Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 25 Hz)      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! c= 1484 m/s
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
20.618err=-1.77HZ=1(-29.17) N=-33L=4.1665449 m *14.2468163=25 Hzf=356.17041 Hz
20.618err=-1.77HZ=1(-29.17) N=-32L=8.3330898 m *7.1234082=25 Hzf=178.08520 Hz
20.618err=-1.77HeZ=2(-30.17) N=-34L=4.1665449 m *14.2468163=25 Hzf=356.17041 Hz
20.618err=-1.77HeZ=2(-30.17) N=-33L=8.3330898 m *7.1234082=25 Hzf=178.08520 Hz
20.618err=-1.77BeZ=4(-31.17) N=-35L=4.1665449 m *14.2468163=25 Hzf=356.17041 Hz
20.618err=-1.77BeZ=4(-31.17) N=-34L=8.3330898 m *7.1234082=25 Hzf=178.08520 Hz
20.618err=-1.77NZ=7(-31.97) N=-32L=58.3316288 m *1.0176297=25 Hzf=25.44074 Hz
20.618err=-1.77OZ=8(-32.17) N=-36L=4.1665449 m *14.2468163=25 Hzf=356.17041 Hz
20.618err=-1.77OZ=8(-32.17) N=-35L=8.3330898 m *7.1234082=25 Hzf=178.08520 Hz
20.618err=-1.08FZ=9(-32.34) N=-30L=299.9912338 m /5.0537607=25 Hzf=4.94681 Hz
20.618err=-1.08FZ=9(-32.34) N=-29L=599.9824677 m /10.1075214=25 Hzf=2.47341 Hz
20.618err=-1.08FZ=9(-32.34) N=-28L=1199.9649353 m /20.2150427=25 Hzf=1.23670 Hz
20.618err=-1.77SiZ=14(-32.97) N=-33L=58.3316288 m *1.0176297=25 Hzf=25.44074 Hz
20.618err=-1.32PZ=15(-33.07) N=-37L=3.9061359 m *15.1966041=25 Hzf=379.91510 Hz
20.618err=-1.77SZ=16(-33.17) N=-37L=4.1665449 m *14.2468163=25 Hzf=356.17041 Hz
20.618err=-1.77SZ=16(-33.17) N=-36L=8.3330898 m *7.1234082=25 Hzf=178.08520 Hz
20.618err=-0.485ClZ=17(-33.25) N=-29L=1133.3002167 m /19.0919848=25 Hzf=1.30945 Hz
20.618err=-1.08ArZ=18(-33.34) N=-31L=299.9912338 m /5.0537607=25 Hzf=4.94681 Hz
20.618err=-1.08ArZ=18(-33.34) N=-30L=599.9824677 m /10.1075214=25 Hzf=2.47341 Hz
20.618err=-1.08ArZ=18(-33.34) N=-29L=1199.9649353 m /20.2150427=25 Hzf=1.23670 Hz
20.618err=-1.32MnZ=25(-33.81) N=-38L=3.2551132 m *18.2359249=25 Hzf=455.89812 Hz
20.618err=-1.32MnZ=25(-33.81) N=-37L=6.5102264 m *9.1179624=25 Hzf=227.94906 Hz
20.618err=-0.274MnZ=25(-33.81) N=-31L=416.6544914 m /7.0191121=25 Hzf=3.56170 Hz
20.618err=-0.274MnZ=25(-33.81) N=-30L=833.3089829 m /14.0382241=25 Hzf=1.78085 Hz
20.618err=-1.08CoZ=27(-33.92) N=-30L=899.9737015 m /15.1612820=25 Hzf=1.64894 Hz
20.618err=-1.77NiZ=28(-33.97) N=-34L=58.3316288 m *1.0176297=25 Hzf=25.44074 Hz
20.618err=-1.78CuZ=29(-34.03) N=-34L=60.4149013 m /1.0177712=25 Hzf=24.56348 Hz
20.618err=-1.32ZnZ=30(-34.07) N=-38L=3.9061359 m *15.1966041=25 Hzf=379.91510 Hz
20.618err=-1.77GeZ=32(-34.17) N=-38L=4.1665449 m *14.2468163=25 Hzf=356.17041 Hz
20.618err=-1.77GeZ=32(-34.17) N=-37L=8.3330898 m *7.1234082=25 Hzf=178.08520 Hz
20.618err=-0.485SeZ=34(-34.25) N=-30L=1133.3002167 m /19.0919848=25 Hzf=1.30945 Hz
20.618err=-0.198BrZ=35(-34.30) N=-38L=4.5571585 m *13.0256606=25 Hzf=325.64152 Hz
20.618err=-1.08KrZ=36(-34.34) N=-32L=299.9912338 m /5.0537607=25 Hzf=4.94681 Hz
20.618err=-1.08KrZ=36(-34.34) N=-31L=599.9824677 m /10.1075214=25 Hzf=2.47341 Hz
20.618err=-1.08KrZ=36(-34.34) N=-30L=1199.9649353 m /20.2150427=25 Hzf=1.23670 Hz
20.618err=-1.09NbZ=41(-34.52) N=-38L=5.3383857 m *11.1194664=25 Hzf=277.98666 Hz
20.618err=-0.608TcZ=43(-34.59) N=-33L=179.1614313 m /3.0182182=25 Hzf=8.28303 Hz
20.618err=-0.608TcZ=43(-34.59) N=-32L=358.3228626 m /6.0364364=25 Hzf=4.14152 Hz
20.618err=-0.608TcZ=43(-34.59) N=-31L=716.6457253 m /12.0728727=25 Hzf=2.07076 Hz
20.618err=-1.32RhZ=45(-34.66) N=-39L=2.9296019 m *20.2621387=25 Hzf=506.55347 Hz
20.618err=-1.32RhZ=45(-34.66) N=-38L=5.8592038 m *10.1310694=25 Hzf=253.27673 Hz
20.618err=-1.32RhZ=45(-34.66) N=-37L=11.7184076 m *5.0655347=25 Hzf=126.63837 Hz
20.618err=-1.51AgZ=47(-34.72) N=-31L=783.3104439 m /13.1959307=25 Hzf=1.89452 Hz
20.618err=-1.32SnZ=50(-34.81) N=-39L=3.2551132 m *18.2359249=25 Hzf=455.89812 Hz
20.618err=-1.32SnZ=50(-34.81) N=-38L=6.5102264 m *9.1179624=25 Hzf=227.94906 Hz
20.618err=-0.274SnZ=50(-34.81) N=-32L=416.6544914 m /7.0191121=25 Hzf=3.56170 Hz
20.618err=-0.274SnZ=50(-34.81) N=-31L=833.3089829 m /14.0382241=25 Hzf=1.78085 Hz
20.618err=-1.2JZ=53(-34.90) N=-39L=3.4504200 m *17.2037027=25 Hzf=430.09257 Hz
20.618err=-1.08XeZ=54(-34.92) N=-31L=899.9737015 m /15.1612820=25 Hzf=1.64894 Hz
20.618err=-1.77BaZ=56(-34.97) N=-35L=58.3316288 m *1.0176297=25 Hzf=25.44074 Hz
20.618err=-0.0224LaZ=57(-35.00) N=-35L=59.3732650 m /1.0002235=25 Hzf=24.99441 Hz
20.618err=-1.78CeZ=58(-35.03) N=-35L=60.4149013 m /1.0177712=25 Hzf=24.56348 Hz
20.618err=-1.32NdZ=60(-35.07) N=-39L=3.9061359 m *15.1966041=25 Hzf=379.91510 Hz
20.618err=-0.745PmZ=61(-35.10) N=-31L=1016.6369591 m /17.1266334=25 Hzf=1.45971 Hz
20.618err=-1.77GdZ=64(-35.17) N=-39L=4.1665449 m *14.2468163=25 Hzf=356.17041 Hz
20.618err=-1.77GdZ=64(-35.17) N=-38L=8.3330898 m *7.1234082=25 Hzf=178.08520 Hz
20.618err=-0.198TbZ=65(-35.19) N=-39L=4.2316472 m *14.0276345=25 Hzf=350.69086 Hz
20.618err=-0.198TbZ=65(-35.19) N=-38L=8.4632944 m *7.0138173=25 Hzf=175.34543 Hz
20.618err=-1.39TbZ=65(-35.19) N=-32L=541.6508389 m /9.1248457=25 Hzf=2.73977 Hz
20.618err=-1.39TbZ=65(-35.19) N=-31L=1083.3016777 m /18.2496913=25 Hzf=1.36989 Hz
20.618err=-0.485ErZ=68(-35.25) N=-31L=1133.3002167 m /19.0919848=25 Hzf=1.30945 Hz
20.618err=-1.65TmZ=69(-35.28) N=-39L=4.4920562 m *13.2144383=25 Hzf=330.36096 Hz
20.618err=-1.97TmZ=69(-35.28) N=-31L=1149.9663963 m /19.3727493=25 Hzf=1.29047 Hz
20.618err=-0.198YbZ=70(-35.30) N=-39L=4.5571585 m *13.0256606=25 Hzf=325.64152 Hz
20.618err=-1.08HfZ=72(-35.34) N=-33L=299.9912338 m /5.0537607=25 Hzf=4.94681 Hz
20.618err=-1.08HfZ=72(-35.34) N=-32L=599.9824677 m /10.1075214=25 Hzf=2.47341 Hz
20.618err=-1.08HfZ=72(-35.34) N=-31L=1199.9649353 m /20.2150427=25 Hzf=1.23670 Hz
20.618err=-1.32ReZ=75(-35.40) N=-39L=4.8826698 m *12.1572832=25 Hzf=303.93208 Hz
20.618err=-1.32ReZ=75(-35.40) N=-38L=9.7653396 m *6.0786416=25 Hzf=151.96604 Hz
20.618err=-1.32ReZ=75(-35.40) N=-37L=19.5306793 m *3.0393208=25 Hzf=75.98302 Hz
20.618err=-0.82AuZ=79(-35.47) N=-32L=658.3140965 m /11.0901970=25 Hzf=2.25424 Hz
20.618err=-1.09PbZ=82(-35.52) N=-39L=5.3383857 m *11.1194664=25 Hzf=277.98666 Hz
20.618err=-0.608RnZ=86(-35.59) N=-34L=179.1614313 m /3.0182182=25 Hzf=8.28303 Hz
20.618err=-0.608RnZ=86(-35.59) N=-33L=358.3228626 m /6.0364364=25 Hzf=4.14152 Hz
20.618err=-0.608RnZ=86(-35.59) N=-32L=716.6457253 m /12.0728727=25 Hzf=2.07076 Hz
20.618err=-1.78FrZ=87(-35.61) N=-34L=181.2447038 m /3.0533137=25 Hzf=8.18783 Hz
20.618err=-1.78FrZ=87(-35.61) N=-33L=362.4894075 m /6.1066275=25 Hzf=4.09391 Hz
20.618err=-1.78FrZ=87(-35.61) N=-32L=724.9788151 m /12.2132550=25 Hzf=2.04696 Hz
20.618err=-1.32ThZ=90(-35.66) N=-40L=2.9296019 m *20.2621387=25 Hzf=506.55347 Hz
20.618err=-1.32ThZ=90(-35.66) N=-39L=5.8592038 m *10.1310694=25 Hzf=253.27673 Hz
20.618err=-1.32ThZ=90(-35.66) N=-38L=11.7184076 m *5.0655347=25 Hzf=126.63837 Hz
20.618err=-0.198PaZ=91(-35.68) N=-40L=2.9621530 m *20.0394779=25 Hzf=500.98695 Hz
20.618err=-0.198PaZ=91(-35.68) N=-39L=5.9243061 m *10.0197389=25 Hzf=250.49347 Hz
20.618err=-0.198PaZ=91(-35.68) N=-38L=11.8486121 m *5.0098695=25 Hzf=125.24674 Hz
20.618err=-0.428NpZ=93(-35.71) N=-32L=774.9773541 m /13.0555484=25 Hzf=1.91489 Hz
20.618err=-1.51PuZ=94(-35.72) N=-32L=783.3104439 m /13.1959307=25 Hzf=1.89452 Hz
20.618err=-1.04AmZ=95(-35.74) N=-40L=3.0923576 m *19.1957104=25 Hzf=479.89276 Hz
20.618err=-1.32FmZ=100(-35.81) N=-40L=3.2551132 m *18.2359249=25 Hzf=455.89812 Hz
20.618err=-1.32FmZ=100(-35.81) N=-39L=6.5102264 m *9.1179624=25 Hzf=227.94906 Hz
20.618err=-0.274FmZ=100(-35.81) N=-33L=416.6544914 m /7.0191121=25 Hzf=3.56170 Hz
20.618err=-0.274FmZ=100(-35.81) N=-32L=833.3089829 m /14.0382241=25 Hzf=1.78085 Hz
20.618err=-0.308MdZ=101(-35.83) N=-40L=3.2876643 m *18.0553712=25 Hzf=451.38428 Hz
20.618err=-0.308MdZ=101(-35.83) N=-39L=6.5753287 m *9.0276856=25 Hzf=225.69214 Hz
20.618err=-1.28MdZ=101(-35.83) N=-33L=420.8210363 m /7.0893032=25 Hzf=3.52644 Hz
20.618err=-1.28MdZ=101(-35.83) N=-32L=841.6420727 m /14.1786063=25 Hzf=1.76322 Hz
20.618err=-1.2SgZ=106(-35.90) N=-40L=3.4504200 m *17.2037027=25 Hzf=430.09257 Hz
20.618err=-0.253BhZ=107(-35.91) N=-40L=3.4829711 m *17.0429204=25 Hzf=426.07301 Hz
20.618err=-0.14BhZ=107(-35.91) N=-32L=891.6406117 m /15.0208998=25 Hzf=1.66435 Hz
20.618err=-1.08HsZ=108(-35.92) N=-32L=899.9737015 m /15.1612820=25 Hzf=1.64894 Hz
20.618err=-1.77CnZ=112(-35.97) N=-36L=58.3316288 m *1.0176297=25 Hzf=25.44074 Hz
20.618err=-0.863UutZ=113(-35.99) N=-36L=58.8524469 m *1.0086242=25 Hzf=25.21560 Hz
20.618err=-0.0224FlZ=114(-36.00) N=-36L=59.3732650 m /1.0002235=25 Hzf=24.99441 Hz
20.618err=-0.9UupZ=115(-36.01) N=-36L=59.8940831 m /1.0089974=25 Hzf=24.77707 Hz
20.618err=-1.78LvZ=116(-36.03) N=-36L=60.4149013 m /1.0177712=25 Hzf=24.56348 Hz

48 Treffer,mit factor2: 12(1),0(2*),0(2/),1(3*),3(3/),3(5*),4(5/),8(7*),4(7/),bei Basis=2, Cx=57.91E9, Factor=0.6180339887498948482, c=1484, genau=2%, mod=3, Suchwort=25 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de