Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 12588054 m)      with Ce, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
Berror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
7/4err=-0.25HZ=1(77.00) N=77L=12556716.2314102 m *1.0024957=12588054 mf=23.87507 Hz
5/4err=-0.249HeZ=2(190.01) N=190L=12556794.8270594 m *1.0024894=12588054 mf=23.87492 Hz
5/3err=-0.124HeZ=2(83.00) N=83L=12572526.0669133 m *1.0012351=12588054 mf=23.84505 Hz
2err=-1.0E-5FZ=9(59.00) N=59**L=12588053.6307401 m *1.0000000=12588054 mf=23.81563 Hz
5/4err=-0.414MgZ=12(181.98) N=182L=12640083.5448755 m /1.0041332=12588054 mf=23.71760 Hz
9/2err=-0.21MgZ=12(27.00) N=27L=12614366.6159944 m /1.0020903=12588054 mf=23.76595 Hz
5/4err=-0.414PZ=15(180.98) N=181L=12640083.5448755 m /1.0041332=12588054 mf=23.71760 Hz
5/2err=-0.354SZ=16(44.00) N=44L=12543729.9353562 m *1.0035336=12588054 mf=23.89979 Hz
e/2err=-0.483ArZ=18(131.02) N=131L=12527561.2085981 m *1.0048288=12588054 mf=23.93063 Hz
2err=-1.0E-5ArZ=18(58.00) N=58**L=12588053.6307401 m *1.0000000=12588054 mf=23.81563 Hz
e^(1err=-0.169CaZ=20(109.00) N=109L=12609258.8129190 m /1.0016845=12588054 mf=23.77558 Hz
eerr=-0.187TiZ=22(40.00) N=40L=12564589.0262747 m *1.0018675=12588054 m**f=23.86011 Hz
6/5err=-0.278SeZ=34(217.02) N=217L=12553234.4590126 m *1.0027738=12588054 mf=23.88169 Hz
2err=-1.0E-5KrZ=36(57.00) N=57**L=12588053.6307401 m *1.0000000=12588054 mf=23.81563 Hz
1.61err=-0.406SrZ=38(81.99) N=82L=12639108.0921510 m /1.0040558=12588054 mf=23.71943 Hz
5/2err=-0.354ZrZ=40(43.00) N=43L=12543729.9353562 m *1.0035336=12588054 mf=23.89979 Hz
6/5err=-0.213NbZ=41(215.99) N=216L=12614769.9220469 m /1.0021223=12588054 mf=23.76519 Hz
3/2err=-0.16TcZ=43(97.00) N=97L=12568021.4978063 m *1.0015939=12588054 mf=23.85359 Hz
5/3err=-0.187TcZ=43(77.00) N=77L=12611551.1878553 m /1.0018666=12588054 mf=23.77126 Hz
6/5err=-0.196InZ=49(215.01) N=215L=12563490.3695183 m *1.0019552=12588054 mf=23.86220 Hz
4/3err=-0.215JZ=53(135.99) N=136L=12615090.7545657 m /1.0021478=12588054 mf=23.76459 Hz
9/2err=-0.21XeZ=54(26.00) N=26L=12614366.6159944 m /1.0020903=12588054 mf=23.76595 Hz
5/4err=-0.0265LaZ=57(175.00) N=175L=12591383.8309938 m /1.0002645=12588054 mf=23.80933 Hz
6/5err=-0.145PrZ=59(213.99) N=214L=12606223.3299588 m /1.0014434=12588054 mf=23.78131 Hz
e^(1err=-0.335NdZ=60(106.01) N=106L=12546043.2336665 m *1.0033485=12588054 mf=23.89538 Hz
eerr=-0.144NdZ=60(39.00) N=39L=12606147.2441860 m /1.0014373=12588054 m**f=23.78145 Hz
1.61err=-0.389PmZ=61(81.01) N=81L=12539350.0445901 m *1.0038841=12588054 mf=23.90813 Hz
e/2err=-0.455SmZ=62(126.99) N=127L=12645260.2753068 m /1.0045445=12588054 mf=23.70789 Hz
7err=-0.0319TbZ=65(20.00) N=20L=12584051.5256905 m *1.0003181=12588054 mf=23.82321 Hz
6/5err=-0.428LuZ=71(212.98) N=213L=12641834.1303259 m /1.0042723=12588054 mf=23.71432 Hz
5/4err=-0.326LuZ=71(174.01) N=174L=12547203.5368499 m *1.0032557=12588054 mf=23.89317 Hz
2err=-1.0E-5HfZ=72(56.00) N=56**L=12588053.6307401 m *1.0000000=12588054 mf=23.81563 Hz
e/2err=-0.137PoZ=84(126.00) N=126L=12605233.1554233 m /1.0013647=12588054 mf=23.78317 Hz
6/5err=-0.192AtZ=85(211.99) N=212L=12612158.4633533 m /1.0019149=12588054 mf=23.77012 Hz
e^(1err=-0.0342FrZ=87(105.00) N=105L=12592349.5495366 m /1.0003412=12588054 mf=23.80751 Hz
5err=-0.0491FrZ=87(24.00) N=24L=12581884.3116939 m *1.0004904=12588054 mf=23.82731 Hz
7/4err=-0.209RaZ=88(69.00) N=69L=12561871.9596512 m *1.0020842=12588054 mf=23.86527 Hz
5/4err=-0.0438AcZ=89(173.00) N=173L=12582547.7721650 m *1.0004376=12588054 mf=23.82605 Hz
4/3err=-0.0216PuZ=94(134.00) N=134L=12585338.1820376 m *1.0002158=12588054 mf=23.82077 Hz
3/2err=-0.0989BkZ=97(95.00) N=95L=12600497.0055525 m /1.0009885=12588054 mf=23.79211 Hz
1.61err=-0.0843EsZ=99(80.00) N=80L=12577454.2281071 m *1.0008428=12588054 mf=23.83570 Hz
5/2err=-0.354FmZ=100(42.00) N=42L=12543729.9353562 m *1.0035336=12588054 mf=23.89979 Hz
6/5err=-0.192NoZ=102(210.99) N=211L=12612158.4633533 m /1.0019149=12588054 mf=23.77012 Hz
3err=-0.292RfZ=104(35.00) N=35L=12624773.2147358 m /1.0029170=12588054 mf=23.74636 Hz
5/4err=-0.27RgZ=111(172.01) N=172L=12554272.3839130 m *1.0026908=12588054 mf=23.87972 Hz
11err=-0.0805UutZ=113(16.00) N=16L=12598177.9048222 m /1.0008042=12588054 mf=23.79649 Hz
e/2err=-0.0108FlZ=114(125.00) N=125L=12586702.3502912 m *1.0001074=12588054 mf=23.81819 Hz

47 gelbe (+ 0 factorised) Treffer bei Basis=7/4,5/4,5/3,2,5/4,9/2,5/4,5/2,e/2,2,e^(1/e),e,6/5,2,1.61803,5/2,6/5,3/2,5/3,6/5,4/3,9/2,5/4,6/5,e^(1/e),e,1.61803,e/2,7,6/5,5/4,2,e/2,6/5,e^(1/e),5,7/4,5/4,4/3,3/2,1.61803,5/2,6/5,3,5/4,11,e/2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=1, c=299792458, genau=0.5%, mod=4, Suchwort=12588054 m
0.1%= 90 (B: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 7/2, 2, 2, 2, 2, 7/2, 7, 11, 2, 2, 2, 5/2, 7/2, 2, 2, 2, 7/4, 7/2, 5, 5, 7/4, 2, 2, 1.61, 5/2, 7, 2, 5/2, e/2, 7/4, 7/4, 5/2, 4/3, 2, 2, 2, 7/4, 5/4, e/2, 5/2, 2, 2, 7, 4/3, 11, 2, 5/4, e, 3, 9, 11, 7/2, e^(1, 5, 5/4, 7/4, 5/2, 7, 4/3, 2, 2, 2, 3/2, 1.61, 5/2, 7/2, 4/3, 1.61, 3/2, 3/2, 5/2, 11, 5/4, e/2, 1.61) __ 0.5%= 262 (B: 5/4, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 7/4, 5/2, 3, 5/4, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 5/2, 5/2, e, 3, 3/2, 3/2, 1.61, 3, 9, 1.61, 5/2, 5/2, 7, 5/2, 5/2, e/2, 3, 9, 5/2, 7/4, 5/2, 5/2, 9/2, 7, e/2, 3, 5/2, 5/2, e^(1, 7/4, e, e, 5/4, e^(1, 9/2, 7, 7/4, 5/4, e^(1, 11, 5/2, 9/2, 7, 6/5, 5/3, e/2, 3, e^(1, e^(1, 1.61, 5/2, 5/2, 7, 5/3, 7/4, 7/4, e, e, 9/2, e^(1, 5/4, 1.61, 9/2, 9/2, 7, 5/2, 5/2, e, 3, 9, 7, 3/2, 1.61, 5/4, e^(1, 5/3, 3, 5, 9, 1.61, 9/2, 6/5, 5/3, 7/4, 7/2, 6/5, e, 9/2, 1.61, 7/4, 1.61, 5/3, e/2, e^(1, 1.61, 5/2, 9/2, 6/5, 2, 2, 7/2, 3/2, 5/3, 7/4, 1.61, e^(1, 7/2, 9/2, 9/2, 6/5, 5/2, e, 3, 5/2, 5/2, 3, 9, 7/2, 4/3, 3, 7/2, 9/2, 9, 5/3, 7, 6/5, e, 1.61, 5/2, 6/5, 7/4, e^(1, e^(1, e, e, 9/2, 6/5, 1.61, e/2, 5/3, 3, 3, 5, 9, 11, e, 3/2, 9/2, 5/3, e, 5/3, 5/3, 7/4, 7/4, e/2, 9/2, e/2, 6/5, 5/4, 5/2, 7/2, 9/2, 11, 6/5, 4/3, e/2, 7/4, e, 1.61, 7/4, 3, 9, e^(1, 1.61, e, 3, 7/2, 7/2, 6/5, 2, 2, 7/2, e/2, 9/2, 7, 6/5, 7/4, 5/3, e^(1, 1.61, 5/2, 7/4, e/2, 5/2, 5/3, 3, 7, 1.61, e/2, 3/2, 7/2, 9/2, 3/2, 5/3, 7/4, 9/2, e^(1, 5/2, e, 7/4, 7/2, 6/5, 5/3, 7/4, 5/2, 11, 11, 3, 7/2, 9, e/2, 4/3, 7/2, 9/2, 9/2, e^(1, e, 9/2, 5/3, 5/3, 7/2, 5/4, 4/3, 7, 1.61, 7/4, 1.61, e, 5, 3/2, 3/2, 2, 2, 2, 1.61, 5/2, 6/5, 7/4, 7/4)
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de