Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.6118HZ=1N=33L=0.00034420007789241 mf=870983.12073513 MHzT=1.1481278754931E-12 s
1.6118HeZ=2N=33L=0.00068840015578481 mf=435491.56036756 MHzT=2.2962557509863E-12 s
1.6118LiZ=3N=33L=0.0010326002336772 mf=290327.70691171 MHzT=3.4443836264794E-12 s
1.6118BeZ=4N=33L=0.0013768003115696 mf=217745.78018378 MHzT=4.5925115019725E-12 s
1.6118BZ=5N=33L=0.001721000389462 mf=174196.62414702 MHzT=5.7406393774657E-12 s
1.6118CZ=6N=33L=0.0020652004673544 mf=145163.85345585 MHzT=6.8887672529588E-12 s
1.6118NZ=7N=33L=0.0024094005452468 mf=124426.16010502 MHzT=8.0368951284519E-12 s
1.6118OZ=8N=33L=0.0027536006231392 mf=108872.89009189 MHzT=9.1850230039451E-12 s
1.6118FZ=9N=33L=0.0030978007010316 mf=96775.902303903 MHzT=1.0333150879438E-11 s
1.6118NeZ=10N=33L=0.0034420007789241 mf=87098.312073512 MHzT=1.1481278754931E-11 s
1.6118NaZ=11N=33L=0.0037862008568165 mf=79180.283703193 MHzT=1.2629406630424E-11 s
1.6118MgZ=12N=33L=0.0041304009347089 mf=72581.926727927 MHzT=1.3777534505918E-11 s
1.6118AlZ=13N=33L=0.0044746010126013 mf=66998.70159501 MHzT=1.4925662381411E-11 s
1.6118SiZ=14N=33L=0.0048188010904937 mf=62213.080052509 MHzT=1.6073790256904E-11 s
1.6118PZ=15N=33L=0.0051630011683861 mf=58065.541382342 MHzT=1.7221918132397E-11 s
1.6118SZ=16N=33L=0.0055072012462785 mf=54436.445045945 MHzT=1.837004600789E-11 s
1.6118ClZ=17N=33L=0.0058514013241709 mf=51234.301219713 MHzT=1.9518173883383E-11 s
1.6118ArZ=18N=33L=0.0061956014020633 mf=48387.951151951 MHzT=2.0666301758876E-11 s
1.6118KZ=19N=33L=0.0065398014799557 mf=45841.216880796 MHzT=2.181442963437E-11 s
1.6118CaZ=20N=33L=0.0068840015578481 mf=43549.156036756 MHzT=2.2962557509863E-11 s
1.6118ScZ=21N=33L=0.0072282016357405 mf=41475.386701673 MHzT=2.4110685385356E-11 s
1.6118TiZ=22N=33L=0.0075724017136329 mf=39590.141851597 MHzT=2.5258813260849E-11 s
1.6118VZ=23N=33L=0.0079166017915253 mf=37868.83133631 MHzT=2.6406941136342E-11 s
1.6118CrZ=24N=33L=0.0082608018694177 mf=36290.963363964 MHzT=2.7555069011835E-11 s
1.6118MnZ=25N=33L=0.0086050019473101 mf=34839.324829405 MHzT=2.8703196887328E-11 s
1.6118FeZ=26N=33L=0.0089492020252025 mf=33499.350797505 MHzT=2.9851324762822E-11 s
1.6118CoZ=27N=33L=0.0092934021030949 mf=32258.634101301 MHzT=3.0999452638315E-11 s
1.6118NiZ=28N=33L=0.0096376021809873 mf=31106.540026254 MHzT=3.2147580513808E-11 s
1.6118CuZ=29N=33L=0.0099818022588797 mf=30033.900715004 MHzT=3.3295708389301E-11 s
1.6118ZnZ=30N=33L=0.010326002336772 mf=29032.770691171 MHzT=3.4443836264794E-11 s
1.6118GaZ=31N=33L=0.010670202414665 mf=28096.229701133 MHzT=3.5591964140287E-11 s
1.6118GeZ=32N=33L=0.011014402492557 mf=27218.222522973 MHzT=3.674009201578E-11 s
1.6118AsZ=33N=33L=0.011358602570449 mf=26393.427901064 MHzT=3.7888219891273E-11 s
1.6118SeZ=34N=33L=0.011702802648342 mf=25617.150609857 MHzT=3.9036347766767E-11 s
1.6118BrZ=35N=33L=0.012047002726234 mf=24885.232021004 MHzT=4.018447564226E-11 s
1.6118KrZ=36N=33L=0.012391202804127 mf=24193.975575976 MHzT=4.1332603517753E-11 s
1.6118RbZ=37N=33L=0.012735402882019 mf=23540.084344193 MHzT=4.2480731393246E-11 s
1.6118SrZ=38N=33L=0.013079602959911 mf=22920.608440398 MHzT=4.3628859268739E-11 s
1.6118YZ=39N=33L=0.013423803037804 mf=22332.90053167 MHzT=4.4776987144232E-11 s
1.6118ZrZ=40N=33L=0.013768003115696 mf=21774.578018378 MHzT=4.5925115019725E-11 s
1.6118NbZ=41N=33L=0.014112203193589 mf=21243.490749637 MHzT=4.7073242895219E-11 s
1.6118MoZ=42N=33L=0.014456403271481 mf=20737.693350836 MHzT=4.8221370770712E-11 s
1.6118TcZ=43N=33L=0.014800603349373 mf=20255.421412445 MHzT=4.9369498646205E-11 s
1.6118RuZ=44N=33L=0.015144803427266 mf=19795.070925798 MHzT=5.0517626521698E-11 s
1.6118RhZ=45N=33L=0.015489003505158 mf=19355.180460781 MHzT=5.1665754397191E-11 s
1.6118PdZ=46N=33L=0.015833203583051 mf=18934.415668155 MHzT=5.2813882272684E-11 s
1.6118AgZ=47N=33L=0.016177403660943 mf=18531.555760322 MHzT=5.3962010148177E-11 s
1.6118CdZ=48N=33L=0.016521603738835 mf=18145.481681982 MHzT=5.511013802367E-11 s
1.6118InZ=49N=33L=0.016865803816728 mf=17775.165729288 MHzT=5.6258265899164E-11 s
1.6118SnZ=50N=33L=0.01721000389462 mf=17419.662414702 MHzT=5.7406393774657E-11 s
1.6118SbZ=51N=33L=0.017554203972513 mf=17078.100406571 MHzT=5.855452165015E-11 s
1.6118TeZ=52N=33L=0.017898404050405 mf=16749.675398752 MHzT=5.9702649525643E-11 s
1.6118JZ=53N=33L=0.018242604128297 mf=16433.643787455 MHzT=6.0850777401136E-11 s
1.6118XeZ=54N=33L=0.01858680420619 mf=16129.31705065 MHzT=6.1998905276629E-11 s
1.6118CsZ=55N=33L=0.018931004284082 mf=15836.056740639 MHzT=6.3147033152122E-11 s
1.6118BaZ=56N=33L=0.019275204361975 mf=15553.270013127 MHzT=6.4295161027616E-11 s
1.6118LaZ=57N=33L=0.019619404439867 mf=15280.405626932 MHzT=6.5443288903109E-11 s
1.6118CeZ=58N=33L=0.019963604517759 mf=15016.950357502 MHzT=6.6591416778602E-11 s
1.6118PrZ=59N=33L=0.020307804595652 mf=14762.425775172 MHzT=6.7739544654095E-11 s
1.6118NdZ=60N=33L=0.020652004673544 mf=14516.385345585 MHzT=6.8887672529588E-11 s
1.6118PmZ=61N=33L=0.020996204751437 mf=14278.41181533 MHzT=7.0035800405081E-11 s
1.6118SmZ=62N=33L=0.021340404829329 mf=14048.114850567 MHzT=7.1183928280574E-11 s
1.6118EuZ=63N=33L=0.021684604907222 mf=13825.128900558 MHzT=7.2332056156068E-11 s
1.6118GdZ=64N=33L=0.022028804985114 mf=13609.111261486 MHzT=7.3480184031561E-11 s
1.6118TbZ=65N=33L=0.022373005063006 mf=13399.740319002 MHzT=7.4628311907054E-11 s
1.6118DyZ=66N=33L=0.022717205140899 mf=13196.713950532 MHzT=7.5776439782547E-11 s
1.6118HoZ=67N=33L=0.023061405218791 mf=12999.748070674 MHzT=7.692456765804E-11 s
1.6118ErZ=68N=33L=0.023405605296684 mf=12808.575304928 MHzT=7.8072695533533E-11 s
1.6118TmZ=69N=33L=0.023749805374576 mf=12622.94377877 MHzT=7.9220823409026E-11 s
1.6118YbZ=70N=33L=0.024094005452468 mf=12442.616010502 MHzT=8.0368951284519E-11 s
1.6118LuZ=71N=33L=0.024438205530361 mf=12267.367897678 MHzT=8.1517079160013E-11 s
1.6118HfZ=72N=33L=0.024782405608253 mf=12096.987787988 MHzT=8.2665207035506E-11 s
1.6118TaZ=73N=33L=0.025126605686146 mf=11931.275626509 MHzT=8.3813334910999E-11 s
1.6118WZ=74N=33L=0.025470805764038 mf=11770.042172096 MHzT=8.4961462786492E-11 s
1.6118ReZ=75N=33L=0.02581500584193 mf=11613.108276468 MHzT=8.6109590661985E-11 s
1.6118OsZ=76N=33L=0.026159205919823 mf=11460.304220199 MHzT=8.7257718537478E-11 s
1.6118IrZ=77N=33L=0.026503405997715 mf=11311.469100456 MHzT=8.8405846412971E-11 s
1.6118PtZ=78N=33L=0.026847606075608 mf=11166.450265835 MHzT=8.9553974288465E-11 s
1.6118AuZ=79N=33L=0.0271918061535 mf=11025.102794116 MHzT=9.0702102163958E-11 s
1.6118HgZ=80N=33L=0.027536006231392 mf=10887.289009189 MHzT=9.1850230039451E-11 s
1.6118TlZ=81N=33L=0.027880206309285 mf=10752.878033767 MHzT=9.2998357914944E-11 s
1.6118PbZ=82N=33L=0.028224406387177 mf=10621.745374819 MHzT=9.4146485790437E-11 s
1.6118BiZ=83N=33L=0.02856860646507 mf=10493.772538977 MHzT=9.529461366593E-11 s
1.6118PoZ=84N=33L=0.028912806542962 mf=10368.846675418 MHzT=9.6442741541423E-11 s
1.6118AtZ=85N=33L=0.029257006620854 mf=10246.860243943 MHzT=9.7590869416917E-11 s
1.6118RnZ=86N=33L=0.029601206698747 mf=10127.710706222 MHzT=9.873899729241E-11 s
1.6118FrZ=87N=33L=0.029945406776639 mf=10011.300238335 MHzT=9.9887125167903E-11 s
1.6118RaZ=88N=33L=0.030289606854532 mf=9897.5354628991 MHzT=1.010352530434E-10 s
1.6118AcZ=89N=33L=0.030633806932424 mf=9786.3271992711 MHzT=1.0218338091889E-10 s
1.6118ThZ=90N=33L=0.030978007010316 mf=9677.5902303903 MHzT=1.0333150879438E-10 s
1.6118PaZ=91N=33L=0.031322207088209 mf=9571.2430850014 MHzT=1.0447963666988E-10 s
1.6118UZ=92N=33L=0.031666407166101 mf=9467.2078340774 MHzT=1.0562776454537E-10 s
1.6118NpZ=93N=33L=0.032010607243994 mf=9365.4099003777 MHzT=1.0677589242086E-10 s
1.6118PuZ=94N=33L=0.032354807321886 mf=9265.7778801609 MHzT=1.0792402029635E-10 s
1.6118AmZ=95N=33L=0.032699007399778 mf=9168.2433761592 MHzT=1.0907214817185E-10 s
1.6118CmZ=96N=33L=0.033043207477671 mf=9072.7408409909 MHzT=1.1022027604734E-10 s
1.6118BkZ=97N=33L=0.033387407555563 mf=8979.207430259 MHzT=1.1136840392283E-10 s
1.6118CfZ=98N=33L=0.033731607633456 mf=8887.5828646441 MHzT=1.1251653179833E-10 s
1.6118EsZ=99N=33L=0.034075807711348 mf=8797.8093003548 MHzT=1.1366465967382E-10 s
1.6118FmZ=100N=33L=0.034420007789241 mf=8709.8312073512 MHzT=1.1481278754931E-10 s
1.6118MdZ=101N=33L=0.034764207867133 mf=8623.5952548032 MHzT=1.1596091542481E-10 s
1.6118NoZ=102N=33L=0.035108407945025 mf=8539.0502032855 MHzT=1.171090433003E-10 s
1.6118LrZ=103N=33L=0.035452608022918 mf=8456.1468032536 MHzT=1.1825717117579E-10 s
1.6118RfZ=104N=33L=0.03579680810081 mf=8374.8376993762 MHzT=1.1940529905129E-10 s
1.6118DbZ=105N=33L=0.036141008178703 mf=8295.0773403345 MHzT=1.2055342692678E-10 s
1.6118SgZ=106N=33L=0.036485208256595 mf=8216.8218937276 MHzT=1.2170155480227E-10 s
1.6118BhZ=107N=33L=0.036829408334487 mf=8140.0291657488 MHzT=1.2284968267777E-10 s
1.6118HsZ=108N=33L=0.03717360841238 mf=8064.6585253252 MHzT=1.2399781055326E-10 s
1.6118MtZ=109N=33L=0.037517808490272 mf=7990.6708324323 MHzT=1.2514593842875E-10 s
1.6118DsZ=110N=33L=0.037862008568165 mf=7918.0283703193 MHzT=1.2629406630424E-10 s
1.6118RgZ=111N=33L=0.038206208646057 mf=7846.6947813975 MHzT=1.2744219417974E-10 s
1.6118CnZ=112N=33L=0.038550408723949 mf=7776.6350065636 MHzT=1.2859032205523E-10 s
1.6118UutZ=113N=33L=0.038894608801842 mf=7707.8152277445 MHzT=1.2973844993072E-10 s
1.6118FlZ=114N=33L=0.039238808879734 mf=7640.202813466 MHzT=1.3088657780622E-10 s
1.6118UupZ=115N=33L=0.039583008957627 mf=7573.766267262 MHzT=1.3203470568171E-10 s
1.6118LvZ=116N=33L=0.039927209035519 mf=7508.4751787511 MHzT=1.331828335572E-10 s
1.6118UusZ=117N=33L=0.040271409113411 mf=7444.3001772233 MHzT=1.343309614327E-10 s
1.6118UuoZ=118N=33L=0.040615609191304 mf=7381.2128875858 MHzT=1.3547908930819E-10 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de