Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.716.283HZ=1N=33L=78100054349083880875622400.00000 mf=0.000 MHzT=2.6051373963879E+17 s
2.716.283HeZ=2N=33L=156200108698167761751244800.00000 mf=0.000 MHzT=5.2102747927757E+17 s
2.716.283LiZ=3N=33L=234300163047251642626867200.00000 mf=0.000 MHzT=7.8154121891636E+17 s
2.716.283BeZ=4N=33L=312400217396335523502489600.00000 mf=0.000 MHzT=1.0420549585551E+18 s
2.716.283BZ=5N=33L=390500271745419370018373632.00000 mf=0.000 MHzT=1.3025686981939E+18 s
2.716.283CZ=6N=33L=468600326094503285253734400.00000 mf=0.000 MHzT=1.5630824378327E+18 s
2.716.283NZ=7N=33L=546700380443587063050141696.00000 mf=0.000 MHzT=1.8235961774715E+18 s
2.716.283OZ=8N=33L=624800434792671047004979200.00000 mf=0.000 MHzT=2.0841099171103E+18 s
2.716.283FZ=9N=33L=702900489141754893520863232.00000 mf=0.000 MHzT=2.3446236567491E+18 s
2.716.283NeZ=10N=33L=781000543490838740036747264.00000 mf=0.000 MHzT=2.6051373963879E+18 s
2.716.283NaZ=11N=33L=859100597839922586552631296.00000 mf=0.000 MHzT=2.8656511360267E+18 s
2.716.283MgZ=12N=33L=937200652189006570507468800.00000 mf=0.000 MHzT=3.1261648756654E+18 s
2.716.283AlZ=13N=33L=1015300706538090554462306304.00000 mf=0.000 MHzT=3.3866786153042E+18 s
2.716.283SiZ=14N=33L=1093400760887174126100283392.00000 mf=0.000 MHzT=3.647192354943E+18 s
2.716.283PZ=15N=33L=1171500815236257972616167424.00000 mf=0.000 MHzT=3.9077060945818E+18 s
2.716.283SZ=16N=33L=1249600869585342094009958400.00000 mf=0.000 MHzT=4.1682198342206E+18 s
2.716.283ClZ=17N=33L=1327700923934425940525842432.00000 mf=0.000 MHzT=4.4287335738594E+18 s
2.716.283ArZ=18N=33L=1405800978283509787041726464.00000 mf=0.000 MHzT=4.6892473134982E+18 s
2.716.283KZ=19N=33L=1483901032632593633557610496.00000 mf=0.000 MHzT=4.9497610531369E+18 s
2.716.283CaZ=20N=33L=1562001086981677480073494528.00000 mf=0.000 MHzT=5.2102747927757E+18 s
2.716.283ScZ=21N=33L=1640101141330761326589378560.00000 mf=0.000 MHzT=5.4707885324145E+18 s
2.716.283TiZ=22N=33L=1718201195679845173105262592.00000 mf=0.000 MHzT=5.7313022720533E+18 s
2.716.283VZ=23N=33L=1796301250028929019621146624.00000 mf=0.000 MHzT=5.9918160116921E+18 s
2.716.283CrZ=24N=33L=1874401304378013141014937600.00000 mf=0.000 MHzT=6.2523297513309E+18 s
2.716.283MnZ=25N=33L=1952501358727096987530821632.00000 mf=0.000 MHzT=6.5128434909697E+18 s
2.716.283FeZ=26N=33L=2030601413076181108924612608.00000 mf=0.000 MHzT=6.7733572306085E+18 s
2.716.283CoZ=27N=33L=2108701467425264405684682752.00000 mf=0.000 MHzT=7.0338709702472E+18 s
2.716.283NiZ=28N=33L=2186801521774348252200566784.00000 mf=0.000 MHzT=7.294384709886E+18 s
2.716.283CuZ=29N=33L=2264901576123432648472264704.00000 mf=0.000 MHzT=7.5548984495248E+18 s
2.716.283ZnZ=30N=33L=2343001630472515945232334848.00000 mf=0.000 MHzT=7.8154121891636E+18 s
2.716.283GaZ=31N=33L=2421101684821600066626125824.00000 mf=0.000 MHzT=8.0759259288024E+18 s
2.716.283GeZ=32N=33L=2499201739170684188019916800.00000 mf=0.000 MHzT=8.3364396684412E+18 s
2.716.283AsZ=33N=33L=2577301793519768034535800832.00000 mf=0.000 MHzT=8.59695340808E+18 s
2.716.283SeZ=34N=33L=2655401847868851881051684864.00000 mf=0.000 MHzT=8.8574671477187E+18 s
2.716.283BrZ=35N=33L=2733501902217935177811755008.00000 mf=0.000 MHzT=9.1179808873575E+18 s
2.716.283KrZ=36N=33L=2811601956567019574083452928.00000 mf=0.000 MHzT=9.3784946269963E+18 s
2.716.283RbZ=37N=33L=2889702010916103420599336960.00000 mf=0.000 MHzT=9.6390083666351E+18 s
2.716.283SrZ=38N=33L=2967802065265187267115220992.00000 mf=0.000 MHzT=9.8995221062739E+18 s
2.716.283YZ=39N=33L=3045902119614271113631105024.00000 mf=0.000 MHzT=1.0160035845913E+19 s
2.716.283ZrZ=40N=33L=3124002173963354960146989056.00000 mf=0.000 MHzT=1.0420549585551E+19 s
2.716.283NbZ=41N=33L=3202102228312438806662873088.00000 mf=0.000 MHzT=1.068106332519E+19 s
2.716.283MoZ=42N=33L=3280202282661522653178757120.00000 mf=0.000 MHzT=1.0941577064829E+19 s
2.716.283TcZ=43N=33L=3358302337010606499694641152.00000 mf=0.000 MHzT=1.1202090804468E+19 s
2.716.283RuZ=44N=33L=3436402391359690346210525184.00000 mf=0.000 MHzT=1.1462604544107E+19 s
2.716.283RhZ=45N=33L=3514502445708774192726409216.00000 mf=0.000 MHzT=1.1723118283745E+19 s
2.716.283PdZ=46N=33L=3592602500057858039242293248.00000 mf=0.000 MHzT=1.1983632023384E+19 s
2.716.283AgZ=47N=33L=3670702554406942435513991168.00000 mf=0.000 MHzT=1.2244145763023E+19 s
2.716.283CdZ=48N=33L=3748802608756026282029875200.00000 mf=0.000 MHzT=1.2504659502662E+19 s
2.716.283InZ=49N=33L=3826902663105110128545759232.00000 mf=0.000 MHzT=1.2765173242301E+19 s
2.716.283SnZ=50N=33L=3905002717454193975061643264.00000 mf=0.000 MHzT=1.3025686981939E+19 s
2.716.283SbZ=51N=33L=3983102771803277821577527296.00000 mf=0.000 MHzT=1.3286200721578E+19 s
2.716.283TeZ=52N=33L=4061202826152362217849225216.00000 mf=0.000 MHzT=1.3546714461217E+19 s
2.716.283JZ=53N=33L=4139302880501445514609295360.00000 mf=0.000 MHzT=1.3807228200856E+19 s
2.716.283XeZ=54N=33L=4217402934850528811369365504.00000 mf=0.000 MHzT=1.4067741940494E+19 s
2.716.283CsZ=55N=33L=4295502989199613757396877312.00000 mf=0.000 MHzT=1.4328255680133E+19 s
2.716.283BaZ=56N=33L=4373603043548696504401133568.00000 mf=0.000 MHzT=1.4588769419772E+19 s
2.716.283LaZ=57N=33L=4451703097897780350917017600.00000 mf=0.000 MHzT=1.4849283159411E+19 s
2.716.283CeZ=58N=33L=4529803152246865296944529408.00000 mf=0.000 MHzT=1.510979689905E+19 s
2.716.283PrZ=59N=33L=4607903206595949143460413440.00000 mf=0.000 MHzT=1.5370310638688E+19 s
2.716.283NdZ=60N=33L=4686003260945031890464669696.00000 mf=0.000 MHzT=1.5630824378327E+19 s
2.716.283PmZ=61N=33L=4764103315294116286736367616.00000 mf=0.000 MHzT=1.5891338117966E+19 s
2.716.283SmZ=62N=33L=4842203369643200133252251648.00000 mf=0.000 MHzT=1.6151851857605E+19 s
2.716.283EuZ=63N=33L=4920303423992283979768135680.00000 mf=0.000 MHzT=1.6412365597244E+19 s
2.716.283GdZ=64N=33L=4998403478341368376039833600.00000 mf=0.000 MHzT=1.6672879336882E+19 s
2.716.283TbZ=65N=33L=5076503532690451672799903744.00000 mf=0.000 MHzT=1.6933393076521E+19 s
2.716.283DyZ=66N=33L=5154603587039536069071601664.00000 mf=0.000 MHzT=1.719390681616E+19 s
2.716.283HoZ=67N=33L=5232703641388619365831671808.00000 mf=0.000 MHzT=1.7454420555799E+19 s
2.716.283ErZ=68N=33L=5310803695737703762103369728.00000 mf=0.000 MHzT=1.7714934295437E+19 s
2.716.283TmZ=69N=33L=5388903750086788158375067648.00000 mf=0.000 MHzT=1.7975448035076E+19 s
2.716.283YbZ=70N=33L=5467003804435870355623510016.00000 mf=0.000 MHzT=1.8235961774715E+19 s
2.716.283LuZ=71N=33L=5545103858784955851406835712.00000 mf=0.000 MHzT=1.8496475514354E+19 s
2.716.283HfZ=72N=33L=5623203913134039148166905856.00000 mf=0.000 MHzT=1.8756989253993E+19 s
2.716.283TaZ=73N=33L=5701303967483122444926976000.00000 mf=0.000 MHzT=1.9017502993631E+19 s
2.716.283WZ=74N=33L=5779404021832206841198673920.00000 mf=0.000 MHzT=1.927801673327E+19 s
2.716.283ReZ=75N=33L=5857504076181291237470371840.00000 mf=0.000 MHzT=1.9538530472909E+19 s
2.716.283OsZ=76N=33L=5935604130530374534230441984.00000 mf=0.000 MHzT=1.9799044212548E+19 s
2.716.283IrZ=77N=33L=6013704184879457830990512128.00000 mf=0.000 MHzT=2.0059557952187E+19 s
2.716.283PtZ=78N=33L=6091804239228542227262210048.00000 mf=0.000 MHzT=2.0320071691825E+19 s
2.716.283AuZ=79N=33L=6169904293577626623533907968.00000 mf=0.000 MHzT=2.0580585431464E+19 s
2.716.283HgZ=80N=33L=6248004347926709920293978112.00000 mf=0.000 MHzT=2.0841099171103E+19 s
2.716.283TlZ=81N=33L=6326104402275793217054048256.00000 mf=0.000 MHzT=2.1101612910742E+19 s
2.716.283PbZ=82N=33L=6404204456624877613325746176.00000 mf=0.000 MHzT=2.1362126650381E+19 s
2.716.283BiZ=83N=33L=6482304510973962009597444096.00000 mf=0.000 MHzT=2.1622640390019E+19 s
2.716.283PoZ=84N=33L=6560404565323045306357514240.00000 mf=0.000 MHzT=2.1883154129658E+19 s
2.716.283AtZ=85N=33L=6638504619672129702629212160.00000 mf=0.000 MHzT=2.2143667869297E+19 s
2.716.283RnZ=86N=33L=6716604674021212999389282304.00000 mf=0.000 MHzT=2.2404181608936E+19 s
2.716.283FrZ=87N=33L=6794704728370296296149352448.00000 mf=0.000 MHzT=2.2664695348574E+19 s
2.716.283RaZ=88N=33L=6872804782719380692421050368.00000 mf=0.000 MHzT=2.2925209088213E+19 s
2.716.283AcZ=89N=33L=6950904837068466188204376064.00000 mf=0.000 MHzT=2.3185722827852E+19 s
2.716.283ThZ=90N=33L=7029004891417548385452818432.00000 mf=0.000 MHzT=2.3446236567491E+19 s
2.716.283PaZ=91N=33L=7107104945766632781724516352.00000 mf=0.000 MHzT=2.370675030713E+19 s
2.716.283UZ=92N=33L=7185205000115716078484586496.00000 mf=0.000 MHzT=2.3967264046768E+19 s
2.716.283NpZ=93N=33L=7263305054464800474756284416.00000 mf=0.000 MHzT=2.4227777786407E+19 s
2.716.283PuZ=94N=33L=7341405108813884871027982336.00000 mf=0.000 MHzT=2.4488291526046E+19 s
2.716.283AmZ=95N=33L=7419505163162968167788052480.00000 mf=0.000 MHzT=2.4748805265685E+19 s
2.716.283CmZ=96N=33L=7497605217512052564059750400.00000 mf=0.000 MHzT=2.5009319005324E+19 s
2.716.283BkZ=97N=33L=7575705271861135860819820544.00000 mf=0.000 MHzT=2.5269832744962E+19 s
2.716.283CfZ=98N=33L=7653805326210220257091518464.00000 mf=0.000 MHzT=2.5530346484601E+19 s
2.716.283EsZ=99N=33L=7731905380559304653363216384.00000 mf=0.000 MHzT=2.579086022424E+19 s
2.716.283FmZ=100N=33L=7810005434908387950123286528.00000 mf=0.000 MHzT=2.6051373963879E+19 s
2.716.283MdZ=101N=33L=7888105489257472346394984448.00000 mf=0.000 MHzT=2.6311887703517E+19 s
2.716.283NoZ=102N=33L=7966205543606555643155054592.00000 mf=0.000 MHzT=2.6572401443156E+19 s
2.716.283LrZ=103N=33L=8044305597955637840403496960.00000 mf=0.000 MHzT=2.6832915182795E+19 s
2.716.283RfZ=104N=33L=8122405652304724435698450432.00000 mf=0.000 MHzT=2.7093428922434E+19 s
2.716.283DbZ=105N=33L=8200505706653807732458520576.00000 mf=0.000 MHzT=2.7353942662073E+19 s
2.716.283SgZ=106N=33L=8278605761002891029218590720.00000 mf=0.000 MHzT=2.7614456401711E+19 s
2.716.283BhZ=107N=33L=8356705815351975425490288640.00000 mf=0.000 MHzT=2.787497014135E+19 s
2.716.283HsZ=108N=33L=8434805869701057622738731008.00000 mf=0.000 MHzT=2.8135483880989E+19 s
2.716.283MtZ=109N=33L=8512905924050140919498801152.00000 mf=0.000 MHzT=2.8395997620628E+19 s
2.716.283DsZ=110N=33L=8591005978399227514793754624.00000 mf=0.000 MHzT=2.8656511360267E+19 s
2.716.283RgZ=111N=33L=8669106032748310811553824768.00000 mf=0.000 MHzT=2.8917025099905E+19 s
2.716.283CnZ=112N=33L=8747206087097393008802267136.00000 mf=0.000 MHzT=2.9177538839544E+19 s
2.716.283UutZ=113N=33L=8825306141446478504585592832.00000 mf=0.000 MHzT=2.9438052579183E+19 s
2.716.283FlZ=114N=33L=8903406195795560701834035200.00000 mf=0.000 MHzT=2.9698566318822E+19 s
2.716.283UupZ=115N=33L=8981506250144645098105733120.00000 mf=0.000 MHzT=2.995908005846E+19 s
2.716.283LvZ=116N=33L=9059606304493730593889058816.00000 mf=0.000 MHzT=3.0219593798099E+19 s
2.716.283UusZ=117N=33L=9137706358842812791137501184.00000 mf=0.000 MHzT=3.0480107537738E+19 s
2.716.283UuoZ=118N=33L=9215806413191898286920826880.00000 mf=0.000 MHzT=3.0740621277377E+19 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de