Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.713.141HZ=1N=33L=1636.1160553085 mf=0.18323422536397 MHzT=5.4574957162814E-6 s
2.713.141HeZ=2N=33L=3272.232110617 mf=0.091617112681984 MHzT=1.0914991432563E-5 s
2.713.141LiZ=3N=33L=4908.3481659255 mf=0.061078075121322 MHzT=1.6372487148844E-5 s
2.713.141BeZ=4N=33L=6544.4642212339 mf=0.045808556340992 MHzT=2.1829982865126E-5 s
2.713.141BZ=5N=33L=8180.5802765424 mf=0.036646845072793 MHzT=2.7287478581407E-5 s
2.713.141CZ=6N=33L=9816.6963318509 mf=0.030539037560661 MHzT=3.2744974297689E-5 s
2.713.141NZ=7N=33L=11452.812387159 mf=0.026176317909138 MHzT=3.820247001397E-5 s
2.713.141OZ=8N=33L=13088.928442468 mf=0.022904278170496 MHzT=4.3659965730252E-5 s
2.713.141FZ=9N=33L=14725.044497776 mf=0.020359358373774 MHzT=4.9117461446533E-5 s
2.713.141NeZ=10N=33L=16361.160553085 mf=0.018323422536397 MHzT=5.4574957162814E-5 s
2.713.141NaZ=11N=33L=17997.276608393 mf=0.01665765685127 MHzT=6.0032452879096E-5 s
2.713.141MgZ=12N=33L=19633.392663702 mf=0.015269518780331 MHzT=6.5489948595377E-5 s
2.713.141AlZ=13N=33L=21269.50871901 mf=0.014094940412613 MHzT=7.0947444311659E-5 s
2.713.141SiZ=14N=33L=22905.624774319 mf=0.013088158954569 MHzT=7.640494002794E-5 s
2.713.141PZ=15N=33L=24541.740829627 mf=0.012215615024264 MHzT=8.1862435744222E-5 s
2.713.141SZ=16N=33L=26177.856884936 mf=0.011452139085248 MHzT=8.7319931460503E-5 s
2.713.141ClZ=17N=33L=27813.972940244 mf=0.010778483844939 MHzT=9.2777427176785E-5 s
2.713.141ArZ=18N=33L=29450.088995553 mf=0.010179679186887 MHzT=9.8234922893066E-5 s
2.713.141KZ=19N=33L=31086.205050861 mf=0.0096439065981035 MHzT=0.00010369241860935 s
2.713.141CaZ=20N=33L=32722.32110617 mf=0.0091617112681984 MHzT=0.00010914991432563 s
2.713.141ScZ=21N=33L=34358.437161478 mf=0.0087254393030461 MHzT=0.00011460741004191 s
2.713.141TiZ=22N=33L=35994.553216787 mf=0.0083288284256349 MHzT=0.00012006490575819 s
2.713.141VZ=23N=33L=37630.669272095 mf=0.0079667054506073 MHzT=0.00012552240147447 s
2.713.141CrZ=24N=33L=39266.785327404 mf=0.0076347593901653 MHzT=0.00013097989719075 s
2.713.141MnZ=25N=33L=40902.901382712 mf=0.0073293690145587 MHzT=0.00013643739290704 s
2.713.141FeZ=26N=33L=42539.017438021 mf=0.0070474702063064 MHzT=0.00014189488862332 s
2.713.141CoZ=27N=33L=44175.133493329 mf=0.006786452791258 MHzT=0.0001473523843396 s
2.713.141NiZ=28N=33L=45811.249548638 mf=0.0065440794772845 MHzT=0.00015280988005588 s
2.713.141CuZ=29N=33L=47447.365603946 mf=0.0063184215642747 MHzT=0.00015826737577216 s
2.713.141ZnZ=30N=33L=49083.481659255 mf=0.0061078075121322 MHzT=0.00016372487148844 s
2.713.141GaZ=31N=33L=50719.597714563 mf=0.0059107814633538 MHzT=0.00016918236720472 s
2.713.141GeZ=32N=33L=52355.713769872 mf=0.005726069542624 MHzT=0.00017463986292101 s
2.713.141AsZ=33N=33L=53991.82982518 mf=0.0055525522837566 MHzT=0.00018009735863729 s
2.713.141SeZ=34N=33L=55627.945880488 mf=0.0053892419224696 MHzT=0.00018555485435357 s
2.713.141BrZ=35N=33L=57264.061935797 mf=0.0052352635818276 MHzT=0.00019101235006985 s
2.713.141KrZ=36N=33L=58900.177991105 mf=0.0050898395934435 MHzT=0.00019646984578613 s
2.713.141RbZ=37N=33L=60536.294046414 mf=0.0049522763611883 MHzT=0.00020192734150241 s
2.713.141SrZ=38N=33L=62172.410101722 mf=0.0048219532990518 MHzT=0.00020738483721869 s
2.713.141YZ=39N=33L=63808.526157031 mf=0.004698313470871 MHzT=0.00021284233293498 s
2.713.141ZrZ=40N=33L=65444.642212339 mf=0.0045808556340992 MHzT=0.00021829982865126 s
2.713.141NbZ=41N=33L=67080.758267648 mf=0.0044691274479016 MHzT=0.00022375732436754 s
2.713.141MoZ=42N=33L=68716.874322956 mf=0.004362719651523 MHzT=0.00022921482008382 s
2.713.141TcZ=43N=33L=70352.990378265 mf=0.004261261054976 MHzT=0.0002346723158001 s
2.713.141RuZ=44N=33L=71989.106433573 mf=0.0041644142128174 MHzT=0.00024012981151638 s
2.713.141RhZ=45N=33L=73625.222488882 mf=0.0040718716747548 MHzT=0.00024558730723266 s
2.713.141PdZ=46N=33L=75261.33854419 mf=0.0039833527253036 MHzT=0.00025104480294895 s
2.713.141AgZ=47N=33L=76897.454599499 mf=0.0038986005396589 MHzT=0.00025650229866523 s
2.713.141CdZ=48N=33L=78533.570654807 mf=0.0038173796950827 MHzT=0.00026195979438151 s
2.713.141InZ=49N=33L=80169.686710116 mf=0.0037394739870197 MHzT=0.00026741729009779 s
2.713.141SnZ=50N=33L=81805.802765424 mf=0.0036646845072793 MHzT=0.00027287478581407 s
2.713.141SbZ=51N=33L=83441.918820733 mf=0.0035928279483131 MHzT=0.00027833228153035 s
2.713.141TeZ=52N=33L=85078.034876041 mf=0.0035237351031532 MHzT=0.00028378977724664 s
2.713.141JZ=53N=33L=86714.15093135 mf=0.0034572495351692 MHzT=0.00028924727296292 s
2.713.141XeZ=54N=33L=88350.266986658 mf=0.003393226395629 MHzT=0.0002947047686792 s
2.713.141CsZ=55N=33L=89986.383041967 mf=0.003331531370254 MHzT=0.00030016226439548 s
2.713.141BaZ=56N=33L=91622.499097275 mf=0.0032720397386423 MHzT=0.00030561976011176 s
2.713.141LaZ=57N=33L=93258.615152584 mf=0.0032146355327012 MHzT=0.00031107725582804 s
2.713.141CeZ=58N=33L=94894.731207892 mf=0.0031592107821374 MHzT=0.00031653475154432 s
2.713.141PrZ=59N=33L=96530.847263201 mf=0.0031056648366774 MHzT=0.00032199224726061 s
2.713.141NdZ=60N=33L=98166.963318509 mf=0.0030539037560661 MHzT=0.00032744974297689 s
2.713.141PmZ=61N=33L=99803.079373818 mf=0.003003839760065 MHzT=0.00033290723869317 s
2.713.141SmZ=62N=33L=101439.19542913 mf=0.0029553907316769 MHzT=0.00033836473440945 s
2.713.141EuZ=63N=33L=103075.31148443 mf=0.002908479767682 MHzT=0.00034382223012573 s
2.713.141GdZ=64N=33L=104711.42753974 mf=0.002863034771312 MHzT=0.00034927972584201 s
2.713.141TbZ=65N=33L=106347.54359505 mf=0.0028189880825226 MHzT=0.00035473722155829 s
2.713.141DyZ=66N=33L=107983.65965036 mf=0.0027762761418783 MHzT=0.00036019471727458 s
2.713.141HoZ=67N=33L=109619.77570567 mf=0.0027348391845368 MHzT=0.00036565221299086 s
2.713.141ErZ=68N=33L=111255.89176098 mf=0.0026946209612348 MHzT=0.00037110970870714 s
2.713.141TmZ=69N=33L=112892.00781629 mf=0.0026555684835358 MHzT=0.00037656720442342 s
2.713.141YbZ=70N=33L=114528.12387159 mf=0.0026176317909138 MHzT=0.0003820247001397 s
2.713.141LuZ=71N=33L=116164.2399269 mf=0.0025807637375207 MHzT=0.00038748219585598 s
2.713.141HfZ=72N=33L=117800.35598221 mf=0.0025449197967218 MHzT=0.00039293969157226 s
2.713.141TaZ=73N=33L=119436.47203752 mf=0.0025100578816982 MHzT=0.00039839718728855 s
2.713.141WZ=74N=33L=121072.58809283 mf=0.0024761381805942 MHzT=0.00040385468300483 s
2.713.141ReZ=75N=33L=122708.70414814 mf=0.0024431230048529 MHzT=0.00040931217872111 s
2.713.141OsZ=76N=33L=124344.82020344 mf=0.0024109766495259 MHzT=0.00041476967443739 s
2.713.141IrZ=77N=33L=125980.93625875 mf=0.0023796652644671 MHzT=0.00042022717015367 s
2.713.141PtZ=78N=33L=127617.05231406 mf=0.0023491567354355 MHzT=0.00042568466586995 s
2.713.141AuZ=79N=33L=129253.16836937 mf=0.0023194205742274 MHzT=0.00043114216158623 s
2.713.141HgZ=80N=33L=130889.28442468 mf=0.0022904278170496 MHzT=0.00043659965730252 s
2.713.141TlZ=81N=33L=132525.40047999 mf=0.0022621509304193 MHzT=0.0004420571530188 s
2.713.141PbZ=82N=33L=134161.5165353 mf=0.0022345637239508 MHzT=0.00044751464873508 s
2.713.141BiZ=83N=33L=135797.6325906 mf=0.0022076412694454 MHzT=0.00045297214445136 s
2.713.141PoZ=84N=33L=137433.74864591 mf=0.0021813598257615 MHzT=0.00045842964016764 s
2.713.141AtZ=85N=33L=139069.86470122 mf=0.0021556967689879 MHzT=0.00046388713588392 s
2.713.141RnZ=86N=33L=140705.98075653 mf=0.002130630527488 MHzT=0.0004693446316002 s
2.713.141FrZ=87N=33L=142342.09681184 mf=0.0021061405214249 MHzT=0.00047480212731649 s
2.713.141RaZ=88N=33L=143978.21286715 mf=0.0020822071064087 MHzT=0.00048025962303277 s
2.713.141AcZ=89N=33L=145614.32892246 mf=0.0020588115209435 MHzT=0.00048571711874905 s
2.713.141ThZ=90N=33L=147250.44497776 mf=0.0020359358373774 MHzT=0.00049117461446533 s
2.713.141PaZ=91N=33L=148886.56103307 mf=0.0020135629160876 MHzT=0.00049663211018161 s
2.713.141UZ=92N=33L=150522.67708838 mf=0.0019916763626518 MHzT=0.00050208960589789 s
2.713.141NpZ=93N=33L=152158.79314369 mf=0.0019702604877846 MHzT=0.00050754710161417 s
2.713.141PuZ=94N=33L=153794.909199 mf=0.0019493002698294 MHzT=0.00051300459733046 s
2.713.141AmZ=95N=33L=155431.02525431 mf=0.0019287813196207 MHzT=0.00051846209304674 s
2.713.141CmZ=96N=33L=157067.14130961 mf=0.0019086898475413 MHzT=0.00052391958876302 s
2.713.141BkZ=97N=33L=158703.25736492 mf=0.0018890126326182 MHzT=0.0005293770844793 s
2.713.141CfZ=98N=33L=160339.37342023 mf=0.0018697369935099 MHzT=0.00053483458019558 s
2.713.141EsZ=99N=33L=161975.48947554 mf=0.0018508507612522 MHzT=0.00054029207591186 s
2.713.141FmZ=100N=33L=163611.60553085 mf=0.0018323422536397 MHzT=0.00054574957162814 s
2.713.141MdZ=101N=33L=165247.72158616 mf=0.0018142002511284 MHzT=0.00055120706734443 s
2.713.141NoZ=102N=33L=166883.83764147 mf=0.0017964139741565 MHzT=0.00055666456306071 s
2.713.141LrZ=103N=33L=168519.95369677 mf=0.0017789730617861 MHzT=0.00056212205877699 s
2.713.141RfZ=104N=33L=170156.06975208 mf=0.0017618675515766 MHzT=0.00056757955449327 s
2.713.141DbZ=105N=33L=171792.18580739 mf=0.0017450878606092 MHzT=0.00057303705020955 s
2.713.141SgZ=106N=33L=173428.3018627 mf=0.0017286247675846 MHzT=0.00057849454592583 s
2.713.141BhZ=107N=33L=175064.41791801 mf=0.0017124693959249 MHzT=0.00058395204164211 s
2.713.141HsZ=108N=33L=176700.53397332 mf=0.0016966131978145 MHzT=0.0005894095373584 s
2.713.141MtZ=109N=33L=178336.65002862 mf=0.001681047939119 MHzT=0.00059486703307468 s
2.713.141DsZ=110N=33L=179972.76608393 mf=0.001665765685127 MHzT=0.00060032452879096 s
2.713.141RgZ=111N=33L=181608.88213924 mf=0.0016507587870628 MHzT=0.00060578202450724 s
2.713.141CnZ=112N=33L=183244.99819455 mf=0.0016360198693211 MHzT=0.00061123952022352 s
2.713.141UutZ=113N=33L=184881.11424986 mf=0.0016215418173802 MHzT=0.0006166970159398 s
2.713.141FlZ=114N=33L=186517.23030517 mf=0.0016073177663506 MHzT=0.00062215451165608 s
2.713.141UupZ=115N=33L=188153.34636048 mf=0.0015933410901215 MHzT=0.00062761200737237 s
2.713.141LvZ=116N=33L=189789.46241578 mf=0.0015796053910687 MHzT=0.00063306950308865 s
2.713.141UusZ=117N=33L=191425.57847109 mf=0.0015661044902903 MHzT=0.00063852699880493 s
2.713.141UuoZ=118N=33L=193061.6945264 mf=0.0015528324183387 MHzT=0.00064398449452121 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de