Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 25 Hz)      with Plk      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! c= 1484 m/s
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
20.618err=-0.653FZ=9(118.99) N=119L=59.7474242 m /1.0065267=25 Hzf=24.83789 Hz
20.618err=-0.0464NaZ=11(118.70) N=115L=4.5640393 m *13.0060228=25 Hzf=325.15057 Hz
20.618err=-0.0464AlZ=13(118.46) N=115L=5.3938647 m *11.0050962=25 Hzf=275.12741 Hz
20.618err=-0.398PZ=15(118.25) N=114L=3.1118450 m *19.0755002=25 Hzf=476.88750 Hz
20.618err=-1.4ClZ=17(118.07) N=122L=902.8499656 m /15.2097366=25 Hzf=1.64368 Hz
20.618err=-0.653ArZ=18(117.99) N=118L=59.7474242 m /1.0065267=25 Hzf=24.83789 Hz
20.618err=-0.398KZ=19(117.91) N=114L=3.9416703 m *15.0596054=25 Hzf=376.49013 Hz
20.618err=-0.0464TiZ=22(117.70) N=114L=4.5640393 m *13.0060228=25 Hzf=325.15057 Hz
20.618err=-1.67MnZ=25(117.52) N=121L=663.8602688 m /11.1836299=25 Hzf=2.23541 Hz
20.618err=-0.0464FeZ=26(117.46) N=114L=5.3938647 m *11.0050962=25 Hzf=275.12741 Hz
20.618err=-0.653CoZ=27(117.41) N=119L=179.2422726 m /3.0195801=25 Hzf=8.27930 Hz
20.618err=-0.653CoZ=27(117.41) N=120L=358.4845452 m /6.0391601=25 Hzf=4.13965 Hz
20.618err=-0.653CoZ=27(117.41) N=121L=716.9690904 m /12.0783203=25 Hzf=2.06982 Hz
20.618err=-0.398ZnZ=30(117.25) N=113L=3.1118450 m *19.0755002=25 Hzf=476.88750 Hz
20.618err=-1.4SeZ=34(117.07) N=121L=902.8499656 m /15.2097366=25 Hzf=1.64368 Hz
20.618err=-0.653KrZ=36(116.99) N=117L=59.7474242 m /1.0065267=25 Hzf=24.83789 Hz
20.618err=-0.398SrZ=38(116.91) N=113L=3.9416703 m *15.0596054=25 Hzf=376.49013 Hz
20.618err=-1.9NbZ=41(116.80) N=120L=544.3654205 m /9.1705765=25 Hzf=2.72611 Hz
20.618err=-1.9NbZ=41(116.80) N=121L=1088.7308409 m /18.3411530=25 Hzf=1.36305 Hz
20.618err=-1.25TcZ=43(116.73) N=121L=1141.8396624 m /19.2358434=25 Hzf=1.29966 Hz
20.618err=-0.0464RuZ=44(116.70) N=113L=4.5640393 m *13.0060228=25 Hzf=325.15057 Hz
20.618err=-0.653RhZ=45(116.67) N=119L=298.7371210 m /5.0326334=25 Hzf=4.96758 Hz
20.618err=-0.653RhZ=45(116.67) N=120L=597.4742420 m /10.0652669=25 Hzf=2.48379 Hz
20.618err=-0.653RhZ=45(116.67) N=121L=1194.9484839 m /20.1305338=25 Hzf=1.24189 Hz
20.618err=-1.47AgZ=47(116.61) N=113L=4.8752238 m *12.1758512=25 Hzf=304.39628 Hz
20.618err=-1.47AgZ=47(116.61) N=114L=9.7504477 m *6.0879256=25 Hzf=152.19814 Hz
20.618err=-1.47AgZ=47(116.61) N=115L=19.5008954 m *3.0439628=25 Hzf=76.09907 Hz
20.618err=-1.67SnZ=50(116.52) N=120L=663.8602688 m /11.1836299=25 Hzf=2.23541 Hz
20.618err=-0.0464TeZ=52(116.46) N=113L=5.3938647 m *11.0050962=25 Hzf=275.12741 Hz
20.618err=-0.653XeZ=54(116.41) N=118L=179.2422726 m /3.0195801=25 Hzf=8.27930 Hz
20.618err=-0.653XeZ=54(116.41) N=119L=358.4845452 m /6.0391601=25 Hzf=4.13965 Hz
20.618err=-0.653XeZ=54(116.41) N=120L=716.9690904 m /12.0783203=25 Hzf=2.06982 Hz
20.618err=-0.398LaZ=57(116.33) N=112L=2.9562528 m *20.0794739=25 Hzf=501.98685 Hz
20.618err=-0.398LaZ=57(116.33) N=113L=5.9125055 m *10.0397369=25 Hzf=250.99342 Hz
20.618err=-0.398LaZ=57(116.33) N=114L=11.8250110 m *5.0198685=25 Hzf=125.49671 Hz
20.618err=-1.52PrZ=59(116.28) N=120L=783.3551172 m /13.1966832=25 Hzf=1.89442 Hz
20.618err=-0.398NdZ=60(116.25) N=112L=3.1118450 m *19.0755002=25 Hzf=476.88750 Hz
20.618err=-0.929EuZ=63(116.18) N=112L=3.2674373 m *18.1671430=25 Hzf=454.17858 Hz
20.618err=-0.929EuZ=63(116.18) N=113L=6.5348745 m *9.0835715=25 Hzf=227.08929 Hz
20.618err=-0.653EuZ=63(116.18) N=119L=418.2319694 m /7.0456868=25 Hzf=3.54827 Hz
20.618err=-0.653EuZ=63(116.18) N=120L=836.4639388 m /14.0913736=25 Hzf=1.77414 Hz
20.618err=-0.486HoZ=67(116.09) N=112L=3.4748936 m *17.0825375=25 Hzf=427.06344 Hz
20.618err=-1.4ErZ=68(116.07) N=120L=902.8499656 m /15.2097366=25 Hzf=1.64368 Hz
20.618err=-0.751LuZ=71(116.01) N=116L=58.9175989 m *1.0075088=25 Hzf=25.18772 Hz
20.618err=-0.653HfZ=72(115.99) N=116L=59.7474242 m /1.0065267=25 Hzf=24.83789 Hz
20.618err=-1.74ReZ=75(115.93) N=112L=3.8898063 m *15.2604001=25 Hzf=381.51000 Hz
20.618err=-0.398OsZ=76(115.91) N=112L=3.9416703 m *15.0596054=25 Hzf=376.49013 Hz
20.618err=-1.32IrZ=77(115.89) N=120L=1022.3448140 m /17.2227900=25 Hzf=1.45157 Hz
20.618err=-0.929TlZ=81(115.82) N=112L=4.2009908 m *14.1300001=25 Hzf=353.25000 Hz
20.618err=-0.929TlZ=81(115.82) N=113L=8.4019815 m *7.0650001=25 Hzf=176.62500 Hz
20.618err=-0.653TlZ=81(115.82) N=119L=537.7268178 m /9.0587402=25 Hzf=2.75977 Hz
20.618err=-0.653TlZ=81(115.82) N=120L=1075.4536355 m /18.1174804=25 Hzf=1.37988 Hz
20.618err=-1.9PbZ=82(115.80) N=119L=544.3654205 m /9.1705765=25 Hzf=2.72611 Hz
20.618err=-1.9PbZ=82(115.80) N=120L=1088.7308409 m /18.3411530=25 Hzf=1.36305 Hz
20.618err=-0.0641AtZ=85(115.75) N=120L=1128.5624570 m /19.0121708=25 Hzf=1.31495 Hz
20.618err=-1.25RnZ=86(115.73) N=120L=1141.8396624 m /19.2358434=25 Hzf=1.29966 Hz
20.618err=-1.2FrZ=87(115.72) N=112L=4.5121753 m *13.1555174=25 Hzf=328.88793 Hz
20.618err=-0.0464RaZ=88(115.70) N=112L=4.5640393 m *13.0060228=25 Hzf=325.15057 Hz
20.618err=-0.653ThZ=90(115.67) N=118L=298.7371210 m /5.0326334=25 Hzf=4.96758 Hz
20.618err=-0.653ThZ=90(115.67) N=119L=597.4742420 m /10.0652669=25 Hzf=2.48379 Hz
20.618err=-0.653ThZ=90(115.67) N=120L=1194.9484839 m /20.1305338=25 Hzf=1.24189 Hz
20.618err=-1.78PaZ=91(115.65) N=118L=302.0564223 m /5.0885516=25 Hzf=4.91299 Hz
20.618err=-1.78PaZ=91(115.65) N=119L=604.1128447 m /10.1771032=25 Hzf=2.45649 Hz
20.618err=-1.78PaZ=91(115.65) N=120L=1208.2256893 m /20.3542064=25 Hzf=1.22825 Hz
20.618err=-1.47PuZ=94(115.61) N=112L=4.8752238 m *12.1758512=25 Hzf=304.39628 Hz
20.618err=-1.47PuZ=94(115.61) N=113L=9.7504477 m *6.0879256=25 Hzf=152.19814 Hz
20.618err=-1.47PuZ=94(115.61) N=114L=19.5008954 m *3.0439628=25 Hzf=76.09907 Hz
20.618err=-0.398AmZ=95(115.59) N=112L=4.9270879 m *12.0476843=25 Hzf=301.19211 Hz
20.618err=-0.398AmZ=95(115.59) N=113L=9.8541759 m *6.0238422=25 Hzf=150.59605 Hz
20.618err=-0.398AmZ=95(115.59) N=114L=19.7083517 m *3.0119211=25 Hzf=75.29803 Hz
20.618err=-0.653EsZ=99(115.53) N=119L=657.2216662 m /11.0717936=25 Hzf=2.25799 Hz
20.618err=-1.67FmZ=100(115.52) N=119L=663.8602688 m /11.1836299=25 Hzf=2.23541 Hz
20.618err=-1.02LrZ=103(115.47) N=112L=5.3420006 m *11.1119418=25 Hzf=277.79855 Hz
20.618err=-0.0464RfZ=104(115.46) N=112L=5.3938647 m *11.0050962=25 Hzf=275.12741 Hz
20.618err=-0.653HsZ=108(115.41) N=117L=179.2422726 m /3.0195801=25 Hzf=8.27930 Hz
20.618err=-0.653HsZ=108(115.41) N=118L=358.4845452 m /6.0391601=25 Hzf=4.13965 Hz
20.618err=-0.653HsZ=108(115.41) N=119L=716.9690904 m /12.0783203=25 Hzf=2.06982 Hz
20.618err=-1.59MtZ=109(115.39) N=117L=180.9019233 m /3.0475391=25 Hzf=8.20334 Hz
20.618err=-1.59MtZ=109(115.39) N=118L=361.8038465 m /6.0950783=25 Hzf=4.10167 Hz
20.618err=-1.59MtZ=109(115.39) N=119L=723.6076930 m /12.1901566=25 Hzf=2.05084 Hz
20.618err=-1.29UutZ=113(115.34) N=111L=2.9303207 m *20.2571683=25 Hzf=506.42921 Hz
20.618err=-1.29UutZ=113(115.34) N=112L=5.8606414 m *10.1285842=25 Hzf=253.21460 Hz
20.618err=-1.29UutZ=113(115.34) N=113L=11.7212829 m *5.0642921=25 Hzf=126.60730 Hz
20.618err=-0.398FlZ=114(115.33) N=111L=2.9562528 m *20.0794739=25 Hzf=501.98685 Hz
20.618err=-0.398FlZ=114(115.33) N=112L=5.9125055 m *10.0397369=25 Hzf=250.99342 Hz
20.618err=-0.398FlZ=114(115.33) N=113L=11.8250110 m *5.0198685=25 Hzf=125.49671 Hz
20.618err=-0.653UusZ=117(115.29) N=119L=776.7165146 m /13.0848469=25 Hzf=1.91061 Hz
20.618err=-1.52UuoZ=118(115.28) N=119L=783.3551172 m /13.1966832=25 Hzf=1.89442 Hz

39 Treffer,mit factor2: 5(1),0(2*),0(2/),3(3*),4(3/),3(5*),3(5/),1(7*),1(7/),bei Basis=2, Cx=1.616199E-35, Factor=0.6180339887498948482, c=1484, genau=2%, mod=3, Suchwort=25 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de