Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.71HZ=1N=33L=0.28324171608849 mf=1058.4332779086 MHzT=9.4479266749431E-10 s
2.71HeZ=2N=33L=0.56648343217699 mf=529.2166389543 MHzT=1.8895853349886E-9 s
2.71LiZ=3N=33L=0.84972514826548 mf=352.8110926362 MHzT=2.8343780024829E-9 s
2.71BeZ=4N=33L=1.132966864354 mf=264.60831947715 MHzT=3.7791706699772E-9 s
2.71BZ=5N=33L=1.4162085804425 mf=211.68665558172 MHzT=4.7239633374715E-9 s
2.71CZ=6N=33L=1.699450296531 mf=176.4055463181 MHzT=5.6687560049658E-9 s
2.71NZ=7N=33L=1.9826920126195 mf=151.20475398694 MHzT=6.6135486724601E-9 s
2.71OZ=8N=33L=2.265933728708 mf=132.30415973857 MHzT=7.5583413399544E-9 s
2.71FZ=9N=33L=2.5491754447965 mf=117.6036975454 MHzT=8.5031340074488E-9 s
2.71NeZ=10N=33L=2.8324171608849 mf=105.84332779086 MHzT=9.4479266749431E-9 s
2.71NaZ=11N=33L=3.1156588769734 mf=96.221207082599 MHzT=1.0392719342437E-8 s
2.71MgZ=12N=33L=3.3989005930619 mf=88.202773159049 MHzT=1.1337512009932E-8 s
2.71AlZ=13N=33L=3.6821423091504 mf=81.417944454507 MHzT=1.2282304677426E-8 s
2.71SiZ=14N=33L=3.9653840252389 mf=75.602376993471 MHzT=1.322709734492E-8 s
2.71PZ=15N=33L=4.2486257413274 mf=70.562218527239 MHzT=1.4171890012415E-8 s
2.71SZ=16N=33L=4.5318674574159 mf=66.152079869287 MHzT=1.5116682679909E-8 s
2.71ClZ=17N=33L=4.8151091735044 mf=62.260781053447 MHzT=1.6061475347403E-8 s
2.71ArZ=18N=33L=5.0983508895929 mf=58.8018487727 MHzT=1.7006268014898E-8 s
2.71KZ=19N=33L=5.3815926056814 mf=55.707014626768 MHzT=1.7951060682392E-8 s
2.71CaZ=20N=33L=5.6648343217699 mf=52.92166389543 MHzT=1.8895853349886E-8 s
2.71ScZ=21N=33L=5.9480760378584 mf=50.401584662314 MHzT=1.984064601738E-8 s
2.71TiZ=22N=33L=6.2313177539469 mf=48.1106035413 MHzT=2.0785438684875E-8 s
2.71VZ=23N=33L=6.5145594700354 mf=46.018838169939 MHzT=2.1730231352369E-8 s
2.71CrZ=24N=33L=6.7978011861239 mf=44.101386579525 MHzT=2.2675024019863E-8 s
2.71MnZ=25N=33L=7.0810429022124 mf=42.337331116344 MHzT=2.3619816687358E-8 s
2.71FeZ=26N=33L=7.3642846183009 mf=40.708972227254 MHzT=2.4564609354852E-8 s
2.71CoZ=27N=33L=7.6475263343894 mf=39.201232515133 MHzT=2.5509402022346E-8 s
2.71NiZ=28N=33L=7.9307680504778 mf=37.801188496735 MHzT=2.6454194689841E-8 s
2.71CuZ=29N=33L=8.2140097665663 mf=36.497699238227 MHzT=2.7398987357335E-8 s
2.71ZnZ=30N=33L=8.4972514826548 mf=35.28110926362 MHzT=2.8343780024829E-8 s
2.71GaZ=31N=33L=8.7804931987433 mf=34.143008964793 MHzT=2.9288572692323E-8 s
2.71GeZ=32N=33L=9.0637349148318 mf=33.076039934643 MHzT=3.0233365359818E-8 s
2.71AsZ=33N=33L=9.3469766309203 mf=32.0737356942 MHzT=3.1178158027312E-8 s
2.71SeZ=34N=33L=9.6302183470088 mf=31.130390526723 MHzT=3.2122950694806E-8 s
2.71BrZ=35N=33L=9.9134600630973 mf=30.240950797388 MHzT=3.3067743362301E-8 s
2.71KrZ=36N=33L=10.196701779186 mf=29.40092438635 MHzT=3.4012536029795E-8 s
2.71RbZ=37N=33L=10.479943495274 mf=28.60630480834 MHzT=3.4957328697289E-8 s
2.71SrZ=38N=33L=10.763185211363 mf=27.853507313384 MHzT=3.5902121364784E-8 s
2.71YZ=39N=33L=11.046426927451 mf=27.139314818169 MHzT=3.6846914032278E-8 s
2.71ZrZ=40N=33L=11.32966864354 mf=26.460831947715 MHzT=3.7791706699772E-8 s
2.71NbZ=41N=33L=11.612910359628 mf=25.815445802649 MHzT=3.8736499367267E-8 s
2.71MoZ=42N=33L=11.896152075717 mf=25.200792331157 MHzT=3.9681292034761E-8 s
2.71TcZ=43N=33L=12.179393791805 mf=24.614727393223 MHzT=4.0626084702255E-8 s
2.71RuZ=44N=33L=12.462635507894 mf=24.05530177065 MHzT=4.1570877369749E-8 s
2.71RhZ=45N=33L=12.745877223982 mf=23.52073950908 MHzT=4.2515670037244E-8 s
2.71PdZ=46N=33L=13.029118940071 mf=23.009419084969 MHzT=4.3460462704738E-8 s
2.71AgZ=47N=33L=13.312360656159 mf=22.519856976779 MHzT=4.4405255372232E-8 s
2.71CdZ=48N=33L=13.595602372248 mf=22.050693289762 MHzT=4.5350048039727E-8 s
2.71InZ=49N=33L=13.878844088336 mf=21.600679140992 MHzT=4.6294840707221E-8 s
2.71SnZ=50N=33L=14.162085804425 mf=21.168665558172 MHzT=4.7239633374715E-8 s
2.71SbZ=51N=33L=14.445327520513 mf=20.753593684482 MHzT=4.818442604221E-8 s
2.71TeZ=52N=33L=14.728569236602 mf=20.354486113627 MHzT=4.9129218709704E-8 s
2.71JZ=53N=33L=15.01181095269 mf=19.970439205822 MHzT=5.0074011377198E-8 s
2.71XeZ=54N=33L=15.295052668779 mf=19.600616257567 MHzT=5.1018804044693E-8 s
2.71CsZ=55N=33L=15.578294384867 mf=19.24424141652 MHzT=5.1963596712187E-8 s
2.71BaZ=56N=33L=15.861536100956 mf=18.900594248368 MHzT=5.2908389379681E-8 s
2.71LaZ=57N=33L=16.144777817044 mf=18.569004875589 MHzT=5.3853182047175E-8 s
2.71CeZ=58N=33L=16.428019533133 mf=18.248849619114 MHzT=5.479797471467E-8 s
2.71PrZ=59N=33L=16.711261249221 mf=17.939547083196 MHzT=5.5742767382164E-8 s
2.71NdZ=60N=33L=16.99450296531 mf=17.64055463181 MHzT=5.6687560049658E-8 s
2.71PmZ=61N=33L=17.277744681398 mf=17.351365211616 MHzT=5.7632352717153E-8 s
2.71SmZ=62N=33L=17.560986397487 mf=17.071504482397 MHzT=5.8577145384647E-8 s
2.71EuZ=63N=33L=17.844228113575 mf=16.800528220771 MHzT=5.9521938052141E-8 s
2.71GdZ=64N=33L=18.127469829664 mf=16.538019967322 MHzT=6.0466730719636E-8 s
2.71TbZ=65N=33L=18.410711545752 mf=16.283588890901 MHzT=6.141152338713E-8 s
2.71DyZ=66N=33L=18.693953261841 mf=16.0368678471 MHzT=6.2356316054624E-8 s
2.71HoZ=67N=33L=18.977194977929 mf=15.797511610576 MHzT=6.3301108722118E-8 s
2.71ErZ=68N=33L=19.260436694018 mf=15.565195263362 MHzT=6.4245901389613E-8 s
2.71TmZ=69N=33L=19.543678410106 mf=15.339612723313 MHzT=6.5190694057107E-8 s
2.71YbZ=70N=33L=19.826920126195 mf=15.120475398694 MHzT=6.6135486724601E-8 s
2.71LuZ=71N=33L=20.110161842283 mf=14.907510956459 MHzT=6.7080279392096E-8 s
2.71HfZ=72N=33L=20.393403558372 mf=14.700462193175 MHzT=6.802507205959E-8 s
2.71TaZ=73N=33L=20.67664527446 mf=14.499085998748 MHzT=6.8969864727084E-8 s
2.71WZ=74N=33L=20.959886990549 mf=14.30315240417 MHzT=6.9914657394579E-8 s
2.71ReZ=75N=33L=21.243128706637 mf=14.112443705448 MHzT=7.0859450062073E-8 s
2.71OsZ=76N=33L=21.526370422726 mf=13.926753656692 MHzT=7.1804242729567E-8 s
2.71IrZ=77N=33L=21.809612138814 mf=13.745886726086 MHzT=7.2749035397062E-8 s
2.71PtZ=78N=33L=22.092853854903 mf=13.569657409085 MHzT=7.3693828064556E-8 s
2.71AuZ=79N=33L=22.376095570991 mf=13.39788959378 MHzT=7.463862073205E-8 s
2.71HgZ=80N=33L=22.65933728708 mf=13.230415973857 MHzT=7.5583413399544E-8 s
2.71TlZ=81N=33L=22.942579003168 mf=13.067077505044 MHzT=7.6528206067039E-8 s
2.71PbZ=82N=33L=23.225820719257 mf=12.907722901324 MHzT=7.7472998734533E-8 s
2.71BiZ=83N=33L=23.509062435345 mf=12.752208167573 MHzT=7.8417791402027E-8 s
2.71PoZ=84N=33L=23.792304151434 mf=12.600396165578 MHzT=7.9362584069522E-8 s
2.71AtZ=85N=33L=24.075545867522 mf=12.452156210689 MHzT=8.0307376737016E-8 s
2.71RnZ=86N=33L=24.358787583611 mf=12.307363696612 MHzT=8.125216940451E-8 s
2.71FrZ=87N=33L=24.642029299699 mf=12.165899746076 MHzT=8.2196962072005E-8 s
2.71RaZ=88N=33L=24.925271015788 mf=12.027650885325 MHzT=8.3141754739499E-8 s
2.71AcZ=89N=33L=25.208512731876 mf=11.892508740546 MHzT=8.4086547406993E-8 s
2.71ThZ=90N=33L=25.491754447965 mf=11.76036975454 MHzT=8.5031340074488E-8 s
2.71PaZ=91N=33L=25.774996164053 mf=11.631134922072 MHzT=8.5976132741982E-8 s
2.71UZ=92N=33L=26.058237880142 mf=11.504709542485 MHzT=8.6920925409476E-8 s
2.71NpZ=93N=33L=26.34147959623 mf=11.381002988264 MHzT=8.786571807697E-8 s
2.71PuZ=94N=33L=26.624721312318 mf=11.259928488389 MHzT=8.8810510744465E-8 s
2.71AmZ=95N=33L=26.907963028407 mf=11.141402925354 MHzT=8.9755303411959E-8 s
2.71CmZ=96N=33L=27.191204744495 mf=11.025346644881 MHzT=9.0700096079453E-8 s
2.71BkZ=97N=33L=27.474446460584 mf=10.911683277408 MHzT=9.1644888746948E-8 s
2.71CfZ=98N=33L=27.757688176672 mf=10.800339570496 MHzT=9.2589681414442E-8 s
2.71EsZ=99N=33L=28.040929892761 mf=10.6912452314 MHzT=9.3534474081936E-8 s
2.71FmZ=100N=33L=28.324171608849 mf=10.584332779086 MHzT=9.4479266749431E-8 s
2.71MdZ=101N=33L=28.607413324938 mf=10.479537405036 MHzT=9.5424059416925E-8 s
2.71NoZ=102N=33L=28.890655041026 mf=10.376796842241 MHzT=9.6368852084419E-8 s
2.71LrZ=103N=33L=29.173896757115 mf=10.276051241831 MHzT=9.7313644751913E-8 s
2.71RfZ=104N=33L=29.457138473203 mf=10.177243056813 MHzT=9.8258437419408E-8 s
2.71DbZ=105N=33L=29.740380189292 mf=10.080316932463 MHzT=9.9203230086902E-8 s
2.71SgZ=106N=33L=30.02362190538 mf=9.9852196029112 MHzT=1.001480227544E-7 s
2.71BhZ=107N=33L=30.306863621469 mf=9.8918997935382 MHzT=1.0109281542189E-7 s
2.71HsZ=108N=33L=30.590105337557 mf=9.8003081287833 MHzT=1.0203760808939E-7 s
2.71MtZ=109N=33L=30.873347053646 mf=9.710397045033 MHzT=1.0298240075688E-7 s
2.71DsZ=110N=33L=31.156588769734 mf=9.6221207082599 MHzT=1.0392719342437E-7 s
2.71RgZ=111N=33L=31.439830485823 mf=9.5354349361134 MHzT=1.0487198609187E-7 s
2.71CnZ=112N=33L=31.723072201911 mf=9.4502971241839 MHzT=1.0581677875936E-7 s
2.71UutZ=113N=33L=32.006313918 mf=9.3666661761822 MHzT=1.0676157142686E-7 s
2.71FlZ=114N=33L=32.289555634088 mf=9.2845024377947 MHzT=1.0770636409435E-7 s
2.71UupZ=115N=33L=32.572797350177 mf=9.2037676339878 MHzT=1.0865115676185E-7 s
2.71LvZ=116N=33L=32.856039066265 mf=9.1244248095568 MHzT=1.0959594942934E-7 s
2.71UusZ=117N=33L=33.139280782354 mf=9.046438272723 MHzT=1.1054074209683E-7 s
2.71UuoZ=118N=33L=33.422522498442 mf=8.9697735415982 MHzT=1.1148553476433E-7 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de