Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 37948412.4 m)      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
6/50.618err=-0.0427CaZ=20(-54.00) N=-54L=37932252.5831706 m *1.0004260=37948412.4 mf=7.90337 Hz
6/50.618err=-0.0427CrZ=24(-55.00) N=-55L=37932252.5831706 m *1.0004260=37948412.4 mf=7.90337 Hz
4/30.618err=-0.0792MnZ=25(-35.00) N=-35L=37918412.9613096 m *1.0007912=37948412.4 mf=7.90625 Hz
5/30.618err=-0.00108CuZ=29(-20.00) N=-20L=37948003.3509703 m *1.0000108=37948412.4 mf=7.90009 Hz
e/20.618err=-0.0272KrZ=36(-34.00) N=-34L=37938127.6374191 m *1.0002711=37948412.4 mf=7.90214 Hz
5/40.618err=-0.0956SrZ=38(-47.00) N=-47L=37912193.2930608 m *1.0009553=37948412.4 mf=7.90755 Hz
1.610.618err=-0.0216MoZ=42(-22.00) N=-22L=37956584.8313460 m /1.0002154=37948412.4 mf=7.89830 Hz
7/40.618err=-0.0696RuZ=44(-19.00) N=-19L=37974815.8149989 m /1.0006958=37948412.4 mf=7.89451 Hz
1.610.618err=-0.0842ErZ=68(-23.00) N=-23L=37980363.0366562 m /1.0008419=37948412.4 mf=7.89335 Hz
7/40.618err=-0.0696IrZ=77(-20.00) N=-20L=37974815.8149988 m /1.0006958=37948412.4 mf=7.89451 Hz
4/30.618err=-0.0948AuZ=79(-39.00) N=-39L=37912488.2093223 m *1.0009476=37948412.4 mf=7.90749 Hz
6/50.618err=-0.0384RnZ=86(-62.00) N=-62L=37933867.3308628 m *1.0003834=37948412.4 mf=7.90303 Hz
1.610.618err=-0.0603DsZ=110(-24.00) N=-24L=37971280.5704193 m /1.0006026=37948412.4 mf=7.89524 Hz
5/40.618err=-0.0669LvZ=116(-52.00) N=-52L=37923048.1526142 m *1.0006688=37948412.4 mf=7.90528 Hz

14 gelbe (+ 0 factorised) Treffer bei Basis=6/5,6/5,4/3,5/3,e/2,5/4,1.61803,7/4,1.61803,7/4,4/3,6/5,1.61803,5/4, Cx=57.91E9, Factor=0.6180339887498948482, c=299792458, genau=0.1%, mod=4, Suchwort=37948412.4 m
0.1%= 64 (B: 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 6/5, 6/5, e/2, e/2, 5/4, 6/5, 5, 6/5, 11, 4/3, 5/3, e/2, 5/4, e/2, 7/2, 1.61, 6/5, e, 7/4, 5, e/2, 5/4, 5, e, 1.61, 5/3, 5, e, 7/4, 4/3, 6/5, 1.61, e, 6/5, e, 7/4, 4/3, e, 7/2, 5/3, 7, e, 2, 7/4, 7/4, 6/5, 7, 1.61, 4/3, 2, 5/3, 5, 5/4, 7/2, 5, 2)
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de