Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2HZ=1N=33L=0.00000 mf=2159414495328721337099223040.000 MHzT=4.630884909605E-34 s
2HeZ=2N=33L=0.00000 mf=1079707247664360668549611520.000 MHzT=9.2617698192099E-34 s
2LiZ=3N=33L=0.00000 mf=719804831776240491512725504.000 MHzT=1.3892654728815E-33 s
2BeZ=4N=33L=0.00000 mf=539853623832180334274805760.000 MHzT=1.852353963842E-33 s
2BZ=5N=33L=0.00000 mf=431882899065744267419844608.000 MHzT=2.3154424548025E-33 s
2CZ=6N=33L=0.00000 mf=359902415888120245756362752.000 MHzT=2.778530945763E-33 s
2NZ=7N=33L=0.00000 mf=308487785046960191014174720.000 MHzT=3.2416194367235E-33 s
2OZ=8N=33L=0.00000 mf=269926811916090167137402880.000 MHzT=3.704707927684E-33 s
2FZ=9N=33L=0.00000 mf=239934943925413439904677888.000 MHzT=4.1677964186445E-33 s
2NeZ=10N=33L=0.00000 mf=215941449532872133709922304.000 MHzT=4.630884909605E-33 s
2NaZ=11N=33L=0.00000 mf=196310408666247397405360128.000 MHzT=5.0939734005655E-33 s
2MgZ=12N=33L=0.00000 mf=179951207944060122878181376.000 MHzT=5.557061891526E-33 s
2AlZ=13N=33L=0.00000 mf=166108807332978553820020736.000 MHzT=6.0201503824865E-33 s
2SiZ=14N=33L=0.00000 mf=154243892523480095507087360.000 MHzT=6.483238873447E-33 s
2PZ=15N=33L=0.00000 mf=143960966355248077686702080.000 MHzT=6.9463273644075E-33 s
2SZ=16N=33L=0.00000 mf=134963405958045083568701440.000 MHzT=7.4094158553679E-33 s
2ClZ=17N=33L=0.00000 mf=127024382078160074610573312.000 MHzT=7.8725043463284E-33 s
2ArZ=18N=33L=0.00000 mf=119967471962706719952338944.000 MHzT=8.3355928372889E-33 s
2KZ=19N=33L=0.00000 mf=113653394490985317255872512.000 MHzT=8.7986813282494E-33 s
2CaZ=20N=33L=0.00000 mf=107970724766436066854961152.000 MHzT=9.2617698192099E-33 s
2ScZ=21N=33L=0.00000 mf=102829261682320075124637696.000 MHzT=9.7248583101704E-33 s
2TiZ=22N=33L=0.00000 mf=98155204333123698702680064.000 MHzT=1.0187946801131E-32 s
2VZ=23N=33L=0.00000 mf=93887586753422651891384320.000 MHzT=1.0651035292091E-32 s
2CrZ=24N=33L=0.00000 mf=89975603972030061439090688.000 MHzT=1.1114123783052E-32 s
2MnZ=25N=33L=0.00000 mf=86376579813148846612021248.000 MHzT=1.1577212274012E-32 s
2FeZ=26N=33L=0.00000 mf=83054403666489276910010368.000 MHzT=1.2040300764973E-32 s
2CoZ=27N=33L=0.00000 mf=79978314641804485694849024.000 MHzT=1.2503389255933E-32 s
2NiZ=28N=33L=0.00000 mf=77121946261740047753543680.000 MHzT=1.2966477746894E-32 s
2CuZ=29N=33L=0.00000 mf=74462568804438657021771776.000 MHzT=1.3429566237854E-32 s
2ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=71980483177624038843351040.000 MHzT=1.3892654728815E-32 s
2GaZ=31N=33L=0.00000 mf=69658532107378097395859456.000 MHzT=1.4355743219775E-32 s
2GeZ=32N=33L=0.00000 mf=67481702979022541784350720.000 MHzT=1.4818831710736E-32 s
2AsZ=33N=33L=0.00000 mf=65436802888749132468453376.000 MHzT=1.5281920201696E-32 s
2SeZ=34N=33L=0.00000 mf=63512191039080037305286656.000 MHzT=1.5745008692657E-32 s
2BrZ=35N=33L=0.00000 mf=61697557009392029612900352.000 MHzT=1.6208097183617E-32 s
2KrZ=36N=33L=0.00000 mf=59983735981353359976169472.000 MHzT=1.6671185674578E-32 s
2RbZ=37N=33L=0.00000 mf=58362553927803276827295744.000 MHzT=1.7134274165538E-32 s
2SrZ=38N=33L=0.00000 mf=56826697245492658627936256.000 MHzT=1.7597362656499E-32 s
2YZ=39N=33L=0.00000 mf=55369602444326190333296640.000 MHzT=1.8060451147459E-32 s
2ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=53985362383218033427480576.000 MHzT=1.852353963842E-32 s
2NbZ=41N=33L=0.00000 mf=52668646227529783681482752.000 MHzT=1.898662812938E-32 s
2MoZ=42N=33L=0.00000 mf=51414630841160037562318848.000 MHzT=1.9449716620341E-32 s
2TcZ=43N=33L=0.00000 mf=50218941751830720978878464.000 MHzT=1.9912805111301E-32 s
2RuZ=44N=33L=0.00000 mf=49077602166561849351340032.000 MHzT=2.0375893602262E-32 s
2RhZ=45N=33L=0.00000 mf=47986988785082689698922496.000 MHzT=2.0838982093222E-32 s
2PdZ=46N=33L=0.00000 mf=46943793376711325945692160.000 MHzT=2.1302070584183E-32 s
2AgZ=47N=33L=0.00000 mf=45944989262313221034868736.000 MHzT=2.1765159075143E-32 s
2CdZ=48N=33L=0.00000 mf=44987801986015030719545344.000 MHzT=2.2228247566104E-32 s
2InZ=49N=33L=0.00000 mf=44069683578137171372015616.000 MHzT=2.2691336057064E-32 s
2SnZ=50N=33L=0.00000 mf=43188289906574423306010624.000 MHzT=2.3154424548025E-32 s
2SbZ=51N=33L=0.00000 mf=42341460692720024870191104.000 MHzT=2.3617513038985E-32 s
2TeZ=52N=33L=0.00000 mf=41527201833244638455005184.000 MHzT=2.4080601529946E-32 s
2JZ=53N=33L=0.00000 mf=40743669723183420482256896.000 MHzT=2.4543690020906E-32 s
2XeZ=54N=33L=0.00000 mf=39989157320902242847424512.000 MHzT=2.5006778511867E-32 s
2CsZ=55N=33L=0.00000 mf=39262081733249472609124352.000 MHzT=2.5469867002827E-32 s
2BaZ=56N=33L=0.00000 mf=38560973130870023876771840.000 MHzT=2.5932955493788E-32 s
2LaZ=57N=33L=0.00000 mf=37884464830328441948602368.000 MHzT=2.6396043984748E-32 s
2CeZ=58N=33L=0.00000 mf=37231284402219328510885888.000 MHzT=2.6859132475709E-32 s
2PrZ=59N=33L=0.00000 mf=36600245683537651601244160.000 MHzT=2.7322220966669E-32 s
2NdZ=60N=33L=0.00000 mf=35990241588812019421675520.000 MHzT=2.778530945763E-32 s
2PmZ=61N=33L=0.00000 mf=35400237628339693065076736.000 MHzT=2.824839794859E-32 s
2SmZ=62N=33L=0.00000 mf=34829266053689048697929728.000 MHzT=2.8711486439551E-32 s
2EuZ=63N=33L=0.00000 mf=34276420560773349784944640.000 MHzT=2.9174574930511E-32 s
2GdZ=64N=33L=0.00000 mf=33740851489511270892175360.000 MHzT=2.9637663421472E-32 s
2TbZ=65N=33L=0.00000 mf=33221761466595709905010688.000 MHzT=3.0100751912432E-32 s
2DyZ=66N=33L=0.00000 mf=32718401444374566234226688.000 MHzT=3.0563840403393E-32 s
2HoZ=67N=33L=0.00000 mf=32230067094458524470607872.000 MHzT=3.1026928894353E-32 s
2ErZ=68N=33L=0.00000 mf=31756095519540018652643328.000 MHzT=3.1490017385314E-32 s
2TmZ=69N=33L=0.00000 mf=31295862251140886827106304.000 MHzT=3.1953105876274E-32 s
2YbZ=70N=33L=0.00000 mf=30848778504696014806450176.000 MHzT=3.2416194367235E-32 s
2LuZ=71N=33L=0.00000 mf=30414288666601703952351232.000 MHzT=3.2879282858195E-32 s
2HfZ=72N=33L=0.00000 mf=29991867990676679988084736.000 MHzT=3.3342371349156E-32 s
2TaZ=73N=33L=0.00000 mf=29581020483955087103754240.000 MHzT=3.3805459840116E-32 s
2WZ=74N=33L=0.00000 mf=29181276963901638413647872.000 MHzT=3.4268548331077E-32 s
2ReZ=75N=33L=0.00000 mf=28792193271049615537340416.000 MHzT=3.4731636822037E-32 s
2OsZ=76N=33L=0.00000 mf=28413348622746329313968128.000 MHzT=3.5194725312998E-32 s
2IrZ=77N=33L=0.00000 mf=28044344095178198402203648.000 MHzT=3.5657813803958E-32 s
2PtZ=78N=33L=0.00000 mf=27684801222163095166648320.000 MHzT=3.6120902294919E-32 s
2AuZ=79N=33L=0.00000 mf=27334360700363554433269760.000 MHzT=3.6583990785879E-32 s
2HgZ=80N=33L=0.00000 mf=26992681191609016713740288.000 MHzT=3.704707927684E-32 s
2TlZ=81N=33L=0.00000 mf=26659438213934829996605440.000 MHzT=3.75101677678E-32 s
2PbZ=82N=33L=0.00000 mf=26334323113764891840741376.000 MHzT=3.7973256258761E-32 s
2BiZ=83N=33L=0.00000 mf=26017042112394232097406976.000 MHzT=3.8436344749721E-32 s
2PoZ=84N=33L=0.00000 mf=25707315420580018781159424.000 MHzT=3.8899433240682E-32 s
2AtZ=85N=33L=0.00000 mf=25404876415632013204127744.000 MHzT=3.9362521731642E-32 s
2RnZ=86N=33L=0.00000 mf=25109470875915360489439232.000 MHzT=3.9825610222603E-32 s
2FrZ=87N=33L=0.00000 mf=24820856268146220438913024.000 MHzT=4.0288698713563E-32 s
2RaZ=88N=33L=0.00000 mf=24538801083280924675670016.000 MHzT=4.0751787204524E-32 s
2AcZ=89N=33L=0.00000 mf=24263084217176641679392768.000 MHzT=4.1214875695484E-32 s
2ThZ=90N=33L=0.00000 mf=23993494392541344849461248.000 MHzT=4.1677964186445E-32 s
2PaZ=91N=33L=0.00000 mf=23729829618996938100703232.000 MHzT=4.2141052677405E-32 s
2UZ=92N=33L=0.00000 mf=23471896688355662972846080.000 MHzT=4.2604141168366E-32 s
2NpZ=93N=33L=0.00000 mf=23219510702459367230275584.000 MHzT=4.3067229659326E-32 s
2PuZ=94N=33L=0.00000 mf=22972494631156610517434368.000 MHzT=4.3530318150287E-32 s
2AmZ=95N=33L=0.00000 mf=22730678898197066028154880.000 MHzT=4.3993406641247E-32 s
2CmZ=96N=33L=0.00000 mf=22493900993007515359772672.000 MHzT=4.4456495132208E-32 s
2BkZ=97N=33L=0.00000 mf=22262005106481662649171968.000 MHzT=4.4919583623168E-32 s
2CfZ=98N=33L=0.00000 mf=22034841789068585686007808.000 MHzT=4.5382672114129E-32 s
2EsZ=99N=33L=0.00000 mf=21812267629583038429528064.000 MHzT=4.5845760605089E-32 s
2FmZ=100N=33L=0.00000 mf=21594144953287211653005312.000 MHzT=4.630884909605E-32 s
2MdZ=101N=33L=0.00000 mf=21380341537908130987376640.000 MHzT=4.677193758701E-32 s
2NoZ=102N=33L=0.00000 mf=21170730346360012435095552.000 MHzT=4.7235026077971E-32 s
2LrZ=103N=33L=0.00000 mf=20965189275036127735054336.000 MHzT=4.7698114568931E-32 s
2RfZ=104N=33L=0.00000 mf=20763600916622319227502592.000 MHzT=4.8161203059892E-32 s
2DbZ=105N=33L=0.00000 mf=20565852336464009870966784.000 MHzT=4.8624291550852E-32 s
2SgZ=106N=33L=0.00000 mf=20371834861591710241128448.000 MHzT=4.9087380041813E-32 s
2BhZ=107N=33L=0.00000 mf=20181443881576832557907968.000 MHzT=4.9550468532773E-32 s
2HsZ=108N=33L=0.00000 mf=19994578660451121423712256.000 MHzT=5.0013557023734E-32 s
2MtZ=109N=33L=0.00000 mf=19811142158979094638755840.000 MHzT=5.0476645514694E-32 s
2DsZ=110N=33L=0.00000 mf=19631040866624736304562176.000 MHzT=5.0939734005655E-32 s
2RgZ=111N=33L=0.00000 mf=19454184642601092275765248.000 MHzT=5.1402822496615E-32 s
2CnZ=112N=33L=0.00000 mf=19280486565435011938385920.000 MHzT=5.1865910987576E-32 s
2UutZ=113N=33L=0.00000 mf=19109862790519655132823552.000 MHzT=5.2328999478536E-32 s
2FlZ=114N=33L=0.00000 mf=18942232415164220974301184.000 MHzT=5.2792087969497E-32 s
2UupZ=115N=33L=0.00000 mf=18777517350684532525760512.000 MHzT=5.3255176460457E-32 s
2LvZ=116N=33L=0.00000 mf=18615642201109664255442944.000 MHzT=5.3718264951418E-32 s
2UusZ=117N=33L=0.00000 mf=18456534148108727963615232.000 MHzT=5.4181353442378E-32 s
2UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=18300122841768825800622080.000 MHzT=5.4644441933339E-32 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de