Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.613.141HZ=1N=33L=6.0074246448434E-5 mf=4990365.6845256 MHzT=2.0038611661283E-13 s
1.613.141HeZ=2N=33L=0.00012014849289687 mf=2495182.8422628 MHzT=4.0077223322565E-13 s
1.613.141LiZ=3N=33L=0.0001802227393453 mf=1663455.2281752 MHzT=6.0115834983848E-13 s
1.613.141BeZ=4N=33L=0.00024029698579374 mf=1247591.4211314 MHzT=8.0154446645131E-13 s
1.613.141BZ=5N=33L=0.00030037123224217 mf=998073.13690512 MHzT=1.0019305830641E-12 s
1.613.141CZ=6N=33L=0.0003604454786906 mf=831727.6140876 MHzT=1.202316699677E-12 s
1.613.141NZ=7N=33L=0.00042051972513904 mf=712909.38350366 MHzT=1.4027028162898E-12 s
1.613.141OZ=8N=33L=0.00048059397158747 mf=623795.7105657 MHzT=1.6030889329026E-12 s
1.613.141FZ=9N=33L=0.00054066821803591 mf=554485.0760584 MHzT=1.8034750495154E-12 s
1.613.141NeZ=10N=33L=0.00060074246448434 mf=499036.56845256 MHzT=2.0038611661283E-12 s
1.613.141NaZ=11N=33L=0.00066081671093278 mf=453669.60768415 MHzT=2.2042472827411E-12 s
1.613.141MgZ=12N=33L=0.00072089095738121 mf=415863.8070438 MHzT=2.4046333993539E-12 s
1.613.141AlZ=13N=33L=0.00078096520382964 mf=383874.28342505 MHzT=2.6050195159668E-12 s
1.613.141SiZ=14N=33L=0.00084103945027808 mf=356454.69175183 MHzT=2.8054056325796E-12 s
1.613.141PZ=15N=33L=0.00090111369672651 mf=332691.04563504 MHzT=3.0057917491924E-12 s
1.613.141SZ=16N=33L=0.00096118794317495 mf=311897.85528285 MHzT=3.2061778658052E-12 s
1.613.141ClZ=17N=33L=0.0010212621896234 mf=293550.92261915 MHzT=3.4065639824181E-12 s
1.613.141ArZ=18N=33L=0.0010813364360718 mf=277242.5380292 MHzT=3.6069500990309E-12 s
1.613.141KZ=19N=33L=0.0011414106825202 mf=262650.82550135 MHzT=3.8073362156437E-12 s
1.613.141CaZ=20N=33L=0.0012014849289687 mf=249518.28422628 MHzT=4.0077223322565E-12 s
1.613.141ScZ=21N=33L=0.0012615591754171 mf=237636.46116789 MHzT=4.2081084488694E-12 s
1.613.141TiZ=22N=33L=0.0013216334218656 mf=226834.80384207 MHzT=4.4084945654822E-12 s
1.613.141VZ=23N=33L=0.001381707668314 mf=216972.42106633 MHzT=4.608880682095E-12 s
1.613.141CrZ=24N=33L=0.0014417819147624 mf=207931.9035219 MHzT=4.8092667987079E-12 s
1.613.141MnZ=25N=33L=0.0015018561612109 mf=199614.62738102 MHzT=5.0096529153207E-12 s
1.613.141FeZ=26N=33L=0.0015619304076593 mf=191937.14171252 MHzT=5.2100390319335E-12 s
1.613.141CoZ=27N=33L=0.0016220046541077 mf=184828.35868613 MHzT=5.4104251485463E-12 s
1.613.141NiZ=28N=33L=0.0016820789005562 mf=178227.34587591 MHzT=5.6108112651592E-12 s
1.613.141CuZ=29N=33L=0.0017421531470046 mf=172081.57532847 MHzT=5.811197381772E-12 s
1.613.141ZnZ=30N=33L=0.001802227393453 mf=166345.52281752 MHzT=6.0115834983848E-12 s
1.613.141GaZ=31N=33L=0.0018623016399015 mf=160979.5382105 MHzT=6.2119696149976E-12 s
1.613.141GeZ=32N=33L=0.0019223758863499 mf=155948.92764143 MHzT=6.4123557316105E-12 s
1.613.141AsZ=33N=33L=0.0019824501327983 mf=151223.20256138 MHzT=6.6127418482233E-12 s
1.613.141SeZ=34N=33L=0.0020425243792468 mf=146775.46130958 MHzT=6.8131279648361E-12 s
1.613.141BrZ=35N=33L=0.0021025986256952 mf=142581.87670073 MHzT=7.013514081449E-12 s
1.613.141KrZ=36N=33L=0.0021626728721436 mf=138621.2690146 MHzT=7.2139001980618E-12 s
1.613.141RbZ=37N=33L=0.0022227471185921 mf=134874.74823042 MHzT=7.4142863146746E-12 s
1.613.141SrZ=38N=33L=0.0022828213650405 mf=131325.41275067 MHzT=7.6146724312874E-12 s
1.613.141YZ=39N=33L=0.0023428956114889 mf=127958.09447502 MHzT=7.8150585479003E-12 s
1.613.141ZrZ=40N=33L=0.0024029698579374 mf=124759.14211314 MHzT=8.0154446645131E-12 s
1.613.141NbZ=41N=33L=0.0024630441043858 mf=121716.23620794 MHzT=8.2158307811259E-12 s
1.613.141MoZ=42N=33L=0.0025231183508342 mf=118818.23058394 MHzT=8.4162168977387E-12 s
1.613.141TcZ=43N=33L=0.0025831925972827 mf=116055.0159192 MHzT=8.6166030143516E-12 s
1.613.141RuZ=44N=33L=0.0026432668437311 mf=113417.40192104 MHzT=8.8169891309644E-12 s
1.613.141RhZ=45N=33L=0.0027033410901795 mf=110897.01521168 MHzT=9.0173752475772E-12 s
1.613.141PdZ=46N=33L=0.002763415336628 mf=108486.21053317 MHzT=9.2177613641901E-12 s
1.613.141AgZ=47N=33L=0.0028234895830764 mf=106177.99328778 MHzT=9.4181474808029E-12 s
1.613.141CdZ=48N=33L=0.0028835638295248 mf=103965.95176095 MHzT=9.6185335974157E-12 s
1.613.141InZ=49N=33L=0.0029436380759733 mf=101844.19764338 MHzT=9.8189197140285E-12 s
1.613.141SnZ=50N=33L=0.0030037123224217 mf=99807.313690512 MHzT=1.0019305830641E-11 s
1.613.141SbZ=51N=33L=0.0030637865688701 mf=97850.307539718 MHzT=1.0219691947254E-11 s
1.613.141TeZ=52N=33L=0.0031238608153186 mf=95968.570856262 MHzT=1.0420078063867E-11 s
1.613.141JZ=53N=33L=0.003183935061767 mf=94157.843104257 MHzT=1.062046418048E-11 s
1.613.141XeZ=54N=33L=0.0032440093082154 mf=92414.179343067 MHzT=1.0820850297093E-11 s
1.613.141CsZ=55N=33L=0.0033040835546639 mf=90733.921536829 MHzT=1.1021236413705E-11 s
1.613.141BaZ=56N=33L=0.0033641578011123 mf=89113.672937957 MHzT=1.1221622530318E-11 s
1.613.141LaZ=57N=33L=0.0034242320475607 mf=87550.275167116 MHzT=1.1422008646931E-11 s
1.613.141CeZ=58N=33L=0.0034843062940092 mf=86040.787664235 MHzT=1.1622394763544E-11 s
1.613.141PrZ=59N=33L=0.0035443805404576 mf=84582.469229248 MHzT=1.1822780880157E-11 s
1.613.141NdZ=60N=33L=0.003604454786906 mf=83172.76140876 MHzT=1.202316699677E-11 s
1.613.141PmZ=61N=33L=0.0036645290333545 mf=81809.273516813 MHzT=1.2223553113382E-11 s
1.613.141SmZ=62N=33L=0.0037246032798029 mf=80489.769105252 MHzT=1.2423939229995E-11 s
1.613.141EuZ=63N=33L=0.0037846775262513 mf=79212.153722629 MHzT=1.2624325346608E-11 s
1.613.141GdZ=64N=33L=0.0038447517726998 mf=77974.463820713 MHzT=1.2824711463221E-11 s
1.613.141TbZ=65N=33L=0.0039048260191482 mf=76774.856685009 MHzT=1.3025097579834E-11 s
1.613.141DyZ=66N=33L=0.0039649002655967 mf=75611.601280691 MHzT=1.3225483696447E-11 s
1.613.141HoZ=67N=33L=0.0040249745120451 mf=74483.069918293 MHzT=1.3425869813059E-11 s
1.613.141ErZ=68N=33L=0.0040850487584935 mf=73387.730654788 MHzT=1.3626255929672E-11 s
1.613.141TmZ=69N=33L=0.004145123004942 mf=72324.140355444 MHzT=1.3826642046285E-11 s
1.613.141YbZ=70N=33L=0.0042051972513904 mf=71290.938350366 MHzT=1.4027028162898E-11 s
1.613.141LuZ=71N=33L=0.0042652714978388 mf=70286.840627121 MHzT=1.4227414279511E-11 s
1.613.141HfZ=72N=33L=0.0043253457442873 mf=69310.6345073 MHzT=1.4427800396124E-11 s
1.613.141TaZ=73N=33L=0.0043854199907357 mf=68361.173760625 MHzT=1.4628186512736E-11 s
1.613.141WZ=74N=33L=0.0044454942371841 mf=67437.374115211 MHzT=1.4828572629349E-11 s
1.613.141ReZ=75N=33L=0.0045055684836326 mf=66538.209127008 MHzT=1.5028958745962E-11 s
1.613.141OsZ=76N=33L=0.004565642730081 mf=65662.706375337 MHzT=1.5229344862575E-11 s
1.613.141IrZ=77N=33L=0.0046257169765294 mf=64809.943954878 MHzT=1.5429730979188E-11 s
1.613.141PtZ=78N=33L=0.0046857912229779 mf=63979.047237508 MHzT=1.5630117095801E-11 s
1.613.141AuZ=79N=33L=0.0047458654694263 mf=63169.185880071 MHzT=1.5830503212413E-11 s
1.613.141HgZ=80N=33L=0.0048059397158747 mf=62379.57105657 MHzT=1.6030889329026E-11 s
1.613.141TlZ=81N=33L=0.0048660139623232 mf=61609.452895378 MHzT=1.6231275445639E-11 s
1.613.141PbZ=82N=33L=0.0049260882087716 mf=60858.118103971 MHzT=1.6431661562252E-11 s
1.613.141BiZ=83N=33L=0.00498616245522 mf=60124.887765369 MHzT=1.6632047678865E-11 s
1.613.141PoZ=84N=33L=0.0050462367016685 mf=59409.115291972 MHzT=1.6832433795477E-11 s
1.613.141AtZ=85N=33L=0.0051063109481169 mf=58710.184523831 MHzT=1.703281991209E-11 s
1.613.141RnZ=86N=33L=0.0051663851945653 mf=58027.5079596 MHzT=1.7233206028703E-11 s
1.613.141FrZ=87N=33L=0.0052264594410138 mf=57360.52510949 MHzT=1.7433592145316E-11 s
1.613.141RaZ=88N=33L=0.0052865336874622 mf=56708.700960518 MHzT=1.7633978261929E-11 s
1.613.141AcZ=89N=33L=0.0053466079339106 mf=56071.524545232 MHzT=1.7834364378542E-11 s
1.613.141ThZ=90N=33L=0.0054066821803591 mf=55448.50760584 MHzT=1.8034750495154E-11 s
1.613.141PaZ=91N=33L=0.0054667564268075 mf=54839.183346435 MHzT=1.8235136611767E-11 s
1.613.141UZ=92N=33L=0.0055268306732559 mf=54243.105266583 MHzT=1.843552272838E-11 s
1.613.141NpZ=93N=33L=0.0055869049197044 mf=53659.846070168 MHzT=1.8635908844993E-11 s
1.613.141PuZ=94N=33L=0.0056469791661528 mf=53088.996643889 MHzT=1.8836294961606E-11 s
1.613.141AmZ=95N=33L=0.0057070534126012 mf=52530.16510027 MHzT=1.9036681078219E-11 s
1.613.141CmZ=96N=33L=0.0057671276590497 mf=51982.975880475 MHzT=1.9237067194831E-11 s
1.613.141BkZ=97N=33L=0.0058272019054981 mf=51447.068912635 MHzT=1.9437453311444E-11 s
1.613.141CfZ=98N=33L=0.0058872761519465 mf=50922.09882169 MHzT=1.9637839428057E-11 s
1.613.141EsZ=99N=33L=0.005947350398395 mf=50407.734187127 MHzT=1.983822554467E-11 s
1.613.141FmZ=100N=33L=0.0060074246448434 mf=49903.656845256 MHzT=2.0038611661283E-11 s
1.613.141MdZ=101N=33L=0.0060674988912918 mf=49409.561232927 MHzT=2.0238997777896E-11 s
1.613.141NoZ=102N=33L=0.0061275731377403 mf=48925.153769859 MHzT=2.0439383894508E-11 s
1.613.141LrZ=103N=33L=0.0061876473841887 mf=48450.152276948 MHzT=2.0639770011121E-11 s
1.613.141RfZ=104N=33L=0.0062477216306371 mf=47984.285428131 MHzT=2.0840156127734E-11 s
1.613.141DbZ=105N=33L=0.0063077958770856 mf=47527.292233577 MHzT=2.1040542244347E-11 s
1.613.141SgZ=106N=33L=0.006367870123534 mf=47078.921552128 MHzT=2.124092836096E-11 s
1.613.141BhZ=107N=33L=0.0064279443699824 mf=46638.93163108 MHzT=2.1441314477573E-11 s
1.613.141HsZ=108N=33L=0.0064880186164309 mf=46207.089671533 MHzT=2.1641700594185E-11 s
1.613.141MtZ=109N=33L=0.0065480928628793 mf=45783.171417666 MHzT=2.1842086710798E-11 s
1.613.141DsZ=110N=33L=0.0066081671093278 mf=45366.960768415 MHzT=2.2042472827411E-11 s
1.613.141RgZ=111N=33L=0.0066682413557762 mf=44958.249410141 MHzT=2.2242858944024E-11 s
1.613.141CnZ=112N=33L=0.0067283156022246 mf=44556.836468979 MHzT=2.2443245060637E-11 s
1.613.141UutZ=113N=33L=0.0067883898486731 mf=44162.528181643 MHzT=2.2643631177249E-11 s
1.613.141FlZ=114N=33L=0.0068484640951215 mf=43775.137583558 MHzT=2.2844017293862E-11 s
1.613.141UupZ=115N=33L=0.0069085383415699 mf=43394.484213266 MHzT=2.3044403410475E-11 s
1.613.141LvZ=116N=33L=0.0069686125880184 mf=43020.393832117 MHzT=2.3244789527088E-11 s
1.613.141UusZ=117N=33L=0.0070286868344668 mf=42652.698158339 MHzT=2.3445175643701E-11 s
1.613.141UuoZ=118N=33L=0.0070887610809152 mf=42291.234614624 MHzT=2.3645561760314E-11 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de