Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2HZ=1N=33L=0.020841846252051 mf=14384.160326991 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2HeZ=2N=33L=0.041683692504102 mf=7192.0801634956 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2LiZ=3N=33L=0.062525538756153 mf=4794.7201089971 MHzT=2.0856274761973E-10 s
2BeZ=4N=33L=0.083367385008204 mf=3596.0400817478 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2BZ=5N=33L=0.10420923126025 mf=2876.8320653982 MHzT=3.4760457936622E-10 s
2CZ=6N=33L=0.12505107751231 mf=2397.3600544985 MHzT=4.1712549523946E-10 s
2NZ=7N=33L=0.14589292376436 mf=2054.880046713 MHzT=4.866464111127E-10 s
2OZ=8N=33L=0.16673477001641 mf=1798.0200408739 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2FZ=9N=33L=0.18757661626846 mf=1598.2400363324 MHzT=6.2568824285919E-10 s
2NeZ=10N=33L=0.20841846252051 mf=1438.4160326991 MHzT=6.9520915873244E-10 s
2NaZ=11N=33L=0.22926030877256 mf=1307.6509388174 MHzT=7.6473007460568E-10 s
2MgZ=12N=33L=0.25010215502461 mf=1198.6800272493 MHzT=8.3425099047892E-10 s
2AlZ=13N=33L=0.27094400127666 mf=1106.473871307 MHzT=9.0377190635217E-10 s
2SiZ=14N=33L=0.29178584752871 mf=1027.4400233565 MHzT=9.7329282222541E-10 s
2PZ=15N=33L=0.31262769378076 mf=958.94402179941 MHzT=1.0428137380987E-9 s
2SZ=16N=33L=0.33346954003281 mf=899.01002043695 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2ClZ=17N=33L=0.35431138628487 mf=846.1270780583 MHzT=1.1818555698451E-9 s
2ArZ=18N=33L=0.37515323253692 mf=799.12001816618 MHzT=1.2513764857184E-9 s
2KZ=19N=33L=0.39599507878897 mf=757.06106984164 MHzT=1.3208974015916E-9 s
2CaZ=20N=33L=0.41683692504102 mf=719.20801634956 MHzT=1.3904183174649E-9 s
2ScZ=21N=33L=0.43767877129307 mf=684.96001557101 MHzT=1.4599392333381E-9 s
2TiZ=22N=33L=0.45852061754512 mf=653.82546940869 MHzT=1.5294601492114E-9 s
2VZ=23N=33L=0.47936246379717 mf=625.39827508657 MHzT=1.5989810650846E-9 s
2CrZ=24N=33L=0.50020431004922 mf=599.34001362463 MHzT=1.6685019809578E-9 s
2MnZ=25N=33L=0.52104615630127 mf=575.36641307965 MHzT=1.7380228968311E-9 s
2FeZ=26N=33L=0.54188800255332 mf=553.23693565351 MHzT=1.8075438127043E-9 s
2CoZ=27N=33L=0.56272984880537 mf=532.74667877745 MHzT=1.8770647285776E-9 s
2NiZ=28N=33L=0.58357169505743 mf=513.72001167826 MHzT=1.9465856444508E-9 s
2CuZ=29N=33L=0.60441354130948 mf=496.00552851694 MHzT=2.0161065603241E-9 s
2ZnZ=30N=33L=0.62525538756153 mf=479.47201089971 MHzT=2.0856274761973E-9 s
2GaZ=31N=33L=0.64609723381358 mf=464.00517183842 MHzT=2.1551483920705E-9 s
2GeZ=32N=33L=0.66693908006563 mf=449.50501021847 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2AsZ=33N=33L=0.68778092631768 mf=435.88364627246 MHzT=2.294190223817E-9 s
2SeZ=34N=33L=0.70862277256973 mf=423.06353902915 MHzT=2.3637111396903E-9 s
2BrZ=35N=33L=0.72946461882178 mf=410.9760093426 MHzT=2.4332320555635E-9 s
2KrZ=36N=33L=0.75030646507383 mf=399.56000908309 MHzT=2.5027529714368E-9 s
2RbZ=37N=33L=0.77114831132588 mf=388.76108991868 MHzT=2.57227388731E-9 s
2SrZ=38N=33L=0.79199015757793 mf=378.53053492082 MHzT=2.6417948031833E-9 s
2YZ=39N=33L=0.81283200382998 mf=368.824623769 MHzT=2.7113157190565E-9 s
2ZrZ=40N=33L=0.83367385008204 mf=359.60400817478 MHzT=2.7808366349297E-9 s
2NbZ=41N=33L=0.85451569633409 mf=350.8331787071 MHzT=2.850357550803E-9 s
2MoZ=42N=33L=0.87535754258614 mf=342.4800077855 MHzT=2.9198784666762E-9 s
2TcZ=43N=33L=0.89619938883819 mf=334.51535644166 MHzT=2.9893993825495E-9 s
2RuZ=44N=33L=0.91704123509024 mf=326.91273470434 MHzT=3.0589202984227E-9 s
2RhZ=45N=33L=0.93788308134229 mf=319.64800726647 MHzT=3.128441214296E-9 s
2PdZ=46N=33L=0.95872492759434 mf=312.69913754329 MHzT=3.1979621301692E-9 s
2AgZ=47N=33L=0.97956677384639 mf=306.04596440407 MHzT=3.2674830460424E-9 s
2CdZ=48N=33L=1.0004086200984 mf=299.67000681232 MHzT=3.3370039619157E-9 s
2InZ=49N=33L=1.0212504663505 mf=293.55429238757 MHzT=3.4065248777889E-9 s
2SnZ=50N=33L=1.0420923126025 mf=287.68320653982 MHzT=3.4760457936622E-9 s
2SbZ=51N=33L=1.0629341588546 mf=282.04235935277 MHzT=3.5455667095354E-9 s
2TeZ=52N=33L=1.0837760051066 mf=276.61846782675 MHzT=3.6150876254087E-9 s
2JZ=53N=33L=1.1046178513587 mf=271.39925145266 MHzT=3.6846085412819E-9 s
2XeZ=54N=33L=1.1254596976107 mf=266.37333938873 MHzT=3.7541294571552E-9 s
2CsZ=55N=33L=1.1463015438628 mf=261.53018776348 MHzT=3.8236503730284E-9 s
2BaZ=56N=33L=1.1671433901149 mf=256.86000583913 MHzT=3.8931712889016E-9 s
2LaZ=57N=33L=1.1879852363669 mf=252.35368994721 MHzT=3.9626922047749E-9 s
2CeZ=58N=33L=1.208827082619 mf=248.00276425847 MHzT=4.0322131206481E-9 s
2PrZ=59N=33L=1.229668928871 mf=243.79932757612 MHzT=4.1017340365214E-9 s
2NdZ=60N=33L=1.2505107751231 mf=239.73600544985 MHzT=4.1712549523946E-9 s
2PmZ=61N=33L=1.2713526213751 mf=235.80590699986 MHzT=4.2407758682679E-9 s
2SmZ=62N=33L=1.2921944676272 mf=232.00258591921 MHzT=4.3102967841411E-9 s
2EuZ=63N=33L=1.3130363138792 mf=228.32000519034 MHzT=4.3798177000143E-9 s
2GdZ=64N=33L=1.3338781601313 mf=224.75250510924 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2TbZ=65N=33L=1.3547200063833 mf=221.2947742614 MHzT=4.5188595317608E-9 s
2DyZ=66N=33L=1.3755618526354 mf=217.94182313623 MHzT=4.5883804476341E-9 s
2HoZ=67N=33L=1.3964036988874 mf=214.68896010435 MHzT=4.6579013635073E-9 s
2ErZ=68N=33L=1.4172455451395 mf=211.53176951458 MHzT=4.7274222793806E-9 s
2TmZ=69N=33L=1.4380873913915 mf=208.46609169552 MHzT=4.7969431952538E-9 s
2YbZ=70N=33L=1.4589292376436 mf=205.4880046713 MHzT=4.866464111127E-9 s
2LuZ=71N=33L=1.4797710838956 mf=202.59380742241 MHzT=4.9359850270003E-9 s
2HfZ=72N=33L=1.5006129301477 mf=199.78000454154 MHzT=5.0055059428735E-9 s
2TaZ=73N=33L=1.5214547763997 mf=197.04329215056 MHzT=5.0750268587468E-9 s
2WZ=74N=33L=1.5422966226518 mf=194.38054495934 MHzT=5.14454777462E-9 s
2ReZ=75N=33L=1.5631384689038 mf=191.78880435988 MHzT=5.2140686904933E-9 s
2OsZ=76N=33L=1.5839803151559 mf=189.26526746041 MHzT=5.2835896063665E-9 s
2IrZ=77N=33L=1.6048221614079 mf=186.80727697391 MHzT=5.3531105222398E-9 s
2PtZ=78N=33L=1.62566400766 mf=184.4123118845 MHzT=5.422631438113E-9 s
2AuZ=79N=33L=1.646505853912 mf=182.07797882267 MHzT=5.4921523539862E-9 s
2HgZ=80N=33L=1.6673477001641 mf=179.80200408739 MHzT=5.5616732698595E-9 s
2TlZ=81N=33L=1.6881895464161 mf=177.58222625915 MHzT=5.6311941857327E-9 s
2PbZ=82N=33L=1.7090313926682 mf=175.41658935355 MHzT=5.700715101606E-9 s
2BiZ=83N=33L=1.7298732389202 mf=173.30313646977 MHzT=5.7702360174792E-9 s
2PoZ=84N=33L=1.7507150851723 mf=171.24000389275 MHzT=5.8397569333525E-9 s
2AtZ=85N=33L=1.7715569314243 mf=169.22541561166 MHzT=5.9092778492257E-9 s
2RnZ=86N=33L=1.7923987776764 mf=167.25767822083 MHzT=5.9787987650989E-9 s
2FrZ=87N=33L=1.8132406239284 mf=165.33517617231 MHzT=6.0483196809722E-9 s
2RaZ=88N=33L=1.8340824701805 mf=163.45636735217 MHzT=6.1178405968454E-9 s
2AcZ=89N=33L=1.8549243164325 mf=161.61977895496 MHzT=6.1873615127187E-9 s
2ThZ=90N=33L=1.8757661626846 mf=159.82400363324 MHzT=6.2568824285919E-9 s
2PaZ=91N=33L=1.8966080089366 mf=158.067695901 MHzT=6.3264033444652E-9 s
2UZ=92N=33L=1.9174498551887 mf=156.34956877164 MHzT=6.3959242603384E-9 s
2NpZ=93N=33L=1.9382917014407 mf=154.66839061281 MHzT=6.4654451762116E-9 s
2PuZ=94N=33L=1.9591335476928 mf=153.02298220203 MHzT=6.5349660920849E-9 s
2AmZ=95N=33L=1.9799753939448 mf=151.41221396833 MHzT=6.6044870079581E-9 s
2CmZ=96N=33L=2.0008172401969 mf=149.83500340616 MHzT=6.6740079238314E-9 s
2BkZ=97N=33L=2.0216590864489 mf=148.29031264939 MHzT=6.7435288397046E-9 s
2CfZ=98N=33L=2.042500932701 mf=146.77714619379 MHzT=6.8130497555779E-9 s
2EsZ=99N=33L=2.063342778953 mf=145.29454875749 MHzT=6.8825706714511E-9 s
2FmZ=100N=33L=2.0841846252051 mf=143.84160326991 MHzT=6.9520915873244E-9 s
2MdZ=101N=33L=2.1050264714571 mf=142.41742898011 MHzT=7.0216125031976E-9 s
2NoZ=102N=33L=2.1258683177092 mf=141.02117967638 MHzT=7.0911334190708E-9 s
2LrZ=103N=33L=2.1467101639612 mf=139.65204200962 MHzT=7.1606543349441E-9 s
2RfZ=104N=33L=2.1675520102133 mf=138.30923391338 MHzT=7.2301752508173E-9 s
2DbZ=105N=33L=2.1883938564653 mf=136.9920031142 MHzT=7.2996961666906E-9 s
2SgZ=106N=33L=2.2092357027174 mf=135.69962572633 MHzT=7.3692170825638E-9 s
2BhZ=107N=33L=2.2300775489694 mf=134.43140492515 MHzT=7.4387379984371E-9 s
2HsZ=108N=33L=2.2509193952215 mf=133.18666969436 MHzT=7.5082589143103E-9 s
2MtZ=109N=33L=2.2717612414735 mf=131.96477364212 MHzT=7.5777798301835E-9 s
2DsZ=110N=33L=2.2926030877256 mf=130.76509388174 MHzT=7.6473007460568E-9 s
2RgZ=111N=33L=2.3134449339776 mf=129.58702997289 MHzT=7.71682166193E-9 s
2CnZ=112N=33L=2.3342867802297 mf=128.43000291956 MHzT=7.7863425778033E-9 s
2UutZ=113N=33L=2.3551286264818 mf=127.29345422116 MHzT=7.8558634936765E-9 s
2FlZ=114N=33L=2.3759704727338 mf=126.17684497361 MHzT=7.9253844095498E-9 s
2UupZ=115N=33L=2.3968123189859 mf=125.07965501731 MHzT=7.994905325423E-9 s
2LvZ=116N=33L=2.4176541652379 mf=124.00138212923 MHzT=8.0644262412962E-9 s
2UusZ=117N=33L=2.43849601149 mf=122.94154125633 MHzT=8.1339471571695E-9 s
2UuoZ=118N=33L=2.459337857742 mf=121.89966378806 MHzT=8.2034680730427E-9 s
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de