Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Rohdium    Rh    Kernladungszahl Z=45 (p=45)
 Rh(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Rh10358 102.90550427905 102.88081817856 100% 1/2−   stabil   -0.0880221953E9 884.1629953E6 10.6#σ(n.γ); 144#σ(n.it) 
2.Rh10257 101.90684320001 101.88215710976  1− radioakt. 1.78848000E7 K/β+=78.0288; β−=21.971200 23.22945E5(K/β+). 11.4945E5(β−)  -86.774785E6 87.48439809E7  
3.Rh10156 100.90616364801 100.88147754752  1/2− radioakt. 1.04090368E8 K=100.000000 5.41185E5 -8.7407873E7 86.74059777E7  
4.Rh10055 99.90812178945 99.88343569920  1− radioakt. 7.48800E4 K/β+=100.000000 3.62753E6 -8.5583873E7 85.75109889E7  
5.Rh9954 98.90813209857 98.88344599808  1/2− radioakt. 1.389568E6 K/β+=100.000000 21.02785E5 -8.5574401E7 8.494299905E8  
6.Rh9853 97.91070817793  97.88602208000  2+ radioakt. 522.752 K/β+=100.000000 5.056769E6 8.31747841E7 838.9589761E6  
7.Rh9752 96.91133683969 96.88665074944  9/2+ radioakt. 1841.920 K/β+=100.000000 35.2257E5 -825.891841E5 8.303020033E8  
8.Rh9651 95.91446106881 95.88977498112  6+ radioakt. 593.920 K/β+=100.000000 6.446081E6 -7.96790017E7 8.1932000001E8  
9.Rh9550 94.91589875969 94.89121266944  9/2 radioakt. 500.992 K/β+=100.000000 51.0977E5 -7.83397889E7 80.9910017E7  
10.Rh9449 93.92169783041 93.89701174016  4+ radioakt. 70.59968 K/β+=98.2320; Kp=1.76800000 9.628929E6(K/β+); 33.75873E5(Kp) -7.29380097E7 79.64369921E7  
11.Rh9348 92.92573972993 92.90105362944  9/2+ radioakt. 11.89888 K/β+>0; Kp>0 0.809217E7(K/β+); 247.297E4(Kp) -69.17299969E6 784.60161E6  
12.Rh10459 103.90665640961 103.88197030912  1+ radioakt. 42.2912 β−=99.5328; K/β+=0.467200 2.440961E6(β−); 11.38945E5(K/β+) -86.9489921E6 891.161089E6 40#σ(n.γ) 
13.Rh10560 104.9056945153 104.8810084096  7/2+ radioakt. 127296.000 -=100.000000 0.5669889E6 -8.7845121E7 9.00128001E8 11000#σ(n.γ); 5000#σ(n.it) 
14.Rh10661 105.9072876545 105.8826015488  1+ radioakt. 30.06976 -=100.000000 35.40993E5 -86.361089E6 906.71617E6  
15.Rh10762 106.9067487233 106.8820626432  7/2+ radioakt. 1302.016 -=100.000000 15.04001E5 -86.863105E6 9.15289089E8  
16.Rh10863 107.9087280129 107.8840419328  1+ radioakt. 16.7936 -=100.000000 45.05089E5  -850.19393E5 92.1517057E7  
17.Rh10964 108.9087380225 108.8840519168  7/2+ radioakt. 79.872 -=100.000000 2.596097E6 85.0099969E6 92.957953E7  
18.Rh11065 109.9111364097 109.8864503296  1+ radioakt. 32.000 -=100.000000 55.73121E5 -8.27759105E7 935.416065E6  
19.Rh11166 110.9115859201 110.8868998144  7/2+ radioakt. 11.008 -=100.000000 3.646977E6 -823.571969E5 943.067905E6  
20.Rh11267 111.9143941889 111.8897080832  1+ radioakt. 2.1008 -=100.000000 6.594929E6 -7.97413121E7 9.48524033E8  
21.Rh11368 112.9155306497 112.8908445440   7/2+ radioakt. 2.7904 -=100.000000 50.08897E5 -78.6827009E6 955.536897E6  
22.Rh11469 113.9188067841 113.8941206784  1+ radioakt. 1.85088 -=100.000000 7.866113E6 -75.6310017E6 960.556033E6  
23.Rh11570 114.9203344385 114.8956483328  7/2+ radioakt. 0.99072 -=100.000000 6.194945E6 -7.42080001E7 967.2049921E6  
24.Rh11671 115.9240619777 115.8993758976  1+ radioakt. 0.68096 -=100.000000 9223.937E3 -7.07357953E7 97.18040065E7  
25.Rh11772 116.9259802113 116.9012941056  7/2+ radioakt. 0.44032 -=100.000000 75.80929E5 -68.9489921E6 97.80879873E7  
26.Rh103+158 102.90550427953 102.88081817904  7/2+ radioakt. 3367.1936 IT=100.000000 39.9873E3 -0.880222001E8 884.1630001E6  
27.Rh102+157 101.90684320049  101.88215711024  6(+) radioakt. 91517039.872 K/β+=99.7680; IT=2.3200000 2.464001E6(K/β+); 1.41057E5 (IT)  -86.774833E6 87.48439857E7   
28.Rh101+156 100.90616364849 100.88147754800  9/2+ radioakt. 374976.000 K=92.8048; IT=7.19520000 0.699121E6(K); 1.57073E5(IT) -8.7407921E7 86.74059825E7  
29.Rh100+155 99.90812178993 99.88343569968  (5+) radioakt. 16559.872  IT≈98.3088; K/β+≈1.69120000 49.112065(IT); 3.630081E6(K/β+) -855.83921E5 85.75109937E7  
30.Rh99+154 98.90813209905 98.88344599856   9/2+ radioakt. 16919.936 K/β+=99.8192>99.8448; IT>0.155184>0.180784 2.167041E6 (K/β+); 0.064001E6(IT) -8.5574449E7 8.494299953E8  
31.Rh98+153 97.91070817841 97.88602208048  (5+) radioakt. 209.920 K/β+>0; IT=>0 50.57025E5(K/β+); 49(IT)  -8.31747889E7 8389.589809E5  
32.Rh97+152 96.91133684017 96.88665074992  (1/2) radioakt. 2771.968 K/β+=94.4352; IT=5.6480000 3779.073E3(K/β+); 2.59073E5(IT) -825.891889E5 8.303020081E8  
33.Rh96+151 95.91446106929 95.88977498160  3+ radioakt. 90.60096 IT=60.11040000; K/β+=39.8896 0.51969E5(IT); 6.498049E6(K/β+) -7.96790065E7 8.1932000049E8  
34.Rh95+150 94.91589876017 94.89121266992  (1/2) radioakt. 117.6064 K/β+=11.98240000; IT=88.0176 5.652993E6(K/β+); 5.42977E5(IT) -7.83397937E7 80.9910065E7  
35.Rh94+149 93.92169783089 93.89701174064  (8+) radioakt. 25.79968 K/β+=100.000000 9.60001E6 -7.29380145E7 79.64369969E7  
36.Rh104+159 103.90665641009 103.88197030960  5+ radioakt. 260.4032 IT=99.8704; β−=0.12960000 1.289985E5(IT). 2.569985E6(β−) -86.9489969E6 891.161137E6  
37.Rh105+160 104.9056945201 104.8810084144  1/2− radioakt. 45.056 IT=100.000000 13.0049E4 -8.7845169E7 9.00128049E8  
38.Rh106+161 105.9072876593 105.8826015536  (6)+ radioakt. 7859.968 β−=100.000000 3.677953E6 -86.361137E6 906.71665E6  
39.Rh108+163 107.9087280177 107.8840419376  (5+) radioakt. 3600.0000 β−=100.000000 45.09953E5 -850.19441E5 92.1517105E7  
40.Rh110+165 109.9111364145 109.8864503344   radioakt. 284.928 β−=100.000000 5400.063E3 -8.27759153E7 935.416113E6  
41.Rh112+167 111.9143941937 111.8897080880   radioakt. 6.80239872 β−=100.000000 6.8000000E6 -7.97413169E7 9.48524081E8  
42.Rh114+169 113.9188067889 113.8941206832   radioakt. 1.849856 β−=100.000000 7.900161E6 -75.6310065E6 960.556081E6  
43.Rh116+171 115.9240619825 115.8993759024  5; 6; 7 radioakt. 0.8999936 β−=100.000000 0.8900097E7 -7.07358001E7 97.18040113E7  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.613.141HZ=1N=33L=4.0016291189428E-28 mf=7.4917602078826E+29 MHzT=1.3347997963787E-36 s
1.613.141HeZ=2N=33L=8.0032582378856E-28 mf=3.7458801039413E+29 MHzT=2.6695995927575E-36 s
1.613.141LiZ=3N=33L=1.2004887356828E-27 mf=2.4972534026275E+29 MHzT=4.0043993891362E-36 s
1.613.141BeZ=4N=33L=1.6006516475771E-27 mf=1.8729400519707E+29 MHzT=5.3391991855149E-36 s
1.613.141BZ=5N=33L=2.0008145594714E-27 mf=1.4983520415765E+29 MHzT=6.6739989818936E-36 s
1.613.141CZ=6N=33L=2.4009774713657E-27 mf=1.2486267013138E+29 MHzT=8.0087987782724E-36 s
1.613.141NZ=7N=33L=2.80114038326E-27 mf=1.0702514582689E+29 MHzT=9.3435985746511E-36 s
1.613.141OZ=8N=33L=3.2013032951542E-27 mf=9.3647002598533E+28 MHzT=1.067839837103E-35 s
1.613.141FZ=9N=33L=3.6014662070485E-27 mf=8.3241780087585E+28 MHzT=1.2013198167409E-35 s
1.613.141NeZ=10N=33L=4.0016291189428E-27 mf=7.4917602078826E+28 MHzT=1.3347997963787E-35 s
1.613.141NaZ=11N=33L=4.4017920308371E-27 mf=6.8106910980751E+28 MHzT=1.4682797760166E-35 s
1.613.141MgZ=12N=33L=4.8019549427313E-27 mf=6.2431335065689E+28 MHzT=1.6017597556545E-35 s
1.613.141AlZ=13N=33L=5.2021178546256E-27 mf=5.762892467602E+28 MHzT=1.7352397352923E-35 s
1.613.141SiZ=14N=33L=5.6022807665199E-27 mf=5.3512572913447E+28 MHzT=1.8687197149302E-35 s
1.613.141PZ=15N=33L=6.0024436784142E-27 mf=4.9945068052551E+28 MHzT=2.0021996945681E-35 s
1.613.141SZ=16N=33L=6.4026065903085E-27 mf=4.6823501299266E+28 MHzT=2.135679674206E-35 s
1.613.141ClZ=17N=33L=6.8027695022027E-27 mf=4.4069177693427E+28 MHzT=2.2691596538438E-35 s
1.613.141ArZ=18N=33L=7.202932414097E-27 mf=4.1620890043792E+28 MHzT=2.4026396334817E-35 s
1.613.141KZ=19N=33L=7.6030953259913E-27 mf=3.9430316883593E+28 MHzT=2.5361196131196E-35 s
1.613.141CaZ=20N=33L=8.0032582378856E-27 mf=3.7458801039413E+28 MHzT=2.6695995927575E-35 s
1.613.141ScZ=21N=33L=8.4034211497799E-27 mf=3.5675048608965E+28 MHzT=2.8030795723953E-35 s
1.613.141TiZ=22N=33L=8.8035840616741E-27 mf=3.4053455490376E+28 MHzT=2.9365595520332E-35 s
1.613.141VZ=23N=33L=9.2037469735684E-27 mf=3.2572870469055E+28 MHzT=3.0700395316711E-35 s
1.613.141CrZ=24N=33L=9.6039098854627E-27 mf=3.1215667532844E+28 MHzT=3.203519511309E-35 s
1.613.141MnZ=25N=33L=1.0004072797357E-26 mf=2.9967040831531E+28 MHzT=3.3369994909468E-35 s
1.613.141FeZ=26N=33L=1.0404235709251E-26 mf=2.881446233801E+28 MHzT=3.4704794705847E-35 s
1.613.141CoZ=27N=33L=1.0804398621146E-26 mf=2.7747260029195E+28 MHzT=3.6039594502226E-35 s
1.613.141NiZ=28N=33L=1.120456153304E-26 mf=2.6756286456724E+28 MHzT=3.7374394298604E-35 s
1.613.141CuZ=29N=33L=1.1604724444934E-26 mf=2.583365588925E+28 MHzT=3.8709194094983E-35 s
1.613.141ZnZ=30N=33L=1.2004887356828E-26 mf=2.4972534026275E+28 MHzT=4.0043993891362E-35 s
1.613.141GaZ=31N=33L=1.2405050268723E-26 mf=2.4166968412525E+28 MHzT=4.1378793687741E-35 s
1.613.141GeZ=32N=33L=1.2805213180617E-26 mf=2.3411750649633E+28 MHzT=4.2713593484119E-35 s
1.613.141AsZ=33N=33L=1.3205376092511E-26 mf=2.270230366025E+28 MHzT=4.4048393280498E-35 s
1.613.141SeZ=34N=33L=1.3605539004405E-26 mf=2.2034588846714E+28 MHzT=4.5383193076877E-35 s
1.613.141BrZ=35N=33L=1.40057019163E-26 mf=2.1405029165379E+28 MHzT=4.6717992873256E-35 s
1.613.141KrZ=36N=33L=1.4405864828194E-26 mf=2.0810445021896E+28 MHzT=4.8052792669634E-35 s
1.613.141RbZ=37N=33L=1.4806027740088E-26 mf=2.0248000561845E+28 MHzT=4.9387592466013E-35 s
1.613.141SrZ=38N=33L=1.5206190651983E-26 mf=1.9715158441796E+28 MHzT=5.0722392262392E-35 s
1.613.141YZ=39N=33L=1.5606353563877E-26 mf=1.9209641558673E+28 MHzT=5.205719205877E-35 s
1.613.141ZrZ=40N=33L=1.6006516475771E-26 mf=1.8729400519707E+28 MHzT=5.3391991855149E-35 s
1.613.141NbZ=41N=33L=1.6406679387665E-26 mf=1.8272585872884E+28 MHzT=5.4726791651528E-35 s
1.613.141MoZ=42N=33L=1.680684229956E-26 mf=1.7837524304482E+28 MHzT=5.6061591447907E-35 s
1.613.141TcZ=43N=33L=1.7207005211454E-26 mf=1.7422698157867E+28 MHzT=5.7396391244285E-35 s
1.613.141RuZ=44N=33L=1.7607168123348E-26 mf=1.7026727745188E+28 MHzT=5.8731191040664E-35 s
1.613.141RhZ=45N=33L=1.8007331035243E-26 mf=1.6648356017517E+28 MHzT=6.0065990837043E-35 s
1.613.141PdZ=46N=33L=1.8407493947137E-26 mf=1.6286435234527E+28 MHzT=6.1400790633422E-35 s
1.613.141AgZ=47N=33L=1.8807656859031E-26 mf=1.593991533592E+28 MHzT=6.27355904298E-35 s
1.613.141CdZ=48N=33L=1.9207819770925E-26 mf=1.5607833766422E+28 MHzT=6.4070390226179E-35 s
1.613.141InZ=49N=33L=1.960798268282E-26 mf=1.5289306546699E+28 MHzT=6.5405190022558E-35 s
1.613.141SnZ=50N=33L=2.0008145594714E-26 mf=1.4983520415765E+28 MHzT=6.6739989818936E-35 s
1.613.141SbZ=51N=33L=2.0408308506608E-26 mf=1.4689725897809E+28 MHzT=6.8074789615315E-35 s
1.613.141TeZ=52N=33L=2.0808471418503E-26 mf=1.4407231169005E+28 MHzT=6.9409589411694E-35 s
1.613.141JZ=53N=33L=2.1208634330397E-26 mf=1.4135396618646E+28 MHzT=7.0744389208073E-35 s
1.613.141XeZ=54N=33L=2.1608797242291E-26 mf=1.3873630014597E+28 MHzT=7.2079189004451E-35 s
1.613.141CsZ=55N=33L=2.2008960154185E-26 mf=1.362138219615E+28 MHzT=7.341398880083E-35 s
1.613.141BaZ=56N=33L=2.240912306608E-26 mf=1.3378143228362E+28 MHzT=7.4748788597209E-35 s
1.613.141LaZ=57N=33L=2.2809285977974E-26 mf=1.3143438961198E+28 MHzT=7.6083588393588E-35 s
1.613.141CeZ=58N=33L=2.3209448889868E-26 mf=1.2916827944625E+28 MHzT=7.7418388189966E-35 s
1.613.141PrZ=59N=33L=2.3609611801762E-26 mf=1.2697898657428E+28 MHzT=7.8753187986345E-35 s
1.613.141NdZ=60N=33L=2.4009774713657E-26 mf=1.2486267013138E+28 MHzT=8.0087987782724E-35 s
1.613.141PmZ=61N=33L=2.4409937625551E-26 mf=1.2281574111283E+28 MHzT=8.1422787579103E-35 s
1.613.141SmZ=62N=33L=2.4810100537445E-26 mf=1.2083484206262E+28 MHzT=8.2757587375481E-35 s
1.613.141EuZ=63N=33L=2.521026344934E-26 mf=1.1891682869655E+28 MHzT=8.409238717186E-35 s
1.613.141GdZ=64N=33L=2.5610426361234E-26 mf=1.1705875324817E+28 MHzT=8.5427186968239E-35 s
1.613.141TbZ=65N=33L=2.6010589273128E-26 mf=1.1525784935204E+28 MHzT=8.6761986764617E-35 s
1.613.141DyZ=66N=33L=2.6410752185022E-26 mf=1.1351151830125E+28 MHzT=8.8096786560996E-35 s
1.613.141HoZ=67N=33L=2.6810915096917E-26 mf=1.1181731653556E+28 MHzT=8.9431586357375E-35 s
1.613.141ErZ=68N=33L=2.7211078008811E-26 mf=1.1017294423357E+28 MHzT=9.0766386153754E-35 s
1.613.141TmZ=69N=33L=2.7611240920705E-26 mf=1.0857623489685E+28 MHzT=9.2101185950132E-35 s
1.613.141YbZ=70N=33L=2.80114038326E-26 mf=1.0702514582689E+28 MHzT=9.3435985746511E-35 s
1.613.141LuZ=71N=33L=2.8411566744494E-26 mf=1.055177494068E+28 MHzT=9.477078554289E-35 s
1.613.141HfZ=72N=33L=2.8811729656388E-26 mf=1.0405222510948E+28 MHzT=9.6105585339269E-35 s
1.613.141TaZ=73N=33L=2.9211892568282E-26 mf=1.0262685216278E+28 MHzT=9.7440385135647E-35 s
1.613.141WZ=74N=33L=2.9612055480177E-26 mf=1.0124000280922E+28 MHzT=9.8775184932026E-35 s
1.613.141ReZ=75N=33L=3.0012218392071E-26 mf=9.9890136105102E+27 MHzT=1.001099847284E-34 s
1.613.141OsZ=76N=33L=3.0412381303965E-26 mf=9.8575792208982E+27 MHzT=1.0144478452478E-34 s
1.613.141IrZ=77N=33L=3.0812544215859E-26 mf=9.7295587115359E+27 MHzT=1.0277958432116E-34 s
1.613.141PtZ=78N=33L=3.1212707127754E-26 mf=9.6048207793367E+27 MHzT=1.0411438411754E-34 s
1.613.141AuZ=79N=33L=3.1612870039648E-26 mf=9.4832407694717E+27 MHzT=1.0544918391392E-34 s
1.613.141HgZ=80N=33L=3.2013032951542E-26 mf=9.3647002598533E+27 MHzT=1.067839837103E-34 s
1.613.141TlZ=81N=33L=3.2413195863437E-26 mf=9.2490866763983E+27 MHzT=1.0811878350668E-34 s
1.613.141PbZ=82N=33L=3.2813358775331E-26 mf=9.1362929364422E+27 MHzT=1.0945358330306E-34 s
1.613.141BiZ=83N=33L=3.3213521687225E-26 mf=9.0262171179309E+27 MHzT=1.1078838309943E-34 s
1.613.141PoZ=84N=33L=3.3613684599119E-26 mf=8.9187621522412E+27 MHzT=1.1212318289581E-34 s
1.613.141AtZ=85N=33L=3.4013847511014E-26 mf=8.8138355386854E+27 MHzT=1.1345798269219E-34 s
1.613.141RnZ=86N=33L=3.4414010422908E-26 mf=8.7113490789333E+27 MHzT=1.1479278248857E-34 s
1.613.141FrZ=87N=33L=3.4814173334802E-26 mf=8.6112186297501E+27 MHzT=1.1612758228495E-34 s
1.613.141RaZ=88N=33L=3.5214336246697E-26 mf=8.5133638725939E+27 MHzT=1.1746238208133E-34 s
1.613.141AcZ=89N=33L=3.5614499158591E-26 mf=8.4177080987445E+27 MHzT=1.1879718187771E-34 s
1.613.141ThZ=90N=33L=3.6014662070485E-26 mf=8.3241780087585E+27 MHzT=1.2013198167409E-34 s
1.613.141PaZ=91N=33L=3.6414824982379E-26 mf=8.2327035251457E+27 MHzT=1.2146678147046E-34 s
1.613.141UZ=92N=33L=3.6814987894274E-26 mf=8.1432176172637E+27 MHzT=1.2280158126684E-34 s
1.613.141NpZ=93N=33L=3.7215150806168E-26 mf=8.0556561375082E+27 MHzT=1.2413638106322E-34 s
1.613.141PuZ=94N=33L=3.7615313718062E-26 mf=7.9699576679602E+27 MHzT=1.254711808596E-34 s
1.613.141AmZ=95N=33L=3.8015476629957E-26 mf=7.8860633767186E+27 MHzT=1.2680598065598E-34 s
1.613.141CmZ=96N=33L=3.8415639541851E-26 mf=7.8039168832111E+27 MHzT=1.2814078045236E-34 s
1.613.141BkZ=97N=33L=3.8815802453745E-26 mf=7.7234641318378E+27 MHzT=1.2947558024874E-34 s
1.613.141CfZ=98N=33L=3.9215965365639E-26 mf=7.6446532733496E+27 MHzT=1.3081038004512E-34 s
1.613.141EsZ=99N=33L=3.9616128277534E-26 mf=7.5674345534168E+27 MHzT=1.3214517984149E-34 s
1.613.141FmZ=100N=33L=4.0016291189428E-26 mf=7.4917602078826E+27 MHzT=1.3347997963787E-34 s
1.613.141MdZ=101N=33L=4.0416454101322E-26 mf=7.4175843642402E+27 MHzT=1.3481477943425E-34 s
1.613.141NoZ=102N=33L=4.0816617013216E-26 mf=7.3448629489045E+27 MHzT=1.3614957923063E-34 s
1.613.141LrZ=103N=33L=4.1216779925111E-26 mf=7.273553599886E+27 MHzT=1.3748437902701E-34 s
1.613.141RfZ=104N=33L=4.1616942837005E-26 mf=7.2036155845025E+27 MHzT=1.3881917882339E-34 s
1.613.141DbZ=105N=33L=4.2017105748899E-26 mf=7.135009721793E+27 MHzT=1.4015397861977E-34 s
1.613.141SgZ=106N=33L=4.2417268660794E-26 mf=7.0676983093232E+27 MHzT=1.4148877841615E-34 s
1.613.141BhZ=107N=33L=4.2817431572688E-26 mf=7.0016450540959E+27 MHzT=1.4282357821252E-34 s
1.613.141HsZ=108N=33L=4.3217594484582E-26 mf=6.9368150072987E+27 MHzT=1.441583780089E-34 s
1.613.141MtZ=109N=33L=4.3617757396476E-26 mf=6.8731745026446E+27 MHzT=1.4549317780528E-34 s
1.613.141DsZ=110N=33L=4.4017920308371E-26 mf=6.8106910980751E+27 MHzT=1.4682797760166E-34 s
1.613.141RgZ=111N=33L=4.4418083220265E-26 mf=6.749333520615E+27 MHzT=1.4816277739804E-34 s
1.613.141CnZ=112N=33L=4.4818246132159E-26 mf=6.6890716141809E+27 MHzT=1.4949757719442E-34 s
1.613.141UutZ=113N=33L=4.5218409044054E-26 mf=6.6298762901616E+27 MHzT=1.508323769908E-34 s
1.613.141FlZ=114N=33L=4.5618571955948E-26 mf=6.5717194805988E+27 MHzT=1.5216717678718E-34 s
1.613.141UupZ=115N=33L=4.6018734867842E-26 mf=6.514574093811E+27 MHzT=1.5350197658355E-34 s
1.613.141LvZ=116N=33L=4.6418897779736E-26 mf=6.4584139723126E+27 MHzT=1.5483677637993E-34 s
1.613.141UusZ=117N=33L=4.6819060691631E-26 mf=6.4032138528911E+27 MHzT=1.5617157617631E-34 s
1.613.141UuoZ=118N=33L=4.7219223603525E-26 mf=6.3489493287141E+27 MHzT=1.5750637597269E-34 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de