Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2HZ=1N=33L=1.133519957761E-5 mf=26447920.563496 MHzT=3.7810155909959E-14 s
2HeZ=2N=33L=2.267039915522E-5 mf=13223960.281748 MHzT=7.5620311819919E-14 s
2LiZ=3N=33L=3.400559873283E-5 mf=8815973.5211653 MHzT=1.1343046772988E-13 s
2BeZ=4N=33L=4.534079831044E-5 mf=6611980.140874 MHzT=1.5124062363984E-13 s
2BZ=5N=33L=5.667599788805E-5 mf=5289584.1126992 MHzT=1.890507795498E-13 s
2CZ=6N=33L=6.801119746566E-5 mf=4407986.7605826 MHzT=2.2686093545976E-13 s
2NZ=7N=33L=7.934639704327E-5 mf=3778274.3662137 MHzT=2.6467109136972E-13 s
2OZ=8N=33L=9.068159662088E-5 mf=3305990.070437 MHzT=3.0248124727968E-13 s
2FZ=9N=33L=0.00010201679619849 mf=2938657.8403884 MHzT=3.4029140318964E-13 s
2NeZ=10N=33L=0.0001133519957761 mf=2644792.0563496 MHzT=3.7810155909959E-13 s
2NaZ=11N=33L=0.00012468719535371 mf=2404356.4148633 MHzT=4.1591171500955E-13 s
2MgZ=12N=33L=0.00013602239493132 mf=2203993.3802913 MHzT=4.5372187091951E-13 s
2AlZ=13N=33L=0.00014735759450893 mf=2034455.4279612 MHzT=4.9153202682947E-13 s
2SiZ=14N=33L=0.00015869279408654 mf=1889137.1831068 MHzT=5.2934218273943E-13 s
2PZ=15N=33L=0.00017002799366415 mf=1763194.7042331 MHzT=5.6715233864939E-13 s
2SZ=16N=33L=0.00018136319324176 mf=1652995.0352185 MHzT=6.0496249455935E-13 s
2ClZ=17N=33L=0.00019269839281937 mf=1555760.0331468 MHzT=6.4277265046931E-13 s
2ArZ=18N=33L=0.00020403359239698 mf=1469328.9201942 MHzT=6.8058280637927E-13 s
2KZ=19N=33L=0.00021536879197459 mf=1391995.8191314 MHzT=7.1839296228923E-13 s
2CaZ=20N=33L=0.0002267039915522 mf=1322396.0281748 MHzT=7.5620311819919E-13 s
2ScZ=21N=33L=0.00023803919112981 mf=1259424.7887379 MHzT=7.9401327410915E-13 s
2TiZ=22N=33L=0.00024937439070742 mf=1202178.2074316 MHzT=8.3182343001911E-13 s
2VZ=23N=33L=0.00026070959028503 mf=1149909.5897172 MHzT=8.6963358592907E-13 s
2CrZ=24N=33L=0.00027204478986264 mf=1101996.6901457 MHzT=9.0744374183903E-13 s
2MnZ=25N=33L=0.00028337998944025 mf=1057916.8225398 MHzT=9.4525389774899E-13 s
2FeZ=26N=33L=0.00029471518901786 mf=1017227.7139806 MHzT=9.8306405365895E-13 s
2CoZ=27N=33L=0.00030605038859547 mf=979552.61346281 MHzT=1.0208742095689E-12 s
2NiZ=28N=33L=0.00031738558817308 mf=944568.59155342 MHzT=1.0586843654789E-12 s
2CuZ=29N=33L=0.00032872078775069 mf=911997.2608102 MHzT=1.0964945213888E-12 s
2ZnZ=30N=33L=0.0003400559873283 mf=881597.35211653 MHzT=1.1343046772988E-12 s
2GaZ=31N=33L=0.00035139118690591 mf=853158.7278547 MHzT=1.1721148332087E-12 s
2GeZ=32N=33L=0.00036272638648352 mf=826497.51760924 MHzT=1.2099249891187E-12 s
2AsZ=33N=33L=0.00037406158606113 mf=801452.13828775 MHzT=1.2477351450287E-12 s
2SeZ=34N=33L=0.00038539678563874 mf=777880.01657341 MHzT=1.2855453009386E-12 s
2BrZ=35N=33L=0.00039673198521635 mf=755654.87324274 MHzT=1.3233554568486E-12 s
2KrZ=36N=33L=0.00040806718479396 mf=734664.46009711 MHzT=1.3611656127585E-12 s
2RbZ=37N=33L=0.00041940238437157 mf=714808.66387827 MHzT=1.3989757686685E-12 s
2SrZ=38N=33L=0.00043073758394918 mf=695997.90956568 MHzT=1.4367859245785E-12 s
2YZ=39N=33L=0.00044207278352679 mf=678151.80932041 MHzT=1.4745960804884E-12 s
2ZrZ=40N=33L=0.0004534079831044 mf=661198.0140874 MHzT=1.5124062363984E-12 s
2NbZ=41N=33L=0.00046474318268201 mf=645071.233256 MHzT=1.5502163923083E-12 s
2MoZ=42N=33L=0.00047607838225962 mf=629712.39436895 MHzT=1.5880265482183E-12 s
2TcZ=43N=33L=0.00048741358183723 mf=615067.9200813 MHzT=1.6258367041283E-12 s
2RuZ=44N=33L=0.00049874878141484 mf=601089.10371581 MHzT=1.6636468600382E-12 s
2RhZ=45N=33L=0.00051008398099245 mf=587731.56807769 MHzT=1.7014570159482E-12 s
2PdZ=46N=33L=0.00052141918057006 mf=574954.79485861 MHzT=1.7392671718581E-12 s
2AgZ=47N=33L=0.00053275438014767 mf=562721.71411693 MHzT=1.7770773277681E-12 s
2CdZ=48N=33L=0.00054408957972528 mf=550998.34507283 MHzT=1.8148874836781E-12 s
2InZ=49N=33L=0.00055542477930289 mf=539753.48088767 MHzT=1.852697639588E-12 s
2SnZ=50N=33L=0.0005667599788805 mf=528958.41126992 MHzT=1.890507795498E-12 s
2SbZ=51N=33L=0.00057809517845811 mf=518586.6777156 MHzT=1.9283179514079E-12 s
2TeZ=52N=33L=0.00058943037803572 mf=508613.8569903 MHzT=1.9661281073179E-12 s
2JZ=53N=33L=0.00060076557761333 mf=499017.36912256 MHzT=2.0039382632279E-12 s
2XeZ=54N=33L=0.00061210077719094 mf=489776.3067314 MHzT=2.0417484191378E-12 s
2CsZ=55N=33L=0.00062343597676855 mf=480871.28297265 MHzT=2.0795585750478E-12 s
2BaZ=56N=33L=0.00063477117634616 mf=472284.29577671 MHzT=2.1173687309577E-12 s
2LaZ=57N=33L=0.00064610637592377 mf=463998.60637712 MHzT=2.1551788868677E-12 s
2CeZ=58N=33L=0.00065744157550138 mf=455998.6304051 MHzT=2.1929890427776E-12 s
2PrZ=59N=33L=0.00066877677507899 mf=448269.84005925 MHzT=2.2307991986876E-12 s
2NdZ=60N=33L=0.0006801119746566 mf=440798.67605826 MHzT=2.2686093545976E-12 s
2PmZ=61N=33L=0.00069144717423421 mf=433572.46825403 MHzT=2.3064195105075E-12 s
2SmZ=62N=33L=0.00070278237381182 mf=426579.36392735 MHzT=2.3442296664175E-12 s
2EuZ=63N=33L=0.00071411757338943 mf=419808.26291263 MHzT=2.3820398223274E-12 s
2GdZ=64N=33L=0.00072545277296704 mf=413248.75880462 MHzT=2.4198499782374E-12 s
2TbZ=65N=33L=0.00073678797254465 mf=406891.08559224 MHzT=2.4576601341474E-12 s
2DyZ=66N=33L=0.00074812317212226 mf=400726.06914388 MHzT=2.4954702900573E-12 s
2HoZ=67N=33L=0.00075945837169987 mf=394745.08303725 MHzT=2.5332804459673E-12 s
2ErZ=68N=33L=0.00077079357127748 mf=388940.0082867 MHzT=2.5710906018772E-12 s
2TmZ=69N=33L=0.00078212877085509 mf=383303.1965724 MHzT=2.6089007577872E-12 s
2YbZ=70N=33L=0.0007934639704327 mf=377827.43662137 MHzT=2.6467109136972E-12 s
2LuZ=71N=33L=0.00080479917001031 mf=372505.92342952 MHzT=2.6845210696071E-12 s
2HfZ=72N=33L=0.00081613436958792 mf=367332.23004855 MHzT=2.7223312255171E-12 s
2TaZ=73N=33L=0.00082746956916553 mf=362300.28169172 MHzT=2.760141381427E-12 s
2WZ=74N=33L=0.00083880476874314 mf=357404.33193913 MHzT=2.797951537337E-12 s
2ReZ=75N=33L=0.00085013996832075 mf=352638.94084661 MHzT=2.835761693247E-12 s
2OsZ=76N=33L=0.00086147516789836 mf=347998.95478284 MHzT=2.8735718491569E-12 s
2IrZ=77N=33L=0.00087281036747597 mf=343479.48783761 MHzT=2.9113820050669E-12 s
2PtZ=78N=33L=0.00088414556705358 mf=339075.9046602 MHzT=2.9491921609768E-12 s
2AuZ=79N=33L=0.00089548076663119 mf=334783.80460121 MHzT=2.9870023168868E-12 s
2HgZ=80N=33L=0.0009068159662088 mf=330599.0070437 MHzT=3.0248124727968E-12 s
2TlZ=81N=33L=0.00091815116578641 mf=326517.53782094 MHzT=3.0626226287067E-12 s
2PbZ=82N=33L=0.00092948636536402 mf=322535.616628 MHzT=3.1004327846167E-12 s
2BiZ=83N=33L=0.00094082156494163 mf=318649.64534332 MHzT=3.1382429405266E-12 s
2PoZ=84N=33L=0.00095215676451924 mf=314856.19718447 MHzT=3.1760530964366E-12 s
2AtZ=85N=33L=0.00096349196409685 mf=311152.00662936 MHzT=3.2138632523466E-12 s
2RnZ=86N=33L=0.00097482716367446 mf=307533.96004065 MHzT=3.2516734082565E-12 s
2FrZ=87N=33L=0.00098616236325207 mf=303999.08693673 MHzT=3.2894835641665E-12 s
2RaZ=88N=33L=0.00099749756282968 mf=300544.55185791 MHzT=3.3272937200764E-12 s
2AcZ=89N=33L=0.0010088327624073 mf=297167.64678085 MHzT=3.3651038759864E-12 s
2ThZ=90N=33L=0.0010201679619849 mf=293865.78403884 MHzT=3.4029140318963E-12 s
2PaZ=91N=33L=0.0010315031615625 mf=290636.48970875 MHzT=3.4407241878063E-12 s
2UZ=92N=33L=0.0010428383611401 mf=287477.3974293 MHzT=3.4785343437163E-12 s
2NpZ=93N=33L=0.0010541735607177 mf=284386.24261823 MHzT=3.5163444996262E-12 s
2PuZ=94N=33L=0.0010655087602953 mf=281360.85705847 MHzT=3.5541546555362E-12 s
2AmZ=95N=33L=0.0010768439598729 mf=278399.16382627 MHzT=3.5919648114461E-12 s
2CmZ=96N=33L=0.0010881791594506 mf=275499.17253641 MHzT=3.6297749673561E-12 s
2BkZ=97N=33L=0.0010995143590282 mf=272658.9748814 MHzT=3.6675851232661E-12 s
2CfZ=98N=33L=0.0011108495586058 mf=269876.74044384 MHzT=3.705395279176E-12 s
2EsZ=99N=33L=0.0011221847581834 mf=267150.71276258 MHzT=3.743205435086E-12 s
2FmZ=100N=33L=0.001133519957761 mf=264479.20563496 MHzT=3.7810155909959E-12 s
2MdZ=101N=33L=0.0011448551573386 mf=261860.59963857 MHzT=3.8188257469059E-12 s
2NoZ=102N=33L=0.0011561903569162 mf=259293.3388578 MHzT=3.8566359028159E-12 s
2LrZ=103N=33L=0.0011675255564938 mf=256775.92780093 MHzT=3.8944460587258E-12 s
2RfZ=104N=33L=0.0011788607560714 mf=254306.92849515 MHzT=3.9322562146358E-12 s
2DbZ=105N=33L=0.001190195955649 mf=251884.95774758 MHzT=3.9700663705457E-12 s
2SgZ=106N=33L=0.0012015311552267 mf=249508.68456128 MHzT=4.0078765264557E-12 s
2BhZ=107N=33L=0.0012128663548043 mf=247176.82769622 MHzT=4.0456866823657E-12 s
2HsZ=108N=33L=0.0012242015543819 mf=244888.1533657 MHzT=4.0834968382756E-12 s
2MtZ=109N=33L=0.0012355367539595 mf=242641.47305959 MHzT=4.1213069941856E-12 s
2DsZ=110N=33L=0.0012468719535371 mf=240435.64148633 MHzT=4.1591171500955E-12 s
2RgZ=111N=33L=0.0012582071531147 mf=238269.55462609 MHzT=4.1969273060055E-12 s
2CnZ=112N=33L=0.0012695423526923 mf=236142.14788836 MHzT=4.2347374619155E-12 s
2UutZ=113N=33L=0.0012808775522699 mf=234052.39436722 MHzT=4.2725476178254E-12 s
2FlZ=114N=33L=0.0012922127518475 mf=231999.30318856 MHzT=4.3103577737354E-12 s
2UupZ=115N=33L=0.0013035479514251 mf=229981.91794344 MHzT=4.3481679296453E-12 s
2LvZ=116N=33L=0.0013148831510028 mf=227999.31520255 MHzT=4.3859780855553E-12 s
2UusZ=117N=33L=0.0013262183505804 mf=226050.6031068 MHzT=4.4237882414653E-12 s
2UuoZ=118N=33L=0.001337553550158 mf=224134.92002963 MHzT=4.4615983973752E-12 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de