Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Rohdium    Rh    Kernladungszahl Z=45 (p=45)
 Rh(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Rh10358 102.90550427905 102.88081817856 100% 1/2−   stabil   -0.0880221953E9 884.1629953E6 10.6#σ(n.γ); 144#σ(n.it) 
2.Rh10257 101.90684320001 101.88215710976  1− radioakt. 1.78848000E7 K/β+=78.0288; β−=21.971200 23.22945E5(K/β+). 11.4945E5(β−)  -86.774785E6 87.48439809E7  
3.Rh10156 100.90616364801 100.88147754752  1/2− radioakt. 1.04090368E8 K=100.000000 5.41185E5 -8.7407873E7 86.74059777E7  
4.Rh10055 99.90812178945 99.88343569920  1− radioakt. 7.48800E4 K/β+=100.000000 3.62753E6 -8.5583873E7 85.75109889E7  
5.Rh9954 98.90813209857 98.88344599808  1/2− radioakt. 1.389568E6 K/β+=100.000000 21.02785E5 -8.5574401E7 8.494299905E8  
6.Rh9853 97.91070817793  97.88602208000  2+ radioakt. 522.752 K/β+=100.000000 5.056769E6 8.31747841E7 838.9589761E6  
7.Rh9752 96.91133683969 96.88665074944  9/2+ radioakt. 1841.920 K/β+=100.000000 35.2257E5 -825.891841E5 8.303020033E8  
8.Rh9651 95.91446106881 95.88977498112  6+ radioakt. 593.920 K/β+=100.000000 6.446081E6 -7.96790017E7 8.1932000001E8  
9.Rh9550 94.91589875969 94.89121266944  9/2 radioakt. 500.992 K/β+=100.000000 51.0977E5 -7.83397889E7 80.9910017E7  
10.Rh9449 93.92169783041 93.89701174016  4+ radioakt. 70.59968 K/β+=98.2320; Kp=1.76800000 9.628929E6(K/β+); 33.75873E5(Kp) -7.29380097E7 79.64369921E7  
11.Rh9348 92.92573972993 92.90105362944  9/2+ radioakt. 11.89888 K/β+>0; Kp>0 0.809217E7(K/β+); 247.297E4(Kp) -69.17299969E6 784.60161E6  
12.Rh10459 103.90665640961 103.88197030912  1+ radioakt. 42.2912 β−=99.5328; K/β+=0.467200 2.440961E6(β−); 11.38945E5(K/β+) -86.9489921E6 891.161089E6 40#σ(n.γ) 
13.Rh10560 104.9056945153 104.8810084096  7/2+ radioakt. 127296.000 -=100.000000 0.5669889E6 -8.7845121E7 9.00128001E8 11000#σ(n.γ); 5000#σ(n.it) 
14.Rh10661 105.9072876545 105.8826015488  1+ radioakt. 30.06976 -=100.000000 35.40993E5 -86.361089E6 906.71617E6  
15.Rh10762 106.9067487233 106.8820626432  7/2+ radioakt. 1302.016 -=100.000000 15.04001E5 -86.863105E6 9.15289089E8  
16.Rh10863 107.9087280129 107.8840419328  1+ radioakt. 16.7936 -=100.000000 45.05089E5  -850.19393E5 92.1517057E7  
17.Rh10964 108.9087380225 108.8840519168  7/2+ radioakt. 79.872 -=100.000000 2.596097E6 85.0099969E6 92.957953E7  
18.Rh11065 109.9111364097 109.8864503296  1+ radioakt. 32.000 -=100.000000 55.73121E5 -8.27759105E7 935.416065E6  
19.Rh11166 110.9115859201 110.8868998144  7/2+ radioakt. 11.008 -=100.000000 3.646977E6 -823.571969E5 943.067905E6  
20.Rh11267 111.9143941889 111.8897080832  1+ radioakt. 2.1008 -=100.000000 6.594929E6 -7.97413121E7 9.48524033E8  
21.Rh11368 112.9155306497 112.8908445440   7/2+ radioakt. 2.7904 -=100.000000 50.08897E5 -78.6827009E6 955.536897E6  
22.Rh11469 113.9188067841 113.8941206784  1+ radioakt. 1.85088 -=100.000000 7.866113E6 -75.6310017E6 960.556033E6  
23.Rh11570 114.9203344385 114.8956483328  7/2+ radioakt. 0.99072 -=100.000000 6.194945E6 -7.42080001E7 967.2049921E6  
24.Rh11671 115.9240619777 115.8993758976  1+ radioakt. 0.68096 -=100.000000 9223.937E3 -7.07357953E7 97.18040065E7  
25.Rh11772 116.9259802113 116.9012941056  7/2+ radioakt. 0.44032 -=100.000000 75.80929E5 -68.9489921E6 97.80879873E7  
26.Rh103+158 102.90550427953 102.88081817904  7/2+ radioakt. 3367.1936 IT=100.000000 39.9873E3 -0.880222001E8 884.1630001E6  
27.Rh102+157 101.90684320049  101.88215711024  6(+) radioakt. 91517039.872 K/β+=99.7680; IT=2.3200000 2.464001E6(K/β+); 1.41057E5 (IT)  -86.774833E6 87.48439857E7   
28.Rh101+156 100.90616364849 100.88147754800  9/2+ radioakt. 374976.000 K=92.8048; IT=7.19520000 0.699121E6(K); 1.57073E5(IT) -8.7407921E7 86.74059825E7  
29.Rh100+155 99.90812178993 99.88343569968  (5+) radioakt. 16559.872  IT≈98.3088; K/β+≈1.69120000 49.112065(IT); 3.630081E6(K/β+) -855.83921E5 85.75109937E7  
30.Rh99+154 98.90813209905 98.88344599856   9/2+ radioakt. 16919.936 K/β+=99.8192>99.8448; IT>0.155184>0.180784 2.167041E6 (K/β+); 0.064001E6(IT) -8.5574449E7 8.494299953E8  
31.Rh98+153 97.91070817841 97.88602208048  (5+) radioakt. 209.920 K/β+>0; IT=>0 50.57025E5(K/β+); 49(IT)  -8.31747889E7 8389.589809E5  
32.Rh97+152 96.91133684017 96.88665074992  (1/2) radioakt. 2771.968 K/β+=94.4352; IT=5.6480000 3779.073E3(K/β+); 2.59073E5(IT) -825.891889E5 8.303020081E8  
33.Rh96+151 95.91446106929 95.88977498160  3+ radioakt. 90.60096 IT=60.11040000; K/β+=39.8896 0.51969E5(IT); 6.498049E6(K/β+) -7.96790065E7 8.1932000049E8  
34.Rh95+150 94.91589876017 94.89121266992  (1/2) radioakt. 117.6064 K/β+=11.98240000; IT=88.0176 5.652993E6(K/β+); 5.42977E5(IT) -7.83397937E7 80.9910065E7  
35.Rh94+149 93.92169783089 93.89701174064  (8+) radioakt. 25.79968 K/β+=100.000000 9.60001E6 -7.29380145E7 79.64369969E7  
36.Rh104+159 103.90665641009 103.88197030960  5+ radioakt. 260.4032 IT=99.8704; β−=0.12960000 1.289985E5(IT). 2.569985E6(β−) -86.9489969E6 891.161137E6  
37.Rh105+160 104.9056945201 104.8810084144  1/2− radioakt. 45.056 IT=100.000000 13.0049E4 -8.7845169E7 9.00128049E8  
38.Rh106+161 105.9072876593 105.8826015536  (6)+ radioakt. 7859.968 β−=100.000000 3.677953E6 -86.361137E6 906.71665E6  
39.Rh108+163 107.9087280177 107.8840419376  (5+) radioakt. 3600.0000 β−=100.000000 45.09953E5 -850.19441E5 92.1517105E7  
40.Rh110+165 109.9111364145 109.8864503344   radioakt. 284.928 β−=100.000000 5400.063E3 -8.27759153E7 935.416113E6  
41.Rh112+167 111.9143941937 111.8897080880   radioakt. 6.80239872 β−=100.000000 6.8000000E6 -7.97413169E7 9.48524081E8  
42.Rh114+169 113.9188067889 113.8941206832   radioakt. 1.849856 β−=100.000000 7.900161E6 -75.6310065E6 960.556081E6  
43.Rh116+171 115.9240619825 115.8993759024  5; 6; 7 radioakt. 0.8999936 β−=100.000000 0.8900097E7 -7.07358001E7 97.18040113E7  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2HZ=1N=33L=0.020841846252051 mf=14384.160326991 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2HeZ=2N=33L=0.041683692504102 mf=7192.0801634956 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2LiZ=3N=33L=0.062525538756153 mf=4794.7201089971 MHzT=2.0856274761973E-10 s
2BeZ=4N=33L=0.083367385008204 mf=3596.0400817478 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2BZ=5N=33L=0.10420923126025 mf=2876.8320653982 MHzT=3.4760457936622E-10 s
2CZ=6N=33L=0.12505107751231 mf=2397.3600544985 MHzT=4.1712549523946E-10 s
2NZ=7N=33L=0.14589292376436 mf=2054.880046713 MHzT=4.866464111127E-10 s
2OZ=8N=33L=0.16673477001641 mf=1798.0200408739 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2FZ=9N=33L=0.18757661626846 mf=1598.2400363324 MHzT=6.2568824285919E-10 s
2NeZ=10N=33L=0.20841846252051 mf=1438.4160326991 MHzT=6.9520915873244E-10 s
2NaZ=11N=33L=0.22926030877256 mf=1307.6509388174 MHzT=7.6473007460568E-10 s
2MgZ=12N=33L=0.25010215502461 mf=1198.6800272493 MHzT=8.3425099047892E-10 s
2AlZ=13N=33L=0.27094400127666 mf=1106.473871307 MHzT=9.0377190635217E-10 s
2SiZ=14N=33L=0.29178584752871 mf=1027.4400233565 MHzT=9.7329282222541E-10 s
2PZ=15N=33L=0.31262769378076 mf=958.94402179941 MHzT=1.0428137380987E-9 s
2SZ=16N=33L=0.33346954003281 mf=899.01002043695 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2ClZ=17N=33L=0.35431138628487 mf=846.1270780583 MHzT=1.1818555698451E-9 s
2ArZ=18N=33L=0.37515323253692 mf=799.12001816618 MHzT=1.2513764857184E-9 s
2KZ=19N=33L=0.39599507878897 mf=757.06106984164 MHzT=1.3208974015916E-9 s
2CaZ=20N=33L=0.41683692504102 mf=719.20801634956 MHzT=1.3904183174649E-9 s
2ScZ=21N=33L=0.43767877129307 mf=684.96001557101 MHzT=1.4599392333381E-9 s
2TiZ=22N=33L=0.45852061754512 mf=653.82546940869 MHzT=1.5294601492114E-9 s
2VZ=23N=33L=0.47936246379717 mf=625.39827508657 MHzT=1.5989810650846E-9 s
2CrZ=24N=33L=0.50020431004922 mf=599.34001362463 MHzT=1.6685019809578E-9 s
2MnZ=25N=33L=0.52104615630127 mf=575.36641307965 MHzT=1.7380228968311E-9 s
2FeZ=26N=33L=0.54188800255332 mf=553.23693565351 MHzT=1.8075438127043E-9 s
2CoZ=27N=33L=0.56272984880537 mf=532.74667877745 MHzT=1.8770647285776E-9 s
2NiZ=28N=33L=0.58357169505743 mf=513.72001167826 MHzT=1.9465856444508E-9 s
2CuZ=29N=33L=0.60441354130948 mf=496.00552851694 MHzT=2.0161065603241E-9 s
2ZnZ=30N=33L=0.62525538756153 mf=479.47201089971 MHzT=2.0856274761973E-9 s
2GaZ=31N=33L=0.64609723381358 mf=464.00517183842 MHzT=2.1551483920705E-9 s
2GeZ=32N=33L=0.66693908006563 mf=449.50501021847 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2AsZ=33N=33L=0.68778092631768 mf=435.88364627246 MHzT=2.294190223817E-9 s
2SeZ=34N=33L=0.70862277256973 mf=423.06353902915 MHzT=2.3637111396903E-9 s
2BrZ=35N=33L=0.72946461882178 mf=410.9760093426 MHzT=2.4332320555635E-9 s
2KrZ=36N=33L=0.75030646507383 mf=399.56000908309 MHzT=2.5027529714368E-9 s
2RbZ=37N=33L=0.77114831132588 mf=388.76108991868 MHzT=2.57227388731E-9 s
2SrZ=38N=33L=0.79199015757793 mf=378.53053492082 MHzT=2.6417948031833E-9 s
2YZ=39N=33L=0.81283200382998 mf=368.824623769 MHzT=2.7113157190565E-9 s
2ZrZ=40N=33L=0.83367385008204 mf=359.60400817478 MHzT=2.7808366349297E-9 s
2NbZ=41N=33L=0.85451569633409 mf=350.8331787071 MHzT=2.850357550803E-9 s
2MoZ=42N=33L=0.87535754258614 mf=342.4800077855 MHzT=2.9198784666762E-9 s
2TcZ=43N=33L=0.89619938883819 mf=334.51535644166 MHzT=2.9893993825495E-9 s
2RuZ=44N=33L=0.91704123509024 mf=326.91273470434 MHzT=3.0589202984227E-9 s
2RhZ=45N=33L=0.93788308134229 mf=319.64800726647 MHzT=3.128441214296E-9 s
2PdZ=46N=33L=0.95872492759434 mf=312.69913754329 MHzT=3.1979621301692E-9 s
2AgZ=47N=33L=0.97956677384639 mf=306.04596440407 MHzT=3.2674830460424E-9 s
2CdZ=48N=33L=1.0004086200984 mf=299.67000681232 MHzT=3.3370039619157E-9 s
2InZ=49N=33L=1.0212504663505 mf=293.55429238757 MHzT=3.4065248777889E-9 s
2SnZ=50N=33L=1.0420923126025 mf=287.68320653982 MHzT=3.4760457936622E-9 s
2SbZ=51N=33L=1.0629341588546 mf=282.04235935277 MHzT=3.5455667095354E-9 s
2TeZ=52N=33L=1.0837760051066 mf=276.61846782675 MHzT=3.6150876254087E-9 s
2JZ=53N=33L=1.1046178513587 mf=271.39925145266 MHzT=3.6846085412819E-9 s
2XeZ=54N=33L=1.1254596976107 mf=266.37333938873 MHzT=3.7541294571552E-9 s
2CsZ=55N=33L=1.1463015438628 mf=261.53018776348 MHzT=3.8236503730284E-9 s
2BaZ=56N=33L=1.1671433901149 mf=256.86000583913 MHzT=3.8931712889016E-9 s
2LaZ=57N=33L=1.1879852363669 mf=252.35368994721 MHzT=3.9626922047749E-9 s
2CeZ=58N=33L=1.208827082619 mf=248.00276425847 MHzT=4.0322131206481E-9 s
2PrZ=59N=33L=1.229668928871 mf=243.79932757612 MHzT=4.1017340365214E-9 s
2NdZ=60N=33L=1.2505107751231 mf=239.73600544985 MHzT=4.1712549523946E-9 s
2PmZ=61N=33L=1.2713526213751 mf=235.80590699986 MHzT=4.2407758682679E-9 s
2SmZ=62N=33L=1.2921944676272 mf=232.00258591921 MHzT=4.3102967841411E-9 s
2EuZ=63N=33L=1.3130363138792 mf=228.32000519034 MHzT=4.3798177000143E-9 s
2GdZ=64N=33L=1.3338781601313 mf=224.75250510924 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2TbZ=65N=33L=1.3547200063833 mf=221.2947742614 MHzT=4.5188595317608E-9 s
2DyZ=66N=33L=1.3755618526354 mf=217.94182313623 MHzT=4.5883804476341E-9 s
2HoZ=67N=33L=1.3964036988874 mf=214.68896010435 MHzT=4.6579013635073E-9 s
2ErZ=68N=33L=1.4172455451395 mf=211.53176951458 MHzT=4.7274222793806E-9 s
2TmZ=69N=33L=1.4380873913915 mf=208.46609169552 MHzT=4.7969431952538E-9 s
2YbZ=70N=33L=1.4589292376436 mf=205.4880046713 MHzT=4.866464111127E-9 s
2LuZ=71N=33L=1.4797710838956 mf=202.59380742241 MHzT=4.9359850270003E-9 s
2HfZ=72N=33L=1.5006129301477 mf=199.78000454154 MHzT=5.0055059428735E-9 s
2TaZ=73N=33L=1.5214547763997 mf=197.04329215056 MHzT=5.0750268587468E-9 s
2WZ=74N=33L=1.5422966226518 mf=194.38054495934 MHzT=5.14454777462E-9 s
2ReZ=75N=33L=1.5631384689038 mf=191.78880435988 MHzT=5.2140686904933E-9 s
2OsZ=76N=33L=1.5839803151559 mf=189.26526746041 MHzT=5.2835896063665E-9 s
2IrZ=77N=33L=1.6048221614079 mf=186.80727697391 MHzT=5.3531105222398E-9 s
2PtZ=78N=33L=1.62566400766 mf=184.4123118845 MHzT=5.422631438113E-9 s
2AuZ=79N=33L=1.646505853912 mf=182.07797882267 MHzT=5.4921523539862E-9 s
2HgZ=80N=33L=1.6673477001641 mf=179.80200408739 MHzT=5.5616732698595E-9 s
2TlZ=81N=33L=1.6881895464161 mf=177.58222625915 MHzT=5.6311941857327E-9 s
2PbZ=82N=33L=1.7090313926682 mf=175.41658935355 MHzT=5.700715101606E-9 s
2BiZ=83N=33L=1.7298732389202 mf=173.30313646977 MHzT=5.7702360174792E-9 s
2PoZ=84N=33L=1.7507150851723 mf=171.24000389275 MHzT=5.8397569333525E-9 s
2AtZ=85N=33L=1.7715569314243 mf=169.22541561166 MHzT=5.9092778492257E-9 s
2RnZ=86N=33L=1.7923987776764 mf=167.25767822083 MHzT=5.9787987650989E-9 s
2FrZ=87N=33L=1.8132406239284 mf=165.33517617231 MHzT=6.0483196809722E-9 s
2RaZ=88N=33L=1.8340824701805 mf=163.45636735217 MHzT=6.1178405968454E-9 s
2AcZ=89N=33L=1.8549243164325 mf=161.61977895496 MHzT=6.1873615127187E-9 s
2ThZ=90N=33L=1.8757661626846 mf=159.82400363324 MHzT=6.2568824285919E-9 s
2PaZ=91N=33L=1.8966080089366 mf=158.067695901 MHzT=6.3264033444652E-9 s
2UZ=92N=33L=1.9174498551887 mf=156.34956877164 MHzT=6.3959242603384E-9 s
2NpZ=93N=33L=1.9382917014407 mf=154.66839061281 MHzT=6.4654451762116E-9 s
2PuZ=94N=33L=1.9591335476928 mf=153.02298220203 MHzT=6.5349660920849E-9 s
2AmZ=95N=33L=1.9799753939448 mf=151.41221396833 MHzT=6.6044870079581E-9 s
2CmZ=96N=33L=2.0008172401969 mf=149.83500340616 MHzT=6.6740079238314E-9 s
2BkZ=97N=33L=2.0216590864489 mf=148.29031264939 MHzT=6.7435288397046E-9 s
2CfZ=98N=33L=2.042500932701 mf=146.77714619379 MHzT=6.8130497555779E-9 s
2EsZ=99N=33L=2.063342778953 mf=145.29454875749 MHzT=6.8825706714511E-9 s
2FmZ=100N=33L=2.0841846252051 mf=143.84160326991 MHzT=6.9520915873244E-9 s
2MdZ=101N=33L=2.1050264714571 mf=142.41742898011 MHzT=7.0216125031976E-9 s
2NoZ=102N=33L=2.1258683177092 mf=141.02117967638 MHzT=7.0911334190708E-9 s
2LrZ=103N=33L=2.1467101639612 mf=139.65204200962 MHzT=7.1606543349441E-9 s
2RfZ=104N=33L=2.1675520102133 mf=138.30923391338 MHzT=7.2301752508173E-9 s
2DbZ=105N=33L=2.1883938564653 mf=136.9920031142 MHzT=7.2996961666906E-9 s
2SgZ=106N=33L=2.2092357027174 mf=135.69962572633 MHzT=7.3692170825638E-9 s
2BhZ=107N=33L=2.2300775489694 mf=134.43140492515 MHzT=7.4387379984371E-9 s
2HsZ=108N=33L=2.2509193952215 mf=133.18666969436 MHzT=7.5082589143103E-9 s
2MtZ=109N=33L=2.2717612414735 mf=131.96477364212 MHzT=7.5777798301835E-9 s
2DsZ=110N=33L=2.2926030877256 mf=130.76509388174 MHzT=7.6473007460568E-9 s
2RgZ=111N=33L=2.3134449339776 mf=129.58702997289 MHzT=7.71682166193E-9 s
2CnZ=112N=33L=2.3342867802297 mf=128.43000291956 MHzT=7.7863425778033E-9 s
2UutZ=113N=33L=2.3551286264818 mf=127.29345422116 MHzT=7.8558634936765E-9 s
2FlZ=114N=33L=2.3759704727338 mf=126.17684497361 MHzT=7.9253844095498E-9 s
2UupZ=115N=33L=2.3968123189859 mf=125.07965501731 MHzT=7.994905325423E-9 s
2LvZ=116N=33L=2.4176541652379 mf=124.00138212923 MHzT=8.0644262412962E-9 s
2UusZ=117N=33L=2.43849601149 mf=122.94154125633 MHzT=8.1339471571695E-9 s
2UuoZ=118N=33L=2.459337857742 mf=121.89966378806 MHzT=8.2034680730427E-9 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de