Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
23.141HZ=1N=33L=0.065476591072691 mf=4578.620436534 MHzT=2.1840639857822E-10 s
23.141HeZ=2N=33L=0.13095318214538 mf=2289.310218267 MHzT=4.3681279715643E-10 s
23.141LiZ=3N=33L=0.19642977321807 mf=1526.206812178 MHzT=6.5521919573465E-10 s
23.141BeZ=4N=33L=0.26190636429076 mf=1144.6551091335 MHzT=8.7362559431286E-10 s
23.141BZ=5N=33L=0.32738295536346 mf=915.72408730679 MHzT=1.0920319928911E-9 s
23.141CZ=6N=33L=0.39285954643615 mf=763.10340608899 MHzT=1.3104383914693E-9 s
23.141NZ=7N=33L=0.45833613750884 mf=654.08863379057 MHzT=1.5288447900475E-9 s
23.141OZ=8N=33L=0.52381272858153 mf=572.32755456674 MHzT=1.7472511886257E-9 s
23.141FZ=9N=33L=0.58928931965422 mf=508.73560405933 MHzT=1.9656575872039E-9 s
23.141NeZ=10N=33L=0.65476591072691 mf=457.8620436534 MHzT=2.1840639857822E-9 s
23.141NaZ=11N=33L=0.7202425017996 mf=416.23822150309 MHzT=2.4024703843604E-9 s
23.141MgZ=12N=33L=0.78571909287229 mf=381.5517030445 MHzT=2.6208767829386E-9 s
23.141AlZ=13N=33L=0.85119568394498 mf=352.20157204107 MHzT=2.8392831815168E-9 s
23.141SiZ=14N=33L=0.91667227501767 mf=327.04431689528 MHzT=3.057689580095E-9 s
23.141PZ=15N=33L=0.98214886609037 mf=305.2413624356 MHzT=3.2760959786732E-9 s
23.141SZ=16N=33L=1.0476254571631 mf=286.16377728337 MHzT=3.4945023772515E-9 s
23.141ClZ=17N=33L=1.1131020482357 mf=269.33061391376 MHzT=3.7129087758297E-9 s
23.141ArZ=18N=33L=1.1785786393084 mf=254.36780202966 MHzT=3.9313151744079E-9 s
23.141KZ=19N=33L=1.2440552303811 mf=240.98002297547 MHzT=4.1497215729861E-9 s
23.141CaZ=20N=33L=1.3095318214538 mf=228.9310218267 MHzT=4.3681279715643E-9 s
23.141ScZ=21N=33L=1.3750084125265 mf=218.02954459685 MHzT=4.5865343701425E-9 s
23.141TiZ=22N=33L=1.4404850035992 mf=208.11911075154 MHzT=4.8049407687207E-9 s
23.141VZ=23N=33L=1.5059615946719 mf=199.07045376235 MHzT=5.023347167299E-9 s
23.141CrZ=24N=33L=1.5714381857446 mf=190.77585152225 MHzT=5.2417535658772E-9 s
23.141MnZ=25N=33L=1.6369147768173 mf=183.14481746136 MHzT=5.4601599644554E-9 s
23.141FeZ=26N=33L=1.70239136789 mf=176.10078602054 MHzT=5.6785663630336E-9 s
23.141CoZ=27N=33L=1.7678679589627 mf=169.57853468644 MHzT=5.8969727616118E-9 s
23.141NiZ=28N=33L=1.8333445500353 mf=163.52215844764 MHzT=6.11537916019E-9 s
23.141CuZ=29N=33L=1.898821141108 mf=157.88346332876 MHzT=6.3337855587683E-9 s
23.141ZnZ=30N=33L=1.9642977321807 mf=152.6206812178 MHzT=6.5521919573465E-9 s
23.141GaZ=31N=33L=2.0297743232534 mf=147.69743343658 MHzT=6.7705983559247E-9 s
23.141GeZ=32N=33L=2.0952509143261 mf=143.08188864169 MHzT=6.9890047545029E-9 s
23.141AsZ=33N=33L=2.1607275053988 mf=138.74607383436 MHzT=7.2074111530811E-9 s
23.141SeZ=34N=33L=2.2262040964715 mf=134.66530695688 MHzT=7.4258175516593E-9 s
23.141BrZ=35N=33L=2.2916806875442 mf=130.81772675811 MHzT=7.6442239502376E-9 s
23.141KrZ=36N=33L=2.3571572786169 mf=127.18390101483 MHzT=7.8626303488158E-9 s
23.141RbZ=37N=33L=2.4226338696896 mf=123.7464982847 MHzT=8.081036747394E-9 s
23.141SrZ=38N=33L=2.4881104607623 mf=120.49001148774 MHzT=8.2994431459722E-9 s
23.141YZ=39N=33L=2.553587051835 mf=117.40052401369 MHzT=8.5178495445504E-9 s
23.141ZrZ=40N=33L=2.6190636429076 mf=114.46551091335 MHzT=8.7362559431286E-9 s
23.141NbZ=41N=33L=2.6845402339803 mf=111.67366918376 MHzT=8.9546623417069E-9 s
23.141MoZ=42N=33L=2.750016825053 mf=109.01477229843 MHzT=9.1730687402851E-9 s
23.141TcZ=43N=33L=2.8154934161257 mf=106.47954503567 MHzT=9.3914751388633E-9 s
23.141RuZ=44N=33L=2.8809700071984 mf=104.05955537577 MHzT=9.6098815374415E-9 s
23.141RhZ=45N=33L=2.9464465982711 mf=101.74712081187 MHzT=9.8282879360197E-9 s
23.141PdZ=46N=33L=3.0119231893438 mf=99.535226881173 MHzT=1.0046694334598E-8 s
23.141AgZ=47N=33L=3.0773997804165 mf=97.417456096467 MHzT=1.0265100733176E-8 s
23.141CdZ=48N=33L=3.1428763714892 mf=95.387925761124 MHzT=1.0483507131754E-8 s
23.141InZ=49N=33L=3.2083529625619 mf=93.441233398652 MHzT=1.0701913530333E-8 s
23.141SnZ=50N=33L=3.2738295536346 mf=91.572408730679 MHzT=1.0920319928911E-8 s
23.141SbZ=51N=33L=3.3393061447072 mf=89.776871304587 MHzT=1.1138726327489E-8 s
23.141TeZ=52N=33L=3.4047827357799 mf=88.050393010268 MHzT=1.1357132726067E-8 s
23.141JZ=53N=33L=3.4702593268526 mf=86.389064840263 MHzT=1.1575539124645E-8 s
23.141XeZ=54N=33L=3.5357359179253 mf=84.789267343221 MHzT=1.1793945523224E-8 s
23.141CsZ=55N=33L=3.601212508998 mf=83.247644300617 MHzT=1.2012351921802E-8 s
23.141BaZ=56N=33L=3.6666891000707 mf=81.761079223821 MHzT=1.223075832038E-8 s
23.141LaZ=57N=33L=3.7321656911434 mf=80.326674325157 MHzT=1.2449164718958E-8 s
23.141CeZ=58N=33L=3.7976422822161 mf=78.941731664379 MHzT=1.2667571117537E-8 s
23.141PrZ=59N=33L=3.8631188732888 mf=77.60373621244 MHzT=1.2885977516115E-8 s
23.141NdZ=60N=33L=3.9285954643615 mf=76.310340608899 MHzT=1.3104383914693E-8 s
23.141PmZ=61N=33L=3.9940720554342 mf=75.059351418589 MHzT=1.3322790313271E-8 s
23.141SmZ=62N=33L=4.0595486465068 mf=73.84871671829 MHzT=1.3541196711849E-8 s
23.141EuZ=63N=33L=4.1250252375795 mf=72.676514865618 MHzT=1.3759603110428E-8 s
23.141GdZ=64N=33L=4.1905018286522 mf=71.540944320843 MHzT=1.3978009509006E-8 s
23.141TbZ=65N=33L=4.2559784197249 mf=70.440314408215 MHzT=1.4196415907584E-8 s
23.141DyZ=66N=33L=4.3214550107976 mf=69.373036917181 MHzT=1.4414822306162E-8 s
23.141HoZ=67N=33L=4.3869316018703 mf=68.337618455731 MHzT=1.463322870474E-8 s
23.141ErZ=68N=33L=4.452408192943 mf=67.332653478441 MHzT=1.4851635103319E-8 s
23.141TmZ=69N=33L=4.5178847840157 mf=66.356817920782 MHzT=1.5070041501897E-8 s
23.141YbZ=70N=33L=4.5833613750884 mf=65.408863379057 MHzT=1.5288447900475E-8 s
23.141LuZ=71N=33L=4.6488379661611 mf=64.487611782168 MHzT=1.5506854299053E-8 s
23.141HfZ=72N=33L=4.7143145572338 mf=63.591950507416 MHzT=1.5725260697632E-8 s
23.141TaZ=73N=33L=4.7797911483064 mf=62.720827897725 MHzT=1.594366709621E-8 s
23.141WZ=74N=33L=4.8452677393791 mf=61.873249142351 MHzT=1.6162073494788E-8 s
23.141ReZ=75N=33L=4.9107443304518 mf=61.048272487119 MHzT=1.6380479893366E-8 s
23.141OsZ=76N=33L=4.9762209215245 mf=60.245005743868 MHzT=1.6598886291944E-8 s
23.141IrZ=77N=33L=5.0416975125972 mf=59.46260307187 MHzT=1.6817292690523E-8 s
23.141PtZ=78N=33L=5.1071741036699 mf=58.700262006846 MHzT=1.7035699089101E-8 s
23.141AuZ=79N=33L=5.1726506947426 mf=57.95722071562 MHzT=1.7254105487679E-8 s
23.141HgZ=80N=33L=5.2381272858153 mf=57.232755456674 MHzT=1.7472511886257E-8 s
23.141TlZ=81N=33L=5.303603876888 mf=56.526178228814 MHzT=1.7690918284835E-8 s
23.141PbZ=82N=33L=5.3690804679607 mf=55.836834591878 MHzT=1.7909324683414E-8 s
23.141BiZ=83N=33L=5.4345570590334 mf=55.164101644987 MHzT=1.8127731081992E-8 s
23.141PoZ=84N=33L=5.500033650106 mf=54.507386149214 MHzT=1.834613748057E-8 s
23.141AtZ=85N=33L=5.5655102411787 mf=53.866122782752 MHzT=1.8564543879148E-8 s
23.141RnZ=86N=33L=5.6309868322514 mf=53.239772517837 MHzT=1.8782950277727E-8 s
23.141FrZ=87N=33L=5.6964634233241 mf=52.627821109586 MHzT=1.9001356676305E-8 s
23.141RaZ=88N=33L=5.7619400143968 mf=52.029777687886 MHzT=1.9219763074883E-8 s
23.141AcZ=89N=33L=5.8274166054695 mf=51.445173444202 MHzT=1.9438169473461E-8 s
23.141ThZ=90N=33L=5.8928931965422 mf=50.873560405933 MHzT=1.9656575872039E-8 s
23.141PaZ=91N=33L=5.9583697876149 mf=50.314510291582 MHzT=1.9874982270618E-8 s
23.141UZ=92N=33L=6.0238463786876 mf=49.767613440586 MHzT=2.0093388669196E-8 s
23.141NpZ=93N=33L=6.0893229697603 mf=49.232477812193 MHzT=2.0311795067774E-8 s
23.141PuZ=94N=33L=6.154799560833 mf=48.708728048234 MHzT=2.0530201466352E-8 s
23.141AmZ=95N=33L=6.2202761519056 mf=48.196004595094 MHzT=2.0748607864931E-8 s
23.141CmZ=96N=33L=6.2857527429783 mf=47.693962880562 MHzT=2.0967014263509E-8 s
23.141BkZ=97N=33L=6.351229334051 mf=47.202272541587 MHzT=2.1185420662087E-8 s
23.141CfZ=98N=33L=6.4167059251237 mf=46.720616699326 MHzT=2.1403827060665E-8 s
23.141EsZ=99N=33L=6.4821825161964 mf=46.248691278121 MHzT=2.1622233459243E-8 s
23.141FmZ=100N=33L=6.5476591072691 mf=45.78620436534 MHzT=2.1840639857822E-8 s
23.141MdZ=101N=33L=6.6131356983418 mf=45.332875609247 MHzT=2.20590462564E-8 s
23.141NoZ=102N=33L=6.6786122894145 mf=44.888435652294 MHzT=2.2277452654978E-8 s
23.141LrZ=103N=33L=6.7440888804872 mf=44.452625597417 MHzT=2.2495859053556E-8 s
23.141RfZ=104N=33L=6.8095654715599 mf=44.025196505134 MHzT=2.2714265452134E-8 s
23.141DbZ=105N=33L=6.8750420626326 mf=43.605908919371 MHzT=2.2932671850713E-8 s
23.141SgZ=106N=33L=6.9405186537053 mf=43.194532420132 MHzT=2.3151078249291E-8 s
23.141BhZ=107N=33L=7.0059952447779 mf=42.790845201252 MHzT=2.3369484647869E-8 s
23.141HsZ=108N=33L=7.0714718358506 mf=42.394633671611 MHzT=2.3587891046447E-8 s
23.141MtZ=109N=33L=7.1369484269233 mf=42.005692078293 MHzT=2.3806297445026E-8 s
23.141DsZ=110N=33L=7.202425017996 mf=41.623822150309 MHzT=2.4024703843604E-8 s
23.141RgZ=111N=33L=7.2679016090687 mf=41.248832761567 MHzT=2.4243110242182E-8 s
23.141CnZ=112N=33L=7.3333782001414 mf=40.88053961191 MHzT=2.446151664076E-8 s
23.141UutZ=113N=33L=7.3988547912141 mf=40.518764925079 MHzT=2.4679923039338E-8 s
23.141FlZ=114N=33L=7.4643313822868 mf=40.163337162579 MHzT=2.4898329437917E-8 s
23.141UupZ=115N=33L=7.5298079733595 mf=39.814090752469 MHzT=2.5116735836495E-8 s
23.141LvZ=116N=33L=7.5952845644322 mf=39.470865832189 MHzT=2.5335142235073E-8 s
23.141UusZ=117N=33L=7.6607611555049 mf=39.133508004564 MHzT=2.5553548633651E-8 s
23.141UuoZ=118N=33L=7.7262377465775 mf=38.80186810622 MHzT=2.5771955032229E-8 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de