Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
26.283HZ=1N=33L=7.1221159439987E-5 mf=4209317.2921821 MHzT=2.3756821607563E-13 s
26.283HeZ=2N=33L=0.00014244231887997 mf=2104658.6460911 MHzT=4.7513643215125E-13 s
26.283LiZ=3N=33L=0.00021366347831996 mf=1403105.7640607 MHzT=7.1270464822688E-13 s
26.283BeZ=4N=33L=0.00028488463775995 mf=1052329.3230455 MHzT=9.5027286430251E-13 s
26.283BZ=5N=33L=0.00035610579719994 mf=841863.45843643 MHzT=1.1878410803781E-12 s
26.283CZ=6N=33L=0.00042732695663992 mf=701552.88203036 MHzT=1.4254092964538E-12 s
26.283NZ=7N=33L=0.00049854811607991 mf=601331.04174031 MHzT=1.6629775125294E-12 s
26.283OZ=8N=33L=0.0005697692755199 mf=526164.66152277 MHzT=1.900545728605E-12 s
26.283FZ=9N=33L=0.00064099043495988 mf=467701.92135357 MHzT=2.1381139446806E-12 s
26.283NeZ=10N=33L=0.00071221159439987 mf=420931.72921821 MHzT=2.3756821607563E-12 s
26.283NaZ=11N=33L=0.00078343275383986 mf=382665.2083802 MHzT=2.6132503768319E-12 s
26.283MgZ=12N=33L=0.00085465391327985 mf=350776.44101518 MHzT=2.8508185929075E-12 s
26.283AlZ=13N=33L=0.00092587507271983 mf=323793.63786017 MHzT=3.0883868089831E-12 s
26.283SiZ=14N=33L=0.00099709623215982 mf=300665.52087015 MHzT=3.3259550250588E-12 s
26.283PZ=15N=33L=0.0010683173915998 mf=280621.15281214 MHzT=3.5635232411344E-12 s
26.283SZ=16N=33L=0.0011395385510398 mf=263082.33076138 MHzT=3.80109145721E-12 s
26.283ClZ=17N=33L=0.0012107597104798 mf=247606.89954013 MHzT=4.0386596732857E-12 s
26.283ArZ=18N=33L=0.0012819808699198 mf=233850.96067679 MHzT=4.2762278893613E-12 s
26.283KZ=19N=33L=0.0013532020293598 mf=221543.01537801 MHzT=4.5137961054369E-12 s
26.283CaZ=20N=33L=0.0014244231887997 mf=210465.86460911 MHzT=4.7513643215125E-12 s
26.283ScZ=21N=33L=0.0014956443482397 mf=200443.6805801 MHzT=4.9889325375882E-12 s
26.283TiZ=22N=33L=0.0015668655076797 mf=191332.6041901 MHzT=5.2265007536638E-12 s
26.283VZ=23N=33L=0.0016380866671197 mf=183013.79531227 MHzT=5.4640689697394E-12 s
26.283CrZ=24N=33L=0.0017093078265597 mf=175388.22050759 MHzT=5.701637185815E-12 s
26.283MnZ=25N=33L=0.0017805289859997 mf=168372.69168729 MHzT=5.9392054018907E-12 s
26.283FeZ=26N=33L=0.0018517501454397 mf=161896.81893008 MHzT=6.1767736179663E-12 s
26.283CoZ=27N=33L=0.0019229713048797 mf=155900.64045119 MHzT=6.4143418340419E-12 s
26.283NiZ=28N=33L=0.0019941924643196 mf=150332.76043508 MHzT=6.6519100501175E-12 s
26.283CuZ=29N=33L=0.0020654136237596 mf=145148.87214421 MHzT=6.8894782661932E-12 s
26.283ZnZ=30N=33L=0.0021366347831996 mf=140310.57640607 MHzT=7.1270464822688E-12 s
26.283GaZ=31N=33L=0.0022078559426396 mf=135784.42878007 MHzT=7.3646146983444E-12 s
26.283GeZ=32N=33L=0.0022790771020796 mf=131541.16538069 MHzT=7.6021829144201E-12 s
26.283AsZ=33N=33L=0.0023502982615196 mf=127555.06946007 MHzT=7.8397511304957E-12 s
26.283SeZ=34N=33L=0.0024215194209596 mf=123803.44977006 MHzT=8.0773193465713E-12 s
26.283BrZ=35N=33L=0.0024927405803996 mf=120266.20834806 MHzT=8.3148875626469E-12 s
26.283KrZ=36N=33L=0.0025639617398395 mf=116925.48033839 MHzT=8.5524557787226E-12 s
26.283RbZ=37N=33L=0.0026351828992795 mf=113765.33222114 MHzT=8.7900239947982E-12 s
26.283SrZ=38N=33L=0.0027064040587195 mf=110771.507689 MHzT=9.0275922108738E-12 s
26.283YZ=39N=33L=0.0027776252181595 mf=107931.21262006 MHzT=9.2651604269494E-12 s
26.283ZrZ=40N=33L=0.0028488463775995 mf=105232.93230455 MHzT=9.5027286430251E-12 s
26.283NbZ=41N=33L=0.0029200675370395 mf=102666.27541908 MHzT=9.7402968591007E-12 s
26.283MoZ=42N=33L=0.0029912886964795 mf=100221.84029005 MHzT=9.9778650751763E-12 s
26.283TcZ=43N=33L=0.0030625098559194 mf=97891.099818189 MHzT=1.0215433291252E-11 s
26.283RuZ=44N=33L=0.0031337310153594 mf=95666.302095049 MHzT=1.0453001507328E-11 s
26.283RhZ=45N=33L=0.0032049521747994 mf=93540.384270714 MHzT=1.0690569723403E-11 s
26.283PdZ=46N=33L=0.0032761733342394 mf=91506.897656134 MHzT=1.0928137939479E-11 s
26.283AgZ=47N=33L=0.0033473944936794 mf=89559.942386854 MHzT=1.1165706155554E-11 s
26.283CdZ=48N=33L=0.0034186156531194 mf=87694.110253795 MHzT=1.140327437163E-11 s
26.283InZ=49N=33L=0.0034898368125594 mf=85904.43453433 MHzT=1.1640842587706E-11 s
26.283SnZ=50N=33L=0.0035610579719994 mf=84186.345843643 MHzT=1.1878410803781E-11 s
26.283SbZ=51N=33L=0.0036322791314393 mf=82535.633180042 MHzT=1.2115979019857E-11 s
26.283TeZ=52N=33L=0.0037035002908793 mf=80948.409465041 MHzT=1.2353547235933E-11 s
26.283JZ=53N=33L=0.0037747214503193 mf=79421.080984569 MHzT=1.2591115452008E-11 s
26.283XeZ=54N=33L=0.0038459426097593 mf=77950.320225595 MHzT=1.2828683668084E-11 s
26.283CsZ=55N=33L=0.0039171637691993 mf=76533.041676039 MHzT=1.3066251884159E-11 s
26.283BaZ=56N=33L=0.0039883849286393 mf=75166.380217538 MHzT=1.3303820100235E-11 s
26.283LaZ=57N=33L=0.0040596060880793 mf=73847.671792669 MHzT=1.3541388316311E-11 s
26.283CeZ=58N=33L=0.0041308272475193 mf=72574.436072106 MHzT=1.3778956532386E-11 s
26.283PrZ=59N=33L=0.0042020484069592 mf=71344.360884443 MHzT=1.4016524748462E-11 s
26.283NdZ=60N=33L=0.0042732695663992 mf=70155.288203036 MHzT=1.4254092964538E-11 s
26.283PmZ=61N=33L=0.0043444907258392 mf=69005.201511183 MHzT=1.4491661180613E-11 s
26.283SmZ=62N=33L=0.0044157118852792 mf=67892.214390035 MHzT=1.4729229396689E-11 s
26.283EuZ=63N=33L=0.0044869330447192 mf=66814.560193367 MHzT=1.4966797612764E-11 s
26.283GdZ=64N=33L=0.0045581542041592 mf=65770.582690346 MHzT=1.520436582884E-11 s
26.283TbZ=65N=33L=0.0046293753635992 mf=64758.727572033 MHzT=1.5441934044916E-11 s
26.283DyZ=66N=33L=0.0047005965230392 mf=63777.534730033 MHzT=1.5679502260991E-11 s
26.283HoZ=67N=33L=0.0047718176824791 mf=62825.631226599 MHzT=1.5917070477067E-11 s
26.283ErZ=68N=33L=0.0048430388419191 mf=61901.724885032 MHzT=1.6154638693143E-11 s
26.283TmZ=69N=33L=0.0049142600013591 mf=61004.598437422 MHzT=1.6392206909218E-11 s
26.283YbZ=70N=33L=0.0049854811607991 mf=60133.104174031 MHzT=1.6629775125294E-11 s
26.283LuZ=71N=33L=0.0050567023202391 mf=59286.159044819 MHzT=1.6867343341369E-11 s
26.283HfZ=72N=33L=0.0051279234796791 mf=58462.740169197 MHzT=1.7104911557445E-11 s
26.283TaZ=73N=33L=0.0051991446391191 mf=57661.880714824 MHzT=1.7342479773521E-11 s
26.283WZ=74N=33L=0.0052703657985591 mf=56882.66611057 MHzT=1.7580047989596E-11 s
26.283ReZ=75N=33L=0.005341586957999 mf=56124.230562429 MHzT=1.7817616205672E-11 s
26.283OsZ=76N=33L=0.005412808117439 mf=55385.753844502 MHzT=1.8055184421748E-11 s
26.283IrZ=77N=33L=0.005484029276879 mf=54666.458340028 MHzT=1.8292752637823E-11 s
26.283PtZ=78N=33L=0.005555250436319 mf=53965.606310028 MHzT=1.8530320853899E-11 s
26.283AuZ=79N=33L=0.005626471595759 mf=53282.497369394 MHzT=1.8767889069975E-11 s
26.283HgZ=80N=33L=0.005697692755199 mf=52616.466152277 MHzT=1.900545728605E-11 s
26.283TlZ=81N=33L=0.005768913914639 mf=51966.880150397 MHzT=1.9243025502126E-11 s
26.283PbZ=82N=33L=0.005840135074079 mf=51333.137709538 MHzT=1.9480593718201E-11 s
26.283BiZ=83N=33L=0.0059113562335189 mf=50714.666170869 MHzT=1.9718161934277E-11 s
26.283PoZ=84N=33L=0.0059825773929589 mf=50110.920145026 MHzT=1.9955730150353E-11 s
26.283AtZ=85N=33L=0.0060537985523989 mf=49521.379908025 MHzT=2.0193298366428E-11 s
26.283RnZ=86N=33L=0.0061250197118389 mf=48945.549909095 MHzT=2.0430866582504E-11 s
26.283FrZ=87N=33L=0.0061962408712789 mf=48382.957381404 MHzT=2.066843479858E-11 s
26.283RaZ=88N=33L=0.0062674620307189 mf=47833.151047524 MHzT=2.0906003014655E-11 s
26.283AcZ=89N=33L=0.0063386831901589 mf=47295.699912159 MHzT=2.1143571230731E-11 s
26.283ThZ=90N=33L=0.0064099043495988 mf=46770.192135357 MHzT=2.1381139446806E-11 s
26.283PaZ=91N=33L=0.0064811255090388 mf=46256.233980024 MHzT=2.1618707662882E-11 s
26.283UZ=92N=33L=0.0065523466684788 mf=45753.448828067 MHzT=2.1856275878958E-11 s
26.283NpZ=93N=33L=0.0066235678279188 mf=45261.476260023 MHzT=2.2093844095033E-11 s
26.283PuZ=94N=33L=0.0066947889873588 mf=44779.971193427 MHzT=2.2331412311109E-11 s
26.283AmZ=95N=33L=0.0067660101467988 mf=44308.603075602 MHzT=2.2568980527185E-11 s
26.283CmZ=96N=33L=0.0068372313062388 mf=43847.055126897 MHzT=2.280654874326E-11 s
26.283BkZ=97N=33L=0.0069084524656788 mf=43395.023630744 MHzT=2.3044116959336E-11 s
26.283CfZ=98N=33L=0.0069796736251187 mf=42952.217267165 MHzT=2.3281685175411E-11 s
26.283EsZ=99N=33L=0.0070508947845587 mf=42518.356486688 MHzT=2.3519253391487E-11 s
26.283FmZ=100N=33L=0.0071221159439987 mf=42093.172921821 MHzT=2.3756821607563E-11 s
26.283MdZ=101N=33L=0.0071933371034387 mf=41676.408833487 MHzT=2.3994389823638E-11 s
26.283NoZ=102N=33L=0.0072645582628787 mf=41267.816590021 MHzT=2.4231958039714E-11 s
26.283LrZ=103N=33L=0.0073357794223187 mf=40867.158176526 MHzT=2.446952625579E-11 s
26.283RfZ=104N=33L=0.0074070005817587 mf=40474.204732521 MHzT=2.4707094471865E-11 s
26.283DbZ=105N=33L=0.0074782217411987 mf=40088.73611602 MHzT=2.4944662687941E-11 s
26.283SgZ=106N=33L=0.0075494429006386 mf=39710.540492284 MHzT=2.5182230904016E-11 s
26.283BhZ=107N=33L=0.0076206640600786 mf=39339.413945628 MHzT=2.5419799120092E-11 s
26.283HsZ=108N=33L=0.0076918852195186 mf=38975.160112798 MHzT=2.5657367336168E-11 s
26.283MtZ=109N=33L=0.0077631063789586 mf=38617.589836533 MHzT=2.5894935552243E-11 s
26.283DsZ=110N=33L=0.0078343275383986 mf=38266.52083802 MHzT=2.6132503768319E-11 s
26.283RgZ=111N=33L=0.0079055486978386 mf=37921.777407046 MHzT=2.6370071984395E-11 s
26.283CnZ=112N=33L=0.0079767698572786 mf=37583.190108769 MHzT=2.660764020047E-11 s
26.283UutZ=113N=33L=0.0080479910167186 mf=37250.595506037 MHzT=2.6845208416546E-11 s
26.283FlZ=114N=33L=0.0081192121761585 mf=36923.835896335 MHzT=2.7082776632621E-11 s
26.283UupZ=115N=33L=0.0081904333355985 mf=36602.759062453 MHzT=2.7320344848697E-11 s
26.283LvZ=116N=33L=0.0082616544950385 mf=36287.218036053 MHzT=2.7557913064773E-11 s
26.283UusZ=117N=33L=0.0083328756544785 mf=35977.070873352 MHzT=2.7795481280848E-11 s
26.283UuoZ=118N=33L=0.0084040968139185 mf=35672.180442222 MHzT=2.8033049496924E-11 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de