Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! c= 1484 m/s
BF ZN[1m=1m][1Hz=1.0Hz]
218HZ=1N=17L=0.0000057 mf=259241865.89657 Hz
218HZ=1N=18L=0.0000114 mf=129620932.94829 Hz
218HZ=1N=19L=0.0000229 mf=64810466.47414 Hz
218HZ=1N=20L=0.0000458 mf=32405233.23707 Hz
218HZ=1N=21L=0.0000916 mf=16202616.61854 Hz
218HZ=1N=22L=0.0001832 mf=8101308.30927 Hz
218HZ=1N=23L=0.0003664 mf=4050654.15463 Hz
218HZ=1N=24L=0.0007327 mf=2025327.07732 Hz
218HZ=1N=25L=0.0014654 mf=1012663.53866 Hz
218HZ=1N=26L=0.0029309 mf=506331.76933 Hz
218HZ=1N=27L=0.0058618 mf=253165.88466 Hz
218HZ=1N=28L=0.0117235 mf=126582.94233 Hz
218HZ=1N=29L=0.0234471 mf=63291.47117 Hz
218HZ=1N=30L=0.0468942 mf=31645.73558 Hz
218HZ=1N=31L=0.0937883 mf=15822.86779 Hz
218HZ=1N=32L=0.1875766 mf=7911.43390 Hz
218HZ=1N=33L=0.3751532 mf=3955.71695 Hz
218HZ=1N=34L=0.7503065 mf=1977.85847 Hz
218HZ=1N=35L=1.5006129 mf=988.92924 Hz
218HZ=1N=36L=3.0012259 mf=494.46462 Hz
218HZ=1N=37L=6.0024517 mf=247.23231 Hz
218HZ=1N=38L=12.0049034 mf=123.61615 Hz
218HZ=1N=39L=24.0098069 mf=61.80808 Hz
218HZ=1N=40L=48.0196138 mf=30.90404 Hz
218HZ=1N=41L=96.0392275 mf=15.45202 Hz
218HZ=1N=42L=192.0784551 mf=7.72601 Hz
218HZ=1N=43L=384.1569101 mf=3.86300 Hz
218HZ=1N=44L=768.3138202 mf=1.93150 Hz
218HZ=1N=45L=1536.6276405 mf=0.96575 Hz
218HZ=1N=46L=3073.2552809 mf=0.48288 Hz
218HZ=1N=47L=6146.5105619 mf=0.24144 Hz
218HZ=1N=48L=12293.0211238 mf=0.12072 Hz
218HZ=1N=49L=24586.0422475 mf=0.06036 Hz
218HZ=1N=50L=49172.0844951 mf=0.03018 Hz
218HZ=1N=51L=98344.1689902 mf=0.01509 Hz
218HZ=1N=52L=196688.3379803 mf=0.00754 Hz
218HZ=1N=53L=393376.6759606 mf=0.00377 Hz
218HZ=1N=54L=786753.3519213 mf=0.00189 Hz
218HZ=1N=55L=1573506.7038425 mf=0.00094 Hz
218HZ=1N=56L=3147013.4076850 mf=0.00047 Hz
218HZ=1N=57L=6294026.8153701 mf=0.00024 Hz
218HeZ=2N=17L=0.0000114 mf=129620932.94829 Hz
218HeZ=2N=18L=0.0000229 mf=64810466.47414 Hz
218HeZ=2N=19L=0.0000458 mf=32405233.23707 Hz
218HeZ=2N=20L=0.0000916 mf=16202616.61854 Hz
218HeZ=2N=21L=0.0001832 mf=8101308.30927 Hz
218HeZ=2N=22L=0.0003664 mf=4050654.15463 Hz
218HeZ=2N=23L=0.0007327 mf=2025327.07732 Hz
218HeZ=2N=24L=0.0014654 mf=1012663.53866 Hz
218HeZ=2N=25L=0.0029309 mf=506331.76933 Hz
218HeZ=2N=26L=0.0058618 mf=253165.88466 Hz
218HeZ=2N=27L=0.0117235 mf=126582.94233 Hz
218HeZ=2N=28L=0.0234471 mf=63291.47117 Hz
218HeZ=2N=29L=0.0468942 mf=31645.73558 Hz
218HeZ=2N=30L=0.0937883 mf=15822.86779 Hz
218HeZ=2N=31L=0.1875766 mf=7911.43390 Hz
218HeZ=2N=32L=0.3751532 mf=3955.71695 Hz
218HeZ=2N=33L=0.7503065 mf=1977.85847 Hz
218HeZ=2N=34L=1.5006129 mf=988.92924 Hz
218HeZ=2N=35L=3.0012259 mf=494.46462 Hz
218HeZ=2N=36L=6.0024517 mf=247.23231 Hz
218HeZ=2N=37L=12.0049034 mf=123.61615 Hz
218HeZ=2N=38L=24.0098069 mf=61.80808 Hz
218HeZ=2N=39L=48.0196138 mf=30.90404 Hz
218HeZ=2N=40L=96.0392275 mf=15.45202 Hz
218HeZ=2N=41L=192.0784551 mf=7.72601 Hz
218HeZ=2N=42L=384.1569101 mf=3.86300 Hz
218HeZ=2N=43L=768.3138202 mf=1.93150 Hz
218HeZ=2N=44L=1536.6276405 mf=0.96575 Hz
218HeZ=2N=45L=3073.2552809 mf=0.48288 Hz
218HeZ=2N=46L=6146.5105619 mf=0.24144 Hz
218HeZ=2N=47L=12293.0211238 mf=0.12072 Hz
218HeZ=2N=48L=24586.0422475 mf=0.06036 Hz
218HeZ=2N=49L=49172.0844951 mf=0.03018 Hz
218HeZ=2N=50L=98344.1689902 mf=0.01509 Hz
218HeZ=2N=51L=196688.3379803 mf=0.00754 Hz
218HeZ=2N=52L=393376.6759606 mf=0.00377 Hz
218HeZ=2N=53L=786753.3519213 mf=0.00189 Hz
218HeZ=2N=54L=1573506.7038425 mf=0.00094 Hz
218HeZ=2N=55L=3147013.4076850 mf=0.00047 Hz
218HeZ=2N=56L=6294026.8153701 mf=0.00024 Hz
218HeZ=2N=57L=12588053.6307401 mf=0.00012 Hz
218LiZ=3N=17L=0.0000172 mf=86413955.29886 Hz
218LiZ=3N=18L=0.0000343 mf=43206977.64943 Hz
218LiZ=3N=19L=0.0000687 mf=21603488.82471 Hz
218LiZ=3N=20L=0.0001374 mf=10801744.41236 Hz
218LiZ=3N=21L=0.0002748 mf=5400872.20618 Hz
218LiZ=3N=22L=0.0005495 mf=2700436.10309 Hz
218LiZ=3N=23L=0.0010991 mf=1350218.05154 Hz
218LiZ=3N=24L=0.0021982 mf=675109.02577 Hz
218LiZ=3N=25L=0.0043963 mf=337554.51289 Hz
218LiZ=3N=26L=0.0087927 mf=168777.25644 Hz
218LiZ=3N=27L=0.0175853 mf=84388.62822 Hz
218LiZ=3N=28L=0.0351706 mf=42194.31411 Hz
218LiZ=3N=29L=0.0703412 mf=21097.15706 Hz
218LiZ=3N=30L=0.1406825 mf=10548.57853 Hz
218LiZ=3N=31L=0.2813649 mf=5274.28926 Hz
218LiZ=3N=32L=0.5627298 mf=2637.14463 Hz
218LiZ=3N=33L=1.1254597 mf=1318.57232 Hz
218LiZ=3N=34L=2.2509194 mf=659.28616 Hz
218LiZ=3N=35L=4.5018388 mf=329.64308 Hz
218LiZ=3N=36L=9.0036776 mf=164.82154 Hz
218LiZ=3N=37L=18.0073552 mf=82.41077 Hz
218LiZ=3N=38L=36.0147103 mf=41.20538 Hz
218LiZ=3N=39L=72.0294206 mf=20.60269 Hz
218LiZ=3N=40L=144.0588413 mf=10.30135 Hz
218LiZ=3N=41L=288.1176826 mf=5.15067 Hz
218LiZ=3N=42L=576.2353652 mf=2.57534 Hz
218LiZ=3N=43L=1152.4707304 mf=1.28767 Hz
218LiZ=3N=44L=2304.9414607 mf=0.64383 Hz
218LiZ=3N=45L=4609.8829214 mf=0.32192 Hz
218LiZ=3N=46L=9219.7658428 mf=0.16096 Hz
218LiZ=3N=47L=18439.5316857 mf=0.08048 Hz
218LiZ=3N=48L=36879.0633713 mf=0.04024 Hz
218LiZ=3N=49L=73758.1267426 mf=0.02012 Hz
218LiZ=3N=50L=147516.2534852 mf=0.01006 Hz
218LiZ=3N=51L=295032.5069705 mf=0.00503 Hz
218LiZ=3N=52L=590065.0139409 mf=0.00251 Hz
218LiZ=3N=53L=1180130.0278819 mf=0.00126 Hz
218LiZ=3N=54L=2360260.0557638 mf=0.00063 Hz
218LiZ=3N=55L=4720520.1115276 mf=0.00031 Hz
218LiZ=3N=56L=9441040.2230551 mf=0.00016 Hz
218LiZ=3N=57L=18882080.4461102 mf=0.00008 Hz
218BeZ=4N=17L=0.0000229 mf=64810466.47414 Hz
218BeZ=4N=18L=0.0000458 mf=32405233.23707 Hz
218BeZ=4N=19L=0.0000916 mf=16202616.61854 Hz
218BeZ=4N=20L=0.0001832 mf=8101308.30927 Hz
218BeZ=4N=21L=0.0003664 mf=4050654.15463 Hz
218BeZ=4N=22L=0.0007327 mf=2025327.07732 Hz
218BeZ=4N=23L=0.0014654 mf=1012663.53866 Hz
218BeZ=4N=24L=0.0029309 mf=506331.76933 Hz
218BeZ=4N=25L=0.0058618 mf=253165.88466 Hz
218BeZ=4N=26L=0.0117235 mf=126582.94233 Hz
218BeZ=4N=27L=0.0234471 mf=63291.47117 Hz
218BeZ=4N=28L=0.0468942 mf=31645.73558 Hz
218BeZ=4N=29L=0.0937883 mf=15822.86779 Hz
218BeZ=4N=30L=0.1875766 mf=7911.43390 Hz
218BeZ=4N=31L=0.3751532 mf=3955.71695 Hz
218BeZ=4N=32L=0.7503065 mf=1977.85847 Hz
218BeZ=4N=33L=1.5006129 mf=988.92924 Hz
218BeZ=4N=34L=3.0012259 mf=494.46462 Hz
218BeZ=4N=35L=6.0024517 mf=247.23231 Hz
218BeZ=4N=36L=12.0049034 mf=123.61615 Hz
218BeZ=4N=37L=24.0098069 mf=61.80808 Hz
218BeZ=4N=38L=48.0196138 mf=30.90404 Hz
218BeZ=4N=39L=96.0392275 mf=15.45202 Hz
218BeZ=4N=40L=192.0784551 mf=7.72601 Hz
218BeZ=4N=41L=384.1569101 mf=3.86300 Hz
218BeZ=4N=42L=768.3138202 mf=1.93150 Hz
218BeZ=4N=43L=1536.6276405 mf=0.96575 Hz
218BeZ=4N=44L=3073.2552809 mf=0.48288 Hz
218BeZ=4N=45L=6146.5105619 mf=0.24144 Hz
218BeZ=4N=46L=12293.0211238 mf=0.12072 Hz
218BeZ=4N=47L=24586.0422475 mf=0.06036 Hz
218BeZ=4N=48L=49172.0844951 mf=0.03018 Hz
218BeZ=4N=49L=98344.1689902 mf=0.01509 Hz
218BeZ=4N=50L=196688.3379803 mf=0.00754 Hz
218BeZ=4N=51L=393376.6759606 mf=0.00377 Hz
218BeZ=4N=52L=786753.3519213 mf=0.00189 Hz
218BeZ=4N=53L=1573506.7038425 mf=0.00094 Hz
218BeZ=4N=54L=3147013.4076850 mf=0.00047 Hz
218BeZ=4N=55L=6294026.8153701 mf=0.00024 Hz
218BeZ=4N=56L=12588053.6307401 mf=0.00012 Hz
218BeZ=4N=57L=25176107.2614803 mf=0.00006 Hz
218BZ=5N=17L=0.0000286 mf=51848373.17931 Hz
218BZ=5N=18L=0.0000572 mf=25924186.58966 Hz
218BZ=5N=19L=0.0001145 mf=12962093.29483 Hz
218BZ=5N=20L=0.0002290 mf=6481046.64741 Hz
218BZ=5N=21L=0.0004580 mf=3240523.32371 Hz
218BZ=5N=22L=0.0009159 mf=1620261.66185 Hz
218BZ=5N=23L=0.0018318 mf=810130.83093 Hz
218BZ=5N=24L=0.0036636 mf=405065.41546 Hz
218BZ=5N=25L=0.0073272 mf=202532.70773 Hz
218BZ=5N=26L=0.0146544 mf=101266.35387 Hz
218BZ=5N=27L=0.0293088 mf=50633.17693 Hz
218BZ=5N=28L=0.0586177 mf=25316.58847 Hz
218BZ=5N=29L=0.1172354 mf=12658.29423 Hz
218BZ=5N=30L=0.2344708 mf=6329.14712 Hz
218BZ=5N=31L=0.4689415 mf=3164.57356 Hz
218BZ=5N=32L=0.9378831 mf=1582.28678 Hz
218BZ=5N=33L=1.8757662 mf=791.14339 Hz
218BZ=5N=34L=3.7515323 mf=395.57169 Hz
218BZ=5N=35L=7.5030647 mf=197.78585 Hz
218BZ=5N=36L=15.0061293 mf=98.89292 Hz
218BZ=5N=37L=30.0122586 mf=49.44646 Hz
218BZ=5N=38L=60.0245172 mf=24.72323 Hz
218BZ=5N=39L=120.0490344 mf=12.36162 Hz
218BZ=5N=40L=240.0980688 mf=6.18081 Hz
218BZ=5N=41L=480.1961376 mf=3.09040 Hz
218BZ=5N=42L=960.3922753 mf=1.54520 Hz
218BZ=5N=43L=1920.7845506 mf=0.77260 Hz
218BZ=5N=44L=3841.5691012 mf=0.38630 Hz
218BZ=5N=45L=7683.1382024 mf=0.19315 Hz
218BZ=5N=46L=15366.2764047 mf=0.09658 Hz
218BZ=5N=47L=30732.5528094 mf=0.04829 Hz
218BZ=5N=48L=61465.1056188 mf=0.02414 Hz
218BZ=5N=49L=122930.2112377 mf=0.01207 Hz
218BZ=5N=50L=245860.4224754 mf=0.00604 Hz
218BZ=5N=51L=491720.8449508 mf=0.00302 Hz
218BZ=5N=52L=983441.6899016 mf=0.00151 Hz
218BZ=5N=53L=1966883.3798032 mf=0.00075 Hz
218BZ=5N=54L=3933766.7596063 mf=0.00038 Hz
218BZ=5N=55L=7867533.5192126 mf=0.00019 Hz
218BZ=5N=56L=15735067.0384252 mf=0.00009 Hz
218BZ=5N=57L=31470134.0768504 mf=0.00005 Hz
218CZ=6N=17L=0.0000343 mf=43206977.64943 Hz
218CZ=6N=18L=0.0000687 mf=21603488.82471 Hz
218CZ=6N=19L=0.0001374 mf=10801744.41236 Hz
218CZ=6N=20L=0.0002748 mf=5400872.20618 Hz
218CZ=6N=21L=0.0005495 mf=2700436.10309 Hz
218CZ=6N=22L=0.0010991 mf=1350218.05154 Hz
218CZ=6N=23L=0.0021982 mf=675109.02577 Hz
218CZ=6N=24L=0.0043963 mf=337554.51289 Hz
218CZ=6N=25L=0.0087927 mf=168777.25644 Hz
218CZ=6N=26L=0.0175853 mf=84388.62822 Hz
218CZ=6N=27L=0.0351706 mf=42194.31411 Hz
218CZ=6N=28L=0.0703412 mf=21097.15706 Hz
218CZ=6N=29L=0.1406825 mf=10548.57853 Hz
218CZ=6N=30L=0.2813649 mf=5274.28926 Hz
218CZ=6N=31L=0.5627298 mf=2637.14463 Hz
218CZ=6N=32L=1.1254597 mf=1318.57232 Hz
218CZ=6N=33L=2.2509194 mf=659.28616 Hz
218CZ=6N=34L=4.5018388 mf=329.64308 Hz
218CZ=6N=35L=9.0036776 mf=164.82154 Hz
218CZ=6N=36L=18.0073552 mf=82.41077 Hz
218CZ=6N=37L=36.0147103 mf=41.20538 Hz
218CZ=6N=38L=72.0294206 mf=20.60269 Hz
218CZ=6N=39L=144.0588413 mf=10.30135 Hz
218CZ=6N=40L=288.1176826 mf=5.15067 Hz
218CZ=6N=41L=576.2353652 mf=2.57534 Hz
218CZ=6N=42L=1152.4707304 mf=1.28767 Hz
218CZ=6N=43L=2304.9414607 mf=0.64383 Hz
218CZ=6N=44L=4609.8829214 mf=0.32192 Hz
218CZ=6N=45L=9219.7658428 mf=0.16096 Hz
218CZ=6N=46L=18439.5316857 mf=0.08048 Hz
218CZ=6N=47L=36879.0633713 mf=0.04024 Hz
218CZ=6N=48L=73758.1267426 mf=0.02012 Hz
218CZ=6N=49L=147516.2534852 mf=0.01006 Hz
218CZ=6N=50L=295032.5069705 mf=0.00503 Hz
218CZ=6N=51L=590065.0139409 mf=0.00251 Hz
218CZ=6N=52L=1180130.0278819 mf=0.00126 Hz
218CZ=6N=53L=2360260.0557638 mf=0.00063 Hz
218CZ=6N=54L=4720520.1115276 mf=0.00031 Hz
218CZ=6N=55L=9441040.2230551 mf=0.00016 Hz
218CZ=6N=56L=18882080.4461102 mf=0.00008 Hz
218CZ=6N=57L=37764160.8922204 mf=0.00004 Hz
218NZ=7N=17L=0.0000401 mf=37034552.27094 Hz
218NZ=7N=18L=0.0000801 mf=18517276.13547 Hz
218NZ=7N=19L=0.0001603 mf=9258638.06773 Hz
218NZ=7N=20L=0.0003206 mf=4629319.03387 Hz
218NZ=7N=21L=0.0006411 mf=2314659.51693 Hz
218NZ=7N=22L=0.0012823 mf=1157329.75847 Hz
218NZ=7N=23L=0.0025645 mf=578664.87923 Hz
218NZ=7N=24L=0.0051290 mf=289332.43962 Hz
218NZ=7N=25L=0.0102581 mf=144666.21981 Hz
218NZ=7N=26L=0.0205162 mf=72333.10990 Hz
218NZ=7N=27L=0.0410324 mf=36166.55495 Hz
218NZ=7N=28L=0.0820648 mf=18083.27748 Hz
218NZ=7N=29L=0.1641295 mf=9041.63874 Hz
218NZ=7N=30L=0.3282591 mf=4520.81937 Hz
218NZ=7N=31L=0.6565182 mf=2260.40968 Hz
218NZ=7N=32L=1.3130363 mf=1130.20484 Hz
218NZ=7N=33L=2.6260726 mf=565.10242 Hz
218NZ=7N=34L=5.2521453 mf=282.55121 Hz
218NZ=7N=35L=10.5042905 mf=141.27561 Hz
218NZ=7N=36L=21.0085810 mf=70.63780 Hz
218NZ=7N=37L=42.0171620 mf=35.31890 Hz
218NZ=7N=38L=84.0343241 mf=17.65945 Hz
218NZ=7N=39L=168.0686482 mf=8.82973 Hz
218NZ=7N=40L=336.1372964 mf=4.41486 Hz
218NZ=7N=41L=672.2745927 mf=2.20743 Hz
218NZ=7N=42L=1344.5491854 mf=1.10372 Hz
218NZ=7N=43L=2689.0983708 mf=0.55186 Hz
218NZ=7N=44L=5378.1967416 mf=0.27593 Hz
218NZ=7N=45L=10756.3934833 mf=0.13796 Hz
218NZ=7N=46L=21512.7869666 mf=0.06898 Hz
218NZ=7N=47L=43025.5739332 mf=0.03449 Hz
218NZ=7N=48L=86051.1478664 mf=0.01725 Hz
218NZ=7N=49L=172102.2957328 mf=0.00862 Hz
218NZ=7N=50L=344204.5914656 mf=0.00431 Hz
218NZ=7N=51L=688409.1829311 mf=0.00216 Hz
218NZ=7N=52L=1376818.3658622 mf=0.00108 Hz
218NZ=7N=53L=2753636.7317244 mf=0.00054 Hz
218NZ=7N=54L=5507273.4634488 mf=0.00027 Hz
218NZ=7N=55L=11014546.9268976 mf=0.00013 Hz
218NZ=7N=56L=22029093.8537952 mf=0.00007 Hz
218NZ=7N=57L=44058187.7075905 mf=0.00003 Hz
218OZ=8N=17L=0.0000458 mf=32405233.23707 Hz
218OZ=8N=18L=0.0000916 mf=16202616.61854 Hz
218OZ=8N=19L=0.0001832 mf=8101308.30927 Hz
218OZ=8N=20L=0.0003664 mf=4050654.15463 Hz
218OZ=8N=21L=0.0007327 mf=2025327.07732 Hz
218OZ=8N=22L=0.0014654 mf=1012663.53866 Hz
218OZ=8N=23L=0.0029309 mf=506331.76933 Hz
218OZ=8N=24L=0.0058618 mf=253165.88466 Hz
218OZ=8N=25L=0.0117235 mf=126582.94233 Hz
218OZ=8N=26L=0.0234471 mf=63291.47117 Hz
218OZ=8N=27L=0.0468942 mf=31645.73558 Hz
218OZ=8N=28L=0.0937883 mf=15822.86779 Hz
218OZ=8N=29L=0.1875766 mf=7911.43390 Hz
218OZ=8N=30L=0.3751532 mf=3955.71695 Hz
218OZ=8N=31L=0.7503065 mf=1977.85847 Hz
218OZ=8N=32L=1.5006129 mf=988.92924 Hz
218OZ=8N=33L=3.0012259 mf=494.46462 Hz
218OZ=8N=34L=6.0024517 mf=247.23231 Hz
218OZ=8N=35L=12.0049034 mf=123.61615 Hz
218OZ=8N=36L=24.0098069 mf=61.80808 Hz
218OZ=8N=37L=48.0196138 mf=30.90404 Hz
218OZ=8N=38L=96.0392275 mf=15.45202 Hz
218OZ=8N=39L=192.0784551 mf=7.72601 Hz
218OZ=8N=40L=384.1569101 mf=3.86300 Hz
218OZ=8N=41L=768.3138202 mf=1.93150 Hz
218OZ=8N=42L=1536.6276405 mf=0.96575 Hz
218OZ=8N=43L=3073.2552809 mf=0.48288 Hz
218OZ=8N=44L=6146.5105619 mf=0.24144 Hz
218OZ=8N=45L=12293.0211238 mf=0.12072 Hz
218OZ=8N=46L=24586.0422475 mf=0.06036 Hz
218OZ=8N=47L=49172.0844951 mf=0.03018 Hz
218OZ=8N=48L=98344.1689902 mf=0.01509 Hz
218OZ=8N=49L=196688.3379803 mf=0.00754 Hz
218OZ=8N=50L=393376.6759606 mf=0.00377 Hz
218OZ=8N=51L=786753.3519213 mf=0.00189 Hz
218OZ=8N=52L=1573506.7038425 mf=0.00094 Hz
218OZ=8N=53L=3147013.4076850 mf=0.00047 Hz
218OZ=8N=54L=6294026.8153701 mf=0.00024 Hz
218OZ=8N=55L=12588053.6307401 mf=0.00012 Hz
218OZ=8N=56L=25176107.2614803 mf=0.00006 Hz
218OZ=8N=57L=50352214.5229606 mf=0.00003 Hz
218FZ=9N=17L=0.0000515 mf=28804651.76629 Hz
218FZ=9N=18L=0.0001030 mf=14402325.88314 Hz
218FZ=9N=19L=0.0002061 mf=7201162.94157 Hz
218FZ=9N=20L=0.0004122 mf=3600581.47079 Hz
218FZ=9N=21L=0.0008243 mf=1800290.73539 Hz
218FZ=9N=22L=0.0016486 mf=900145.36770 Hz
218FZ=9N=23L=0.0032972 mf=450072.68385 Hz
218FZ=9N=24L=0.0065945 mf=225036.34192 Hz
218FZ=9N=25L=0.0131890 mf=112518.17096 Hz
218FZ=9N=26L=0.0263780 mf=56259.08548 Hz
218FZ=9N=27L=0.0527559 mf=28129.54274 Hz
218FZ=9N=28L=0.1055118 mf=14064.77137 Hz
218FZ=9N=29L=0.2110237 mf=7032.38569 Hz
218FZ=9N=30L=0.4220474 mf=3516.19284 Hz
218FZ=9N=31L=0.8440948 mf=1758.09642 Hz
218FZ=9N=32L=1.6881895 mf=879.04821 Hz
218FZ=9N=33L=3.3763791 mf=439.52411 Hz
218FZ=9N=34L=6.7527582 mf=219.76205 Hz
218FZ=9N=35L=13.5055164 mf=109.88103 Hz
218FZ=9N=36L=27.0110327 mf=54.94051 Hz
218FZ=9N=37L=54.0220655 mf=27.47026 Hz
218FZ=9N=38L=108.0441310 mf=13.73513 Hz
218FZ=9N=39L=216.0882619 mf=6.86756 Hz
218FZ=9N=40L=432.1765239 mf=3.43378 Hz
218FZ=9N=41L=864.3530478 mf=1.71689 Hz
218FZ=9N=42L=1728.7060955 mf=0.85845 Hz
218FZ=9N=43L=3457.4121911 mf=0.42922 Hz
218FZ=9N=44L=6914.8243821 mf=0.21461 Hz
218FZ=9N=45L=13829.6487642 mf=0.10731 Hz
218FZ=9N=46L=27659.2975285 mf=0.05365 Hz
218FZ=9N=47L=55318.5950570 mf=0.02683 Hz
218FZ=9N=48L=110637.1901139 mf=0.01341 Hz
218FZ=9N=49L=221274.3802279 mf=0.00671 Hz
218FZ=9N=50L=442548.7604557 mf=0.00335 Hz
218FZ=9N=51L=885097.5209114 mf=0.00168 Hz
218FZ=9N=52L=1770195.0418228 mf=0.00084 Hz
218FZ=9N=53L=3540390.0836457 mf=0.00042 Hz
218FZ=9N=54L=7080780.1672913 mf=0.00021 Hz
218FZ=9N=55L=14161560.3345827 mf=0.00010 Hz
218FZ=9N=56L=28323120.6691653 mf=0.00005 Hz
218FZ=9N=57L=56646241.3383306 mf=0.00003 Hz
218NeZ=10N=17L=0.0000572 mf=25924186.58966 Hz
218NeZ=10N=18L=0.0001145 mf=12962093.29483 Hz
218NeZ=10N=19L=0.0002290 mf=6481046.64741 Hz
218NeZ=10N=20L=0.0004580 mf=3240523.32371 Hz
218NeZ=10N=21L=0.0009159 mf=1620261.66185 Hz
218NeZ=10N=22L=0.0018318 mf=810130.83093 Hz
218NeZ=10N=23L=0.0036636 mf=405065.41546 Hz
218NeZ=10N=24L=0.0073272 mf=202532.70773 Hz
218NeZ=10N=25L=0.0146544 mf=101266.35387 Hz
218NeZ=10N=26L=0.0293088 mf=50633.17693 Hz
218NeZ=10N=27L=0.0586177 mf=25316.58847 Hz
218NeZ=10N=28L=0.1172354 mf=12658.29423 Hz
218NeZ=10N=29L=0.2344708 mf=6329.14712 Hz
218NeZ=10N=30L=0.4689415 mf=3164.57356 Hz
218NeZ=10N=31L=0.9378831 mf=1582.28678 Hz
218NeZ=10N=32L=1.8757662 mf=791.14339 Hz
218NeZ=10N=33L=3.7515323 mf=395.57169 Hz
218NeZ=10N=34L=7.5030647 mf=197.78585 Hz
218NeZ=10N=35L=15.0061293 mf=98.89292 Hz
218NeZ=10N=36L=30.0122586 mf=49.44646 Hz
218NeZ=10N=37L=60.0245172 mf=24.72323 Hz
218NeZ=10N=38L=120.0490344 mf=12.36162 Hz
218NeZ=10N=39L=240.0980688 mf=6.18081 Hz
218NeZ=10N=40L=480.1961376 mf=3.09040 Hz
218NeZ=10N=41L=960.3922753 mf=1.54520 Hz
218NeZ=10N=42L=1920.7845506 mf=0.77260 Hz
218NeZ=10N=43L=3841.5691012 mf=0.38630 Hz
218NeZ=10N=44L=7683.1382024 mf=0.19315 Hz
218NeZ=10N=45L=15366.2764047 mf=0.09658 Hz
218NeZ=10N=46L=30732.5528094 mf=0.04829 Hz
218NeZ=10N=47L=61465.1056188 mf=0.02414 Hz
218NeZ=10N=48L=122930.2112377 mf=0.01207 Hz
218NeZ=10N=49L=245860.4224754 mf=0.00604 Hz
218NeZ=10N=50L=491720.8449508 mf=0.00302 Hz
218NeZ=10N=51L=983441.6899016 mf=0.00151 Hz
218NeZ=10N=52L=1966883.3798032 mf=0.00075 Hz
218NeZ=10N=53L=3933766.7596063 mf=0.00038 Hz
218NeZ=10N=54L=7867533.5192126 mf=0.00019 Hz
218NeZ=10N=55L=15735067.0384252 mf=0.00009 Hz
218NeZ=10N=56L=31470134.0768504 mf=0.00005 Hz
218NeZ=10N=57L=62940268.1537007 mf=0.00002 Hz
218NaZ=11N=17L=0.0000630 mf=23567442.35423 Hz
218NaZ=11N=18L=0.0001259 mf=11783721.17712 Hz
218NaZ=11N=19L=0.0002519 mf=5891860.58856 Hz
218NaZ=11N=20L=0.0005037 mf=2945930.29428 Hz
218NaZ=11N=21L=0.0010075 mf=1472965.14714 Hz
218NaZ=11N=22L=0.0020150 mf=736482.57357 Hz
218NaZ=11N=23L=0.0040300 mf=368241.28678 Hz
218NaZ=11N=24L=0.0080599 mf=184120.64339 Hz
218NaZ=11N=25L=0.0161199 mf=92060.32170 Hz
218NaZ=11N=26L=0.0322397 mf=46030.16085 Hz
218NaZ=11N=27L=0.0644795 mf=23015.08042 Hz
218NaZ=11N=28L=0.1289589 mf=11507.54021 Hz
218NaZ=11N=29L=0.2579178 mf=5753.77011 Hz
218NaZ=11N=30L=0.5158357 mf=2876.88505 Hz
218NaZ=11N=31L=1.0316714 mf=1438.44253 Hz
218NaZ=11N=32L=2.0633428 mf=719.22126 Hz
218NaZ=11N=33L=4.1266856 mf=359.61063 Hz
218NaZ=11N=34L=8.2533711 mf=179.80532 Hz
218NaZ=11N=35L=16.5067422 mf=89.90266 Hz
218NaZ=11N=36L=33.0134845 mf=44.95133 Hz
218NaZ=11N=37L=66.0269689 mf=22.47566 Hz
218NaZ=11N=38L=132.0539379 mf=11.23783 Hz
218NaZ=11N=39L=264.1078757 mf=5.61892 Hz
218NaZ=11N=40L=528.2157514 mf=2.80946 Hz
218NaZ=11N=41L=1056.4315028 mf=1.40473 Hz
218NaZ=11N=42L=2112.8630056 mf=0.70236 Hz
218NaZ=11N=43L=4225.7260113 mf=0.35118 Hz
218NaZ=11N=44L=8451.4520226 mf=0.17559 Hz
218NaZ=11N=45L=16902.9040452 mf=0.08780 Hz
218NaZ=11N=46L=33805.8080904 mf=0.04390 Hz
218NaZ=11N=47L=67611.6161807 mf=0.02195 Hz
218NaZ=11N=48L=135223.2323615 mf=0.01097 Hz
218NaZ=11N=49L=270446.4647229 mf=0.00549 Hz
218NaZ=11N=50L=540892.9294459 mf=0.00274 Hz
218NaZ=11N=51L=1081785.8588917 mf=0.00137 Hz
218NaZ=11N=52L=2163571.7177835 mf=0.00069 Hz
218NaZ=11N=53L=4327143.4355669 mf=0.00034 Hz
218NaZ=11N=54L=8654286.8711339 mf=0.00017 Hz
218NaZ=11N=55L=17308573.7422677 mf=0.00009 Hz
218NaZ=11N=56L=34617147.4845354 mf=0.00004 Hz
218NaZ=11N=57L=69234294.9690708 mf=0.00002 Hz
218MgZ=12N=17L=0.0000687 mf=21603488.82471 Hz
218MgZ=12N=18L=0.0001374 mf=10801744.41236 Hz
218MgZ=12N=19L=0.0002748 mf=5400872.20618 Hz
218MgZ=12N=20L=0.0005495 mf=2700436.10309 Hz
218MgZ=12N=21L=0.0010991 mf=1350218.05154 Hz
218MgZ=12N=22L=0.0021982 mf=675109.02577 Hz
218MgZ=12N=23L=0.0043963 mf=337554.51289 Hz
218MgZ=12N=24L=0.0087927 mf=168777.25644 Hz
218MgZ=12N=25L=0.0175853 mf=84388.62822 Hz
218MgZ=12N=26L=0.0351706 mf=42194.31411 Hz
218MgZ=12N=27L=0.0703412 mf=21097.15706 Hz
218MgZ=12N=28L=0.1406825 mf=10548.57853 Hz
218MgZ=12N=29L=0.2813649 mf=5274.28926 Hz
218MgZ=12N=30L=0.5627298 mf=2637.14463 Hz
218MgZ=12N=31L=1.1254597 mf=1318.57232 Hz
218MgZ=12N=32L=2.2509194 mf=659.28616 Hz
218MgZ=12N=33L=4.5018388 mf=329.64308 Hz
218MgZ=12N=34L=9.0036776 mf=164.82154 Hz
218MgZ=12N=35L=18.0073552 mf=82.41077 Hz
218MgZ=12N=36L=36.0147103 mf=41.20538 Hz
218MgZ=12N=37L=72.0294206 mf=20.60269 Hz
218MgZ=12N=38L=144.0588413 mf=10.30135 Hz
218MgZ=12N=39L=288.1176826 mf=5.15067 Hz
218MgZ=12N=40L=576.2353652 mf=2.57534 Hz
218MgZ=12N=41L=1152.4707304 mf=1.28767 Hz
218MgZ=12N=42L=2304.9414607 mf=0.64383 Hz
218MgZ=12N=43L=4609.8829214 mf=0.32192 Hz
218MgZ=12N=44L=9219.7658428 mf=0.16096 Hz
218MgZ=12N=45L=18439.5316857 mf=0.08048 Hz
218MgZ=12N=46L=36879.0633713 mf=0.04024 Hz
218MgZ=12N=47L=73758.1267426 mf=0.02012 Hz
218MgZ=12N=48L=147516.2534852 mf=0.01006 Hz
218MgZ=12N=49L=295032.5069705 mf=0.00503 Hz
218MgZ=12N=50L=590065.0139409 mf=0.00251 Hz
218MgZ=12N=51L=1180130.0278819 mf=0.00126 Hz
218MgZ=12N=52L=2360260.0557638 mf=0.00063 Hz
218MgZ=12N=53L=4720520.1115276 mf=0.00031 Hz
218MgZ=12N=54L=9441040.2230551 mf=0.00016 Hz
218MgZ=12N=55L=18882080.4461102 mf=0.00008 Hz
218MgZ=12N=56L=37764160.8922204 mf=0.00004 Hz
218MgZ=12N=57L=75528321.7844408 mf=0.00002 Hz
218AlZ=13N=17L=0.0000744 mf=19941681.99204 Hz
218AlZ=13N=18L=0.0001488 mf=9970840.99602 Hz
218AlZ=13N=19L=0.0002977 mf=4985420.49801 Hz
218AlZ=13N=20L=0.0005953 mf=2492710.24901 Hz
218AlZ=13N=21L=0.0011907 mf=1246355.12450 Hz
218AlZ=13N=22L=0.0023813 mf=623177.56225 Hz
218AlZ=13N=23L=0.0047627 mf=311588.78113 Hz
218AlZ=13N=24L=0.0095254 mf=155794.39056 Hz
218AlZ=13N=25L=0.0190508 mf=77897.19528 Hz
218AlZ=13N=26L=0.0381015 mf=38948.59764 Hz
218AlZ=13N=27L=0.0762030 mf=19474.29882 Hz
218AlZ=13N=28L=0.1524060 mf=9737.14941 Hz
218AlZ=13N=29L=0.3048120 mf=4868.57471 Hz
218AlZ=13N=30L=0.6096240 mf=2434.28735 Hz
218AlZ=13N=31L=1.2192480 mf=1217.14368 Hz
218AlZ=13N=32L=2.4384960 mf=608.57184 Hz
218AlZ=13N=33L=4.8769920 mf=304.28592 Hz
218AlZ=13N=34L=9.7539840 mf=152.14296 Hz
218AlZ=13N=35L=19.5079681 mf=76.07148 Hz
218AlZ=13N=36L=39.0159362 mf=38.03574 Hz
218AlZ=13N=37L=78.0318724 mf=19.01787 Hz
218AlZ=13N=38L=156.0637447 mf=9.50893 Hz
218AlZ=13N=39L=312.1274895 mf=4.75447 Hz
218AlZ=13N=40L=624.2549789 mf=2.37723 Hz
218AlZ=13N=41L=1248.5099579 mf=1.18862 Hz
218AlZ=13N=42L=2497.0199158 mf=0.59431 Hz
218AlZ=13N=43L=4994.0398315 mf=0.29715 Hz
218AlZ=13N=44L=9988.0796631 mf=0.14858 Hz
218AlZ=13N=45L=19976.1593261 mf=0.07429 Hz
218AlZ=13N=46L=39952.3186523 mf=0.03714 Hz
218AlZ=13N=47L=79904.6373045 mf=0.01857 Hz
218AlZ=13N=48L=159809.2746090 mf=0.00929 Hz
218AlZ=13N=49L=319618.5492180 mf=0.00464 Hz
218AlZ=13N=50L=639237.0984360 mf=0.00232 Hz
218AlZ=13N=51L=1278474.1968721 mf=0.00116 Hz
218AlZ=13N=52L=2556948.3937441 mf=0.00058 Hz
218AlZ=13N=53L=5113896.7874882 mf=0.00029 Hz
218AlZ=13N=54L=10227793.5749764 mf=0.00015 Hz
218AlZ=13N=55L=20455587.1499527 mf=0.00007 Hz
218AlZ=13N=56L=40911174.2999055 mf=0.00004 Hz
218AlZ=13N=57L=81822348.5998109 mf=0.00002 Hz
218SiZ=14N=17L=0.0000801 mf=18517276.13547 Hz
218SiZ=14N=18L=0.0001603 mf=9258638.06773 Hz
218SiZ=14N=19L=0.0003206 mf=4629319.03387 Hz
218SiZ=14N=20L=0.0006411 mf=2314659.51693 Hz
218SiZ=14N=21L=0.0012823 mf=1157329.75847 Hz
218SiZ=14N=22L=0.0025645 mf=578664.87923 Hz
218SiZ=14N=23L=0.0051290 mf=289332.43962 Hz
218SiZ=14N=24L=0.0102581 mf=144666.21981 Hz
218SiZ=14N=25L=0.0205162 mf=72333.10990 Hz
218SiZ=14N=26L=0.0410324 mf=36166.55495 Hz
218SiZ=14N=27L=0.0820648 mf=18083.27748 Hz
218SiZ=14N=28L=0.1641295 mf=9041.63874 Hz
218SiZ=14N=29L=0.3282591 mf=4520.81937 Hz
218SiZ=14N=30L=0.6565182 mf=2260.40968 Hz
218SiZ=14N=31L=1.3130363 mf=1130.20484 Hz
218SiZ=14N=32L=2.6260726 mf=565.10242 Hz
218SiZ=14N=33L=5.2521453 mf=282.55121 Hz
218SiZ=14N=34L=10.5042905 mf=141.27561 Hz
218SiZ=14N=35L=21.0085810 mf=70.63780 Hz
218SiZ=14N=36L=42.0171620 mf=35.31890 Hz
218SiZ=14N=37L=84.0343241 mf=17.65945 Hz
218SiZ=14N=38L=168.0686482 mf=8.82973 Hz
218SiZ=14N=39L=336.1372964 mf=4.41486 Hz
218SiZ=14N=40L=672.2745927 mf=2.20743 Hz
218SiZ=14N=41L=1344.5491854 mf=1.10372 Hz
218SiZ=14N=42L=2689.0983708 mf=0.55186 Hz
218SiZ=14N=43L=5378.1967416 mf=0.27593 Hz
218SiZ=14N=44L=10756.3934833 mf=0.13796 Hz
218SiZ=14N=45L=21512.7869666 mf=0.06898 Hz
218SiZ=14N=46L=43025.5739332 mf=0.03449 Hz
218SiZ=14N=47L=86051.1478664 mf=0.01725 Hz
218SiZ=14N=48L=172102.2957328 mf=0.00862 Hz
218SiZ=14N=49L=344204.5914656 mf=0.00431 Hz
218SiZ=14N=50L=688409.1829311 mf=0.00216 Hz
218SiZ=14N=51L=1376818.3658622 mf=0.00108 Hz
218SiZ=14N=52L=2753636.7317244 mf=0.00054 Hz
218SiZ=14N=53L=5507273.4634488 mf=0.00027 Hz
218SiZ=14N=54L=11014546.9268976 mf=0.00013 Hz
218SiZ=14N=55L=22029093.8537952 mf=0.00007 Hz
218SiZ=14N=56L=44058187.7075905 mf=0.00003 Hz
218SiZ=14N=57L=88116375.4151810 mf=0.00002 Hz
218PZ=15N=17L=0.0000859 mf=17282791.05977 Hz
218PZ=15N=18L=0.0001717 mf=8641395.52989 Hz
218PZ=15N=19L=0.0003435 mf=4320697.76494 Hz
218PZ=15N=20L=0.0006869 mf=2160348.88247 Hz
218PZ=15N=21L=0.0013739 mf=1080174.44124 Hz
218PZ=15N=22L=0.0027477 mf=540087.22062 Hz
218PZ=15N=23L=0.0054954 mf=270043.61031 Hz
218PZ=15N=24L=0.0109908 mf=135021.80515 Hz
218PZ=15N=25L=0.0219816 mf=67510.90258 Hz
218PZ=15N=26L=0.0439633 mf=33755.45129 Hz
218PZ=15N=27L=0.0879265 mf=16877.72564 Hz
218PZ=15N=28L=0.1758531 mf=8438.86282 Hz
218PZ=15N=29L=0.3517062 mf=4219.43141 Hz
218PZ=15N=30L=0.7034123 mf=2109.71571 Hz
218PZ=15N=31L=1.4068246 mf=1054.85785 Hz
218PZ=15N=32L=2.8136492 mf=527.42893 Hz
218PZ=15N=33L=5.6272985 mf=263.71446 Hz
218PZ=15N=34L=11.2545970 mf=131.85723 Hz
218PZ=15N=35L=22.5091940 mf=65.92862 Hz
218PZ=15N=36L=45.0183879 mf=32.96431 Hz
218PZ=15N=37L=90.0367758 mf=16.48215 Hz
218PZ=15N=38L=180.0735516 mf=8.24108 Hz
218PZ=15N=39L=360.1471032 mf=4.12054 Hz
218PZ=15N=40L=720.2942065 mf=2.06027 Hz
218PZ=15N=41L=1440.5884129 mf=1.03013 Hz
218PZ=15N=42L=2881.1768259 mf=0.51507 Hz
218PZ=15N=43L=5762.3536518 mf=0.25753 Hz
218PZ=15N=44L=11524.7073035 mf=0.12877 Hz
218PZ=15N=45L=23049.4146071 mf=0.06438 Hz
218PZ=15N=46L=46098.8292141 mf=0.03219 Hz
218PZ=15N=47L=92197.6584283 mf=0.01610 Hz
218PZ=15N=48L=184395.3168565 mf=0.00805 Hz
218PZ=15N=49L=368790.6337131 mf=0.00402 Hz
218PZ=15N=50L=737581.2674262 mf=0.00201 Hz
218PZ=15N=51L=1475162.5348524 mf=0.00101 Hz
218PZ=15N=52L=2950325.0697047 mf=0.00050 Hz
218PZ=15N=53L=5900650.1394094 mf=0.00025 Hz
218PZ=15N=54L=11801300.2788189 mf=0.00013 Hz
218PZ=15N=55L=23602600.5576378 mf=0.00006 Hz
218PZ=15N=56L=47205201.1152755 mf=0.00003 Hz
218PZ=15N=57L=94410402.2305511 mf=0.00002 Hz
218SZ=16N=17L=0.0000916 mf=16202616.61854 Hz
218SZ=16N=18L=0.0001832 mf=8101308.30927 Hz
218SZ=16N=19L=0.0003664 mf=4050654.15463 Hz
218SZ=16N=20L=0.0007327 mf=2025327.07732 Hz
218SZ=16N=21L=0.0014654 mf=1012663.53866 Hz
218SZ=16N=22L=0.0029309 mf=506331.76933 Hz
218SZ=16N=23L=0.0058618 mf=253165.88466 Hz
218SZ=16N=24L=0.0117235 mf=126582.94233 Hz
218SZ=16N=25L=0.0234471 mf=63291.47117 Hz
218SZ=16N=26L=0.0468942 mf=31645.73558 Hz
218SZ=16N=27L=0.0937883 mf=15822.86779 Hz
218SZ=16N=28L=0.1875766 mf=7911.43390 Hz
218SZ=16N=29L=0.3751532 mf=3955.71695 Hz
218SZ=16N=30L=0.7503065 mf=1977.85847 Hz
218SZ=16N=31L=1.5006129 mf=988.92924 Hz
218SZ=16N=32L=3.0012259 mf=494.46462 Hz
218SZ=16N=33L=6.0024517 mf=247.23231 Hz
218SZ=16N=34L=12.0049034 mf=123.61615 Hz
218SZ=16N=35L=24.0098069 mf=61.80808 Hz
218SZ=16N=36L=48.0196138 mf=30.90404 Hz
218SZ=16N=37L=96.0392275 mf=15.45202 Hz
218SZ=16N=38L=192.0784551 mf=7.72601 Hz
218SZ=16N=39L=384.1569101 mf=3.86300 Hz
218SZ=16N=40L=768.3138202 mf=1.93150 Hz
218SZ=16N=41L=1536.6276405 mf=0.96575 Hz
218SZ=16N=42L=3073.2552809 mf=0.48288 Hz
218SZ=16N=43L=6146.5105619 mf=0.24144 Hz
218SZ=16N=44L=12293.0211238 mf=0.12072 Hz
218SZ=16N=45L=24586.0422475 mf=0.06036 Hz
218SZ=16N=46L=49172.0844951 mf=0.03018 Hz
218SZ=16N=47L=98344.1689902 mf=0.01509 Hz
218SZ=16N=48L=196688.3379803 mf=0.00754 Hz
218SZ=16N=49L=393376.6759606 mf=0.00377 Hz
218SZ=16N=50L=786753.3519213 mf=0.00189 Hz
218SZ=16N=51L=1573506.7038425 mf=0.00094 Hz
218SZ=16N=52L=3147013.4076850 mf=0.00047 Hz
218SZ=16N=53L=6294026.8153701 mf=0.00024 Hz
218SZ=16N=54L=12588053.6307401 mf=0.00012 Hz
218SZ=16N=55L=25176107.2614803 mf=0.00006 Hz
218SZ=16N=56L=50352214.5229606 mf=0.00003 Hz
218SZ=16N=57L=100704429.0459211 mf=0.00001 Hz
218ClZ=17N=17L=0.0000973 mf=15249521.52333 Hz
218ClZ=17N=18L=0.0001946 mf=7624760.76166 Hz
218ClZ=17N=19L=0.0003893 mf=3812380.38083 Hz
218ClZ=17N=20L=0.0007785 mf=1906190.19042 Hz
218ClZ=17N=21L=0.0015570 mf=953095.09521 Hz
218ClZ=17N=22L=0.0031141 mf=476547.54760 Hz
218ClZ=17N=23L=0.0062281 mf=238273.77380 Hz
218ClZ=17N=24L=0.0124563 mf=119136.88690 Hz
218ClZ=17N=25L=0.0249125 mf=59568.44345 Hz
218ClZ=17N=26L=0.0498250 mf=29784.22173 Hz
218ClZ=17N=27L=0.0996501 mf=14892.11086 Hz
218ClZ=17N=28L=0.1993002 mf=7446.05543 Hz
218ClZ=17N=29L=0.3986003 mf=3723.02772 Hz
218ClZ=17N=30L=0.7972006 mf=1861.51386 Hz
218ClZ=17N=31L=1.5944012 mf=930.75693 Hz
218ClZ=17N=32L=3.1888025 mf=465.37846 Hz
218ClZ=17N=33L=6.3776050 mf=232.68923 Hz
218ClZ=17N=34L=12.7552099 mf=116.34462 Hz
218ClZ=17N=35L=25.5104198 mf=58.17231 Hz
218ClZ=17N=36L=51.0208396 mf=29.08615 Hz
218ClZ=17N=37L=102.0416793 mf=14.54308 Hz
218ClZ=17N=38L=204.0833585 mf=7.27154 Hz
218ClZ=17N=39L=408.1667170 mf=3.63577 Hz
218ClZ=17N=40L=816.3334340 mf=1.81788 Hz
218ClZ=17N=41L=1632.6668680 mf=0.90894 Hz
218ClZ=17N=42L=3265.3337360 mf=0.45447 Hz
218ClZ=17N=43L=6530.6674720 mf=0.22724 Hz
218ClZ=17N=44L=13061.3349440 mf=0.11362 Hz
218ClZ=17N=45L=26122.6698880 mf=0.05681 Hz
218ClZ=17N=46L=52245.3397760 mf=0.02840 Hz
218ClZ=17N=47L=104490.6795520 mf=0.01420 Hz
218ClZ=17N=48L=208981.3591041 mf=0.00710 Hz
218ClZ=17N=49L=417962.7182082 mf=0.00355 Hz
218ClZ=17N=50L=835925.4364163 mf=0.00178 Hz
218ClZ=17N=51L=1671850.8728327 mf=0.00089 Hz
218ClZ=17N=52L=3343701.7456654 mf=0.00044 Hz
218ClZ=17N=53L=6687403.4913307 mf=0.00022 Hz
218ClZ=17N=54L=13374806.9826614 mf=0.00011 Hz
218ClZ=17N=55L=26749613.9653228 mf=0.00006 Hz
218ClZ=17N=56L=53499227.9306456 mf=0.00003 Hz
218ClZ=17N=57L=106998455.8612912 mf=0.00001 Hz
218ArZ=18N=17L=0.0001030 mf=14402325.88314 Hz
218ArZ=18N=18L=0.0002061 mf=7201162.94157 Hz
218ArZ=18N=19L=0.0004122 mf=3600581.47079 Hz
218ArZ=18N=20L=0.0008243 mf=1800290.73539 Hz
218ArZ=18N=21L=0.0016486 mf=900145.36770 Hz
218ArZ=18N=22L=0.0032972 mf=450072.68385 Hz
218ArZ=18N=23L=0.0065945 mf=225036.34192 Hz
218ArZ=18N=24L=0.0131890 mf=112518.17096 Hz
218ArZ=18N=25L=0.0263780 mf=56259.08548 Hz
218ArZ=18N=26L=0.0527559 mf=28129.54274 Hz
218ArZ=18N=27L=0.1055118 mf=14064.77137 Hz
218ArZ=18N=28L=0.2110237 mf=7032.38569 Hz
218ArZ=18N=29L=0.4220474 mf=3516.19284 Hz
218ArZ=18N=30L=0.8440948 mf=1758.09642 Hz
218ArZ=18N=31L=1.6881895 mf=879.04821 Hz
218ArZ=18N=32L=3.3763791 mf=439.52411 Hz
218ArZ=18N=33L=6.7527582 mf=219.76205 Hz
218ArZ=18N=34L=13.5055164 mf=109.88103 Hz
218ArZ=18N=35L=27.0110327 mf=54.94051 Hz
218ArZ=18N=36L=54.0220655 mf=27.47026 Hz
218ArZ=18N=37L=108.0441310 mf=13.73513 Hz
218ArZ=18N=38L=216.0882619 mf=6.86756 Hz
218ArZ=18N=39L=432.1765239 mf=3.43378 Hz
218ArZ=18N=40L=864.3530478 mf=1.71689 Hz
218ArZ=18N=41L=1728.7060955 mf=0.85845 Hz
218ArZ=18N=42L=3457.4121911 mf=0.42922 Hz
218ArZ=18N=43L=6914.8243821 mf=0.21461 Hz
218ArZ=18N=44L=13829.6487642 mf=0.10731 Hz
218ArZ=18N=45L=27659.2975285 mf=0.05365 Hz
218ArZ=18N=46L=55318.5950570 mf=0.02683 Hz
218ArZ=18N=47L=110637.1901139 mf=0.01341 Hz
218ArZ=18N=48L=221274.3802279 mf=0.00671 Hz
218ArZ=18N=49L=442548.7604557 mf=0.00335 Hz
218ArZ=18N=50L=885097.5209114 mf=0.00168 Hz
218ArZ=18N=51L=1770195.0418228 mf=0.00084 Hz
218ArZ=18N=52L=3540390.0836457 mf=0.00042 Hz
218ArZ=18N=53L=7080780.1672913 mf=0.00021 Hz
218ArZ=18N=54L=14161560.3345827 mf=0.00010 Hz
218ArZ=18N=55L=28323120.6691653 mf=0.00005 Hz
218ArZ=18N=56L=56646241.3383306 mf=0.00003 Hz
218ArZ=18N=57L=113292482.6766613 mf=0.00001 Hz
218KZ=19N=17L=0.0001088 mf=13644308.73140 Hz
218KZ=19N=18L=0.0002175 mf=6822154.36570 Hz
218KZ=19N=19L=0.0004351 mf=3411077.18285 Hz
218KZ=19N=20L=0.0008701 mf=1705538.59142 Hz
218KZ=19N=21L=0.0017402 mf=852769.29571 Hz
218KZ=19N=22L=0.0034804 mf=426384.64786 Hz
218KZ=19N=23L=0.0069609 mf=213192.32393 Hz
218KZ=19N=24L=0.0139217 mf=106596.16196 Hz
218KZ=19N=25L=0.0278434 mf=53298.08098 Hz
218KZ=19N=26L=0.0556868 mf=26649.04049 Hz
218KZ=19N=27L=0.1113736 mf=13324.52025 Hz
218KZ=19N=28L=0.2227472 mf=6662.26012 Hz
218KZ=19N=29L=0.4454945 mf=3331.13006 Hz
218KZ=19N=30L=0.8909889 mf=1665.56503 Hz
218KZ=19N=31L=1.7819779 mf=832.78252 Hz
218KZ=19N=32L=3.5639557 mf=416.39126 Hz
218KZ=19N=33L=7.1279114 mf=208.19563 Hz
218KZ=19N=34L=14.2558228 mf=104.09781 Hz
218KZ=19N=35L=28.5116457 mf=52.04891 Hz
218KZ=19N=36L=57.0232913 mf=26.02445 Hz
218KZ=19N=37L=114.0465827 mf=13.01223 Hz
218KZ=19N=38L=228.0931654 mf=6.50611 Hz
218KZ=19N=39L=456.1863308 mf=3.25306 Hz
218KZ=19N=40L=912.3726615 mf=1.62653 Hz
218KZ=19N=41L=1824.7453231 mf=0.81326 Hz
218KZ=19N=42L=3649.4906461 mf=0.40663 Hz
218KZ=19N=43L=7298.9812922 mf=0.20332 Hz
218KZ=19N=44L=14597.9625845 mf=0.10166 Hz
218KZ=19N=45L=29195.9251690 mf=0.05083 Hz
218KZ=19N=46L=58391.8503379 mf=0.02541 Hz
218KZ=19N=47L=116783.7006758 mf=0.01271 Hz
218KZ=19N=48L=233567.4013516 mf=0.00635 Hz
218KZ=19N=49L=467134.8027032 mf=0.00318 Hz
218KZ=19N=50L=934269.6054065 mf=0.00159 Hz
218KZ=19N=51L=1868539.2108130 mf=0.00079 Hz
218KZ=19N=52L=3737078.4216260 mf=0.00040 Hz
218KZ=19N=53L=7474156.8432520 mf=0.00020 Hz
218KZ=19N=54L=14948313.6865039 mf=0.00010 Hz
218KZ=19N=55L=29896627.3730078 mf=0.00005 Hz
218KZ=19N=56L=59793254.7460157 mf=0.00002 Hz
218KZ=19N=57L=119586509.4920313 mf=0.00001 Hz
218CaZ=20N=17L=0.0001145 mf=12962093.29483 Hz
218CaZ=20N=18L=0.0002290 mf=6481046.64741 Hz
218CaZ=20N=19L=0.0004580 mf=3240523.32371 Hz
218CaZ=20N=20L=0.0009159 mf=1620261.66185 Hz
218CaZ=20N=21L=0.0018318 mf=810130.83093 Hz
218CaZ=20N=22L=0.0036636 mf=405065.41546 Hz
218CaZ=20N=23L=0.0073272 mf=202532.70773 Hz
218CaZ=20N=24L=0.0146544 mf=101266.35387 Hz
218CaZ=20N=25L=0.0293088 mf=50633.17693 Hz
218CaZ=20N=26L=0.0586177 mf=25316.58847 Hz
218CaZ=20N=27L=0.1172354 mf=12658.29423 Hz
218CaZ=20N=28L=0.2344708 mf=6329.14712 Hz
218CaZ=20N=29L=0.4689415 mf=3164.57356 Hz
218CaZ=20N=30L=0.9378831 mf=1582.28678 Hz
218CaZ=20N=31L=1.8757662 mf=791.14339 Hz
218CaZ=20N=32L=3.7515323 mf=395.57169 Hz
218CaZ=20N=33L=7.5030647 mf=197.78585 Hz
218CaZ=20N=34L=15.0061293 mf=98.89292 Hz
218CaZ=20N=35L=30.0122586 mf=49.44646 Hz
218CaZ=20N=36L=60.0245172 mf=24.72323 Hz
218CaZ=20N=37L=120.0490344 mf=12.36162 Hz
218CaZ=20N=38L=240.0980688 mf=6.18081 Hz
218CaZ=20N=39L=480.1961376 mf=3.09040 Hz
218CaZ=20N=40L=960.3922753 mf=1.54520 Hz
218CaZ=20N=41L=1920.7845506 mf=0.77260 Hz
218CaZ=20N=42L=3841.5691012 mf=0.38630 Hz
218CaZ=20N=43L=7683.1382024 mf=0.19315 Hz
218CaZ=20N=44L=15366.2764047 mf=0.09658 Hz
218CaZ=20N=45L=30732.5528094 mf=0.04829 Hz
218CaZ=20N=46L=61465.1056188 mf=0.02414 Hz
218CaZ=20N=47L=122930.2112377 mf=0.01207 Hz
218CaZ=20N=48L=245860.4224754 mf=0.00604 Hz
218CaZ=20N=49L=491720.8449508 mf=0.00302 Hz
218CaZ=20N=50L=983441.6899016 mf=0.00151 Hz
218CaZ=20N=51L=1966883.3798032 mf=0.00075 Hz
218CaZ=20N=52L=3933766.7596063 mf=0.00038 Hz
218CaZ=20N=53L=7867533.5192126 mf=0.00019 Hz
218CaZ=20N=54L=15735067.0384252 mf=0.00009 Hz
218CaZ=20N=55L=31470134.0768504 mf=0.00005 Hz
218CaZ=20N=56L=62940268.1537007 mf=0.00002 Hz
218CaZ=20N=57L=125880536.3074014 mf=0.00001 Hz
218ScZ=21N=17L=0.0001202 mf=12344850.75698 Hz
218ScZ=21N=18L=0.0002404 mf=6172425.37849 Hz
218ScZ=21N=19L=0.0004808 mf=3086212.68924 Hz
218ScZ=21N=20L=0.0009617 mf=1543106.34462 Hz
218ScZ=21N=21L=0.0019234 mf=771553.17231 Hz
218ScZ=21N=22L=0.0038468 mf=385776.58616 Hz
218ScZ=21N=23L=0.0076936 mf=192888.29308 Hz
218ScZ=21N=24L=0.0153871 mf=96444.14654 Hz
218ScZ=21N=25L=0.0307743 mf=48222.07327 Hz
218ScZ=21N=26L=0.0615486 mf=24111.03663 Hz
218ScZ=21N=27L=0.1230972 mf=12055.51832 Hz
218ScZ=21N=28L=0.2461943 mf=6027.75916 Hz
218ScZ=21N=29L=0.4923886 mf=3013.87958 Hz
218ScZ=21N=30L=0.9847772 mf=1506.93979 Hz
218ScZ=21N=31L=1.9695545 mf=753.46989 Hz
218ScZ=21N=32L=3.9391089 mf=376.73495 Hz
218ScZ=21N=33L=7.8782179 mf=188.36747 Hz
218ScZ=21N=34L=15.7564358 mf=94.18374 Hz
218ScZ=21N=35L=31.5128715 mf=47.09187 Hz
218ScZ=21N=36L=63.0257431 mf=23.54593 Hz
218ScZ=21N=37L=126.0514861 mf=11.77297 Hz
218ScZ=21N=38L=252.1029723 mf=5.88648 Hz
218ScZ=21N=39L=504.2059445 mf=2.94324 Hz
218ScZ=21N=40L=1008.4118891 mf=1.47162 Hz
218ScZ=21N=41L=2016.8237781 mf=0.73581 Hz
218ScZ=21N=42L=4033.6475562 mf=0.36791 Hz
218ScZ=21N=43L=8067.2951125 mf=0.18395 Hz
218ScZ=21N=44L=16134.5902249 mf=0.09198 Hz
218ScZ=21N=45L=32269.1804499 mf=0.04599 Hz
218ScZ=21N=46L=64538.3608998 mf=0.02299 Hz
218ScZ=21N=47L=129076.7217996 mf=0.01150 Hz
218ScZ=21N=48L=258153.4435992 mf=0.00575 Hz
218ScZ=21N=49L=516306.8871983 mf=0.00287 Hz
218ScZ=21N=50L=1032613.7743967 mf=0.00144 Hz
218ScZ=21N=51L=2065227.5487933 mf=0.00072 Hz
218ScZ=21N=52L=4130455.0975866 mf=0.00036 Hz
218ScZ=21N=53L=8260910.1951732 mf=0.00018 Hz
218ScZ=21N=54L=16521820.3903464 mf=0.00009 Hz
218ScZ=21N=55L=33043640.7806929 mf=0.00004 Hz
218ScZ=21N=56L=66087281.5613857 mf=0.00002 Hz
218ScZ=21N=57L=132174563.1227715 mf=0.00001 Hz
218TiZ=22N=17L=0.0001259 mf=11783721.17712 Hz
218TiZ=22N=18L=0.0002519 mf=5891860.58856 Hz
218TiZ=22N=19L=0.0005037 mf=2945930.29428 Hz
218TiZ=22N=20L=0.0010075 mf=1472965.14714 Hz
218TiZ=22N=21L=0.0020150 mf=736482.57357 Hz
218TiZ=22N=22L=0.0040300 mf=368241.28678 Hz
218TiZ=22N=23L=0.0080599 mf=184120.64339 Hz
218TiZ=22N=24L=0.0161199 mf=92060.32170 Hz
218TiZ=22N=25L=0.0322397 mf=46030.16085 Hz
218TiZ=22N=26L=0.0644795 mf=23015.08042 Hz
218TiZ=22N=27L=0.1289589 mf=11507.54021 Hz
218TiZ=22N=28L=0.2579178 mf=5753.77011 Hz
218TiZ=22N=29L=0.5158357 mf=2876.88505 Hz
218TiZ=22N=30L=1.0316714 mf=1438.44253 Hz
218TiZ=22N=31L=2.0633428 mf=719.22126 Hz
218TiZ=22N=32L=4.1266856 mf=359.61063 Hz
218TiZ=22N=33L=8.2533711 mf=179.80532 Hz
218TiZ=22N=34L=16.5067422 mf=89.90266 Hz
218TiZ=22N=35L=33.0134845 mf=44.95133 Hz
218TiZ=22N=36L=66.0269689 mf=22.47566 Hz
218TiZ=22N=37L=132.0539379 mf=11.23783 Hz
218TiZ=22N=38L=264.1078757 mf=5.61892 Hz
218TiZ=22N=39L=528.2157514 mf=2.80946 Hz
218TiZ=22N=40L=1056.4315028 mf=1.40473 Hz
218TiZ=22N=41L=2112.8630056 mf=0.70236 Hz
218TiZ=22N=42L=4225.7260113 mf=0.35118 Hz
218TiZ=22N=43L=8451.4520226 mf=0.17559 Hz
218TiZ=22N=44L=16902.9040452 mf=0.08780 Hz
218TiZ=22N=45L=33805.8080904 mf=0.04390 Hz
218TiZ=22N=46L=67611.6161807 mf=0.02195 Hz
218TiZ=22N=47L=135223.2323615 mf=0.01097 Hz
218TiZ=22N=48L=270446.4647229 mf=0.00549 Hz
218TiZ=22N=49L=540892.9294459 mf=0.00274 Hz
218TiZ=22N=50L=1081785.8588917 mf=0.00137 Hz
218TiZ=22N=51L=2163571.7177835 mf=0.00069 Hz
218TiZ=22N=52L=4327143.4355669 mf=0.00034 Hz
218TiZ=22N=53L=8654286.8711339 mf=0.00017 Hz
218TiZ=22N=54L=17308573.7422677 mf=0.00009 Hz
218TiZ=22N=55L=34617147.4845354 mf=0.00004 Hz
218TiZ=22N=56L=69234294.9690708 mf=0.00002 Hz
218TiZ=22N=57L=138468589.9381415 mf=0.00001 Hz
218VZ=23N=17L=0.0001317 mf=11271385.47376 Hz
218VZ=23N=18L=0.0002633 mf=5635692.73688 Hz
218VZ=23N=19L=0.0005266 mf=2817846.36844 Hz
218VZ=23N=20L=0.0010533 mf=1408923.18422 Hz
218VZ=23N=21L=0.0021066 mf=704461.59211 Hz
218VZ=23N=22L=0.0042131 mf=352230.79606 Hz
218VZ=23N=23L=0.0084263 mf=176115.39803 Hz
218VZ=23N=24L=0.0168526 mf=88057.69901 Hz
218VZ=23N=25L=0.0337052 mf=44028.84951 Hz
218VZ=23N=26L=0.0674103 mf=22014.42475 Hz
218VZ=23N=27L=0.1348207 mf=11007.21238 Hz
218VZ=23N=28L=0.2696414 mf=5503.60619 Hz
218VZ=23N=29L=0.5392828 mf=2751.80309 Hz
218VZ=23N=30L=1.0785655 mf=1375.90155 Hz
218VZ=23N=31L=2.1571311 mf=687.95077 Hz
218VZ=23N=32L=4.3142622 mf=343.97539 Hz
218VZ=23N=33L=8.6285243 mf=171.98769 Hz
218VZ=23N=34L=17.2570487 mf=85.99385 Hz
218VZ=23N=35L=34.5140974 mf=42.99692 Hz
218VZ=23N=36L=69.0281948 mf=21.49846 Hz
218VZ=23N=37L=138.0563896 mf=10.74923 Hz
218VZ=23N=38L=276.1127791 mf=5.37462 Hz
218VZ=23N=39L=552.2255583 mf=2.68731 Hz
218VZ=23N=40L=1104.4511166 mf=1.34365 Hz
218VZ=23N=41L=2208.9022332 mf=0.67183 Hz
218VZ=23N=42L=4417.8044664 mf=0.33591 Hz
218VZ=23N=43L=8835.6089327 mf=0.16796 Hz
218VZ=23N=44L=17671.2178654 mf=0.08398 Hz
218VZ=23N=45L=35342.4357308 mf=0.04199 Hz
218VZ=23N=46L=70684.8714617 mf=0.02099 Hz
218VZ=23N=47L=141369.7429234 mf=0.01050 Hz
218VZ=23N=48L=282739.4858467 mf=0.00525 Hz
218VZ=23N=49L=565478.9716934 mf=0.00262 Hz
218VZ=23N=50L=1130957.9433868 mf=0.00131 Hz
218VZ=23N=51L=2261915.8867736 mf=0.00066 Hz
218VZ=23N=52L=4523831.7735472 mf=0.00033 Hz
218VZ=23N=53L=9047663.5470945 mf=0.00016 Hz
218VZ=23N=54L=18095327.0941890 mf=0.00008 Hz
218VZ=23N=55L=36190654.1883779 mf=0.00004 Hz
218VZ=23N=56L=72381308.3767558 mf=0.00002 Hz
218VZ=23N=57L=144762616.7535116 mf=0.00001 Hz
218CrZ=24N=17L=0.0001374 mf=10801744.41236 Hz
218CrZ=24N=18L=0.0002748 mf=5400872.20618 Hz
218CrZ=24N=19L=0.0005495 mf=2700436.10309 Hz
218CrZ=24N=20L=0.0010991 mf=1350218.05154 Hz
218CrZ=24N=21L=0.0021982 mf=675109.02577 Hz
218CrZ=24N=22L=0.0043963 mf=337554.51289 Hz
218CrZ=24N=23L=0.0087927 mf=168777.25644 Hz
218CrZ=24N=24L=0.0175853 mf=84388.62822 Hz
218CrZ=24N=25L=0.0351706 mf=42194.31411 Hz
218CrZ=24N=26L=0.0703412 mf=21097.15706 Hz
218CrZ=24N=27L=0.1406825 mf=10548.57853 Hz
218CrZ=24N=28L=0.2813649 mf=5274.28926 Hz
218CrZ=24N=29L=0.5627298 mf=2637.14463 Hz
218CrZ=24N=30L=1.1254597 mf=1318.57232 Hz
218CrZ=24N=31L=2.2509194 mf=659.28616 Hz
218CrZ=24N=32L=4.5018388 mf=329.64308 Hz
218CrZ=24N=33L=9.0036776 mf=164.82154 Hz
218CrZ=24N=34L=18.0073552 mf=82.41077 Hz
218CrZ=24N=35L=36.0147103 mf=41.20538 Hz
218CrZ=24N=36L=72.0294206 mf=20.60269 Hz
218CrZ=24N=37L=144.0588413 mf=10.30135 Hz
218CrZ=24N=38L=288.1176826 mf=5.15067 Hz
218CrZ=24N=39L=576.2353652 mf=2.57534 Hz
218CrZ=24N=40L=1152.4707304 mf=1.28767 Hz
218CrZ=24N=41L=2304.9414607 mf=0.64383 Hz
218CrZ=24N=42L=4609.8829214 mf=0.32192 Hz
218CrZ=24N=43L=9219.7658428 mf=0.16096 Hz
218CrZ=24N=44L=18439.5316857 mf=0.08048 Hz
218CrZ=24N=45L=36879.0633713 mf=0.04024 Hz
218CrZ=24N=46L=73758.1267426 mf=0.02012 Hz
218CrZ=24N=47L=147516.2534852 mf=0.01006 Hz
218CrZ=24N=48L=295032.5069705 mf=0.00503 Hz
218CrZ=24N=49L=590065.0139409 mf=0.00251 Hz
218CrZ=24N=50L=1180130.0278819 mf=0.00126 Hz
218CrZ=24N=51L=2360260.0557638 mf=0.00063 Hz
218CrZ=24N=52L=4720520.1115276 mf=0.00031 Hz
218CrZ=24N=53L=9441040.2230551 mf=0.00016 Hz
218CrZ=24N=54L=18882080.4461102 mf=0.00008 Hz
218CrZ=24N=55L=37764160.8922204 mf=0.00004 Hz
218CrZ=24N=56L=75528321.7844408 mf=0.00002 Hz
218CrZ=24N=57L=151056643.5688817 mf=0.00001 Hz
218MnZ=25N=17L=0.0001431 mf=10369674.63586 Hz
218MnZ=25N=18L=0.0002862 mf=5184837.31793 Hz
218MnZ=25N=19L=0.0005724 mf=2592418.65897 Hz
218MnZ=25N=20L=0.0011449 mf=1296209.32948 Hz
218MnZ=25N=21L=0.0022898 mf=648104.66474 Hz
218MnZ=25N=22L=0.0045795 mf=324052.33237 Hz
218MnZ=25N=23L=0.0091590 mf=162026.16619 Hz
218MnZ=25N=24L=0.0183180 mf=81013.08309 Hz
218MnZ=25N=25L=0.0366361 mf=40506.54155 Hz
218MnZ=25N=26L=0.0732721 mf=20253.27077 Hz
218MnZ=25N=27L=0.1465442 mf=10126.63539 Hz
218MnZ=25N=28L=0.2930885 mf=5063.31769 Hz
218MnZ=25N=29L=0.5861769 mf=2531.65885 Hz
218MnZ=25N=30L=1.1723539 mf=1265.82942 Hz
218MnZ=25N=31L=2.3447077 mf=632.91471 Hz
218MnZ=25N=32L=4.6894154 mf=316.45736 Hz
218MnZ=25N=33L=9.3788308 mf=158.22868 Hz
218MnZ=25N=34L=18.7576616 mf=79.11434 Hz
218MnZ=25N=35L=37.5153233 mf=39.55717 Hz
218MnZ=25N=36L=75.0306465 mf=19.77858 Hz
218MnZ=25N=37L=150.0612930 mf=9.88929 Hz
218MnZ=25N=38L=300.1225860 mf=4.94465 Hz
218MnZ=25N=39L=600.2451721 mf=2.47232 Hz
218MnZ=25N=40L=1200.4903441 mf=1.23616 Hz
218MnZ=25N=41L=2400.9806882 mf=0.61808 Hz
218MnZ=25N=42L=4801.9613765 mf=0.30904 Hz
218MnZ=25N=43L=9603.9227529 mf=0.15452 Hz
218MnZ=25N=44L=19207.8455059 mf=0.07726 Hz
218MnZ=25N=45L=38415.6910118 mf=0.03863 Hz
218MnZ=25N=46L=76831.3820236 mf=0.01932 Hz
218MnZ=25N=47L=153662.7640471 mf=0.00966 Hz
218MnZ=25N=48L=307325.5280942 mf=0.00483 Hz
218MnZ=25N=49L=614651.0561885 mf=0.00241 Hz
218MnZ=25N=50L=1229302.1123770 mf=0.00121 Hz
218MnZ=25N=51L=2458604.2247539 mf=0.00060 Hz
218MnZ=25N=52L=4917208.4495079 mf=0.00030 Hz
218MnZ=25N=53L=9834416.8990157 mf=0.00015 Hz
218MnZ=25N=54L=19668833.7980315 mf=0.00008 Hz
218MnZ=25N=55L=39337667.5960629 mf=0.00004 Hz
218MnZ=25N=56L=78675335.1921259 mf=0.00002 Hz
218MnZ=25N=57L=157350670.3842517 mf=0.00001 Hz
218FeZ=26N=17L=0.0001488 mf=9970840.99602 Hz
218FeZ=26N=18L=0.0002977 mf=4985420.49801 Hz
218FeZ=26N=19L=0.0005953 mf=2492710.24901 Hz
218FeZ=26N=20L=0.0011907 mf=1246355.12450 Hz
218FeZ=26N=21L=0.0023813 mf=623177.56225 Hz
218FeZ=26N=22L=0.0047627 mf=311588.78113 Hz
218FeZ=26N=23L=0.0095254 mf=155794.39056 Hz
218FeZ=26N=24L=0.0190508 mf=77897.19528 Hz
218FeZ=26N=25L=0.0381015 mf=38948.59764 Hz
218FeZ=26N=26L=0.0762030 mf=19474.29882 Hz
218FeZ=26N=27L=0.1524060 mf=9737.14941 Hz
218FeZ=26N=28L=0.3048120 mf=4868.57471 Hz
218FeZ=26N=29L=0.6096240 mf=2434.28735 Hz
218FeZ=26N=30L=1.2192480 mf=1217.14368 Hz
218FeZ=26N=31L=2.4384960 mf=608.57184 Hz
218FeZ=26N=32L=4.8769920 mf=304.28592 Hz
218FeZ=26N=33L=9.7539840 mf=152.14296 Hz
218FeZ=26N=34L=19.5079681 mf=76.07148 Hz
218FeZ=26N=35L=39.0159362 mf=38.03574 Hz
218FeZ=26N=36L=78.0318724 mf=19.01787 Hz
218FeZ=26N=37L=156.0637447 mf=9.50893 Hz
218FeZ=26N=38L=312.1274895 mf=4.75447 Hz
218FeZ=26N=39L=624.2549789 mf=2.37723 Hz
218FeZ=26N=40L=1248.5099579 mf=1.18862 Hz
218FeZ=26N=41L=2497.0199158 mf=0.59431 Hz
218FeZ=26N=42L=4994.0398315 mf=0.29715 Hz
218FeZ=26N=43L=9988.0796631 mf=0.14858 Hz
218FeZ=26N=44L=19976.1593261 mf=0.07429 Hz
218FeZ=26N=45L=39952.3186523 mf=0.03714 Hz
218FeZ=26N=46L=79904.6373045 mf=0.01857 Hz
218FeZ=26N=47L=159809.2746090 mf=0.00929 Hz
218FeZ=26N=48L=319618.5492180 mf=0.00464 Hz
218FeZ=26N=49L=639237.0984360 mf=0.00232 Hz
218FeZ=26N=50L=1278474.1968721 mf=0.00116 Hz
218FeZ=26N=51L=2556948.3937441 mf=0.00058 Hz
218FeZ=26N=52L=5113896.7874882 mf=0.00029 Hz
218FeZ=26N=53L=10227793.5749764 mf=0.00015 Hz
218FeZ=26N=54L=20455587.1499527 mf=0.00007 Hz
218FeZ=26N=55L=40911174.2999055 mf=0.00004 Hz
218FeZ=26N=56L=81822348.5998109 mf=0.00002 Hz
218FeZ=26N=57L=163644697.1996218 mf=0.00001 Hz
218CoZ=27N=17L=0.0001546 mf=9601550.58876 Hz
218CoZ=27N=18L=0.0003091 mf=4800775.29438 Hz
218CoZ=27N=19L=0.0006182 mf=2400387.64719 Hz
218CoZ=27N=20L=0.0012365 mf=1200193.82360 Hz
218CoZ=27N=21L=0.0024729 mf=600096.91180 Hz
218CoZ=27N=22L=0.0049459 mf=300048.45590 Hz
218CoZ=27N=23L=0.0098917 mf=150024.22795 Hz
218CoZ=27N=24L=0.0197835 mf=75012.11397 Hz
218CoZ=27N=25L=0.0395669 mf=37506.05699 Hz
218CoZ=27N=26L=0.0791339 mf=18753.02849 Hz
218CoZ=27N=27L=0.1582678 mf=9376.51425 Hz
218CoZ=27N=28L=0.3165355 mf=4688.25712 Hz
218CoZ=27N=29L=0.6330711 mf=2344.12856 Hz
218CoZ=27N=30L=1.2661422 mf=1172.06428 Hz
218CoZ=27N=31L=2.5322843 mf=586.03214 Hz
218CoZ=27N=32L=5.0645686 mf=293.01607 Hz
218CoZ=27N=33L=10.1291373 mf=146.50804 Hz
218CoZ=27N=34L=20.2582746 mf=73.25402 Hz
218CoZ=27N=35L=40.5165491 mf=36.62701 Hz
218CoZ=27N=36L=81.0330982 mf=18.31350 Hz
218CoZ=27N=37L=162.0661965 mf=9.15675 Hz
218CoZ=27N=38L=324.1323929 mf=4.57838 Hz
218CoZ=27N=39L=648.2647858 mf=2.28919 Hz
218CoZ=27N=40L=1296.5295716 mf=1.14459 Hz
218CoZ=27N=41L=2593.0591433 mf=0.57230 Hz
218CoZ=27N=42L=5186.1182866 mf=0.28615 Hz
218CoZ=27N=43L=10372.2365732 mf=0.14307 Hz
218CoZ=27N=44L=20744.4731464 mf=0.07154 Hz
218CoZ=27N=45L=41488.9462927 mf=0.03577 Hz
218CoZ=27N=46L=82977.8925854 mf=0.01788 Hz
218CoZ=27N=47L=165955.7851709 mf=0.00894 Hz
218CoZ=27N=48L=331911.5703418 mf=0.00447 Hz
218CoZ=27N=49L=663823.1406836 mf=0.00224 Hz
218CoZ=27N=50L=1327646.2813671 mf=0.00112 Hz
218CoZ=27N=51L=2655292.5627343 mf=0.00056 Hz
218CoZ=27N=52L=5310585.1254685 mf=0.00028 Hz
218CoZ=27N=53L=10621170.2509370 mf=0.00014 Hz
218CoZ=27N=54L=21242340.5018740 mf=0.00007 Hz
218CoZ=27N=55L=42484681.0037480 mf=0.00003 Hz
218CoZ=27N=56L=84969362.0074959 mf=0.00002 Hz
218CoZ=27N=57L=169938724.0149919 mf=0.00001 Hz
218NiZ=28N=17L=0.0001603 mf=9258638.06773 Hz
218NiZ=28N=18L=0.0003206 mf=4629319.03387 Hz
218NiZ=28N=19L=0.0006411 mf=2314659.51693 Hz
218NiZ=28N=20L=0.0012823 mf=1157329.75847 Hz
218NiZ=28N=21L=0.0025645 mf=578664.87923 Hz
218NiZ=28N=22L=0.0051290 mf=289332.43962 Hz
218NiZ=28N=23L=0.0102581 mf=144666.21981 Hz
218NiZ=28N=24L=0.0205162 mf=72333.10990 Hz
218NiZ=28N=25L=0.0410324 mf=36166.55495 Hz
218NiZ=28N=26L=0.0820648 mf=18083.27748 Hz
218NiZ=28N=27L=0.1641295 mf=9041.63874 Hz
218NiZ=28N=28L=0.3282591 mf=4520.81937 Hz
218NiZ=28N=29L=0.6565182 mf=2260.40968 Hz
218NiZ=28N=30L=1.3130363 mf=1130.20484 Hz
218NiZ=28N=31L=2.6260726 mf=565.10242 Hz
218NiZ=28N=32L=5.2521453 mf=282.55121 Hz
218NiZ=28N=33L=10.5042905 mf=141.27561 Hz
218NiZ=28N=34L=21.0085810 mf=70.63780 Hz
218NiZ=28N=35L=42.0171620 mf=35.31890 Hz
218NiZ=28N=36L=84.0343241 mf=17.65945 Hz
218NiZ=28N=37L=168.0686482 mf=8.82973 Hz
218NiZ=28N=38L=336.1372964 mf=4.41486 Hz
218NiZ=28N=39L=672.2745927 mf=2.20743 Hz
218NiZ=28N=40L=1344.5491854 mf=1.10372 Hz
218NiZ=28N=41L=2689.0983708 mf=0.55186 Hz
218NiZ=28N=42L=5378.1967416 mf=0.27593 Hz
218NiZ=28N=43L=10756.3934833 mf=0.13796 Hz
218NiZ=28N=44L=21512.7869666 mf=0.06898 Hz
218NiZ=28N=45L=43025.5739332 mf=0.03449 Hz
218NiZ=28N=46L=86051.1478664 mf=0.01725 Hz
218NiZ=28N=47L=172102.2957328 mf=0.00862 Hz
218NiZ=28N=48L=344204.5914656 mf=0.00431 Hz
218NiZ=28N=49L=688409.1829311 mf=0.00216 Hz
218NiZ=28N=50L=1376818.3658622 mf=0.00108 Hz
218NiZ=28N=51L=2753636.7317244 mf=0.00054 Hz
218NiZ=28N=52L=5507273.4634488 mf=0.00027 Hz
218NiZ=28N=53L=11014546.9268976 mf=0.00013 Hz
218NiZ=28N=54L=22029093.8537952 mf=0.00007 Hz
218NiZ=28N=55L=44058187.7075905 mf=0.00003 Hz
218NiZ=28N=56L=88116375.4151810 mf=0.00002 Hz
218NiZ=28N=57L=176232750.8303619 mf=0.00001 Hz
218CuZ=29N=17L=0.0001660 mf=8939374.68609 Hz
218CuZ=29N=18L=0.0003320 mf=4469687.34304 Hz
218CuZ=29N=19L=0.0006640 mf=2234843.67152 Hz
218CuZ=29N=20L=0.0013281 mf=1117421.83576 Hz
218CuZ=29N=21L=0.0026561 mf=558710.91788 Hz
218CuZ=29N=22L=0.0053122 mf=279355.45894 Hz
218CuZ=29N=23L=0.0106245 mf=139677.72947 Hz
218CuZ=29N=24L=0.0212489 mf=69838.86474 Hz
218CuZ=29N=25L=0.0424978 mf=34919.43237 Hz
218CuZ=29N=26L=0.0849957 mf=17459.71618 Hz
218CuZ=29N=27L=0.1699913 mf=8729.85809 Hz
218CuZ=29N=28L=0.3399826 mf=4364.92905 Hz
218CuZ=29N=29L=0.6799652 mf=2182.46452 Hz
218CuZ=29N=30L=1.3599305 mf=1091.23226 Hz
218CuZ=29N=31L=2.7198609 mf=545.61613 Hz
218CuZ=29N=32L=5.4397219 mf=272.80807 Hz
218CuZ=29N=33L=10.8794437 mf=136.40403 Hz
218CuZ=29N=34L=21.7588875 mf=68.20202 Hz
218CuZ=29N=35L=43.5177750 mf=34.10101 Hz
218CuZ=29N=36L=87.0355499 mf=17.05050 Hz
218CuZ=29N=37L=174.0710999 mf=8.52525 Hz
218CuZ=29N=38L=348.1421998 mf=4.26263 Hz
218CuZ=29N=39L=696.2843996 mf=2.13131 Hz
218CuZ=29N=40L=1392.5687992 mf=1.06566 Hz
218CuZ=29N=41L=2785.1375984 mf=0.53283 Hz
218CuZ=29N=42L=5570.2751967 mf=0.26641 Hz
218CuZ=29N=43L=11140.5503934 mf=0.13321 Hz
218CuZ=29N=44L=22281.1007868 mf=0.06660 Hz
218CuZ=29N=45L=44562.2015737 mf=0.03330 Hz
218CuZ=29N=46L=89124.4031473 mf=0.01665 Hz
218CuZ=29N=47L=178248.8062947 mf=0.00833 Hz
218CuZ=29N=48L=356497.6125893 mf=0.00416 Hz
218CuZ=29N=49L=712995.2251786 mf=0.00208 Hz
218CuZ=29N=50L=1425990.4503573 mf=0.00104 Hz
218CuZ=29N=51L=2851980.9007146 mf=0.00052 Hz
218CuZ=29N=52L=5703961.8014291 mf=0.00026 Hz
218CuZ=29N=53L=11407923.6028583 mf=0.00013 Hz
218CuZ=29N=54L=22815847.2057165 mf=0.00007 Hz
218CuZ=29N=55L=45631694.4114330 mf=0.00003 Hz
218CuZ=29N=56L=91263388.8228660 mf=0.00002 Hz
218CuZ=29N=57L=182526777.6457320 mf=0.00001 Hz
218ZnZ=30N=17L=0.0001717 mf=8641395.52989 Hz
218ZnZ=30N=18L=0.0003435 mf=4320697.76494 Hz
218ZnZ=30N=19L=0.0006869 mf=2160348.88247 Hz
218ZnZ=30N=20L=0.0013739 mf=1080174.44124 Hz
218ZnZ=30N=21L=0.0027477 mf=540087.22062 Hz
218ZnZ=30N=22L=0.0054954 mf=270043.61031 Hz
218ZnZ=30N=23L=0.0109908 mf=135021.80515 Hz
218ZnZ=30N=24L=0.0219816 mf=67510.90258 Hz
218ZnZ=30N=25L=0.0439633 mf=33755.45129 Hz
218ZnZ=30N=26L=0.0879265 mf=16877.72564 Hz
218ZnZ=30N=27L=0.1758531 mf=8438.86282 Hz
218ZnZ=30N=28L=0.3517062 mf=4219.43141 Hz
218ZnZ=30N=29L=0.7034123 mf=2109.71571 Hz
218ZnZ=30N=30L=1.4068246 mf=1054.85785 Hz
218ZnZ=30N=31L=2.8136492 mf=527.42893 Hz
218ZnZ=30N=32L=5.6272985 mf=263.71446 Hz
218ZnZ=30N=33L=11.2545970 mf=131.85723 Hz
218ZnZ=30N=34L=22.5091940 mf=65.92862 Hz
218ZnZ=30N=35L=45.0183879 mf=32.96431 Hz
218ZnZ=30N=36L=90.0367758 mf=16.48215 Hz
218ZnZ=30N=37L=180.0735516 mf=8.24108 Hz
218ZnZ=30N=38L=360.1471032 mf=4.12054 Hz
218ZnZ=30N=39L=720.2942065 mf=2.06027 Hz
218ZnZ=30N=40L=1440.5884129 mf=1.03013 Hz
218ZnZ=30N=41L=2881.1768259 mf=0.51507 Hz
218ZnZ=30N=42L=5762.3536518 mf=0.25753 Hz
218ZnZ=30N=43L=11524.7073035 mf=0.12877 Hz
218ZnZ=30N=44L=23049.4146071 mf=0.06438 Hz
218ZnZ=30N=45L=46098.8292141 mf=0.03219 Hz
218ZnZ=30N=46L=92197.6584283 mf=0.01610 Hz
218ZnZ=30N=47L=184395.3168565 mf=0.00805 Hz
218ZnZ=30N=48L=368790.6337131 mf=0.00402 Hz
218ZnZ=30N=49L=737581.2674262 mf=0.00201 Hz
218ZnZ=30N=50L=1475162.5348524 mf=0.00101 Hz
218ZnZ=30N=51L=2950325.0697047 mf=0.00050 Hz
218ZnZ=30N=52L=5900650.1394094 mf=0.00025 Hz
218ZnZ=30N=53L=11801300.2788189 mf=0.00013 Hz
218ZnZ=30N=54L=23602600.5576378 mf=0.00006 Hz
218ZnZ=30N=55L=47205201.1152755 mf=0.00003 Hz
218ZnZ=30N=56L=94410402.2305511 mf=0.00002 Hz
218ZnZ=30N=57L=188820804.4611021 mf=0.00001 Hz
218GaZ=31N=17L=0.0001775 mf=8362640.83537 Hz
218GaZ=31N=18L=0.0003549 mf=4181320.41769 Hz
218GaZ=31N=19L=0.0007098 mf=2090660.20884 Hz
218GaZ=31N=20L=0.0014196 mf=1045330.10442 Hz
218GaZ=31N=21L=0.0028393 mf=522665.05221 Hz
218GaZ=31N=22L=0.0056786 mf=261332.52611 Hz
218GaZ=31N=23L=0.0113572 mf=130666.26305 Hz
218GaZ=31N=24L=0.0227144 mf=65333.13153 Hz
218GaZ=31N=25L=0.0454287 mf=32666.56576 Hz
218GaZ=31N=26L=0.0908574 mf=16333.28288 Hz
218GaZ=31N=27L=0.1817148 mf=8166.64144 Hz
218GaZ=31N=28L=0.3634297 mf=4083.32072 Hz
218GaZ=31N=29L=0.7268594 mf=2041.66036 Hz
218GaZ=31N=30L=1.4537188 mf=1020.83018 Hz
218GaZ=31N=31L=2.9074376 mf=510.41509 Hz
218GaZ=31N=32L=5.8148751 mf=255.20755 Hz
218GaZ=31N=33L=11.6297502 mf=127.60377 Hz
218GaZ=31N=34L=23.2595004 mf=63.80189 Hz
218GaZ=31N=35L=46.5190008 mf=31.90094 Hz
218GaZ=31N=36L=93.0380017 mf=15.95047 Hz
218GaZ=31N=37L=186.0760033 mf=7.97524 Hz
218GaZ=31N=38L=372.1520067 mf=3.98762 Hz
218GaZ=31N=39L=744.3040134 mf=1.99381 Hz
218GaZ=31N=40L=1488.6080267 mf=0.99690 Hz
218GaZ=31N=41L=2977.2160534 mf=0.49845 Hz
218GaZ=31N=42L=5954.4321068 mf=0.24923 Hz
218GaZ=31N=43L=11908.8642137 mf=0.12461 Hz
218GaZ=31N=44L=23817.7284273 mf=0.06231 Hz
218GaZ=31N=45L=47635.4568546 mf=0.03115 Hz
218GaZ=31N=46L=95270.9137092 mf=0.01558 Hz
218GaZ=31N=47L=190541.8274184 mf=0.00779 Hz
218GaZ=31N=48L=381083.6548369 mf=0.00389 Hz
218GaZ=31N=49L=762167.3096737 mf=0.00195 Hz
218GaZ=31N=50L=1524334.6193474 mf=0.00097 Hz
218GaZ=31N=51L=3048669.2386949 mf=0.00049 Hz
218GaZ=31N=52L=6097338.4773898 mf=0.00024 Hz
218GaZ=31N=53L=12194676.9547795 mf=0.00012 Hz
218GaZ=31N=54L=24389353.9095590 mf=0.00006 Hz
218GaZ=31N=55L=48778707.8191180 mf=0.00003 Hz
218GaZ=31N=56L=97557415.6382361 mf=0.00002 Hz
218GaZ=31N=57L=195114831.2764722 mf=0.00001 Hz
218GeZ=32N=17L=0.0001832 mf=8101308.30927 Hz
218GeZ=32N=18L=0.0003664 mf=4050654.15463 Hz
218GeZ=32N=19L=0.0007327 mf=2025327.07732 Hz
218GeZ=32N=20L=0.0014654 mf=1012663.53866 Hz
218GeZ=32N=21L=0.0029309 mf=506331.76933 Hz
218GeZ=32N=22L=0.0058618 mf=253165.88466 Hz
218GeZ=32N=23L=0.0117235 mf=126582.94233 Hz
218GeZ=32N=24L=0.0234471 mf=63291.47117 Hz
218GeZ=32N=25L=0.0468942 mf=31645.73558 Hz
218GeZ=32N=26L=0.0937883 mf=15822.86779 Hz
218GeZ=32N=27L=0.1875766 mf=7911.43390 Hz
218GeZ=32N=28L=0.3751532 mf=3955.71695 Hz
218GeZ=32N=29L=0.7503065 mf=1977.85847 Hz
218GeZ=32N=30L=1.5006129 mf=988.92924 Hz
218GeZ=32N=31L=3.0012259 mf=494.46462 Hz
218GeZ=32N=32L=6.0024517 mf=247.23231 Hz
218GeZ=32N=33L=12.0049034 mf=123.61615 Hz
218GeZ=32N=34L=24.0098069 mf=61.80808 Hz
218GeZ=32N=35L=48.0196138 mf=30.90404 Hz
218GeZ=32N=36L=96.0392275 mf=15.45202 Hz
218GeZ=32N=37L=192.0784551 mf=7.72601 Hz
218GeZ=32N=38L=384.1569101 mf=3.86300 Hz
218GeZ=32N=39L=768.3138202 mf=1.93150 Hz
218GeZ=32N=40L=1536.6276405 mf=0.96575 Hz
218GeZ=32N=41L=3073.2552809 mf=0.48288 Hz
218GeZ=32N=42L=6146.5105619 mf=0.24144 Hz
218GeZ=32N=43L=12293.0211238 mf=0.12072 Hz
218GeZ=32N=44L=24586.0422475 mf=0.06036 Hz
218GeZ=32N=45L=49172.0844951 mf=0.03018 Hz
218GeZ=32N=46L=98344.1689902 mf=0.01509 Hz
218GeZ=32N=47L=196688.3379803 mf=0.00754 Hz
218GeZ=32N=48L=393376.6759606 mf=0.00377 Hz
218GeZ=32N=49L=786753.3519213 mf=0.00189 Hz
218GeZ=32N=50L=1573506.7038425 mf=0.00094 Hz
218GeZ=32N=51L=3147013.4076850 mf=0.00047 Hz
218GeZ=32N=52L=6294026.8153701 mf=0.00024 Hz
218GeZ=32N=53L=12588053.6307401 mf=0.00012 Hz
218GeZ=32N=54L=25176107.2614803 mf=0.00006 Hz
218GeZ=32N=55L=50352214.5229606 mf=0.00003 Hz
218GeZ=32N=56L=100704429.0459211 mf=0.00001 Hz
218GeZ=32N=57L=201408858.0918422 mf=0.00001 Hz
218AsZ=33N=17L=0.0001889 mf=7855814.11808 Hz
218AsZ=33N=18L=0.0003778 mf=3927907.05904 Hz
218AsZ=33N=19L=0.0007556 mf=1963953.52952 Hz
218AsZ=33N=20L=0.0015112 mf=981976.76476 Hz
218AsZ=33N=21L=0.0030225 mf=490988.38238 Hz
218AsZ=33N=22L=0.0060449 mf=245494.19119 Hz
218AsZ=33N=23L=0.0120899 mf=122747.09559 Hz
218AsZ=33N=24L=0.0241798 mf=61373.54780 Hz
218AsZ=33N=25L=0.0483596 mf=30686.77390 Hz
218AsZ=33N=26L=0.0967192 mf=15343.38695 Hz
218AsZ=33N=27L=0.1934384 mf=7671.69347 Hz
218AsZ=33N=28L=0.3868768 mf=3835.84674 Hz
218AsZ=33N=29L=0.7737535 mf=1917.92337 Hz
218AsZ=33N=30L=1.5475071 mf=958.96168 Hz
218AsZ=33N=31L=3.0950142 mf=479.48084 Hz
218AsZ=33N=32L=6.1900283 mf=239.74042 Hz
218AsZ=33N=33L=12.3800567 mf=119.87021 Hz
218AsZ=33N=34L=24.7601133 mf=59.93511 Hz
218AsZ=33N=35L=49.5202267 mf=29.96755 Hz
218AsZ=33N=36L=99.0404534 mf=14.98378 Hz
218AsZ=33N=37L=198.0809068 mf=7.49189 Hz
218AsZ=33N=38L=396.1618136 mf=3.74594 Hz
218AsZ=33N=39L=792.3236271 mf=1.87297 Hz
218AsZ=33N=40L=1584.6472542 mf=0.93649 Hz
218AsZ=33N=41L=3169.2945085 mf=0.46824 Hz
218AsZ=33N=42L=6338.5890169 mf=0.23412 Hz
218AsZ=33N=43L=12677.1780339 mf=0.11706 Hz
218AsZ=33N=44L=25354.3560678 mf=0.05853 Hz
218AsZ=33N=45L=50708.7121355 mf=0.02927 Hz
218AsZ=33N=46L=101417.4242711 mf=0.01463 Hz
218AsZ=33N=47L=202834.8485422 mf=0.00732 Hz
218AsZ=33N=48L=405669.6970844 mf=0.00366 Hz
218AsZ=33N=49L=811339.3941688 mf=0.00183 Hz
218AsZ=33N=50L=1622678.7883376 mf=0.00091 Hz
218AsZ=33N=51L=3245357.5766752 mf=0.00046 Hz
218AsZ=33N=52L=6490715.1533504 mf=0.00023 Hz
218AsZ=33N=53L=12981430.3067008 mf=0.00011 Hz
218AsZ=33N=54L=25962860.6134015 mf=0.00006 Hz
218AsZ=33N=55L=51925721.2268031 mf=0.00003 Hz
218AsZ=33N=56L=103851442.4536061 mf=0.00001 Hz
218AsZ=33N=57L=207702884.9072123 mf=0.00001 Hz
218SeZ=34N=17L=0.0001946 mf=7624760.76166 Hz
218SeZ=34N=18L=0.0003893 mf=3812380.38083 Hz
218SeZ=34N=19L=0.0007785 mf=1906190.19042 Hz
218SeZ=34N=20L=0.0015570 mf=953095.09521 Hz
218SeZ=34N=21L=0.0031141 mf=476547.54760 Hz
218SeZ=34N=22L=0.0062281 mf=238273.77380 Hz
218SeZ=34N=23L=0.0124563 mf=119136.88690 Hz
218SeZ=34N=24L=0.0249125 mf=59568.44345 Hz
218SeZ=34N=25L=0.0498250 mf=29784.22173 Hz
218SeZ=34N=26L=0.0996501 mf=14892.11086 Hz
218SeZ=34N=27L=0.1993002 mf=7446.05543 Hz
218SeZ=34N=28L=0.3986003 mf=3723.02772 Hz
218SeZ=34N=29L=0.7972006 mf=1861.51386 Hz
218SeZ=34N=30L=1.5944012 mf=930.75693 Hz
218SeZ=34N=31L=3.1888025 mf=465.37846 Hz
218SeZ=34N=32L=6.3776050 mf=232.68923 Hz
218SeZ=34N=33L=12.7552099 mf=116.34462 Hz
218SeZ=34N=34L=25.5104198 mf=58.17231 Hz
218SeZ=34N=35L=51.0208396 mf=29.08615 Hz
218SeZ=34N=36L=102.0416793 mf=14.54308 Hz
218SeZ=34N=37L=204.0833585 mf=7.27154 Hz
218SeZ=34N=38L=408.1667170 mf=3.63577 Hz
218SeZ=34N=39L=816.3334340 mf=1.81788 Hz
218SeZ=34N=40L=1632.6668680 mf=0.90894 Hz
218SeZ=34N=41L=3265.3337360 mf=0.45447 Hz
218SeZ=34N=42L=6530.6674720 mf=0.22724 Hz
218SeZ=34N=43L=13061.3349440 mf=0.11362 Hz
218SeZ=34N=44L=26122.6698880 mf=0.05681 Hz
218SeZ=34N=45L=52245.3397760 mf=0.02840 Hz
218SeZ=34N=46L=104490.6795520 mf=0.01420 Hz
218SeZ=34N=47L=208981.3591041 mf=0.00710 Hz
218SeZ=34N=48L=417962.7182082 mf=0.00355 Hz
218SeZ=34N=49L=835925.4364163 mf=0.00178 Hz
218SeZ=34N=50L=1671850.8728327 mf=0.00089 Hz
218SeZ=34N=51L=3343701.7456654 mf=0.00044 Hz
218SeZ=34N=52L=6687403.4913307 mf=0.00022 Hz
218SeZ=34N=53L=13374806.9826614 mf=0.00011 Hz
218SeZ=34N=54L=26749613.9653228 mf=0.00006 Hz
218SeZ=34N=55L=53499227.9306456 mf=0.00003 Hz
218SeZ=34N=56L=106998455.8612912 mf=0.00001 Hz
218SeZ=34N=57L=213996911.7225824 mf=0.00001 Hz
218BrZ=35N=17L=0.0002004 mf=7406910.45419 Hz
218BrZ=35N=18L=0.0004007 mf=3703455.22709 Hz
218BrZ=35N=19L=0.0008014 mf=1851727.61355 Hz
218BrZ=35N=20L=0.0016028 mf=925863.80677 Hz
218BrZ=35N=21L=0.0032057 mf=462931.90339 Hz
218BrZ=35N=22L=0.0064113 mf=231465.95169 Hz
218BrZ=35N=23L=0.0128226 mf=115732.97585 Hz
218BrZ=35N=24L=0.0256452 mf=57866.48792 Hz
218BrZ=35N=25L=0.0512905 mf=28933.24396 Hz
218BrZ=35N=26L=0.1025810 mf=14466.62198 Hz
218BrZ=35N=27L=0.2051619 mf=7233.31099 Hz
218BrZ=35N=28L=0.4103238 mf=3616.65550 Hz
218BrZ=35N=29L=0.8206477 mf=1808.32775 Hz
218BrZ=35N=30L=1.6412954 mf=904.16387 Hz
218BrZ=35N=31L=3.2825908 mf=452.08194 Hz
218BrZ=35N=32L=6.5651816 mf=226.04097 Hz
218BrZ=35N=33L=13.1303631 mf=113.02048 Hz
218BrZ=35N=34L=26.2607263 mf=56.51024 Hz
218BrZ=35N=35L=52.5214526 mf=28.25512 Hz
218BrZ=35N=36L=105.0429051 mf=14.12756 Hz
218BrZ=35N=37L=210.0858102 mf=7.06378 Hz
218BrZ=35N=38L=420.1716204 mf=3.53189 Hz
218BrZ=35N=39L=840.3432409 mf=1.76595 Hz
218BrZ=35N=40L=1680.6864818 mf=0.88297 Hz
218BrZ=35N=41L=3361.3729635 mf=0.44149 Hz
218BrZ=35N=42L=6722.7459271 mf=0.22074 Hz
218BrZ=35N=43L=13445.4918541 mf=0.11037 Hz
218BrZ=35N=44L=26890.9837082 mf=0.05519 Hz
218BrZ=35N=45L=53781.9674165 mf=0.02759 Hz
218BrZ=35N=46L=107563.9348330 mf=0.01380 Hz
218BrZ=35N=47L=215127.8696660 mf=0.00690 Hz
218BrZ=35N=48L=430255.7393319 mf=0.00345 Hz
218BrZ=35N=49L=860511.4786639 mf=0.00172 Hz
218BrZ=35N=50L=1721022.9573278 mf=0.00086 Hz
218BrZ=35N=51L=3442045.9146555 mf=0.00043 Hz
218BrZ=35N=52L=6884091.8293110 mf=0.00022 Hz
218BrZ=35N=53L=13768183.6586220 mf=0.00011 Hz
218BrZ=35N=54L=27536367.3172441 mf=0.00005 Hz
218BrZ=35N=55L=55072734.6344881 mf=0.00003 Hz
218BrZ=35N=56L=110145469.2689762 mf=0.00001 Hz
218BrZ=35N=57L=220290938.5379524 mf=0.00001 Hz
218KrZ=36N=17L=0.0002061 mf=7201162.94157 Hz
218KrZ=36N=18L=0.0004122 mf=3600581.47079 Hz
218KrZ=36N=19L=0.0008243 mf=1800290.73539 Hz
218KrZ=36N=20L=0.0016486 mf=900145.36770 Hz
218KrZ=36N=21L=0.0032972 mf=450072.68385 Hz
218KrZ=36N=22L=0.0065945 mf=225036.34192 Hz
218KrZ=36N=23L=0.0131890 mf=112518.17096 Hz
218KrZ=36N=24L=0.0263780 mf=56259.08548 Hz
218KrZ=36N=25L=0.0527559 mf=28129.54274 Hz
218KrZ=36N=26L=0.1055118 mf=14064.77137 Hz
218KrZ=36N=27L=0.2110237 mf=7032.38569 Hz
218KrZ=36N=28L=0.4220474 mf=3516.19284 Hz
218KrZ=36N=29L=0.8440948 mf=1758.09642 Hz
218KrZ=36N=30L=1.6881895 mf=879.04821 Hz
218KrZ=36N=31L=3.3763791 mf=439.52411 Hz
218KrZ=36N=32L=6.7527582 mf=219.76205 Hz
218KrZ=36N=33L=13.5055164 mf=109.88103 Hz
218KrZ=36N=34L=27.0110327 mf=54.94051 Hz
218KrZ=36N=35L=54.0220655 mf=27.47026 Hz
218KrZ=36N=36L=108.0441310 mf=13.73513 Hz
218KrZ=36N=37L=216.0882619 mf=6.86756 Hz
218KrZ=36N=38L=432.1765239 mf=3.43378 Hz
218KrZ=36N=39L=864.3530478 mf=1.71689 Hz
218KrZ=36N=40L=1728.7060955 mf=0.85845 Hz
218KrZ=36N=41L=3457.4121911 mf=0.42922 Hz
218KrZ=36N=42L=6914.8243821 mf=0.21461 Hz
218KrZ=36N=43L=13829.6487642 mf=0.10731 Hz
218KrZ=36N=44L=27659.2975285 mf=0.05365 Hz
218KrZ=36N=45L=55318.5950570 mf=0.02683 Hz
218KrZ=36N=46L=110637.1901139 mf=0.01341 Hz
218KrZ=36N=47L=221274.3802279 mf=0.00671 Hz
218KrZ=36N=48L=442548.7604557 mf=0.00335 Hz
218KrZ=36N=49L=885097.5209114 mf=0.00168 Hz
218KrZ=36N=50L=1770195.0418228 mf=0.00084 Hz
218KrZ=36N=51L=3540390.0836457 mf=0.00042 Hz
218KrZ=36N=52L=7080780.1672913 mf=0.00021 Hz
218KrZ=36N=53L=14161560.3345827 mf=0.00010 Hz
218KrZ=36N=54L=28323120.6691653 mf=0.00005 Hz
218KrZ=36N=55L=56646241.3383306 mf=0.00003 Hz
218KrZ=36N=56L=113292482.6766613 mf=0.00001 Hz
218KrZ=36N=57L=226584965.3533225 mf=0.00001 Hz
218RbZ=37N=17L=0.0002118 mf=7006536.91612 Hz
218RbZ=37N=18L=0.0004236 mf=3503268.45806 Hz
218RbZ=37N=19L=0.0008472 mf=1751634.22903 Hz
218RbZ=37N=20L=0.0016944 mf=875817.11452 Hz
218RbZ=37N=21L=0.0033888 mf=437908.55726 Hz
218RbZ=37N=22L=0.0067777 mf=218954.27863 Hz
218RbZ=37N=23L=0.0135553 mf=109477.13931 Hz
218RbZ=37N=24L=0.0271107 mf=54738.56966 Hz
218RbZ=37N=25L=0.0542214 mf=27369.28483 Hz
218RbZ=37N=26L=0.1084427 mf=13684.64241 Hz
218RbZ=37N=27L=0.2168855 mf=6842.32121 Hz
218RbZ=37N=28L=0.4337709 mf=3421.16060 Hz
218RbZ=37N=29L=0.8675419 mf=1710.58030 Hz
218RbZ=37N=30L=1.7350837 mf=855.29015 Hz
218RbZ=37N=31L=3.4701674 mf=427.64508 Hz
218RbZ=37N=32L=6.9403348 mf=213.82254 Hz
218RbZ=37N=33L=13.8806696 mf=106.91127 Hz
218RbZ=37N=34L=27.7613392 mf=53.45563 Hz
218RbZ=37N=35L=55.5226784 mf=26.72782 Hz
218RbZ=37N=36L=111.0453568 mf=13.36391 Hz
218RbZ=37N=37L=222.0907137 mf=6.68195 Hz
218RbZ=37N=38L=444.1814273 mf=3.34098 Hz
218RbZ=37N=39L=888.3628546 mf=1.67049 Hz
218RbZ=37N=40L=1776.7257093 mf=0.83524 Hz
218RbZ=37N=41L=3553.4514186 mf=0.41762 Hz
218RbZ=37N=42L=7106.9028372 mf=0.20881 Hz
218RbZ=37N=43L=14213.8056744 mf=0.10441 Hz
218RbZ=37N=44L=28427.6113487 mf=0.05220 Hz
218RbZ=37N=45L=56855.2226974 mf=0.02610 Hz
218RbZ=37N=46L=113710.4453949 mf=0.01305 Hz
218RbZ=37N=47L=227420.8907897 mf=0.00653 Hz
218RbZ=37N=48L=454841.7815795 mf=0.00326 Hz
218RbZ=37N=49L=909683.5631590 mf=0.00163 Hz
218RbZ=37N=50L=1819367.1263179 mf=0.00082 Hz
218RbZ=37N=51L=3638734.2526358 mf=0.00041 Hz
218RbZ=37N=52L=7277468.5052716 mf=0.00020 Hz
218RbZ=37N=53L=14554937.0105433 mf=0.00010 Hz
218RbZ=37N=54L=29109874.0210866 mf=0.00005 Hz
218RbZ=37N=55L=58219748.0421731 mf=0.00003 Hz
218RbZ=37N=56L=116439496.0843463 mf=0.00001 Hz
218RbZ=37N=57L=232878992.1686926 mf=0.00001 Hz
218SrZ=38N=17L=0.0002175 mf=6822154.36570 Hz
218SrZ=38N=18L=0.0004351 mf=3411077.18285 Hz
218SrZ=38N=19L=0.0008701 mf=1705538.59142 Hz
218SrZ=38N=20L=0.0017402 mf=852769.29571 Hz
218SrZ=38N=21L=0.0034804 mf=426384.64786 Hz
218SrZ=38N=22L=0.0069609 mf=213192.32393 Hz
218SrZ=38N=23L=0.0139217 mf=106596.16196 Hz
218SrZ=38N=24L=0.0278434 mf=53298.08098 Hz
218SrZ=38N=25L=0.0556868 mf=26649.04049 Hz
218SrZ=38N=26L=0.1113736 mf=13324.52025 Hz
218SrZ=38N=27L=0.2227472 mf=6662.26012 Hz
218SrZ=38N=28L=0.4454945 mf=3331.13006 Hz
218SrZ=38N=29L=0.8909889 mf=1665.56503 Hz
218SrZ=38N=30L=1.7819779 mf=832.78252 Hz
218SrZ=38N=31L=3.5639557 mf=416.39126 Hz
218SrZ=38N=32L=7.1279114 mf=208.19563 Hz
218SrZ=38N=33L=14.2558228 mf=104.09781 Hz
218SrZ=38N=34L=28.5116457 mf=52.04891 Hz
218SrZ=38N=35L=57.0232913 mf=26.02445 Hz
218SrZ=38N=36L=114.0465827 mf=13.01223 Hz
218SrZ=38N=37L=228.0931654 mf=6.50611 Hz
218SrZ=38N=38L=456.1863308 mf=3.25306 Hz
218SrZ=38N=39L=912.3726615 mf=1.62653 Hz
218SrZ=38N=40L=1824.7453231 mf=0.81326 Hz
218SrZ=38N=41L=3649.4906461 mf=0.40663 Hz
218SrZ=38N=42L=7298.9812922 mf=0.20332 Hz
218SrZ=38N=43L=14597.9625845 mf=0.10166 Hz
218SrZ=38N=44L=29195.9251690 mf=0.05083 Hz
218SrZ=38N=45L=58391.8503379 mf=0.02541 Hz
218SrZ=38N=46L=116783.7006758 mf=0.01271 Hz
218SrZ=38N=47L=233567.4013516 mf=0.00635 Hz
218SrZ=38N=48L=467134.8027032 mf=0.00318 Hz
218SrZ=38N=49L=934269.6054065 mf=0.00159 Hz
218SrZ=38N=50L=1868539.2108130 mf=0.00079 Hz
218SrZ=38N=51L=3737078.4216260 mf=0.00040 Hz
218SrZ=38N=52L=7474156.8432520 mf=0.00020 Hz
218SrZ=38N=53L=14948313.6865039 mf=0.00010 Hz
218SrZ=38N=54L=29896627.3730078 mf=0.00005 Hz
218SrZ=38N=55L=59793254.7460157 mf=0.00002 Hz
218SrZ=38N=56L=119586509.4920313 mf=0.00001 Hz
218SrZ=38N=57L=239173018.9840626 mf=0.00001 Hz
218YZ=39N=17L=0.0002233 mf=6647227.33068 Hz
218YZ=39N=18L=0.0004465 mf=3323613.66534 Hz
218YZ=39N=19L=0.0008930 mf=1661806.83267 Hz
218YZ=39N=20L=0.0017860 mf=830903.41634 Hz
218YZ=39N=21L=0.0035720 mf=415451.70817 Hz
218YZ=39N=22L=0.0071440 mf=207725.85408 Hz
218YZ=39N=23L=0.0142881 mf=103862.92704 Hz
218YZ=39N=24L=0.0285761 mf=51931.46352 Hz
218YZ=39N=25L=0.0571523 mf=25965.73176 Hz
218YZ=39N=26L=0.1143045 mf=12982.86588 Hz
218YZ=39N=27L=0.2286090 mf=6491.43294 Hz
218YZ=39N=28L=0.4572180 mf=3245.71647 Hz
218YZ=39N=29L=0.9144360 mf=1622.85824 Hz
218YZ=39N=30L=1.8288720 mf=811.42912 Hz
218YZ=39N=31L=3.6577440 mf=405.71456 Hz
218YZ=39N=32L=7.3154880 mf=202.85728 Hz
218YZ=39N=33L=14.6309761 mf=101.42864 Hz
218YZ=39N=34L=29.2619521 mf=50.71432 Hz
218YZ=39N=35L=58.5239043 mf=25.35716 Hz
218YZ=39N=36L=117.0478086 mf=12.67858 Hz
218YZ=39N=37L=234.0956171 mf=6.33929 Hz
218YZ=39N=38L=468.1912342 mf=3.16964 Hz
218YZ=39N=39L=936.3824684 mf=1.58482 Hz
218YZ=39N=40L=1872.7649368 mf=0.79241 Hz
218YZ=39N=41L=3745.5298736 mf=0.39621 Hz
218YZ=39N=42L=7491.0597473 mf=0.19810 Hz
218YZ=39N=43L=14982.1194946 mf=0.09905 Hz
218YZ=39N=44L=29964.2389892 mf=0.04953 Hz
218YZ=39N=45L=59928.4779784 mf=0.02476 Hz
218YZ=39N=46L=119856.9559568 mf=0.01238 Hz
218YZ=39N=47L=239713.9119135 mf=0.00619 Hz
218YZ=39N=48L=479427.8238270 mf=0.00310 Hz
218YZ=39N=49L=958855.6476540 mf=0.00155 Hz
218YZ=39N=50L=1917711.2953081 mf=0.00077 Hz
218YZ=39N=51L=3835422.5906161 mf=0.00039 Hz
218YZ=39N=52L=7670845.1812323 mf=0.00019 Hz
218YZ=39N=53L=15341690.3624645 mf=0.00010 Hz
218YZ=39N=54L=30683380.7249291 mf=0.00005 Hz
218YZ=39N=55L=61366761.4498582 mf=0.00002 Hz
218YZ=39N=56L=122733522.8997163 mf=0.00001 Hz
218YZ=39N=57L=245467045.7994327 mf=0.00001 Hz
218ZrZ=40N=17L=0.0002290 mf=6481046.64741 Hz
218ZrZ=40N=18L=0.0004580 mf=3240523.32371 Hz
218ZrZ=40N=19L=0.0009159 mf=1620261.66185 Hz
218ZrZ=40N=20L=0.0018318 mf=810130.83093 Hz
218ZrZ=40N=21L=0.0036636 mf=405065.41546 Hz
218ZrZ=40N=22L=0.0073272 mf=202532.70773 Hz
218ZrZ=40N=23L=0.0146544 mf=101266.35387 Hz
218ZrZ=40N=24L=0.0293088 mf=50633.17693 Hz
218ZrZ=40N=25L=0.0586177 mf=25316.58847 Hz
218ZrZ=40N=26L=0.1172354 mf=12658.29423 Hz
218ZrZ=40N=27L=0.2344708 mf=6329.14712 Hz
218ZrZ=40N=28L=0.4689415 mf=3164.57356 Hz
218ZrZ=40N=29L=0.9378831 mf=1582.28678 Hz
218ZrZ=40N=30L=1.8757662 mf=791.14339 Hz
218ZrZ=40N=31L=3.7515323 mf=395.57169 Hz
218ZrZ=40N=32L=7.5030647 mf=197.78585 Hz
218ZrZ=40N=33L=15.0061293 mf=98.89292 Hz
218ZrZ=40N=34L=30.0122586 mf=49.44646 Hz
218ZrZ=40N=35L=60.0245172 mf=24.72323 Hz
218ZrZ=40N=36L=120.0490344 mf=12.36162 Hz
218ZrZ=40N=37L=240.0980688 mf=6.18081 Hz
218ZrZ=40N=38L=480.1961376 mf=3.09040 Hz
218ZrZ=40N=39L=960.3922753 mf=1.54520 Hz
218ZrZ=40N=40L=1920.7845506 mf=0.77260 Hz
218ZrZ=40N=41L=3841.5691012 mf=0.38630 Hz
218ZrZ=40N=42L=7683.1382024 mf=0.19315 Hz
218ZrZ=40N=43L=15366.2764047 mf=0.09658 Hz
218ZrZ=40N=44L=30732.5528094 mf=0.04829 Hz
218ZrZ=40N=45L=61465.1056188 mf=0.02414 Hz
218ZrZ=40N=46L=122930.2112377 mf=0.01207 Hz
218ZrZ=40N=47L=245860.4224754 mf=0.00604 Hz
218ZrZ=40N=48L=491720.8449508 mf=0.00302 Hz
218ZrZ=40N=49L=983441.6899016 mf=0.00151 Hz
218ZrZ=40N=50L=1966883.3798032 mf=0.00075 Hz
218ZrZ=40N=51L=3933766.7596063 mf=0.00038 Hz
218ZrZ=40N=52L=7867533.5192126 mf=0.00019 Hz
218ZrZ=40N=53L=15735067.0384252 mf=0.00009 Hz
218ZrZ=40N=54L=31470134.0768504 mf=0.00005 Hz
218ZrZ=40N=55L=62940268.1537007 mf=0.00002 Hz
218ZrZ=40N=56L=125880536.3074014 mf=0.00001 Hz
218ZrZ=40N=57L=251761072.6148028 mf=0.00001 Hz
218NbZ=41N=17L=0.0002347 mf=6322972.33894 Hz
218NbZ=41N=18L=0.0004694 mf=3161486.16947 Hz
218NbZ=41N=19L=0.0009388 mf=1580743.08474 Hz
218NbZ=41N=20L=0.0018776 mf=790371.54237 Hz
218NbZ=41N=21L=0.0037552 mf=395185.77118 Hz
218NbZ=41N=22L=0.0075104 mf=197592.88559 Hz
218NbZ=41N=23L=0.0150208 mf=98796.44280 Hz
218NbZ=41N=24L=0.0300416 mf=49398.22140 Hz
218NbZ=41N=25L=0.0600831 mf=24699.11070 Hz
218NbZ=41N=26L=0.1201663 mf=12349.55535 Hz
218NbZ=41N=27L=0.2403325 mf=6174.77767 Hz
218NbZ=41N=28L=0.4806651 mf=3087.38884 Hz
218NbZ=41N=29L=0.9613302 mf=1543.69442 Hz
218NbZ=41N=30L=1.9226603 mf=771.84721 Hz
218NbZ=41N=31L=3.8453206 mf=385.92360 Hz
218NbZ=41N=32L=7.6906413 mf=192.96180 Hz
218NbZ=41N=33L=15.3812825 mf=96.48090 Hz
218NbZ=41N=34L=30.7625651 mf=48.24045 Hz
218NbZ=41N=35L=61.5251301 mf=24.12023 Hz
218NbZ=41N=36L=123.0502603 mf=12.06011 Hz
218NbZ=41N=37L=246.1005205 mf=6.03006 Hz
218NbZ=41N=38L=492.2010411 mf=3.01503 Hz
218NbZ=41N=39L=984.4020822 mf=1.50751 Hz
218NbZ=41N=40L=1968.8041644 mf=0.75376 Hz
218NbZ=41N=41L=3937.6083287 mf=0.37688 Hz
218NbZ=41N=42L=7875.2166574 mf=0.18844 Hz
218NbZ=41N=43L=15750.4333148 mf=0.09422 Hz
218NbZ=41N=44L=31500.8666297 mf=0.04711 Hz
218NbZ=41N=45L=63001.7332593 mf=0.02355 Hz
218NbZ=41N=46L=126003.4665186 mf=0.01178 Hz
218NbZ=41N=47L=252006.9330373 mf=0.00589 Hz
218NbZ=41N=48L=504013.8660746 mf=0.00294 Hz
218NbZ=41N=49L=1008027.7321491 mf=0.00147 Hz
218NbZ=41N=50L=2016055.4642982 mf=0.00074 Hz
218NbZ=41N=51L=4032110.9285965 mf=0.00037 Hz
218NbZ=41N=52L=8064221.8571929 mf=0.00018 Hz
218NbZ=41N=53L=16128443.7143858 mf=0.00009 Hz
218NbZ=41N=54L=32256887.4287716 mf=0.00005 Hz
218NbZ=41N=55L=64513774.8575432 mf=0.00002 Hz
218NbZ=41N=56L=129027549.7150864 mf=0.00001 Hz
218NbZ=41N=57L=258055099.4301729 mf=0.00001 Hz
218MoZ=42N=17L=0.0002404 mf=6172425.37849 Hz
218MoZ=42N=18L=0.0004808 mf=3086212.68924 Hz
218MoZ=42N=19L=0.0009617 mf=1543106.34462 Hz
218MoZ=42N=20L=0.0019234 mf=771553.17231 Hz
218MoZ=42N=21L=0.0038468 mf=385776.58616 Hz
218MoZ=42N=22L=0.0076936 mf=192888.29308 Hz
218MoZ=42N=23L=0.0153871 mf=96444.14654 Hz
218MoZ=42N=24L=0.0307743 mf=48222.07327 Hz
218MoZ=42N=25L=0.0615486 mf=24111.03663 Hz
218MoZ=42N=26L=0.1230972 mf=12055.51832 Hz
218MoZ=42N=27L=0.2461943 mf=6027.75916 Hz
218MoZ=42N=28L=0.4923886 mf=3013.87958 Hz
218MoZ=42N=29L=0.9847772 mf=1506.93979 Hz
218MoZ=42N=30L=1.9695545 mf=753.46989 Hz
218MoZ=42N=31L=3.9391089 mf=376.73495 Hz
218MoZ=42N=32L=7.8782179 mf=188.36747 Hz
218MoZ=42N=33L=15.7564358 mf=94.18374 Hz
218MoZ=42N=34L=31.5128715 mf=47.09187 Hz
218MoZ=42N=35L=63.0257431 mf=23.54593 Hz
218MoZ=42N=36L=126.0514861 mf=11.77297 Hz
218MoZ=42N=37L=252.1029723 mf=5.88648 Hz
218MoZ=42N=38L=504.2059445 mf=2.94324 Hz
218MoZ=42N=39L=1008.4118891 mf=1.47162 Hz
218MoZ=42N=40L=2016.8237781 mf=0.73581 Hz
218MoZ=42N=41L=4033.6475562 mf=0.36791 Hz
218MoZ=42N=42L=8067.2951125 mf=0.18395 Hz
218MoZ=42N=43L=16134.5902249 mf=0.09198 Hz
218MoZ=42N=44L=32269.1804499 mf=0.04599 Hz
218MoZ=42N=45L=64538.3608998 mf=0.02299 Hz
218MoZ=42N=46L=129076.7217996 mf=0.01150 Hz
218MoZ=42N=47L=258153.4435992 mf=0.00575 Hz
218MoZ=42N=48L=516306.8871983 mf=0.00287 Hz
218MoZ=42N=49L=1032613.7743967 mf=0.00144 Hz
218MoZ=42N=50L=2065227.5487933 mf=0.00072 Hz
218MoZ=42N=51L=4130455.0975866 mf=0.00036 Hz
218MoZ=42N=52L=8260910.1951732 mf=0.00018 Hz
218MoZ=42N=53L=16521820.3903464 mf=0.00009 Hz
218MoZ=42N=54L=33043640.7806929 mf=0.00004 Hz
218MoZ=42N=55L=66087281.5613857 mf=0.00002 Hz
218MoZ=42N=56L=132174563.1227715 mf=0.00001 Hz
218MoZ=42N=57L=264349126.2455429 mf=0.00001 Hz
218TcZ=43N=17L=0.0002461 mf=6028880.60225 Hz
218TcZ=43N=18L=0.0004923 mf=3014440.30112 Hz
218TcZ=43N=19L=0.0009846 mf=1507220.15056 Hz
218TcZ=43N=20L=0.0019692 mf=753610.07528 Hz
218TcZ=43N=21L=0.0039384 mf=376805.03764 Hz
218TcZ=43N=22L=0.0078768 mf=188402.51882 Hz
218TcZ=43N=23L=0.0157535 mf=94201.25941 Hz
218TcZ=43N=24L=0.0315070 mf=47100.62971 Hz
218TcZ=43N=25L=0.0630140 mf=23550.31485 Hz
218TcZ=43N=26L=0.1260280 mf=11775.15743 Hz
218TcZ=43N=27L=0.2520561 mf=5887.57871 Hz
218TcZ=43N=28L=0.5041122 mf=2943.78936 Hz
218TcZ=43N=29L=1.0082243 mf=1471.89468 Hz
218TcZ=43N=30L=2.0164486 mf=735.94734 Hz
218TcZ=43N=31L=4.0328972 mf=367.97367 Hz
218TcZ=43N=32L=8.0657945 mf=183.98683 Hz
218TcZ=43N=33L=16.1315890 mf=91.99342 Hz
218TcZ=43N=34L=32.2631780 mf=45.99671 Hz
218TcZ=43N=35L=64.5263560 mf=22.99835 Hz
218TcZ=43N=36L=129.0527120 mf=11.49918 Hz
218TcZ=43N=37L=258.1054240 mf=5.74959 Hz
218TcZ=43N=38L=516.2108480 mf=2.87479 Hz
218TcZ=43N=39L=1032.4216959 mf=1.43740 Hz
218TcZ=43N=40L=2064.8433919 mf=0.71870 Hz
218TcZ=43N=41L=4129.6867838 mf=0.35935 Hz
218TcZ=43N=42L=8259.3735675 mf=0.17967 Hz
218TcZ=43N=43L=16518.7471351 mf=0.08984 Hz
218TcZ=43N=44L=33037.4942701 mf=0.04492 Hz
218TcZ=43N=45L=66074.9885403 mf=0.02246 Hz
218TcZ=43N=46L=132149.9770805 mf=0.01123 Hz
218TcZ=43N=47L=264299.9541610 mf=0.00561 Hz
218TcZ=43N=48L=528599.9083221 mf=0.00281 Hz
218TcZ=43N=49L=1057199.8166442 mf=0.00140 Hz
218TcZ=43N=50L=2114399.6332884 mf=0.00070 Hz
218TcZ=43N=51L=4228799.2665768 mf=0.00035 Hz
218TcZ=43N=52L=8457598.5331535 mf=0.00018 Hz
218TcZ=43N=53L=16915197.0663071 mf=0.00009 Hz
218TcZ=43N=54L=33830394.1326141 mf=0.00004 Hz
218TcZ=43N=55L=67660788.2652282 mf=0.00002 Hz
218TcZ=43N=56L=135321576.5304565 mf=0.00001 Hz
218TcZ=43N=57L=270643153.0609130 mf=0.00001 Hz
218RuZ=44N=17L=0.0002519 mf=5891860.58856 Hz
218RuZ=44N=18L=0.0005037 mf=2945930.29428 Hz
218RuZ=44N=19L=0.0010075 mf=1472965.14714 Hz
218RuZ=44N=20L=0.0020150 mf=736482.57357 Hz
218RuZ=44N=21L=0.0040300 mf=368241.28678 Hz
218RuZ=44N=22L=0.0080599 mf=184120.64339 Hz
218RuZ=44N=23L=0.0161199 mf=92060.32170 Hz
218RuZ=44N=24L=0.0322397 mf=46030.16085 Hz
218RuZ=44N=25L=0.0644795 mf=23015.08042 Hz
218RuZ=44N=26L=0.1289589 mf=11507.54021 Hz
218RuZ=44N=27L=0.2579178 mf=5753.77011 Hz
218RuZ=44N=28L=0.5158357 mf=2876.88505 Hz
218RuZ=44N=29L=1.0316714 mf=1438.44253 Hz
218RuZ=44N=30L=2.0633428 mf=719.22126 Hz
218RuZ=44N=31L=4.1266856 mf=359.61063 Hz
218RuZ=44N=32L=8.2533711 mf=179.80532 Hz
218RuZ=44N=33L=16.5067422 mf=89.90266 Hz
218RuZ=44N=34L=33.0134845 mf=44.95133 Hz
218RuZ=44N=35L=66.0269689 mf=22.47566 Hz
218RuZ=44N=36L=132.0539379 mf=11.23783 Hz
218RuZ=44N=37L=264.1078757 mf=5.61892 Hz
218RuZ=44N=38L=528.2157514 mf=2.80946 Hz
218RuZ=44N=39L=1056.4315028 mf=1.40473 Hz
218RuZ=44N=40L=2112.8630056 mf=0.70236 Hz
218RuZ=44N=41L=4225.7260113 mf=0.35118 Hz
218RuZ=44N=42L=8451.4520226 mf=0.17559 Hz
218RuZ=44N=43L=16902.9040452 mf=0.08780 Hz
218RuZ=44N=44L=33805.8080904 mf=0.04390 Hz
218RuZ=44N=45L=67611.6161807 mf=0.02195 Hz
218RuZ=44N=46L=135223.2323615 mf=0.01097 Hz
218RuZ=44N=47L=270446.4647229 mf=0.00549 Hz
218RuZ=44N=48L=540892.9294459 mf=0.00274 Hz
218RuZ=44N=49L=1081785.8588917 mf=0.00137 Hz
218RuZ=44N=50L=2163571.7177835 mf=0.00069 Hz
218RuZ=44N=51L=4327143.4355669 mf=0.00034 Hz
218RuZ=44N=52L=8654286.8711339 mf=0.00017 Hz
218RuZ=44N=53L=17308573.7422677 mf=0.00009 Hz
218RuZ=44N=54L=34617147.4845354 mf=0.00004 Hz
218RuZ=44N=55L=69234294.9690708 mf=0.00002 Hz
218RuZ=44N=56L=138468589.9381415 mf=0.00001 Hz
218RuZ=44N=57L=276937179.8762830 mf=0.00001 Hz
218RhZ=45N=17L=0.0002576 mf=5760930.35326 Hz
218RhZ=45N=18L=0.0005152 mf=2880465.17663 Hz
218RhZ=45N=19L=0.0010304 mf=1440232.58831 Hz
218RhZ=45N=20L=0.0020608 mf=720116.29416 Hz
218RhZ=45N=21L=0.0041216 mf=360058.14708 Hz
218RhZ=45N=22L=0.0082431 mf=180029.07354 Hz
218RhZ=45N=23L=0.0164862 mf=90014.53677 Hz
218RhZ=45N=24L=0.0329725 mf=45007.26838 Hz
218RhZ=45N=25L=0.0659449 mf=22503.63419 Hz
218RhZ=45N=26L=0.1318898 mf=11251.81710 Hz
218RhZ=45N=27L=0.2637796 mf=5625.90855 Hz
218RhZ=45N=28L=0.5275592 mf=2812.95427 Hz
218RhZ=45N=29L=1.0551185 mf=1406.47714 Hz
218RhZ=45N=30L=2.1102369 mf=703.23857 Hz
218RhZ=45N=31L=4.2204739 mf=351.61928 Hz
218RhZ=45N=32L=8.4409477 mf=175.80964 Hz
218RhZ=45N=33L=16.8818955 mf=87.90482 Hz
218RhZ=45N=34L=33.7637909 mf=43.95241 Hz
218RhZ=45N=35L=67.5275819 mf=21.97621 Hz
218RhZ=45N=36L=135.0551637 mf=10.98810 Hz
218RhZ=45N=37L=270.1103274 mf=5.49405 Hz
218RhZ=45N=38L=540.2206549 mf=2.74703 Hz
218RhZ=45N=39L=1080.4413097 mf=1.37351 Hz
218RhZ=45N=40L=2160.8826194 mf=0.68676 Hz
218RhZ=45N=41L=4321.7652388 mf=0.34338 Hz
218RhZ=45N=42L=8643.5304777 mf=0.17169 Hz
218RhZ=45N=43L=17287.0609553 mf=0.08584 Hz
218RhZ=45N=44L=34574.1219106 mf=0.04292 Hz
218RhZ=45N=45L=69148.2438212 mf=0.02146 Hz
218RhZ=45N=46L=138296.4876424 mf=0.01073 Hz
218RhZ=45N=47L=276592.9752848 mf=0.00537 Hz
218RhZ=45N=48L=553185.9505696 mf=0.00268 Hz
218RhZ=45N=49L=1106371.9011393 mf=0.00134 Hz
218RhZ=45N=50L=2212743.8022785 mf=0.00067 Hz
218RhZ=45N=51L=4425487.6045571 mf=0.00034 Hz
218RhZ=45N=52L=8850975.2091142 mf=0.00017 Hz
218RhZ=45N=53L=17701950.4182283 mf=0.00008 Hz
218RhZ=45N=54L=35403900.8364566 mf=0.00004 Hz
218RhZ=45N=55L=70807801.6729133 mf=0.00002 Hz
218RhZ=45N=56L=141615603.3458266 mf=0.00001 Hz
218RhZ=45N=57L=283231206.6916531 mf=0.00001 Hz
218PdZ=46N=17L=0.0002633 mf=5635692.73688 Hz
218PdZ=46N=18L=0.0005266 mf=2817846.36844 Hz
218PdZ=46N=19L=0.0010533 mf=1408923.18422 Hz
218PdZ=46N=20L=0.0021066 mf=704461.59211 Hz
218PdZ=46N=21L=0.0042131 mf=352230.79606 Hz
218PdZ=46N=22L=0.0084263 mf=176115.39803 Hz
218PdZ=46N=23L=0.0168526 mf=88057.69901 Hz
218PdZ=46N=24L=0.0337052 mf=44028.84951 Hz
218PdZ=46N=25L=0.0674103 mf=22014.42475 Hz
218PdZ=46N=26L=0.1348207 mf=11007.21238 Hz
218PdZ=46N=27L=0.2696414 mf=5503.60619 Hz
218PdZ=46N=28L=0.5392828 mf=2751.80309 Hz
218PdZ=46N=29L=1.0785655 mf=1375.90155 Hz
218PdZ=46N=30L=2.1571311 mf=687.95077 Hz
218PdZ=46N=31L=4.3142622 mf=343.97539 Hz
218PdZ=46N=32L=8.6285243 mf=171.98769 Hz
218PdZ=46N=33L=17.2570487 mf=85.99385 Hz
218PdZ=46N=34L=34.5140974 mf=42.99692 Hz
218PdZ=46N=35L=69.0281948 mf=21.49846 Hz
218PdZ=46N=36L=138.0563896 mf=10.74923 Hz
218PdZ=46N=37L=276.1127791 mf=5.37462 Hz
218PdZ=46N=38L=552.2255583 mf=2.68731 Hz
218PdZ=46N=39L=1104.4511166 mf=1.34365 Hz
218PdZ=46N=40L=2208.9022332 mf=0.67183 Hz
218PdZ=46N=41L=4417.8044664 mf=0.33591 Hz
218PdZ=46N=42L=8835.6089327 mf=0.16796 Hz
218PdZ=46N=43L=17671.2178654 mf=0.08398 Hz
218PdZ=46N=44L=35342.4357308 mf=0.04199 Hz
218PdZ=46N=45L=70684.8714617 mf=0.02099 Hz
218PdZ=46N=46L=141369.7429234 mf=0.01050 Hz
218PdZ=46N=47L=282739.4858467 mf=0.00525 Hz
218PdZ=46N=48L=565478.9716934 mf=0.00262 Hz
218PdZ=46N=49L=1130957.9433868 mf=0.00131 Hz
218PdZ=46N=50L=2261915.8867736 mf=0.00066 Hz
218PdZ=46N=51L=4523831.7735472 mf=0.00033 Hz
218PdZ=46N=52L=9047663.5470945 mf=0.00016 Hz
218PdZ=46N=53L=18095327.0941890 mf=0.00008 Hz
218PdZ=46N=54L=36190654.1883779 mf=0.00004 Hz
218PdZ=46N=55L=72381308.3767558 mf=0.00002 Hz
218PdZ=46N=56L=144762616.7535116 mf=0.00001 Hz
218PdZ=46N=57L=289525233.5070232 mf=0.00001 Hz
218AgZ=47N=17L=0.0002690 mf=5515784.38078 Hz
218AgZ=47N=18L=0.0005381 mf=2757892.19039 Hz
218AgZ=47N=19L=0.0010762 mf=1378946.09519 Hz
218AgZ=47N=20L=0.0021524 mf=689473.04760 Hz
218AgZ=47N=21L=0.0043047 mf=344736.52380 Hz
218AgZ=47N=22L=0.0086095 mf=172368.26190 Hz
218AgZ=47N=23L=0.0172189 mf=86184.13095 Hz
218AgZ=47N=24L=0.0344379 mf=43092.06547 Hz
218AgZ=47N=25L=0.0688758 mf=21546.03274 Hz
218AgZ=47N=26L=0.1377516 mf=10773.01637 Hz
218AgZ=47N=27L=0.2755032 mf=5386.50818 Hz
218AgZ=47N=28L=0.5510063 mf=2693.25409 Hz
218AgZ=47N=29L=1.1020126 mf=1346.62705 Hz
218AgZ=47N=30L=2.2040252 mf=673.31352 Hz
218AgZ=47N=31L=4.4080505 mf=336.65676 Hz
218AgZ=47N=32L=8.8161010 mf=168.32838 Hz
218AgZ=47N=33L=17.6322019 mf=84.16419 Hz
218AgZ=47N=34L=35.2644039 mf=42.08210 Hz
218AgZ=47N=35L=70.5288077 mf=21.04105 Hz
218AgZ=47N=36L=141.0576154 mf=10.52052 Hz
218AgZ=47N=37L=282.1152309 mf=5.26026 Hz
218AgZ=47N=38L=564.2304617 mf=2.63013 Hz
218AgZ=47N=39L=1128.4609235 mf=1.31507 Hz
218AgZ=47N=40L=2256.9218469 mf=0.65753 Hz
218AgZ=47N=41L=4513.8436939 mf=0.32877 Hz
218AgZ=47N=42L=9027.6873878 mf=0.16438 Hz
218AgZ=47N=43L=18055.3747755 mf=0.08219 Hz
218AgZ=47N=44L=36110.7495511 mf=0.04110 Hz
218AgZ=47N=45L=72221.4991021 mf=0.02055 Hz
218AgZ=47N=46L=144442.9982043 mf=0.01027 Hz
218AgZ=47N=47L=288885.9964086 mf=0.00514 Hz
218AgZ=47N=48L=577771.9928172 mf=0.00257 Hz
218AgZ=47N=49L=1155543.9856344 mf=0.00128 Hz
218AgZ=47N=50L=2311087.9712687 mf=0.00064 Hz
218AgZ=47N=51L=4622175.9425374 mf=0.00032 Hz
218AgZ=47N=52L=9244351.8850748 mf=0.00016 Hz
218AgZ=47N=53L=18488703.7701496 mf=0.00008 Hz
218AgZ=47N=54L=36977407.5402992 mf=0.00004 Hz
218AgZ=47N=55L=73954815.0805983 mf=0.00002 Hz
218AgZ=47N=56L=147909630.1611966 mf=0.00001 Hz
218AgZ=47N=57L=295819260.3223932 mf=0.00001 Hz
218CdZ=48N=17L=0.0002748 mf=5400872.20618 Hz
218CdZ=48N=18L=0.0005495 mf=2700436.10309 Hz
218CdZ=48N=19L=0.0010991 mf=1350218.05154 Hz
218CdZ=48N=20L=0.0021982 mf=675109.02577 Hz
218CdZ=48N=21L=0.0043963 mf=337554.51289 Hz
218CdZ=48N=22L=0.0087927 mf=168777.25644 Hz
218CdZ=48N=23L=0.0175853 mf=84388.62822 Hz
218CdZ=48N=24L=0.0351706 mf=42194.31411 Hz
218CdZ=48N=25L=0.0703412 mf=21097.15706 Hz
218CdZ=48N=26L=0.1406825 mf=10548.57853 Hz
218CdZ=48N=27L=0.2813649 mf=5274.28926 Hz
218CdZ=48N=28L=0.5627298 mf=2637.14463 Hz
218CdZ=48N=29L=1.1254597 mf=1318.57232 Hz
218CdZ=48N=30L=2.2509194 mf=659.28616 Hz
218CdZ=48N=31L=4.5018388 mf=329.64308 Hz
218CdZ=48N=32L=9.0036776 mf=164.82154 Hz
218CdZ=48N=33L=18.0073552 mf=82.41077 Hz
218CdZ=48N=34L=36.0147103 mf=41.20538 Hz
218CdZ=48N=35L=72.0294206 mf=20.60269 Hz
218CdZ=48N=36L=144.0588413 mf=10.30135 Hz
218CdZ=48N=37L=288.1176826 mf=5.15067 Hz
218CdZ=48N=38L=576.2353652 mf=2.57534 Hz
218CdZ=48N=39L=1152.4707304 mf=1.28767 Hz
218CdZ=48N=40L=2304.9414607 mf=0.64383 Hz
218CdZ=48N=41L=4609.8829214 mf=0.32192 Hz
218CdZ=48N=42L=9219.7658428 mf=0.16096 Hz
218CdZ=48N=43L=18439.5316857 mf=0.08048 Hz
218CdZ=48N=44L=36879.0633713 mf=0.04024 Hz
218CdZ=48N=45L=73758.1267426 mf=0.02012 Hz
218CdZ=48N=46L=147516.2534852 mf=0.01006 Hz
218CdZ=48N=47L=295032.5069705 mf=0.00503 Hz
218CdZ=48N=48L=590065.0139409 mf=0.00251 Hz
218CdZ=48N=49L=1180130.0278819 mf=0.00126 Hz
218CdZ=48N=50L=2360260.0557638 mf=0.00063 Hz
218CdZ=48N=51L=4720520.1115276 mf=0.00031 Hz
218CdZ=48N=52L=9441040.2230551 mf=0.00016 Hz
218CdZ=48N=53L=18882080.4461102 mf=0.00008 Hz
218CdZ=48N=54L=37764160.8922204 mf=0.00004 Hz
218CdZ=48N=55L=75528321.7844408 mf=0.00002 Hz
218CdZ=48N=56L=151056643.5688817 mf=0.00001 Hz
218CdZ=48N=57L=302113287.1377633 mf=0.00000 Hz
218InZ=49N=17L=0.0002805 mf=5290650.32442 Hz
218InZ=49N=18L=0.0005610 mf=2645325.16221 Hz
218InZ=49N=19L=0.0011220 mf=1322662.58110 Hz
218InZ=49N=20L=0.0022440 mf=661331.29055 Hz
218InZ=49N=21L=0.0044879 mf=330665.64528 Hz
218InZ=49N=22L=0.0089758 mf=165332.82264 Hz
218InZ=49N=23L=0.0179517 mf=82666.41132 Hz
218InZ=49N=24L=0.0359033 mf=41333.20566 Hz
218InZ=49N=25L=0.0718067 mf=20666.60283 Hz
218InZ=49N=26L=0.1436133 mf=10333.30141 Hz
218InZ=49N=27L=0.2872267 mf=5166.65071 Hz
218InZ=49N=28L=0.5744534 mf=2583.32535 Hz
218InZ=49N=29L=1.1489068 mf=1291.66268 Hz
218InZ=49N=30L=2.2978135 mf=645.83134 Hz
218InZ=49N=31L=4.5956271 mf=322.91567 Hz
218InZ=49N=32L=9.1912542 mf=161.45783 Hz
218InZ=49N=33L=18.3825084 mf=80.72892 Hz
218InZ=49N=34L=36.7650168 mf=40.36446 Hz
218InZ=49N=35L=73.5300336 mf=20.18223 Hz
218InZ=49N=36L=147.0600672 mf=10.09111 Hz
218InZ=49N=37L=294.1201343 mf=5.04556 Hz
218InZ=49N=38L=588.2402686 mf=2.52278 Hz
218InZ=49N=39L=1176.4805372 mf=1.26139 Hz
218InZ=49N=40L=2352.9610745 mf=0.63069 Hz
218InZ=49N=41L=4705.9221489 mf=0.31535 Hz
218InZ=49N=42L=9411.8442979 mf=0.15767 Hz
218InZ=49N=43L=18823.6885958 mf=0.07884 Hz
218InZ=49N=44L=37647.3771915 mf=0.03942 Hz
218InZ=49N=45L=75294.7543831 mf=0.01971 Hz
218InZ=49N=46L=150589.5087662 mf=0.00985 Hz
218InZ=49N=47L=301179.0175324 mf=0.00493 Hz
218InZ=49N=48L=602358.0350647 mf=0.00246 Hz
218InZ=49N=49L=1204716.0701294 mf=0.00123 Hz
218InZ=49N=50L=2409432.1402589 mf=0.00062 Hz
218InZ=49N=51L=4818864.2805177 mf=0.00031 Hz
218InZ=49N=52L=9637728.5610354 mf=0.00015 Hz
218InZ=49N=53L=19275457.1220708 mf=0.00008 Hz
218InZ=49N=54L=38550914.2441417 mf=0.00004 Hz
218InZ=49N=55L=77101828.4882834 mf=0.00002 Hz
218InZ=49N=56L=154203656.9765667 mf=0.00001 Hz
218InZ=49N=57L=308407313.9531334 mf=0.00000 Hz
218SnZ=50N=17L=0.0002862 mf=5184837.31793 Hz
218SnZ=50N=18L=0.0005724 mf=2592418.65897 Hz
218SnZ=50N=19L=0.0011449 mf=1296209.32948 Hz
218SnZ=50N=20L=0.0022898 mf=648104.66474 Hz
218SnZ=50N=21L=0.0045795 mf=324052.33237 Hz
218SnZ=50N=22L=0.0091590 mf=162026.16619 Hz
218SnZ=50N=23L=0.0183180 mf=81013.08309 Hz
218SnZ=50N=24L=0.0366361 mf=40506.54155 Hz
218SnZ=50N=25L=0.0732721 mf=20253.27077 Hz
218SnZ=50N=26L=0.1465442 mf=10126.63539 Hz
218SnZ=50N=27L=0.2930885 mf=5063.31769 Hz
218SnZ=50N=28L=0.5861769 mf=2531.65885 Hz
218SnZ=50N=29L=1.1723539 mf=1265.82942 Hz
218SnZ=50N=30L=2.3447077 mf=632.91471 Hz
218SnZ=50N=31L=4.6894154 mf=316.45736 Hz
218SnZ=50N=32L=9.3788308 mf=158.22868 Hz
218SnZ=50N=33L=18.7576616 mf=79.11434 Hz
218SnZ=50N=34L=37.5153233 mf=39.55717 Hz
218SnZ=50N=35L=75.0306465 mf=19.77858 Hz
218SnZ=50N=36L=150.0612930 mf=9.88929 Hz
218SnZ=50N=37L=300.1225860 mf=4.94465 Hz
218SnZ=50N=38L=600.2451721 mf=2.47232 Hz
218SnZ=50N=39L=1200.4903441 mf=1.23616 Hz
218SnZ=50N=40L=2400.9806882 mf=0.61808 Hz
218SnZ=50N=41L=4801.9613765 mf=0.30904 Hz
218SnZ=50N=42L=9603.9227529 mf=0.15452 Hz
218SnZ=50N=43L=19207.8455059 mf=0.07726 Hz
218SnZ=50N=44L=38415.6910118 mf=0.03863 Hz
218SnZ=50N=45L=76831.3820236 mf=0.01932 Hz
218SnZ=50N=46L=153662.7640471 mf=0.00966 Hz
218SnZ=50N=47L=307325.5280942 mf=0.00483 Hz
218SnZ=50N=48L=614651.0561885 mf=0.00241 Hz
218SnZ=50N=49L=1229302.1123770 mf=0.00121 Hz
218SnZ=50N=50L=2458604.2247539 mf=0.00060 Hz
218SnZ=50N=51L=4917208.4495079 mf=0.00030 Hz
218SnZ=50N=52L=9834416.8990157 mf=0.00015 Hz
218SnZ=50N=53L=19668833.7980315 mf=0.00008 Hz
218SnZ=50N=54L=39337667.5960629 mf=0.00004 Hz
218SnZ=50N=55L=78675335.1921259 mf=0.00002 Hz
218SnZ=50N=56L=157350670.3842517 mf=0.00001 Hz
218SnZ=50N=57L=314701340.7685035 mf=0.00000 Hz
218SbZ=51N=17L=0.0002919 mf=5083173.84111 Hz
218SbZ=51N=18L=0.0005839 mf=2541586.92055 Hz
218SbZ=51N=19L=0.0011678 mf=1270793.46028 Hz
218SbZ=51N=20L=0.0023355 mf=635396.73014 Hz
218SbZ=51N=21L=0.0046711 mf=317698.36507 Hz
218SbZ=51N=22L=0.0093422 mf=158849.18253 Hz
218SbZ=51N=23L=0.0186844 mf=79424.59127 Hz
218SbZ=51N=24L=0.0373688 mf=39712.29563 Hz
218SbZ=51N=25L=0.0747376 mf=19856.14782 Hz
218SbZ=51N=26L=0.1494751 mf=9928.07391 Hz
218SbZ=51N=27L=0.2989502 mf=4964.03695 Hz
218SbZ=51N=28L=0.5979005 mf=2482.01848 Hz
218SbZ=51N=29L=1.1958009 mf=1241.00924 Hz
218SbZ=51N=30L=2.3916019 mf=620.50462 Hz
218SbZ=51N=31L=4.7832037 mf=310.25231 Hz
218SbZ=51N=32L=9.5664074 mf=155.12615 Hz
218SbZ=51N=33L=19.1328149 mf=77.56308 Hz
218SbZ=51N=34L=38.2656297 mf=38.78154 Hz
218SbZ=51N=35L=76.5312594 mf=19.39077 Hz
218SbZ=51N=36L=153.0625189 mf=9.69538 Hz
218SbZ=51N=37L=306.1250378 mf=4.84769 Hz
218SbZ=51N=38L=612.2500755 mf=2.42385 Hz
218SbZ=51N=39L=1224.5001510 mf=1.21192 Hz
218SbZ=51N=40L=2449.0003020 mf=0.60596 Hz
218SbZ=51N=41L=4898.0006040 mf=0.30298 Hz
218SbZ=51N=42L=9796.0012080 mf=0.15149 Hz
218SbZ=51N=43L=19592.0024160 mf=0.07575 Hz
218SbZ=51N=44L=39184.0048320 mf=0.03787 Hz
218SbZ=51N=45L=78368.0096640 mf=0.01894 Hz
218SbZ=51N=46L=156736.0193281 mf=0.00947 Hz
218SbZ=51N=47L=313472.0386561 mf=0.00473 Hz
218SbZ=51N=48L=626944.0773123 mf=0.00237 Hz
218SbZ=51N=49L=1253888.1546245 mf=0.00118 Hz
218SbZ=51N=50L=2507776.3092490 mf=0.00059 Hz
218SbZ=51N=51L=5015552.6184980 mf=0.00030 Hz
218SbZ=51N=52L=10031105.2369960 mf=0.00015 Hz
218SbZ=51N=53L=20062210.4739921 mf=0.00007 Hz
218SbZ=51N=54L=40124420.9479842 mf=0.00004 Hz
218SbZ=51N=55L=80248841.8959684 mf=0.00002 Hz
218SbZ=51N=56L=160497683.7919368 mf=0.00001 Hz
218SbZ=51N=57L=320995367.5838736 mf=0.00000 Hz
218TeZ=52N=17L=0.0002977 mf=4985420.49801 Hz
218TeZ=52N=18L=0.0005953 mf=2492710.24901 Hz
218TeZ=52N=19L=0.0011907 mf=1246355.12450 Hz
218TeZ=52N=20L=0.0023813 mf=623177.56225 Hz
218TeZ=52N=21L=0.0047627 mf=311588.78113 Hz
218TeZ=52N=22L=0.0095254 mf=155794.39056 Hz
218TeZ=52N=23L=0.0190508 mf=77897.19528 Hz
218TeZ=52N=24L=0.0381015 mf=38948.59764 Hz
218TeZ=52N=25L=0.0762030 mf=19474.29882 Hz
218TeZ=52N=26L=0.1524060 mf=9737.14941 Hz
218TeZ=52N=27L=0.3048120 mf=4868.57471 Hz
218TeZ=52N=28L=0.6096240 mf=2434.28735 Hz
218TeZ=52N=29L=1.2192480 mf=1217.14368 Hz
218TeZ=52N=30L=2.4384960 mf=608.57184 Hz
218TeZ=52N=31L=4.8769920 mf=304.28592 Hz
218TeZ=52N=32L=9.7539840 mf=152.14296 Hz
218TeZ=52N=33L=19.5079681 mf=76.07148 Hz
218TeZ=52N=34L=39.0159362 mf=38.03574 Hz
218TeZ=52N=35L=78.0318724 mf=19.01787 Hz
218TeZ=52N=36L=156.0637447 mf=9.50893 Hz
218TeZ=52N=37L=312.1274895 mf=4.75447 Hz
218TeZ=52N=38L=624.2549789 mf=2.37723 Hz
218TeZ=52N=39L=1248.5099579 mf=1.18862 Hz
218TeZ=52N=40L=2497.0199158 mf=0.59431 Hz
218TeZ=52N=41L=4994.0398315 mf=0.29715 Hz
218TeZ=52N=42L=9988.0796631 mf=0.14858 Hz
218TeZ=52N=43L=19976.1593261 mf=0.07429 Hz
218TeZ=52N=44L=39952.3186523 mf=0.03714 Hz
218TeZ=52N=45L=79904.6373045 mf=0.01857 Hz
218TeZ=52N=46L=159809.2746090 mf=0.00929 Hz
218TeZ=52N=47L=319618.5492180 mf=0.00464 Hz
218TeZ=52N=48L=639237.0984360 mf=0.00232 Hz
218TeZ=52N=49L=1278474.1968721 mf=0.00116 Hz
218TeZ=52N=50L=2556948.3937441 mf=0.00058 Hz
218TeZ=52N=51L=5113896.7874882 mf=0.00029 Hz
218TeZ=52N=52L=10227793.5749764 mf=0.00015 Hz
218TeZ=52N=53L=20455587.1499527 mf=0.00007 Hz
218TeZ=52N=54L=40911174.2999055 mf=0.00004 Hz
218TeZ=52N=55L=81822348.5998109 mf=0.00002 Hz
218TeZ=52N=56L=163644697.1996218 mf=0.00001 Hz
218TeZ=52N=57L=327289394.3992436 mf=0.00000 Hz
218JZ=53N=17L=0.0003034 mf=4891355.96031 Hz
218JZ=53N=18L=0.0006068 mf=2445677.98016 Hz
218JZ=53N=19L=0.0012136 mf=1222838.99008 Hz
218JZ=53N=20L=0.0024271 mf=611419.49504 Hz
218JZ=53N=21L=0.0048543 mf=305709.74752 Hz
218JZ=53N=22L=0.0097086 mf=152854.87376 Hz
218JZ=53N=23L=0.0194171 mf=76427.43688 Hz
218JZ=53N=24L=0.0388342 mf=38213.71844 Hz
218JZ=53N=25L=0.0776684 mf=19106.85922 Hz
218JZ=53N=26L=0.1553369 mf=9553.42961 Hz
218JZ=53N=27L=0.3106738 mf=4776.71480 Hz
218JZ=53N=28L=0.6213475 mf=2388.35740 Hz
218JZ=53N=29L=1.2426951 mf=1194.17870 Hz
218JZ=53N=30L=2.4853902 mf=597.08935 Hz
218JZ=53N=31L=4.9707803 mf=298.54468 Hz
218JZ=53N=32L=9.9415607 mf=149.27234 Hz
218JZ=53N=33L=19.8831213 mf=74.63617 Hz
218JZ=53N=34L=39.7662426 mf=37.31808 Hz
218JZ=53N=35L=79.5324853 mf=18.65904 Hz
218JZ=53N=36L=159.0649706 mf=9.32952 Hz
218JZ=53N=37L=318.1299412 mf=4.66476 Hz
218JZ=53N=38L=636.2598824 mf=2.33238 Hz
218JZ=53N=39L=1272.5197648 mf=1.16619 Hz
218JZ=53N=40L=2545.0395295 mf=0.58310 Hz
218JZ=53N=41L=5090.0790591 mf=0.29155 Hz
218JZ=53N=42L=10180.1581181 mf=0.14577 Hz
218JZ=53N=43L=20360.3162362 mf=0.07289 Hz
218JZ=53N=44L=40720.6324725 mf=0.03644 Hz
218JZ=53N=45L=81441.2649450 mf=0.01822 Hz
218JZ=53N=46L=162882.5298899 mf=0.00911 Hz
218JZ=53N=47L=325765.0597799 mf=0.00456 Hz
218JZ=53N=48L=651530.1195598 mf=0.00228 Hz
218JZ=53N=49L=1303060.2391196 mf=0.00114 Hz
218JZ=53N=50L=2606120.4782392 mf=0.00057 Hz
218JZ=53N=51L=5212240.9564783 mf=0.00028 Hz
218JZ=53N=52L=10424481.9129567 mf=0.00014 Hz
218JZ=53N=53L=20848963.8259134 mf=0.00007 Hz
218JZ=53N=54L=41697927.6518267 mf=0.00004 Hz
218JZ=53N=55L=83395855.3036534 mf=0.00002 Hz
218JZ=53N=56L=166791710.6073068 mf=0.00001 Hz
218JZ=53N=57L=333583421.2146137 mf=0.00000 Hz
218XeZ=54N=17L=0.0003091 mf=4800775.29438 Hz
218XeZ=54N=18L=0.0006182 mf=2400387.64719 Hz
218XeZ=54N=19L=0.0012365 mf=1200193.82360 Hz
218XeZ=54N=20L=0.0024729 mf=600096.91180 Hz
218XeZ=54N=21L=0.0049459 mf=300048.45590 Hz
218XeZ=54N=22L=0.0098917 mf=150024.22795 Hz
218XeZ=54N=23L=0.0197835 mf=75012.11397 Hz
218XeZ=54N=24L=0.0395669 mf=37506.05699 Hz
218XeZ=54N=25L=0.0791339 mf=18753.02849 Hz
218XeZ=54N=26L=0.1582678 mf=9376.51425 Hz
218XeZ=54N=27L=0.3165355 mf=4688.25712 Hz
218XeZ=54N=28L=0.6330711 mf=2344.12856 Hz
218XeZ=54N=29L=1.2661422 mf=1172.06428 Hz
218XeZ=54N=30L=2.5322843 mf=586.03214 Hz
218XeZ=54N=31L=5.0645686 mf=293.01607 Hz
218XeZ=54N=32L=10.1291373 mf=146.50804 Hz
218XeZ=54N=33L=20.2582746 mf=73.25402 Hz
218XeZ=54N=34L=40.5165491 mf=36.62701 Hz
218XeZ=54N=35L=81.0330982 mf=18.31350 Hz
218XeZ=54N=36L=162.0661965 mf=9.15675 Hz
218XeZ=54N=37L=324.1323929 mf=4.57838 Hz
218XeZ=54N=38L=648.2647858 mf=2.28919 Hz
218XeZ=54N=39L=1296.5295716 mf=1.14459 Hz
218XeZ=54N=40L=2593.0591433 mf=0.57230 Hz
218XeZ=54N=41L=5186.1182866 mf=0.28615 Hz
218XeZ=54N=42L=10372.2365732 mf=0.14307 Hz
218XeZ=54N=43L=20744.4731464 mf=0.07154 Hz
218XeZ=54N=44L=41488.9462927 mf=0.03577 Hz
218XeZ=54N=45L=82977.8925854 mf=0.01788 Hz
218XeZ=54N=46L=165955.7851709 mf=0.00894 Hz
218XeZ=54N=47L=331911.5703418 mf=0.00447 Hz
218XeZ=54N=48L=663823.1406836 mf=0.00224 Hz
218XeZ=54N=49L=1327646.2813671 mf=0.00112 Hz
218XeZ=54N=50L=2655292.5627343 mf=0.00056 Hz
218XeZ=54N=51L=5310585.1254685 mf=0.00028 Hz
218XeZ=54N=52L=10621170.2509370 mf=0.00014 Hz
218XeZ=54N=53L=21242340.5018740 mf=0.00007 Hz
218XeZ=54N=54L=42484681.0037480 mf=0.00003 Hz
218XeZ=54N=55L=84969362.0074959 mf=0.00002 Hz
218XeZ=54N=56L=169938724.0149919 mf=0.00001 Hz
218XeZ=54N=57L=339877448.0299838 mf=0.00000 Hz
218CsZ=55N=17L=0.0003148 mf=4713488.47085 Hz
218CsZ=55N=18L=0.0006297 mf=2356744.23542 Hz
218CsZ=55N=19L=0.0012594 mf=1178372.11771 Hz
218CsZ=55N=20L=0.0025187 mf=589186.05886 Hz
218CsZ=55N=21L=0.0050375 mf=294593.02943 Hz
218CsZ=55N=22L=0.0100749 mf=147296.51471 Hz
218CsZ=55N=23L=0.0201498 mf=73648.25736 Hz
218CsZ=55N=24L=0.0402997 mf=36824.12868 Hz
218CsZ=55N=25L=0.0805993 mf=18412.06434 Hz
218CsZ=55N=26L=0.1611987 mf=9206.03217 Hz
218CsZ=55N=27L=0.3223973 mf=4603.01608 Hz
218CsZ=55N=28L=0.6447946 mf=2301.50804 Hz
218CsZ=55N=29L=1.2895892 mf=1150.75402 Hz
218CsZ=55N=30L=2.5791785 mf=575.37701 Hz
218CsZ=55N=31L=5.1583569 mf=287.68851 Hz
218CsZ=55N=32L=10.3167139 mf=143.84425 Hz
218CsZ=55N=33L=20.6334278 mf=71.92213 Hz
218CsZ=55N=34L=41.2668556 mf=35.96106 Hz
218CsZ=55N=35L=82.5337112 mf=17.98053 Hz
218CsZ=55N=36L=165.0674223 mf=8.99027 Hz
218CsZ=55N=37L=330.1348446 mf=4.49513 Hz
218CsZ=55N=38L=660.2696893 mf=2.24757 Hz
218CsZ=55N=39L=1320.5393785 mf=1.12378 Hz
218CsZ=55N=40L=2641.0787571 mf=0.56189 Hz
218CsZ=55N=41L=5282.1575141 mf=0.28095 Hz
218CsZ=55N=42L=10564.3150282 mf=0.14047 Hz
218CsZ=55N=43L=21128.6300565 mf=0.07024 Hz
218CsZ=55N=44L=42257.2601130 mf=0.03512 Hz
218CsZ=55N=45L=84514.5202259 mf=0.01756 Hz
218CsZ=55N=46L=169029.0404518 mf=0.00878 Hz
218CsZ=55N=47L=338058.0809037 mf=0.00439 Hz
218CsZ=55N=48L=676116.1618073 mf=0.00219 Hz
218CsZ=55N=49L=1352232.3236147 mf=0.00110 Hz
218CsZ=55N=50L=2704464.6472293 mf=0.00055 Hz
218CsZ=55N=51L=5408929.2944587 mf=0.00027 Hz
218CsZ=55N=52L=10817858.5889173 mf=0.00014 Hz
218CsZ=55N=53L=21635717.1778346 mf=0.00007 Hz
218CsZ=55N=54L=43271434.3556692 mf=0.00003 Hz
218CsZ=55N=55L=86542868.7113385 mf=0.00002 Hz
218CsZ=55N=56L=173085737.4226769 mf=0.00001 Hz
218CsZ=55N=57L=346171474.8453538 mf=0.00000 Hz
218BaZ=56N=17L=0.0003206 mf=4629319.03387 Hz
218BaZ=56N=18L=0.0006411 mf=2314659.51693 Hz
218BaZ=56N=19L=0.0012823 mf=1157329.75847 Hz
218BaZ=56N=20L=0.0025645 mf=578664.87923 Hz
218BaZ=56N=21L=0.0051290 mf=289332.43962 Hz
218BaZ=56N=22L=0.0102581 mf=144666.21981 Hz
218BaZ=56N=23L=0.0205162 mf=72333.10990 Hz
218BaZ=56N=24L=0.0410324 mf=36166.55495 Hz
218BaZ=56N=25L=0.0820648 mf=18083.27748 Hz
218BaZ=56N=26L=0.1641295 mf=9041.63874 Hz
218BaZ=56N=27L=0.3282591 mf=4520.81937 Hz
218BaZ=56N=28L=0.6565182 mf=2260.40968 Hz
218BaZ=56N=29L=1.3130363 mf=1130.20484 Hz
218BaZ=56N=30L=2.6260726 mf=565.10242 Hz
218BaZ=56N=31L=5.2521453 mf=282.55121 Hz
218BaZ=56N=32L=10.5042905 mf=141.27561 Hz
218BaZ=56N=33L=21.0085810 mf=70.63780 Hz
218BaZ=56N=34L=42.0171620 mf=35.31890 Hz
218BaZ=56N=35L=84.0343241 mf=17.65945 Hz
218BaZ=56N=36L=168.0686482 mf=8.82973 Hz
218BaZ=56N=37L=336.1372964 mf=4.41486 Hz
218BaZ=56N=38L=672.2745927 mf=2.20743 Hz
218BaZ=56N=39L=1344.5491854 mf=1.10372 Hz
218BaZ=56N=40L=2689.0983708 mf=0.55186 Hz
218BaZ=56N=41L=5378.1967416 mf=0.27593 Hz
218BaZ=56N=42L=10756.3934833 mf=0.13796 Hz
218BaZ=56N=43L=21512.7869666 mf=0.06898 Hz
218BaZ=56N=44L=43025.5739332 mf=0.03449 Hz
218BaZ=56N=45L=86051.1478664 mf=0.01725 Hz
218BaZ=56N=46L=172102.2957328 mf=0.00862 Hz
218BaZ=56N=47L=344204.5914656 mf=0.00431 Hz
218BaZ=56N=48L=688409.1829311 mf=0.00216 Hz
218BaZ=56N=49L=1376818.3658622 mf=0.00108 Hz
218BaZ=56N=50L=2753636.7317244 mf=0.00054 Hz
218BaZ=56N=51L=5507273.4634488 mf=0.00027 Hz
218BaZ=56N=52L=11014546.9268976 mf=0.00013 Hz
218BaZ=56N=53L=22029093.8537952 mf=0.00007 Hz
218BaZ=56N=54L=44058187.7075905 mf=0.00003 Hz
218BaZ=56N=55L=88116375.4151810 mf=0.00002 Hz
218BaZ=56N=56L=176232750.8303619 mf=0.00001 Hz
218BaZ=56N=57L=352465501.6607239 mf=0.00000 Hz
218LaZ=57N=17L=0.0003263 mf=4548102.91047 Hz
218LaZ=57N=18L=0.0006526 mf=2274051.45523 Hz
218LaZ=57N=19L=0.0013052 mf=1137025.72762 Hz
218LaZ=57N=20L=0.0026103 mf=568512.86381 Hz
218LaZ=57N=21L=0.0052206 mf=284256.43190 Hz
218LaZ=57N=22L=0.0104413 mf=142128.21595 Hz
218LaZ=57N=23L=0.0208826 mf=71064.10798 Hz
218LaZ=57N=24L=0.0417651 mf=35532.05399 Hz
218LaZ=57N=25L=0.0835302 mf=17766.02699 Hz
218LaZ=57N=26L=0.1670604 mf=8883.01350 Hz
218LaZ=57N=27L=0.3341208 mf=4441.50675 Hz
218LaZ=57N=28L=0.6682417 mf=2220.75337 Hz
218LaZ=57N=29L=1.3364834 mf=1110.37669 Hz
218LaZ=57N=30L=2.6729668 mf=555.18834 Hz
218LaZ=57N=31L=5.3459336 mf=277.59417 Hz
218LaZ=57N=32L=10.6918671 mf=138.79709 Hz
218LaZ=57N=33L=21.3837343 mf=69.39854 Hz
218LaZ=57N=34L=42.7674685 mf=34.69927 Hz
218LaZ=57N=35L=85.5349370 mf=17.34964 Hz
218LaZ=57N=36L=171.0698740 mf=8.67482 Hz
218LaZ=57N=37L=342.1397481 mf=4.33741 Hz
218LaZ=57N=38L=684.2794961 mf=2.16870 Hz
218LaZ=57N=39L=1368.5589923 mf=1.08435 Hz
218LaZ=57N=40L=2737.1179846 mf=0.54218 Hz
218LaZ=57N=41L=5474.2359692 mf=0.27109 Hz
218LaZ=57N=42L=10948.4719384 mf=0.13554 Hz
218LaZ=57N=43L=21896.9438767 mf=0.06777 Hz
218LaZ=57N=44L=43793.8877534 mf=0.03389 Hz
218LaZ=57N=45L=87587.7755069 mf=0.01694 Hz
218LaZ=57N=46L=175175.5510137 mf=0.00847 Hz
218LaZ=57N=47L=350351.1020274 mf=0.00424 Hz
218LaZ=57N=48L=700702.2040549 mf=0.00212 Hz
218LaZ=57N=49L=1401404.4081097 mf=0.00106 Hz
218LaZ=57N=50L=2802808.8162195 mf=0.00053 Hz
218LaZ=57N=51L=5605617.6324390 mf=0.00026 Hz
218LaZ=57N=52L=11211235.2648779 mf=0.00013 Hz
218LaZ=57N=53L=22422470.5297559 mf=0.00007 Hz
218LaZ=57N=54L=44844941.0595117 mf=0.00003 Hz
218LaZ=57N=55L=89689882.1190235 mf=0.00002 Hz
218LaZ=57N=56L=179379764.2380470 mf=0.00001 Hz
218LaZ=57N=57L=358759528.4760939 mf=0.00000 Hz
218CeZ=58N=17L=0.0003320 mf=4469687.34304 Hz
218CeZ=58N=18L=0.0006640 mf=2234843.67152 Hz
218CeZ=58N=19L=0.0013281 mf=1117421.83576 Hz
218CeZ=58N=20L=0.0026561 mf=558710.91788 Hz
218CeZ=58N=21L=0.0053122 mf=279355.45894 Hz
218CeZ=58N=22L=0.0106245 mf=139677.72947 Hz
218CeZ=58N=23L=0.0212489 mf=69838.86474 Hz
218CeZ=58N=24L=0.0424978 mf=34919.43237 Hz
218CeZ=58N=25L=0.0849957 mf=17459.71618 Hz
218CeZ=58N=26L=0.1699913 mf=8729.85809 Hz
218CeZ=58N=27L=0.3399826 mf=4364.92905 Hz
218CeZ=58N=28L=0.6799652 mf=2182.46452 Hz
218CeZ=58N=29L=1.3599305 mf=1091.23226 Hz
218CeZ=58N=30L=2.7198609 mf=545.61613 Hz
218CeZ=58N=31L=5.4397219 mf=272.80807 Hz
218CeZ=58N=32L=10.8794437 mf=136.40403 Hz
218CeZ=58N=33L=21.7588875 mf=68.20202 Hz
218CeZ=58N=34L=43.5177750 mf=34.10101 Hz
218CeZ=58N=35L=87.0355499 mf=17.05050 Hz
218CeZ=58N=36L=174.0710999 mf=8.52525 Hz
218CeZ=58N=37L=348.1421998 mf=4.26263 Hz
218CeZ=58N=38L=696.2843996 mf=2.13131 Hz
218CeZ=58N=39L=1392.5687992 mf=1.06566 Hz
218CeZ=58N=40L=2785.1375984 mf=0.53283 Hz
218CeZ=58N=41L=5570.2751967 mf=0.26641 Hz
218CeZ=58N=42L=11140.5503934 mf=0.13321 Hz
218CeZ=58N=43L=22281.1007868 mf=0.06660 Hz
218CeZ=58N=44L=44562.2015737 mf=0.03330 Hz
218CeZ=58N=45L=89124.4031473 mf=0.01665 Hz
218CeZ=58N=46L=178248.8062947 mf=0.00833 Hz
218CeZ=58N=47L=356497.6125893 mf=0.00416 Hz
218CeZ=58N=48L=712995.2251786 mf=0.00208 Hz
218CeZ=58N=49L=1425990.4503573 mf=0.00104 Hz
218CeZ=58N=50L=2851980.9007146 mf=0.00052 Hz
218CeZ=58N=51L=5703961.8014291 mf=0.00026 Hz
218CeZ=58N=52L=11407923.6028583 mf=0.00013 Hz
218CeZ=58N=53L=22815847.2057165 mf=0.00007 Hz
218CeZ=58N=54L=45631694.4114330 mf=0.00003 Hz
218CeZ=58N=55L=91263388.8228660 mf=0.00002 Hz
218CeZ=58N=56L=182526777.6457320 mf=0.00001 Hz
218CeZ=58N=57L=365053555.2914640 mf=0.00000 Hz
218PrZ=59N=17L=0.0003377 mf=4393929.93045 Hz
218PrZ=59N=18L=0.0006755 mf=2196964.96523 Hz
218PrZ=59N=19L=0.0013510 mf=1098482.48261 Hz
218PrZ=59N=20L=0.0027019 mf=549241.24131 Hz
218PrZ=59N=21L=0.0054038 mf=274620.62065 Hz
218PrZ=59N=22L=0.0108076 mf=137310.31033 Hz
218PrZ=59N=23L=0.0216153 mf=68655.15516 Hz
218PrZ=59N=24L=0.0432305 mf=34327.57758 Hz
218PrZ=59N=25L=0.0864611 mf=17163.78879 Hz
218PrZ=59N=26L=0.1729222 mf=8581.89440 Hz
218PrZ=59N=27L=0.3458444 mf=4290.94720 Hz
218PrZ=59N=28L=0.6916888 mf=2145.47360 Hz
218PrZ=59N=29L=1.3833775 mf=1072.73680 Hz
218PrZ=59N=30L=2.7667551 mf=536.36840 Hz
218PrZ=59N=31L=5.5335102 mf=268.18420 Hz
218PrZ=59N=32L=11.0670204 mf=134.09210 Hz
218PrZ=59N=33L=22.1340407 mf=67.04605 Hz
218PrZ=59N=34L=44.2680814 mf=33.52302 Hz
218PrZ=59N=35L=88.5361629 mf=16.76151 Hz
218PrZ=59N=36L=177.0723258 mf=8.38076 Hz
218PrZ=59N=37L=354.1446515 mf=4.19038 Hz
218PrZ=59N=38L=708.2893030 mf=2.09519 Hz
218PrZ=59N=39L=1416.5786061 mf=1.04759 Hz
218PrZ=59N=40L=2833.1572121 mf=0.52380 Hz
218PrZ=59N=41L=5666.3144242 mf=0.26190 Hz
218PrZ=59N=42L=11332.6288485 mf=0.13095 Hz
218PrZ=59N=43L=22665.2576970 mf=0.06547 Hz
218PrZ=59N=44L=45330.5153939 mf=0.03274 Hz
218PrZ=59N=45L=90661.0307878 mf=0.01637 Hz
218PrZ=59N=46L=181322.0615756 mf=0.00818 Hz
218PrZ=59N=47L=362644.1231512 mf=0.00409 Hz
218PrZ=59N=48L=725288.2463024 mf=0.00205 Hz
218PrZ=59N=49L=1450576.4926048 mf=0.00102 Hz
218PrZ=59N=50L=2901152.9852096 mf=0.00051 Hz
218PrZ=59N=51L=5802305.9704193 mf=0.00026 Hz
218PrZ=59N=52L=11604611.9408386 mf=0.00013 Hz
218PrZ=59N=53L=23209223.8816771 mf=0.00006 Hz
218PrZ=59N=54L=46418447.7633543 mf=0.00003 Hz
218PrZ=59N=55L=92836895.5267085 mf=0.00002 Hz
218PrZ=59N=56L=185673791.0534171 mf=0.00001 Hz
218PrZ=59N=57L=371347582.1068341 mf=0.00000 Hz
218NdZ=60N=17L=0.0003435 mf=4320697.76494 Hz
218NdZ=60N=18L=0.0006869 mf=2160348.88247 Hz
218NdZ=60N=19L=0.0013739 mf=1080174.44124 Hz
218NdZ=60N=20L=0.0027477 mf=540087.22062 Hz
218NdZ=60N=21L=0.0054954 mf=270043.61031 Hz
218NdZ=60N=22L=0.0109908 mf=135021.80515 Hz
218NdZ=60N=23L=0.0219816 mf=67510.90258 Hz
218NdZ=60N=24L=0.0439633 mf=33755.45129 Hz
218NdZ=60N=25L=0.0879265 mf=16877.72564 Hz
218NdZ=60N=26L=0.1758531 mf=8438.86282 Hz
218NdZ=60N=27L=0.3517062 mf=4219.43141 Hz
218NdZ=60N=28L=0.7034123 mf=2109.71571 Hz
218NdZ=60N=29L=1.4068246 mf=1054.85785 Hz
218NdZ=60N=30L=2.8136492 mf=527.42893 Hz
218NdZ=60N=31L=5.6272985 mf=263.71446 Hz
218NdZ=60N=32L=11.2545970 mf=131.85723 Hz
218NdZ=60N=33L=22.5091940 mf=65.92862 Hz
218NdZ=60N=34L=45.0183879 mf=32.96431 Hz
218NdZ=60N=35L=90.0367758 mf=16.48215 Hz
218NdZ=60N=36L=180.0735516 mf=8.24108 Hz
218NdZ=60N=37L=360.1471032 mf=4.12054 Hz
218NdZ=60N=38L=720.2942065 mf=2.06027 Hz
218NdZ=60N=39L=1440.5884129 mf=1.03013 Hz
218NdZ=60N=40L=2881.1768259 mf=0.51507 Hz
218NdZ=60N=41L=5762.3536518 mf=0.25753 Hz
218NdZ=60N=42L=11524.7073035 mf=0.12877 Hz
218NdZ=60N=43L=23049.4146071 mf=0.06438 Hz
218NdZ=60N=44L=46098.8292141 mf=0.03219 Hz
218NdZ=60N=45L=92197.6584283 mf=0.01610 Hz
218NdZ=60N=46L=184395.3168565 mf=0.00805 Hz
218NdZ=60N=47L=368790.6337131 mf=0.00402 Hz
218NdZ=60N=48L=737581.2674262 mf=0.00201 Hz
218NdZ=60N=49L=1475162.5348524 mf=0.00101 Hz
218NdZ=60N=50L=2950325.0697047 mf=0.00050 Hz
218NdZ=60N=51L=5900650.1394094 mf=0.00025 Hz
218NdZ=60N=52L=11801300.2788189 mf=0.00013 Hz
218NdZ=60N=53L=23602600.5576378 mf=0.00006 Hz
218NdZ=60N=54L=47205201.1152755 mf=0.00003 Hz
218NdZ=60N=55L=94410402.2305511 mf=0.00002 Hz
218NdZ=60N=56L=188820804.4611021 mf=0.00001 Hz
218NdZ=60N=57L=377641608.9222042 mf=0.00000 Hz
218PmZ=61N=17L=0.0003492 mf=4249866.65404 Hz
218PmZ=61N=18L=0.0006984 mf=2124933.32702 Hz
218PmZ=61N=19L=0.0013967 mf=1062466.66351 Hz
218PmZ=61N=20L=0.0027935 mf=531233.33176 Hz
218PmZ=61N=21L=0.0055870 mf=265616.66588 Hz
218PmZ=61N=22L=0.0111740 mf=132808.33294 Hz
218PmZ=61N=23L=0.0223480 mf=66404.16647 Hz
218PmZ=61N=24L=0.0446960 mf=33202.08323 Hz
218PmZ=61N=25L=0.0893920 mf=16601.04162 Hz
218PmZ=61N=26L=0.1787840 mf=8300.52081 Hz
218PmZ=61N=27L=0.3575679 mf=4150.26040 Hz
218PmZ=61N=28L=0.7151358 mf=2075.13020 Hz
218PmZ=61N=29L=1.4302717 mf=1037.56510 Hz
218PmZ=61N=30L=2.8605434 mf=518.78255 Hz
218PmZ=61N=31L=5.7210868 mf=259.39128 Hz
218PmZ=61N=32L=11.4421736 mf=129.69564 Hz
218PmZ=61N=33L=22.8843472 mf=64.84782 Hz
218PmZ=61N=34L=45.7686944 mf=32.42391 Hz
218PmZ=61N=35L=91.5373887 mf=16.21195 Hz
218PmZ=61N=36L=183.0747775 mf=8.10598 Hz
218PmZ=61N=37L=366.1495550 mf=4.05299 Hz
218PmZ=61N=38L=732.2991099 mf=2.02649 Hz
218PmZ=61N=39L=1464.5982198 mf=1.01325 Hz
218PmZ=61N=40L=2929.1964396 mf=0.50662 Hz
218PmZ=61N=41L=5858.3928793 mf=0.25331 Hz
218PmZ=61N=42L=11716.7857586 mf=0.12666 Hz
218PmZ=61N=43L=23433.5715172 mf=0.06333 Hz
218PmZ=61N=44L=46867.1430344 mf=0.03166 Hz
218PmZ=61N=45L=93734.2860687 mf=0.01583 Hz
218PmZ=61N=46L=187468.5721375 mf=0.00792 Hz
218PmZ=61N=47L=374937.1442750 mf=0.00396 Hz
218PmZ=61N=48L=749874.2885500 mf=0.00198 Hz
218PmZ=61N=49L=1499748.5770999 mf=0.00099 Hz
218PmZ=61N=50L=2999497.1541998 mf=0.00049 Hz
218PmZ=61N=51L=5998994.3083996 mf=0.00025 Hz
218PmZ=61N=52L=11997988.6167992 mf=0.00012 Hz
218PmZ=61N=53L=23995977.2335984 mf=0.00006 Hz
218PmZ=61N=54L=47991954.4671968 mf=0.00003 Hz
218PmZ=61N=55L=95983908.9343936 mf=0.00002 Hz
218PmZ=61N=56L=191967817.8687871 mf=0.00001 Hz
218PmZ=61N=57L=383935635.7375742 mf=0.00000 Hz
218SmZ=62N=17L=0.0003549 mf=4181320.41769 Hz
218SmZ=62N=18L=0.0007098 mf=2090660.20884 Hz
218SmZ=62N=19L=0.0014196 mf=1045330.10442 Hz
218SmZ=62N=20L=0.0028393 mf=522665.05221 Hz
218SmZ=62N=21L=0.0056786 mf=261332.52611 Hz
218SmZ=62N=22L=0.0113572 mf=130666.26305 Hz
218SmZ=62N=23L=0.0227144 mf=65333.13153 Hz
218SmZ=62N=24L=0.0454287 mf=32666.56576 Hz
218SmZ=62N=25L=0.0908574 mf=16333.28288 Hz
218SmZ=62N=26L=0.1817148 mf=8166.64144 Hz
218SmZ=62N=27L=0.3634297 mf=4083.32072 Hz
218SmZ=62N=28L=0.7268594 mf=2041.66036 Hz
218SmZ=62N=29L=1.4537188 mf=1020.83018 Hz
218SmZ=62N=30L=2.9074376 mf=510.41509 Hz
218SmZ=62N=31L=5.8148751 mf=255.20755 Hz
218SmZ=62N=32L=11.6297502 mf=127.60377 Hz
218SmZ=62N=33L=23.2595004 mf=63.80189 Hz
218SmZ=62N=34L=46.5190008 mf=31.90094 Hz
218SmZ=62N=35L=93.0380017 mf=15.95047 Hz
218SmZ=62N=36L=186.0760033 mf=7.97524 Hz
218SmZ=62N=37L=372.1520067 mf=3.98762 Hz
218SmZ=62N=38L=744.3040134 mf=1.99381 Hz
218SmZ=62N=39L=1488.6080267 mf=0.99690 Hz
218SmZ=62N=40L=2977.2160534 mf=0.49845 Hz
218SmZ=62N=41L=5954.4321068 mf=0.24923 Hz
218SmZ=62N=42L=11908.8642137 mf=0.12461 Hz
218SmZ=62N=43L=23817.7284273 mf=0.06231 Hz
218SmZ=62N=44L=47635.4568546 mf=0.03115 Hz
218SmZ=62N=45L=95270.9137092 mf=0.01558 Hz
218SmZ=62N=46L=190541.8274184 mf=0.00779 Hz
218SmZ=62N=47L=381083.6548369 mf=0.00389 Hz
218SmZ=62N=48L=762167.3096737 mf=0.00195 Hz
218SmZ=62N=49L=1524334.6193474 mf=0.00097 Hz
218SmZ=62N=50L=3048669.2386949 mf=0.00049 Hz
218SmZ=62N=51L=6097338.4773898 mf=0.00024 Hz
218SmZ=62N=52L=12194676.9547795 mf=0.00012 Hz
218SmZ=62N=53L=24389353.9095590 mf=0.00006 Hz
218SmZ=62N=54L=48778707.8191180 mf=0.00003 Hz
218SmZ=62N=55L=97557415.6382361 mf=0.00002 Hz
218SmZ=62N=56L=195114831.2764722 mf=0.00001 Hz
218SmZ=62N=57L=390229662.5529443 mf=0.00000 Hz
218EuZ=63N=17L=0.0003606 mf=4114950.25233 Hz
218EuZ=63N=18L=0.0007213 mf=2057475.12616 Hz
218EuZ=63N=19L=0.0014425 mf=1028737.56308 Hz
218EuZ=63N=20L=0.0028851 mf=514368.78154 Hz
218EuZ=63N=21L=0.0057702 mf=257184.39077 Hz
218EuZ=63N=22L=0.0115404 mf=128592.19539 Hz
218EuZ=63N=23L=0.0230807 mf=64296.09769 Hz
218EuZ=63N=24L=0.0461614 mf=32148.04885 Hz
218EuZ=63N=25L=0.0923229 mf=16074.02442 Hz
218EuZ=63N=26L=0.1846457 mf=8037.01221 Hz
218EuZ=63N=27L=0.3692915 mf=4018.50611 Hz
218EuZ=63N=28L=0.7385829 mf=2009.25305 Hz
218EuZ=63N=29L=1.4771659 mf=1004.62653 Hz
218EuZ=63N=30L=2.9543317 mf=502.31326 Hz
218EuZ=63N=31L=5.9086634 mf=251.15663 Hz
218EuZ=63N=32L=11.8173268 mf=125.57832 Hz
218EuZ=63N=33L=23.6346536 mf=62.78916 Hz
218EuZ=63N=34L=47.2693073 mf=31.39458 Hz
218EuZ=63N=35L=94.5386146 mf=15.69729 Hz
218EuZ=63N=36L=189.0772292 mf=7.84864 Hz
218EuZ=63N=37L=378.1544584 mf=3.92432 Hz
218EuZ=63N=38L=756.3089168 mf=1.96216 Hz
218EuZ=63N=39L=1512.6178336 mf=0.98108 Hz
218EuZ=63N=40L=3025.2356672 mf=0.49054 Hz
218EuZ=63N=41L=6050.4713344 mf=0.24527 Hz
218EuZ=63N=42L=12100.9426687 mf=0.12264 Hz
218EuZ=63N=43L=24201.8853374 mf=0.06132 Hz
218EuZ=63N=44L=48403.7706748 mf=0.03066 Hz
218EuZ=63N=45L=96807.5413497 mf=0.01533 Hz
218EuZ=63N=46L=193615.0826994 mf=0.00766 Hz
218EuZ=63N=47L=387230.1653987 mf=0.00383 Hz
218EuZ=63N=48L=774460.3307975 mf=0.00192 Hz
218EuZ=63N=49L=1548920.6615950 mf=0.00096 Hz
218EuZ=63N=50L=3097841.3231900 mf=0.00048 Hz
218EuZ=63N=51L=6195682.6463799 mf=0.00024 Hz
218EuZ=63N=52L=12391365.2927598 mf=0.00012 Hz
218EuZ=63N=53L=24782730.5855197 mf=0.00006 Hz
218EuZ=63N=54L=49565461.1710393 mf=0.00003 Hz
218EuZ=63N=55L=99130922.3420786 mf=0.00001 Hz
218EuZ=63N=56L=198261844.6841572 mf=0.00001 Hz
218EuZ=63N=57L=396523689.3683144 mf=0.00000 Hz
218GdZ=64N=17L=0.0003664 mf=4050654.15463 Hz
218GdZ=64N=18L=0.0007327 mf=2025327.07732 Hz
218GdZ=64N=19L=0.0014654 mf=1012663.53866 Hz
218GdZ=64N=20L=0.0029309 mf=506331.76933 Hz
218GdZ=64N=21L=0.0058618 mf=253165.88466 Hz
218GdZ=64N=22L=0.0117235 mf=126582.94233 Hz
218GdZ=64N=23L=0.0234471 mf=63291.47117 Hz
218GdZ=64N=24L=0.0468942 mf=31645.73558 Hz
218GdZ=64N=25L=0.0937883 mf=15822.86779 Hz
218GdZ=64N=26L=0.1875766 mf=7911.43390 Hz
218GdZ=64N=27L=0.3751532 mf=3955.71695 Hz
218GdZ=64N=28L=0.7503065 mf=1977.85847 Hz
218GdZ=64N=29L=1.5006129 mf=988.92924 Hz
218GdZ=64N=30L=3.0012259 mf=494.46462 Hz
218GdZ=64N=31L=6.0024517 mf=247.23231 Hz
218GdZ=64N=32L=12.0049034 mf=123.61615 Hz
218GdZ=64N=33L=24.0098069 mf=61.80808 Hz
218GdZ=64N=34L=48.0196138 mf=30.90404 Hz
218GdZ=64N=35L=96.0392275 mf=15.45202 Hz
218GdZ=64N=36L=192.0784551 mf=7.72601 Hz
218GdZ=64N=37L=384.1569101 mf=3.86300 Hz
218GdZ=64N=38L=768.3138202 mf=1.93150 Hz
218GdZ=64N=39L=1536.6276405 mf=0.96575 Hz
218GdZ=64N=40L=3073.2552809 mf=0.48288 Hz
218GdZ=64N=41L=6146.5105619 mf=0.24144 Hz
218GdZ=64N=42L=12293.0211238 mf=0.12072 Hz
218GdZ=64N=43L=24586.0422475 mf=0.06036 Hz
218GdZ=64N=44L=49172.0844951 mf=0.03018 Hz
218GdZ=64N=45L=98344.1689902 mf=0.01509 Hz
218GdZ=64N=46L=196688.3379803 mf=0.00754 Hz
218GdZ=64N=47L=393376.6759606 mf=0.00377 Hz
218GdZ=64N=48L=786753.3519213 mf=0.00189 Hz
218GdZ=64N=49L=1573506.7038425 mf=0.00094 Hz
218GdZ=64N=50L=3147013.4076850 mf=0.00047 Hz
218GdZ=64N=51L=6294026.8153701 mf=0.00024 Hz
218GdZ=64N=52L=12588053.6307401 mf=0.00012 Hz
218GdZ=64N=53L=25176107.2614803 mf=0.00006 Hz
218GdZ=64N=54L=50352214.5229606 mf=0.00003 Hz
218GdZ=64N=55L=100704429.0459211 mf=0.00001 Hz
218GdZ=64N=56L=201408858.0918422 mf=0.00001 Hz
218GdZ=64N=57L=402817716.1836845 mf=0.00000 Hz
218TbZ=65N=17L=0.0003721 mf=3988336.39841 Hz
218TbZ=65N=18L=0.0007442 mf=1994168.19920 Hz
218TbZ=65N=19L=0.0014883 mf=997084.09960 Hz
218TbZ=65N=20L=0.0029767 mf=498542.04980 Hz
218TbZ=65N=21L=0.0059534 mf=249271.02490 Hz
218TbZ=65N=22L=0.0119067 mf=124635.51245 Hz
218TbZ=65N=23L=0.0238134 mf=62317.75623 Hz
218TbZ=65N=24L=0.0476269 mf=31158.87811 Hz
218TbZ=65N=25L=0.0952538 mf=15579.43906 Hz
218TbZ=65N=26L=0.1905075 mf=7789.71953 Hz
218TbZ=65N=27L=0.3810150 mf=3894.85976 Hz
218TbZ=65N=28L=0.7620300 mf=1947.42988 Hz
218TbZ=65N=29L=1.5240600 mf=973.71494 Hz
218TbZ=65N=30L=3.0481200 mf=486.85747 Hz
218TbZ=65N=31L=6.0962400 mf=243.42874 Hz
218TbZ=65N=32L=12.1924801 mf=121.71437 Hz
218TbZ=65N=33L=24.3849601 mf=60.85718 Hz
218TbZ=65N=34L=48.7699202 mf=30.42859 Hz
218TbZ=65N=35L=97.5398405 mf=15.21430 Hz
218TbZ=65N=36L=195.0796809 mf=7.60715 Hz
218TbZ=65N=37L=390.1593618 mf=3.80357 Hz
218TbZ=65N=38L=780.3187237 mf=1.90179 Hz
218TbZ=65N=39L=1560.6374474 mf=0.95089 Hz
218TbZ=65N=40L=3121.2748947 mf=0.47545 Hz
218TbZ=65N=41L=6242.5497894 mf=0.23772 Hz
218TbZ=65N=42L=12485.0995788 mf=0.11886 Hz
218TbZ=65N=43L=24970.1991577 mf=0.05943 Hz
218TbZ=65N=44L=49940.3983153 mf=0.02972 Hz
218TbZ=65N=45L=99880.7966306 mf=0.01486 Hz
218TbZ=65N=46L=199761.5932613 mf=0.00743 Hz
218TbZ=65N=47L=399523.1865225 mf=0.00371 Hz
218TbZ=65N=48L=799046.3730450 mf=0.00186 Hz
218TbZ=65N=49L=1598092.7460901 mf=0.00093 Hz
218TbZ=65N=50L=3196185.4921801 mf=0.00046 Hz
218TbZ=65N=51L=6392370.9843602 mf=0.00023 Hz
218TbZ=65N=52L=12784741.9687205 mf=0.00012 Hz
218TbZ=65N=53L=25569483.9374409 mf=0.00006 Hz
218TbZ=65N=54L=51138967.8748818 mf=0.00003 Hz
218TbZ=65N=55L=102277935.7497636 mf=0.00001 Hz
218TbZ=65N=56L=204555871.4995272 mf=0.00001 Hz
218TbZ=65N=57L=409111742.9990545 mf=0.00000 Hz
218DyZ=66N=17L=0.0003778 mf=3927907.05904 Hz
218DyZ=66N=18L=0.0007556 mf=1963953.52952 Hz
218DyZ=66N=19L=0.0015112 mf=981976.76476 Hz
218DyZ=66N=20L=0.0030225 mf=490988.38238 Hz
218DyZ=66N=21L=0.0060449 mf=245494.19119 Hz
218DyZ=66N=22L=0.0120899 mf=122747.09559 Hz
218DyZ=66N=23L=0.0241798 mf=61373.54780 Hz
218DyZ=66N=24L=0.0483596 mf=30686.77390 Hz
218DyZ=66N=25L=0.0967192 mf=15343.38695 Hz
218DyZ=66N=26L=0.1934384 mf=7671.69347 Hz
218DyZ=66N=27L=0.3868768 mf=3835.84674 Hz
218DyZ=66N=28L=0.7737535 mf=1917.92337 Hz
218DyZ=66N=29L=1.5475071 mf=958.96168 Hz
218DyZ=66N=30L=3.0950142 mf=479.48084 Hz
218DyZ=66N=31L=6.1900283 mf=239.74042 Hz
218DyZ=66N=32L=12.3800567 mf=119.87021 Hz
218DyZ=66N=33L=24.7601133 mf=59.93511 Hz
218DyZ=66N=34L=49.5202267 mf=29.96755 Hz
218DyZ=66N=35L=99.0404534 mf=14.98378 Hz
218DyZ=66N=36L=198.0809068 mf=7.49189 Hz
218DyZ=66N=37L=396.1618136 mf=3.74594 Hz
218DyZ=66N=38L=792.3236271 mf=1.87297 Hz
218DyZ=66N=39L=1584.6472542 mf=0.93649 Hz
218DyZ=66N=40L=3169.2945085 mf=0.46824 Hz
218DyZ=66N=41L=6338.5890169 mf=0.23412 Hz
218DyZ=66N=42L=12677.1780339 mf=0.11706 Hz
218DyZ=66N=43L=25354.3560678 mf=0.05853 Hz
218DyZ=66N=44L=50708.7121355 mf=0.02927 Hz
218DyZ=66N=45L=101417.4242711 mf=0.01463 Hz
218DyZ=66N=46L=202834.8485422 mf=0.00732 Hz
218DyZ=66N=47L=405669.6970844 mf=0.00366 Hz
218DyZ=66N=48L=811339.3941688 mf=0.00183 Hz
218DyZ=66N=49L=1622678.7883376 mf=0.00091 Hz
218DyZ=66N=50L=3245357.5766752 mf=0.00046 Hz
218DyZ=66N=51L=6490715.1533504 mf=0.00023 Hz
218DyZ=66N=52L=12981430.3067008 mf=0.00011 Hz
218DyZ=66N=53L=25962860.6134015 mf=0.00006 Hz
218DyZ=66N=54L=51925721.2268031 mf=0.00003 Hz
218DyZ=66N=55L=103851442.4536061 mf=0.00001 Hz
218DyZ=66N=56L=207702884.9072123 mf=0.00001 Hz
218DyZ=66N=57L=415405769.8144246 mf=0.00000 Hz
218HoZ=67N=17L=0.0003835 mf=3869281.58055 Hz
218HoZ=67N=18L=0.0007671 mf=1934640.79027 Hz
218HoZ=67N=19L=0.0015341 mf=967320.39514 Hz
218HoZ=67N=20L=0.0030683 mf=483660.19757 Hz
218HoZ=67N=21L=0.0061365 mf=241830.09878 Hz
218HoZ=67N=22L=0.0122731 mf=120915.04939 Hz
218HoZ=67N=23L=0.0245462 mf=60457.52470 Hz
218HoZ=67N=24L=0.0490923 mf=30228.76235 Hz
218HoZ=67N=25L=0.0981846 mf=15114.38117 Hz
218HoZ=67N=26L=0.1963693 mf=7557.19059 Hz
218HoZ=67N=27L=0.3927385 mf=3778.59529 Hz
218HoZ=67N=28L=0.7854771 mf=1889.29765 Hz
218HoZ=67N=29L=1.5709542 mf=944.64882 Hz
218HoZ=67N=30L=3.1419083 mf=472.32441 Hz
218HoZ=67N=31L=6.2838166 mf=236.16221 Hz
218HoZ=67N=32L=12.5676333 mf=118.08110 Hz
218HoZ=67N=33L=25.1352666 mf=59.04055 Hz
218HoZ=67N=34L=50.2705332 mf=29.52028 Hz
218HoZ=67N=35L=100.5410663 mf=14.76014 Hz
218HoZ=67N=36L=201.0821326 mf=7.38007 Hz
218HoZ=67N=37L=402.1642653 mf=3.69003 Hz
218HoZ=67N=38L=804.3285306 mf=1.84502 Hz
218HoZ=67N=39L=1608.6570611 mf=0.92251 Hz
218HoZ=67N=40L=3217.3141222 mf=0.46125 Hz
218HoZ=67N=41L=6434.6282445 mf=0.23063 Hz
218HoZ=67N=42L=12869.2564889 mf=0.11531 Hz
218HoZ=67N=43L=25738.5129779 mf=0.05766 Hz
218HoZ=67N=44L=51477.0259558 mf=0.02883 Hz
218HoZ=67N=45L=102954.0519116 mf=0.01441 Hz
218HoZ=67N=46L=205908.1038231 mf=0.00721 Hz
218HoZ=67N=47L=411816.2076463 mf=0.00360 Hz
218HoZ=67N=48L=823632.4152926 mf=0.00180 Hz
218HoZ=67N=49L=1647264.8305851 mf=0.00090 Hz
218HoZ=67N=50L=3294529.6611703 mf=0.00045 Hz
218HoZ=67N=51L=6589059.3223405 mf=0.00023 Hz
218HoZ=67N=52L=13178118.6446811 mf=0.00011 Hz
218HoZ=67N=53L=26356237.2893622 mf=0.00006 Hz
218HoZ=67N=54L=52712474.5787243 mf=0.00003 Hz
218HoZ=67N=55L=105424949.1574487 mf=0.00001 Hz
218HoZ=67N=56L=210849898.3148973 mf=0.00001 Hz
218HoZ=67N=57L=421699796.6297947 mf=0.00000 Hz
218ErZ=68N=17L=0.0003893 mf=3812380.38083 Hz
218ErZ=68N=18L=0.0007785 mf=1906190.19042 Hz
218ErZ=68N=19L=0.0015570 mf=953095.09521 Hz
218ErZ=68N=20L=0.0031141 mf=476547.54760 Hz
218ErZ=68N=21L=0.0062281 mf=238273.77380 Hz
218ErZ=68N=22L=0.0124563 mf=119136.88690 Hz
218ErZ=68N=23L=0.0249125 mf=59568.44345 Hz
218ErZ=68N=24L=0.0498250 mf=29784.22173 Hz
218ErZ=68N=25L=0.0996501 mf=14892.11086 Hz
218ErZ=68N=26L=0.1993002 mf=7446.05543 Hz
218ErZ=68N=27L=0.3986003 mf=3723.02772 Hz
218ErZ=68N=28L=0.7972006 mf=1861.51386 Hz
218ErZ=68N=29L=1.5944012 mf=930.75693 Hz
218ErZ=68N=30L=3.1888025 mf=465.37846 Hz
218ErZ=68N=31L=6.3776050 mf=232.68923 Hz
218ErZ=68N=32L=12.7552099 mf=116.34462 Hz
218ErZ=68N=33L=25.5104198 mf=58.17231 Hz
218ErZ=68N=34L=51.0208396 mf=29.08615 Hz
218ErZ=68N=35L=102.0416793 mf=14.54308 Hz
218ErZ=68N=36L=204.0833585 mf=7.27154 Hz
218ErZ=68N=37L=408.1667170 mf=3.63577 Hz
218ErZ=68N=38L=816.3334340 mf=1.81788 Hz
218ErZ=68N=39L=1632.6668680 mf=0.90894 Hz
218ErZ=68N=40L=3265.3337360 mf=0.45447 Hz
218ErZ=68N=41L=6530.6674720 mf=0.22724 Hz
218ErZ=68N=42L=13061.3349440 mf=0.11362 Hz
218ErZ=68N=43L=26122.6698880 mf=0.05681 Hz
218ErZ=68N=44L=52245.3397760 mf=0.02840 Hz
218ErZ=68N=45L=104490.6795520 mf=0.01420 Hz
218ErZ=68N=46L=208981.3591041 mf=0.00710 Hz
218ErZ=68N=47L=417962.7182082 mf=0.00355 Hz
218ErZ=68N=48L=835925.4364163 mf=0.00178 Hz
218ErZ=68N=49L=1671850.8728327 mf=0.00089 Hz
218ErZ=68N=50L=3343701.7456654 mf=0.00044 Hz
218ErZ=68N=51L=6687403.4913307 mf=0.00022 Hz
218ErZ=68N=52L=13374806.9826614 mf=0.00011 Hz
218ErZ=68N=53L=26749613.9653228 mf=0.00006 Hz
218ErZ=68N=54L=53499227.9306456 mf=0.00003 Hz
218ErZ=68N=55L=106998455.8612912 mf=0.00001 Hz
218ErZ=68N=56L=213996911.7225824 mf=0.00001 Hz
218ErZ=68N=57L=427993823.4451647 mf=0.00000 Hz
218TmZ=69N=17L=0.0003950 mf=3757128.49125 Hz
218TmZ=69N=18L=0.0007900 mf=1878564.24563 Hz
218TmZ=69N=19L=0.0015799 mf=939282.12281 Hz
218TmZ=69N=20L=0.0031599 mf=469641.06141 Hz
218TmZ=69N=21L=0.0063197 mf=234820.53070 Hz
218TmZ=69N=22L=0.0126394 mf=117410.26535 Hz
218TmZ=69N=23L=0.0252789 mf=58705.13268 Hz
218TmZ=69N=24L=0.0505578 mf=29352.56634 Hz
218TmZ=69N=25L=0.1011155 mf=14676.28317 Hz
218TmZ=69N=26L=0.2022310 mf=7338.14158 Hz
218TmZ=69N=27L=0.4044621 mf=3669.07079 Hz
218TmZ=69N=28L=0.8089242 mf=1834.53540 Hz
218TmZ=69N=29L=1.6178483 mf=917.26770 Hz
218TmZ=69N=30L=3.2356966 mf=458.63385 Hz
218TmZ=69N=31L=6.4713933 mf=229.31692 Hz
218TmZ=69N=32L=12.9427865 mf=114.65846 Hz
218TmZ=69N=33L=25.8855730 mf=57.32923 Hz
218TmZ=69N=34L=51.7711461 mf=28.66462 Hz
218TmZ=69N=35L=103.5422922 mf=14.33231 Hz
218TmZ=69N=36L=207.0845844 mf=7.16615 Hz
218TmZ=69N=37L=414.1691687 mf=3.58308 Hz
218TmZ=69N=38L=828.3383374 mf=1.79154 Hz
218TmZ=69N=39L=1656.6766749 mf=0.89577 Hz
218TmZ=69N=40L=3313.3533498 mf=0.44788 Hz
218TmZ=69N=41L=6626.7066995 mf=0.22394 Hz
218TmZ=69N=42L=13253.4133991 mf=0.11197 Hz
218TmZ=69N=43L=26506.8267981 mf=0.05599 Hz
218TmZ=69N=44L=53013.6535963 mf=0.02799 Hz
218TmZ=69N=45L=106027.3071925 mf=0.01400 Hz
218TmZ=69N=46L=212054.6143850 mf=0.00700 Hz
218TmZ=69N=47L=424109.2287701 mf=0.00350 Hz
218TmZ=69N=48L=848218.4575401 mf=0.00175 Hz
218TmZ=69N=49L=1696436.9150802 mf=0.00087 Hz
218TmZ=69N=50L=3392873.8301604 mf=0.00044 Hz
218TmZ=69N=51L=6785747.6603209 mf=0.00022 Hz
218TmZ=69N=52L=13571495.3206417 mf=0.00011 Hz
218TmZ=69N=53L=27142990.6412834 mf=0.00005 Hz
218TmZ=69N=54L=54285981.2825669 mf=0.00003 Hz
218TmZ=69N=55L=108571962.5651337 mf=0.00001 Hz
218TmZ=69N=56L=217143925.1302674 mf=0.00001 Hz
218TmZ=69N=57L=434287850.2605348 mf=0.00000 Hz
218YbZ=70N=17L=0.0004007 mf=3703455.22709 Hz
218YbZ=70N=18L=0.0008014 mf=1851727.61355 Hz
218YbZ=70N=19L=0.0016028 mf=925863.80677 Hz
218YbZ=70N=20L=0.0032057 mf=462931.90339 Hz
218YbZ=70N=21L=0.0064113 mf=231465.95169 Hz
218YbZ=70N=22L=0.0128226 mf=115732.97585 Hz
218YbZ=70N=23L=0.0256452 mf=57866.48792 Hz
218YbZ=70N=24L=0.0512905 mf=28933.24396 Hz
218YbZ=70N=25L=0.1025810 mf=14466.62198 Hz
218YbZ=70N=26L=0.2051619 mf=7233.31099 Hz
218YbZ=70N=27L=0.4103238 mf=3616.65550 Hz
218YbZ=70N=28L=0.8206477 mf=1808.32775 Hz
218YbZ=70N=29L=1.6412954 mf=904.16387 Hz
218YbZ=70N=30L=3.2825908 mf=452.08194 Hz
218YbZ=70N=31L=6.5651816 mf=226.04097 Hz
218YbZ=70N=32L=13.1303631 mf=113.02048 Hz
218YbZ=70N=33L=26.2607263 mf=56.51024 Hz
218YbZ=70N=34L=52.5214526 mf=28.25512 Hz
218YbZ=70N=35L=105.0429051 mf=14.12756 Hz
218YbZ=70N=36L=210.0858102 mf=7.06378 Hz
218YbZ=70N=37L=420.1716204 mf=3.53189 Hz
218YbZ=70N=38L=840.3432409 mf=1.76595 Hz
218YbZ=70N=39L=1680.6864818 mf=0.88297 Hz
218YbZ=70N=40L=3361.3729635 mf=0.44149 Hz
218YbZ=70N=41L=6722.7459271 mf=0.22074 Hz
218YbZ=70N=42L=13445.4918541 mf=0.11037 Hz
218YbZ=70N=43L=26890.9837082 mf=0.05519 Hz
218YbZ=70N=44L=53781.9674165 mf=0.02759 Hz
218YbZ=70N=45L=107563.9348330 mf=0.01380 Hz
218YbZ=70N=46L=215127.8696660 mf=0.00690 Hz
218YbZ=70N=47L=430255.7393319 mf=0.00345 Hz
218YbZ=70N=48L=860511.4786639 mf=0.00172 Hz
218YbZ=70N=49L=1721022.9573278 mf=0.00086 Hz
218YbZ=70N=50L=3442045.9146555 mf=0.00043 Hz
218YbZ=70N=51L=6884091.8293110 mf=0.00022 Hz
218YbZ=70N=52L=13768183.6586220 mf=0.00011 Hz
218YbZ=70N=53L=27536367.3172441 mf=0.00005 Hz
218YbZ=70N=54L=55072734.6344881 mf=0.00003 Hz
218YbZ=70N=55L=110145469.2689762 mf=0.00001 Hz
218YbZ=70N=56L=220290938.5379524 mf=0.00001 Hz
218YbZ=70N=57L=440581877.0759048 mf=0.00000 Hz
218LuZ=71N=17L=0.0004064 mf=3651293.88587 Hz
218LuZ=71N=18L=0.0008129 mf=1825646.94293 Hz
218LuZ=71N=19L=0.0016257 mf=912823.47147 Hz
218LuZ=71N=20L=0.0032515 mf=456411.73573 Hz
218LuZ=71N=21L=0.0065029 mf=228205.86787 Hz
218LuZ=71N=22L=0.0130058 mf=114102.93393 Hz
218LuZ=71N=23L=0.0260116 mf=57051.46697 Hz
218LuZ=71N=24L=0.0520232 mf=28525.73348 Hz
218LuZ=71N=25L=0.1040464 mf=14262.86674 Hz
218LuZ=71N=26L=0.2080928 mf=7131.43337 Hz
218LuZ=71N=27L=0.4161856 mf=3565.71669 Hz
218LuZ=71N=28L=0.8323712 mf=1782.85834 Hz
218LuZ=71N=29L=1.6647425 mf=891.42917 Hz
218LuZ=71N=30L=3.3294849 mf=445.71459 Hz
218LuZ=71N=31L=6.6589699 mf=222.85729 Hz
218LuZ=71N=32L=13.3179398 mf=111.42865 Hz
218LuZ=71N=33L=26.6358795 mf=55.71432 Hz
218LuZ=71N=34L=53.2717590 mf=27.85716 Hz
218LuZ=71N=35L=106.5435180 mf=13.92858 Hz
218LuZ=71N=36L=213.0870361 mf=6.96429 Hz
218LuZ=71N=37L=426.1740722 mf=3.48215 Hz
218LuZ=71N=38L=852.3481443 mf=1.74107 Hz
218LuZ=71N=39L=1704.6962886 mf=0.87054 Hz
218LuZ=71N=40L=3409.3925773 mf=0.43527 Hz
218LuZ=71N=41L=6818.7851546 mf=0.21763 Hz
218LuZ=71N=42L=13637.5703092 mf=0.10882 Hz
218LuZ=71N=43L=27275.1406184 mf=0.05441 Hz
218LuZ=71N=44L=54550.2812367 mf=0.02720 Hz
218LuZ=71N=45L=109100.5624735 mf=0.01360 Hz
218LuZ=71N=46L=218201.1249469 mf=0.00680 Hz
218LuZ=71N=47L=436402.2498938 mf=0.00340 Hz
218LuZ=71N=48L=872804.4997876 mf=0.00170 Hz
218LuZ=71N=49L=1745608.9995753 mf=0.00085 Hz
218LuZ=71N=50L=3491217.9991506 mf=0.00043 Hz
218LuZ=71N=51L=6982435.9983012 mf=0.00021 Hz
218LuZ=71N=52L=13964871.9966023 mf=0.00011 Hz
218LuZ=71N=53L=27929743.9932047 mf=0.00005 Hz
218LuZ=71N=54L=55859487.9864094 mf=0.00003 Hz
218LuZ=71N=55L=111718975.9728187 mf=0.00001 Hz
218LuZ=71N=56L=223437951.9456375 mf=0.00001 Hz
218LuZ=71N=57L=446875903.8912749 mf=0.00000 Hz
218HfZ=72N=17L=0.0004122 mf=3600581.47079 Hz
218HfZ=72N=18L=0.0008243 mf=1800290.73539 Hz
218HfZ=72N=19L=0.0016486 mf=900145.36770 Hz
218HfZ=72N=20L=0.0032972 mf=450072.68385 Hz
218HfZ=72N=21L=0.0065945 mf=225036.34192 Hz
218HfZ=72N=22L=0.0131890 mf=112518.17096 Hz
218HfZ=72N=23L=0.0263780 mf=56259.08548 Hz
218HfZ=72N=24L=0.0527559 mf=28129.54274 Hz
218HfZ=72N=25L=0.1055118 mf=14064.77137 Hz
218HfZ=72N=26L=0.2110237 mf=7032.38569 Hz
218HfZ=72N=27L=0.4220474 mf=3516.19284 Hz
218HfZ=72N=28L=0.8440948 mf=1758.09642 Hz
218HfZ=72N=29L=1.6881895 mf=879.04821 Hz
218HfZ=72N=30L=3.3763791 mf=439.52411 Hz
218HfZ=72N=31L=6.7527582 mf=219.76205 Hz
218HfZ=72N=32L=13.5055164 mf=109.88103 Hz
218HfZ=72N=33L=27.0110327 mf=54.94051 Hz
218HfZ=72N=34L=54.0220655 mf=27.47026 Hz
218HfZ=72N=35L=108.0441310 mf=13.73513 Hz
218HfZ=72N=36L=216.0882619 mf=6.86756 Hz
218HfZ=72N=37L=432.1765239 mf=3.43378 Hz
218HfZ=72N=38L=864.3530478 mf=1.71689 Hz
218HfZ=72N=39L=1728.7060955 mf=0.85845 Hz
218HfZ=72N=40L=3457.4121911 mf=0.42922 Hz
218HfZ=72N=41L=6914.8243821 mf=0.21461 Hz
218HfZ=72N=42L=13829.6487642 mf=0.10731 Hz
218HfZ=72N=43L=27659.2975285 mf=0.05365 Hz
218HfZ=72N=44L=55318.5950570 mf=0.02683 Hz
218HfZ=72N=45L=110637.1901139 mf=0.01341 Hz
218HfZ=72N=46L=221274.3802279 mf=0.00671 Hz
218HfZ=72N=47L=442548.7604557 mf=0.00335 Hz
218HfZ=72N=48L=885097.5209114 mf=0.00168 Hz
218HfZ=72N=49L=1770195.0418228 mf=0.00084 Hz
218HfZ=72N=50L=3540390.0836457 mf=0.00042 Hz
218HfZ=72N=51L=7080780.1672913 mf=0.00021 Hz
218HfZ=72N=52L=14161560.3345827 mf=0.00010 Hz
218HfZ=72N=53L=28323120.6691653 mf=0.00005 Hz
218HfZ=72N=54L=56646241.3383306 mf=0.00003 Hz
218HfZ=72N=55L=113292482.6766613 mf=0.00001 Hz
218HfZ=72N=56L=226584965.3533225 mf=0.00001 Hz
218HfZ=72N=57L=453169930.7066450 mf=0.00000 Hz
218TaZ=73N=17L=0.0004179 mf=3551258.43694 Hz
218TaZ=73N=18L=0.0008358 mf=1775629.21847 Hz
218TaZ=73N=19L=0.0016715 mf=887814.60923 Hz
218TaZ=73N=20L=0.0033430 mf=443907.30462 Hz
218TaZ=73N=21L=0.0066861 mf=221953.65231 Hz
218TaZ=73N=22L=0.0133722 mf=110976.82615 Hz
218TaZ=73N=23L=0.0267443 mf=55488.41308 Hz
218TaZ=73N=24L=0.0534886 mf=27744.20654 Hz
218TaZ=73N=25L=0.1069773 mf=13872.10327 Hz
218TaZ=73N=26L=0.2139546 mf=6936.05163 Hz
218TaZ=73N=27L=0.4279092 mf=3468.02582 Hz
218TaZ=73N=28L=0.8558183 mf=1734.01291 Hz
218TaZ=73N=29L=1.7116366 mf=867.00645 Hz
218TaZ=73N=30L=3.4232732 mf=433.50323 Hz
218TaZ=73N=31L=6.8465465 mf=216.75161 Hz
218TaZ=73N=32L=13.6930930 mf=108.37581 Hz
218TaZ=73N=33L=27.3861860 mf=54.18790 Hz
218TaZ=73N=34L=54.7723720 mf=27.09395 Hz
218TaZ=73N=35L=109.5447439 mf=13.54698 Hz
218TaZ=73N=36L=219.0894878 mf=6.77349 Hz
218TaZ=73N=37L=438.1789756 mf=3.38674 Hz
218TaZ=73N=38L=876.3579512 mf=1.69337 Hz
218TaZ=73N=39L=1752.7159024 mf=0.84669 Hz
218TaZ=73N=40L=3505.4318048 mf=0.42334 Hz
218TaZ=73N=41L=7010.8636096 mf=0.21167 Hz
218TaZ=73N=42L=14021.7272193 mf=0.10584 Hz
218TaZ=73N=43L=28043.4544386 mf=0.05292 Hz
218TaZ=73N=44L=56086.9088772 mf=0.02646 Hz
218TaZ=73N=45L=112173.8177544 mf=0.01323 Hz
218TaZ=73N=46L=224347.6355088 mf=0.00661 Hz
218TaZ=73N=47L=448695.2710176 mf=0.00331 Hz
218TaZ=73N=48L=897390.5420352 mf=0.00165 Hz
218TaZ=73N=49L=1794781.0840704 mf=0.00083 Hz
218TaZ=73N=50L=3589562.1681407 mf=0.00041 Hz
218TaZ=73N=51L=7179124.3362815 mf=0.00021 Hz
218TaZ=73N=52L=14358248.6725630 mf=0.00010 Hz
218TaZ=73N=53L=28716497.3451259 mf=0.00005 Hz
218TaZ=73N=54L=57432994.6902519 mf=0.00003 Hz
218TaZ=73N=55L=114865989.3805038 mf=0.00001 Hz
218TaZ=73N=56L=229731978.7610075 mf=0.00001 Hz
218TaZ=73N=57L=459463957.5220151 mf=0.00000 Hz
218WZ=74N=17L=0.0004236 mf=3503268.45806 Hz
218WZ=74N=18L=0.0008472 mf=1751634.22903 Hz
218WZ=74N=19L=0.0016944 mf=875817.11452 Hz
218WZ=74N=20L=0.0033888 mf=437908.55726 Hz
218WZ=74N=21L=0.0067777 mf=218954.27863 Hz
218WZ=74N=22L=0.0135553 mf=109477.13931 Hz
218WZ=74N=23L=0.0271107 mf=54738.56966 Hz
218WZ=74N=24L=0.0542214 mf=27369.28483 Hz
218WZ=74N=25L=0.1084427 mf=13684.64241 Hz
218WZ=74N=26L=0.2168855 mf=6842.32121 Hz
218WZ=74N=27L=0.4337709 mf=3421.16060 Hz
218WZ=74N=28L=0.8675419 mf=1710.58030 Hz
218WZ=74N=29L=1.7350837 mf=855.29015 Hz
218WZ=74N=30L=3.4701674 mf=427.64508 Hz
218WZ=74N=31L=6.9403348 mf=213.82254 Hz
218WZ=74N=32L=13.8806696 mf=106.91127 Hz
218WZ=74N=33L=27.7613392 mf=53.45563 Hz
218WZ=74N=34L=55.5226784 mf=26.72782 Hz
218WZ=74N=35L=111.0453568 mf=13.36391 Hz
218WZ=74N=36L=222.0907137 mf=6.68195 Hz
218WZ=74N=37L=444.1814273 mf=3.34098 Hz
218WZ=74N=38L=888.3628546 mf=1.67049 Hz
218WZ=74N=39L=1776.7257093 mf=0.83524 Hz
218WZ=74N=40L=3553.4514186 mf=0.41762 Hz
218WZ=74N=41L=7106.9028372 mf=0.20881 Hz
218WZ=74N=42L=14213.8056744 mf=0.10441 Hz
218WZ=74N=43L=28427.6113487 mf=0.05220 Hz
218WZ=74N=44L=56855.2226974 mf=0.02610 Hz
218WZ=74N=45L=113710.4453949 mf=0.01305 Hz
218WZ=74N=46L=227420.8907897 mf=0.00653 Hz
218WZ=74N=47L=454841.7815795 mf=0.00326 Hz
218WZ=74N=48L=909683.5631590 mf=0.00163 Hz
218WZ=74N=49L=1819367.1263179 mf=0.00082 Hz
218WZ=74N=50L=3638734.2526358 mf=0.00041 Hz
218WZ=74N=51L=7277468.5052716 mf=0.00020 Hz
218WZ=74N=52L=14554937.0105433 mf=0.00010 Hz
218WZ=74N=53L=29109874.0210866 mf=0.00005 Hz
218WZ=74N=54L=58219748.0421731 mf=0.00003 Hz
218WZ=74N=55L=116439496.0843463 mf=0.00001 Hz
218WZ=74N=56L=232878992.1686926 mf=0.00001 Hz
218WZ=74N=57L=465757984.3373851 mf=0.00000 Hz
218ReZ=75N=17L=0.0004293 mf=3456558.21195 Hz
218ReZ=75N=18L=0.0008587 mf=1728279.10598 Hz
218ReZ=75N=19L=0.0017173 mf=864139.55299 Hz
218ReZ=75N=20L=0.0034346 mf=432069.77649 Hz
218ReZ=75N=21L=0.0068693 mf=216034.88825 Hz
218ReZ=75N=22L=0.0137385 mf=108017.44412 Hz
218ReZ=75N=23L=0.0274770 mf=54008.72206 Hz
218ReZ=75N=24L=0.0549541 mf=27004.36103 Hz
218ReZ=75N=25L=0.1099082 mf=13502.18052 Hz
218ReZ=75N=26L=0.2198163 mf=6751.09026 Hz
218ReZ=75N=27L=0.4396327 mf=3375.54513 Hz
218ReZ=75N=28L=0.8792654 mf=1687.77256 Hz
218ReZ=75N=29L=1.7585308 mf=843.88628 Hz
218ReZ=75N=30L=3.5170616 mf=421.94314 Hz
218ReZ=75N=31L=7.0341231 mf=210.97157 Hz
218ReZ=75N=32L=14.0682462 mf=105.48579 Hz
218ReZ=75N=33L=28.1364924 mf=52.74289 Hz
218ReZ=75N=34L=56.2729849 mf=26.37145 Hz
218ReZ=75N=35L=112.5459698 mf=13.18572 Hz
218ReZ=75N=36L=225.0919395 mf=6.59286 Hz
218ReZ=75N=37L=450.1838790 mf=3.29643 Hz
218ReZ=75N=38L=900.3677581 mf=1.64822 Hz
218ReZ=75N=39L=1800.7355162 mf=0.82411 Hz
218ReZ=75N=40L=3601.4710324 mf=0.41205 Hz
218ReZ=75N=41L=7202.9420647 mf=0.20603 Hz
218ReZ=75N=42L=14405.8841294 mf=0.10301 Hz
218ReZ=75N=43L=28811.7682588 mf=0.05151 Hz
218ReZ=75N=44L=57623.5365177 mf=0.02575 Hz
218ReZ=75N=45L=115247.0730353 mf=0.01288 Hz
218ReZ=75N=46L=230494.1460707 mf=0.00644 Hz
218ReZ=75N=47L=460988.2921414 mf=0.00322 Hz
218ReZ=75N=48L=921976.5842827 mf=0.00161 Hz
218ReZ=75N=49L=1843953.1685655 mf=0.00080 Hz
218ReZ=75N=50L=3687906.3371309 mf=0.00040 Hz
218ReZ=75N=51L=7375812.6742618 mf=0.00020 Hz
218ReZ=75N=52L=14751625.3485236 mf=0.00010 Hz
218ReZ=75N=53L=29503250.6970472 mf=0.00005 Hz
218ReZ=75N=54L=59006501.3940944 mf=0.00003 Hz
218ReZ=75N=55L=118013002.7881888 mf=0.00001 Hz
218ReZ=75N=56L=236026005.5763776 mf=0.00001 Hz
218ReZ=75N=57L=472052011.1527552 mf=0.00000 Hz
218OsZ=76N=17L=0.0004351 mf=3411077.18285 Hz
218OsZ=76N=18L=0.0008701 mf=1705538.59142 Hz
218OsZ=76N=19L=0.0017402 mf=852769.29571 Hz
218OsZ=76N=20L=0.0034804 mf=426384.64786 Hz
218OsZ=76N=21L=0.0069609 mf=213192.32393 Hz
218OsZ=76N=22L=0.0139217 mf=106596.16196 Hz
218OsZ=76N=23L=0.0278434 mf=53298.08098 Hz
218OsZ=76N=24L=0.0556868 mf=26649.04049 Hz
218OsZ=76N=25L=0.1113736 mf=13324.52025 Hz
218OsZ=76N=26L=0.2227472 mf=6662.26012 Hz
218OsZ=76N=27L=0.4454945 mf=3331.13006 Hz
218OsZ=76N=28L=0.8909889 mf=1665.56503 Hz
218OsZ=76N=29L=1.7819779 mf=832.78252 Hz
218OsZ=76N=30L=3.5639557 mf=416.39126 Hz
218OsZ=76N=31L=7.1279114 mf=208.19563 Hz
218OsZ=76N=32L=14.2558228 mf=104.09781 Hz
218OsZ=76N=33L=28.5116457 mf=52.04891 Hz
218OsZ=76N=34L=57.0232913 mf=26.02445 Hz
218OsZ=76N=35L=114.0465827 mf=13.01223 Hz
218OsZ=76N=36L=228.0931654 mf=6.50611 Hz
218OsZ=76N=37L=456.1863308 mf=3.25306 Hz
218OsZ=76N=38L=912.3726615 mf=1.62653 Hz
218OsZ=76N=39L=1824.7453231 mf=0.81326 Hz
218OsZ=76N=40L=3649.4906461 mf=0.40663 Hz
218OsZ=76N=41L=7298.9812922 mf=0.20332 Hz
218OsZ=76N=42L=14597.9625845 mf=0.10166 Hz
218OsZ=76N=43L=29195.9251690 mf=0.05083 Hz
218OsZ=76N=44L=58391.8503379 mf=0.02541 Hz
218OsZ=76N=45L=116783.7006758 mf=0.01271 Hz
218OsZ=76N=46L=233567.4013516 mf=0.00635 Hz
218OsZ=76N=47L=467134.8027032 mf=0.00318 Hz
218OsZ=76N=48L=934269.6054065 mf=0.00159 Hz
218OsZ=76N=49L=1868539.2108130 mf=0.00079 Hz
218OsZ=76N=50L=3737078.4216260 mf=0.00040 Hz
218OsZ=76N=51L=7474156.8432520 mf=0.00020 Hz
218OsZ=76N=52L=14948313.6865039 mf=0.00010 Hz
218OsZ=76N=53L=29896627.3730078 mf=0.00005 Hz
218OsZ=76N=54L=59793254.7460157 mf=0.00002 Hz
218OsZ=76N=55L=119586509.4920313 mf=0.00001 Hz
218OsZ=76N=56L=239173018.9840626 mf=0.00001 Hz
218OsZ=76N=57L=478346037.9681253 mf=0.00000 Hz
218IrZ=77N=17L=0.0004408 mf=3366777.47918 Hz
218IrZ=77N=18L=0.0008816 mf=1683388.73959 Hz
218IrZ=77N=19L=0.0017631 mf=841694.36979 Hz
218IrZ=77N=20L=0.0035262 mf=420847.18490 Hz
218IrZ=77N=21L=0.0070524 mf=210423.59245 Hz
218IrZ=77N=22L=0.0141049 mf=105211.79622 Hz
218IrZ=77N=23L=0.0282098 mf=52605.89811 Hz
218IrZ=77N=24L=0.0564195 mf=26302.94906 Hz
218IrZ=77N=25L=0.1128391 mf=13151.47453 Hz
218IrZ=77N=26L=0.2256781 mf=6575.73726 Hz
218IrZ=77N=27L=0.4513562 mf=3287.86863 Hz
218IrZ=77N=28L=0.9027125 mf=1643.93432 Hz
218IrZ=77N=29L=1.8054249 mf=821.96716 Hz
218IrZ=77N=30L=3.6108499 mf=410.98358 Hz
218IrZ=77N=31L=7.2216997 mf=205.49179 Hz
218IrZ=77N=32L=14.4433995 mf=102.74589 Hz
218IrZ=77N=33L=28.8867989 mf=51.37295 Hz
218IrZ=77N=34L=57.7735978 mf=25.68647 Hz
218IrZ=77N=35L=115.5471956 mf=12.84324 Hz
218IrZ=77N=36L=231.0943912 mf=6.42162 Hz
218IrZ=77N=37L=462.1887825 mf=3.21081 Hz
218IrZ=77N=38L=924.3775650 mf=1.60540 Hz
218IrZ=77N=39L=1848.7551299 mf=0.80270 Hz
218IrZ=77N=40L=3697.5102599 mf=0.40135 Hz
218IrZ=77N=41L=7395.0205198 mf=0.20068 Hz
218IrZ=77N=42L=14790.0410395 mf=0.10034 Hz
218IrZ=77N=43L=29580.0820791 mf=0.05017 Hz
218IrZ=77N=44L=59160.1641581 mf=0.02508 Hz
218IrZ=77N=45L=118320.3283163 mf=0.01254 Hz
218IrZ=77N=46L=236640.6566326 mf=0.00627 Hz
218IrZ=77N=47L=473281.3132651 mf=0.00314 Hz
218IrZ=77N=48L=946562.6265303 mf=0.00157 Hz
218IrZ=77N=49L=1893125.2530605 mf=0.00078 Hz
218IrZ=77N=50L=3786250.5061211 mf=0.00039 Hz
218IrZ=77N=51L=7572501.0122421 mf=0.00020 Hz
218IrZ=77N=52L=15145002.0244842 mf=0.00010 Hz
218IrZ=77N=53L=30290004.0489685 mf=0.00005 Hz
218IrZ=77N=54L=60580008.0979369 mf=0.00002 Hz
218IrZ=77N=55L=121160016.1958738 mf=0.00001 Hz
218IrZ=77N=56L=242320032.3917477 mf=0.00001 Hz
218IrZ=77N=57L=484640064.7834954 mf=0.00000 Hz
218PtZ=78N=17L=0.0004465 mf=3323613.66534 Hz
218PtZ=78N=18L=0.0008930 mf=1661806.83267 Hz
218PtZ=78N=19L=0.0017860 mf=830903.41634 Hz
218PtZ=78N=20L=0.0035720 mf=415451.70817 Hz
218PtZ=78N=21L=0.0071440 mf=207725.85408 Hz
218PtZ=78N=22L=0.0142881 mf=103862.92704 Hz
218PtZ=78N=23L=0.0285761 mf=51931.46352 Hz
218PtZ=78N=24L=0.0571523 mf=25965.73176 Hz
218PtZ=78N=25L=0.1143045 mf=12982.86588 Hz
218PtZ=78N=26L=0.2286090 mf=6491.43294 Hz
218PtZ=78N=27L=0.4572180 mf=3245.71647 Hz
218PtZ=78N=28L=0.9144360 mf=1622.85824 Hz
218PtZ=78N=29L=1.8288720 mf=811.42912 Hz
218PtZ=78N=30L=3.6577440 mf=405.71456 Hz
218PtZ=78N=31L=7.3154880 mf=202.85728 Hz
218PtZ=78N=32L=14.6309761 mf=101.42864 Hz
218PtZ=78N=33L=29.2619521 mf=50.71432 Hz
218PtZ=78N=34L=58.5239043 mf=25.35716 Hz
218PtZ=78N=35L=117.0478086 mf=12.67858 Hz
218PtZ=78N=36L=234.0956171 mf=6.33929 Hz
218PtZ=78N=37L=468.1912342 mf=3.16964 Hz
218PtZ=78N=38L=936.3824684 mf=1.58482 Hz
218PtZ=78N=39L=1872.7649368 mf=0.79241 Hz
218PtZ=78N=40L=3745.5298736 mf=0.39621 Hz
218PtZ=78N=41L=7491.0597473 mf=0.19810 Hz
218PtZ=78N=42L=14982.1194946 mf=0.09905 Hz
218PtZ=78N=43L=29964.2389892 mf=0.04953 Hz
218PtZ=78N=44L=59928.4779784 mf=0.02476 Hz
218PtZ=78N=45L=119856.9559568 mf=0.01238 Hz
218PtZ=78N=46L=239713.9119135 mf=0.00619 Hz
218PtZ=78N=47L=479427.8238270 mf=0.00310 Hz
218PtZ=78N=48L=958855.6476540 mf=0.00155 Hz
218PtZ=78N=49L=1917711.2953081 mf=0.00077 Hz
218PtZ=78N=50L=3835422.5906161 mf=0.00039 Hz
218PtZ=78N=51L=7670845.1812323 mf=0.00019 Hz
218PtZ=78N=52L=15341690.3624645 mf=0.00010 Hz
218PtZ=78N=53L=30683380.7249291 mf=0.00005 Hz
218PtZ=78N=54L=61366761.4498582 mf=0.00002 Hz
218PtZ=78N=55L=122733522.8997163 mf=0.00001 Hz
218PtZ=78N=56L=245467045.7994327 mf=0.00001 Hz
218PtZ=78N=57L=490934091.5988654 mf=0.00000 Hz
218AuZ=79N=17L=0.0004522 mf=3281542.60629 Hz
218AuZ=79N=18L=0.0009045 mf=1640771.30314 Hz
218AuZ=79N=19L=0.0018089 mf=820385.65157 Hz
218AuZ=79N=20L=0.0036178 mf=410192.82579 Hz
218AuZ=79N=21L=0.0072356 mf=205096.41289 Hz
218AuZ=79N=22L=0.0144712 mf=102548.20645 Hz
218AuZ=79N=23L=0.0289425 mf=51274.10322 Hz
218AuZ=79N=24L=0.0578850 mf=25637.05161 Hz
218AuZ=79N=25L=0.1157699 mf=12818.52581 Hz
218AuZ=79N=26L=0.2315399 mf=6409.26290 Hz
218AuZ=79N=27L=0.4630798 mf=3204.63145 Hz
218AuZ=79N=28L=0.9261595 mf=1602.31573 Hz
218AuZ=79N=29L=1.8523191 mf=801.15786 Hz
218AuZ=79N=30L=3.7046382 mf=400.57893 Hz
218AuZ=79N=31L=7.4092763 mf=200.28947 Hz
218AuZ=79N=32L=14.8185527 mf=100.14473 Hz
218AuZ=79N=33L=29.6371054 mf=50.07237 Hz
218AuZ=79N=34L=59.2742107 mf=25.03618 Hz
218AuZ=79N=35L=118.5484215 mf=12.51809 Hz
218AuZ=79N=36L=237.0968430 mf=6.25905 Hz
218AuZ=79N=37L=474.1936859 mf=3.12952 Hz
218AuZ=79N=38L=948.3873719 mf=1.56476 Hz
218AuZ=79N=39L=1896.7747437 mf=0.78238 Hz
218AuZ=79N=40L=3793.5494874 mf=0.39119 Hz
218AuZ=79N=41L=7587.0989748 mf=0.19560 Hz
218AuZ=79N=42L=15174.1979497 mf=0.09780 Hz
218AuZ=79N=43L=30348.3958993 mf=0.04890 Hz
218AuZ=79N=44L=60696.7917986 mf=0.02445 Hz
218AuZ=79N=45L=121393.5835972 mf=0.01222 Hz
218AuZ=79N=46L=242787.1671945 mf=0.00611 Hz
218AuZ=79N=47L=485574.3343889 mf=0.00306 Hz
218AuZ=79N=48L=971148.6687778 mf=0.00153 Hz
218AuZ=79N=49L=1942297.3375556 mf=0.00076 Hz
218AuZ=79N=50L=3884594.6751112 mf=0.00038 Hz
218AuZ=79N=51L=7769189.3502224 mf=0.00019 Hz
218AuZ=79N=52L=15538378.7004449 mf=0.00010 Hz
218AuZ=79N=53L=31076757.4008897 mf=0.00005 Hz
218AuZ=79N=54L=62153514.8017794 mf=0.00002 Hz
218AuZ=79N=55L=124307029.6035589 mf=0.00001 Hz
218AuZ=79N=56L=248614059.2071177 mf=0.00001 Hz
218AuZ=79N=57L=497228118.4142355 mf=0.00000 Hz
218HgZ=80N=17L=0.0004580 mf=3240523.32371 Hz
218HgZ=80N=18L=0.0009159 mf=1620261.66185 Hz
218HgZ=80N=19L=0.0018318 mf=810130.83093 Hz
218HgZ=80N=20L=0.0036636 mf=405065.41546 Hz
218HgZ=80N=21L=0.0073272 mf=202532.70773 Hz
218HgZ=80N=22L=0.0146544 mf=101266.35387 Hz
218HgZ=80N=23L=0.0293088 mf=50633.17693 Hz
218HgZ=80N=24L=0.0586177 mf=25316.58847 Hz
218HgZ=80N=25L=0.1172354 mf=12658.29423 Hz
218HgZ=80N=26L=0.2344708 mf=6329.14712 Hz
218HgZ=80N=27L=0.4689415 mf=3164.57356 Hz
218HgZ=80N=28L=0.9378831 mf=1582.28678 Hz
218HgZ=80N=29L=1.8757662 mf=791.14339 Hz
218HgZ=80N=30L=3.7515323 mf=395.57169 Hz
218HgZ=80N=31L=7.5030647 mf=197.78585 Hz
218HgZ=80N=32L=15.0061293 mf=98.89292 Hz
218HgZ=80N=33L=30.0122586 mf=49.44646 Hz
218HgZ=80N=34L=60.0245172 mf=24.72323 Hz
218HgZ=80N=35L=120.0490344 mf=12.36162 Hz
218HgZ=80N=36L=240.0980688 mf=6.18081 Hz
218HgZ=80N=37L=480.1961376 mf=3.09040 Hz
218HgZ=80N=38L=960.3922753 mf=1.54520 Hz
218HgZ=80N=39L=1920.7845506 mf=0.77260 Hz
218HgZ=80N=40L=3841.5691012 mf=0.38630 Hz
218HgZ=80N=41L=7683.1382024 mf=0.19315 Hz
218HgZ=80N=42L=15366.2764047 mf=0.09658 Hz
218HgZ=80N=43L=30732.5528094 mf=0.04829 Hz
218HgZ=80N=44L=61465.1056188 mf=0.02414 Hz
218HgZ=80N=45L=122930.2112377 mf=0.01207 Hz
218HgZ=80N=46L=245860.4224754 mf=0.00604 Hz
218HgZ=80N=47L=491720.8449508 mf=0.00302 Hz
218HgZ=80N=48L=983441.6899016 mf=0.00151 Hz
218HgZ=80N=49L=1966883.3798032 mf=0.00075 Hz
218HgZ=80N=50L=3933766.7596063 mf=0.00038 Hz
218HgZ=80N=51L=7867533.5192126 mf=0.00019 Hz
218HgZ=80N=52L=15735067.0384252 mf=0.00009 Hz
218HgZ=80N=53L=31470134.0768504 mf=0.00005 Hz
218HgZ=80N=54L=62940268.1537007 mf=0.00002 Hz
218HgZ=80N=55L=125880536.3074014 mf=0.00001 Hz
218HgZ=80N=56L=251761072.6148028 mf=0.00001 Hz
218HgZ=80N=57L=503522145.2296056 mf=0.00000 Hz
218TlZ=81N=17L=0.0004637 mf=3200516.86292 Hz
218TlZ=81N=18L=0.0009274 mf=1600258.43146 Hz
218TlZ=81N=19L=0.0018547 mf=800129.21573 Hz
218TlZ=81N=20L=0.0037094 mf=400064.60787 Hz
218TlZ=81N=21L=0.0074188 mf=200032.30393 Hz
218TlZ=81N=22L=0.0148376 mf=100016.15197 Hz
218TlZ=81N=23L=0.0296752 mf=50008.07598 Hz
218TlZ=81N=24L=0.0593504 mf=25004.03799 Hz
218TlZ=81N=25L=0.1187008 mf=12502.01900 Hz
218TlZ=81N=26L=0.2374017 mf=6251.00950 Hz
218TlZ=81N=27L=0.4748033 mf=3125.50475 Hz
218TlZ=81N=28L=0.9496066 mf=1562.75237 Hz
218TlZ=81N=29L=1.8992132 mf=781.37619 Hz
218TlZ=81N=30L=3.7984265 mf=390.68809 Hz
218TlZ=81N=31L=7.5968530 mf=195.34405 Hz
218TlZ=81N=32L=15.1937059 mf=97.67202 Hz
218TlZ=81N=33L=30.3874118 mf=48.83601 Hz
218TlZ=81N=34L=60.7748237 mf=24.41801 Hz
218TlZ=81N=35L=121.5496473 mf=12.20900 Hz
218TlZ=81N=36L=243.0992947 mf=6.10450 Hz
218TlZ=81N=37L=486.1985894 mf=3.05225 Hz
218TlZ=81N=38L=972.3971787 mf=1.52613 Hz
218TlZ=81N=39L=1944.7943575 mf=0.76306 Hz
218TlZ=81N=40L=3889.5887149 mf=0.38153 Hz
218TlZ=81N=41L=7779.1774299 mf=0.19077 Hz
218TlZ=81N=42L=15558.3548598 mf=0.09538 Hz
218TlZ=81N=43L=31116.7097195 mf=0.04769 Hz
218TlZ=81N=44L=62233.4194391 mf=0.02385 Hz
218TlZ=81N=45L=124466.8388782 mf=0.01192 Hz
218TlZ=81N=46L=248933.6777563 mf=0.00596 Hz
218TlZ=81N=47L=497867.3555127 mf=0.00298 Hz
218TlZ=81N=48L=995734.7110253 mf=0.00149 Hz
218TlZ=81N=49L=1991469.4220507 mf=0.00075 Hz
218TlZ=81N=50L=3982938.8441014 mf=0.00037 Hz
218TlZ=81N=51L=7965877.6882027 mf=0.00019 Hz
218TlZ=81N=52L=15931755.3764055 mf=0.00009 Hz
218TlZ=81N=53L=31863510.7528110 mf=0.00005 Hz
218TlZ=81N=54L=63727021.5056220 mf=0.00002 Hz
218TlZ=81N=55L=127454043.0112439 mf=0.00001 Hz
218TlZ=81N=56L=254908086.0224878 mf=0.00001 Hz
218TlZ=81N=57L=509816172.0449756 mf=0.00000 Hz
218PbZ=82N=17L=0.0004694 mf=3161486.16947 Hz
218PbZ=82N=18L=0.0009388 mf=1580743.08474 Hz
218PbZ=82N=19L=0.0018776 mf=790371.54237 Hz
218PbZ=82N=20L=0.0037552 mf=395185.77118 Hz
218PbZ=82N=21L=0.0075104 mf=197592.88559 Hz
218PbZ=82N=22L=0.0150208 mf=98796.44280 Hz
218PbZ=82N=23L=0.0300416 mf=49398.22140 Hz
218PbZ=82N=24L=0.0600831 mf=24699.11070 Hz
218PbZ=82N=25L=0.1201663 mf=12349.55535 Hz
218PbZ=82N=26L=0.2403325 mf=6174.77767 Hz
218PbZ=82N=27L=0.4806651 mf=3087.38884 Hz
218PbZ=82N=28L=0.9613302 mf=1543.69442 Hz
218PbZ=82N=29L=1.9226603 mf=771.84721 Hz
218PbZ=82N=30L=3.8453206 mf=385.92360 Hz
218PbZ=82N=31L=7.6906413 mf=192.96180 Hz
218PbZ=82N=32L=15.3812825 mf=96.48090 Hz
218PbZ=82N=33L=30.7625651 mf=48.24045 Hz
218PbZ=82N=34L=61.5251301 mf=24.12023 Hz
218PbZ=82N=35L=123.0502603 mf=12.06011 Hz
218PbZ=82N=36L=246.1005205 mf=6.03006 Hz
218PbZ=82N=37L=492.2010411 mf=3.01503 Hz
218PbZ=82N=38L=984.4020822 mf=1.50751 Hz
218PbZ=82N=39L=1968.8041644 mf=0.75376 Hz
218PbZ=82N=40L=3937.6083287 mf=0.37688 Hz
218PbZ=82N=41L=7875.2166574 mf=0.18844 Hz
218PbZ=82N=42L=15750.4333148 mf=0.09422 Hz
218PbZ=82N=43L=31500.8666297 mf=0.04711 Hz
218PbZ=82N=44L=63001.7332593 mf=0.02355 Hz
218PbZ=82N=45L=126003.4665186 mf=0.01178 Hz
218PbZ=82N=46L=252006.9330373 mf=0.00589 Hz
218PbZ=82N=47L=504013.8660746 mf=0.00294 Hz
218PbZ=82N=48L=1008027.7321491 mf=0.00147 Hz
218PbZ=82N=49L=2016055.4642982 mf=0.00074 Hz
218PbZ=82N=50L=4032110.9285965 mf=0.00037 Hz
218PbZ=82N=51L=8064221.8571929 mf=0.00018 Hz
218PbZ=82N=52L=16128443.7143858 mf=0.00009 Hz
218PbZ=82N=53L=32256887.4287716 mf=0.00005 Hz
218PbZ=82N=54L=64513774.8575432 mf=0.00002 Hz
218PbZ=82N=55L=129027549.7150864 mf=0.00001 Hz
218PbZ=82N=56L=258055099.4301729 mf=0.00001 Hz
218PbZ=82N=57L=516110198.8603457 mf=0.00000 Hz
218BiZ=83N=17L=0.0004751 mf=3123395.97466 Hz
218BiZ=83N=18L=0.0009502 mf=1561697.98733 Hz
218BiZ=83N=19L=0.0019005 mf=780848.99366 Hz
218BiZ=83N=20L=0.0038010 mf=390424.49683 Hz
218BiZ=83N=21L=0.0076020 mf=195212.24842 Hz
218BiZ=83N=22L=0.0152040 mf=97606.12421 Hz
218BiZ=83N=23L=0.0304079 mf=48803.06210 Hz
218BiZ=83N=24L=0.0608159 mf=24401.53105 Hz
218BiZ=83N=25L=0.1216317 mf=12200.76553 Hz
218BiZ=83N=26L=0.2432634 mf=6100.38276 Hz
218BiZ=83N=27L=0.4865268 mf=3050.19138 Hz
218BiZ=83N=28L=0.9730537 mf=1525.09569 Hz
218BiZ=83N=29L=1.9461074 mf=762.54785 Hz
218BiZ=83N=30L=3.8922148 mf=381.27392 Hz
218BiZ=83N=31L=7.7844296 mf=190.63696 Hz
218BiZ=83N=32L=15.5688592 mf=95.31848 Hz
218BiZ=83N=33L=31.1377183 mf=47.65924 Hz
218BiZ=83N=34L=62.2754366 mf=23.82962 Hz
218BiZ=83N=35L=124.5508732 mf=11.91481 Hz
218BiZ=83N=36L=249.1017464 mf=5.95741 Hz
218BiZ=83N=37L=498.2034928 mf=2.97870 Hz
218BiZ=83N=38L=996.4069856 mf=1.48935 Hz
218BiZ=83N=39L=1992.8139712 mf=0.74468 Hz
218BiZ=83N=40L=3985.6279425 mf=0.37234 Hz
218BiZ=83N=41L=7971.2558849 mf=0.18617 Hz
218BiZ=83N=42L=15942.5117699 mf=0.09308 Hz
218BiZ=83N=43L=31885.0235398 mf=0.04654 Hz
218BiZ=83N=44L=63770.0470796 mf=0.02327 Hz
218BiZ=83N=45L=127540.0941591 mf=0.01164 Hz
218BiZ=83N=46L=255080.1883182 mf=0.00582 Hz
218BiZ=83N=47L=510160.3766364 mf=0.00291 Hz
218BiZ=83N=48L=1020320.7532729 mf=0.00145 Hz
218BiZ=83N=49L=2040641.5065458 mf=0.00073 Hz
218BiZ=83N=50L=4081283.0130915 mf=0.00036 Hz
218BiZ=83N=51L=8162566.0261831 mf=0.00018 Hz
218BiZ=83N=52L=16325132.0523661 mf=0.00009 Hz
218BiZ=83N=53L=32650264.1047322 mf=0.00005 Hz
218BiZ=83N=54L=65300528.2094645 mf=0.00002 Hz
218BiZ=83N=55L=130601056.4189289 mf=0.00001 Hz
218BiZ=83N=56L=261202112.8378579 mf=0.00001 Hz
218BiZ=83N=57L=522404225.6757157 mf=0.00000 Hz
218PoZ=84N=17L=0.0004808 mf=3086212.68924 Hz
218PoZ=84N=18L=0.0009617 mf=1543106.34462 Hz
218PoZ=84N=19L=0.0019234 mf=771553.17231 Hz
218PoZ=84N=20L=0.0038468 mf=385776.58616 Hz
218PoZ=84N=21L=0.0076936 mf=192888.29308 Hz
218PoZ=84N=22L=0.0153871 mf=96444.14654 Hz
218PoZ=84N=23L=0.0307743 mf=48222.07327 Hz
218PoZ=84N=24L=0.0615486 mf=24111.03663 Hz
218PoZ=84N=25L=0.1230972 mf=12055.51832 Hz
218PoZ=84N=26L=0.2461943 mf=6027.75916 Hz
218PoZ=84N=27L=0.4923886 mf=3013.87958 Hz
218PoZ=84N=28L=0.9847772 mf=1506.93979 Hz
218PoZ=84N=29L=1.9695545 mf=753.46989 Hz
218PoZ=84N=30L=3.9391089 mf=376.73495 Hz
218PoZ=84N=31L=7.8782179 mf=188.36747 Hz
218PoZ=84N=32L=15.7564358 mf=94.18374 Hz
218PoZ=84N=33L=31.5128715 mf=47.09187 Hz
218PoZ=84N=34L=63.0257431 mf=23.54593 Hz
218PoZ=84N=35L=126.0514861 mf=11.77297 Hz
218PoZ=84N=36L=252.1029723 mf=5.88648 Hz
218PoZ=84N=37L=504.2059445 mf=2.94324 Hz
218PoZ=84N=38L=1008.4118891 mf=1.47162 Hz
218PoZ=84N=39L=2016.8237781 mf=0.73581 Hz
218PoZ=84N=40L=4033.6475562 mf=0.36791 Hz
218PoZ=84N=41L=8067.2951125 mf=0.18395 Hz
218PoZ=84N=42L=16134.5902249 mf=0.09198 Hz
218PoZ=84N=43L=32269.1804499 mf=0.04599 Hz
218PoZ=84N=44L=64538.3608998 mf=0.02299 Hz
218PoZ=84N=45L=129076.7217996 mf=0.01150 Hz
218PoZ=84N=46L=258153.4435992 mf=0.00575 Hz
218PoZ=84N=47L=516306.8871983 mf=0.00287 Hz
218PoZ=84N=48L=1032613.7743967 mf=0.00144 Hz
218PoZ=84N=49L=2065227.5487933 mf=0.00072 Hz
218PoZ=84N=50L=4130455.0975866 mf=0.00036 Hz
218PoZ=84N=51L=8260910.1951732 mf=0.00018 Hz
218PoZ=84N=52L=16521820.3903464 mf=0.00009 Hz
218PoZ=84N=53L=33043640.7806929 mf=0.00004 Hz
218PoZ=84N=54L=66087281.5613857 mf=0.00002 Hz
218PoZ=84N=55L=132174563.1227715 mf=0.00001 Hz
218PoZ=84N=56L=264349126.2455429 mf=0.00001 Hz
218PoZ=84N=57L=528698252.4910858 mf=0.00000 Hz
218AtZ=85N=17L=0.0004866 mf=3049904.30467 Hz
218AtZ=85N=18L=0.0009731 mf=1524952.15233 Hz
218AtZ=85N=19L=0.0019463 mf=762476.07617 Hz
218AtZ=85N=20L=0.0038926 mf=381238.03808 Hz
218AtZ=85N=21L=0.0077852 mf=190619.01904 Hz
218AtZ=85N=22L=0.0155703 mf=95309.50952 Hz
218AtZ=85N=23L=0.0311406 mf=47654.75476 Hz
218AtZ=85N=24L=0.0622813 mf=23827.37738 Hz
218AtZ=85N=25L=0.1245626 mf=11913.68869 Hz
218AtZ=85N=26L=0.2491252 mf=5956.84435 Hz
218AtZ=85N=27L=0.4982504 mf=2978.42217 Hz
218AtZ=85N=28L=0.9965008 mf=1489.21109 Hz
218AtZ=85N=29L=1.9930015 mf=744.60554 Hz
218AtZ=85N=30L=3.9860031 mf=372.30277 Hz
218AtZ=85N=31L=7.9720062 mf=186.15139 Hz
218AtZ=85N=32L=15.9440124 mf=93.07569 Hz
218AtZ=85N=33L=31.8880248 mf=46.53785 Hz
218AtZ=85N=34L=63.7760495 mf=23.26892 Hz
218AtZ=85N=35L=127.5520991 mf=11.63446 Hz
218AtZ=85N=36L=255.1041981 mf=5.81723 Hz
218AtZ=85N=37L=510.2083963 mf=2.90862 Hz
218AtZ=85N=38L=1020.4167925 mf=1.45431 Hz
218AtZ=85N=39L=2040.8335850 mf=0.72715 Hz
218AtZ=85N=40L=4081.6671700 mf=0.36358 Hz
218AtZ=85N=41L=8163.3343400 mf=0.18179 Hz
218AtZ=85N=42L=16326.6686800 mf=0.09089 Hz
218AtZ=85N=43L=32653.3373600 mf=0.04545 Hz
218AtZ=85N=44L=65306.6747200 mf=0.02272 Hz
218AtZ=85N=45L=130613.3494401 mf=0.01136 Hz
218AtZ=85N=46L=261226.6988801 mf=0.00568 Hz
218AtZ=85N=47L=522453.3977602 mf=0.00284 Hz
218AtZ=85N=48L=1044906.7955204 mf=0.00142 Hz
218AtZ=85N=49L=2089813.5910408 mf=0.00071 Hz
218AtZ=85N=50L=4179627.1820817 mf=0.00036 Hz
218AtZ=85N=51L=8359254.3641634 mf=0.00018 Hz
218AtZ=85N=52L=16718508.7283267 mf=0.00009 Hz
218AtZ=85N=53L=33437017.4566535 mf=0.00004 Hz
218AtZ=85N=54L=66874034.9133070 mf=0.00002 Hz
218AtZ=85N=55L=133748069.8266140 mf=0.00001 Hz
218AtZ=85N=56L=267496139.6532280 mf=0.00001 Hz
218AtZ=85N=57L=534992279.3064559 mf=0.00000 Hz
218RnZ=86N=17L=0.0004923 mf=3014440.30112 Hz
218RnZ=86N=18L=0.0009846 mf=1507220.15056 Hz
218RnZ=86N=19L=0.0019692 mf=753610.07528 Hz
218RnZ=86N=20L=0.0039384 mf=376805.03764 Hz
218RnZ=86N=21L=0.0078768 mf=188402.51882 Hz
218RnZ=86N=22L=0.0157535 mf=94201.25941 Hz
218RnZ=86N=23L=0.0315070 mf=47100.62971 Hz
218RnZ=86N=24L=0.0630140 mf=23550.31485 Hz
218RnZ=86N=25L=0.1260280 mf=11775.15743 Hz
218RnZ=86N=26L=0.2520561 mf=5887.57871 Hz
218RnZ=86N=27L=0.5041122 mf=2943.78936 Hz
218RnZ=86N=28L=1.0082243 mf=1471.89468 Hz
218RnZ=86N=29L=2.0164486 mf=735.94734 Hz
218RnZ=86N=30L=4.0328972 mf=367.97367 Hz
218RnZ=86N=31L=8.0657945 mf=183.98683 Hz
218RnZ=86N=32L=16.1315890 mf=91.99342 Hz
218RnZ=86N=33L=32.2631780 mf=45.99671 Hz
218RnZ=86N=34L=64.5263560 mf=22.99835 Hz
218RnZ=86N=35L=129.0527120 mf=11.49918 Hz
218RnZ=86N=36L=258.1054240 mf=5.74959 Hz
218RnZ=86N=37L=516.2108480 mf=2.87479 Hz
218RnZ=86N=38L=1032.4216959 mf=1.43740 Hz
218RnZ=86N=39L=2064.8433919 mf=0.71870 Hz
218RnZ=86N=40L=4129.6867838 mf=0.35935 Hz
218RnZ=86N=41L=8259.3735675 mf=0.17967 Hz
218RnZ=86N=42L=16518.7471351 mf=0.08984 Hz
218RnZ=86N=43L=33037.4942701 mf=0.04492 Hz
218RnZ=86N=44L=66074.9885403 mf=0.02246 Hz
218RnZ=86N=45L=132149.9770805 mf=0.01123 Hz
218RnZ=86N=46L=264299.9541610 mf=0.00561 Hz
218RnZ=86N=47L=528599.9083221 mf=0.00281 Hz
218RnZ=86N=48L=1057199.8166442 mf=0.00140 Hz
218RnZ=86N=49L=2114399.6332884 mf=0.00070 Hz
218RnZ=86N=50L=4228799.2665768 mf=0.00035 Hz
218RnZ=86N=51L=8457598.5331535 mf=0.00018 Hz
218RnZ=86N=52L=16915197.0663071 mf=0.00009 Hz
218RnZ=86N=53L=33830394.1326141 mf=0.00004 Hz
218RnZ=86N=54L=67660788.2652282 mf=0.00002 Hz
218RnZ=86N=55L=135321576.5304565 mf=0.00001 Hz
218RnZ=86N=56L=270643153.0609130 mf=0.00001 Hz
218RnZ=86N=57L=541286306.1218259 mf=0.00000 Hz
218FrZ=87N=17L=0.0004980 mf=2979791.56203 Hz
218FrZ=87N=18L=0.0009960 mf=1489895.78101 Hz
218FrZ=87N=19L=0.0019921 mf=744947.89051 Hz
218FrZ=87N=20L=0.0039842 mf=372473.94525 Hz
218FrZ=87N=21L=0.0079683 mf=186236.97263 Hz
218FrZ=87N=22L=0.0159367 mf=93118.48631 Hz
218FrZ=87N=23L=0.0318734 mf=46559.24316 Hz
218FrZ=87N=24L=0.0637467 mf=23279.62158 Hz
218FrZ=87N=25L=0.1274935 mf=11639.81079 Hz
218FrZ=87N=26L=0.2549870 mf=5819.90539 Hz
218FrZ=87N=27L=0.5099739 mf=2909.95270 Hz
218FrZ=87N=28L=1.0199479 mf=1454.97635 Hz
218FrZ=87N=29L=2.0398957 mf=727.48817 Hz
218FrZ=87N=30L=4.0797914 mf=363.74409 Hz
218FrZ=87N=31L=8.1595828 mf=181.87204 Hz
218FrZ=87N=32L=16.3191656 mf=90.93602 Hz
218FrZ=87N=33L=32.6383312 mf=45.46801 Hz
218FrZ=87N=34L=65.2766625 mf=22.73401 Hz
218FrZ=87N=35L=130.5533249 mf=11.36700 Hz
218FrZ=87N=36L=261.1066498 mf=5.68350 Hz
218FrZ=87N=37L=522.2132997 mf=2.84175 Hz
218FrZ=87N=38L=1044.4265994 mf=1.42088 Hz
218FrZ=87N=39L=2088.8531988 mf=0.71044 Hz
218FrZ=87N=40L=4177.7063975 mf=0.35522 Hz
218FrZ=87N=41L=8355.4127951 mf=0.17761 Hz
218FrZ=87N=42L=16710.8255901 mf=0.08880 Hz
218FrZ=87N=43L=33421.6511802 mf=0.04440 Hz
218FrZ=87N=44L=66843.3023605 mf=0.02220 Hz
218FrZ=87N=45L=133686.6047210 mf=0.01110 Hz
218FrZ=87N=46L=267373.2094420 mf=0.00555 Hz
218FrZ=87N=47L=534746.4188840 mf=0.00278 Hz
218FrZ=87N=48L=1069492.8377680 mf=0.00139 Hz
218FrZ=87N=49L=2138985.6755359 mf=0.00069 Hz
218FrZ=87N=50L=4277971.3510718 mf=0.00035 Hz
218FrZ=87N=51L=8555942.7021437 mf=0.00017 Hz
218FrZ=87N=52L=17111885.4042874 mf=0.00009 Hz
218FrZ=87N=53L=34223770.8085748 mf=0.00004 Hz
218FrZ=87N=54L=68447541.6171495 mf=0.00002 Hz
218FrZ=87N=55L=136895083.2342990 mf=0.00001 Hz
218FrZ=87N=56L=273790166.4685980 mf=0.00001 Hz
218FrZ=87N=57L=547580332.9371960 mf=0.00000 Hz
218RaZ=88N=17L=0.0005037 mf=2945930.29428 Hz
218RaZ=88N=18L=0.0010075 mf=1472965.14714 Hz
218RaZ=88N=19L=0.0020150 mf=736482.57357 Hz
218RaZ=88N=20L=0.0040300 mf=368241.28678 Hz
218RaZ=88N=21L=0.0080599 mf=184120.64339 Hz
218RaZ=88N=22L=0.0161199 mf=92060.32170 Hz
218RaZ=88N=23L=0.0322397 mf=46030.16085 Hz
218RaZ=88N=24L=0.0644795 mf=23015.08042 Hz
218RaZ=88N=25L=0.1289589 mf=11507.54021 Hz
218RaZ=88N=26L=0.2579178 mf=5753.77011 Hz
218RaZ=88N=27L=0.5158357 mf=2876.88505 Hz
218RaZ=88N=28L=1.0316714 mf=1438.44253 Hz
218RaZ=88N=29L=2.0633428 mf=719.22126 Hz
218RaZ=88N=30L=4.1266856 mf=359.61063 Hz
218RaZ=88N=31L=8.2533711 mf=179.80532 Hz
218RaZ=88N=32L=16.5067422 mf=89.90266 Hz
218RaZ=88N=33L=33.0134845 mf=44.95133 Hz
218RaZ=88N=34L=66.0269689 mf=22.47566 Hz
218RaZ=88N=35L=132.0539379 mf=11.23783 Hz
218RaZ=88N=36L=264.1078757 mf=5.61892 Hz
218RaZ=88N=37L=528.2157514 mf=2.80946 Hz
218RaZ=88N=38L=1056.4315028 mf=1.40473 Hz
218RaZ=88N=39L=2112.8630056 mf=0.70236 Hz
218RaZ=88N=40L=4225.7260113 mf=0.35118 Hz
218RaZ=88N=41L=8451.4520226 mf=0.17559 Hz
218RaZ=88N=42L=16902.9040452 mf=0.08780 Hz
218RaZ=88N=43L=33805.8080904 mf=0.04390 Hz
218RaZ=88N=44L=67611.6161807 mf=0.02195 Hz
218RaZ=88N=45L=135223.2323615 mf=0.01097 Hz
218RaZ=88N=46L=270446.4647229 mf=0.00549 Hz
218RaZ=88N=47L=540892.9294459 mf=0.00274 Hz
218RaZ=88N=48L=1081785.8588917 mf=0.00137 Hz
218RaZ=88N=49L=2163571.7177835 mf=0.00069 Hz
218RaZ=88N=50L=4327143.4355669 mf=0.00034 Hz
218RaZ=88N=51L=8654286.8711339 mf=0.00017 Hz
218RaZ=88N=52L=17308573.7422677 mf=0.00009 Hz
218RaZ=88N=53L=34617147.4845354 mf=0.00004 Hz
218RaZ=88N=54L=69234294.9690708 mf=0.00002 Hz
218RaZ=88N=55L=138468589.9381415 mf=0.00001 Hz
218RaZ=88N=56L=276937179.8762830 mf=0.00001 Hz
218RaZ=88N=57L=553874359.7525661 mf=0.00000 Hz
218AcZ=89N=17L=0.0005095 mf=2912829.95389 Hz
218AcZ=89N=18L=0.0010189 mf=1456414.97695 Hz
218AcZ=89N=19L=0.0020379 mf=728207.48847 Hz
218AcZ=89N=20L=0.0040758 mf=364103.74424 Hz
218AcZ=89N=21L=0.0081515 mf=182051.87212 Hz
218AcZ=89N=22L=0.0163030 mf=91025.93606 Hz
218AcZ=89N=23L=0.0326061 mf=45512.96803 Hz
218AcZ=89N=24L=0.0652122 mf=22756.48401 Hz
218AcZ=89N=25L=0.1304244 mf=11378.24201 Hz
218AcZ=89N=26L=0.2608487 mf=5689.12100 Hz
218AcZ=89N=27L=0.5216975 mf=2844.56050 Hz
218AcZ=89N=28L=1.0433949 mf=1422.28025 Hz
218AcZ=89N=29L=2.0867899 mf=711.14013 Hz
218AcZ=89N=30L=4.1735797 mf=355.57006 Hz
218AcZ=89N=31L=8.3471594 mf=177.78503 Hz
218AcZ=89N=32L=16.6943188 mf=88.89252 Hz
218AcZ=89N=33L=33.3886377 mf=44.44626 Hz
218AcZ=89N=34L=66.7772754 mf=22.22313 Hz
218AcZ=89N=35L=133.5545508 mf=11.11156 Hz
218AcZ=89N=36L=267.1091016 mf=5.55578 Hz
218AcZ=89N=37L=534.2182031 mf=2.77789 Hz
218AcZ=89N=38L=1068.4364063 mf=1.38895 Hz
218AcZ=89N=39L=2136.8728125 mf=0.69447 Hz
218AcZ=89N=40L=4273.7456251 mf=0.34724 Hz
218AcZ=89N=41L=8547.4912501 mf=0.17362 Hz
218AcZ=89N=42L=17094.9825002 mf=0.08681 Hz
218AcZ=89N=43L=34189.9650005 mf=0.04340 Hz
218AcZ=89N=44L=68379.9300010 mf=0.02170 Hz
218AcZ=89N=45L=136759.8600019 mf=0.01085 Hz
218AcZ=89N=46L=273519.7200039 mf=0.00543 Hz
218AcZ=89N=47L=547039.4400078 mf=0.00271 Hz
218AcZ=89N=48L=1094078.8800155 mf=0.00136 Hz
218AcZ=89N=49L=2188157.7600310 mf=0.00068 Hz
218AcZ=89N=50L=4376315.5200620 mf=0.00034 Hz
218AcZ=89N=51L=8752631.0401240 mf=0.00017 Hz
218AcZ=89N=52L=17505262.0802480 mf=0.00008 Hz
218AcZ=89N=53L=35010524.1604960 mf=0.00004 Hz
218AcZ=89N=54L=70021048.3209920 mf=0.00002 Hz
218AcZ=89N=55L=140042096.6419840 mf=0.00001 Hz
218AcZ=89N=56L=280084193.2839681 mf=0.00001 Hz
218AcZ=89N=57L=560168386.5679362 mf=0.00000 Hz
218ThZ=90N=17L=0.0005152 mf=2880465.17663 Hz
218ThZ=90N=18L=0.0010304 mf=1440232.58831 Hz
218ThZ=90N=19L=0.0020608 mf=720116.29416 Hz
218ThZ=90N=20L=0.0041216 mf=360058.14708 Hz
218ThZ=90N=21L=0.0082431 mf=180029.07354 Hz
218ThZ=90N=22L=0.0164862 mf=90014.53677 Hz
218ThZ=90N=23L=0.0329725 mf=45007.26838 Hz
218ThZ=90N=24L=0.0659449 mf=22503.63419 Hz
218ThZ=90N=25L=0.1318898 mf=11251.81710 Hz
218ThZ=90N=26L=0.2637796 mf=5625.90855 Hz
218ThZ=90N=27L=0.5275592 mf=2812.95427 Hz
218ThZ=90N=28L=1.0551185 mf=1406.47714 Hz
218ThZ=90N=29L=2.1102369 mf=703.23857 Hz
218ThZ=90N=30L=4.2204739 mf=351.61928 Hz
218ThZ=90N=31L=8.4409477 mf=175.80964 Hz
218ThZ=90N=32L=16.8818955 mf=87.90482 Hz
218ThZ=90N=33L=33.7637909 mf=43.95241 Hz
218ThZ=90N=34L=67.5275819 mf=21.97621 Hz
218ThZ=90N=35L=135.0551637 mf=10.98810 Hz
218ThZ=90N=36L=270.1103274 mf=5.49405 Hz
218ThZ=90N=37L=540.2206549 mf=2.74703 Hz
218ThZ=90N=38L=1080.4413097 mf=1.37351 Hz
218ThZ=90N=39L=2160.8826194 mf=0.68676 Hz
218ThZ=90N=40L=4321.7652388 mf=0.34338 Hz
218ThZ=90N=41L=8643.5304777 mf=0.17169 Hz
218ThZ=90N=42L=17287.0609553 mf=0.08584 Hz
218ThZ=90N=43L=34574.1219106 mf=0.04292 Hz
218ThZ=90N=44L=69148.2438212 mf=0.02146 Hz
218ThZ=90N=45L=138296.4876424 mf=0.01073 Hz
218ThZ=90N=46L=276592.9752848 mf=0.00537 Hz
218ThZ=90N=47L=553185.9505696 mf=0.00268 Hz
218ThZ=90N=48L=1106371.9011393 mf=0.00134 Hz
218ThZ=90N=49L=2212743.8022785 mf=0.00067 Hz
218ThZ=90N=50L=4425487.6045571 mf=0.00034 Hz
218ThZ=90N=51L=8850975.2091142 mf=0.00017 Hz
218ThZ=90N=52L=17701950.4182283 mf=0.00008 Hz
218ThZ=90N=53L=35403900.8364566 mf=0.00004 Hz
218ThZ=90N=54L=70807801.6729133 mf=0.00002 Hz
218ThZ=90N=55L=141615603.3458266 mf=0.00001 Hz
218ThZ=90N=56L=283231206.6916531 mf=0.00001 Hz
218ThZ=90N=57L=566462413.3833063 mf=0.00000 Hz
218PaZ=91N=17L=0.0005209 mf=2848811.71315 Hz
218PaZ=91N=18L=0.0010418 mf=1424405.85657 Hz
218PaZ=91N=19L=0.0020837 mf=712202.92829 Hz
218PaZ=91N=20L=0.0041674 mf=356101.46414 Hz
218PaZ=91N=21L=0.0083347 mf=178050.73207 Hz
218PaZ=91N=22L=0.0166694 mf=89025.36604 Hz
218PaZ=91N=23L=0.0333388 mf=44512.68302 Hz
218PaZ=91N=24L=0.0666776 mf=22256.34151 Hz
218PaZ=91N=25L=0.1333553 mf=11128.17075 Hz
218PaZ=91N=26L=0.2667105 mf=5564.08538 Hz
218PaZ=91N=27L=0.5334210 mf=2782.04269 Hz
218PaZ=91N=28L=1.0668420 mf=1391.02134 Hz
218PaZ=91N=29L=2.1336840 mf=695.51067 Hz
218PaZ=91N=30L=4.2673680 mf=347.75534 Hz
218PaZ=91N=31L=8.5347360 mf=173.87767 Hz
218PaZ=91N=32L=17.0694721 mf=86.93883 Hz
218PaZ=91N=33L=34.1389442 mf=43.46942 Hz
218PaZ=91N=34L=68.2778883 mf=21.73471 Hz
218PaZ=91N=35L=136.5557766 mf=10.86735 Hz
218PaZ=91N=36L=273.1115533 mf=5.43368 Hz
218PaZ=91N=37L=546.2231066 mf=2.71684 Hz
218PaZ=91N=38L=1092.4462131 mf=1.35842 Hz
218PaZ=91N=39L=2184.8924263 mf=0.67921 Hz
218PaZ=91N=40L=4369.7848526 mf=0.33960 Hz
218PaZ=91N=41L=8739.5697052 mf=0.16980 Hz
218PaZ=91N=42L=17479.1394104 mf=0.08490 Hz
218PaZ=91N=43L=34958.2788207 mf=0.04245 Hz
218PaZ=91N=44L=69916.5576414 mf=0.02123 Hz
218PaZ=91N=45L=139833.1152829 mf=0.01061 Hz
218PaZ=91N=46L=279666.2305658 mf=0.00531 Hz
218PaZ=91N=47L=559332.4611315 mf=0.00265 Hz
218PaZ=91N=48L=1118664.9222630 mf=0.00133 Hz
218PaZ=91N=49L=2237329.8445261 mf=0.00066 Hz
218PaZ=91N=50L=4474659.6890522 mf=0.00033 Hz
218PaZ=91N=51L=8949319.3781043 mf=0.00017 Hz
218PaZ=91N=52L=17898638.7562086 mf=0.00008 Hz
218PaZ=91N=53L=35797277.5124173 mf=0.00004 Hz
218PaZ=91N=54L=71594555.0248345 mf=0.00002 Hz
218PaZ=91N=55L=143189110.0496691 mf=0.00001 Hz
218PaZ=91N=56L=286378220.0993382 mf=0.00001 Hz
218PaZ=91N=57L=572756440.1986763 mf=0.00000 Hz
218UZ=92N=17L=0.0005266 mf=2817846.36844 Hz
218UZ=92N=18L=0.0010533 mf=1408923.18422 Hz
218UZ=92N=19L=0.0021066 mf=704461.59211 Hz
218UZ=92N=20L=0.0042131 mf=352230.79606 Hz
218UZ=92N=21L=0.0084263 mf=176115.39803 Hz
218UZ=92N=22L=0.0168526 mf=88057.69901 Hz
218UZ=92N=23L=0.0337052 mf=44028.84951 Hz
218UZ=92N=24L=0.0674103 mf=22014.42475 Hz
218UZ=92N=25L=0.1348207 mf=11007.21238 Hz
218UZ=92N=26L=0.2696414 mf=5503.60619 Hz
218UZ=92N=27L=0.5392828 mf=2751.80309 Hz
218UZ=92N=28L=1.0785655 mf=1375.90155 Hz
218UZ=92N=29L=2.1571311 mf=687.95077 Hz
218UZ=92N=30L=4.3142622 mf=343.97539 Hz
218UZ=92N=31L=8.6285243 mf=171.98769 Hz
218UZ=92N=32L=17.2570487 mf=85.99385 Hz
218UZ=92N=33L=34.5140974 mf=42.99692 Hz
218UZ=92N=34L=69.0281948 mf=21.49846 Hz
218UZ=92N=35L=138.0563896 mf=10.74923 Hz
218UZ=92N=36L=276.1127791 mf=5.37462 Hz
218UZ=92N=37L=552.2255583 mf=2.68731 Hz
218UZ=92N=38L=1104.4511166 mf=1.34365 Hz
218UZ=92N=39L=2208.9022332 mf=0.67183 Hz
218UZ=92N=40L=4417.8044664 mf=0.33591 Hz
218UZ=92N=41L=8835.6089327 mf=0.16796 Hz
218UZ=92N=42L=17671.2178654 mf=0.08398 Hz
218UZ=92N=43L=35342.4357308 mf=0.04199 Hz
218UZ=92N=44L=70684.8714617 mf=0.02099 Hz
218UZ=92N=45L=141369.7429234 mf=0.01050 Hz
218UZ=92N=46L=282739.4858467 mf=0.00525 Hz
218UZ=92N=47L=565478.9716934 mf=0.00262 Hz
218UZ=92N=48L=1130957.9433868 mf=0.00131 Hz
218UZ=92N=49L=2261915.8867736 mf=0.00066 Hz
218UZ=92N=50L=4523831.7735472 mf=0.00033 Hz
218UZ=92N=51L=9047663.5470945 mf=0.00016 Hz
218UZ=92N=52L=18095327.0941890 mf=0.00008 Hz
218UZ=92N=53L=36190654.1883779 mf=0.00004 Hz
218UZ=92N=54L=72381308.3767558 mf=0.00002 Hz
218UZ=92N=55L=144762616.7535116 mf=0.00001 Hz
218UZ=92N=56L=289525233.5070232 mf=0.00001 Hz
218UZ=92N=57L=579050467.0140464 mf=0.00000 Hz
218NpZ=93N=17L=0.0005324 mf=2787546.94512 Hz
218NpZ=93N=18L=0.0010647 mf=1393773.47256 Hz
218NpZ=93N=19L=0.0021295 mf=696886.73628 Hz
218NpZ=93N=20L=0.0042589 mf=348443.36814 Hz
218NpZ=93N=21L=0.0085179 mf=174221.68407 Hz
218NpZ=93N=22L=0.0170358 mf=87110.84204 Hz
218NpZ=93N=23L=0.0340715 mf=43555.42102 Hz
218NpZ=93N=24L=0.0681431 mf=21777.71051 Hz
218NpZ=93N=25L=0.1362861 mf=10888.85525 Hz
218NpZ=93N=26L=0.2725723 mf=5444.42763 Hz
218NpZ=93N=27L=0.5451445 mf=2722.21381 Hz
218NpZ=93N=28L=1.0902891 mf=1361.10691 Hz
218NpZ=93N=29L=2.1805782 mf=680.55345 Hz
218NpZ=93N=30L=4.3611563 mf=340.27673 Hz
218NpZ=93N=31L=8.7223127 mf=170.13836 Hz
218NpZ=93N=32L=17.4446253 mf=85.06918 Hz
218NpZ=93N=33L=34.8892506 mf=42.53459 Hz
218NpZ=93N=34L=69.7785013 mf=21.26730 Hz
218NpZ=93N=35L=139.5570025 mf=10.63365 Hz
218NpZ=93N=36L=279.1140050 mf=5.31682 Hz
218NpZ=93N=37L=558.2280100 mf=2.65841 Hz
218NpZ=93N=38L=1116.4560200 mf=1.32921 Hz
218NpZ=93N=39L=2232.9120401 mf=0.66460 Hz
218NpZ=93N=40L=4465.8240801 mf=0.33230 Hz
218NpZ=93N=41L=8931.6481602 mf=0.16615 Hz
218NpZ=93N=42L=17863.2963205 mf=0.08308 Hz
218NpZ=93N=43L=35726.5926410 mf=0.04154 Hz
218NpZ=93N=44L=71453.1852819 mf=0.02077 Hz
218NpZ=93N=45L=142906.3705638 mf=0.01038 Hz
218NpZ=93N=46L=285812.7411276 mf=0.00519 Hz
218NpZ=93N=47L=571625.4822553 mf=0.00260 Hz
218NpZ=93N=48L=1143250.9645106 mf=0.00130 Hz
218NpZ=93N=49L=2286501.9290212 mf=0.00065 Hz
218NpZ=93N=50L=4573003.8580423 mf=0.00032 Hz
218NpZ=93N=51L=9146007.7160846 mf=0.00016 Hz
218NpZ=93N=52L=18292015.4321693 mf=0.00008 Hz
218NpZ=93N=53L=36584030.8643385 mf=0.00004 Hz
218NpZ=93N=54L=73168061.7286771 mf=0.00002 Hz
218NpZ=93N=55L=146336123.4573541 mf=0.00001 Hz
218NpZ=93N=56L=292672246.9147083 mf=0.00001 Hz
218NpZ=93N=57L=585344493.8294165 mf=0.00000 Hz
218PuZ=94N=17L=0.0005381 mf=2757892.19039 Hz
218PuZ=94N=18L=0.0010762 mf=1378946.09519 Hz
218PuZ=94N=19L=0.0021524 mf=689473.04760 Hz
218PuZ=94N=20L=0.0043047 mf=344736.52380 Hz
218PuZ=94N=21L=0.0086095 mf=172368.26190 Hz
218PuZ=94N=22L=0.0172189 mf=86184.13095 Hz
218PuZ=94N=23L=0.0344379 mf=43092.06547 Hz
218PuZ=94N=24L=0.0688758 mf=21546.03274 Hz
218PuZ=94N=25L=0.1377516 mf=10773.01637 Hz
218PuZ=94N=26L=0.2755032 mf=5386.50818 Hz
218PuZ=94N=27L=0.5510063 mf=2693.25409 Hz
218PuZ=94N=28L=1.1020126 mf=1346.62705 Hz
218PuZ=94N=29L=2.2040252 mf=673.31352 Hz
218PuZ=94N=30L=4.4080505 mf=336.65676 Hz
218PuZ=94N=31L=8.8161010 mf=168.32838 Hz
218PuZ=94N=32L=17.6322019 mf=84.16419 Hz
218PuZ=94N=33L=35.2644039 mf=42.08210 Hz
218PuZ=94N=34L=70.5288077 mf=21.04105 Hz
218PuZ=94N=35L=141.0576154 mf=10.52052 Hz
218PuZ=94N=36L=282.1152309 mf=5.26026 Hz
218PuZ=94N=37L=564.2304617 mf=2.63013 Hz
218PuZ=94N=38L=1128.4609235 mf=1.31507 Hz
218PuZ=94N=39L=2256.9218469 mf=0.65753 Hz
218PuZ=94N=40L=4513.8436939 mf=0.32877 Hz
218PuZ=94N=41L=9027.6873878 mf=0.16438 Hz
218PuZ=94N=42L=18055.3747755 mf=0.08219 Hz
218PuZ=94N=43L=36110.7495511 mf=0.04110 Hz
218PuZ=94N=44L=72221.4991021 mf=0.02055 Hz
218PuZ=94N=45L=144442.9982043 mf=0.01027 Hz
218PuZ=94N=46L=288885.9964086 mf=0.00514 Hz
218PuZ=94N=47L=577771.9928172 mf=0.00257 Hz
218PuZ=94N=48L=1155543.9856344 mf=0.00128 Hz
218PuZ=94N=49L=2311087.9712687 mf=0.00064 Hz
218PuZ=94N=50L=4622175.9425374 mf=0.00032 Hz
218PuZ=94N=51L=9244351.8850748 mf=0.00016 Hz
218PuZ=94N=52L=18488703.7701496 mf=0.00008 Hz
218PuZ=94N=53L=36977407.5402992 mf=0.00004 Hz
218PuZ=94N=54L=73954815.0805983 mf=0.00002 Hz
218PuZ=94N=55L=147909630.1611966 mf=0.00001 Hz
218PuZ=94N=56L=295819260.3223932 mf=0.00001 Hz
218PuZ=94N=57L=591638520.6447865 mf=0.00000 Hz
218AmZ=95N=17L=0.0005438 mf=2728861.74628 Hz
218AmZ=95N=18L=0.0010876 mf=1364430.87314 Hz
218AmZ=95N=19L=0.0021753 mf=682215.43657 Hz
218AmZ=95N=20L=0.0043505 mf=341107.71828 Hz
218AmZ=95N=21L=0.0087011 mf=170553.85914 Hz
218AmZ=95N=22L=0.0174021 mf=85276.92957 Hz
218AmZ=95N=23L=0.0348043 mf=42638.46479 Hz
218AmZ=95N=24L=0.0696085 mf=21319.23239 Hz
218AmZ=95N=25L=0.1392170 mf=10659.61620 Hz
218AmZ=95N=26L=0.2784340 mf=5329.80810 Hz
218AmZ=95N=27L=0.5568681 mf=2664.90405 Hz
218AmZ=95N=28L=1.1137362 mf=1332.45202 Hz
218AmZ=95N=29L=2.2274723 mf=666.22601 Hz
218AmZ=95N=30L=4.4549446 mf=333.11301 Hz
218AmZ=95N=31L=8.9098893 mf=166.55650 Hz
218AmZ=95N=32L=17.8197785 mf=83.27825 Hz
218AmZ=95N=33L=35.6395571 mf=41.63913 Hz
218AmZ=95N=34L=71.2791142 mf=20.81956 Hz
218AmZ=95N=35L=142.5582284 mf=10.40978 Hz
218AmZ=95N=36L=285.1164567 mf=5.20489 Hz
218AmZ=95N=37L=570.2329135 mf=2.60245 Hz
218AmZ=95N=38L=1140.4658269 mf=1.30122 Hz
218AmZ=95N=39L=2280.9316538 mf=0.65061 Hz
218AmZ=95N=40L=4561.8633076 mf=0.32531 Hz
218AmZ=95N=41L=9123.7266153 mf=0.16265 Hz
218AmZ=95N=42L=18247.4532306 mf=0.08133 Hz
218AmZ=95N=43L=36494.9064612 mf=0.04066 Hz
218AmZ=95N=44L=72989.8129224 mf=0.02033 Hz
218AmZ=95N=45L=145979.6258448 mf=0.01017 Hz
218AmZ=95N=46L=291959.2516895 mf=0.00508 Hz
218AmZ=95N=47L=583918.5033791 mf=0.00254 Hz
218AmZ=95N=48L=1167837.0067581 mf=0.00127 Hz
218AmZ=95N=49L=2335674.0135162 mf=0.00064 Hz
218AmZ=95N=50L=4671348.0270325 mf=0.00032 Hz
218AmZ=95N=51L=9342696.0540650 mf=0.00016 Hz
218AmZ=95N=52L=18685392.1081299 mf=0.00008 Hz
218AmZ=95N=53L=37370784.2162598 mf=0.00004 Hz
218AmZ=95N=54L=74741568.4325196 mf=0.00002 Hz
218AmZ=95N=55L=149483136.8650391 mf=0.00001 Hz
218AmZ=95N=56L=298966273.7300783 mf=0.00000 Hz
218AmZ=95N=57L=597932547.4601566 mf=0.00000 Hz
218CmZ=96N=17L=0.0005495 mf=2700436.10309 Hz
218CmZ=96N=18L=0.0010991 mf=1350218.05154 Hz
218CmZ=96N=19L=0.0021982 mf=675109.02577 Hz
218CmZ=96N=20L=0.0043963 mf=337554.51289 Hz
218CmZ=96N=21L=0.0087927 mf=168777.25644 Hz
218CmZ=96N=22L=0.0175853 mf=84388.62822 Hz
218CmZ=96N=23L=0.0351706 mf=42194.31411 Hz
218CmZ=96N=24L=0.0703412 mf=21097.15706 Hz
218CmZ=96N=25L=0.1406825 mf=10548.57853 Hz
218CmZ=96N=26L=0.2813649 mf=5274.28926 Hz
218CmZ=96N=27L=0.5627298 mf=2637.14463 Hz
218CmZ=96N=28L=1.1254597 mf=1318.57232 Hz
218CmZ=96N=29L=2.2509194 mf=659.28616 Hz
218CmZ=96N=30L=4.5018388 mf=329.64308 Hz
218CmZ=96N=31L=9.0036776 mf=164.82154 Hz
218CmZ=96N=32L=18.0073552 mf=82.41077 Hz
218CmZ=96N=33L=36.0147103 mf=41.20538 Hz
218CmZ=96N=34L=72.0294206 mf=20.60269 Hz
218CmZ=96N=35L=144.0588413 mf=10.30135 Hz
218CmZ=96N=36L=288.1176826 mf=5.15067 Hz
218CmZ=96N=37L=576.2353652 mf=2.57534 Hz
218CmZ=96N=38L=1152.4707304 mf=1.28767 Hz
218CmZ=96N=39L=2304.9414607 mf=0.64383 Hz
218CmZ=96N=40L=4609.8829214 mf=0.32192 Hz
218CmZ=96N=41L=9219.7658428 mf=0.16096 Hz
218CmZ=96N=42L=18439.5316857 mf=0.08048 Hz
218CmZ=96N=43L=36879.0633713 mf=0.04024 Hz
218CmZ=96N=44L=73758.1267426 mf=0.02012 Hz
218CmZ=96N=45L=147516.2534852 mf=0.01006 Hz
218CmZ=96N=46L=295032.5069705 mf=0.00503 Hz
218CmZ=96N=47L=590065.0139409 mf=0.00251 Hz
218CmZ=96N=48L=1180130.0278819 mf=0.00126 Hz
218CmZ=96N=49L=2360260.0557638 mf=0.00063 Hz
218CmZ=96N=50L=4720520.1115276 mf=0.00031 Hz
218CmZ=96N=51L=9441040.2230551 mf=0.00016 Hz
218CmZ=96N=52L=18882080.4461102 mf=0.00008 Hz
218CmZ=96N=53L=37764160.8922204 mf=0.00004 Hz
218CmZ=96N=54L=75528321.7844408 mf=0.00002 Hz
218CmZ=96N=55L=151056643.5688817 mf=0.00001 Hz
218CmZ=96N=56L=302113287.1377633 mf=0.00000 Hz
218CmZ=96N=57L=604226574.2755266 mf=0.00000 Hz
218BkZ=97N=17L=0.0005553 mf=2672596.55563 Hz
218BkZ=97N=18L=0.0011105 mf=1336298.27782 Hz
218BkZ=97N=19L=0.0022211 mf=668149.13891 Hz
218BkZ=97N=20L=0.0044421 mf=334074.56945 Hz
218BkZ=97N=21L=0.0088842 mf=167037.28473 Hz
218BkZ=97N=22L=0.0177685 mf=83518.64236 Hz
218BkZ=97N=23L=0.0355370 mf=41759.32118 Hz
218BkZ=97N=24L=0.0710740 mf=20879.66059 Hz
218BkZ=97N=25L=0.1421479 mf=10439.83030 Hz
218BkZ=97N=26L=0.2842958 mf=5219.91515 Hz
218BkZ=97N=27L=0.5685916 mf=2609.95757 Hz
218BkZ=97N=28L=1.1371832 mf=1304.97879 Hz
218BkZ=97N=29L=2.2743665 mf=652.48939 Hz
218BkZ=97N=30L=4.5487329 mf=326.24470 Hz
218BkZ=97N=31L=9.0974659 mf=163.12235 Hz
218BkZ=97N=32L=18.1949318 mf=81.56117 Hz
218BkZ=97N=33L=36.3898636 mf=40.78059 Hz
218BkZ=97N=34L=72.7797271 mf=20.39029 Hz
218BkZ=97N=35L=145.5594542 mf=10.19515 Hz
218BkZ=97N=36L=291.1189084 mf=5.09757 Hz
218BkZ=97N=37L=582.2378169 mf=2.54879 Hz
218BkZ=97N=38L=1164.4756338 mf=1.27439 Hz
218BkZ=97N=39L=2328.9512676 mf=0.63720 Hz
218BkZ=97N=40L=4657.9025352 mf=0.31860 Hz
218BkZ=97N=41L=9315.8050704 mf=0.15930 Hz
218BkZ=97N=42L=18631.6101407 mf=0.07965 Hz
218BkZ=97N=43L=37263.2202814 mf=0.03982 Hz
218BkZ=97N=44L=74526.4405629 mf=0.01991 Hz
218BkZ=97N=45L=149052.8811257 mf=0.00996 Hz
218BkZ=97N=46L=298105.7622514 mf=0.00498 Hz
218BkZ=97N=47L=596211.5245028 mf=0.00249 Hz
218BkZ=97N=48L=1192423.0490057 mf=0.00124 Hz
218BkZ=97N=49L=2384846.0980113 mf=0.00062 Hz
218BkZ=97N=50L=4769692.1960226 mf=0.00031 Hz
218BkZ=97N=51L=9539384.3920453 mf=0.00016 Hz
218BkZ=97N=52L=19078768.7840905 mf=0.00008 Hz
218BkZ=97N=53L=38157537.5681810 mf=0.00004 Hz
218BkZ=97N=54L=76315075.1363621 mf=0.00002 Hz
218BkZ=97N=55L=152630150.2727242 mf=0.00001 Hz
218BkZ=97N=56L=305260300.5454484 mf=0.00000 Hz
218BkZ=97N=57L=610520601.0908967 mf=0.00000 Hz
218CfZ=98N=17L=0.0005610 mf=2645325.16221 Hz
218CfZ=98N=18L=0.0011220 mf=1322662.58110 Hz
218CfZ=98N=19L=0.0022440 mf=661331.29055 Hz
218CfZ=98N=20L=0.0044879 mf=330665.64528 Hz
218CfZ=98N=21L=0.0089758 mf=165332.82264 Hz
218CfZ=98N=22L=0.0179517 mf=82666.41132 Hz
218CfZ=98N=23L=0.0359033 mf=41333.20566 Hz
218CfZ=98N=24L=0.0718067 mf=20666.60283 Hz
218CfZ=98N=25L=0.1436133 mf=10333.30141 Hz
218CfZ=98N=26L=0.2872267 mf=5166.65071 Hz
218CfZ=98N=27L=0.5744534 mf=2583.32535 Hz
218CfZ=98N=28L=1.1489068 mf=1291.66268 Hz
218CfZ=98N=29L=2.2978135 mf=645.83134 Hz
218CfZ=98N=30L=4.5956271 mf=322.91567 Hz
218CfZ=98N=31L=9.1912542 mf=161.45783 Hz
218CfZ=98N=32L=18.3825084 mf=80.72892 Hz
218CfZ=98N=33L=36.7650168 mf=40.36446 Hz
218CfZ=98N=34L=73.5300336 mf=20.18223 Hz
218CfZ=98N=35L=147.0600672 mf=10.09111 Hz
218CfZ=98N=36L=294.1201343 mf=5.04556 Hz
218CfZ=98N=37L=588.2402686 mf=2.52278 Hz
218CfZ=98N=38L=1176.4805372 mf=1.26139 Hz
218CfZ=98N=39L=2352.9610745 mf=0.63069 Hz
218CfZ=98N=40L=4705.9221489 mf=0.31535 Hz
218CfZ=98N=41L=9411.8442979 mf=0.15767 Hz
218CfZ=98N=42L=18823.6885958 mf=0.07884 Hz
218CfZ=98N=43L=37647.3771915 mf=0.03942 Hz
218CfZ=98N=44L=75294.7543831 mf=0.01971 Hz
218CfZ=98N=45L=150589.5087662 mf=0.00985 Hz
218CfZ=98N=46L=301179.0175324 mf=0.00493 Hz
218CfZ=98N=47L=602358.0350647 mf=0.00246 Hz
218CfZ=98N=48L=1204716.0701294 mf=0.00123 Hz
218CfZ=98N=49L=2409432.1402589 mf=0.00062 Hz
218CfZ=98N=50L=4818864.2805177 mf=0.00031 Hz
218CfZ=98N=51L=9637728.5610354 mf=0.00015 Hz
218CfZ=98N=52L=19275457.1220708 mf=0.00008 Hz
218CfZ=98N=53L=38550914.2441417 mf=0.00004 Hz
218CfZ=98N=54L=77101828.4882834 mf=0.00002 Hz
218CfZ=98N=55L=154203656.9765667 mf=0.00001 Hz
218CfZ=98N=56L=308407313.9531334 mf=0.00000 Hz
218CfZ=98N=57L=616814627.9062668 mf=0.00000 Hz
218EsZ=99N=17L=0.0005667 mf=2618604.70603 Hz
218EsZ=99N=18L=0.0011334 mf=1309302.35301 Hz
218EsZ=99N=19L=0.0022669 mf=654651.17651 Hz
218EsZ=99N=20L=0.0045337 mf=327325.58825 Hz
218EsZ=99N=21L=0.0090674 mf=163662.79413 Hz
218EsZ=99N=22L=0.0181348 mf=81831.39706 Hz
218EsZ=99N=23L=0.0362697 mf=40915.69853 Hz
218EsZ=99N=24L=0.0725394 mf=20457.84927 Hz
218EsZ=99N=25L=0.1450788 mf=10228.92463 Hz
218EsZ=99N=26L=0.2901576 mf=5114.46232 Hz
218EsZ=99N=27L=0.5803152 mf=2557.23116 Hz
218EsZ=99N=28L=1.1606303 mf=1278.61558 Hz
218EsZ=99N=29L=2.3212606 mf=639.30779 Hz
218EsZ=99N=30L=4.6425213 mf=319.65389 Hz
218EsZ=99N=31L=9.2850425 mf=159.82695 Hz
218EsZ=99N=32L=18.5700850 mf=79.91347 Hz
218EsZ=99N=33L=37.1401700 mf=39.95674 Hz
218EsZ=99N=34L=74.2803400 mf=19.97837 Hz
218EsZ=99N=35L=148.5606801 mf=9.98918 Hz
218EsZ=99N=36L=297.1213602 mf=4.99459 Hz
218EsZ=99N=37L=594.2427203 mf=2.49730 Hz
218EsZ=99N=38L=1188.4854407 mf=1.24865 Hz
218EsZ=99N=39L=2376.9708814 mf=0.62432 Hz
218EsZ=99N=40L=4753.9417627 mf=0.31216 Hz
218EsZ=99N=41L=9507.8835254 mf=0.15608 Hz
218EsZ=99N=42L=19015.7670508 mf=0.07804 Hz
218EsZ=99N=43L=38031.5341017 mf=0.03902 Hz
218EsZ=99N=44L=76063.0682033 mf=0.01951 Hz
218EsZ=99N=45L=152126.1364067 mf=0.00976 Hz
218EsZ=99N=46L=304252.2728133 mf=0.00488 Hz
218EsZ=99N=47L=608504.5456266 mf=0.00244 Hz
218EsZ=99N=48L=1217009.0912532 mf=0.00122 Hz
218EsZ=99N=49L=2434018.1825064 mf=0.00061 Hz
218EsZ=99N=50L=4868036.3650128 mf=0.00030 Hz
218EsZ=99N=51L=9736072.7300256 mf=0.00015 Hz
218EsZ=99N=52L=19472145.4600512 mf=0.00008 Hz
218EsZ=99N=53L=38944290.9201023 mf=0.00004 Hz
218EsZ=99N=54L=77888581.8402046 mf=0.00002 Hz
218EsZ=99N=55L=155777163.6804092 mf=0.00001 Hz
218EsZ=99N=56L=311554327.3608184 mf=0.00000 Hz
218EsZ=99N=57L=623108654.7216369 mf=0.00000 Hz
218FmZ=100N=17L=0.0005724 mf=2592418.65897 Hz
218FmZ=100N=18L=0.0011449 mf=1296209.32948 Hz
218FmZ=100N=19L=0.0022898 mf=648104.66474 Hz
218FmZ=100N=20L=0.0045795 mf=324052.33237 Hz
218FmZ=100N=21L=0.0091590 mf=162026.16619 Hz
218FmZ=100N=22L=0.0183180 mf=81013.08309 Hz
218FmZ=100N=23L=0.0366361 mf=40506.54155 Hz
218FmZ=100N=24L=0.0732721 mf=20253.27077 Hz
218FmZ=100N=25L=0.1465442 mf=10126.63539 Hz
218FmZ=100N=26L=0.2930885 mf=5063.31769 Hz
218FmZ=100N=27L=0.5861769 mf=2531.65885 Hz
218FmZ=100N=28L=1.1723539 mf=1265.82942 Hz
218FmZ=100N=29L=2.3447077 mf=632.91471 Hz
218FmZ=100N=30L=4.6894154 mf=316.45736 Hz
218FmZ=100N=31L=9.3788308 mf=158.22868 Hz
218FmZ=100N=32L=18.7576616 mf=79.11434 Hz
218FmZ=100N=33L=37.5153233 mf=39.55717 Hz
218FmZ=100N=34L=75.0306465 mf=19.77858 Hz
218FmZ=100N=35L=150.0612930 mf=9.88929 Hz
218FmZ=100N=36L=300.1225860 mf=4.94465 Hz
218FmZ=100N=37L=600.2451721 mf=2.47232 Hz
218FmZ=100N=38L=1200.4903441 mf=1.23616 Hz
218FmZ=100N=39L=2400.9806882 mf=0.61808 Hz
218FmZ=100N=40L=4801.9613765 mf=0.30904 Hz
218FmZ=100N=41L=9603.9227529 mf=0.15452 Hz
218FmZ=100N=42L=19207.8455059 mf=0.07726 Hz
218FmZ=100N=43L=38415.6910118 mf=0.03863 Hz
218FmZ=100N=44L=76831.3820236 mf=0.01932 Hz
218FmZ=100N=45L=153662.7640471 mf=0.00966 Hz
218FmZ=100N=46L=307325.5280942 mf=0.00483 Hz
218FmZ=100N=47L=614651.0561885 mf=0.00241 Hz
218FmZ=100N=48L=1229302.1123770 mf=0.00121 Hz
218FmZ=100N=49L=2458604.2247539 mf=0.00060 Hz
218FmZ=100N=50L=4917208.4495079 mf=0.00030 Hz
218FmZ=100N=51L=9834416.8990157 mf=0.00015 Hz
218FmZ=100N=52L=19668833.7980315 mf=0.00008 Hz
218FmZ=100N=53L=39337667.5960629 mf=0.00004 Hz
218FmZ=100N=54L=78675335.1921259 mf=0.00002 Hz
218FmZ=100N=55L=157350670.3842517 mf=0.00001 Hz
218FmZ=100N=56L=314701340.7685035 mf=0.00000 Hz
218FmZ=100N=57L=629402681.5370070 mf=0.00000 Hz
218MdZ=101N=17L=0.0005782 mf=2566751.14749 Hz
218MdZ=101N=18L=0.0011563 mf=1283375.57375 Hz
218MdZ=101N=19L=0.0023127 mf=641687.78687 Hz
218MdZ=101N=20L=0.0046253 mf=320843.89344 Hz
218MdZ=101N=21L=0.0092506 mf=160421.94672 Hz
218MdZ=101N=22L=0.0185012 mf=80210.97336 Hz
218MdZ=101N=23L=0.0370024 mf=40105.48668 Hz
218MdZ=101N=24L=0.0740048 mf=20052.74334 Hz
218MdZ=101N=25L=0.1480097 mf=10026.37167 Hz
218MdZ=101N=26L=0.2960193 mf=5013.18583 Hz
218MdZ=101N=27L=0.5920387 mf=2506.59292 Hz
218MdZ=101N=28L=1.1840774 mf=1253.29646 Hz
218MdZ=101N=29L=2.3681548 mf=626.64823 Hz
218MdZ=101N=30L=4.7363096 mf=313.32411 Hz
218MdZ=101N=31L=9.4726191 mf=156.66206 Hz
218MdZ=101N=32L=18.9452382 mf=78.33103 Hz
218MdZ=101N=33L=37.8904765 mf=39.16551 Hz
218MdZ=101N=34L=75.7809530 mf=19.58276 Hz
218MdZ=101N=35L=151.5619059 mf=9.79138 Hz
218MdZ=101N=36L=303.1238119 mf=4.89569 Hz
218MdZ=101N=37L=606.2476238 mf=2.44784 Hz
218MdZ=101N=38L=1212.4952476 mf=1.22392 Hz
218MdZ=101N=39L=2424.9904951 mf=0.61196 Hz
218MdZ=101N=40L=4849.9809902 mf=0.30598 Hz
218MdZ=101N=41L=9699.9619805 mf=0.15299 Hz
218MdZ=101N=42L=19399.9239609 mf=0.07650 Hz
218MdZ=101N=43L=38799.8479219 mf=0.03825 Hz
218MdZ=101N=44L=77599.6958438 mf=0.01912 Hz
218MdZ=101N=45L=155199.3916876 mf=0.00956 Hz
218MdZ=101N=46L=310398.7833752 mf=0.00478 Hz
218MdZ=101N=47L=620797.5667504 mf=0.00239 Hz
218MdZ=101N=48L=1241595.1335007 mf=0.00120 Hz
218MdZ=101N=49L=2483190.2670015 mf=0.00060 Hz
218MdZ=101N=50L=4966380.5340030 mf=0.00030 Hz
218MdZ=101N=51L=9932761.0680059 mf=0.00015 Hz
218MdZ=101N=52L=19865522.1360118 mf=0.00007 Hz
218MdZ=101N=53L=39731044.2720236 mf=0.00004 Hz
218MdZ=101N=54L=79462088.5440471 mf=0.00002 Hz
218MdZ=101N=55L=158924177.0880943 mf=0.00001 Hz
218MdZ=101N=56L=317848354.1761885 mf=0.00000 Hz
218MdZ=101N=57L=635696708.3523771 mf=0.00000 Hz
218NoZ=102N=17L=0.0005839 mf=2541586.92055 Hz
218NoZ=102N=18L=0.0011678 mf=1270793.46028 Hz
218NoZ=102N=19L=0.0023355 mf=635396.73014 Hz
218NoZ=102N=20L=0.0046711 mf=317698.36507 Hz
218NoZ=102N=21L=0.0093422 mf=158849.18253 Hz
218NoZ=102N=22L=0.0186844 mf=79424.59127 Hz
218NoZ=102N=23L=0.0373688 mf=39712.29563 Hz
218NoZ=102N=24L=0.0747376 mf=19856.14782 Hz
218NoZ=102N=25L=0.1494751 mf=9928.07391 Hz
218NoZ=102N=26L=0.2989502 mf=4964.03695 Hz
218NoZ=102N=27L=0.5979005 mf=2482.01848 Hz
218NoZ=102N=28L=1.1958009 mf=1241.00924 Hz
218NoZ=102N=29L=2.3916019 mf=620.50462 Hz
218NoZ=102N=30L=4.7832037 mf=310.25231 Hz
218NoZ=102N=31L=9.5664074 mf=155.12615 Hz
218NoZ=102N=32L=19.1328149 mf=77.56308 Hz
218NoZ=102N=33L=38.2656297 mf=38.78154 Hz
218NoZ=102N=34L=76.5312594 mf=19.39077 Hz
218NoZ=102N=35L=153.0625189 mf=9.69538 Hz
218NoZ=102N=36L=306.1250378 mf=4.84769 Hz
218NoZ=102N=37L=612.2500755 mf=2.42385 Hz
218NoZ=102N=38L=1224.5001510 mf=1.21192 Hz
218NoZ=102N=39L=2449.0003020 mf=0.60596 Hz
218NoZ=102N=40L=4898.0006040 mf=0.30298 Hz
218NoZ=102N=41L=9796.0012080 mf=0.15149 Hz
218NoZ=102N=42L=19592.0024160 mf=0.07575 Hz
218NoZ=102N=43L=39184.0048320 mf=0.03787 Hz
218NoZ=102N=44L=78368.0096640 mf=0.01894 Hz
218NoZ=102N=45L=156736.0193281 mf=0.00947 Hz
218NoZ=102N=46L=313472.0386561 mf=0.00473 Hz
218NoZ=102N=47L=626944.0773123 mf=0.00237 Hz
218NoZ=102N=48L=1253888.1546245 mf=0.00118 Hz
218NoZ=102N=49L=2507776.3092490 mf=0.00059 Hz
218NoZ=102N=50L=5015552.6184980 mf=0.00030 Hz
218NoZ=102N=51L=10031105.2369960 mf=0.00015 Hz
218NoZ=102N=52L=20062210.4739921 mf=0.00007 Hz
218NoZ=102N=53L=40124420.9479842 mf=0.00004 Hz
218NoZ=102N=54L=80248841.8959684 mf=0.00002 Hz
218NoZ=102N=55L=160497683.7919368 mf=0.00001 Hz
218NoZ=102N=56L=320995367.5838736 mf=0.00000 Hz
218NoZ=102N=57L=641990735.1677471 mf=0.00000 Hz
218LrZ=103N=17L=0.0005896 mf=2516911.31938 Hz
218LrZ=103N=18L=0.0011792 mf=1258455.65969 Hz
218LrZ=103N=19L=0.0023584 mf=629227.82985 Hz
218LrZ=103N=20L=0.0047169 mf=314613.91492 Hz
218LrZ=103N=21L=0.0094338 mf=157306.95746 Hz
218LrZ=103N=22L=0.0188676 mf=78653.47873 Hz
218LrZ=103N=23L=0.0377351 mf=39326.73937 Hz
218LrZ=103N=24L=0.0754703 mf=19663.36968 Hz
218LrZ=103N=25L=0.1509406 mf=9831.68484 Hz
218LrZ=103N=26L=0.3018811 mf=4915.84242 Hz
218LrZ=103N=27L=0.6037622 mf=2457.92121 Hz
218LrZ=103N=28L=1.2075245 mf=1228.96061 Hz
218LrZ=103N=29L=2.4150489 mf=614.48030 Hz
218LrZ=103N=30L=4.8300979 mf=307.24015 Hz
218LrZ=103N=31L=9.6601957 mf=153.62008 Hz
218LrZ=103N=32L=19.3203915 mf=76.81004 Hz
218LrZ=103N=33L=38.6407830 mf=38.40502 Hz
218LrZ=103N=34L=77.2815659 mf=19.20251 Hz
218LrZ=103N=35L=154.5631318 mf=9.60125 Hz
218LrZ=103N=36L=309.1262636 mf=4.80063 Hz
218LrZ=103N=37L=618.2525272 mf=2.40031 Hz
218LrZ=103N=38L=1236.5050544 mf=1.20016 Hz
218LrZ=103N=39L=2473.0101089 mf=0.60008 Hz
218LrZ=103N=40L=4946.0202178 mf=0.30004 Hz
218LrZ=103N=41L=9892.0404355 mf=0.15002 Hz
218LrZ=103N=42L=19784.0808711 mf=0.07501 Hz
218LrZ=103N=43L=39568.1617421 mf=0.03750 Hz
218LrZ=103N=44L=79136.3234843 mf=0.01875 Hz
218LrZ=103N=45L=158272.6469685 mf=0.00938 Hz
218LrZ=103N=46L=316545.2939371 mf=0.00469 Hz
218LrZ=103N=47L=633090.5878741 mf=0.00234 Hz
218LrZ=103N=48L=1266181.1757483 mf=0.00117 Hz
218LrZ=103N=49L=2532362.3514966 mf=0.00059 Hz
218LrZ=103N=50L=5064724.7029931 mf=0.00029 Hz
218LrZ=103N=51L=10129449.4059862 mf=0.00015 Hz
218LrZ=103N=52L=20258898.8119724 mf=0.00007 Hz
218LrZ=103N=53L=40517797.6239448 mf=0.00004 Hz
218LrZ=103N=54L=81035595.2478896 mf=0.00002 Hz
218LrZ=103N=55L=162071190.4957793 mf=0.00001 Hz
218LrZ=103N=56L=324142380.9915586 mf=0.00000 Hz
218LrZ=103N=57L=648284761.9831171 mf=0.00000 Hz
218RfZ=104N=17L=0.0005953 mf=2492710.24901 Hz
218RfZ=104N=18L=0.0011907 mf=1246355.12450 Hz
218RfZ=104N=19L=0.0023813 mf=623177.56225 Hz
218RfZ=104N=20L=0.0047627 mf=311588.78113 Hz
218RfZ=104N=21L=0.0095254 mf=155794.39056 Hz
218RfZ=104N=22L=0.0190508 mf=77897.19528 Hz
218RfZ=104N=23L=0.0381015 mf=38948.59764 Hz
218RfZ=104N=24L=0.0762030 mf=19474.29882 Hz
218RfZ=104N=25L=0.1524060 mf=9737.14941 Hz
218RfZ=104N=26L=0.3048120 mf=4868.57471 Hz
218RfZ=104N=27L=0.6096240 mf=2434.28735 Hz
218RfZ=104N=28L=1.2192480 mf=1217.14368 Hz
218RfZ=104N=29L=2.4384960 mf=608.57184 Hz
218RfZ=104N=30L=4.8769920 mf=304.28592 Hz
218RfZ=104N=31L=9.7539840 mf=152.14296 Hz
218RfZ=104N=32L=19.5079681 mf=76.07148 Hz
218RfZ=104N=33L=39.0159362 mf=38.03574 Hz
218RfZ=104N=34L=78.0318724 mf=19.01787 Hz
218RfZ=104N=35L=156.0637447 mf=9.50893 Hz
218RfZ=104N=36L=312.1274895 mf=4.75447 Hz
218RfZ=104N=37L=624.2549789 mf=2.37723 Hz
218RfZ=104N=38L=1248.5099579 mf=1.18862 Hz
218RfZ=104N=39L=2497.0199158 mf=0.59431 Hz
218RfZ=104N=40L=4994.0398315 mf=0.29715 Hz
218RfZ=104N=41L=9988.0796631 mf=0.14858 Hz
218RfZ=104N=42L=19976.1593261 mf=0.07429 Hz
218RfZ=104N=43L=39952.3186523 mf=0.03714 Hz
218RfZ=104N=44L=79904.6373045 mf=0.01857 Hz
218RfZ=104N=45L=159809.2746090 mf=0.00929 Hz
218RfZ=104N=46L=319618.5492180 mf=0.00464 Hz
218RfZ=104N=47L=639237.0984360 mf=0.00232 Hz
218RfZ=104N=48L=1278474.1968721 mf=0.00116 Hz
218RfZ=104N=49L=2556948.3937441 mf=0.00058 Hz
218RfZ=104N=50L=5113896.7874882 mf=0.00029 Hz
218RfZ=104N=51L=10227793.5749764 mf=0.00015 Hz
218RfZ=104N=52L=20455587.1499527 mf=0.00007 Hz
218RfZ=104N=53L=40911174.2999055 mf=0.00004 Hz
218RfZ=104N=54L=81822348.5998109 mf=0.00002 Hz
218RfZ=104N=55L=163644697.1996218 mf=0.00001 Hz
218RfZ=104N=56L=327289394.3992436 mf=0.00000 Hz
218RfZ=104N=57L=654578788.7984872 mf=0.00000 Hz
218DbZ=105N=17L=0.0006011 mf=2468970.15140 Hz
218DbZ=105N=18L=0.0012021 mf=1234485.07570 Hz
218DbZ=105N=19L=0.0024042 mf=617242.53785 Hz
218DbZ=105N=20L=0.0048085 mf=308621.26892 Hz
218DbZ=105N=21L=0.0096170 mf=154310.63446 Hz
218DbZ=105N=22L=0.0192339 mf=77155.31723 Hz
218DbZ=105N=23L=0.0384679 mf=38577.65862 Hz
218DbZ=105N=24L=0.0769357 mf=19288.82931 Hz
218DbZ=105N=25L=0.1538714 mf=9644.41465 Hz
218DbZ=105N=26L=0.3077429 mf=4822.20733 Hz
218DbZ=105N=27L=0.6154858 mf=2411.10366 Hz
218DbZ=105N=28L=1.2309715 mf=1205.55183 Hz
218DbZ=105N=29L=2.4619431 mf=602.77592 Hz
218DbZ=105N=30L=4.9238862 mf=301.38796 Hz
218DbZ=105N=31L=9.8477724 mf=150.69398 Hz
218DbZ=105N=32L=19.6955447 mf=75.34699 Hz
218DbZ=105N=33L=39.3910894 mf=37.67349 Hz
218DbZ=105N=34L=78.7821788 mf=18.83675 Hz
218DbZ=105N=35L=157.5643577 mf=9.41837 Hz
218DbZ=105N=36L=315.1287153 mf=4.70919 Hz
218DbZ=105N=37L=630.2574307 mf=2.35459 Hz
218DbZ=105N=38L=1260.5148613 mf=1.17730 Hz
218DbZ=105N=39L=2521.0297226 mf=0.58865 Hz
218DbZ=105N=40L=5042.0594453 mf=0.29432 Hz
218DbZ=105N=41L=10084.1188906 mf=0.14716 Hz
218DbZ=105N=42L=20168.2377812 mf=0.07358 Hz
218DbZ=105N=43L=40336.4755624 mf=0.03679 Hz
218DbZ=105N=44L=80672.9511247 mf=0.01840 Hz
218DbZ=105N=45L=161345.9022495 mf=0.00920 Hz
218DbZ=105N=46L=322691.8044990 mf=0.00460 Hz
218DbZ=105N=47L=645383.6089979 mf=0.00230 Hz
218DbZ=105N=48L=1290767.2179958 mf=0.00115 Hz
218DbZ=105N=49L=2581534.4359916 mf=0.00057 Hz
218DbZ=105N=50L=5163068.8719833 mf=0.00029 Hz
218DbZ=105N=51L=10326137.7439665 mf=0.00014 Hz
218DbZ=105N=52L=20652275.4879330 mf=0.00007 Hz
218DbZ=105N=53L=41304550.9758661 mf=0.00004 Hz
218DbZ=105N=54L=82609101.9517322 mf=0.00002 Hz
218DbZ=105N=55L=165218203.9034643 mf=0.00001 Hz
218DbZ=105N=56L=330436407.8069286 mf=0.00000 Hz
218DbZ=105N=57L=660872815.6138573 mf=0.00000 Hz
218SgZ=106N=17L=0.0006068 mf=2445677.98016 Hz
218SgZ=106N=18L=0.0012136 mf=1222838.99008 Hz
218SgZ=106N=19L=0.0024271 mf=611419.49504 Hz
218SgZ=106N=20L=0.0048543 mf=305709.74752 Hz
218SgZ=106N=21L=0.0097086 mf=152854.87376 Hz
218SgZ=106N=22L=0.0194171 mf=76427.43688 Hz
218SgZ=106N=23L=0.0388342 mf=38213.71844 Hz
218SgZ=106N=24L=0.0776684 mf=19106.85922 Hz
218SgZ=106N=25L=0.1553369 mf=9553.42961 Hz
218SgZ=106N=26L=0.3106738 mf=4776.71480 Hz
218SgZ=106N=27L=0.6213475 mf=2388.35740 Hz
218SgZ=106N=28L=1.2426951 mf=1194.17870 Hz
218SgZ=106N=29L=2.4853902 mf=597.08935 Hz
218SgZ=106N=30L=4.9707803 mf=298.54468 Hz
218SgZ=106N=31L=9.9415607 mf=149.27234 Hz
218SgZ=106N=32L=19.8831213 mf=74.63617 Hz
218SgZ=106N=33L=39.7662426 mf=37.31808 Hz
218SgZ=106N=34L=79.5324853 mf=18.65904 Hz
218SgZ=106N=35L=159.0649706 mf=9.32952 Hz
218SgZ=106N=36L=318.1299412 mf=4.66476 Hz
218SgZ=106N=37L=636.2598824 mf=2.33238 Hz
218SgZ=106N=38L=1272.5197648 mf=1.16619 Hz
218SgZ=106N=39L=2545.0395295 mf=0.58310 Hz
218SgZ=106N=40L=5090.0790591 mf=0.29155 Hz
218SgZ=106N=41L=10180.1581181 mf=0.14577 Hz
218SgZ=106N=42L=20360.3162362 mf=0.07289 Hz
218SgZ=106N=43L=40720.6324725 mf=0.03644 Hz
218SgZ=106N=44L=81441.2649450 mf=0.01822 Hz
218SgZ=106N=45L=162882.5298899 mf=0.00911 Hz
218SgZ=106N=46L=325765.0597799 mf=0.00456 Hz
218SgZ=106N=47L=651530.1195598 mf=0.00228 Hz
218SgZ=106N=48L=1303060.2391196 mf=0.00114 Hz
218SgZ=106N=49L=2606120.4782392 mf=0.00057 Hz
218SgZ=106N=50L=5212240.9564783 mf=0.00028 Hz
218SgZ=106N=51L=10424481.9129567 mf=0.00014 Hz
218SgZ=106N=52L=20848963.8259134 mf=0.00007 Hz
218SgZ=106N=53L=41697927.6518267 mf=0.00004 Hz
218SgZ=106N=54L=83395855.3036534 mf=0.00002 Hz
218SgZ=106N=55L=166791710.6073068 mf=0.00001 Hz
218SgZ=106N=56L=333583421.2146137 mf=0.00000 Hz
218SgZ=106N=57L=667166842.4292274 mf=0.00000 Hz
218BhZ=107N=17L=0.0006125 mf=2422821.17660 Hz
218BhZ=107N=18L=0.0012250 mf=1211410.58830 Hz
218BhZ=107N=19L=0.0024500 mf=605705.29415 Hz
218BhZ=107N=20L=0.0049001 mf=302852.64708 Hz
218BhZ=107N=21L=0.0098001 mf=151426.32354 Hz
218BhZ=107N=22L=0.0196003 mf=75713.16177 Hz
218BhZ=107N=23L=0.0392006 mf=37856.58088 Hz
218BhZ=107N=24L=0.0784012 mf=18928.29044 Hz
218BhZ=107N=25L=0.1568023 mf=9464.14522 Hz
218BhZ=107N=26L=0.3136047 mf=4732.07261 Hz
218BhZ=107N=27L=0.6272093 mf=2366.03631 Hz
218BhZ=107N=28L=1.2544186 mf=1183.01815 Hz
218BhZ=107N=29L=2.5088372 mf=591.50908 Hz
218BhZ=107N=30L=5.0176745 mf=295.75454 Hz
218BhZ=107N=31L=10.0353490 mf=147.87727 Hz
218BhZ=107N=32L=20.0706979 mf=73.93863 Hz
218BhZ=107N=33L=40.1413959 mf=36.96932 Hz
218BhZ=107N=34L=80.2827918 mf=18.48466 Hz
218BhZ=107N=35L=160.5655835 mf=9.24233 Hz
218BhZ=107N=36L=321.1311671 mf=4.62116 Hz
218BhZ=107N=37L=642.2623341 mf=2.31058 Hz
218BhZ=107N=38L=1284.5246682 mf=1.15529 Hz
218BhZ=107N=39L=2569.0493364 mf=0.57765 Hz
218BhZ=107N=40L=5138.0986728 mf=0.28882 Hz
218BhZ=107N=41L=10276.1973457 mf=0.14441 Hz
218BhZ=107N=42L=20552.3946913 mf=0.07221 Hz
218BhZ=107N=43L=41104.7893826 mf=0.03610 Hz
218BhZ=107N=44L=82209.5787652 mf=0.01805 Hz
218BhZ=107N=45L=164419.1575304 mf=0.00903 Hz
218BhZ=107N=46L=328838.3150608 mf=0.00451 Hz
218BhZ=107N=47L=657676.6301217 mf=0.00226 Hz
218BhZ=107N=48L=1315353.2602434 mf=0.00113 Hz
218BhZ=107N=49L=2630706.5204867 mf=0.00056 Hz
218BhZ=107N=50L=5261413.0409734 mf=0.00028 Hz
218BhZ=107N=51L=10522826.0819468 mf=0.00014 Hz
218BhZ=107N=52L=21045652.1638937 mf=0.00007 Hz
218BhZ=107N=53L=42091304.3277873 mf=0.00004 Hz
218BhZ=107N=54L=84182608.6555747 mf=0.00002 Hz
218BhZ=107N=55L=168365217.3111494 mf=0.00001 Hz
218BhZ=107N=56L=336730434.6222987 mf=0.00000 Hz
218BhZ=107N=57L=673460869.2445974 mf=0.00000 Hz
218HsZ=108N=17L=0.0006182 mf=2400387.64719 Hz
218HsZ=108N=18L=0.0012365 mf=1200193.82360 Hz
218HsZ=108N=19L=0.0024729 mf=600096.91180 Hz
218HsZ=108N=20L=0.0049459 mf=300048.45590 Hz
218HsZ=108N=21L=0.0098917 mf=150024.22795 Hz
218HsZ=108N=22L=0.0197835 mf=75012.11397 Hz
218HsZ=108N=23L=0.0395669 mf=37506.05699 Hz
218HsZ=108N=24L=0.0791339 mf=18753.02849 Hz
218HsZ=108N=25L=0.1582678 mf=9376.51425 Hz
218HsZ=108N=26L=0.3165355 mf=4688.25712 Hz
218HsZ=108N=27L=0.6330711 mf=2344.12856 Hz
218HsZ=108N=28L=1.2661422 mf=1172.06428 Hz
218HsZ=108N=29L=2.5322843 mf=586.03214 Hz
218HsZ=108N=30L=5.0645686 mf=293.01607 Hz
218HsZ=108N=31L=10.1291373 mf=146.50804 Hz
218HsZ=108N=32L=20.2582746 mf=73.25402 Hz
218HsZ=108N=33L=40.5165491 mf=36.62701 Hz
218HsZ=108N=34L=81.0330982 mf=18.31350 Hz
218HsZ=108N=35L=162.0661965 mf=9.15675 Hz
218HsZ=108N=36L=324.1323929 mf=4.57838 Hz
218HsZ=108N=37L=648.2647858 mf=2.28919 Hz
218HsZ=108N=38L=1296.5295716 mf=1.14459 Hz
218HsZ=108N=39L=2593.0591433 mf=0.57230 Hz
218HsZ=108N=40L=5186.1182866 mf=0.28615 Hz
218HsZ=108N=41L=10372.2365732 mf=0.14307 Hz
218HsZ=108N=42L=20744.4731464 mf=0.07154 Hz
218HsZ=108N=43L=41488.9462927 mf=0.03577 Hz
218HsZ=108N=44L=82977.8925854 mf=0.01788 Hz
218HsZ=108N=45L=165955.7851709 mf=0.00894 Hz
218HsZ=108N=46L=331911.5703418 mf=0.00447 Hz
218HsZ=108N=47L=663823.1406836 mf=0.00224 Hz
218HsZ=108N=48L=1327646.2813671 mf=0.00112 Hz
218HsZ=108N=49L=2655292.5627343 mf=0.00056 Hz
218HsZ=108N=50L=5310585.1254685 mf=0.00028 Hz
218HsZ=108N=51L=10621170.2509370 mf=0.00014 Hz
218HsZ=108N=52L=21242340.5018740 mf=0.00007 Hz
218HsZ=108N=53L=42484681.0037480 mf=0.00003 Hz
218HsZ=108N=54L=84969362.0074959 mf=0.00002 Hz
218HsZ=108N=55L=169938724.0149919 mf=0.00001 Hz
218HsZ=108N=56L=339877448.0299838 mf=0.00000 Hz
218HsZ=108N=57L=679754896.0599675 mf=0.00000 Hz
218MtZ=109N=17L=0.0006240 mf=2378365.74217 Hz
218MtZ=109N=18L=0.0012479 mf=1189182.87109 Hz
218MtZ=109N=19L=0.0024958 mf=594591.43554 Hz
218MtZ=109N=20L=0.0049917 mf=297295.71777 Hz
218MtZ=109N=21L=0.0099833 mf=148647.85889 Hz
218MtZ=109N=22L=0.0199667 mf=74323.92944 Hz
218MtZ=109N=23L=0.0399333 mf=37161.96472 Hz
218MtZ=109N=24L=0.0798666 mf=18580.98236 Hz
218MtZ=109N=25L=0.1597332 mf=9290.49118 Hz
218MtZ=109N=26L=0.3194664 mf=4645.24559 Hz
218MtZ=109N=27L=0.6389328 mf=2322.62280 Hz
218MtZ=109N=28L=1.2778657 mf=1161.31140 Hz
218MtZ=109N=29L=2.5557314 mf=580.65570 Hz
218MtZ=109N=30L=5.1114628 mf=290.32785 Hz
218MtZ=109N=31L=10.2229256 mf=145.16392 Hz
218MtZ=109N=32L=20.4458512 mf=72.58196 Hz
218MtZ=109N=33L=40.8917023 mf=36.29098 Hz
218MtZ=109N=34L=81.7834047 mf=18.14549 Hz
218MtZ=109N=35L=163.5668094 mf=9.07275 Hz
218MtZ=109N=36L=327.1336188 mf=4.53637 Hz
218MtZ=109N=37L=654.2672375 mf=2.26819 Hz
218MtZ=109N=38L=1308.5344751 mf=1.13409 Hz
218MtZ=109N=39L=2617.0689502 mf=0.56705 Hz
218MtZ=109N=40L=5234.1379004 mf=0.28352 Hz
218MtZ=109N=41L=10468.2758007 mf=0.14176 Hz
218MtZ=109N=42L=20936.5516014 mf=0.07088 Hz
218MtZ=109N=43L=41873.1032028 mf=0.03544 Hz
218MtZ=109N=44L=83746.2064057 mf=0.01772 Hz
218MtZ=109N=45L=167492.4128114 mf=0.00886 Hz
218MtZ=109N=46L=334984.8256227 mf=0.00443 Hz
218MtZ=109N=47L=669969.6512454 mf=0.00222 Hz
218MtZ=109N=48L=1339939.3024909 mf=0.00111 Hz
218MtZ=109N=49L=2679878.6049818 mf=0.00055 Hz
218MtZ=109N=50L=5359757.2099636 mf=0.00028 Hz
218MtZ=109N=51L=10719514.4199272 mf=0.00014 Hz
218MtZ=109N=52L=21439028.8398543 mf=0.00007 Hz
218MtZ=109N=53L=42878057.6797086 mf=0.00003 Hz
218MtZ=109N=54L=85756115.3594172 mf=0.00002 Hz
218MtZ=109N=55L=171512230.7188344 mf=0.00001 Hz
218MtZ=109N=56L=343024461.4376688 mf=0.00000 Hz
218MtZ=109N=57L=686048922.8753376 mf=0.00000 Hz
218DsZ=110N=17L=0.0006297 mf=2356744.23542 Hz
218DsZ=110N=18L=0.0012594 mf=1178372.11771 Hz
218DsZ=110N=19L=0.0025187 mf=589186.05886 Hz
218DsZ=110N=20L=0.0050375 mf=294593.02943 Hz
218DsZ=110N=21L=0.0100749 mf=147296.51471 Hz
218DsZ=110N=22L=0.0201498 mf=73648.25736 Hz
218DsZ=110N=23L=0.0402997 mf=36824.12868 Hz
218DsZ=110N=24L=0.0805993 mf=18412.06434 Hz
218DsZ=110N=25L=0.1611987 mf=9206.03217 Hz
218DsZ=110N=26L=0.3223973 mf=4603.01608 Hz
218DsZ=110N=27L=0.6447946 mf=2301.50804 Hz
218DsZ=110N=28L=1.2895892 mf=1150.75402 Hz
218DsZ=110N=29L=2.5791785 mf=575.37701 Hz
218DsZ=110N=30L=5.1583569 mf=287.68851 Hz
218DsZ=110N=31L=10.3167139 mf=143.84425 Hz
218DsZ=110N=32L=20.6334278 mf=71.92213 Hz
218DsZ=110N=33L=41.2668556 mf=35.96106 Hz
218DsZ=110N=34L=82.5337112 mf=17.98053 Hz
218DsZ=110N=35L=165.0674223 mf=8.99027 Hz
218DsZ=110N=36L=330.1348446 mf=4.49513 Hz
218DsZ=110N=37L=660.2696893 mf=2.24757 Hz
218DsZ=110N=38L=1320.5393785 mf=1.12378 Hz
218DsZ=110N=39L=2641.0787571 mf=0.56189 Hz
218DsZ=110N=40L=5282.1575141 mf=0.28095 Hz
218DsZ=110N=41L=10564.3150282 mf=0.14047 Hz
218DsZ=110N=42L=21128.6300565 mf=0.07024 Hz
218DsZ=110N=43L=42257.2601130 mf=0.03512 Hz
218DsZ=110N=44L=84514.5202259 mf=0.01756 Hz
218DsZ=110N=45L=169029.0404518 mf=0.00878 Hz
218DsZ=110N=46L=338058.0809037 mf=0.00439 Hz
218DsZ=110N=47L=676116.1618073 mf=0.00219 Hz
218DsZ=110N=48L=1352232.3236147 mf=0.00110 Hz
218DsZ=110N=49L=2704464.6472293 mf=0.00055 Hz
218DsZ=110N=50L=5408929.2944587 mf=0.00027 Hz
218DsZ=110N=51L=10817858.5889173 mf=0.00014 Hz
218DsZ=110N=52L=21635717.1778346 mf=0.00007 Hz
218DsZ=110N=53L=43271434.3556692 mf=0.00003 Hz
218DsZ=110N=54L=86542868.7113385 mf=0.00002 Hz
218DsZ=110N=55L=173085737.4226769 mf=0.00001 Hz
218DsZ=110N=56L=346171474.8453538 mf=0.00000 Hz
218DsZ=110N=57L=692342949.6907077 mf=0.00000 Hz
218RgZ=111N=17L=0.0006354 mf=2335512.30537 Hz
218RgZ=111N=18L=0.0012708 mf=1167756.15269 Hz
218RgZ=111N=19L=0.0025416 mf=583878.07634 Hz
218RgZ=111N=20L=0.0050833 mf=291939.03817 Hz
218RgZ=111N=21L=0.0101665 mf=145969.51909 Hz
218RgZ=111N=22L=0.0203330 mf=72984.75954 Hz
218RgZ=111N=23L=0.0406660 mf=36492.37977 Hz
218RgZ=111N=24L=0.0813320 mf=18246.18989 Hz
218RgZ=111N=25L=0.1626641 mf=9123.09494 Hz
218RgZ=111N=26L=0.3253282 mf=4561.54747 Hz
218RgZ=111N=27L=0.6506564 mf=2280.77374 Hz
218RgZ=111N=28L=1.3013128 mf=1140.38687 Hz
218RgZ=111N=29L=2.6026256 mf=570.19343 Hz
218RgZ=111N=30L=5.2052511 mf=285.09672 Hz
218RgZ=111N=31L=10.4105022 mf=142.54836 Hz
218RgZ=111N=32L=20.8210044 mf=71.27418 Hz
218RgZ=111N=33L=41.6420088 mf=35.63709 Hz
218RgZ=111N=34L=83.2840176 mf=17.81854 Hz
218RgZ=111N=35L=166.5680352 mf=8.90927 Hz
218RgZ=111N=36L=333.1360705 mf=4.45464 Hz
218RgZ=111N=37L=666.2721410 mf=2.22732 Hz
218RgZ=111N=38L=1332.5442820 mf=1.11366 Hz
218RgZ=111N=39L=2665.0885639 mf=0.55683 Hz
218RgZ=111N=40L=5330.1771279 mf=0.27841 Hz
218RgZ=111N=41L=10660.3542558 mf=0.13921 Hz
218RgZ=111N=42L=21320.7085115 mf=0.06960 Hz
218RgZ=111N=43L=42641.4170231 mf=0.03480 Hz
218RgZ=111N=44L=85282.8340462 mf=0.01740 Hz
218RgZ=111N=45L=170565.6680923 mf=0.00870 Hz
218RgZ=111N=46L=341131.3361846 mf=0.00435 Hz
218RgZ=111N=47L=682262.6723692 mf=0.00218 Hz
218RgZ=111N=48L=1364525.3447384 mf=0.00109 Hz
218RgZ=111N=49L=2729050.6894769 mf=0.00054 Hz
218RgZ=111N=50L=5458101.3789537 mf=0.00027 Hz
218RgZ=111N=51L=10916202.7579075 mf=0.00014 Hz
218RgZ=111N=52L=21832405.5158149 mf=0.00007 Hz
218RgZ=111N=53L=43664811.0316299 mf=0.00003 Hz
218RgZ=111N=54L=87329622.0632597 mf=0.00002 Hz
218RgZ=111N=55L=174659244.1265194 mf=0.00001 Hz
218RgZ=111N=56L=349318488.2530389 mf=0.00000 Hz
218RgZ=111N=57L=698636976.5060778 mf=0.00000 Hz
218CnZ=112N=17L=0.0006411 mf=2314659.51693 Hz
218CnZ=112N=18L=0.0012823 mf=1157329.75847 Hz
218CnZ=112N=19L=0.0025645 mf=578664.87923 Hz
218CnZ=112N=20L=0.0051290 mf=289332.43962 Hz
218CnZ=112N=21L=0.0102581 mf=144666.21981 Hz
218CnZ=112N=22L=0.0205162 mf=72333.10990 Hz
218CnZ=112N=23L=0.0410324 mf=36166.55495 Hz
218CnZ=112N=24L=0.0820648 mf=18083.27748 Hz
218CnZ=112N=25L=0.1641295 mf=9041.63874 Hz
218CnZ=112N=26L=0.3282591 mf=4520.81937 Hz
218CnZ=112N=27L=0.6565182 mf=2260.40968 Hz
218CnZ=112N=28L=1.3130363 mf=1130.20484 Hz
218CnZ=112N=29L=2.6260726 mf=565.10242 Hz
218CnZ=112N=30L=5.2521453 mf=282.55121 Hz
218CnZ=112N=31L=10.5042905 mf=141.27561 Hz
218CnZ=112N=32L=21.0085810 mf=70.63780 Hz
218CnZ=112N=33L=42.0171620 mf=35.31890 Hz
218CnZ=112N=34L=84.0343241 mf=17.65945 Hz
218CnZ=112N=35L=168.0686482 mf=8.82973 Hz
218CnZ=112N=36L=336.1372964 mf=4.41486 Hz
218CnZ=112N=37L=672.2745927 mf=2.20743 Hz
218CnZ=112N=38L=1344.5491854 mf=1.10372 Hz
218CnZ=112N=39L=2689.0983708 mf=0.55186 Hz
218CnZ=112N=40L=5378.1967416 mf=0.27593 Hz
218CnZ=112N=41L=10756.3934833 mf=0.13796 Hz
218CnZ=112N=42L=21512.7869666 mf=0.06898 Hz
218CnZ=112N=43L=43025.5739332 mf=0.03449 Hz
218CnZ=112N=44L=86051.1478664 mf=0.01725 Hz
218CnZ=112N=45L=172102.2957328 mf=0.00862 Hz
218CnZ=112N=46L=344204.5914656 mf=0.00431 Hz
218CnZ=112N=47L=688409.1829311 mf=0.00216 Hz
218CnZ=112N=48L=1376818.3658622 mf=0.00108 Hz
218CnZ=112N=49L=2753636.7317244 mf=0.00054 Hz
218CnZ=112N=50L=5507273.4634488 mf=0.00027 Hz
218CnZ=112N=51L=11014546.9268976 mf=0.00013 Hz
218CnZ=112N=52L=22029093.8537952 mf=0.00007 Hz
218CnZ=112N=53L=44058187.7075905 mf=0.00003 Hz
218CnZ=112N=54L=88116375.4151810 mf=0.00002 Hz
218CnZ=112N=55L=176232750.8303619 mf=0.00001 Hz
218CnZ=112N=56L=352465501.6607239 mf=0.00000 Hz
218CnZ=112N=57L=704931003.3214477 mf=0.00000 Hz
218UutZ=113N=17L=0.0006469 mf=2294175.80439 Hz
218UutZ=113N=18L=0.0012937 mf=1147087.90220 Hz
218UutZ=113N=19L=0.0025874 mf=573543.95110 Hz
218UutZ=113N=20L=0.0051748 mf=286771.97555 Hz
218UutZ=113N=21L=0.0103497 mf=143385.98777 Hz
218UutZ=113N=22L=0.0206994 mf=71692.99389 Hz
218UutZ=113N=23L=0.0413987 mf=35846.49694 Hz
218UutZ=113N=24L=0.0827975 mf=17923.24847 Hz
218UutZ=113N=25L=0.1655950 mf=8961.62424 Hz
218UutZ=113N=26L=0.3311900 mf=4480.81212 Hz
218UutZ=113N=27L=0.6623799 mf=2240.40606 Hz
218UutZ=113N=28L=1.3247599 mf=1120.20303 Hz
218UutZ=113N=29L=2.6495197 mf=560.10151 Hz
218UutZ=113N=30L=5.2990394 mf=280.05076 Hz
218UutZ=113N=31L=10.5980788 mf=140.02538 Hz
218UutZ=113N=32L=21.1961576 mf=70.01269 Hz
218UutZ=113N=33L=42.3923153 mf=35.00634 Hz
218UutZ=113N=34L=84.7846306 mf=17.50317 Hz
218UutZ=113N=35L=169.5692611 mf=8.75159 Hz
218UutZ=113N=36L=339.1385222 mf=4.37579 Hz
218UutZ=113N=37L=678.2770444 mf=2.18790 Hz
218UutZ=113N=38L=1356.5540889 mf=1.09395 Hz
218UutZ=113N=39L=2713.1081777 mf=0.54697 Hz
218UutZ=113N=40L=5426.2163554 mf=0.27349 Hz
218UutZ=113N=41L=10852.4327108 mf=0.13674 Hz
218UutZ=113N=42L=21704.8654217 mf=0.06837 Hz
218UutZ=113N=43L=43409.7308433 mf=0.03419 Hz
218UutZ=113N=44L=86819.4616866 mf=0.01709 Hz
218UutZ=113N=45L=173638.9233732 mf=0.00855 Hz
218UutZ=113N=46L=347277.8467465 mf=0.00427 Hz
218UutZ=113N=47L=694555.6934930 mf=0.00214 Hz
218UutZ=113N=48L=1389111.3869860 mf=0.00107 Hz
218UutZ=113N=49L=2778222.7739719 mf=0.00053 Hz
218UutZ=113N=50L=5556445.5479439 mf=0.00027 Hz
218UutZ=113N=51L=11112891.0958878 mf=0.00013 Hz
218UutZ=113N=52L=22225782.1917756 mf=0.00007 Hz
218UutZ=113N=53L=44451564.3835511 mf=0.00003 Hz
218UutZ=113N=54L=88903128.7671022 mf=0.00002 Hz
218UutZ=113N=55L=177806257.5342045 mf=0.00001 Hz
218UutZ=113N=56L=355612515.0684089 mf=0.00000 Hz
218UutZ=113N=57L=711225030.1368178 mf=0.00000 Hz
218FlZ=114N=17L=0.0006526 mf=2274051.45523 Hz
218FlZ=114N=18L=0.0013052 mf=1137025.72762 Hz
218FlZ=114N=19L=0.0026103 mf=568512.86381 Hz
218FlZ=114N=20L=0.0052206 mf=284256.43190 Hz
218FlZ=114N=21L=0.0104413 mf=142128.21595 Hz
218FlZ=114N=22L=0.0208826 mf=71064.10798 Hz
218FlZ=114N=23L=0.0417651 mf=35532.05399 Hz
218FlZ=114N=24L=0.0835302 mf=17766.02699 Hz
218FlZ=114N=25L=0.1670604 mf=8883.01350 Hz
218FlZ=114N=26L=0.3341208 mf=4441.50675 Hz
218FlZ=114N=27L=0.6682417 mf=2220.75337 Hz
218FlZ=114N=28L=1.3364834 mf=1110.37669 Hz
218FlZ=114N=29L=2.6729668 mf=555.18834 Hz
218FlZ=114N=30L=5.3459336 mf=277.59417 Hz
218FlZ=114N=31L=10.6918671 mf=138.79709 Hz
218FlZ=114N=32L=21.3837343 mf=69.39854 Hz
218FlZ=114N=33L=42.7674685 mf=34.69927 Hz
218FlZ=114N=34L=85.5349370 mf=17.34964 Hz
218FlZ=114N=35L=171.0698740 mf=8.67482 Hz
218FlZ=114N=36L=342.1397481 mf=4.33741 Hz
218FlZ=114N=37L=684.2794961 mf=2.16870 Hz
218FlZ=114N=38L=1368.5589923 mf=1.08435 Hz
218FlZ=114N=39L=2737.1179846 mf=0.54218 Hz
218FlZ=114N=40L=5474.2359692 mf=0.27109 Hz
218FlZ=114N=41L=10948.4719384 mf=0.13554 Hz
218FlZ=114N=42L=21896.9438767 mf=0.06777 Hz
218FlZ=114N=43L=43793.8877534 mf=0.03389 Hz
218FlZ=114N=44L=87587.7755069 mf=0.01694 Hz
218FlZ=114N=45L=175175.5510137 mf=0.00847 Hz
218FlZ=114N=46L=350351.1020274 mf=0.00424 Hz
218FlZ=114N=47L=700702.2040549 mf=0.00212 Hz
218FlZ=114N=48L=1401404.4081097 mf=0.00106 Hz
218FlZ=114N=49L=2802808.8162195 mf=0.00053 Hz
218FlZ=114N=50L=5605617.6324390 mf=0.00026 Hz
218FlZ=114N=51L=11211235.2648779 mf=0.00013 Hz
218FlZ=114N=52L=22422470.5297559 mf=0.00007 Hz
218FlZ=114N=53L=44844941.0595117 mf=0.00003 Hz
218FlZ=114N=54L=89689882.1190235 mf=0.00002 Hz
218FlZ=114N=55L=179379764.2380470 mf=0.00001 Hz
218FlZ=114N=56L=358759528.4760939 mf=0.00000 Hz
218FlZ=114N=57L=717519056.9521879 mf=0.00000 Hz
218UupZ=115N=17L=0.0006583 mf=2254277.09475 Hz
218UupZ=115N=18L=0.0013166 mf=1127138.54738 Hz
218UupZ=115N=19L=0.0026332 mf=563569.27369 Hz
218UupZ=115N=20L=0.0052664 mf=281784.63684 Hz
218UupZ=115N=21L=0.0105329 mf=140892.31842 Hz
218UupZ=115N=22L=0.0210657 mf=70446.15921 Hz
218UupZ=115N=23L=0.0421315 mf=35223.07961 Hz
218UupZ=115N=24L=0.0842629 mf=17611.53980 Hz
218UupZ=115N=25L=0.1685259 mf=8805.76990 Hz
218UupZ=115N=26L=0.3370517 mf=4402.88495 Hz
218UupZ=115N=27L=0.6741035 mf=2201.44248 Hz
218UupZ=115N=28L=1.3482069 mf=1100.72124 Hz
218UupZ=115N=29L=2.6964139 mf=550.36062 Hz
218UupZ=115N=30L=5.3928277 mf=275.18031 Hz
218UupZ=115N=31L=10.7856554 mf=137.59015 Hz
218UupZ=115N=32L=21.5713109 mf=68.79508 Hz
218UupZ=115N=33L=43.1426217 mf=34.39754 Hz
218UupZ=115N=34L=86.2852435 mf=17.19877 Hz
218UupZ=115N=35L=172.5704870 mf=8.59938 Hz
218UupZ=115N=36L=345.1409739 mf=4.29969 Hz
218UupZ=115N=37L=690.2819479 mf=2.14985 Hz
218UupZ=115N=38L=1380.5638957 mf=1.07492 Hz
218UupZ=115N=39L=2761.1277915 mf=0.53746 Hz
218UupZ=115N=40L=5522.2555829 mf=0.26873 Hz
218UupZ=115N=41L=11044.5111659 mf=0.13437 Hz
218UupZ=115N=42L=22089.0223318 mf=0.06718 Hz
218UupZ=115N=43L=44178.0446635 mf=0.03359 Hz
218UupZ=115N=44L=88356.0893271 mf=0.01680 Hz
218UupZ=115N=45L=176712.1786542 mf=0.00840 Hz
218UupZ=115N=46L=353424.3573084 mf=0.00420 Hz
218UupZ=115N=47L=706848.7146168 mf=0.00210 Hz
218UupZ=115N=48L=1413697.4292335 mf=0.00105 Hz
218UupZ=115N=49L=2827394.8584670 mf=0.00052 Hz
218UupZ=115N=50L=5654789.7169341 mf=0.00026 Hz
218UupZ=115N=51L=11309579.4338681 mf=0.00013 Hz
218UupZ=115N=52L=22619158.8677362 mf=0.00007 Hz
218UupZ=115N=53L=45238317.7354724 mf=0.00003 Hz
218UupZ=115N=54L=90476635.4709448 mf=0.00002 Hz
218UupZ=115N=55L=180953270.9418895 mf=0.00001 Hz
218UupZ=115N=56L=361906541.8837790 mf=0.00000 Hz
218UupZ=115N=57L=723813083.7675580 mf=0.00000 Hz
218LvZ=116N=17L=0.0006640 mf=2234843.67152 Hz
218LvZ=116N=18L=0.0013281 mf=1117421.83576 Hz
218LvZ=116N=19L=0.0026561 mf=558710.91788 Hz
218LvZ=116N=20L=0.0053122 mf=279355.45894 Hz
218LvZ=116N=21L=0.0106245 mf=139677.72947 Hz
218LvZ=116N=22L=0.0212489 mf=69838.86474 Hz
218LvZ=116N=23L=0.0424978 mf=34919.43237 Hz
218LvZ=116N=24L=0.0849957 mf=17459.71618 Hz
218LvZ=116N=25L=0.1699913 mf=8729.85809 Hz
218LvZ=116N=26L=0.3399826 mf=4364.92905 Hz
218LvZ=116N=27L=0.6799652 mf=2182.46452 Hz
218LvZ=116N=28L=1.3599305 mf=1091.23226 Hz
218LvZ=116N=29L=2.7198609 mf=545.61613 Hz
218LvZ=116N=30L=5.4397219 mf=272.80807 Hz
218LvZ=116N=31L=10.8794437 mf=136.40403 Hz
218LvZ=116N=32L=21.7588875 mf=68.20202 Hz
218LvZ=116N=33L=43.5177750 mf=34.10101 Hz
218LvZ=116N=34L=87.0355499 mf=17.05050 Hz
218LvZ=116N=35L=174.0710999 mf=8.52525 Hz
218LvZ=116N=36L=348.1421998 mf=4.26263 Hz
218LvZ=116N=37L=696.2843996 mf=2.13131 Hz
218LvZ=116N=38L=1392.5687992 mf=1.06566 Hz
218LvZ=116N=39L=2785.1375984 mf=0.53283 Hz
218LvZ=116N=40L=5570.2751967 mf=0.26641 Hz
218LvZ=116N=41L=11140.5503934 mf=0.13321 Hz
218LvZ=116N=42L=22281.1007868 mf=0.06660 Hz
218LvZ=116N=43L=44562.2015737 mf=0.03330 Hz
218LvZ=116N=44L=89124.4031473 mf=0.01665 Hz
218LvZ=116N=45L=178248.8062947 mf=0.00833 Hz
218LvZ=116N=46L=356497.6125893 mf=0.00416 Hz
218LvZ=116N=47L=712995.2251786 mf=0.00208 Hz
218LvZ=116N=48L=1425990.4503573 mf=0.00104 Hz
218LvZ=116N=49L=2851980.9007146 mf=0.00052 Hz
218LvZ=116N=50L=5703961.8014291 mf=0.00026 Hz
218LvZ=116N=51L=11407923.6028583 mf=0.00013 Hz
218LvZ=116N=52L=22815847.2057165 mf=0.00007 Hz
218LvZ=116N=53L=45631694.4114330 mf=0.00003 Hz
218LvZ=116N=54L=91263388.8228660 mf=0.00002 Hz
218LvZ=116N=55L=182526777.6457320 mf=0.00001 Hz
218LvZ=116N=56L=365053555.2914640 mf=0.00000 Hz
218LvZ=116N=57L=730107110.5829281 mf=0.00000 Hz
218UusZ=117N=17L=0.0006698 mf=2215742.44356 Hz
218UusZ=117N=18L=0.0013395 mf=1107871.22178 Hz
218UusZ=117N=19L=0.0026790 mf=553935.61089 Hz
218UusZ=117N=20L=0.0053580 mf=276967.80545 Hz
218UusZ=117N=21L=0.0107160 mf=138483.90272 Hz
218UusZ=117N=22L=0.0214321 mf=69241.95136 Hz
218UusZ=117N=23L=0.0428642 mf=34620.97568 Hz
218UusZ=117N=24L=0.0857284 mf=17310.48784 Hz
218UusZ=117N=25L=0.1714568 mf=8655.24392 Hz
218UusZ=117N=26L=0.3429135 mf=4327.62196 Hz
218UusZ=117N=27L=0.6858270 mf=2163.81098 Hz
218UusZ=117N=28L=1.3716540 mf=1081.90549 Hz
218UusZ=117N=29L=2.7433080 mf=540.95275 Hz
218UusZ=117N=30L=5.4866160 mf=270.47637 Hz
218UusZ=117N=31L=10.9732321 mf=135.23819 Hz
218UusZ=117N=32L=21.9464641 mf=67.61909 Hz
218UusZ=117N=33L=43.8929282 mf=33.80955 Hz
218UusZ=117N=34L=87.7858564 mf=16.90477 Hz
218UusZ=117N=35L=175.5717128 mf=8.45239 Hz
218UusZ=117N=36L=351.1434257 mf=4.22619 Hz
218UusZ=117N=37L=702.2868513 mf=2.11310 Hz
218UusZ=117N=38L=1404.5737026 mf=1.05655 Hz
218UusZ=117N=39L=2809.1474052 mf=0.52827 Hz
218UusZ=117N=40L=5618.2948105 mf=0.26414 Hz
218UusZ=117N=41L=11236.5896209 mf=0.13207 Hz
218UusZ=117N=42L=22473.1792419 mf=0.06603 Hz
218UusZ=117N=43L=44946.3584838 mf=0.03302 Hz
218UusZ=117N=44L=89892.7169676 mf=0.01651 Hz
218UusZ=117N=45L=179785.4339351 mf=0.00825 Hz
218UusZ=117N=46L=359570.8678703 mf=0.00413 Hz
218UusZ=117N=47L=719141.7357405 mf=0.00206 Hz
218UusZ=117N=48L=1438283.4714811 mf=0.00103 Hz
218UusZ=117N=49L=2876566.9429621 mf=0.00052 Hz
218UusZ=117N=50L=5753133.8859242 mf=0.00026 Hz
218UusZ=117N=51L=11506267.7718484 mf=0.00013 Hz
218UusZ=117N=52L=23012535.5436968 mf=0.00006 Hz
218UusZ=117N=53L=46025071.0873936 mf=0.00003 Hz
218UusZ=117N=54L=92050142.1747873 mf=0.00002 Hz
218UusZ=117N=55L=184100284.3495745 mf=0.00001 Hz
218UusZ=117N=56L=368200568.6991491 mf=0.00000 Hz
218UusZ=117N=57L=736401137.3982981 mf=0.00000 Hz
218UuoZ=118N=17L=0.0006755 mf=2196964.96523 Hz
218UuoZ=118N=18L=0.0013510 mf=1098482.48261 Hz
218UuoZ=118N=19L=0.0027019 mf=549241.24131 Hz
218UuoZ=118N=20L=0.0054038 mf=274620.62065 Hz
218UuoZ=118N=21L=0.0108076 mf=137310.31033 Hz
218UuoZ=118N=22L=0.0216153 mf=68655.15516 Hz
218UuoZ=118N=23L=0.0432305 mf=34327.57758 Hz
218UuoZ=118N=24L=0.0864611 mf=17163.78879 Hz
218UuoZ=118N=25L=0.1729222 mf=8581.89440 Hz
218UuoZ=118N=26L=0.3458444 mf=4290.94720 Hz
218UuoZ=118N=27L=0.6916888 mf=2145.47360 Hz
218UuoZ=118N=28L=1.3833775 mf=1072.73680 Hz
218UuoZ=118N=29L=2.7667551 mf=536.36840 Hz
218UuoZ=118N=30L=5.5335102 mf=268.18420 Hz
218UuoZ=118N=31L=11.0670204 mf=134.09210 Hz
218UuoZ=118N=32L=22.1340407 mf=67.04605 Hz
218UuoZ=118N=33L=44.2680814 mf=33.52302 Hz
218UuoZ=118N=34L=88.5361629 mf=16.76151 Hz
218UuoZ=118N=35L=177.0723258 mf=8.38076 Hz
218UuoZ=118N=36L=354.1446515 mf=4.19038 Hz
218UuoZ=118N=37L=708.2893030 mf=2.09519 Hz
218UuoZ=118N=38L=1416.5786061 mf=1.04759 Hz
218UuoZ=118N=39L=2833.1572121 mf=0.52380 Hz
218UuoZ=118N=40L=5666.3144242 mf=0.26190 Hz
218UuoZ=118N=41L=11332.6288485 mf=0.13095 Hz
218UuoZ=118N=42L=22665.2576970 mf=0.06547 Hz
218UuoZ=118N=43L=45330.5153939 mf=0.03274 Hz
218UuoZ=118N=44L=90661.0307878 mf=0.01637 Hz
218UuoZ=118N=45L=181322.0615756 mf=0.00818 Hz
218UuoZ=118N=46L=362644.1231512 mf=0.00409 Hz
218UuoZ=118N=47L=725288.2463024 mf=0.00205 Hz
218UuoZ=118N=48L=1450576.4926048 mf=0.00102 Hz
218UuoZ=118N=49L=2901152.9852096 mf=0.00051 Hz
218UuoZ=118N=50L=5802305.9704193 mf=0.00026 Hz
218UuoZ=118N=51L=11604611.9408386 mf=0.00013 Hz
218UuoZ=118N=52L=23209223.8816771 mf=0.00006 Hz
218UuoZ=118N=53L=46418447.7633543 mf=0.00003 Hz
218UuoZ=118N=54L=92836895.5267085 mf=0.00002 Hz
218UuoZ=118N=55L=185673791.0534171 mf=0.00001 Hz
218UuoZ=118N=56L=371347582.1068341 mf=0.00000 Hz
218UuoZ=118N=57L=742695164.2136682 mf=0.00000 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de