Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
218HZ=1N=33L=0.00020431483621632 mf=1467306.3569529 MHzT=6.8152093478054E-13 s
218HeZ=2N=33L=0.00040862967243263 mf=733653.17847647 MHzT=1.3630418695611E-12 s
218LiZ=3N=33L=0.00061294450864895 mf=489102.11898431 MHzT=2.0445628043416E-12 s
218BeZ=4N=33L=0.00081725934486527 mf=366826.58923823 MHzT=2.7260837391222E-12 s
218BZ=5N=33L=0.0010215741810816 mf=293461.27139059 MHzT=3.4076046739027E-12 s
218CZ=6N=33L=0.0012258890172979 mf=244551.05949216 MHzT=4.0891256086833E-12 s
218NZ=7N=33L=0.0014302038535142 mf=209615.19385042 MHzT=4.7706465434638E-12 s
218OZ=8N=33L=0.0016345186897305 mf=183413.29461912 MHzT=5.4521674782443E-12 s
218FZ=9N=33L=0.0018388335259469 mf=163034.03966144 MHzT=6.1336884130249E-12 s
218NeZ=10N=33L=0.0020431483621632 mf=146730.63569529 MHzT=6.8152093478054E-12 s
218NaZ=11N=33L=0.0022474631983795 mf=133391.48699572 MHzT=7.496730282586E-12 s
218MgZ=12N=33L=0.0024517780345958 mf=122275.52974608 MHzT=8.1782512173665E-12 s
218AlZ=13N=33L=0.0026560928708121 mf=112869.71976561 MHzT=8.8597721521471E-12 s
218SiZ=14N=33L=0.0028604077070284 mf=104807.59692521 MHzT=9.5412930869276E-12 s
218PZ=15N=33L=0.0030647225432448 mf=97820.423796863 MHzT=1.0222814021708E-11 s
218SZ=16N=33L=0.0032690373794611 mf=91706.647309559 MHzT=1.0904334956489E-11 s
218ClZ=17N=33L=0.0034733522156774 mf=86312.13864429 MHzT=1.1585855891269E-11 s
218ArZ=18N=33L=0.0036776670518937 mf=81517.019830719 MHzT=1.226737682605E-11 s
218KZ=19N=33L=0.00388198188811 mf=77226.650365944 MHzT=1.294889776083E-11 s
218CaZ=20N=33L=0.0040862967243263 mf=73365.317847647 MHzT=1.3630418695611E-11 s
218ScZ=21N=33L=0.0042906115605427 mf=69871.731283473 MHzT=1.4311939630391E-11 s
218TiZ=22N=33L=0.004494926396759 mf=66695.743497861 MHzT=1.4993460565172E-11 s
218VZ=23N=33L=0.0046992412329753 mf=63795.928563171 MHzT=1.5674981499952E-11 s
218CrZ=24N=33L=0.0049035560691916 mf=61137.764873039 MHzT=1.6356502434733E-11 s
218MnZ=25N=33L=0.0051078709054079 mf=58692.254278118 MHzT=1.7038023369514E-11 s
218FeZ=26N=33L=0.0053121857416242 mf=56434.859882805 MHzT=1.7719544304294E-11 s
218CoZ=27N=33L=0.0055165005778406 mf=54344.679887146 MHzT=1.8401065239075E-11 s
218NiZ=28N=33L=0.0057208154140569 mf=52403.798462605 MHzT=1.9082586173855E-11 s
218CuZ=29N=33L=0.0059251302502732 mf=50596.770929412 MHzT=1.9764107108636E-11 s
218ZnZ=30N=33L=0.0061294450864895 mf=48910.211898431 MHzT=2.0445628043416E-11 s
218GaZ=31N=33L=0.0063337599227058 mf=47332.463127514 MHzT=2.1127148978197E-11 s
218GeZ=32N=33L=0.0065380747589221 mf=45853.323654779 MHzT=2.1808669912977E-11 s
218AsZ=33N=33L=0.0067423895951385 mf=44463.828998574 MHzT=2.2490190847758E-11 s
218SeZ=34N=33L=0.0069467044313548 mf=43156.069322145 MHzT=2.3171711782538E-11 s
218BrZ=35N=33L=0.0071510192675711 mf=41923.038770084 MHzT=2.3853232717319E-11 s
218KrZ=36N=33L=0.0073553341037874 mf=40758.509915359 MHzT=2.45347536521E-11 s
218RbZ=37N=33L=0.0075596489400037 mf=39656.928566296 MHzT=2.521627458688E-11 s
218SrZ=38N=33L=0.00776396377622 mf=38613.325182972 MHzT=2.5897795521661E-11 s
218YZ=39N=33L=0.0079682786124364 mf=37623.23992187 MHzT=2.6579316456441E-11 s
218ZrZ=40N=33L=0.0081725934486527 mf=36682.658923823 MHzT=2.7260837391222E-11 s
218NbZ=41N=33L=0.008376908284869 mf=35787.959925681 MHzT=2.7942358326002E-11 s
218MoZ=42N=33L=0.0085812231210853 mf=34935.865641737 MHzT=2.8623879260783E-11 s
218TcZ=43N=33L=0.0087855379573016 mf=34123.403650068 MHzT=2.9305400195563E-11 s
218RuZ=44N=33L=0.0089898527935179 mf=33347.87174893 MHzT=2.9986921130344E-11 s
218RhZ=45N=33L=0.0091941676297343 mf=32606.807932288 MHzT=3.0668442065124E-11 s
218PdZ=46N=33L=0.0093984824659506 mf=31897.964281586 MHzT=3.1349962999905E-11 s
218AgZ=47N=33L=0.0096027973021669 mf=31219.284190488 MHzT=3.2031483934686E-11 s
218CdZ=48N=33L=0.0098071121383832 mf=30568.88243652 MHzT=3.2713004869466E-11 s
218InZ=49N=33L=0.0100114269746 mf=29945.027692917 MHzT=3.3394525804247E-11 s
218SnZ=50N=33L=0.010215741810816 mf=29346.127139059 MHzT=3.4076046739027E-11 s
218SbZ=51N=33L=0.010420056647032 mf=28770.71288143 MHzT=3.4757567673808E-11 s
218TeZ=52N=33L=0.010624371483248 mf=28217.429941403 MHzT=3.5439088608588E-11 s
218JZ=53N=33L=0.010828686319465 mf=27685.025602886 MHzT=3.6120609543369E-11 s
218XeZ=54N=33L=0.011033001155681 mf=27172.339943573 MHzT=3.6802130478149E-11 s
218CsZ=55N=33L=0.011237315991897 mf=26678.297399144 MHzT=3.748365141293E-11 s
218BaZ=56N=33L=0.011441630828114 mf=26201.899231302 MHzT=3.816517234771E-11 s
218LaZ=57N=33L=0.01164594566433 mf=25742.216788648 MHzT=3.8846693282491E-11 s
218CeZ=58N=33L=0.011850260500546 mf=25298.385464706 MHzT=3.9528214217272E-11 s
218PrZ=59N=33L=0.012054575336763 mf=24869.599270389 MHzT=4.0209735152052E-11 s
218NdZ=60N=33L=0.012258890172979 mf=24455.105949216 MHzT=4.0891256086833E-11 s
218PmZ=61N=33L=0.012463205009195 mf=24054.202572999 MHzT=4.1572777021613E-11 s
218SmZ=62N=33L=0.012667519845412 mf=23666.231563757 MHzT=4.2254297956394E-11 s
218EuZ=63N=33L=0.012871834681628 mf=23290.577094491 MHzT=4.2935818891174E-11 s
218GdZ=64N=33L=0.013076149517844 mf=22926.66182739 MHzT=4.3617339825955E-11 s
218TbZ=65N=33L=0.013280464354061 mf=22573.943953122 MHzT=4.4298860760735E-11 s
218DyZ=66N=33L=0.013484779190277 mf=22231.914499287 MHzT=4.4980381695516E-11 s
218HoZ=67N=33L=0.013689094026493 mf=21900.094879895 MHzT=4.5661902630296E-11 s
218ErZ=68N=33L=0.01389340886271 mf=21578.034661073 MHzT=4.6343423565077E-11 s
218TmZ=69N=33L=0.014097723698926 mf=21265.309521057 MHzT=4.7024944499858E-11 s
218YbZ=70N=33L=0.014302038535142 mf=20961.519385042 MHzT=4.7706465434638E-11 s
218LuZ=71N=33L=0.014506353371358 mf=20666.286717647 MHzT=4.8387986369419E-11 s
218HfZ=72N=33L=0.014710668207575 mf=20379.25495768 MHzT=4.9069507304199E-11 s
218TaZ=73N=33L=0.014914983043791 mf=20100.087081547 MHzT=4.975102823898E-11 s
218WZ=74N=33L=0.015119297880007 mf=19828.464283148 MHzT=5.043254917376E-11 s
218ReZ=75N=33L=0.015323612716224 mf=19564.084759373 MHzT=5.1114070108541E-11 s
218OsZ=76N=33L=0.01552792755244 mf=19306.662591486 MHzT=5.1795591043321E-11 s
218IrZ=77N=33L=0.015732242388656 mf=19055.926713675 MHzT=5.2477111978102E-11 s
218PtZ=78N=33L=0.015936557224873 mf=18811.619960935 MHzT=5.3158632912882E-11 s
218AuZ=79N=33L=0.016140872061089 mf=18573.498189278 MHzT=5.3840153847663E-11 s
218HgZ=80N=33L=0.016345186897305 mf=18341.329461912 MHzT=5.4521674782443E-11 s
218TlZ=81N=33L=0.016549501733522 mf=18114.893295715 MHzT=5.5203195717224E-11 s
218PbZ=82N=33L=0.016753816569738 mf=17893.979962841 MHzT=5.5884716652005E-11 s
218BiZ=83N=33L=0.016958131405954 mf=17678.389842806 MHzT=5.6566237586785E-11 s
218PoZ=84N=33L=0.017162446242171 mf=17467.932820868 MHzT=5.7247758521566E-11 s
218AtZ=85N=33L=0.017366761078387 mf=17262.427728858 MHzT=5.7929279456346E-11 s
218RnZ=86N=33L=0.017571075914603 mf=17061.701825034 MHzT=5.8610800391127E-11 s
218FrZ=87N=33L=0.01777539075082 mf=16865.590309804 MHzT=5.9292321325907E-11 s
218RaZ=88N=33L=0.017979705587036 mf=16673.935874465 MHzT=5.9973842260688E-11 s
218AcZ=89N=33L=0.018184020423252 mf=16486.58828037 MHzT=6.0655363195468E-11 s
218ThZ=90N=33L=0.018388335259469 mf=16303.403966144 MHzT=6.1336884130249E-11 s
218PaZ=91N=33L=0.018592650095685 mf=16124.245680802 MHzT=6.2018405065029E-11 s
218UZ=92N=33L=0.018796964931901 mf=15948.982140793 MHzT=6.269992599981E-11 s
218NpZ=93N=33L=0.019001279768117 mf=15777.487709171 MHzT=6.3381446934591E-11 s
218PuZ=94N=33L=0.019205594604334 mf=15609.642095244 MHzT=6.4062967869371E-11 s
218AmZ=95N=33L=0.01940990944055 mf=15445.330073189 MHzT=6.4744488804152E-11 s
218CmZ=96N=33L=0.019614224276766 mf=15284.44121826 MHzT=6.5426009738932E-11 s
218BkZ=97N=33L=0.019818539112983 mf=15126.869659309 MHzT=6.6107530673713E-11 s
218CfZ=98N=33L=0.020022853949199 mf=14972.513846459 MHzT=6.6789051608493E-11 s
218EsZ=99N=33L=0.020227168785415 mf=14821.276332858 MHzT=6.7470572543274E-11 s
218FmZ=100N=33L=0.020431483621632 mf=14673.063569529 MHzT=6.8152093478054E-11 s
218MdZ=101N=33L=0.020635798457848 mf=14527.785712405 MHzT=6.8833614412835E-11 s
218NoZ=102N=33L=0.020840113294064 mf=14385.356440715 MHzT=6.9515135347615E-11 s
218LrZ=103N=33L=0.021044428130281 mf=14245.692785951 MHzT=7.0196656282396E-11 s
218RfZ=104N=33L=0.021248742966497 mf=14108.714970701 MHzT=7.0878177217177E-11 s
218DbZ=105N=33L=0.021453057802713 mf=13974.346256695 MHzT=7.1559698151957E-11 s
218SgZ=106N=33L=0.02165737263893 mf=13842.512801443 MHzT=7.2241219086738E-11 s
218BhZ=107N=33L=0.021861687475146 mf=13713.143522925 MHzT=7.2922740021518E-11 s
218HsZ=108N=33L=0.022066002311362 mf=13586.169971786 MHzT=7.3604260956299E-11 s
218MtZ=109N=33L=0.022270317147579 mf=13461.526210577 MHzT=7.4285781891079E-11 s
218DsZ=110N=33L=0.022474631983795 mf=13339.148699572 MHzT=7.496730282586E-11 s
218RgZ=111N=33L=0.022678946820011 mf=13218.976188765 MHzT=7.564882376064E-11 s
218CnZ=112N=33L=0.022883261656227 mf=13100.949615651 MHzT=7.6330344695421E-11 s
218UutZ=113N=33L=0.023087576492444 mf=12985.012008433 MHzT=7.7011865630201E-11 s
218FlZ=114N=33L=0.02329189132866 mf=12871.108394324 MHzT=7.7693386564982E-11 s
218UupZ=115N=33L=0.023496206164876 mf=12759.185712634 MHzT=7.8374907499762E-11 s
218LvZ=116N=33L=0.023700521001093 mf=12649.192732353 MHzT=7.9056428434543E-11 s
218UusZ=117N=33L=0.023904835837309 mf=12541.079973957 MHzT=7.9737949369324E-11 s
218UuoZ=118N=33L=0.024109150673525 mf=12434.799635194 MHzT=8.0419470304104E-11 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de