Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.713.141HZ=1N=33L=39050027174541940437811200.00000 mf=0.000 MHzT=1.3025686981939E+17 s
2.713.141HeZ=2N=33L=78100054349083880875622400.00000 mf=0.000 MHzT=2.6051373963879E+17 s
2.713.141LiZ=3N=33L=117150081523625821313433600.00000 mf=0.000 MHzT=3.9077060945818E+17 s
2.713.141BeZ=4N=33L=156200108698167761751244800.00000 mf=0.000 MHzT=5.2102747927757E+17 s
2.713.141BZ=5N=33L=195250135872709685009186816.00000 mf=0.000 MHzT=6.5128434909697E+17 s
2.713.141CZ=6N=33L=234300163047251642626867200.00000 mf=0.000 MHzT=7.8154121891636E+17 s
2.713.141NZ=7N=33L=273350190221793531525070848.00000 mf=0.000 MHzT=9.1179808873575E+17 s
2.713.141OZ=8N=33L=312400217396335523502489600.00000 mf=0.000 MHzT=1.0420549585551E+18 s
2.713.141FZ=9N=33L=351450244570877446760431616.00000 mf=0.000 MHzT=1.1723118283745E+18 s
2.713.141NeZ=10N=33L=390500271745419370018373632.00000 mf=0.000 MHzT=1.3025686981939E+18 s
2.713.141NaZ=11N=33L=429550298919961293276315648.00000 mf=0.000 MHzT=1.4328255680133E+18 s
2.713.141MgZ=12N=33L=468600326094503285253734400.00000 mf=0.000 MHzT=1.5630824378327E+18 s
2.713.141AlZ=13N=33L=507650353269045277231153152.00000 mf=0.000 MHzT=1.6933393076521E+18 s
2.713.141SiZ=14N=33L=546700380443587063050141696.00000 mf=0.000 MHzT=1.8235961774715E+18 s
2.713.141PZ=15N=33L=585750407618128986308083712.00000 mf=0.000 MHzT=1.9538530472909E+18 s
2.713.141SZ=16N=33L=624800434792671047004979200.00000 mf=0.000 MHzT=2.0841099171103E+18 s
2.713.141ClZ=17N=33L=663850461967212970262921216.00000 mf=0.000 MHzT=2.2143667869297E+18 s
2.713.141ArZ=18N=33L=702900489141754893520863232.00000 mf=0.000 MHzT=2.3446236567491E+18 s
2.713.141KZ=19N=33L=741950516316296816778805248.00000 mf=0.000 MHzT=2.4748805265685E+18 s
2.713.141CaZ=20N=33L=781000543490838740036747264.00000 mf=0.000 MHzT=2.6051373963879E+18 s
2.713.141ScZ=21N=33L=820050570665380663294689280.00000 mf=0.000 MHzT=2.7353942662073E+18 s
2.713.141TiZ=22N=33L=859100597839922586552631296.00000 mf=0.000 MHzT=2.8656511360267E+18 s
2.713.141VZ=23N=33L=898150625014464509810573312.00000 mf=0.000 MHzT=2.995908005846E+18 s
2.713.141CrZ=24N=33L=937200652189006570507468800.00000 mf=0.000 MHzT=3.1261648756654E+18 s
2.713.141MnZ=25N=33L=976250679363548493765410816.00000 mf=0.000 MHzT=3.2564217454848E+18 s
2.713.141FeZ=26N=33L=1015300706538090554462306304.00000 mf=0.000 MHzT=3.3866786153042E+18 s
2.713.141CoZ=27N=33L=1054350733712632202842341376.00000 mf=0.000 MHzT=3.5169354851236E+18 s
2.713.141NiZ=28N=33L=1093400760887174126100283392.00000 mf=0.000 MHzT=3.647192354943E+18 s
2.713.141CuZ=29N=33L=1132450788061716324236132352.00000 mf=0.000 MHzT=3.7774492247624E+18 s
2.713.141ZnZ=30N=33L=1171500815236257972616167424.00000 mf=0.000 MHzT=3.9077060945818E+18 s
2.713.141GaZ=31N=33L=1210550842410800033313062912.00000 mf=0.000 MHzT=4.0379629644012E+18 s
2.713.141GeZ=32N=33L=1249600869585342094009958400.00000 mf=0.000 MHzT=4.1682198342206E+18 s
2.713.141AsZ=33N=33L=1288650896759884017267900416.00000 mf=0.000 MHzT=4.29847670404E+18 s
2.713.141SeZ=34N=33L=1327700923934425940525842432.00000 mf=0.000 MHzT=4.4287335738594E+18 s
2.713.141BrZ=35N=33L=1366750951108967588905877504.00000 mf=0.000 MHzT=4.5589904436788E+18 s
2.713.141KrZ=36N=33L=1405800978283509787041726464.00000 mf=0.000 MHzT=4.6892473134982E+18 s
2.713.141RbZ=37N=33L=1444851005458051710299668480.00000 mf=0.000 MHzT=4.8195041833176E+18 s
2.713.141SrZ=38N=33L=1483901032632593633557610496.00000 mf=0.000 MHzT=4.9497610531369E+18 s
2.713.141YZ=39N=33L=1522951059807135556815552512.00000 mf=0.000 MHzT=5.0800179229563E+18 s
2.713.141ZrZ=40N=33L=1562001086981677480073494528.00000 mf=0.000 MHzT=5.2102747927757E+18 s
2.713.141NbZ=41N=33L=1601051114156219403331436544.00000 mf=0.000 MHzT=5.3405316625951E+18 s
2.713.141MoZ=42N=33L=1640101141330761326589378560.00000 mf=0.000 MHzT=5.4707885324145E+18 s
2.713.141TcZ=43N=33L=1679151168505303249847320576.00000 mf=0.000 MHzT=5.6010454022339E+18 s
2.713.141RuZ=44N=33L=1718201195679845173105262592.00000 mf=0.000 MHzT=5.7313022720533E+18 s
2.713.141RhZ=45N=33L=1757251222854387096363204608.00000 mf=0.000 MHzT=5.8615591418727E+18 s
2.713.141PdZ=46N=33L=1796301250028929019621146624.00000 mf=0.000 MHzT=5.9918160116921E+18 s
2.713.141AgZ=47N=33L=1835351277203471217756995584.00000 mf=0.000 MHzT=6.1220728815115E+18 s
2.713.141CdZ=48N=33L=1874401304378013141014937600.00000 mf=0.000 MHzT=6.2523297513309E+18 s
2.713.141InZ=49N=33L=1913451331552555064272879616.00000 mf=0.000 MHzT=6.3825866211503E+18 s
2.713.141SnZ=50N=33L=1952501358727096987530821632.00000 mf=0.000 MHzT=6.5128434909697E+18 s
2.713.141SbZ=51N=33L=1991551385901638910788763648.00000 mf=0.000 MHzT=6.6431003607891E+18 s
2.713.141TeZ=52N=33L=2030601413076181108924612608.00000 mf=0.000 MHzT=6.7733572306085E+18 s
2.713.141JZ=53N=33L=2069651440250722757304647680.00000 mf=0.000 MHzT=6.9036141004278E+18 s
2.713.141XeZ=54N=33L=2108701467425264405684682752.00000 mf=0.000 MHzT=7.0338709702472E+18 s
2.713.141CsZ=55N=33L=2147751494599806878698438656.00000 mf=0.000 MHzT=7.1641278400666E+18 s
2.713.141BaZ=56N=33L=2186801521774348252200566784.00000 mf=0.000 MHzT=7.294384709886E+18 s
2.713.141LaZ=57N=33L=2225851548948890175458508800.00000 mf=0.000 MHzT=7.4246415797054E+18 s
2.713.141CeZ=58N=33L=2264901576123432648472264704.00000 mf=0.000 MHzT=7.5548984495248E+18 s
2.713.141PrZ=59N=33L=2303951603297974571730206720.00000 mf=0.000 MHzT=7.6851553193442E+18 s
2.713.141NdZ=60N=33L=2343001630472515945232334848.00000 mf=0.000 MHzT=7.8154121891636E+18 s
2.713.141PmZ=61N=33L=2382051657647058143368183808.00000 mf=0.000 MHzT=7.945669058983E+18 s
2.713.141SmZ=62N=33L=2421101684821600066626125824.00000 mf=0.000 MHzT=8.0759259288024E+18 s
2.713.141EuZ=63N=33L=2460151711996141989884067840.00000 mf=0.000 MHzT=8.2061827986218E+18 s
2.713.141GdZ=64N=33L=2499201739170684188019916800.00000 mf=0.000 MHzT=8.3364396684412E+18 s
2.713.141TbZ=65N=33L=2538251766345225836399951872.00000 mf=0.000 MHzT=8.4666965382606E+18 s
2.713.141DyZ=66N=33L=2577301793519768034535800832.00000 mf=0.000 MHzT=8.59695340808E+18 s
2.713.141HoZ=67N=33L=2616351820694309682915835904.00000 mf=0.000 MHzT=8.7272102778994E+18 s
2.713.141ErZ=68N=33L=2655401847868851881051684864.00000 mf=0.000 MHzT=8.8574671477187E+18 s
2.713.141TmZ=69N=33L=2694451875043394079187533824.00000 mf=0.000 MHzT=8.9877240175381E+18 s
2.713.141YbZ=70N=33L=2733501902217935177811755008.00000 mf=0.000 MHzT=9.1179808873575E+18 s
2.713.141LuZ=71N=33L=2772551929392477925703417856.00000 mf=0.000 MHzT=9.2482377571769E+18 s
2.713.141HfZ=72N=33L=2811601956567019574083452928.00000 mf=0.000 MHzT=9.3784946269963E+18 s
2.713.141TaZ=73N=33L=2850651983741561222463488000.00000 mf=0.000 MHzT=9.5087514968157E+18 s
2.713.141WZ=74N=33L=2889702010916103420599336960.00000 mf=0.000 MHzT=9.6390083666351E+18 s
2.713.141ReZ=75N=33L=2928752038090645618735185920.00000 mf=0.000 MHzT=9.7692652364545E+18 s
2.713.141OsZ=76N=33L=2967802065265187267115220992.00000 mf=0.000 MHzT=9.8995221062739E+18 s
2.713.141IrZ=77N=33L=3006852092439728915495256064.00000 mf=0.000 MHzT=1.0029778976093E+19 s
2.713.141PtZ=78N=33L=3045902119614271113631105024.00000 mf=0.000 MHzT=1.0160035845913E+19 s
2.713.141AuZ=79N=33L=3084952146788813311766953984.00000 mf=0.000 MHzT=1.0290292715732E+19 s
2.713.141HgZ=80N=33L=3124002173963354960146989056.00000 mf=0.000 MHzT=1.0420549585551E+19 s
2.713.141TlZ=81N=33L=3163052201137896608527024128.00000 mf=0.000 MHzT=1.0550806455371E+19 s
2.713.141PbZ=82N=33L=3202102228312438806662873088.00000 mf=0.000 MHzT=1.068106332519E+19 s
2.713.141BiZ=83N=33L=3241152255486981004798722048.00000 mf=0.000 MHzT=1.081132019501E+19 s
2.713.141PoZ=84N=33L=3280202282661522653178757120.00000 mf=0.000 MHzT=1.0941577064829E+19 s
2.713.141AtZ=85N=33L=3319252309836064851314606080.00000 mf=0.000 MHzT=1.1071833934648E+19 s
2.713.141RnZ=86N=33L=3358302337010606499694641152.00000 mf=0.000 MHzT=1.1202090804468E+19 s
2.713.141FrZ=87N=33L=3397352364185148148074676224.00000 mf=0.000 MHzT=1.1332347674287E+19 s
2.713.141RaZ=88N=33L=3436402391359690346210525184.00000 mf=0.000 MHzT=1.1462604544107E+19 s
2.713.141AcZ=89N=33L=3475452418534233094102188032.00000 mf=0.000 MHzT=1.1592861413926E+19 s
2.713.141ThZ=90N=33L=3514502445708774192726409216.00000 mf=0.000 MHzT=1.1723118283745E+19 s
2.713.141PaZ=91N=33L=3553552472883316390862258176.00000 mf=0.000 MHzT=1.1853375153565E+19 s
2.713.141UZ=92N=33L=3592602500057858039242293248.00000 mf=0.000 MHzT=1.1983632023384E+19 s
2.713.141NpZ=93N=33L=3631652527232400237378142208.00000 mf=0.000 MHzT=1.2113888893204E+19 s
2.713.141PuZ=94N=33L=3670702554406942435513991168.00000 mf=0.000 MHzT=1.2244145763023E+19 s
2.713.141AmZ=95N=33L=3709752581581484083894026240.00000 mf=0.000 MHzT=1.2374402632842E+19 s
2.713.141CmZ=96N=33L=3748802608756026282029875200.00000 mf=0.000 MHzT=1.2504659502662E+19 s
2.713.141BkZ=97N=33L=3787852635930567930409910272.00000 mf=0.000 MHzT=1.2634916372481E+19 s
2.713.141CfZ=98N=33L=3826902663105110128545759232.00000 mf=0.000 MHzT=1.2765173242301E+19 s
2.713.141EsZ=99N=33L=3865952690279652326681608192.00000 mf=0.000 MHzT=1.289543011212E+19 s
2.713.141FmZ=100N=33L=3905002717454193975061643264.00000 mf=0.000 MHzT=1.3025686981939E+19 s
2.713.141MdZ=101N=33L=3944052744628736173197492224.00000 mf=0.000 MHzT=1.3155943851759E+19 s
2.713.141NoZ=102N=33L=3983102771803277821577527296.00000 mf=0.000 MHzT=1.3286200721578E+19 s
2.713.141LrZ=103N=33L=4022152798977818920201748480.00000 mf=0.000 MHzT=1.3416457591398E+19 s
2.713.141RfZ=104N=33L=4061202826152362217849225216.00000 mf=0.000 MHzT=1.3546714461217E+19 s
2.713.141DbZ=105N=33L=4100252853326903866229260288.00000 mf=0.000 MHzT=1.3676971331036E+19 s
2.713.141SgZ=106N=33L=4139302880501445514609295360.00000 mf=0.000 MHzT=1.3807228200856E+19 s
2.713.141BhZ=107N=33L=4178352907675987712745144320.00000 mf=0.000 MHzT=1.3937485070675E+19 s
2.713.141HsZ=108N=33L=4217402934850528811369365504.00000 mf=0.000 MHzT=1.4067741940494E+19 s
2.713.141MtZ=109N=33L=4256452962025070459749400576.00000 mf=0.000 MHzT=1.4197998810314E+19 s
2.713.141DsZ=110N=33L=4295502989199613757396877312.00000 mf=0.000 MHzT=1.4328255680133E+19 s
2.713.141RgZ=111N=33L=4334553016374155405776912384.00000 mf=0.000 MHzT=1.4458512549953E+19 s
2.713.141CnZ=112N=33L=4373603043548696504401133568.00000 mf=0.000 MHzT=1.4588769419772E+19 s
2.713.141UutZ=113N=33L=4412653070723239252292796416.00000 mf=0.000 MHzT=1.4719026289591E+19 s
2.713.141FlZ=114N=33L=4451703097897780350917017600.00000 mf=0.000 MHzT=1.4849283159411E+19 s
2.713.141UupZ=115N=33L=4490753125072322549052866560.00000 mf=0.000 MHzT=1.497954002923E+19 s
2.713.141LvZ=116N=33L=4529803152246865296944529408.00000 mf=0.000 MHzT=1.510979689905E+19 s
2.713.141UusZ=117N=33L=4568853179421406395568750592.00000 mf=0.000 MHzT=1.5240053768869E+19 s
2.713.141UuoZ=118N=33L=4607903206595949143460413440.00000 mf=0.000 MHzT=1.5370310638688E+19 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de