Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Magnesium    Mg    Kernladungszahl Z=12 (p=12)
 Mg(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Mg2412 23.98504231 23.97845935 78.99% 0+   stabil   -13.933E6 198.257E6 52#σ(n.γ) 
2.Mg2614 25.98259291 25.97600995 11.01% 0+   stabil   -16.2146E6 216.681E6 38.2#σ(n.γ) 
3.Mg2513 24.98583695 24.97925399 10.00% 5/2+   stabil   -13.1928E6 205.588E6 0.18#σ(n.γ) 
4.Mg2311 22.99412449 22.98754153  3/2+ radioakt. 11.317 K/β+=100 4.057E6 -5.473E6 181.725E6  
5.Mg2210 21.99957488 21.99299192  0+ radioakt. 3.8755 K/β+=100 4.786E6 -0.396E6 168.577E6  
6.Mg2121.0117129 21.00512994  5/2+ radioakt. 122E-3 K/β+=66.9; Kp=32.6; Kα=0.5 13.094E6(K/β+); 10.663E6(Kp); 6.534E6(Kα) 10.9105E6 149.199E6  
7.Mg2020.01886249 20.01227953  0+ radioakt. 908E-3 K/β+=73; Kp=27 10.723E6(K/β+); 8.53E6(Kp) 17.5703E6 134.468E6  
8.Mg2715 26.98434128 26.97775833  1/2+ radioakt. 567.48 ß-=100 2.61E6 -14.586E6 223.124E6 70E-3#σ(n.γ) 
9.Mg2816 27.98387687 27.97729391  0+ radioakt. 75294 ß-=100 1.832E6 -15.0186E6  231.627E6  
10.Mg2917 28.98860003 28.98201708  3/2+ radioakt. 1.3 ß-=100 7.596E6 -10.619E6 235.299E6  
11.Mg3018 29.99043472 29.98385176  0+ radioakt. 335E-3 ß-=100 6.962E6 -8.91E6 241.662E6  
12.Mg3119 30.99654641 30.98996345  1/2+ radioakt. 232E-3 ß-=98.3; β−n=1.7 11.737E6(β−); 4.584E6(β−n) -3.217E6 244.04E6  
13.Mg3220 31.99897498 31.99239202  0+ radioakt. 86E-3 ß-=94.5; β−n=5.5 10.106E6(β−); 5.927E6(β−n) -0.9548E6 249.849E6  
14.Mg3321 33.00525393 32.99867097  3/2+ radioakt. 90.5E-3 ß-=83; β−n=17 13.423E6(β−); 7.884E6(β−n) 4.894E6 252.071E6  
15.Mg3422 34.00945578 34.00287282  0+ radioakt. 20E-3 ß-=90; β−n=10 11.741E6(β−); 9.266E6(β−n) 8.808E6  256.229E6  
16.Mg3523 35.01733989 35.01075693  7/2- radioakt. 70E-3 ß-=48; β−n=52 16.282E6(ß-); 11.013E6(ß-n) 16.152E6 256.956E6  
17.Mg3624 36.02299961 36.01641665  0+ radioakt. 3.9E-3 ß-=60; β−n=40 15.642E6(β−); 13.483E6(β−n) 21.424E6 259.755E6  
18.Mg3725 37.03140009 37.02481714  7/2- radioakt. 40E-3 ß-=<100; β−n=>0 19.303E6(β−); 15.396E6(β−n) 29.249E6 260.002E6  
19.Mg3826 38.03756975 38.03098679  0+ radioakt. 1E-3 ß-=>0; β−n=<100 18.946E6(β−); 16.978E6(β−n) 34.996E6 262.326E6  
20.Mg3927 39.04677217 39.04018921  7/2− radioakt. 180E-9 n=100 19.447E6 43.568E6 261.825E6  
21.Mg4028 40.05392949 40.04734653  0+ radioakt. 1E−3 ß-=>0; β−n=>0 20.94E6(β−); 20.768E6(β−n) 50.235E6 263.23E6  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de