.827890063882E-25 MHzT=5.4707885324145E+18 s
2.716.283TiZ=22N=33L=1.7182011956798E+27 mf=1.7448041518873E-25 MHzT=5.7313022720533E+18 s
2.716.283VZ=23N=33L=1.7963012500289E+27 mf=1.6689431018053E-25 MHzT=5.9918160116921E+18 s
2.716.283CrZ=24N=33L=1.874401304378E+27 mf=1.5994038058967E-25 MHzT=6.2523297513309E+18 s
2.716.283MnZ=25N=33L=1.9525013587271E+27 mf=1.5354276536609E-25 MHzT=6.5128434909697E+18 s
2.716.283FeZ=26N=33L=2.0306014130762E+27 mf=1.4763727439047E-25 MHzT=6.7733572306085E+18 s
2.716.283CoZ=27N=33L=2.1087014674253E+27 mf=1.4216922719082E-25 MHzT=7.0338709702472E+18 s
2.716.283NiZ=28N=33L=2.1868015217743E+27 mf=1.3709175479115E-25 MHzT=7.294384709886E+18 s
2.716.283CuZ=29N=33L=2.2649015761234E+27 mf=1.323644529018E-25 MHzT=7.5548984495248E+18 s
2.716.283ZnZ=30N=33L=2.3430016304725E+27 mf=1.2795230447174E-25 MHzT=7.8154121891636E+18 s
2.716.283GaZ=31N=33L=2.4211016848216E+27 mf=1.238248107791E-25 MHzT=8.0759259288024E+18 s
2.716.283GeZ=32N=33L=2.4992017391707E+27 mf=1.1995528544226E-25 MHzT=8.3364396684412E+18 s
2.716.283AsZ=33N=33L=2.5773017935198E+27 mf=1.1632027679249E-25 MHzT=8.59695340808E+18 s
2.716.283SeZ=34N=33L=2.6554018478689E+27 mf=1.1289909218095E-25 MHzT=8.8574671477187E+18 s
2.716.283BrZ=35N=33L=2.7335019022179E+27 mf=1.0967340383292E-25 MHzT=9.1179808873575E+18 s
2.716.283KrZ=36N=33L=2.811601956567E+27 mf=1.0662692039312E-25 MHzT=9.3784946269963E+18 s
2.716.283RbZ=37N=33L=2.8897020109161E+27 mf=1.0374511173384E-25 MHzT=9.6390083666351E+18 s
2.716.283SrZ=38N=33L=2.9678020652652E+27 mf=1.0101497721453E-25 MHzT=9.8995221062739E+18 s
2.716.283YZ=39N=33L=3.0459021196143E+27 mf=9.8424849593645E-26 MHzT=1.0160035845913E+19 s
2.716.283ZrZ=40N=33L=3.1240021739634E+27 mf=9.5964228353804E-26 MHzT=1.0420549585551E+19 s
2.716.283NbZ=41N=33L=3.2021022283124E+27 mf=9.3623637418346E-26 MHzT=1.068106332519E+19 s
2.716.283MoZ=42N=33L=3.2802022826615E+27 mf=9.1394503194099E-26 MHzT=1.0941577064829E+19 s
2.716.283TcZ=43N=33L=3.3583023370106E+27 mf=8.9269049631446E-26 MHzT=1.1202090804468E+19 s
2.716.283RuZ=44N=33L=3.4364023913597E+27 mf=8.7240207594367E-26 MHzT=1.1462604544107E+19 s
2.716.283RhZ=45N=33L=3.5145024457088E+27 mf=8.5301536314493E-26 MHzT=1.1723118283745E+19 s
2.716.283PdZ=46N=33L=3.5926025000579E+27 mf=8.3447155090264E-26 MHzT=1.1983632023384E+19 s
2.716.283AgZ=47N=33L=3.6707025544069E+27 mf=8.1671683705365E-26 MHzT=1.2244145763023E+19 s
2.716.283CdZ=48N=33L=3.748802608756E+27 mf=7.9970190294837E-26 MHzT=1.2504659502662E+19 s
2.716.283InZ=49N=33L=3.8269026631051E+27 mf=7.8338145594942E-26 MHzT=1.2765173242301E+19 s
2.716.283SnZ=50N=33L=3.9050027174542E+27 mf=7.6771382683043E-26 MHzT=1.3025686981939E+19 s
2.716.283SbZ=51N=33L=3.9831027718033E+27 mf=7.5266061453964E-26 MHzT=1.3286200721578E+19 s
2.716.283TeZ=52N=33L=4.0612028261524E+27 mf=7.3818637195234E-26 MHzT=1.3546714461217E+19 s
2.716.283JZ=53N=33L=4.1393028805014E+27 mf=7.2425832719852E-26 MHzT=1.3807228200856E+19 s
2.716.283XeZ=54N=33L=4.2174029348505E+27 mf=7.108461359541E-26 MHzT=1.4067741940494E+19 s
2.716.283CsZ=55N=33L=4.2955029891996E+27 mf=6.9792166075494E-26 MHzT=1.4328255680133E+19 s
2.716.283BaZ=56N=33L=4.3736030435487E+27 mf=6.8545877395574E-26 MHzT=1.4588769419772E+19 s
2.716.283LaZ=57N=33L=4.4517030978978E+27 mf=6.734331814302E-26 MHzT=1.4849283159411E+19 s
2.716.283CeZ=58N=33L=4.5298031522469E+27 mf=6.6182226450899E-26 MHzT=1.510979689905E+19 s
2.716.283PrZ=59N=33L=4.6079032065959E+27 mf=6.5060493799189E-26 MHzT=1.5370310638688E+19 s
2.716.283NdZ=60N=33L=4.686003260945E+27 mf=6.3976152235869E-26 MHzT=1.5630824378327E+19 s
2.716.283PmZ=61N=33L=4.7641033152941E+27 mf=6.2927362854954E-26 MHzT=1.5891338117966E+19 s
2.716.283SmZ=62N=33L=4.8422033696432E+27 mf=6.1912405389551E-26 MHzT=1.6151851857605E+19 s
2.716.283EuZ=63N=33L=4.9203034239923E+27 mf=6.0929668796066E-26 MHzT=1.6412365597244E+19 s
2.716.283GdZ=64N=33L=4.9984034783414E+27 mf=5.9977642721128E-26 MHzT=1.6672879336882E+19 s
2.716.283TbZ=65N=33L=5.0765035326905E+27 mf=5.9054909756187E-26 MHzT=1.6933393076521E+19 s
2.716.283DyZ=66N=33L=5.1546035870395E+27 mf=5.8160138396245E-26 MHzT=1.719390681616E+19 s
2.716.283HoZ=67N=33L=5.2327036413886E+27 mf=5.7292076629137E-26 MHzT=1.7454420555799E+19 s
2.716.283ErZ=68N=33L=5.3108036957377E+27 mf=5.6449546090473E-26 MHzT=1.7714934295437E+19 s
2.716.283TmZ=69N=33L=5.3889037500868E+27 mf=5.5631436726843E-26 MHzT=1.7975448035076E+19 s
2.716.283YbZ=70N=33L=5.4670038044359E+27 mf=5.483670191646E-26 MHzT=1.8235961774715E+19 s
2.716.283LuZ=71N=33L=5.545103858785E+27 mf=5.4064354002143E-26 MHzT=1.8496475514354E+19 s
2.716.283HfZ=72N=33L=5.623203913134E+27 mf=5.3313460196558E-26 MHzT=1.8756989253993E+19 s
2.716.283TaZ=73N=33L=5.7013039674831E+27 mf=5.2583138824002E-26 MHzT=1.9017502993631E+19 s
2.716.283WZ=74N=33L=5.7794040218322E+27 mf=5.1872555866921E-26 MHzT=1.927801673327E+19 s
2.716.283ReZ=75N=33L=5.8575040761813E+27 mf=5.1180921788696E-26 MHzT=1.9538530472909E+19 s
2.716.283OsZ=76N=33L=5.9356041305304E+27 mf=5.0507488607265E-26 MHzT=1.9799044212548E+19 s
2.716.283IrZ=77N=33L=6.0137041848795E+27 mf=4.9851547196781E-26 MHzT=2.0059557952187E+19 s
2.716.283PtZ=78N=33L=6.0918042392285E+27 mf=4.9212424796823E-26 MHzT=2.0320071691825E+19 s
2.716.283AuZ=79N=33L=6.1699042935776E+27 mf=4.8589482710787E-26 MHzT=2.0580585431464E+19 s
2.716.283HgZ=80N=33L=6.2480043479267E+27 mf=4.7982114176902E-26 MHzT=2.0841099171103E+19 s
2.716.283TlZ=81N=33L=6.3261044022758E+27 mf=4.738974239694E-26 MHzT=2.1101612910742E+19 s
2.716.283PbZ=82N=33L=6.4042044566249E+27 mf=4.6811818709173E-26 MHzT=2.1362126650381E+19 s
2.716.283BiZ=83N=33L=6.482304510974E+27 mf=4.62478208934E-26 MHzT=2.1622640390019E+19 s
2.716.283PoZ=84N=33L=6.560404565323E+27 mf=4.569725159705E-26 MHzT=2.1883154129658E+19 s
2.716.283AtZ=85N=33L=6.6385046196721E+27 mf=4.5159636872378E-26 MHzT=2.2143667869297E+19 s
2.716.283RnZ=86N=33L=6.7166046740212E+27 mf=4.4634524815723E-26 MHzT=2.2404181608936E+19 s
2.716.283FrZ=87N=33L=6.7947047283703E+27 mf=4.41214843006E-26 MHzT=2.2664695348574E+19 s
2.716.283RaZ=88N=33L=6.8728047827194E+27 mf=4.3620103797184E-26 MHzT=2.2925209088213E+19 s
2.716.283AcZ=89N=33L=6.9509048370685E+27 mf=4.3129990271373E-26 MHzT=2.3185722827852E+19 s
2.716.283ThZ=90N=33L=7.0290048914175E+27 mf=4.2650768157246E-26 MHzT=2.3446236567491E+19 s
2.716.283PaZ=91N=33L=7.1071049457666E+27 mf=4.2182078397277E-26 MHzT=2.370675030713E+19 s
2.716.283UZ=92N=33L=7.1852050001157E+27 mf=4.1723577545132E-26 MHzT=2.3967264046768E+19 s
2.716.283NpZ=93N=33L=7.2633050544648E+27 mf=4.1274936926367E-26 MHzT=2.4227777786407E+19 s
2.716.283PuZ=94N=33L=7.3414051088139E+27 mf=4.0835841852683E-26 MHzT=2.4488291526046E+19 s
2.716.283AmZ=95N=33L=7.419505163163E+27 mf=4.0405990885812E-26 MHzT=2.4748805265685E+19 s
2.716.283CmZ=96N=33L=7.4976052175121E+27 mf=3.9985095147418E-26 MHzT=2.5009319005324E+19 s
2.716.283BkZ=97N=33L=7.5757052718611E+27 mf=3.9572877671672E-26 MHzT=2.5269832744962E+19 s
2.716.283CfZ=98N=33L=7.6538053262102E+27 mf=3.9169072797471E-26 MHzT=2.5530346484601E+19 s
2.716.283EsZ=99N=33L=7.7319053805593E+27 mf=3.8773425597497E-26 MHzT=2.579086022424E+19 s
2.716.283FmZ=100N=33L=7.8100054349084E+27 mf=3.8385691341522E-26 MHzT=2.6051373963879E+19 s
2.716.283MdZ=101N=33L=7.8881054892575E+27 mf=3.8005634991606E-26 MHzT=2.6311887703517E+19 s
2.716.283NoZ=102N=33L=7.9662055436066E+27 mf=3.7633030726982E-26 MHzT=2.6572401443156E+19 s
2.716.283LrZ=103N=33L=8.0443055979556E+27 mf=3.7267661496623E-26 MHzT=2.6832915182795E+19 s
2.716.283RfZ=104N=33L=8.1224056523047E+27 mf=3.6909318597617E-26 MHzT=2.7093428922434E+19 s
2.716.283DbZ=105N=33L=8.2005057066538E+27 mf=3.655780127764E-26 MHzT=2.7353942662073E+19 s
2.716.283SgZ=106N=33L=8.2786057610029E+27 mf=3.6212916359926E-26 MHzT=2.7614456401711E+19 s
2.716.283BhZ=107N=33L=8.356705815352E+27 mf=3.5874477889273E-26 MHzT=2.787497014135E+19 s
2.716.283HsZ=108N=33L=8.4348058697011E+27 mf=3.5542306797705E-26 MHzT=2.8135483880989E+19 s
2.716.283MtZ=109N=33L=8.5129059240501E+27 mf=3.5216230588552E-26 MHzT=2.8395997620628E+19 s
2.716.283DsZ=110N=33L=8.5910059783992E+27 mf=3.4896083037747E-26 MHzT=2.8656511360267E+19 s
2.716.283RgZ=111N=33L=8.6691060327483E+27 mf=3.4581703911281E-26 MHzT=2.8917025099905E+19 s
2.716.283CnZ=112N=33L=8.7472060870974E+27 mf=3.4272938697787E-26 MHzT=2.9177538839544E+19 s
2.716.283UutZ=113N=33L=8.8253061414465E+27 mf=3.3969638355329E-26 MHzT=2.9438052579183E+19 s
2.716.283FlZ=114N=33L=8.9034061957956E+27 mf=3.367165907151E-26 MHzT=2.9698566318822E+19 s
2.716.283UupZ=115N=33L=8.9815062501446E+27 mf=3.3378862036106E-26 MHzT=2.995908005846E+19 s
2.716.283LvZ=116N=33L=9.0596063044937E+27 mf=3.309111322545E-26 MHzT=3.0219593798099E+19 s
2.716.283UusZ=117N=33L=9.1377063588428E+27 mf=3.2808283197882E-26 MHzT=3.0480107537738E+19 s
2.716.283UuoZ=118N=33L=9.2158064131919E+27 mf=3.2530246899595E-26 MHzT=3.0740621277377E+19 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de