Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Results      with Cn, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
Berror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
7err=-0.0182CZ=6(6.00)N=6L=0.0000000 m /1.0001812=9.3132257461548E-10 mf=321841392241.38617 MHz
eerr=-0.095CZ=6(15.83)N=13L=0.0000000 m *17.0161488=5.9604644775391E-8 m**f=85585831350.80957 MHz
1.61err=-0.0306CZ=6(34.35)N=31L=0.0000000 m *5.0015278=1.1920928955078E-7 mf=12578049241.40230 MHz
e^(1err=-0.028CZ=6(56.23)N=60L=0.0000305 m /4.0011162=7.62939453125E-6 mf=9820858.64112 MHz
e^(1err=-0.028CZ=6(58.12)N=60L=0.0000305 m /2.0005581=1.52587890625E-5 mf=9820858.64112 MHz
e^(1err=-0.028CZ=6(60.00)N=60L=0.0000305 m /1.0002791=3.0517578125E-5 mf=9820858.64112 MHz
5/2err=-0.0135CZ=6(24.85)N=28L=0.0010988 m /18.0024141=6.103515625E-5 mf=272841.16518 MHz
5/2err=-0.0135CZ=6(25.60)N=28L=0.0010988 m /9.0012070=0.0001220703125 mf=272841.16518 MHz
4/3err=-0.0186CZ=6(96.00)N=96L=0.0078110 m *1.0001860=0.0078125 mf=38380.57033 MHz
e/2err=-0.0912CZ=6(90.00)N=90L=0.0078054 m *1.0009116=0.0078125 mf=38408.41423 MHz
4/3err=-0.0186CZ=6(98.41)N=96L=0.0078110 m *2.0003719=0.015625 mf=38380.57033 MHz
e/2err=-0.0912CZ=6(92.26)N=90L=0.0078054 m *2.0018231=0.015625 mf=38408.41423 MHz
4/3err=-0.0186CZ=6(100.82)N=97L=0.0104147 m *3.0005579=0.03125 mf=28785.42774 MHz
eerr=-0.0309CZ=6(29.00)N=32L=0.6251928 m /20.0061704=0.03125 m**f=479.51999 MHz
eerr=-0.0309CZ=6(29.70)N=32L=0.6251928 m /10.0030852=0.0625 m**f=479.51999 MHz
5/3err=-0.00013CZ=6(59.49)N=63L=0.7500009 m /6.0000073=0.125 mf=399.72279 MHz
eerr=-0.0309CZ=6(30.39)N=32L=0.6251928 m /5.0015426=0.125 m**f=479.51999 MHz
5/3err=-0.00013CZ=6(60.85)N=63L=0.7500009 m /3.0000036=0.25 mf=399.72279 MHz
5/3err=-0.00013CZ=6(60.85)N=64L=1.2500015 m /5.0000061=0.25 mf=239.83368 MHz
e^(1err=-0.0997CZ=6(86.38)N=82L=0.0999005 m *5.0049819=0.5 mf=3000.91166 MHz
3err=-0.0321CZ=6(30.82)N=33L=44.0141146 m /11.0035287=4 mf=6.81128 MHz
1.61err=-0.0862CZ=6(74.68)N=79L=256.2206593 m /8.0068956=32 mf=1.17006 MHz
1.61err=-0.0862CZ=6(76.12)N=79L=256.2206593 m /4.0034478=64 mf=1.17006 MHz
1.61err=-0.0862CZ=6(77.56)N=79L=256.2206593 m /2.0017239=128 mf=1.17006 MHz
1.61err=-0.0862CZ=6(79.00)N=79L=256.2206593 m /1.0008620=256 mf=1.17006 MHz

5 gelbe (+ 20 factorised) Treffer bei Basis=7,e,1.61803,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),5/2,5/2,4/3,e/2,4/3,e/2,4/3,e,e,5/3,e,5/3,5/3,e^(1/e),3,1.61803,1.61803,1.61803,1.61803, Cx=1.3195909068E-15, Factor=1, c=299792458, genau=0.1%, mod=5, Suchwort=2 m
0.1%= 25 (B: 7, e, 1.61, e^(1, e^(1, e^(1, 5/2, 5/2, 4/3, e/2, 4/3, e/2, 4/3, e, e, 5/3, e, 5/3, 5/3, e^(1, 3, 1.61, 1.61, 1.61, 1.61)
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de