Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.716.283HZ=1N=33L=3272.232110617 mf=0.091617112681984 MHzT=1.0914991432563E-5 s
2.716.283HeZ=2N=33L=6544.4642212339 mf=0.045808556340992 MHzT=2.1829982865126E-5 s
2.716.283LiZ=3N=33L=9816.6963318509 mf=0.030539037560661 MHzT=3.2744974297689E-5 s
2.716.283BeZ=4N=33L=13088.928442468 mf=0.022904278170496 MHzT=4.3659965730252E-5 s
2.716.283BZ=5N=33L=16361.160553085 mf=0.018323422536397 MHzT=5.4574957162814E-5 s
2.716.283CZ=6N=33L=19633.392663702 mf=0.015269518780331 MHzT=6.5489948595377E-5 s
2.716.283NZ=7N=33L=22905.624774319 mf=0.013088158954569 MHzT=7.640494002794E-5 s
2.716.283OZ=8N=33L=26177.856884936 mf=0.011452139085248 MHzT=8.7319931460503E-5 s
2.716.283FZ=9N=33L=29450.088995553 mf=0.010179679186887 MHzT=9.8234922893066E-5 s
2.716.283NeZ=10N=33L=32722.32110617 mf=0.0091617112681984 MHzT=0.00010914991432563 s
2.716.283NaZ=11N=33L=35994.553216787 mf=0.0083288284256349 MHzT=0.00012006490575819 s
2.716.283MgZ=12N=33L=39266.785327404 mf=0.0076347593901653 MHzT=0.00013097989719075 s
2.716.283AlZ=13N=33L=42539.017438021 mf=0.0070474702063064 MHzT=0.00014189488862332 s
2.716.283SiZ=14N=33L=45811.249548638 mf=0.0065440794772845 MHzT=0.00015280988005588 s
2.716.283PZ=15N=33L=49083.481659255 mf=0.0061078075121322 MHzT=0.00016372487148844 s
2.716.283SZ=16N=33L=52355.713769872 mf=0.005726069542624 MHzT=0.00017463986292101 s
2.716.283ClZ=17N=33L=55627.945880488 mf=0.0053892419224696 MHzT=0.00018555485435357 s
2.716.283ArZ=18N=33L=58900.177991105 mf=0.0050898395934435 MHzT=0.00019646984578613 s
2.716.283KZ=19N=33L=62172.410101722 mf=0.0048219532990518 MHzT=0.00020738483721869 s
2.716.283CaZ=20N=33L=65444.642212339 mf=0.0045808556340992 MHzT=0.00021829982865126 s
2.716.283ScZ=21N=33L=68716.874322956 mf=0.004362719651523 MHzT=0.00022921482008382 s
2.716.283TiZ=22N=33L=71989.106433573 mf=0.0041644142128174 MHzT=0.00024012981151638 s
2.716.283VZ=23N=33L=75261.33854419 mf=0.0039833527253036 MHzT=0.00025104480294895 s
2.716.283CrZ=24N=33L=78533.570654807 mf=0.0038173796950827 MHzT=0.00026195979438151 s
2.716.283MnZ=25N=33L=81805.802765424 mf=0.0036646845072793 MHzT=0.00027287478581407 s
2.716.283FeZ=26N=33L=85078.034876041 mf=0.0035237351031532 MHzT=0.00028378977724664 s
2.716.283CoZ=27N=33L=88350.266986658 mf=0.003393226395629 MHzT=0.0002947047686792 s
2.716.283NiZ=28N=33L=91622.499097275 mf=0.0032720397386423 MHzT=0.00030561976011176 s
2.716.283CuZ=29N=33L=94894.731207892 mf=0.0031592107821374 MHzT=0.00031653475154432 s
2.716.283ZnZ=30N=33L=98166.963318509 mf=0.0030539037560661 MHzT=0.00032744974297689 s
2.716.283GaZ=31N=33L=101439.19542913 mf=0.0029553907316769 MHzT=0.00033836473440945 s
2.716.283GeZ=32N=33L=104711.42753974 mf=0.002863034771312 MHzT=0.00034927972584201 s
2.716.283AsZ=33N=33L=107983.65965036 mf=0.0027762761418783 MHzT=0.00036019471727458 s
2.716.283SeZ=34N=33L=111255.89176098 mf=0.0026946209612348 MHzT=0.00037110970870714 s
2.716.283BrZ=35N=33L=114528.12387159 mf=0.0026176317909138 MHzT=0.0003820247001397 s
2.716.283KrZ=36N=33L=117800.35598221 mf=0.0025449197967218 MHzT=0.00039293969157226 s
2.716.283RbZ=37N=33L=121072.58809283 mf=0.0024761381805942 MHzT=0.00040385468300483 s
2.716.283SrZ=38N=33L=124344.82020344 mf=0.0024109766495259 MHzT=0.00041476967443739 s
2.716.283YZ=39N=33L=127617.05231406 mf=0.0023491567354355 MHzT=0.00042568466586995 s
2.716.283ZrZ=40N=33L=130889.28442468 mf=0.0022904278170496 MHzT=0.00043659965730252 s
2.716.283NbZ=41N=33L=134161.5165353 mf=0.0022345637239508 MHzT=0.00044751464873508 s
2.716.283MoZ=42N=33L=137433.74864591 mf=0.0021813598257615 MHzT=0.00045842964016764 s
2.716.283TcZ=43N=33L=140705.98075653 mf=0.002130630527488 MHzT=0.0004693446316002 s
2.716.283RuZ=44N=33L=143978.21286715 mf=0.0020822071064087 MHzT=0.00048025962303277 s
2.716.283RhZ=45N=33L=147250.44497776 mf=0.0020359358373774 MHzT=0.00049117461446533 s
2.716.283PdZ=46N=33L=150522.67708838 mf=0.0019916763626518 MHzT=0.00050208960589789 s
2.716.283AgZ=47N=33L=153794.909199 mf=0.0019493002698294 MHzT=0.00051300459733046 s
2.716.283CdZ=48N=33L=157067.14130961 mf=0.0019086898475413 MHzT=0.00052391958876302 s
2.716.283InZ=49N=33L=160339.37342023 mf=0.0018697369935099 MHzT=0.00053483458019558 s
2.716.283SnZ=50N=33L=163611.60553085 mf=0.0018323422536397 MHzT=0.00054574957162814 s
2.716.283SbZ=51N=33L=166883.83764147 mf=0.0017964139741565 MHzT=0.00055666456306071 s
2.716.283TeZ=52N=33L=170156.06975208 mf=0.0017618675515766 MHzT=0.00056757955449327 s
2.716.283JZ=53N=33L=173428.3018627 mf=0.0017286247675846 MHzT=0.00057849454592583 s
2.716.283XeZ=54N=33L=176700.53397332 mf=0.0016966131978145 MHzT=0.0005894095373584 s
2.716.283CsZ=55N=33L=179972.76608393 mf=0.001665765685127 MHzT=0.00060032452879096 s
2.716.283BaZ=56N=33L=183244.99819455 mf=0.0016360198693211 MHzT=0.00061123952022352 s
2.716.283LaZ=57N=33L=186517.23030517 mf=0.0016073177663506 MHzT=0.00062215451165608 s
2.716.283CeZ=58N=33L=189789.46241578 mf=0.0015796053910687 MHzT=0.00063306950308865 s
2.716.283PrZ=59N=33L=193061.6945264 mf=0.0015528324183387 MHzT=0.00064398449452121 s
2.716.283NdZ=60N=33L=196333.92663702 mf=0.0015269518780331 MHzT=0.00065489948595377 s
2.716.283PmZ=61N=33L=199606.15874764 mf=0.0015019198800325 MHzT=0.00066581447738634 s
2.716.283SmZ=62N=33L=202878.39085825 mf=0.0014776953658384 MHzT=0.0006767294688189 s
2.716.283EuZ=63N=33L=206150.62296887 mf=0.001454239883841 MHzT=0.00068764446025146 s
2.716.283GdZ=64N=33L=209422.85507949 mf=0.001431517385656 MHzT=0.00069855945168402 s
2.716.283TbZ=65N=33L=212695.0871901 mf=0.0014094940412613 MHzT=0.00070947444311659 s
2.716.283DyZ=66N=33L=215967.31930072 mf=0.0013881380709391 MHzT=0.00072038943454915 s
2.716.283HoZ=67N=33L=219239.55141134 mf=0.0013674195922684 MHzT=0.00073130442598171 s
2.716.283ErZ=68N=33L=222511.78352195 mf=0.0013473104806174 MHzT=0.00074221941741428 s
2.716.283TmZ=69N=33L=225784.01563257 mf=0.0013277842417679 MHzT=0.00075313440884684 s
2.716.283YbZ=70N=33L=229056.24774319 mf=0.0013088158954569 MHzT=0.0007640494002794 s
2.716.283LuZ=71N=33L=232328.4798538 mf=0.0012903818687603 MHzT=0.00077496439171197 s
2.716.283HfZ=72N=33L=235600.71196442 mf=0.0012724598983609 MHzT=0.00078587938314453 s
2.716.283TaZ=73N=33L=238872.94407504 mf=0.0012550289408491 MHzT=0.00079679437457709 s
2.716.283WZ=74N=33L=242145.17618566 mf=0.0012380690902971 MHzT=0.00080770936600965 s
2.716.283ReZ=75N=33L=245417.40829627 mf=0.0012215615024264 MHzT=0.00081862435744222 s
2.716.283OsZ=76N=33L=248689.64040689 mf=0.0012054883247629 MHzT=0.00082953934887478 s
2.716.283IrZ=77N=33L=251961.87251751 mf=0.0011898326322336 MHzT=0.00084045434030734 s
2.716.283PtZ=78N=33L=255234.10462812 mf=0.0011745783677177 MHzT=0.00085136933173991 s
2.716.283AuZ=79N=33L=258506.33673874 mf=0.0011597102871137 MHzT=0.00086228432317247 s
2.716.283HgZ=80N=33L=261778.56884936 mf=0.0011452139085248 MHzT=0.00087319931460503 s
2.716.283TlZ=81N=33L=265050.80095997 mf=0.0011310754652097 MHzT=0.00088411430603759 s
2.716.283PbZ=82N=33L=268323.03307059 mf=0.0011172818619754 MHzT=0.00089502929747016 s
2.716.283BiZ=83N=33L=271595.26518121 mf=0.0011038206347227 MHzT=0.00090594428890272 s
2.716.283PoZ=84N=33L=274867.49729183 mf=0.0010906799128808 MHzT=0.00091685928033528 s
2.716.283AtZ=85N=33L=278139.72940244 mf=0.0010778483844939 MHzT=0.00092777427176785 s
2.716.283RnZ=86N=33L=281411.96151306 mf=0.001065315263744 MHzT=0.00093868926320041 s
2.716.283FrZ=87N=33L=284684.19362368 mf=0.0010530702607125 MHzT=0.00094960425463297 s
2.716.283RaZ=88N=33L=287956.42573429 mf=0.0010411035532044 MHzT=0.00096051924606553 s
2.716.283AcZ=89N=33L=291228.65784491 mf=0.0010294057604717 MHzT=0.0009714342374981 s
2.716.283ThZ=90N=33L=294500.88995553 mf=0.0010179679186887 MHzT=0.00098234922893066 s
2.716.283PaZ=91N=33L=297773.12206614 mf=0.0010067814580438 MHzT=0.00099326422036322 s
2.716.283UZ=92N=33L=301045.35417676 mf=0.00099583818132591 MHzT=0.0010041792117958 s
2.716.283NpZ=93N=33L=304317.58628738 mf=0.0009851302438923 MHzT=0.0010150942032283 s
2.716.283PuZ=94N=33L=307589.818398 mf=0.00097465013491472 MHzT=0.0010260091946609 s
2.716.283AmZ=95N=33L=310862.05050861 mf=0.00096439065981035 MHzT=0.0010369241860935 s
2.716.283CmZ=96N=33L=314134.28261923 mf=0.00095434492377066 MHzT=0.001047839177526 s
2.716.283BkZ=97N=33L=317406.51472985 mf=0.00094450631630911 MHzT=0.0010587541689586 s
2.716.283CfZ=98N=33L=320678.74684046 mf=0.00093486849675494 MHzT=0.0010696691603912 s
2.716.283EsZ=99N=33L=323950.97895108 mf=0.0009254253806261 MHzT=0.0010805841518237 s
2.716.283FmZ=100N=33L=327223.2110617 mf=0.00091617112681984 MHzT=0.0010914991432563 s
2.716.283MdZ=101N=33L=330495.44317231 mf=0.00090710012556419 MHzT=0.0011024141346889 s
2.716.283NoZ=102N=33L=333767.67528293 mf=0.00089820698707827 MHzT=0.0011133291261214 s
2.716.283LrZ=103N=33L=337039.90739355 mf=0.00088948653089305 MHzT=0.001124244117554 s
2.716.283RfZ=104N=33L=340312.13950416 mf=0.0008809337757883 MHzT=0.0011351591089865 s
2.716.283DbZ=105N=33L=343584.37161478 mf=0.00087254393030461 MHzT=0.0011460741004191 s
2.716.283SgZ=106N=33L=346856.6037254 mf=0.0008643123837923 MHzT=0.0011569890918517 s
2.716.283BhZ=107N=33L=350128.83583602 mf=0.00085623469796246 MHzT=0.0011679040832842 s
2.716.283HsZ=108N=33L=353401.06794663 mf=0.00084830659890726 MHzT=0.0011788190747168 s
2.716.283MtZ=109N=33L=356673.30005725 mf=0.00084052396955948 MHzT=0.0011897340661494 s
2.716.283DsZ=110N=33L=359945.53216787 mf=0.00083288284256349 MHzT=0.0012006490575819 s
2.716.283RgZ=111N=33L=363217.76427848 mf=0.00082537939353138 MHzT=0.0012115640490145 s
2.716.283CnZ=112N=33L=366489.9963891 mf=0.00081800993466057 MHzT=0.001222479040447 s
2.716.283UutZ=113N=33L=369762.22849972 mf=0.00081077090869012 MHzT=0.0012333940318796 s
2.716.283FlZ=114N=33L=373034.46061033 mf=0.0008036588831753 MHzT=0.0012443090233122 s
2.716.283UupZ=115N=33L=376306.69272095 mf=0.00079667054506073 MHzT=0.0012552240147447 s
2.716.283LvZ=116N=33L=379578.92483157 mf=0.00078980269553434 MHzT=0.0012661390061773 s
2.716.283UusZ=117N=33L=382851.15694219 mf=0.00078305224514516 MHzT=0.0012770539976099 s
2.716.283UuoZ=118N=33L=386123.3890528 mf=0.00077641620916935 MHzT=0.0012879689890424 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de