Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Natrium    Na    Kernladungszahl Z=11 (p=11)
 Na(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Na2312 22.98976923 22.98373485 100% 3/2+   stabil   -9.5299E6 186.565E6 0.57#σ(n.γ); 0.4#σ(n.it) 
2.Na2211 21.99443689  21.98840252  3+ radioakt. 2.6019a K/β+=100 2.842E6 -5.182E6 174.145E6 2.83E3#σ(n.γ) 
3.Na2110 20.99765538 20.991621  3/2+ radioakt. 22.49 K/β+=100 3.548E6 -2.184E6 163.076E6  
4.Na2020.00735131 20.00131693  2+ radioakt. 447.9E-3 K/β+=79.95; Kα=20.5 13.89E6(K/β+); 9.16E6(Kα) 6.8477E6 145.973E6  
5.Na2413 23.99096291 23.98492853  4+ radioakt. 53852.4 ß-=100 5.516E6 -8.418E6 193.524E6  
6.Na2514 24.98995399 24.98391961  5/2+ radioakt. 59.1 ß-=100 3.835E6 -9.3578E6 202.535E6  
7.Na2615 25.99263302 25.98659864  3+ radioakt. 1.077 ß-=100 9.352E6 -6.8623E6 208.111E6  
8.Na2817 27.99893805 27.99290367  1+ radioakt. 30.5E6 ß-=99.42; β−n=0.58 14.029E6(β−); 5.525E6(β−n) -0.9892E6 218.38E6  
9.Na2918 29.002861 28.99682662  3/2 radioakt. 44.9E-3 ß-=78.5; β−n=21.5 13.284E6(β−); 9.612E6(β−n) 2.665E6 222.798E6  
10.Na3019 30.0089759 30.00294152  2+ radioakt. 48E-3 β−=68.85; β−n=30; β−2n=1.15; β−α=5.5E−5 17.271E6(β−); 10.909E6(β−n); 7.237E6(β−2n); 5.740E6(β−α) 8.361E6 225.173E6  
11.Na3120 31.01358463 31.00755025  3/2+ radioakt. 17.0E-3 β−=61.93; β−n=37; β−2n=0.9 15.871E6(β−); 13.493E6(β−n); ? 12.654E6 228.951E6  
12.Na3221 32.02046605 32.01443167  3- radioakt. 13.2E-3 β−=68; β−n=24; β−2n=8 20.019E6(β−); 14.21E6(β−n); 11.831E6(β−2n) 19.064E6 230.612E6  
13.Na3322 33.02671944 33.02068506  3/2+ radioakt. 8.2E-3 β−=40; β−n=47; β−2n=13 19.995E6(β−); 17.772E6(β−n); 11.963E6(β−2n) 24.889E6 232.859E6  
14.Na3423 34.03517038 34.029136  (1/2−) radioakt. 5.5 β−=85; β−n=15 23.953E6(β−); 19.796E6(β−n) 32.761E6 233.058E6  
15.Na3524 35.04249303 35.03645865  () radioakt. 1.5E-3 ß-=50; β−n=50 23.43E6(β−); 22.703E6(β−n) 39.582E6 234.308E6  
16.Na3625 36.05147966 36.04544529   radioakt. 100E-9 n=100 0.3E6 47.953E6 234.009E6  
17.Na3726 37.05934016 37.05330578  3/2+ radioakt. 1E-3 ß-=<100; β−n=>0 -0.749E6(ß-); 25.78E6(ß-n) 55.275E6 234.758E6  
18.Na24+113 23.99096291 23.98492853  1+ radioakt. 20.20E-3 IT=99.95; β−=0.05 0.472E6(IT); 5.988E6(β−) -8.418E6 193.524E6  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de