Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.61HZ=1N=33L=0.00000 mf=28826323788.272 MHzT=3.4690514383483E-17 s
1.61HeZ=2N=33L=0.00000 mf=14413161894.136 MHzT=6.9381028766966E-17 s
1.61LiZ=3N=33L=0.00000 mf=9608774596.091 MHzT=1.0407154315045E-16 s
1.61BeZ=4N=33L=0.00000 mf=7206580947.068 MHzT=1.3876205753393E-16 s
1.61BZ=5N=33L=0.00000 mf=5765264757.654 MHzT=1.7345257191741E-16 s
1.61CZ=6N=33L=0.00000 mf=4804387298.045 MHzT=2.081430863009E-16 s
1.61NZ=7N=33L=0.00000 mf=4118046255.467 MHzT=2.4283360068438E-16 s
1.61OZ=8N=33L=0.00000 mf=3603290473.534 MHzT=2.7752411506786E-16 s
1.61FZ=9N=33L=0.00000 mf=3202924865.364 MHzT=3.1221462945135E-16 s
1.61NeZ=10N=33L=0.00000 mf=2882632378.827 MHzT=3.4690514383483E-16 s
1.61NaZ=11N=33L=0.00000 mf=2620574889.843 MHzT=3.8159565821831E-16 s
1.61MgZ=12N=33L=0.00000 mf=2402193649.023 MHzT=4.162861726018E-16 s
1.61AlZ=13N=33L=0.00000 mf=2217409522.175 MHzT=4.5097668698528E-16 s
1.61SiZ=14N=33L=0.00000 mf=2059023127.734 MHzT=4.8566720136876E-16 s
1.61PZ=15N=33L=0.00000 mf=1921754919.218 MHzT=5.2035771575224E-16 s
1.61SZ=16N=33L=0.00000 mf=1801645236.767 MHzT=5.5504823013573E-16 s
1.61ClZ=17N=33L=0.00000 mf=1695666105.192 MHzT=5.8973874451921E-16 s
1.61ArZ=18N=33L=0.00000 mf=1601462432.682 MHzT=6.2442925890269E-16 s
1.61KZ=19N=33L=0.00000 mf=1517174936.225 MHzT=6.5911977328618E-16 s
1.61CaZ=20N=33L=0.00000 mf=1441316189.414 MHzT=6.9381028766966E-16 s
1.61ScZ=21N=33L=0.00000 mf=1372682085.156 MHzT=7.2850080205314E-16 s
1.61TiZ=22N=33L=0.00000 mf=1310287444.921 MHzT=7.6319131643663E-16 s
1.61VZ=23N=33L=0.00000 mf=1253318425.577 MHzT=7.9788183082011E-16 s
1.61CrZ=24N=33L=0.00000 mf=1201096824.511 MHzT=8.3257234520359E-16 s
1.61MnZ=25N=33L=0.00000 mf=1153052951.531 MHzT=8.6726285958707E-16 s
1.61FeZ=26N=33L=0.00000 mf=1108704761.087 MHzT=9.0195337397056E-16 s
1.61CoZ=27N=33L=0.00000 mf=1067641621.788 MHzT=9.3664388835404E-16 s
1.61NiZ=28N=33L=0.00000 mf=1029511563.867 MHzT=9.7133440273752E-16 s
1.61CuZ=29N=33L=0.00000 mf=994011165.113 MHzT=1.006024917121E-15 s
1.61ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=960877459.609 MHzT=1.0407154315045E-15 s
1.61GaZ=31N=33L=0.00000 mf=929881412.525 MHzT=1.075405945888E-15 s
1.61GeZ=32N=33L=0.00000 mf=900822618.384 MHzT=1.1100964602715E-15 s
1.61AsZ=33N=33L=0.00000 mf=873524963.281 MHzT=1.1447869746549E-15 s
1.61SeZ=34N=33L=0.00000 mf=847833052.596 MHzT=1.1794774890384E-15 s
1.61BrZ=35N=33L=0.00000 mf=823609251.093 MHzT=1.2141680034219E-15 s
1.61KrZ=36N=33L=0.00000 mf=800731216.341 MHzT=1.2488585178054E-15 s
1.61RbZ=37N=33L=0.00000 mf=779089832.115 MHzT=1.2835490321889E-15 s
1.61SrZ=38N=33L=0.00000 mf=758587468.112 MHzT=1.3182395465724E-15 s
1.61YZ=39N=33L=0.00000 mf=739136507.392 MHzT=1.3529300609558E-15 s
1.61ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=720658094.707 MHzT=1.3876205753393E-15 s
1.61NbZ=41N=33L=0.00000 mf=703081068.007 MHzT=1.4223110897228E-15 s
1.61MoZ=42N=33L=0.00000 mf=686341042.578 MHzT=1.4570016041063E-15 s
1.61TcZ=43N=33L=0.00000 mf=670379622.983 MHzT=1.4916921184898E-15 s
1.61RuZ=44N=33L=0.00000 mf=655143722.461 MHzT=1.5263826328733E-15 s
1.61RhZ=45N=33L=0.00000 mf=640584973.073 MHzT=1.5610731472567E-15 s
1.61PdZ=46N=33L=0.00000 mf=626659212.789 MHzT=1.5957636616402E-15 s
1.61AgZ=47N=33L=0.00000 mf=613326038.048 MHzT=1.6304541760237E-15 s
1.61CdZ=48N=33L=0.00000 mf=600548412.256 MHzT=1.6651446904072E-15 s
1.61InZ=49N=33L=0.00000 mf=588292322.210 MHzT=1.6998352047907E-15 s
1.61SnZ=50N=33L=0.00000 mf=576526475.765 MHzT=1.7345257191741E-15 s
1.61SbZ=51N=33L=0.00000 mf=565222035.064 MHzT=1.7692162335576E-15 s
1.61TeZ=52N=33L=0.00000 mf=554352380.544 MHzT=1.8039067479411E-15 s
1.61JZ=53N=33L=0.00000 mf=543892901.666 MHzT=1.8385972623246E-15 s
1.61XeZ=54N=33L=0.00000 mf=533820810.894 MHzT=1.8732877767081E-15 s
1.61CsZ=55N=33L=0.00000 mf=524114977.969 MHzT=1.9079782910916E-15 s
1.61BaZ=56N=33L=0.00000 mf=514755781.933 MHzT=1.942668805475E-15 s
1.61LaZ=57N=33L=0.00000 mf=505724978.742 MHzT=1.9773593198585E-15 s
1.61CeZ=58N=33L=0.00000 mf=497005582.556 MHzT=2.012049834242E-15 s
1.61PrZ=59N=33L=0.00000 mf=488581759.123 MHzT=2.0467403486255E-15 s
1.61NdZ=60N=33L=0.00000 mf=480438729.805 MHzT=2.081430863009E-15 s
1.61PmZ=61N=33L=0.00000 mf=472562685.054 MHzT=2.1161213773925E-15 s
1.61SmZ=62N=33L=0.00000 mf=464940706.262 MHzT=2.1508118917759E-15 s
1.61EuZ=63N=33L=0.00000 mf=457560695.052 MHzT=2.1855024061594E-15 s
1.61GdZ=64N=33L=0.00000 mf=450411309.192 MHzT=2.2201929205429E-15 s
1.61TbZ=65N=33L=0.00000 mf=443481904.435 MHzT=2.2548834349264E-15 s
1.61DyZ=66N=33L=0.00000 mf=436762481.640 MHzT=2.2895739493099E-15 s
1.61HoZ=67N=33L=0.00000 mf=430243638.631 MHzT=2.3242644636934E-15 s
1.61ErZ=68N=33L=0.00000 mf=423916526.298 MHzT=2.3589549780768E-15 s
1.61TmZ=69N=33L=0.00000 mf=417772808.526 MHzT=2.3936454924603E-15 s
1.61YbZ=70N=33L=0.00000 mf=411804625.547 MHzT=2.4283360068438E-15 s
1.61LuZ=71N=33L=0.00000 mf=406004560.398 MHzT=2.4630265212273E-15 s
1.61HfZ=72N=33L=0.00000 mf=400365608.170 MHzT=2.4977170356108E-15 s
1.61TaZ=73N=33L=0.00000 mf=394881147.785 MHzT=2.5324075499943E-15 s
1.61WZ=74N=33L=0.00000 mf=389544916.058 MHzT=2.5670980643777E-15 s
1.61ReZ=75N=33L=0.00000 mf=384350983.844 MHzT=2.6017885787612E-15 s
1.61OsZ=76N=33L=0.00000 mf=379293734.056 MHzT=2.6364790931447E-15 s
1.61IrZ=77N=33L=0.00000 mf=374367841.406 MHzT=2.6711696075282E-15 s
1.61PtZ=78N=33L=0.00000 mf=369568253.696 MHzT=2.7058601219117E-15 s
1.61AuZ=79N=33L=0.00000 mf=364890174.535 MHzT=2.7405506362952E-15 s
1.61HgZ=80N=33L=0.00000 mf=360329047.353 MHzT=2.7752411506786E-15 s
1.61TlZ=81N=33L=0.00000 mf=355880540.596 MHzT=2.8099316650621E-15 s
1.61PbZ=82N=33L=0.00000 mf=351540534.003 MHzT=2.8446221794456E-15 s
1.61BiZ=83N=33L=0.00000 mf=347305105.883 MHzT=2.8793126938291E-15 s
1.61PoZ=84N=33L=0.00000 mf=343170521.289 MHzT=2.9140032082126E-15 s
1.61AtZ=85N=33L=0.00000 mf=339133221.038 MHzT=2.9486937225961E-15 s
1.61RnZ=86N=33L=0.00000 mf=335189811.492 MHzT=2.9833842369795E-15 s
1.61FrZ=87N=33L=0.00000 mf=331337055.038 MHzT=3.018074751363E-15 s
1.61RaZ=88N=33L=0.00000 mf=327571861.230 MHzT=3.0527652657465E-15 s
1.61AcZ=89N=33L=0.00000 mf=323891278.520 MHzT=3.08745578013E-15 s
1.61ThZ=90N=33L=0.00000 mf=320292486.536 MHzT=3.1221462945135E-15 s
1.61PaZ=91N=33L=0.00000 mf=316772788.882 MHzT=3.1568368088969E-15 s
1.61UZ=92N=33L=0.00000 mf=313329606.394 MHzT=3.1915273232804E-15 s
1.61NpZ=93N=33L=0.00000 mf=309960470.842 MHzT=3.2262178376639E-15 s
1.61PuZ=94N=33L=0.00000 mf=306663019.024 MHzT=3.2609083520474E-15 s
1.61AmZ=95N=33L=0.00000 mf=303434987.245 MHzT=3.2955988664309E-15 s
1.61CmZ=96N=33L=0.00000 mf=300274206.128 MHzT=3.3302893808144E-15 s
1.61BkZ=97N=33L=0.00000 mf=297178595.755 MHzT=3.3649798951978E-15 s
1.61CfZ=98N=33L=0.00000 mf=294146161.105 MHzT=3.3996704095813E-15 s
1.61EsZ=99N=33L=0.00000 mf=291174987.760 MHzT=3.4343609239648E-15 s
1.61FmZ=100N=33L=0.00000 mf=288263237.883 MHzT=3.4690514383483E-15 s
1.61MdZ=101N=33L=0.00000 mf=285409146.419 MHzT=3.5037419527318E-15 s
1.61NoZ=102N=33L=0.00000 mf=282611017.532 MHzT=3.5384324671153E-15 s
1.61LrZ=103N=33L=0.00000 mf=279867221.245 MHzT=3.5731229814987E-15 s
1.61RfZ=104N=33L=0.00000 mf=277176190.272 MHzT=3.6078134958822E-15 s
1.61DbZ=105N=33L=0.00000 mf=274536417.031 MHzT=3.6425040102657E-15 s
1.61SgZ=106N=33L=0.00000 mf=271946450.833 MHzT=3.6771945246492E-15 s
1.61BhZ=107N=33L=0.00000 mf=269404895.217 MHzT=3.7118850390327E-15 s
1.61HsZ=108N=33L=0.00000 mf=266910405.447 MHzT=3.7465755534162E-15 s
1.61MtZ=109N=33L=0.00000 mf=264461686.131 MHzT=3.7812660677996E-15 s
1.61DsZ=110N=33L=0.00000 mf=262057488.984 MHzT=3.8159565821831E-15 s
1.61RgZ=111N=33L=0.00000 mf=259696610.705 MHzT=3.8506470965666E-15 s
1.61CnZ=112N=33L=0.00000 mf=257377890.967 MHzT=3.8853376109501E-15 s
1.61UutZ=113N=33L=0.00000 mf=255100210.516 MHzT=3.9200281253336E-15 s
1.61FlZ=114N=33L=0.00000 mf=252862489.371 MHzT=3.9547186397171E-15 s
1.61UupZ=115N=33L=0.00000 mf=250663685.115 MHzT=3.9894091541005E-15 s
1.61LvZ=116N=33L=0.00000 mf=248502791.278 MHzT=4.024099668484E-15 s
1.61UusZ=117N=33L=0.00000 mf=246378835.797 MHzT=4.0587901828675E-15 s
1.61UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=244290879.562 MHzT=4.093480697251E-15 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de