Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! c= 1484 m/s
BF ZN[1m=1m][1Hz=1.0Hz]
23.141HZ=1N=17L=0.0000010 mf=1485346478.89699 Hz
23.141HZ=1N=18L=0.0000020 mf=742673239.44850 Hz
23.141HZ=1N=19L=0.0000040 mf=371336619.72425 Hz
23.141HZ=1N=20L=0.0000080 mf=185668309.86212 Hz
23.141HZ=1N=21L=0.0000160 mf=92834154.93106 Hz
23.141HZ=1N=22L=0.0000320 mf=46417077.46553 Hz
23.141HZ=1N=23L=0.0000639 mf=23208538.73277 Hz
23.141HZ=1N=24L=0.0001279 mf=11604269.36638 Hz
23.141HZ=1N=25L=0.0002558 mf=5802134.68319 Hz
23.141HZ=1N=26L=0.0005115 mf=2901067.34160 Hz
23.141HZ=1N=27L=0.0010231 mf=1450533.67080 Hz
23.141HZ=1N=28L=0.0020461 mf=725266.83540 Hz
23.141HZ=1N=29L=0.0040923 mf=362633.41770 Hz
23.141HZ=1N=30L=0.0081846 mf=181316.70885 Hz
23.141HZ=1N=31L=0.0163691 mf=90658.35442 Hz
23.141HZ=1N=32L=0.0327383 mf=45329.17721 Hz
23.141HZ=1N=33L=0.0654766 mf=22664.58861 Hz
23.141HZ=1N=34L=0.1309532 mf=11332.29430 Hz
23.141HZ=1N=35L=0.2619064 mf=5666.14715 Hz
23.141HZ=1N=36L=0.5238127 mf=2833.07358 Hz
23.141HZ=1N=37L=1.0476255 mf=1416.53679 Hz
23.141HZ=1N=38L=2.0952509 mf=708.26839 Hz
23.141HZ=1N=39L=4.1905018 mf=354.13420 Hz
23.141HZ=1N=40L=8.3810037 mf=177.06710 Hz
23.141HZ=1N=41L=16.7620073 mf=88.53355 Hz
23.141HZ=1N=42L=33.5240146 mf=44.26677 Hz
23.141HZ=1N=43L=67.0480293 mf=22.13339 Hz
23.141HZ=1N=44L=134.0960585 mf=11.06669 Hz
23.141HZ=1N=45L=268.1921170 mf=5.53335 Hz
23.141HZ=1N=46L=536.3842341 mf=2.76667 Hz
23.141HZ=1N=47L=1072.7684681 mf=1.38334 Hz
23.141HZ=1N=48L=2145.5369363 mf=0.69167 Hz
23.141HZ=1N=49L=4291.0738725 mf=0.34583 Hz
23.141HZ=1N=50L=8582.1477451 mf=0.17292 Hz
23.141HZ=1N=51L=17164.2954902 mf=0.08646 Hz
23.141HZ=1N=52L=34328.5909803 mf=0.04323 Hz
23.141HZ=1N=53L=68657.1819606 mf=0.02161 Hz
23.141HZ=1N=54L=137314.3639213 mf=0.01081 Hz
23.141HZ=1N=55L=274628.7278426 mf=0.00540 Hz
23.141HZ=1N=56L=549257.4556851 mf=0.00270 Hz
23.141HZ=1N=57L=1098514.9113702 mf=0.00135 Hz
23.141HeZ=2N=17L=0.0000020 mf=742673239.44850 Hz
23.141HeZ=2N=18L=0.0000040 mf=371336619.72425 Hz
23.141HeZ=2N=19L=0.0000080 mf=185668309.86212 Hz
23.141HeZ=2N=20L=0.0000160 mf=92834154.93106 Hz
23.141HeZ=2N=21L=0.0000320 mf=46417077.46553 Hz
23.141HeZ=2N=22L=0.0000639 mf=23208538.73277 Hz
23.141HeZ=2N=23L=0.0001279 mf=11604269.36638 Hz
23.141HeZ=2N=24L=0.0002558 mf=5802134.68319 Hz
23.141HeZ=2N=25L=0.0005115 mf=2901067.34160 Hz
23.141HeZ=2N=26L=0.0010231 mf=1450533.67080 Hz
23.141HeZ=2N=27L=0.0020461 mf=725266.83540 Hz
23.141HeZ=2N=28L=0.0040923 mf=362633.41770 Hz
23.141HeZ=2N=29L=0.0081846 mf=181316.70885 Hz
23.141HeZ=2N=30L=0.0163691 mf=90658.35442 Hz
23.141HeZ=2N=31L=0.0327383 mf=45329.17721 Hz
23.141HeZ=2N=32L=0.0654766 mf=22664.58861 Hz
23.141HeZ=2N=33L=0.1309532 mf=11332.29430 Hz
23.141HeZ=2N=34L=0.2619064 mf=5666.14715 Hz
23.141HeZ=2N=35L=0.5238127 mf=2833.07358 Hz
23.141HeZ=2N=36L=1.0476255 mf=1416.53679 Hz
23.141HeZ=2N=37L=2.0952509 mf=708.26839 Hz
23.141HeZ=2N=38L=4.1905018 mf=354.13420 Hz
23.141HeZ=2N=39L=8.3810037 mf=177.06710 Hz
23.141HeZ=2N=40L=16.7620073 mf=88.53355 Hz
23.141HeZ=2N=41L=33.5240146 mf=44.26677 Hz
23.141HeZ=2N=42L=67.0480293 mf=22.13339 Hz
23.141HeZ=2N=43L=134.0960585 mf=11.06669 Hz
23.141HeZ=2N=44L=268.1921170 mf=5.53335 Hz
23.141HeZ=2N=45L=536.3842341 mf=2.76667 Hz
23.141HeZ=2N=46L=1072.7684681 mf=1.38334 Hz
23.141HeZ=2N=47L=2145.5369363 mf=0.69167 Hz
23.141HeZ=2N=48L=4291.0738725 mf=0.34583 Hz
23.141HeZ=2N=49L=8582.1477451 mf=0.17292 Hz
23.141HeZ=2N=50L=17164.2954902 mf=0.08646 Hz
23.141HeZ=2N=51L=34328.5909803 mf=0.04323 Hz
23.141HeZ=2N=52L=68657.1819606 mf=0.02161 Hz
23.141HeZ=2N=53L=137314.3639213 mf=0.01081 Hz
23.141HeZ=2N=54L=274628.7278426 mf=0.00540 Hz
23.141HeZ=2N=55L=549257.4556851 mf=0.00270 Hz
23.141HeZ=2N=56L=1098514.9113702 mf=0.00135 Hz
23.141HeZ=2N=57L=2197029.8227404 mf=0.00068 Hz
23.141LiZ=3N=17L=0.0000030 mf=495115492.96567 Hz
23.141LiZ=3N=18L=0.0000060 mf=247557746.48283 Hz
23.141LiZ=3N=19L=0.0000120 mf=123778873.24142 Hz
23.141LiZ=3N=20L=0.0000240 mf=61889436.62071 Hz
23.141LiZ=3N=21L=0.0000480 mf=30944718.31035 Hz
23.141LiZ=3N=22L=0.0000959 mf=15472359.15518 Hz
23.141LiZ=3N=23L=0.0001918 mf=7736179.57759 Hz
23.141LiZ=3N=24L=0.0003837 mf=3868089.78879 Hz
23.141LiZ=3N=25L=0.0007673 mf=1934044.89440 Hz
23.141LiZ=3N=26L=0.0015346 mf=967022.44720 Hz
23.141LiZ=3N=27L=0.0030692 mf=483511.22360 Hz
23.141LiZ=3N=28L=0.0061384 mf=241755.61180 Hz
23.141LiZ=3N=29L=0.0122769 mf=120877.80590 Hz
23.141LiZ=3N=30L=0.0245537 mf=60438.90295 Hz
23.141LiZ=3N=31L=0.0491074 mf=30219.45147 Hz
23.141LiZ=3N=32L=0.0982149 mf=15109.72574 Hz
23.141LiZ=3N=33L=0.1964298 mf=7554.86287 Hz
23.141LiZ=3N=34L=0.3928595 mf=3777.43143 Hz
23.141LiZ=3N=35L=0.7857191 mf=1888.71572 Hz
23.141LiZ=3N=36L=1.5714382 mf=944.35786 Hz
23.141LiZ=3N=37L=3.1428764 mf=472.17893 Hz
23.141LiZ=3N=38L=6.2857527 mf=236.08946 Hz
23.141LiZ=3N=39L=12.5715055 mf=118.04473 Hz
23.141LiZ=3N=40L=25.1430110 mf=59.02237 Hz
23.141LiZ=3N=41L=50.2860219 mf=29.51118 Hz
23.141LiZ=3N=42L=100.5720439 mf=14.75559 Hz
23.141LiZ=3N=43L=201.1440878 mf=7.37780 Hz
23.141LiZ=3N=44L=402.2881756 mf=3.68890 Hz
23.141LiZ=3N=45L=804.5763511 mf=1.84445 Hz
23.141LiZ=3N=46L=1609.1527022 mf=0.92222 Hz
23.141LiZ=3N=47L=3218.3054044 mf=0.46111 Hz
23.141LiZ=3N=48L=6436.6108088 mf=0.23056 Hz
23.141LiZ=3N=49L=12873.2216176 mf=0.11528 Hz
23.141LiZ=3N=50L=25746.4432352 mf=0.05764 Hz
23.141LiZ=3N=51L=51492.8864705 mf=0.02882 Hz
23.141LiZ=3N=52L=102985.7729410 mf=0.01441 Hz
23.141LiZ=3N=53L=205971.5458819 mf=0.00720 Hz
23.141LiZ=3N=54L=411943.0917638 mf=0.00360 Hz
23.141LiZ=3N=55L=823886.1835277 mf=0.00180 Hz
23.141LiZ=3N=56L=1647772.3670553 mf=0.00090 Hz
23.141LiZ=3N=57L=3295544.7341106 mf=0.00045 Hz
23.141BeZ=4N=17L=0.0000040 mf=371336619.72425 Hz
23.141BeZ=4N=18L=0.0000080 mf=185668309.86212 Hz
23.141BeZ=4N=19L=0.0000160 mf=92834154.93106 Hz
23.141BeZ=4N=20L=0.0000320 mf=46417077.46553 Hz
23.141BeZ=4N=21L=0.0000639 mf=23208538.73277 Hz
23.141BeZ=4N=22L=0.0001279 mf=11604269.36638 Hz
23.141BeZ=4N=23L=0.0002558 mf=5802134.68319 Hz
23.141BeZ=4N=24L=0.0005115 mf=2901067.34160 Hz
23.141BeZ=4N=25L=0.0010231 mf=1450533.67080 Hz
23.141BeZ=4N=26L=0.0020461 mf=725266.83540 Hz
23.141BeZ=4N=27L=0.0040923 mf=362633.41770 Hz
23.141BeZ=4N=28L=0.0081846 mf=181316.70885 Hz
23.141BeZ=4N=29L=0.0163691 mf=90658.35442 Hz
23.141BeZ=4N=30L=0.0327383 mf=45329.17721 Hz
23.141BeZ=4N=31L=0.0654766 mf=22664.58861 Hz
23.141BeZ=4N=32L=0.1309532 mf=11332.29430 Hz
23.141BeZ=4N=33L=0.2619064 mf=5666.14715 Hz
23.141BeZ=4N=34L=0.5238127 mf=2833.07358 Hz
23.141BeZ=4N=35L=1.0476255 mf=1416.53679 Hz
23.141BeZ=4N=36L=2.0952509 mf=708.26839 Hz
23.141BeZ=4N=37L=4.1905018 mf=354.13420 Hz
23.141BeZ=4N=38L=8.3810037 mf=177.06710 Hz
23.141BeZ=4N=39L=16.7620073 mf=88.53355 Hz
23.141BeZ=4N=40L=33.5240146 mf=44.26677 Hz
23.141BeZ=4N=41L=67.0480293 mf=22.13339 Hz
23.141BeZ=4N=42L=134.0960585 mf=11.06669 Hz
23.141BeZ=4N=43L=268.1921170 mf=5.53335 Hz
23.141BeZ=4N=44L=536.3842341 mf=2.76667 Hz
23.141BeZ=4N=45L=1072.7684681 mf=1.38334 Hz
23.141BeZ=4N=46L=2145.5369363 mf=0.69167 Hz
23.141BeZ=4N=47L=4291.0738725 mf=0.34583 Hz
23.141BeZ=4N=48L=8582.1477451 mf=0.17292 Hz
23.141BeZ=4N=49L=17164.2954902 mf=0.08646 Hz
23.141BeZ=4N=50L=34328.5909803 mf=0.04323 Hz
23.141BeZ=4N=51L=68657.1819606 mf=0.02161 Hz
23.141BeZ=4N=52L=137314.3639213 mf=0.01081 Hz
23.141BeZ=4N=53L=274628.7278426 mf=0.00540 Hz
23.141BeZ=4N=54L=549257.4556851 mf=0.00270 Hz
23.141BeZ=4N=55L=1098514.9113702 mf=0.00135 Hz
23.141BeZ=4N=56L=2197029.8227404 mf=0.00068 Hz
23.141BeZ=4N=57L=4394059.6454808 mf=0.00034 Hz
23.141BZ=5N=17L=0.0000050 mf=297069295.77940 Hz
23.141BZ=5N=18L=0.0000100 mf=148534647.88970 Hz
23.141BZ=5N=19L=0.0000200 mf=74267323.94485 Hz
23.141BZ=5N=20L=0.0000400 mf=37133661.97242 Hz
23.141BZ=5N=21L=0.0000799 mf=18566830.98621 Hz
23.141BZ=5N=22L=0.0001599 mf=9283415.49311 Hz
23.141BZ=5N=23L=0.0003197 mf=4641707.74655 Hz
23.141BZ=5N=24L=0.0006394 mf=2320853.87328 Hz
23.141BZ=5N=25L=0.0012788 mf=1160426.93664 Hz
23.141BZ=5N=26L=0.0025577 mf=580213.46832 Hz
23.141BZ=5N=27L=0.0051154 mf=290106.73416 Hz
23.141BZ=5N=28L=0.0102307 mf=145053.36708 Hz
23.141BZ=5N=29L=0.0204614 mf=72526.68354 Hz
23.141BZ=5N=30L=0.0409229 mf=36263.34177 Hz
23.141BZ=5N=31L=0.0818457 mf=18131.67088 Hz
23.141BZ=5N=32L=0.1636915 mf=9065.83544 Hz
23.141BZ=5N=33L=0.3273830 mf=4532.91772 Hz
23.141BZ=5N=34L=0.6547659 mf=2266.45886 Hz
23.141BZ=5N=35L=1.3095318 mf=1133.22943 Hz
23.141BZ=5N=36L=2.6190636 mf=566.61472 Hz
23.141BZ=5N=37L=5.2381273 mf=283.30736 Hz
23.141BZ=5N=38L=10.4762546 mf=141.65368 Hz
23.141BZ=5N=39L=20.9525091 mf=70.82684 Hz
23.141BZ=5N=40L=41.9050183 mf=35.41342 Hz
23.141BZ=5N=41L=83.8100366 mf=17.70671 Hz
23.141BZ=5N=42L=167.6200731 mf=8.85335 Hz
23.141BZ=5N=43L=335.2401463 mf=4.42668 Hz
23.141BZ=5N=44L=670.4802926 mf=2.21334 Hz
23.141BZ=5N=45L=1340.9605852 mf=1.10667 Hz
23.141BZ=5N=46L=2681.9211703 mf=0.55333 Hz
23.141BZ=5N=47L=5363.8423407 mf=0.27667 Hz
23.141BZ=5N=48L=10727.6846813 mf=0.13833 Hz
23.141BZ=5N=49L=21455.3693627 mf=0.06917 Hz
23.141BZ=5N=50L=42910.7387254 mf=0.03458 Hz
23.141BZ=5N=51L=85821.4774508 mf=0.01729 Hz
23.141BZ=5N=52L=171642.9549016 mf=0.00865 Hz
23.141BZ=5N=53L=343285.9098032 mf=0.00432 Hz
23.141BZ=5N=54L=686571.8196064 mf=0.00216 Hz
23.141BZ=5N=55L=1373143.6392128 mf=0.00108 Hz
23.141BZ=5N=56L=2746287.2784255 mf=0.00054 Hz
23.141BZ=5N=57L=5492574.5568511 mf=0.00027 Hz
23.141CZ=6N=17L=0.0000060 mf=247557746.48283 Hz
23.141CZ=6N=18L=0.0000120 mf=123778873.24142 Hz
23.141CZ=6N=19L=0.0000240 mf=61889436.62071 Hz
23.141CZ=6N=20L=0.0000480 mf=30944718.31035 Hz
23.141CZ=6N=21L=0.0000959 mf=15472359.15518 Hz
23.141CZ=6N=22L=0.0001918 mf=7736179.57759 Hz
23.141CZ=6N=23L=0.0003837 mf=3868089.78879 Hz
23.141CZ=6N=24L=0.0007673 mf=1934044.89440 Hz
23.141CZ=6N=25L=0.0015346 mf=967022.44720 Hz
23.141CZ=6N=26L=0.0030692 mf=483511.22360 Hz
23.141CZ=6N=27L=0.0061384 mf=241755.61180 Hz
23.141CZ=6N=28L=0.0122769 mf=120877.80590 Hz
23.141CZ=6N=29L=0.0245537 mf=60438.90295 Hz
23.141CZ=6N=30L=0.0491074 mf=30219.45147 Hz
23.141CZ=6N=31L=0.0982149 mf=15109.72574 Hz
23.141CZ=6N=32L=0.1964298 mf=7554.86287 Hz
23.141CZ=6N=33L=0.3928595 mf=3777.43143 Hz
23.141CZ=6N=34L=0.7857191 mf=1888.71572 Hz
23.141CZ=6N=35L=1.5714382 mf=944.35786 Hz
23.141CZ=6N=36L=3.1428764 mf=472.17893 Hz
23.141CZ=6N=37L=6.2857527 mf=236.08946 Hz
23.141CZ=6N=38L=12.5715055 mf=118.04473 Hz
23.141CZ=6N=39L=25.1430110 mf=59.02237 Hz
23.141CZ=6N=40L=50.2860219 mf=29.51118 Hz
23.141CZ=6N=41L=100.5720439 mf=14.75559 Hz
23.141CZ=6N=42L=201.1440878 mf=7.37780 Hz
23.141CZ=6N=43L=402.2881756 mf=3.68890 Hz
23.141CZ=6N=44L=804.5763511 mf=1.84445 Hz
23.141CZ=6N=45L=1609.1527022 mf=0.92222 Hz
23.141CZ=6N=46L=3218.3054044 mf=0.46111 Hz
23.141CZ=6N=47L=6436.6108088 mf=0.23056 Hz
23.141CZ=6N=48L=12873.2216176 mf=0.11528 Hz
23.141CZ=6N=49L=25746.4432352 mf=0.05764 Hz
23.141CZ=6N=50L=51492.8864705 mf=0.02882 Hz
23.141CZ=6N=51L=102985.7729410 mf=0.01441 Hz
23.141CZ=6N=52L=205971.5458819 mf=0.00720 Hz
23.141CZ=6N=53L=411943.0917638 mf=0.00360 Hz
23.141CZ=6N=54L=823886.1835277 mf=0.00180 Hz
23.141CZ=6N=55L=1647772.3670553 mf=0.00090 Hz
23.141CZ=6N=56L=3295544.7341106 mf=0.00045 Hz
23.141CZ=6N=57L=6591089.4682213 mf=0.00023 Hz
23.141NZ=7N=17L=0.0000070 mf=212192354.12814 Hz
23.141NZ=7N=18L=0.0000140 mf=106096177.06407 Hz
23.141NZ=7N=19L=0.0000280 mf=53048088.53204 Hz
23.141NZ=7N=20L=0.0000559 mf=26524044.26602 Hz
23.141NZ=7N=21L=0.0001119 mf=13262022.13301 Hz
23.141NZ=7N=22L=0.0002238 mf=6631011.06650 Hz
23.141NZ=7N=23L=0.0004476 mf=3315505.53325 Hz
23.141NZ=7N=24L=0.0008952 mf=1657752.76663 Hz
23.141NZ=7N=25L=0.0017904 mf=828876.38331 Hz
23.141NZ=7N=26L=0.0035808 mf=414438.19166 Hz
23.141NZ=7N=27L=0.0071615 mf=207219.09583 Hz
23.141NZ=7N=28L=0.0143230 mf=103609.54791 Hz
23.141NZ=7N=29L=0.0286460 mf=51804.77396 Hz
23.141NZ=7N=30L=0.0572920 mf=25902.38698 Hz
23.141NZ=7N=31L=0.1145840 mf=12951.19349 Hz
23.141NZ=7N=32L=0.2291681 mf=6475.59674 Hz
23.141NZ=7N=33L=0.4583361 mf=3237.79837 Hz
23.141NZ=7N=34L=0.9166723 mf=1618.89919 Hz
23.141NZ=7N=35L=1.8333446 mf=809.44959 Hz
23.141NZ=7N=36L=3.6666891 mf=404.72480 Hz
23.141NZ=7N=37L=7.3333782 mf=202.36240 Hz
23.141NZ=7N=38L=14.6667564 mf=101.18120 Hz
23.141NZ=7N=39L=29.3335128 mf=50.59060 Hz
23.141NZ=7N=40L=58.6670256 mf=25.29530 Hz
23.141NZ=7N=41L=117.3340512 mf=12.64765 Hz
23.141NZ=7N=42L=234.6681024 mf=6.32382 Hz
23.141NZ=7N=43L=469.3362048 mf=3.16191 Hz
23.141NZ=7N=44L=938.6724096 mf=1.58096 Hz
23.141NZ=7N=45L=1877.3448192 mf=0.79048 Hz
23.141NZ=7N=46L=3754.6896385 mf=0.39524 Hz
23.141NZ=7N=47L=7509.3792769 mf=0.19762 Hz
23.141NZ=7N=48L=15018.7585539 mf=0.09881 Hz
23.141NZ=7N=49L=30037.5171078 mf=0.04940 Hz
23.141NZ=7N=50L=60075.0342156 mf=0.02470 Hz
23.141NZ=7N=51L=120150.0684311 mf=0.01235 Hz
23.141NZ=7N=52L=240300.1368622 mf=0.00618 Hz
23.141NZ=7N=53L=480600.2737245 mf=0.00309 Hz
23.141NZ=7N=54L=961200.5474489 mf=0.00154 Hz
23.141NZ=7N=55L=1922401.0948979 mf=0.00077 Hz
23.141NZ=7N=56L=3844802.1897957 mf=0.00039 Hz
23.141NZ=7N=57L=7689604.3795915 mf=0.00019 Hz
23.141OZ=8N=17L=0.0000080 mf=185668309.86212 Hz
23.141OZ=8N=18L=0.0000160 mf=92834154.93106 Hz
23.141OZ=8N=19L=0.0000320 mf=46417077.46553 Hz
23.141OZ=8N=20L=0.0000639 mf=23208538.73277 Hz
23.141OZ=8N=21L=0.0001279 mf=11604269.36638 Hz
23.141OZ=8N=22L=0.0002558 mf=5802134.68319 Hz
23.141OZ=8N=23L=0.0005115 mf=2901067.34160 Hz
23.141OZ=8N=24L=0.0010231 mf=1450533.67080 Hz
23.141OZ=8N=25L=0.0020461 mf=725266.83540 Hz
23.141OZ=8N=26L=0.0040923 mf=362633.41770 Hz
23.141OZ=8N=27L=0.0081846 mf=181316.70885 Hz
23.141OZ=8N=28L=0.0163691 mf=90658.35442 Hz
23.141OZ=8N=29L=0.0327383 mf=45329.17721 Hz
23.141OZ=8N=30L=0.0654766 mf=22664.58861 Hz
23.141OZ=8N=31L=0.1309532 mf=11332.29430 Hz
23.141OZ=8N=32L=0.2619064 mf=5666.14715 Hz
23.141OZ=8N=33L=0.5238127 mf=2833.07358 Hz
23.141OZ=8N=34L=1.0476255 mf=1416.53679 Hz
23.141OZ=8N=35L=2.0952509 mf=708.26839 Hz
23.141OZ=8N=36L=4.1905018 mf=354.13420 Hz
23.141OZ=8N=37L=8.3810037 mf=177.06710 Hz
23.141OZ=8N=38L=16.7620073 mf=88.53355 Hz
23.141OZ=8N=39L=33.5240146 mf=44.26677 Hz
23.141OZ=8N=40L=67.0480293 mf=22.13339 Hz
23.141OZ=8N=41L=134.0960585 mf=11.06669 Hz
23.141OZ=8N=42L=268.1921170 mf=5.53335 Hz
23.141OZ=8N=43L=536.3842341 mf=2.76667 Hz
23.141OZ=8N=44L=1072.7684681 mf=1.38334 Hz
23.141OZ=8N=45L=2145.5369363 mf=0.69167 Hz
23.141OZ=8N=46L=4291.0738725 mf=0.34583 Hz
23.141OZ=8N=47L=8582.1477451 mf=0.17292 Hz
23.141OZ=8N=48L=17164.2954902 mf=0.08646 Hz
23.141OZ=8N=49L=34328.5909803 mf=0.04323 Hz
23.141OZ=8N=50L=68657.1819606 mf=0.02161 Hz
23.141OZ=8N=51L=137314.3639213 mf=0.01081 Hz
23.141OZ=8N=52L=274628.7278426 mf=0.00540 Hz
23.141OZ=8N=53L=549257.4556851 mf=0.00270 Hz
23.141OZ=8N=54L=1098514.9113702 mf=0.00135 Hz
23.141OZ=8N=55L=2197029.8227404 mf=0.00068 Hz
23.141OZ=8N=56L=4394059.6454808 mf=0.00034 Hz
23.141OZ=8N=57L=8788119.2909617 mf=0.00017 Hz
23.141FZ=9N=17L=0.0000090 mf=165038497.65522 Hz
23.141FZ=9N=18L=0.0000180 mf=82519248.82761 Hz
23.141FZ=9N=19L=0.0000360 mf=41259624.41381 Hz
23.141FZ=9N=20L=0.0000719 mf=20629812.20690 Hz
23.141FZ=9N=21L=0.0001439 mf=10314906.10345 Hz
23.141FZ=9N=22L=0.0002877 mf=5157453.05173 Hz
23.141FZ=9N=23L=0.0005755 mf=2578726.52586 Hz
23.141FZ=9N=24L=0.0011510 mf=1289363.26293 Hz
23.141FZ=9N=25L=0.0023019 mf=644681.63147 Hz
23.141FZ=9N=26L=0.0046038 mf=322340.81573 Hz
23.141FZ=9N=27L=0.0092076 mf=161170.40787 Hz
23.141FZ=9N=28L=0.0184153 mf=80585.20393 Hz
23.141FZ=9N=29L=0.0368306 mf=40292.60197 Hz
23.141FZ=9N=30L=0.0736612 mf=20146.30098 Hz
23.141FZ=9N=31L=0.1473223 mf=10073.15049 Hz
23.141FZ=9N=32L=0.2946447 mf=5036.57525 Hz
23.141FZ=9N=33L=0.5892893 mf=2518.28762 Hz
23.141FZ=9N=34L=1.1785786 mf=1259.14381 Hz
23.141FZ=9N=35L=2.3571573 mf=629.57191 Hz
23.141FZ=9N=36L=4.7143146 mf=314.78595 Hz
23.141FZ=9N=37L=9.4286291 mf=157.39298 Hz
23.141FZ=9N=38L=18.8572582 mf=78.69649 Hz
23.141FZ=9N=39L=37.7145165 mf=39.34824 Hz
23.141FZ=9N=40L=75.4290329 mf=19.67412 Hz
23.141FZ=9N=41L=150.8580658 mf=9.83706 Hz
23.141FZ=9N=42L=301.7161317 mf=4.91853 Hz
23.141FZ=9N=43L=603.4322633 mf=2.45927 Hz
23.141FZ=9N=44L=1206.8645267 mf=1.22963 Hz
23.141FZ=9N=45L=2413.7290533 mf=0.61482 Hz
23.141FZ=9N=46L=4827.4581066 mf=0.30741 Hz
23.141FZ=9N=47L=9654.9162132 mf=0.15370 Hz
23.141FZ=9N=48L=19309.8324264 mf=0.07685 Hz
23.141FZ=9N=49L=38619.6648529 mf=0.03843 Hz
23.141FZ=9N=50L=77239.3297057 mf=0.01921 Hz
23.141FZ=9N=51L=154478.6594114 mf=0.00961 Hz
23.141FZ=9N=52L=308957.3188229 mf=0.00480 Hz
23.141FZ=9N=53L=617914.6376457 mf=0.00240 Hz
23.141FZ=9N=54L=1235829.2752915 mf=0.00120 Hz
23.141FZ=9N=55L=2471658.5505830 mf=0.00060 Hz
23.141FZ=9N=56L=4943317.1011659 mf=0.00030 Hz
23.141FZ=9N=57L=9886634.2023319 mf=0.00015 Hz
23.141NeZ=10N=17L=0.0000100 mf=148534647.88970 Hz
23.141NeZ=10N=18L=0.0000200 mf=74267323.94485 Hz
23.141NeZ=10N=19L=0.0000400 mf=37133661.97242 Hz
23.141NeZ=10N=20L=0.0000799 mf=18566830.98621 Hz
23.141NeZ=10N=21L=0.0001599 mf=9283415.49311 Hz
23.141NeZ=10N=22L=0.0003197 mf=4641707.74655 Hz
23.141NeZ=10N=23L=0.0006394 mf=2320853.87328 Hz
23.141NeZ=10N=24L=0.0012788 mf=1160426.93664 Hz
23.141NeZ=10N=25L=0.0025577 mf=580213.46832 Hz
23.141NeZ=10N=26L=0.0051154 mf=290106.73416 Hz
23.141NeZ=10N=27L=0.0102307 mf=145053.36708 Hz
23.141NeZ=10N=28L=0.0204614 mf=72526.68354 Hz
23.141NeZ=10N=29L=0.0409229 mf=36263.34177 Hz
23.141NeZ=10N=30L=0.0818457 mf=18131.67088 Hz
23.141NeZ=10N=31L=0.1636915 mf=9065.83544 Hz
23.141NeZ=10N=32L=0.3273830 mf=4532.91772 Hz
23.141NeZ=10N=33L=0.6547659 mf=2266.45886 Hz
23.141NeZ=10N=34L=1.3095318 mf=1133.22943 Hz
23.141NeZ=10N=35L=2.6190636 mf=566.61472 Hz
23.141NeZ=10N=36L=5.2381273 mf=283.30736 Hz
23.141NeZ=10N=37L=10.4762546 mf=141.65368 Hz
23.141NeZ=10N=38L=20.9525091 mf=70.82684 Hz
23.141NeZ=10N=39L=41.9050183 mf=35.41342 Hz
23.141NeZ=10N=40L=83.8100366 mf=17.70671 Hz
23.141NeZ=10N=41L=167.6200731 mf=8.85335 Hz
23.141NeZ=10N=42L=335.2401463 mf=4.42668 Hz
23.141NeZ=10N=43L=670.4802926 mf=2.21334 Hz
23.141NeZ=10N=44L=1340.9605852 mf=1.10667 Hz
23.141NeZ=10N=45L=2681.9211703 mf=0.55333 Hz
23.141NeZ=10N=46L=5363.8423407 mf=0.27667 Hz
23.141NeZ=10N=47L=10727.6846813 mf=0.13833 Hz
23.141NeZ=10N=48L=21455.3693627 mf=0.06917 Hz
23.141NeZ=10N=49L=42910.7387254 mf=0.03458 Hz
23.141NeZ=10N=50L=85821.4774508 mf=0.01729 Hz
23.141NeZ=10N=51L=171642.9549016 mf=0.00865 Hz
23.141NeZ=10N=52L=343285.9098032 mf=0.00432 Hz
23.141NeZ=10N=53L=686571.8196064 mf=0.00216 Hz
23.141NeZ=10N=54L=1373143.6392128 mf=0.00108 Hz
23.141NeZ=10N=55L=2746287.2784255 mf=0.00054 Hz
23.141NeZ=10N=56L=5492574.5568511 mf=0.00027 Hz
23.141NeZ=10N=57L=10985149.1137021 mf=0.00014 Hz
23.141NaZ=11N=17L=0.0000110 mf=135031498.08155 Hz
23.141NaZ=11N=18L=0.0000220 mf=67515749.04077 Hz
23.141NaZ=11N=19L=0.0000440 mf=33757874.52039 Hz
23.141NaZ=11N=20L=0.0000879 mf=16878937.26019 Hz
23.141NaZ=11N=21L=0.0001758 mf=8439468.63010 Hz
23.141NaZ=11N=22L=0.0003517 mf=4219734.31505 Hz
23.141NaZ=11N=23L=0.0007034 mf=2109867.15752 Hz
23.141NaZ=11N=24L=0.0014067 mf=1054933.57876 Hz
23.141NaZ=11N=25L=0.0028134 mf=527466.78938 Hz
23.141NaZ=11N=26L=0.0056269 mf=263733.39469 Hz
23.141NaZ=11N=27L=0.0112538 mf=131866.69735 Hz
23.141NaZ=11N=28L=0.0225076 mf=65933.34867 Hz
23.141NaZ=11N=29L=0.0450152 mf=32966.67434 Hz
23.141NaZ=11N=30L=0.0900303 mf=16483.33717 Hz
23.141NaZ=11N=31L=0.1800606 mf=8241.66858 Hz
23.141NaZ=11N=32L=0.3601213 mf=4120.83429 Hz
23.141NaZ=11N=33L=0.7202425 mf=2060.41715 Hz
23.141NaZ=11N=34L=1.4404850 mf=1030.20857 Hz
23.141NaZ=11N=35L=2.8809700 mf=515.10429 Hz
23.141NaZ=11N=36L=5.7619400 mf=257.55214 Hz
23.141NaZ=11N=37L=11.5238800 mf=128.77607 Hz
23.141NaZ=11N=38L=23.0477601 mf=64.38804 Hz
23.141NaZ=11N=39L=46.0955201 mf=32.19402 Hz
23.141NaZ=11N=40L=92.1910402 mf=16.09701 Hz
23.141NaZ=11N=41L=184.3820805 mf=8.04850 Hz
23.141NaZ=11N=42L=368.7641609 mf=4.02425 Hz
23.141NaZ=11N=43L=737.5283218 mf=2.01213 Hz
23.141NaZ=11N=44L=1475.0566437 mf=1.00606 Hz
23.141NaZ=11N=45L=2950.1132874 mf=0.50303 Hz
23.141NaZ=11N=46L=5900.2265747 mf=0.25152 Hz
23.141NaZ=11N=47L=11800.4531495 mf=0.12576 Hz
23.141NaZ=11N=48L=23600.9062990 mf=0.06288 Hz
23.141NaZ=11N=49L=47201.8125979 mf=0.03144 Hz
23.141NaZ=11N=50L=94403.6251959 mf=0.01572 Hz
23.141NaZ=11N=51L=188807.2503918 mf=0.00786 Hz
23.141NaZ=11N=52L=377614.5007835 mf=0.00393 Hz
23.141NaZ=11N=53L=755229.0015670 mf=0.00196 Hz
23.141NaZ=11N=54L=1510458.0031340 mf=0.00098 Hz
23.141NaZ=11N=55L=3020916.0062681 mf=0.00049 Hz
23.141NaZ=11N=56L=6041832.0125362 mf=0.00025 Hz
23.141NaZ=11N=57L=12083664.0250723 mf=0.00012 Hz
23.141MgZ=12N=17L=0.0000120 mf=123778873.24142 Hz
23.141MgZ=12N=18L=0.0000240 mf=61889436.62071 Hz
23.141MgZ=12N=19L=0.0000480 mf=30944718.31035 Hz
23.141MgZ=12N=20L=0.0000959 mf=15472359.15518 Hz
23.141MgZ=12N=21L=0.0001918 mf=7736179.57759 Hz
23.141MgZ=12N=22L=0.0003837 mf=3868089.78879 Hz
23.141MgZ=12N=23L=0.0007673 mf=1934044.89440 Hz
23.141MgZ=12N=24L=0.0015346 mf=967022.44720 Hz
23.141MgZ=12N=25L=0.0030692 mf=483511.22360 Hz
23.141MgZ=12N=26L=0.0061384 mf=241755.61180 Hz
23.141MgZ=12N=27L=0.0122769 mf=120877.80590 Hz
23.141MgZ=12N=28L=0.0245537 mf=60438.90295 Hz
23.141MgZ=12N=29L=0.0491074 mf=30219.45147 Hz
23.141MgZ=12N=30L=0.0982149 mf=15109.72574 Hz
23.141MgZ=12N=31L=0.1964298 mf=7554.86287 Hz
23.141MgZ=12N=32L=0.3928595 mf=3777.43143 Hz
23.141MgZ=12N=33L=0.7857191 mf=1888.71572 Hz
23.141MgZ=12N=34L=1.5714382 mf=944.35786 Hz
23.141MgZ=12N=35L=3.1428764 mf=472.17893 Hz
23.141MgZ=12N=36L=6.2857527 mf=236.08946 Hz
23.141MgZ=12N=37L=12.5715055 mf=118.04473 Hz
23.141MgZ=12N=38L=25.1430110 mf=59.02237 Hz
23.141MgZ=12N=39L=50.2860219 mf=29.51118 Hz
23.141MgZ=12N=40L=100.5720439 mf=14.75559 Hz
23.141MgZ=12N=41L=201.1440878 mf=7.37780 Hz
23.141MgZ=12N=42L=402.2881756 mf=3.68890 Hz
23.141MgZ=12N=43L=804.5763511 mf=1.84445 Hz
23.141MgZ=12N=44L=1609.1527022 mf=0.92222 Hz
23.141MgZ=12N=45L=3218.3054044 mf=0.46111 Hz
23.141MgZ=12N=46L=6436.6108088 mf=0.23056 Hz
23.141MgZ=12N=47L=12873.2216176 mf=0.11528 Hz
23.141MgZ=12N=48L=25746.4432352 mf=0.05764 Hz
23.141MgZ=12N=49L=51492.8864705 mf=0.02882 Hz
23.141MgZ=12N=50L=102985.7729410 mf=0.01441 Hz
23.141MgZ=12N=51L=205971.5458819 mf=0.00720 Hz
23.141MgZ=12N=52L=411943.0917638 mf=0.00360 Hz
23.141MgZ=12N=53L=823886.1835277 mf=0.00180 Hz
23.141MgZ=12N=54L=1647772.3670553 mf=0.00090 Hz
23.141MgZ=12N=55L=3295544.7341106 mf=0.00045 Hz
23.141MgZ=12N=56L=6591089.4682213 mf=0.00023 Hz
23.141MgZ=12N=57L=13182178.9364425 mf=0.00011 Hz
23.141AlZ=13N=17L=0.0000130 mf=114257421.45362 Hz
23.141AlZ=13N=18L=0.0000260 mf=57128710.72681 Hz
23.141AlZ=13N=19L=0.0000520 mf=28564355.36340 Hz
23.141AlZ=13N=20L=0.0001039 mf=14282177.68170 Hz
23.141AlZ=13N=21L=0.0002078 mf=7141088.84085 Hz
23.141AlZ=13N=22L=0.0004156 mf=3570544.42043 Hz
23.141AlZ=13N=23L=0.0008312 mf=1785272.21021 Hz
23.141AlZ=13N=24L=0.0016625 mf=892636.10511 Hz
23.141AlZ=13N=25L=0.0033250 mf=446318.05255 Hz
23.141AlZ=13N=26L=0.0066500 mf=223159.02628 Hz
23.141AlZ=13N=27L=0.0132999 mf=111579.51314 Hz
23.141AlZ=13N=28L=0.0265999 mf=55789.75657 Hz
23.141AlZ=13N=29L=0.0531997 mf=27894.87828 Hz
23.141AlZ=13N=30L=0.1063995 mf=13947.43914 Hz
23.141AlZ=13N=31L=0.2127989 mf=6973.71957 Hz
23.141AlZ=13N=32L=0.4255978 mf=3486.85979 Hz
23.141AlZ=13N=33L=0.8511957 mf=1743.42989 Hz
23.141AlZ=13N=34L=1.7023914 mf=871.71495 Hz
23.141AlZ=13N=35L=3.4047827 mf=435.85747 Hz
23.141AlZ=13N=36L=6.8095655 mf=217.92874 Hz
23.141AlZ=13N=37L=13.6191309 mf=108.96437 Hz
23.141AlZ=13N=38L=27.2382619 mf=54.48218 Hz
23.141AlZ=13N=39L=54.4765238 mf=27.24109 Hz
23.141AlZ=13N=40L=108.9530475 mf=13.62055 Hz
23.141AlZ=13N=41L=217.9060951 mf=6.81027 Hz
23.141AlZ=13N=42L=435.8121902 mf=3.40514 Hz
23.141AlZ=13N=43L=871.6243804 mf=1.70257 Hz
23.141AlZ=13N=44L=1743.2487607 mf=0.85128 Hz
23.141AlZ=13N=45L=3486.4975214 mf=0.42564 Hz
23.141AlZ=13N=46L=6972.9950429 mf=0.21282 Hz
23.141AlZ=13N=47L=13945.9900858 mf=0.10641 Hz
23.141AlZ=13N=48L=27891.9801715 mf=0.05321 Hz
23.141AlZ=13N=49L=55783.9603430 mf=0.02660 Hz
23.141AlZ=13N=50L=111567.9206860 mf=0.01330 Hz
23.141AlZ=13N=51L=223135.8413721 mf=0.00665 Hz
23.141AlZ=13N=52L=446271.6827441 mf=0.00333 Hz
23.141AlZ=13N=53L=892543.3654883 mf=0.00166 Hz
23.141AlZ=13N=54L=1785086.7309766 mf=0.00083 Hz
23.141AlZ=13N=55L=3570173.4619532 mf=0.00042 Hz
23.141AlZ=13N=56L=7140346.9239064 mf=0.00021 Hz
23.141AlZ=13N=57L=14280693.8478127 mf=0.00010 Hz
23.141SiZ=14N=17L=0.0000140 mf=106096177.06407 Hz
23.141SiZ=14N=18L=0.0000280 mf=53048088.53204 Hz
23.141SiZ=14N=19L=0.0000559 mf=26524044.26602 Hz
23.141SiZ=14N=20L=0.0001119 mf=13262022.13301 Hz
23.141SiZ=14N=21L=0.0002238 mf=6631011.06650 Hz
23.141SiZ=14N=22L=0.0004476 mf=3315505.53325 Hz
23.141SiZ=14N=23L=0.0008952 mf=1657752.76663 Hz
23.141SiZ=14N=24L=0.0017904 mf=828876.38331 Hz
23.141SiZ=14N=25L=0.0035808 mf=414438.19166 Hz
23.141SiZ=14N=26L=0.0071615 mf=207219.09583 Hz
23.141SiZ=14N=27L=0.0143230 mf=103609.54791 Hz
23.141SiZ=14N=28L=0.0286460 mf=51804.77396 Hz
23.141SiZ=14N=29L=0.0572920 mf=25902.38698 Hz
23.141SiZ=14N=30L=0.1145840 mf=12951.19349 Hz
23.141SiZ=14N=31L=0.2291681 mf=6475.59674 Hz
23.141SiZ=14N=32L=0.4583361 mf=3237.79837 Hz
23.141SiZ=14N=33L=0.9166723 mf=1618.89919 Hz
23.141SiZ=14N=34L=1.8333446 mf=809.44959 Hz
23.141SiZ=14N=35L=3.6666891 mf=404.72480 Hz
23.141SiZ=14N=36L=7.3333782 mf=202.36240 Hz
23.141SiZ=14N=37L=14.6667564 mf=101.18120 Hz
23.141SiZ=14N=38L=29.3335128 mf=50.59060 Hz
23.141SiZ=14N=39L=58.6670256 mf=25.29530 Hz
23.141SiZ=14N=40L=117.3340512 mf=12.64765 Hz
23.141SiZ=14N=41L=234.6681024 mf=6.32382 Hz
23.141SiZ=14N=42L=469.3362048 mf=3.16191 Hz
23.141SiZ=14N=43L=938.6724096 mf=1.58096 Hz
23.141SiZ=14N=44L=1877.3448192 mf=0.79048 Hz
23.141SiZ=14N=45L=3754.6896385 mf=0.39524 Hz
23.141SiZ=14N=46L=7509.3792769 mf=0.19762 Hz
23.141SiZ=14N=47L=15018.7585539 mf=0.09881 Hz
23.141SiZ=14N=48L=30037.5171078 mf=0.04940 Hz
23.141SiZ=14N=49L=60075.0342156 mf=0.02470 Hz
23.141SiZ=14N=50L=120150.0684311 mf=0.01235 Hz
23.141SiZ=14N=51L=240300.1368622 mf=0.00618 Hz
23.141SiZ=14N=52L=480600.2737245 mf=0.00309 Hz
23.141SiZ=14N=53L=961200.5474489 mf=0.00154 Hz
23.141SiZ=14N=54L=1922401.0948979 mf=0.00077 Hz
23.141SiZ=14N=55L=3844802.1897957 mf=0.00039 Hz
23.141SiZ=14N=56L=7689604.3795915 mf=0.00019 Hz
23.141SiZ=14N=57L=15379208.7591829 mf=0.00010 Hz
23.141PZ=15N=17L=0.0000150 mf=99023098.59313 Hz
23.141PZ=15N=18L=0.0000300 mf=49511549.29657 Hz
23.141PZ=15N=19L=0.0000599 mf=24755774.64828 Hz
23.141PZ=15N=20L=0.0001199 mf=12377887.32414 Hz
23.141PZ=15N=21L=0.0002398 mf=6188943.66207 Hz
23.141PZ=15N=22L=0.0004796 mf=3094471.83104 Hz
23.141PZ=15N=23L=0.0009591 mf=1547235.91552 Hz
23.141PZ=15N=24L=0.0019183 mf=773617.95776 Hz
23.141PZ=15N=25L=0.0038365 mf=386808.97888 Hz
23.141PZ=15N=26L=0.0076730 mf=193404.48944 Hz
23.141PZ=15N=27L=0.0153461 mf=96702.24472 Hz
23.141PZ=15N=28L=0.0306922 mf=48351.12236 Hz
23.141PZ=15N=29L=0.0613843 mf=24175.56118 Hz
23.141PZ=15N=30L=0.1227686 mf=12087.78059 Hz
23.141PZ=15N=31L=0.2455372 mf=6043.89029 Hz
23.141PZ=15N=32L=0.4910744 mf=3021.94515 Hz
23.141PZ=15N=33L=0.9821489 mf=1510.97257 Hz
23.141PZ=15N=34L=1.9642977 mf=755.48629 Hz
23.141PZ=15N=35L=3.9285955 mf=377.74314 Hz
23.141PZ=15N=36L=7.8571909 mf=188.87157 Hz
23.141PZ=15N=37L=15.7143819 mf=94.43579 Hz
23.141PZ=15N=38L=31.4287637 mf=47.21789 Hz
23.141PZ=15N=39L=62.8575274 mf=23.60895 Hz
23.141PZ=15N=40L=125.7150549 mf=11.80447 Hz
23.141PZ=15N=41L=251.4301097 mf=5.90224 Hz
23.141PZ=15N=42L=502.8602194 mf=2.95112 Hz
23.141PZ=15N=43L=1005.7204389 mf=1.47556 Hz
23.141PZ=15N=44L=2011.4408778 mf=0.73778 Hz
23.141PZ=15N=45L=4022.8817555 mf=0.36889 Hz
23.141PZ=15N=46L=8045.7635110 mf=0.18444 Hz
23.141PZ=15N=47L=16091.5270220 mf=0.09222 Hz
23.141PZ=15N=48L=32183.0540440 mf=0.04611 Hz
23.141PZ=15N=49L=64366.1080881 mf=0.02306 Hz
23.141PZ=15N=50L=128732.2161762 mf=0.01153 Hz
23.141PZ=15N=51L=257464.4323524 mf=0.00576 Hz
23.141PZ=15N=52L=514928.8647048 mf=0.00288 Hz
23.141PZ=15N=53L=1029857.7294096 mf=0.00144 Hz
23.141PZ=15N=54L=2059715.4588191 mf=0.00072 Hz
23.141PZ=15N=55L=4119430.9176383 mf=0.00036 Hz
23.141PZ=15N=56L=8238861.8352766 mf=0.00018 Hz
23.141PZ=15N=57L=16477723.6705531 mf=0.00009 Hz
23.141SZ=16N=17L=0.0000160 mf=92834154.93106 Hz
23.141SZ=16N=18L=0.0000320 mf=46417077.46553 Hz
23.141SZ=16N=19L=0.0000639 mf=23208538.73277 Hz
23.141SZ=16N=20L=0.0001279 mf=11604269.36638 Hz
23.141SZ=16N=21L=0.0002558 mf=5802134.68319 Hz
23.141SZ=16N=22L=0.0005115 mf=2901067.34160 Hz
23.141SZ=16N=23L=0.0010231 mf=1450533.67080 Hz
23.141SZ=16N=24L=0.0020461 mf=725266.83540 Hz
23.141SZ=16N=25L=0.0040923 mf=362633.41770 Hz
23.141SZ=16N=26L=0.0081846 mf=181316.70885 Hz
23.141SZ=16N=27L=0.0163691 mf=90658.35442 Hz
23.141SZ=16N=28L=0.0327383 mf=45329.17721 Hz
23.141SZ=16N=29L=0.0654766 mf=22664.58861 Hz
23.141SZ=16N=30L=0.1309532 mf=11332.29430 Hz
23.141SZ=16N=31L=0.2619064 mf=5666.14715 Hz
23.141SZ=16N=32L=0.5238127 mf=2833.07358 Hz
23.141SZ=16N=33L=1.0476255 mf=1416.53679 Hz
23.141SZ=16N=34L=2.0952509 mf=708.26839 Hz
23.141SZ=16N=35L=4.1905018 mf=354.13420 Hz
23.141SZ=16N=36L=8.3810037 mf=177.06710 Hz
23.141SZ=16N=37L=16.7620073 mf=88.53355 Hz
23.141SZ=16N=38L=33.5240146 mf=44.26677 Hz
23.141SZ=16N=39L=67.0480293 mf=22.13339 Hz
23.141SZ=16N=40L=134.0960585 mf=11.06669 Hz
23.141SZ=16N=41L=268.1921170 mf=5.53335 Hz
23.141SZ=16N=42L=536.3842341 mf=2.76667 Hz
23.141SZ=16N=43L=1072.7684681 mf=1.38334 Hz
23.141SZ=16N=44L=2145.5369363 mf=0.69167 Hz
23.141SZ=16N=45L=4291.0738725 mf=0.34583 Hz
23.141SZ=16N=46L=8582.1477451 mf=0.17292 Hz
23.141SZ=16N=47L=17164.2954902 mf=0.08646 Hz
23.141SZ=16N=48L=34328.5909803 mf=0.04323 Hz
23.141SZ=16N=49L=68657.1819606 mf=0.02161 Hz
23.141SZ=16N=50L=137314.3639213 mf=0.01081 Hz
23.141SZ=16N=51L=274628.7278426 mf=0.00540 Hz
23.141SZ=16N=52L=549257.4556851 mf=0.00270 Hz
23.141SZ=16N=53L=1098514.9113702 mf=0.00135 Hz
23.141SZ=16N=54L=2197029.8227404 mf=0.00068 Hz
23.141SZ=16N=55L=4394059.6454808 mf=0.00034 Hz
23.141SZ=16N=56L=8788119.2909617 mf=0.00017 Hz
23.141SZ=16N=57L=17576238.5819234 mf=0.00008 Hz
23.141ClZ=17N=17L=0.0000170 mf=87373322.28806 Hz
23.141ClZ=17N=18L=0.0000340 mf=43686661.14403 Hz
23.141ClZ=17N=19L=0.0000679 mf=21843330.57201 Hz
23.141ClZ=17N=20L=0.0001359 mf=10921665.28601 Hz
23.141ClZ=17N=21L=0.0002718 mf=5460832.64300 Hz
23.141ClZ=17N=22L=0.0005435 mf=2730416.32150 Hz
23.141ClZ=17N=23L=0.0010870 mf=1365208.16075 Hz
23.141ClZ=17N=24L=0.0021740 mf=682604.08038 Hz
23.141ClZ=17N=25L=0.0043481 mf=341302.04019 Hz
23.141ClZ=17N=26L=0.0086961 mf=170651.02009 Hz
23.141ClZ=17N=27L=0.0173922 mf=85325.51005 Hz
23.141ClZ=17N=28L=0.0347844 mf=42662.75502 Hz
23.141ClZ=17N=29L=0.0695689 mf=21331.37751 Hz
23.141ClZ=17N=30L=0.1391378 mf=10665.68876 Hz
23.141ClZ=17N=31L=0.2782755 mf=5332.84438 Hz
23.141ClZ=17N=32L=0.5565510 mf=2666.42219 Hz
23.141ClZ=17N=33L=1.1131020 mf=1333.21109 Hz
23.141ClZ=17N=34L=2.2262041 mf=666.60555 Hz
23.141ClZ=17N=35L=4.4524082 mf=333.30277 Hz
23.141ClZ=17N=36L=8.9048164 mf=166.65139 Hz
23.141ClZ=17N=37L=17.8096328 mf=83.32569 Hz
23.141ClZ=17N=38L=35.6192655 mf=41.66285 Hz
23.141ClZ=17N=39L=71.2385311 mf=20.83142 Hz
23.141ClZ=17N=40L=142.4770622 mf=10.41571 Hz
23.141ClZ=17N=41L=284.9541243 mf=5.20786 Hz
23.141ClZ=17N=42L=569.9082487 mf=2.60393 Hz
23.141ClZ=17N=43L=1139.8164974 mf=1.30196 Hz
23.141ClZ=17N=44L=2279.6329948 mf=0.65098 Hz
23.141ClZ=17N=45L=4559.2659896 mf=0.32549 Hz
23.141ClZ=17N=46L=9118.5319791 mf=0.16275 Hz
23.141ClZ=17N=47L=18237.0639583 mf=0.08137 Hz
23.141ClZ=17N=48L=36474.1279166 mf=0.04069 Hz
23.141ClZ=17N=49L=72948.2558332 mf=0.02034 Hz
23.141ClZ=17N=50L=145896.5116664 mf=0.01017 Hz
23.141ClZ=17N=51L=291793.0233327 mf=0.00509 Hz
23.141ClZ=17N=52L=583586.0466654 mf=0.00254 Hz
23.141ClZ=17N=53L=1167172.0933309 mf=0.00127 Hz
23.141ClZ=17N=54L=2334344.1866617 mf=0.00064 Hz
23.141ClZ=17N=55L=4668688.3733234 mf=0.00032 Hz
23.141ClZ=17N=56L=9337376.7466468 mf=0.00016 Hz
23.141ClZ=17N=57L=18674753.4932936 mf=0.00008 Hz
23.141ArZ=18N=17L=0.0000180 mf=82519248.82761 Hz
23.141ArZ=18N=18L=0.0000360 mf=41259624.41381 Hz
23.141ArZ=18N=19L=0.0000719 mf=20629812.20690 Hz
23.141ArZ=18N=20L=0.0001439 mf=10314906.10345 Hz
23.141ArZ=18N=21L=0.0002877 mf=5157453.05173 Hz
23.141ArZ=18N=22L=0.0005755 mf=2578726.52586 Hz
23.141ArZ=18N=23L=0.0011510 mf=1289363.26293 Hz
23.141ArZ=18N=24L=0.0023019 mf=644681.63147 Hz
23.141ArZ=18N=25L=0.0046038 mf=322340.81573 Hz
23.141ArZ=18N=26L=0.0092076 mf=161170.40787 Hz
23.141ArZ=18N=27L=0.0184153 mf=80585.20393 Hz
23.141ArZ=18N=28L=0.0368306 mf=40292.60197 Hz
23.141ArZ=18N=29L=0.0736612 mf=20146.30098 Hz
23.141ArZ=18N=30L=0.1473223 mf=10073.15049 Hz
23.141ArZ=18N=31L=0.2946447 mf=5036.57525 Hz
23.141ArZ=18N=32L=0.5892893 mf=2518.28762 Hz
23.141ArZ=18N=33L=1.1785786 mf=1259.14381 Hz
23.141ArZ=18N=34L=2.3571573 mf=629.57191 Hz
23.141ArZ=18N=35L=4.7143146 mf=314.78595 Hz
23.141ArZ=18N=36L=9.4286291 mf=157.39298 Hz
23.141ArZ=18N=37L=18.8572582 mf=78.69649 Hz
23.141ArZ=18N=38L=37.7145165 mf=39.34824 Hz
23.141ArZ=18N=39L=75.4290329 mf=19.67412 Hz
23.141ArZ=18N=40L=150.8580658 mf=9.83706 Hz
23.141ArZ=18N=41L=301.7161317 mf=4.91853 Hz
23.141ArZ=18N=42L=603.4322633 mf=2.45927 Hz
23.141ArZ=18N=43L=1206.8645267 mf=1.22963 Hz
23.141ArZ=18N=44L=2413.7290533 mf=0.61482 Hz
23.141ArZ=18N=45L=4827.4581066 mf=0.30741 Hz
23.141ArZ=18N=46L=9654.9162132 mf=0.15370 Hz
23.141ArZ=18N=47L=19309.8324264 mf=0.07685 Hz
23.141ArZ=18N=48L=38619.6648529 mf=0.03843 Hz
23.141ArZ=18N=49L=77239.3297057 mf=0.01921 Hz
23.141ArZ=18N=50L=154478.6594114 mf=0.00961 Hz
23.141ArZ=18N=51L=308957.3188229 mf=0.00480 Hz
23.141ArZ=18N=52L=617914.6376457 mf=0.00240 Hz
23.141ArZ=18N=53L=1235829.2752915 mf=0.00120 Hz
23.141ArZ=18N=54L=2471658.5505830 mf=0.00060 Hz
23.141ArZ=18N=55L=4943317.1011659 mf=0.00030 Hz
23.141ArZ=18N=56L=9886634.2023319 mf=0.00015 Hz
23.141ArZ=18N=57L=19773268.4046638 mf=0.00008 Hz
23.141KZ=19N=17L=0.0000190 mf=78176130.46826 Hz
23.141KZ=19N=18L=0.0000380 mf=39088065.23413 Hz
23.141KZ=19N=19L=0.0000759 mf=19544032.61707 Hz
23.141KZ=19N=20L=0.0001519 mf=9772016.30853 Hz
23.141KZ=19N=21L=0.0003037 mf=4886008.15427 Hz
23.141KZ=19N=22L=0.0006074 mf=2443004.07713 Hz
23.141KZ=19N=23L=0.0012149 mf=1221502.03857 Hz
23.141KZ=19N=24L=0.0024298 mf=610751.01928 Hz
23.141KZ=19N=25L=0.0048596 mf=305375.50964 Hz
23.141KZ=19N=26L=0.0097192 mf=152687.75482 Hz
23.141KZ=19N=27L=0.0194384 mf=76343.87741 Hz
23.141KZ=19N=28L=0.0388767 mf=38171.93871 Hz
23.141KZ=19N=29L=0.0777535 mf=19085.96935 Hz
23.141KZ=19N=30L=0.1555069 mf=9542.98468 Hz
23.141KZ=19N=31L=0.3110138 mf=4771.49234 Hz
23.141KZ=19N=32L=0.6220276 mf=2385.74617 Hz
23.141KZ=19N=33L=1.2440552 mf=1192.87308 Hz
23.141KZ=19N=34L=2.4881105 mf=596.43654 Hz
23.141KZ=19N=35L=4.9762209 mf=298.21827 Hz
23.141KZ=19N=36L=9.9524418 mf=149.10914 Hz
23.141KZ=19N=37L=19.9048837 mf=74.55457 Hz
23.141KZ=19N=38L=39.8097674 mf=37.27728 Hz
23.141KZ=19N=39L=79.6195347 mf=18.63864 Hz
23.141KZ=19N=40L=159.2390695 mf=9.31932 Hz
23.141KZ=19N=41L=318.4781390 mf=4.65966 Hz
23.141KZ=19N=42L=636.9562780 mf=2.32983 Hz
23.141KZ=19N=43L=1273.9125559 mf=1.16492 Hz
23.141KZ=19N=44L=2547.8251118 mf=0.58246 Hz
23.141KZ=19N=45L=5095.6502236 mf=0.29123 Hz
23.141KZ=19N=46L=10191.3004473 mf=0.14561 Hz
23.141KZ=19N=47L=20382.6008946 mf=0.07281 Hz
23.141KZ=19N=48L=40765.2017891 mf=0.03640 Hz
23.141KZ=19N=49L=81530.4035783 mf=0.01820 Hz
23.141KZ=19N=50L=163060.8071565 mf=0.00910 Hz
23.141KZ=19N=51L=326121.6143130 mf=0.00455 Hz
23.141KZ=19N=52L=652243.2286261 mf=0.00228 Hz
23.141KZ=19N=53L=1304486.4572521 mf=0.00114 Hz
23.141KZ=19N=54L=2608972.9145043 mf=0.00057 Hz
23.141KZ=19N=55L=5217945.8290085 mf=0.00028 Hz
23.141KZ=19N=56L=10435891.6580170 mf=0.00014 Hz
23.141KZ=19N=57L=20871783.3160340 mf=0.00007 Hz
23.141CaZ=20N=17L=0.0000200 mf=74267323.94485 Hz
23.141CaZ=20N=18L=0.0000400 mf=37133661.97242 Hz
23.141CaZ=20N=19L=0.0000799 mf=18566830.98621 Hz
23.141CaZ=20N=20L=0.0001599 mf=9283415.49311 Hz
23.141CaZ=20N=21L=0.0003197 mf=4641707.74655 Hz
23.141CaZ=20N=22L=0.0006394 mf=2320853.87328 Hz
23.141CaZ=20N=23L=0.0012788 mf=1160426.93664 Hz
23.141CaZ=20N=24L=0.0025577 mf=580213.46832 Hz
23.141CaZ=20N=25L=0.0051154 mf=290106.73416 Hz
23.141CaZ=20N=26L=0.0102307 mf=145053.36708 Hz
23.141CaZ=20N=27L=0.0204614 mf=72526.68354 Hz
23.141CaZ=20N=28L=0.0409229 mf=36263.34177 Hz
23.141CaZ=20N=29L=0.0818457 mf=18131.67088 Hz
23.141CaZ=20N=30L=0.1636915 mf=9065.83544 Hz
23.141CaZ=20N=31L=0.3273830 mf=4532.91772 Hz
23.141CaZ=20N=32L=0.6547659 mf=2266.45886 Hz
23.141CaZ=20N=33L=1.3095318 mf=1133.22943 Hz
23.141CaZ=20N=34L=2.6190636 mf=566.61472 Hz
23.141CaZ=20N=35L=5.2381273 mf=283.30736 Hz
23.141CaZ=20N=36L=10.4762546 mf=141.65368 Hz
23.141CaZ=20N=37L=20.9525091 mf=70.82684 Hz
23.141CaZ=20N=38L=41.9050183 mf=35.41342 Hz
23.141CaZ=20N=39L=83.8100366 mf=17.70671 Hz
23.141CaZ=20N=40L=167.6200731 mf=8.85335 Hz
23.141CaZ=20N=41L=335.2401463 mf=4.42668 Hz
23.141CaZ=20N=42L=670.4802926 mf=2.21334 Hz
23.141CaZ=20N=43L=1340.9605852 mf=1.10667 Hz
23.141CaZ=20N=44L=2681.9211703 mf=0.55333 Hz
23.141CaZ=20N=45L=5363.8423407 mf=0.27667 Hz
23.141CaZ=20N=46L=10727.6846813 mf=0.13833 Hz
23.141CaZ=20N=47L=21455.3693627 mf=0.06917 Hz
23.141CaZ=20N=48L=42910.7387254 mf=0.03458 Hz
23.141CaZ=20N=49L=85821.4774508 mf=0.01729 Hz
23.141CaZ=20N=50L=171642.9549016 mf=0.00865 Hz
23.141CaZ=20N=51L=343285.9098032 mf=0.00432 Hz
23.141CaZ=20N=52L=686571.8196064 mf=0.00216 Hz
23.141CaZ=20N=53L=1373143.6392128 mf=0.00108 Hz
23.141CaZ=20N=54L=2746287.2784255 mf=0.00054 Hz
23.141CaZ=20N=55L=5492574.5568511 mf=0.00027 Hz
23.141CaZ=20N=56L=10985149.1137021 mf=0.00014 Hz
23.141CaZ=20N=57L=21970298.2274042 mf=0.00007 Hz
23.141ScZ=21N=17L=0.0000210 mf=70730784.70938 Hz
23.141ScZ=21N=18L=0.0000420 mf=35365392.35469 Hz
23.141ScZ=21N=19L=0.0000839 mf=17682696.17735 Hz
23.141ScZ=21N=20L=0.0001678 mf=8841348.08867 Hz
23.141ScZ=21N=21L=0.0003357 mf=4420674.04434 Hz
23.141ScZ=21N=22L=0.0006714 mf=2210337.02217 Hz
23.141ScZ=21N=23L=0.0013428 mf=1105168.51108 Hz
23.141ScZ=21N=24L=0.0026856 mf=552584.25554 Hz
23.141ScZ=21N=25L=0.0053711 mf=276292.12777 Hz
23.141ScZ=21N=26L=0.0107423 mf=138146.06389 Hz
23.141ScZ=21N=27L=0.0214845 mf=69073.03194 Hz
23.141ScZ=21N=28L=0.0429690 mf=34536.51597 Hz
23.141ScZ=21N=29L=0.0859380 mf=17268.25799 Hz
23.141ScZ=21N=30L=0.1718761 mf=8634.12899 Hz
23.141ScZ=21N=31L=0.3437521 mf=4317.06450 Hz
23.141ScZ=21N=32L=0.6875042 mf=2158.53225 Hz
23.141ScZ=21N=33L=1.3750084 mf=1079.26612 Hz
23.141ScZ=21N=34L=2.7500168 mf=539.63306 Hz
23.141ScZ=21N=35L=5.5000337 mf=269.81653 Hz
23.141ScZ=21N=36L=11.0000673 mf=134.90827 Hz
23.141ScZ=21N=37L=22.0001346 mf=67.45413 Hz
23.141ScZ=21N=38L=44.0002692 mf=33.72707 Hz
23.141ScZ=21N=39L=88.0005384 mf=16.86353 Hz
23.141ScZ=21N=40L=176.0010768 mf=8.43177 Hz
23.141ScZ=21N=41L=352.0021536 mf=4.21588 Hz
23.141ScZ=21N=42L=704.0043072 mf=2.10794 Hz
23.141ScZ=21N=43L=1408.0086144 mf=1.05397 Hz
23.141ScZ=21N=44L=2816.0172289 mf=0.52699 Hz
23.141ScZ=21N=45L=5632.0344577 mf=0.26349 Hz
23.141ScZ=21N=46L=11264.0689154 mf=0.13175 Hz
23.141ScZ=21N=47L=22528.1378308 mf=0.06587 Hz
23.141ScZ=21N=48L=45056.2756617 mf=0.03294 Hz
23.141ScZ=21N=49L=90112.5513233 mf=0.01647 Hz
23.141ScZ=21N=50L=180225.1026467 mf=0.00823 Hz
23.141ScZ=21N=51L=360450.2052934 mf=0.00412 Hz
23.141ScZ=21N=52L=720900.4105867 mf=0.00206 Hz
23.141ScZ=21N=53L=1441800.8211734 mf=0.00103 Hz
23.141ScZ=21N=54L=2883601.6423468 mf=0.00051 Hz
23.141ScZ=21N=55L=5767203.2846936 mf=0.00026 Hz
23.141ScZ=21N=56L=11534406.5693872 mf=0.00013 Hz
23.141ScZ=21N=57L=23068813.1387744 mf=0.00006 Hz
23.141TiZ=22N=17L=0.0000220 mf=67515749.04077 Hz
23.141TiZ=22N=18L=0.0000440 mf=33757874.52039 Hz
23.141TiZ=22N=19L=0.0000879 mf=16878937.26019 Hz
23.141TiZ=22N=20L=0.0001758 mf=8439468.63010 Hz
23.141TiZ=22N=21L=0.0003517 mf=4219734.31505 Hz
23.141TiZ=22N=22L=0.0007034 mf=2109867.15752 Hz
23.141TiZ=22N=23L=0.0014067 mf=1054933.57876 Hz
23.141TiZ=22N=24L=0.0028134 mf=527466.78938 Hz
23.141TiZ=22N=25L=0.0056269 mf=263733.39469 Hz
23.141TiZ=22N=26L=0.0112538 mf=131866.69735 Hz
23.141TiZ=22N=27L=0.0225076 mf=65933.34867 Hz
23.141TiZ=22N=28L=0.0450152 mf=32966.67434 Hz
23.141TiZ=22N=29L=0.0900303 mf=16483.33717 Hz
23.141TiZ=22N=30L=0.1800606 mf=8241.66858 Hz
23.141TiZ=22N=31L=0.3601213 mf=4120.83429 Hz
23.141TiZ=22N=32L=0.7202425 mf=2060.41715 Hz
23.141TiZ=22N=33L=1.4404850 mf=1030.20857 Hz
23.141TiZ=22N=34L=2.8809700 mf=515.10429 Hz
23.141TiZ=22N=35L=5.7619400 mf=257.55214 Hz
23.141TiZ=22N=36L=11.5238800 mf=128.77607 Hz
23.141TiZ=22N=37L=23.0477601 mf=64.38804 Hz
23.141TiZ=22N=38L=46.0955201 mf=32.19402 Hz
23.141TiZ=22N=39L=92.1910402 mf=16.09701 Hz
23.141TiZ=22N=40L=184.3820805 mf=8.04850 Hz
23.141TiZ=22N=41L=368.7641609 mf=4.02425 Hz
23.141TiZ=22N=42L=737.5283218 mf=2.01213 Hz
23.141TiZ=22N=43L=1475.0566437 mf=1.00606 Hz
23.141TiZ=22N=44L=2950.1132874 mf=0.50303 Hz
23.141TiZ=22N=45L=5900.2265747 mf=0.25152 Hz
23.141TiZ=22N=46L=11800.4531495 mf=0.12576 Hz
23.141TiZ=22N=47L=23600.9062990 mf=0.06288 Hz
23.141TiZ=22N=48L=47201.8125979 mf=0.03144 Hz
23.141TiZ=22N=49L=94403.6251959 mf=0.01572 Hz
23.141TiZ=22N=50L=188807.2503918 mf=0.00786 Hz
23.141TiZ=22N=51L=377614.5007835 mf=0.00393 Hz
23.141TiZ=22N=52L=755229.0015670 mf=0.00196 Hz
23.141TiZ=22N=53L=1510458.0031340 mf=0.00098 Hz
23.141TiZ=22N=54L=3020916.0062681 mf=0.00049 Hz
23.141TiZ=22N=55L=6041832.0125362 mf=0.00025 Hz
23.141TiZ=22N=56L=12083664.0250723 mf=0.00012 Hz
23.141TiZ=22N=57L=24167328.0501446 mf=0.00006 Hz
23.141VZ=23N=17L=0.0000230 mf=64580281.69117 Hz
23.141VZ=23N=18L=0.0000460 mf=32290140.84559 Hz
23.141VZ=23N=19L=0.0000919 mf=16145070.42279 Hz
23.141VZ=23N=20L=0.0001838 mf=8072535.21140 Hz
23.141VZ=23N=21L=0.0003677 mf=4036267.60570 Hz
23.141VZ=23N=22L=0.0007353 mf=2018133.80285 Hz
23.141VZ=23N=23L=0.0014707 mf=1009066.90142 Hz
23.141VZ=23N=24L=0.0029413 mf=504533.45071 Hz
23.141VZ=23N=25L=0.0058827 mf=252266.72536 Hz
23.141VZ=23N=26L=0.0117653 mf=126133.36268 Hz
23.141VZ=23N=27L=0.0235306 mf=63066.68134 Hz
23.141VZ=23N=28L=0.0470613 mf=31533.34067 Hz
23.141VZ=23N=29L=0.0941226 mf=15766.67033 Hz
23.141VZ=23N=30L=0.1882452 mf=7883.33517 Hz
23.141VZ=23N=31L=0.3764904 mf=3941.66758 Hz
23.141VZ=23N=32L=0.7529808 mf=1970.83379 Hz
23.141VZ=23N=33L=1.5059616 mf=985.41690 Hz
23.141VZ=23N=34L=3.0119232 mf=492.70845 Hz
23.141VZ=23N=35L=6.0238464 mf=246.35422 Hz
23.141VZ=23N=36L=12.0476928 mf=123.17711 Hz
23.141VZ=23N=37L=24.0953855 mf=61.58856 Hz
23.141VZ=23N=38L=48.1907710 mf=30.79428 Hz
23.141VZ=23N=39L=96.3815421 mf=15.39714 Hz
23.141VZ=23N=40L=192.7630841 mf=7.69857 Hz
23.141VZ=23N=41L=385.5261682 mf=3.84928 Hz
23.141VZ=23N=42L=771.0523365 mf=1.92464 Hz
23.141VZ=23N=43L=1542.1046729 mf=0.96232 Hz
23.141VZ=23N=44L=3084.2093459 mf=0.48116 Hz
23.141VZ=23N=45L=6168.4186918 mf=0.24058 Hz
23.141VZ=23N=46L=12336.8373836 mf=0.12029 Hz
23.141VZ=23N=47L=24673.6747671 mf=0.06015 Hz
23.141VZ=23N=48L=49347.3495342 mf=0.03007 Hz
23.141VZ=23N=49L=98694.6990684 mf=0.01504 Hz
23.141VZ=23N=50L=197389.3981368 mf=0.00752 Hz
23.141VZ=23N=51L=394778.7962737 mf=0.00376 Hz
23.141VZ=23N=52L=789557.5925473 mf=0.00188 Hz
23.141VZ=23N=53L=1579115.1850947 mf=0.00094 Hz
23.141VZ=23N=54L=3158230.3701894 mf=0.00047 Hz
23.141VZ=23N=55L=6316460.7403787 mf=0.00023 Hz
23.141VZ=23N=56L=12632921.4807574 mf=0.00012 Hz
23.141VZ=23N=57L=25265842.9615148 mf=0.00006 Hz
23.141CrZ=24N=17L=0.0000240 mf=61889436.62071 Hz
23.141CrZ=24N=18L=0.0000480 mf=30944718.31035 Hz
23.141CrZ=24N=19L=0.0000959 mf=15472359.15518 Hz
23.141CrZ=24N=20L=0.0001918 mf=7736179.57759 Hz
23.141CrZ=24N=21L=0.0003837 mf=3868089.78879 Hz
23.141CrZ=24N=22L=0.0007673 mf=1934044.89440 Hz
23.141CrZ=24N=23L=0.0015346 mf=967022.44720 Hz
23.141CrZ=24N=24L=0.0030692 mf=483511.22360 Hz
23.141CrZ=24N=25L=0.0061384 mf=241755.61180 Hz
23.141CrZ=24N=26L=0.0122769 mf=120877.80590 Hz
23.141CrZ=24N=27L=0.0245537 mf=60438.90295 Hz
23.141CrZ=24N=28L=0.0491074 mf=30219.45147 Hz
23.141CrZ=24N=29L=0.0982149 mf=15109.72574 Hz
23.141CrZ=24N=30L=0.1964298 mf=7554.86287 Hz
23.141CrZ=24N=31L=0.3928595 mf=3777.43143 Hz
23.141CrZ=24N=32L=0.7857191 mf=1888.71572 Hz
23.141CrZ=24N=33L=1.5714382 mf=944.35786 Hz
23.141CrZ=24N=34L=3.1428764 mf=472.17893 Hz
23.141CrZ=24N=35L=6.2857527 mf=236.08946 Hz
23.141CrZ=24N=36L=12.5715055 mf=118.04473 Hz
23.141CrZ=24N=37L=25.1430110 mf=59.02237 Hz
23.141CrZ=24N=38L=50.2860219 mf=29.51118 Hz
23.141CrZ=24N=39L=100.5720439 mf=14.75559 Hz
23.141CrZ=24N=40L=201.1440878 mf=7.37780 Hz
23.141CrZ=24N=41L=402.2881756 mf=3.68890 Hz
23.141CrZ=24N=42L=804.5763511 mf=1.84445 Hz
23.141CrZ=24N=43L=1609.1527022 mf=0.92222 Hz
23.141CrZ=24N=44L=3218.3054044 mf=0.46111 Hz
23.141CrZ=24N=45L=6436.6108088 mf=0.23056 Hz
23.141CrZ=24N=46L=12873.2216176 mf=0.11528 Hz
23.141CrZ=24N=47L=25746.4432352 mf=0.05764 Hz
23.141CrZ=24N=48L=51492.8864705 mf=0.02882 Hz
23.141CrZ=24N=49L=102985.7729410 mf=0.01441 Hz
23.141CrZ=24N=50L=205971.5458819 mf=0.00720 Hz
23.141CrZ=24N=51L=411943.0917638 mf=0.00360 Hz
23.141CrZ=24N=52L=823886.1835277 mf=0.00180 Hz
23.141CrZ=24N=53L=1647772.3670553 mf=0.00090 Hz
23.141CrZ=24N=54L=3295544.7341106 mf=0.00045 Hz
23.141CrZ=24N=55L=6591089.4682213 mf=0.00023 Hz
23.141CrZ=24N=56L=13182178.9364425 mf=0.00011 Hz
23.141CrZ=24N=57L=26364357.8728850 mf=0.00006 Hz
23.141MnZ=25N=17L=0.0000250 mf=59413859.15588 Hz
23.141MnZ=25N=18L=0.0000500 mf=29706929.57794 Hz
23.141MnZ=25N=19L=0.0000999 mf=14853464.78897 Hz
23.141MnZ=25N=20L=0.0001998 mf=7426732.39448 Hz
23.141MnZ=25N=21L=0.0003996 mf=3713366.19724 Hz
23.141MnZ=25N=22L=0.0007993 mf=1856683.09862 Hz
23.141MnZ=25N=23L=0.0015985 mf=928341.54931 Hz
23.141MnZ=25N=24L=0.0031971 mf=464170.77466 Hz
23.141MnZ=25N=25L=0.0063942 mf=232085.38733 Hz
23.141MnZ=25N=26L=0.0127884 mf=116042.69366 Hz
23.141MnZ=25N=27L=0.0255768 mf=58021.34683 Hz
23.141MnZ=25N=28L=0.0511536 mf=29010.67342 Hz
23.141MnZ=25N=29L=0.1023072 mf=14505.33671 Hz
23.141MnZ=25N=30L=0.2046143 mf=7252.66835 Hz
23.141MnZ=25N=31L=0.4092287 mf=3626.33418 Hz
23.141MnZ=25N=32L=0.8184574 mf=1813.16709 Hz
23.141MnZ=25N=33L=1.6369148 mf=906.58354 Hz
23.141MnZ=25N=34L=3.2738296 mf=453.29177 Hz
23.141MnZ=25N=35L=6.5476591 mf=226.64589 Hz
23.141MnZ=25N=36L=13.0953182 mf=113.32294 Hz
23.141MnZ=25N=37L=26.1906364 mf=56.66147 Hz
23.141MnZ=25N=38L=52.3812729 mf=28.33074 Hz
23.141MnZ=25N=39L=104.7625457 mf=14.16537 Hz
23.141MnZ=25N=40L=209.5250914 mf=7.08268 Hz
23.141MnZ=25N=41L=419.0501829 mf=3.54134 Hz
23.141MnZ=25N=42L=838.1003657 mf=1.77067 Hz
23.141MnZ=25N=43L=1676.2007315 mf=0.88534 Hz
23.141MnZ=25N=44L=3352.4014629 mf=0.44267 Hz
23.141MnZ=25N=45L=6704.8029258 mf=0.22133 Hz
23.141MnZ=25N=46L=13409.6058517 mf=0.11067 Hz
23.141MnZ=25N=47L=26819.2117034 mf=0.05533 Hz
23.141MnZ=25N=48L=53638.4234067 mf=0.02767 Hz
23.141MnZ=25N=49L=107276.8468135 mf=0.01383 Hz
23.141MnZ=25N=50L=214553.6936270 mf=0.00692 Hz
23.141MnZ=25N=51L=429107.3872540 mf=0.00346 Hz
23.141MnZ=25N=52L=858214.7745080 mf=0.00173 Hz
23.141MnZ=25N=53L=1716429.5490160 mf=0.00086 Hz
23.141MnZ=25N=54L=3432859.0980319 mf=0.00043 Hz
23.141MnZ=25N=55L=6865718.1960638 mf=0.00022 Hz
23.141MnZ=25N=56L=13731436.3921276 mf=0.00011 Hz
23.141MnZ=25N=57L=27462872.7842552 mf=0.00005 Hz
23.141FeZ=26N=17L=0.0000260 mf=57128710.72681 Hz
23.141FeZ=26N=18L=0.0000520 mf=28564355.36340 Hz
23.141FeZ=26N=19L=0.0001039 mf=14282177.68170 Hz
23.141FeZ=26N=20L=0.0002078 mf=7141088.84085 Hz
23.141FeZ=26N=21L=0.0004156 mf=3570544.42043 Hz
23.141FeZ=26N=22L=0.0008312 mf=1785272.21021 Hz
23.141FeZ=26N=23L=0.0016625 mf=892636.10511 Hz
23.141FeZ=26N=24L=0.0033250 mf=446318.05255 Hz
23.141FeZ=26N=25L=0.0066500 mf=223159.02628 Hz
23.141FeZ=26N=26L=0.0132999 mf=111579.51314 Hz
23.141FeZ=26N=27L=0.0265999 mf=55789.75657 Hz
23.141FeZ=26N=28L=0.0531997 mf=27894.87828 Hz
23.141FeZ=26N=29L=0.1063995 mf=13947.43914 Hz
23.141FeZ=26N=30L=0.2127989 mf=6973.71957 Hz
23.141FeZ=26N=31L=0.4255978 mf=3486.85979 Hz
23.141FeZ=26N=32L=0.8511957 mf=1743.42989 Hz
23.141FeZ=26N=33L=1.7023914 mf=871.71495 Hz
23.141FeZ=26N=34L=3.4047827 mf=435.85747 Hz
23.141FeZ=26N=35L=6.8095655 mf=217.92874 Hz
23.141FeZ=26N=36L=13.6191309 mf=108.96437 Hz
23.141FeZ=26N=37L=27.2382619 mf=54.48218 Hz
23.141FeZ=26N=38L=54.4765238 mf=27.24109 Hz
23.141FeZ=26N=39L=108.9530475 mf=13.62055 Hz
23.141FeZ=26N=40L=217.9060951 mf=6.81027 Hz
23.141FeZ=26N=41L=435.8121902 mf=3.40514 Hz
23.141FeZ=26N=42L=871.6243804 mf=1.70257 Hz
23.141FeZ=26N=43L=1743.2487607 mf=0.85128 Hz
23.141FeZ=26N=44L=3486.4975214 mf=0.42564 Hz
23.141FeZ=26N=45L=6972.9950429 mf=0.21282 Hz
23.141FeZ=26N=46L=13945.9900858 mf=0.10641 Hz
23.141FeZ=26N=47L=27891.9801715 mf=0.05321 Hz
23.141FeZ=26N=48L=55783.9603430 mf=0.02660 Hz
23.141FeZ=26N=49L=111567.9206860 mf=0.01330 Hz
23.141FeZ=26N=50L=223135.8413721 mf=0.00665 Hz
23.141FeZ=26N=51L=446271.6827441 mf=0.00333 Hz
23.141FeZ=26N=52L=892543.3654883 mf=0.00166 Hz
23.141FeZ=26N=53L=1785086.7309766 mf=0.00083 Hz
23.141FeZ=26N=54L=3570173.4619532 mf=0.00042 Hz
23.141FeZ=26N=55L=7140346.9239064 mf=0.00021 Hz
23.141FeZ=26N=56L=14280693.8478127 mf=0.00010 Hz
23.141FeZ=26N=57L=28561387.6956255 mf=0.00005 Hz
23.141CoZ=27N=17L=0.0000270 mf=55012832.55174 Hz
23.141CoZ=27N=18L=0.0000540 mf=27506416.27587 Hz
23.141CoZ=27N=19L=0.0001079 mf=13753208.13794 Hz
23.141CoZ=27N=20L=0.0002158 mf=6876604.06897 Hz
23.141CoZ=27N=21L=0.0004316 mf=3438302.03448 Hz
23.141CoZ=27N=22L=0.0008632 mf=1719151.01724 Hz
23.141CoZ=27N=23L=0.0017264 mf=859575.50862 Hz
23.141CoZ=27N=24L=0.0034529 mf=429787.75431 Hz
23.141CoZ=27N=25L=0.0069057 mf=214893.87716 Hz
23.141CoZ=27N=26L=0.0138115 mf=107446.93858 Hz
23.141CoZ=27N=27L=0.0276229 mf=53723.46929 Hz
23.141CoZ=27N=28L=0.0552459 mf=26861.73464 Hz
23.141CoZ=27N=29L=0.1104917 mf=13430.86732 Hz
23.141CoZ=27N=30L=0.2209835 mf=6715.43366 Hz
23.141CoZ=27N=31L=0.4419670 mf=3357.71683 Hz
23.141CoZ=27N=32L=0.8839340 mf=1678.85842 Hz
23.141CoZ=27N=33L=1.7678680 mf=839.42921 Hz
23.141CoZ=27N=34L=3.5357359 mf=419.71460 Hz
23.141CoZ=27N=35L=7.0714718 mf=209.85730 Hz
23.141CoZ=27N=36L=14.1429437 mf=104.92865 Hz
23.141CoZ=27N=37L=28.2858873 mf=52.46433 Hz
23.141CoZ=27N=38L=56.5717747 mf=26.23216 Hz
23.141CoZ=27N=39L=113.1435494 mf=13.11608 Hz
23.141CoZ=27N=40L=226.2870987 mf=6.55804 Hz
23.141CoZ=27N=41L=452.5741975 mf=3.27902 Hz
23.141CoZ=27N=42L=905.1483950 mf=1.63951 Hz
23.141CoZ=27N=43L=1810.2967900 mf=0.81976 Hz
23.141CoZ=27N=44L=3620.5935800 mf=0.40988 Hz
23.141CoZ=27N=45L=7241.1871599 mf=0.20494 Hz
23.141CoZ=27N=46L=14482.3743198 mf=0.10247 Hz
23.141CoZ=27N=47L=28964.7486396 mf=0.05123 Hz
23.141CoZ=27N=48L=57929.4972793 mf=0.02562 Hz
23.141CoZ=27N=49L=115858.9945586 mf=0.01281 Hz
23.141CoZ=27N=50L=231717.9891172 mf=0.00640 Hz
23.141CoZ=27N=51L=463435.9782343 mf=0.00320 Hz
23.141CoZ=27N=52L=926871.9564686 mf=0.00160 Hz
23.141CoZ=27N=53L=1853743.9129372 mf=0.00080 Hz
23.141CoZ=27N=54L=3707487.8258745 mf=0.00040 Hz
23.141CoZ=27N=55L=7414975.6517489 mf=0.00020 Hz
23.141CoZ=27N=56L=14829951.3034978 mf=0.00010 Hz
23.141CoZ=27N=57L=29659902.6069957 mf=0.00005 Hz
23.141NiZ=28N=17L=0.0000280 mf=53048088.53204 Hz
23.141NiZ=28N=18L=0.0000559 mf=26524044.26602 Hz
23.141NiZ=28N=19L=0.0001119 mf=13262022.13301 Hz
23.141NiZ=28N=20L=0.0002238 mf=6631011.06650 Hz
23.141NiZ=28N=21L=0.0004476 mf=3315505.53325 Hz
23.141NiZ=28N=22L=0.0008952 mf=1657752.76663 Hz
23.141NiZ=28N=23L=0.0017904 mf=828876.38331 Hz
23.141NiZ=28N=24L=0.0035808 mf=414438.19166 Hz
23.141NiZ=28N=25L=0.0071615 mf=207219.09583 Hz
23.141NiZ=28N=26L=0.0143230 mf=103609.54791 Hz
23.141NiZ=28N=27L=0.0286460 mf=51804.77396 Hz
23.141NiZ=28N=28L=0.0572920 mf=25902.38698 Hz
23.141NiZ=28N=29L=0.1145840 mf=12951.19349 Hz
23.141NiZ=28N=30L=0.2291681 mf=6475.59674 Hz
23.141NiZ=28N=31L=0.4583361 mf=3237.79837 Hz
23.141NiZ=28N=32L=0.9166723 mf=1618.89919 Hz
23.141NiZ=28N=33L=1.8333446 mf=809.44959 Hz
23.141NiZ=28N=34L=3.6666891 mf=404.72480 Hz
23.141NiZ=28N=35L=7.3333782 mf=202.36240 Hz
23.141NiZ=28N=36L=14.6667564 mf=101.18120 Hz
23.141NiZ=28N=37L=29.3335128 mf=50.59060 Hz
23.141NiZ=28N=38L=58.6670256 mf=25.29530 Hz
23.141NiZ=28N=39L=117.3340512 mf=12.64765 Hz
23.141NiZ=28N=40L=234.6681024 mf=6.32382 Hz
23.141NiZ=28N=41L=469.3362048 mf=3.16191 Hz
23.141NiZ=28N=42L=938.6724096 mf=1.58096 Hz
23.141NiZ=28N=43L=1877.3448192 mf=0.79048 Hz
23.141NiZ=28N=44L=3754.6896385 mf=0.39524 Hz
23.141NiZ=28N=45L=7509.3792769 mf=0.19762 Hz
23.141NiZ=28N=46L=15018.7585539 mf=0.09881 Hz
23.141NiZ=28N=47L=30037.5171078 mf=0.04940 Hz
23.141NiZ=28N=48L=60075.0342156 mf=0.02470 Hz
23.141NiZ=28N=49L=120150.0684311 mf=0.01235 Hz
23.141NiZ=28N=50L=240300.1368622 mf=0.00618 Hz
23.141NiZ=28N=51L=480600.2737245 mf=0.00309 Hz
23.141NiZ=28N=52L=961200.5474489 mf=0.00154 Hz
23.141NiZ=28N=53L=1922401.0948979 mf=0.00077 Hz
23.141NiZ=28N=54L=3844802.1897957 mf=0.00039 Hz
23.141NiZ=28N=55L=7689604.3795915 mf=0.00019 Hz
23.141NiZ=28N=56L=15379208.7591829 mf=0.00010 Hz
23.141NiZ=28N=57L=30758417.5183659 mf=0.00005 Hz
23.141CuZ=29N=17L=0.0000290 mf=51218844.09990 Hz
23.141CuZ=29N=18L=0.0000579 mf=25609422.04995 Hz
23.141CuZ=29N=19L=0.0001159 mf=12804711.02497 Hz
23.141CuZ=29N=20L=0.0002318 mf=6402355.51249 Hz
23.141CuZ=29N=21L=0.0004636 mf=3201177.75624 Hz
23.141CuZ=29N=22L=0.0009272 mf=1600588.87812 Hz
23.141CuZ=29N=23L=0.0018543 mf=800294.43906 Hz
23.141CuZ=29N=24L=0.0037086 mf=400147.21953 Hz
23.141CuZ=29N=25L=0.0074173 mf=200073.60977 Hz
23.141CuZ=29N=26L=0.0148345 mf=100036.80488 Hz
23.141CuZ=29N=27L=0.0296691 mf=50018.40244 Hz
23.141CuZ=29N=28L=0.0593382 mf=25009.20122 Hz
23.141CuZ=29N=29L=0.1186763 mf=12504.60061 Hz
23.141CuZ=29N=30L=0.2373526 mf=6252.30031 Hz
23.141CuZ=29N=31L=0.4747053 mf=3126.15015 Hz
23.141CuZ=29N=32L=0.9494106 mf=1563.07508 Hz
23.141CuZ=29N=33L=1.8988211 mf=781.53754 Hz
23.141CuZ=29N=34L=3.7976423 mf=390.76877 Hz
23.141CuZ=29N=35L=7.5952846 mf=195.38438 Hz
23.141CuZ=29N=36L=15.1905691 mf=97.69219 Hz
23.141CuZ=29N=37L=30.3811383 mf=48.84610 Hz
23.141CuZ=29N=38L=60.7622765 mf=24.42305 Hz
23.141CuZ=29N=39L=121.5245530 mf=12.21152 Hz
23.141CuZ=29N=40L=243.0491061 mf=6.10576 Hz
23.141CuZ=29N=41L=486.0982121 mf=3.05288 Hz
23.141CuZ=29N=42L=972.1964242 mf=1.52644 Hz
23.141CuZ=29N=43L=1944.3928485 mf=0.76322 Hz
23.141CuZ=29N=44L=3888.7856970 mf=0.38161 Hz
23.141CuZ=29N=45L=7777.5713940 mf=0.19081 Hz
23.141CuZ=29N=46L=15555.1427880 mf=0.09540 Hz
23.141CuZ=29N=47L=31110.2855759 mf=0.04770 Hz
23.141CuZ=29N=48L=62220.5711518 mf=0.02385 Hz
23.141CuZ=29N=49L=124441.1423037 mf=0.01193 Hz
23.141CuZ=29N=50L=248882.2846073 mf=0.00596 Hz
23.141CuZ=29N=51L=497764.5692146 mf=0.00298 Hz
23.141CuZ=29N=52L=995529.1384293 mf=0.00149 Hz
23.141CuZ=29N=53L=1991058.2768585 mf=0.00075 Hz
23.141CuZ=29N=54L=3982116.5537170 mf=0.00037 Hz
23.141CuZ=29N=55L=7964233.1074340 mf=0.00019 Hz
23.141CuZ=29N=56L=15928466.2148680 mf=0.00009 Hz
23.141CuZ=29N=57L=31856932.4297361 mf=0.00005 Hz
23.141ZnZ=30N=17L=0.0000300 mf=49511549.29657 Hz
23.141ZnZ=30N=18L=0.0000599 mf=24755774.64828 Hz
23.141ZnZ=30N=19L=0.0001199 mf=12377887.32414 Hz
23.141ZnZ=30N=20L=0.0002398 mf=6188943.66207 Hz
23.141ZnZ=30N=21L=0.0004796 mf=3094471.83104 Hz
23.141ZnZ=30N=22L=0.0009591 mf=1547235.91552 Hz
23.141ZnZ=30N=23L=0.0019183 mf=773617.95776 Hz
23.141ZnZ=30N=24L=0.0038365 mf=386808.97888 Hz
23.141ZnZ=30N=25L=0.0076730 mf=193404.48944 Hz
23.141ZnZ=30N=26L=0.0153461 mf=96702.24472 Hz
23.141ZnZ=30N=27L=0.0306922 mf=48351.12236 Hz
23.141ZnZ=30N=28L=0.0613843 mf=24175.56118 Hz
23.141ZnZ=30N=29L=0.1227686 mf=12087.78059 Hz
23.141ZnZ=30N=30L=0.2455372 mf=6043.89029 Hz
23.141ZnZ=30N=31L=0.4910744 mf=3021.94515 Hz
23.141ZnZ=30N=32L=0.9821489 mf=1510.97257 Hz
23.141ZnZ=30N=33L=1.9642977 mf=755.48629 Hz
23.141ZnZ=30N=34L=3.9285955 mf=377.74314 Hz
23.141ZnZ=30N=35L=7.8571909 mf=188.87157 Hz
23.141ZnZ=30N=36L=15.7143819 mf=94.43579 Hz
23.141ZnZ=30N=37L=31.4287637 mf=47.21789 Hz
23.141ZnZ=30N=38L=62.8575274 mf=23.60895 Hz
23.141ZnZ=30N=39L=125.7150549 mf=11.80447 Hz
23.141ZnZ=30N=40L=251.4301097 mf=5.90224 Hz
23.141ZnZ=30N=41L=502.8602194 mf=2.95112 Hz
23.141ZnZ=30N=42L=1005.7204389 mf=1.47556 Hz
23.141ZnZ=30N=43L=2011.4408778 mf=0.73778 Hz
23.141ZnZ=30N=44L=4022.8817555 mf=0.36889 Hz
23.141ZnZ=30N=45L=8045.7635110 mf=0.18444 Hz
23.141ZnZ=30N=46L=16091.5270220 mf=0.09222 Hz
23.141ZnZ=30N=47L=32183.0540440 mf=0.04611 Hz
23.141ZnZ=30N=48L=64366.1080881 mf=0.02306 Hz
23.141ZnZ=30N=49L=128732.2161762 mf=0.01153 Hz
23.141ZnZ=30N=50L=257464.4323524 mf=0.00576 Hz
23.141ZnZ=30N=51L=514928.8647048 mf=0.00288 Hz
23.141ZnZ=30N=52L=1029857.7294096 mf=0.00144 Hz
23.141ZnZ=30N=53L=2059715.4588191 mf=0.00072 Hz
23.141ZnZ=30N=54L=4119430.9176383 mf=0.00036 Hz
23.141ZnZ=30N=55L=8238861.8352766 mf=0.00018 Hz
23.141ZnZ=30N=56L=16477723.6705531 mf=0.00009 Hz
23.141ZnZ=30N=57L=32955447.3411063 mf=0.00005 Hz
23.141GaZ=31N=17L=0.0000310 mf=47914402.54506 Hz
23.141GaZ=31N=18L=0.0000619 mf=23957201.27253 Hz
23.141GaZ=31N=19L=0.0001239 mf=11978600.63627 Hz
23.141GaZ=31N=20L=0.0002478 mf=5989300.31813 Hz
23.141GaZ=31N=21L=0.0004956 mf=2994650.15907 Hz
23.141GaZ=31N=22L=0.0009911 mf=1497325.07953 Hz
23.141GaZ=31N=23L=0.0019822 mf=748662.53977 Hz
23.141GaZ=31N=24L=0.0039644 mf=374331.26988 Hz
23.141GaZ=31N=25L=0.0079288 mf=187165.63494 Hz
23.141GaZ=31N=26L=0.0158576 mf=93582.81747 Hz
23.141GaZ=31N=27L=0.0317152 mf=46791.40874 Hz
23.141GaZ=31N=28L=0.0634304 mf=23395.70437 Hz
23.141GaZ=31N=29L=0.1268609 mf=11697.85218 Hz
23.141GaZ=31N=30L=0.2537218 mf=5848.92609 Hz
23.141GaZ=31N=31L=0.5074436 mf=2924.46305 Hz
23.141GaZ=31N=32L=1.0148872 mf=1462.23152 Hz
23.141GaZ=31N=33L=2.0297743 mf=731.11576 Hz
23.141GaZ=31N=34L=4.0595486 mf=365.55788 Hz
23.141GaZ=31N=35L=8.1190973 mf=182.77894 Hz
23.141GaZ=31N=36L=16.2381946 mf=91.38947 Hz
23.141GaZ=31N=37L=32.4763892 mf=45.69474 Hz
23.141GaZ=31N=38L=64.9527783 mf=22.84737 Hz
23.141GaZ=31N=39L=129.9055567 mf=11.42368 Hz
23.141GaZ=31N=40L=259.8111134 mf=5.71184 Hz
23.141GaZ=31N=41L=519.6222268 mf=2.85592 Hz
23.141GaZ=31N=42L=1039.2444535 mf=1.42796 Hz
23.141GaZ=31N=43L=2078.4889070 mf=0.71398 Hz
23.141GaZ=31N=44L=4156.9778140 mf=0.35699 Hz
23.141GaZ=31N=45L=8313.9556280 mf=0.17850 Hz
23.141GaZ=31N=46L=16627.9112561 mf=0.08925 Hz
23.141GaZ=31N=47L=33255.8225122 mf=0.04462 Hz
23.141GaZ=31N=48L=66511.6450244 mf=0.02231 Hz
23.141GaZ=31N=49L=133023.2900487 mf=0.01116 Hz
23.141GaZ=31N=50L=266046.5800975 mf=0.00558 Hz
23.141GaZ=31N=51L=532093.1601949 mf=0.00279 Hz
23.141GaZ=31N=52L=1064186.3203899 mf=0.00139 Hz
23.141GaZ=31N=53L=2128372.6407798 mf=0.00070 Hz
23.141GaZ=31N=54L=4256745.2815596 mf=0.00035 Hz
23.141GaZ=31N=55L=8513490.5631191 mf=0.00017 Hz
23.141GaZ=31N=56L=17026981.1262382 mf=0.00009 Hz
23.141GaZ=31N=57L=34053962.2524765 mf=0.00004 Hz
23.141GeZ=32N=17L=0.0000320 mf=46417077.46553 Hz
23.141GeZ=32N=18L=0.0000639 mf=23208538.73277 Hz
23.141GeZ=32N=19L=0.0001279 mf=11604269.36638 Hz
23.141GeZ=32N=20L=0.0002558 mf=5802134.68319 Hz
23.141GeZ=32N=21L=0.0005115 mf=2901067.34160 Hz
23.141GeZ=32N=22L=0.0010231 mf=1450533.67080 Hz
23.141GeZ=32N=23L=0.0020461 mf=725266.83540 Hz
23.141GeZ=32N=24L=0.0040923 mf=362633.41770 Hz
23.141GeZ=32N=25L=0.0081846 mf=181316.70885 Hz
23.141GeZ=32N=26L=0.0163691 mf=90658.35442 Hz
23.141GeZ=32N=27L=0.0327383 mf=45329.17721 Hz
23.141GeZ=32N=28L=0.0654766 mf=22664.58861 Hz
23.141GeZ=32N=29L=0.1309532 mf=11332.29430 Hz
23.141GeZ=32N=30L=0.2619064 mf=5666.14715 Hz
23.141GeZ=32N=31L=0.5238127 mf=2833.07358 Hz
23.141GeZ=32N=32L=1.0476255 mf=1416.53679 Hz
23.141GeZ=32N=33L=2.0952509 mf=708.26839 Hz
23.141GeZ=32N=34L=4.1905018 mf=354.13420 Hz
23.141GeZ=32N=35L=8.3810037 mf=177.06710 Hz
23.141GeZ=32N=36L=16.7620073 mf=88.53355 Hz
23.141GeZ=32N=37L=33.5240146 mf=44.26677 Hz
23.141GeZ=32N=38L=67.0480293 mf=22.13339 Hz
23.141GeZ=32N=39L=134.0960585 mf=11.06669 Hz
23.141GeZ=32N=40L=268.1921170 mf=5.53335 Hz
23.141GeZ=32N=41L=536.3842341 mf=2.76667 Hz
23.141GeZ=32N=42L=1072.7684681 mf=1.38334 Hz
23.141GeZ=32N=43L=2145.5369363 mf=0.69167 Hz
23.141GeZ=32N=44L=4291.0738725 mf=0.34583 Hz
23.141GeZ=32N=45L=8582.1477451 mf=0.17292 Hz
23.141GeZ=32N=46L=17164.2954902 mf=0.08646 Hz
23.141GeZ=32N=47L=34328.5909803 mf=0.04323 Hz
23.141GeZ=32N=48L=68657.1819606 mf=0.02161 Hz
23.141GeZ=32N=49L=137314.3639213 mf=0.01081 Hz
23.141GeZ=32N=50L=274628.7278426 mf=0.00540 Hz
23.141GeZ=32N=51L=549257.4556851 mf=0.00270 Hz
23.141GeZ=32N=52L=1098514.9113702 mf=0.00135 Hz
23.141GeZ=32N=53L=2197029.8227404 mf=0.00068 Hz
23.141GeZ=32N=54L=4394059.6454808 mf=0.00034 Hz
23.141GeZ=32N=55L=8788119.2909617 mf=0.00017 Hz
23.141GeZ=32N=56L=17576238.5819234 mf=0.00008 Hz
23.141GeZ=32N=57L=35152477.1638467 mf=0.00004 Hz
23.141AsZ=33N=17L=0.0000330 mf=45010499.36052 Hz
23.141AsZ=33N=18L=0.0000659 mf=22505249.68026 Hz
23.141AsZ=33N=19L=0.0001319 mf=11252624.84013 Hz
23.141AsZ=33N=20L=0.0002638 mf=5626312.42006 Hz
23.141AsZ=33N=21L=0.0005275 mf=2813156.21003 Hz
23.141AsZ=33N=22L=0.0010550 mf=1406578.10502 Hz
23.141AsZ=33N=23L=0.0021101 mf=703289.05251 Hz
23.141AsZ=33N=24L=0.0042202 mf=351644.52625 Hz
23.141AsZ=33N=25L=0.0084403 mf=175822.26313 Hz
23.141AsZ=33N=26L=0.0168807 mf=87911.13156 Hz
23.141AsZ=33N=27L=0.0337614 mf=43955.56578 Hz
23.141AsZ=33N=28L=0.0675227 mf=21977.78289 Hz
23.141AsZ=33N=29L=0.1350455 mf=10988.89145 Hz
23.141AsZ=33N=30L=0.2700909 mf=5494.44572 Hz
23.141AsZ=33N=31L=0.5401819 mf=2747.22286 Hz
23.141AsZ=33N=32L=1.0803638 mf=1373.61143 Hz
23.141AsZ=33N=33L=2.1607275 mf=686.80572 Hz
23.141AsZ=33N=34L=4.3214550 mf=343.40286 Hz
23.141AsZ=33N=35L=8.6429100 mf=171.70143 Hz
23.141AsZ=33N=36L=17.2858200 mf=85.85071 Hz
23.141AsZ=33N=37L=34.5716401 mf=42.92536 Hz
23.141AsZ=33N=38L=69.1432802 mf=21.46268 Hz
23.141AsZ=33N=39L=138.2865603 mf=10.73134 Hz
23.141AsZ=33N=40L=276.5731207 mf=5.36567 Hz
23.141AsZ=33N=41L=553.1462414 mf=2.68283 Hz
23.141AsZ=33N=42L=1106.2924828 mf=1.34142 Hz
23.141AsZ=33N=43L=2212.5849655 mf=0.67071 Hz
23.141AsZ=33N=44L=4425.1699311 mf=0.33535 Hz
23.141AsZ=33N=45L=8850.3398621 mf=0.16768 Hz
23.141AsZ=33N=46L=17700.6797242 mf=0.08384 Hz
23.141AsZ=33N=47L=35401.3594485 mf=0.04192 Hz
23.141AsZ=33N=48L=70802.7188969 mf=0.02096 Hz
23.141AsZ=33N=49L=141605.4377938 mf=0.01048 Hz
23.141AsZ=33N=50L=283210.8755876 mf=0.00524 Hz
23.141AsZ=33N=51L=566421.7511753 mf=0.00262 Hz
23.141AsZ=33N=52L=1132843.5023505 mf=0.00131 Hz
23.141AsZ=33N=53L=2265687.0047011 mf=0.00065 Hz
23.141AsZ=33N=54L=4531374.0094021 mf=0.00033 Hz
23.141AsZ=33N=55L=9062748.0188042 mf=0.00016 Hz
23.141AsZ=33N=56L=18125496.0376085 mf=0.00008 Hz
23.141AsZ=33N=57L=36250992.0752169 mf=0.00004 Hz
23.141SeZ=34N=17L=0.0000340 mf=43686661.14403 Hz
23.141SeZ=34N=18L=0.0000679 mf=21843330.57201 Hz
23.141SeZ=34N=19L=0.0001359 mf=10921665.28601 Hz
23.141SeZ=34N=20L=0.0002718 mf=5460832.64300 Hz
23.141SeZ=34N=21L=0.0005435 mf=2730416.32150 Hz
23.141SeZ=34N=22L=0.0010870 mf=1365208.16075 Hz
23.141SeZ=34N=23L=0.0021740 mf=682604.08038 Hz
23.141SeZ=34N=24L=0.0043481 mf=341302.04019 Hz
23.141SeZ=34N=25L=0.0086961 mf=170651.02009 Hz
23.141SeZ=34N=26L=0.0173922 mf=85325.51005 Hz
23.141SeZ=34N=27L=0.0347844 mf=42662.75502 Hz
23.141SeZ=34N=28L=0.0695689 mf=21331.37751 Hz
23.141SeZ=34N=29L=0.1391378 mf=10665.68876 Hz
23.141SeZ=34N=30L=0.2782755 mf=5332.84438 Hz
23.141SeZ=34N=31L=0.5565510 mf=2666.42219 Hz
23.141SeZ=34N=32L=1.1131020 mf=1333.21109 Hz
23.141SeZ=34N=33L=2.2262041 mf=666.60555 Hz
23.141SeZ=34N=34L=4.4524082 mf=333.30277 Hz
23.141SeZ=34N=35L=8.9048164 mf=166.65139 Hz
23.141SeZ=34N=36L=17.8096328 mf=83.32569 Hz
23.141SeZ=34N=37L=35.6192655 mf=41.66285 Hz
23.141SeZ=34N=38L=71.2385311 mf=20.83142 Hz
23.141SeZ=34N=39L=142.4770622 mf=10.41571 Hz
23.141SeZ=34N=40L=284.9541243 mf=5.20786 Hz
23.141SeZ=34N=41L=569.9082487 mf=2.60393 Hz
23.141SeZ=34N=42L=1139.8164974 mf=1.30196 Hz
23.141SeZ=34N=43L=2279.6329948 mf=0.65098 Hz
23.141SeZ=34N=44L=4559.2659896 mf=0.32549 Hz
23.141SeZ=34N=45L=9118.5319791 mf=0.16275 Hz
23.141SeZ=34N=46L=18237.0639583 mf=0.08137 Hz
23.141SeZ=34N=47L=36474.1279166 mf=0.04069 Hz
23.141SeZ=34N=48L=72948.2558332 mf=0.02034 Hz
23.141SeZ=34N=49L=145896.5116664 mf=0.01017 Hz
23.141SeZ=34N=50L=291793.0233327 mf=0.00509 Hz
23.141SeZ=34N=51L=583586.0466654 mf=0.00254 Hz
23.141SeZ=34N=52L=1167172.0933309 mf=0.00127 Hz
23.141SeZ=34N=53L=2334344.1866617 mf=0.00064 Hz
23.141SeZ=34N=54L=4668688.3733234 mf=0.00032 Hz
23.141SeZ=34N=55L=9337376.7466468 mf=0.00016 Hz
23.141SeZ=34N=56L=18674753.4932936 mf=0.00008 Hz
23.141SeZ=34N=57L=37349506.9865871 mf=0.00004 Hz
23.141BrZ=35N=17L=0.0000350 mf=42438470.82563 Hz
23.141BrZ=35N=18L=0.0000699 mf=21219235.41281 Hz
23.141BrZ=35N=19L=0.0001399 mf=10609617.70641 Hz
23.141BrZ=35N=20L=0.0002797 mf=5304808.85320 Hz
23.141BrZ=35N=21L=0.0005595 mf=2652404.42660 Hz
23.141BrZ=35N=22L=0.0011190 mf=1326202.21330 Hz
23.141BrZ=35N=23L=0.0022380 mf=663101.10665 Hz
23.141BrZ=35N=24L=0.0044759 mf=331550.55333 Hz
23.141BrZ=35N=25L=0.0089519 mf=165775.27666 Hz
23.141BrZ=35N=26L=0.0179038 mf=82887.63833 Hz
23.141BrZ=35N=27L=0.0358075 mf=41443.81917 Hz
23.141BrZ=35N=28L=0.0716150 mf=20721.90958 Hz
23.141BrZ=35N=29L=0.1432300 mf=10360.95479 Hz
23.141BrZ=35N=30L=0.2864601 mf=5180.47740 Hz
23.141BrZ=35N=31L=0.5729202 mf=2590.23870 Hz
23.141BrZ=35N=32L=1.1458403 mf=1295.11935 Hz
23.141BrZ=35N=33L=2.2916807 mf=647.55967 Hz
23.141BrZ=35N=34L=4.5833614 mf=323.77984 Hz
23.141BrZ=35N=35L=9.1667228 mf=161.88992 Hz
23.141BrZ=35N=36L=18.3334455 mf=80.94496 Hz
23.141BrZ=35N=37L=36.6668910 mf=40.47248 Hz
23.141BrZ=35N=38L=73.3337820 mf=20.23624 Hz
23.141BrZ=35N=39L=146.6675640 mf=10.11812 Hz
23.141BrZ=35N=40L=293.3351280 mf=5.05906 Hz
23.141BrZ=35N=41L=586.6702560 mf=2.52953 Hz
23.141BrZ=35N=42L=1173.3405120 mf=1.26476 Hz
23.141BrZ=35N=43L=2346.6810240 mf=0.63238 Hz
23.141BrZ=35N=44L=4693.3620481 mf=0.31619 Hz
23.141BrZ=35N=45L=9386.7240962 mf=0.15810 Hz
23.141BrZ=35N=46L=18773.4481924 mf=0.07905 Hz
23.141BrZ=35N=47L=37546.8963847 mf=0.03952 Hz
23.141BrZ=35N=48L=75093.7927694 mf=0.01976 Hz
23.141BrZ=35N=49L=150187.5855389 mf=0.00988 Hz
23.141BrZ=35N=50L=300375.1710778 mf=0.00494 Hz
23.141BrZ=35N=51L=600750.3421556 mf=0.00247 Hz
23.141BrZ=35N=52L=1201500.6843112 mf=0.00124 Hz
23.141BrZ=35N=53L=2403001.3686223 mf=0.00062 Hz
23.141BrZ=35N=54L=4806002.7372447 mf=0.00031 Hz
23.141BrZ=35N=55L=9612005.4744893 mf=0.00015 Hz
23.141BrZ=35N=56L=19224010.9489787 mf=0.00008 Hz
23.141BrZ=35N=57L=38448021.8979573 mf=0.00004 Hz
23.141KrZ=36N=17L=0.0000360 mf=41259624.41381 Hz
23.141KrZ=36N=18L=0.0000719 mf=20629812.20690 Hz
23.141KrZ=36N=19L=0.0001439 mf=10314906.10345 Hz
23.141KrZ=36N=20L=0.0002877 mf=5157453.05173 Hz
23.141KrZ=36N=21L=0.0005755 mf=2578726.52586 Hz
23.141KrZ=36N=22L=0.0011510 mf=1289363.26293 Hz
23.141KrZ=36N=23L=0.0023019 mf=644681.63147 Hz
23.141KrZ=36N=24L=0.0046038 mf=322340.81573 Hz
23.141KrZ=36N=25L=0.0092076 mf=161170.40787 Hz
23.141KrZ=36N=26L=0.0184153 mf=80585.20393 Hz
23.141KrZ=36N=27L=0.0368306 mf=40292.60197 Hz
23.141KrZ=36N=28L=0.0736612 mf=20146.30098 Hz
23.141KrZ=36N=29L=0.1473223 mf=10073.15049 Hz
23.141KrZ=36N=30L=0.2946447 mf=5036.57525 Hz
23.141KrZ=36N=31L=0.5892893 mf=2518.28762 Hz
23.141KrZ=36N=32L=1.1785786 mf=1259.14381 Hz
23.141KrZ=36N=33L=2.3571573 mf=629.57191 Hz
23.141KrZ=36N=34L=4.7143146 mf=314.78595 Hz
23.141KrZ=36N=35L=9.4286291 mf=157.39298 Hz
23.141KrZ=36N=36L=18.8572582 mf=78.69649 Hz
23.141KrZ=36N=37L=37.7145165 mf=39.34824 Hz
23.141KrZ=36N=38L=75.4290329 mf=19.67412 Hz
23.141KrZ=36N=39L=150.8580658 mf=9.83706 Hz
23.141KrZ=36N=40L=301.7161317 mf=4.91853 Hz
23.141KrZ=36N=41L=603.4322633 mf=2.45927 Hz
23.141KrZ=36N=42L=1206.8645267 mf=1.22963 Hz
23.141KrZ=36N=43L=2413.7290533 mf=0.61482 Hz
23.141KrZ=36N=44L=4827.4581066 mf=0.30741 Hz
23.141KrZ=36N=45L=9654.9162132 mf=0.15370 Hz
23.141KrZ=36N=46L=19309.8324264 mf=0.07685 Hz
23.141KrZ=36N=47L=38619.6648529 mf=0.03843 Hz
23.141KrZ=36N=48L=77239.3297057 mf=0.01921 Hz
23.141KrZ=36N=49L=154478.6594114 mf=0.00961 Hz
23.141KrZ=36N=50L=308957.3188229 mf=0.00480 Hz
23.141KrZ=36N=51L=617914.6376457 mf=0.00240 Hz
23.141KrZ=36N=52L=1235829.2752915 mf=0.00120 Hz
23.141KrZ=36N=53L=2471658.5505830 mf=0.00060 Hz
23.141KrZ=36N=54L=4943317.1011659 mf=0.00030 Hz
23.141KrZ=36N=55L=9886634.2023319 mf=0.00015 Hz
23.141KrZ=36N=56L=19773268.4046638 mf=0.00008 Hz
23.141KrZ=36N=57L=39546536.8093275 mf=0.00004 Hz
23.141RbZ=37N=17L=0.0000370 mf=40144499.42965 Hz
23.141RbZ=37N=18L=0.0000739 mf=20072249.71482 Hz
23.141RbZ=37N=19L=0.0001479 mf=10036124.85741 Hz
23.141RbZ=37N=20L=0.0002957 mf=5018062.42871 Hz
23.141RbZ=37N=21L=0.0005915 mf=2509031.21435 Hz
23.141RbZ=37N=22L=0.0011829 mf=1254515.60718 Hz
23.141RbZ=37N=23L=0.0023659 mf=627257.80359 Hz
23.141RbZ=37N=24L=0.0047317 mf=313628.90179 Hz
23.141RbZ=37N=25L=0.0094634 mf=156814.45090 Hz
23.141RbZ=37N=26L=0.0189268 mf=78407.22545 Hz
23.141RbZ=37N=27L=0.0378537 mf=39203.61272 Hz
23.141RbZ=37N=28L=0.0757073 mf=19601.80636 Hz
23.141RbZ=37N=29L=0.1514146 mf=9800.90318 Hz
23.141RbZ=37N=30L=0.3028292 mf=4900.45159 Hz
23.141RbZ=37N=31L=0.6056585 mf=2450.22580 Hz
23.141RbZ=37N=32L=1.2113169 mf=1225.11290 Hz
23.141RbZ=37N=33L=2.4226339 mf=612.55645 Hz
23.141RbZ=37N=34L=4.8452677 mf=306.27822 Hz
23.141RbZ=37N=35L=9.6905355 mf=153.13911 Hz
23.141RbZ=37N=36L=19.3810710 mf=76.56956 Hz
23.141RbZ=37N=37L=38.7621419 mf=38.28478 Hz
23.141RbZ=37N=38L=77.5242838 mf=19.14239 Hz
23.141RbZ=37N=39L=155.0485677 mf=9.57119 Hz
23.141RbZ=37N=40L=310.0971353 mf=4.78560 Hz
23.141RbZ=37N=41L=620.1942706 mf=2.39280 Hz
23.141RbZ=37N=42L=1240.3885413 mf=1.19640 Hz
23.141RbZ=37N=43L=2480.7770826 mf=0.59820 Hz
23.141RbZ=37N=44L=4961.5541651 mf=0.29910 Hz
23.141RbZ=37N=45L=9923.1083302 mf=0.14955 Hz
23.141RbZ=37N=46L=19846.2166605 mf=0.07477 Hz
23.141RbZ=37N=47L=39692.4333210 mf=0.03739 Hz
23.141RbZ=37N=48L=79384.8666420 mf=0.01869 Hz
23.141RbZ=37N=49L=158769.7332840 mf=0.00935 Hz
23.141RbZ=37N=50L=317539.4665680 mf=0.00467 Hz
23.141RbZ=37N=51L=635078.9331359 mf=0.00234 Hz
23.141RbZ=37N=52L=1270157.8662718 mf=0.00117 Hz
23.141RbZ=37N=53L=2540315.7325436 mf=0.00058 Hz
23.141RbZ=37N=54L=5080631.4650872 mf=0.00029 Hz
23.141RbZ=37N=55L=10161262.9301744 mf=0.00015 Hz
23.141RbZ=37N=56L=20322525.8603489 mf=0.00007 Hz
23.141RbZ=37N=57L=40645051.7206978 mf=0.00004 Hz
23.141SrZ=38N=17L=0.0000380 mf=39088065.23413 Hz
23.141SrZ=38N=18L=0.0000759 mf=19544032.61707 Hz
23.141SrZ=38N=19L=0.0001519 mf=9772016.30853 Hz
23.141SrZ=38N=20L=0.0003037 mf=4886008.15427 Hz
23.141SrZ=38N=21L=0.0006074 mf=2443004.07713 Hz
23.141SrZ=38N=22L=0.0012149 mf=1221502.03857 Hz
23.141SrZ=38N=23L=0.0024298 mf=610751.01928 Hz
23.141SrZ=38N=24L=0.0048596 mf=305375.50964 Hz
23.141SrZ=38N=25L=0.0097192 mf=152687.75482 Hz
23.141SrZ=38N=26L=0.0194384 mf=76343.87741 Hz
23.141SrZ=38N=27L=0.0388767 mf=38171.93871 Hz
23.141SrZ=38N=28L=0.0777535 mf=19085.96935 Hz
23.141SrZ=38N=29L=0.1555069 mf=9542.98468 Hz
23.141SrZ=38N=30L=0.3110138 mf=4771.49234 Hz
23.141SrZ=38N=31L=0.6220276 mf=2385.74617 Hz
23.141SrZ=38N=32L=1.2440552 mf=1192.87308 Hz
23.141SrZ=38N=33L=2.4881105 mf=596.43654 Hz
23.141SrZ=38N=34L=4.9762209 mf=298.21827 Hz
23.141SrZ=38N=35L=9.9524418 mf=149.10914 Hz
23.141SrZ=38N=36L=19.9048837 mf=74.55457 Hz
23.141SrZ=38N=37L=39.8097674 mf=37.27728 Hz
23.141SrZ=38N=38L=79.6195347 mf=18.63864 Hz
23.141SrZ=38N=39L=159.2390695 mf=9.31932 Hz
23.141SrZ=38N=40L=318.4781390 mf=4.65966 Hz
23.141SrZ=38N=41L=636.9562780 mf=2.32983 Hz
23.141SrZ=38N=42L=1273.9125559 mf=1.16492 Hz
23.141SrZ=38N=43L=2547.8251118 mf=0.58246 Hz
23.141SrZ=38N=44L=5095.6502236 mf=0.29123 Hz
23.141SrZ=38N=45L=10191.3004473 mf=0.14561 Hz
23.141SrZ=38N=46L=20382.6008946 mf=0.07281 Hz
23.141SrZ=38N=47L=40765.2017891 mf=0.03640 Hz
23.141SrZ=38N=48L=81530.4035783 mf=0.01820 Hz
23.141SrZ=38N=49L=163060.8071565 mf=0.00910 Hz
23.141SrZ=38N=50L=326121.6143130 mf=0.00455 Hz
23.141SrZ=38N=51L=652243.2286261 mf=0.00228 Hz
23.141SrZ=38N=52L=1304486.4572521 mf=0.00114 Hz
23.141SrZ=38N=53L=2608972.9145043 mf=0.00057 Hz
23.141SrZ=38N=54L=5217945.8290085 mf=0.00028 Hz
23.141SrZ=38N=55L=10435891.6580170 mf=0.00014 Hz
23.141SrZ=38N=56L=20871783.3160340 mf=0.00007 Hz
23.141SrZ=38N=57L=41743566.6320680 mf=0.00004 Hz
23.141YZ=39N=17L=0.0000390 mf=38085807.15121 Hz
23.141YZ=39N=18L=0.0000779 mf=19042903.57560 Hz
23.141YZ=39N=19L=0.0001559 mf=9521451.78780 Hz
23.141YZ=39N=20L=0.0003117 mf=4760725.89390 Hz
23.141YZ=39N=21L=0.0006234 mf=2380362.94695 Hz
23.141YZ=39N=22L=0.0012469 mf=1190181.47348 Hz
23.141YZ=39N=23L=0.0024937 mf=595090.73674 Hz
23.141YZ=39N=24L=0.0049875 mf=297545.36837 Hz
23.141YZ=39N=25L=0.0099749 mf=148772.68418 Hz
23.141YZ=39N=26L=0.0199499 mf=74386.34209 Hz
23.141YZ=39N=27L=0.0398998 mf=37193.17105 Hz
23.141YZ=39N=28L=0.0797996 mf=18596.58552 Hz
23.141YZ=39N=29L=0.1595992 mf=9298.29276 Hz
23.141YZ=39N=30L=0.3191984 mf=4649.14638 Hz
23.141YZ=39N=31L=0.6383968 mf=2324.57319 Hz
23.141YZ=39N=32L=1.2767935 mf=1162.28660 Hz
23.141YZ=39N=33L=2.5535871 mf=581.14330 Hz
23.141YZ=39N=34L=5.1071741 mf=290.57165 Hz
23.141YZ=39N=35L=10.2143482 mf=145.28582 Hz
23.141YZ=39N=36L=20.4286964 mf=72.64291 Hz
23.141YZ=39N=37L=40.8573928 mf=36.32146 Hz
23.141YZ=39N=38L=81.7147857 mf=18.16073 Hz
23.141YZ=39N=39L=163.4295713 mf=9.08036 Hz
23.141YZ=39N=40L=326.8591426 mf=4.54018 Hz
23.141YZ=39N=41L=653.7182853 mf=2.27009 Hz
23.141YZ=39N=42L=1307.4365705 mf=1.13505 Hz
23.141YZ=39N=43L=2614.8731411 mf=0.56752 Hz
23.141YZ=39N=44L=5229.7462822 mf=0.28376 Hz
23.141YZ=39N=45L=10459.4925643 mf=0.14188 Hz
23.141YZ=39N=46L=20918.9851286 mf=0.07094 Hz
23.141YZ=39N=47L=41837.9702573 mf=0.03547 Hz
23.141YZ=39N=48L=83675.9405145 mf=0.01774 Hz
23.141YZ=39N=49L=167351.8810291 mf=0.00887 Hz
23.141YZ=39N=50L=334703.7620581 mf=0.00443 Hz
23.141YZ=39N=51L=669407.5241162 mf=0.00222 Hz
23.141YZ=39N=52L=1338815.0482324 mf=0.00111 Hz
23.141YZ=39N=53L=2677630.0964649 mf=0.00055 Hz
23.141YZ=39N=54L=5355260.1929298 mf=0.00028 Hz
23.141YZ=39N=55L=10710520.3858595 mf=0.00014 Hz
23.141YZ=39N=56L=21421040.7717191 mf=0.00007 Hz
23.141YZ=39N=57L=42842081.5434382 mf=0.00003 Hz
23.141ZrZ=40N=17L=0.0000400 mf=37133661.97242 Hz
23.141ZrZ=40N=18L=0.0000799 mf=18566830.98621 Hz
23.141ZrZ=40N=19L=0.0001599 mf=9283415.49311 Hz
23.141ZrZ=40N=20L=0.0003197 mf=4641707.74655 Hz
23.141ZrZ=40N=21L=0.0006394 mf=2320853.87328 Hz
23.141ZrZ=40N=22L=0.0012788 mf=1160426.93664 Hz
23.141ZrZ=40N=23L=0.0025577 mf=580213.46832 Hz
23.141ZrZ=40N=24L=0.0051154 mf=290106.73416 Hz
23.141ZrZ=40N=25L=0.0102307 mf=145053.36708 Hz
23.141ZrZ=40N=26L=0.0204614 mf=72526.68354 Hz
23.141ZrZ=40N=27L=0.0409229 mf=36263.34177 Hz
23.141ZrZ=40N=28L=0.0818457 mf=18131.67088 Hz
23.141ZrZ=40N=29L=0.1636915 mf=9065.83544 Hz
23.141ZrZ=40N=30L=0.3273830 mf=4532.91772 Hz
23.141ZrZ=40N=31L=0.6547659 mf=2266.45886 Hz
23.141ZrZ=40N=32L=1.3095318 mf=1133.22943 Hz
23.141ZrZ=40N=33L=2.6190636 mf=566.61472 Hz
23.141ZrZ=40N=34L=5.2381273 mf=283.30736 Hz
23.141ZrZ=40N=35L=10.4762546 mf=141.65368 Hz
23.141ZrZ=40N=36L=20.9525091 mf=70.82684 Hz
23.141ZrZ=40N=37L=41.9050183 mf=35.41342 Hz
23.141ZrZ=40N=38L=83.8100366 mf=17.70671 Hz
23.141ZrZ=40N=39L=167.6200731 mf=8.85335 Hz
23.141ZrZ=40N=40L=335.2401463 mf=4.42668 Hz
23.141ZrZ=40N=41L=670.4802926 mf=2.21334 Hz
23.141ZrZ=40N=42L=1340.9605852 mf=1.10667 Hz
23.141ZrZ=40N=43L=2681.9211703 mf=0.55333 Hz
23.141ZrZ=40N=44L=5363.8423407 mf=0.27667 Hz
23.141ZrZ=40N=45L=10727.6846813 mf=0.13833 Hz
23.141ZrZ=40N=46L=21455.3693627 mf=0.06917 Hz
23.141ZrZ=40N=47L=42910.7387254 mf=0.03458 Hz
23.141ZrZ=40N=48L=85821.4774508 mf=0.01729 Hz
23.141ZrZ=40N=49L=171642.9549016 mf=0.00865 Hz
23.141ZrZ=40N=50L=343285.9098032 mf=0.00432 Hz
23.141ZrZ=40N=51L=686571.8196064 mf=0.00216 Hz
23.141ZrZ=40N=52L=1373143.6392128 mf=0.00108 Hz
23.141ZrZ=40N=53L=2746287.2784255 mf=0.00054 Hz
23.141ZrZ=40N=54L=5492574.5568511 mf=0.00027 Hz
23.141ZrZ=40N=55L=10985149.1137021 mf=0.00014 Hz
23.141ZrZ=40N=56L=21970298.2274042 mf=0.00007 Hz
23.141ZrZ=40N=57L=43940596.4548084 mf=0.00003 Hz
23.141NbZ=41N=17L=0.0000410 mf=36227962.89993 Hz
23.141NbZ=41N=18L=0.0000819 mf=18113981.44996 Hz
23.141NbZ=41N=19L=0.0001639 mf=9056990.72498 Hz
23.141NbZ=41N=20L=0.0003277 mf=4528495.36249 Hz
23.141NbZ=41N=21L=0.0006554 mf=2264247.68125 Hz
23.141NbZ=41N=22L=0.0013108 mf=1132123.84062 Hz
23.141NbZ=41N=23L=0.0026216 mf=566061.92031 Hz
23.141NbZ=41N=24L=0.0052432 mf=283030.96016 Hz
23.141NbZ=41N=25L=0.0104865 mf=141515.48008 Hz
23.141NbZ=41N=26L=0.0209730 mf=70757.74004 Hz
23.141NbZ=41N=27L=0.0419459 mf=35378.87002 Hz
23.141NbZ=41N=28L=0.0838919 mf=17689.43501 Hz
23.141NbZ=41N=29L=0.1677838 mf=8844.71750 Hz
23.141NbZ=41N=30L=0.3355675 mf=4422.35875 Hz
23.141NbZ=41N=31L=0.6711351 mf=2211.17938 Hz
23.141NbZ=41N=32L=1.3422701 mf=1105.58969 Hz
23.141NbZ=41N=33L=2.6845402 mf=552.79484 Hz
23.141NbZ=41N=34L=5.3690805 mf=276.39742 Hz
23.141NbZ=41N=35L=10.7381609 mf=138.19871 Hz
23.141NbZ=41N=36L=21.4763219 mf=69.09936 Hz
23.141NbZ=41N=37L=42.9526437 mf=34.54968 Hz
23.141NbZ=41N=38L=85.9052875 mf=17.27484 Hz
23.141NbZ=41N=39L=171.8105750 mf=8.63742 Hz
23.141NbZ=41N=40L=343.6211499 mf=4.31871 Hz
23.141NbZ=41N=41L=687.2422999 mf=2.15935 Hz
23.141NbZ=41N=42L=1374.4845998 mf=1.07968 Hz
23.141NbZ=41N=43L=2748.9691996 mf=0.53984 Hz
23.141NbZ=41N=44L=5497.9383992 mf=0.26992 Hz
23.141NbZ=41N=45L=10995.8767984 mf=0.13496 Hz
23.141NbZ=41N=46L=21991.7535968 mf=0.06748 Hz
23.141NbZ=41N=47L=43983.5071935 mf=0.03374 Hz
23.141NbZ=41N=48L=87967.0143871 mf=0.01687 Hz
23.141NbZ=41N=49L=175934.0287741 mf=0.00843 Hz
23.141NbZ=41N=50L=351868.0575483 mf=0.00422 Hz
23.141NbZ=41N=51L=703736.1150965 mf=0.00211 Hz
23.141NbZ=41N=52L=1407472.2301931 mf=0.00105 Hz
23.141NbZ=41N=53L=2814944.4603862 mf=0.00053 Hz
23.141NbZ=41N=54L=5629888.9207723 mf=0.00026 Hz
23.141NbZ=41N=55L=11259777.8415446 mf=0.00013 Hz
23.141NbZ=41N=56L=22519555.6830893 mf=0.00007 Hz
23.141NbZ=41N=57L=45039111.3661786 mf=0.00003 Hz
23.141MoZ=42N=17L=0.0000420 mf=35365392.35469 Hz
23.141MoZ=42N=18L=0.0000839 mf=17682696.17735 Hz
23.141MoZ=42N=19L=0.0001678 mf=8841348.08867 Hz
23.141MoZ=42N=20L=0.0003357 mf=4420674.04434 Hz
23.141MoZ=42N=21L=0.0006714 mf=2210337.02217 Hz
23.141MoZ=42N=22L=0.0013428 mf=1105168.51108 Hz
23.141MoZ=42N=23L=0.0026856 mf=552584.25554 Hz
23.141MoZ=42N=24L=0.0053711 mf=276292.12777 Hz
23.141MoZ=42N=25L=0.0107423 mf=138146.06389 Hz
23.141MoZ=42N=26L=0.0214845 mf=69073.03194 Hz
23.141MoZ=42N=27L=0.0429690 mf=34536.51597 Hz
23.141MoZ=42N=28L=0.0859380 mf=17268.25799 Hz
23.141MoZ=42N=29L=0.1718761 mf=8634.12899 Hz
23.141MoZ=42N=30L=0.3437521 mf=4317.06450 Hz
23.141MoZ=42N=31L=0.6875042 mf=2158.53225 Hz
23.141MoZ=42N=32L=1.3750084 mf=1079.26612 Hz
23.141MoZ=42N=33L=2.7500168 mf=539.63306 Hz
23.141MoZ=42N=34L=5.5000337 mf=269.81653 Hz
23.141MoZ=42N=35L=11.0000673 mf=134.90827 Hz
23.141MoZ=42N=36L=22.0001346 mf=67.45413 Hz
23.141MoZ=42N=37L=44.0002692 mf=33.72707 Hz
23.141MoZ=42N=38L=88.0005384 mf=16.86353 Hz
23.141MoZ=42N=39L=176.0010768 mf=8.43177 Hz
23.141MoZ=42N=40L=352.0021536 mf=4.21588 Hz
23.141MoZ=42N=41L=704.0043072 mf=2.10794 Hz
23.141MoZ=42N=42L=1408.0086144 mf=1.05397 Hz
23.141MoZ=42N=43L=2816.0172289 mf=0.52699 Hz
23.141MoZ=42N=44L=5632.0344577 mf=0.26349 Hz
23.141MoZ=42N=45L=11264.0689154 mf=0.13175 Hz
23.141MoZ=42N=46L=22528.1378308 mf=0.06587 Hz
23.141MoZ=42N=47L=45056.2756617 mf=0.03294 Hz
23.141MoZ=42N=48L=90112.5513233 mf=0.01647 Hz
23.141MoZ=42N=49L=180225.1026467 mf=0.00823 Hz
23.141MoZ=42N=50L=360450.2052934 mf=0.00412 Hz
23.141MoZ=42N=51L=720900.4105867 mf=0.00206 Hz
23.141MoZ=42N=52L=1441800.8211734 mf=0.00103 Hz
23.141MoZ=42N=53L=2883601.6423468 mf=0.00051 Hz
23.141MoZ=42N=54L=5767203.2846936 mf=0.00026 Hz
23.141MoZ=42N=55L=11534406.5693872 mf=0.00013 Hz
23.141MoZ=42N=56L=23068813.1387744 mf=0.00006 Hz
23.141MoZ=42N=57L=46137626.2775488 mf=0.00003 Hz
23.141TcZ=43N=17L=0.0000430 mf=34542941.36970 Hz
23.141TcZ=43N=18L=0.0000859 mf=17271470.68485 Hz
23.141TcZ=43N=19L=0.0001718 mf=8635735.34242 Hz
23.141TcZ=43N=20L=0.0003437 mf=4317867.67121 Hz
23.141TcZ=43N=21L=0.0006874 mf=2158933.83561 Hz
23.141TcZ=43N=22L=0.0013748 mf=1079466.91780 Hz
23.141TcZ=43N=23L=0.0027495 mf=539733.45890 Hz
23.141TcZ=43N=24L=0.0054990 mf=269866.72945 Hz
23.141TcZ=43N=25L=0.0109980 mf=134933.36473 Hz
23.141TcZ=43N=26L=0.0219960 mf=67466.68236 Hz
23.141TcZ=43N=27L=0.0439921 mf=33733.34118 Hz
23.141TcZ=43N=28L=0.0879842 mf=16866.67059 Hz
23.141TcZ=43N=29L=0.1759683 mf=8433.33530 Hz
23.141TcZ=43N=30L=0.3519367 mf=4216.66765 Hz
23.141TcZ=43N=31L=0.7038734 mf=2108.33382 Hz
23.141TcZ=43N=32L=1.4077467 mf=1054.16691 Hz
23.141TcZ=43N=33L=2.8154934 mf=527.08346 Hz
23.141TcZ=43N=34L=5.6309868 mf=263.54173 Hz
23.141TcZ=43N=35L=11.2619737 mf=131.77086 Hz
23.141TcZ=43N=36L=22.5239473 mf=65.88543 Hz
23.141TcZ=43N=37L=45.0478947 mf=32.94272 Hz
23.141TcZ=43N=38L=90.0957893 mf=16.47136 Hz
23.141TcZ=43N=39L=180.1915786 mf=8.23568 Hz
23.141TcZ=43N=40L=360.3831573 mf=4.11784 Hz
23.141TcZ=43N=41L=720.7663145 mf=2.05892 Hz
23.141TcZ=43N=42L=1441.5326291 mf=1.02946 Hz
23.141TcZ=43N=43L=2883.0652581 mf=0.51473 Hz
23.141TcZ=43N=44L=5766.1305162 mf=0.25736 Hz
23.141TcZ=43N=45L=11532.2610325 mf=0.12868 Hz
23.141TcZ=43N=46L=23064.5220649 mf=0.06434 Hz
23.141TcZ=43N=47L=46129.0441298 mf=0.03217 Hz
23.141TcZ=43N=48L=92258.0882596 mf=0.01609 Hz
23.141TcZ=43N=49L=184516.1765192 mf=0.00804 Hz
23.141TcZ=43N=50L=369032.3530384 mf=0.00402 Hz
23.141TcZ=43N=51L=738064.7060769 mf=0.00201 Hz
23.141TcZ=43N=52L=1476129.4121537 mf=0.00101 Hz
23.141TcZ=43N=53L=2952258.8243074 mf=0.00050 Hz
23.141TcZ=43N=54L=5904517.6486149 mf=0.00025 Hz
23.141TcZ=43N=55L=11809035.2972298 mf=0.00013 Hz
23.141TcZ=43N=56L=23618070.5944595 mf=0.00006 Hz
23.141TcZ=43N=57L=47236141.1889190 mf=0.00003 Hz
23.141RuZ=44N=17L=0.0000440 mf=33757874.52039 Hz
23.141RuZ=44N=18L=0.0000879 mf=16878937.26019 Hz
23.141RuZ=44N=19L=0.0001758 mf=8439468.63010 Hz
23.141RuZ=44N=20L=0.0003517 mf=4219734.31505 Hz
23.141RuZ=44N=21L=0.0007034 mf=2109867.15752 Hz
23.141RuZ=44N=22L=0.0014067 mf=1054933.57876 Hz
23.141RuZ=44N=23L=0.0028134 mf=527466.78938 Hz
23.141RuZ=44N=24L=0.0056269 mf=263733.39469 Hz
23.141RuZ=44N=25L=0.0112538 mf=131866.69735 Hz
23.141RuZ=44N=26L=0.0225076 mf=65933.34867 Hz
23.141RuZ=44N=27L=0.0450152 mf=32966.67434 Hz
23.141RuZ=44N=28L=0.0900303 mf=16483.33717 Hz
23.141RuZ=44N=29L=0.1800606 mf=8241.66858 Hz
23.141RuZ=44N=30L=0.3601213 mf=4120.83429 Hz
23.141RuZ=44N=31L=0.7202425 mf=2060.41715 Hz
23.141RuZ=44N=32L=1.4404850 mf=1030.20857 Hz
23.141RuZ=44N=33L=2.8809700 mf=515.10429 Hz
23.141RuZ=44N=34L=5.7619400 mf=257.55214 Hz
23.141RuZ=44N=35L=11.5238800 mf=128.77607 Hz
23.141RuZ=44N=36L=23.0477601 mf=64.38804 Hz
23.141RuZ=44N=37L=46.0955201 mf=32.19402 Hz
23.141RuZ=44N=38L=92.1910402 mf=16.09701 Hz
23.141RuZ=44N=39L=184.3820805 mf=8.04850 Hz
23.141RuZ=44N=40L=368.7641609 mf=4.02425 Hz
23.141RuZ=44N=41L=737.5283218 mf=2.01213 Hz
23.141RuZ=44N=42L=1475.0566437 mf=1.00606 Hz
23.141RuZ=44N=43L=2950.1132874 mf=0.50303 Hz
23.141RuZ=44N=44L=5900.2265747 mf=0.25152 Hz
23.141RuZ=44N=45L=11800.4531495 mf=0.12576 Hz
23.141RuZ=44N=46L=23600.9062990 mf=0.06288 Hz
23.141RuZ=44N=47L=47201.8125979 mf=0.03144 Hz
23.141RuZ=44N=48L=94403.6251959 mf=0.01572 Hz
23.141RuZ=44N=49L=188807.2503918 mf=0.00786 Hz
23.141RuZ=44N=50L=377614.5007835 mf=0.00393 Hz
23.141RuZ=44N=51L=755229.0015670 mf=0.00196 Hz
23.141RuZ=44N=52L=1510458.0031340 mf=0.00098 Hz
23.141RuZ=44N=53L=3020916.0062681 mf=0.00049 Hz
23.141RuZ=44N=54L=6041832.0125362 mf=0.00025 Hz
23.141RuZ=44N=55L=12083664.0250723 mf=0.00012 Hz
23.141RuZ=44N=56L=24167328.0501446 mf=0.00006 Hz
23.141RuZ=44N=57L=48334656.1002892 mf=0.00003 Hz
23.141RhZ=45N=17L=0.0000450 mf=33007699.53104 Hz
23.141RhZ=45N=18L=0.0000899 mf=16503849.76552 Hz
23.141RhZ=45N=19L=0.0001798 mf=8251924.88276 Hz
23.141RhZ=45N=20L=0.0003597 mf=4125962.44138 Hz
23.141RhZ=45N=21L=0.0007193 mf=2062981.22069 Hz
23.141RhZ=45N=22L=0.0014387 mf=1031490.61035 Hz
23.141RhZ=45N=23L=0.0028774 mf=515745.30517 Hz
23.141RhZ=45N=24L=0.0057548 mf=257872.65259 Hz
23.141RhZ=45N=25L=0.0115096 mf=128936.32629 Hz
23.141RhZ=45N=26L=0.0230191 mf=64468.16315 Hz
23.141RhZ=45N=27L=0.0460382 mf=32234.08157 Hz
23.141RhZ=45N=28L=0.0920765 mf=16117.04079 Hz
23.141RhZ=45N=29L=0.1841529 mf=8058.52039 Hz
23.141RhZ=45N=30L=0.3683058 mf=4029.26020 Hz
23.141RhZ=45N=31L=0.7366116 mf=2014.63010 Hz
23.141RhZ=45N=32L=1.4732233 mf=1007.31505 Hz
23.141RhZ=45N=33L=2.9464466 mf=503.65752 Hz
23.141RhZ=45N=34L=5.8928932 mf=251.82876 Hz
23.141RhZ=45N=35L=11.7857864 mf=125.91438 Hz
23.141RhZ=45N=36L=23.5715728 mf=62.95719 Hz
23.141RhZ=45N=37L=47.1431456 mf=31.47860 Hz
23.141RhZ=45N=38L=94.2862911 mf=15.73930 Hz
23.141RhZ=45N=39L=188.5725823 mf=7.86965 Hz
23.141RhZ=45N=40L=377.1451646 mf=3.93482 Hz
23.141RhZ=45N=41L=754.2903292 mf=1.96741 Hz
23.141RhZ=45N=42L=1508.5806583 mf=0.98371 Hz
23.141RhZ=45N=43L=3017.1613166 mf=0.49185 Hz
23.141RhZ=45N=44L=6034.3226333 mf=0.24593 Hz
23.141RhZ=45N=45L=12068.6452665 mf=0.12296 Hz
23.141RhZ=45N=46L=24137.2905330 mf=0.06148 Hz
23.141RhZ=45N=47L=48274.5810661 mf=0.03074 Hz
23.141RhZ=45N=48L=96549.1621321 mf=0.01537 Hz
23.141RhZ=45N=49L=193098.3242643 mf=0.00769 Hz
23.141RhZ=45N=50L=386196.6485286 mf=0.00384 Hz
23.141RhZ=45N=51L=772393.2970572 mf=0.00192 Hz
23.141RhZ=45N=52L=1544786.5941144 mf=0.00096 Hz
23.141RhZ=45N=53L=3089573.1882287 mf=0.00048 Hz
23.141RhZ=45N=54L=6179146.3764574 mf=0.00024 Hz
23.141RhZ=45N=55L=12358292.7529149 mf=0.00012 Hz
23.141RhZ=45N=56L=24716585.5058297 mf=0.00006 Hz
23.141RhZ=45N=57L=49433171.0116594 mf=0.00003 Hz
23.141PdZ=46N=17L=0.0000460 mf=32290140.84559 Hz
23.141PdZ=46N=18L=0.0000919 mf=16145070.42279 Hz
23.141PdZ=46N=19L=0.0001838 mf=8072535.21140 Hz
23.141PdZ=46N=20L=0.0003677 mf=4036267.60570 Hz
23.141PdZ=46N=21L=0.0007353 mf=2018133.80285 Hz
23.141PdZ=46N=22L=0.0014707 mf=1009066.90142 Hz
23.141PdZ=46N=23L=0.0029413 mf=504533.45071 Hz
23.141PdZ=46N=24L=0.0058827 mf=252266.72536 Hz
23.141PdZ=46N=25L=0.0117653 mf=126133.36268 Hz
23.141PdZ=46N=26L=0.0235306 mf=63066.68134 Hz
23.141PdZ=46N=27L=0.0470613 mf=31533.34067 Hz
23.141PdZ=46N=28L=0.0941226 mf=15766.67033 Hz
23.141PdZ=46N=29L=0.1882452 mf=7883.33517 Hz
23.141PdZ=46N=30L=0.3764904 mf=3941.66758 Hz
23.141PdZ=46N=31L=0.7529808 mf=1970.83379 Hz
23.141PdZ=46N=32L=1.5059616 mf=985.41690 Hz
23.141PdZ=46N=33L=3.0119232 mf=492.70845 Hz
23.141PdZ=46N=34L=6.0238464 mf=246.35422 Hz
23.141PdZ=46N=35L=12.0476928 mf=123.17711 Hz
23.141PdZ=46N=36L=24.0953855 mf=61.58856 Hz
23.141PdZ=46N=37L=48.1907710 mf=30.79428 Hz
23.141PdZ=46N=38L=96.3815421 mf=15.39714 Hz
23.141PdZ=46N=39L=192.7630841 mf=7.69857 Hz
23.141PdZ=46N=40L=385.5261682 mf=3.84928 Hz
23.141PdZ=46N=41L=771.0523365 mf=1.92464 Hz
23.141PdZ=46N=42L=1542.1046729 mf=0.96232 Hz
23.141PdZ=46N=43L=3084.2093459 mf=0.48116 Hz
23.141PdZ=46N=44L=6168.4186918 mf=0.24058 Hz
23.141PdZ=46N=45L=12336.8373836 mf=0.12029 Hz
23.141PdZ=46N=46L=24673.6747671 mf=0.06015 Hz
23.141PdZ=46N=47L=49347.3495342 mf=0.03007 Hz
23.141PdZ=46N=48L=98694.6990684 mf=0.01504 Hz
23.141PdZ=46N=49L=197389.3981368 mf=0.00752 Hz
23.141PdZ=46N=50L=394778.7962737 mf=0.00376 Hz
23.141PdZ=46N=51L=789557.5925473 mf=0.00188 Hz
23.141PdZ=46N=52L=1579115.1850947 mf=0.00094 Hz
23.141PdZ=46N=53L=3158230.3701894 mf=0.00047 Hz
23.141PdZ=46N=54L=6316460.7403787 mf=0.00023 Hz
23.141PdZ=46N=55L=12632921.4807574 mf=0.00012 Hz
23.141PdZ=46N=56L=25265842.9615148 mf=0.00006 Hz
23.141PdZ=46N=57L=50531685.9230296 mf=0.00003 Hz
23.141AgZ=47N=17L=0.0000470 mf=31603116.57228 Hz
23.141AgZ=47N=18L=0.0000939 mf=15801558.28614 Hz
23.141AgZ=47N=19L=0.0001878 mf=7900779.14307 Hz
23.141AgZ=47N=20L=0.0003757 mf=3950389.57153 Hz
23.141AgZ=47N=21L=0.0007513 mf=1975194.78577 Hz
23.141AgZ=47N=22L=0.0015026 mf=987597.39288 Hz
23.141AgZ=47N=23L=0.0030053 mf=493798.69644 Hz
23.141AgZ=47N=24L=0.0060105 mf=246899.34822 Hz
23.141AgZ=47N=25L=0.0120211 mf=123449.67411 Hz
23.141AgZ=47N=26L=0.0240422 mf=61724.83706 Hz
23.141AgZ=47N=27L=0.0480844 mf=30862.41853 Hz
23.141AgZ=47N=28L=0.0961687 mf=15431.20926 Hz
23.141AgZ=47N=29L=0.1923375 mf=7715.60463 Hz
23.141AgZ=47N=30L=0.3846750 mf=3857.80232 Hz
23.141AgZ=47N=31L=0.7693499 mf=1928.90116 Hz
23.141AgZ=47N=32L=1.5386999 mf=964.45058 Hz
23.141AgZ=47N=33L=3.0773998 mf=482.22529 Hz
23.141AgZ=47N=34L=6.1547996 mf=241.11264 Hz
23.141AgZ=47N=35L=12.3095991 mf=120.55632 Hz
23.141AgZ=47N=36L=24.6191982 mf=60.27816 Hz
23.141AgZ=47N=37L=49.2383965 mf=30.13908 Hz
23.141AgZ=47N=38L=98.4767930 mf=15.06954 Hz
23.141AgZ=47N=39L=196.9535859 mf=7.53477 Hz
23.141AgZ=47N=40L=393.9071719 mf=3.76739 Hz
23.141AgZ=47N=41L=787.8143438 mf=1.88369 Hz
23.141AgZ=47N=42L=1575.6286876 mf=0.94185 Hz
23.141AgZ=47N=43L=3151.2573751 mf=0.47092 Hz
23.141AgZ=47N=44L=6302.5147503 mf=0.23546 Hz
23.141AgZ=47N=45L=12605.0295006 mf=0.11773 Hz
23.141AgZ=47N=46L=25210.0590012 mf=0.05887 Hz
23.141AgZ=47N=47L=50420.1180023 mf=0.02943 Hz
23.141AgZ=47N=48L=100840.2360047 mf=0.01472 Hz
23.141AgZ=47N=49L=201680.4720094 mf=0.00736 Hz
23.141AgZ=47N=50L=403360.9440187 mf=0.00368 Hz
23.141AgZ=47N=51L=806721.8880375 mf=0.00184 Hz
23.141AgZ=47N=52L=1613443.7760750 mf=0.00092 Hz
23.141AgZ=47N=53L=3226887.5521500 mf=0.00046 Hz
23.141AgZ=47N=54L=6453775.1043000 mf=0.00023 Hz
23.141AgZ=47N=55L=12907550.2086000 mf=0.00011 Hz
23.141AgZ=47N=56L=25815100.4171999 mf=0.00006 Hz
23.141AgZ=47N=57L=51630200.8343999 mf=0.00003 Hz
23.141CdZ=48N=17L=0.0000480 mf=30944718.31035 Hz
23.141CdZ=48N=18L=0.0000959 mf=15472359.15518 Hz
23.141CdZ=48N=19L=0.0001918 mf=7736179.57759 Hz
23.141CdZ=48N=20L=0.0003837 mf=3868089.78879 Hz
23.141CdZ=48N=21L=0.0007673 mf=1934044.89440 Hz
23.141CdZ=48N=22L=0.0015346 mf=967022.44720 Hz
23.141CdZ=48N=23L=0.0030692 mf=483511.22360 Hz
23.141CdZ=48N=24L=0.0061384 mf=241755.61180 Hz
23.141CdZ=48N=25L=0.0122769 mf=120877.80590 Hz
23.141CdZ=48N=26L=0.0245537 mf=60438.90295 Hz
23.141CdZ=48N=27L=0.0491074 mf=30219.45147 Hz
23.141CdZ=48N=28L=0.0982149 mf=15109.72574 Hz
23.141CdZ=48N=29L=0.1964298 mf=7554.86287 Hz
23.141CdZ=48N=30L=0.3928595 mf=3777.43143 Hz
23.141CdZ=48N=31L=0.7857191 mf=1888.71572 Hz
23.141CdZ=48N=32L=1.5714382 mf=944.35786 Hz
23.141CdZ=48N=33L=3.1428764 mf=472.17893 Hz
23.141CdZ=48N=34L=6.2857527 mf=236.08946 Hz
23.141CdZ=48N=35L=12.5715055 mf=118.04473 Hz
23.141CdZ=48N=36L=25.1430110 mf=59.02237 Hz
23.141CdZ=48N=37L=50.2860219 mf=29.51118 Hz
23.141CdZ=48N=38L=100.5720439 mf=14.75559 Hz
23.141CdZ=48N=39L=201.1440878 mf=7.37780 Hz
23.141CdZ=48N=40L=402.2881756 mf=3.68890 Hz
23.141CdZ=48N=41L=804.5763511 mf=1.84445 Hz
23.141CdZ=48N=42L=1609.1527022 mf=0.92222 Hz
23.141CdZ=48N=43L=3218.3054044 mf=0.46111 Hz
23.141CdZ=48N=44L=6436.6108088 mf=0.23056 Hz
23.141CdZ=48N=45L=12873.2216176 mf=0.11528 Hz
23.141CdZ=48N=46L=25746.4432352 mf=0.05764 Hz
23.141CdZ=48N=47L=51492.8864705 mf=0.02882 Hz
23.141CdZ=48N=48L=102985.7729410 mf=0.01441 Hz
23.141CdZ=48N=49L=205971.5458819 mf=0.00720 Hz
23.141CdZ=48N=50L=411943.0917638 mf=0.00360 Hz
23.141CdZ=48N=51L=823886.1835277 mf=0.00180 Hz
23.141CdZ=48N=52L=1647772.3670553 mf=0.00090 Hz
23.141CdZ=48N=53L=3295544.7341106 mf=0.00045 Hz
23.141CdZ=48N=54L=6591089.4682213 mf=0.00023 Hz
23.141CdZ=48N=55L=13182178.9364425 mf=0.00011 Hz
23.141CdZ=48N=56L=26364357.8728850 mf=0.00006 Hz
23.141CdZ=48N=57L=52728715.7457701 mf=0.00003 Hz
23.141InZ=49N=17L=0.0000490 mf=30313193.44688 Hz
23.141InZ=49N=18L=0.0000979 mf=15156596.72344 Hz
23.141InZ=49N=19L=0.0001958 mf=7578298.36172 Hz
23.141InZ=49N=20L=0.0003916 mf=3789149.18086 Hz
23.141InZ=49N=21L=0.0007833 mf=1894574.59043 Hz
23.141InZ=49N=22L=0.0015666 mf=947287.29521 Hz
23.141InZ=49N=23L=0.0031332 mf=473643.64761 Hz
23.141InZ=49N=24L=0.0062663 mf=236821.82380 Hz
23.141InZ=49N=25L=0.0125326 mf=118410.91190 Hz
23.141InZ=49N=26L=0.0250653 mf=59205.45595 Hz
23.141InZ=49N=27L=0.0501305 mf=29602.72798 Hz
23.141InZ=49N=28L=0.1002610 mf=14801.36399 Hz
23.141InZ=49N=29L=0.2005221 mf=7400.68199 Hz
23.141InZ=49N=30L=0.4010441 mf=3700.34100 Hz
23.141InZ=49N=31L=0.8020882 mf=1850.17050 Hz
23.141InZ=49N=32L=1.6041765 mf=925.08525 Hz
23.141InZ=49N=33L=3.2083530 mf=462.54262 Hz
23.141InZ=49N=34L=6.4167059 mf=231.27131 Hz
23.141InZ=49N=35L=12.8334119 mf=115.63566 Hz
23.141InZ=49N=36L=25.6668237 mf=57.81783 Hz
23.141InZ=49N=37L=51.3336474 mf=28.90891 Hz
23.141InZ=49N=38L=102.6672948 mf=14.45446 Hz
23.141InZ=49N=39L=205.3345896 mf=7.22723 Hz
23.141InZ=49N=40L=410.6691792 mf=3.61361 Hz
23.141InZ=49N=41L=821.3383584 mf=1.80681 Hz
23.141InZ=49N=42L=1642.6767168 mf=0.90340 Hz
23.141InZ=49N=43L=3285.3534337 mf=0.45170 Hz
23.141InZ=49N=44L=6570.7068673 mf=0.22585 Hz
23.141InZ=49N=45L=13141.4137347 mf=0.11293 Hz
23.141InZ=49N=46L=26282.8274693 mf=0.05646 Hz
23.141InZ=49N=47L=52565.6549386 mf=0.02823 Hz
23.141InZ=49N=48L=105131.3098772 mf=0.01412 Hz
23.141InZ=49N=49L=210262.6197545 mf=0.00706 Hz
23.141InZ=49N=50L=420525.2395089 mf=0.00353 Hz
23.141InZ=49N=51L=841050.4790178 mf=0.00176 Hz
23.141InZ=49N=52L=1682100.9580356 mf=0.00088 Hz
23.141InZ=49N=53L=3364201.9160713 mf=0.00044 Hz
23.141InZ=49N=54L=6728403.8321425 mf=0.00022 Hz
23.141InZ=49N=55L=13456807.6642851 mf=0.00011 Hz
23.141InZ=49N=56L=26913615.3285701 mf=0.00006 Hz
23.141InZ=49N=57L=53827230.6571403 mf=0.00003 Hz
23.141SnZ=50N=17L=0.0000500 mf=29706929.57794 Hz
23.141SnZ=50N=18L=0.0000999 mf=14853464.78897 Hz
23.141SnZ=50N=19L=0.0001998 mf=7426732.39448 Hz
23.141SnZ=50N=20L=0.0003996 mf=3713366.19724 Hz
23.141SnZ=50N=21L=0.0007993 mf=1856683.09862 Hz
23.141SnZ=50N=22L=0.0015985 mf=928341.54931 Hz
23.141SnZ=50N=23L=0.0031971 mf=464170.77466 Hz
23.141SnZ=50N=24L=0.0063942 mf=232085.38733 Hz
23.141SnZ=50N=25L=0.0127884 mf=116042.69366 Hz
23.141SnZ=50N=26L=0.0255768 mf=58021.34683 Hz
23.141SnZ=50N=27L=0.0511536 mf=29010.67342 Hz
23.141SnZ=50N=28L=0.1023072 mf=14505.33671 Hz
23.141SnZ=50N=29L=0.2046143 mf=7252.66835 Hz
23.141SnZ=50N=30L=0.4092287 mf=3626.33418 Hz
23.141SnZ=50N=31L=0.8184574 mf=1813.16709 Hz
23.141SnZ=50N=32L=1.6369148 mf=906.58354 Hz
23.141SnZ=50N=33L=3.2738296 mf=453.29177 Hz
23.141SnZ=50N=34L=6.5476591 mf=226.64589 Hz
23.141SnZ=50N=35L=13.0953182 mf=113.32294 Hz
23.141SnZ=50N=36L=26.1906364 mf=56.66147 Hz
23.141SnZ=50N=37L=52.3812729 mf=28.33074 Hz
23.141SnZ=50N=38L=104.7625457 mf=14.16537 Hz
23.141SnZ=50N=39L=209.5250914 mf=7.08268 Hz
23.141SnZ=50N=40L=419.0501829 mf=3.54134 Hz
23.141SnZ=50N=41L=838.1003657 mf=1.77067 Hz
23.141SnZ=50N=42L=1676.2007315 mf=0.88534 Hz
23.141SnZ=50N=43L=3352.4014629 mf=0.44267 Hz
23.141SnZ=50N=44L=6704.8029258 mf=0.22133 Hz
23.141SnZ=50N=45L=13409.6058517 mf=0.11067 Hz
23.141SnZ=50N=46L=26819.2117034 mf=0.05533 Hz
23.141SnZ=50N=47L=53638.4234067 mf=0.02767 Hz
23.141SnZ=50N=48L=107276.8468135 mf=0.01383 Hz
23.141SnZ=50N=49L=214553.6936270 mf=0.00692 Hz
23.141SnZ=50N=50L=429107.3872540 mf=0.00346 Hz
23.141SnZ=50N=51L=858214.7745080 mf=0.00173 Hz
23.141SnZ=50N=52L=1716429.5490160 mf=0.00086 Hz
23.141SnZ=50N=53L=3432859.0980319 mf=0.00043 Hz
23.141SnZ=50N=54L=6865718.1960638 mf=0.00022 Hz
23.141SnZ=50N=55L=13731436.3921276 mf=0.00011 Hz
23.141SnZ=50N=56L=27462872.7842552 mf=0.00005 Hz
23.141SnZ=50N=57L=54925745.5685105 mf=0.00003 Hz
23.141SbZ=51N=17L=0.0000510 mf=29124440.76269 Hz
23.141SbZ=51N=18L=0.0001019 mf=14562220.38134 Hz
23.141SbZ=51N=19L=0.0002038 mf=7281110.19067 Hz
23.141SbZ=51N=20L=0.0004076 mf=3640555.09534 Hz
23.141SbZ=51N=21L=0.0008153 mf=1820277.54767 Hz
23.141SbZ=51N=22L=0.0016305 mf=910138.77383 Hz
23.141SbZ=51N=23L=0.0032610 mf=455069.38692 Hz
23.141SbZ=51N=24L=0.0065221 mf=227534.69346 Hz
23.141SbZ=51N=25L=0.0130442 mf=113767.34673 Hz
23.141SbZ=51N=26L=0.0260883 mf=56883.67336 Hz
23.141SbZ=51N=27L=0.0521767 mf=28441.83668 Hz
23.141SbZ=51N=28L=0.1043533 mf=14220.91834 Hz
23.141SbZ=51N=29L=0.2087066 mf=7110.45917 Hz
23.141SbZ=51N=30L=0.4174133 mf=3555.22959 Hz
23.141SbZ=51N=31L=0.8348265 mf=1777.61479 Hz
23.141SbZ=51N=32L=1.6696531 mf=888.80740 Hz
23.141SbZ=51N=33L=3.3393061 mf=444.40370 Hz
23.141SbZ=51N=34L=6.6786123 mf=222.20185 Hz
23.141SbZ=51N=35L=13.3572246 mf=111.10092 Hz
23.141SbZ=51N=36L=26.7144492 mf=55.55046 Hz
23.141SbZ=51N=37L=53.4288983 mf=27.77523 Hz
23.141SbZ=51N=38L=106.8577966 mf=13.88762 Hz
23.141SbZ=51N=39L=213.7155933 mf=6.94381 Hz
23.141SbZ=51N=40L=427.4311865 mf=3.47190 Hz
23.141SbZ=51N=41L=854.8623730 mf=1.73595 Hz
23.141SbZ=51N=42L=1709.7247461 mf=0.86798 Hz
23.141SbZ=51N=43L=3419.4494922 mf=0.43399 Hz
23.141SbZ=51N=44L=6838.8989844 mf=0.21699 Hz
23.141SbZ=51N=45L=13677.7979687 mf=0.10850 Hz
23.141SbZ=51N=46L=27355.5959374 mf=0.05425 Hz
23.141SbZ=51N=47L=54711.1918749 mf=0.02712 Hz
23.141SbZ=51N=48L=109422.3837498 mf=0.01356 Hz
23.141SbZ=51N=49L=218844.7674995 mf=0.00678 Hz
23.141SbZ=51N=50L=437689.5349991 mf=0.00339 Hz
23.141SbZ=51N=51L=875379.0699981 mf=0.00170 Hz
23.141SbZ=51N=52L=1750758.1399963 mf=0.00085 Hz
23.141SbZ=51N=53L=3501516.2799925 mf=0.00042 Hz
23.141SbZ=51N=54L=7003032.5599851 mf=0.00021 Hz
23.141SbZ=51N=55L=14006065.1199702 mf=0.00011 Hz
23.141SbZ=51N=56L=28012130.2399403 mf=0.00005 Hz
23.141SbZ=51N=57L=56024260.4798807 mf=0.00003 Hz
23.141TeZ=52N=17L=0.0000520 mf=28564355.36340 Hz
23.141TeZ=52N=18L=0.0001039 mf=14282177.68170 Hz
23.141TeZ=52N=19L=0.0002078 mf=7141088.84085 Hz
23.141TeZ=52N=20L=0.0004156 mf=3570544.42043 Hz
23.141TeZ=52N=21L=0.0008312 mf=1785272.21021 Hz
23.141TeZ=52N=22L=0.0016625 mf=892636.10511 Hz
23.141TeZ=52N=23L=0.0033250 mf=446318.05255 Hz
23.141TeZ=52N=24L=0.0066500 mf=223159.02628 Hz
23.141TeZ=52N=25L=0.0132999 mf=111579.51314 Hz
23.141TeZ=52N=26L=0.0265999 mf=55789.75657 Hz
23.141TeZ=52N=27L=0.0531997 mf=27894.87828 Hz
23.141TeZ=52N=28L=0.1063995 mf=13947.43914 Hz
23.141TeZ=52N=29L=0.2127989 mf=6973.71957 Hz
23.141TeZ=52N=30L=0.4255978 mf=3486.85979 Hz
23.141TeZ=52N=31L=0.8511957 mf=1743.42989 Hz
23.141TeZ=52N=32L=1.7023914 mf=871.71495 Hz
23.141TeZ=52N=33L=3.4047827 mf=435.85747 Hz
23.141TeZ=52N=34L=6.8095655 mf=217.92874 Hz
23.141TeZ=52N=35L=13.6191309 mf=108.96437 Hz
23.141TeZ=52N=36L=27.2382619 mf=54.48218 Hz
23.141TeZ=52N=37L=54.4765238 mf=27.24109 Hz
23.141TeZ=52N=38L=108.9530475 mf=13.62055 Hz
23.141TeZ=52N=39L=217.9060951 mf=6.81027 Hz
23.141TeZ=52N=40L=435.8121902 mf=3.40514 Hz
23.141TeZ=52N=41L=871.6243804 mf=1.70257 Hz
23.141TeZ=52N=42L=1743.2487607 mf=0.85128 Hz
23.141TeZ=52N=43L=3486.4975214 mf=0.42564 Hz
23.141TeZ=52N=44L=6972.9950429 mf=0.21282 Hz
23.141TeZ=52N=45L=13945.9900858 mf=0.10641 Hz
23.141TeZ=52N=46L=27891.9801715 mf=0.05321 Hz
23.141TeZ=52N=47L=55783.9603430 mf=0.02660 Hz
23.141TeZ=52N=48L=111567.9206860 mf=0.01330 Hz
23.141TeZ=52N=49L=223135.8413721 mf=0.00665 Hz
23.141TeZ=52N=50L=446271.6827441 mf=0.00333 Hz
23.141TeZ=52N=51L=892543.3654883 mf=0.00166 Hz
23.141TeZ=52N=52L=1785086.7309766 mf=0.00083 Hz
23.141TeZ=52N=53L=3570173.4619532 mf=0.00042 Hz
23.141TeZ=52N=54L=7140346.9239064 mf=0.00021 Hz
23.141TeZ=52N=55L=14280693.8478127 mf=0.00010 Hz
23.141TeZ=52N=56L=28561387.6956255 mf=0.00005 Hz
23.141TeZ=52N=57L=57122775.3912509 mf=0.00003 Hz
23.141JZ=53N=17L=0.0000530 mf=28025405.26221 Hz
23.141JZ=53N=18L=0.0001059 mf=14012702.63110 Hz
23.141JZ=53N=19L=0.0002118 mf=7006351.31555 Hz
23.141JZ=53N=20L=0.0004236 mf=3503175.65778 Hz
23.141JZ=53N=21L=0.0008472 mf=1751587.82889 Hz
23.141JZ=53N=22L=0.0016945 mf=875793.91444 Hz
23.141JZ=53N=23L=0.0033889 mf=437896.95722 Hz
23.141JZ=53N=24L=0.0067779 mf=218948.47861 Hz
23.141JZ=53N=25L=0.0135557 mf=109474.23931 Hz
23.141JZ=53N=26L=0.0271114 mf=54737.11965 Hz
23.141JZ=53N=27L=0.0542228 mf=27368.55983 Hz
23.141JZ=53N=28L=0.1084456 mf=13684.27991 Hz
23.141JZ=53N=29L=0.2168912 mf=6842.13996 Hz
23.141JZ=53N=30L=0.4337824 mf=3421.06998 Hz
23.141JZ=53N=31L=0.8675648 mf=1710.53499 Hz
23.141JZ=53N=32L=1.7351297 mf=855.26749 Hz
23.141JZ=53N=33L=3.4702593 mf=427.63375 Hz
23.141JZ=53N=34L=6.9405187 mf=213.81687 Hz
23.141JZ=53N=35L=13.8810373 mf=106.90844 Hz
23.141JZ=53N=36L=27.7620746 mf=53.45422 Hz
23.141JZ=53N=37L=55.5241492 mf=26.72711 Hz
23.141JZ=53N=38L=111.0482985 mf=13.36355 Hz
23.141JZ=53N=39L=222.0965969 mf=6.68178 Hz
23.141JZ=53N=40L=444.1931938 mf=3.34089 Hz
23.141JZ=53N=41L=888.3863877 mf=1.67044 Hz
23.141JZ=53N=42L=1776.7727753 mf=0.83522 Hz
23.141JZ=53N=43L=3553.5455507 mf=0.41761 Hz
23.141JZ=53N=44L=7107.0911014 mf=0.20881 Hz
23.141JZ=53N=45L=14214.1822028 mf=0.10440 Hz
23.141JZ=53N=46L=28428.3644056 mf=0.05220 Hz
23.141JZ=53N=47L=56856.7288112 mf=0.02610 Hz
23.141JZ=53N=48L=113713.4576223 mf=0.01305 Hz
23.141JZ=53N=49L=227426.9152446 mf=0.00653 Hz
23.141JZ=53N=50L=454853.8304892 mf=0.00326 Hz
23.141JZ=53N=51L=909707.6609785 mf=0.00163 Hz
23.141JZ=53N=52L=1819415.3219569 mf=0.00082 Hz
23.141JZ=53N=53L=3638830.6439138 mf=0.00041 Hz
23.141JZ=53N=54L=7277661.2878276 mf=0.00020 Hz
23.141JZ=53N=55L=14555322.5756553 mf=0.00010 Hz
23.141JZ=53N=56L=29110645.1513106 mf=0.00005 Hz
23.141JZ=53N=57L=58221290.3026211 mf=0.00003 Hz
23.141XeZ=54N=17L=0.0000540 mf=27506416.27587 Hz
23.141XeZ=54N=18L=0.0001079 mf=13753208.13794 Hz
23.141XeZ=54N=19L=0.0002158 mf=6876604.06897 Hz
23.141XeZ=54N=20L=0.0004316 mf=3438302.03448 Hz
23.141XeZ=54N=21L=0.0008632 mf=1719151.01724 Hz
23.141XeZ=54N=22L=0.0017264 mf=859575.50862 Hz
23.141XeZ=54N=23L=0.0034529 mf=429787.75431 Hz
23.141XeZ=54N=24L=0.0069057 mf=214893.87716 Hz
23.141XeZ=54N=25L=0.0138115 mf=107446.93858 Hz
23.141XeZ=54N=26L=0.0276229 mf=53723.46929 Hz
23.141XeZ=54N=27L=0.0552459 mf=26861.73464 Hz
23.141XeZ=54N=28L=0.1104917 mf=13430.86732 Hz
23.141XeZ=54N=29L=0.2209835 mf=6715.43366 Hz
23.141XeZ=54N=30L=0.4419670 mf=3357.71683 Hz
23.141XeZ=54N=31L=0.8839340 mf=1678.85842 Hz
23.141XeZ=54N=32L=1.7678680 mf=839.42921 Hz
23.141XeZ=54N=33L=3.5357359 mf=419.71460 Hz
23.141XeZ=54N=34L=7.0714718 mf=209.85730 Hz
23.141XeZ=54N=35L=14.1429437 mf=104.92865 Hz
23.141XeZ=54N=36L=28.2858873 mf=52.46433 Hz
23.141XeZ=54N=37L=56.5717747 mf=26.23216 Hz
23.141XeZ=54N=38L=113.1435494 mf=13.11608 Hz
23.141XeZ=54N=39L=226.2870987 mf=6.55804 Hz
23.141XeZ=54N=40L=452.5741975 mf=3.27902 Hz
23.141XeZ=54N=41L=905.1483950 mf=1.63951 Hz
23.141XeZ=54N=42L=1810.2967900 mf=0.81976 Hz
23.141XeZ=54N=43L=3620.5935800 mf=0.40988 Hz
23.141XeZ=54N=44L=7241.1871599 mf=0.20494 Hz
23.141XeZ=54N=45L=14482.3743198 mf=0.10247 Hz
23.141XeZ=54N=46L=28964.7486396 mf=0.05123 Hz
23.141XeZ=54N=47L=57929.4972793 mf=0.02562 Hz
23.141XeZ=54N=48L=115858.9945586 mf=0.01281 Hz
23.141XeZ=54N=49L=231717.9891172 mf=0.00640 Hz
23.141XeZ=54N=50L=463435.9782343 mf=0.00320 Hz
23.141XeZ=54N=51L=926871.9564686 mf=0.00160 Hz
23.141XeZ=54N=52L=1853743.9129372 mf=0.00080 Hz
23.141XeZ=54N=53L=3707487.8258745 mf=0.00040 Hz
23.141XeZ=54N=54L=7414975.6517489 mf=0.00020 Hz
23.141XeZ=54N=55L=14829951.3034978 mf=0.00010 Hz
23.141XeZ=54N=56L=29659902.6069957 mf=0.00005 Hz
23.141XeZ=54N=57L=59319805.2139913 mf=0.00003 Hz
23.141CsZ=55N=17L=0.0000550 mf=27006299.61631 Hz
23.141CsZ=55N=18L=0.0001099 mf=13503149.80815 Hz
23.141CsZ=55N=19L=0.0002198 mf=6751574.90408 Hz
23.141CsZ=55N=20L=0.0004396 mf=3375787.45204 Hz
23.141CsZ=55N=21L=0.0008792 mf=1687893.72602 Hz
23.141CsZ=55N=22L=0.0017584 mf=843946.86301 Hz
23.141CsZ=55N=23L=0.0035168 mf=421973.43150 Hz
23.141CsZ=55N=24L=0.0070336 mf=210986.71575 Hz
23.141CsZ=55N=25L=0.0140672 mf=105493.35788 Hz
23.141CsZ=55N=26L=0.0281345 mf=52746.67894 Hz
23.141CsZ=55N=27L=0.0562689 mf=26373.33947 Hz
23.141CsZ=55N=28L=0.1125379 mf=13186.66973 Hz
23.141CsZ=55N=29L=0.2250758 mf=6593.33487 Hz
23.141CsZ=55N=30L=0.4501516 mf=3296.66743 Hz
23.141CsZ=55N=31L=0.9003031 mf=1648.33372 Hz
23.141CsZ=55N=32L=1.8006063 mf=824.16686 Hz
23.141CsZ=55N=33L=3.6012125 mf=412.08343 Hz
23.141CsZ=55N=34L=7.2024250 mf=206.04171 Hz
23.141CsZ=55N=35L=14.4048500 mf=103.02086 Hz
23.141CsZ=55N=36L=28.8097001 mf=51.51043 Hz
23.141CsZ=55N=37L=57.6194001 mf=25.75521 Hz
23.141CsZ=55N=38L=115.2388003 mf=12.87761 Hz
23.141CsZ=55N=39L=230.4776006 mf=6.43880 Hz
23.141CsZ=55N=40L=460.9552012 mf=3.21940 Hz
23.141CsZ=55N=41L=921.9104023 mf=1.60970 Hz
23.141CsZ=55N=42L=1843.8208046 mf=0.80485 Hz
23.141CsZ=55N=43L=3687.6416092 mf=0.40243 Hz
23.141CsZ=55N=44L=7375.2832184 mf=0.20121 Hz
23.141CsZ=55N=45L=14750.5664369 mf=0.10061 Hz
23.141CsZ=55N=46L=29501.1328737 mf=0.05030 Hz
23.141CsZ=55N=47L=59002.2657474 mf=0.02515 Hz
23.141CsZ=55N=48L=118004.5314948 mf=0.01258 Hz
23.141CsZ=55N=49L=236009.0629897 mf=0.00629 Hz
23.141CsZ=55N=50L=472018.1259794 mf=0.00314 Hz
23.141CsZ=55N=51L=944036.2519588 mf=0.00157 Hz
23.141CsZ=55N=52L=1888072.5039176 mf=0.00079 Hz
23.141CsZ=55N=53L=3776145.0078351 mf=0.00039 Hz
23.141CsZ=55N=54L=7552290.0156702 mf=0.00020 Hz
23.141CsZ=55N=55L=15104580.0313404 mf=0.00010 Hz
23.141CsZ=55N=56L=30209160.0626808 mf=0.00005 Hz
23.141CsZ=55N=57L=60418320.1253615 mf=0.00002 Hz
23.141BaZ=56N=17L=0.0000559 mf=26524044.26602 Hz
23.141BaZ=56N=18L=0.0001119 mf=13262022.13301 Hz
23.141BaZ=56N=19L=0.0002238 mf=6631011.06650 Hz
23.141BaZ=56N=20L=0.0004476 mf=3315505.53325 Hz
23.141BaZ=56N=21L=0.0008952 mf=1657752.76663 Hz
23.141BaZ=56N=22L=0.0017904 mf=828876.38331 Hz
23.141BaZ=56N=23L=0.0035808 mf=414438.19166 Hz
23.141BaZ=56N=24L=0.0071615 mf=207219.09583 Hz
23.141BaZ=56N=25L=0.0143230 mf=103609.54791 Hz
23.141BaZ=56N=26L=0.0286460 mf=51804.77396 Hz
23.141BaZ=56N=27L=0.0572920 mf=25902.38698 Hz
23.141BaZ=56N=28L=0.1145840 mf=12951.19349 Hz
23.141BaZ=56N=29L=0.2291681 mf=6475.59674 Hz
23.141BaZ=56N=30L=0.4583361 mf=3237.79837 Hz
23.141BaZ=56N=31L=0.9166723 mf=1618.89919 Hz
23.141BaZ=56N=32L=1.8333446 mf=809.44959 Hz
23.141BaZ=56N=33L=3.6666891 mf=404.72480 Hz
23.141BaZ=56N=34L=7.3333782 mf=202.36240 Hz
23.141BaZ=56N=35L=14.6667564 mf=101.18120 Hz
23.141BaZ=56N=36L=29.3335128 mf=50.59060 Hz
23.141BaZ=56N=37L=58.6670256 mf=25.29530 Hz
23.141BaZ=56N=38L=117.3340512 mf=12.64765 Hz
23.141BaZ=56N=39L=234.6681024 mf=6.32382 Hz
23.141BaZ=56N=40L=469.3362048 mf=3.16191 Hz
23.141BaZ=56N=41L=938.6724096 mf=1.58096 Hz
23.141BaZ=56N=42L=1877.3448192 mf=0.79048 Hz
23.141BaZ=56N=43L=3754.6896385 mf=0.39524 Hz
23.141BaZ=56N=44L=7509.3792769 mf=0.19762 Hz
23.141BaZ=56N=45L=15018.7585539 mf=0.09881 Hz
23.141BaZ=56N=46L=30037.5171078 mf=0.04940 Hz
23.141BaZ=56N=47L=60075.0342156 mf=0.02470 Hz
23.141BaZ=56N=48L=120150.0684311 mf=0.01235 Hz
23.141BaZ=56N=49L=240300.1368622 mf=0.00618 Hz
23.141BaZ=56N=50L=480600.2737245 mf=0.00309 Hz
23.141BaZ=56N=51L=961200.5474489 mf=0.00154 Hz
23.141BaZ=56N=52L=1922401.0948979 mf=0.00077 Hz
23.141BaZ=56N=53L=3844802.1897957 mf=0.00039 Hz
23.141BaZ=56N=54L=7689604.3795915 mf=0.00019 Hz
23.141BaZ=56N=55L=15379208.7591829 mf=0.00010 Hz
23.141BaZ=56N=56L=30758417.5183659 mf=0.00005 Hz
23.141BaZ=56N=57L=61516835.0367317 mf=0.00002 Hz
23.141LaZ=57N=17L=0.0000569 mf=26058710.15609 Hz
23.141LaZ=57N=18L=0.0001139 mf=13029355.07804 Hz
23.141LaZ=57N=19L=0.0002278 mf=6514677.53902 Hz
23.141LaZ=57N=20L=0.0004556 mf=3257338.76951 Hz
23.141LaZ=57N=21L=0.0009112 mf=1628669.38476 Hz
23.141LaZ=57N=22L=0.0018223 mf=814334.69238 Hz
23.141LaZ=57N=23L=0.0036447 mf=407167.34619 Hz
23.141LaZ=57N=24L=0.0072894 mf=203583.67309 Hz
23.141LaZ=57N=25L=0.0145788 mf=101791.83655 Hz
23.141LaZ=57N=26L=0.0291575 mf=50895.91827 Hz
23.141LaZ=57N=27L=0.0583151 mf=25447.95914 Hz
23.141LaZ=57N=28L=0.1166302 mf=12723.97957 Hz
23.141LaZ=57N=29L=0.2332604 mf=6361.98978 Hz
23.141LaZ=57N=30L=0.4665207 mf=3180.99489 Hz
23.141LaZ=57N=31L=0.9330414 mf=1590.49745 Hz
23.141LaZ=57N=32L=1.8660828 mf=795.24872 Hz
23.141LaZ=57N=33L=3.7321657 mf=397.62436 Hz
23.141LaZ=57N=34L=7.4643314 mf=198.81218 Hz
23.141LaZ=57N=35L=14.9286628 mf=99.40609 Hz
23.141LaZ=57N=36L=29.8573255 mf=49.70305 Hz
23.141LaZ=57N=37L=59.7146511 mf=24.85152 Hz
23.141LaZ=57N=38L=119.4293021 mf=12.42576 Hz
23.141LaZ=57N=39L=238.8586042 mf=6.21288 Hz
23.141LaZ=57N=40L=477.7172085 mf=3.10644 Hz
23.141LaZ=57N=41L=955.4344169 mf=1.55322 Hz
23.141LaZ=57N=42L=1910.8688339 mf=0.77661 Hz
23.141LaZ=57N=43L=3821.7376677 mf=0.38831 Hz
23.141LaZ=57N=44L=7643.4753355 mf=0.19415 Hz
23.141LaZ=57N=45L=15286.9506709 mf=0.09708 Hz
23.141LaZ=57N=46L=30573.9013418 mf=0.04854 Hz
23.141LaZ=57N=47L=61147.8026837 mf=0.02427 Hz
23.141LaZ=57N=48L=122295.6053674 mf=0.01213 Hz
23.141LaZ=57N=49L=244591.2107348 mf=0.00607 Hz
23.141LaZ=57N=50L=489182.4214695 mf=0.00303 Hz
23.141LaZ=57N=51L=978364.8429391 mf=0.00152 Hz
23.141LaZ=57N=52L=1956729.6858782 mf=0.00076 Hz
23.141LaZ=57N=53L=3913459.3717564 mf=0.00038 Hz
23.141LaZ=57N=54L=7826918.7435127 mf=0.00019 Hz
23.141LaZ=57N=55L=15653837.4870255 mf=0.00009 Hz
23.141LaZ=57N=56L=31307674.9740510 mf=0.00005 Hz
23.141LaZ=57N=57L=62615349.9481019 mf=0.00002 Hz
23.141CeZ=58N=17L=0.0000579 mf=25609422.04995 Hz
23.141CeZ=58N=18L=0.0001159 mf=12804711.02497 Hz
23.141CeZ=58N=19L=0.0002318 mf=6402355.51249 Hz
23.141CeZ=58N=20L=0.0004636 mf=3201177.75624 Hz
23.141CeZ=58N=21L=0.0009272 mf=1600588.87812 Hz
23.141CeZ=58N=22L=0.0018543 mf=800294.43906 Hz
23.141CeZ=58N=23L=0.0037086 mf=400147.21953 Hz
23.141CeZ=58N=24L=0.0074173 mf=200073.60977 Hz
23.141CeZ=58N=25L=0.0148345 mf=100036.80488 Hz
23.141CeZ=58N=26L=0.0296691 mf=50018.40244 Hz
23.141CeZ=58N=27L=0.0593382 mf=25009.20122 Hz
23.141CeZ=58N=28L=0.1186763 mf=12504.60061 Hz
23.141CeZ=58N=29L=0.2373526 mf=6252.30031 Hz
23.141CeZ=58N=30L=0.4747053 mf=3126.15015 Hz
23.141CeZ=58N=31L=0.9494106 mf=1563.07508 Hz
23.141CeZ=58N=32L=1.8988211 mf=781.53754 Hz
23.141CeZ=58N=33L=3.7976423 mf=390.76877 Hz
23.141CeZ=58N=34L=7.5952846 mf=195.38438 Hz
23.141CeZ=58N=35L=15.1905691 mf=97.69219 Hz
23.141CeZ=58N=36L=30.3811383 mf=48.84610 Hz
23.141CeZ=58N=37L=60.7622765 mf=24.42305 Hz
23.141CeZ=58N=38L=121.5245530 mf=12.21152 Hz
23.141CeZ=58N=39L=243.0491061 mf=6.10576 Hz
23.141CeZ=58N=40L=486.0982121 mf=3.05288 Hz
23.141CeZ=58N=41L=972.1964242 mf=1.52644 Hz
23.141CeZ=58N=42L=1944.3928485 mf=0.76322 Hz
23.141CeZ=58N=43L=3888.7856970 mf=0.38161 Hz
23.141CeZ=58N=44L=7777.5713940 mf=0.19081 Hz
23.141CeZ=58N=45L=15555.1427880 mf=0.09540 Hz
23.141CeZ=58N=46L=31110.2855759 mf=0.04770 Hz
23.141CeZ=58N=47L=62220.5711518 mf=0.02385 Hz
23.141CeZ=58N=48L=124441.1423037 mf=0.01193 Hz
23.141CeZ=58N=49L=248882.2846073 mf=0.00596 Hz
23.141CeZ=58N=50L=497764.5692146 mf=0.00298 Hz
23.141CeZ=58N=51L=995529.1384293 mf=0.00149 Hz
23.141CeZ=58N=52L=1991058.2768585 mf=0.00075 Hz
23.141CeZ=58N=53L=3982116.5537170 mf=0.00037 Hz
23.141CeZ=58N=54L=7964233.1074340 mf=0.00019 Hz
23.141CeZ=58N=55L=15928466.2148680 mf=0.00009 Hz
23.141CeZ=58N=56L=31856932.4297361 mf=0.00005 Hz
23.141CeZ=58N=57L=63713864.8594722 mf=0.00002 Hz
23.141PrZ=59N=17L=0.0000589 mf=25175364.04910 Hz
23.141PrZ=59N=18L=0.0001179 mf=12587682.02455 Hz
23.141PrZ=59N=19L=0.0002358 mf=6293841.01228 Hz
23.141PrZ=59N=20L=0.0004716 mf=3146920.50614 Hz
23.141PrZ=59N=21L=0.0009431 mf=1573460.25307 Hz
23.141PrZ=59N=22L=0.0018863 mf=786730.12653 Hz
23.141PrZ=59N=23L=0.0037726 mf=393365.06327 Hz
23.141PrZ=59N=24L=0.0075452 mf=196682.53163 Hz
23.141PrZ=59N=25L=0.0150903 mf=98341.26582 Hz
23.141PrZ=59N=26L=0.0301806 mf=49170.63291 Hz
23.141PrZ=59N=27L=0.0603612 mf=24585.31645 Hz
23.141PrZ=59N=28L=0.1207225 mf=12292.65823 Hz
23.141PrZ=59N=29L=0.2414449 mf=6146.32911 Hz
23.141PrZ=59N=30L=0.4828899 mf=3073.16456 Hz
23.141PrZ=59N=31L=0.9657797 mf=1536.58228 Hz
23.141PrZ=59N=32L=1.9315594 mf=768.29114 Hz
23.141PrZ=59N=33L=3.8631189 mf=384.14557 Hz
23.141PrZ=59N=34L=7.7262377 mf=192.07278 Hz
23.141PrZ=59N=35L=15.4524755 mf=96.03639 Hz
23.141PrZ=59N=36L=30.9049510 mf=48.01820 Hz
23.141PrZ=59N=37L=61.8099020 mf=24.00910 Hz
23.141PrZ=59N=38L=123.6198039 mf=12.00455 Hz
23.141PrZ=59N=39L=247.2396079 mf=6.00227 Hz
23.141PrZ=59N=40L=494.4792158 mf=3.00114 Hz
23.141PrZ=59N=41L=988.9584316 mf=1.50057 Hz
23.141PrZ=59N=42L=1977.9168631 mf=0.75028 Hz
23.141PrZ=59N=43L=3955.8337262 mf=0.37514 Hz
23.141PrZ=59N=44L=7911.6674525 mf=0.18757 Hz
23.141PrZ=59N=45L=15823.3349050 mf=0.09379 Hz
23.141PrZ=59N=46L=31646.6698100 mf=0.04689 Hz
23.141PrZ=59N=47L=63293.3396200 mf=0.02345 Hz
23.141PrZ=59N=48L=126586.6792399 mf=0.01172 Hz
23.141PrZ=59N=49L=253173.3584799 mf=0.00586 Hz
23.141PrZ=59N=50L=506346.7169597 mf=0.00293 Hz
23.141PrZ=59N=51L=1012693.4339194 mf=0.00147 Hz
23.141PrZ=59N=52L=2025386.8678388 mf=0.00073 Hz
23.141PrZ=59N=53L=4050773.7356777 mf=0.00037 Hz
23.141PrZ=59N=54L=8101547.4713553 mf=0.00018 Hz
23.141PrZ=59N=55L=16203094.9427106 mf=0.00009 Hz
23.141PrZ=59N=56L=32406189.8854212 mf=0.00005 Hz
23.141PrZ=59N=57L=64812379.7708424 mf=0.00002 Hz
23.141NdZ=60N=17L=0.0000599 mf=24755774.64828 Hz
23.141NdZ=60N=18L=0.0001199 mf=12377887.32414 Hz
23.141NdZ=60N=19L=0.0002398 mf=6188943.66207 Hz
23.141NdZ=60N=20L=0.0004796 mf=3094471.83104 Hz
23.141NdZ=60N=21L=0.0009591 mf=1547235.91552 Hz
23.141NdZ=60N=22L=0.0019183 mf=773617.95776 Hz
23.141NdZ=60N=23L=0.0038365 mf=386808.97888 Hz
23.141NdZ=60N=24L=0.0076730 mf=193404.48944 Hz
23.141NdZ=60N=25L=0.0153461 mf=96702.24472 Hz
23.141NdZ=60N=26L=0.0306922 mf=48351.12236 Hz
23.141NdZ=60N=27L=0.0613843 mf=24175.56118 Hz
23.141NdZ=60N=28L=0.1227686 mf=12087.78059 Hz
23.141NdZ=60N=29L=0.2455372 mf=6043.89029 Hz
23.141NdZ=60N=30L=0.4910744 mf=3021.94515 Hz
23.141NdZ=60N=31L=0.9821489 mf=1510.97257 Hz
23.141NdZ=60N=32L=1.9642977 mf=755.48629 Hz
23.141NdZ=60N=33L=3.9285955 mf=377.74314 Hz
23.141NdZ=60N=34L=7.8571909 mf=188.87157 Hz
23.141NdZ=60N=35L=15.7143819 mf=94.43579 Hz
23.141NdZ=60N=36L=31.4287637 mf=47.21789 Hz
23.141NdZ=60N=37L=62.8575274 mf=23.60895 Hz
23.141NdZ=60N=38L=125.7150549 mf=11.80447 Hz
23.141NdZ=60N=39L=251.4301097 mf=5.90224 Hz
23.141NdZ=60N=40L=502.8602194 mf=2.95112 Hz
23.141NdZ=60N=41L=1005.7204389 mf=1.47556 Hz
23.141NdZ=60N=42L=2011.4408778 mf=0.73778 Hz
23.141NdZ=60N=43L=4022.8817555 mf=0.36889 Hz
23.141NdZ=60N=44L=8045.7635110 mf=0.18444 Hz
23.141NdZ=60N=45L=16091.5270220 mf=0.09222 Hz
23.141NdZ=60N=46L=32183.0540440 mf=0.04611 Hz
23.141NdZ=60N=47L=64366.1080881 mf=0.02306 Hz
23.141NdZ=60N=48L=128732.2161762 mf=0.01153 Hz
23.141NdZ=60N=49L=257464.4323524 mf=0.00576 Hz
23.141NdZ=60N=50L=514928.8647048 mf=0.00288 Hz
23.141NdZ=60N=51L=1029857.7294096 mf=0.00144 Hz
23.141NdZ=60N=52L=2059715.4588191 mf=0.00072 Hz
23.141NdZ=60N=53L=4119430.9176383 mf=0.00036 Hz
23.141NdZ=60N=54L=8238861.8352766 mf=0.00018 Hz
23.141NdZ=60N=55L=16477723.6705531 mf=0.00009 Hz
23.141NdZ=60N=56L=32955447.3411063 mf=0.00005 Hz
23.141NdZ=60N=57L=65910894.6822126 mf=0.00002 Hz
23.141PmZ=61N=17L=0.0000609 mf=24349942.27700 Hz
23.141PmZ=61N=18L=0.0001219 mf=12174971.13850 Hz
23.141PmZ=61N=19L=0.0002438 mf=6087485.56925 Hz
23.141PmZ=61N=20L=0.0004876 mf=3043742.78462 Hz
23.141PmZ=61N=21L=0.0009751 mf=1521871.39231 Hz
23.141PmZ=61N=22L=0.0019502 mf=760935.69616 Hz
23.141PmZ=61N=23L=0.0039005 mf=380467.84808 Hz
23.141PmZ=61N=24L=0.0078009 mf=190233.92404 Hz
23.141PmZ=61N=25L=0.0156018 mf=95116.96202 Hz
23.141PmZ=61N=26L=0.0312037 mf=47558.48101 Hz
23.141PmZ=61N=27L=0.0624074 mf=23779.24050 Hz
23.141PmZ=61N=28L=0.1248148 mf=11889.62025 Hz
23.141PmZ=61N=29L=0.2496295 mf=5944.81013 Hz
23.141PmZ=61N=30L=0.4992590 mf=2972.40506 Hz
23.141PmZ=61N=31L=0.9985180 mf=1486.20253 Hz
23.141PmZ=61N=32L=1.9970360 mf=743.10127 Hz
23.141PmZ=61N=33L=3.9940721 mf=371.55063 Hz
23.141PmZ=61N=34L=7.9881441 mf=185.77532 Hz
23.141PmZ=61N=35L=15.9762882 mf=92.88766 Hz
23.141PmZ=61N=36L=31.9525764 mf=46.44383 Hz
23.141PmZ=61N=37L=63.9051529 mf=23.22191 Hz
23.141PmZ=61N=38L=127.8103058 mf=11.61096 Hz
23.141PmZ=61N=39L=255.6206115 mf=5.80548 Hz
23.141PmZ=61N=40L=511.2412231 mf=2.90274 Hz
23.141PmZ=61N=41L=1022.4824462 mf=1.45137 Hz
23.141PmZ=61N=42L=2044.9648924 mf=0.72568 Hz
23.141PmZ=61N=43L=4089.9297848 mf=0.36284 Hz
23.141PmZ=61N=44L=8179.8595695 mf=0.18142 Hz
23.141PmZ=61N=45L=16359.7191391 mf=0.09071 Hz
23.141PmZ=61N=46L=32719.4382781 mf=0.04536 Hz
23.141PmZ=61N=47L=65438.8765562 mf=0.02268 Hz
23.141PmZ=61N=48L=130877.7531125 mf=0.01134 Hz
23.141PmZ=61N=49L=261755.5062249 mf=0.00567 Hz
23.141PmZ=61N=50L=523511.0124499 mf=0.00283 Hz
23.141PmZ=61N=51L=1047022.0248997 mf=0.00142 Hz
23.141PmZ=61N=52L=2094044.0497995 mf=0.00071 Hz
23.141PmZ=61N=53L=4188088.0995989 mf=0.00035 Hz
23.141PmZ=61N=54L=8376176.1991979 mf=0.00018 Hz
23.141PmZ=61N=55L=16752352.3983957 mf=0.00009 Hz
23.141PmZ=61N=56L=33504704.7967914 mf=0.00004 Hz
23.141PmZ=61N=57L=67009409.5935828 mf=0.00002 Hz
23.141SmZ=62N=17L=0.0000619 mf=23957201.27253 Hz
23.141SmZ=62N=18L=0.0001239 mf=11978600.63627 Hz
23.141SmZ=62N=19L=0.0002478 mf=5989300.31813 Hz
23.141SmZ=62N=20L=0.0004956 mf=2994650.15907 Hz
23.141SmZ=62N=21L=0.0009911 mf=1497325.07953 Hz
23.141SmZ=62N=22L=0.0019822 mf=748662.53977 Hz
23.141SmZ=62N=23L=0.0039644 mf=374331.26988 Hz
23.141SmZ=62N=24L=0.0079288 mf=187165.63494 Hz
23.141SmZ=62N=25L=0.0158576 mf=93582.81747 Hz
23.141SmZ=62N=26L=0.0317152 mf=46791.40874 Hz
23.141SmZ=62N=27L=0.0634304 mf=23395.70437 Hz
23.141SmZ=62N=28L=0.1268609 mf=11697.85218 Hz
23.141SmZ=62N=29L=0.2537218 mf=5848.92609 Hz
23.141SmZ=62N=30L=0.5074436 mf=2924.46305 Hz
23.141SmZ=62N=31L=1.0148872 mf=1462.23152 Hz
23.141SmZ=62N=32L=2.0297743 mf=731.11576 Hz
23.141SmZ=62N=33L=4.0595486 mf=365.55788 Hz
23.141SmZ=62N=34L=8.1190973 mf=182.77894 Hz
23.141SmZ=62N=35L=16.2381946 mf=91.38947 Hz
23.141SmZ=62N=36L=32.4763892 mf=45.69474 Hz
23.141SmZ=62N=37L=64.9527783 mf=22.84737 Hz
23.141SmZ=62N=38L=129.9055567 mf=11.42368 Hz
23.141SmZ=62N=39L=259.8111134 mf=5.71184 Hz
23.141SmZ=62N=40L=519.6222268 mf=2.85592 Hz
23.141SmZ=62N=41L=1039.2444535 mf=1.42796 Hz
23.141SmZ=62N=42L=2078.4889070 mf=0.71398 Hz
23.141SmZ=62N=43L=4156.9778140 mf=0.35699 Hz
23.141SmZ=62N=44L=8313.9556280 mf=0.17850 Hz
23.141SmZ=62N=45L=16627.9112561 mf=0.08925 Hz
23.141SmZ=62N=46L=33255.8225122 mf=0.04462 Hz
23.141SmZ=62N=47L=66511.6450244 mf=0.02231 Hz
23.141SmZ=62N=48L=133023.2900487 mf=0.01116 Hz
23.141SmZ=62N=49L=266046.5800975 mf=0.00558 Hz
23.141SmZ=62N=50L=532093.1601949 mf=0.00279 Hz
23.141SmZ=62N=51L=1064186.3203899 mf=0.00139 Hz
23.141SmZ=62N=52L=2128372.6407798 mf=0.00070 Hz
23.141SmZ=62N=53L=4256745.2815596 mf=0.00035 Hz
23.141SmZ=62N=54L=8513490.5631191 mf=0.00017 Hz
23.141SmZ=62N=55L=17026981.1262382 mf=0.00009 Hz
23.141SmZ=62N=56L=34053962.2524765 mf=0.00004 Hz
23.141SmZ=62N=57L=68107924.5049530 mf=0.00002 Hz
23.141EuZ=63N=17L=0.0000629 mf=23576928.23646 Hz
23.141EuZ=63N=18L=0.0001259 mf=11788464.11823 Hz
23.141EuZ=63N=19L=0.0002518 mf=5894232.05912 Hz
23.141EuZ=63N=20L=0.0005035 mf=2947116.02956 Hz
23.141EuZ=63N=21L=0.0010071 mf=1473558.01478 Hz
23.141EuZ=63N=22L=0.0020142 mf=736779.00739 Hz
23.141EuZ=63N=23L=0.0040283 mf=368389.50369 Hz
23.141EuZ=63N=24L=0.0080567 mf=184194.75185 Hz
23.141EuZ=63N=25L=0.0161134 mf=92097.37592 Hz
23.141EuZ=63N=26L=0.0322268 mf=46048.68796 Hz
23.141EuZ=63N=27L=0.0644535 mf=23024.34398 Hz
23.141EuZ=63N=28L=0.1289070 mf=11512.17199 Hz
23.141EuZ=63N=29L=0.2578141 mf=5756.08600 Hz
23.141EuZ=63N=30L=0.5156282 mf=2878.04300 Hz
23.141EuZ=63N=31L=1.0312563 mf=1439.02150 Hz
23.141EuZ=63N=32L=2.0625126 mf=719.51075 Hz
23.141EuZ=63N=33L=4.1250252 mf=359.75537 Hz
23.141EuZ=63N=34L=8.2500505 mf=179.87769 Hz
23.141EuZ=63N=35L=16.5001010 mf=89.93884 Hz
23.141EuZ=63N=36L=33.0002019 mf=44.96942 Hz
23.141EuZ=63N=37L=66.0004038 mf=22.48471 Hz
23.141EuZ=63N=38L=132.0008076 mf=11.24236 Hz
23.141EuZ=63N=39L=264.0016152 mf=5.62118 Hz
23.141EuZ=63N=40L=528.0032304 mf=2.81059 Hz
23.141EuZ=63N=41L=1056.0064608 mf=1.40529 Hz
23.141EuZ=63N=42L=2112.0129216 mf=0.70265 Hz
23.141EuZ=63N=43L=4224.0258433 mf=0.35132 Hz
23.141EuZ=63N=44L=8448.0516866 mf=0.17566 Hz
23.141EuZ=63N=45L=16896.1033731 mf=0.08783 Hz
23.141EuZ=63N=46L=33792.2067463 mf=0.04392 Hz
23.141EuZ=63N=47L=67584.4134925 mf=0.02196 Hz
23.141EuZ=63N=48L=135168.8269850 mf=0.01098 Hz
23.141EuZ=63N=49L=270337.6539700 mf=0.00549 Hz
23.141EuZ=63N=50L=540675.3079400 mf=0.00274 Hz
23.141EuZ=63N=51L=1081350.6158801 mf=0.00137 Hz
23.141EuZ=63N=52L=2162701.2317601 mf=0.00069 Hz
23.141EuZ=63N=53L=4325402.4635202 mf=0.00034 Hz
23.141EuZ=63N=54L=8650804.9270404 mf=0.00017 Hz
23.141EuZ=63N=55L=17301609.8540808 mf=0.00009 Hz
23.141EuZ=63N=56L=34603219.7081616 mf=0.00004 Hz
23.141EuZ=63N=57L=69206439.4163232 mf=0.00002 Hz
23.141GdZ=64N=17L=0.0000639 mf=23208538.73277 Hz
23.141GdZ=64N=18L=0.0001279 mf=11604269.36638 Hz
23.141GdZ=64N=19L=0.0002558 mf=5802134.68319 Hz
23.141GdZ=64N=20L=0.0005115 mf=2901067.34160 Hz
23.141GdZ=64N=21L=0.0010231 mf=1450533.67080 Hz
23.141GdZ=64N=22L=0.0020461 mf=725266.83540 Hz
23.141GdZ=64N=23L=0.0040923 mf=362633.41770 Hz
23.141GdZ=64N=24L=0.0081846 mf=181316.70885 Hz
23.141GdZ=64N=25L=0.0163691 mf=90658.35442 Hz
23.141GdZ=64N=26L=0.0327383 mf=45329.17721 Hz
23.141GdZ=64N=27L=0.0654766 mf=22664.58861 Hz
23.141GdZ=64N=28L=0.1309532 mf=11332.29430 Hz
23.141GdZ=64N=29L=0.2619064 mf=5666.14715 Hz
23.141GdZ=64N=30L=0.5238127 mf=2833.07358 Hz
23.141GdZ=64N=31L=1.0476255 mf=1416.53679 Hz
23.141GdZ=64N=32L=2.0952509 mf=708.26839 Hz
23.141GdZ=64N=33L=4.1905018 mf=354.13420 Hz
23.141GdZ=64N=34L=8.3810037 mf=177.06710 Hz
23.141GdZ=64N=35L=16.7620073 mf=88.53355 Hz
23.141GdZ=64N=36L=33.5240146 mf=44.26677 Hz
23.141GdZ=64N=37L=67.0480293 mf=22.13339 Hz
23.141GdZ=64N=38L=134.0960585 mf=11.06669 Hz
23.141GdZ=64N=39L=268.1921170 mf=5.53335 Hz
23.141GdZ=64N=40L=536.3842341 mf=2.76667 Hz
23.141GdZ=64N=41L=1072.7684681 mf=1.38334 Hz
23.141GdZ=64N=42L=2145.5369363 mf=0.69167 Hz
23.141GdZ=64N=43L=4291.0738725 mf=0.34583 Hz
23.141GdZ=64N=44L=8582.1477451 mf=0.17292 Hz
23.141GdZ=64N=45L=17164.2954902 mf=0.08646 Hz
23.141GdZ=64N=46L=34328.5909803 mf=0.04323 Hz
23.141GdZ=64N=47L=68657.1819606 mf=0.02161 Hz
23.141GdZ=64N=48L=137314.3639213 mf=0.01081 Hz
23.141GdZ=64N=49L=274628.7278426 mf=0.00540 Hz
23.141GdZ=64N=50L=549257.4556851 mf=0.00270 Hz
23.141GdZ=64N=51L=1098514.9113702 mf=0.00135 Hz
23.141GdZ=64N=52L=2197029.8227404 mf=0.00068 Hz
23.141GdZ=64N=53L=4394059.6454808 mf=0.00034 Hz
23.141GdZ=64N=54L=8788119.2909617 mf=0.00017 Hz
23.141GdZ=64N=55L=17576238.5819234 mf=0.00008 Hz
23.141GdZ=64N=56L=35152477.1638467 mf=0.00004 Hz
23.141GdZ=64N=57L=70304954.3276934 mf=0.00002 Hz
23.141TbZ=65N=17L=0.0000649 mf=22851484.29072 Hz
23.141TbZ=65N=18L=0.0001299 mf=11425742.14536 Hz
23.141TbZ=65N=19L=0.0002598 mf=5712871.07268 Hz
23.141TbZ=65N=20L=0.0005195 mf=2856435.53634 Hz
23.141TbZ=65N=21L=0.0010391 mf=1428217.76817 Hz
23.141TbZ=65N=22L=0.0020781 mf=714108.88409 Hz
23.141TbZ=65N=23L=0.0041562 mf=357054.44204 Hz
23.141TbZ=65N=24L=0.0083125 mf=178527.22102 Hz
23.141TbZ=65N=25L=0.0166249 mf=89263.61051 Hz
23.141TbZ=65N=26L=0.0332498 mf=44631.80526 Hz
23.141TbZ=65N=27L=0.0664997 mf=22315.90263 Hz
23.141TbZ=65N=28L=0.1329993 mf=11157.95131 Hz
23.141TbZ=65N=29L=0.2659987 mf=5578.97566 Hz
23.141TbZ=65N=30L=0.5319973 mf=2789.48783 Hz
23.141TbZ=65N=31L=1.0639946 mf=1394.74391 Hz
23.141TbZ=65N=32L=2.1279892 mf=697.37196 Hz
23.141TbZ=65N=33L=4.2559784 mf=348.68598 Hz
23.141TbZ=65N=34L=8.5119568 mf=174.34299 Hz
23.141TbZ=65N=35L=17.0239137 mf=87.17149 Hz
23.141TbZ=65N=36L=34.0478274 mf=43.58575 Hz
23.141TbZ=65N=37L=68.0956547 mf=21.79287 Hz
23.141TbZ=65N=38L=136.1913094 mf=10.89644 Hz
23.141TbZ=65N=39L=272.3826189 mf=5.44822 Hz
23.141TbZ=65N=40L=544.7652377 mf=2.72411 Hz
23.141TbZ=65N=41L=1089.5304754 mf=1.36205 Hz
23.141TbZ=65N=42L=2179.0609509 mf=0.68103 Hz
23.141TbZ=65N=43L=4358.1219018 mf=0.34051 Hz
23.141TbZ=65N=44L=8716.2438036 mf=0.17026 Hz
23.141TbZ=65N=45L=17432.4876072 mf=0.08513 Hz
23.141TbZ=65N=46L=34864.9752144 mf=0.04256 Hz
23.141TbZ=65N=47L=69729.9504288 mf=0.02128 Hz
23.141TbZ=65N=48L=139459.9008575 mf=0.01064 Hz
23.141TbZ=65N=49L=278919.8017151 mf=0.00532 Hz
23.141TbZ=65N=50L=557839.6034302 mf=0.00266 Hz
23.141TbZ=65N=51L=1115679.2068604 mf=0.00133 Hz
23.141TbZ=65N=52L=2231358.4137207 mf=0.00067 Hz
23.141TbZ=65N=53L=4462716.8274415 mf=0.00033 Hz
23.141TbZ=65N=54L=8925433.6548830 mf=0.00017 Hz
23.141TbZ=65N=55L=17850867.3097659 mf=0.00008 Hz
23.141TbZ=65N=56L=35701734.6195318 mf=0.00004 Hz
23.141TbZ=65N=57L=71403469.2390636 mf=0.00002 Hz
23.141DyZ=66N=17L=0.0000659 mf=22505249.68026 Hz
23.141DyZ=66N=18L=0.0001319 mf=11252624.84013 Hz
23.141DyZ=66N=19L=0.0002638 mf=5626312.42006 Hz
23.141DyZ=66N=20L=0.0005275 mf=2813156.21003 Hz
23.141DyZ=66N=21L=0.0010550 mf=1406578.10502 Hz
23.141DyZ=66N=22L=0.0021101 mf=703289.05251 Hz
23.141DyZ=66N=23L=0.0042202 mf=351644.52625 Hz
23.141DyZ=66N=24L=0.0084403 mf=175822.26313 Hz
23.141DyZ=66N=25L=0.0168807 mf=87911.13156 Hz
23.141DyZ=66N=26L=0.0337614 mf=43955.56578 Hz
23.141DyZ=66N=27L=0.0675227 mf=21977.78289 Hz
23.141DyZ=66N=28L=0.1350455 mf=10988.89145 Hz
23.141DyZ=66N=29L=0.2700909 mf=5494.44572 Hz
23.141DyZ=66N=30L=0.5401819 mf=2747.22286 Hz
23.141DyZ=66N=31L=1.0803638 mf=1373.61143 Hz
23.141DyZ=66N=32L=2.1607275 mf=686.80572 Hz
23.141DyZ=66N=33L=4.3214550 mf=343.40286 Hz
23.141DyZ=66N=34L=8.6429100 mf=171.70143 Hz
23.141DyZ=66N=35L=17.2858200 mf=85.85071 Hz
23.141DyZ=66N=36L=34.5716401 mf=42.92536 Hz
23.141DyZ=66N=37L=69.1432802 mf=21.46268 Hz
23.141DyZ=66N=38L=138.2865603 mf=10.73134 Hz
23.141DyZ=66N=39L=276.5731207 mf=5.36567 Hz
23.141DyZ=66N=40L=553.1462414 mf=2.68283 Hz
23.141DyZ=66N=41L=1106.2924828 mf=1.34142 Hz
23.141DyZ=66N=42L=2212.5849655 mf=0.67071 Hz
23.141DyZ=66N=43L=4425.1699311 mf=0.33535 Hz
23.141DyZ=66N=44L=8850.3398621 mf=0.16768 Hz
23.141DyZ=66N=45L=17700.6797242 mf=0.08384 Hz
23.141DyZ=66N=46L=35401.3594485 mf=0.04192 Hz
23.141DyZ=66N=47L=70802.7188969 mf=0.02096 Hz
23.141DyZ=66N=48L=141605.4377938 mf=0.01048 Hz
23.141DyZ=66N=49L=283210.8755876 mf=0.00524 Hz
23.141DyZ=66N=50L=566421.7511753 mf=0.00262 Hz
23.141DyZ=66N=51L=1132843.5023505 mf=0.00131 Hz
23.141DyZ=66N=52L=2265687.0047011 mf=0.00065 Hz
23.141DyZ=66N=53L=4531374.0094021 mf=0.00033 Hz
23.141DyZ=66N=54L=9062748.0188042 mf=0.00016 Hz
23.141DyZ=66N=55L=18125496.0376085 mf=0.00008 Hz
23.141DyZ=66N=56L=36250992.0752169 mf=0.00004 Hz
23.141DyZ=66N=57L=72501984.1504338 mf=0.00002 Hz
23.141HoZ=67N=17L=0.0000669 mf=22169350.43130 Hz
23.141HoZ=67N=18L=0.0001339 mf=11084675.21565 Hz
23.141HoZ=67N=19L=0.0002678 mf=5542337.60782 Hz
23.141HoZ=67N=20L=0.0005355 mf=2771168.80391 Hz
23.141HoZ=67N=21L=0.0010710 mf=1385584.40196 Hz
23.141HoZ=67N=22L=0.0021421 mf=692792.20098 Hz
23.141HoZ=67N=23L=0.0042841 mf=346396.10049 Hz
23.141HoZ=67N=24L=0.0085682 mf=173198.05024 Hz
23.141HoZ=67N=25L=0.0171365 mf=86599.02512 Hz
23.141HoZ=67N=26L=0.0342729 mf=43299.51256 Hz
23.141HoZ=67N=27L=0.0685458 mf=21649.75628 Hz
23.141HoZ=67N=28L=0.1370916 mf=10824.87814 Hz
23.141HoZ=67N=29L=0.2741832 mf=5412.43907 Hz
23.141HoZ=67N=30L=0.5483665 mf=2706.21954 Hz
23.141HoZ=67N=31L=1.0967329 mf=1353.10977 Hz
23.141HoZ=67N=32L=2.1934658 mf=676.55488 Hz
23.141HoZ=67N=33L=4.3869316 mf=338.27744 Hz
23.141HoZ=67N=34L=8.7738632 mf=169.13872 Hz
23.141HoZ=67N=35L=17.5477264 mf=84.56936 Hz
23.141HoZ=67N=36L=35.0954528 mf=42.28468 Hz
23.141HoZ=67N=37L=70.1909056 mf=21.14234 Hz
23.141HoZ=67N=38L=140.3818113 mf=10.57117 Hz
23.141HoZ=67N=39L=280.7636225 mf=5.28559 Hz
23.141HoZ=67N=40L=561.5272450 mf=2.64279 Hz
23.141HoZ=67N=41L=1123.0544901 mf=1.32140 Hz
23.141HoZ=67N=42L=2246.1089802 mf=0.66070 Hz
23.141HoZ=67N=43L=4492.2179603 mf=0.33035 Hz
23.141HoZ=67N=44L=8984.4359206 mf=0.16517 Hz
23.141HoZ=67N=45L=17968.8718413 mf=0.08259 Hz
23.141HoZ=67N=46L=35937.7436825 mf=0.04129 Hz
23.141HoZ=67N=47L=71875.4873650 mf=0.02065 Hz
23.141HoZ=67N=48L=143750.9747301 mf=0.01032 Hz
23.141HoZ=67N=49L=287501.9494602 mf=0.00516 Hz
23.141HoZ=67N=50L=575003.8989203 mf=0.00258 Hz
23.141HoZ=67N=51L=1150007.7978407 mf=0.00129 Hz
23.141HoZ=67N=52L=2300015.5956814 mf=0.00065 Hz
23.141HoZ=67N=53L=4600031.1913628 mf=0.00032 Hz
23.141HoZ=67N=54L=9200062.3827255 mf=0.00016 Hz
23.141HoZ=67N=55L=18400124.7654510 mf=0.00008 Hz
23.141HoZ=67N=56L=36800249.5309020 mf=0.00004 Hz
23.141HoZ=67N=57L=73600499.0618040 mf=0.00002 Hz
23.141ErZ=68N=17L=0.0000679 mf=21843330.57201 Hz
23.141ErZ=68N=18L=0.0001359 mf=10921665.28601 Hz
23.141ErZ=68N=19L=0.0002718 mf=5460832.64300 Hz
23.141ErZ=68N=20L=0.0005435 mf=2730416.32150 Hz
23.141ErZ=68N=21L=0.0010870 mf=1365208.16075 Hz
23.141ErZ=68N=22L=0.0021740 mf=682604.08038 Hz
23.141ErZ=68N=23L=0.0043481 mf=341302.04019 Hz
23.141ErZ=68N=24L=0.0086961 mf=170651.02009 Hz
23.141ErZ=68N=25L=0.0173922 mf=85325.51005 Hz
23.141ErZ=68N=26L=0.0347844 mf=42662.75502 Hz
23.141ErZ=68N=27L=0.0695689 mf=21331.37751 Hz
23.141ErZ=68N=28L=0.1391378 mf=10665.68876 Hz
23.141ErZ=68N=29L=0.2782755 mf=5332.84438 Hz
23.141ErZ=68N=30L=0.5565510 mf=2666.42219 Hz
23.141ErZ=68N=31L=1.1131020 mf=1333.21109 Hz
23.141ErZ=68N=32L=2.2262041 mf=666.60555 Hz
23.141ErZ=68N=33L=4.4524082 mf=333.30277 Hz
23.141ErZ=68N=34L=8.9048164 mf=166.65139 Hz
23.141ErZ=68N=35L=17.8096328 mf=83.32569 Hz
23.141ErZ=68N=36L=35.6192655 mf=41.66285 Hz
23.141ErZ=68N=37L=71.2385311 mf=20.83142 Hz
23.141ErZ=68N=38L=142.4770622 mf=10.41571 Hz
23.141ErZ=68N=39L=284.9541243 mf=5.20786 Hz
23.141ErZ=68N=40L=569.9082487 mf=2.60393 Hz
23.141ErZ=68N=41L=1139.8164974 mf=1.30196 Hz
23.141ErZ=68N=42L=2279.6329948 mf=0.65098 Hz
23.141ErZ=68N=43L=4559.2659896 mf=0.32549 Hz
23.141ErZ=68N=44L=9118.5319791 mf=0.16275 Hz
23.141ErZ=68N=45L=18237.0639583 mf=0.08137 Hz
23.141ErZ=68N=46L=36474.1279166 mf=0.04069 Hz
23.141ErZ=68N=47L=72948.2558332 mf=0.02034 Hz
23.141ErZ=68N=48L=145896.5116664 mf=0.01017 Hz
23.141ErZ=68N=49L=291793.0233327 mf=0.00509 Hz
23.141ErZ=68N=50L=583586.0466654 mf=0.00254 Hz
23.141ErZ=68N=51L=1167172.0933309 mf=0.00127 Hz
23.141ErZ=68N=52L=2334344.1866617 mf=0.00064 Hz
23.141ErZ=68N=53L=4668688.3733234 mf=0.00032 Hz
23.141ErZ=68N=54L=9337376.7466468 mf=0.00016 Hz
23.141ErZ=68N=55L=18674753.4932936 mf=0.00008 Hz
23.141ErZ=68N=56L=37349506.9865871 mf=0.00004 Hz
23.141ErZ=68N=57L=74699013.9731743 mf=0.00002 Hz
23.141TmZ=69N=17L=0.0000689 mf=21526760.56372 Hz
23.141TmZ=69N=18L=0.0001379 mf=10763380.28186 Hz
23.141TmZ=69N=19L=0.0002757 mf=5381690.14093 Hz
23.141TmZ=69N=20L=0.0005515 mf=2690845.07047 Hz
23.141TmZ=69N=21L=0.0011030 mf=1345422.53523 Hz
23.141TmZ=69N=22L=0.0022060 mf=672711.26762 Hz
23.141TmZ=69N=23L=0.0044120 mf=336355.63381 Hz
23.141TmZ=69N=24L=0.0088240 mf=168177.81690 Hz
23.141TmZ=69N=25L=0.0176480 mf=84088.90845 Hz
23.141TmZ=69N=26L=0.0352960 mf=42044.45423 Hz
23.141TmZ=69N=27L=0.0705919 mf=21022.22711 Hz
23.141TmZ=69N=28L=0.1411839 mf=10511.11356 Hz
23.141TmZ=69N=29L=0.2823678 mf=5255.55678 Hz
23.141TmZ=69N=30L=0.5647356 mf=2627.77839 Hz
23.141TmZ=69N=31L=1.1294712 mf=1313.88919 Hz
23.141TmZ=69N=32L=2.2589424 mf=656.94460 Hz
23.141TmZ=69N=33L=4.5178848 mf=328.47230 Hz
23.141TmZ=69N=34L=9.0357696 mf=164.23615 Hz
23.141TmZ=69N=35L=18.0715391 mf=82.11807 Hz
23.141TmZ=69N=36L=36.1430783 mf=41.05904 Hz
23.141TmZ=69N=37L=72.2861565 mf=20.52952 Hz
23.141TmZ=69N=38L=144.5723131 mf=10.26476 Hz
23.141TmZ=69N=39L=289.1446262 mf=5.13238 Hz
23.141TmZ=69N=40L=578.2892524 mf=2.56619 Hz
23.141TmZ=69N=41L=1156.5785047 mf=1.28309 Hz
23.141TmZ=69N=42L=2313.1570094 mf=0.64155 Hz
23.141TmZ=69N=43L=4626.3140188 mf=0.32077 Hz
23.141TmZ=69N=44L=9252.6280377 mf=0.16039 Hz
23.141TmZ=69N=45L=18505.2560753 mf=0.08019 Hz
23.141TmZ=69N=46L=37010.5121507 mf=0.04010 Hz
23.141TmZ=69N=47L=74021.0243013 mf=0.02005 Hz
23.141TmZ=69N=48L=148042.0486026 mf=0.01002 Hz
23.141TmZ=69N=49L=296084.0972053 mf=0.00501 Hz
23.141TmZ=69N=50L=592168.1944105 mf=0.00251 Hz
23.141TmZ=69N=51L=1184336.3888210 mf=0.00125 Hz
23.141TmZ=69N=52L=2368672.7776420 mf=0.00063 Hz
23.141TmZ=69N=53L=4737345.5552840 mf=0.00031 Hz
23.141TmZ=69N=54L=9474691.1105681 mf=0.00016 Hz
23.141TmZ=69N=55L=18949382.2211361 mf=0.00008 Hz
23.141TmZ=69N=56L=37898764.4422722 mf=0.00004 Hz
23.141TmZ=69N=57L=75797528.8845445 mf=0.00002 Hz
23.141YbZ=70N=17L=0.0000699 mf=21219235.41281 Hz
23.141YbZ=70N=18L=0.0001399 mf=10609617.70641 Hz
23.141YbZ=70N=19L=0.0002797 mf=5304808.85320 Hz
23.141YbZ=70N=20L=0.0005595 mf=2652404.42660 Hz
23.141YbZ=70N=21L=0.0011190 mf=1326202.21330 Hz
23.141YbZ=70N=22L=0.0022380 mf=663101.10665 Hz
23.141YbZ=70N=23L=0.0044759 mf=331550.55333 Hz
23.141YbZ=70N=24L=0.0089519 mf=165775.27666 Hz
23.141YbZ=70N=25L=0.0179038 mf=82887.63833 Hz
23.141YbZ=70N=26L=0.0358075 mf=41443.81917 Hz
23.141YbZ=70N=27L=0.0716150 mf=20721.90958 Hz
23.141YbZ=70N=28L=0.1432300 mf=10360.95479 Hz
23.141YbZ=70N=29L=0.2864601 mf=5180.47740 Hz
23.141YbZ=70N=30L=0.5729202 mf=2590.23870 Hz
23.141YbZ=70N=31L=1.1458403 mf=1295.11935 Hz
23.141YbZ=70N=32L=2.2916807 mf=647.55967 Hz
23.141YbZ=70N=33L=4.5833614 mf=323.77984 Hz
23.141YbZ=70N=34L=9.1667228 mf=161.88992 Hz
23.141YbZ=70N=35L=18.3334455 mf=80.94496 Hz
23.141YbZ=70N=36L=36.6668910 mf=40.47248 Hz
23.141YbZ=70N=37L=73.3337820 mf=20.23624 Hz
23.141YbZ=70N=38L=146.6675640 mf=10.11812 Hz
23.141YbZ=70N=39L=293.3351280 mf=5.05906 Hz
23.141YbZ=70N=40L=586.6702560 mf=2.52953 Hz
23.141YbZ=70N=41L=1173.3405120 mf=1.26476 Hz
23.141YbZ=70N=42L=2346.6810240 mf=0.63238 Hz
23.141YbZ=70N=43L=4693.3620481 mf=0.31619 Hz
23.141YbZ=70N=44L=9386.7240962 mf=0.15810 Hz
23.141YbZ=70N=45L=18773.4481924 mf=0.07905 Hz
23.141YbZ=70N=46L=37546.8963847 mf=0.03952 Hz
23.141YbZ=70N=47L=75093.7927694 mf=0.01976 Hz
23.141YbZ=70N=48L=150187.5855389 mf=0.00988 Hz
23.141YbZ=70N=49L=300375.1710778 mf=0.00494 Hz
23.141YbZ=70N=50L=600750.3421556 mf=0.00247 Hz
23.141YbZ=70N=51L=1201500.6843112 mf=0.00124 Hz
23.141YbZ=70N=52L=2403001.3686223 mf=0.00062 Hz
23.141YbZ=70N=53L=4806002.7372447 mf=0.00031 Hz
23.141YbZ=70N=54L=9612005.4744893 mf=0.00015 Hz
23.141YbZ=70N=55L=19224010.9489787 mf=0.00008 Hz
23.141YbZ=70N=56L=38448021.8979573 mf=0.00004 Hz
23.141YbZ=70N=57L=76896043.7959147 mf=0.00002 Hz
23.141LuZ=71N=17L=0.0000709 mf=20920372.94221 Hz
23.141LuZ=71N=18L=0.0001419 mf=10460186.47111 Hz
23.141LuZ=71N=19L=0.0002837 mf=5230093.23555 Hz
23.141LuZ=71N=20L=0.0005675 mf=2615046.61778 Hz
23.141LuZ=71N=21L=0.0011350 mf=1307523.30889 Hz
23.141LuZ=71N=22L=0.0022699 mf=653761.65444 Hz
23.141LuZ=71N=23L=0.0045399 mf=326880.82722 Hz
23.141LuZ=71N=24L=0.0090798 mf=163440.41361 Hz
23.141LuZ=71N=25L=0.0181595 mf=81720.20681 Hz
23.141LuZ=71N=26L=0.0363190 mf=40860.10340 Hz
23.141LuZ=71N=27L=0.0726381 mf=20430.05170 Hz
23.141LuZ=71N=28L=0.1452762 mf=10215.02585 Hz
23.141LuZ=71N=29L=0.2905524 mf=5107.51293 Hz
23.141LuZ=71N=30L=0.5811047 mf=2553.75646 Hz
23.141LuZ=71N=31L=1.1622095 mf=1276.87823 Hz
23.141LuZ=71N=32L=2.3244190 mf=638.43912 Hz
23.141LuZ=71N=33L=4.6488380 mf=319.21956 Hz
23.141LuZ=71N=34L=9.2976759 mf=159.60978 Hz
23.141LuZ=71N=35L=18.5953519 mf=79.80489 Hz
23.141LuZ=71N=36L=37.1907037 mf=39.90244 Hz
23.141LuZ=71N=37L=74.3814075 mf=19.95122 Hz
23.141LuZ=71N=38L=148.7628149 mf=9.97561 Hz
23.141LuZ=71N=39L=297.5256298 mf=4.98781 Hz
23.141LuZ=71N=40L=595.0512597 mf=2.49390 Hz
23.141LuZ=71N=41L=1190.1025193 mf=1.24695 Hz
23.141LuZ=71N=42L=2380.2050387 mf=0.62348 Hz
23.141LuZ=71N=43L=4760.4100773 mf=0.31174 Hz
23.141LuZ=71N=44L=9520.8201547 mf=0.15587 Hz
23.141LuZ=71N=45L=19041.6403094 mf=0.07793 Hz
23.141LuZ=71N=46L=38083.2806188 mf=0.03897 Hz
23.141LuZ=71N=47L=76166.5612376 mf=0.01948 Hz
23.141LuZ=71N=48L=152333.1224752 mf=0.00974 Hz
23.141LuZ=71N=49L=304666.2449503 mf=0.00487 Hz
23.141LuZ=71N=50L=609332.4899007 mf=0.00244 Hz
23.141LuZ=71N=51L=1218664.9798013 mf=0.00122 Hz
23.141LuZ=71N=52L=2437329.9596027 mf=0.00061 Hz
23.141LuZ=71N=53L=4874659.9192053 mf=0.00030 Hz
23.141LuZ=71N=54L=9749319.8384106 mf=0.00015 Hz
23.141LuZ=71N=55L=19498639.6768212 mf=0.00008 Hz
23.141LuZ=71N=56L=38997279.3536424 mf=0.00004 Hz
23.141LuZ=71N=57L=77994558.7072849 mf=0.00002 Hz
23.141HfZ=72N=17L=0.0000719 mf=20629812.20690 Hz
23.141HfZ=72N=18L=0.0001439 mf=10314906.10345 Hz
23.141HfZ=72N=19L=0.0002877 mf=5157453.05173 Hz
23.141HfZ=72N=20L=0.0005755 mf=2578726.52586 Hz
23.141HfZ=72N=21L=0.0011510 mf=1289363.26293 Hz
23.141HfZ=72N=22L=0.0023019 mf=644681.63147 Hz
23.141HfZ=72N=23L=0.0046038 mf=322340.81573 Hz
23.141HfZ=72N=24L=0.0092076 mf=161170.40787 Hz
23.141HfZ=72N=25L=0.0184153 mf=80585.20393 Hz
23.141HfZ=72N=26L=0.0368306 mf=40292.60197 Hz
23.141HfZ=72N=27L=0.0736612 mf=20146.30098 Hz
23.141HfZ=72N=28L=0.1473223 mf=10073.15049 Hz
23.141HfZ=72N=29L=0.2946447 mf=5036.57525 Hz
23.141HfZ=72N=30L=0.5892893 mf=2518.28762 Hz
23.141HfZ=72N=31L=1.1785786 mf=1259.14381 Hz
23.141HfZ=72N=32L=2.3571573 mf=629.57191 Hz
23.141HfZ=72N=33L=4.7143146 mf=314.78595 Hz
23.141HfZ=72N=34L=9.4286291 mf=157.39298 Hz
23.141HfZ=72N=35L=18.8572582 mf=78.69649 Hz
23.141HfZ=72N=36L=37.7145165 mf=39.34824 Hz
23.141HfZ=72N=37L=75.4290329 mf=19.67412 Hz
23.141HfZ=72N=38L=150.8580658 mf=9.83706 Hz
23.141HfZ=72N=39L=301.7161317 mf=4.91853 Hz
23.141HfZ=72N=40L=603.4322633 mf=2.45927 Hz
23.141HfZ=72N=41L=1206.8645267 mf=1.22963 Hz
23.141HfZ=72N=42L=2413.7290533 mf=0.61482 Hz
23.141HfZ=72N=43L=4827.4581066 mf=0.30741 Hz
23.141HfZ=72N=44L=9654.9162132 mf=0.15370 Hz
23.141HfZ=72N=45L=19309.8324264 mf=0.07685 Hz
23.141HfZ=72N=46L=38619.6648529 mf=0.03843 Hz
23.141HfZ=72N=47L=77239.3297057 mf=0.01921 Hz
23.141HfZ=72N=48L=154478.6594114 mf=0.00961 Hz
23.141HfZ=72N=49L=308957.3188229 mf=0.00480 Hz
23.141HfZ=72N=50L=617914.6376457 mf=0.00240 Hz
23.141HfZ=72N=51L=1235829.2752915 mf=0.00120 Hz
23.141HfZ=72N=52L=2471658.5505830 mf=0.00060 Hz
23.141HfZ=72N=53L=4943317.1011659 mf=0.00030 Hz
23.141HfZ=72N=54L=9886634.2023319 mf=0.00015 Hz
23.141HfZ=72N=55L=19773268.4046638 mf=0.00008 Hz
23.141HfZ=72N=56L=39546536.8093275 mf=0.00004 Hz
23.141HfZ=72N=57L=79093073.6186551 mf=0.00002 Hz
23.141TaZ=73N=17L=0.0000729 mf=20347212.03968 Hz
23.141TaZ=73N=18L=0.0001459 mf=10173606.01984 Hz
23.141TaZ=73N=19L=0.0002917 mf=5086803.00992 Hz
23.141TaZ=73N=20L=0.0005835 mf=2543401.50496 Hz
23.141TaZ=73N=21L=0.0011669 mf=1271700.75248 Hz
23.141TaZ=73N=22L=0.0023339 mf=635850.37624 Hz
23.141TaZ=73N=23L=0.0046678 mf=317925.18812 Hz
23.141TaZ=73N=24L=0.0093355 mf=158962.59406 Hz
23.141TaZ=73N=25L=0.0186711 mf=79481.29703 Hz
23.141TaZ=73N=26L=0.0373421 mf=39740.64852 Hz
23.141TaZ=73N=27L=0.0746842 mf=19870.32426 Hz
23.141TaZ=73N=28L=0.1493685 mf=9935.16213 Hz
23.141TaZ=73N=29L=0.2987369 mf=4967.58106 Hz
23.141TaZ=73N=30L=0.5974739 mf=2483.79053 Hz
23.141TaZ=73N=31L=1.1949478 mf=1241.89527 Hz
23.141TaZ=73N=32L=2.3898956 mf=620.94763 Hz
23.141TaZ=73N=33L=4.7797911 mf=310.47382 Hz
23.141TaZ=73N=34L=9.5595823 mf=155.23691 Hz
23.141TaZ=73N=35L=19.1191646 mf=77.61845 Hz
23.141TaZ=73N=36L=38.2383292 mf=38.80923 Hz
23.141TaZ=73N=37L=76.4766584 mf=19.40461 Hz
23.141TaZ=73N=38L=152.9533167 mf=9.70231 Hz
23.141TaZ=73N=39L=305.9066335 mf=4.85115 Hz
23.141TaZ=73N=40L=611.8132670 mf=2.42558 Hz
23.141TaZ=73N=41L=1223.6265340 mf=1.21279 Hz
23.141TaZ=73N=42L=2447.2530679 mf=0.60639 Hz
23.141TaZ=73N=43L=4894.5061359 mf=0.30320 Hz
23.141TaZ=73N=44L=9789.0122717 mf=0.15160 Hz
23.141TaZ=73N=45L=19578.0245435 mf=0.07580 Hz
23.141TaZ=73N=46L=39156.0490869 mf=0.03790 Hz
23.141TaZ=73N=47L=78312.0981739 mf=0.01895 Hz
23.141TaZ=73N=48L=156624.1963477 mf=0.00947 Hz
23.141TaZ=73N=49L=313248.3926954 mf=0.00474 Hz
23.141TaZ=73N=50L=626496.7853908 mf=0.00237 Hz
23.141TaZ=73N=51L=1252993.5707817 mf=0.00118 Hz
23.141TaZ=73N=52L=2505987.1415633 mf=0.00059 Hz
23.141TaZ=73N=53L=5011974.2831266 mf=0.00030 Hz
23.141TaZ=73N=54L=10023948.5662532 mf=0.00015 Hz
23.141TaZ=73N=55L=20047897.1325063 mf=0.00007 Hz
23.141TaZ=73N=56L=40095794.2650126 mf=0.00004 Hz
23.141TaZ=73N=57L=80191588.5300253 mf=0.00002 Hz
23.141WZ=74N=17L=0.0000739 mf=20072249.71482 Hz
23.141WZ=74N=18L=0.0001479 mf=10036124.85741 Hz
23.141WZ=74N=19L=0.0002957 mf=5018062.42871 Hz
23.141WZ=74N=20L=0.0005915 mf=2509031.21435 Hz
23.141WZ=74N=21L=0.0011829 mf=1254515.60718 Hz
23.141WZ=74N=22L=0.0023659 mf=627257.80359 Hz
23.141WZ=74N=23L=0.0047317 mf=313628.90179 Hz
23.141WZ=74N=24L=0.0094634 mf=156814.45090 Hz
23.141WZ=74N=25L=0.0189268 mf=78407.22545 Hz
23.141WZ=74N=26L=0.0378537 mf=39203.61272 Hz
23.141WZ=74N=27L=0.0757073 mf=19601.80636 Hz
23.141WZ=74N=28L=0.1514146 mf=9800.90318 Hz
23.141WZ=74N=29L=0.3028292 mf=4900.45159 Hz
23.141WZ=74N=30L=0.6056585 mf=2450.22580 Hz
23.141WZ=74N=31L=1.2113169 mf=1225.11290 Hz
23.141WZ=74N=32L=2.4226339 mf=612.55645 Hz
23.141WZ=74N=33L=4.8452677 mf=306.27822 Hz
23.141WZ=74N=34L=9.6905355 mf=153.13911 Hz
23.141WZ=74N=35L=19.3810710 mf=76.56956 Hz
23.141WZ=74N=36L=38.7621419 mf=38.28478 Hz
23.141WZ=74N=37L=77.5242838 mf=19.14239 Hz
23.141WZ=74N=38L=155.0485677 mf=9.57119 Hz
23.141WZ=74N=39L=310.0971353 mf=4.78560 Hz
23.141WZ=74N=40L=620.1942706 mf=2.39280 Hz
23.141WZ=74N=41L=1240.3885413 mf=1.19640 Hz
23.141WZ=74N=42L=2480.7770826 mf=0.59820 Hz
23.141WZ=74N=43L=4961.5541651 mf=0.29910 Hz
23.141WZ=74N=44L=9923.1083302 mf=0.14955 Hz
23.141WZ=74N=45L=19846.2166605 mf=0.07477 Hz
23.141WZ=74N=46L=39692.4333210 mf=0.03739 Hz
23.141WZ=74N=47L=79384.8666420 mf=0.01869 Hz
23.141WZ=74N=48L=158769.7332840 mf=0.00935 Hz
23.141WZ=74N=49L=317539.4665680 mf=0.00467 Hz
23.141WZ=74N=50L=635078.9331359 mf=0.00234 Hz
23.141WZ=74N=51L=1270157.8662718 mf=0.00117 Hz
23.141WZ=74N=52L=2540315.7325436 mf=0.00058 Hz
23.141WZ=74N=53L=5080631.4650872 mf=0.00029 Hz
23.141WZ=74N=54L=10161262.9301744 mf=0.00015 Hz
23.141WZ=74N=55L=20322525.8603489 mf=0.00007 Hz
23.141WZ=74N=56L=40645051.7206978 mf=0.00004 Hz
23.141WZ=74N=57L=81290103.4413955 mf=0.00002 Hz
23.141ReZ=75N=17L=0.0000749 mf=19804619.71863 Hz
23.141ReZ=75N=18L=0.0001499 mf=9902309.85931 Hz
23.141ReZ=75N=19L=0.0002997 mf=4951154.92966 Hz
23.141ReZ=75N=20L=0.0005995 mf=2475577.46483 Hz
23.141ReZ=75N=21L=0.0011989 mf=1237788.73241 Hz
23.141ReZ=75N=22L=0.0023978 mf=618894.36621 Hz
23.141ReZ=75N=23L=0.0047956 mf=309447.18310 Hz
23.141ReZ=75N=24L=0.0095913 mf=154723.59155 Hz
23.141ReZ=75N=25L=0.0191826 mf=77361.79578 Hz
23.141ReZ=75N=26L=0.0383652 mf=38680.89789 Hz
23.141ReZ=75N=27L=0.0767304 mf=19340.44894 Hz
23.141ReZ=75N=28L=0.1534608 mf=9670.22447 Hz
23.141ReZ=75N=29L=0.3069215 mf=4835.11224 Hz
23.141ReZ=75N=30L=0.6138430 mf=2417.55612 Hz
23.141ReZ=75N=31L=1.2276861 mf=1208.77806 Hz
23.141ReZ=75N=32L=2.4553722 mf=604.38903 Hz
23.141ReZ=75N=33L=4.9107443 mf=302.19451 Hz
23.141ReZ=75N=34L=9.8214887 mf=151.09726 Hz
23.141ReZ=75N=35L=19.6429773 mf=75.54863 Hz
23.141ReZ=75N=36L=39.2859546 mf=37.77431 Hz
23.141ReZ=75N=37L=78.5719093 mf=18.88716 Hz
23.141ReZ=75N=38L=157.1438186 mf=9.44358 Hz
23.141ReZ=75N=39L=314.2876371 mf=4.72179 Hz
23.141ReZ=75N=40L=628.5752743 mf=2.36089 Hz
23.141ReZ=75N=41L=1257.1505486 mf=1.18045 Hz
23.141ReZ=75N=42L=2514.3010972 mf=0.59022 Hz
23.141ReZ=75N=43L=5028.6021944 mf=0.29511 Hz
23.141ReZ=75N=44L=10057.2043888 mf=0.14756 Hz
23.141ReZ=75N=45L=20114.4087775 mf=0.07378 Hz
23.141ReZ=75N=46L=40228.8175551 mf=0.03689 Hz
23.141ReZ=75N=47L=80457.6351101 mf=0.01844 Hz
23.141ReZ=75N=48L=160915.2702202 mf=0.00922 Hz
23.141ReZ=75N=49L=321830.5404405 mf=0.00461 Hz
23.141ReZ=75N=50L=643661.0808810 mf=0.00231 Hz
23.141ReZ=75N=51L=1287322.1617620 mf=0.00115 Hz
23.141ReZ=75N=52L=2574644.3235239 mf=0.00058 Hz
23.141ReZ=75N=53L=5149288.6470479 mf=0.00029 Hz
23.141ReZ=75N=54L=10298577.2940957 mf=0.00014 Hz
23.141ReZ=75N=55L=20597154.5881914 mf=0.00007 Hz
23.141ReZ=75N=56L=41194309.1763829 mf=0.00004 Hz
23.141ReZ=75N=57L=82388618.3527657 mf=0.00002 Hz
23.141OsZ=76N=17L=0.0000759 mf=19544032.61707 Hz
23.141OsZ=76N=18L=0.0001519 mf=9772016.30853 Hz
23.141OsZ=76N=19L=0.0003037 mf=4886008.15427 Hz
23.141OsZ=76N=20L=0.0006074 mf=2443004.07713 Hz
23.141OsZ=76N=21L=0.0012149 mf=1221502.03857 Hz
23.141OsZ=76N=22L=0.0024298 mf=610751.01928 Hz
23.141OsZ=76N=23L=0.0048596 mf=305375.50964 Hz
23.141OsZ=76N=24L=0.0097192 mf=152687.75482 Hz
23.141OsZ=76N=25L=0.0194384 mf=76343.87741 Hz
23.141OsZ=76N=26L=0.0388767 mf=38171.93871 Hz
23.141OsZ=76N=27L=0.0777535 mf=19085.96935 Hz
23.141OsZ=76N=28L=0.1555069 mf=9542.98468 Hz
23.141OsZ=76N=29L=0.3110138 mf=4771.49234 Hz
23.141OsZ=76N=30L=0.6220276 mf=2385.74617 Hz
23.141OsZ=76N=31L=1.2440552 mf=1192.87308 Hz
23.141OsZ=76N=32L=2.4881105 mf=596.43654 Hz
23.141OsZ=76N=33L=4.9762209 mf=298.21827 Hz
23.141OsZ=76N=34L=9.9524418 mf=149.10914 Hz
23.141OsZ=76N=35L=19.9048837 mf=74.55457 Hz
23.141OsZ=76N=36L=39.8097674 mf=37.27728 Hz
23.141OsZ=76N=37L=79.6195347 mf=18.63864 Hz
23.141OsZ=76N=38L=159.2390695 mf=9.31932 Hz
23.141OsZ=76N=39L=318.4781390 mf=4.65966 Hz
23.141OsZ=76N=40L=636.9562780 mf=2.32983 Hz
23.141OsZ=76N=41L=1273.9125559 mf=1.16492 Hz
23.141OsZ=76N=42L=2547.8251118 mf=0.58246 Hz
23.141OsZ=76N=43L=5095.6502236 mf=0.29123 Hz
23.141OsZ=76N=44L=10191.3004473 mf=0.14561 Hz
23.141OsZ=76N=45L=20382.6008946 mf=0.07281 Hz
23.141OsZ=76N=46L=40765.2017891 mf=0.03640 Hz
23.141OsZ=76N=47L=81530.4035783 mf=0.01820 Hz
23.141OsZ=76N=48L=163060.8071565 mf=0.00910 Hz
23.141OsZ=76N=49L=326121.6143130 mf=0.00455 Hz
23.141OsZ=76N=50L=652243.2286261 mf=0.00228 Hz
23.141OsZ=76N=51L=1304486.4572521 mf=0.00114 Hz
23.141OsZ=76N=52L=2608972.9145043 mf=0.00057 Hz
23.141OsZ=76N=53L=5217945.8290085 mf=0.00028 Hz
23.141OsZ=76N=54L=10435891.6580170 mf=0.00014 Hz
23.141OsZ=76N=55L=20871783.3160340 mf=0.00007 Hz
23.141OsZ=76N=56L=41743566.6320680 mf=0.00004 Hz
23.141OsZ=76N=57L=83487133.2641359 mf=0.00002 Hz
23.141IrZ=77N=17L=0.0000769 mf=19290214.01165 Hz
23.141IrZ=77N=18L=0.0001539 mf=9645107.00582 Hz
23.141IrZ=77N=19L=0.0003077 mf=4822553.50291 Hz
23.141IrZ=77N=20L=0.0006154 mf=2411276.75146 Hz
23.141IrZ=77N=21L=0.0012309 mf=1205638.37573 Hz
23.141IrZ=77N=22L=0.0024618 mf=602819.18786 Hz
23.141IrZ=77N=23L=0.0049235 mf=301409.59393 Hz
23.141IrZ=77N=24L=0.0098471 mf=150704.79697 Hz
23.141IrZ=77N=25L=0.0196941 mf=75352.39848 Hz
23.141IrZ=77N=26L=0.0393883 mf=37676.19924 Hz
23.141IrZ=77N=27L=0.0787765 mf=18838.09962 Hz
23.141IrZ=77N=28L=0.1575530 mf=9419.04981 Hz
23.141IrZ=77N=29L=0.3151061 mf=4709.52491 Hz
23.141IrZ=77N=30L=0.6302122 mf=2354.76245 Hz
23.141IrZ=77N=31L=1.2604244 mf=1177.38123 Hz
23.141IrZ=77N=32L=2.5208488 mf=588.69061 Hz
23.141IrZ=77N=33L=5.0416975 mf=294.34531 Hz
23.141IrZ=77N=34L=10.0833950 mf=147.17265 Hz
23.141IrZ=77N=35L=20.1667901 mf=73.58633 Hz
23.141IrZ=77N=36L=40.3335801 mf=36.79316 Hz
23.141IrZ=77N=37L=80.6671602 mf=18.39658 Hz
23.141IrZ=77N=38L=161.3343204 mf=9.19829 Hz
23.141IrZ=77N=39L=322.6686408 mf=4.59915 Hz
23.141IrZ=77N=40L=645.3372816 mf=2.29957 Hz
23.141IrZ=77N=41L=1290.6745632 mf=1.14979 Hz
23.141IrZ=77N=42L=2581.3491264 mf=0.57489 Hz
23.141IrZ=77N=43L=5162.6982529 mf=0.28745 Hz
23.141IrZ=77N=44L=10325.3965058 mf=0.14372 Hz
23.141IrZ=77N=45L=20650.7930116 mf=0.07186 Hz
23.141IrZ=77N=46L=41301.5860232 mf=0.03593 Hz
23.141IrZ=77N=47L=82603.1720464 mf=0.01797 Hz
23.141IrZ=77N=48L=165206.3440928 mf=0.00898 Hz
23.141IrZ=77N=49L=330412.6881856 mf=0.00449 Hz
23.141IrZ=77N=50L=660825.3763711 mf=0.00225 Hz
23.141IrZ=77N=51L=1321650.7527423 mf=0.00112 Hz
23.141IrZ=77N=52L=2643301.5054846 mf=0.00056 Hz
23.141IrZ=77N=53L=5286603.0109691 mf=0.00028 Hz
23.141IrZ=77N=54L=10573206.0219383 mf=0.00014 Hz
23.141IrZ=77N=55L=21146412.0438765 mf=0.00007 Hz
23.141IrZ=77N=56L=42292824.0877531 mf=0.00004 Hz
23.141IrZ=77N=57L=84585648.1755061 mf=0.00002 Hz
23.141PtZ=78N=17L=0.0000779 mf=19042903.57560 Hz
23.141PtZ=78N=18L=0.0001559 mf=9521451.78780 Hz
23.141PtZ=78N=19L=0.0003117 mf=4760725.89390 Hz
23.141PtZ=78N=20L=0.0006234 mf=2380362.94695 Hz
23.141PtZ=78N=21L=0.0012469 mf=1190181.47348 Hz
23.141PtZ=78N=22L=0.0024937 mf=595090.73674 Hz
23.141PtZ=78N=23L=0.0049875 mf=297545.36837 Hz
23.141PtZ=78N=24L=0.0099749 mf=148772.68418 Hz
23.141PtZ=78N=25L=0.0199499 mf=74386.34209 Hz
23.141PtZ=78N=26L=0.0398998 mf=37193.17105 Hz
23.141PtZ=78N=27L=0.0797996 mf=18596.58552 Hz
23.141PtZ=78N=28L=0.1595992 mf=9298.29276 Hz
23.141PtZ=78N=29L=0.3191984 mf=4649.14638 Hz
23.141PtZ=78N=30L=0.6383968 mf=2324.57319 Hz
23.141PtZ=78N=31L=1.2767935 mf=1162.28660 Hz
23.141PtZ=78N=32L=2.5535871 mf=581.14330 Hz
23.141PtZ=78N=33L=5.1071741 mf=290.57165 Hz
23.141PtZ=78N=34L=10.2143482 mf=145.28582 Hz
23.141PtZ=78N=35L=20.4286964 mf=72.64291 Hz
23.141PtZ=78N=36L=40.8573928 mf=36.32146 Hz
23.141PtZ=78N=37L=81.7147857 mf=18.16073 Hz
23.141PtZ=78N=38L=163.4295713 mf=9.08036 Hz
23.141PtZ=78N=39L=326.8591426 mf=4.54018 Hz
23.141PtZ=78N=40L=653.7182853 mf=2.27009 Hz
23.141PtZ=78N=41L=1307.4365705 mf=1.13505 Hz
23.141PtZ=78N=42L=2614.8731411 mf=0.56752 Hz
23.141PtZ=78N=43L=5229.7462822 mf=0.28376 Hz
23.141PtZ=78N=44L=10459.4925643 mf=0.14188 Hz
23.141PtZ=78N=45L=20918.9851286 mf=0.07094 Hz
23.141PtZ=78N=46L=41837.9702573 mf=0.03547 Hz
23.141PtZ=78N=47L=83675.9405145 mf=0.01774 Hz
23.141PtZ=78N=48L=167351.8810291 mf=0.00887 Hz
23.141PtZ=78N=49L=334703.7620581 mf=0.00443 Hz
23.141PtZ=78N=50L=669407.5241162 mf=0.00222 Hz
23.141PtZ=78N=51L=1338815.0482324 mf=0.00111 Hz
23.141PtZ=78N=52L=2677630.0964649 mf=0.00055 Hz
23.141PtZ=78N=53L=5355260.1929298 mf=0.00028 Hz
23.141PtZ=78N=54L=10710520.3858595 mf=0.00014 Hz
23.141PtZ=78N=55L=21421040.7717191 mf=0.00007 Hz
23.141PtZ=78N=56L=42842081.5434382 mf=0.00003 Hz
23.141PtZ=78N=57L=85684163.0868764 mf=0.00002 Hz
23.141AuZ=79N=17L=0.0000789 mf=18801854.16325 Hz
23.141AuZ=79N=18L=0.0001579 mf=9400927.08163 Hz
23.141AuZ=79N=19L=0.0003157 mf=4700463.54081 Hz
23.141AuZ=79N=20L=0.0006314 mf=2350231.77041 Hz
23.141AuZ=79N=21L=0.0012629 mf=1175115.88520 Hz
23.141AuZ=79N=22L=0.0025257 mf=587557.94260 Hz
23.141AuZ=79N=23L=0.0050514 mf=293778.97130 Hz
23.141AuZ=79N=24L=0.0101028 mf=146889.48565 Hz
23.141AuZ=79N=25L=0.0202057 mf=73444.74283 Hz
23.141AuZ=79N=26L=0.0404113 mf=36722.37141 Hz
23.141AuZ=79N=27L=0.0808227 mf=18361.18571 Hz
23.141AuZ=79N=28L=0.1616453 mf=9180.59285 Hz
23.141AuZ=79N=29L=0.3232907 mf=4590.29643 Hz
23.141AuZ=79N=30L=0.6465813 mf=2295.14821 Hz
23.141AuZ=79N=31L=1.2931627 mf=1147.57411 Hz
23.141AuZ=79N=32L=2.5863253 mf=573.78705 Hz
23.141AuZ=79N=33L=5.1726507 mf=286.89353 Hz
23.141AuZ=79N=34L=10.3453014 mf=143.44676 Hz
23.141AuZ=79N=35L=20.6906028 mf=71.72338 Hz
23.141AuZ=79N=36L=41.3812056 mf=35.86169 Hz
23.141AuZ=79N=37L=82.7624111 mf=17.93085 Hz
23.141AuZ=79N=38L=165.5248222 mf=8.96542 Hz
23.141AuZ=79N=39L=331.0496445 mf=4.48271 Hz
23.141AuZ=79N=40L=662.0992889 mf=2.24136 Hz
23.141AuZ=79N=41L=1324.1985779 mf=1.12068 Hz
23.141AuZ=79N=42L=2648.3971557 mf=0.56034 Hz
23.141AuZ=79N=43L=5296.7943114 mf=0.28017 Hz
23.141AuZ=79N=44L=10593.5886228 mf=0.14008 Hz
23.141AuZ=79N=45L=21187.1772457 mf=0.07004 Hz
23.141AuZ=79N=46L=42374.3544913 mf=0.03502 Hz
23.141AuZ=79N=47L=84748.7089827 mf=0.01751 Hz
23.141AuZ=79N=48L=169497.4179653 mf=0.00876 Hz
23.141AuZ=79N=49L=338994.8359307 mf=0.00438 Hz
23.141AuZ=79N=50L=677989.6718613 mf=0.00219 Hz
23.141AuZ=79N=51L=1355979.3437226 mf=0.00109 Hz
23.141AuZ=79N=52L=2711958.6874452 mf=0.00055 Hz
23.141AuZ=79N=53L=5423917.3748904 mf=0.00027 Hz
23.141AuZ=79N=54L=10847834.7497808 mf=0.00014 Hz
23.141AuZ=79N=55L=21695669.4995616 mf=0.00007 Hz
23.141AuZ=79N=56L=43391338.9991233 mf=0.00003 Hz
23.141AuZ=79N=57L=86782677.9982466 mf=0.00002 Hz
23.141HgZ=80N=17L=0.0000799 mf=18566830.98621 Hz
23.141HgZ=80N=18L=0.0001599 mf=9283415.49311 Hz
23.141HgZ=80N=19L=0.0003197 mf=4641707.74655 Hz
23.141HgZ=80N=20L=0.0006394 mf=2320853.87328 Hz
23.141HgZ=80N=21L=0.0012788 mf=1160426.93664 Hz
23.141HgZ=80N=22L=0.0025577 mf=580213.46832 Hz
23.141HgZ=80N=23L=0.0051154 mf=290106.73416 Hz
23.141HgZ=80N=24L=0.0102307 mf=145053.36708 Hz
23.141HgZ=80N=25L=0.0204614 mf=72526.68354 Hz
23.141HgZ=80N=26L=0.0409229 mf=36263.34177 Hz
23.141HgZ=80N=27L=0.0818457 mf=18131.67088 Hz
23.141HgZ=80N=28L=0.1636915 mf=9065.83544 Hz
23.141HgZ=80N=29L=0.3273830 mf=4532.91772 Hz
23.141HgZ=80N=30L=0.6547659 mf=2266.45886 Hz
23.141HgZ=80N=31L=1.3095318 mf=1133.22943 Hz
23.141HgZ=80N=32L=2.6190636 mf=566.61472 Hz
23.141HgZ=80N=33L=5.2381273 mf=283.30736 Hz
23.141HgZ=80N=34L=10.4762546 mf=141.65368 Hz
23.141HgZ=80N=35L=20.9525091 mf=70.82684 Hz
23.141HgZ=80N=36L=41.9050183 mf=35.41342 Hz
23.141HgZ=80N=37L=83.8100366 mf=17.70671 Hz
23.141HgZ=80N=38L=167.6200731 mf=8.85335 Hz
23.141HgZ=80N=39L=335.2401463 mf=4.42668 Hz
23.141HgZ=80N=40L=670.4802926 mf=2.21334 Hz
23.141HgZ=80N=41L=1340.9605852 mf=1.10667 Hz
23.141HgZ=80N=42L=2681.9211703 mf=0.55333 Hz
23.141HgZ=80N=43L=5363.8423407 mf=0.27667 Hz
23.141HgZ=80N=44L=10727.6846813 mf=0.13833 Hz
23.141HgZ=80N=45L=21455.3693627 mf=0.06917 Hz
23.141HgZ=80N=46L=42910.7387254 mf=0.03458 Hz
23.141HgZ=80N=47L=85821.4774508 mf=0.01729 Hz
23.141HgZ=80N=48L=171642.9549016 mf=0.00865 Hz
23.141HgZ=80N=49L=343285.9098032 mf=0.00432 Hz
23.141HgZ=80N=50L=686571.8196064 mf=0.00216 Hz
23.141HgZ=80N=51L=1373143.6392128 mf=0.00108 Hz
23.141HgZ=80N=52L=2746287.2784255 mf=0.00054 Hz
23.141HgZ=80N=53L=5492574.5568511 mf=0.00027 Hz
23.141HgZ=80N=54L=10985149.1137021 mf=0.00014 Hz
23.141HgZ=80N=55L=21970298.2274042 mf=0.00007 Hz
23.141HgZ=80N=56L=43940596.4548084 mf=0.00003 Hz
23.141HgZ=80N=57L=87881192.9096168 mf=0.00002 Hz
23.141TlZ=81N=17L=0.0000809 mf=18337610.85058 Hz
23.141TlZ=81N=18L=0.0001619 mf=9168805.42529 Hz
23.141TlZ=81N=19L=0.0003237 mf=4584402.71265 Hz
23.141TlZ=81N=20L=0.0006474 mf=2292201.35632 Hz
23.141TlZ=81N=21L=0.0012948 mf=1146100.67816 Hz
23.141TlZ=81N=22L=0.0025897 mf=573050.33908 Hz
23.141TlZ=81N=23L=0.0051793 mf=286525.16954 Hz
23.141TlZ=81N=24L=0.0103586 mf=143262.58477 Hz
23.141TlZ=81N=25L=0.0207172 mf=71631.29239 Hz
23.141TlZ=81N=26L=0.0414344 mf=35815.64619 Hz
23.141TlZ=81N=27L=0.0828688 mf=17907.82310 Hz
23.141TlZ=81N=28L=0.1657376 mf=8953.91155 Hz
23.141TlZ=81N=29L=0.3314752 mf=4476.95577 Hz
23.141TlZ=81N=30L=0.6629505 mf=2238.47789 Hz
23.141TlZ=81N=31L=1.3259010 mf=1119.23894 Hz
23.141TlZ=81N=32L=2.6518019 mf=559.61947 Hz
23.141TlZ=81N=33L=5.3036039 mf=279.80974 Hz
23.141TlZ=81N=34L=10.6072078 mf=139.90487 Hz
23.141TlZ=81N=35L=21.2144155 mf=69.95243 Hz
23.141TlZ=81N=36L=42.4288310 mf=34.97622 Hz
23.141TlZ=81N=37L=84.8576620 mf=17.48811 Hz
23.141TlZ=81N=38L=169.7153241 mf=8.74405 Hz
23.141TlZ=81N=39L=339.4306481 mf=4.37203 Hz
23.141TlZ=81N=40L=678.8612962 mf=2.18601 Hz
23.141TlZ=81N=41L=1357.7225925 mf=1.09301 Hz
23.141TlZ=81N=42L=2715.4451850 mf=0.54650 Hz
23.141TlZ=81N=43L=5430.8903699 mf=0.27325 Hz
23.141TlZ=81N=44L=10861.7807399 mf=0.13663 Hz
23.141TlZ=81N=45L=21723.5614797 mf=0.06831 Hz
23.141TlZ=81N=46L=43447.1229595 mf=0.03416 Hz
23.141TlZ=81N=47L=86894.2459189 mf=0.01708 Hz
23.141TlZ=81N=48L=173788.4918379 mf=0.00854 Hz
23.141TlZ=81N=49L=347576.9836757 mf=0.00427 Hz
23.141TlZ=81N=50L=695153.9673515 mf=0.00213 Hz
23.141TlZ=81N=51L=1390307.9347029 mf=0.00107 Hz
23.141TlZ=81N=52L=2780615.8694058 mf=0.00053 Hz
23.141TlZ=81N=53L=5561231.7388117 mf=0.00027 Hz
23.141TlZ=81N=54L=11122463.4776234 mf=0.00013 Hz
23.141TlZ=81N=55L=22244926.9552467 mf=0.00007 Hz
23.141TlZ=81N=56L=44489853.9104935 mf=0.00003 Hz
23.141TlZ=81N=57L=88979707.8209870 mf=0.00002 Hz
23.141PbZ=82N=17L=0.0000819 mf=18113981.44996 Hz
23.141PbZ=82N=18L=0.0001639 mf=9056990.72498 Hz
23.141PbZ=82N=19L=0.0003277 mf=4528495.36249 Hz
23.141PbZ=82N=20L=0.0006554 mf=2264247.68125 Hz
23.141PbZ=82N=21L=0.0013108 mf=1132123.84062 Hz
23.141PbZ=82N=22L=0.0026216 mf=566061.92031 Hz
23.141PbZ=82N=23L=0.0052432 mf=283030.96016 Hz
23.141PbZ=82N=24L=0.0104865 mf=141515.48008 Hz
23.141PbZ=82N=25L=0.0209730 mf=70757.74004 Hz
23.141PbZ=82N=26L=0.0419459 mf=35378.87002 Hz
23.141PbZ=82N=27L=0.0838919 mf=17689.43501 Hz
23.141PbZ=82N=28L=0.1677838 mf=8844.71750 Hz
23.141PbZ=82N=29L=0.3355675 mf=4422.35875 Hz
23.141PbZ=82N=30L=0.6711351 mf=2211.17938 Hz
23.141PbZ=82N=31L=1.3422701 mf=1105.58969 Hz
23.141PbZ=82N=32L=2.6845402 mf=552.79484 Hz
23.141PbZ=82N=33L=5.3690805 mf=276.39742 Hz
23.141PbZ=82N=34L=10.7381609 mf=138.19871 Hz
23.141PbZ=82N=35L=21.4763219 mf=69.09936 Hz
23.141PbZ=82N=36L=42.9526437 mf=34.54968 Hz
23.141PbZ=82N=37L=85.9052875 mf=17.27484 Hz
23.141PbZ=82N=38L=171.8105750 mf=8.63742 Hz
23.141PbZ=82N=39L=343.6211499 mf=4.31871 Hz
23.141PbZ=82N=40L=687.2422999 mf=2.15935 Hz
23.141PbZ=82N=41L=1374.4845998 mf=1.07968 Hz
23.141PbZ=82N=42L=2748.9691996 mf=0.53984 Hz
23.141PbZ=82N=43L=5497.9383992 mf=0.26992 Hz
23.141PbZ=82N=44L=10995.8767984 mf=0.13496 Hz
23.141PbZ=82N=45L=21991.7535968 mf=0.06748 Hz
23.141PbZ=82N=46L=43983.5071935 mf=0.03374 Hz
23.141PbZ=82N=47L=87967.0143871 mf=0.01687 Hz
23.141PbZ=82N=48L=175934.0287741 mf=0.00843 Hz
23.141PbZ=82N=49L=351868.0575483 mf=0.00422 Hz
23.141PbZ=82N=50L=703736.1150965 mf=0.00211 Hz
23.141PbZ=82N=51L=1407472.2301931 mf=0.00105 Hz
23.141PbZ=82N=52L=2814944.4603862 mf=0.00053 Hz
23.141PbZ=82N=53L=5629888.9207723 mf=0.00026 Hz
23.141PbZ=82N=54L=11259777.8415446 mf=0.00013 Hz
23.141PbZ=82N=55L=22519555.6830893 mf=0.00007 Hz
23.141PbZ=82N=56L=45039111.3661786 mf=0.00003 Hz
23.141PbZ=82N=57L=90078222.7323572 mf=0.00002 Hz
23.141BiZ=83N=17L=0.0000829 mf=17895740.70960 Hz
23.141BiZ=83N=18L=0.0001658 mf=8947870.35480 Hz
23.141BiZ=83N=19L=0.0003317 mf=4473935.17740 Hz
23.141BiZ=83N=20L=0.0006634 mf=2236967.58870 Hz
23.141BiZ=83N=21L=0.0013268 mf=1118483.79435 Hz
23.141BiZ=83N=22L=0.0026536 mf=559241.89718 Hz
23.141BiZ=83N=23L=0.0053072 mf=279620.94859 Hz
23.141BiZ=83N=24L=0.0106144 mf=139810.47429 Hz
23.141BiZ=83N=25L=0.0212287 mf=69905.23715 Hz
23.141BiZ=83N=26L=0.0424575 mf=34952.61857 Hz
23.141BiZ=83N=27L=0.0849150 mf=17476.30929 Hz
23.141BiZ=83N=28L=0.1698299 mf=8738.15464 Hz
23.141BiZ=83N=29L=0.3396598 mf=4369.07732 Hz
23.141BiZ=83N=30L=0.6793196 mf=2184.53866 Hz
23.141BiZ=83N=31L=1.3586393 mf=1092.26933 Hz
23.141BiZ=83N=32L=2.7172785 mf=546.13467 Hz
23.141BiZ=83N=33L=5.4345571 mf=273.06733 Hz
23.141BiZ=83N=34L=10.8691141 mf=136.53367 Hz
23.141BiZ=83N=35L=21.7382282 mf=68.26683 Hz
23.141BiZ=83N=36L=43.4764565 mf=34.13342 Hz
23.141BiZ=83N=37L=86.9529129 mf=17.06671 Hz
23.141BiZ=83N=38L=173.9058259 mf=8.53335 Hz
23.141BiZ=83N=39L=347.8116518 mf=4.26668 Hz
23.141BiZ=83N=40L=695.6233036 mf=2.13334 Hz
23.141BiZ=83N=41L=1391.2466071 mf=1.06667 Hz
23.141BiZ=83N=42L=2782.4932142 mf=0.53333 Hz
23.141BiZ=83N=43L=5564.9864285 mf=0.26667 Hz
23.141BiZ=83N=44L=11129.9728569 mf=0.13333 Hz
23.141BiZ=83N=45L=22259.9457138 mf=0.06667 Hz
23.141BiZ=83N=46L=44519.8914276 mf=0.03333 Hz
23.141BiZ=83N=47L=89039.7828552 mf=0.01667 Hz
23.141BiZ=83N=48L=178079.5657104 mf=0.00833 Hz
23.141BiZ=83N=49L=356159.1314208 mf=0.00417 Hz
23.141BiZ=83N=50L=712318.2628416 mf=0.00208 Hz
23.141BiZ=83N=51L=1424636.5256832 mf=0.00104 Hz
23.141BiZ=83N=52L=2849273.0513665 mf=0.00052 Hz
23.141BiZ=83N=53L=5698546.1027330 mf=0.00026 Hz
23.141BiZ=83N=54L=11397092.2054659 mf=0.00013 Hz
23.141BiZ=83N=55L=22794184.4109318 mf=0.00007 Hz
23.141BiZ=83N=56L=45588368.8218637 mf=0.00003 Hz
23.141BiZ=83N=57L=91176737.6437274 mf=0.00002 Hz
23.141PoZ=84N=17L=0.0000839 mf=17682696.17735 Hz
23.141PoZ=84N=18L=0.0001678 mf=8841348.08867 Hz
23.141PoZ=84N=19L=0.0003357 mf=4420674.04434 Hz
23.141PoZ=84N=20L=0.0006714 mf=2210337.02217 Hz
23.141PoZ=84N=21L=0.0013428 mf=1105168.51108 Hz
23.141PoZ=84N=22L=0.0026856 mf=552584.25554 Hz
23.141PoZ=84N=23L=0.0053711 mf=276292.12777 Hz
23.141PoZ=84N=24L=0.0107423 mf=138146.06389 Hz
23.141PoZ=84N=25L=0.0214845 mf=69073.03194 Hz
23.141PoZ=84N=26L=0.0429690 mf=34536.51597 Hz
23.141PoZ=84N=27L=0.0859380 mf=17268.25799 Hz
23.141PoZ=84N=28L=0.1718761 mf=8634.12899 Hz
23.141PoZ=84N=29L=0.3437521 mf=4317.06450 Hz
23.141PoZ=84N=30L=0.6875042 mf=2158.53225 Hz
23.141PoZ=84N=31L=1.3750084 mf=1079.26612 Hz
23.141PoZ=84N=32L=2.7500168 mf=539.63306 Hz
23.141PoZ=84N=33L=5.5000337 mf=269.81653 Hz
23.141PoZ=84N=34L=11.0000673 mf=134.90827 Hz
23.141PoZ=84N=35L=22.0001346 mf=67.45413 Hz
23.141PoZ=84N=36L=44.0002692 mf=33.72707 Hz
23.141PoZ=84N=37L=88.0005384 mf=16.86353 Hz
23.141PoZ=84N=38L=176.0010768 mf=8.43177 Hz
23.141PoZ=84N=39L=352.0021536 mf=4.21588 Hz
23.141PoZ=84N=40L=704.0043072 mf=2.10794 Hz
23.141PoZ=84N=41L=1408.0086144 mf=1.05397 Hz
23.141PoZ=84N=42L=2816.0172289 mf=0.52699 Hz
23.141PoZ=84N=43L=5632.0344577 mf=0.26349 Hz
23.141PoZ=84N=44L=11264.0689154 mf=0.13175 Hz
23.141PoZ=84N=45L=22528.1378308 mf=0.06587 Hz
23.141PoZ=84N=46L=45056.2756617 mf=0.03294 Hz
23.141PoZ=84N=47L=90112.5513233 mf=0.01647 Hz
23.141PoZ=84N=48L=180225.1026467 mf=0.00823 Hz
23.141PoZ=84N=49L=360450.2052934 mf=0.00412 Hz
23.141PoZ=84N=50L=720900.4105867 mf=0.00206 Hz
23.141PoZ=84N=51L=1441800.8211734 mf=0.00103 Hz
23.141PoZ=84N=52L=2883601.6423468 mf=0.00051 Hz
23.141PoZ=84N=53L=5767203.2846936 mf=0.00026 Hz
23.141PoZ=84N=54L=11534406.5693872 mf=0.00013 Hz
23.141PoZ=84N=55L=23068813.1387744 mf=0.00006 Hz
23.141PoZ=84N=56L=46137626.2775488 mf=0.00003 Hz
23.141PoZ=84N=57L=92275252.5550976 mf=0.00002 Hz
23.141AtZ=85N=17L=0.0000849 mf=17474664.45761 Hz
23.141AtZ=85N=18L=0.0001698 mf=8737332.22881 Hz
23.141AtZ=85N=19L=0.0003397 mf=4368666.11440 Hz
23.141AtZ=85N=20L=0.0006794 mf=2184333.05720 Hz
23.141AtZ=85N=21L=0.0013588 mf=1092166.52860 Hz
23.141AtZ=85N=22L=0.0027175 mf=546083.26430 Hz
23.141AtZ=85N=23L=0.0054351 mf=273041.63215 Hz
23.141AtZ=85N=24L=0.0108701 mf=136520.81608 Hz
23.141AtZ=85N=25L=0.0217403 mf=68260.40804 Hz
23.141AtZ=85N=26L=0.0434805 mf=34130.20402 Hz
23.141AtZ=85N=27L=0.0869611 mf=17065.10201 Hz
23.141AtZ=85N=28L=0.1739222 mf=8532.55100 Hz
23.141AtZ=85N=29L=0.3478444 mf=4266.27550 Hz
23.141AtZ=85N=30L=0.6956888 mf=2133.13775 Hz
23.141AtZ=85N=31L=1.3913776 mf=1066.56888 Hz
23.141AtZ=85N=32L=2.7827551 mf=533.28444 Hz
23.141AtZ=85N=33L=5.5655102 mf=266.64222 Hz
23.141AtZ=85N=34L=11.1310205 mf=133.32111 Hz
23.141AtZ=85N=35L=22.2620410 mf=66.66055 Hz
23.141AtZ=85N=36L=44.5240819 mf=33.33028 Hz
23.141AtZ=85N=37L=89.0481639 mf=16.66514 Hz
23.141AtZ=85N=38L=178.0963277 mf=8.33257 Hz
23.141AtZ=85N=39L=356.1926554 mf=4.16628 Hz
23.141AtZ=85N=40L=712.3853109 mf=2.08314 Hz
23.141AtZ=85N=41L=1424.7706217 mf=1.04157 Hz
23.141AtZ=85N=42L=2849.5412435 mf=0.52079 Hz
23.141AtZ=85N=43L=5699.0824870 mf=0.26039 Hz
23.141AtZ=85N=44L=11398.1649739 mf=0.13020 Hz
23.141AtZ=85N=45L=22796.3299479 mf=0.06510 Hz
23.141AtZ=85N=46L=45592.6598957 mf=0.03255 Hz
23.141AtZ=85N=47L=91185.3197915 mf=0.01627 Hz
23.141AtZ=85N=48L=182370.6395829 mf=0.00814 Hz
23.141AtZ=85N=49L=364741.2791659 mf=0.00407 Hz
23.141AtZ=85N=50L=729482.5583318 mf=0.00203 Hz
23.141AtZ=85N=51L=1458965.1166636 mf=0.00102 Hz
23.141AtZ=85N=52L=2917930.2333271 mf=0.00051 Hz
23.141AtZ=85N=53L=5835860.4666542 mf=0.00025 Hz
23.141AtZ=85N=54L=11671720.9333085 mf=0.00013 Hz
23.141AtZ=85N=55L=23343441.8666170 mf=0.00006 Hz
23.141AtZ=85N=56L=46686883.7332339 mf=0.00003 Hz
23.141AtZ=85N=57L=93373767.4664678 mf=0.00002 Hz
23.141RnZ=86N=17L=0.0000859 mf=17271470.68485 Hz
23.141RnZ=86N=18L=0.0001718 mf=8635735.34242 Hz
23.141RnZ=86N=19L=0.0003437 mf=4317867.67121 Hz
23.141RnZ=86N=20L=0.0006874 mf=2158933.83561 Hz
23.141RnZ=86N=21L=0.0013748 mf=1079466.91780 Hz
23.141RnZ=86N=22L=0.0027495 mf=539733.45890 Hz
23.141RnZ=86N=23L=0.0054990 mf=269866.72945 Hz
23.141RnZ=86N=24L=0.0109980 mf=134933.36473 Hz
23.141RnZ=86N=25L=0.0219960 mf=67466.68236 Hz
23.141RnZ=86N=26L=0.0439921 mf=33733.34118 Hz
23.141RnZ=86N=27L=0.0879842 mf=16866.67059 Hz
23.141RnZ=86N=28L=0.1759683 mf=8433.33530 Hz
23.141RnZ=86N=29L=0.3519367 mf=4216.66765 Hz
23.141RnZ=86N=30L=0.7038734 mf=2108.33382 Hz
23.141RnZ=86N=31L=1.4077467 mf=1054.16691 Hz
23.141RnZ=86N=32L=2.8154934 mf=527.08346 Hz
23.141RnZ=86N=33L=5.6309868 mf=263.54173 Hz
23.141RnZ=86N=34L=11.2619737 mf=131.77086 Hz
23.141RnZ=86N=35L=22.5239473 mf=65.88543 Hz
23.141RnZ=86N=36L=45.0478947 mf=32.94272 Hz
23.141RnZ=86N=37L=90.0957893 mf=16.47136 Hz
23.141RnZ=86N=38L=180.1915786 mf=8.23568 Hz
23.141RnZ=86N=39L=360.3831573 mf=4.11784 Hz
23.141RnZ=86N=40L=720.7663145 mf=2.05892 Hz
23.141RnZ=86N=41L=1441.5326291 mf=1.02946 Hz
23.141RnZ=86N=42L=2883.0652581 mf=0.51473 Hz
23.141RnZ=86N=43L=5766.1305162 mf=0.25736 Hz
23.141RnZ=86N=44L=11532.2610325 mf=0.12868 Hz
23.141RnZ=86N=45L=23064.5220649 mf=0.06434 Hz
23.141RnZ=86N=46L=46129.0441298 mf=0.03217 Hz
23.141RnZ=86N=47L=92258.0882596 mf=0.01609 Hz
23.141RnZ=86N=48L=184516.1765192 mf=0.00804 Hz
23.141RnZ=86N=49L=369032.3530384 mf=0.00402 Hz
23.141RnZ=86N=50L=738064.7060769 mf=0.00201 Hz
23.141RnZ=86N=51L=1476129.4121537 mf=0.00101 Hz
23.141RnZ=86N=52L=2952258.8243074 mf=0.00050 Hz
23.141RnZ=86N=53L=5904517.6486149 mf=0.00025 Hz
23.141RnZ=86N=54L=11809035.2972298 mf=0.00013 Hz
23.141RnZ=86N=55L=23618070.5944595 mf=0.00006 Hz
23.141RnZ=86N=56L=47236141.1889190 mf=0.00003 Hz
23.141RnZ=86N=57L=94472282.3778380 mf=0.00002 Hz
23.141FrZ=87N=17L=0.0000869 mf=17072948.03330 Hz
23.141FrZ=87N=18L=0.0001738 mf=8536474.01665 Hz
23.141FrZ=87N=19L=0.0003477 mf=4268237.00832 Hz
23.141FrZ=87N=20L=0.0006954 mf=2134118.50416 Hz
23.141FrZ=87N=21L=0.0013907 mf=1067059.25208 Hz
23.141FrZ=87N=22L=0.0027815 mf=533529.62604 Hz
23.141FrZ=87N=23L=0.0055630 mf=266764.81302 Hz
23.141FrZ=87N=24L=0.0111259 mf=133382.40651 Hz
23.141FrZ=87N=25L=0.0222518 mf=66691.20326 Hz
23.141FrZ=87N=26L=0.0445036 mf=33345.60163 Hz
23.141FrZ=87N=27L=0.0890072 mf=16672.80081 Hz
23.141FrZ=87N=28L=0.1780145 mf=8336.40041 Hz
23.141FrZ=87N=29L=0.3560290 mf=4168.20020 Hz
23.141FrZ=87N=30L=0.7120579 mf=2084.10010 Hz
23.141FrZ=87N=31L=1.4241159 mf=1042.05005 Hz
23.141FrZ=87N=32L=2.8482317 mf=521.02503 Hz
23.141FrZ=87N=33L=5.6964634 mf=260.51251 Hz
23.141FrZ=87N=34L=11.3929268 mf=130.25626 Hz
23.141FrZ=87N=35L=22.7858537 mf=65.12813 Hz
23.141FrZ=87N=36L=45.5717074 mf=32.56406 Hz
23.141FrZ=87N=37L=91.1434148 mf=16.28203 Hz
23.141FrZ=87N=38L=182.2868295 mf=8.14102 Hz
23.141FrZ=87N=39L=364.5736591 mf=4.07051 Hz
23.141FrZ=87N=40L=729.1473182 mf=2.03525 Hz
23.141FrZ=87N=41L=1458.2946364 mf=1.01763 Hz
23.141FrZ=87N=42L=2916.5892727 mf=0.50881 Hz
23.141FrZ=87N=43L=5833.1785455 mf=0.25441 Hz
23.141FrZ=87N=44L=11666.3570910 mf=0.12720 Hz
23.141FrZ=87N=45L=23332.7141819 mf=0.06360 Hz
23.141FrZ=87N=46L=46665.4283639 mf=0.03180 Hz
23.141FrZ=87N=47L=93330.8567277 mf=0.01590 Hz
23.141FrZ=87N=48L=186661.7134555 mf=0.00795 Hz
23.141FrZ=87N=49L=373323.4269110 mf=0.00398 Hz
23.141FrZ=87N=50L=746646.8538219 mf=0.00199 Hz
23.141FrZ=87N=51L=1493293.7076439 mf=0.00099 Hz
23.141FrZ=87N=52L=2986587.4152878 mf=0.00050 Hz
23.141FrZ=87N=53L=5973174.8305755 mf=0.00025 Hz
23.141FrZ=87N=54L=11946349.6611510 mf=0.00012 Hz
23.141FrZ=87N=55L=23892699.3223021 mf=0.00006 Hz
23.141FrZ=87N=56L=47785398.6446041 mf=0.00003 Hz
23.141FrZ=87N=57L=95570797.2892082 mf=0.00002 Hz
23.141RaZ=88N=17L=0.0000879 mf=16878937.26019 Hz
23.141RaZ=88N=18L=0.0001758 mf=8439468.63010 Hz
23.141RaZ=88N=19L=0.0003517 mf=4219734.31505 Hz
23.141RaZ=88N=20L=0.0007034 mf=2109867.15752 Hz
23.141RaZ=88N=21L=0.0014067 mf=1054933.57876 Hz
23.141RaZ=88N=22L=0.0028134 mf=527466.78938 Hz
23.141RaZ=88N=23L=0.0056269 mf=263733.39469 Hz
23.141RaZ=88N=24L=0.0112538 mf=131866.69735 Hz
23.141RaZ=88N=25L=0.0225076 mf=65933.34867 Hz
23.141RaZ=88N=26L=0.0450152 mf=32966.67434 Hz
23.141RaZ=88N=27L=0.0900303 mf=16483.33717 Hz
23.141RaZ=88N=28L=0.1800606 mf=8241.66858 Hz
23.141RaZ=88N=29L=0.3601213 mf=4120.83429 Hz
23.141RaZ=88N=30L=0.7202425 mf=2060.41715 Hz
23.141RaZ=88N=31L=1.4404850 mf=1030.20857 Hz
23.141RaZ=88N=32L=2.8809700 mf=515.10429 Hz
23.141RaZ=88N=33L=5.7619400 mf=257.55214 Hz
23.141RaZ=88N=34L=11.5238800 mf=128.77607 Hz
23.141RaZ=88N=35L=23.0477601 mf=64.38804 Hz
23.141RaZ=88N=36L=46.0955201 mf=32.19402 Hz
23.141RaZ=88N=37L=92.1910402 mf=16.09701 Hz
23.141RaZ=88N=38L=184.3820805 mf=8.04850 Hz
23.141RaZ=88N=39L=368.7641609 mf=4.02425 Hz
23.141RaZ=88N=40L=737.5283218 mf=2.01213 Hz
23.141RaZ=88N=41L=1475.0566437 mf=1.00606 Hz
23.141RaZ=88N=42L=2950.1132874 mf=0.50303 Hz
23.141RaZ=88N=43L=5900.2265747 mf=0.25152 Hz
23.141RaZ=88N=44L=11800.4531495 mf=0.12576 Hz
23.141RaZ=88N=45L=23600.9062990 mf=0.06288 Hz
23.141RaZ=88N=46L=47201.8125979 mf=0.03144 Hz
23.141RaZ=88N=47L=94403.6251959 mf=0.01572 Hz
23.141RaZ=88N=48L=188807.2503918 mf=0.00786 Hz
23.141RaZ=88N=49L=377614.5007835 mf=0.00393 Hz
23.141RaZ=88N=50L=755229.0015670 mf=0.00196 Hz
23.141RaZ=88N=51L=1510458.0031340 mf=0.00098 Hz
23.141RaZ=88N=52L=3020916.0062681 mf=0.00049 Hz
23.141RaZ=88N=53L=6041832.0125362 mf=0.00025 Hz
23.141RaZ=88N=54L=12083664.0250723 mf=0.00012 Hz
23.141RaZ=88N=55L=24167328.0501446 mf=0.00006 Hz
23.141RaZ=88N=56L=48334656.1002892 mf=0.00003 Hz
23.141RaZ=88N=57L=96669312.2005784 mf=0.00002 Hz
23.141AcZ=89N=17L=0.0000889 mf=16689286.27974 Hz
23.141AcZ=89N=18L=0.0001778 mf=8344643.13987 Hz
23.141AcZ=89N=19L=0.0003557 mf=4172321.56994 Hz
23.141AcZ=89N=20L=0.0007114 mf=2086160.78497 Hz
23.141AcZ=89N=21L=0.0014227 mf=1043080.39248 Hz
23.141AcZ=89N=22L=0.0028454 mf=521540.19624 Hz
23.141AcZ=89N=23L=0.0056908 mf=260770.09812 Hz
23.141AcZ=89N=24L=0.0113817 mf=130385.04906 Hz
23.141AcZ=89N=25L=0.0227633 mf=65192.52453 Hz
23.141AcZ=89N=26L=0.0455267 mf=32596.26227 Hz
23.141AcZ=89N=27L=0.0910534 mf=16298.13113 Hz
23.141AcZ=89N=28L=0.1821068 mf=8149.06557 Hz
23.141AcZ=89N=29L=0.3642135 mf=4074.53278 Hz
23.141AcZ=89N=30L=0.7284271 mf=2037.26639 Hz
23.141AcZ=89N=31L=1.4568542 mf=1018.63320 Hz
23.141AcZ=89N=32L=2.9137083 mf=509.31660 Hz
23.141AcZ=89N=33L=5.8274166 mf=254.65830 Hz
23.141AcZ=89N=34L=11.6548332 mf=127.32915 Hz
23.141AcZ=89N=35L=23.3096664 mf=63.66457 Hz
23.141AcZ=89N=36L=46.6193328 mf=31.83229 Hz
23.141AcZ=89N=37L=93.2386657 mf=15.91614 Hz
23.141AcZ=89N=38L=186.4773314 mf=7.95807 Hz
23.141AcZ=89N=39L=372.9546628 mf=3.97904 Hz
23.141AcZ=89N=40L=745.9093255 mf=1.98952 Hz
23.141AcZ=89N=41L=1491.8186510 mf=0.99476 Hz
23.141AcZ=89N=42L=2983.6373020 mf=0.49738 Hz
23.141AcZ=89N=43L=5967.2746040 mf=0.24869 Hz
23.141AcZ=89N=44L=11934.5492080 mf=0.12434 Hz
23.141AcZ=89N=45L=23869.0984160 mf=0.06217 Hz
23.141AcZ=89N=46L=47738.1968320 mf=0.03109 Hz
23.141AcZ=89N=47L=95476.3936640 mf=0.01554 Hz
23.141AcZ=89N=48L=190952.7873280 mf=0.00777 Hz
23.141AcZ=89N=49L=381905.5746560 mf=0.00389 Hz
23.141AcZ=89N=50L=763811.1493121 mf=0.00194 Hz
23.141AcZ=89N=51L=1527622.2986242 mf=0.00097 Hz
23.141AcZ=89N=52L=3055244.5972484 mf=0.00049 Hz
23.141AcZ=89N=53L=6110489.1944968 mf=0.00024 Hz
23.141AcZ=89N=54L=12220978.3889936 mf=0.00012 Hz
23.141AcZ=89N=55L=24441956.7779872 mf=0.00006 Hz
23.141AcZ=89N=56L=48883913.5559743 mf=0.00003 Hz
23.141AcZ=89N=57L=97767827.1119487 mf=0.00002 Hz
23.141ThZ=90N=17L=0.0000899 mf=16503849.76552 Hz
23.141ThZ=90N=18L=0.0001798 mf=8251924.88276 Hz
23.141ThZ=90N=19L=0.0003597 mf=4125962.44138 Hz
23.141ThZ=90N=20L=0.0007193 mf=2062981.22069 Hz
23.141ThZ=90N=21L=0.0014387 mf=1031490.61035 Hz
23.141ThZ=90N=22L=0.0028774 mf=515745.30517 Hz
23.141ThZ=90N=23L=0.0057548 mf=257872.65259 Hz
23.141ThZ=90N=24L=0.0115096 mf=128936.32629 Hz
23.141ThZ=90N=25L=0.0230191 mf=64468.16315 Hz
23.141ThZ=90N=26L=0.0460382 mf=32234.08157 Hz
23.141ThZ=90N=27L=0.0920765 mf=16117.04079 Hz
23.141ThZ=90N=28L=0.1841529 mf=8058.52039 Hz
23.141ThZ=90N=29L=0.3683058 mf=4029.26020 Hz
23.141ThZ=90N=30L=0.7366116 mf=2014.63010 Hz
23.141ThZ=90N=31L=1.4732233 mf=1007.31505 Hz
23.141ThZ=90N=32L=2.9464466 mf=503.65752 Hz
23.141ThZ=90N=33L=5.8928932 mf=251.82876 Hz
23.141ThZ=90N=34L=11.7857864 mf=125.91438 Hz
23.141ThZ=90N=35L=23.5715728 mf=62.95719 Hz
23.141ThZ=90N=36L=47.1431456 mf=31.47860 Hz
23.141ThZ=90N=37L=94.2862911 mf=15.73930 Hz
23.141ThZ=90N=38L=188.5725823 mf=7.86965 Hz
23.141ThZ=90N=39L=377.1451646 mf=3.93482 Hz
23.141ThZ=90N=40L=754.2903292 mf=1.96741 Hz
23.141ThZ=90N=41L=1508.5806583 mf=0.98371 Hz
23.141ThZ=90N=42L=3017.1613166 mf=0.49185 Hz
23.141ThZ=90N=43L=6034.3226333 mf=0.24593 Hz
23.141ThZ=90N=44L=12068.6452665 mf=0.12296 Hz
23.141ThZ=90N=45L=24137.2905330 mf=0.06148 Hz
23.141ThZ=90N=46L=48274.5810661 mf=0.03074 Hz
23.141ThZ=90N=47L=96549.1621321 mf=0.01537 Hz
23.141ThZ=90N=48L=193098.3242643 mf=0.00769 Hz
23.141ThZ=90N=49L=386196.6485286 mf=0.00384 Hz
23.141ThZ=90N=50L=772393.2970572 mf=0.00192 Hz
23.141ThZ=90N=51L=1544786.5941144 mf=0.00096 Hz
23.141ThZ=90N=52L=3089573.1882287 mf=0.00048 Hz
23.141ThZ=90N=53L=6179146.3764574 mf=0.00024 Hz
23.141ThZ=90N=54L=12358292.7529149 mf=0.00012 Hz
23.141ThZ=90N=55L=24716585.5058297 mf=0.00006 Hz
23.141ThZ=90N=56L=49433171.0116594 mf=0.00003 Hz
23.141ThZ=90N=57L=98866342.0233189 mf=0.00002 Hz
23.141PaZ=91N=17L=0.0000909 mf=16322488.77909 Hz
23.141PaZ=91N=18L=0.0001818 mf=8161244.38954 Hz
23.141PaZ=91N=19L=0.0003637 mf=4080622.19477 Hz
23.141PaZ=91N=20L=0.0007273 mf=2040311.09739 Hz
23.141PaZ=91N=21L=0.0014547 mf=1020155.54869 Hz
23.141PaZ=91N=22L=0.0029094 mf=510077.77435 Hz
23.141PaZ=91N=23L=0.0058187 mf=255038.88717 Hz
23.141PaZ=91N=24L=0.0116374 mf=127519.44359 Hz
23.141PaZ=91N=25L=0.0232749 mf=63759.72179 Hz
23.141PaZ=91N=26L=0.0465498 mf=31879.86090 Hz
23.141PaZ=91N=27L=0.0930995 mf=15939.93045 Hz
23.141PaZ=91N=28L=0.1861991 mf=7969.96522 Hz
23.141PaZ=91N=29L=0.3723981 mf=3984.98261 Hz
23.141PaZ=91N=30L=0.7447962 mf=1992.49131 Hz
23.141PaZ=91N=31L=1.4895924 mf=996.24565 Hz
23.141PaZ=91N=32L=2.9791849 mf=498.12283 Hz
23.141PaZ=91N=33L=5.9583698 mf=249.06141 Hz
23.141PaZ=91N=34L=11.9167396 mf=124.53071 Hz
23.141PaZ=91N=35L=23.8334792 mf=62.26535 Hz
23.141PaZ=91N=36L=47.6669583 mf=31.13268 Hz
23.141PaZ=91N=37L=95.3339166 mf=15.56634 Hz
23.141PaZ=91N=38L=190.6678332 mf=7.78317 Hz
23.141PaZ=91N=39L=381.3356664 mf=3.89158 Hz
23.141PaZ=91N=40L=762.6713328 mf=1.94579 Hz
23.141PaZ=91N=41L=1525.3426656 mf=0.97290 Hz
23.141PaZ=91N=42L=3050.6853313 mf=0.48645 Hz
23.141PaZ=91N=43L=6101.3706625 mf=0.24322 Hz
23.141PaZ=91N=44L=12202.7413250 mf=0.12161 Hz
23.141PaZ=91N=45L=24405.4826501 mf=0.06081 Hz
23.141PaZ=91N=46L=48810.9653001 mf=0.03040 Hz
23.141PaZ=91N=47L=97621.9306003 mf=0.01520 Hz
23.141PaZ=91N=48L=195243.8612006 mf=0.00760 Hz
23.141PaZ=91N=49L=390487.7224011 mf=0.00380 Hz
23.141PaZ=91N=50L=780975.4448023 mf=0.00190 Hz
23.141PaZ=91N=51L=1561950.8896045 mf=0.00095 Hz
23.141PaZ=91N=52L=3123901.7792090 mf=0.00048 Hz
23.141PaZ=91N=53L=6247803.5584181 mf=0.00024 Hz
23.141PaZ=91N=54L=12495607.1168361 mf=0.00012 Hz
23.141PaZ=91N=55L=24991214.2336723 mf=0.00006 Hz
23.141PaZ=91N=56L=49982428.4673445 mf=0.00003 Hz
23.141PaZ=91N=57L=99964856.9346891 mf=0.00001 Hz
23.141UZ=92N=17L=0.0000919 mf=16145070.42279 Hz
23.141UZ=92N=18L=0.0001838 mf=8072535.21140 Hz
23.141UZ=92N=19L=0.0003677 mf=4036267.60570 Hz
23.141UZ=92N=20L=0.0007353 mf=2018133.80285 Hz
23.141UZ=92N=21L=0.0014707 mf=1009066.90142 Hz
23.141UZ=92N=22L=0.0029413 mf=504533.45071 Hz
23.141UZ=92N=23L=0.0058827 mf=252266.72536 Hz
23.141UZ=92N=24L=0.0117653 mf=126133.36268 Hz
23.141UZ=92N=25L=0.0235306 mf=63066.68134 Hz
23.141UZ=92N=26L=0.0470613 mf=31533.34067 Hz
23.141UZ=92N=27L=0.0941226 mf=15766.67033 Hz
23.141UZ=92N=28L=0.1882452 mf=7883.33517 Hz
23.141UZ=92N=29L=0.3764904 mf=3941.66758 Hz
23.141UZ=92N=30L=0.7529808 mf=1970.83379 Hz
23.141UZ=92N=31L=1.5059616 mf=985.41690 Hz
23.141UZ=92N=32L=3.0119232 mf=492.70845 Hz
23.141UZ=92N=33L=6.0238464 mf=246.35422 Hz
23.141UZ=92N=34L=12.0476928 mf=123.17711 Hz
23.141UZ=92N=35L=24.0953855 mf=61.58856 Hz
23.141UZ=92N=36L=48.1907710 mf=30.79428 Hz
23.141UZ=92N=37L=96.3815421 mf=15.39714 Hz
23.141UZ=92N=38L=192.7630841 mf=7.69857 Hz
23.141UZ=92N=39L=385.5261682 mf=3.84928 Hz
23.141UZ=92N=40L=771.0523365 mf=1.92464 Hz
23.141UZ=92N=41L=1542.1046729 mf=0.96232 Hz
23.141UZ=92N=42L=3084.2093459 mf=0.48116 Hz
23.141UZ=92N=43L=6168.4186918 mf=0.24058 Hz
23.141UZ=92N=44L=12336.8373836 mf=0.12029 Hz
23.141UZ=92N=45L=24673.6747671 mf=0.06015 Hz
23.141UZ=92N=46L=49347.3495342 mf=0.03007 Hz
23.141UZ=92N=47L=98694.6990684 mf=0.01504 Hz
23.141UZ=92N=48L=197389.3981368 mf=0.00752 Hz
23.141UZ=92N=49L=394778.7962737 mf=0.00376 Hz
23.141UZ=92N=50L=789557.5925473 mf=0.00188 Hz
23.141UZ=92N=51L=1579115.1850947 mf=0.00094 Hz
23.141UZ=92N=52L=3158230.3701894 mf=0.00047 Hz
23.141UZ=92N=53L=6316460.7403787 mf=0.00023 Hz
23.141UZ=92N=54L=12632921.4807574 mf=0.00012 Hz
23.141UZ=92N=55L=25265842.9615148 mf=0.00006 Hz
23.141UZ=92N=56L=50531685.9230296 mf=0.00003 Hz
23.141UZ=92N=57L=101063371.8460593 mf=0.00001 Hz
23.141NpZ=93N=17L=0.0000929 mf=15971467.51502 Hz
23.141NpZ=93N=18L=0.0001858 mf=7985733.75751 Hz
23.141NpZ=93N=19L=0.0003717 mf=3992866.87876 Hz
23.141NpZ=93N=20L=0.0007433 mf=1996433.43938 Hz
23.141NpZ=93N=21L=0.0014867 mf=998216.71969 Hz
23.141NpZ=93N=22L=0.0029733 mf=499108.35984 Hz
23.141NpZ=93N=23L=0.0059466 mf=249554.17992 Hz
23.141NpZ=93N=24L=0.0118932 mf=124777.08996 Hz
23.141NpZ=93N=25L=0.0237864 mf=62388.54498 Hz
23.141NpZ=93N=26L=0.0475728 mf=31194.27249 Hz
23.141NpZ=93N=27L=0.0951457 mf=15597.13625 Hz
23.141NpZ=93N=28L=0.1902913 mf=7798.56812 Hz
23.141NpZ=93N=29L=0.3805827 mf=3899.28406 Hz
23.141NpZ=93N=30L=0.7611654 mf=1949.64203 Hz
23.141NpZ=93N=31L=1.5223307 mf=974.82102 Hz
23.141NpZ=93N=32L=3.0446615 mf=487.41051 Hz
23.141NpZ=93N=33L=6.0893230 mf=243.70525 Hz
23.141NpZ=93N=34L=12.1786459 mf=121.85263 Hz
23.141NpZ=93N=35L=24.3572919 mf=60.92631 Hz
23.141NpZ=93N=36L=48.7145838 mf=30.46316 Hz
23.141NpZ=93N=37L=97.4291675 mf=15.23158 Hz
23.141NpZ=93N=38L=194.8583350 mf=7.61579 Hz
23.141NpZ=93N=39L=389.7166701 mf=3.80789 Hz
23.141NpZ=93N=40L=779.4333401 mf=1.90395 Hz
23.141NpZ=93N=41L=1558.8666803 mf=0.95197 Hz
23.141NpZ=93N=42L=3117.7333605 mf=0.47599 Hz
23.141NpZ=93N=43L=6235.4667210 mf=0.23799 Hz
23.141NpZ=93N=44L=12470.9334421 mf=0.11900 Hz
23.141NpZ=93N=45L=24941.8668841 mf=0.05950 Hz
23.141NpZ=93N=46L=49883.7337683 mf=0.02975 Hz
23.141NpZ=93N=47L=99767.4675366 mf=0.01487 Hz
23.141NpZ=93N=48L=199534.9350731 mf=0.00744 Hz
23.141NpZ=93N=49L=399069.8701462 mf=0.00372 Hz
23.141NpZ=93N=50L=798139.7402924 mf=0.00186 Hz
23.141NpZ=93N=51L=1596279.4805848 mf=0.00093 Hz
23.141NpZ=93N=52L=3192558.9611697 mf=0.00046 Hz
23.141NpZ=93N=53L=6385117.9223393 mf=0.00023 Hz
23.141NpZ=93N=54L=12770235.8446787 mf=0.00012 Hz
23.141NpZ=93N=55L=25540471.6893574 mf=0.00006 Hz
23.141NpZ=93N=56L=51080943.3787147 mf=0.00003 Hz
23.141NpZ=93N=57L=102161886.7574295 mf=0.00001 Hz
23.141PuZ=94N=17L=0.0000939 mf=15801558.28614 Hz
23.141PuZ=94N=18L=0.0001878 mf=7900779.14307 Hz
23.141PuZ=94N=19L=0.0003757 mf=3950389.57153 Hz
23.141PuZ=94N=20L=0.0007513 mf=1975194.78577 Hz
23.141PuZ=94N=21L=0.0015026 mf=987597.39288 Hz
23.141PuZ=94N=22L=0.0030053 mf=493798.69644 Hz
23.141PuZ=94N=23L=0.0060105 mf=246899.34822 Hz
23.141PuZ=94N=24L=0.0120211 mf=123449.67411 Hz
23.141PuZ=94N=25L=0.0240422 mf=61724.83706 Hz
23.141PuZ=94N=26L=0.0480844 mf=30862.41853 Hz
23.141PuZ=94N=27L=0.0961687 mf=15431.20926 Hz
23.141PuZ=94N=28L=0.1923375 mf=7715.60463 Hz
23.141PuZ=94N=29L=0.3846750 mf=3857.80232 Hz
23.141PuZ=94N=30L=0.7693499 mf=1928.90116 Hz
23.141PuZ=94N=31L=1.5386999 mf=964.45058 Hz
23.141PuZ=94N=32L=3.0773998 mf=482.22529 Hz
23.141PuZ=94N=33L=6.1547996 mf=241.11264 Hz
23.141PuZ=94N=34L=12.3095991 mf=120.55632 Hz
23.141PuZ=94N=35L=24.6191982 mf=60.27816 Hz
23.141PuZ=94N=36L=49.2383965 mf=30.13908 Hz
23.141PuZ=94N=37L=98.4767930 mf=15.06954 Hz
23.141PuZ=94N=38L=196.9535859 mf=7.53477 Hz
23.141PuZ=94N=39L=393.9071719 mf=3.76739 Hz
23.141PuZ=94N=40L=787.8143438 mf=1.88369 Hz
23.141PuZ=94N=41L=1575.6286876 mf=0.94185 Hz
23.141PuZ=94N=42L=3151.2573751 mf=0.47092 Hz
23.141PuZ=94N=43L=6302.5147503 mf=0.23546 Hz
23.141PuZ=94N=44L=12605.0295006 mf=0.11773 Hz
23.141PuZ=94N=45L=25210.0590012 mf=0.05887 Hz
23.141PuZ=94N=46L=50420.1180023 mf=0.02943 Hz
23.141PuZ=94N=47L=100840.2360047 mf=0.01472 Hz
23.141PuZ=94N=48L=201680.4720094 mf=0.00736 Hz
23.141PuZ=94N=49L=403360.9440187 mf=0.00368 Hz
23.141PuZ=94N=50L=806721.8880375 mf=0.00184 Hz
23.141PuZ=94N=51L=1613443.7760750 mf=0.00092 Hz
23.141PuZ=94N=52L=3226887.5521500 mf=0.00046 Hz
23.141PuZ=94N=53L=6453775.1043000 mf=0.00023 Hz
23.141PuZ=94N=54L=12907550.2086000 mf=0.00011 Hz
23.141PuZ=94N=55L=25815100.4171999 mf=0.00006 Hz
23.141PuZ=94N=56L=51630200.8343999 mf=0.00003 Hz
23.141PuZ=94N=57L=103260401.6687997 mf=0.00001 Hz
23.141AmZ=95N=17L=0.0000949 mf=15635226.09365 Hz
23.141AmZ=95N=18L=0.0001898 mf=7817613.04683 Hz
23.141AmZ=95N=19L=0.0003797 mf=3908806.52341 Hz
23.141AmZ=95N=20L=0.0007593 mf=1954403.26171 Hz
23.141AmZ=95N=21L=0.0015186 mf=977201.63085 Hz
23.141AmZ=95N=22L=0.0030372 mf=488600.81543 Hz
23.141AmZ=95N=23L=0.0060745 mf=244300.40771 Hz
23.141AmZ=95N=24L=0.0121490 mf=122150.20386 Hz
23.141AmZ=95N=25L=0.0242980 mf=61075.10193 Hz
23.141AmZ=95N=26L=0.0485959 mf=30537.55096 Hz
23.141AmZ=95N=27L=0.0971918 mf=15268.77548 Hz
23.141AmZ=95N=28L=0.1943836 mf=7634.38774 Hz
23.141AmZ=95N=29L=0.3887673 mf=3817.19387 Hz
23.141AmZ=95N=30L=0.7775345 mf=1908.59694 Hz
23.141AmZ=95N=31L=1.5550690 mf=954.29847 Hz
23.141AmZ=95N=32L=3.1101381 mf=477.14923 Hz
23.141AmZ=95N=33L=6.2202762 mf=238.57462 Hz
23.141AmZ=95N=34L=12.4405523 mf=119.28731 Hz
23.141AmZ=95N=35L=24.8811046 mf=59.64365 Hz
23.141AmZ=95N=36L=49.7622092 mf=29.82183 Hz
23.141AmZ=95N=37L=99.5244184 mf=14.91091 Hz
23.141AmZ=95N=38L=199.0488369 mf=7.45546 Hz
23.141AmZ=95N=39L=398.0976737 mf=3.72773 Hz
23.141AmZ=95N=40L=796.1953474 mf=1.86386 Hz
23.141AmZ=95N=41L=1592.3906949 mf=0.93193 Hz
23.141AmZ=95N=42L=3184.7813898 mf=0.46597 Hz
23.141AmZ=95N=43L=6369.5627796 mf=0.23298 Hz
23.141AmZ=95N=44L=12739.1255591 mf=0.11649 Hz
23.141AmZ=95N=45L=25478.2511182 mf=0.05825 Hz
23.141AmZ=95N=46L=50956.5022364 mf=0.02912 Hz
23.141AmZ=95N=47L=101913.0044728 mf=0.01456 Hz
23.141AmZ=95N=48L=203826.0089456 mf=0.00728 Hz
23.141AmZ=95N=49L=407652.0178913 mf=0.00364 Hz
23.141AmZ=95N=50L=815304.0357826 mf=0.00182 Hz
23.141AmZ=95N=51L=1630608.0715652 mf=0.00091 Hz
23.141AmZ=95N=52L=3261216.1431303 mf=0.00046 Hz
23.141AmZ=95N=53L=6522432.2862606 mf=0.00023 Hz
23.141AmZ=95N=54L=13044864.5725212 mf=0.00011 Hz
23.141AmZ=95N=55L=26089729.1450425 mf=0.00006 Hz
23.141AmZ=95N=56L=52179458.2900850 mf=0.00003 Hz
23.141AmZ=95N=57L=104358916.5801699 mf=0.00001 Hz
23.141CmZ=96N=17L=0.0000959 mf=15472359.15518 Hz
23.141CmZ=96N=18L=0.0001918 mf=7736179.57759 Hz
23.141CmZ=96N=19L=0.0003837 mf=3868089.78879 Hz
23.141CmZ=96N=20L=0.0007673 mf=1934044.89440 Hz
23.141CmZ=96N=21L=0.0015346 mf=967022.44720 Hz
23.141CmZ=96N=22L=0.0030692 mf=483511.22360 Hz
23.141CmZ=96N=23L=0.0061384 mf=241755.61180 Hz
23.141CmZ=96N=24L=0.0122769 mf=120877.80590 Hz
23.141CmZ=96N=25L=0.0245537 mf=60438.90295 Hz
23.141CmZ=96N=26L=0.0491074 mf=30219.45147 Hz
23.141CmZ=96N=27L=0.0982149 mf=15109.72574 Hz
23.141CmZ=96N=28L=0.1964298 mf=7554.86287 Hz
23.141CmZ=96N=29L=0.3928595 mf=3777.43143 Hz
23.141CmZ=96N=30L=0.7857191 mf=1888.71572 Hz
23.141CmZ=96N=31L=1.5714382 mf=944.35786 Hz
23.141CmZ=96N=32L=3.1428764 mf=472.17893 Hz
23.141CmZ=96N=33L=6.2857527 mf=236.08946 Hz
23.141CmZ=96N=34L=12.5715055 mf=118.04473 Hz
23.141CmZ=96N=35L=25.1430110 mf=59.02237 Hz
23.141CmZ=96N=36L=50.2860219 mf=29.51118 Hz
23.141CmZ=96N=37L=100.5720439 mf=14.75559 Hz
23.141CmZ=96N=38L=201.1440878 mf=7.37780 Hz
23.141CmZ=96N=39L=402.2881756 mf=3.68890 Hz
23.141CmZ=96N=40L=804.5763511 mf=1.84445 Hz
23.141CmZ=96N=41L=1609.1527022 mf=0.92222 Hz
23.141CmZ=96N=42L=3218.3054044 mf=0.46111 Hz
23.141CmZ=96N=43L=6436.6108088 mf=0.23056 Hz
23.141CmZ=96N=44L=12873.2216176 mf=0.11528 Hz
23.141CmZ=96N=45L=25746.4432352 mf=0.05764 Hz
23.141CmZ=96N=46L=51492.8864705 mf=0.02882 Hz
23.141CmZ=96N=47L=102985.7729410 mf=0.01441 Hz
23.141CmZ=96N=48L=205971.5458819 mf=0.00720 Hz
23.141CmZ=96N=49L=411943.0917638 mf=0.00360 Hz
23.141CmZ=96N=50L=823886.1835277 mf=0.00180 Hz
23.141CmZ=96N=51L=1647772.3670553 mf=0.00090 Hz
23.141CmZ=96N=52L=3295544.7341106 mf=0.00045 Hz
23.141CmZ=96N=53L=6591089.4682213 mf=0.00023 Hz
23.141CmZ=96N=54L=13182178.9364425 mf=0.00011 Hz
23.141CmZ=96N=55L=26364357.8728850 mf=0.00006 Hz
23.141CmZ=96N=56L=52728715.7457701 mf=0.00003 Hz
23.141CmZ=96N=57L=105457431.4915401 mf=0.00001 Hz
23.141BkZ=97N=17L=0.0000969 mf=15312850.29791 Hz
23.141BkZ=97N=18L=0.0001938 mf=7656425.14895 Hz
23.141BkZ=97N=19L=0.0003876 mf=3828212.57448 Hz
23.141BkZ=97N=20L=0.0007753 mf=1914106.28724 Hz
23.141BkZ=97N=21L=0.0015506 mf=957053.14362 Hz
23.141BkZ=97N=22L=0.0031012 mf=478526.57181 Hz
23.141BkZ=97N=23L=0.0062024 mf=239263.28590 Hz
23.141BkZ=97N=24L=0.0124047 mf=119631.64295 Hz
23.141BkZ=97N=25L=0.0248095 mf=59815.82148 Hz
23.141BkZ=97N=26L=0.0496190 mf=29907.91074 Hz
23.141BkZ=97N=27L=0.0992380 mf=14953.95537 Hz
23.141BkZ=97N=28L=0.1984759 mf=7476.97768 Hz
23.141BkZ=97N=29L=0.3969518 mf=3738.48884 Hz
23.141BkZ=97N=30L=0.7939037 mf=1869.24442 Hz
23.141BkZ=97N=31L=1.5878073 mf=934.62221 Hz
23.141BkZ=97N=32L=3.1756147 mf=467.31111 Hz
23.141BkZ=97N=33L=6.3512293 mf=233.65555 Hz
23.141BkZ=97N=34L=12.7024587 mf=116.82778 Hz
23.141BkZ=97N=35L=25.4049173 mf=58.41389 Hz
23.141BkZ=97N=36L=50.8098347 mf=29.20694 Hz
23.141BkZ=97N=37L=101.6196693 mf=14.60347 Hz
23.141BkZ=97N=38L=203.2393387 mf=7.30174 Hz
23.141BkZ=97N=39L=406.4786774 mf=3.65087 Hz
23.141BkZ=97N=40L=812.9573548 mf=1.82543 Hz
23.141BkZ=97N=41L=1625.9147095 mf=0.91272 Hz
23.141BkZ=97N=42L=3251.8294190 mf=0.45636 Hz
23.141BkZ=97N=43L=6503.6588381 mf=0.22818 Hz
23.141BkZ=97N=44L=13007.3176761 mf=0.11409 Hz
23.141BkZ=97N=45L=26014.6353523 mf=0.05704 Hz
23.141BkZ=97N=46L=52029.2707045 mf=0.02852 Hz
23.141BkZ=97N=47L=104058.5414091 mf=0.01426 Hz
23.141BkZ=97N=48L=208117.0828182 mf=0.00713 Hz
23.141BkZ=97N=49L=416234.1656364 mf=0.00357 Hz
23.141BkZ=97N=50L=832468.3312727 mf=0.00178 Hz
23.141BkZ=97N=51L=1664936.6625455 mf=0.00089 Hz
23.141BkZ=97N=52L=3329873.3250910 mf=0.00045 Hz
23.141BkZ=97N=53L=6659746.6501819 mf=0.00022 Hz
23.141BkZ=97N=54L=13319493.3003638 mf=0.00011 Hz
23.141BkZ=97N=55L=26638986.6007276 mf=0.00006 Hz
23.141BkZ=97N=56L=53277973.2014552 mf=0.00003 Hz
23.141BkZ=97N=57L=106555946.4029103 mf=0.00001 Hz
23.141CfZ=98N=17L=0.0000979 mf=15156596.72344 Hz
23.141CfZ=98N=18L=0.0001958 mf=7578298.36172 Hz
23.141CfZ=98N=19L=0.0003916 mf=3789149.18086 Hz
23.141CfZ=98N=20L=0.0007833 mf=1894574.59043 Hz
23.141CfZ=98N=21L=0.0015666 mf=947287.29521 Hz
23.141CfZ=98N=22L=0.0031332 mf=473643.64761 Hz
23.141CfZ=98N=23L=0.0062663 mf=236821.82380 Hz
23.141CfZ=98N=24L=0.0125326 mf=118410.91190 Hz
23.141CfZ=98N=25L=0.0250653 mf=59205.45595 Hz
23.141CfZ=98N=26L=0.0501305 mf=29602.72798 Hz
23.141CfZ=98N=27L=0.1002610 mf=14801.36399 Hz
23.141CfZ=98N=28L=0.2005221 mf=7400.68199 Hz
23.141CfZ=98N=29L=0.4010441 mf=3700.34100 Hz
23.141CfZ=98N=30L=0.8020882 mf=1850.17050 Hz
23.141CfZ=98N=31L=1.6041765 mf=925.08525 Hz
23.141CfZ=98N=32L=3.2083530 mf=462.54262 Hz
23.141CfZ=98N=33L=6.4167059 mf=231.27131 Hz
23.141CfZ=98N=34L=12.8334119 mf=115.63566 Hz
23.141CfZ=98N=35L=25.6668237 mf=57.81783 Hz
23.141CfZ=98N=36L=51.3336474 mf=28.90891 Hz
23.141CfZ=98N=37L=102.6672948 mf=14.45446 Hz
23.141CfZ=98N=38L=205.3345896 mf=7.22723 Hz
23.141CfZ=98N=39L=410.6691792 mf=3.61361 Hz
23.141CfZ=98N=40L=821.3383584 mf=1.80681 Hz
23.141CfZ=98N=41L=1642.6767168 mf=0.90340 Hz
23.141CfZ=98N=42L=3285.3534337 mf=0.45170 Hz
23.141CfZ=98N=43L=6570.7068673 mf=0.22585 Hz
23.141CfZ=98N=44L=13141.4137347 mf=0.11293 Hz
23.141CfZ=98N=45L=26282.8274693 mf=0.05646 Hz
23.141CfZ=98N=46L=52565.6549386 mf=0.02823 Hz
23.141CfZ=98N=47L=105131.3098772 mf=0.01412 Hz
23.141CfZ=98N=48L=210262.6197545 mf=0.00706 Hz
23.141CfZ=98N=49L=420525.2395089 mf=0.00353 Hz
23.141CfZ=98N=50L=841050.4790178 mf=0.00176 Hz
23.141CfZ=98N=51L=1682100.9580356 mf=0.00088 Hz
23.141CfZ=98N=52L=3364201.9160713 mf=0.00044 Hz
23.141CfZ=98N=53L=6728403.8321425 mf=0.00022 Hz
23.141CfZ=98N=54L=13456807.6642851 mf=0.00011 Hz
23.141CfZ=98N=55L=26913615.3285701 mf=0.00006 Hz
23.141CfZ=98N=56L=53827230.6571403 mf=0.00003 Hz
23.141CfZ=98N=57L=107654461.3142805 mf=0.00001 Hz
23.141EsZ=99N=17L=0.0000989 mf=15003499.78684 Hz
23.141EsZ=99N=18L=0.0001978 mf=7501749.89342 Hz
23.141EsZ=99N=19L=0.0003956 mf=3750874.94671 Hz
23.141EsZ=99N=20L=0.0007913 mf=1875437.47335 Hz
23.141EsZ=99N=21L=0.0015826 mf=937718.73668 Hz
23.141EsZ=99N=22L=0.0031651 mf=468859.36834 Hz
23.141EsZ=99N=23L=0.0063303 mf=234429.68417 Hz
23.141EsZ=99N=24L=0.0126605 mf=117214.84208 Hz
23.141EsZ=99N=25L=0.0253210 mf=58607.42104 Hz
23.141EsZ=99N=26L=0.0506421 mf=29303.71052 Hz
23.141EsZ=99N=27L=0.1012841 mf=14651.85526 Hz
23.141EsZ=99N=28L=0.2025682 mf=7325.92763 Hz
23.141EsZ=99N=29L=0.4051364 mf=3662.96382 Hz
23.141EsZ=99N=30L=0.8102728 mf=1831.48191 Hz
23.141EsZ=99N=31L=1.6205456 mf=915.74095 Hz
23.141EsZ=99N=32L=3.2410913 mf=457.87048 Hz
23.141EsZ=99N=33L=6.4821825 mf=228.93524 Hz
23.141EsZ=99N=34L=12.9643650 mf=114.46762 Hz
23.141EsZ=99N=35L=25.9287301 mf=57.23381 Hz
23.141EsZ=99N=36L=51.8574601 mf=28.61690 Hz
23.141EsZ=99N=37L=103.7149203 mf=14.30845 Hz
23.141EsZ=99N=38L=207.4298405 mf=7.15423 Hz
23.141EsZ=99N=39L=414.8596810 mf=3.57711 Hz
23.141EsZ=99N=40L=829.7193621 mf=1.78856 Hz
23.141EsZ=99N=41L=1659.4387241 mf=0.89428 Hz
23.141EsZ=99N=42L=3318.8774483 mf=0.44714 Hz
23.141EsZ=99N=43L=6637.7548966 mf=0.22357 Hz
23.141EsZ=99N=44L=13275.5097932 mf=0.11178 Hz
23.141EsZ=99N=45L=26551.0195863 mf=0.05589 Hz
23.141EsZ=99N=46L=53102.0391727 mf=0.02795 Hz
23.141EsZ=99N=47L=106204.0783454 mf=0.01397 Hz
23.141EsZ=99N=48L=212408.1566907 mf=0.00699 Hz
23.141EsZ=99N=49L=424816.3133814 mf=0.00349 Hz
23.141EsZ=99N=50L=849632.6267629 mf=0.00175 Hz
23.141EsZ=99N=51L=1699265.2535258 mf=0.00087 Hz
23.141EsZ=99N=52L=3398530.5070516 mf=0.00044 Hz
23.141EsZ=99N=53L=6797061.0141032 mf=0.00022 Hz
23.141EsZ=99N=54L=13594122.0282063 mf=0.00011 Hz
23.141EsZ=99N=55L=27188244.0564127 mf=0.00005 Hz
23.141EsZ=99N=56L=54376488.1128254 mf=0.00003 Hz
23.141EsZ=99N=57L=108752976.2256508 mf=0.00001 Hz
23.141FmZ=100N=17L=0.0000999 mf=14853464.78897 Hz
23.141FmZ=100N=18L=0.0001998 mf=7426732.39448 Hz
23.141FmZ=100N=19L=0.0003996 mf=3713366.19724 Hz
23.141FmZ=100N=20L=0.0007993 mf=1856683.09862 Hz
23.141FmZ=100N=21L=0.0015985 mf=928341.54931 Hz
23.141FmZ=100N=22L=0.0031971 mf=464170.77466 Hz
23.141FmZ=100N=23L=0.0063942 mf=232085.38733 Hz
23.141FmZ=100N=24L=0.0127884 mf=116042.69366 Hz
23.141FmZ=100N=25L=0.0255768 mf=58021.34683 Hz
23.141FmZ=100N=26L=0.0511536 mf=29010.67342 Hz
23.141FmZ=100N=27L=0.1023072 mf=14505.33671 Hz
23.141FmZ=100N=28L=0.2046143 mf=7252.66835 Hz
23.141FmZ=100N=29L=0.4092287 mf=3626.33418 Hz
23.141FmZ=100N=30L=0.8184574 mf=1813.16709 Hz
23.141FmZ=100N=31L=1.6369148 mf=906.58354 Hz
23.141FmZ=100N=32L=3.2738296 mf=453.29177 Hz
23.141FmZ=100N=33L=6.5476591 mf=226.64589 Hz
23.141FmZ=100N=34L=13.0953182 mf=113.32294 Hz
23.141FmZ=100N=35L=26.1906364 mf=56.66147 Hz
23.141FmZ=100N=36L=52.3812729 mf=28.33074 Hz
23.141FmZ=100N=37L=104.7625457 mf=14.16537 Hz
23.141FmZ=100N=38L=209.5250914 mf=7.08268 Hz
23.141FmZ=100N=39L=419.0501829 mf=3.54134 Hz
23.141FmZ=100N=40L=838.1003657 mf=1.77067 Hz
23.141FmZ=100N=41L=1676.2007315 mf=0.88534 Hz
23.141FmZ=100N=42L=3352.4014629 mf=0.44267 Hz
23.141FmZ=100N=43L=6704.8029258 mf=0.22133 Hz
23.141FmZ=100N=44L=13409.6058517 mf=0.11067 Hz
23.141FmZ=100N=45L=26819.2117034 mf=0.05533 Hz
23.141FmZ=100N=46L=53638.4234067 mf=0.02767 Hz
23.141FmZ=100N=47L=107276.8468135 mf=0.01383 Hz
23.141FmZ=100N=48L=214553.6936270 mf=0.00692 Hz
23.141FmZ=100N=49L=429107.3872540 mf=0.00346 Hz
23.141FmZ=100N=50L=858214.7745080 mf=0.00173 Hz
23.141FmZ=100N=51L=1716429.5490160 mf=0.00086 Hz
23.141FmZ=100N=52L=3432859.0980319 mf=0.00043 Hz
23.141FmZ=100N=53L=6865718.1960638 mf=0.00022 Hz
23.141FmZ=100N=54L=13731436.3921276 mf=0.00011 Hz
23.141FmZ=100N=55L=27462872.7842552 mf=0.00005 Hz
23.141FmZ=100N=56L=54925745.5685105 mf=0.00003 Hz
23.141FmZ=100N=57L=109851491.1370210 mf=0.00001 Hz
23.141MdZ=101N=17L=0.0001009 mf=14706400.78116 Hz
23.141MdZ=101N=18L=0.0002018 mf=7353200.39058 Hz
23.141MdZ=101N=19L=0.0004036 mf=3676600.19529 Hz
23.141MdZ=101N=20L=0.0008073 mf=1838300.09764 Hz
23.141MdZ=101N=21L=0.0016145 mf=919150.04882 Hz
23.141MdZ=101N=22L=0.0032291 mf=459575.02441 Hz
23.141MdZ=101N=23L=0.0064581 mf=229787.51221 Hz
23.141MdZ=101N=24L=0.0129163 mf=114893.75610 Hz
23.141MdZ=101N=25L=0.0258326 mf=57446.87805 Hz
23.141MdZ=101N=26L=0.0516651 mf=28723.43903 Hz
23.141MdZ=101N=27L=0.1033302 mf=14361.71951 Hz
23.141MdZ=101N=28L=0.2066605 mf=7180.85976 Hz
23.141MdZ=101N=29L=0.4133210 mf=3590.42988 Hz
23.141MdZ=101N=30L=0.8266420 mf=1795.21494 Hz
23.141MdZ=101N=31L=1.6532839 mf=897.60747 Hz
23.141MdZ=101N=32L=3.3065678 mf=448.80373 Hz
23.141MdZ=101N=33L=6.6131357 mf=224.40187 Hz
23.141MdZ=101N=34L=13.2262714 mf=112.20093 Hz
23.141MdZ=101N=35L=26.4525428 mf=56.10047 Hz
23.141MdZ=101N=36L=52.9050856 mf=28.05023 Hz
23.141MdZ=101N=37L=105.8101712 mf=14.02512 Hz
23.141MdZ=101N=38L=211.6203423 mf=7.01256 Hz
23.141MdZ=101N=39L=423.2406847 mf=3.50628 Hz
23.141MdZ=101N=40L=846.4813694 mf=1.75314 Hz
23.141MdZ=101N=41L=1692.9627388 mf=0.87657 Hz
23.141MdZ=101N=42L=3385.9254776 mf=0.43828 Hz
23.141MdZ=101N=43L=6771.8509551 mf=0.21914 Hz
23.141MdZ=101N=44L=13543.7019102 mf=0.10957 Hz
23.141MdZ=101N=45L=27087.4038204 mf=0.05479 Hz
23.141MdZ=101N=46L=54174.8076408 mf=0.02739 Hz
23.141MdZ=101N=47L=108349.6152816 mf=0.01370 Hz
23.141MdZ=101N=48L=216699.2305633 mf=0.00685 Hz
23.141MdZ=101N=49L=433398.4611265 mf=0.00342 Hz
23.141MdZ=101N=50L=866796.9222531 mf=0.00171 Hz
23.141MdZ=101N=51L=1733593.8445061 mf=0.00086 Hz
23.141MdZ=101N=52L=3467187.6890122 mf=0.00043 Hz
23.141MdZ=101N=53L=6934375.3780245 mf=0.00021 Hz
23.141MdZ=101N=54L=13868750.7560489 mf=0.00011 Hz
23.141MdZ=101N=55L=27737501.5120978 mf=0.00005 Hz
23.141MdZ=101N=56L=55475003.0241956 mf=0.00003 Hz
23.141MdZ=101N=57L=110950006.0483912 mf=0.00001 Hz
23.141NoZ=102N=17L=0.0001019 mf=14562220.38134 Hz
23.141NoZ=102N=18L=0.0002038 mf=7281110.19067 Hz
23.141NoZ=102N=19L=0.0004076 mf=3640555.09534 Hz
23.141NoZ=102N=20L=0.0008153 mf=1820277.54767 Hz
23.141NoZ=102N=21L=0.0016305 mf=910138.77383 Hz
23.141NoZ=102N=22L=0.0032610 mf=455069.38692 Hz
23.141NoZ=102N=23L=0.0065221 mf=227534.69346 Hz
23.141NoZ=102N=24L=0.0130442 mf=113767.34673 Hz
23.141NoZ=102N=25L=0.0260883 mf=56883.67336 Hz
23.141NoZ=102N=26L=0.0521767 mf=28441.83668 Hz
23.141NoZ=102N=27L=0.1043533 mf=14220.91834 Hz
23.141NoZ=102N=28L=0.2087066 mf=7110.45917 Hz
23.141NoZ=102N=29L=0.4174133 mf=3555.22959 Hz
23.141NoZ=102N=30L=0.8348265 mf=1777.61479 Hz
23.141NoZ=102N=31L=1.6696531 mf=888.80740 Hz
23.141NoZ=102N=32L=3.3393061 mf=444.40370 Hz
23.141NoZ=102N=33L=6.6786123 mf=222.20185 Hz
23.141NoZ=102N=34L=13.3572246 mf=111.10092 Hz
23.141NoZ=102N=35L=26.7144492 mf=55.55046 Hz
23.141NoZ=102N=36L=53.4288983 mf=27.77523 Hz
23.141NoZ=102N=37L=106.8577966 mf=13.88762 Hz
23.141NoZ=102N=38L=213.7155933 mf=6.94381 Hz
23.141NoZ=102N=39L=427.4311865 mf=3.47190 Hz
23.141NoZ=102N=40L=854.8623730 mf=1.73595 Hz
23.141NoZ=102N=41L=1709.7247461 mf=0.86798 Hz
23.141NoZ=102N=42L=3419.4494922 mf=0.43399 Hz
23.141NoZ=102N=43L=6838.8989844 mf=0.21699 Hz
23.141NoZ=102N=44L=13677.7979687 mf=0.10850 Hz
23.141NoZ=102N=45L=27355.5959374 mf=0.05425 Hz
23.141NoZ=102N=46L=54711.1918749 mf=0.02712 Hz
23.141NoZ=102N=47L=109422.3837498 mf=0.01356 Hz
23.141NoZ=102N=48L=218844.7674995 mf=0.00678 Hz
23.141NoZ=102N=49L=437689.5349991 mf=0.00339 Hz
23.141NoZ=102N=50L=875379.0699981 mf=0.00170 Hz
23.141NoZ=102N=51L=1750758.1399963 mf=0.00085 Hz
23.141NoZ=102N=52L=3501516.2799925 mf=0.00042 Hz
23.141NoZ=102N=53L=7003032.5599851 mf=0.00021 Hz
23.141NoZ=102N=54L=14006065.1199702 mf=0.00011 Hz
23.141NoZ=102N=55L=28012130.2399403 mf=0.00005 Hz
23.141NoZ=102N=56L=56024260.4798807 mf=0.00003 Hz
23.141NoZ=102N=57L=112048520.9597614 mf=0.00001 Hz
23.141LrZ=103N=17L=0.0001029 mf=14420839.60094 Hz
23.141LrZ=103N=18L=0.0002058 mf=7210419.80047 Hz
23.141LrZ=103N=19L=0.0004116 mf=3605209.90024 Hz
23.141LrZ=103N=20L=0.0008233 mf=1802604.95012 Hz
23.141LrZ=103N=21L=0.0016465 mf=901302.47506 Hz
23.141LrZ=103N=22L=0.0032930 mf=450651.23753 Hz
23.141LrZ=103N=23L=0.0065860 mf=225325.61876 Hz
23.141LrZ=103N=24L=0.0131720 mf=112662.80938 Hz
23.141LrZ=103N=25L=0.0263441 mf=56331.40469 Hz
23.141LrZ=103N=26L=0.0526882 mf=28165.70235 Hz
23.141LrZ=103N=27L=0.1053764 mf=14082.85117 Hz
23.141LrZ=103N=28L=0.2107528 mf=7041.42559 Hz
23.141LrZ=103N=29L=0.4215056 mf=3520.71279 Hz
23.141LrZ=103N=30L=0.8430111 mf=1760.35640 Hz
23.141LrZ=103N=31L=1.6860222 mf=880.17820 Hz
23.141LrZ=103N=32L=3.3720444 mf=440.08910 Hz
23.141LrZ=103N=33L=6.7440889 mf=220.04455 Hz
23.141LrZ=103N=34L=13.4881778 mf=110.02227 Hz
23.141LrZ=103N=35L=26.9763555 mf=55.01114 Hz
23.141LrZ=103N=36L=53.9527110 mf=27.50557 Hz
23.141LrZ=103N=37L=107.9054221 mf=13.75278 Hz
23.141LrZ=103N=38L=215.8108442 mf=6.87639 Hz
23.141LrZ=103N=39L=431.6216884 mf=3.43820 Hz
23.141LrZ=103N=40L=863.2433767 mf=1.71910 Hz
23.141LrZ=103N=41L=1726.4867534 mf=0.85955 Hz
23.141LrZ=103N=42L=3452.9735068 mf=0.42977 Hz
23.141LrZ=103N=43L=6905.9470136 mf=0.21489 Hz
23.141LrZ=103N=44L=13811.8940272 mf=0.10744 Hz
23.141LrZ=103N=45L=27623.7880545 mf=0.05372 Hz
23.141LrZ=103N=46L=55247.5761090 mf=0.02686 Hz
23.141LrZ=103N=47L=110495.1522179 mf=0.01343 Hz
23.141LrZ=103N=48L=220990.3044358 mf=0.00672 Hz
23.141LrZ=103N=49L=441980.6088716 mf=0.00336 Hz
23.141LrZ=103N=50L=883961.2177432 mf=0.00168 Hz
23.141LrZ=103N=51L=1767922.4354864 mf=0.00084 Hz
23.141LrZ=103N=52L=3535844.8709729 mf=0.00042 Hz
23.141LrZ=103N=53L=7071689.7419457 mf=0.00021 Hz
23.141LrZ=103N=54L=14143379.4838914 mf=0.00010 Hz
23.141LrZ=103N=55L=28286758.9677829 mf=0.00005 Hz
23.141LrZ=103N=56L=56573517.9355658 mf=0.00003 Hz
23.141LrZ=103N=57L=113147035.8711316 mf=0.00001 Hz
23.141RfZ=104N=17L=0.0001039 mf=14282177.68170 Hz
23.141RfZ=104N=18L=0.0002078 mf=7141088.84085 Hz
23.141RfZ=104N=19L=0.0004156 mf=3570544.42043 Hz
23.141RfZ=104N=20L=0.0008312 mf=1785272.21021 Hz
23.141RfZ=104N=21L=0.0016625 mf=892636.10511 Hz
23.141RfZ=104N=22L=0.0033250 mf=446318.05255 Hz
23.141RfZ=104N=23L=0.0066500 mf=223159.02628 Hz
23.141RfZ=104N=24L=0.0132999 mf=111579.51314 Hz
23.141RfZ=104N=25L=0.0265999 mf=55789.75657 Hz
23.141RfZ=104N=26L=0.0531997 mf=27894.87828 Hz
23.141RfZ=104N=27L=0.1063995 mf=13947.43914 Hz
23.141RfZ=104N=28L=0.2127989 mf=6973.71957 Hz
23.141RfZ=104N=29L=0.4255978 mf=3486.85979 Hz
23.141RfZ=104N=30L=0.8511957 mf=1743.42989 Hz
23.141RfZ=104N=31L=1.7023914 mf=871.71495 Hz
23.141RfZ=104N=32L=3.4047827 mf=435.85747 Hz
23.141RfZ=104N=33L=6.8095655 mf=217.92874 Hz
23.141RfZ=104N=34L=13.6191309 mf=108.96437 Hz
23.141RfZ=104N=35L=27.2382619 mf=54.48218 Hz
23.141RfZ=104N=36L=54.4765238 mf=27.24109 Hz
23.141RfZ=104N=37L=108.9530475 mf=13.62055 Hz
23.141RfZ=104N=38L=217.9060951 mf=6.81027 Hz
23.141RfZ=104N=39L=435.8121902 mf=3.40514 Hz
23.141RfZ=104N=40L=871.6243804 mf=1.70257 Hz
23.141RfZ=104N=41L=1743.2487607 mf=0.85128 Hz
23.141RfZ=104N=42L=3486.4975214 mf=0.42564 Hz
23.141RfZ=104N=43L=6972.9950429 mf=0.21282 Hz
23.141RfZ=104N=44L=13945.9900858 mf=0.10641 Hz
23.141RfZ=104N=45L=27891.9801715 mf=0.05321 Hz
23.141RfZ=104N=46L=55783.9603430 mf=0.02660 Hz
23.141RfZ=104N=47L=111567.9206860 mf=0.01330 Hz
23.141RfZ=104N=48L=223135.8413721 mf=0.00665 Hz
23.141RfZ=104N=49L=446271.6827441 mf=0.00333 Hz
23.141RfZ=104N=50L=892543.3654883 mf=0.00166 Hz
23.141RfZ=104N=51L=1785086.7309766 mf=0.00083 Hz
23.141RfZ=104N=52L=3570173.4619532 mf=0.00042 Hz
23.141RfZ=104N=53L=7140346.9239064 mf=0.00021 Hz
23.141RfZ=104N=54L=14280693.8478127 mf=0.00010 Hz
23.141RfZ=104N=55L=28561387.6956255 mf=0.00005 Hz
23.141RfZ=104N=56L=57122775.3912509 mf=0.00003 Hz
23.141RfZ=104N=57L=114245550.7825018 mf=0.00001 Hz
23.141DbZ=105N=17L=0.0001049 mf=14146156.94188 Hz
23.141DbZ=105N=18L=0.0002098 mf=7073078.47094 Hz
23.141DbZ=105N=19L=0.0004196 mf=3536539.23547 Hz
23.141DbZ=105N=20L=0.0008392 mf=1768269.61773 Hz
23.141DbZ=105N=21L=0.0016785 mf=884134.80887 Hz
23.141DbZ=105N=22L=0.0033570 mf=442067.40443 Hz
23.141DbZ=105N=23L=0.0067139 mf=221033.70222 Hz
23.141DbZ=105N=24L=0.0134278 mf=110516.85111 Hz
23.141DbZ=105N=25L=0.0268556 mf=55258.42555 Hz
23.141DbZ=105N=26L=0.0537113 mf=27629.21278 Hz
23.141DbZ=105N=27L=0.1074225 mf=13814.60639 Hz
23.141DbZ=105N=28L=0.2148451 mf=6907.30319 Hz
23.141DbZ=105N=29L=0.4296901 mf=3453.65160 Hz
23.141DbZ=105N=30L=0.8593803 mf=1726.82580 Hz
23.141DbZ=105N=31L=1.7187605 mf=863.41290 Hz
23.141DbZ=105N=32L=3.4375210 mf=431.70645 Hz
23.141DbZ=105N=33L=6.8750421 mf=215.85322 Hz
23.141DbZ=105N=34L=13.7500841 mf=107.92661 Hz
23.141DbZ=105N=35L=27.5001683 mf=53.96331 Hz
23.141DbZ=105N=36L=55.0003365 mf=26.98165 Hz
23.141DbZ=105N=37L=110.0006730 mf=13.49083 Hz
23.141DbZ=105N=38L=220.0013460 mf=6.74541 Hz
23.141DbZ=105N=39L=440.0026920 mf=3.37271 Hz
23.141DbZ=105N=40L=880.0053840 mf=1.68635 Hz
23.141DbZ=105N=41L=1760.0107680 mf=0.84318 Hz
23.141DbZ=105N=42L=3520.0215361 mf=0.42159 Hz
23.141DbZ=105N=43L=7040.0430721 mf=0.21079 Hz
23.141DbZ=105N=44L=14080.0861443 mf=0.10540 Hz
23.141DbZ=105N=45L=28160.1722885 mf=0.05270 Hz
23.141DbZ=105N=46L=56320.3445771 mf=0.02635 Hz
23.141DbZ=105N=47L=112640.6891542 mf=0.01317 Hz
23.141DbZ=105N=48L=225281.3783083 mf=0.00659 Hz
23.141DbZ=105N=49L=450562.7566167 mf=0.00329 Hz
23.141DbZ=105N=50L=901125.5132334 mf=0.00165 Hz
23.141DbZ=105N=51L=1802251.0264668 mf=0.00082 Hz
23.141DbZ=105N=52L=3604502.0529335 mf=0.00041 Hz
23.141DbZ=105N=53L=7209004.1058670 mf=0.00021 Hz
23.141DbZ=105N=54L=14418008.2117340 mf=0.00010 Hz
23.141DbZ=105N=55L=28836016.4234680 mf=0.00005 Hz
23.141DbZ=105N=56L=57672032.8469360 mf=0.00003 Hz
23.141DbZ=105N=57L=115344065.6938720 mf=0.00001 Hz
23.141SgZ=106N=17L=0.0001059 mf=14012702.63110 Hz
23.141SgZ=106N=18L=0.0002118 mf=7006351.31555 Hz
23.141SgZ=106N=19L=0.0004236 mf=3503175.65778 Hz
23.141SgZ=106N=20L=0.0008472 mf=1751587.82889 Hz
23.141SgZ=106N=21L=0.0016945 mf=875793.91444 Hz
23.141SgZ=106N=22L=0.0033889 mf=437896.95722 Hz
23.141SgZ=106N=23L=0.0067779 mf=218948.47861 Hz
23.141SgZ=106N=24L=0.0135557 mf=109474.23931 Hz
23.141SgZ=106N=25L=0.0271114 mf=54737.11965 Hz
23.141SgZ=106N=26L=0.0542228 mf=27368.55983 Hz
23.141SgZ=106N=27L=0.1084456 mf=13684.27991 Hz
23.141SgZ=106N=28L=0.2168912 mf=6842.13996 Hz
23.141SgZ=106N=29L=0.4337824 mf=3421.06998 Hz
23.141SgZ=106N=30L=0.8675648 mf=1710.53499 Hz
23.141SgZ=106N=31L=1.7351297 mf=855.26749 Hz
23.141SgZ=106N=32L=3.4702593 mf=427.63375 Hz
23.141SgZ=106N=33L=6.9405187 mf=213.81687 Hz
23.141SgZ=106N=34L=13.8810373 mf=106.90844 Hz
23.141SgZ=106N=35L=27.7620746 mf=53.45422 Hz
23.141SgZ=106N=36L=55.5241492 mf=26.72711 Hz
23.141SgZ=106N=37L=111.0482985 mf=13.36355 Hz
23.141SgZ=106N=38L=222.0965969 mf=6.68178 Hz
23.141SgZ=106N=39L=444.1931938 mf=3.34089 Hz
23.141SgZ=106N=40L=888.3863877 mf=1.67044 Hz
23.141SgZ=106N=41L=1776.7727753 mf=0.83522 Hz
23.141SgZ=106N=42L=3553.5455507 mf=0.41761 Hz
23.141SgZ=106N=43L=7107.0911014 mf=0.20881 Hz
23.141SgZ=106N=44L=14214.1822028 mf=0.10440 Hz
23.141SgZ=106N=45L=28428.3644056 mf=0.05220 Hz
23.141SgZ=106N=46L=56856.7288112 mf=0.02610 Hz
23.141SgZ=106N=47L=113713.4576223 mf=0.01305 Hz
23.141SgZ=106N=48L=227426.9152446 mf=0.00653 Hz
23.141SgZ=106N=49L=454853.8304892 mf=0.00326 Hz
23.141SgZ=106N=50L=909707.6609785 mf=0.00163 Hz
23.141SgZ=106N=51L=1819415.3219569 mf=0.00082 Hz
23.141SgZ=106N=52L=3638830.6439138 mf=0.00041 Hz
23.141SgZ=106N=53L=7277661.2878276 mf=0.00020 Hz
23.141SgZ=106N=54L=14555322.5756553 mf=0.00010 Hz
23.141SgZ=106N=55L=29110645.1513106 mf=0.00005 Hz
23.141SgZ=106N=56L=58221290.3026211 mf=0.00003 Hz
23.141SgZ=106N=57L=116442580.6052422 mf=0.00001 Hz
23.141BhZ=107N=17L=0.0001069 mf=13881742.79343 Hz
23.141BhZ=107N=18L=0.0002138 mf=6940871.39671 Hz
23.141BhZ=107N=19L=0.0004276 mf=3470435.69836 Hz
23.141BhZ=107N=20L=0.0008552 mf=1735217.84918 Hz
23.141BhZ=107N=21L=0.0017104 mf=867608.92459 Hz
23.141BhZ=107N=22L=0.0034209 mf=433804.46229 Hz
23.141BhZ=107N=23L=0.0068418 mf=216902.23115 Hz
23.141BhZ=107N=24L=0.0136836 mf=108451.11557 Hz
23.141BhZ=107N=25L=0.0273672 mf=54225.55779 Hz
23.141BhZ=107N=26L=0.0547343 mf=27112.77889 Hz
23.141BhZ=107N=27L=0.1094687 mf=13556.38945 Hz
23.141BhZ=107N=28L=0.2189374 mf=6778.19472 Hz
23.141BhZ=107N=29L=0.4378747 mf=3389.09736 Hz
23.141BhZ=107N=30L=0.8757494 mf=1694.54868 Hz
23.141BhZ=107N=31L=1.7514988 mf=847.27434 Hz
23.141BhZ=107N=32L=3.5029976 mf=423.63717 Hz
23.141BhZ=107N=33L=7.0059952 mf=211.81859 Hz
23.141BhZ=107N=34L=14.0119905 mf=105.90929 Hz
23.141BhZ=107N=35L=28.0239810 mf=52.95465 Hz
23.141BhZ=107N=36L=56.0479620 mf=26.47732 Hz
23.141BhZ=107N=37L=112.0959239 mf=13.23866 Hz
23.141BhZ=107N=38L=224.1918478 mf=6.61933 Hz
23.141BhZ=107N=39L=448.3836957 mf=3.30967 Hz
23.141BhZ=107N=40L=896.7673913 mf=1.65483 Hz
23.141BhZ=107N=41L=1793.5347827 mf=0.82742 Hz
23.141BhZ=107N=42L=3587.0695653 mf=0.41371 Hz
23.141BhZ=107N=43L=7174.1391307 mf=0.20685 Hz
23.141BhZ=107N=44L=14348.2782613 mf=0.10343 Hz
23.141BhZ=107N=45L=28696.5565226 mf=0.05171 Hz
23.141BhZ=107N=46L=57393.1130452 mf=0.02586 Hz
23.141BhZ=107N=47L=114786.2260904 mf=0.01293 Hz
23.141BhZ=107N=48L=229572.4521809 mf=0.00646 Hz
23.141BhZ=107N=49L=459144.9043618 mf=0.00323 Hz
23.141BhZ=107N=50L=918289.8087235 mf=0.00162 Hz
23.141BhZ=107N=51L=1836579.6174471 mf=0.00081 Hz
23.141BhZ=107N=52L=3673159.2348941 mf=0.00040 Hz
23.141BhZ=107N=53L=7346318.4697883 mf=0.00020 Hz
23.141BhZ=107N=54L=14692636.9395766 mf=0.00010 Hz
23.141BhZ=107N=55L=29385273.8791531 mf=0.00005 Hz
23.141BhZ=107N=56L=58770547.7583062 mf=0.00003 Hz
23.141BhZ=107N=57L=117541095.5166124 mf=0.00001 Hz
23.141HsZ=108N=17L=0.0001079 mf=13753208.13794 Hz
23.141HsZ=108N=18L=0.0002158 mf=6876604.06897 Hz
23.141HsZ=108N=19L=0.0004316 mf=3438302.03448 Hz
23.141HsZ=108N=20L=0.0008632 mf=1719151.01724 Hz
23.141HsZ=108N=21L=0.0017264 mf=859575.50862 Hz
23.141HsZ=108N=22L=0.0034529 mf=429787.75431 Hz
23.141HsZ=108N=23L=0.0069057 mf=214893.87716 Hz
23.141HsZ=108N=24L=0.0138115 mf=107446.93858 Hz
23.141HsZ=108N=25L=0.0276229 mf=53723.46929 Hz
23.141HsZ=108N=26L=0.0552459 mf=26861.73464 Hz
23.141HsZ=108N=27L=0.1104917 mf=13430.86732 Hz
23.141HsZ=108N=28L=0.2209835 mf=6715.43366 Hz
23.141HsZ=108N=29L=0.4419670 mf=3357.71683 Hz
23.141HsZ=108N=30L=0.8839340 mf=1678.85842 Hz
23.141HsZ=108N=31L=1.7678680 mf=839.42921 Hz
23.141HsZ=108N=32L=3.5357359 mf=419.71460 Hz
23.141HsZ=108N=33L=7.0714718 mf=209.85730 Hz
23.141HsZ=108N=34L=14.1429437 mf=104.92865 Hz
23.141HsZ=108N=35L=28.2858873 mf=52.46433 Hz
23.141HsZ=108N=36L=56.5717747 mf=26.23216 Hz
23.141HsZ=108N=37L=113.1435494 mf=13.11608 Hz
23.141HsZ=108N=38L=226.2870987 mf=6.55804 Hz
23.141HsZ=108N=39L=452.5741975 mf=3.27902 Hz
23.141HsZ=108N=40L=905.1483950 mf=1.63951 Hz
23.141HsZ=108N=41L=1810.2967900 mf=0.81976 Hz
23.141HsZ=108N=42L=3620.5935800 mf=0.40988 Hz
23.141HsZ=108N=43L=7241.1871599 mf=0.20494 Hz
23.141HsZ=108N=44L=14482.3743198 mf=0.10247 Hz
23.141HsZ=108N=45L=28964.7486396 mf=0.05123 Hz
23.141HsZ=108N=46L=57929.4972793 mf=0.02562 Hz
23.141HsZ=108N=47L=115858.9945586 mf=0.01281 Hz
23.141HsZ=108N=48L=231717.9891172 mf=0.00640 Hz
23.141HsZ=108N=49L=463435.9782343 mf=0.00320 Hz
23.141HsZ=108N=50L=926871.9564686 mf=0.00160 Hz
23.141HsZ=108N=51L=1853743.9129372 mf=0.00080 Hz
23.141HsZ=108N=52L=3707487.8258745 mf=0.00040 Hz
23.141HsZ=108N=53L=7414975.6517489 mf=0.00020 Hz
23.141HsZ=108N=54L=14829951.3034978 mf=0.00010 Hz
23.141HsZ=108N=55L=29659902.6069957 mf=0.00005 Hz
23.141HsZ=108N=56L=59319805.2139913 mf=0.00003 Hz
23.141HsZ=108N=57L=118639610.4279826 mf=0.00001 Hz
23.141MtZ=109N=17L=0.0001089 mf=13627031.91649 Hz
23.141MtZ=109N=18L=0.0002178 mf=6813515.95824 Hz
23.141MtZ=109N=19L=0.0004356 mf=3406757.97912 Hz
23.141MtZ=109N=20L=0.0008712 mf=1703378.98956 Hz
23.141MtZ=109N=21L=0.0017424 mf=851689.49478 Hz
23.141MtZ=109N=22L=0.0034848 mf=425844.74739 Hz
23.141MtZ=109N=23L=0.0069697 mf=212922.37370 Hz
23.141MtZ=109N=24L=0.0139394 mf=106461.18685 Hz
23.141MtZ=109N=25L=0.0278787 mf=53230.59342 Hz
23.141MtZ=109N=26L=0.0557574 mf=26615.29671 Hz
23.141MtZ=109N=27L=0.1115148 mf=13307.64836 Hz
23.141MtZ=109N=28L=0.2230296 mf=6653.82418 Hz
23.141MtZ=109N=29L=0.4460593 mf=3326.91209 Hz
23.141MtZ=109N=30L=0.8921186 mf=1663.45604 Hz
23.141MtZ=109N=31L=1.7842371 mf=831.72802 Hz
23.141MtZ=109N=32L=3.5684742 mf=415.86401 Hz
23.141MtZ=109N=33L=7.1369484 mf=207.93201 Hz
23.141MtZ=109N=34L=14.2738969 mf=103.96600 Hz
23.141MtZ=109N=35L=28.5477937 mf=51.98300 Hz
23.141MtZ=109N=36L=57.0955874 mf=25.99150 Hz
23.141MtZ=109N=37L=114.1911748 mf=12.99575 Hz
23.141MtZ=109N=38L=228.3823497 mf=6.49788 Hz
23.141MtZ=109N=39L=456.7646993 mf=3.24894 Hz
23.141MtZ=109N=40L=913.5293986 mf=1.62447 Hz
23.141MtZ=109N=41L=1827.0587973 mf=0.81223 Hz
23.141MtZ=109N=42L=3654.1175946 mf=0.40612 Hz
23.141MtZ=109N=43L=7308.2351892 mf=0.20306 Hz
23.141MtZ=109N=44L=14616.4703783 mf=0.10153 Hz
23.141MtZ=109N=45L=29232.9407567 mf=0.05076 Hz
23.141MtZ=109N=46L=58465.8815134 mf=0.02538 Hz
23.141MtZ=109N=47L=116931.7630267 mf=0.01269 Hz
23.141MtZ=109N=48L=233863.5260534 mf=0.00635 Hz
23.141MtZ=109N=49L=467727.0521068 mf=0.00317 Hz
23.141MtZ=109N=50L=935454.1042137 mf=0.00159 Hz
23.141MtZ=109N=51L=1870908.2084274 mf=0.00079 Hz
23.141MtZ=109N=52L=3741816.4168548 mf=0.00040 Hz
23.141MtZ=109N=53L=7483632.8337096 mf=0.00020 Hz
23.141MtZ=109N=54L=14967265.6674191 mf=0.00010 Hz
23.141MtZ=109N=55L=29934531.3348382 mf=0.00005 Hz
23.141MtZ=109N=56L=59869062.6696764 mf=0.00002 Hz
23.141MtZ=109N=57L=119738125.3393528 mf=0.00001 Hz
23.141DsZ=110N=17L=0.0001099 mf=13503149.80815 Hz
23.141DsZ=110N=18L=0.0002198 mf=6751574.90408 Hz
23.141DsZ=110N=19L=0.0004396 mf=3375787.45204 Hz
23.141DsZ=110N=20L=0.0008792 mf=1687893.72602 Hz
23.141DsZ=110N=21L=0.0017584 mf=843946.86301 Hz
23.141DsZ=110N=22L=0.0035168 mf=421973.43150 Hz
23.141DsZ=110N=23L=0.0070336 mf=210986.71575 Hz
23.141DsZ=110N=24L=0.0140672 mf=105493.35788 Hz
23.141DsZ=110N=25L=0.0281345 mf=52746.67894 Hz
23.141DsZ=110N=26L=0.0562689 mf=26373.33947 Hz
23.141DsZ=110N=27L=0.1125379 mf=13186.66973 Hz
23.141DsZ=110N=28L=0.2250758 mf=6593.33487 Hz
23.141DsZ=110N=29L=0.4501516 mf=3296.66743 Hz
23.141DsZ=110N=30L=0.9003031 mf=1648.33372 Hz
23.141DsZ=110N=31L=1.8006063 mf=824.16686 Hz
23.141DsZ=110N=32L=3.6012125 mf=412.08343 Hz
23.141DsZ=110N=33L=7.2024250 mf=206.04171 Hz
23.141DsZ=110N=34L=14.4048500 mf=103.02086 Hz
23.141DsZ=110N=35L=28.8097001 mf=51.51043 Hz
23.141DsZ=110N=36L=57.6194001 mf=25.75521 Hz
23.141DsZ=110N=37L=115.2388003 mf=12.87761 Hz
23.141DsZ=110N=38L=230.4776006 mf=6.43880 Hz
23.141DsZ=110N=39L=460.9552012 mf=3.21940 Hz
23.141DsZ=110N=40L=921.9104023 mf=1.60970 Hz
23.141DsZ=110N=41L=1843.8208046 mf=0.80485 Hz
23.141DsZ=110N=42L=3687.6416092 mf=0.40243 Hz
23.141DsZ=110N=43L=7375.2832184 mf=0.20121 Hz
23.141DsZ=110N=44L=14750.5664369 mf=0.10061 Hz
23.141DsZ=110N=45L=29501.1328737 mf=0.05030 Hz
23.141DsZ=110N=46L=59002.2657474 mf=0.02515 Hz
23.141DsZ=110N=47L=118004.5314948 mf=0.01258 Hz
23.141DsZ=110N=48L=236009.0629897 mf=0.00629 Hz
23.141DsZ=110N=49L=472018.1259794 mf=0.00314 Hz
23.141DsZ=110N=50L=944036.2519588 mf=0.00157 Hz
23.141DsZ=110N=51L=1888072.5039176 mf=0.00079 Hz
23.141DsZ=110N=52L=3776145.0078351 mf=0.00039 Hz
23.141DsZ=110N=53L=7552290.0156702 mf=0.00020 Hz
23.141DsZ=110N=54L=15104580.0313404 mf=0.00010 Hz
23.141DsZ=110N=55L=30209160.0626808 mf=0.00005 Hz
23.141DsZ=110N=56L=60418320.1253615 mf=0.00002 Hz
23.141DsZ=110N=57L=120836640.2507230 mf=0.00001 Hz
23.141RgZ=111N=17L=0.0001109 mf=13381499.80988 Hz
23.141RgZ=111N=18L=0.0002218 mf=6690749.90494 Hz
23.141RgZ=111N=19L=0.0004436 mf=3345374.95247 Hz
23.141RgZ=111N=20L=0.0008872 mf=1672687.47624 Hz
23.141RgZ=111N=21L=0.0017744 mf=836343.73812 Hz
23.141RgZ=111N=22L=0.0035488 mf=418171.86906 Hz
23.141RgZ=111N=23L=0.0070976 mf=209085.93453 Hz
23.141RgZ=111N=24L=0.0141951 mf=104542.96726 Hz
23.141RgZ=111N=25L=0.0283902 mf=52271.48363 Hz
23.141RgZ=111N=26L=0.0567805 mf=26135.74182 Hz
23.141RgZ=111N=27L=0.1135610 mf=13067.87091 Hz
23.141RgZ=111N=28L=0.2271219 mf=6533.93545 Hz
23.141RgZ=111N=29L=0.4542439 mf=3266.96773 Hz
23.141RgZ=111N=30L=0.9084877 mf=1633.48386 Hz
23.141RgZ=111N=31L=1.8169754 mf=816.74193 Hz
23.141RgZ=111N=32L=3.6339508 mf=408.37097 Hz
23.141RgZ=111N=33L=7.2679016 mf=204.18548 Hz
23.141RgZ=111N=34L=14.5358032 mf=102.09274 Hz
23.141RgZ=111N=35L=29.0716064 mf=51.04637 Hz
23.141RgZ=111N=36L=58.1432129 mf=25.52319 Hz
23.141RgZ=111N=37L=116.2864257 mf=12.76159 Hz
23.141RgZ=111N=38L=232.5728515 mf=6.38080 Hz
23.141RgZ=111N=39L=465.1457030 mf=3.19040 Hz
23.141RgZ=111N=40L=930.2914060 mf=1.59520 Hz
23.141RgZ=111N=41L=1860.5828119 mf=0.79760 Hz
23.141RgZ=111N=42L=3721.1656238 mf=0.39880 Hz
23.141RgZ=111N=43L=7442.3312477 mf=0.19940 Hz
23.141RgZ=111N=44L=14884.6624954 mf=0.09970 Hz
23.141RgZ=111N=45L=29769.3249907 mf=0.04985 Hz
23.141RgZ=111N=46L=59538.6499815 mf=0.02492 Hz
23.141RgZ=111N=47L=119077.2999630 mf=0.01246 Hz
23.141RgZ=111N=48L=238154.5999260 mf=0.00623 Hz
23.141RgZ=111N=49L=476309.1998519 mf=0.00312 Hz
23.141RgZ=111N=50L=952618.3997039 mf=0.00156 Hz
23.141RgZ=111N=51L=1905236.7994077 mf=0.00078 Hz
23.141RgZ=111N=52L=3810473.5988154 mf=0.00039 Hz
23.141RgZ=111N=53L=7620947.1976308 mf=0.00019 Hz
23.141RgZ=111N=54L=15241894.3952617 mf=0.00010 Hz
23.141RgZ=111N=55L=30483788.7905233 mf=0.00005 Hz
23.141RgZ=111N=56L=60967577.5810466 mf=0.00002 Hz
23.141RgZ=111N=57L=121935155.1620933 mf=0.00001 Hz
23.141CnZ=112N=17L=0.0001119 mf=13262022.13301 Hz
23.141CnZ=112N=18L=0.0002238 mf=6631011.06650 Hz
23.141CnZ=112N=19L=0.0004476 mf=3315505.53325 Hz
23.141CnZ=112N=20L=0.0008952 mf=1657752.76663 Hz
23.141CnZ=112N=21L=0.0017904 mf=828876.38331 Hz
23.141CnZ=112N=22L=0.0035808 mf=414438.19166 Hz
23.141CnZ=112N=23L=0.0071615 mf=207219.09583 Hz
23.141CnZ=112N=24L=0.0143230 mf=103609.54791 Hz
23.141CnZ=112N=25L=0.0286460 mf=51804.77396 Hz
23.141CnZ=112N=26L=0.0572920 mf=25902.38698 Hz
23.141CnZ=112N=27L=0.1145840 mf=12951.19349 Hz
23.141CnZ=112N=28L=0.2291681 mf=6475.59674 Hz
23.141CnZ=112N=29L=0.4583361 mf=3237.79837 Hz
23.141CnZ=112N=30L=0.9166723 mf=1618.89919 Hz
23.141CnZ=112N=31L=1.8333446 mf=809.44959 Hz
23.141CnZ=112N=32L=3.6666891 mf=404.72480 Hz
23.141CnZ=112N=33L=7.3333782 mf=202.36240 Hz
23.141CnZ=112N=34L=14.6667564 mf=101.18120 Hz
23.141CnZ=112N=35L=29.3335128 mf=50.59060 Hz
23.141CnZ=112N=36L=58.6670256 mf=25.29530 Hz
23.141CnZ=112N=37L=117.3340512 mf=12.64765 Hz
23.141CnZ=112N=38L=234.6681024 mf=6.32382 Hz
23.141CnZ=112N=39L=469.3362048 mf=3.16191 Hz
23.141CnZ=112N=40L=938.6724096 mf=1.58096 Hz
23.141CnZ=112N=41L=1877.3448192 mf=0.79048 Hz
23.141CnZ=112N=42L=3754.6896385 mf=0.39524 Hz
23.141CnZ=112N=43L=7509.3792769 mf=0.19762 Hz
23.141CnZ=112N=44L=15018.7585539 mf=0.09881 Hz
23.141CnZ=112N=45L=30037.5171078 mf=0.04940 Hz
23.141CnZ=112N=46L=60075.0342156 mf=0.02470 Hz
23.141CnZ=112N=47L=120150.0684311 mf=0.01235 Hz
23.141CnZ=112N=48L=240300.1368622 mf=0.00618 Hz
23.141CnZ=112N=49L=480600.2737245 mf=0.00309 Hz
23.141CnZ=112N=50L=961200.5474489 mf=0.00154 Hz
23.141CnZ=112N=51L=1922401.0948979 mf=0.00077 Hz
23.141CnZ=112N=52L=3844802.1897957 mf=0.00039 Hz
23.141CnZ=112N=53L=7689604.3795915 mf=0.00019 Hz
23.141CnZ=112N=54L=15379208.7591829 mf=0.00010 Hz
23.141CnZ=112N=55L=30758417.5183659 mf=0.00005 Hz
23.141CnZ=112N=56L=61516835.0367317 mf=0.00002 Hz
23.141CnZ=112N=57L=123033670.0734635 mf=0.00001 Hz
23.141UutZ=113N=17L=0.0001129 mf=13144659.10528 Hz
23.141UutZ=113N=18L=0.0002258 mf=6572329.55264 Hz
23.141UutZ=113N=19L=0.0004516 mf=3286164.77632 Hz
23.141UutZ=113N=20L=0.0009032 mf=1643082.38816 Hz
23.141UutZ=113N=21L=0.0018064 mf=821541.19408 Hz
23.141UutZ=113N=22L=0.0036127 mf=410770.59704 Hz
23.141UutZ=113N=23L=0.0072254 mf=205385.29852 Hz
23.141UutZ=113N=24L=0.0144509 mf=102692.64926 Hz
23.141UutZ=113N=25L=0.0289018 mf=51346.32463 Hz
23.141UutZ=113N=26L=0.0578036 mf=25673.16232 Hz
23.141UutZ=113N=27L=0.1156071 mf=12836.58116 Hz
23.141UutZ=113N=28L=0.2312142 mf=6418.29058 Hz
23.141UutZ=113N=29L=0.4624284 mf=3209.14529 Hz
23.141UutZ=113N=30L=0.9248568 mf=1604.57264 Hz
23.141UutZ=113N=31L=1.8497137 mf=802.28632 Hz
23.141UutZ=113N=32L=3.6994274 mf=401.14316 Hz
23.141UutZ=113N=33L=7.3988548 mf=200.57158 Hz
23.141UutZ=113N=34L=14.7977096 mf=100.28579 Hz
23.141UutZ=113N=35L=29.5954192 mf=50.14290 Hz
23.141UutZ=113N=36L=59.1908383 mf=25.07145 Hz
23.141UutZ=113N=37L=118.3816767 mf=12.53572 Hz
23.141UutZ=113N=38L=236.7633533 mf=6.26786 Hz
23.141UutZ=113N=39L=473.5267066 mf=3.13393 Hz
23.141UutZ=113N=40L=947.0534133 mf=1.56697 Hz
23.141UutZ=113N=41L=1894.1068266 mf=0.78348 Hz
23.141UutZ=113N=42L=3788.2136531 mf=0.39174 Hz
23.141UutZ=113N=43L=7576.4273062 mf=0.19587 Hz
23.141UutZ=113N=44L=15152.8546124 mf=0.09794 Hz
23.141UutZ=113N=45L=30305.7092248 mf=0.04897 Hz
23.141UutZ=113N=46L=60611.4184496 mf=0.02448 Hz
23.141UutZ=113N=47L=121222.8368993 mf=0.01224 Hz
23.141UutZ=113N=48L=242445.6737985 mf=0.00612 Hz
23.141UutZ=113N=49L=484891.3475970 mf=0.00306 Hz
23.141UutZ=113N=50L=969782.6951940 mf=0.00153 Hz
23.141UutZ=113N=51L=1939565.3903880 mf=0.00077 Hz
23.141UutZ=113N=52L=3879130.7807761 mf=0.00038 Hz
23.141UutZ=113N=53L=7758261.5615521 mf=0.00019 Hz
23.141UutZ=113N=54L=15516523.1231042 mf=0.00010 Hz
23.141UutZ=113N=55L=31033046.2462084 mf=0.00005 Hz
23.141UutZ=113N=56L=62066092.4924168 mf=0.00002 Hz
23.141UutZ=113N=57L=124132184.9848337 mf=0.00001 Hz
23.141FlZ=114N=17L=0.0001139 mf=13029355.07804 Hz
23.141FlZ=114N=18L=0.0002278 mf=6514677.53902 Hz
23.141FlZ=114N=19L=0.0004556 mf=3257338.76951 Hz
23.141FlZ=114N=20L=0.0009112 mf=1628669.38476 Hz
23.141FlZ=114N=21L=0.0018223 mf=814334.69238 Hz
23.141FlZ=114N=22L=0.0036447 mf=407167.34619 Hz
23.141FlZ=114N=23L=0.0072894 mf=203583.67309 Hz
23.141FlZ=114N=24L=0.0145788 mf=101791.83655 Hz
23.141FlZ=114N=25L=0.0291575 mf=50895.91827 Hz
23.141FlZ=114N=26L=0.0583151 mf=25447.95914 Hz
23.141FlZ=114N=27L=0.1166302 mf=12723.97957 Hz
23.141FlZ=114N=28L=0.2332604 mf=6361.98978 Hz
23.141FlZ=114N=29L=0.4665207 mf=3180.99489 Hz
23.141FlZ=114N=30L=0.9330414 mf=1590.49745 Hz
23.141FlZ=114N=31L=1.8660828 mf=795.24872 Hz
23.141FlZ=114N=32L=3.7321657 mf=397.62436 Hz
23.141FlZ=114N=33L=7.4643314 mf=198.81218 Hz
23.141FlZ=114N=34L=14.9286628 mf=99.40609 Hz
23.141FlZ=114N=35L=29.8573255 mf=49.70305 Hz
23.141FlZ=114N=36L=59.7146511 mf=24.85152 Hz
23.141FlZ=114N=37L=119.4293021 mf=12.42576 Hz
23.141FlZ=114N=38L=238.8586042 mf=6.21288 Hz
23.141FlZ=114N=39L=477.7172085 mf=3.10644 Hz
23.141FlZ=114N=40L=955.4344169 mf=1.55322 Hz
23.141FlZ=114N=41L=1910.8688339 mf=0.77661 Hz
23.141FlZ=114N=42L=3821.7376677 mf=0.38831 Hz
23.141FlZ=114N=43L=7643.4753355 mf=0.19415 Hz
23.141FlZ=114N=44L=15286.9506709 mf=0.09708 Hz
23.141FlZ=114N=45L=30573.9013418 mf=0.04854 Hz
23.141FlZ=114N=46L=61147.8026837 mf=0.02427 Hz
23.141FlZ=114N=47L=122295.6053674 mf=0.01213 Hz
23.141FlZ=114N=48L=244591.2107348 mf=0.00607 Hz
23.141FlZ=114N=49L=489182.4214695 mf=0.00303 Hz
23.141FlZ=114N=50L=978364.8429391 mf=0.00152 Hz
23.141FlZ=114N=51L=1956729.6858782 mf=0.00076 Hz
23.141FlZ=114N=52L=3913459.3717564 mf=0.00038 Hz
23.141FlZ=114N=53L=7826918.7435127 mf=0.00019 Hz
23.141FlZ=114N=54L=15653837.4870255 mf=0.00009 Hz
23.141FlZ=114N=55L=31307674.9740510 mf=0.00005 Hz
23.141FlZ=114N=56L=62615349.9481019 mf=0.00002 Hz
23.141FlZ=114N=57L=125230699.8962039 mf=0.00001 Hz
23.141UupZ=115N=17L=0.0001149 mf=12916056.33823 Hz
23.141UupZ=115N=18L=0.0002298 mf=6458028.16912 Hz
23.141UupZ=115N=19L=0.0004596 mf=3229014.08456 Hz
23.141UupZ=115N=20L=0.0009192 mf=1614507.04228 Hz
23.141UupZ=115N=21L=0.0018383 mf=807253.52114 Hz
23.141UupZ=115N=22L=0.0036767 mf=403626.76057 Hz
23.141UupZ=115N=23L=0.0073533 mf=201813.38028 Hz
23.141UupZ=115N=24L=0.0147067 mf=100906.69014 Hz
23.141UupZ=115N=25L=0.0294133 mf=50453.34507 Hz
23.141UupZ=115N=26L=0.0588266 mf=25226.67254 Hz
23.141UupZ=115N=27L=0.1176532 mf=12613.33627 Hz
23.141UupZ=115N=28L=0.2353065 mf=6306.66813 Hz
23.141UupZ=115N=29L=0.4706130 mf=3153.33407 Hz
23.141UupZ=115N=30L=0.9412260 mf=1576.66703 Hz
23.141UupZ=115N=31L=1.8824520 mf=788.33352 Hz
23.141UupZ=115N=32L=3.7649040 mf=394.16676 Hz
23.141UupZ=115N=33L=7.5298080 mf=197.08338 Hz
23.141UupZ=115N=34L=15.0596159 mf=98.54169 Hz
23.141UupZ=115N=35L=30.1192319 mf=49.27084 Hz
23.141UupZ=115N=36L=60.2384638 mf=24.63542 Hz
23.141UupZ=115N=37L=120.4769276 mf=12.31771 Hz
23.141UupZ=115N=38L=240.9538551 mf=6.15886 Hz
23.141UupZ=115N=39L=481.9077103 mf=3.07943 Hz
23.141UupZ=115N=40L=963.8154206 mf=1.53971 Hz
23.141UupZ=115N=41L=1927.6308412 mf=0.76986 Hz
23.141UupZ=115N=42L=3855.2616824 mf=0.38493 Hz
23.141UupZ=115N=43L=7710.5233647 mf=0.19246 Hz
23.141UupZ=115N=44L=15421.0467294 mf=0.09623 Hz
23.141UupZ=115N=45L=30842.0934589 mf=0.04812 Hz
23.141UupZ=115N=46L=61684.1869178 mf=0.02406 Hz
23.141UupZ=115N=47L=123368.3738355 mf=0.01203 Hz
23.141UupZ=115N=48L=246736.7476710 mf=0.00601 Hz
23.141UupZ=115N=49L=493473.4953421 mf=0.00301 Hz
23.141UupZ=115N=50L=986946.9906842 mf=0.00150 Hz
23.141UupZ=115N=51L=1973893.9813684 mf=0.00075 Hz
23.141UupZ=115N=52L=3947787.9627367 mf=0.00038 Hz
23.141UupZ=115N=53L=7895575.9254734 mf=0.00019 Hz
23.141UupZ=115N=54L=15791151.8509468 mf=0.00009 Hz
23.141UupZ=115N=55L=31582303.7018935 mf=0.00005 Hz
23.141UupZ=115N=56L=63164607.4037871 mf=0.00002 Hz
23.141UupZ=115N=57L=126329214.8075741 mf=0.00001 Hz
23.141LvZ=116N=17L=0.0001159 mf=12804711.02497 Hz
23.141LvZ=116N=18L=0.0002318 mf=6402355.51249 Hz
23.141LvZ=116N=19L=0.0004636 mf=3201177.75624 Hz
23.141LvZ=116N=20L=0.0009272 mf=1600588.87812 Hz
23.141LvZ=116N=21L=0.0018543 mf=800294.43906 Hz
23.141LvZ=116N=22L=0.0037086 mf=400147.21953 Hz
23.141LvZ=116N=23L=0.0074173 mf=200073.60977 Hz
23.141LvZ=116N=24L=0.0148345 mf=100036.80488 Hz
23.141LvZ=116N=25L=0.0296691 mf=50018.40244 Hz
23.141LvZ=116N=26L=0.0593382 mf=25009.20122 Hz
23.141LvZ=116N=27L=0.1186763 mf=12504.60061 Hz
23.141LvZ=116N=28L=0.2373526 mf=6252.30031 Hz
23.141LvZ=116N=29L=0.4747053 mf=3126.15015 Hz
23.141LvZ=116N=30L=0.9494106 mf=1563.07508 Hz
23.141LvZ=116N=31L=1.8988211 mf=781.53754 Hz
23.141LvZ=116N=32L=3.7976423 mf=390.76877 Hz
23.141LvZ=116N=33L=7.5952846 mf=195.38438 Hz
23.141LvZ=116N=34L=15.1905691 mf=97.69219 Hz
23.141LvZ=116N=35L=30.3811383 mf=48.84610 Hz
23.141LvZ=116N=36L=60.7622765 mf=24.42305 Hz
23.141LvZ=116N=37L=121.5245530 mf=12.21152 Hz
23.141LvZ=116N=38L=243.0491061 mf=6.10576 Hz
23.141LvZ=116N=39L=486.0982121 mf=3.05288 Hz
23.141LvZ=116N=40L=972.1964242 mf=1.52644 Hz
23.141LvZ=116N=41L=1944.3928485 mf=0.76322 Hz
23.141LvZ=116N=42L=3888.7856970 mf=0.38161 Hz
23.141LvZ=116N=43L=7777.5713940 mf=0.19081 Hz
23.141LvZ=116N=44L=15555.1427880 mf=0.09540 Hz
23.141LvZ=116N=45L=31110.2855759 mf=0.04770 Hz
23.141LvZ=116N=46L=62220.5711518 mf=0.02385 Hz
23.141LvZ=116N=47L=124441.1423037 mf=0.01193 Hz
23.141LvZ=116N=48L=248882.2846073 mf=0.00596 Hz
23.141LvZ=116N=49L=497764.5692146 mf=0.00298 Hz
23.141LvZ=116N=50L=995529.1384293 mf=0.00149 Hz
23.141LvZ=116N=51L=1991058.2768585 mf=0.00075 Hz
23.141LvZ=116N=52L=3982116.5537170 mf=0.00037 Hz
23.141LvZ=116N=53L=7964233.1074340 mf=0.00019 Hz
23.141LvZ=116N=54L=15928466.2148680 mf=0.00009 Hz
23.141LvZ=116N=55L=31856932.4297361 mf=0.00005 Hz
23.141LvZ=116N=56L=63713864.8594722 mf=0.00002 Hz
23.141LvZ=116N=57L=127427729.7189443 mf=0.00001 Hz
23.141UusZ=117N=17L=0.0001169 mf=12695269.05040 Hz
23.141UusZ=117N=18L=0.0002338 mf=6347634.52520 Hz
23.141UusZ=117N=19L=0.0004676 mf=3173817.26260 Hz
23.141UusZ=117N=20L=0.0009352 mf=1586908.63130 Hz
23.141UusZ=117N=21L=0.0018703 mf=793454.31565 Hz
23.141UusZ=117N=22L=0.0037406 mf=396727.15783 Hz
23.141UusZ=117N=23L=0.0074812 mf=198363.57891 Hz
23.141UusZ=117N=24L=0.0149624 mf=99181.78946 Hz
23.141UusZ=117N=25L=0.0299248 mf=49590.89473 Hz
23.141UusZ=117N=26L=0.0598497 mf=24795.44736 Hz
23.141UusZ=117N=27L=0.1196994 mf=12397.72368 Hz
23.141UusZ=117N=28L=0.2393988 mf=6198.86184 Hz
23.141UusZ=117N=29L=0.4787976 mf=3099.43092 Hz
23.141UusZ=117N=30L=0.9575951 mf=1549.71546 Hz
23.141UusZ=117N=31L=1.9151903 mf=774.85773 Hz
23.141UusZ=117N=32L=3.8303806 mf=387.42887 Hz
23.141UusZ=117N=33L=7.6607612 mf=193.71443 Hz
23.141UusZ=117N=34L=15.3215223 mf=96.85722 Hz
23.141UusZ=117N=35L=30.6430446 mf=48.42861 Hz
23.141UusZ=117N=36L=61.2860892 mf=24.21430 Hz
23.141UusZ=117N=37L=122.5721785 mf=12.10715 Hz
23.141UusZ=117N=38L=245.1443570 mf=6.05358 Hz
23.141UusZ=117N=39L=490.2887140 mf=3.02679 Hz
23.141UusZ=117N=40L=980.5774279 mf=1.51339 Hz
23.141UusZ=117N=41L=1961.1548558 mf=0.75670 Hz
23.141UusZ=117N=42L=3922.3097116 mf=0.37835 Hz
23.141UusZ=117N=43L=7844.6194232 mf=0.18917 Hz
23.141UusZ=117N=44L=15689.2388465 mf=0.09459 Hz
23.141UusZ=117N=45L=31378.4776929 mf=0.04729 Hz
23.141UusZ=117N=46L=62756.9553859 mf=0.02365 Hz
23.141UusZ=117N=47L=125513.9107718 mf=0.01182 Hz
23.141UusZ=117N=48L=251027.8215436 mf=0.00591 Hz
23.141UusZ=117N=49L=502055.6430872 mf=0.00296 Hz
23.141UusZ=117N=50L=1004111.2861743 mf=0.00148 Hz
23.141UusZ=117N=51L=2008222.5723487 mf=0.00074 Hz
23.141UusZ=117N=52L=4016445.1446973 mf=0.00037 Hz
23.141UusZ=117N=53L=8032890.2893947 mf=0.00018 Hz
23.141UusZ=117N=54L=16065780.5787893 mf=0.00009 Hz
23.141UusZ=117N=55L=32131561.1575786 mf=0.00005 Hz
23.141UusZ=117N=56L=64263122.3151573 mf=0.00002 Hz
23.141UusZ=117N=57L=128526244.6303145 mf=0.00001 Hz
23.141UuoZ=118N=17L=0.0001179 mf=12587682.02455 Hz
23.141UuoZ=118N=18L=0.0002358 mf=6293841.01228 Hz
23.141UuoZ=118N=19L=0.0004716 mf=3146920.50614 Hz
23.141UuoZ=118N=20L=0.0009431 mf=1573460.25307 Hz
23.141UuoZ=118N=21L=0.0018863 mf=786730.12653 Hz
23.141UuoZ=118N=22L=0.0037726 mf=393365.06327 Hz
23.141UuoZ=118N=23L=0.0075452 mf=196682.53163 Hz
23.141UuoZ=118N=24L=0.0150903 mf=98341.26582 Hz
23.141UuoZ=118N=25L=0.0301806 mf=49170.63291 Hz
23.141UuoZ=118N=26L=0.0603612 mf=24585.31645 Hz
23.141UuoZ=118N=27L=0.1207225 mf=12292.65823 Hz
23.141UuoZ=118N=28L=0.2414449 mf=6146.32911 Hz
23.141UuoZ=118N=29L=0.4828899 mf=3073.16456 Hz
23.141UuoZ=118N=30L=0.9657797 mf=1536.58228 Hz
23.141UuoZ=118N=31L=1.9315594 mf=768.29114 Hz
23.141UuoZ=118N=32L=3.8631189 mf=384.14557 Hz
23.141UuoZ=118N=33L=7.7262377 mf=192.07278 Hz
23.141UuoZ=118N=34L=15.4524755 mf=96.03639 Hz
23.141UuoZ=118N=35L=30.9049510 mf=48.01820 Hz
23.141UuoZ=118N=36L=61.8099020 mf=24.00910 Hz
23.141UuoZ=118N=37L=123.6198039 mf=12.00455 Hz
23.141UuoZ=118N=38L=247.2396079 mf=6.00227 Hz
23.141UuoZ=118N=39L=494.4792158 mf=3.00114 Hz
23.141UuoZ=118N=40L=988.9584316 mf=1.50057 Hz
23.141UuoZ=118N=41L=1977.9168631 mf=0.75028 Hz
23.141UuoZ=118N=42L=3955.8337262 mf=0.37514 Hz
23.141UuoZ=118N=43L=7911.6674525 mf=0.18757 Hz
23.141UuoZ=118N=44L=15823.3349050 mf=0.09379 Hz
23.141UuoZ=118N=45L=31646.6698100 mf=0.04689 Hz
23.141UuoZ=118N=46L=63293.3396200 mf=0.02345 Hz
23.141UuoZ=118N=47L=126586.6792399 mf=0.01172 Hz
23.141UuoZ=118N=48L=253173.3584799 mf=0.00586 Hz
23.141UuoZ=118N=49L=506346.7169597 mf=0.00293 Hz
23.141UuoZ=118N=50L=1012693.4339194 mf=0.00147 Hz
23.141UuoZ=118N=51L=2025386.8678388 mf=0.00073 Hz
23.141UuoZ=118N=52L=4050773.7356777 mf=0.00037 Hz
23.141UuoZ=118N=53L=8101547.4713553 mf=0.00018 Hz
23.141UuoZ=118N=54L=16203094.9427106 mf=0.00009 Hz
23.141UuoZ=118N=55L=32406189.8854212 mf=0.00005 Hz
23.141UuoZ=118N=56L=64812379.7708424 mf=0.00002 Hz
23.141UuoZ=118N=57L=129624759.5416847 mf=0.00001 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de