Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
23.141HZ=1N=33L=1562763626937740165120.00000 mf=0.000 MHzT=5212818352280.7 s
23.141HeZ=2N=33L=3125527253875480330240.00000 mf=0.000 MHzT=10425636704561 s
23.141LiZ=3N=33L=4688290880813220757504.00000 mf=0.000 MHzT=15638455056842 s
23.141BeZ=4N=33L=6251054507750960660480.00000 mf=0.000 MHzT=20851273409123 s
23.141BZ=5N=33L=7813818134688700563456.00000 mf=0.000 MHzT=26064091761403 s
23.141CZ=6N=33L=9376581761626441515008.00000 mf=0.000 MHzT=31276910113684 s
23.141NZ=7N=33L=10939345388564180369408.00000 mf=0.000 MHzT=36489728465965 s
23.141OZ=8N=33L=12502109015501921320960.00000 mf=0.000 MHzT=41702546818246 s
23.141FZ=9N=33L=14064872642439662272512.00000 mf=0.000 MHzT=46915365170526 s
23.141NeZ=10N=33L=15627636269377401126912.00000 mf=0.000 MHzT=52128183522807 s
23.141NaZ=11N=33L=17190399896315139981312.00000 mf=0.000 MHzT=57341001875088 s
23.141MgZ=12N=33L=18753163523252883030016.00000 mf=0.000 MHzT=62553820227368 s
23.141AlZ=13N=33L=20315927150190626078720.00000 mf=0.000 MHzT=67766638579649 s
23.141SiZ=14N=33L=21878690777128360738816.00000 mf=0.000 MHzT=72979456931930 s
23.141PZ=15N=33L=23441454404066099593216.00000 mf=0.000 MHzT=78192275284210 s
23.141SZ=16N=33L=25004218031003842641920.00000 mf=0.000 MHzT=83405093636491 s
23.141ClZ=17N=33L=26566981657941585690624.00000 mf=0.000 MHzT=88617911988772 s
23.141ArZ=18N=33L=28129745284879324545024.00000 mf=0.000 MHzT=93830730341053 s
23.141KZ=19N=33L=29692508911817063399424.00000 mf=0.000 MHzT=99043548693333 s
23.141CaZ=20N=33L=31255272538754802253824.00000 mf=0.000 MHzT=1.0425636704561E+14 s
23.141ScZ=21N=33L=32818036165692545302528.00000 mf=0.000 MHzT=1.0946918539789E+14 s
23.141TiZ=22N=33L=34380799792630279962624.00000 mf=0.000 MHzT=1.1468200375018E+14 s
23.141VZ=23N=33L=35943563419568023011328.00000 mf=0.000 MHzT=1.1989482210246E+14 s
23.141CrZ=24N=33L=37506327046505766060032.00000 mf=0.000 MHzT=1.2510764045474E+14 s
23.141MnZ=25N=33L=39069090673443504914432.00000 mf=0.000 MHzT=1.3032045880702E+14 s
23.141FeZ=26N=33L=40631854300381252157440.00000 mf=0.000 MHzT=1.355332771593E+14 s
23.141CoZ=27N=33L=42194617927318982623232.00000 mf=0.000 MHzT=1.4074609551158E+14 s
23.141NiZ=28N=33L=43757381554256721477632.00000 mf=0.000 MHzT=1.4595891386386E+14 s
23.141CuZ=29N=33L=45320145181194468720640.00000 mf=0.000 MHzT=1.5117173221614E+14 s
23.141ZnZ=30N=33L=46882908808132199186432.00000 mf=0.000 MHzT=1.5638455056842E+14 s
23.141GaZ=31N=33L=48445672435069946429440.00000 mf=0.000 MHzT=1.615973689207E+14 s
23.141GeZ=32N=33L=50008436062007685283840.00000 mf=0.000 MHzT=1.6681018727298E+14 s
23.141AsZ=33N=33L=51571199688945424138240.00000 mf=0.000 MHzT=1.7202300562526E+14 s
23.141SeZ=34N=33L=53133963315883171381248.00000 mf=0.000 MHzT=1.7723582397754E+14 s
23.141BrZ=35N=33L=54696726942820901847040.00000 mf=0.000 MHzT=1.8244864232982E+14 s
23.141KrZ=36N=33L=56259490569758649090048.00000 mf=0.000 MHzT=1.8766146068211E+14 s
23.141RbZ=37N=33L=57822254196696387944448.00000 mf=0.000 MHzT=1.9287427903439E+14 s
23.141SrZ=38N=33L=59385017823634126798848.00000 mf=0.000 MHzT=1.9808709738667E+14 s
23.141YZ=39N=33L=60947781450571865653248.00000 mf=0.000 MHzT=2.0329991573895E+14 s
23.141ZrZ=40N=33L=62510545077509604507648.00000 mf=0.000 MHzT=2.0851273409123E+14 s
23.141NbZ=41N=33L=64073308704447343362048.00000 mf=0.000 MHzT=2.1372555244351E+14 s
23.141MoZ=42N=33L=65636072331385090605056.00000 mf=0.000 MHzT=2.1893837079579E+14 s
23.141TcZ=43N=33L=67198835958322829459456.00000 mf=0.000 MHzT=2.2415118914807E+14 s
23.141RuZ=44N=33L=68761599585260559925248.00000 mf=0.000 MHzT=2.2936400750035E+14 s
23.141RhZ=45N=33L=70324363212198307168256.00000 mf=0.000 MHzT=2.3457682585263E+14 s
23.141PdZ=46N=33L=71887126839136046022656.00000 mf=0.000 MHzT=2.3978964420491E+14 s
23.141AgZ=47N=33L=73449890466073793265664.00000 mf=0.000 MHzT=2.4500246255719E+14 s
23.141CdZ=48N=33L=75012654093011532120064.00000 mf=0.000 MHzT=2.5021528090947E+14 s
23.141InZ=49N=33L=76575417719949270974464.00000 mf=0.000 MHzT=2.5542809926175E+14 s
23.141SnZ=50N=33L=78138181346887009828864.00000 mf=0.000 MHzT=2.6064091761403E+14 s
23.141SbZ=51N=33L=79700944973824748683264.00000 mf=0.000 MHzT=2.6585373596632E+14 s
23.141TeZ=52N=33L=81263708600762504314880.00000 mf=0.000 MHzT=2.710665543186E+14 s
23.141JZ=53N=33L=82826472227700226392064.00000 mf=0.000 MHzT=2.7627937267088E+14 s
23.141XeZ=54N=33L=84389235854637965246464.00000 mf=0.000 MHzT=2.8149219102316E+14 s
23.141CsZ=55N=33L=85951999481575720878080.00000 mf=0.000 MHzT=2.8670500937544E+14 s
23.141BaZ=56N=33L=87514763108513442955264.00000 mf=0.000 MHzT=2.9191782772772E+14 s
23.141LaZ=57N=33L=89077526735451181809664.00000 mf=0.000 MHzT=2.9713064608E+14 s
23.141CeZ=58N=33L=90640290362388937441280.00000 mf=0.000 MHzT=3.0234346443228E+14 s
23.141PrZ=59N=33L=92203053989326676295680.00000 mf=0.000 MHzT=3.0755628278456E+14 s
23.141NdZ=60N=33L=93765817616264398372864.00000 mf=0.000 MHzT=3.1276910113684E+14 s
23.141PmZ=61N=33L=95328581243202154004480.00000 mf=0.000 MHzT=3.1798191948912E+14 s
23.141SmZ=62N=33L=96891344870139892858880.00000 mf=0.000 MHzT=3.231947378414E+14 s
23.141EuZ=63N=33L=98454108497077631713280.00000 mf=0.000 MHzT=3.2840755619368E+14 s
23.141GdZ=64N=33L=100016872124015370567680.00000 mf=0.000 MHzT=3.3362037454596E+14 s
23.141TbZ=65N=33L=101579635750953109422080.00000 mf=0.000 MHzT=3.3883319289825E+14 s
23.141DyZ=66N=33L=103142399377890848276480.00000 mf=0.000 MHzT=3.4404601125053E+14 s
23.141HoZ=67N=33L=104705163004828587130880.00000 mf=0.000 MHzT=3.4925882960281E+14 s
23.141ErZ=68N=33L=106267926631766342762496.00000 mf=0.000 MHzT=3.5447164795509E+14 s
23.141TmZ=69N=33L=107830690258704081616896.00000 mf=0.000 MHzT=3.5968446630737E+14 s
23.141YbZ=70N=33L=109393453885641803694080.00000 mf=0.000 MHzT=3.6489728465965E+14 s
23.141LuZ=71N=33L=110956217512579559325696.00000 mf=0.000 MHzT=3.7011010301193E+14 s
23.141HfZ=72N=33L=112518981139517298180096.00000 mf=0.000 MHzT=3.7532292136421E+14 s
23.141TaZ=73N=33L=114081744766455020257280.00000 mf=0.000 MHzT=3.8053573971649E+14 s
23.141WZ=74N=33L=115644508393392775888896.00000 mf=0.000 MHzT=3.8574855806877E+14 s
23.141ReZ=75N=33L=117207272020330514743296.00000 mf=0.000 MHzT=3.9096137642105E+14 s
23.141OsZ=76N=33L=118770035647268253597696.00000 mf=0.000 MHzT=3.9617419477333E+14 s
23.141IrZ=77N=33L=120332799274205992452096.00000 mf=0.000 MHzT=4.0138701312561E+14 s
23.141PtZ=78N=33L=121895562901143731306496.00000 mf=0.000 MHzT=4.0659983147789E+14 s
23.141AuZ=79N=33L=123458326528081486938112.00000 mf=0.000 MHzT=4.1181264983018E+14 s
23.141HgZ=80N=33L=125021090155019209015296.00000 mf=0.000 MHzT=4.1702546818246E+14 s
23.141TlZ=81N=33L=126583853781956947869696.00000 mf=0.000 MHzT=4.2223828653474E+14 s
23.141PbZ=82N=33L=128146617408894686724096.00000 mf=0.000 MHzT=4.2745110488702E+14 s
23.141BiZ=83N=33L=129709381035832442355712.00000 mf=0.000 MHzT=4.326639232393E+14 s
23.141PoZ=84N=33L=131272144662770181210112.00000 mf=0.000 MHzT=4.3787674159158E+14 s
23.141AtZ=85N=33L=132834908289707920064512.00000 mf=0.000 MHzT=4.4308955994386E+14 s
23.141RnZ=86N=33L=134397671916645658918912.00000 mf=0.000 MHzT=4.4830237829614E+14 s
23.141FrZ=87N=33L=135960435543583380996096.00000 mf=0.000 MHzT=4.5351519664842E+14 s
23.141RaZ=88N=33L=137523199170521119850496.00000 mf=0.000 MHzT=4.587280150007E+14 s
23.141AcZ=89N=33L=139085962797458892259328.00000 mf=0.000 MHzT=4.6394083335298E+14 s
23.141ThZ=90N=33L=140648726424396614336512.00000 mf=0.000 MHzT=4.6915365170526E+14 s
23.141PaZ=91N=33L=142211490051334353190912.00000 mf=0.000 MHzT=4.7436647005754E+14 s
23.141UZ=92N=33L=143774253678272092045312.00000 mf=0.000 MHzT=4.7957928840982E+14 s
23.141NpZ=93N=33L=145337017305209830899712.00000 mf=0.000 MHzT=4.847921067621E+14 s
23.141PuZ=94N=33L=146899780932147586531328.00000 mf=0.000 MHzT=4.9000492511439E+14 s
23.141AmZ=95N=33L=148462544559085325385728.00000 mf=0.000 MHzT=4.9521774346667E+14 s
23.141CmZ=96N=33L=150025308186023064240128.00000 mf=0.000 MHzT=5.0043056181895E+14 s
23.141BkZ=97N=33L=151588071812960786317312.00000 mf=0.000 MHzT=5.0564338017123E+14 s
23.141CfZ=98N=33L=153150835439898541948928.00000 mf=0.000 MHzT=5.1085619852351E+14 s
23.141EsZ=99N=33L=154713599066836297580544.00000 mf=0.000 MHzT=5.1606901687579E+14 s
23.141FmZ=100N=33L=156276362693774019657728.00000 mf=0.000 MHzT=5.2128183522807E+14 s
23.141MdZ=101N=33L=157839126320711775289344.00000 mf=0.000 MHzT=5.2649465358035E+14 s
23.141NoZ=102N=33L=159401889947649497366528.00000 mf=0.000 MHzT=5.3170747193263E+14 s
23.141LrZ=103N=33L=160964653574587219443712.00000 mf=0.000 MHzT=5.3692029028491E+14 s
23.141RfZ=104N=33L=162527417201525008629760.00000 mf=0.000 MHzT=5.4213310863719E+14 s
23.141DbZ=105N=33L=164090180828462730706944.00000 mf=0.000 MHzT=5.4734592698947E+14 s
23.141SgZ=106N=33L=165652944455400452784128.00000 mf=0.000 MHzT=5.5255874534175E+14 s
23.141BhZ=107N=33L=167215708082338208415744.00000 mf=0.000 MHzT=5.5777156369403E+14 s
23.141HsZ=108N=33L=168778471709275930492928.00000 mf=0.000 MHzT=5.6298438204632E+14 s
23.141MtZ=109N=33L=170341235336213652570112.00000 mf=0.000 MHzT=5.681972003986E+14 s
23.141DsZ=110N=33L=171903998963151441756160.00000 mf=0.000 MHzT=5.7341001875088E+14 s
23.141RgZ=111N=33L=173466762590089163833344.00000 mf=0.000 MHzT=5.7862283710316E+14 s
23.141CnZ=112N=33L=175029526217026885910528.00000 mf=0.000 MHzT=5.8383565545544E+14 s
23.141UutZ=113N=33L=176592289843964641542144.00000 mf=0.000 MHzT=5.8904847380772E+14 s
23.141FlZ=114N=33L=178155053470902363619328.00000 mf=0.000 MHzT=5.9426129216E+14 s
23.141UupZ=115N=33L=179717817097840119250944.00000 mf=0.000 MHzT=5.9947411051228E+14 s
23.141LvZ=116N=33L=181280580724777874882560.00000 mf=0.000 MHzT=6.0468692886456E+14 s
23.141UusZ=117N=33L=182843344351715596959744.00000 mf=0.000 MHzT=6.0989974721684E+14 s
23.141UuoZ=118N=33L=184406107978653352591360.00000 mf=0.000 MHzT=6.1511256556912E+14 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de