Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.713.141HZ=1N=33L=0.88983009445378 mf=336.90977622422 MHzT=2.9681537033656E-9 s
2.713.141HeZ=2N=33L=1.7796601889076 mf=168.45488811211 MHzT=5.9363074067312E-9 s
2.713.141LiZ=3N=33L=2.6694902833613 mf=112.30325874141 MHzT=8.9044611100968E-9 s
2.713.141BeZ=4N=33L=3.5593203778151 mf=84.227444056055 MHzT=1.1872614813462E-8 s
2.713.141BZ=5N=33L=4.4491504722689 mf=67.381955244844 MHzT=1.4840768516828E-8 s
2.713.141CZ=6N=33L=5.3389805667227 mf=56.151629370703 MHzT=1.7808922220194E-8 s
2.713.141NZ=7N=33L=6.2288106611765 mf=48.129968032031 MHzT=2.0777075923559E-8 s
2.713.141OZ=8N=33L=7.1186407556302 mf=42.113722028028 MHzT=2.3745229626925E-8 s
2.713.141FZ=9N=33L=8.008470850084 mf=37.434419580469 MHzT=2.6713383330291E-8 s
2.713.141NeZ=10N=33L=8.8983009445378 mf=33.690977622422 MHzT=2.9681537033656E-8 s
2.713.141NaZ=11N=33L=9.7881310389916 mf=30.628161474929 MHzT=3.2649690737022E-8 s
2.713.141MgZ=12N=33L=10.677961133445 mf=28.075814685352 MHzT=3.5617844440387E-8 s
2.713.141AlZ=13N=33L=11.567791227899 mf=25.916136632632 MHzT=3.8585998143753E-8 s
2.713.141SiZ=14N=33L=12.457621322353 mf=24.064984016016 MHzT=4.1554151847119E-8 s
2.713.141PZ=15N=33L=13.347451416807 mf=22.460651748281 MHzT=4.4522305550484E-8 s
2.713.141SZ=16N=33L=14.23728151126 mf=21.056861014014 MHzT=4.749045925385E-8 s
2.713.141ClZ=17N=33L=15.127111605714 mf=19.818222130836 MHzT=5.0458612957215E-8 s
2.713.141ArZ=18N=33L=16.016941700168 mf=18.717209790234 MHzT=5.3426766660581E-8 s
2.713.141KZ=19N=33L=16.906771794622 mf=17.732093485485 MHzT=5.6394920363947E-8 s
2.713.141CaZ=20N=33L=17.796601889076 mf=16.845488811211 MHzT=5.9363074067312E-8 s
2.713.141ScZ=21N=33L=18.686431983529 mf=16.043322677344 MHzT=6.2331227770678E-8 s
2.713.141TiZ=22N=33L=19.576262077983 mf=15.314080737465 MHzT=6.5299381474044E-8 s
2.713.141VZ=23N=33L=20.466092172437 mf=14.648251140183 MHzT=6.8267535177409E-8 s
2.713.141CrZ=24N=33L=21.355922266891 mf=14.037907342676 MHzT=7.1235688880775E-8 s
2.713.141MnZ=25N=33L=22.245752361345 mf=13.476391048969 MHzT=7.420384258414E-8 s
2.713.141FeZ=26N=33L=23.135582455798 mf=12.958068316316 MHzT=7.7171996287506E-8 s
2.713.141CoZ=27N=33L=24.025412550252 mf=12.478139860156 MHzT=8.0140149990872E-8 s
2.713.141NiZ=28N=33L=24.915242644706 mf=12.032492008008 MHzT=8.3108303694237E-8 s
2.713.141CuZ=29N=33L=25.80507273916 mf=11.61757849049 MHzT=8.6076457397603E-8 s
2.713.141ZnZ=30N=33L=26.694902833613 mf=11.230325874141 MHzT=8.9044611100968E-8 s
2.713.141GaZ=31N=33L=27.584732928067 mf=10.868057297555 MHzT=9.2012764804334E-8 s
2.713.141GeZ=32N=33L=28.474563022521 mf=10.528430507007 MHzT=9.49809185077E-8 s
2.713.141AsZ=33N=33L=29.364393116975 mf=10.20938715831 MHzT=9.7949072211065E-8 s
2.713.141SeZ=34N=33L=30.254223211429 mf=9.9091110654182 MHzT=1.0091722591443E-7 s
2.713.141BrZ=35N=33L=31.144053305882 mf=9.6259936064063 MHzT=1.038853796178E-7 s
2.713.141KrZ=36N=33L=32.033883400336 mf=9.3586048951172 MHzT=1.0685353332116E-7 s
2.713.141RbZ=37N=33L=32.92371349479 mf=9.1056696276816 MHzT=1.0982168702453E-7 s
2.713.141SrZ=38N=33L=33.813543589244 mf=8.8660467427426 MHzT=1.1278984072789E-7 s
2.713.141YZ=39N=33L=34.703373683697 mf=8.6387122108774 MHzT=1.1575799443126E-7 s
2.713.141ZrZ=40N=33L=35.593203778151 mf=8.4227444056055 MHzT=1.1872614813462E-7 s
2.713.141NbZ=41N=33L=36.483033872605 mf=8.2173116152249 MHzT=1.2169430183799E-7 s
2.713.141MoZ=42N=33L=37.372863967059 mf=8.0216613386719 MHzT=1.2466245554136E-7 s
2.713.141TcZ=43N=33L=38.262694061513 mf=7.8351110749819 MHzT=1.2763060924472E-7 s
2.713.141RuZ=44N=33L=39.152524155966 mf=7.6570403687323 MHzT=1.3059876294809E-7 s
2.713.141RhZ=45N=33L=40.04235425042 mf=7.4868839160938 MHzT=1.3356691665145E-7 s
2.713.141PdZ=46N=33L=40.932184344874 mf=7.3241255700917 MHzT=1.3653507035482E-7 s
2.713.141AgZ=47N=33L=41.822014439328 mf=7.1682931111536 MHzT=1.3950322405818E-7 s
2.713.141CdZ=48N=33L=42.711844533781 mf=7.0189536713379 MHzT=1.4247137776155E-7 s
2.713.141InZ=49N=33L=43.601674628235 mf=6.8757097188616 MHzT=1.4543953146492E-7 s
2.713.141SnZ=50N=33L=44.491504722689 mf=6.7381955244844 MHzT=1.4840768516828E-7 s
2.713.141SbZ=51N=33L=45.381334817143 mf=6.6060740436122 MHzT=1.5137583887165E-7 s
2.713.141TeZ=52N=33L=46.271164911597 mf=6.4790341581581 MHzT=1.5434399257501E-7 s
2.713.141JZ=53N=33L=47.16099500605 mf=6.3567882306457 MHzT=1.5731214627838E-7 s
2.713.141XeZ=54N=33L=48.050825100504 mf=6.2390699300782 MHzT=1.6028029998174E-7 s
2.713.141CsZ=55N=33L=48.940655194958 mf=6.1256322949858 MHzT=1.6324845368511E-7 s
2.713.141BaZ=56N=33L=49.830485289412 mf=6.0162460040039 MHzT=1.6621660738847E-7 s
2.713.141LaZ=57N=33L=50.720315383865 mf=5.9106978284951 MHzT=1.6918476109184E-7 s
2.713.141CeZ=58N=33L=51.610145478319 mf=5.8087892452452 MHzT=1.7215291479521E-7 s
2.713.141PrZ=59N=33L=52.499975572773 mf=5.710335190241 MHzT=1.7512106849857E-7 s
2.713.141NdZ=60N=33L=53.389805667227 mf=5.6151629370703 MHzT=1.7808922220194E-7 s
2.713.141PmZ=61N=33L=54.279635761681 mf=5.523111085643 MHzT=1.810573759053E-7 s
2.713.141SmZ=62N=33L=55.169465856134 mf=5.4340286487777 MHzT=1.8402552960867E-7 s
2.713.141EuZ=63N=33L=56.059295950588 mf=5.3477742257813 MHzT=1.8699368331203E-7 s
2.713.141GdZ=64N=33L=56.949126045042 mf=5.2642152535034 MHzT=1.899618370154E-7 s
2.713.141TbZ=65N=33L=57.838956139496 mf=5.1832273265265 MHzT=1.9292999071876E-7 s
2.713.141DyZ=66N=33L=58.72878623395 mf=5.1046935791549 MHzT=1.9589814442213E-7 s
2.713.141HoZ=67N=33L=59.618616328403 mf=5.0285041227496 MHzT=1.988662981255E-7 s
2.713.141ErZ=68N=33L=60.508446422857 mf=4.9545555327091 MHzT=2.0183445182886E-7 s
2.713.141TmZ=69N=33L=61.398276517311 mf=4.8827503800612 MHzT=2.0480260553223E-7 s
2.713.141YbZ=70N=33L=62.288106611765 mf=4.8129968032031 MHzT=2.0777075923559E-7 s
2.713.141LuZ=71N=33L=63.177936706218 mf=4.7452081158341 MHzT=2.1073891293896E-7 s
2.713.141HfZ=72N=33L=64.067766800672 mf=4.6793024475586 MHzT=2.1370706664232E-7 s
2.713.141TaZ=73N=33L=64.957596895126 mf=4.6152024140304 MHzT=2.1667522034569E-7 s
2.713.141WZ=74N=33L=65.84742698958 mf=4.5528348138408 MHzT=2.1964337404906E-7 s
2.713.141ReZ=75N=33L=66.737257084034 mf=4.4921303496563 MHzT=2.2261152775242E-7 s
2.713.141OsZ=76N=33L=67.627087178487 mf=4.4330233713713 MHzT=2.2557968145579E-7 s
2.713.141IrZ=77N=33L=68.516917272941 mf=4.3754516392756 MHzT=2.2854783515915E-7 s
2.713.141PtZ=78N=33L=69.406747367395 mf=4.3193561054387 MHzT=2.3151598886252E-7 s
2.713.141AuZ=79N=33L=70.296577461849 mf=4.264680711699 MHzT=2.3448414256588E-7 s
2.713.141HgZ=80N=33L=71.186407556302 mf=4.2113722028028 MHzT=2.3745229626925E-7 s
2.713.141TlZ=81N=33L=72.076237650756 mf=4.1593799533854 MHzT=2.4042044997261E-7 s
2.713.141PbZ=82N=33L=72.96606774521 mf=4.1086558076124 MHzT=2.4338860367598E-7 s
2.713.141BiZ=83N=33L=73.855897839664 mf=4.0591539304123 MHzT=2.4635675737935E-7 s
2.713.141PoZ=84N=33L=74.745727934118 mf=4.010830669336 MHzT=2.4932491108271E-7 s
2.713.141AtZ=85N=33L=75.635558028571 mf=3.9636444261673 MHzT=2.5229306478608E-7 s
2.713.141RnZ=86N=33L=76.525388123025 mf=3.9175555374909 MHzT=2.5526121848944E-7 s
2.713.141FrZ=87N=33L=77.415218217479 mf=3.8725261634968 MHzT=2.5822937219281E-7 s
2.713.141RaZ=88N=33L=78.305048311933 mf=3.8285201843661 MHzT=2.6119752589617E-7 s
2.713.141AcZ=89N=33L=79.194878406386 mf=3.7855031036429 MHzT=2.6416567959954E-7 s
2.713.141ThZ=90N=33L=80.08470850084 mf=3.7434419580469 MHzT=2.6713383330291E-7 s
2.713.141PaZ=91N=33L=80.974538595294 mf=3.7023052332332 MHzT=2.7010198700627E-7 s
2.713.141UZ=92N=33L=81.864368689748 mf=3.6620627850459 MHzT=2.7307014070964E-7 s
2.713.141NpZ=93N=33L=82.754198784202 mf=3.6226857658518 MHzT=2.76038294413E-7 s
2.713.141PuZ=94N=33L=83.644028878655 mf=3.5841465555768 MHzT=2.7900644811637E-7 s
2.713.141AmZ=95N=33L=84.533858973109 mf=3.5464186970971 MHzT=2.8197460181973E-7 s
2.713.141CmZ=96N=33L=85.423689067563 mf=3.509476835669 MHzT=2.849427555231E-7 s
2.713.141BkZ=97N=33L=86.313519162017 mf=3.4732966621054 MHzT=2.8791090922646E-7 s
2.713.141CfZ=98N=33L=87.203349256471 mf=3.4378548594308 MHzT=2.9087906292983E-7 s
2.713.141EsZ=99N=33L=88.093179350924 mf=3.4031290527699 MHzT=2.938472166332E-7 s
2.713.141FmZ=100N=33L=88.983009445378 mf=3.3690977622422 MHzT=2.9681537033656E-7 s
2.713.141MdZ=101N=33L=89.872839539832 mf=3.3357403586556 MHzT=2.9978352403993E-7 s
2.713.141NoZ=102N=33L=90.762669634286 mf=3.3030370218061 MHzT=3.0275167774329E-7 s
2.713.141LrZ=103N=33L=91.652499728739 mf=3.270968701206 MHzT=3.0571983144666E-7 s
2.713.141RfZ=104N=33L=92.542329823193 mf=3.239517079079 MHzT=3.0868798515002E-7 s
2.713.141DbZ=105N=33L=93.432159917647 mf=3.2086645354688 MHzT=3.1165613885339E-7 s
2.713.141SgZ=106N=33L=94.321990012101 mf=3.1783941153228 MHzT=3.1462429255676E-7 s
2.713.141BhZ=107N=33L=95.211820106555 mf=3.1486894974226 MHzT=3.1759244626012E-7 s
2.713.141HsZ=108N=33L=96.101650201008 mf=3.1195349650391 MHzT=3.2056059996349E-7 s
2.713.141MtZ=109N=33L=96.991480295462 mf=3.0909153782039 MHzT=3.2352875366685E-7 s
2.713.141DsZ=110N=33L=97.881310389916 mf=3.0628161474929 MHzT=3.2649690737022E-7 s
2.713.141RgZ=111N=33L=98.77114048437 mf=3.0352232092272 MHzT=3.2946506107358E-7 s
2.713.141CnZ=112N=33L=99.660970578823 mf=3.008123002002 MHzT=3.3243321477695E-7 s
2.713.141UutZ=113N=33L=100.55080067328 mf=2.9815024444621 MHzT=3.3540136848031E-7 s
2.713.141FlZ=114N=33L=101.44063076773 mf=2.9553489142475 MHzT=3.3836952218368E-7 s
2.713.141UupZ=115N=33L=102.33046086218 mf=2.9296502280367 MHzT=3.4133767588705E-7 s
2.713.141LvZ=116N=33L=103.22029095664 mf=2.9043946226226 MHzT=3.4430582959041E-7 s
2.713.141UusZ=117N=33L=104.11012105109 mf=2.8795707369591 MHzT=3.4727398329378E-7 s
2.713.141UuoZ=118N=33L=104.99995114555 mf=2.8551675951205 MHzT=3.5024213699714E-7 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de