Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2HZ=1N=33L=0.00001 mf=26411514.425 MHzT=3.7862274154475E-14 s
2HeZ=2N=33L=0.00002 mf=13205757.213 MHzT=7.5724548308949E-14 s
2LiZ=3N=33L=0.00003 mf=8803838.142 MHzT=1.1358682246342E-13 s
2BeZ=4N=33L=0.00005 mf=6602878.606 MHzT=1.514490966179E-13 s
2BZ=5N=33L=0.00006 mf=5282302.885 MHzT=1.8931137077237E-13 s
2CZ=6N=33L=0.00007 mf=4401919.071 MHzT=2.2717364492685E-13 s
2NZ=7N=33L=0.00008 mf=3773073.489 MHzT=2.6503591908132E-13 s
2OZ=8N=33L=0.00009 mf=3301439.303 MHzT=3.028981932358E-13 s
2FZ=9N=33L=0.00010 mf=2934612.714 MHzT=3.4076046739027E-13 s
2NeZ=10N=33L=0.00011 mf=2641151.443 MHzT=3.7862274154475E-13 s
2NaZ=11N=33L=0.00012 mf=2401046.766 MHzT=4.1648501569922E-13 s
2MgZ=12N=33L=0.00014 mf=2200959.535 MHzT=4.543472898537E-13 s
2AlZ=13N=33L=0.00015 mf=2031654.956 MHzT=4.9220956400817E-13 s
2SiZ=14N=33L=0.00016 mf=1886536.745 MHzT=5.3007183816264E-13 s
2PZ=15N=33L=0.00017 mf=1760767.628 MHzT=5.6793411231712E-13 s
2SZ=16N=33L=0.00018 mf=1650719.652 MHzT=6.0579638647159E-13 s
2ClZ=17N=33L=0.00019 mf=1553618.496 MHzT=6.4365866062607E-13 s
2ArZ=18N=33L=0.00020 mf=1467306.357 MHzT=6.8152093478054E-13 s
2KZ=19N=33L=0.00022 mf=1390079.707 MHzT=7.1938320893502E-13 s
2CaZ=20N=33L=0.00023 mf=1320575.721 MHzT=7.5724548308949E-13 s
2ScZ=21N=33L=0.00024 mf=1257691.163 MHzT=7.9510775724397E-13 s
2TiZ=22N=33L=0.00025 mf=1200523.383 MHzT=8.3297003139844E-13 s
2VZ=23N=33L=0.00026 mf=1148326.714 MHzT=8.7083230555292E-13 s
2CrZ=24N=33L=0.00027 mf=1100479.768 MHzT=9.0869457970739E-13 s
2MnZ=25N=33L=0.00028 mf=1056460.577 MHzT=9.4655685386187E-13 s
2FeZ=26N=33L=0.00030 mf=1015827.478 MHzT=9.8441912801634E-13 s
2CoZ=27N=33L=0.00031 mf=978204.238 MHzT=1.0222814021708E-12 s
2NiZ=28N=33L=0.00032 mf=943268.372 MHzT=1.0601436763253E-12 s
2CuZ=29N=33L=0.00033 mf=910741.877 MHzT=1.0980059504798E-12 s
2ZnZ=30N=33L=0.00034 mf=880383.814 MHzT=1.1358682246342E-12 s
2GaZ=31N=33L=0.00035 mf=851984.336 MHzT=1.1737304987887E-12 s
2GeZ=32N=33L=0.00036 mf=825359.826 MHzT=1.2115927729432E-12 s
2AsZ=33N=33L=0.00037 mf=800348.922 MHzT=1.2494550470977E-12 s
2SeZ=34N=33L=0.00039 mf=776809.248 MHzT=1.2873173212521E-12 s
2BrZ=35N=33L=0.00040 mf=754614.698 MHzT=1.3251795954066E-12 s
2KrZ=36N=33L=0.00041 mf=733653.178 MHzT=1.3630418695611E-12 s
2RbZ=37N=33L=0.00042 mf=713824.714 MHzT=1.4009041437156E-12 s
2SrZ=38N=33L=0.00043 mf=695039.853 MHzT=1.43876641787E-12 s
2YZ=39N=33L=0.00044 mf=677218.319 MHzT=1.4766286920245E-12 s
2ZrZ=40N=33L=0.00045 mf=660287.861 MHzT=1.514490966179E-12 s
2NbZ=41N=33L=0.00047 mf=644183.279 MHzT=1.5523532403335E-12 s
2MoZ=42N=33L=0.00048 mf=628845.582 MHzT=1.5902155144879E-12 s
2TcZ=43N=33L=0.00049 mf=614221.266 MHzT=1.6280777886424E-12 s
2RuZ=44N=33L=0.00050 mf=600261.691 MHzT=1.6659400627969E-12 s
2RhZ=45N=33L=0.00051 mf=586922.543 MHzT=1.7038023369514E-12 s
2PdZ=46N=33L=0.00052 mf=574163.357 MHzT=1.7416646111058E-12 s
2AgZ=47N=33L=0.00053 mf=561947.115 MHzT=1.7795268852603E-12 s
2CdZ=48N=33L=0.00054 mf=550239.884 MHzT=1.8173891594148E-12 s
2InZ=49N=33L=0.00056 mf=539010.498 MHzT=1.8552514335693E-12 s
2SnZ=50N=33L=0.00057 mf=528230.289 MHzT=1.8931137077237E-12 s
2SbZ=51N=33L=0.00058 mf=517872.832 MHzT=1.9309759818782E-12 s
2TeZ=52N=33L=0.00059 mf=507913.739 MHzT=1.9688382560327E-12 s
2JZ=53N=33L=0.00060 mf=498330.461 MHzT=2.0067005301872E-12 s
2XeZ=54N=33L=0.00061 mf=489102.119 MHzT=2.0445628043416E-12 s
2CsZ=55N=33L=0.00062 mf=480209.353 MHzT=2.0824250784961E-12 s
2BaZ=56N=33L=0.00064 mf=471634.186 MHzT=2.1202873526506E-12 s
2LaZ=57N=33L=0.00065 mf=463359.902 MHzT=2.1581496268051E-12 s
2CeZ=58N=33L=0.00066 mf=455370.938 MHzT=2.1960119009595E-12 s
2PrZ=59N=33L=0.00067 mf=447652.787 MHzT=2.233874175114E-12 s
2NdZ=60N=33L=0.00068 mf=440191.907 MHzT=2.2717364492685E-12 s
2PmZ=61N=33L=0.00069 mf=432975.646 MHzT=2.309598723423E-12 s
2SmZ=62N=33L=0.00070 mf=425992.168 MHzT=2.3474609975774E-12 s
2EuZ=63N=33L=0.00072 mf=419230.388 MHzT=2.3853232717319E-12 s
2GdZ=64N=33L=0.00073 mf=412679.913 MHzT=2.4231855458864E-12 s
2TbZ=65N=33L=0.00074 mf=406330.991 MHzT=2.4610478200409E-12 s
2DyZ=66N=33L=0.00075 mf=400174.461 MHzT=2.4989100941953E-12 s
2HoZ=67N=33L=0.00076 mf=394201.708 MHzT=2.5367723683498E-12 s
2ErZ=68N=33L=0.00077 mf=388404.624 MHzT=2.5746346425043E-12 s
2TmZ=69N=33L=0.00078 mf=382775.571 MHzT=2.6124969166588E-12 s
2YbZ=70N=33L=0.00079 mf=377307.349 MHzT=2.6503591908132E-12 s
2LuZ=71N=33L=0.00081 mf=371993.161 MHzT=2.6882214649677E-12 s
2HfZ=72N=33L=0.00082 mf=366826.589 MHzT=2.7260837391222E-12 s
2TaZ=73N=33L=0.00083 mf=361801.567 MHzT=2.7639460132766E-12 s
2WZ=74N=33L=0.00084 mf=356912.357 MHzT=2.8018082874311E-12 s
2ReZ=75N=33L=0.00085 mf=352153.526 MHzT=2.8396705615856E-12 s
2OsZ=76N=33L=0.00086 mf=347519.927 MHzT=2.8775328357401E-12 s
2IrZ=77N=33L=0.00087 mf=343006.681 MHzT=2.9153951098945E-12 s
2PtZ=78N=33L=0.00089 mf=338609.159 MHzT=2.953257384049E-12 s
2AuZ=79N=33L=0.00090 mf=334322.967 MHzT=2.9911196582035E-12 s
2HgZ=80N=33L=0.00091 mf=330143.930 MHzT=3.028981932358E-12 s
2TlZ=81N=33L=0.00092 mf=326068.079 MHzT=3.0668442065124E-12 s
2PbZ=82N=33L=0.00093 mf=322091.639 MHzT=3.1047064806669E-12 s
2BiZ=83N=33L=0.00094 mf=318211.017 MHzT=3.1425687548214E-12 s
2PoZ=84N=33L=0.00095 mf=314422.791 MHzT=3.1804310289759E-12 s
2AtZ=85N=33L=0.00096 mf=310723.699 MHzT=3.2182933031303E-12 s
2RnZ=86N=33L=0.00098 mf=307110.633 MHzT=3.2561555772848E-12 s
2FrZ=87N=33L=0.00099 mf=303580.626 MHzT=3.2940178514393E-12 s
2RaZ=88N=33L=0.00100 mf=300130.846 MHzT=3.3318801255938E-12 s
2AcZ=89N=33L=0.00101 mf=296758.589 MHzT=3.3697423997482E-12 s
2ThZ=90N=33L=0.00102 mf=293461.271 MHzT=3.4076046739027E-12 s
2PaZ=91N=33L=0.00103 mf=290236.422 MHzT=3.4454669480572E-12 s
2UZ=92N=33L=0.00104 mf=287081.679 MHzT=3.4833292222117E-12 s
2NpZ=93N=33L=0.00106 mf=283994.779 MHzT=3.5211914963661E-12 s
2PuZ=94N=33L=0.00107 mf=280973.558 MHzT=3.5590537705206E-12 s
2AmZ=95N=33L=0.00108 mf=278015.941 MHzT=3.5969160446751E-12 s
2CmZ=96N=33L=0.00109 mf=275119.942 MHzT=3.6347783188296E-12 s
2BkZ=97N=33L=0.00110 mf=272283.654 MHzT=3.672640592984E-12 s
2CfZ=98N=33L=0.00111 mf=269505.249 MHzT=3.7105028671385E-12 s
2EsZ=99N=33L=0.00112 mf=266782.974 MHzT=3.748365141293E-12 s
2FmZ=100N=33L=0.00114 mf=264115.144 MHzT=3.7862274154475E-12 s
2MdZ=101N=33L=0.00115 mf=261500.143 MHzT=3.8240896896019E-12 s
2NoZ=102N=33L=0.00116 mf=258936.416 MHzT=3.8619519637564E-12 s
2LrZ=103N=33L=0.00117 mf=256422.470 MHzT=3.8998142379109E-12 s
2RfZ=104N=33L=0.00118 mf=253956.869 MHzT=3.9376765120654E-12 s
2DbZ=105N=33L=0.00119 mf=251538.233 MHzT=3.9755387862198E-12 s
2SgZ=106N=33L=0.00120 mf=249165.230 MHzT=4.0134010603743E-12 s
2BhZ=107N=33L=0.00121 mf=246836.583 MHzT=4.0512633345288E-12 s
2HsZ=108N=33L=0.00123 mf=244551.059 MHzT=4.0891256086833E-12 s
2MtZ=109N=33L=0.00124 mf=242307.472 MHzT=4.1269878828377E-12 s
2DsZ=110N=33L=0.00125 mf=240104.677 MHzT=4.1648501569922E-12 s
2RgZ=111N=33L=0.00126 mf=237941.571 MHzT=4.2027124311467E-12 s
2CnZ=112N=33L=0.00127 mf=235817.093 MHzT=4.2405747053012E-12 s
2UutZ=113N=33L=0.00128 mf=233730.216 MHzT=4.2784369794556E-12 s
2FlZ=114N=33L=0.00129 mf=231679.951 MHzT=4.3162992536101E-12 s
2UupZ=115N=33L=0.00131 mf=229665.343 MHzT=4.3541615277646E-12 s
2LvZ=116N=33L=0.00132 mf=227685.469 MHzT=4.3920238019191E-12 s
2UusZ=117N=33L=0.00133 mf=225739.440 MHzT=4.4298860760735E-12 s
2UuoZ=118N=33L=0.00134 mf=223826.393 MHzT=4.467748350228E-12 s
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de