Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.71HZ=1N=33L=0.00000 mf=86418747257156733501440.000 MHzT=1.1571563251482E-29 s
2.71HeZ=2N=33L=0.00000 mf=43209373628578366750720.000 MHzT=2.3143126502963E-29 s
2.71LiZ=3N=33L=0.00000 mf=28806249085718916759552.000 MHzT=3.4714689754445E-29 s
2.71BeZ=4N=33L=0.00000 mf=21604686814289183375360.000 MHzT=4.6286253005927E-29 s
2.71BZ=5N=33L=0.00000 mf=17283749451431346700288.000 MHzT=5.7857816257409E-29 s
2.71CZ=6N=33L=0.00000 mf=14403124542859458379776.000 MHzT=6.942937950889E-29 s
2.71NZ=7N=33L=0.00000 mf=12345535322450963726336.000 MHzT=8.1000942760372E-29 s
2.71OZ=8N=33L=0.00000 mf=10802343407144591687680.000 MHzT=9.2572506011854E-29 s
2.71FZ=9N=33L=0.00000 mf=9602083028572970156032.000 MHzT=1.0414406926334E-28 s
2.71NeZ=10N=33L=0.00000 mf=8641874725715673350144.000 MHzT=1.1571563251482E-28 s
2.71NaZ=11N=33L=0.00000 mf=7856249750650612613120.000 MHzT=1.272871957663E-28 s
2.71MgZ=12N=33L=0.00000 mf=7201562271429729189888.000 MHzT=1.3885875901778E-28 s
2.71AlZ=13N=33L=0.00000 mf=6647595942858210672640.000 MHzT=1.5043032226926E-28 s
2.71SiZ=14N=33L=0.00000 mf=6172767661225481863168.000 MHzT=1.6200188552074E-28 s
2.71PZ=15N=33L=0.00000 mf=5761249817143782932480.000 MHzT=1.7357344877223E-28 s
2.71SZ=16N=33L=0.00000 mf=5401171703572295843840.000 MHzT=1.8514501202371E-28 s
2.71ClZ=17N=33L=0.00000 mf=5083455721009219371008.000 MHzT=1.9671657527519E-28 s
2.71ArZ=18N=33L=0.00000 mf=4801041514286485078016.000 MHzT=2.0828813852667E-28 s
2.71KZ=19N=33L=0.00000 mf=4548355118797723009024.000 MHzT=2.1985970177815E-28 s
2.71CaZ=20N=33L=0.00000 mf=4320937362857836675072.000 MHzT=2.3143126502963E-28 s
2.71ScZ=21N=33L=0.00000 mf=4115178440816987734016.000 MHzT=2.4300282828112E-28 s
2.71TiZ=22N=33L=0.00000 mf=3928124875325306306560.000 MHzT=2.545743915326E-28 s
2.71VZ=23N=33L=0.00000 mf=3757336837267684589568.000 MHzT=2.6614595478408E-28 s
2.71CrZ=24N=33L=0.00000 mf=3600781135714864594944.000 MHzT=2.7771751803556E-28 s
2.71MnZ=25N=33L=0.00000 mf=3456749890286269235200.000 MHzT=2.8928908128704E-28 s
2.71FeZ=26N=33L=0.00000 mf=3323797971429105336320.000 MHzT=3.0086064453852E-28 s
2.71CoZ=27N=33L=0.00000 mf=3200694342857656893440.000 MHzT=3.1243220779001E-28 s
2.71NiZ=28N=33L=0.00000 mf=3086383830612740931584.000 MHzT=3.2400377104149E-28 s
2.71CuZ=29N=33L=0.00000 mf=2979956801970922061824.000 MHzT=3.3557533429297E-28 s
2.71ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=2880624908571891466240.000 MHzT=3.4714689754445E-28 s
2.71GaZ=31N=33L=0.00000 mf=2787701524424410791936.000 MHzT=3.5871846079593E-28 s
2.71GeZ=32N=33L=0.00000 mf=2700585851786147921920.000 MHzT=3.7029002404741E-28 s
2.71AsZ=33N=33L=0.00000 mf=2618749916883537362944.000 MHzT=3.818615872989E-28 s
2.71SeZ=34N=33L=0.00000 mf=2541727860504609685504.000 MHzT=3.9343315055038E-28 s
2.71BrZ=35N=33L=0.00000 mf=2469107064490192535552.000 MHzT=4.0500471380186E-28 s
2.71KrZ=36N=33L=0.00000 mf=2400520757143242539008.000 MHzT=4.1657627705334E-28 s
2.71RbZ=37N=33L=0.00000 mf=2335641817760992854016.000 MHzT=4.2814784030482E-28 s
2.71SrZ=38N=33L=0.00000 mf=2274177559398861504512.000 MHzT=4.397194035563E-28 s
2.71YZ=39N=33L=0.00000 mf=2215865314286070136832.000 MHzT=4.5129096680779E-28 s
2.71ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=2160468681428918337536.000 MHzT=4.6286253005927E-28 s
2.71NbZ=41N=33L=0.00000 mf=2107774323345286234112.000 MHzT=4.7443409331075E-28 s
2.71MoZ=42N=33L=0.00000 mf=2057589220408493867008.000 MHzT=4.8600565656223E-28 s
2.71TcZ=43N=33L=0.00000 mf=2009738308305970528256.000 MHzT=4.9757721981371E-28 s
2.71RuZ=44N=33L=0.00000 mf=1964062437662653153280.000 MHzT=5.0914878306519E-28 s
2.71RhZ=45N=33L=0.00000 mf=1920416605714594136064.000 MHzT=5.2072034631668E-28 s
2.71PdZ=46N=33L=0.00000 mf=1878668418633842294784.000 MHzT=5.3229190956816E-28 s
2.71AgZ=47N=33L=0.00000 mf=1838696750152271003648.000 MHzT=5.4386347281964E-28 s
2.71CdZ=48N=33L=0.00000 mf=1800390567857432297472.000 MHzT=5.5543503607112E-28 s
2.71InZ=49N=33L=0.00000 mf=1763647903207280345088.000 MHzT=5.670065993226E-28 s
2.71SnZ=50N=33L=0.00000 mf=1728374945143134617600.000 MHzT=5.7857816257409E-28 s
2.71SbZ=51N=33L=0.00000 mf=1694485240336406544384.000 MHzT=5.9014972582557E-28 s
2.71TeZ=52N=33L=0.00000 mf=1661898985714552668160.000 MHzT=6.0172128907705E-28 s
2.71JZ=53N=33L=0.00000 mf=1630542401078428958720.000 MHzT=6.1329285232853E-28 s
2.71XeZ=54N=33L=0.00000 mf=1600347171428828446720.000 MHzT=6.2486441558001E-28 s
2.71CsZ=55N=33L=0.00000 mf=1571249950130122260480.000 MHzT=6.3643597883149E-28 s
2.71BaZ=56N=33L=0.00000 mf=1543191915306370465792.000 MHzT=6.4800754208298E-28 s
2.71LaZ=57N=33L=0.00000 mf=1516118372932574248960.000 MHzT=6.5957910533446E-28 s
2.71CeZ=58N=33L=0.00000 mf=1489978400985461030912.000 MHzT=6.7115066858594E-28 s
2.71PrZ=59N=33L=0.00000 mf=1464724529782317645824.000 MHzT=6.8272223183742E-28 s
2.71NdZ=60N=33L=0.00000 mf=1440312454285945733120.000 MHzT=6.942937950889E-28 s
2.71PmZ=61N=33L=0.00000 mf=1416700774707487571968.000 MHzT=7.0586535834038E-28 s
2.71SmZ=62N=33L=0.00000 mf=1393850762212205395968.000 MHzT=7.1743692159187E-28 s
2.71EuZ=63N=33L=0.00000 mf=1371726146938995998720.000 MHzT=7.2900848484335E-28 s
2.71GdZ=64N=33L=0.00000 mf=1350292925893073960960.000 MHzT=7.4058004809483E-28 s
2.71TbZ=65N=33L=0.00000 mf=1329519188571642134528.000 MHzT=7.5215161134631E-28 s
2.71DyZ=66N=33L=0.00000 mf=1309374958441768681472.000 MHzT=7.6372317459779E-28 s
2.71HoZ=67N=33L=0.00000 mf=1289832048614279741440.000 MHzT=7.7529473784927E-28 s
2.71ErZ=68N=33L=0.00000 mf=1270863930252304842752.000 MHzT=7.8686630110076E-28 s
2.71TmZ=69N=33L=0.00000 mf=1252445612422561529856.000 MHzT=7.9843786435224E-28 s
2.71YbZ=70N=33L=0.00000 mf=1234553532245096267776.000 MHzT=8.1000942760372E-28 s
2.71LuZ=71N=33L=0.00000 mf=1217165454326151249920.000 MHzT=8.215809908552E-28 s
2.71HfZ=72N=33L=0.00000 mf=1200260378571621269504.000 MHzT=8.3315255410668E-28 s
2.71TaZ=73N=33L=0.00000 mf=1183818455577489833984.000 MHzT=8.4472411735816E-28 s
2.71WZ=74N=33L=0.00000 mf=1167820908880496427008.000 MHzT=8.5629568060965E-28 s
2.71ReZ=75N=33L=0.00000 mf=1152249963428756455424.000 MHzT=8.6786724386113E-28 s
2.71OsZ=76N=33L=0.00000 mf=1137088779699430752256.000 MHzT=8.7943880711261E-28 s
2.71IrZ=77N=33L=0.00000 mf=1122321392950087516160.000 MHzT=8.9101037036409E-28 s
2.71PtZ=78N=33L=0.00000 mf=1107932657143035068416.000 MHzT=9.0258193361557E-28 s
2.71AuZ=79N=33L=0.00000 mf=1093908193128566358016.000 MHzT=9.1415349686705E-28 s
2.71HgZ=80N=33L=0.00000 mf=1080234340714459168768.000 MHzT=9.2572506011854E-28 s
2.71TlZ=81N=33L=0.00000 mf=1066898114285885587456.000 MHzT=9.3729662337002E-28 s
2.71PbZ=82N=33L=0.00000 mf=1053887161672643117056.000 MHzT=9.488681866215E-28 s
2.71BiZ=83N=33L=0.00000 mf=1041189725989840093184.000 MHzT=9.6043974987298E-28 s
2.71PoZ=84N=33L=0.00000 mf=1028794610204246933504.000 MHzT=9.7201131312446E-28 s
2.71AtZ=85N=33L=0.00000 mf=1016691144201843900416.000 MHzT=9.8358287637594E-28 s
2.71RnZ=86N=33L=0.00000 mf=1004869154152985264128.000 MHzT=9.9515443962743E-28 s
2.71FrZ=87N=33L=0.00000 mf=993318933990307266560.000 MHzT=1.0067260028789E-27 s
2.71RaZ=88N=33L=0.00000 mf=982031218831326576640.000 MHzT=1.0182975661304E-27 s
2.71AcZ=89N=33L=0.00000 mf=970997160192772276224.000 MHzT=1.0298691293819E-27 s
2.71ThZ=90N=33L=0.00000 mf=960208302857297068032.000 MHzT=1.0414406926334E-27 s
2.71PaZ=91N=33L=0.00000 mf=949656563265458667520.000 MHzT=1.0530122558848E-27 s
2.71UZ=92N=33L=0.00000 mf=939334209316921147392.000 MHzT=1.0645838191363E-27 s
2.71NpZ=93N=33L=0.00000 mf=929233841474803597312.000 MHzT=1.0761553823878E-27 s
2.71PuZ=94N=33L=0.00000 mf=919348375076135501824.000 MHzT=1.0877269456393E-27 s
2.71AmZ=95N=33L=0.00000 mf=909671023759544680448.000 MHzT=1.0992985088908E-27 s
2.71CmZ=96N=33L=0.00000 mf=900195283928716148736.000 MHzT=1.1108700721422E-27 s
2.71BkZ=97N=33L=0.00000 mf=890914920176873504768.000 MHzT=1.1224416353937E-27 s
2.71CfZ=98N=33L=0.00000 mf=881823951603640172544.000 MHzT=1.1340131986452E-27 s
2.71EsZ=99N=33L=0.00000 mf=872916638961179033600.000 MHzT=1.1455847618967E-27 s
2.71FmZ=100N=33L=0.00000 mf=864187472571567308800.000 MHzT=1.1571563251482E-27 s
2.71MdZ=101N=33L=0.00000 mf=855631160961948057600.000 MHzT=1.1687278883997E-27 s
2.71NoZ=102N=33L=0.00000 mf=847242620168203272192.000 MHzT=1.1802994516511E-27 s
2.71LrZ=103N=33L=0.00000 mf=839016963661715996672.000 MHzT=1.1918710149026E-27 s
2.71RfZ=104N=33L=0.00000 mf=830949492857276334080.000 MHzT=1.2034425781541E-27 s
2.71DbZ=105N=33L=0.00000 mf=823035688163397337088.000 MHzT=1.2150141414056E-27 s
2.71SgZ=106N=33L=0.00000 mf=815271200539214479360.000 MHzT=1.2265857046571E-27 s
2.71BhZ=107N=33L=0.00000 mf=807651843524829511680.000 MHzT=1.2381572679085E-27 s
2.71HsZ=108N=33L=0.00000 mf=800173585714414223360.000 MHzT=1.24972883116E-27 s
2.71MtZ=109N=33L=0.00000 mf=792832543643639873536.000 MHzT=1.2613003944115E-27 s
2.71DsZ=110N=33L=0.00000 mf=785624975065061130240.000 MHzT=1.272871957663E-27 s
2.71RgZ=111N=33L=0.00000 mf=778547272586997661696.000 MHzT=1.2844435209145E-27 s
2.71CnZ=112N=33L=0.00000 mf=771595957653185232896.000 MHzT=1.296015084166E-27 s
2.71UutZ=113N=33L=0.00000 mf=764767674842094895104.000 MHzT=1.3075866474174E-27 s
2.71FlZ=114N=33L=0.00000 mf=758059186466287124480.000 MHzT=1.3191582106689E-27 s
2.71UupZ=115N=33L=0.00000 mf=751467367453536813056.000 MHzT=1.3307297739204E-27 s
2.71LvZ=116N=33L=0.00000 mf=744989200492730515456.000 MHzT=1.3423013371719E-27 s
2.71UusZ=117N=33L=0.00000 mf=738621771428690001920.000 MHzT=1.3538729004234E-27 s
2.71UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=732362264891158822912.000 MHzT=1.3654444636748E-27 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de