Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.71HZ=1N=17L=1.3988133139595E+18 mf=2.1431913394604E-16 MHzT=4665938974.2204 s
2.71HZ=1N=18L=3.8023688127428E+18 mf=7.8843603228417E-17 MHzT=12683337126.322 s
2.71HZ=1N=19L=1.0335910048778E+19 mf=2.9004940695613E-17 MHzT=34476884834.702 s
2.71HZ=1N=20L=2.8095916466181E+19 mf=1.0670321374313E-17 MHzT=93717889548.045 s
2.71HZ=1N=21L=7.6372619183923E+19 mf=3.9253918643019E-18 MHzT=254751636159.98 s
2.71HZ=1N=22L=2.0760230291948E+20 mf=1.4440709654183E-18 MHzT=692486743343.89 s
2.71HZ=1N=23L=5.6432156757227E+20 mf=5.3124401977E-19 MHzT=1882374130880.5 s
2.71HZ=1N=24L=1.5339850625392E+21 mf=1.9543375311866E-19 MHzT=5116823394333.8 s
2.71HZ=1N=25L=4.169803720628E+21 mf=7.1896059883329E-20 MHzT=13908968052252 s
2.71HZ=1N=26L=1.1334701682024E+22 mf=2.6449082332308E-20 MHzT=37808495109053 s
2.71HZ=1N=27L=3.081091361325E+22 mf=9.7300736279068E-21 MHzT=1.0277414521632E+14 s
2.71HZ=1N=28L=8.3752746593119E+22 mf=3.5794940487913E-21 MHzT=2.7936909137694E+14 s
2.71HZ=1N=29L=2.2766356914761E+23 mf=1.3168222703459E-21 MHzT=7.5940392452305E+14 s
2.71HZ=1N=30L=6.1885374301608E+23 mf=4.8443184093695E-22 MHzT=2.0642738884915E+15 s
2.71HZ=1N=31L=1.6822188841145E+24 mf=1.7821251492954E-22 MHzT=5.6112782000489E+15 s
2.71HZ=1N=32L=4.572745024179E+24 mf=6.5560720402035E-23 MHzT=1.5253035565621E+16 s
2.71HZ=1N=33L=1.2430009705402E+25 mf=2.4118441184298E-23 MHzT=4.1462049406868E+16 s
2.71HZ=1N=34L=3.3788269509765E+25 mf=8.8726786648058E-24 MHzT=1.1270553547336E+17 s
2.71HZ=1N=35L=9.1846039023471E+25 mf=3.2640760689025E-24 MHzT=3.0636540904398E+17 s
2.71HZ=1N=36L=2.4966341889344E+26 mf=1.2007864801689E-24 MHzT=8.3278752427268E+17 s
2.71HZ=1N=37L=6.78655534809E+26 mf=4.4174465929078E-25 MHzT=2.2637511941978E+18 s
2.71HZ=1N=38L=1.8447770080545E+27 mf=1.6250877840036E-25 MHzT=6.1535137353404E+18 s
2.71HZ=1N=39L=5.0146238185535E+27 mf=5.9783638583378E-26 MHzT=1.6726984567949E+19 s
2.71HZ=1N=40L=1.3631160802532E+28 mf=2.1993171553249E-26 MHzT=4.546865819597E+19 s
2.71HZ=1N=41L=3.7053336710325E+28 mf=8.0908356605968E-27 MHzT=1.2359662733852E+20 s
2.71HZ=1N=42L=1.0072141186345E+29 mf=2.9764521014303E-27 MHzT=3.3597046615313E+20 s
2.71HZ=1N=43L=2.7378918360516E+29 mf=1.0949755357477E-27 MHzT=9.1326241304296E+20 s
2.71HZ=1N=44L=7.4423616262255E+29 mf=4.0281898818728E-28 MHzT=2.4825046219893E+21 s
2.71HZ=1N=45L=2.023043636939E+30 mf=1.4818882426758E-28 MHzT=6.7481472030192E+21 s
2.71HZ=1N=46L=5.4992027564709E+30 mf=5.4515621859412E-29 MHzT=1.8343365917734E+22 s
2.71HZ=1N=47L=1.4948382923927E+31 mf=2.0055176504754E-29 MHzT=4.9862438246951E+22 s
2.71HZ=1N=48L=4.0633917666957E+31 mf=7.3778871251636E-30 MHzT=1.3554015980935E+23 s
2.71HZ=1N=49L=1.1045444001319E+32 mf=2.7141729926311E-30 MHzT=3.6843635343619E+23 s
2.71HZ=1N=50L=3.0024629716048E+32 mf=9.9848844377177E-31 MHzT=1.0015138444893E+24 s
2.71HZ=1N=51L=8.1615405363344E+32 mf=3.673233707109E-31 MHzT=2.7223968844254E+24 s
2.71HZ=1N=52L=2.218536733215E+33 mf=1.3513071634634E-31 MHzT=7.4002419807871E+24 s
2.71HZ=1N=53L=6.0306080876671E+33 mf=4.9711812414587E-32 MHzT=2.0115943302573E+25 s
2.71HZ=1N=54L=1.6392892379264E+34 mf=1.8287953770698E-32 MHzT=5.4680803141698E+25 s
2.71HZ=1N=55L=4.4560501470437E+34 mf=6.7277622133335E-33 MHzT=1.4863783354562E+26 s
2.71HZ=1N=56L=1.2112800141411E+35 mf=2.4750054033755E-33 MHzT=4.0403952194859E+26 s
2.71HZ=1N=57L=3.2926004516154E+35 mf=9.1050360469007E-34 MHzT=1.0982932904921E+27 s
2.71HeZ=2N=17L=2.7976266279191E+18 mf=1.0715956697302E-16 MHzT=9331877948.4409 s
2.71HeZ=2N=18L=7.6047376254856E+18 mf=3.9421801614208E-17 MHzT=25366674252.645 s
2.71HeZ=2N=19L=2.0671820097556E+19 mf=1.4502470347806E-17 MHzT=68953769669.404 s
2.71HeZ=2N=20L=5.6191832932362E+19 mf=5.3351606871564E-18 MHzT=187435779096.09 s
2.71HeZ=2N=21L=1.5274523836785E+20 mf=1.962695932151E-18 MHzT=509503272319.97 s
2.71HeZ=2N=22L=4.1520460583896E+20 mf=7.2203548270916E-19 MHzT=1384973486687.8 s
2.71HeZ=2N=23L=1.1286431351445E+21 mf=2.65622009885E-19 MHzT=3764748261761 s
2.71HeZ=2N=24L=3.0679701250785E+21 mf=9.7716876559328E-20 MHzT=10233646788668 s
2.71HeZ=2N=25L=8.339607441256E+21 mf=3.5948029941665E-20 MHzT=27817936104503 s
2.71HeZ=2N=26L=2.2669403364048E+22 mf=1.3224541166154E-20 MHzT=75616990218106 s
2.71HeZ=2N=27L=6.16218272265E+22 mf=4.8650368139534E-21 MHzT=2.0554829043264E+14 s
2.71HeZ=2N=28L=1.6750549318624E+23 mf=1.7897470243957E-21 MHzT=5.5873818275388E+14 s
2.71HeZ=2N=29L=4.5532713829522E+23 mf=6.5841113517293E-22 MHzT=1.5188078490461E+15 s
2.71HeZ=2N=30L=1.2377074860322E+24 mf=2.4221592046847E-22 MHzT=4.128547776983E+15 s
2.71HeZ=2N=31L=3.364437768229E+24 mf=8.9106257464768E-23 MHzT=1.1222556400098E+16 s
2.71HeZ=2N=32L=9.1454900483581E+24 mf=3.2780360201018E-23 MHzT=3.0506071131243E+16 s
2.71HeZ=2N=33L=2.4860019410805E+25 mf=1.2059220592149E-23 MHzT=8.2924098813736E+16 s
2.71HeZ=2N=34L=6.757653901953E+25 mf=4.4363393324029E-24 MHzT=2.2541107094672E+17 s
2.71HeZ=2N=35L=1.8369207804694E+26 mf=1.6320380344513E-24 MHzT=6.1273081808796E+17 s
2.71HeZ=2N=36L=4.9932683778688E+26 mf=6.0039324008447E-25 MHzT=1.6655750485454E+18 s
2.71HeZ=2N=37L=1.357311069618E+27 mf=2.2087232964539E-25 MHzT=4.5275023883956E+18 s
2.71HeZ=2N=38L=3.6895540161089E+27 mf=8.125438920018E-26 MHzT=1.2307027470681E+19 s
2.71HeZ=2N=39L=1.0029247637107E+28 mf=2.9891819291689E-26 MHzT=3.3453969135898E+19 s
2.71HeZ=2N=40L=2.7262321605064E+28 mf=1.0996585776624E-26 MHzT=9.0937316391941E+19 s
2.71HeZ=2N=41L=7.4106673420651E+28 mf=4.0454178302984E-27 MHzT=2.4719325467704E+20 s
2.71HeZ=2N=42L=2.014428237269E+29 mf=1.4882260507152E-27 MHzT=6.7194093230626E+20 s
2.71HeZ=2N=43L=5.4757836721032E+29 mf=5.4748776787387E-28 MHzT=1.8265248260859E+21 s
2.71HeZ=2N=44L=1.4884723252451E+30 mf=2.0140949409364E-28 MHzT=4.9650092439787E+21 s
2.71HeZ=2N=45L=4.0460872738779E+30 mf=7.4094412133792E-29 MHzT=1.3496294406038E+22 s
2.71HeZ=2N=46L=1.0998405512942E+31 mf=2.7257810929706E-29 MHzT=3.6686731835468E+22 s
2.71HeZ=2N=47L=2.9896765847853E+31 mf=1.0027588252377E-29 MHzT=9.9724876493902E+22 s
2.71HeZ=2N=48L=8.1267835333915E+31 mf=3.6889435625818E-30 MHzT=2.710803196187E+23 s
2.71HeZ=2N=49L=2.2090888002638E+32 mf=1.3570864963156E-30 MHzT=7.3687270687237E+23 s
2.71HeZ=2N=50L=6.0049259432095E+32 mf=4.9924422188588E-31 MHzT=2.0030276889786E+24 s
2.71HeZ=2N=51L=1.6323081072669E+33 mf=1.8366168535545E-31 MHzT=5.4447937688508E+24 s
2.71HeZ=2N=52L=4.4370734664299E+33 mf=6.7565358173168E-32 MHzT=1.4800483961574E+25 s
2.71HeZ=2N=53L=1.2061216175334E+34 mf=2.4855906207294E-32 MHzT=4.0231886605147E+25 s
2.71HeZ=2N=54L=3.2785784758527E+34 mf=9.1439768853489E-33 MHzT=1.093616062834E+26 s
2.71HeZ=2N=55L=8.9121002940875E+34 mf=3.3638811066668E-33 MHzT=2.9727566709125E+26 s
2.71HeZ=2N=56L=2.4225600282822E+35 mf=1.2375027016877E-33 MHzT=8.0807904389718E+26 s
2.71HeZ=2N=57L=6.5852009032309E+35 mf=4.5525180234504E-34 MHzT=2.1965865809843E+27 s
2.71LiZ=3N=17L=4.1964399418786E+18 mf=7.1439711315347E-17 MHzT=13997816922.661 s
2.71LiZ=3N=18L=1.1407106438228E+19 mf=2.6281201076139E-17 MHzT=38050011378.967 s
2.71LiZ=3N=19L=3.1007730146334E+19 mf=9.6683135652043E-18 MHzT=103430654504.11 s
2.71LiZ=3N=20L=8.4287749398543E+19 mf=3.5567737914376E-18 MHzT=281153668644.14 s
2.71LiZ=3N=21L=2.2911785755177E+20 mf=1.3084639547673E-18 MHzT=764254908479.95 s
2.71LiZ=3N=22L=6.2280690875844E+20 mf=4.8135698847277E-19 MHzT=2077460230031.7 s
2.71LiZ=3N=23L=1.6929647027168E+21 mf=1.7708133992333E-19 MHzT=5647122392641.4 s
2.71LiZ=3N=24L=4.6019551876177E+21 mf=6.5144584372886E-20 MHzT=15350470183001 s
2.71LiZ=3N=25L=1.2509411161884E+22 mf=2.3965353294443E-20 MHzT=41726904156755 s
2.71LiZ=3N=26L=3.4004105046072E+22 mf=8.8163607774359E-21 MHzT=1.1342548532716E+14 s
2.71LiZ=3N=27L=9.243274083975E+22 mf=3.2433578759689E-21 MHzT=3.0832243564897E+14 s
2.71LiZ=3N=28L=2.5125823977936E+23 mf=1.1931646829304E-21 MHzT=8.3810727413082E+14 s
2.71LiZ=3N=29L=6.8299070744283E+23 mf=4.3894075678195E-22 MHzT=2.2782117735691E+15 s
2.71LiZ=3N=30L=1.8565612290482E+24 mf=1.6147728031232E-22 MHzT=6.1928216654745E+15 s
2.71LiZ=3N=31L=5.0466566523434E+24 mf=5.9404171643179E-23 MHzT=1.6833834600147E+16 s
2.71LiZ=3N=32L=1.3718235072537E+25 mf=2.1853573467345E-23 MHzT=4.5759106696864E+16 s
2.71LiZ=3N=33L=3.7290029116207E+25 mf=8.039480394766E-24 MHzT=1.243861482206E+17 s
2.71LiZ=3N=34L=1.0136480852929E+26 mf=2.9575595549353E-24 MHzT=3.3811660642008E+17 s
2.71LiZ=3N=35L=2.7553811707041E+26 mf=1.0880253563008E-24 MHzT=9.1909622713194E+17 s
2.71LiZ=3N=36L=7.4899025668032E+26 mf=4.0026216005632E-25 MHzT=2.498362572818E+18 s
2.71LiZ=3N=37L=2.035966604427E+27 mf=1.4724821976359E-25 MHzT=6.7912535825934E+18 s
2.71LiZ=3N=38L=5.5343310241634E+27 mf=5.416959280012E-26 MHzT=1.8460541206021E+19 s
2.71LiZ=3N=39L=1.504387145566E+28 mf=1.9927879527793E-26 MHzT=5.0180953703847E+19 s
2.71LiZ=3N=40L=4.0893482407595E+28 mf=7.3310571844162E-27 MHzT=1.3640597458791E+20 s
2.71LiZ=3N=41L=1.1116001013098E+29 mf=2.6969452201989E-27 MHzT=3.7078988201556E+20 s
2.71LiZ=3N=42L=3.0216423559036E+29 mf=9.9215070047677E-28 MHzT=1.0079113984594E+21 s
2.71LiZ=3N=43L=8.2136755081548E+29 mf=3.6499184524925E-28 MHzT=2.7397872391289E+21 s
2.71LiZ=3N=44L=2.2327084878676E+30 mf=1.3427299606243E-28 MHzT=7.447513865968E+21 s
2.71LiZ=3N=45L=6.0691309108169E+30 mf=4.9396274755861E-29 MHzT=2.0244441609058E+22 s
2.71LiZ=3N=46L=1.6497608269413E+31 mf=1.8171873953137E-29 MHzT=5.5030097753202E+22 s
2.71LiZ=3N=47L=4.484514877178E+31 mf=6.685058834918E-30 MHzT=1.4958731474085E+23 s
2.71LiZ=3N=48L=1.2190175300087E+32 mf=2.4592957083879E-30 MHzT=4.0662047942804E+23 s
2.71LiZ=3N=49L=3.3136332003957E+32 mf=9.0472433087705E-31 MHzT=1.1053090603086E+24 s
2.71LiZ=3N=50L=9.0073889148143E+32 mf=3.3282948125726E-31 MHzT=3.0045415334679E+24 s
2.71LiZ=3N=51L=2.4484621609003E+33 mf=1.224411235703E-31 MHzT=8.1671906532763E+24 s
2.71LiZ=3N=52L=6.6556101996449E+33 mf=4.5043572115446E-32 MHzT=2.2200725942361E+25 s
2.71LiZ=3N=53L=1.8091824263001E+34 mf=1.6570604138196E-32 MHzT=6.034782990772E+25 s
2.71LiZ=3N=54L=4.9178677137791E+34 mf=6.0959845902326E-33 MHzT=1.6404240942509E+26 s
2.71LiZ=3N=55L=1.3368150441131E+35 mf=2.2425874044445E-33 MHzT=4.4591350063687E+26 s
2.71LiZ=3N=56L=3.6338400424234E+35 mf=8.2500180112516E-34 MHzT=1.2121185658458E+27 s
2.71LiZ=3N=57L=9.8778013548463E+35 mf=3.0350120156336E-34 MHzT=3.2948798714764E+27 s
2.71BeZ=4N=17L=5.5952532558382E+18 mf=5.357978348651E-17 MHzT=18663755896.882 s
2.71BeZ=4N=18L=1.5209475250971E+19 mf=1.9710900807104E-17 MHzT=50733348505.289 s
2.71BeZ=4N=19L=4.1343640195113E+19 mf=7.2512351739032E-18 MHzT=137907539338.81 s
2.71BeZ=4N=20L=1.1238366586472E+20 mf=2.6675803435782E-18 MHzT=374871558192.18 s
2.71BeZ=4N=21L=3.0549047673569E+20 mf=9.8134796607548E-19 MHzT=1019006544639.9 s
2.71BeZ=4N=22L=8.3040921167792E+20 mf=3.6101774135458E-19 MHzT=2769946973375.6 s
2.71BeZ=4N=23L=2.2572862702891E+21 mf=1.328110049425E-19 MHzT=7529496523521.9 s
2.71BeZ=4N=24L=6.1359402501569E+21 mf=4.8858438279664E-20 MHzT=20467293577335 s
2.71BeZ=4N=25L=1.6679214882512E+22 mf=1.7974014970832E-20 MHzT=55635872209007 s
2.71BeZ=4N=26L=4.5338806728096E+22 mf=6.6122705830769E-21 MHzT=1.5123398043621E+14 s
2.71BeZ=4N=27L=1.23243654453E+23 mf=2.4325184069767E-21 MHzT=4.1109658086529E+14 s
2.71BeZ=4N=28L=3.3501098637248E+23 mf=8.9487351219784E-22 MHzT=1.1174763655078E+15 s
2.71BeZ=4N=29L=9.1065427659044E+23 mf=3.2920556758647E-22 MHzT=3.0376156980922E+15 s
2.71BeZ=4N=30L=2.4754149720643E+24 mf=1.2110796023424E-22 MHzT=8.2570955539659E+15 s
2.71BeZ=4N=31L=6.7288755364579E+24 mf=4.4553128732384E-23 MHzT=2.2445112800196E+16 s
2.71BeZ=4N=32L=1.8290980096716E+25 mf=1.6390180100509E-23 MHzT=6.1012142262485E+16 s
2.71BeZ=4N=33L=4.972003882161E+25 mf=6.0296102960745E-24 MHzT=1.6584819762747E+17 s
2.71BeZ=4N=34L=1.3515307803906E+26 mf=2.2181696662015E-24 MHzT=4.5082214189344E+17 s
2.71BeZ=4N=35L=3.6738415609388E+26 mf=8.1601901722564E-25 MHzT=1.2254616361759E+18 s
2.71BeZ=4N=36L=9.9865367557376E+26 mf=3.0019662004224E-25 MHzT=3.3311500970907E+18 s
2.71BeZ=4N=37L=2.714622139236E+27 mf=1.1043616482269E-25 MHzT=9.0550047767913E+18 s
2.71BeZ=4N=38L=7.3791080322178E+27 mf=4.062719460009E-26 MHzT=2.4614054941362E+19 s
2.71BeZ=4N=39L=2.0058495274214E+28 mf=1.4945909645845E-26 MHzT=6.6907938271796E+19 s
2.71BeZ=4N=40L=5.4524643210127E+28 mf=5.4982928883122E-27 MHzT=1.8187463278388E+20 s
2.71BeZ=4N=41L=1.482133468413E+29 mf=2.0227089151492E-27 MHzT=4.9438650935409E+20 s
2.71BeZ=4N=42L=4.0288564745381E+29 mf=7.4411302535758E-28 MHzT=1.3438818646125E+21 s
2.71BeZ=4N=43L=1.0951567344206E+30 mf=2.7374388393694E-28 MHzT=3.6530496521718E+21 s
2.71BeZ=4N=44L=2.9769446504902E+30 mf=1.0070474704682E-28 MHzT=9.9300184879574E+21 s
2.71BeZ=4N=45L=8.0921745477558E+30 mf=3.7047206066896E-29 MHzT=2.6992588812077E+22 s
2.71BeZ=4N=46L=2.1996811025883E+31 mf=1.3628905464853E-29 MHzT=7.3373463670936E+22 s
2.71BeZ=4N=47L=5.9793531695707E+31 mf=5.0137941261885E-30 MHzT=1.994497529878E+23 s
2.71BeZ=4N=48L=1.6253567066783E+32 mf=1.8444717812909E-30 MHzT=5.4216063923739E+23 s
2.71BeZ=4N=49L=4.4181776005276E+32 mf=6.7854324815779E-31 MHzT=1.4737454137447E+24 s
2.71BeZ=4N=50L=1.2009851886419E+33 mf=2.4962211094294E-31 MHzT=4.0060553779572E+24 s
2.71BeZ=4N=51L=3.2646162145338E+33 mf=9.1830842677725E-32 MHzT=1.0889587537702E+25 s
2.71BeZ=4N=52L=8.8741469328599E+33 mf=3.3782679086584E-32 MHzT=2.9600967923149E+25 s
2.71BeZ=4N=53L=2.4122432350669E+34 mf=1.2427953103647E-32 MHzT=8.0463773210294E+25 s
2.71BeZ=4N=54L=6.5571569517055E+34 mf=4.5719884426745E-33 MHzT=2.1872321256679E+26 s
2.71BeZ=4N=55L=1.7824200588175E+35 mf=1.6819405533334E-33 MHzT=5.9455133418249E+26 s
2.71BeZ=4N=56L=4.8451200565645E+35 mf=6.1875135084387E-34 MHzT=1.6161580877944E+27 s
2.71BeZ=4N=57L=1.3170401806462E+36 mf=2.2762590117252E-34 MHzT=4.3931731619685E+27 s
2.71BZ=5N=17L=6.9940665697977E+18 mf=4.2863826789208E-17 MHzT=23329694871.102 s
2.71BZ=5N=18L=1.9011844063714E+19 mf=1.5768720645683E-17 MHzT=63416685631.611 s
2.71BZ=5N=19L=5.1679550243891E+19 mf=5.8009881391226E-18 MHzT=172384424173.51 s
2.71BZ=5N=20L=1.404795823309E+20 mf=2.1340642748626E-18 MHzT=468589447740.23 s
2.71BZ=5N=21L=3.8186309591961E+20 mf=7.8507837286039E-19 MHzT=1273758180799.9 s
2.71BZ=5N=22L=1.0380115145974E+21 mf=2.8881419308366E-19 MHzT=3462433716719.5 s
2.71BZ=5N=23L=2.8216078378614E+21 mf=1.06248803954E-19 MHzT=9411870654402.4 s
2.71BZ=5N=24L=7.6699253126962E+21 mf=3.9086750623731E-20 MHzT=25584116971669 s
2.71BZ=5N=25L=2.084901860314E+22 mf=1.4379211976666E-20 MHzT=69544840261259 s
2.71BZ=5N=26L=5.667350841012E+22 mf=5.2898164664615E-21 MHzT=1.8904247554527E+14 s
2.71BZ=5N=27L=1.5405456806625E+23 mf=1.9460147255814E-21 MHzT=5.1387072608161E+14 s
2.71BZ=5N=28L=4.187637329656E+23 mf=7.1589880975827E-22 MHzT=1.3968454568847E+15 s
2.71BZ=5N=29L=1.1383178457381E+24 mf=2.6336445406917E-22 MHzT=3.7970196226152E+15 s
2.71BZ=5N=30L=3.0942687150804E+24 mf=9.6886368187389E-23 MHzT=1.0321369442457E+16 s
2.71BZ=5N=31L=8.4110944205724E+24 mf=3.5642502985907E-23 MHzT=2.8056391000245E+16 s
2.71BZ=5N=32L=2.2863725120895E+25 mf=1.3112144080407E-23 MHzT=7.6265177828107E+16 s
2.71BZ=5N=33L=6.2150048527012E+25 mf=4.8236882368596E-24 MHzT=2.0731024703434E+17 s
2.71BZ=5N=34L=1.6894134754882E+26 mf=1.7745357329612E-24 MHzT=5.635276773668E+17 s
2.71BZ=5N=35L=4.5923019511735E+26 mf=6.5281521378051E-25 MHzT=1.5318270452199E+18 s
2.71BZ=5N=36L=1.2483170944672E+27 mf=2.4015729603379E-25 MHzT=4.1639376213634E+18 s
2.71BZ=5N=37L=3.393277674045E+27 mf=8.8348931858155E-26 MHzT=1.1318755970989E+19 s
2.71BZ=5N=38L=9.2238850402723E+27 mf=3.2501755680072E-26 MHzT=3.0767568676702E+19 s
2.71BZ=5N=39L=2.5073119092767E+28 mf=1.1956727716676E-26 MHzT=8.3634922839744E+19 s
2.71BZ=5N=40L=6.8155804012659E+28 mf=4.3986343106497E-27 MHzT=2.2734329097985E+20 s
2.71BZ=5N=41L=1.8526668355163E+29 mf=1.6181671321194E-27 MHzT=6.1798313669261E+20 s
2.71BZ=5N=42L=5.0360705931726E+29 mf=5.9529042028606E-28 MHzT=1.6798523307656E+21 s
2.71BZ=5N=43L=1.3689459180258E+30 mf=2.1899510714955E-28 MHzT=4.5663120652148E+21 s
2.71BZ=5N=44L=3.7211808131127E+30 mf=8.0563797637457E-29 MHzT=1.2412523109947E+22 s
2.71BZ=5N=45L=1.0115218184695E+31 mf=2.9637764853517E-29 MHzT=3.3740736015096E+22 s
2.71BZ=5N=46L=2.7496013782354E+31 mf=1.0903124371882E-29 MHzT=9.1716829588669E+22 s
2.71BZ=5N=47L=7.4741914619633E+31 mf=4.0110353009508E-30 MHzT=2.4931219123475E+23 s
2.71BZ=5N=48L=2.0316958833479E+32 mf=1.4755774250327E-30 MHzT=6.7770079904674E+23 s
2.71BZ=5N=49L=5.5227220006595E+32 mf=5.4283459852623E-31 MHzT=1.8421817671809E+24 s
2.71BZ=5N=50L=1.5012314858024E+33 mf=1.9969768875435E-31 MHzT=5.0075692224465E+24 s
2.71BZ=5N=51L=4.0807702681672E+33 mf=7.346467414218E-32 MHzT=1.3611984422127E+25 s
2.71BZ=5N=52L=1.1092683666075E+34 mf=2.7026143269267E-32 MHzT=3.7001209903936E+25 s
2.71BZ=5N=53L=3.0153040438336E+34 mf=9.9423624829174E-33 MHzT=1.0057971651287E+26 s
2.71BZ=5N=54L=8.1964461896319E+34 mf=3.6575907541396E-33 MHzT=2.7340401570849E+26 s
2.71BZ=5N=55L=2.2280250735219E+35 mf=1.3455524426667E-33 MHzT=7.4318916772812E+26 s
2.71BZ=5N=56L=6.0564000707056E+35 mf=4.950010806751E-34 MHzT=2.0201976097429E+27 s
2.71BZ=5N=57L=1.6463002258077E+36 mf=1.8210072093801E-34 MHzT=5.4914664524606E+27 s
2.71CZ=6N=17L=8.3928798837573E+18 mf=3.5719855657673E-17 MHzT=27995633845.323 s
2.71CZ=6N=18L=2.2814212876457E+19 mf=1.3140600538069E-17 MHzT=76100022757.934 s
2.71CZ=6N=19L=6.2015460292669E+19 mf=4.8341567826021E-18 MHzT=206861309008.21 s
2.71CZ=6N=20L=1.6857549879709E+20 mf=1.7783868957188E-18 MHzT=562307337288.27 s
2.71CZ=6N=21L=4.5823571510354E+20 mf=6.5423197738365E-19 MHzT=1528509816959.9 s
2.71CZ=6N=22L=1.2456138175169E+21 mf=2.4067849423639E-19 MHzT=4154920460063.3 s
2.71CZ=6N=23L=3.3859294054336E+21 mf=8.8540669961666E-20 MHzT=11294244785283 s
2.71CZ=6N=24L=9.2039103752354E+21 mf=3.2572292186443E-20 MHzT=30700940366003 s
2.71CZ=6N=25L=2.5018822323768E+22 mf=1.1982676647222E-20 MHzT=83453808313510 s
2.71CZ=6N=26L=6.8008210092144E+22 mf=4.4081803887179E-21 MHzT=2.2685097065432E+14 s
2.71CZ=6N=27L=1.848654816795E+23 mf=1.6216789379845E-21 MHzT=6.1664487129793E+14 s
2.71CZ=6N=28L=5.0251647955872E+23 mf=5.9658234146522E-22 MHzT=1.6762145482616E+15 s
2.71CZ=6N=29L=1.3659814148857E+24 mf=2.1947037839098E-22 MHzT=4.5564235471383E+15 s
2.71CZ=6N=30L=3.7131224580965E+24 mf=8.0738640156158E-23 MHzT=1.2385643330949E+16 s
2.71CZ=6N=31L=1.0093313304687E+25 mf=2.9702085821589E-23 MHzT=3.3667669200293E+16 s
2.71CZ=6N=32L=2.7436470145074E+25 mf=1.0926786733673E-23 MHzT=9.1518213393728E+16 s
2.71CZ=6N=33L=7.4580058232414E+25 mf=4.019740197383E-24 MHzT=2.4877229644121E+17 s
2.71CZ=6N=34L=2.0272961705859E+26 mf=1.4787797774676E-24 MHzT=6.7623321284016E+17 s
2.71CZ=6N=35L=5.5107623414082E+26 mf=5.4401267815042E-25 MHzT=1.8381924542639E+18 s
2.71CZ=6N=36L=1.4979805133606E+27 mf=2.0013108002816E-25 MHzT=4.9967251456361E+18 s
2.71CZ=6N=37L=4.071933208854E+27 mf=7.3624109881796E-26 MHzT=1.3582507165187E+19 s
2.71CZ=6N=38L=1.1068662048327E+28 mf=2.708479640006E-26 MHzT=3.6921082412042E+19 s
2.71CZ=6N=39L=3.0087742911321E+28 mf=9.9639397638964E-27 MHzT=1.0036190740769E+20 s
2.71CZ=6N=40L=8.1786964815191E+28 mf=3.6655285922081E-27 MHzT=2.7281194917582E+20 s
2.71CZ=6N=41L=2.2232002026195E+29 mf=1.3484726100995E-27 MHzT=7.4157976403113E+20 s
2.71CZ=6N=42L=6.0432847118071E+29 mf=4.9607535023839E-28 MHzT=2.0158227969188E+21 s
2.71CZ=6N=43L=1.642735101631E+30 mf=1.8249592262462E-28 MHzT=5.4795744782578E+21 s
2.71CZ=6N=44L=4.4654169757353E+30 mf=6.7136498031214E-29 MHzT=1.4895027731936E+22 s
2.71CZ=6N=45L=1.2138261821634E+31 mf=2.4698137377931E-29 MHzT=4.0488883218115E+22 s
2.71CZ=6N=46L=3.2995216538825E+31 mf=9.0859369765686E-30 MHzT=1.100601955064E+23 s
2.71CZ=6N=47L=8.969029754356E+31 mf=3.342529417459E-30 MHzT=2.9917462948171E+23 s
2.71CZ=6N=48L=2.4380350600174E+32 mf=1.2296478541939E-30 MHzT=8.1324095885609E+23 s
2.71CZ=6N=49L=6.6272664007915E+32 mf=4.5236216543852E-31 MHzT=2.2106181206171E+24 s
2.71CZ=6N=50L=1.8014777829629E+33 mf=1.6641474062863E-31 MHzT=6.0090830669358E+24 s
2.71CZ=6N=51L=4.8969243218006E+33 mf=6.122056178515E-32 MHzT=1.6334381306553E+25 s
2.71CZ=6N=52L=1.331122039929E+34 mf=2.2521786057723E-32 MHzT=4.4401451884723E+25 s
2.71CZ=6N=53L=3.6183648526003E+34 mf=8.2853020690978E-33 MHzT=1.2069565981544E+26 s
2.71CZ=6N=54L=9.8357354275582E+34 mf=3.0479922951163E-33 MHzT=3.2808481885019E+26 s
2.71CZ=6N=55L=2.6736300882262E+35 mf=1.1212937022223E-33 MHzT=8.9182700127374E+26 s
2.71CZ=6N=56L=7.2676800848467E+35 mf=4.1250090056258E-34 MHzT=2.4242371316915E+27 s
2.71CZ=6N=57L=1.9755602709693E+36 mf=1.5175060078168E-34 MHzT=6.5897597429528E+27 s
2.71NZ=7N=17L=9.7916931977168E+18 mf=3.0617019135149E-17 MHzT=32661572819.543 s
2.71NZ=7N=18L=2.66165816892E+19 mf=1.1263371889774E-17 MHzT=88783359884.256 s
2.71NZ=7N=19L=7.2351370341447E+19 mf=4.1435629565161E-18 MHzT=241338193842.91 s
2.71NZ=7N=20L=1.9667141526327E+20 mf=1.5243316249018E-18 MHzT=656025226836.32 s
2.71NZ=7N=21L=5.3460833428746E+20 mf=5.6077026632885E-19 MHzT=1783261453119.9 s
2.71NZ=7N=22L=1.4532161204364E+21 mf=2.0629585220262E-19 MHzT=4847407203407.2 s
2.71NZ=7N=23L=3.9502509730059E+21 mf=7.5892002824285E-20 MHzT=13176618916163 s
2.71NZ=7N=24L=1.0737895437775E+22 mf=2.791910758838E-20 MHzT=35817763760337 s
2.71NZ=7N=25L=2.9188626044396E+22 mf=1.0270865697618E-20 MHzT=97362776365762 s
2.71NZ=7N=26L=7.9342911774168E+22 mf=3.7784403331868E-21 MHzT=2.6465946576337E+14 s
2.71NZ=7N=27L=2.1567639529275E+23 mf=1.3900105182724E-21 MHzT=7.1941901651425E+14 s
2.71NZ=7N=28L=5.8626922615183E+23 mf=5.1135629268448E-22 MHzT=1.9555836396386E+15 s
2.71NZ=7N=29L=1.5936449840333E+24 mf=1.8811746719227E-22 MHzT=5.3158274716613E+15 s
2.71NZ=7N=30L=4.3319762011126E+24 mf=6.9204548705278E-23 MHzT=1.444991721944E+16 s
2.71NZ=7N=31L=1.1775532188801E+25 mf=2.545893070422E-23 MHzT=3.9278947400342E+16 s
2.71NZ=7N=32L=3.2009215169253E+25 mf=9.3658172002908E-24 MHzT=1.0677124895935E+17 s
2.71NZ=7N=33L=8.7010067937817E+25 mf=3.4454915977569E-24 MHzT=2.9023434584808E+17 s
2.71NZ=7N=34L=2.3651788656835E+26 mf=1.2675255235437E-24 MHzT=7.8893874831352E+17 s
2.71NZ=7N=35L=6.4292227316429E+26 mf=4.6629658127179E-25 MHzT=2.1445578633079E+18 s
2.71NZ=7N=36L=1.7476439322541E+27 mf=1.7154092573842E-25 MHzT=5.8295126699087E+18 s
2.71NZ=7N=37L=4.750588743663E+27 mf=6.3106379898682E-26 MHzT=1.5846258359385E+19 s
2.71NZ=7N=38L=1.2913439056381E+28 mf=2.321553977148E-26 MHzT=4.3074596147383E+19 s
2.71NZ=7N=39L=3.5102366729874E+28 mf=8.5405197976254E-27 MHzT=1.1708889197564E+20 s
2.71NZ=7N=40L=9.5418125617723E+28 mf=3.1418816504641E-27 MHzT=3.1828060737179E+20 s
2.71NZ=7N=41L=2.5937335697228E+29 mf=1.1558336657995E-27 MHzT=8.6517639136965E+20 s
2.71NZ=7N=42L=7.0504988304416E+29 mf=4.2520744306147E-28 MHzT=2.3517932630719E+21 s
2.71NZ=7N=43L=1.9165242852361E+30 mf=1.5642507653539E-28 MHzT=6.3928368913007E+21 s
2.71NZ=7N=44L=5.2096531383578E+30 mf=5.754556974104E-29 MHzT=1.7377532353925E+22 s
2.71NZ=7N=45L=1.4161305458573E+31 mf=2.1169832038226E-29 MHzT=4.7237030421135E+22 s
2.71NZ=7N=46L=3.8494419295296E+31 mf=7.787945979916E-30 MHzT=1.2840356142414E+23 s
2.71NZ=7N=47L=1.0463868046749E+32 mf=2.8650252149649E-30 MHzT=3.4903706772866E+23 s
2.71NZ=7N=48L=2.844374236687E+32 mf=1.0539838750234E-30 MHzT=9.4878111866544E+23 s
2.71NZ=7N=49L=7.7318108009234E+32 mf=3.8773899894731E-31 MHzT=2.5790544740533E+24 s
2.71NZ=7N=50L=2.1017240801233E+33 mf=1.4264120625311E-31 MHzT=7.0105969114251E+24 s
2.71NZ=7N=51L=5.7130783754341E+33 mf=5.2474767244414E-32 MHzT=1.9056778190978E+25 s
2.71NZ=7N=52L=1.5529757132505E+34 mf=1.9304388049477E-32 MHzT=5.180169386551E+25 s
2.71NZ=7N=53L=4.221425661367E+34 mf=7.1016874877982E-33 MHzT=1.4081160311801E+26 s
2.71NZ=7N=54L=1.1475024665485E+35 mf=2.6125648243854E-33 MHzT=3.8276562199188E+26 s
2.71NZ=7N=55L=3.1192351029306E+35 mf=9.6110888761907E-34 MHzT=1.0404648348194E+27 s
2.71NZ=7N=56L=8.4789600989879E+35 mf=3.5357220048221E-34 MHzT=2.8282766536401E+27 s
2.71NZ=7N=57L=2.3048203161308E+36 mf=1.3007194352715E-34 MHzT=7.6880530334449E+27 s
2.71OZ=8N=17L=1.1190506511676E+19 mf=2.6789891743255E-17 MHzT=37327511793.764 s
2.71OZ=8N=18L=3.0418950501942E+19 mf=9.8554504035521E-18 MHzT=101466697010.58 s
2.71OZ=8N=19L=8.2687280390225E+19 mf=3.6256175869516E-18 MHzT=275815078677.61 s
2.71OZ=8N=20L=2.2476733172945E+20 mf=1.3337901717891E-18 MHzT=749743116384.36 s
2.71OZ=8N=21L=6.1098095347138E+20 mf=4.9067398303774E-19 MHzT=2038013089279.9 s
2.71OZ=8N=22L=1.6608184233558E+21 mf=1.8050887067729E-19 MHzT=5539893946751.1 s
2.71OZ=8N=23L=4.5145725405782E+21 mf=6.640550247125E-20 MHzT=15058993047044 s
2.71OZ=8N=24L=1.2271880500314E+22 mf=2.4429219139832E-20 MHzT=40934587154670 s
2.71OZ=8N=25L=3.3358429765024E+22 mf=8.9870074854161E-21 MHzT=1.1127174441801E+14 s
2.71OZ=8N=26L=9.0677613456192E+22 mf=3.3061352915385E-21 MHzT=3.0246796087243E+14 s
2.71OZ=8N=27L=2.46487308906E+23 mf=1.2162592034884E-21 MHzT=8.2219316173058E+14 s
2.71OZ=8N=28L=6.7002197274495E+23 mf=4.4743675609892E-22 MHzT=2.2349527310155E+15 s
2.71OZ=8N=29L=1.8213085531809E+24 mf=1.6460278379323E-22 MHzT=6.0752313961844E+15 s
2.71OZ=8N=30L=4.9508299441286E+24 mf=6.0553980117118E-23 MHzT=1.6514191107932E+16 s
2.71OZ=8N=31L=1.3457751072916E+25 mf=2.2276564366192E-23 MHzT=4.4890225600391E+16 s
2.71OZ=8N=32L=3.6581960193432E+25 mf=8.1950900502544E-24 MHzT=1.2202428452497E+17 s
2.71OZ=8N=33L=9.9440077643219E+25 mf=3.0148051480372E-24 MHzT=3.3169639525494E+17 s
2.71OZ=8N=34L=2.7030615607812E+26 mf=1.1090848331007E-24 MHzT=9.0164428378688E+17 s
2.71OZ=8N=35L=7.3476831218776E+26 mf=4.0800950861282E-25 MHzT=2.4509232723519E+18 s
2.71OZ=8N=36L=1.9973073511475E+27 mf=1.5009831002112E-25 MHzT=6.6623001941814E+18 s
2.71OZ=8N=37L=5.429244278472E+27 mf=5.5218082411347E-26 MHzT=1.8110009553583E+19 s
2.71OZ=8N=38L=1.4758216064436E+28 mf=2.0313597300045E-26 MHzT=4.9228109882723E+19 s
2.71OZ=8N=39L=4.0116990548428E+28 mf=7.4729548229223E-27 MHzT=1.3381587654359E+20 s
2.71OZ=8N=40L=1.0904928642025E+29 mf=2.7491464441561E-27 MHzT=3.6374926556776E+20 s
2.71OZ=8N=41L=2.964266936826E+29 mf=1.0113544575746E-27 MHzT=9.8877301870817E+20 s
2.71OZ=8N=42L=8.0577129490762E+29 mf=3.7205651267879E-28 MHzT=2.687763729225E+21 s
2.71OZ=8N=43L=2.1903134688413E+30 mf=1.3687194196847E-28 MHzT=7.3060993043437E+21 s
2.71OZ=8N=44L=5.9538893009804E+30 mf=5.035237352341E-29 MHzT=1.9860036975915E+22 s
2.71OZ=8N=45L=1.6184349095512E+31 mf=1.8523603033448E-29 MHzT=5.3985177624154E+22 s
2.71OZ=8N=46L=4.3993622051767E+31 mf=6.8144527324265E-30 MHzT=1.4674692734187E+23 s
2.71OZ=8N=47L=1.1958706339141E+32 mf=2.5068970630943E-30 MHzT=3.9889950597561E+23 s
2.71OZ=8N=48L=3.2507134133566E+32 mf=9.2223589064544E-31 MHzT=1.0843212784748E+24 s
2.71OZ=8N=49L=8.8363552010553E+32 mf=3.3927162407889E-31 MHzT=2.9474908274895E+24 s
2.71OZ=8N=50L=2.4019703772838E+33 mf=1.2481105547147E-31 MHzT=8.0121107559144E+24 s
2.71OZ=8N=51L=6.5292324290675E+33 mf=4.5915421338863E-32 MHzT=2.1779175075403E+25 s
2.71OZ=8N=52L=1.774829386572E+34 mf=1.6891339543292E-32 MHzT=5.9201935846297E+25 s
2.71OZ=8N=53L=4.8244864701337E+34 mf=6.2139765518234E-33 MHzT=1.6092754642059E+26 s
2.71OZ=8N=54L=1.3114313903411E+35 mf=2.2859942213372E-33 MHzT=4.3744642513358E+26 s
2.71OZ=8N=55L=3.564840117635E+35 mf=8.4097027666669E-34 MHzT=1.189102668365E+27 s
2.71OZ=8N=56L=9.690240113129E+35 mf=3.0937567542193E-34 MHzT=3.2323161755887E+27 s
2.71OZ=8N=57L=2.6340803612923E+36 mf=1.1381295058626E-34 MHzT=8.786346323937E+27 s
2.71FZ=9N=17L=1.2589319825636E+19 mf=2.3813237105116E-17 MHzT=41993450767.984 s
2.71FZ=9N=18L=3.4221319314685E+19 mf=8.760400358713E-18 MHzT=114150034136.9 s
2.71FZ=9N=19L=9.3023190439003E+19 mf=3.2227711884014E-18 MHzT=310291963512.32 s
2.71FZ=9N=20L=2.5286324819563E+20 mf=1.1855912638125E-18 MHzT=843461005932.41 s
2.71FZ=9N=21L=6.8735357265531E+20 mf=4.361546515891E-19 MHzT=2292764725439.8 s
2.71FZ=9N=22L=1.8684207262753E+21 mf=1.6045232949092E-19 MHzT=6232380690095 s
2.71FZ=9N=23L=5.0788941081505E+21 mf=5.9027113307777E-20 MHzT=16941367177924 s
2.71FZ=9N=24L=1.3805865562853E+22 mf=2.1714861457629E-20 MHzT=46051410549004 s
2.71FZ=9N=25L=3.7528233485652E+22 mf=7.9884510981477E-21 MHzT=1.2518071247027E+14 s
2.71FZ=9N=26L=1.0201231513822E+23 mf=2.938786925812E-21 MHzT=3.4027645598148E+14 s
2.71FZ=9N=27L=2.7729822251925E+23 mf=1.0811192919896E-21 MHzT=9.249673069469E+14 s
2.71FZ=9N=28L=7.5377471933807E+23 mf=3.9772156097682E-22 MHzT=2.5143218223925E+15 s
2.71FZ=9N=29L=2.0489721223285E+24 mf=1.4631358559398E-22 MHzT=6.8346353207074E+15 s
2.71FZ=9N=30L=5.5696836871447E+24 mf=5.3825760104105E-23 MHzT=1.8578464996423E+16 s
2.71FZ=9N=31L=1.513996995703E+25 mf=1.9801390547726E-23 MHzT=5.050150380044E+16 s
2.71FZ=9N=32L=4.1154705217611E+25 mf=7.284524489115E-24 MHzT=1.3727732009059E+17 s
2.71FZ=9N=33L=1.1187008734862E+26 mf=2.6798267982553E-24 MHzT=3.7315844466181E+17 s
2.71FZ=9N=34L=3.0409442558788E+26 mf=9.8585318497843E-25 MHzT=1.0143498192602E+18 s
2.71FZ=9N=35L=8.2661435121124E+26 mf=3.6267511876695E-25 MHzT=2.7572886813958E+18 s
2.71FZ=9N=36L=2.246970770041E+27 mf=1.3342072001877E-25 MHzT=7.4950877184541E+18 s
2.71FZ=9N=37L=6.107899813281E+27 mf=4.9082739921197E-26 MHzT=2.037376074778E+19 s
2.71FZ=9N=38L=1.660299307249E+28 mf=1.8056530933373E-26 MHzT=5.5381623618063E+19 s
2.71FZ=9N=39L=4.5131614366981E+28 mf=6.6426265092642E-27 MHzT=1.5054286111154E+20 s
2.71FZ=9N=40L=1.2268044722279E+29 mf=2.4436857281387E-27 MHzT=4.0921792376373E+20 s
2.71FZ=9N=41L=3.3348003039293E+29 mf=8.9898174006631E-28 MHzT=1.1123696460467E+21 s
2.71FZ=9N=42L=9.0649270677107E+29 mf=3.3071690015892E-28 MHzT=3.0237341953782E+21 s
2.71FZ=9N=43L=2.4641026524464E+30 mf=1.2166394841642E-28 MHzT=8.2193617173867E+21 s
2.71FZ=9N=44L=6.6981254636029E+30 mf=4.4757665354143E-29 MHzT=2.2342541597904E+22 s
2.71FZ=9N=45L=1.8207392732451E+31 mf=1.646542491862E-29 MHzT=6.0733324827173E+22 s
2.71FZ=9N=46L=4.9492824808238E+31 mf=6.0572913177124E-30 MHzT=1.650902932596E+23 s
2.71FZ=9N=47L=1.3453544631534E+32 mf=2.2283529449727E-30 MHzT=4.4876194422256E+23 s
2.71FZ=9N=48L=3.6570525900262E+32 mf=8.1976523612928E-31 MHzT=1.2198614382841E+24 s
2.71FZ=9N=49L=9.9408996011872E+32 mf=3.0157477695902E-31 MHzT=3.3159271809257E+24 s
2.71FZ=9N=50L=2.7022166744443E+33 mf=1.1094316041909E-31 MHzT=9.0136246004037E+24 s
2.71FZ=9N=51L=7.3453864827009E+33 mf=4.0813707856767E-32 MHzT=2.4501571959829E+25 s
2.71FZ=9N=52L=1.9966830598935E+34 mf=1.5014524038482E-32 MHzT=6.6602177827084E+25 s
2.71FZ=9N=53L=5.4275472789004E+34 mf=5.5235347127319E-33 MHzT=1.8104348972316E+26 s
2.71FZ=9N=54L=1.4753603141337E+35 mf=2.0319948634109E-33 MHzT=4.9212722827528E+26 s
2.71FZ=9N=55L=4.0104451323394E+35 mf=7.4752913481483E-34 MHzT=1.3377405019106E+27 s
2.71FZ=9N=56L=1.090152012727E+36 mf=2.7500060037505E-34 MHzT=3.6363556975373E+27 s
2.71FZ=9N=57L=2.9633404064539E+36 mf=1.0116706718779E-34 MHzT=9.8846396144291E+27 s
2.71NeZ=10N=17L=1.3988133139595E+19 mf=2.1431913394604E-17 MHzT=46659389742.204 s
2.71NeZ=10N=18L=3.8023688127428E+19 mf=7.8843603228417E-18 MHzT=126833371263.22 s
2.71NeZ=10N=19L=1.0335910048778E+20 mf=2.9004940695613E-18 MHzT=344768848347.02 s
2.71NeZ=10N=20L=2.8095916466181E+20 mf=1.0670321374313E-18 MHzT=937178895480.45 s
2.71NeZ=10N=21L=7.6372619183923E+20 mf=3.9253918643019E-19 MHzT=2547516361599.8 s
2.71NeZ=10N=22L=2.0760230291948E+21 mf=1.4440709654183E-19 MHzT=6924867433438.9 s
2.71NeZ=10N=23L=5.6432156757227E+21 mf=5.3124401977E-20 MHzT=18823741308805 s
2.71NeZ=10N=24L=1.5339850625392E+22 mf=1.9543375311866E-20 MHzT=51168233943338 s
2.71NeZ=10N=25L=4.169803720628E+22 mf=7.1896059883329E-21 MHzT=1.3908968052252E+14 s
2.71NeZ=10N=26L=1.1334701682024E+23 mf=2.6449082332308E-21 MHzT=3.7808495109053E+14 s
2.71NeZ=10N=27L=3.081091361325E+23 mf=9.7300736279068E-22 MHzT=1.0277414521632E+15 s
2.71NeZ=10N=28L=8.3752746593119E+23 mf=3.5794940487913E-22 MHzT=2.7936909137694E+15 s
2.71NeZ=10N=29L=2.2766356914761E+24 mf=1.3168222703459E-22 MHzT=7.5940392452305E+15 s
2.71NeZ=10N=30L=6.1885374301608E+24 mf=4.8443184093695E-23 MHzT=2.0642738884915E+16 s
2.71NeZ=10N=31L=1.6822188841145E+25 mf=1.7821251492954E-23 MHzT=5.6112782000489E+16 s
2.71NeZ=10N=32L=4.572745024179E+25 mf=6.5560720402035E-24 MHzT=1.5253035565621E+17 s
2.71NeZ=10N=33L=1.2430009705402E+26 mf=2.4118441184298E-24 MHzT=4.1462049406868E+17 s
2.71NeZ=10N=34L=3.3788269509765E+26 mf=8.8726786648058E-25 MHzT=1.1270553547336E+18 s
2.71NeZ=10N=35L=9.1846039023471E+26 mf=3.2640760689025E-25 MHzT=3.0636540904398E+18 s
2.71NeZ=10N=36L=2.4966341889344E+27 mf=1.2007864801689E-25 MHzT=8.3278752427268E+18 s
2.71NeZ=10N=37L=6.78655534809E+27 mf=4.4174465929078E-26 MHzT=2.2637511941978E+19 s
2.71NeZ=10N=38L=1.8447770080545E+28 mf=1.6250877840036E-26 MHzT=6.1535137353404E+19 s
2.71NeZ=10N=39L=5.0146238185535E+28 mf=5.9783638583378E-27 MHzT=1.6726984567949E+20 s
2.71NeZ=10N=40L=1.3631160802532E+29 mf=2.1993171553249E-27 MHzT=4.546865819597E+20 s
2.71NeZ=10N=41L=3.7053336710325E+29 mf=8.0908356605968E-28 MHzT=1.2359662733852E+21 s
2.71NeZ=10N=42L=1.0072141186345E+30 mf=2.9764521014303E-28 MHzT=3.3597046615313E+21 s
2.71NeZ=10N=43L=2.7378918360516E+30 mf=1.0949755357477E-28 MHzT=9.1326241304296E+21 s
2.71NeZ=10N=44L=7.4423616262255E+30 mf=4.0281898818728E-29 MHzT=2.4825046219893E+22 s
2.71NeZ=10N=45L=2.023043636939E+31 mf=1.4818882426758E-29 MHzT=6.7481472030192E+22 s
2.71NeZ=10N=46L=5.4992027564709E+31 mf=5.4515621859412E-30 MHzT=1.8343365917734E+23 s
2.71NeZ=10N=47L=1.4948382923927E+32 mf=2.0055176504754E-30 MHzT=4.9862438246951E+23 s
2.71NeZ=10N=48L=4.0633917666957E+32 mf=7.3778871251636E-31 MHzT=1.3554015980935E+24 s
2.71NeZ=10N=49L=1.1045444001319E+33 mf=2.7141729926311E-31 MHzT=3.6843635343619E+24 s
2.71NeZ=10N=50L=3.0024629716048E+33 mf=9.9848844377177E-32 MHzT=1.0015138444893E+25 s
2.71NeZ=10N=51L=8.1615405363344E+33 mf=3.673233707109E-32 MHzT=2.7223968844254E+25 s
2.71NeZ=10N=52L=2.218536733215E+34 mf=1.3513071634634E-32 MHzT=7.4002419807871E+25 s
2.71NeZ=10N=53L=6.0306080876671E+34 mf=4.9711812414587E-33 MHzT=2.0115943302573E+26 s
2.71NeZ=10N=54L=1.6392892379264E+35 mf=1.8287953770698E-33 MHzT=5.4680803141698E+26 s
2.71NeZ=10N=55L=4.4560501470437E+35 mf=6.7277622133335E-34 MHzT=1.4863783354562E+27 s
2.71NeZ=10N=56L=1.2112800141411E+36 mf=2.4750054033755E-34 MHzT=4.0403952194859E+27 s
2.71NeZ=10N=57L=3.2926004516154E+36 mf=9.1050360469007E-35 MHzT=1.0982932904921E+28 s
2.71NaZ=11N=17L=1.5386946453555E+19 mf=1.9483557631458E-17 MHzT=51325328716.425 s
2.71NaZ=11N=18L=4.1826056940171E+19 mf=7.1676002934924E-18 MHzT=139516708389.54 s
2.71NaZ=11N=19L=1.1369501053656E+20 mf=2.6368127905103E-18 MHzT=379245733181.72 s
2.71NaZ=11N=20L=3.0905508112799E+20 mf=9.7002921584663E-19 MHzT=1030896785028.5 s
2.71NaZ=11N=21L=8.4009881102315E+20 mf=3.5685380584563E-19 MHzT=2802267997759.8 s
2.71NaZ=11N=22L=2.2836253321143E+21 mf=1.3127917867439E-19 MHzT=7617354176782.8 s
2.71NaZ=11N=23L=6.207537243295E+21 mf=4.8294910888181E-20 MHzT=20706115439685 s
2.71NaZ=11N=24L=1.6873835687932E+22 mf=1.7766704828969E-20 MHzT=56285057337672 s
2.71NaZ=11N=25L=4.5867840926908E+22 mf=6.536005443939E-21 MHzT=1.5299864857477E+14 s
2.71NaZ=11N=26L=1.2468171850226E+23 mf=2.4044620302098E-21 MHzT=4.1589344619959E+14 s
2.71NaZ=11N=27L=3.3892004974575E+23 mf=8.8455214799153E-22 MHzT=1.1305155973795E+15 s
2.71NaZ=11N=28L=9.2128021252431E+23 mf=3.2540854989012E-22 MHzT=3.0730600051463E+15 s
2.71NaZ=11N=29L=2.5042992606237E+24 mf=1.1971111548599E-22 MHzT=8.3534431697535E+15 s
2.71NaZ=11N=30L=6.8073911731769E+24 mf=4.4039258266995E-23 MHzT=2.2707012773406E+16 s
2.71NaZ=11N=31L=1.8504407725259E+25 mf=1.6201137720867E-23 MHzT=6.1724060200538E+16 s
2.71NaZ=11N=32L=5.0300195265969E+25 mf=5.9600654910941E-24 MHzT=1.6778339122183E+17 s
2.71NaZ=11N=33L=1.3673010675943E+26 mf=2.1925855622089E-24 MHzT=4.5608254347555E+17 s
2.71NaZ=11N=34L=3.7167096460741E+26 mf=8.0660715134598E-25 MHzT=1.239760890207E+18 s
2.71NaZ=11N=35L=1.0103064292582E+27 mf=2.9673418808205E-25 MHzT=3.3700194994838E+18 s
2.71NaZ=11N=36L=2.7462976078278E+27 mf=1.0916240728809E-25 MHzT=9.1606627669994E+18 s
2.71NaZ=11N=37L=7.465210882899E+27 mf=4.0158605390071E-26 MHzT=2.4901263136176E+19 s
2.71NaZ=11N=38L=2.0292547088599E+28 mf=1.4773525309124E-26 MHzT=6.7688651088744E+19 s
2.71NaZ=11N=39L=5.5160862004088E+28 mf=5.4348762348526E-27 MHzT=1.8399683024744E+20 s
2.71NaZ=11N=40L=1.4994276882785E+29 mf=1.9993792321135E-27 MHzT=5.0015524015567E+20 s
2.71NaZ=11N=41L=4.0758670381358E+29 mf=7.3553051459971E-28 MHzT=1.3595629007237E+21 s
2.71NaZ=11N=42L=1.107935530498E+30 mf=2.7058655467548E-28 MHzT=3.6956751276844E+21 s
2.71NaZ=11N=43L=3.0116810196568E+30 mf=9.9543230522523E-29 MHzT=1.0045886543473E+22 s
2.71NaZ=11N=44L=8.186597788848E+30 mf=3.6619908017026E-29 MHzT=2.7307550841883E+22 s
2.71NaZ=11N=45L=2.2253480006329E+31 mf=1.3471711297053E-29 MHzT=7.4229619233211E+22 s
2.71NaZ=11N=46L=6.049123032118E+31 mf=4.9559656235829E-30 MHzT=2.0177702509507E+23 s
2.71NaZ=11N=47L=1.6443221216319E+32 mf=1.8231978640685E-30 MHzT=5.4848682071646E+23 s
2.71NaZ=11N=48L=4.4697309433653E+32 mf=6.707170113785E-31 MHzT=1.4909417579028E+24 s
2.71NaZ=11N=49L=1.2149988401451E+33 mf=2.467429993301E-31 MHzT=4.052799887798E+24 s
2.71NaZ=11N=50L=3.3027092687652E+33 mf=9.0771676706524E-32 MHzT=1.1016652289382E+25 s
2.71NaZ=11N=51L=8.9776945899678E+33 mf=3.3393033700991E-32 MHzT=2.994636572868E+25 s
2.71NaZ=11N=52L=2.4403904065365E+34 mf=1.228461057694E-32 MHzT=8.1402661788658E+25 s
2.71NaZ=11N=53L=6.6336688964338E+34 mf=4.5192556740534E-33 MHzT=2.2127537632831E+26 s
2.71NaZ=11N=54L=1.803218161719E+35 mf=1.6625412518816E-33 MHzT=6.0148883455868E+26 s
2.71NaZ=11N=55L=4.9016551617481E+35 mf=6.1161474666668E-34 MHzT=1.6350161690019E+27 s
2.71NaZ=11N=56L=1.3324080155552E+36 mf=2.2500049121595E-34 MHzT=4.4444347414345E+27 s
2.71NaZ=11N=57L=3.621860496777E+36 mf=8.2773054971825E-35 MHzT=1.2081226195413E+28 s
2.71MgZ=12N=17L=1.6785759767515E+19 mf=1.7859927828837E-17 MHzT=55991267690.645 s
2.71MgZ=12N=18L=4.5628425752914E+19 mf=6.5703002690347E-18 MHzT=152200045515.87 s
2.71MgZ=12N=19L=1.2403092058534E+20 mf=2.4170783913011E-18 MHzT=413722618016.42 s
2.71MgZ=12N=20L=3.3715099759417E+20 mf=8.8919344785941E-19 MHzT=1124614674576.5 s
2.71MgZ=12N=21L=9.1647143020707E+20 mf=3.2711598869183E-19 MHzT=3057019633919.8 s
2.71MgZ=12N=22L=2.4912276350338E+21 mf=1.2033924711819E-19 MHzT=8309840920126.7 s
2.71MgZ=12N=23L=6.7718588108673E+21 mf=4.4270334980833E-20 MHzT=22588489570566 s
2.71MgZ=12N=24L=1.8407820750471E+22 mf=1.6286146093221E-20 MHzT=61401880732006 s
2.71MgZ=12N=25L=5.0037644647536E+22 mf=5.9913383236108E-21 MHzT=1.6690761662702E+14 s
2.71MgZ=12N=26L=1.3601642018429E+23 mf=2.204090194359E-21 MHzT=4.5370194130864E+14 s
2.71MgZ=12N=27L=3.69730963359E+23 mf=8.1083946899223E-22 MHzT=1.2332897425959E+15 s
2.71MgZ=12N=28L=1.0050329591174E+24 mf=2.9829117073261E-22 MHzT=3.3524290965233E+15 s
2.71MgZ=12N=29L=2.7319628297713E+24 mf=1.0973518919549E-22 MHzT=9.1128470942766E+15 s
2.71MgZ=12N=30L=7.426244916193E+24 mf=4.0369320078079E-23 MHzT=2.4771286661898E+16 s
2.71MgZ=12N=31L=2.0186626609374E+25 mf=1.4851042910795E-23 MHzT=6.7335338400587E+16 s
2.71MgZ=12N=32L=5.4872940290148E+25 mf=5.4633933668363E-24 MHzT=1.8303642678746E+17 s
2.71MgZ=12N=33L=1.4916011646483E+26 mf=2.0098700986915E-24 MHzT=4.9754459288242E+17 s
2.71MgZ=12N=34L=4.0545923411718E+26 mf=7.3938988873382E-25 MHzT=1.3524664256803E+18 s
2.71MgZ=12N=35L=1.1021524682816E+27 mf=2.7200633907521E-25 MHzT=3.6763849085278E+18 s
2.71MgZ=12N=36L=2.9959610267213E+27 mf=1.0006554001408E-25 MHzT=9.9934502912721E+18 s
2.71MgZ=12N=37L=8.143866417708E+27 mf=3.6812054940898E-26 MHzT=2.7165014330374E+19 s
2.71MgZ=12N=38L=2.2137324096653E+28 mf=1.354239820003E-26 MHzT=7.3842164824085E+19 s
2.71MgZ=12N=39L=6.0175485822642E+28 mf=4.9819698819482E-27 MHzT=2.0072381481539E+20 s
2.71MgZ=12N=40L=1.6357392963038E+29 mf=1.8327642961041E-27 MHzT=5.4562389835164E+20 s
2.71MgZ=12N=41L=4.446400405239E+29 mf=6.7423630504973E-28 MHzT=1.4831595280623E+21 s
2.71MgZ=12N=42L=1.2086569423614E+30 mf=2.4803767511919E-28 MHzT=4.0316455938375E+21 s
2.71MgZ=12N=43L=3.2854702032619E+30 mf=9.1247961312312E-29 MHzT=1.0959148956516E+22 s
2.71MgZ=12N=44L=8.9308339514705E+30 mf=3.3568249015607E-29 MHzT=2.9790055463872E+22 s
2.71MgZ=12N=45L=2.4276523643267E+31 mf=1.2349068688965E-29 MHzT=8.0977766436231E+22 s
2.71MgZ=12N=46L=6.599043307765E+31 mf=4.5429684882843E-30 MHzT=2.2012039101281E+23 s
2.71MgZ=12N=47L=1.7938059508712E+32 mf=1.6712647087295E-30 MHzT=5.9834925896341E+23 s
2.71MgZ=12N=48L=4.8760701200349E+32 mf=6.1482392709696E-31 MHzT=1.6264819177122E+24 s
2.71MgZ=12N=49L=1.3254532801583E+33 mf=2.2618108271926E-31 MHzT=4.4212362412342E+24 s
2.71MgZ=12N=50L=3.6029555659257E+33 mf=8.3207370314314E-32 MHzT=1.2018166133872E+25 s
2.71MgZ=12N=51L=9.7938486436013E+33 mf=3.0610280892575E-32 MHzT=3.2668762613105E+25 s
2.71MgZ=12N=52L=2.662244079858E+34 mf=1.1260893028861E-32 MHzT=8.8802903769446E+25 s
2.71MgZ=12N=53L=7.2367297052006E+34 mf=4.1426510345489E-33 MHzT=2.4139131963088E+26 s
2.71MgZ=12N=54L=1.9671470855116E+35 mf=1.5239961475582E-33 MHzT=6.5616963770037E+26 s
2.71MgZ=12N=55L=5.3472601764525E+35 mf=5.6064685111113E-34 MHzT=1.7836540025475E+27 s
2.71MgZ=12N=56L=1.4535360169693E+36 mf=2.0625045028129E-34 MHzT=4.8484742633831E+27 s
2.71MgZ=12N=57L=3.9511205419385E+36 mf=7.5875300390839E-35 MHzT=1.3179519485906E+28 s
2.71AlZ=13N=17L=1.8184573081474E+19 mf=1.6486087226618E-17 MHzT=60657206664.866 s
2.71AlZ=13N=18L=4.9430794565656E+19 mf=6.0648925560321E-18 MHzT=164883382642.19 s
2.71AlZ=13N=19L=1.3436683063412E+20 mf=2.2311492842779E-18 MHzT=448199502851.12 s
2.71AlZ=13N=20L=3.6524691406035E+20 mf=8.2079395187022E-19 MHzT=1218332564124.6 s
2.71AlZ=13N=21L=9.92844049391E+20 mf=3.0195322033092E-19 MHzT=3311771270079.8 s
2.71AlZ=13N=22L=2.6988299379532E+21 mf=1.1108238195526E-19 MHzT=9002327663470.6 s
2.71AlZ=13N=23L=7.3361803784396E+21 mf=4.0864924597692E-20 MHzT=24470863701446 s
2.71AlZ=13N=24L=1.994180581301E+22 mf=1.5033365624512E-20 MHzT=66518704126339 s
2.71AlZ=13N=25L=5.4207448368164E+22 mf=5.5304661448715E-21 MHzT=1.8081658467927E+14 s
2.71AlZ=13N=26L=1.4735112186631E+23 mf=2.0345447947929E-21 MHzT=4.9151043641769E+14 s
2.71AlZ=13N=27L=4.0054187697225E+23 mf=7.4846720214668E-22 MHzT=1.3360638878122E+15 s
2.71AlZ=13N=28L=1.0887857057105E+24 mf=2.7534569606087E-22 MHzT=3.6317981879002E+15 s
2.71AlZ=13N=29L=2.9596263989189E+24 mf=1.0129402079584E-22 MHzT=9.8722510187996E+15 s
2.71AlZ=13N=30L=8.045098659209E+24 mf=3.7263987764381E-23 MHzT=2.6835560550389E+16 s
2.71AlZ=13N=31L=2.1868845493488E+25 mf=1.370865499458E-23 MHzT=7.2946616600636E+16 s
2.71AlZ=13N=32L=5.9445685314327E+25 mf=5.0431323386181E-24 MHzT=1.9828946235308E+17 s
2.71AlZ=13N=33L=1.6159012617023E+26 mf=1.8552647064845E-24 MHzT=5.3900664228928E+17 s
2.71AlZ=13N=34L=4.3924750362694E+26 mf=6.825137434466E-25 MHzT=1.4651719611537E+18 s
2.71AlZ=13N=35L=1.1939985073051E+27 mf=2.5108277453097E-25 MHzT=3.9827503175718E+18 s
2.71AlZ=13N=36L=3.2456244456147E+27 mf=9.2368190782227E-26 MHzT=1.0826237815545E+19 s
2.71AlZ=13N=37L=8.822521952517E+27 mf=3.3980358406983E-26 MHzT=2.9428765524572E+19 s
2.71AlZ=13N=38L=2.3982101104708E+28 mf=1.2500675261566E-26 MHzT=7.9995678559425E+19 s
2.71AlZ=13N=39L=6.5190109641195E+28 mf=4.5987414294906E-27 MHzT=2.1745079938334E+20 s
2.71AlZ=13N=40L=1.7720509043291E+29 mf=1.691782427173E-27 MHzT=5.9109255654761E+20 s
2.71AlZ=13N=41L=4.8169337723423E+29 mf=6.2237197389206E-28 MHzT=1.6067561554008E+21 s
2.71AlZ=13N=42L=1.3093783542249E+30 mf=2.2895785395618E-28 MHzT=4.3676160599907E+21 s
2.71AlZ=13N=43L=3.5592593868671E+30 mf=8.4228887365212E-29 MHzT=1.1872411369559E+22 s
2.71AlZ=13N=44L=9.6750701140931E+30 mf=3.0986076014406E-29 MHzT=3.2272560085861E+22 s
2.71AlZ=13N=45L=2.6299567280206E+31 mf=1.1399140328276E-29 MHzT=8.772591363925E+22 s
2.71AlZ=13N=46L=7.1489635834121E+31 mf=4.1935093738009E-30 MHzT=2.3846375693054E+23 s
2.71AlZ=13N=47L=1.9432897801105E+32 mf=1.5427058849811E-30 MHzT=6.4821169721036E+23 s
2.71AlZ=13N=48L=5.2824092967044E+32 mf=5.6752977885873E-31 MHzT=1.7620220775215E+24 s
2.71AlZ=13N=49L=1.4359077201715E+33 mf=2.087825378947E-31 MHzT=4.7896725946704E+24 s
2.71AlZ=13N=50L=3.9032018630862E+33 mf=7.6806803367059E-32 MHzT=1.3019679978361E+25 s
2.71AlZ=13N=51L=1.0610002697235E+34 mf=2.8255643900839E-32 MHzT=3.539115949753E+25 s
2.71AlZ=13N=52L=2.8840977531795E+34 mf=1.039467048818E-32 MHzT=9.6203145750233E+25 s
2.71AlZ=13N=53L=7.8397905139673E+34 mf=3.8239855703529E-33 MHzT=2.6150726293345E+26 s
2.71AlZ=13N=54L=2.1310760093043E+35 mf=1.4067656746691E-33 MHzT=7.1085044084207E+26 s
2.71AlZ=13N=55L=5.7928651911568E+35 mf=5.1752017025642E-34 MHzT=1.9322918360931E+27 s
2.71AlZ=13N=56L=1.5746640183835E+36 mf=1.9038503102888E-34 MHzT=5.2525137853316E+27 s
2.71AlZ=13N=57L=4.2803805871001E+36 mf=7.0038738822313E-35 MHzT=1.4277812776398E+28 s
2.71SiZ=14N=17L=1.9583386395434E+19 mf=1.5308509567574E-17 MHzT=65323145639.086 s
2.71SiZ=14N=18L=5.3233163378399E+19 mf=5.6316859448869E-18 MHzT=177566719768.51 s
2.71SiZ=14N=19L=1.4470274068289E+20 mf=2.0717814782581E-18 MHzT=482676387685.82 s
2.71SiZ=14N=20L=3.9334283052653E+20 mf=7.6216581245092E-19 MHzT=1312050453672.6 s
2.71SiZ=14N=21L=1.0692166685749E+21 mf=2.8038513316442E-19 MHzT=3566522906239.8 s
2.71SiZ=14N=22L=2.9064322408727E+21 mf=1.0314792610131E-19 MHzT=9694814406814.5 s
2.71SiZ=14N=23L=7.9005019460118E+21 mf=3.7946001412143E-20 MHzT=26353237832327 s
2.71SiZ=14N=24L=2.1475790875549E+22 mf=1.395955379419E-20 MHzT=71635527520673 s
2.71SiZ=14N=25L=5.8377252088792E+22 mf=5.1354328488092E-21 MHzT=1.9472555273152E+14 s
2.71SiZ=14N=26L=1.5868582354834E+23 mf=1.8892201665934E-21 MHzT=5.2931893152674E+14 s
2.71SiZ=14N=27L=4.313527905855E+23 mf=6.950052591362E-22 MHzT=1.4388380330285E+15 s
2.71SiZ=14N=28L=1.1725384523037E+24 mf=2.5567814634224E-22 MHzT=3.9111672792771E+15 s
2.71SiZ=14N=29L=3.1872899680666E+24 mf=9.4058733596133E-23 MHzT=1.0631654943323E+16 s
2.71SiZ=14N=30L=8.6639524022251E+24 mf=3.4602274352639E-23 MHzT=2.8899834438881E+16 s
2.71SiZ=14N=31L=2.3551064377603E+25 mf=1.272946535211E-23 MHzT=7.8557894800685E+16 s
2.71SiZ=14N=32L=6.4018430338506E+25 mf=4.6829086001454E-24 MHzT=2.135424979187E+17 s
2.71SiZ=14N=33L=1.7402013587563E+26 mf=1.7227457988784E-24 MHzT=5.8046869169615E+17 s
2.71SiZ=14N=34L=4.7303577313671E+26 mf=6.3376276177185E-25 MHzT=1.577877496627E+18 s
2.71SiZ=14N=35L=1.2858445463286E+27 mf=2.331482906359E-25 MHzT=4.2891157266157E+18 s
2.71SiZ=14N=36L=3.4952878645082E+27 mf=8.5770462869211E-26 MHzT=1.1659025339817E+19 s
2.71SiZ=14N=37L=9.501177487326E+27 mf=3.1553189949341E-26 MHzT=3.1692516718769E+19 s
2.71SiZ=14N=38L=2.5826878112762E+28 mf=1.160776988574E-26 MHzT=8.6149192294765E+19 s
2.71SiZ=14N=39L=7.0204733459749E+28 mf=4.2702598988127E-27 MHzT=2.3417778395128E+20 s
2.71SiZ=14N=40L=1.9083625123545E+29 mf=1.570940825232E-27 MHzT=6.3656121474358E+20 s
2.71SiZ=14N=41L=5.1874671394456E+29 mf=5.7791683289977E-28 MHzT=1.7303527827393E+21 s
2.71SiZ=14N=42L=1.4100997660883E+30 mf=2.1260372153074E-28 MHzT=4.7035865261438E+21 s
2.71SiZ=14N=43L=3.8330485704723E+30 mf=7.8212538267696E-29 MHzT=1.2785673782601E+22 s
2.71SiZ=14N=44L=1.0419306276716E+31 mf=2.877278487052E-29 MHzT=3.4755064707851E+22 s
2.71SiZ=14N=45L=2.8322610917145E+31 mf=1.0584916019113E-29 MHzT=9.4474060842269E+22 s
2.71SiZ=14N=46L=7.6988838590592E+31 mf=3.893972989958E-30 MHzT=2.5680712284827E+23 s
2.71SiZ=14N=47L=2.0927736093497E+32 mf=1.4325126074824E-30 MHzT=6.9807413545731E+23 s
2.71SiZ=14N=48L=5.688748473374E+32 mf=5.2699193751168E-31 MHzT=1.8975622373309E+24 s
2.71SiZ=14N=49L=1.5463621601847E+33 mf=1.9386949947365E-31 MHzT=5.1581089481066E+24 s
2.71SiZ=14N=50L=4.2034481602467E+33 mf=7.1320603126555E-32 MHzT=1.402119382285E+25 s
2.71SiZ=14N=51L=1.1426156750868E+34 mf=2.6237383622207E-32 MHzT=3.8113556381956E+25 s
2.71SiZ=14N=52L=3.1059514265009E+34 mf=9.6521940247383E-33 MHzT=1.0360338773102E+26 s
2.71SiZ=14N=53L=8.442851322734E+34 mf=3.5508437438991E-33 MHzT=2.8162320623603E+26 s
2.71SiZ=14N=54L=2.2950049330969E+35 mf=1.3062824121927E-33 MHzT=7.6553124398377E+26 s
2.71SiZ=14N=55L=6.2384702058612E+35 mf=4.8055444380954E-34 MHzT=2.0809296696387E+27 s
2.71SiZ=14N=56L=1.6957920197976E+36 mf=1.7678610024111E-34 MHzT=5.6565533072802E+27 s
2.71SiZ=14N=57L=4.6096406322616E+36 mf=6.5035971763576E-35 MHzT=1.537610606689E+28 s
2.71PZ=15N=17L=2.0982199709393E+19 mf=1.4287942263069E-17 MHzT=69989084613.307 s
2.71PZ=15N=18L=5.7035532191142E+19 mf=5.2562402152278E-18 MHzT=190250056894.83 s
2.71PZ=15N=19L=1.5503865073167E+20 mf=1.9336627130409E-18 MHzT=517153272520.53 s
2.71PZ=15N=20L=4.2143874699271E+20 mf=7.1135475828753E-19 MHzT=1405768343220.7 s
2.71PZ=15N=21L=1.1455892877588E+21 mf=2.6169279095346E-19 MHzT=3821274542399.7 s
2.71PZ=15N=22L=3.1140345437922E+21 mf=9.6271397694555E-20 MHzT=10387301150158 s
2.71PZ=15N=23L=8.4648235135841E+21 mf=3.5416267984666E-20 MHzT=28235611963207 s
2.71PZ=15N=24L=2.3009775938089E+22 mf=1.3028916874577E-20 MHzT=76752350915007 s
2.71PZ=15N=25L=6.254705580942E+22 mf=4.7930706588886E-21 MHzT=2.0863452078378E+14 s
2.71PZ=15N=26L=1.7002052523036E+23 mf=1.7632721554872E-21 MHzT=5.671274266358E+14 s
2.71PZ=15N=27L=4.6216370419875E+23 mf=6.4867157519379E-22 MHzT=1.5416121782448E+15 s
2.71PZ=15N=28L=1.2562911988968E+24 mf=2.3863293658609E-22 MHzT=4.1905363706541E+15 s
2.71PZ=15N=29L=3.4149535372142E+24 mf=8.7788151356391E-23 MHzT=1.1391058867846E+16 s
2.71PZ=15N=30L=9.2828061452412E+24 mf=3.2295456062463E-23 MHzT=3.0964108327372E+16 s
2.71PZ=15N=31L=2.5233283261717E+25 mf=1.1880834328636E-23 MHzT=8.4169173000734E+16 s
2.71PZ=15N=32L=6.8591175362685E+25 mf=4.370714693469E-24 MHzT=2.2879553348432E+17 s
2.71PZ=15N=33L=1.8645014558104E+26 mf=1.6078960789532E-24 MHzT=6.2193074110302E+17 s
2.71PZ=15N=34L=5.0682404264647E+26 mf=5.9151191098706E-25 MHzT=1.6905830321004E+18 s
2.71PZ=15N=35L=1.3776905853521E+27 mf=2.1760507126017E-25 MHzT=4.5954811356597E+18 s
2.71PZ=15N=36L=3.7449512834016E+27 mf=8.0052432011263E-26 MHzT=1.249181286409E+19 s
2.71PZ=15N=37L=1.0179833022135E+28 mf=2.9449643952718E-26 MHzT=3.3956267912967E+19 s
2.71PZ=15N=38L=2.7671655120817E+28 mf=1.0833918560024E-26 MHzT=9.2302706030106E+19 s
2.71PZ=15N=39L=7.5219357278302E+28 mf=3.9855759055585E-27 MHzT=2.5090476851923E+20 s
2.71PZ=15N=40L=2.0446741203798E+29 mf=1.4662114368832E-27 MHzT=6.8202987293956E+20 s
2.71PZ=15N=41L=5.5580005065488E+29 mf=5.3938904403978E-28 MHzT=1.8539494100778E+21 s
2.71PZ=15N=42L=1.5108211779518E+30 mf=1.9843014009535E-28 MHzT=5.0395569922969E+21 s
2.71PZ=15N=43L=4.1068377540774E+30 mf=7.299836904985E-29 MHzT=1.3698936195644E+22 s
2.71PZ=15N=44L=1.1163542439338E+31 mf=2.6854599212486E-29 MHzT=3.723756932984E+22 s
2.71PZ=15N=45L=3.0345654554084E+31 mf=9.8792549511722E-30 MHzT=1.0122220804529E+23 s
2.71PZ=15N=46L=8.2488041347063E+31 mf=3.6343747906274E-30 MHzT=2.7515048876601E+23 s
2.71PZ=15N=47L=2.242257438589E+32 mf=1.3370117669836E-30 MHzT=7.4793657370426E+23 s
2.71PZ=15N=48L=6.0950876500436E+32 mf=4.9185914167757E-31 MHzT=2.0331023971402E+24 s
2.71PZ=15N=49L=1.6568166001979E+33 mf=1.8094486617541E-31 MHzT=5.5265453015428E+24 s
2.71PZ=15N=50L=4.5036944574071E+33 mf=6.6565896251451E-32 MHzT=1.5022707667339E+25 s
2.71PZ=15N=51L=1.2242310804502E+34 mf=2.448822471406E-32 MHzT=4.0835953266381E+25 s
2.71PZ=15N=52L=3.3278050998224E+34 mf=9.0087144230891E-33 MHzT=1.1100362971181E+26 s
2.71PZ=15N=53L=9.0459121315007E+34 mf=3.3141208276391E-33 MHzT=3.017391495386E+26 s
2.71PZ=15N=54L=2.4589338568896E+35 mf=1.2191969180465E-33 MHzT=8.2021204712547E+26 s
2.71PZ=15N=55L=6.6840752205656E+35 mf=4.485174808889E-34 MHzT=2.2295675031844E+27 s
2.71PZ=15N=56L=1.8169200212117E+36 mf=1.6500036022503E-34 MHzT=6.0605928292288E+27 s
2.71PZ=15N=57L=4.9389006774231E+36 mf=6.0700240312671E-35 MHzT=1.6474399357382E+28 s
2.71SZ=16N=17L=2.2381013023353E+19 mf=1.3394945871628E-17 MHzT=74655023587.527 s
2.71SZ=16N=18L=6.0837901003885E+19 mf=4.927725201776E-18 MHzT=202933394021.16 s
2.71SZ=16N=19L=1.6537456078045E+20 mf=1.8128087934758E-18 MHzT=551630157355.23 s
2.71SZ=16N=20L=4.4953466345889E+20 mf=6.6689508589456E-19 MHzT=1499486232768.7 s
2.71SZ=16N=21L=1.2219619069428E+21 mf=2.4533699151887E-19 MHzT=4076026178559.7 s
2.71SZ=16N=22L=3.3216368467117E+21 mf=9.0254435338645E-20 MHzT=11079787893502 s
2.71SZ=16N=23L=9.0291450811564E+21 mf=3.3202751235625E-20 MHzT=30117986094088 s
2.71SZ=16N=24L=2.4543761000628E+22 mf=1.2214609569916E-20 MHzT=81869174309341 s
2.71SZ=16N=25L=6.6716859530048E+22 mf=4.4935037427081E-21 MHzT=2.2254348883603E+14 s
2.71SZ=16N=26L=1.8135522691238E+23 mf=1.6530676457692E-21 MHzT=6.0493592174485E+14 s
2.71SZ=16N=27L=4.92974617812E+23 mf=6.0812960174418E-22 MHzT=1.6443863234612E+15 s
2.71SZ=16N=28L=1.3400439454899E+24 mf=2.2371837804946E-22 MHzT=4.469905462031E+15 s
2.71SZ=16N=29L=3.6426171063618E+24 mf=8.2301391896617E-23 MHzT=1.2150462792369E+16 s
2.71SZ=16N=30L=9.9016598882573E+24 mf=3.0276990058559E-23 MHzT=3.3028382215864E+16 s
2.71SZ=16N=31L=2.6915502145832E+25 mf=1.1138282183096E-23 MHzT=8.9780451200782E+16 s
2.71SZ=16N=32L=7.3163920386865E+25 mf=4.0975450251272E-24 MHzT=2.4404856904994E+17 s
2.71SZ=16N=33L=1.9888015528644E+26 mf=1.5074025740186E-24 MHzT=6.6339279050989E+17 s
2.71SZ=16N=34L=5.4061231215624E+26 mf=5.5454241655036E-25 MHzT=1.8032885675738E+18 s
2.71SZ=16N=35L=1.4695366243755E+27 mf=2.0400475430641E-25 MHzT=4.9018465447037E+18 s
2.71SZ=16N=36L=3.994614702295E+27 mf=7.5049155010559E-26 MHzT=1.3324600388363E+19 s
2.71SZ=16N=37L=1.0858488556944E+28 mf=2.7609041205673E-26 MHzT=3.6220019107165E+19 s
2.71SZ=16N=38L=2.9516432128871E+28 mf=1.0156798650022E-26 MHzT=9.8456219765446E+19 s
2.71SZ=16N=39L=8.0233981096855E+28 mf=3.7364774114611E-27 MHzT=2.6763175308718E+20 s
2.71SZ=16N=40L=2.1809857284051E+29 mf=1.374573222078E-27 MHzT=7.2749853113553E+20 s
2.71SZ=16N=41L=5.9285338736521E+29 mf=5.056772287873E-28 MHzT=1.9775460374163E+21 s
2.71SZ=16N=42L=1.6115425898152E+30 mf=1.8602825633939E-28 MHzT=5.37552745845E+21 s
2.71SZ=16N=43L=4.3806269376826E+30 mf=6.8435970984234E-29 MHzT=1.4612198608687E+22 s
2.71SZ=16N=44L=1.1907778601961E+31 mf=2.5176186761705E-29 MHzT=3.9720073951829E+22 s
2.71SZ=16N=45L=3.2368698191023E+31 mf=9.261801516724E-30 MHzT=1.0797035524831E+23 s
2.71SZ=16N=46L=8.7987244103534E+31 mf=3.4072263662132E-30 MHzT=2.9349385468374E+23 s
2.71SZ=16N=47L=2.3917412678283E+32 mf=1.2534485315471E-30 MHzT=7.9779901195122E+23 s
2.71SZ=16N=48L=6.5014268267132E+32 mf=4.6111794532272E-31 MHzT=2.1686425569496E+24 s
2.71SZ=16N=49L=1.7672710402111E+33 mf=1.6963581203945E-31 MHzT=5.894981654979E+24 s
2.71SZ=16N=50L=4.8039407545676E+33 mf=6.2405527735735E-32 MHzT=1.6024221511829E+25 s
2.71SZ=16N=51L=1.3058464858135E+34 mf=2.2957710669431E-32 MHzT=4.3558350150807E+25 s
2.71SZ=16N=52L=3.5496587731439E+34 mf=8.4456697716461E-33 MHzT=1.1840387169259E+26 s
2.71SZ=16N=53L=9.6489729402674E+34 mf=3.1069882759117E-33 MHzT=3.2185509284117E+26 s
2.71SZ=16N=54L=2.6228627806822E+35 mf=1.1429971106686E-33 MHzT=8.7489285026716E+26 s
2.71SZ=16N=55L=7.12968023527E+35 mf=4.2048513833334E-34 MHzT=2.37820533673E+27 s
2.71SZ=16N=56L=1.9380480226258E+36 mf=1.5468783771097E-34 MHzT=6.4646323511774E+27 s
2.71SZ=16N=57L=5.2681607225847E+36 mf=5.6906475293129E-35 MHzT=1.7572692647874E+28 s
2.71ClZ=17N=17L=2.3779826337312E+19 mf=1.2607007879179E-17 MHzT=79320962561.747 s
2.71ClZ=17N=18L=6.4640269816628E+19 mf=4.6378590134363E-18 MHzT=215616731147.48 s
2.71ClZ=17N=19L=1.7571047082923E+20 mf=1.7061729820949E-18 MHzT=586107042189.93 s
2.71ClZ=17N=20L=4.7763057992508E+20 mf=6.2766596319488E-19 MHzT=1593204122316.8 s
2.71ClZ=17N=21L=1.2983345261267E+21 mf=2.3090540378247E-19 MHzT=4330777814719.7 s
2.71ClZ=17N=22L=3.5292391496312E+21 mf=8.494535090696E-20 MHzT=11772274636846 s
2.71ClZ=17N=23L=9.5934666487286E+21 mf=3.1249648221764E-20 MHzT=32000360224968 s
2.71ClZ=17N=24L=2.6077746063167E+22 mf=1.1496103124627E-20 MHzT=86985997703675 s
2.71ClZ=17N=25L=7.0886663250676E+22 mf=4.229179993137E-21 MHzT=2.3645245688828E+14 s
2.71ClZ=17N=26L=1.9268992859441E+23 mf=1.5558283724887E-21 MHzT=6.427444168539E+14 s
2.71ClZ=17N=27L=5.2378553142525E+23 mf=5.7235727222981E-22 MHzT=1.7471604686775E+15 s
2.71ClZ=17N=28L=1.423796692083E+24 mf=2.1055847345831E-22 MHzT=4.749274553408E+15 s
2.71ClZ=17N=29L=3.8702806755094E+24 mf=7.7460133549757E-23 MHzT=1.2909866716892E+16 s
2.71ClZ=17N=30L=1.0520513631273E+25 mf=2.849599064335E-23 MHzT=3.5092656104355E+16 s
2.71ClZ=17N=31L=2.8597721029946E+25 mf=1.0483089113502E-23 MHzT=9.5391729400831E+16 s
2.71ClZ=17N=32L=7.7736665411044E+25 mf=3.8565129648256E-24 MHzT=2.5930160461556E+17 s
2.71ClZ=17N=33L=2.1131016499184E+26 mf=1.4187318343705E-24 MHzT=7.0485483991675E+17 s
2.71ClZ=17N=34L=5.74400581666E+26 mf=5.2192227440034E-25 MHzT=1.9159941030471E+18 s
2.71ClZ=17N=35L=1.561382663399E+27 mf=1.9200447464133E-25 MHzT=5.2082119537477E+18 s
2.71ClZ=17N=36L=4.2442781211885E+27 mf=7.0634498833468E-26 MHzT=1.4157387912636E+19 s
2.71ClZ=17N=37L=1.1537144091753E+28 mf=2.5984979958281E-26 MHzT=3.8483770301363E+19 s
2.71ClZ=17N=38L=3.1361209136926E+28 mf=9.5593399059035E-27 MHzT=1.0460973350079E+20 s
2.71ClZ=17N=39L=8.5248604915409E+28 mf=3.5166846225517E-27 MHzT=2.8435873765513E+20 s
2.71ClZ=17N=40L=2.3172973364304E+29 mf=1.2937159737205E-27 MHzT=7.729671893315E+20 s
2.71ClZ=17N=41L=6.2990672407553E+29 mf=4.7593150944687E-28 MHzT=2.1011426647549E+21 s
2.71ClZ=17N=42L=1.7122640016787E+30 mf=1.750854177312E-28 MHzT=5.7114979246032E+21 s
2.71ClZ=17N=43L=4.6544161212877E+30 mf=6.4410325632221E-29 MHzT=1.552546102173E+22 s
2.71ClZ=17N=44L=1.2652014764583E+31 mf=2.3695234599252E-29 MHzT=4.2202578573819E+22 s
2.71ClZ=17N=45L=3.4391741827962E+31 mf=8.716989662799E-30 MHzT=1.1471850245133E+23 s
2.71ClZ=17N=46L=9.3486446860005E+31 mf=3.2068012858477E-30 MHzT=3.1183722060148E+23 s
2.71ClZ=17N=47L=2.5412250970675E+32 mf=1.1797162649855E-30 MHzT=8.4766145019817E+23 s
2.71ClZ=17N=48L=6.9077660033827E+32 mf=4.3399336030374E-31 MHzT=2.3041827167589E+24 s
2.71ClZ=17N=49L=1.8777254802242E+33 mf=1.5965723486066E-31 MHzT=6.2634180084152E+24 s
2.71ClZ=17N=50L=5.1041870517281E+33 mf=5.8734614339516E-32 MHzT=1.7025735356318E+25 s
2.71ClZ=17N=51L=1.3874618911768E+34 mf=2.1607257100641E-32 MHzT=4.6280747035232E+25 s
2.71ClZ=17N=52L=3.7715124464654E+34 mf=7.9488656674316E-33 MHzT=1.2580411367338E+26 s
2.71ClZ=17N=53L=1.0252033749034E+35 mf=2.9242242596816E-33 MHzT=3.4197103614375E+26 s
2.71ClZ=17N=54L=2.7867917044748E+35 mf=1.0757619865116E-33 MHzT=9.2957365340886E+26 s
2.71ClZ=17N=55L=7.5752852499743E+35 mf=3.9575071843138E-34 MHzT=2.5268431702756E+27 s
2.71ClZ=17N=56L=2.0591760240399E+36 mf=1.4558855313973E-34 MHzT=6.868671873126E+27 s
2.71ClZ=17N=57L=5.5974207677462E+36 mf=5.3559035570004E-35 MHzT=1.8670985938366E+28 s
2.71ArZ=18N=17L=2.5178639651272E+19 mf=1.1906618552558E-17 MHzT=83986901535.968 s
2.71ArZ=18N=18L=6.8442638629371E+19 mf=4.3802001793565E-18 MHzT=228300068273.8 s
2.71ArZ=18N=19L=1.8604638087801E+20 mf=1.6113855942007E-18 MHzT=620583927024.63 s
2.71ArZ=18N=20L=5.0572649639126E+20 mf=5.9279563190627E-19 MHzT=1686922011864.8 s
2.71ArZ=18N=21L=1.3747071453106E+21 mf=2.1807732579455E-19 MHzT=4585529450879.7 s
2.71ArZ=18N=22L=3.7368414525506E+21 mf=8.0226164745462E-20 MHzT=12464761380190 s
2.71ArZ=18N=23L=1.0157788216301E+22 mf=2.9513556653889E-20 MHzT=33882734355849 s
2.71ArZ=18N=24L=2.7611731125706E+22 mf=1.0857430728814E-20 MHzT=92102821098008 s
2.71ArZ=18N=25L=7.5056466971304E+22 mf=3.9942255490738E-21 MHzT=2.5036142494053E+14 s
2.71ArZ=18N=26L=2.0402463027643E+23 mf=1.469393462906E-21 MHzT=6.8055291196296E+14 s
2.71ArZ=18N=27L=5.545964450385E+23 mf=5.4055964599482E-22 MHzT=1.8499346138938E+15 s
2.71ArZ=18N=28L=1.5075494386761E+24 mf=1.9886078048841E-22 MHzT=5.0286436447849E+15 s
2.71ArZ=18N=29L=4.097944244657E+24 mf=7.3156792796992E-23 MHzT=1.3669270641415E+16 s
2.71ArZ=18N=30L=1.1139367374289E+25 mf=2.6912880052053E-23 MHzT=3.7156929992847E+16 s
2.71ArZ=18N=31L=3.0279939914061E+25 mf=9.9006952738632E-24 MHzT=1.0100300760088E+17 s
2.71ArZ=18N=32L=8.2309410435223E+25 mf=3.6422622445575E-24 MHzT=2.7455464018118E+17 s
2.71ArZ=18N=33L=2.2374017469724E+26 mf=1.3399133991277E-24 MHzT=7.4631688932362E+17 s
2.71ArZ=18N=34L=6.0818885117577E+26 mf=4.9292659248921E-25 MHzT=2.0286996385205E+18 s
2.71ArZ=18N=35L=1.6532287024225E+27 mf=1.8133755938347E-25 MHzT=5.5145773627917E+18 s
2.71ArZ=18N=36L=4.4939415400819E+27 mf=6.6710360009386E-26 MHzT=1.4990175436908E+19 s
2.71ArZ=18N=37L=1.2215799626562E+28 mf=2.4541369960599E-26 MHzT=4.0747521495561E+19 s
2.71ArZ=18N=38L=3.320598614498E+28 mf=9.0282654666867E-27 MHzT=1.1076324723613E+20 s
2.71ArZ=18N=39L=9.0263228733962E+28 mf=3.3213132546321E-27 MHzT=3.0108572222308E+20 s
2.71ArZ=18N=40L=2.4536089444557E+29 mf=1.2218428640694E-27 MHzT=8.1843584752747E+20 s
2.71ArZ=18N=41L=6.6696006078586E+29 mf=4.4949087003315E-28 MHzT=2.2247392920934E+21 s
2.71ArZ=18N=42L=1.8129854135421E+30 mf=1.6535845007946E-28 MHzT=6.0474683907563E+21 s
2.71ArZ=18N=43L=4.9282053048929E+30 mf=6.0831974208208E-29 MHzT=1.6438723434773E+22 s
2.71ArZ=18N=44L=1.3396250927206E+31 mf=2.2378832677071E-29 MHzT=4.4685083195808E+22 s
2.71ArZ=18N=45L=3.6414785464901E+31 mf=8.2327124593102E-30 MHzT=1.2146664965435E+23 s
2.71ArZ=18N=46L=9.8985649616476E+31 mf=3.0286456588562E-30 MHzT=3.3018058651921E+23 s
2.71ArZ=18N=47L=2.6907089263068E+32 mf=1.1141764724863E-30 MHzT=8.9752388844512E+23 s
2.71ArZ=18N=48L=7.3141051800523E+32 mf=4.0988261806464E-31 MHzT=2.4397228765683E+24 s
2.71ArZ=18N=49L=1.9881799202374E+33 mf=1.5078738847951E-31 MHzT=6.6318543618513E+24 s
2.71ArZ=18N=50L=5.4044333488886E+33 mf=5.5471580209543E-32 MHzT=1.8027249200807E+25 s
2.71ArZ=18N=51L=1.4690772965402E+34 mf=2.0406853928383E-32 MHzT=4.9003143919658E+25 s
2.71ArZ=18N=52L=3.9933661197869E+34 mf=7.5072620192409E-33 MHzT=1.3320435565417E+26 s
2.71ArZ=18N=53L=1.0855094557801E+35 mf=2.7617673563659E-33 MHzT=3.6208697944632E+26 s
2.71ArZ=18N=54L=2.9507206282675E+35 mf=1.0159974317054E-33 MHzT=9.8425445655056E+26 s
2.71ArZ=18N=55L=8.0208902646787E+35 mf=3.7376456740742E-34 MHzT=2.6754810038212E+27 s
2.71ArZ=18N=56L=2.180304025454E+36 mf=1.3750030018753E-34 MHzT=7.2727113950746E+27 s
2.71ArZ=18N=57L=5.9266808129078E+36 mf=5.0583533593893E-35 MHzT=1.9769279228858E+28 s
2.71KZ=19N=17L=2.6577452965231E+19 mf=1.1279954418213E-17 MHzT=88652840510.188 s
2.71KZ=19N=18L=7.2245007442113E+19 mf=4.1496633278114E-18 MHzT=240983405400.12 s
2.71KZ=19N=19L=1.9638229092679E+20 mf=1.5265758260849E-18 MHzT=655060811859.33 s
2.71KZ=19N=20L=5.3382241285744E+20 mf=5.6159586180594E-19 MHzT=1780639901412.9 s
2.71KZ=19N=21L=1.4510797644945E+21 mf=2.0659957180536E-19 MHzT=4840281087039.7 s
2.71KZ=19N=22L=3.9444437554701E+21 mf=7.6003735022017E-20 MHzT=13157248123534 s
2.71KZ=19N=23L=1.0722109783873E+22 mf=2.7960211566842E-20 MHzT=35765108486729 s
2.71KZ=19N=24L=2.9145716188245E+22 mf=1.0285987006245E-20 MHzT=97219644492342 s
2.71KZ=19N=25L=7.9226270691932E+22 mf=3.7840031517542E-21 MHzT=2.6427039299278E+14 s
2.71KZ=19N=26L=2.1535933195846E+23 mf=1.3920569648583E-21 MHzT=7.1836140707201E+14 s
2.71KZ=19N=27L=5.8540735865175E+23 mf=5.1210913831089E-22 MHzT=1.9527087591101E+15 s
2.71KZ=19N=28L=1.5913021852693E+24 mf=1.883944236206E-22 MHzT=5.3080127361618E+15 s
2.71KZ=19N=29L=4.3256078138046E+24 mf=6.9306435281361E-23 MHzT=1.4428674565938E+16 s
2.71KZ=19N=30L=1.1758221117306E+25 mf=2.5496412680892E-23 MHzT=3.9221203881338E+16 s
2.71KZ=19N=31L=3.1962158798175E+25 mf=9.379606048923E-24 MHzT=1.0661428580093E+17 s
2.71KZ=19N=32L=8.6882155459402E+25 mf=3.4505642316861E-24 MHzT=2.898076757468E+17 s
2.71KZ=19N=33L=2.3617018440265E+26 mf=1.2693916412788E-24 MHzT=7.8777893873049E+17 s
2.71KZ=19N=34L=6.4197712068553E+26 mf=4.6698308762136E-25 MHzT=2.1414051739938E+18 s
2.71KZ=19N=35L=1.7450747414459E+27 mf=1.7179347731066E-25 MHzT=5.8209427718356E+18 s
2.71KZ=19N=36L=4.7436049589754E+27 mf=6.3199288429945E-26 MHzT=1.5822962961181E+19 s
2.71KZ=19N=37L=1.2894455161371E+28 mf=2.3249718910041E-26 MHzT=4.3011272689758E+19 s
2.71KZ=19N=38L=3.5050763153035E+28 mf=8.5530936000189E-27 MHzT=1.1691676097147E+20 s
2.71KZ=19N=39L=9.5277852552516E+28 mf=3.146507293862E-27 MHzT=3.1781270679103E+20 s
2.71KZ=19N=40L=2.589920552481E+29 mf=1.1575353449078E-27 MHzT=8.6390450572344E+20 s
2.71KZ=19N=41L=7.0401339749618E+29 mf=4.2583345582088E-28 MHzT=2.3483359194319E+21 s
2.71KZ=19N=42L=1.9137068254056E+30 mf=1.5665537375949E-28 MHzT=6.3834388569094E+21 s
2.71KZ=19N=43L=5.2019944884981E+30 mf=5.7630291355145E-29 MHzT=1.7351985847816E+22 s
2.71KZ=19N=44L=1.4140487089828E+31 mf=2.1200999378278E-29 MHzT=4.7167587817798E+22 s
2.71KZ=19N=45L=3.843782910184E+31 mf=7.799411803557E-30 MHzT=1.2821479685737E+23 s
2.71KZ=19N=46L=1.0448485237295E+32 mf=2.8692432557585E-30 MHzT=3.4852395243694E+23 s
2.71KZ=19N=47L=2.8401927555461E+32 mf=1.0555356055134E-30 MHzT=9.4738632669207E+23 s
2.71KZ=19N=48L=7.7204443567219E+32 mf=3.8830984869282E-31 MHzT=2.5752630363776E+24 s
2.71KZ=19N=49L=2.0986343602506E+33 mf=1.4285121013848E-31 MHzT=7.0002907152875E+24 s
2.71KZ=19N=50L=5.7046796460491E+33 mf=5.2552023356409E-32 MHzT=1.9028763045297E+25 s
2.71KZ=19N=51L=1.5506927019035E+34 mf=1.9332808984784E-32 MHzT=5.1725540804083E+25 s
2.71KZ=19N=52L=4.2152197931084E+34 mf=7.1121429655967E-33 MHzT=1.4060459763496E+26 s
2.71KZ=19N=53L=1.1458155366568E+35 mf=2.6164111797151E-33 MHzT=3.822029227489E+26 s
2.71KZ=19N=54L=3.1146495520601E+35 mf=9.6252388266831E-34 MHzT=1.0389352596923E+27 s
2.71KZ=19N=55L=8.4664952793831E+35 mf=3.5409274807018E-34 MHzT=2.8241188373668E+27 s
2.71KZ=19N=56L=2.3014320268681E+36 mf=1.3026344228292E-34 MHzT=7.6767509170232E+27 s
2.71KZ=19N=57L=6.2559408580693E+36 mf=4.7921242352109E-35 MHzT=2.086757251935E+28 s
2.71CaZ=20N=17L=2.7976266279191E+19 mf=1.0715956697302E-17 MHzT=93318779484.409 s
2.71CaZ=20N=18L=7.6047376254856E+19 mf=3.9421801614208E-18 MHzT=253666742526.45 s
2.71CaZ=20N=19L=2.0671820097556E+20 mf=1.4502470347806E-18 MHzT=689537696694.04 s
2.71CaZ=20N=20L=5.6191832932362E+20 mf=5.3351606871564E-19 MHzT=1874357790960.9 s
2.71CaZ=20N=21L=1.5274523836785E+21 mf=1.962695932151E-19 MHzT=5095032723199.7 s
2.71CaZ=20N=22L=4.1520460583896E+21 mf=7.2203548270916E-20 MHzT=13849734866878 s
2.71CaZ=20N=23L=1.1286431351445E+22 mf=2.65622009885E-20 MHzT=37647482617610 s
2.71CaZ=20N=24L=3.0679701250785E+22 mf=9.7716876559328E-21 MHzT=1.0233646788668E+14 s
2.71CaZ=20N=25L=8.339607441256E+22 mf=3.5948029941665E-21 MHzT=2.7817936104503E+14 s
2.71CaZ=20N=26L=2.2669403364048E+23 mf=1.3224541166154E-21 MHzT=7.5616990218106E+14 s
2.71CaZ=20N=27L=6.16218272265E+23 mf=4.8650368139534E-22 MHzT=2.0554829043264E+15 s
2.71CaZ=20N=28L=1.6750549318624E+24 mf=1.7897470243957E-22 MHzT=5.5873818275388E+15 s
2.71CaZ=20N=29L=4.5532713829522E+24 mf=6.5841113517293E-23 MHzT=1.5188078490461E+16 s
2.71CaZ=20N=30L=1.2377074860322E+25 mf=2.4221592046847E-23 MHzT=4.128547776983E+16 s
2.71CaZ=20N=31L=3.364437768229E+25 mf=8.9106257464768E-24 MHzT=1.1222556400098E+17 s
2.71CaZ=20N=32L=9.1454900483581E+25 mf=3.2780360201018E-24 MHzT=3.0506071131243E+17 s
2.71CaZ=20N=33L=2.4860019410805E+26 mf=1.2059220592149E-24 MHzT=8.2924098813736E+17 s
2.71CaZ=20N=34L=6.757653901953E+26 mf=4.4363393324029E-25 MHzT=2.2541107094672E+18 s
2.71CaZ=20N=35L=1.8369207804694E+27 mf=1.6320380344513E-25 MHzT=6.1273081808796E+18 s
2.71CaZ=20N=36L=4.9932683778688E+27 mf=6.0039324008447E-26 MHzT=1.6655750485454E+19 s
2.71CaZ=20N=37L=1.357311069618E+28 mf=2.2087232964539E-26 MHzT=4.5275023883956E+19 s
2.71CaZ=20N=38L=3.6895540161089E+28 mf=8.125438920018E-27 MHzT=1.2307027470681E+20 s
2.71CaZ=20N=39L=1.0029247637107E+29 mf=2.9891819291689E-27 MHzT=3.3453969135898E+20 s
2.71CaZ=20N=40L=2.7262321605064E+29 mf=1.0996585776624E-27 MHzT=9.0937316391941E+20 s
2.71CaZ=20N=41L=7.4106673420651E+29 mf=4.0454178302984E-28 MHzT=2.4719325467704E+21 s
2.71CaZ=20N=42L=2.014428237269E+30 mf=1.4882260507152E-28 MHzT=6.7194093230626E+21 s
2.71CaZ=20N=43L=5.4757836721032E+30 mf=5.4748776787387E-29 MHzT=1.8265248260859E+22 s
2.71CaZ=20N=44L=1.4884723252451E+31 mf=2.0140949409364E-29 MHzT=4.9650092439787E+22 s
2.71CaZ=20N=45L=4.0460872738779E+31 mf=7.4094412133792E-30 MHzT=1.3496294406038E+23 s
2.71CaZ=20N=46L=1.0998405512942E+32 mf=2.7257810929706E-30 MHzT=3.6686731835468E+23 s
2.71CaZ=20N=47L=2.9896765847853E+32 mf=1.0027588252377E-30 MHzT=9.9724876493902E+23 s
2.71CaZ=20N=48L=8.1267835333915E+32 mf=3.6889435625818E-31 MHzT=2.710803196187E+24 s
2.71CaZ=20N=49L=2.2090888002638E+33 mf=1.3570864963156E-31 MHzT=7.3687270687237E+24 s
2.71CaZ=20N=50L=6.0049259432095E+33 mf=4.9924422188588E-32 MHzT=2.0030276889786E+25 s
2.71CaZ=20N=51L=1.6323081072669E+34 mf=1.8366168535545E-32 MHzT=5.4447937688508E+25 s
2.71CaZ=20N=52L=4.4370734664299E+34 mf=6.7565358173168E-33 MHzT=1.4800483961574E+26 s
2.71CaZ=20N=53L=1.2061216175334E+35 mf=2.4855906207294E-33 MHzT=4.0231886605147E+26 s
2.71CaZ=20N=54L=3.2785784758527E+35 mf=9.1439768853489E-34 MHzT=1.093616062834E+27 s
2.71CaZ=20N=55L=8.9121002940875E+35 mf=3.3638811066668E-34 MHzT=2.9727566709125E+27 s
2.71CaZ=20N=56L=2.4225600282822E+36 mf=1.2375027016877E-34 MHzT=8.0807904389718E+27 s
2.71CaZ=20N=57L=6.5852009032309E+36 mf=4.5525180234504E-35 MHzT=2.1965865809843E+28 s
2.71ScZ=21N=17L=2.937507959315E+19 mf=1.020567304505E-17 MHzT=97984718458.629 s
2.71ScZ=21N=18L=7.9849745067599E+19 mf=3.7544572965913E-18 MHzT=266350079652.77 s
2.71ScZ=21N=19L=2.1705411102434E+20 mf=1.381187652172E-18 MHzT=724014581528.74 s
2.71ScZ=21N=20L=5.900142457898E+20 mf=5.0811054163395E-19 MHzT=1968075680508.9 s
2.71ScZ=21N=21L=1.6038250028624E+21 mf=1.8692342210962E-19 MHzT=5349784359359.6 s
2.71ScZ=21N=22L=4.3596483613091E+21 mf=6.8765284067539E-20 MHzT=14542221610222 s
2.71ScZ=21N=23L=1.1850752919018E+22 mf=2.5297334274762E-20 MHzT=39529856748490 s
2.71ScZ=21N=24L=3.2213686313324E+22 mf=9.3063691961265E-21 MHzT=1.0745329128101E+14 s
2.71ScZ=21N=25L=8.7565878133188E+22 mf=3.4236218992061E-21 MHzT=2.9208832909729E+14 s
2.71ScZ=21N=26L=2.380287353225E+23 mf=1.2594801110623E-21 MHzT=7.9397839729012E+14 s
2.71ScZ=21N=27L=6.4702918587825E+23 mf=4.6333683942413E-22 MHzT=2.1582570495428E+15 s
2.71ScZ=21N=28L=1.7588076784555E+24 mf=1.7045209756149E-22 MHzT=5.8667509189157E+15 s
2.71ScZ=21N=29L=4.7809349520998E+24 mf=6.2705822397422E-23 MHzT=1.5947482414984E+16 s
2.71ScZ=21N=30L=1.2995928603338E+25 mf=2.3068182901759E-23 MHzT=4.3349751658321E+16 s
2.71ScZ=21N=31L=3.5326596566404E+25 mf=8.4863102347399E-24 MHzT=1.1783684220103E+17 s
2.71ScZ=21N=32L=9.602764550776E+25 mf=3.1219390667636E-24 MHzT=3.2031374687805E+17 s
2.71ScZ=21N=33L=2.6103020381345E+26 mf=1.1484971992523E-24 MHzT=8.7070303754423E+17 s
2.71ScZ=21N=34L=7.0955365970506E+26 mf=4.225085078479E-25 MHzT=2.3668162449406E+18 s
2.71ScZ=21N=35L=1.9287668194929E+27 mf=1.5543219375726E-25 MHzT=6.4336735899236E+18 s
2.71ScZ=21N=36L=5.2429317967622E+27 mf=5.7180308579474E-26 MHzT=1.7488538009726E+19 s
2.71ScZ=21N=37L=1.4251766230989E+28 mf=2.1035459966227E-26 MHzT=4.7538775078154E+19 s
2.71ScZ=21N=38L=3.8740317169144E+28 mf=7.73851325716E-27 MHzT=1.2922378844215E+20 s
2.71ScZ=21N=39L=1.0530710018962E+29 mf=2.8468399325418E-27 MHzT=3.5126667592693E+20 s
2.71ScZ=21N=40L=2.8625437685317E+29 mf=1.047293883488E-27 MHzT=9.5484182211538E+20 s
2.71ScZ=21N=41L=7.7812007091683E+29 mf=3.8527788859985E-28 MHzT=2.595529174109E+21 s
2.71ScZ=21N=42L=2.1151496491325E+30 mf=1.4173581435382E-28 MHzT=7.0553797892157E+21 s
2.71ScZ=21N=43L=5.7495728557084E+30 mf=5.2141692178464E-29 MHzT=1.9178510673902E+22 s
2.71ScZ=21N=44L=1.5628959415073E+31 mf=1.9181856580347E-29 MHzT=5.2132597061776E+22 s
2.71ScZ=21N=45L=4.2483916375718E+31 mf=7.0566106794087E-30 MHzT=1.417110912634E+23 s
2.71ScZ=21N=46L=1.1548325788589E+32 mf=2.5959819933053E-30 MHzT=3.8521068427241E+23 s
2.71ScZ=21N=47L=3.1391604140246E+32 mf=9.5500840498829E-31 MHzT=1.047111203186E+24 s
2.71ScZ=21N=48L=8.533122710061E+32 mf=3.5132795834112E-31 MHzT=2.8463433559963E+24 s
2.71ScZ=21N=49L=2.319543240277E+33 mf=1.2924633298244E-31 MHzT=7.7371634221599E+24 s
2.71ScZ=21N=50L=6.30517224037E+33 mf=4.7547068751037E-32 MHzT=2.1031790734275E+25 s
2.71ScZ=21N=51L=1.7139235126302E+34 mf=1.7491589081471E-32 MHzT=5.7170334572934E+25 s
2.71ScZ=21N=52L=4.6589271397514E+34 mf=6.4347960164922E-33 MHzT=1.5540508159653E+26 s
2.71ScZ=21N=53L=1.2664276984101E+35 mf=2.3672291625994E-33 MHzT=4.2243480935404E+26 s
2.71ScZ=21N=54L=3.4425073996454E+35 mf=8.708549414618E-34 MHzT=1.1482968659757E+27 s
2.71ScZ=21N=55L=9.3577053087918E+35 mf=3.2036962920636E-34 MHzT=3.1213945044581E+27 s
2.71ScZ=21N=56L=2.5436880296964E+36 mf=1.1785740016074E-34 MHzT=8.4848299609204E+27 s
2.71ScZ=21N=57L=6.9144609483924E+36 mf=4.3357314509051E-35 MHzT=2.3064159100335E+28 s
2.71TiZ=22N=17L=3.077389290711E+19 mf=9.7417788157291E-18 MHzT=102650657432.85 s
2.71TiZ=22N=18L=8.3652113880342E+19 mf=3.5838001467462E-18 MHzT=279033416779.09 s
2.71TiZ=22N=19L=2.2739002107312E+20 mf=1.3184063952551E-18 MHzT=758491466363.44 s
2.71TiZ=22N=20L=6.1811016225598E+20 mf=4.8501460792331E-19 MHzT=2061793570057 s
2.71TiZ=22N=21L=1.6801976220463E+21 mf=1.7842690292281E-19 MHzT=5604535995519.6 s
2.71TiZ=22N=22L=4.5672506642286E+21 mf=6.5639589337196E-20 MHzT=15234708353566 s
2.71TiZ=22N=23L=1.241507448659E+22 mf=2.4147455444091E-20 MHzT=41412230879371 s
2.71TiZ=22N=24L=3.3747671375863E+22 mf=8.8833524144844E-21 MHzT=1.1257011467534E+14 s
2.71TiZ=22N=25L=9.1735681853816E+22 mf=3.2680027219695E-21 MHzT=3.0599729714954E+14 s
2.71TiZ=22N=26L=2.4936343700453E+23 mf=1.2022310151049E-21 MHzT=8.3178689239917E+14 s
2.71TiZ=22N=27L=6.778400994915E+23 mf=4.4227607399576E-22 MHzT=2.2610311947591E+15 s
2.71TiZ=22N=28L=1.8425604250486E+24 mf=1.6270427494506E-22 MHzT=6.1461200102927E+15 s
2.71TiZ=22N=29L=5.0085985212474E+24 mf=5.9855557742994E-23 MHzT=1.6706886339507E+16 s
2.71TiZ=22N=30L=1.3614782346354E+25 mf=2.2019629133498E-23 MHzT=4.5414025546813E+16 s
2.71TiZ=22N=31L=3.7008815450518E+25 mf=8.1005688604335E-24 MHzT=1.2344812040108E+17 s
2.71TiZ=22N=32L=1.0060039053194E+26 mf=2.9800327455471E-24 MHzT=3.3556678244367E+17 s
2.71TiZ=22N=33L=2.7346021351885E+26 mf=1.0962927811045E-24 MHzT=9.1216508695109E+17 s
2.71TiZ=22N=34L=7.4334192921483E+26 mf=4.0330357567299E-25 MHzT=2.4795217804139E+18 s
2.71TiZ=22N=35L=2.0206128585164E+27 mf=1.4836709404102E-25 MHzT=6.7400389989676E+18 s
2.71TiZ=22N=36L=5.4925952156557E+27 mf=5.4581203644043E-26 MHzT=1.8321325533999E+19 s
2.71TiZ=22N=37L=1.4930421765798E+28 mf=2.0079302695035E-26 MHzT=4.9802526272352E+19 s
2.71TiZ=22N=38L=4.0585094177198E+28 mf=7.3867626545618E-27 MHzT=1.3537730217749E+20 s
2.71TiZ=22N=39L=1.1032172400818E+29 mf=2.7174381174263E-27 MHzT=3.6799366049488E+20 s
2.71TiZ=22N=40L=2.998855376557E+29 mf=9.9968961605676E-28 MHzT=1.0003104803113E+21 s
2.71TiZ=22N=41L=8.1517340762716E+29 mf=3.6776525729985E-28 MHzT=2.7191258014475E+21 s
2.71TiZ=22N=42L=2.2158710609959E+30 mf=1.3529327733774E-28 MHzT=7.3913502553688E+21 s
2.71TiZ=22N=43L=6.0233620393135E+30 mf=4.9771615261261E-29 MHzT=2.0091773086945E+22 s
2.71TiZ=22N=44L=1.6373195577696E+31 mf=1.8309954008513E-29 MHzT=5.4615101683766E+22 s
2.71TiZ=22N=45L=4.4506960012657E+31 mf=6.7358556485265E-30 MHzT=1.4845923846642E+23 s
2.71TiZ=22N=46L=1.2098246064236E+32 mf=2.4779828117914E-30 MHzT=4.0355405019015E+23 s
2.71TiZ=22N=47L=3.2886442432639E+32 mf=9.1159893203427E-31 MHzT=1.0969736414329E+24 s
2.71TiZ=22N=48L=8.9394618867306E+32 mf=3.3535850568925E-31 MHzT=2.9818835158057E+24 s
2.71TiZ=22N=49L=2.4299976802902E+33 mf=1.2337149966505E-31 MHzT=8.1055997755961E+24 s
2.71TiZ=22N=50L=6.6054185375305E+33 mf=4.5385838353262E-32 MHzT=2.2033304578765E+25 s
2.71TiZ=22N=51L=1.7955389179936E+34 mf=1.6696516850496E-32 MHzT=5.9892731457359E+25 s
2.71TiZ=22N=52L=4.8807808130729E+34 mf=6.1423052884699E-33 MHzT=1.6280532357732E+26 s
2.71TiZ=22N=53L=1.3267337792868E+35 mf=2.2596278370267E-33 MHzT=4.4255075265662E+26 s
2.71TiZ=22N=54L=3.606436323438E+35 mf=8.3127062594081E-34 MHzT=1.2029776691174E+27 s
2.71TiZ=22N=55L=9.8033103234962E+35 mf=3.0580737333334E-34 MHzT=3.2700323380037E+27 s
2.71TiZ=22N=56L=2.6648160311105E+36 mf=1.1250024560798E-34 MHzT=8.8888694828689E+27 s
2.71TiZ=22N=57L=7.2437209935539E+36 mf=4.1386527485912E-35 MHzT=2.4162452390827E+28 s
2.71VZ=23N=17L=3.217270622107E+19 mf=9.3182232150452E-18 MHzT=107316596407.07 s
2.71VZ=23N=18L=8.7454482693085E+19 mf=3.4279827490616E-18 MHzT=291716753905.41 s
2.71VZ=23N=19L=2.377259311219E+20 mf=1.2610843780701E-18 MHzT=792968351198.14 s
2.71VZ=23N=20L=6.4620607872216E+20 mf=4.6392701627447E-19 MHzT=2155511459605 s
2.71VZ=23N=21L=1.7565702412302E+21 mf=1.7066921149139E-19 MHzT=5859287631679.6 s
2.71VZ=23N=22L=4.774852967148E+21 mf=6.2785694148623E-20 MHzT=15927195096909 s
2.71VZ=23N=23L=1.2979396054162E+22 mf=2.3097566076956E-20 MHzT=43294605010251 s
2.71VZ=23N=24L=3.5281656438402E+22 mf=8.4971197008112E-21 MHzT=1.1768693806968E+14 s
2.71VZ=23N=25L=9.5905485574444E+22 mf=3.1259156471013E-21 MHzT=3.1990626520179E+14 s
2.71VZ=23N=26L=2.6069813868655E+23 mf=1.1499601014047E-21 MHzT=8.6959538750822E+14 s
2.71VZ=23N=27L=7.0865101310475E+23 mf=4.2304667947421E-22 MHzT=2.3638053399754E+15 s
2.71VZ=23N=28L=1.9263131716417E+24 mf=1.5563017603441E-22 MHzT=6.4254891016696E+15 s
2.71VZ=23N=29L=5.2362620903951E+24 mf=5.7253142188951E-23 MHzT=1.746629026403E+16 s
2.71VZ=23N=30L=1.423363608937E+25 mf=2.106225395378E-23 MHzT=4.7478299435304E+16 s
2.71VZ=23N=31L=3.8691034334633E+25 mf=7.7483702143277E-24 MHzT=1.2905939860112E+17 s
2.71VZ=23N=32L=1.0517313555612E+26 mf=2.8504661044363E-24 MHzT=3.5081981800929E+17 s
2.71VZ=23N=33L=2.8589022322425E+26 mf=1.0486278775782E-24 MHzT=9.5362713635796E+17 s
2.71VZ=23N=34L=7.7713019872459E+26 mf=3.8576863760025E-25 MHzT=2.5922273158873E+18 s
2.71VZ=23N=35L=2.1124588975398E+27 mf=1.4191635082185E-25 MHzT=7.0464044080116E+18 s
2.71VZ=23N=36L=5.7422586345491E+27 mf=5.2208107833433E-26 MHzT=1.9154113058272E+19 s
2.71VZ=23N=37L=1.5609077300607E+28 mf=1.9206289534382E-26 MHzT=5.206627746655E+19 s
2.71VZ=23N=38L=4.2429871185252E+28 mf=7.0655990608852E-27 MHzT=1.4153081591283E+20 s
2.71VZ=23N=39L=1.1533634782673E+29 mf=2.5992886340599E-27 MHzT=3.8472064506282E+20 s
2.71VZ=23N=40L=3.1351669845823E+29 mf=9.5622485014124E-28 MHzT=1.0457791385073E+21 s
2.71VZ=23N=41L=8.5222674433748E+29 mf=3.5177546350421E-28 MHzT=2.842722428786E+21 s
2.71VZ=23N=42L=2.3165924728594E+30 mf=1.2941096093175E-28 MHzT=7.7273207215219E+21 s
2.71VZ=23N=43L=6.2971512229187E+30 mf=4.7607631989033E-29 MHzT=2.1005035499988E+22 s
2.71VZ=23N=44L=1.7117431740319E+31 mf=1.7513869051621E-29 MHzT=5.7097606305755E+22 s
2.71VZ=23N=45L=4.6530003649596E+31 mf=6.4429923594602E-30 MHzT=1.5520738566944E+23 s
2.71VZ=23N=46L=1.2648166339883E+32 mf=2.3702444286701E-30 MHzT=4.2189741610788E+23 s
2.71VZ=23N=47L=3.4381280725031E+32 mf=8.7196419585887E-31 MHzT=1.1468360796799E+24 s
2.71VZ=23N=48L=9.3458010634002E+32 mf=3.2077770109407E-31 MHzT=3.117423675615E+24 s
2.71VZ=23N=49L=2.5404521203034E+33 mf=1.1800752141875E-31 MHzT=8.4740361290323E+24 s
2.71VZ=23N=50L=6.905664834691E+33 mf=4.3412541033555E-32 MHzT=2.3034818423254E+25 s
2.71VZ=23N=51L=1.8771543233569E+34 mf=1.5970581335257E-32 MHzT=6.2615128341785E+25 s
2.71VZ=23N=52L=5.1026344863944E+34 mf=5.8752485367973E-33 MHzT=1.702055655581E+26 s
2.71VZ=23N=53L=1.3870398601634E+35 mf=2.1613831484603E-33 MHzT=4.6266669595919E+26 s
2.71VZ=23N=54L=3.7703652472307E+35 mf=7.9512842481295E-34 MHzT=1.257658472259E+27 s
2.71VZ=23N=55L=1.0248915338201E+36 mf=2.9251140057972E-34 MHzT=3.4186701715493E+27 s
2.71VZ=23N=56L=2.7859440325246E+36 mf=1.0760893058154E-34 MHzT=9.2929090048175E+27 s
2.71VZ=23N=57L=7.5729810387155E+36 mf=3.9587113247394E-35 MHzT=2.5260745681319E+28 s
2.71CrZ=24N=17L=3.3571519535029E+19 mf=8.9299639144183E-18 MHzT=111982535381.29 s
2.71CrZ=24N=18L=9.1256851505827E+19 mf=3.2851501345174E-18 MHzT=304400091031.73 s
2.71CrZ=24N=19L=2.4806184117068E+20 mf=1.2085391956505E-18 MHzT=827445236032.84 s
2.71CrZ=24N=20L=6.7430199518834E+20 mf=4.445967239297E-19 MHzT=2249229349153.1 s
2.71CrZ=24N=21L=1.8329428604141E+21 mf=1.6355799434591E-19 MHzT=6114039267839.6 s
2.71CrZ=24N=22L=4.9824552700675E+21 mf=6.0169623559097E-20 MHzT=16619681840253 s
2.71CrZ=24N=23L=1.3543717621735E+22 mf=2.2135167490417E-20 MHzT=45176979141132 s
2.71CrZ=24N=24L=3.6815641500942E+22 mf=8.1430730466107E-21 MHzT=1.2280376146401E+14 s
2.71CrZ=24N=25L=1.0007528929507E+23 mf=2.9956691618054E-21 MHzT=3.3381523325404E+14 s
2.71CrZ=24N=26L=2.7203284036858E+23 mf=1.1020450971795E-21 MHzT=9.0740388261728E+14 s
2.71CrZ=24N=27L=7.39461926718E+23 mf=4.0541973449612E-22 MHzT=2.4665794851917E+15 s
2.71CrZ=24N=28L=2.0100659182349E+24 mf=1.4914558536631E-22 MHzT=6.7048581930465E+15 s
2.71CrZ=24N=29L=5.4639256595427E+24 mf=5.4867594597744E-23 MHzT=1.8225694188553E+16 s
2.71CrZ=24N=30L=1.4852489832386E+25 mf=2.0184660039039E-23 MHzT=4.9542573323796E+16 s
2.71CrZ=24N=31L=4.0373253218747E+25 mf=7.4255214553974E-24 MHzT=1.3467067680117E+17 s
2.71CrZ=24N=32L=1.097458805803E+26 mf=2.7316966834181E-24 MHzT=3.6607285357491E+17 s
2.71CrZ=24N=33L=2.9832023292966E+26 mf=1.0049350493457E-24 MHzT=9.9508918576483E+17 s
2.71CrZ=24N=34L=8.1091846823436E+26 mf=3.6969494436691E-25 MHzT=2.7049328513606E+18 s
2.71CrZ=24N=35L=2.2043049365633E+27 mf=1.3600316953761E-25 MHzT=7.3527698170556E+18 s
2.71CrZ=24N=36L=5.9919220534426E+27 mf=5.0032770007039E-26 MHzT=1.9986900582544E+19 s
2.71CrZ=24N=37L=1.6287732835416E+28 mf=1.8406027470449E-26 MHzT=5.4330028660748E+19 s
2.71CrZ=24N=38L=4.4274648193307E+28 mf=6.771199100015E-27 MHzT=1.4768432964817E+20 s
2.71CrZ=24N=39L=1.2035097164528E+29 mf=2.4909849409741E-27 MHzT=4.0144762963077E+20 s
2.71CrZ=24N=40L=3.2714785926076E+29 mf=9.1638214805203E-28 MHzT=1.0912477967033E+21 s
2.71CrZ=24N=41L=8.8928008104781E+29 mf=3.3711815252487E-28 MHzT=2.9663190561245E+21 s
2.71CrZ=24N=42L=2.4173138847228E+30 mf=1.240188375596E-28 MHzT=8.0632911876751E+21 s
2.71CrZ=24N=43L=6.5709404065239E+30 mf=4.5623980656156E-29 MHzT=2.1918297913031E+22 s
2.71CrZ=24N=44L=1.7861667902941E+31 mf=1.6784124507803E-29 MHzT=5.9580110927744E+22 s
2.71CrZ=24N=45L=4.8553047286535E+31 mf=6.1745343444826E-30 MHzT=1.6195553287246E+23 s
2.71CrZ=24N=46L=1.319808661553E+32 mf=2.2714842441422E-30 MHzT=4.4024078202561E+23 s
2.71CrZ=24N=47L=3.5876119017424E+32 mf=8.3563235436475E-31 MHzT=1.1966985179268E+24 s
2.71CrZ=24N=48L=9.7521402400697E+32 mf=3.0741196354848E-31 MHzT=3.2529638354244E+24 s
2.71CrZ=24N=49L=2.6509065603166E+33 mf=1.1309054135963E-31 MHzT=8.8424724824685E+24 s
2.71CrZ=24N=50L=7.2059111318514E+33 mf=4.1603685157157E-32 MHzT=2.4036332267743E+25 s
2.71CrZ=24N=51L=1.9587697287203E+34 mf=1.5305140446288E-32 MHzT=6.533752522621E+25 s
2.71CrZ=24N=52L=5.3244881597159E+34 mf=5.6304465144307E-33 MHzT=1.7760580753889E+26 s
2.71CrZ=24N=53L=1.4473459410401E+35 mf=2.0713255172745E-33 MHzT=4.8278263926176E+26 s
2.71CrZ=24N=54L=3.9342941710233E+35 mf=7.6199807377908E-34 MHzT=1.3123392754007E+27 s
2.71CrZ=24N=55L=1.0694520352905E+36 mf=2.8032342555556E-34 MHzT=3.567308005095E+27 s
2.71CrZ=24N=56L=2.9070720339387E+36 mf=1.0312522514064E-34 MHzT=9.6969485267661E+27 s
2.71CrZ=24N=57L=7.902241083877E+36 mf=3.793765019542E-35 MHzT=2.6359038971811E+28 s
2.71MnZ=25N=17L=3.4970332848989E+19 mf=8.5727653578416E-18 MHzT=116648474355.51 s
2.71MnZ=25N=18L=9.505922031857E+19 mf=3.1537441291367E-18 MHzT=317083428158.06 s
2.71MnZ=25N=19L=2.5839775121945E+20 mf=1.1601976278245E-18 MHzT=861922120867.54 s
2.71MnZ=25N=20L=7.0239791165452E+20 mf=4.2681285497252E-19 MHzT=2342947238701.1 s
2.71MnZ=25N=21L=1.9093154795981E+21 mf=1.5701567457208E-19 MHzT=6368790903999.6 s
2.71MnZ=25N=22L=5.190057572987E+21 mf=5.7762838616733E-20 MHzT=17312168583597 s
2.71MnZ=25N=23L=1.4108039189307E+22 mf=2.12497607908E-20 MHzT=47059353272012 s
2.71MnZ=25N=24L=3.8349626563481E+22 mf=7.8173501247463E-21 MHzT=1.2792058485835E+14 s
2.71MnZ=25N=25L=1.042450930157E+23 mf=2.8758423953332E-21 MHzT=3.4772420130629E+14 s
2.71MnZ=25N=26L=2.833675420506E+23 mf=1.0579632932923E-21 MHzT=9.4521237772633E+14 s
2.71MnZ=25N=27L=7.7027284033125E+23 mf=3.8920294511627E-22 MHzT=2.569353630408E+15 s
2.71MnZ=25N=28L=2.093818664828E+24 mf=1.4317976195165E-22 MHzT=6.9842272844235E+15 s
2.71MnZ=25N=29L=5.6915892286903E+24 mf=5.2672890813835E-23 MHzT=1.8985098113076E+16 s
2.71MnZ=25N=30L=1.5471343575402E+25 mf=1.9377273637478E-23 MHzT=5.1606847212287E+16 s
2.71MnZ=25N=31L=4.2055472102862E+25 mf=7.1285005971815E-24 MHzT=1.4028195500122E+17 s
2.71MnZ=25N=32L=1.1431862560448E+26 mf=2.6224288160814E-24 MHzT=3.8132588914053E+17 s
2.71MnZ=25N=33L=3.1075024263506E+26 mf=9.6473764737192E-25 MHzT=1.0365512351717E+18 s
2.71MnZ=25N=34L=8.4470673774412E+26 mf=3.5490714659223E-25 MHzT=2.817638386834E+18 s
2.71MnZ=25N=35L=2.2961509755868E+27 mf=1.305630427561E-25 MHzT=7.6591352260995E+18 s
2.71MnZ=25N=36L=6.241585472336E+27 mf=4.8031459206758E-26 MHzT=2.0819688106817E+19 s
2.71MnZ=25N=37L=1.6966388370225E+28 mf=1.7669786371631E-26 MHzT=5.6593779854945E+19 s
2.71MnZ=25N=38L=4.6119425201361E+28 mf=6.5003511360144E-27 MHzT=1.5383784338351E+20 s
2.71MnZ=25N=39L=1.2536559546384E+29 mf=2.3913455433351E-27 MHzT=4.1817461419872E+20 s
2.71MnZ=25N=40L=3.4077902006329E+29 mf=8.7972686212994E-28 MHzT=1.1367164548993E+21 s
2.71MnZ=25N=41L=9.2633341775813E+29 mf=3.2363342642387E-28 MHzT=3.089915683463E+21 s
2.71MnZ=25N=42L=2.5180352965863E+30 mf=1.1905808405721E-28 MHzT=8.3992616538282E+21 s
2.71MnZ=25N=43L=6.844729590129E+30 mf=4.379902142991E-29 MHzT=2.2831560326074E+22 s
2.71MnZ=25N=44L=1.8605904065564E+31 mf=1.6112759527491E-29 MHzT=6.2062615549734E+22 s
2.71MnZ=25N=45L=5.0576090923474E+31 mf=5.9275529707033E-30 MHzT=1.6870368007548E+23 s
2.71MnZ=25N=46L=1.3748006891177E+32 mf=2.1806248743765E-30 MHzT=4.5858414794335E+23 s
2.71MnZ=25N=47L=3.7370957309817E+32 mf=8.0220706019016E-31 MHzT=1.2465609561738E+24 s
2.71MnZ=25N=48L=1.0158479416739E+33 mf=2.9511548500654E-31 MHzT=3.3885039952337E+24 s
2.71MnZ=25N=49L=2.7613610003298E+33 mf=1.0856691970525E-31 MHzT=9.2109088359046E+24 s
2.71MnZ=25N=50L=7.5061574290119E+33 mf=3.9939537750871E-32 MHzT=2.5037846112232E+25 s
2.71MnZ=25N=51L=2.0403851340836E+34 mf=1.4692934828436E-32 MHzT=6.8059922110635E+25 s
2.71MnZ=25N=52L=5.5463418330374E+34 mf=5.4052286538535E-33 MHzT=1.8500604951968E+26 s
2.71MnZ=25N=53L=1.5076520219168E+35 mf=1.9884724965835E-33 MHzT=5.0289858256434E+26 s
2.71MnZ=25N=54L=4.0982230948159E+35 mf=7.3151815082791E-34 MHzT=1.3670200785424E+27 s
2.71MnZ=25N=55L=1.1140125367609E+36 mf=2.6911048853334E-34 MHzT=3.7159458386406E+27 s
2.71MnZ=25N=56L=3.0282000353528E+36 mf=9.9000216135019E-35 MHzT=1.0100988048715E+28 s
2.71MnZ=25N=57L=8.2315011290386E+36 mf=3.6420144187603E-35 MHzT=2.7457332262303E+28 s
2.71FeZ=26N=17L=3.6369146162948E+19 mf=8.2430436133092E-18 MHzT=121314413329.73 s
2.71FeZ=26N=18L=9.8861589131313E+19 mf=3.032446278016E-18 MHzT=329766765284.38 s
2.71FeZ=26N=19L=2.6873366126823E+20 mf=1.115574642139E-18 MHzT=896399005702.25 s
2.71FeZ=26N=20L=7.304938281207E+20 mf=4.1039697593511E-19 MHzT=2436665128249.2 s
2.71FeZ=26N=21L=1.985688098782E+21 mf=1.5097661016546E-19 MHzT=6623542540159.5 s
2.71FeZ=26N=22L=5.3976598759065E+21 mf=5.5541190977628E-20 MHzT=18004655326941 s
2.71FeZ=26N=23L=1.4672360756879E+22 mf=2.0432462298846E-20 MHzT=48941727402893 s
2.71FeZ=26N=24L=3.988361162602E+22 mf=7.516682812256E-21 MHzT=1.3303740825268E+14 s
2.71FeZ=26N=25L=1.0841489673633E+23 mf=2.7652330724357E-21 MHzT=3.6163316935854E+14 s
2.71FeZ=26N=26L=2.9470224373262E+23 mf=1.0172723973964E-21 MHzT=9.8302087283538E+14 s
2.71FeZ=26N=27L=8.010837539445E+23 mf=3.7423360107334E-22 MHzT=2.6721277756244E+15 s
2.71FeZ=26N=28L=2.1775714114211E+24 mf=1.3767284803044E-22 MHzT=7.2635963758004E+15 s
2.71FeZ=26N=29L=5.9192527978379E+24 mf=5.0647010397918E-23 MHzT=1.9744502037599E+16 s
2.71FeZ=26N=30L=1.6090197318418E+25 mf=1.863199388219E-23 MHzT=5.3671121100779E+16 s
2.71FeZ=26N=31L=4.3737690986976E+25 mf=6.8543274972899E-24 MHzT=1.4589323320127E+17 s
2.71FeZ=26N=32L=1.1889137062865E+26 mf=2.5215661693091E-24 MHzT=3.9657892470615E+17 s
2.71FeZ=26N=33L=3.2318025234046E+26 mf=9.2763235324223E-25 MHzT=1.0780132845786E+18 s
2.71FeZ=26N=34L=8.7849500725389E+26 mf=3.412568717233E-25 MHzT=2.9303439223074E+18 s
2.71FeZ=26N=35L=2.3879970146102E+27 mf=1.2554138726548E-25 MHzT=7.9655006351435E+18 s
2.71FeZ=26N=36L=6.4912488912295E+27 mf=4.6184095391113E-26 MHzT=2.165247563109E+19 s
2.71FeZ=26N=37L=1.7645043905034E+28 mf=1.6990179203491E-26 MHzT=5.8857531049143E+19 s
2.71FeZ=26N=38L=4.7964202209416E+28 mf=6.2503376307831E-27 MHzT=1.5999135711885E+20 s
2.71FeZ=26N=39L=1.3038021928239E+29 mf=2.2993707147453E-27 MHzT=4.3490159876667E+20 s
2.71FeZ=26N=40L=3.5441018086583E+29 mf=8.4589121358649E-28 MHzT=1.1821851130952E+21 s
2.71FeZ=26N=41L=9.6338675446846E+29 mf=3.1118598694603E-28 MHzT=3.2135123108016E+21 s
2.71FeZ=26N=42L=2.6187567084498E+30 mf=1.1447892697809E-28 MHzT=8.7352321199813E+21 s
2.71FeZ=26N=43L=7.1185187737342E+30 mf=4.2114443682606E-29 MHzT=2.3744822739117E+22 s
2.71FeZ=26N=44L=1.9350140228186E+31 mf=1.5493038007203E-29 MHzT=6.4545120171723E+22 s
2.71FeZ=26N=45L=5.2599134560413E+31 mf=5.6995701641378E-30 MHzT=1.754518272785E+23 s
2.71FeZ=26N=46L=1.4297927166824E+32 mf=2.0967546869004E-30 MHzT=4.7692751386108E+23 s
2.71FeZ=26N=47L=3.8865795602209E+32 mf=7.7135294249054E-31 MHzT=1.2964233944207E+24 s
2.71FeZ=26N=48L=1.0564818593409E+33 mf=2.8376488942937E-31 MHzT=3.5240441550431E+24 s
2.71FeZ=26N=49L=2.871815440343E+33 mf=1.0439126894735E-31 MHzT=9.5793451893408E+24 s
2.71FeZ=26N=50L=7.8064037261724E+33 mf=3.840340168353E-32 MHzT=2.6039359956722E+25 s
2.71FeZ=26N=51L=2.1220005394469E+34 mf=1.4127821950419E-32 MHzT=7.0782318995061E+25 s
2.71FeZ=26N=52L=5.7681955063589E+34 mf=5.1973352440899E-33 MHzT=1.9240629150047E+26 s
2.71FeZ=26N=53L=1.5679581027935E+35 mf=1.9119927851764E-33 MHzT=5.2301452586691E+26 s
2.71FeZ=26N=54L=4.2621520186086E+35 mf=7.0338283733453E-34 MHzT=1.4217008816841E+27 s
2.71FeZ=26N=55L=1.1585730382314E+36 mf=2.5876008512821E-34 MHzT=3.8645836721862E+27 s
2.71FeZ=26N=56L=3.1493280367669E+36 mf=9.5192515514441E-35 MHzT=1.0505027570663E+28 s
2.71FeZ=26N=57L=8.5607611742001E+36 mf=3.5019369411157E-35 MHzT=2.8555625552795E+28 s
2.71CoZ=27N=17L=3.7767959476908E+19 mf=7.9377457017052E-18 MHzT=125980352303.95 s
2.71CoZ=27N=18L=1.0266395794406E+20 mf=2.9201334529043E-18 MHzT=342450102410.7 s
2.71CoZ=27N=19L=2.7906957131701E+20 mf=1.0742570628005E-18 MHzT=930875890536.95 s
2.71CoZ=27N=20L=7.5858974458688E+20 mf=3.9519708793751E-19 MHzT=2530383017797.2 s
2.71CoZ=27N=21L=2.0620607179659E+21 mf=1.4538488386303E-19 MHzT=6878294176319.5 s
2.71CoZ=27N=22L=5.605262178826E+21 mf=5.3484109830308E-20 MHzT=18697142070285 s
2.71CoZ=27N=23L=1.5236682324451E+22 mf=1.9675704435926E-20 MHzT=50824101533773 s
2.71CoZ=27N=24L=4.1417596688559E+22 mf=7.2382871525428E-21 MHzT=1.3815423164701E+14 s
2.71CoZ=27N=25L=1.1258470045696E+23 mf=2.6628170327159E-21 MHzT=3.755421374108E+14 s
2.71CoZ=27N=26L=3.0603694541465E+23 mf=9.7959564193732E-22 MHzT=1.0208293679444E+15 s
2.71CoZ=27N=27L=8.3189466755775E+23 mf=3.6037309732988E-22 MHzT=2.7749019208407E+15 s
2.71CoZ=27N=28L=2.2613241580142E+24 mf=1.3257385365894E-22 MHzT=7.5429654671774E+15 s
2.71CoZ=27N=29L=6.1469163669855E+24 mf=4.8771195197995E-23 MHzT=2.0503905962122E+16 s
2.71CoZ=27N=30L=1.6709051061434E+25 mf=1.7941920034702E-23 MHzT=5.573539498927E+16 s
2.71CoZ=27N=31L=4.5419909871091E+25 mf=6.6004635159088E-24 MHzT=1.5150451140132E+17 s
2.71CoZ=27N=32L=1.2346411565283E+26 mf=2.428174829705E-24 MHzT=4.1183196027178E+17 s
2.71CoZ=27N=33L=3.3561026204586E+26 mf=8.9327559941844E-25 MHzT=1.1194753339854E+18 s
2.71CoZ=27N=34L=9.1228327676365E+26 mf=3.2861772832614E-25 MHzT=3.0430494577807E+18 s
2.71CoZ=27N=35L=2.4798430536337E+27 mf=1.2089170625565E-25 MHzT=8.2718660441875E+18 s
2.71CoZ=27N=36L=6.7409123101229E+27 mf=4.4473573339591E-26 MHzT=2.2485263155362E+19 s
2.71CoZ=27N=37L=1.8323699439843E+28 mf=1.6360913307066E-26 MHzT=6.1121282243341E+19 s
2.71CoZ=27N=38L=4.980897921747E+28 mf=6.0188436444578E-27 MHzT=1.6614487085419E+20 s
2.71CoZ=27N=39L=1.3539484310094E+29 mf=2.2142088364214E-27 MHzT=4.5162858333462E+20 s
2.71CoZ=27N=40L=3.6804134166836E+29 mf=8.1456190937958E-28 MHzT=1.2276537712912E+21 s
2.71CoZ=27N=41L=1.0004400911788E+30 mf=2.996605800221E-28 MHzT=3.3371089381401E+21 s
2.71CoZ=27N=42L=2.7194781203132E+30 mf=1.1023896671964E-28 MHzT=9.0712025861345E+21 s
2.71CoZ=27N=43L=7.3923079573393E+30 mf=4.0554649472139E-29 MHzT=2.465808515216E+22 s
2.71CoZ=27N=44L=2.0094376390809E+31 mf=1.4919221784714E-29 MHzT=6.7027624793712E+22 s
2.71CoZ=27N=45L=5.4622178197352E+31 mf=5.4884749728735E-30 MHzT=1.8219997448152E+23 s
2.71CoZ=27N=46L=1.4847847442471E+32 mf=2.0190971059041E-30 MHzT=4.9527087977881E+23 s
2.71CoZ=27N=47L=4.0360633894602E+32 mf=7.4278431499089E-31 MHzT=1.3462858326677E+24 s
2.71CoZ=27N=48L=1.0971157770078E+33 mf=2.7325507870976E-31 MHzT=3.6595843148524E+24 s
2.71CoZ=27N=49L=2.9822698803562E+33 mf=1.0052492565301E-31 MHzT=9.947781542777E+24 s
2.71CoZ=27N=50L=8.1066500233329E+33 mf=3.6981053473028E-32 MHzT=2.7040873801211E+25 s
2.71CoZ=27N=51L=2.2036159448103E+34 mf=1.3604569285589E-32 MHzT=7.3504715879486E+25 s
2.71CoZ=27N=52L=5.9900491796804E+34 mf=5.0048413461606E-33 MHzT=1.9980653348125E+26 s
2.71CoZ=27N=53L=1.6282641836701E+35 mf=1.8411782375773E-33 MHzT=5.4313046916948E+26 s
2.71CoZ=27N=54L=4.4260809424012E+35 mf=6.7733162113696E-34 MHzT=1.4763816848258E+27 s
2.71CoZ=27N=55L=1.2031335397018E+36 mf=2.4917637827161E-34 MHzT=4.0132215057318E+27 s
2.71CoZ=27N=56L=3.270456038181E+36 mf=9.1666866791684E-35 MHzT=1.0909067092612E+28 s
2.71CoZ=27N=57L=8.8900212193617E+36 mf=3.3722355729262E-35 MHzT=2.9653918843287E+28 s
2.71NiZ=28N=17L=3.9166772790867E+19 mf=7.6542547837872E-18 MHzT=130646291278.17 s
2.71NiZ=28N=18L=1.064663267568E+20 mf=2.8158429724435E-18 MHzT=355133439537.02 s
2.71NiZ=28N=19L=2.8940548136579E+20 mf=1.035890739129E-18 MHzT=965352775371.65 s
2.71NiZ=28N=20L=7.8668566105307E+20 mf=3.8108290622546E-19 MHzT=2624100907345.3 s
2.71NiZ=28N=21L=2.1384333371498E+21 mf=1.4019256658221E-19 MHzT=7133045812479.5 s
2.71NiZ=28N=22L=5.8128644817454E+21 mf=5.1573963050654E-20 MHzT=19389628813629 s
2.71NiZ=28N=23L=1.5801003892024E+22 mf=1.8973000706071E-20 MHzT=52706475664653 s
2.71NiZ=28N=24L=4.2951581751099E+22 mf=6.9797768970949E-21 MHzT=1.4327105504135E+14 s
2.71NiZ=28N=25L=1.1675450417758E+23 mf=2.5677164244046E-21 MHzT=3.8945110546305E+14 s
2.71NiZ=28N=26L=3.1737164709667E+23 mf=9.446100832967E-22 MHzT=1.0586378630535E+15 s
2.71NiZ=28N=27L=8.62705581171E+23 mf=3.475026295681E-22 MHzT=2.877676066057E+15 s
2.71NiZ=28N=28L=2.3450769046073E+24 mf=1.2783907317112E-22 MHzT=7.8223345585543E+15 s
2.71NiZ=28N=29L=6.3745799361331E+24 mf=4.7029366798067E-23 MHzT=2.1263309886645E+16 s
2.71NiZ=28N=30L=1.732790480445E+25 mf=1.730113717632E-23 MHzT=5.7799668877762E+16 s
2.71NiZ=28N=31L=4.7102128755205E+25 mf=6.3647326760549E-24 MHzT=1.5711578960137E+17 s
2.71NiZ=28N=32L=1.2803686067701E+26 mf=2.3414543000727E-24 MHzT=4.270849958374E+17 s
2.71NiZ=28N=33L=3.4804027175127E+26 mf=8.6137289943921E-25 MHzT=1.1609373833923E+18 s
2.71NiZ=28N=34L=9.4607154627342E+26 mf=3.1688138088592E-25 MHzT=3.1557549932541E+18 s
2.71NiZ=28N=35L=2.5716890926572E+27 mf=1.1657414531795E-25 MHzT=8.5782314532315E+18 s
2.71NiZ=28N=36L=6.9905757290163E+27 mf=4.2885231434605E-26 MHzT=2.3318050679635E+19 s
2.71NiZ=28N=37L=1.9002354974652E+28 mf=1.5776594974671E-26 MHzT=6.3385033437539E+19 s
2.71NiZ=28N=38L=5.1653756225525E+28 mf=5.80388494287E-27 MHzT=1.7229838458953E+20 s
2.71NiZ=28N=39L=1.404094669195E+29 mf=2.1351299494064E-27 MHzT=4.6835556790257E+20 s
2.71NiZ=28N=40L=3.8167250247089E+29 mf=7.8547041261602E-28 MHzT=1.2731224294872E+21 s
2.71NiZ=28N=41L=1.0374934278891E+30 mf=2.8895841644988E-28 MHzT=3.4607055654786E+21 s
2.71NiZ=28N=42L=2.8201995321767E+30 mf=1.0630186076537E-28 MHzT=9.4071730522876E+21 s
2.71NiZ=28N=43L=7.6660971409445E+30 mf=3.9106269133848E-29 MHzT=2.5571347565203E+22 s
2.71NiZ=28N=44L=2.0838612553431E+31 mf=1.438639243526E-29 MHzT=6.9510129415702E+22 s
2.71NiZ=28N=45L=5.6645221834291E+31 mf=5.2924580095566E-30 MHzT=1.8894812168454E+23 s
2.71NiZ=28N=46L=1.5397767718118E+32 mf=1.946986494979E-30 MHzT=5.1361424569655E+23 s
2.71NiZ=28N=47L=4.1855472186995E+32 mf=7.1625630374122E-31 MHzT=1.3961482709146E+24 s
2.71NiZ=28N=48L=1.1377496946748E+33 mf=2.6349596875584E-31 MHzT=3.7951244746617E+24 s
2.71NiZ=28N=49L=3.0927243203693E+33 mf=9.6934749736827E-32 MHzT=1.0316217896213E+25 s
2.71NiZ=28N=50L=8.4068963204933E+33 mf=3.5660301563277E-32 MHzT=2.80423876457E+25 s
2.71NiZ=28N=51L=2.2852313501736E+34 mf=1.3118691811104E-32 MHzT=7.6227112763912E+25 s
2.71NiZ=28N=52L=6.2119028530019E+34 mf=4.8260970123692E-33 MHzT=2.0720677546204E+26 s
2.71NiZ=28N=53L=1.6885702645468E+35 mf=1.7754218719495E-33 MHzT=5.6324641247206E+26 s
2.71NiZ=28N=54L=4.5900098661938E+35 mf=6.5314120609635E-34 MHzT=1.5310624879675E+27 s
2.71NiZ=28N=55L=1.2476940411722E+36 mf=2.4027722190477E-34 MHzT=4.1618593392775E+27 s
2.71NiZ=28N=56L=3.3915840395951E+36 mf=8.8393050120553E-35 MHzT=1.131310661456E+28 s
2.71NiZ=28N=57L=9.2192812645232E+36 mf=3.2517985881788E-35 MHzT=3.075221213378E+28 s
2.71CuZ=29N=17L=4.0565586104827E+19 mf=7.3903149636566E-18 MHzT=135312230252.39 s
2.71CuZ=29N=18L=1.1026869556954E+20 mf=2.7187449389109E-18 MHzT=367816776663.35 s
2.71CuZ=29N=19L=2.9974139141457E+20 mf=1.0001703688142E-18 MHzT=999829660206.35 s
2.71CuZ=29N=20L=8.1478157751925E+20 mf=3.6794211635562E-19 MHzT=2717818796893.3 s
2.71CuZ=29N=21L=2.2148059563338E+21 mf=1.3535834014834E-19 MHzT=7387797448639.5 s
2.71CuZ=29N=22L=6.0204667846649E+21 mf=4.9795550531666E-20 MHzT=20082115556973 s
2.71CuZ=29N=23L=1.6365325459596E+22 mf=1.8318759302414E-20 MHzT=54588849795534 s
2.71CuZ=29N=24L=4.4485566813638E+22 mf=6.7390949351261E-21 MHzT=1.4838787843568E+14 s
2.71CuZ=29N=25L=1.2092430789821E+23 mf=2.4791744787355E-21 MHzT=4.033600735153E+14 s
2.71CuZ=29N=26L=3.287063487787E+23 mf=9.1203732180371E-22 MHzT=1.0964463581625E+15 s
2.71CuZ=29N=27L=8.9351649478425E+23 mf=3.3551978027265E-22 MHzT=2.9804502112733E+15 s
2.71CuZ=29N=28L=2.4288296512005E+24 mf=1.2343082926867E-22 MHzT=8.1017036499312E+15 s
2.71CuZ=29N=29L=6.6022435052807E+24 mf=4.5407664494685E-23 MHzT=2.2022713811168E+16 s
2.71CuZ=29N=30L=1.7946758547466E+25 mf=1.6704546239205E-23 MHzT=5.9863942766253E+16 s
2.71CuZ=29N=31L=4.878434763932E+25 mf=6.1452591355013E-24 MHzT=1.6272706780142E+17 s
2.71CuZ=29N=32L=1.3260960570119E+26 mf=2.2607144966219E-24 MHzT=4.4233803140302E+17 s
2.71CuZ=29N=33L=3.6047028145667E+26 mf=8.3167038566545E-25 MHzT=1.2023994327992E+18 s
2.71CuZ=29N=34L=9.7985981578318E+26 mf=3.0595443671744E-25 MHzT=3.2684605287274E+18 s
2.71CuZ=29N=35L=2.6635351316806E+27 mf=1.1255434720354E-25 MHzT=8.8845968622755E+18 s
2.71CuZ=29N=36L=7.2402391479098E+27 mf=4.1406430350653E-26 MHzT=2.4150838203908E+19 s
2.71CuZ=29N=37L=1.9681010509461E+28 mf=1.5232574458303E-26 MHzT=6.5648784631737E+19 s
2.71CuZ=29N=38L=5.3498533233579E+28 mf=5.6037509793228E-27 MHzT=1.7845189832487E+20 s
2.71CuZ=29N=39L=1.4542409073805E+29 mf=2.0615047787372E-27 MHzT=4.8508255247052E+20 s
2.71CuZ=29N=40L=3.9530366327342E+29 mf=7.5838522597409E-28 MHzT=1.3185910876831E+21 s
2.71CuZ=29N=41L=1.0745467645994E+30 mf=2.7899433312403E-28 MHzT=3.5843021928171E+21 s
2.71CuZ=29N=42L=2.9209209440401E+30 mf=1.0263627935967E-28 MHzT=9.7431435184407E+21 s
2.71CuZ=29N=43L=7.9398863245497E+30 mf=3.775777709475E-29 MHzT=2.6484609978246E+22 s
2.71CuZ=29N=44L=2.1582848716054E+31 mf=1.3890309937493E-29 MHzT=7.1992634037691E+22 s
2.71CuZ=29N=45L=5.866826547123E+31 mf=5.1099594575029E-30 MHzT=1.9569626888756E+23 s
2.71CuZ=29N=46L=1.5947687993766E+32 mf=1.8798490296349E-30 MHzT=5.3195761161428E+23 s
2.71CuZ=29N=47L=4.3350310479387E+32 mf=6.9155781050876E-31 MHzT=1.4460107091616E+24 s
2.71CuZ=29N=48L=1.1783836123418E+33 mf=2.5440990086771E-31 MHzT=3.9306646344711E+24 s
2.71CuZ=29N=49L=3.2031787603825E+33 mf=9.3592172159695E-32 MHzT=1.0684654249649E+25 s
2.71CuZ=29N=50L=8.7071426176538E+33 mf=3.443063599213E-32 MHzT=2.904390149019E+25 s
2.71CuZ=29N=51L=2.366846755537E+34 mf=1.2666323127962E-32 MHzT=7.8949509648337E+25 s
2.71CuZ=29N=52L=6.4337565263234E+34 mf=4.6596798740116E-33 MHzT=2.1460701744283E+26 s
2.71CuZ=29N=53L=1.7488763454235E+35 mf=1.7142004280892E-33 MHzT=5.8336235577463E+26 s
2.71CuZ=29N=54L=4.7539387899865E+35 mf=6.3061909554131E-34 MHzT=1.5857432911092E+27 s
2.71CuZ=29N=55L=1.2922545426427E+36 mf=2.3199180045978E-34 MHzT=4.3104971728231E+27 s
2.71CuZ=29N=56L=3.5127120410093E+36 mf=8.5345013909499E-35 MHzT=1.1717146136509E+28 s
2.71CuZ=29N=57L=9.5485413096847E+36 mf=3.1396676023796E-35 MHzT=3.1850505424272E+28 s
2.71ZnZ=30N=17L=4.1964399418786E+19 mf=7.1439711315347E-18 MHzT=139978169226.61 s
2.71ZnZ=30N=18L=1.1407106438228E+20 mf=2.6281201076139E-18 MHzT=380500113789.67 s
2.71ZnZ=30N=19L=3.1007730146334E+20 mf=9.6683135652043E-19 MHzT=1034306545041.1 s
2.71ZnZ=30N=20L=8.4287749398543E+20 mf=3.5567737914376E-19 MHzT=2811536686441.4 s
2.71ZnZ=30N=21L=2.2911785755177E+21 mf=1.3084639547673E-19 MHzT=7642549084799.5 s
2.71ZnZ=30N=22L=6.2280690875844E+21 mf=4.8135698847277E-20 MHzT=20774602300317 s
2.71ZnZ=30N=23L=1.6929647027168E+22 mf=1.7708133992333E-20 MHzT=56471223926414 s
2.71ZnZ=30N=24L=4.6019551876177E+22 mf=6.5144584372886E-21 MHzT=1.5350470183001E+14 s
2.71ZnZ=30N=25L=1.2509411161884E+23 mf=2.3965353294443E-21 MHzT=4.1726904156755E+14 s
2.71ZnZ=30N=26L=3.4004105046072E+23 mf=8.8163607774359E-22 MHzT=1.1342548532716E+15 s
2.71ZnZ=30N=27L=9.243274083975E+23 mf=3.2433578759689E-22 MHzT=3.0832243564897E+15 s
2.71ZnZ=30N=28L=2.5125823977936E+24 mf=1.1931646829304E-22 MHzT=8.3810727413082E+15 s
2.71ZnZ=30N=29L=6.8299070744283E+24 mf=4.3894075678195E-23 MHzT=2.2782117735691E+16 s
2.71ZnZ=30N=30L=1.8565612290482E+25 mf=1.6147728031232E-23 MHzT=6.1928216654745E+16 s
2.71ZnZ=30N=31L=5.0466566523434E+25 mf=5.9404171643179E-24 MHzT=1.6833834600147E+17 s
2.71ZnZ=30N=32L=1.3718235072537E+26 mf=2.1853573467345E-24 MHzT=4.5759106696864E+17 s
2.71ZnZ=30N=33L=3.7290029116207E+26 mf=8.039480394766E-25 MHzT=1.243861482206E+18 s
2.71ZnZ=30N=34L=1.0136480852929E+27 mf=2.9575595549353E-25 MHzT=3.3811660642008E+18 s
2.71ZnZ=30N=35L=2.7553811707041E+27 mf=1.0880253563008E-25 MHzT=9.1909622713194E+18 s
2.71ZnZ=30N=36L=7.4899025668032E+27 mf=4.0026216005632E-26 MHzT=2.498362572818E+19 s
2.71ZnZ=30N=37L=2.035966604427E+28 mf=1.4724821976359E-26 MHzT=6.7912535825934E+19 s
2.71ZnZ=30N=38L=5.5343310241634E+28 mf=5.416959280012E-27 MHzT=1.8460541206021E+20 s
2.71ZnZ=30N=39L=1.504387145566E+29 mf=1.9927879527793E-27 MHzT=5.0180953703847E+20 s
2.71ZnZ=30N=40L=4.0893482407595E+29 mf=7.3310571844162E-28 MHzT=1.3640597458791E+21 s
2.71ZnZ=30N=41L=1.1116001013098E+30 mf=2.6969452201989E-28 MHzT=3.7078988201556E+21 s
2.71ZnZ=30N=42L=3.0216423559036E+30 mf=9.9215070047677E-29 MHzT=1.0079113984594E+22 s
2.71ZnZ=30N=43L=8.2136755081548E+30 mf=3.6499184524925E-29 MHzT=2.7397872391289E+22 s
2.71ZnZ=30N=44L=2.2327084878676E+31 mf=1.3427299606243E-29 MHzT=7.447513865968E+22 s
2.71ZnZ=30N=45L=6.0691309108169E+31 mf=4.9396274755861E-30 MHzT=2.0244441609058E+23 s
2.71ZnZ=30N=46L=1.6497608269413E+32 mf=1.8171873953137E-30 MHzT=5.5030097753202E+23 s
2.71ZnZ=30N=47L=4.484514877178E+32 mf=6.685058834918E-31 MHzT=1.4958731474085E+24 s
2.71ZnZ=30N=48L=1.2190175300087E+33 mf=2.4592957083879E-31 MHzT=4.0662047942804E+24 s
2.71ZnZ=30N=49L=3.3136332003957E+33 mf=9.0472433087705E-32 MHzT=1.1053090603086E+25 s
2.71ZnZ=30N=50L=9.0073889148143E+33 mf=3.3282948125726E-32 MHzT=3.0045415334679E+25 s
2.71ZnZ=30N=51L=2.4484621609003E+34 mf=1.224411235703E-32 MHzT=8.1671906532763E+25 s
2.71ZnZ=30N=52L=6.6556101996449E+34 mf=4.5043572115446E-33 MHzT=2.2200725942361E+26 s
2.71ZnZ=30N=53L=1.8091824263001E+35 mf=1.6570604138196E-33 MHzT=6.034782990772E+26 s
2.71ZnZ=30N=54L=4.9178677137791E+35 mf=6.0959845902326E-34 MHzT=1.6404240942509E+27 s
2.71ZnZ=30N=55L=1.3368150441131E+36 mf=2.2425874044445E-34 MHzT=4.4591350063687E+27 s
2.71ZnZ=30N=56L=3.6338400424234E+36 mf=8.2500180112516E-35 MHzT=1.2121185658458E+28 s
2.71ZnZ=30N=57L=9.8778013548463E+36 mf=3.0350120156336E-35 MHzT=3.2948798714764E+28 s
2.71GaZ=31N=17L=4.3363212732746E+19 mf=6.9135204498723E-18 MHzT=144644108200.83 s
2.71GaZ=31N=18L=1.1787343319503E+20 mf=2.5433420396263E-18 MHzT=393183450915.99 s
2.71GaZ=31N=19L=3.2041321151212E+20 mf=9.3564324824558E-19 MHzT=1068783429875.8 s
2.71GaZ=31N=20L=8.7097341045161E+20 mf=3.4420391530042E-19 MHzT=2905254575989.4 s
2.71GaZ=31N=21L=2.3675511947016E+21 mf=1.2662554400974E-19 MHzT=7897300720959.5 s
2.71GaZ=31N=22L=6.4356713905039E+21 mf=4.6582934368333E-20 MHzT=21467089043661 s
2.71GaZ=31N=23L=1.749396859474E+22 mf=1.7136903863548E-20 MHzT=58353598057295 s
2.71GaZ=31N=24L=4.7553536938716E+22 mf=6.3043146167309E-21 MHzT=1.5862152522435E+14 s
2.71GaZ=31N=25L=1.2926391533947E+23 mf=2.3192277381719E-21 MHzT=4.311780096198E+14 s
2.71GaZ=31N=26L=3.5137575214275E+23 mf=8.5319620426799E-22 MHzT=1.1720633483806E+15 s
2.71GaZ=31N=27L=9.5513832201075E+23 mf=3.138733428357E-22 MHzT=3.185998501706E+15 s
2.71GaZ=31N=28L=2.5963351443867E+24 mf=1.1546754996101E-22 MHzT=8.6604418326851E+15 s
2.71GaZ=31N=29L=7.0575706435759E+24 mf=4.2478137753092E-23 MHzT=2.3541521660214E+16 s
2.71GaZ=31N=30L=1.9184466033499E+25 mf=1.5626833578611E-23 MHzT=6.3992490543236E+16 s
2.71GaZ=31N=31L=5.2148785407549E+25 mf=5.7487908041786E-24 MHzT=1.7394962420152E+17 s
2.71GaZ=31N=32L=1.4175509574955E+26 mf=2.1148619484528E-24 MHzT=4.7284410253426E+17 s
2.71GaZ=31N=33L=3.8533030086747E+26 mf=7.7801423175155E-25 MHzT=1.2853235316129E+18 s
2.71GaZ=31N=34L=1.0474363548027E+27 mf=2.8621544080019E-25 MHzT=3.4938715996742E+18 s
2.71GaZ=31N=35L=2.8472272097276E+27 mf=1.0529277641621E-25 MHzT=9.4973276803634E+18 s
2.71GaZ=31N=36L=7.7395659856967E+27 mf=3.8735047747385E-26 MHzT=2.5816413252453E+19 s
2.71GaZ=31N=37L=2.1038321579079E+28 mf=1.4249827719057E-26 MHzT=7.0176287020132E+19 s
2.71GaZ=31N=38L=5.7188087249688E+28 mf=5.2422186580761E-27 MHzT=1.9075892579555E+20 s
2.71GaZ=31N=39L=1.5545333837516E+29 mf=1.9285044704316E-27 MHzT=5.1853652160642E+20 s
2.71GaZ=31N=40L=4.2256598487849E+29 mf=7.0945714687899E-28 MHzT=1.4095284040751E+21 s
2.71GaZ=31N=41L=1.1486534380201E+30 mf=2.6099469872893E-28 MHzT=3.8314954474942E+21 s
2.71GaZ=31N=42L=3.122363767767E+30 mf=9.6014583917107E-29 MHzT=1.0415084450747E+22 s
2.71GaZ=31N=43L=8.48746469176E+30 mf=3.5321791475734E-29 MHzT=2.8311134804332E+22 s
2.71GaZ=31N=44L=2.3071321041299E+31 mf=1.2994160909267E-29 MHzT=7.695764328167E+22 s
2.71GaZ=31N=45L=6.2714352745108E+31 mf=4.780284653793E-30 MHzT=2.091925632936E+23 s
2.71GaZ=31N=46L=1.704752854506E+32 mf=1.7585684470778E-30 MHzT=5.6864434344975E+23 s
2.71GaZ=31N=47L=4.6339987064173E+32 mf=6.4694117757271E-31 MHzT=1.5457355856555E+24 s
2.71GaZ=31N=48L=1.2596514476757E+33 mf=2.3799635887624E-31 MHzT=4.2017449540898E+24 s
2.71GaZ=31N=49L=3.4240876404089E+33 mf=8.7553967504231E-32 MHzT=1.1421526956522E+25 s
2.71GaZ=31N=50L=9.3076352119748E+33 mf=3.2209304637799E-32 MHzT=3.1046929179168E+25 s
2.71GaZ=31N=51L=2.5300775662637E+34 mf=1.1849140990674E-32 MHzT=8.4394303417188E+25 s
2.71GaZ=31N=52L=6.8774638729664E+34 mf=4.3590553660109E-33 MHzT=2.294075014044E+26 s
2.71GaZ=31N=53L=1.8694885071768E+35 mf=1.6036068520835E-33 MHzT=6.2359424237978E+26 s
2.71GaZ=31N=54L=5.0817966375717E+35 mf=5.8993399260316E-34 MHzT=1.6951048973926E+27 s
2.71GaZ=31N=55L=1.3813755455836E+36 mf=2.1702458752689E-34 MHzT=4.6077728399143E+27 s
2.71GaZ=31N=56L=3.7549680438375E+36 mf=7.9838883979854E-35 MHzT=1.2525225180406E+28 s
2.71GaZ=31N=57L=1.0207061400008E+37 mf=2.937108402226E-35 MHzT=3.4047092005256E+28 s
2.71GeZ=32N=17L=4.4762026046705E+19 mf=6.6974729358138E-18 MHzT=149310047175.05 s
2.71GeZ=32N=18L=1.2167580200777E+20 mf=2.463862600888E-18 MHzT=405866788042.31 s
2.71GeZ=32N=19L=3.307491215609E+20 mf=9.064043967379E-19 MHzT=1103260314710.5 s
2.71GeZ=32N=20L=8.9906932691779E+20 mf=3.3344754294728E-19 MHzT=2998972465537.4 s
2.71GeZ=32N=21L=2.4439238138855E+21 mf=1.2266849575944E-19 MHzT=8152052357119.4 s
2.71GeZ=32N=22L=6.6432736934234E+21 mf=4.5127217669322E-20 MHzT=22159575787005 s
2.71GeZ=32N=23L=1.8058290162313E+22 mf=1.6601375617812E-20 MHzT=60235972188175 s
2.71GeZ=32N=24L=4.9087522001255E+22 mf=6.107304784958E-21 MHzT=1.6373834861868E+14 s
2.71GeZ=32N=25L=1.334337190601E+23 mf=2.246751871354E-21 MHzT=4.4508697767205E+14 s
2.71GeZ=32N=26L=3.6271045382477E+23 mf=8.2653382288461E-22 MHzT=1.2098718434897E+15 s
2.71GeZ=32N=27L=9.85949235624E+23 mf=3.0406480087209E-22 MHzT=3.2887726469223E+15 s
2.71GeZ=32N=28L=2.6800878909798E+24 mf=1.1185918902473E-22 MHzT=8.9398109240621E+15 s
2.71GeZ=32N=29L=7.2852342127236E+24 mf=4.1150695948308E-23 MHzT=2.4300925584738E+16 s
2.71GeZ=32N=30L=1.9803319776515E+25 mf=1.513849502928E-23 MHzT=6.6056764431728E+16 s
2.71GeZ=32N=31L=5.3831004291663E+25 mf=5.569141091548E-24 MHzT=1.7956090240156E+17 s
2.71GeZ=32N=32L=1.4632784077373E+26 mf=2.0487725125636E-24 MHzT=4.8809713809988E+17 s
2.71GeZ=32N=33L=3.9776031057288E+26 mf=7.5370128700931E-25 MHzT=1.3267855810198E+18 s
2.71GeZ=32N=34L=1.0812246243125E+27 mf=2.7727120827518E-25 MHzT=3.6065771351475E+18 s
2.71GeZ=32N=35L=2.9390732487511E+27 mf=1.020023771532E-25 MHzT=9.8036930894074E+18 s
2.71GeZ=32N=36L=7.9892294045901E+27 mf=3.752457750528E-26 MHzT=2.6649200776726E+19 s
2.71GeZ=32N=37L=2.1716977113888E+28 mf=1.3804520602837E-26 MHzT=7.244003821433E+19 s
2.71GeZ=32N=38L=5.9032864257743E+28 mf=5.0783993250112E-27 MHzT=1.9691243953089E+20 s
2.71GeZ=32N=39L=1.6046796219371E+29 mf=1.8682387057306E-27 MHzT=5.3526350617436E+20 s
2.71GeZ=32N=40L=4.3619714568102E+29 mf=6.8728661103902E-28 MHzT=1.4549970622711E+21 s
2.71GeZ=32N=41L=1.1857067747304E+30 mf=2.5283861439365E-28 MHzT=3.9550920748327E+21 s
2.71GeZ=32N=42L=3.2230851796305E+30 mf=9.3014128169697E-29 MHzT=1.07510549169E+22 s
2.71GeZ=32N=43L=8.7612538753651E+30 mf=3.4217985492117E-29 MHzT=2.9224397217375E+22 s
2.71GeZ=32N=44L=2.3815557203921E+31 mf=1.2588093380853E-29 MHzT=7.9440147903659E+22 s
2.71GeZ=32N=45L=6.4737396382047E+31 mf=4.630900758362E-30 MHzT=2.1594071049662E+23 s
2.71GeZ=32N=46L=1.7597448820707E+32 mf=1.7036131831066E-30 MHzT=5.8698770936748E+23 s
2.71GeZ=32N=47L=4.7834825356565E+32 mf=6.2672426577356E-31 MHzT=1.5955980239024E+24 s
2.71GeZ=32N=48L=1.3002853653426E+33 mf=2.3055897266136E-31 MHzT=4.3372851138991E+24 s
2.71GeZ=32N=49L=3.5345420804221E+33 mf=8.4817906019723E-32 MHzT=1.1789963309958E+25 s
2.71GeZ=32N=50L=9.6078815091353E+33 mf=3.1202763867868E-32 MHzT=3.2048443023658E+25 s
2.71GeZ=32N=51L=2.611692971627E+34 mf=1.1478855334716E-32 MHzT=8.7116700301613E+25 s
2.71GeZ=32N=52L=7.0993175462879E+34 mf=4.222834885823E-33 MHzT=2.3680774338519E+26 s
2.71GeZ=32N=53L=1.9297945880535E+35 mf=1.5534941379558E-33 MHzT=6.4371018568235E+26 s
2.71GeZ=32N=54L=5.2457255613644E+35 mf=5.7149855533431E-34 MHzT=1.7497857005343E+27 s
2.71GeZ=32N=55L=1.425936047054E+36 mf=2.1024256916667E-34 MHzT=4.7564106734599E+27 s
2.71GeZ=32N=56L=3.8760960452516E+36 mf=7.7343918855484E-35 MHzT=1.2929264702355E+28 s
2.71GeZ=32N=57L=1.0536321445169E+37 mf=2.8453237646565E-35 MHzT=3.5145385295748E+28 s
2.71AsZ=33N=17L=4.6160839360665E+19 mf=6.4945192104861E-18 MHzT=153975986149.27 s
2.71AsZ=33N=18L=1.2547817082051E+20 mf=2.3892000978308E-18 MHzT=418550125168.63 s
2.71AsZ=33N=19L=3.4108503160968E+20 mf=8.7893759683675E-19 MHzT=1137737199545.2 s
2.71AsZ=33N=20L=9.2716524338397E+20 mf=3.2334307194888E-19 MHzT=3092690355085.5 s
2.71AsZ=33N=21L=2.5202964330695E+21 mf=1.1895126861521E-19 MHzT=8406803993279.4 s
2.71AsZ=33N=22L=6.8508759963428E+21 mf=4.3759726224798E-20 MHzT=22852062530348 s
2.71AsZ=33N=23L=1.8622611729885E+22 mf=1.6098303629394E-20 MHzT=62118346319056 s
2.71AsZ=33N=24L=5.0621507063795E+22 mf=5.9222349429896E-21 MHzT=1.6885517201302E+14 s
2.71AsZ=33N=25L=1.3760352278072E+23 mf=2.178668481313E-21 MHzT=4.5899594572431E+14 s
2.71AsZ=33N=26L=3.7404515550679E+23 mf=8.0148734340326E-22 MHzT=1.2476803385988E+15 s
2.71AsZ=33N=27L=1.0167601492373E+24 mf=2.9485071599718E-22 MHzT=3.3915467921386E+15 s
2.71AsZ=33N=28L=2.7638406375729E+24 mf=1.0846951663004E-22 MHzT=9.219180015439E+15 s
2.71AsZ=33N=29L=7.5128977818712E+24 mf=3.9903705161996E-23 MHzT=2.5060329509261E+16 s
2.71AsZ=33N=30L=2.0422173519531E+25 mf=1.4679752755665E-23 MHzT=6.8121038320219E+16 s
2.71AsZ=33N=31L=5.5513223175778E+25 mf=5.400379240289E-24 MHzT=1.8517218060161E+17 s
2.71AsZ=33N=32L=1.5090058579791E+26 mf=1.9866884970314E-24 MHzT=5.033501736655E+17 s
2.71AsZ=33N=33L=4.1019032027828E+26 mf=7.3086185406963E-25 MHzT=1.3682476304266E+18 s
2.71AsZ=33N=34L=1.1150128938222E+27 mf=2.6886905044866E-25 MHzT=3.7192826706209E+18 s
2.71AsZ=33N=35L=3.0309192877745E+27 mf=9.891139602735E-26 MHzT=1.0110058498451E+19 s
2.71AsZ=33N=36L=8.2388928234835E+27 mf=3.6387469096029E-26 MHzT=2.7481988300998E+19 s
2.71AsZ=33N=37L=2.2395632648697E+28 mf=1.338620179669E-26 MHzT=7.4703789408528E+19 s
2.71AsZ=33N=38L=6.0877641265797E+28 mf=4.9245084363745E-27 MHzT=2.0306595326623E+20 s
2.71AsZ=33N=39L=1.6548258601226E+29 mf=1.8116254116175E-27 MHzT=5.5199049074231E+20 s
2.71AsZ=33N=40L=4.4982830648355E+29 mf=6.6645974403784E-28 MHzT=1.500465720467E+21 s
2.71AsZ=33N=41L=1.2227601114407E+30 mf=2.451768381999E-28 MHzT=4.0786887021712E+21 s
2.71AsZ=33N=42L=3.3238065914939E+30 mf=9.0195518225161E-29 MHzT=1.1087025383053E+22 s
2.71AsZ=33N=43L=9.0350430589703E+30 mf=3.3181076840841E-29 MHzT=3.0137659630418E+22 s
2.71AsZ=33N=44L=2.4559793366544E+31 mf=1.2206636005675E-29 MHzT=8.1922652525648E+22 s
2.71AsZ=33N=45L=6.6760440018986E+31 mf=4.490570432351E-30 MHzT=2.2268885769963E+23 s
2.71AsZ=33N=46L=1.8147369096354E+32 mf=1.6519885411943E-30 MHzT=6.0533107528522E+23 s
2.71AsZ=33N=47L=4.9329663648958E+32 mf=6.0773262135618E-31 MHzT=1.6454604621494E+24 s
2.71AsZ=33N=48L=1.3409192830096E+33 mf=2.2357233712617E-31 MHzT=4.4728252737085E+24 s
2.71AsZ=33N=49L=3.6449965204353E+33 mf=8.2247666443368E-32 MHzT=1.2158399663394E+25 s
2.71AsZ=33N=50L=9.9081278062957E+33 mf=3.0257225568841E-32 MHzT=3.3049956868147E+25 s
2.71AsZ=33N=51L=2.6933083769903E+34 mf=1.1131011233664E-32 MHzT=8.9839097186039E+25 s
2.71AsZ=33N=52L=7.3211712196094E+34 mf=4.0948701923132E-33 MHzT=2.4420798536598E+26 s
2.71AsZ=33N=53L=1.9901006689302E+35 mf=1.5064185580178E-33 MHzT=6.6382612898492E+26 s
2.71AsZ=33N=54L=5.409654485157E+35 mf=5.5418041729387E-34 MHzT=1.804466503676E+27 s
2.71AsZ=33N=55L=1.4704965485244E+36 mf=2.0387158222223E-34 MHzT=4.9050485070056E+27 s
2.71AsZ=33N=56L=3.9972240466657E+36 mf=7.5000163738651E-35 MHzT=1.3333304224303E+28 s
2.71AsZ=33N=57L=1.0865581490331E+37 mf=2.7591018323942E-35 MHzT=3.624367858624E+28 s
2.71SeZ=34N=17L=4.7559652674625E+19 mf=6.3035039395894E-18 MHzT=158641925123.49 s
2.71SeZ=34N=18L=1.2928053963326E+20 mf=2.3189295067181E-18 MHzT=431233462294.96 s
2.71SeZ=34N=19L=3.5142094165846E+20 mf=8.5308649104744E-19 MHzT=1172214084379.9 s
2.71SeZ=34N=20L=9.5526115985015E+20 mf=3.1383298159744E-19 MHzT=3186408244633.5 s
2.71SeZ=34N=21L=2.5966690522534E+21 mf=1.1545270189123E-19 MHzT=8661555629439.4 s
2.71SeZ=34N=22L=7.0584782992623E+21 mf=4.247267545348E-20 MHzT=23544549273692 s
2.71SeZ=34N=23L=1.9186933297457E+22 mf=1.5624824110882E-20 MHzT=64000720449936 s
2.71SeZ=34N=24L=5.2155492126334E+22 mf=5.7480515623134E-21 MHzT=1.7397199540735E+14 s
2.71SeZ=34N=25L=1.4177332650135E+23 mf=2.1145899965685E-21 MHzT=4.7290491377656E+14 s
2.71SeZ=34N=26L=3.8537985718882E+23 mf=7.7791418624434E-22 MHzT=1.2854888337078E+15 s
2.71SeZ=34N=27L=1.0475710628505E+24 mf=2.8617863611491E-22 MHzT=3.4943209373549E+15 s
2.71SeZ=34N=28L=2.8475933841661E+24 mf=1.0527923672916E-22 MHzT=9.4985491068159E+15 s
2.71SeZ=34N=29L=7.7405613510188E+24 mf=3.8730066774878E-23 MHzT=2.5819733433784E+16 s
2.71SeZ=34N=30L=2.1041027262547E+25 mf=1.4247995321675E-23 MHzT=7.0185312208711E+16 s
2.71SeZ=34N=31L=5.7195442059892E+25 mf=5.2415445567511E-24 MHzT=1.9078345880166E+17 s
2.71SeZ=34N=32L=1.5547333082209E+26 mf=1.9282564824128E-24 MHzT=5.1860320923112E+17 s
2.71SeZ=34N=33L=4.2262032998368E+26 mf=7.0936591718523E-25 MHzT=1.4097096798335E+18 s
2.71SeZ=34N=34L=1.148801163332E+27 mf=2.6096113720017E-25 MHzT=3.8319882060942E+18 s
2.71SeZ=34N=35L=3.122765326798E+27 mf=9.6002237320663E-26 MHzT=1.0416423907495E+19 s
2.71SeZ=34N=36L=8.488556242377E+27 mf=3.5317249416734E-26 MHzT=2.8314775825271E+19 s
2.71SeZ=34N=37L=2.3074288183506E+28 mf=1.299248997914E-26 MHzT=7.6967540602726E+19 s
2.71SeZ=34N=38L=6.2722418273851E+28 mf=4.7796699529518E-27 MHzT=2.0921946700157E+20 s
2.71SeZ=34N=39L=1.7049720983082E+29 mf=1.7583423112758E-27 MHzT=5.6871747531026E+20 s
2.71SeZ=34N=40L=4.6345946728608E+29 mf=6.4685798686025E-28 MHzT=1.545934378663E+21 s
2.71SeZ=34N=41L=1.2598134481511E+30 mf=2.3796575472343E-28 MHzT=4.2022853295097E+21 s
2.71SeZ=34N=42L=3.4245280033574E+30 mf=8.7542708865598E-29 MHzT=1.1422995849206E+22 s
2.71SeZ=34N=43L=9.3088322425755E+30 mf=3.220516281611E-29 MHzT=3.1050922043461E+22 s
2.71SeZ=34N=44L=2.5304029529167E+31 mf=1.1847617299626E-29 MHzT=8.4405157147638E+22 s
2.71SeZ=34N=45L=6.8783483655925E+31 mf=4.3584948313995E-30 MHzT=2.2943700490265E+23 s
2.71SeZ=34N=46L=1.8697289372001E+32 mf=1.6034006429239E-30 MHzT=6.2367444120295E+23 s
2.71SeZ=34N=47L=5.0824501941351E+32 mf=5.8985813249277E-31 MHzT=1.6953229003963E+24 s
2.71SeZ=34N=48L=1.3815532006765E+33 mf=2.1699668015187E-31 MHzT=4.6083654335178E+24 s
2.71SeZ=34N=49L=3.7554509604485E+33 mf=7.9828617430328E-32 MHzT=1.252683601683E+25 s
2.71SeZ=34N=50L=1.0208374103456E+34 mf=2.9367307169758E-32 MHzT=3.4051470712636E+25 s
2.71SeZ=34N=51L=2.7749237823537E+34 mf=1.0803628550321E-32 MHzT=9.2561494070464E+25 s
2.71SeZ=34N=52L=7.5430248929309E+34 mf=3.9744328337158E-33 MHzT=2.5160822734676E+26 s
2.71SeZ=34N=53L=2.0504067498068E+35 mf=1.4621121298408E-33 MHzT=6.839420722875E+26 s
2.71SeZ=34N=54L=5.5735834089497E+35 mf=5.3788099325582E-34 MHzT=1.8591473068177E+27 s
2.71SeZ=34N=55L=1.5150570499949E+36 mf=1.9787535921569E-34 MHzT=5.0536863405512E+27 s
2.71SeZ=34N=56L=4.1183520480798E+36 mf=7.2794276569867E-35 MHzT=1.3737343746252E+28 s
2.71SeZ=34N=57L=1.1194841535492E+37 mf=2.6779517785002E-35 MHzT=3.7341971876732E+28 s
2.71BrZ=35N=17L=4.8958465988584E+19 mf=6.1234038270297E-18 MHzT=163307864097.72 s
2.71BrZ=35N=18L=1.33082908446E+20 mf=2.2526743779548E-18 MHzT=443916799421.28 s
2.71BrZ=35N=19L=3.6175685170724E+20 mf=8.2871259130323E-19 MHzT=1206690969214.6 s
2.71BrZ=35N=20L=9.8335707631633E+20 mf=3.0486632498037E-19 MHzT=3280126134181.6 s
2.71BrZ=35N=21L=2.6730416714373E+21 mf=1.1215405326577E-19 MHzT=8916307265599.4 s
2.71BrZ=35N=22L=7.2660806021818E+21 mf=4.1259170440523E-20 MHzT=24237036017036 s
2.71BrZ=35N=23L=1.975125486503E+22 mf=1.5178400564857E-20 MHzT=65883094580817 s
2.71BrZ=35N=24L=5.3689477188873E+22 mf=5.5838215176759E-21 MHzT=1.7908881880168E+14 s
2.71BrZ=35N=25L=1.4594313022198E+23 mf=2.0541731395237E-21 MHzT=4.8681388182881E+14 s
2.71BrZ=35N=26L=3.9671455887084E+23 mf=7.5568806663736E-22 MHzT=1.3232973288169E+15 s
2.71BrZ=35N=27L=1.0783819764638E+24 mf=2.7800210365448E-22 MHzT=3.5970950825713E+15 s
2.71BrZ=35N=28L=2.9313461307592E+24 mf=1.022712585369E-22 MHzT=9.7779181981929E+15 s
2.71BrZ=35N=29L=7.9682249201664E+24 mf=3.7623493438453E-23 MHzT=2.6579137358307E+16 s
2.71BrZ=35N=30L=2.1659881005563E+25 mf=1.3840909741056E-23 MHzT=7.2249586097202E+16 s
2.71BrZ=35N=31L=5.8877660944007E+25 mf=5.0917861408439E-24 MHzT=1.9639473700171E+17 s
2.71BrZ=35N=32L=1.6004607584627E+26 mf=1.8731634400582E-24 MHzT=5.3385624479675E+17 s
2.71BrZ=35N=33L=4.3505033968908E+26 mf=6.8909831955137E-25 MHzT=1.4511717292404E+18 s
2.71BrZ=35N=34L=1.1825894328418E+27 mf=2.5350510470874E-25 MHzT=3.9446937415676E+18 s
2.71BrZ=35N=35L=3.2146113658215E+27 mf=9.3259316254359E-26 MHzT=1.0722789316539E+19 s
2.71BrZ=35N=36L=8.7382196612704E+27 mf=3.4308185147684E-26 MHzT=2.9147563349544E+19 s
2.71BrZ=35N=37L=2.3752943718315E+28 mf=1.2621275979736E-26 MHzT=7.9231291796923E+19 s
2.71BrZ=35N=38L=6.4567195281906E+28 mf=4.643107954296E-27 MHzT=2.1537298073691E+20 s
2.71BrZ=35N=39L=1.7551183364937E+29 mf=1.7081039595251E-27 MHzT=5.8544445987821E+20 s
2.71BrZ=35N=40L=4.7709062808861E+29 mf=6.2837633009282E-28 MHzT=1.591403036859E+21 s
2.71BrZ=35N=41L=1.2968667848614E+30 mf=2.3116673315991E-28 MHzT=4.3258819568483E+21 s
2.71BrZ=35N=42L=3.5252494152208E+30 mf=8.5041488612295E-29 MHzT=1.1758966315359E+22 s
2.71BrZ=35N=43L=9.5826214261806E+30 mf=3.1285015307079E-29 MHzT=3.1964184456504E+22 s
2.71BrZ=35N=44L=2.6048265691789E+31 mf=1.1509113948208E-29 MHzT=8.6887661769627E+22 s
2.71BrZ=35N=45L=7.0806527292863E+31 mf=4.2339664076452E-30 MHzT=2.3618515210567E+23 s
2.71BrZ=35N=46L=1.9247209647648E+32 mf=1.5575891959832E-30 MHzT=6.4201780712069E+23 s
2.71BrZ=35N=47L=5.2319340233743E+32 mf=5.7300504299297E-31 MHzT=1.7451853386433E+24 s
2.71BrZ=35N=48L=1.4221871183435E+33 mf=2.1079677500467E-31 MHzT=4.7439055933272E+24 s
2.71BrZ=35N=49L=3.8659054004617E+33 mf=7.7547799789461E-32 MHzT=1.2895272370267E+25 s
2.71BrZ=35N=50L=1.0508620400617E+34 mf=2.8528241250622E-32 MHzT=3.5052984557125E+25 s
2.71BrZ=35N=51L=2.856539187717E+34 mf=1.0494953448883E-32 MHzT=9.528389095489E+25 s
2.71BrZ=35N=52L=7.7648785662524E+34 mf=3.8608776098953E-33 MHzT=2.5900846932755E+26 s
2.71BrZ=35N=53L=2.1107128306835E+35 mf=1.4203374975596E-33 MHzT=7.0405801559007E+26 s
2.71BrZ=35N=54L=5.7375123327423E+35 mf=5.2251296487708E-34 MHzT=1.9138281099594E+27 s
2.71BrZ=35N=55L=1.5596175514653E+36 mf=1.9222177752381E-34 MHzT=5.2023241740968E+27 s
2.71BrZ=35N=56L=4.2394800494939E+36 mf=7.0714440096442E-35 MHzT=1.4141383268201E+28 s
2.71BrZ=35N=57L=1.1524101580654E+37 mf=2.6014388705431E-35 MHzT=3.8440265167224E+28 s
2.71KrZ=36N=17L=5.0357279302544E+19 mf=5.9533092762789E-18 MHzT=167973803071.94 s
2.71KrZ=36N=18L=1.3688527725874E+20 mf=2.1901000896782E-18 MHzT=456600136547.6 s
2.71KrZ=36N=19L=3.7209276175601E+20 mf=8.0569279710036E-19 MHzT=1241167854049.3 s
2.71KrZ=36N=20L=1.0114529927825E+21 mf=2.9639781595314E-19 MHzT=3373844023729.6 s
2.71KrZ=36N=21L=2.7494142906212E+21 mf=1.0903866289728E-19 MHzT=9171058901759.4 s
2.71KrZ=36N=22L=7.4736829051013E+21 mf=4.0113082372731E-20 MHzT=24929522760380 s
2.71KrZ=36N=23L=2.0315576432602E+22 mf=1.4756778326944E-20 MHzT=67765468711697 s
2.71KrZ=36N=24L=5.5223462251412E+22 mf=5.4287153644071E-21 MHzT=1.8420564219602E+14 s
2.71KrZ=36N=25L=1.5011293394261E+23 mf=1.9971127745369E-21 MHzT=5.0072284988106E+14 s
2.71KrZ=36N=26L=4.0804926055287E+23 mf=7.3469673145299E-22 MHzT=1.3611058239259E+15 s
2.71KrZ=36N=27L=1.109192890077E+24 mf=2.7027982299741E-22 MHzT=3.6998692277876E+15 s
2.71KrZ=36N=28L=3.0150988773523E+24 mf=9.9430390244204E-23 MHzT=1.005728728957E+16 s
2.71KrZ=36N=29L=8.195888489314E+24 mf=3.6578396398496E-23 MHzT=2.733854128283E+16 s
2.71KrZ=36N=30L=2.2278734748579E+25 mf=1.3456440026026E-23 MHzT=7.4313859985694E+16 s
2.71KrZ=36N=31L=6.0559879828121E+25 mf=4.9503476369316E-24 MHzT=2.0200601520176E+17 s
2.71KrZ=36N=32L=1.6461882087045E+26 mf=1.8211311222788E-24 MHzT=5.4910928036237E+17 s
2.71KrZ=36N=33L=4.4748034939449E+26 mf=6.6995669956383E-25 MHzT=1.4926337786472E+18 s
2.71KrZ=36N=34L=1.2163777023515E+27 mf=2.4646329624461E-25 MHzT=4.057399277041E+18 s
2.71KrZ=36N=35L=3.3064574048449E+27 mf=9.0668779691737E-26 MHzT=1.1029154725583E+19 s
2.71KrZ=36N=36L=8.9878830801639E+27 mf=3.3355180004693E-26 MHzT=2.9980350873816E+19 s
2.71KrZ=36N=37L=2.4431599253124E+28 mf=1.2270684980299E-26 MHzT=8.1495042991121E+19 s
2.71KrZ=36N=38L=6.641197228996E+28 mf=4.5141327333433E-27 MHzT=2.2152649447225E+20 s
2.71KrZ=36N=39L=1.8052645746792E+29 mf=1.6606566273161E-27 MHzT=6.0217144444616E+20 s
2.71KrZ=36N=40L=4.9072178889114E+29 mf=6.1092143203468E-28 MHzT=1.6368716950549E+21 s
2.71KrZ=36N=41L=1.3339201215717E+30 mf=2.2474543501658E-28 MHzT=4.4494785841868E+21 s
2.71KrZ=36N=42L=3.6259708270843E+30 mf=8.2679225039731E-29 MHzT=1.2094936781513E+22 s
2.71KrZ=36N=43L=9.8564106097858E+30 mf=3.0415987104104E-29 MHzT=3.2877446869547E+22 s
2.71KrZ=36N=44L=2.6792501854412E+31 mf=1.1189416338536E-29 MHzT=8.9370166391616E+22 s
2.71KrZ=36N=45L=7.2829570929802E+31 mf=4.1163562296551E-30 MHzT=2.4293329930869E+23 s
2.71KrZ=36N=46L=1.9797129923295E+32 mf=1.5143228294281E-30 MHzT=6.6036117303842E+23 s
2.71KrZ=36N=47L=5.3814178526136E+32 mf=5.5708823624317E-31 MHzT=1.7950477768902E+24 s
2.71KrZ=36N=48L=1.4628210360105E+33 mf=2.0494130903232E-31 MHzT=4.8794457531365E+24 s
2.71KrZ=36N=49L=3.9763598404749E+33 mf=7.5393694239754E-32 MHzT=1.3263708723703E+25 s
2.71KrZ=36N=50L=1.0808866697777E+34 mf=2.7735790104771E-32 MHzT=3.6054498401615E+25 s
2.71KrZ=36N=51L=2.9381545930804E+34 mf=1.0203426964192E-32 MHzT=9.8006287839315E+25 s
2.71KrZ=36N=52L=7.9867322395739E+34 mf=3.7536310096205E-33 MHzT=2.6640871130834E+26 s
2.71KrZ=36N=53L=2.1710189115602E+35 mf=1.380883678183E-33 MHzT=7.2417395889264E+26 s
2.71KrZ=36N=54L=5.9014412565349E+35 mf=5.0799871585272E-34 MHzT=1.9685089131011E+27 s
2.71KrZ=36N=55L=1.6041780529357E+36 mf=1.8688228370371E-34 MHzT=5.3509620076424E+27 s
2.71KrZ=36N=56L=4.360608050908E+36 mf=6.8750150093763E-35 MHzT=1.4545422790149E+28 s
2.71KrZ=36N=57L=1.1853361625816E+37 mf=2.5291766796946E-35 MHzT=3.9538558457717E+28 s
2.71RbZ=37N=17L=5.1756092616503E+19 mf=5.7924090255687E-18 MHzT=172639742046.16 s
2.71RbZ=37N=18L=1.4068764607148E+20 mf=2.1309081953626E-18 MHzT=469283473673.92 s
2.71RbZ=37N=19L=3.8242867180479E+20 mf=7.8391731609765E-19 MHzT=1275644738884 s
2.71RbZ=37N=20L=1.0395489092487E+21 mf=2.8838706417062E-19 MHzT=3467561913277.7 s
2.71RbZ=37N=21L=2.8257869098051E+21 mf=1.0609167200816E-19 MHzT=9425810537919.4 s
2.71RbZ=37N=22L=7.6812852080208E+21 mf=3.9028945011306E-20 MHzT=25622009503724 s
2.71RbZ=37N=23L=2.0879898000174E+22 mf=1.435794648027E-20 MHzT=69647842842578 s
2.71RbZ=37N=24L=5.6757447313952E+22 mf=5.2819933275313E-21 MHzT=1.8932246559035E+14 s
2.71RbZ=37N=25L=1.5428273766324E+23 mf=1.9431367536035E-21 MHzT=5.1463181793331E+14 s
2.71RbZ=37N=26L=4.1938396223489E+23 mf=7.1484006303534E-22 MHzT=1.398914319035E+15 s
2.71RbZ=37N=27L=1.1400038036903E+24 mf=2.629749629164E-22 MHzT=3.8026433730039E+15 s
2.71RbZ=37N=28L=3.0988516239454E+24 mf=9.6743082399766E-23 MHzT=1.0336656380947E+16 s
2.71RbZ=37N=29L=8.4235520584616E+24 mf=3.5589791090429E-23 MHzT=2.8097945207353E+16 s
2.71RbZ=37N=30L=2.2897588491595E+25 mf=1.3092752457755E-23 MHzT=7.6378133874185E+16 s
2.71RbZ=37N=31L=6.2242098712236E+25 mf=4.8165544575551E-24 MHzT=2.0761729340181E+17 s
2.71RbZ=37N=32L=1.6919156589462E+26 mf=1.7719113622172E-24 MHzT=5.6436231592799E+17 s
2.71RbZ=37N=33L=4.5991035909989E+26 mf=6.5184976173778E-25 MHzT=1.5340958280541E+18 s
2.71RbZ=37N=34L=1.2501659718613E+27 mf=2.3980212607583E-25 MHzT=4.1701048125143E+18 s
2.71RbZ=37N=35L=3.3983034438684E+27 mf=8.8218272132501E-26 MHzT=1.1335520134627E+19 s
2.71RbZ=37N=36L=9.2375464990573E+27 mf=3.2453688653215E-26 MHzT=3.0813138398089E+19 s
2.71RbZ=37N=37L=2.5110254787933E+28 mf=1.1939044845697E-26 MHzT=8.3758794185319E+19 s
2.71RbZ=37N=38L=6.8256749298015E+28 mf=4.3921291459557E-27 MHzT=2.2768000820759E+20 s
2.71RbZ=37N=39L=1.8554108128648E+29 mf=1.615774015767E-27 MHzT=6.1889842901411E+20 s
2.71RbZ=37N=40L=5.0435294969368E+29 mf=5.9441004197969E-28 MHzT=1.6823403532509E+21 s
2.71RbZ=37N=41L=1.370973458282E+30 mf=2.1867123407018E-28 MHzT=4.5730752115253E+21 s
2.71RbZ=37N=42L=3.7266922389477E+30 mf=8.0444651390009E-29 MHzT=1.2430907247666E+22 s
2.71RbZ=37N=43L=1.0130199793391E+31 mf=2.9593933398588E-29 MHzT=3.379070928259E+22 s
2.71RbZ=37N=44L=2.7536738017034E+31 mf=1.0886999680737E-29 MHzT=9.1852671013606E+22 s
2.71RbZ=37N=45L=7.4852614566741E+31 mf=4.0051033585833E-30 MHzT=2.4968144651171E+23 s
2.71RbZ=37N=46L=2.0347050198942E+32 mf=1.4733951853895E-30 MHzT=6.7870453895615E+23 s
2.71RbZ=37N=47L=5.5309016818529E+32 mf=5.4203179742578E-31 MHzT=1.8449102151372E+24 s
2.71RbZ=37N=48L=1.5034549536774E+33 mf=1.9940235473415E-31 MHzT=5.0149859129459E+24 s
2.71RbZ=37N=49L=4.0868142804881E+33 mf=7.3356026827869E-32 MHzT=1.3632145077139E+25 s
2.71RbZ=37N=50L=1.1109112994938E+34 mf=2.6986174155994E-32 MHzT=3.7056012246104E+25 s
2.71RbZ=37N=51L=3.0197699984437E+34 mf=9.9276586678622E-33 MHzT=1.0072868472374E+26 s
2.71RbZ=37N=52L=8.2085859128954E+34 mf=3.652181522874E-33 MHzT=2.7380895328912E+26 s
2.71RbZ=37N=53L=2.2313249924368E+35 mf=1.3435624976915E-33 MHzT=7.4428990219522E+26 s
2.71RbZ=37N=54L=6.0653701803276E+35 mf=4.9426902082967E-34 MHzT=2.0231897162428E+27 s
2.71RbZ=37N=55L=1.6487385544062E+36 mf=1.8183141117118E-34 MHzT=5.4995998411881E+27 s
2.71RbZ=37N=56L=4.4817360523222E+36 mf=6.6892037929067E-35 MHzT=1.4949462312098E+28 s
2.71RbZ=37N=57L=1.2182621670977E+37 mf=2.4608205532164E-35 MHzT=4.0636851748209E+28 s
2.71SrZ=38N=17L=5.3154905930463E+19 mf=5.6399772091063E-18 MHzT=177305681020.38 s
2.71SrZ=38N=18L=1.4449001488423E+20 mf=2.0748316639057E-18 MHzT=481966810800.25 s
2.71SrZ=38N=19L=3.9276458185357E+20 mf=7.6328791304244E-19 MHzT=1310121623718.7 s
2.71SrZ=38N=20L=1.0676448257149E+21 mf=2.8079793090297E-19 MHzT=3561279802825.7 s
2.71SrZ=38N=21L=2.9021595289891E+21 mf=1.0329978590268E-19 MHzT=9680562174079.3 s
2.71SrZ=38N=22L=7.8888875109402E+21 mf=3.8001867511008E-20 MHzT=26314496247068 s
2.71SrZ=38N=23L=2.1444219567746E+22 mf=1.3980105783421E-20 MHzT=71530216973458 s
2.71SrZ=38N=24L=5.8291432376491E+22 mf=5.1429935031225E-21 MHzT=1.9443928898468E+14 s
2.71SrZ=38N=25L=1.5845254138386E+23 mf=1.8920015758771E-21 MHzT=5.2854078598556E+14 s
2.71SrZ=38N=26L=4.3071866391691E+23 mf=6.9602848242915E-22 MHzT=1.436722814144E+15 s
2.71SrZ=38N=27L=1.1708147173035E+24 mf=2.5605456915544E-22 MHzT=3.9054175182202E+15 s
2.71SrZ=38N=28L=3.1826043705385E+24 mf=9.4197211810299E-23 MHzT=1.0616025472324E+16 s
2.71SrZ=38N=29L=8.6512156276092E+24 mf=3.4653217640681E-23 MHzT=2.8857349131876E+16 s
2.71SrZ=38N=30L=2.3516442234611E+25 mf=1.2748206340446E-23 MHzT=7.8442407762676E+16 s
2.71SrZ=38N=31L=6.392431759635E+25 mf=4.6898030244615E-24 MHzT=2.1322857160186E+17 s
2.71SrZ=38N=32L=1.737643109188E+26 mf=1.725282115843E-24 MHzT=5.7961535149361E+17 s
2.71SrZ=38N=33L=4.7234036880529E+26 mf=6.3469582063942E-25 MHzT=1.575557877461E+18 s
2.71SrZ=38N=34L=1.2839542413711E+27 mf=2.3349154381068E-25 MHzT=4.2828103479877E+18 s
2.71SrZ=38N=35L=3.4901494828919E+27 mf=8.589673865533E-26 MHzT=1.1641885543671E+19 s
2.71SrZ=38N=36L=9.4872099179507E+27 mf=3.1599644214972E-26 MHzT=3.1645925922362E+19 s
2.71SrZ=38N=37L=2.5788910322742E+28 mf=1.162485945502E-26 MHzT=8.6022545379517E+19 s
2.71SrZ=38N=38L=7.0101526306069E+28 mf=4.2765468000095E-27 MHzT=2.3383352194293E+20 s
2.71SrZ=38N=39L=1.9055570510503E+29 mf=1.573253646931E-27 MHzT=6.3562541358206E+20 s
2.71SrZ=38N=40L=5.1798411049621E+29 mf=5.7876767245391E-28 MHzT=1.7278090114469E+21 s
2.71SrZ=38N=41L=1.4080267949924E+30 mf=2.1291672791044E-28 MHzT=4.6966718388638E+21 s
2.71SrZ=38N=42L=3.8274136508112E+30 mf=7.8327686879745E-29 MHzT=1.2766877713819E+22 s
2.71SrZ=38N=43L=1.0403988976996E+31 mf=2.8815145677572E-29 MHzT=3.4703971695633E+22 s
2.71SrZ=38N=44L=2.8280974179657E+31 mf=1.0600499689139E-29 MHzT=9.4335175635595E+22 s
2.71SrZ=38N=45L=7.687565820368E+31 mf=3.8997059017785E-30 MHzT=2.5642959371473E+23 s
2.71SrZ=38N=46L=2.0896970474589E+32 mf=1.4346216278793E-30 MHzT=6.9704790487389E+23 s
2.71SrZ=38N=47L=5.6803855110921E+32 mf=5.2776780275669E-31 MHzT=1.8947726533841E+24 s
2.71SrZ=38N=48L=1.5440888713444E+33 mf=1.9415492434641E-31 MHzT=5.1505260727552E+24 s
2.71SrZ=38N=49L=4.1972687205013E+33 mf=7.1425605069241E-32 MHzT=1.4000581430575E+25 s
2.71SrZ=38N=50L=1.1409359292098E+34 mf=2.6276011678204E-32 MHzT=3.8057526090593E+25 s
2.71SrZ=38N=51L=3.1013854038071E+34 mf=9.6664044923921E-33 MHzT=1.0345108160817E+26 s
2.71SrZ=38N=52L=8.4304395862169E+34 mf=3.5560714827983E-33 MHzT=2.8120919526991E+26 s
2.71SrZ=38N=53L=2.2916310733135E+35 mf=1.3082055898576E-33 MHzT=7.6440584549779E+26 s
2.71SrZ=38N=54L=6.2292991041202E+35 mf=4.8126194133415E-34 MHzT=2.0778705193845E+27 s
2.71SrZ=38N=55L=1.6932990558766E+36 mf=1.7704637403509E-34 MHzT=5.6482376747337E+27 s
2.71SrZ=38N=56L=4.6028640537363E+36 mf=6.513172114146E-35 MHzT=1.5353501834046E+28 s
2.71SrZ=38N=57L=1.2511881716139E+37 mf=2.3960621176054E-35 MHzT=4.1735145038701E+28 s
2.71YZ=39N=17L=5.4553719244422E+19 mf=5.4953624088728E-18 MHzT=181971619994.6 s
2.71YZ=39N=18L=1.4829238369697E+20 mf=2.0216308520107E-18 MHzT=494650147926.57 s
2.71YZ=39N=19L=4.0310049190235E+20 mf=7.4371642809264E-19 MHzT=1344598508553.4 s
2.71YZ=39N=20L=1.0957407421811E+21 mf=2.7359798395674E-19 MHzT=3654997692373.8 s
2.71YZ=39N=21L=2.978532148173E+21 mf=1.0065107344364E-19 MHzT=9935313810239.3 s
2.71YZ=39N=22L=8.0964898138597E+21 mf=3.7027460651752E-20 MHzT=27006982990412 s
2.71YZ=39N=23L=2.2008541135319E+22 mf=1.3621641532564E-20 MHzT=73412591104339 s
2.71YZ=39N=24L=5.982541743903E+22 mf=5.0111218748374E-21 MHzT=1.9955611237902E+14 s
2.71YZ=39N=25L=1.6262234510449E+23 mf=1.8434887149572E-21 MHzT=5.4244975403782E+14 s
2.71YZ=39N=26L=4.4205336559894E+23 mf=6.781815982643E-22 MHzT=1.4745313092531E+15 s
2.71YZ=39N=27L=1.2016256309168E+24 mf=2.4948906738223E-22 MHzT=4.0081916634366E+15 s
2.71YZ=39N=28L=3.2663571171316E+24 mf=9.1781898686958E-23 MHzT=1.0895394563701E+16 s
2.71YZ=39N=29L=8.8788791967568E+24 mf=3.3764673598612E-23 MHzT=2.9616753056399E+16 s
2.71YZ=39N=30L=2.4135295977627E+25 mf=1.2421329254794E-23 MHzT=8.0506681651168E+16 s
2.71YZ=39N=31L=6.5606536480465E+25 mf=4.5695516648599E-24 MHzT=2.1883984980191E+17 s
2.71YZ=39N=32L=1.7833705594298E+26 mf=1.6810441128727E-24 MHzT=5.9486838705923E+17 s
2.71YZ=39N=33L=4.8477037851069E+26 mf=6.1842156882815E-25 MHzT=1.6170199268678E+18 s
2.71YZ=39N=34L=1.3177425108808E+27 mf=2.2750458114887E-25 MHzT=4.395515883461E+18 s
2.71YZ=39N=35L=3.5819955219154E+27 mf=8.3694258176988E-26 MHzT=1.1948250952715E+19 s
2.71YZ=39N=36L=9.7368733368442E+27 mf=3.0789396927409E-26 MHzT=3.2478713446634E+19 s
2.71YZ=39N=37L=2.6467565857551E+28 mf=1.1326786135661E-26 MHzT=8.8286296573715E+19 s
2.71YZ=39N=38L=7.1946303314124E+28 mf=4.1668917538554E-27 MHzT=2.3998703567827E+20 s
2.71YZ=39N=39L=1.9557032892359E+29 mf=1.5329138098302E-27 MHzT=6.5235239815001E+20 s
2.71YZ=39N=40L=5.3161527129874E+29 mf=5.6392747572432E-28 MHzT=1.7732776696428E+21 s
2.71YZ=39N=41L=1.4450801317027E+30 mf=2.0745732463069E-28 MHzT=4.8202684662023E+21 s
2.71YZ=39N=42L=3.9281350626746E+30 mf=7.6319284652059E-29 MHzT=1.3102848179972E+22 s
2.71YZ=39N=43L=1.0677778160601E+31 mf=2.8076295788404E-29 MHzT=3.5617234108676E+22 s
2.71YZ=39N=44L=2.9025210342279E+31 mf=1.0328692004802E-29 MHzT=9.6817680257584E+22 s
2.71YZ=39N=45L=7.8898701840619E+31 mf=3.7997134427586E-30 MHzT=2.6317774091775E+23 s
2.71YZ=39N=46L=2.1446890750236E+32 mf=1.3978364579336E-30 MHzT=7.1539127079162E+23 s
2.71YZ=39N=47L=5.8298693403314E+32 mf=5.1423529499369E-31 MHzT=1.9446350916311E+24 s
2.71YZ=39N=48L=1.5847227890113E+33 mf=1.8917659295291E-31 MHzT=5.2860662325646E+24 s
2.71YZ=39N=49L=4.3077231605144E+33 mf=6.9594179298235E-32 MHzT=1.4369017784011E+25 s
2.71YZ=39N=50L=1.1709605589259E+34 mf=2.560226778902E-32 MHzT=3.9059039935083E+25 s
2.71YZ=39N=51L=3.1830008091704E+34 mf=9.4185479669462E-33 MHzT=1.0617347849259E+26 s
2.71YZ=39N=52L=8.6522932595384E+34 mf=3.4648901627266E-33 MHzT=2.886094372507E+26 s
2.71YZ=39N=53L=2.3519371541902E+35 mf=1.2746618567843E-33 MHzT=7.8452178880036E+26 s
2.71YZ=39N=54L=6.3932280279128E+35 mf=4.6892189155636E-34 MHzT=2.1325513225262E+27 s
2.71YZ=39N=55L=1.7378595573471E+36 mf=1.7250672341881E-34 MHzT=5.7968755082793E+27 s
2.71YZ=39N=56L=4.7239920551504E+36 mf=6.3461677009628E-35 MHzT=1.5757541355995E+28 s
2.71YZ=39N=57L=1.28411417613E+37 mf=2.3346246274104E-35 MHzT=4.2833438329193E+28 s
2.71ZrZ=40N=17L=5.5952532558382E+19 mf=5.357978348651E-18 MHzT=186637558968.82 s
2.71ZrZ=40N=18L=1.5209475250971E+20 mf=1.9710900807104E-18 MHzT=507333485052.89 s
2.71ZrZ=40N=19L=4.1343640195113E+20 mf=7.2512351739032E-19 MHzT=1379075393388.1 s
2.71ZrZ=40N=20L=1.1238366586472E+21 mf=2.6675803435782E-19 MHzT=3748715581921.8 s
2.71ZrZ=40N=21L=3.0549047673569E+21 mf=9.8134796607548E-20 MHzT=10190065446399 s
2.71ZrZ=40N=22L=8.3040921167792E+21 mf=3.6101774135458E-20 MHzT=27699469733756 s
2.71ZrZ=40N=23L=2.2572862702891E+22 mf=1.328110049425E-20 MHzT=75294965235219 s
2.71ZrZ=40N=24L=6.1359402501569E+22 mf=4.8858438279664E-21 MHzT=2.0467293577335E+14 s
2.71ZrZ=40N=25L=1.6679214882512E+23 mf=1.7974014970832E-21 MHzT=5.5635872209007E+14 s
2.71ZrZ=40N=26L=4.5338806728096E+23 mf=6.6122705830769E-22 MHzT=1.5123398043621E+15 s
2.71ZrZ=40N=27L=1.23243654453E+24 mf=2.4325184069767E-22 MHzT=4.1109658086529E+15 s
2.71ZrZ=40N=28L=3.3501098637248E+24 mf=8.9487351219784E-23 MHzT=1.1174763655078E+16 s
2.71ZrZ=40N=29L=9.1065427659044E+24 mf=3.2920556758647E-23 MHzT=3.0376156980922E+16 s
2.71ZrZ=40N=30L=2.4754149720643E+25 mf=1.2110796023424E-23 MHzT=8.2570955539659E+16 s
2.71ZrZ=40N=31L=6.7288755364579E+25 mf=4.4553128732384E-24 MHzT=2.2445112800196E+17 s
2.71ZrZ=40N=32L=1.8290980096716E+26 mf=1.6390180100509E-24 MHzT=6.1012142262485E+17 s
2.71ZrZ=40N=33L=4.972003882161E+26 mf=6.0296102960745E-25 MHzT=1.6584819762747E+18 s
2.71ZrZ=40N=34L=1.3515307803906E+27 mf=2.2181696662015E-25 MHzT=4.5082214189344E+18 s
2.71ZrZ=40N=35L=3.6738415609388E+27 mf=8.1601901722564E-26 MHzT=1.2254616361759E+19 s
2.71ZrZ=40N=36L=9.9865367557376E+27 mf=3.0019662004224E-26 MHzT=3.3311500970907E+19 s
2.71ZrZ=40N=37L=2.714622139236E+28 mf=1.1043616482269E-26 MHzT=9.0550047767913E+19 s
2.71ZrZ=40N=38L=7.3791080322178E+28 mf=4.062719460009E-27 MHzT=2.4614054941362E+20 s
2.71ZrZ=40N=39L=2.0058495274214E+29 mf=1.4945909645845E-27 MHzT=6.6907938271796E+20 s
2.71ZrZ=40N=40L=5.4524643210127E+29 mf=5.4982928883122E-28 MHzT=1.8187463278388E+21 s
2.71ZrZ=40N=41L=1.482133468413E+30 mf=2.0227089151492E-28 MHzT=4.9438650935409E+21 s
2.71ZrZ=40N=42L=4.0288564745381E+30 mf=7.4411302535758E-29 MHzT=1.3438818646125E+22 s
2.71ZrZ=40N=43L=1.0951567344206E+31 mf=2.7374388393694E-29 MHzT=3.6530496521718E+22 s
2.71ZrZ=40N=44L=2.9769446504902E+31 mf=1.0070474704682E-29 MHzT=9.9300184879574E+22 s
2.71ZrZ=40N=45L=8.0921745477558E+31 mf=3.7047206066896E-30 MHzT=2.6992588812077E+23 s
2.71ZrZ=40N=46L=2.1996811025883E+32 mf=1.3628905464853E-30 MHzT=7.3373463670935E+23 s
2.71ZrZ=40N=47L=5.9793531695707E+32 mf=5.0137941261885E-31 MHzT=1.994497529878E+24 s
2.71ZrZ=40N=48L=1.6253567066783E+33 mf=1.8444717812909E-31 MHzT=5.4216063923739E+24 s
2.71ZrZ=40N=49L=4.4181776005276E+33 mf=6.7854324815779E-32 MHzT=1.4737454137447E+25 s
2.71ZrZ=40N=50L=1.2009851886419E+34 mf=2.4962211094294E-32 MHzT=4.0060553779572E+25 s
2.71ZrZ=40N=51L=3.2646162145338E+34 mf=9.1830842677725E-33 MHzT=1.0889587537702E+26 s
2.71ZrZ=40N=52L=8.8741469328599E+34 mf=3.3782679086584E-33 MHzT=2.9600967923149E+26 s
2.71ZrZ=40N=53L=2.4122432350669E+35 mf=1.2427953103647E-33 MHzT=8.0463773210294E+26 s
2.71ZrZ=40N=54L=6.5571569517055E+35 mf=4.5719884426745E-34 MHzT=2.1872321256679E+27 s
2.71ZrZ=40N=55L=1.7824200588175E+36 mf=1.6819405533334E-34 MHzT=5.9455133418249E+27 s
2.71ZrZ=40N=56L=4.8451200565645E+36 mf=6.1875135084387E-35 MHzT=1.6161580877944E+28 s
2.71ZrZ=40N=57L=1.3170401806462E+37 mf=2.2762590117252E-35 MHzT=4.3931731619685E+28 s
2.71NbZ=41N=17L=5.7351345872341E+19 mf=5.2272959499034E-18 MHzT=191303497943.04 s
2.71NbZ=41N=18L=1.5589712132246E+20 mf=1.9230147128882E-18 MHzT=520016822179.21 s
2.71NbZ=41N=19L=4.237723119999E+20 mf=7.0743757794178E-19 MHzT=1413552278222.8 s
2.71NbZ=41N=20L=1.1519325751134E+21 mf=2.602517408369E-19 MHzT=3842433471469.8 s
2.71NbZ=41N=21L=3.1312773865408E+21 mf=9.5741264982974E-20 MHzT=10444817082559 s
2.71NbZ=41N=22L=8.5116944196987E+21 mf=3.5221243058983E-20 MHzT=28391956477100 s
2.71NbZ=41N=23L=2.3137184270463E+22 mf=1.2957171213902E-20 MHzT=77177339366100 s
2.71NbZ=41N=24L=6.2893387564109E+22 mf=4.7666769053331E-21 MHzT=2.0978975916769E+14 s
2.71NbZ=41N=25L=1.7096195254575E+23 mf=1.7535624361788E-21 MHzT=5.7026769014232E+14 s
2.71NbZ=41N=26L=4.6472276896299E+23 mf=6.4509956908067E-22 MHzT=1.5501482994712E+15 s
2.71NbZ=41N=27L=1.2632474581433E+24 mf=2.3731886897334E-22 MHzT=4.2137399538692E+15 s
2.71NbZ=41N=28L=3.4338626103179E+24 mf=8.730473289735E-23 MHzT=1.1454132746455E+16 s
2.71NbZ=41N=29L=9.3342063350521E+24 mf=3.2117616349899E-23 MHzT=3.1135560905445E+16 s
2.71NbZ=41N=30L=2.5373003463659E+25 mf=1.181541075456E-23 MHzT=8.4635229428151E+16 s
2.71NbZ=41N=31L=6.8970974248694E+25 mf=4.3466467055985E-24 MHzT=2.30062406202E+17 s
2.71NbZ=41N=32L=1.8748254599134E+26 mf=1.5990419610253E-24 MHzT=6.2537445819047E+17 s
2.71NbZ=41N=33L=5.096303979215E+26 mf=5.8825466303166E-25 MHzT=1.6999440256816E+18 s
2.71NbZ=41N=34L=1.3853190499004E+27 mf=2.1640679670258E-25 MHzT=4.6209269544078E+18 s
2.71NbZ=41N=35L=3.7656875999623E+27 mf=7.9611611436648E-26 MHzT=1.2560981770803E+19 s
2.71NbZ=41N=36L=1.0236200174631E+28 mf=2.9287475126072E-26 MHzT=3.414428849518E+19 s
2.71NbZ=41N=37L=2.7824876927169E+28 mf=1.0774259982702E-26 MHzT=9.281379896211E+19 s
2.71NbZ=41N=38L=7.5635857330233E+28 mf=3.9636287414722E-27 MHzT=2.5229406314896E+20 s
2.71NbZ=41N=39L=2.0559957656069E+29 mf=1.4581375264239E-27 MHzT=6.858063672859E+20 s
2.71NbZ=41N=40L=5.588775929038E+29 mf=5.3641881837192E-28 MHzT=1.8642149860348E+21 s
2.71NbZ=41N=41L=1.5191868051233E+30 mf=1.9733745513651E-28 MHzT=5.0674617208794E+21 s
2.71NbZ=41N=42L=4.1295778864015E+30 mf=7.2596392717813E-29 MHzT=1.3774789112278E+22 s
2.71NbZ=41N=43L=1.1225356527812E+31 mf=2.6706720384091E-29 MHzT=3.7443758934761E+22 s
2.71NbZ=41N=44L=3.0513682667524E+31 mf=9.8248533704215E-30 MHzT=1.0178268950156E+23 s
2.71NbZ=41N=45L=8.2944789114497E+31 mf=3.614361567502E-30 MHzT=2.7667403532379E+23 s
2.71NbZ=41N=46L=2.2546731301531E+32 mf=1.3296493136442E-30 MHzT=7.5207800262709E+23 s
2.71NbZ=41N=47L=6.1288369988099E+32 mf=4.8915064645742E-31 MHzT=2.044359968125E+24 s
2.71NbZ=41N=48L=1.6659906243452E+33 mf=1.799484664674E-31 MHzT=5.5571465521833E+24 s
2.71NbZ=41N=49L=4.5286320405408E+33 mf=6.6199341283687E-32 MHzT=1.5105890490884E+25 s
2.71NbZ=41N=50L=1.231009818358E+34 mf=2.435337667736E-32 MHzT=4.1062067624061E+25 s
2.71NbZ=41N=51L=3.3462316198971E+34 mf=8.9591066027049E-33 MHzT=1.1161827226144E+26 s
2.71NbZ=41N=52L=9.0960006061813E+34 mf=3.2958711303985E-33 MHzT=3.0340992121227E+26 s
2.71NbZ=41N=53L=2.4725493159435E+35 mf=1.2124832296241E-33 MHzT=8.2475367540551E+26 s
2.71NbZ=41N=54L=6.7210858754981E+35 mf=4.4604765294385E-34 MHzT=2.2419129288096E+27 s
2.71NbZ=41N=55L=1.8269805602879E+36 mf=1.6409176130082E-34 MHzT=6.0941511753706E+27 s
2.71NbZ=41N=56L=4.9662480579786E+36 mf=6.0365985448182E-35 MHzT=1.6565620399892E+28 s
2.71NbZ=41N=57L=1.3499661851623E+37 mf=2.2207404992441E-35 MHzT=4.5030024910177E+28 s
2.71MoZ=42N=17L=5.8750159186301E+19 mf=5.1028365225248E-18 MHzT=195969436917.26 s
2.71MoZ=42N=18L=1.596994901352E+20 mf=1.8772286482956E-18 MHzT=532700159305.53 s
2.71MoZ=42N=19L=4.3410822204868E+20 mf=6.9059382608602E-19 MHzT=1448029163057.5 s
2.71MoZ=42N=20L=1.1800284915796E+21 mf=2.5405527081697E-19 MHzT=3936151361017.9 s
2.71MoZ=42N=21L=3.2076500057248E+21 mf=9.3461711054808E-20 MHzT=10699568718719 s
2.71MoZ=42N=22L=8.7192967226182E+21 mf=3.4382642033769E-20 MHzT=29084443220443 s
2.71MoZ=42N=23L=2.3701505838035E+22 mf=1.2648667137381E-20 MHzT=79059713496980 s
2.71MoZ=42N=24L=6.4427372626648E+22 mf=4.6531845980633E-21 MHzT=2.1490658256202E+14 s
2.71MoZ=42N=25L=1.7513175626638E+23 mf=1.7118109496031E-21 MHzT=5.8417665819457E+14 s
2.71MoZ=42N=26L=4.7605747064501E+23 mf=6.2974005553113E-22 MHzT=1.5879567945802E+15 s
2.71MoZ=42N=27L=1.2940583717565E+24 mf=2.3166841971207E-22 MHzT=4.3165140990855E+15 s
2.71MoZ=42N=28L=3.517615356911E+24 mf=8.5226048780746E-23 MHzT=1.1733501837831E+16 s
2.71MoZ=42N=29L=9.5618699041997E+24 mf=3.1352911198711E-23 MHzT=3.1894964829968E+16 s
2.71MoZ=42N=30L=2.5991857206675E+25 mf=1.153409145088E-23 MHzT=8.6699503316642E+16 s
2.71MoZ=42N=31L=7.0653193132808E+25 mf=4.2431551173699E-24 MHzT=2.3567368440205E+17 s
2.71MoZ=42N=32L=1.9205529101552E+26 mf=1.5609695333818E-24 MHzT=6.4062749375609E+17 s
2.71MoZ=42N=33L=5.220604076269E+26 mf=5.7424859962614E-25 MHzT=1.7414060750885E+18 s
2.71MoZ=42N=34L=1.4191073194101E+27 mf=2.1125425392395E-25 MHzT=4.7336324898811E+18 s
2.71MoZ=42N=35L=3.8575336389858E+27 mf=7.7716096878632E-26 MHzT=1.2867347179847E+19 s
2.71MoZ=42N=36L=1.0485863593524E+28 mf=2.8590154289737E-26 MHzT=3.4977076019452E+19 s
2.71MoZ=42N=37L=2.8503532461978E+28 mf=1.0517729983114E-26 MHzT=9.5077550156308E+19 s
2.71MoZ=42N=38L=7.7480634338287E+28 mf=3.86925662858E-27 MHzT=2.584475768843E+20 s
2.71MoZ=42N=39L=2.1061420037925E+29 mf=1.4234199662709E-27 MHzT=7.0253335185385E+20 s
2.71MoZ=42N=40L=5.7250875370634E+29 mf=5.2364694174401E-28 MHzT=1.9096836442308E+21 s
2.71MoZ=42N=41L=1.5562401418337E+30 mf=1.9263894429992E-28 MHzT=5.1910583482179E+21 s
2.71MoZ=42N=42L=4.230299298265E+30 mf=7.0867907176912E-29 MHzT=1.4110759578431E+22 s
2.71MoZ=42N=43L=1.1499145711417E+31 mf=2.6070846089232E-29 MHzT=3.8357021347804E+22 s
2.71MoZ=42N=44L=3.1257918830147E+31 mf=9.5909282901734E-30 MHzT=1.0426519412355E+23 s
2.71MoZ=42N=45L=8.4967832751436E+31 mf=3.5283053397044E-30 MHzT=2.8342218252681E+23 s
2.71MoZ=42N=46L=2.3096651577178E+32 mf=1.2979909966527E-30 MHzT=7.7042136854482E+23 s
2.71MoZ=42N=47L=6.2783208280492E+32 mf=4.7750420249414E-31 MHzT=2.0942224063719E+24 s
2.71MoZ=42N=48L=1.7066245420122E+33 mf=1.7566397917056E-31 MHzT=5.6926867119926E+24 s
2.71MoZ=42N=49L=4.639086480554E+33 mf=6.4623166491218E-32 MHzT=1.547432684432E+25 s
2.71MoZ=42N=50L=1.261034448074E+34 mf=2.3773534375518E-32 MHzT=4.2063581468551E+25 s
2.71MoZ=42N=51L=3.4278470252604E+34 mf=8.7457945407357E-33 MHzT=1.1434066914587E+26 s
2.71MoZ=42N=52L=9.3178542795028E+34 mf=3.2173980082461E-33 MHzT=3.1081016319306E+26 s
2.71MoZ=42N=53L=2.5328553968202E+35 mf=1.1836145812997E-33 MHzT=8.4486961870808E+26 s
2.71MoZ=42N=54L=6.8850147992908E+35 mf=4.354274707309E-34 MHzT=2.2965937319513E+27 s
2.71MoZ=42N=55L=1.8715410617584E+36 mf=1.6018481460318E-34 MHzT=6.2427890089162E+27 s
2.71MoZ=42N=56L=5.0873760593927E+36 mf=5.8928700080368E-35 MHzT=1.6969659921841E+28 s
2.71MoZ=42N=57L=1.3828921896785E+37 mf=2.1678657254525E-35 MHzT=4.6128318200669E+28 s
2.71TcZ=43N=17L=6.014897250026E+19 mf=4.9841659057219E-18 MHzT=200635375891.48 s
2.71TcZ=43N=18L=1.6350185894794E+20 mf=1.8335721681027E-18 MHzT=545383496431.86 s
2.71TcZ=43N=19L=4.4444413209746E+20 mf=6.7453350454914E-19 MHzT=1482506047892.2 s
2.71TcZ=43N=20L=1.2081244080458E+21 mf=2.4814700870495E-19 MHzT=4029869250565.9 s
2.71TcZ=43N=21L=3.2840226249087E+21 mf=9.1288182890742E-20 MHzT=10954320354879 s
2.71TcZ=43N=22L=8.9268990255377E+21 mf=3.3583045707403E-20 MHzT=29776929963787 s
2.71TcZ=43N=23L=2.4265827405608E+22 mf=1.2354512087674E-20 MHzT=80942087627861 s
2.71TcZ=43N=24L=6.5961357689187E+22 mf=4.5449710027595E-21 MHzT=2.2002340595635E+14 s
2.71TcZ=43N=25L=1.79301559987E+23 mf=1.6720013926356E-21 MHzT=5.9808562624682E+14 s
2.71TcZ=43N=26L=4.8739217232703E+23 mf=6.1509493796064E-22 MHzT=1.6257652896893E+15 s
2.71TcZ=43N=27L=1.3248692853698E+24 mf=2.2628078204434E-22 MHzT=4.4192882443018E+15 s
2.71TcZ=43N=28L=3.6013681035041E+24 mf=8.324404764631E-23 MHzT=1.2012870929208E+16 s
2.71TcZ=43N=29L=9.7895334733473E+24 mf=3.0623773728974E-23 MHzT=3.2654368754491E+16 s
2.71TcZ=43N=30L=2.6610710949691E+25 mf=1.1265856765976E-23 MHzT=8.8763777205134E+16 s
2.71TcZ=43N=31L=7.2335412016922E+25 mf=4.1444770913846E-24 MHzT=2.412849626021E+17 s
2.71TcZ=43N=32L=1.966280360397E+26 mf=1.5246679163264E-24 MHzT=6.5588052932172E+17 s
2.71TcZ=43N=33L=5.344904173323E+26 mf=5.6089398103019E-25 MHzT=1.7828681244953E+18 s
2.71TcZ=43N=34L=1.4528955889199E+27 mf=2.0634136429781E-25 MHzT=4.8463380253545E+18 s
2.71TcZ=43N=35L=3.9493796780092E+27 mf=7.5908745788431E-26 MHzT=1.3173712588891E+19 s
2.71TcZ=43N=36L=1.0735527012418E+28 mf=2.7925266980673E-26 MHzT=3.5809863543725E+19 s
2.71TcZ=43N=37L=2.9182187996787E+28 mf=1.0273131611413E-26 MHzT=9.7341301350506E+19 s
2.71TcZ=43N=38L=7.9325411346342E+28 mf=3.7792739162874E-27 MHzT=2.6460109061964E+20 s
2.71TcZ=43N=39L=2.156288241978E+29 mf=1.3903171763576E-27 MHzT=7.192603364218E+20 s
2.71TcZ=43N=40L=5.8613991450887E+29 mf=5.114691058895E-28 MHzT=1.9551523024267E+21 s
2.71TcZ=43N=41L=1.593293478544E+30 mf=1.8815896885109E-28 MHzT=5.3146549755564E+21 s
2.71TcZ=43N=42L=4.3310207101284E+30 mf=6.9219816312333E-29 MHzT=1.4446730044584E+22 s
2.71TcZ=43N=43L=1.1772934895022E+31 mf=2.5464547342971E-29 MHzT=3.9270283760847E+22 s
2.71TcZ=43N=44L=3.2002154992769E+31 mf=9.3678834462159E-30 MHzT=1.0674769874554E+23 s
2.71TcZ=43N=45L=8.6990876388375E+31 mf=3.4462517271531E-30 MHzT=2.9017032972983E+23 s
2.71TcZ=43N=46L=2.3646571852825E+32 mf=1.2678051595212E-30 MHzT=7.8876473446256E+23 s
2.71TcZ=43N=47L=6.4278046572885E+32 mf=4.6639945359893E-31 MHzT=2.1440848446189E+24 s
2.71TcZ=43N=48L=1.7472584596792E+33 mf=1.7157877035264E-31 MHzT=5.828226871802E+24 s
2.71TcZ=43N=49L=4.7495409205672E+33 mf=6.3120302154213E-32 MHzT=1.5842763197756E+25 s
2.71TcZ=43N=50L=1.29105907779E+34 mf=2.3220661483064E-32 MHzT=4.306509531304E+25 s
2.71TcZ=43N=51L=3.5094624306238E+34 mf=8.542403970021E-33 MHzT=1.1706306603029E+26 s
2.71TcZ=43N=52L=9.5397079528243E+34 mf=3.142574798752E-33 MHzT=3.1821040517385E+26 s
2.71TcZ=43N=53L=2.5931614776969E+35 mf=1.1560886608044E-33 MHzT=8.6498556201066E+26 s
2.71TcZ=43N=54L=7.0489437230834E+35 mf=4.2530125048135E-34 MHzT=2.351274535093E+27 s
2.71TcZ=43N=55L=1.9161015632288E+36 mf=1.5645958635659E-34 MHzT=6.3914268424618E+27 s
2.71TcZ=43N=56L=5.2085040608068E+36 mf=5.7558265194778E-35 MHzT=1.7373699443789E+28 s
2.71TcZ=43N=57L=1.4158181941946E+37 mf=2.1174502434653E-35 MHzT=4.7226611491161E+28 s
2.71RuZ=44N=17L=6.154778581422E+19 mf=4.8708894078646E-18 MHzT=205301314865.7 s
2.71RuZ=44N=18L=1.6730422776068E+20 mf=1.7919000733731E-18 MHzT=558066833558.18 s
2.71RuZ=44N=19L=4.5478004214624E+20 mf=6.5920319762757E-19 MHzT=1516982932726.9 s
2.71RuZ=44N=20L=1.236220324512E+21 mf=2.4250730396166E-19 MHzT=4123587140114 s
2.71RuZ=44N=21L=3.3603952440926E+21 mf=8.9213451461407E-20 MHzT=11209071991039 s
2.71RuZ=44N=22L=9.1345013284571E+21 mf=3.2819794668598E-20 MHzT=30469416707131 s
2.71RuZ=44N=23L=2.483014897318E+22 mf=1.2073727722045E-20 MHzT=82824461758741 s
2.71RuZ=44N=24L=6.7495342751726E+22 mf=4.4416762072422E-21 MHzT=2.2514022935069E+14 s
2.71RuZ=44N=25L=1.8347136370763E+23 mf=1.6340013609848E-21 MHzT=6.1199459429907E+14 s
2.71RuZ=44N=26L=4.9872687400906E+23 mf=6.0111550755245E-22 MHzT=1.6635737847983E+15 s
2.71RuZ=44N=27L=1.355680198983E+24 mf=2.2113803699788E-22 MHzT=4.5220623895182E+15 s
2.71RuZ=44N=28L=3.6851208500972E+24 mf=8.1352137472531E-23 MHzT=1.2292240020585E+16 s
2.71RuZ=44N=29L=1.0017197042495E+25 mf=2.9927778871497E-23 MHzT=3.3413772679014E+16 s
2.71RuZ=44N=30L=2.7229564692708E+25 mf=1.1009814566749E-23 MHzT=9.0828051093625E+16 s
2.71RuZ=44N=31L=7.4017630901037E+25 mf=4.0502844302167E-24 MHzT=2.4689624080215E+17 s
2.71RuZ=44N=32L=2.0120078106388E+26 mf=1.4900163727735E-24 MHzT=6.7113356488734E+17 s
2.71RuZ=44N=33L=5.469204270377E+26 mf=5.4814639055223E-25 MHzT=1.8243301739022E+18 s
2.71RuZ=44N=34L=1.4866838584297E+27 mf=2.016517878365E-25 MHzT=4.9590435608278E+18 s
2.71RuZ=44N=35L=4.0412257170327E+27 mf=7.4183547020512E-26 MHzT=1.3480077997935E+19 s
2.71RuZ=44N=36L=1.0985190431311E+28 mf=2.7290601822022E-26 MHzT=3.6642651067998E+19 s
2.71RuZ=44N=37L=2.9860843531596E+28 mf=1.0039651347518E-26 MHzT=9.9605052544704E+19 s
2.71RuZ=44N=38L=8.1170188354396E+28 mf=3.6933813272809E-27 MHzT=2.7075460435498E+20 s
2.71RuZ=44N=39L=2.2064344801635E+29 mf=1.3587190587131E-27 MHzT=7.3598732098975E+20 s
2.71RuZ=44N=40L=5.997710753114E+29 mf=4.9984480802838E-28 MHzT=2.0006209606227E+21 s
2.71RuZ=44N=41L=1.6303468152543E+30 mf=1.8388262864993E-28 MHzT=5.438251602895E+21 s
2.71RuZ=44N=42L=4.4317421219919E+30 mf=6.7646638668871E-29 MHzT=1.4782700510738E+22 s
2.71RuZ=44N=43L=1.2046724078627E+31 mf=2.4885807630631E-29 MHzT=4.018354617389E+22 s
2.71RuZ=44N=44L=3.2746391155392E+31 mf=9.1549770042564E-30 MHzT=1.0923020336753E+23 s
2.71RuZ=44N=45L=8.9013920025314E+31 mf=3.3679278242633E-30 MHzT=2.9691847693285E+23 s
2.71RuZ=44N=46L=2.4196492128472E+32 mf=1.2389914058957E-30 MHzT=8.0710810038029E+23 s
2.71RuZ=44N=47L=6.5772884865277E+32 mf=4.5579946601714E-31 MHzT=2.1939472828658E+24 s
2.71RuZ=44N=48L=1.7878923773461E+33 mf=1.6767925284463E-31 MHzT=5.9637670316113E+24 s
2.71RuZ=44N=49L=4.8599953605804E+33 mf=6.1685749832526E-32 MHzT=1.6211199551192E+25 s
2.71RuZ=44N=50L=1.3210837075061E+34 mf=2.2692919176631E-32 MHzT=4.4066609157529E+25 s
2.71RuZ=44N=51L=3.5910778359871E+34 mf=8.3482584252478E-33 MHzT=1.1978546291472E+26 s
2.71RuZ=44N=52L=9.7615616261458E+34 mf=3.0711526442349E-33 MHzT=3.2561064715463E+26 s
2.71RuZ=44N=53L=2.6534675585735E+35 mf=1.1298139185133E-33 MHzT=8.8510150531323E+26 s
2.71RuZ=44N=54L=7.212872646876E+35 mf=4.1563531297041E-34 MHzT=2.4059553382347E+27 s
2.71RuZ=44N=55L=1.9606620646992E+36 mf=1.5290368666667E-34 MHzT=6.5400646760074E+27 s
2.71RuZ=44N=56L=5.3296320622209E+36 mf=5.6250122803988E-35 MHzT=1.7777738965738E+28 s
2.71RuZ=44N=57L=1.4487441987108E+37 mf=2.0693263742956E-35 MHzT=4.8324904781654E+28 s
2.71RhZ=45N=17L=6.2946599128179E+19 mf=4.7626474210231E-18 MHzT=209967253839.92 s
2.71RhZ=45N=18L=1.7110659657343E+20 mf=1.7520800717426E-18 MHzT=570750170684.5 s
2.71RhZ=45N=19L=4.6511595219502E+20 mf=6.4455423768029E-19 MHzT=1551459817561.6 s
2.71RhZ=45N=20L=1.2643162409781E+21 mf=2.3711825276251E-19 MHzT=4217305029662 s
2.71RhZ=45N=21L=3.4367678632765E+21 mf=8.7230930317821E-20 MHzT=11463823627199 s
2.71RhZ=45N=22L=9.3421036313766E+21 mf=3.2090465898185E-20 MHzT=31161903450475 s
2.71RhZ=45N=23L=2.5394470540752E+22 mf=1.1805422661555E-20 MHzT=84706835889622 s
2.71RhZ=45N=24L=6.9029327814266E+22 mf=4.3429722915257E-21 MHzT=2.3025705274502E+14 s
2.71RhZ=45N=25L=1.8764116742826E+23 mf=1.5976902196295E-21 MHzT=6.2590356235133E+14 s
2.71RhZ=45N=26L=5.1006157569108E+23 mf=5.8775738516239E-22 MHzT=1.7013822799074E+15 s
2.71RhZ=45N=27L=1.3864911125963E+24 mf=2.1622385839793E-22 MHzT=4.6248365347345E+15 s
2.71RhZ=45N=28L=3.7688735966904E+24 mf=7.9544312195363E-23 MHzT=1.2571609111962E+16 s
2.71RhZ=45N=29L=1.0244860611643E+25 mf=2.9262717118797E-23 MHzT=3.4173176603537E+16 s
2.71RhZ=45N=30L=2.7848418435724E+25 mf=1.0765152020821E-23 MHzT=9.2892324982117E+16 s
2.71RhZ=45N=31L=7.5699849785151E+25 mf=3.9602781095453E-24 MHzT=2.525075190022E+17 s
2.71RhZ=45N=32L=2.0577352608806E+26 mf=1.456904897823E-24 MHzT=6.8638660045296E+17 s
2.71RhZ=45N=33L=5.5935043674311E+26 mf=5.3596535965107E-25 MHzT=1.8657922233091E+18 s
2.71RhZ=45N=34L=1.5204721279394E+27 mf=1.9717063699569E-25 MHzT=5.0717490963012E+18 s
2.71RhZ=45N=35L=4.1330717560562E+27 mf=7.253502375339E-26 MHzT=1.3786443406979E+19 s
2.71RhZ=45N=36L=1.1234853850205E+28 mf=2.6684144003754E-26 MHzT=3.747543859227E+19 s
2.71RhZ=45N=37L=3.0539499066405E+28 mf=9.8165479842395E-27 MHzT=1.018688037389E+20 s
2.71RhZ=45N=38L=8.301496536245E+28 mf=3.6113061866747E-27 MHzT=2.7690811809032E+20 s
2.71RhZ=45N=39L=2.2565807183491E+29 mf=1.3285253018528E-27 MHzT=7.527143055577E+20 s
2.71RhZ=45N=40L=6.1340223611393E+29 mf=4.8873714562775E-28 MHzT=2.0460896188187E+21 s
2.71RhZ=45N=41L=1.6674001519646E+30 mf=1.7979634801326E-28 MHzT=5.5618482302335E+21 s
2.71RhZ=45N=42L=4.5324635338553E+30 mf=6.6143380031785E-29 MHzT=1.5118670976891E+22 s
2.71RhZ=45N=43L=1.2320513262232E+31 mf=2.4332789683283E-29 MHzT=4.1096808586933E+22 s
2.71RhZ=45N=44L=3.3490627318015E+31 mf=8.9515330708285E-30 MHzT=1.1171270798952E+23 s
2.71RhZ=45N=45L=9.1036963662253E+31 mf=3.2930849837241E-30 MHzT=3.0366662413586E+23 s
2.71RhZ=45N=46L=2.4746412404119E+32 mf=1.2114582635425E-30 MHzT=8.2545146629802E+23 s
2.71RhZ=45N=47L=6.726772315767E+32 mf=4.4567058899453E-31 MHzT=2.2438097211128E+24 s
2.71RhZ=45N=48L=1.8285262950131E+33 mf=1.6395304722586E-31 MHzT=6.0993071914207E+24 s
2.71RhZ=45N=49L=4.9704498005936E+33 mf=6.0314955391803E-32 MHzT=1.6579635904628E+25 s
2.71RhZ=45N=50L=1.3511083372221E+34 mf=2.2188632083817E-32 MHzT=4.5068123002018E+25 s
2.71RhZ=45N=51L=3.6726932413505E+34 mf=8.1627415713534E-33 MHzT=1.2250785979914E+26 s
2.71RhZ=45N=52L=9.9834152994673E+34 mf=3.0029048076964E-33 MHzT=3.3301088913542E+26 s
2.71RhZ=45N=53L=2.7137736394502E+35 mf=1.1047069425464E-33 MHzT=9.052174486158E+26 s
2.71RhZ=45N=54L=7.3768015706687E+35 mf=4.0639897268217E-34 MHzT=2.4606361413764E+27 s
2.71RhZ=45N=55L=2.0052225661697E+36 mf=1.4950582696297E-34 MHzT=6.6887025095531E+27 s
2.71RhZ=45N=56L=5.4507600636351E+36 mf=5.5000120075011E-35 MHzT=1.8181778487686E+28 s
2.71RhZ=45N=57L=1.4816702032269E+37 mf=2.0233413437557E-35 MHzT=4.9423198072146E+28 s
2.71PdZ=46N=17L=6.4345412442139E+19 mf=4.6591116075226E-18 MHzT=214633192814.14 s
2.71PdZ=46N=18L=1.7490896538617E+20 mf=1.7139913745308E-18 MHzT=583433507810.82 s
2.71PdZ=46N=19L=4.754518622438E+20 mf=6.3054218903506E-19 MHzT=1585936702396.3 s
2.71PdZ=46N=20L=1.2924121574443E+21 mf=2.3196350813724E-19 MHzT=4311022919210.1 s
2.71PdZ=46N=21L=3.5131404824605E+21 mf=8.5334605745694E-20 MHzT=11718575263359 s
2.71PdZ=46N=22L=9.5497059342961E+21 mf=3.1392847074311E-20 MHzT=31854390193819 s
2.71PdZ=46N=23L=2.5958792108325E+22 mf=1.1548783038478E-20 MHzT=86589210020502 s
2.71PdZ=46N=24L=7.0563312876805E+22 mf=4.2485598504056E-21 MHzT=2.3537387613935E+14 s
2.71PdZ=46N=25L=1.9181097114889E+23 mf=1.5629578235506E-21 MHzT=6.3981253040358E+14 s
2.71PdZ=46N=26L=5.2139627737311E+23 mf=5.7498005070234E-22 MHzT=1.7391907750164E+15 s
2.71PdZ=46N=27L=1.4173020262095E+24 mf=2.115233397371E-22 MHzT=4.7276106799508E+15 s
2.71PdZ=46N=28L=3.8526263432835E+24 mf=7.7815088017203E-23 MHzT=1.2850978203339E+16 s
2.71PdZ=46N=29L=1.047252418079E+25 mf=2.8626571094475E-23 MHzT=3.493258052806E+16 s
2.71PdZ=46N=30L=2.846727217874E+25 mf=1.053112697689E-23 MHzT=9.4956598870608E+16 s
2.71PdZ=46N=31L=7.7382068669266E+25 mf=3.8741851071638E-24 MHzT=2.5811879720225E+17 s
2.71PdZ=46N=32L=2.1034627111224E+26 mf=1.4252330522182E-24 MHzT=7.0163963601858E+17 s
2.71PdZ=46N=33L=5.7178044644851E+26 mf=5.2431393878909E-25 MHzT=1.9072542727159E+18 s
2.71PdZ=46N=34L=1.5542603974492E+27 mf=1.9288431880013E-25 MHzT=5.1844546317746E+18 s
2.71PdZ=46N=35L=4.2249177950796E+27 mf=7.0958175410925E-26 MHzT=1.4092808816023E+19 s
2.71PdZ=46N=36L=1.1484517269098E+28 mf=2.6104053916716E-26 MHzT=3.8308226116543E+19 s
2.71PdZ=46N=37L=3.1218154601214E+28 mf=9.6031447671908E-27 MHzT=1.041325549331E+20 s
2.71PdZ=46N=38L=8.4859742370505E+28 mf=3.5327995304426E-27 MHzT=2.8306163182566E+20 s
2.71PdZ=46N=39L=2.3067269565346E+29 mf=1.29964431703E-27 MHzT=7.6944129012565E+20 s
2.71PdZ=46N=40L=6.2703339691646E+29 mf=4.7811242507062E-28 MHzT=2.0915582770146E+21 s
2.71PdZ=46N=41L=1.704453488675E+30 mf=1.758877317521E-28 MHzT=5.685444857572E+21 s
2.71PdZ=46N=42L=4.6331849457188E+30 mf=6.4705480465876E-29 MHzT=1.5454641443044E+22 s
2.71PdZ=46N=43L=1.2594302445837E+31 mf=2.3803815994516E-29 MHzT=4.2010070999976E+22 s
2.71PdZ=46N=44L=3.4234863480637E+31 mf=8.7569345258105E-30 MHzT=1.1419521261151E+23 s
2.71PdZ=46N=45L=9.3060007299192E+31 mf=3.2214961797301E-30 MHzT=3.1041477133888E+23 s
2.71PdZ=46N=46L=2.5296332679766E+32 mf=1.185122214335E-30 MHzT=8.4379483221576E+23 s
2.71PdZ=46N=47L=6.8762561450063E+32 mf=4.3598209792944E-31 MHzT=2.2936721593597E+24 s
2.71PdZ=46N=48L=1.86916021268E+33 mf=1.6038885054703E-31 MHzT=6.23484735123E+24 s
2.71PdZ=46N=49L=5.0809042406068E+33 mf=5.9003760709373E-32 MHzT=1.6948072258065E+25 s
2.71PdZ=46N=50L=1.3811329669382E+34 mf=2.1706270516778E-32 MHzT=4.6069636846508E+25 s
2.71PdZ=46N=51L=3.7543086467138E+34 mf=7.9852906676283E-33 MHzT=1.2523025668357E+26 s
2.71PdZ=46N=52L=1.0205268972789E+35 mf=2.9376242683986E-33 MHzT=3.4041113111621E+26 s
2.71PdZ=46N=53L=2.7740797203269E+35 mf=1.0806915742302E-33 MHzT=9.2533339191838E+26 s
2.71PdZ=46N=54L=7.5407304944613E+35 mf=3.9756421240648E-34 MHzT=2.5153169445181E+27 s
2.71PdZ=46N=55L=2.0497830676401E+36 mf=1.4625570028986E-34 MHzT=6.8373403430987E+27 s
2.71PdZ=46N=56L=5.5718880650492E+36 mf=5.3804465290771E-35 MHzT=1.8585818009635E+28 s
2.71PdZ=46N=57L=1.5145962077431E+37 mf=1.9793556623697E-35 MHzT=5.0521491362638E+28 s
2.71AgZ=47N=17L=6.5744225756099E+19 mf=4.55998157332E-18 MHzT=219299131788.36 s
2.71AgZ=47N=18L=1.7871133419891E+20 mf=1.677523472945E-18 MHzT=596116844937.15 s
2.71AgZ=47N=19L=4.8578777229257E+20 mf=6.17126397779E-19 MHzT=1620413587231 s
2.71AgZ=47N=20L=1.3205080739105E+21 mf=2.2702811434708E-19 MHzT=4404740808758.1 s
2.71AgZ=47N=21L=3.5895131016444E+21 mf=8.3518975836211E-20 MHzT=11973326899519 s
2.71AgZ=47N=22L=9.7573082372156E+21 mf=3.0724914157837E-20 MHzT=32546876937163 s
2.71AgZ=47N=23L=2.6523113675897E+22 mf=1.1303064250425E-20 MHzT=88471584151383 s
2.71AgZ=47N=24L=7.2097297939344E+22 mf=4.1581649599714E-21 MHzT=2.4049069953369E+14 s
2.71AgZ=47N=25L=1.9598077486952E+23 mf=1.529703401773E-21 MHzT=6.5372149845583E+14 s
2.71AgZ=47N=26L=5.3273097905513E+23 mf=5.6274643260229E-22 MHzT=1.7769992701255E+15 s
2.71AgZ=47N=27L=1.4481129398228E+24 mf=2.0702284314695E-22 MHzT=4.8303848251671E+15 s
2.71AgZ=47N=28L=3.9363790898766E+24 mf=7.6159447846624E-23 MHzT=1.3130347294716E+16 s
2.71AgZ=47N=29L=1.0700187749938E+25 mf=2.8017495113742E-23 MHzT=3.5691984452583E+16 s
2.71AgZ=47N=30L=2.9086125921756E+25 mf=1.0307060445467E-23 MHzT=9.70208727591E+16 s
2.71AgZ=47N=31L=7.906428755338E+25 mf=3.7917556367987E-24 MHzT=2.637300754023E+17 s
2.71AgZ=47N=32L=2.1491901613641E+26 mf=1.3949089447242E-24 MHzT=7.168926715842E+17 s
2.71AgZ=47N=33L=5.8421045615391E+26 mf=5.1315832307017E-25 MHzT=1.9487163221228E+18 s
2.71AgZ=47N=34L=1.5880486669589E+27 mf=1.8878039712353E-25 MHzT=5.2971601672479E+18 s
2.71AgZ=47N=35L=4.3167638341031E+27 mf=6.9448426997927E-26 MHzT=1.4399174225067E+19 s
2.71AgZ=47N=36L=1.1734180687992E+28 mf=2.5548648514233E-26 MHzT=3.9141013640816E+19 s
2.71AgZ=47N=37L=3.1896810136023E+28 mf=9.3988225381016E-27 MHzT=1.063963061273E+20 s
2.71AgZ=47N=38L=8.6704519378559E+28 mf=3.4576335829864E-27 MHzT=2.89215145561E+20 s
2.71AgZ=47N=39L=2.3568731947201E+29 mf=1.2719923102846E-27 MHzT=7.861682746936E+20 s
2.71AgZ=47N=40L=6.4066455771899E+29 mf=4.6793982028189E-28 MHzT=2.1370269352106E+21 s
2.71AgZ=47N=41L=1.7415068253853E+30 mf=1.7214543958717E-28 MHzT=5.8090414849105E+21 s
2.71AgZ=47N=42L=4.7339063575822E+30 mf=6.3328768115539E-29 MHzT=1.5790611909197E+22 s
2.71AgZ=47N=43L=1.2868091629443E+31 mf=2.329735182442E-29 MHzT=4.2923333413019E+22 s
2.71AgZ=47N=44L=3.497909964326E+31 mf=8.5706167699422E-30 MHzT=1.166777172335E+23 s
2.71AgZ=47N=45L=9.5083050936131E+31 mf=3.1529537078209E-30 MHzT=3.171629185419E+23 s
2.71AgZ=47N=46L=2.5846252955413E+32 mf=1.1599068480726E-30 MHzT=8.6213819813349E+23 s
2.71AgZ=47N=47L=7.0257399742455E+32 mf=4.2670588307987E-31 MHzT=2.3435345976067E+24 s
2.71AgZ=47N=48L=1.909794130347E+33 mf=1.5697632181199E-31 MHzT=6.3703875110394E+24 s
2.71AgZ=47N=49L=5.19135868062E+33 mf=5.7748361545344E-32 MHzT=1.7316508611501E+25 s
2.71AgZ=47N=50L=1.4111575966542E+34 mf=2.1244434973867E-32 MHzT=4.7071150690997E+25 s
2.71AgZ=47N=51L=3.8359240520772E+34 mf=7.8153908661894E-33 MHzT=1.2795265356799E+26 s
2.71AgZ=47N=52L=1.042712264611E+35 mf=2.8751216243901E-33 MHzT=3.47811373097E+26 s
2.71AgZ=47N=53L=2.8343858012036E+35 mf=1.0576981364806E-33 MHzT=9.4544933522095E+26 s
2.71AgZ=47N=54L=7.7046594182539E+35 mf=3.8910539937655E-34 MHzT=2.5699977476598E+27 s
2.71AgZ=47N=55L=2.0943435691106E+36 mf=1.4314387687944E-34 MHzT=6.9859781766443E+27 s
2.71AgZ=47N=56L=5.6930160664633E+36 mf=5.2659689433521E-35 MHzT=1.8989857531584E+28 s
2.71AgZ=47N=57L=1.5475222122593E+37 mf=1.9372417121065E-35 MHzT=5.161978465313E+28 s
2.71CdZ=48N=17L=6.7143039070058E+19 mf=4.4649819572092E-18 MHzT=223965070762.58 s
2.71CdZ=48N=18L=1.8251370301165E+20 mf=1.6425750672587E-18 MHzT=608800182063.47 s
2.71CdZ=48N=19L=4.9612368234135E+20 mf=6.0426959782527E-19 MHzT=1654890472065.7 s
2.71CdZ=48N=20L=1.3486039903767E+21 mf=2.2229836196485E-19 MHzT=4498458698306.2 s
2.71CdZ=48N=21L=3.6658857208283E+21 mf=8.1778997172957E-20 MHzT=12228078535679 s
2.71CdZ=48N=22L=9.9649105401351E+21 mf=3.0084811779548E-20 MHzT=33239363680507 s
2.71CdZ=48N=23L=2.7087435243469E+22 mf=1.1067583745208E-20 MHzT=90353958282263 s
2.71CdZ=48N=24L=7.3631283001883E+22 mf=4.0715365233054E-21 MHzT=2.4560752292802E+14 s
2.71CdZ=48N=25L=2.0015057859014E+23 mf=1.4978345809027E-21 MHzT=6.6763046650808E+14 s
2.71CdZ=48N=26L=5.4406568073715E+23 mf=5.5102254858974E-22 MHzT=1.8148077652346E+15 s
2.71CdZ=48N=27L=1.478923853436E+24 mf=2.0270986724806E-22 MHzT=4.9331589703835E+15 s
2.71CdZ=48N=28L=4.0201318364697E+24 mf=7.4572792683153E-23 MHzT=1.3409716386093E+16 s
2.71CdZ=48N=29L=1.0927851319085E+25 mf=2.7433797298872E-23 MHzT=3.6451388377106E+16 s
2.71CdZ=48N=30L=2.9704979664772E+25 mf=1.009233001952E-23 MHzT=9.9085146647591E+16 s
2.71CdZ=48N=31L=8.0746506437495E+25 mf=3.7127607276987E-24 MHzT=2.6934135360235E+17 s
2.71CdZ=48N=32L=2.1949176116059E+26 mf=1.3658483417091E-24 MHzT=7.3214570714982E+17 s
2.71CdZ=48N=33L=5.9664046585931E+26 mf=5.0246752467287E-25 MHzT=1.9901783715297E+18 s
2.71CdZ=48N=34L=1.6218369364687E+27 mf=1.8484747218345E-25 MHzT=5.4098657027213E+18 s
2.71CdZ=48N=35L=4.4086098731266E+27 mf=6.8001584768803E-26 MHzT=1.4705539634111E+19 s
2.71CdZ=48N=36L=1.1983844106885E+28 mf=2.501638500352E-26 MHzT=3.9973801165088E+19 s
2.71CdZ=48N=37L=3.2575465670832E+28 mf=9.2030137352245E-27 MHzT=1.086600573215E+20 s
2.71CdZ=48N=38L=8.8549296386614E+28 mf=3.3855995500075E-27 MHzT=2.9536865929634E+20 s
2.71CdZ=48N=39L=2.4070194329057E+29 mf=1.245492470487E-27 MHzT=8.0289525926155E+20 s
2.71CdZ=48N=40L=6.5429571852153E+29 mf=4.5819107402601E-28 MHzT=2.1824955934066E+21 s
2.71CdZ=48N=41L=1.7785601620956E+30 mf=1.6855907626243E-28 MHzT=5.932638112249E+21 s
2.71CdZ=48N=42L=4.8346277694457E+30 mf=6.2009418779798E-29 MHzT=1.612658237535E+22 s
2.71CdZ=48N=43L=1.3141880813048E+31 mf=2.2811990328078E-29 MHzT=4.3836595826062E+22 s
2.71CdZ=48N=44L=3.5723335805882E+31 mf=8.3920622539017E-30 MHzT=1.1916022185549E+23 s
2.71CdZ=48N=45L=9.710609457307E+31 mf=3.0872671722413E-30 MHzT=3.2391106574492E+23 s
2.71CdZ=48N=46L=2.639617323106E+32 mf=1.1357421220711E-30 MHzT=8.8048156405123E+23 s
2.71CdZ=48N=47L=7.1752238034848E+32 mf=4.1781617718238E-31 MHzT=2.3933970358536E+24 s
2.71CdZ=48N=48L=1.9504280480139E+33 mf=1.5370598177424E-31 MHzT=6.5059276708487E+24 s
2.71CdZ=48N=49L=5.3018131206332E+33 mf=5.6545270679816E-32 MHzT=1.7684944964937E+25 s
2.71CdZ=48N=50L=1.4411822263703E+34 mf=2.0801842578578E-32 MHzT=4.8072664535486E+25 s
2.71CdZ=48N=51L=3.9175394574405E+34 mf=7.6525702231438E-33 MHzT=1.3067505045242E+26 s
2.71CdZ=48N=52L=1.0648976319432E+35 mf=2.8152232572154E-33 MHzT=3.5521161507778E+26 s
2.71CdZ=48N=53L=2.8946918820802E+35 mf=1.0356627586372E-33 MHzT=9.6556527852352E+26 s
2.71CdZ=48N=54L=7.8685883420466E+35 mf=3.8099903688954E-34 MHzT=2.6246785508015E+27 s
2.71CdZ=48N=55L=2.138904070581E+36 mf=1.4016171277778E-34 MHzT=7.1346160101899E+27 s
2.71CdZ=48N=56L=5.8141440678774E+36 mf=5.1562612570322E-35 MHzT=1.9393897053532E+28 s
2.71CdZ=48N=57L=1.5804482167754E+37 mf=1.896882509771E-35 MHzT=5.2718077943622E+28 s
2.71InZ=49N=17L=6.8541852384018E+19 mf=4.3738598764498E-18 MHzT=228631009736.8 s
2.71InZ=49N=18L=1.863160718244E+20 mf=1.6090531271105E-18 MHzT=621483519189.79 s
2.71InZ=49N=19L=5.0645959239013E+20 mf=5.9193756521659E-19 MHzT=1689367356900.4 s
2.71InZ=49N=20L=1.3766999068429E+21 mf=2.1776166070026E-19 MHzT=4592176587854.2 s
2.71InZ=49N=21L=3.7422583400122E+21 mf=8.0110038046978E-20 MHzT=12482830171839 s
2.71InZ=49N=22L=1.0172512843055E+22 mf=2.9470836028945E-20 MHzT=33931850423851 s
2.71InZ=49N=23L=2.7651756811041E+22 mf=1.0841714689184E-20 MHzT=92236332413144 s
2.71InZ=49N=24L=7.5165268064422E+22 mf=3.9884439411971E-21 MHzT=2.5072434632236E+14 s
2.71InZ=49N=25L=2.0432038231077E+23 mf=1.4672665282312E-21 MHzT=6.8153943456033E+14 s
2.71InZ=49N=26L=5.5540038241918E+23 mf=5.3977719045526E-22 MHzT=1.8526162603436E+15 s
2.71InZ=49N=27L=1.5097347670493E+24 mf=1.9857293118177E-22 MHzT=5.0359331155998E+15 s
2.71InZ=49N=28L=4.1038845830628E+24 mf=7.3050898954925E-23 MHzT=1.368908547747E+16 s
2.71InZ=49N=29L=1.1155514888233E+25 mf=2.6873923884609E-23 MHzT=3.7210792301629E+16 s
2.71InZ=49N=30L=3.0323833407788E+25 mf=9.886364100754E-24 MHzT=1.0114942053608E+17 s
2.71InZ=49N=31L=8.2428725321609E+25 mf=3.6369901006028E-24 MHzT=2.749526318024E+17 s
2.71InZ=49N=32L=2.2406450618477E+26 mf=1.3379738857558E-24 MHzT=7.4739874271544E+17 s
2.71InZ=49N=33L=6.0907047556472E+26 mf=4.9221308539384E-25 MHzT=2.0316404209365E+18 s
2.71InZ=49N=34L=1.6556252059785E+27 mf=1.8107507479196E-25 MHzT=5.5225712381947E+18 s
2.71InZ=49N=35L=4.5004559121501E+27 mf=6.6613797324542E-26 MHzT=1.5011905043155E+19 s
2.71InZ=49N=36L=1.2233507525779E+28 mf=2.450584653406E-26 MHzT=4.0806588689361E+19 s
2.71InZ=49N=37L=3.3254121205641E+28 mf=9.0151971283832E-27 MHzT=1.1092380851569E+20 s
2.71InZ=49N=38L=9.0394073394668E+28 mf=3.31650568164E-27 MHzT=3.0152217303168E+20 s
2.71InZ=49N=39L=2.4571656710912E+29 mf=1.2200742568036E-27 MHzT=8.196222438295E+20 s
2.71InZ=49N=40L=6.6792687932406E+29 mf=4.4884023578058E-28 MHzT=2.2279642516025E+21 s
2.71InZ=49N=41L=1.8156134988059E+30 mf=1.6511909511422E-28 MHzT=6.0562347395876E+21 s
2.71InZ=49N=42L=4.9353491813091E+30 mf=6.0743920437353E-29 MHzT=1.6462552841503E+22 s
2.71InZ=49N=43L=1.3415669996653E+31 mf=2.2346439505056E-29 MHzT=4.4749858239105E+22 s
2.71InZ=49N=44L=3.6467571968505E+31 mf=8.2207956772915E-30 MHzT=1.2164272647748E+23 s
2.71InZ=49N=45L=9.9129138210009E+31 mf=3.0242617197466E-30 MHzT=3.3065921294794E+23 s
2.71InZ=49N=46L=2.6946093506707E+32 mf=1.1125637114166E-30 MHzT=8.9882492996896E+23 s
2.71InZ=49N=47L=7.3247076327241E+32 mf=4.0928931642355E-31 MHzT=2.4432594741006E+24 s
2.71InZ=49N=48L=1.9910619656809E+33 mf=1.5056912500334E-31 MHzT=6.6414678306581E+24 s
2.71InZ=49N=49L=5.4122675606464E+33 mf=5.5391285563901E-32 MHzT=1.8053381318373E+25 s
2.71InZ=49N=50L=1.4712068560863E+34 mf=2.0377315179016E-32 MHzT=4.9074178379976E+25 s
2.71InZ=49N=51L=3.9991548628038E+34 mf=7.4963953206306E-33 MHzT=1.3339744733685E+26 s
2.71InZ=49N=52L=1.0870829992753E+35 mf=2.7577697213538E-33 MHzT=3.6261185705857E+26 s
2.71InZ=49N=53L=2.9549979629569E+35 mf=1.0145267839712E-33 MHzT=9.856812218261E+26 s
2.71InZ=49N=54L=8.0325172658392E+35 mf=3.7322354634077E-34 MHzT=2.6793593539432E+27 s
2.71InZ=49N=55L=2.1834645720514E+36 mf=1.3730126965987E-34 MHzT=7.2832538437355E+27 s
2.71InZ=49N=56L=5.9352720692915E+36 mf=5.0510314354602E-35 MHzT=1.9797936575481E+28 s
2.71InZ=49N=57L=1.6133742212916E+37 mf=1.8581706218165E-35 MHzT=5.3816371234114E+28 s
2.71SnZ=50N=17L=6.9940665697977E+19 mf=4.2863826789208E-18 MHzT=233296948711.02 s
2.71SnZ=50N=18L=1.9011844063714E+20 mf=1.5768720645683E-18 MHzT=634166856316.11 s
2.71SnZ=50N=19L=5.1679550243891E+20 mf=5.8009881391226E-19 MHzT=1723844241735.1 s
2.71SnZ=50N=20L=1.404795823309E+21 mf=2.1340642748626E-19 MHzT=4685894477402.3 s
2.71SnZ=50N=21L=3.8186309591961E+21 mf=7.8507837286039E-20 MHzT=12737581807999 s
2.71SnZ=50N=22L=1.0380115145974E+22 mf=2.8881419308366E-20 MHzT=34624337167195 s
2.71SnZ=50N=23L=2.8216078378614E+22 mf=1.06248803954E-20 MHzT=94118706544024 s
2.71SnZ=50N=24L=7.6699253126962E+22 mf=3.9086750623731E-21 MHzT=2.5584116971669E+14 s
2.71SnZ=50N=25L=2.084901860314E+23 mf=1.4379211976666E-21 MHzT=6.9544840261259E+14 s
2.71SnZ=50N=26L=5.667350841012E+23 mf=5.2898164664615E-22 MHzT=1.8904247554527E+15 s
2.71SnZ=50N=27L=1.5405456806625E+24 mf=1.9460147255814E-22 MHzT=5.1387072608161E+15 s
2.71SnZ=50N=28L=4.187637329656E+24 mf=7.1589880975827E-23 MHzT=1.3968454568847E+16 s
2.71SnZ=50N=29L=1.1383178457381E+25 mf=2.6336445406917E-23 MHzT=3.7970196226152E+16 s
2.71SnZ=50N=30L=3.0942687150804E+25 mf=9.6886368187389E-24 MHzT=1.0321369442457E+17 s
2.71SnZ=50N=31L=8.4110944205724E+25 mf=3.5642502985907E-24 MHzT=2.8056391000245E+17 s
2.71SnZ=50N=32L=2.2863725120895E+26 mf=1.3112144080407E-24 MHzT=7.6265177828107E+17 s
2.71SnZ=50N=33L=6.2150048527012E+26 mf=4.8236882368596E-25 MHzT=2.0731024703434E+18 s
2.71SnZ=50N=34L=1.6894134754882E+27 mf=1.7745357329612E-25 MHzT=5.635276773668E+18 s
2.71SnZ=50N=35L=4.5923019511735E+27 mf=6.5281521378051E-26 MHzT=1.5318270452199E+19 s
2.71SnZ=50N=36L=1.2483170944672E+28 mf=2.4015729603379E-26 MHzT=4.1639376213634E+19 s
2.71SnZ=50N=37L=3.393277674045E+28 mf=8.8348931858155E-27 MHzT=1.1318755970989E+20 s
2.71SnZ=50N=38L=9.2238850402723E+28 mf=3.2501755680072E-27 MHzT=3.0767568676702E+20 s
2.71SnZ=50N=39L=2.5073119092767E+29 mf=1.1956727716676E-27 MHzT=8.3634922839744E+20 s
2.71SnZ=50N=40L=6.8155804012659E+29 mf=4.3986343106497E-28 MHzT=2.2734329097985E+21 s
2.71SnZ=50N=41L=1.8526668355163E+30 mf=1.6181671321194E-28 MHzT=6.1798313669261E+21 s
2.71SnZ=50N=42L=5.0360705931726E+30 mf=5.9529042028606E-29 MHzT=1.6798523307656E+22 s
2.71SnZ=50N=43L=1.3689459180258E+31 mf=2.1899510714955E-29 MHzT=4.5663120652148E+22 s
2.71SnZ=50N=44L=3.7211808131127E+31 mf=8.0563797637457E-30 MHzT=1.2412523109947E+23 s
2.71SnZ=50N=45L=1.0115218184695E+32 mf=2.9637764853517E-30 MHzT=3.3740736015096E+23 s
2.71SnZ=50N=46L=2.7496013782354E+32 mf=1.0903124371882E-30 MHzT=9.1716829588669E+23 s
2.71SnZ=50N=47L=7.4741914619633E+32 mf=4.0110353009508E-31 MHzT=2.4931219123475E+24 s
2.71SnZ=50N=48L=2.0316958833479E+33 mf=1.4755774250327E-31 MHzT=6.7770079904674E+24 s
2.71SnZ=50N=49L=5.5227220006595E+33 mf=5.4283459852623E-32 MHzT=1.8421817671809E+25 s
2.71SnZ=50N=50L=1.5012314858024E+34 mf=1.9969768875435E-32 MHzT=5.0075692224465E+25 s
2.71SnZ=50N=51L=4.0807702681672E+34 mf=7.346467414218E-33 MHzT=1.3611984422127E+26 s
2.71SnZ=50N=52L=1.1092683666075E+35 mf=2.7026143269267E-33 MHzT=3.7001209903936E+26 s
2.71SnZ=50N=53L=3.0153040438336E+35 mf=9.9423624829174E-34 MHzT=1.0057971651287E+27 s
2.71SnZ=50N=54L=8.1964461896319E+35 mf=3.6575907541396E-34 MHzT=2.7340401570849E+27 s
2.71SnZ=50N=55L=2.2280250735219E+36 mf=1.3455524426667E-34 MHzT=7.4318916772812E+27 s
2.71SnZ=50N=56L=6.0564000707056E+36 mf=4.950010806751E-35 MHzT=2.0201976097429E+28 s
2.71SnZ=50N=57L=1.6463002258077E+37 mf=1.8210072093801E-35 MHzT=5.4914664524606E+28 s
2.71SbZ=51N=17L=7.1339479011937E+19 mf=4.2023359597263E-18 MHzT=237962887685.24 s
2.71SbZ=51N=18L=1.9392080944988E+20 mf=1.5459530044788E-18 MHzT=646850193442.44 s
2.71SbZ=51N=19L=5.2713141248769E+20 mf=5.6872432736496E-19 MHzT=1758321126569.8 s
2.71SbZ=51N=20L=1.4328917397752E+21 mf=2.0922198773163E-19 MHzT=4779612366950.3 s
2.71SbZ=51N=21L=3.8950035783801E+21 mf=7.6968467927489E-20 MHzT=12992333444159 s
2.71SbZ=51N=22L=1.0587717448893E+22 mf=2.8315116968987E-20 MHzT=35316823910538 s
2.71SbZ=51N=23L=2.8780399946186E+22 mf=1.0416549407255E-20 MHzT=96001080674905 s
2.71SbZ=51N=24L=7.8233238189501E+22 mf=3.8320343748756E-21 MHzT=2.6095799311102E+14 s
2.71SbZ=51N=25L=2.1265998975203E+23 mf=1.409726664379E-21 MHzT=7.0935737066484E+14 s
2.71SbZ=51N=26L=5.7806978578323E+23 mf=5.1860945749623E-22 MHzT=1.9282332505617E+15 s
2.71SbZ=51N=27L=1.5713565942758E+24 mf=1.9078575740994E-22 MHzT=5.2414814060324E+15 s
2.71SbZ=51N=28L=4.2713900762491E+24 mf=7.0186157819438E-23 MHzT=1.4247823660224E+16 s
2.71SbZ=51N=29L=1.1610842026528E+25 mf=2.5820044516586E-23 MHzT=3.8729600150675E+16 s
2.71SbZ=51N=30L=3.156154089382E+25 mf=9.4986635477833E-24 MHzT=1.0527796831307E+17 s
2.71SbZ=51N=31L=8.5793163089838E+25 mf=3.4943630378341E-24 MHzT=2.8617518820249E+17 s
2.71SbZ=51N=32L=2.3320999623313E+26 mf=1.2855043216085E-24 MHzT=7.7790481384669E+17 s
2.71SbZ=51N=33L=6.3393049497552E+26 mf=4.7291061145682E-25 MHzT=2.1145645197503E+18 s
2.71SbZ=51N=34L=1.723201744998E+27 mf=1.7397409146678E-25 MHzT=5.7479823091414E+18 s
2.71SbZ=51N=35L=4.684147990197E+27 mf=6.4001491547109E-26 MHzT=1.5624635861243E+19 s
2.71SbZ=51N=36L=1.2732834363565E+28 mf=2.3544832944489E-26 MHzT=4.2472163737907E+19 s
2.71SbZ=51N=37L=3.4611432275259E+28 mf=8.6616599860936E-27 MHzT=1.1545131090409E+20 s
2.71SbZ=51N=38L=9.4083627410777E+28 mf=3.1864466353012E-27 MHzT=3.1382920050236E+20 s
2.71SbZ=51N=39L=2.5574581474623E+29 mf=1.1722282075172E-27 MHzT=8.5307621296539E+20 s
2.71SbZ=51N=40L=6.9518920092912E+29 mf=4.3123865790684E-28 MHzT=2.3189015679945E+21 s
2.71SbZ=51N=41L=1.8897201722266E+30 mf=1.5864383648229E-28 MHzT=6.3034279942646E+21 s
2.71SbZ=51N=42L=5.1367920050361E+30 mf=5.8361805910398E-29 MHzT=1.713449377381E+22 s
2.71SbZ=51N=43L=1.3963248363863E+31 mf=2.1470108544074E-29 MHzT=4.6576383065191E+22 s
2.71SbZ=51N=44L=3.795604429375E+31 mf=7.898411533084E-30 MHzT=1.2660773572146E+23 s
2.71SbZ=51N=45L=1.0317522548389E+32 mf=2.905663220933E-30 MHzT=3.4415550735398E+23 s
2.71SbZ=51N=46L=2.8045934058001E+32 mf=1.0689337619492E-30 MHzT=9.3551166180443E+23 s
2.71SbZ=51N=47L=7.6236752912026E+32 mf=3.9323875499518E-31 MHzT=2.5429843505945E+24 s
2.71SbZ=51N=48L=2.0723298010148E+33 mf=1.4466445343458E-31 MHzT=6.9125481502768E+24 s
2.71SbZ=51N=49L=5.6331764406727E+33 mf=5.3219078286885E-32 MHzT=1.8790254025245E+25 s
2.71SbZ=51N=50L=1.5312561155184E+34 mf=1.9578204779839E-32 MHzT=5.1077206068954E+25 s
2.71SbZ=51N=51L=4.1623856735305E+34 mf=7.2024190335471E-33 MHzT=1.388422411057E+26 s
2.71SbZ=51N=52L=1.1314537339396E+35 mf=2.6496218891439E-33 MHzT=3.7741234102014E+26 s
2.71SbZ=51N=53L=3.0756101247102E+35 mf=9.7474141989386E-34 MHzT=1.0259131084312E+27 s
2.71SbZ=51N=54L=8.3603751134245E+35 mf=3.5858732883721E-34 MHzT=2.7887209602266E+27 s
2.71SbZ=51N=55L=2.2725855749923E+36 mf=1.3191690614379E-34 MHzT=7.5805295108268E+27 s
2.71SbZ=51N=56L=6.1775280721197E+36 mf=4.8529517713245E-35 MHzT=2.0606015619378E+28 s
2.71SbZ=51N=57L=1.6792262303239E+37 mf=1.7853011856668E-35 MHzT=5.6012957815098E+28 s
2.71TeZ=52N=17L=7.2738292325896E+19 mf=4.1215218066546E-18 MHzT=242628826659.46 s
2.71TeZ=52N=18L=1.9772317826263E+20 mf=1.516223139008E-18 MHzT=659533530568.76 s
2.71TeZ=52N=19L=5.3746732253646E+20 mf=5.5778732106948E-19 MHzT=1792798011404.5 s
2.71TeZ=52N=20L=1.4609876562414E+21 mf=2.0519848796756E-19 MHzT=4873330256498.3 s
2.71TeZ=52N=21L=3.971376197564E+21 mf=7.5488305082729E-20 MHzT=13247085080319 s
2.71TeZ=52N=22L=1.0795319751813E+22 mf=2.7770595488814E-20 MHzT=36009310653882 s
2.71TeZ=52N=23L=2.9344721513758E+22 mf=1.0216231149423E-20 MHzT=97883454805785 s
2.71TeZ=52N=24L=7.976722325204E+22 mf=3.758341406128E-21 MHzT=2.6607481650536E+14 s
2.71TeZ=52N=25L=2.1682979347266E+23 mf=1.3826165362179E-21 MHzT=7.2326633871709E+14 s
2.71TeZ=52N=26L=5.8940448746525E+23 mf=5.0863619869822E-22 MHzT=1.9660417456708E+15 s
2.71TeZ=52N=27L=1.602167507889E+24 mf=1.8711680053667E-22 MHzT=5.3442555512487E+15 s
2.71TeZ=52N=28L=4.3551428228422E+24 mf=6.8836424015218E-23 MHzT=1.4527192751601E+16 s
2.71TeZ=52N=29L=1.1838505595676E+25 mf=2.5323505198959E-23 MHzT=3.9489004075199E+16 s
2.71TeZ=52N=30L=3.2180394636836E+25 mf=9.3159969410951E-24 MHzT=1.0734224220156E+17 s
2.71TeZ=52N=31L=8.7475381973953E+25 mf=3.4271637486449E-24 MHzT=2.9178646640254E+17 s
2.71TeZ=52N=32L=2.3778274125731E+26 mf=1.2607830846545E-24 MHzT=7.9315784941231E+17 s
2.71TeZ=52N=33L=6.4636050468092E+26 mf=4.6381617662111E-25 MHzT=2.1560265691571E+18 s
2.71TeZ=52N=34L=1.7569900145078E+27 mf=1.7062843586165E-25 MHzT=5.8606878446147E+18 s
2.71TeZ=52N=35L=4.7759940292205E+27 mf=6.2770693632741E-26 MHzT=1.5931001270287E+19 s
2.71TeZ=52N=36L=1.2982497782459E+28 mf=2.3092047695557E-26 MHzT=4.3304951262179E+19 s
2.71TeZ=52N=37L=3.5290087810068E+28 mf=8.4950896017457E-27 MHzT=1.1771506209829E+20 s
2.71TeZ=52N=38L=9.5928404418832E+28 mf=3.1251688153915E-27 MHzT=3.199827142377E+20 s
2.71TeZ=52N=39L=2.6076043856478E+29 mf=1.1496853573727E-27 MHzT=8.6980319753334E+20 s
2.71TeZ=52N=40L=7.0882036173165E+29 mf=4.2294560679324E-28 MHzT=2.3643702261905E+21 s
2.71TeZ=52N=41L=1.9267735089369E+30 mf=1.5559299347301E-28 MHzT=6.4270246216031E+21 s
2.71TeZ=52N=42L=5.2375134168995E+30 mf=5.7239463489045E-29 MHzT=1.7470464239963E+22 s
2.71TeZ=52N=43L=1.4237037547468E+31 mf=2.1057221841303E-29 MHzT=4.7489645478234E+22 s
2.71TeZ=52N=44L=3.8700280456372E+31 mf=7.7465190036016E-30 MHzT=1.2909024034345E+23 s
2.71TeZ=52N=45L=1.0519826912083E+32 mf=2.8497850820689E-30 MHzT=3.50903654557E+23 s
2.71TeZ=52N=46L=2.8595854333648E+32 mf=1.0483773434502E-30 MHzT=9.5385502772216E+23 s
2.71TeZ=52N=47L=7.7731591204419E+32 mf=3.8567647124527E-31 MHzT=2.5928467888415E+24 s
2.71TeZ=52N=48L=2.1129637186818E+33 mf=1.4188244471468E-31 MHzT=7.0480883100861E+24 s
2.71TeZ=52N=49L=5.7436308806859E+33 mf=5.2195634473676E-32 MHzT=1.9158690378682E+25 s
2.71TeZ=52N=50L=1.5612807452345E+34 mf=1.9201700841765E-32 MHzT=5.2078719913444E+25 s
2.71TeZ=52N=51L=4.2440010788939E+34 mf=7.0639109752096E-33 MHzT=1.4156463799012E+26 s
2.71TeZ=52N=52L=1.1536391012718E+35 mf=2.5986676220449E-33 MHzT=3.8481258300093E+26 s
2.71TeZ=52N=53L=3.1359162055869E+35 mf=9.5599639258821E-34 MHzT=1.0460290517338E+27 s
2.71TeZ=52N=54L=8.5243040372171E+35 mf=3.5169141866727E-34 MHzT=2.8434017633683E+27 s
2.71TeZ=52N=55L=2.3171460764627E+36 mf=1.2938004256411E-34 MHzT=7.7291673443724E+27 s
2.71TeZ=52N=56L=6.2986560735338E+36 mf=4.7596257757221E-35 MHzT=2.1010055141327E+28 s
2.71TeZ=52N=57L=1.71215223484E+37 mf=1.7509684705578E-35 MHzT=5.7111251105591E+28 s
2.71JZ=53N=17L=7.4137105639856E+19 mf=4.0437572442649E-18 MHzT=247294765633.68 s
2.71JZ=53N=18L=2.0152554707537E+20 mf=1.4876151552531E-18 MHzT=672216867695.08 s
2.71JZ=53N=19L=5.4780323258524E+20 mf=5.472630319927E-19 MHzT=1827274896239.2 s
2.71JZ=53N=20L=1.4890835727076E+21 mf=2.0132681838326E-19 MHzT=4967048146046.4 s
2.71JZ=53N=21L=4.0477488167479E+21 mf=7.4063997439659E-20 MHzT=13501836716479 s
2.71JZ=53N=22L=1.1002922054732E+22 mf=2.7246621989025E-20 MHzT=36701797397226 s
2.71JZ=53N=23L=2.990904308133E+22 mf=1.0023472071132E-20 MHzT=99765828936666 s
2.71JZ=53N=24L=8.1301208314579E+22 mf=3.6874293041256E-21 MHzT=2.7119163989969E+14 s
2.71JZ=53N=25L=2.2099959719328E+23 mf=1.3565294317609E-21 MHzT=7.3717530676934E+14 s
2.71JZ=53N=26L=6.0073918914727E+23 mf=4.9903928928882E-22 MHzT=2.0038502407798E+15 s
2.71JZ=53N=27L=1.6329784215023E+24 mf=1.8358629486617E-22 MHzT=5.4470296964651E+15 s
2.71JZ=53N=28L=4.4388955694353E+24 mf=6.7537623562101E-23 MHzT=1.4806561842978E+16 s
2.71JZ=53N=29L=1.2066169164823E+25 mf=2.4845703214073E-23 MHzT=4.0248407999722E+16 s
2.71JZ=53N=30L=3.2799248379852E+25 mf=9.1402234139047E-24 MHzT=1.0940651609005E+17 s
2.71JZ=53N=31L=8.9157600858067E+25 mf=3.3625002816894E-24 MHzT=2.9739774460259E+17 s
2.71JZ=53N=32L=2.4235548628149E+26 mf=1.2369947245667E-24 MHzT=8.0841088497793E+17 s
2.71JZ=53N=33L=6.5879051438633E+26 mf=4.5506492800562E-25 MHzT=2.197488618564E+18 s
2.71JZ=53N=34L=1.7907782840175E+27 mf=1.6740903141143E-25 MHzT=5.9733933800881E+18 s
2.71JZ=53N=35L=4.8678400682439E+27 mf=6.158634092269E-26 MHzT=1.6237366679331E+19 s
2.71JZ=53N=36L=1.3232161201352E+28 mf=2.2656348682433E-26 MHzT=4.4137738786452E+19 s
2.71JZ=53N=37L=3.5968743344877E+28 mf=8.3348048922788E-27 MHzT=1.1997881329248E+20 s
2.71JZ=53N=38L=9.7773181426886E+28 mf=3.0662033660445E-27 MHzT=3.2613622797304E+20 s
2.71JZ=53N=39L=2.6577506238333E+29 mf=1.1279931808185E-27 MHzT=8.8653018210129E+20 s
2.71JZ=53N=40L=7.2245152253419E+29 mf=4.1496550100469E-28 MHzT=2.4098388843864E+21 s
2.71JZ=53N=41L=1.9638268456472E+30 mf=1.5265727661503E-28 MHzT=6.5506212489416E+21 s
2.71JZ=53N=42L=5.338234828763E+30 mf=5.6159473611893E-29 MHzT=1.7806434706116E+22 s
2.71JZ=53N=43L=1.4510826731074E+31 mf=2.0659915768825E-29 MHzT=4.8402907891277E+22 s
2.71JZ=53N=44L=3.9444516618995E+31 mf=7.6003582676846E-30 MHzT=1.3157274496544E+23 s
2.71JZ=53N=45L=1.0722131275776E+32 mf=2.7960155522186E-30 MHzT=3.5765180176002E+23 s
2.71JZ=53N=46L=2.9145774609296E+32 mf=1.0285966388568E-30 MHzT=9.721983936399E+23 s
2.71JZ=53N=47L=7.9226429496811E+32 mf=3.7839955669347E-31 MHzT=2.6427092270884E+24 s
2.71JZ=53N=48L=2.1535976363487E+33 mf=1.3920541745592E-31 MHzT=7.1836284698955E+24 s
2.71JZ=53N=49L=5.8540853206991E+33 mf=5.121081118172E-32 MHzT=1.9527126732118E+25 s
2.71JZ=53N=50L=1.5913053749505E+34 mf=1.8839404599467E-32 MHzT=5.3080233757933E+25 s
2.71JZ=53N=51L=4.3256164842572E+34 mf=6.9306296360547E-33 MHzT=1.4428703487455E+26 s
2.71JZ=53N=52L=1.1758244686039E+35 mf=2.5496361574781E-33 MHzT=3.9221282498172E+26 s
2.71JZ=53N=53L=3.1962222864636E+35 mf=9.3795872480353E-34 MHzT=1.0661449950364E+27 s
2.71JZ=53N=54L=8.6882329610098E+35 mf=3.450557315226E-34 MHzT=2.89808256651E+27 s
2.71JZ=53N=55L=2.3617065779332E+36 mf=1.2693890968554E-34 MHzT=7.877805177918E+27 s
2.71JZ=53N=56L=6.4197840749479E+36 mf=4.6698215158028E-35 MHzT=2.1414094663275E+28 s
2.71JZ=53N=57L=1.7450782393562E+37 mf=1.7179313296039E-35 MHzT=5.8209544396083E+28 s
2.71XeZ=54N=17L=7.5535918953815E+19 mf=3.9688728508526E-18 MHzT=251960704607.9 s
2.71XeZ=54N=18L=2.0532791588811E+20 mf=1.4600667264522E-18 MHzT=684900204821.4 s
2.71XeZ=54N=19L=5.5813914263402E+20 mf=5.3712853140024E-19 MHzT=1861751781073.9 s
2.71XeZ=54N=20L=1.5171794891738E+21 mf=1.9759854396876E-19 MHzT=5060766035594.4 s
2.71XeZ=54N=21L=4.1241214359318E+21 mf=7.2692441931517E-20 MHzT=13756588352639 s
2.71XeZ=54N=22L=1.1210524357652E+22 mf=2.6742054915154E-20 MHzT=37394284140570 s
2.71XeZ=54N=23L=3.0473364648903E+22 mf=9.8378522179629E-21 MHzT=1.0164820306755E+14 s
2.71XeZ=54N=24L=8.2835193377119E+22 mf=3.6191435762714E-21 MHzT=2.7630846329403E+14 s
2.71XeZ=54N=25L=2.2516940091391E+23 mf=1.3314085163579E-21 MHzT=7.5108427482159E+14 s
2.71XeZ=54N=26L=6.120738908293E+23 mf=4.8979782096866E-22 MHzT=2.0416587358889E+15 s
2.71XeZ=54N=27L=1.6637893351155E+24 mf=1.8018654866494E-22 MHzT=5.5498038416814E+15 s
2.71XeZ=54N=28L=4.5226483160284E+24 mf=6.6286926829469E-23 MHzT=1.5085930934355E+16 s
2.71XeZ=54N=29L=1.2293832733971E+25 mf=2.4385597598997E-23 MHzT=4.1007811924245E+16 s
2.71XeZ=54N=30L=3.3418102122868E+25 mf=8.9709600173509E-24 MHzT=1.1147078997854E+17 s
2.71XeZ=54N=31L=9.0839819742182E+25 mf=3.3002317579544E-24 MHzT=3.0300902280264E+17 s
2.71XeZ=54N=32L=2.4692823130567E+26 mf=1.2140874148525E-24 MHzT=8.2366392054355E+17 s
2.71XeZ=54N=33L=6.7122052409173E+26 mf=4.4663779970922E-25 MHzT=2.2389506679709E+18 s
2.71XeZ=54N=34L=1.8245665535273E+27 mf=1.6430886416307E-25 MHzT=6.0860989155615E+18 s
2.71XeZ=54N=35L=4.9596861072674E+27 mf=6.0445853127825E-26 MHzT=1.6543732088375E+19 s
2.71XeZ=54N=36L=1.3481824620246E+28 mf=2.2236786669795E-26 MHzT=4.4970526310725E+19 s
2.71XeZ=54N=37L=3.6647398879686E+28 mf=8.1804566535329E-27 MHzT=1.2224256448668E+20 s
2.71XeZ=54N=38L=9.9617958434941E+28 mf=3.0094218222289E-27 MHzT=3.3228974170838E+20 s
2.71XeZ=54N=39L=2.7078968620189E+29 mf=1.1071044182107E-27 MHzT=9.0325716666924E+20 s
2.71XeZ=54N=40L=7.3608268333672E+29 mf=4.0728095468979E-28 MHzT=2.4553075425824E+21 s
2.71XeZ=54N=41L=2.0008801823576E+30 mf=1.4983029001105E-28 MHzT=6.6742178762802E+21 s
2.71XeZ=54N=42L=5.4389562406264E+30 mf=5.5119483359821E-29 MHzT=1.8142405172269E+22 s
2.71XeZ=54N=43L=1.4784615914679E+31 mf=2.0277324736069E-29 MHzT=4.931617030432E+22 s
2.71XeZ=54N=44L=4.0188752781617E+31 mf=7.4596108923571E-30 MHzT=1.3405524958742E+23 s
2.71XeZ=54N=45L=1.092443563947E+32 mf=2.7442374864367E-30 MHzT=3.6439994896304E+23 s
2.71XeZ=54N=46L=2.9695694884943E+32 mf=1.0095485529521E-30 MHzT=9.9054175955763E+23 s
2.71XeZ=54N=47L=8.0721267789204E+32 mf=3.7139215749545E-31 MHzT=2.6925716653354E+24 s
2.71XeZ=54N=48L=2.1942315540157E+33 mf=1.3662753935488E-31 MHzT=7.3191686297048E+24 s
2.71XeZ=54N=49L=5.9645397607123E+33 mf=5.0262462826503E-32 MHzT=1.9895563085554E+25 s
2.71XeZ=54N=50L=1.6213300046666E+34 mf=1.8490526736514E-32 MHzT=5.4081747602422E+25 s
2.71XeZ=54N=51L=4.4072318896206E+34 mf=6.8022846427945E-33 MHzT=1.4700943175897E+26 s
2.71XeZ=54N=52L=1.1980098359361E+35 mf=2.5024206730803E-33 MHzT=3.9961306696251E+26 s
2.71XeZ=54N=53L=3.2565283673402E+35 mf=9.2058911878865E-34 MHzT=1.086260938339E+27 s
2.71XeZ=54N=54L=8.8521618848024E+35 mf=3.3866581056848E-34 MHzT=2.9527633696517E+27 s
2.71XeZ=54N=55L=2.4062670794036E+36 mf=1.2458818913581E-34 MHzT=8.0264430114637E+27 s
2.71XeZ=54N=56L=6.5409120763621E+36 mf=4.5833433395842E-35 MHzT=2.1818134185224E+28 s
2.71XeZ=54N=57L=1.7780042438723E+37 mf=1.6861177864631E-35 MHzT=5.9307837686575E+28 s
2.71CsZ=55N=17L=7.6934732267775E+19 mf=3.8967115262916E-18 MHzT=256626643582.12 s
2.71CsZ=55N=18L=2.0913028470085E+20 mf=1.4335200586985E-18 MHzT=697583541947.72 s
2.71CsZ=55N=19L=5.684750526828E+20 mf=5.2736255810205E-19 MHzT=1896228665908.6 s
2.71CsZ=55N=20L=1.54527540564E+21 mf=1.9400584316933E-19 MHzT=5154483925142.5 s
2.71CsZ=55N=21L=4.2004940551158E+21 mf=7.1370761169126E-20 MHzT=14011339988799 s
2.71CsZ=55N=22L=1.1418126660571E+22 mf=2.6255835734879E-20 MHzT=38086770883914 s
2.71CsZ=55N=23L=3.1037686216475E+22 mf=9.6589821776363E-21 MHzT=1.0353057719843E+14 s
2.71CsZ=55N=24L=8.4369178439658E+22 mf=3.5533409657938E-21 MHzT=2.8142528668836E+14 s
2.71CsZ=55N=25L=2.2933920463454E+23 mf=1.3072010887878E-21 MHzT=7.6499324287384E+14 s
2.71CsZ=55N=26L=6.2340859251132E+23 mf=4.8089240604196E-22 MHzT=2.0794672309979E+15 s
2.71CsZ=55N=27L=1.6946002487288E+24 mf=1.7691042959831E-22 MHzT=5.6525779868977E+15 s
2.71CsZ=55N=28L=4.6064010626216E+24 mf=6.5081709978025E-23 MHzT=1.5365300025732E+16 s
2.71CsZ=55N=29L=1.2521496303119E+25 mf=2.3942223097198E-23 MHzT=4.1767215848768E+16 s
2.71CsZ=55N=30L=3.4036955865884E+25 mf=8.807851653399E-24 MHzT=1.1353506386703E+17 s
2.71CsZ=55N=31L=9.2522038626296E+25 mf=3.2402275441734E-24 MHzT=3.0862030100269E+17 s
2.71CsZ=55N=32L=2.5150097632985E+26 mf=1.1920130982188E-24 MHzT=8.3891695610917E+17 s
2.71CsZ=55N=33L=6.8365053379713E+26 mf=4.3851711244178E-25 MHzT=2.2804127173777E+18 s
2.71CsZ=55N=34L=1.8583548230371E+27 mf=1.613214302692E-25 MHzT=6.1988044510348E+18 s
2.71CsZ=55N=35L=5.0515321462909E+27 mf=5.934683761641E-26 MHzT=1.6850097497419E+19 s
2.71CsZ=55N=36L=1.3731488039139E+28 mf=2.1832481457617E-26 MHzT=4.5803313834997E+19 s
2.71CsZ=55N=37L=3.7326054414495E+28 mf=8.0317210780141E-27 MHzT=1.2450631568088E+20 s
2.71CsZ=55N=38L=1.0146273544299E+29 mf=2.9547050618247E-27 MHzT=3.3844325544372E+20 s
2.71CsZ=55N=39L=2.7580431002044E+29 mf=1.0869752469705E-27 MHzT=9.1998415123719E+20 s
2.71CsZ=55N=40L=7.4971384413925E+29 mf=3.998758464227E-28 MHzT=2.5007762007784E+21 s
2.71CsZ=55N=41L=2.0379335190679E+30 mf=1.4710610291994E-28 MHzT=6.7978145036187E+21 s
2.71CsZ=55N=42L=5.5396776524899E+30 mf=5.4117310935097E-29 MHzT=1.8478375638422E+22 s
2.71CsZ=55N=43L=1.5058405098284E+31 mf=1.9908646104505E-29 MHzT=5.0229432717363E+22 s
2.71CsZ=55N=44L=4.093298894424E+31 mf=7.3239816034051E-30 MHzT=1.3653775420941E+23 s
2.71CsZ=55N=45L=1.1126740003164E+32 mf=2.6943422594106E-30 MHzT=3.7114809616606E+23 s
2.71CsZ=55N=46L=3.024561516059E+32 mf=9.9119312471658E-31 MHzT=1.0088851254754E+24 s
2.71CsZ=55N=47L=8.2216106081597E+32 mf=3.6463957281371E-31 MHzT=2.7424341035823E+24 s
2.71CsZ=55N=48L=2.2348654716827E+33 mf=1.341434022757E-31 MHzT=7.4547087895141E+24 s
2.71CsZ=55N=49L=6.0749942007255E+33 mf=4.9348599866021E-32 MHzT=2.026399943899E+25 s
2.71CsZ=55N=50L=1.6513546343826E+34 mf=1.8154335341305E-32 MHzT=5.5083261446911E+25 s
2.71CsZ=55N=51L=4.4888472949839E+34 mf=6.6786067401982E-33 MHzT=1.497318286434E+26 s
2.71CsZ=55N=52L=1.2201952032682E+35 mf=2.4569221153879E-33 MHzT=4.0701330894329E+26 s
2.71CsZ=55N=53L=3.3168344482169E+35 mf=9.0385113481067E-34 MHzT=1.1063768816415E+27 s
2.71CsZ=55N=54L=9.016090808595E+35 mf=3.3250825037632E-34 MHzT=3.0074441727934E+27 s
2.71CsZ=55N=55L=2.4508275808741E+36 mf=1.2232294933334E-34 MHzT=8.1750808450093E+27 s
2.71CsZ=55N=56L=6.6620400777762E+36 mf=4.500009824319E-35 MHzT=2.2222173707172E+28 s
2.71CsZ=55N=57L=1.8109302483885E+37 mf=1.6554610994365E-35 MHzT=6.0406130977067E+28 s
2.71BaZ=56N=17L=7.8333545581734E+19 mf=3.8271273918936E-18 MHzT=261292582556.34 s
2.71BaZ=56N=18L=2.129326535136E+20 mf=1.4079214862217E-18 MHzT=710266879074.05 s
2.71BaZ=56N=19L=5.7881096273158E+20 mf=5.1794536956452E-19 MHzT=1930705550743.3 s
2.71BaZ=56N=20L=1.5733713221061E+21 mf=1.9054145311273E-19 MHzT=5248201814690.5 s
2.71BaZ=56N=21L=4.2768666742997E+21 mf=7.0096283291106E-20 MHzT=14266091624959 s
2.71BaZ=56N=22L=1.1625728963491E+22 mf=2.5786981525327E-20 MHzT=38779257627258 s
2.71BaZ=56N=23L=3.1602007784047E+22 mf=9.4865003530356E-21 MHzT=1.0541295132931E+14 s
2.71BaZ=56N=24L=8.5903163502197E+22 mf=3.4898884485474E-21 MHzT=2.8654211008269E+14 s
2.71BaZ=56N=25L=2.3350900835517E+23 mf=1.2838582122023E-21 MHzT=7.789022109261E+14 s
2.71BaZ=56N=26L=6.3474329419335E+23 mf=4.7230504164835E-22 MHzT=2.117275726107E+15 s
2.71BaZ=56N=27L=1.725411162342E+24 mf=1.7375131478405E-22 MHzT=5.755352132114E+15 s
2.71BaZ=56N=28L=4.6901538092147E+24 mf=6.391953658556E-23 MHzT=1.5644669117109E+16 s
2.71BaZ=56N=29L=1.2749159872266E+25 mf=2.3514683399033E-23 MHzT=4.2526619773291E+16 s
2.71BaZ=56N=30L=3.4655809608901E+25 mf=8.6505685881598E-24 MHzT=1.1559933775552E+17 s
2.71BaZ=56N=31L=9.4204257510411E+25 mf=3.1823663380274E-24 MHzT=3.1423157920274E+17 s
2.71BaZ=56N=32L=2.5607372135403E+26 mf=1.1707271500363E-24 MHzT=8.5416999167479E+17 s
2.71BaZ=56N=33L=6.9608054350253E+26 mf=4.3068644971961E-25 MHzT=2.3218747667846E+18 s
2.71BaZ=56N=34L=1.8921430925468E+27 mf=1.5844069044296E-25 MHzT=6.3115099865082E+18 s
2.71BaZ=56N=35L=5.1433781853144E+27 mf=5.8287072658974E-26 MHzT=1.7156462906463E+19 s
2.71BaZ=56N=36L=1.3981151458033E+28 mf=2.1442615717303E-26 MHzT=4.663610135927E+19 s
2.71BaZ=56N=37L=3.8004709949304E+28 mf=7.8882974873353E-27 MHzT=1.2677006687508E+20 s
2.71BaZ=56N=38L=1.0330751245105E+29 mf=2.901942471435E-27 MHzT=3.4459676917906E+20 s
2.71BaZ=56N=39L=2.8081893383899E+29 mf=1.0675649747032E-27 MHzT=9.3671113580514E+20 s
2.71BaZ=56N=40L=7.6334500494178E+29 mf=3.9273520630801E-28 MHzT=2.5462448589743E+21 s
2.71BaZ=56N=41L=2.0749868557782E+30 mf=1.4447920822494E-28 MHzT=6.9214111309572E+21 s
2.71BaZ=56N=42L=5.6403990643533E+30 mf=5.3150930382684E-29 MHzT=1.8814346104575E+22 s
2.71BaZ=56N=43L=1.5332194281889E+31 mf=1.9553134566924E-29 MHzT=5.1142695130406E+22 s
2.71BaZ=56N=44L=4.1677225106863E+31 mf=7.19319621763E-30 MHzT=1.390202588314E+23 s
2.71BaZ=56N=45L=1.1329044366858E+32 mf=2.6462290047783E-30 MHzT=3.7789624336908E+23 s
2.71BaZ=56N=46L=3.0795535436237E+32 mf=9.7349324748949E-31 MHzT=1.0272284913931E+24 s
2.71BaZ=56N=47L=8.3710944373989E+32 mf=3.5812815187061E-31 MHzT=2.7922965418293E+24 s
2.71BaZ=56N=48L=2.2754993893496E+33 mf=1.3174798437792E-31 MHzT=7.5902489493235E+24 s
2.71BaZ=56N=49L=6.1854486407387E+33 mf=4.8467374868413E-32 MHzT=2.0632435792426E+25 s
2.71BaZ=56N=50L=1.6813792640987E+34 mf=1.7830150781639E-32 MHzT=5.6084775291401E+25 s
2.71BaZ=56N=51L=4.5704627003473E+34 mf=6.5593459055518E-33 MHzT=1.5245422552782E+26 s
2.71BaZ=56N=52L=1.2423805706004E+35 mf=2.4130485061846E-33 MHzT=4.1441355092408E+26 s
2.71BaZ=56N=53L=3.3771405290936E+35 mf=8.8771093597477E-34 MHzT=1.1264928249441E+27 s
2.71BaZ=56N=54L=9.1800197323877E+35 mf=3.2657060304818E-34 MHzT=3.0621249759351E+27 s
2.71BaZ=56N=55L=2.4953880823445E+36 mf=1.2013861095238E-34 MHzT=8.3237186785549E+27 s
2.71BaZ=56N=56L=6.7831680791903E+36 mf=4.4196525060276E-35 MHzT=2.2626213229121E+28 s
2.71BaZ=56N=57L=1.8438562529046E+37 mf=1.6258992940894E-35 MHzT=6.1504424267559E+28 s
2.71LaZ=57N=17L=7.9732358895694E+19 mf=3.7599848060709E-18 MHzT=265958521530.57 s
2.71LaZ=57N=18L=2.1673502232634E+20 mf=1.3832211092705E-18 MHzT=722950216200.37 s
2.71LaZ=57N=19L=5.8914687278036E+20 mf=5.0885860869496E-19 MHzT=1965182435578 s
2.71LaZ=57N=20L=1.6014672385723E+21 mf=1.8719862060198E-19 MHzT=5341919704238.6 s
2.71LaZ=57N=21L=4.3532392934836E+21 mf=6.8866523935121E-20 MHzT=14520843261119 s
2.71LaZ=57N=22L=1.183333126641E+22 mf=2.5334578340672E-20 MHzT=39471744370602 s
2.71LaZ=57N=23L=3.216632935162E+22 mf=9.3200705222806E-21 MHzT=1.0729532546019E+14 s
2.71LaZ=57N=24L=8.7437148564736E+22 mf=3.428662335415E-21 MHzT=2.9165893347703E+14 s
2.71LaZ=57N=25L=2.376788120758E+23 mf=1.2613343839181E-21 MHzT=7.9281117897835E+14 s
2.71LaZ=57N=26L=6.4607799587537E+23 mf=4.640189882861E-22 MHzT=2.155084221216E+15 s
2.71LaZ=57N=27L=1.7562220759553E+24 mf=1.7070304610363E-22 MHzT=5.8581262773304E+15 s
2.71LaZ=57N=28L=4.7739065558078E+24 mf=6.2798141206866E-23 MHzT=1.5924038208486E+16 s
2.71LaZ=57N=29L=1.2976823441414E+25 mf=2.3102145093787E-23 MHzT=4.3286023697814E+16 s
2.71LaZ=57N=30L=3.5274663351917E+25 mf=8.498804226964E-24 MHzT=1.1766361164401E+17 s
2.71LaZ=57N=31L=9.5886476394525E+25 mf=3.126535349641E-24 MHzT=3.1984285740279E+17 s
2.71LaZ=57N=32L=2.606464663782E+26 mf=1.1501880772287E-24 MHzT=8.6942302724041E+17 s
2.71LaZ=57N=33L=7.0851055320794E+26 mf=4.2313054709295E-25 MHzT=2.3633368161915E+18 s
2.71LaZ=57N=34L=1.9259313620566E+27 mf=1.5566102920712E-25 MHzT=6.4242155219815E+18 s
2.71LaZ=57N=35L=5.2352242243378E+27 mf=5.7264492436887E-26 MHzT=1.7462828315507E+19 s
2.71LaZ=57N=36L=1.4230814876926E+28 mf=2.1066429476648E-26 MHzT=4.7468888883543E+19 s
2.71LaZ=57N=37L=3.8683365484113E+28 mf=7.7499063033469E-27 MHzT=1.2903381806928E+20 s
2.71LaZ=57N=38L=1.051522894591E+29 mf=2.8510312000063E-27 MHzT=3.507502829144E+20 s
2.71LaZ=57N=39L=2.8583355765755E+29 mf=1.0488357646207E-27 MHzT=9.5343812037309E+20 s
2.71LaZ=57N=40L=7.7697616574431E+29 mf=3.8584511496927E-28 MHzT=2.5917135171703E+21 s
2.71LaZ=57N=41L=2.1120401924885E+30 mf=1.4194448527363E-28 MHzT=7.0450077582957E+21 s
2.71LaZ=57N=42L=5.7411204762168E+30 mf=5.221845791983E-29 MHzT=1.9150316570728E+22 s
2.71LaZ=57N=43L=1.5605983465494E+31 mf=1.9210097118382E-29 MHzT=5.2055957543449E+22 s
2.71LaZ=57N=44L=4.2421461269485E+31 mf=7.0669997927593E-30 MHzT=1.4150276345339E+23 s
2.71LaZ=57N=45L=1.1531348730552E+32 mf=2.599803934519E-30 MHzT=3.846443905721E+23 s
2.71LaZ=57N=46L=3.1345455711884E+32 mf=9.5641441858617E-31 MHzT=1.0455718573108E+24 s
2.71LaZ=57N=47L=8.5205782666382E+32 mf=3.5184520183779E-31 MHzT=2.8421589800762E+24 s
2.71LaZ=57N=48L=2.3161333070166E+33 mf=1.2943661623094E-31 MHzT=7.7257891091328E+24 s
2.71LaZ=57N=49L=6.2959030807519E+33 mf=4.761707004616E-32 MHzT=2.1000872145863E+25 s
2.71LaZ=57N=50L=1.7114038938147E+34 mf=1.7517341118803E-32 MHzT=5.708628913589E+25 s
2.71LaZ=57N=51L=4.6520781057106E+34 mf=6.4442696615948E-33 MHzT=1.5517662241225E+26 s
2.71LaZ=57N=52L=1.2645659379325E+35 mf=2.3707143218656E-33 MHzT=4.2181379290487E+26 s
2.71LaZ=57N=53L=3.4374466099703E+35 mf=8.7213705990504E-34 MHzT=1.1466087682467E+27 s
2.71LaZ=57N=54L=9.3439486561803E+35 mf=3.2084129422277E-34 MHzT=3.1168057790768E+27 s
2.71LaZ=57N=55L=2.5399485838149E+36 mf=1.1803091602339E-34 MHzT=8.4723565121005E+27 s
2.71LaZ=57N=56L=6.9042960806044E+36 mf=4.342114742764E-35 MHzT=2.303025275107E+28 s
2.71LaZ=57N=57L=1.8767822574208E+37 mf=1.5973747450703E-35 MHzT=6.2602717558051E+28 s
2.71CeZ=58N=17L=8.1131172209654E+19 mf=3.6951574818283E-18 MHzT=270624460504.79 s
2.71CeZ=58N=18L=2.2053739113908E+20 mf=1.3593724694555E-18 MHzT=735633553326.69 s
2.71CeZ=58N=19L=5.9948278282913E+20 mf=5.0008518440712E-19 MHzT=1999659320412.7 s
2.71CeZ=58N=20L=1.6295631550385E+21 mf=1.8397105817781E-19 MHzT=5435637593786.6 s
2.71CeZ=58N=21L=4.4296119126675E+21 mf=6.7679170074171E-20 MHzT=14775594897279 s
2.71CeZ=58N=22L=1.204093356933E+22 mf=2.4897775265833E-20 MHzT=40164231113946 s
2.71CeZ=58N=23L=3.2730650919192E+22 mf=9.1593796512068E-21 MHzT=1.0917769959107E+14 s
2.71CeZ=58N=24L=8.8971133627276E+22 mf=3.369547467563E-21 MHzT=2.9677575687136E+14 s
2.71CeZ=58N=25L=2.4184861579642E+23 mf=1.2395872393677E-21 MHzT=8.067201470306E+14 s
2.71CeZ=58N=26L=6.5741269755739E+23 mf=4.5601866090186E-22 MHzT=2.1928927163251E+15 s
2.71CeZ=58N=27L=1.7870329895685E+24 mf=1.6775989013632E-22 MHzT=5.9609004225467E+15 s
2.71CeZ=58N=28L=4.8576593024009E+24 mf=6.1715414634334E-23 MHzT=1.6203407299862E+16 s
2.71CeZ=58N=29L=1.3204487010561E+25 mf=2.2703832247342E-23 MHzT=4.4045427622337E+16 s
2.71CeZ=58N=30L=3.5893517094933E+25 mf=8.3522731196025E-24 MHzT=1.1972788553251E+17 s
2.71CeZ=58N=31L=9.756869527864E+25 mf=3.0726295677506E-24 MHzT=3.2545413560284E+17 s
2.71CeZ=58N=32L=2.6521921140238E+26 mf=1.130357248311E-24 MHzT=8.8467606280604E+17 s
2.71CeZ=58N=33L=7.2094056291334E+26 mf=4.1583519283272E-25 MHzT=2.4047988655983E+18 s
2.71CeZ=58N=34L=1.9597196315664E+27 mf=1.5297721835872E-25 MHzT=6.5369210574549E+18 s
2.71CeZ=58N=35L=5.3270702633613E+27 mf=5.6277173601768E-26 MHzT=1.7769193724551E+19 s
2.71CeZ=58N=36L=1.448047829582E+28 mf=2.0703215175327E-26 MHzT=4.8301676407815E+19 s
2.71CeZ=58N=37L=3.9362021018922E+28 mf=7.6162872291513E-27 MHzT=1.3129756926347E+20 s
2.71CeZ=58N=38L=1.0699706646716E+29 mf=2.8018754896614E-27 MHzT=3.5690379664974E+20 s
2.71CeZ=58N=39L=2.908481814761E+29 mf=1.0307523893686E-27 MHzT=9.7016510494104E+20 s
2.71CeZ=58N=40L=7.9060732654684E+29 mf=3.7919261298705E-28 MHzT=2.6371821753663E+21 s
2.71CeZ=58N=41L=2.1490935291989E+30 mf=1.3949716656201E-28 MHzT=7.1686043856343E+21 s
2.71CeZ=58N=42L=5.8418418880802E+30 mf=5.1318139679833E-29 MHzT=1.9486287036881E+22 s
2.71CeZ=58N=43L=1.5879772649099E+31 mf=1.8878888547375E-29 MHzT=5.2969219956492E+22 s
2.71CeZ=58N=44L=4.3165697432108E+31 mf=6.9451549687463E-30 MHzT=1.4398526807538E+23 s
2.71CeZ=58N=45L=1.1733653094246E+32 mf=2.5549797287514E-30 MHzT=3.9139253777511E+23 s
2.71CeZ=58N=46L=3.1895375987531E+32 mf=9.3992451481744E-31 MHzT=1.0639152232286E+24 s
2.71CeZ=58N=47L=8.6700620958775E+32 mf=3.4577890525438E-31 MHzT=2.8920214183232E+24 s
2.71CeZ=58N=48L=2.3567672246835E+33 mf=1.2720495043385E-31 MHzT=7.8613292689422E+24 s
2.71CeZ=58N=49L=6.4063575207651E+33 mf=4.6796086079847E-32 MHzT=2.1369308499299E+25 s
2.71CeZ=58N=50L=1.7414285235308E+34 mf=1.7215317996065E-32 MHzT=5.8087802980379E+25 s
2.71CeZ=58N=51L=4.7336935110739E+34 mf=6.3331615639811E-33 MHzT=1.5789901929667E+26 s
2.71CeZ=58N=52L=1.2867513052647E+35 mf=2.3298399370058E-33 MHzT=4.2921403488565E+26 s
2.71CeZ=58N=53L=3.4977526908469E+35 mf=8.571002140446E-34 MHzT=1.1667247115493E+27 s
2.71CeZ=58N=54L=9.5078775799729E+35 mf=3.1530954777065E-34 MHzT=3.1714865822185E+27 s
2.71CeZ=58N=55L=2.5845090852854E+36 mf=1.1599590022989E-34 MHzT=8.6209943456462E+27 s
2.71CeZ=58N=56L=7.0254240820185E+36 mf=4.267250695475E-35 MHzT=2.3434292273018E+28 s
2.71CeZ=58N=57L=1.9097082619369E+37 mf=1.5698338011898E-35 MHzT=6.3701010848543E+28 s
2.71PrZ=59N=17L=8.2529985523613E+19 mf=3.6325276940007E-18 MHzT=275290399479.01 s
2.71PrZ=59N=18L=2.2433975995183E+20 mf=1.3363322581088E-18 MHzT=748316890453.01 s
2.71PrZ=59N=19L=6.0981869287791E+20 mf=4.9160916433242E-19 MHzT=2034136205247.4 s
2.71PrZ=59N=20L=1.6576590715047E+21 mf=1.8085290464937E-19 MHzT=5529355483334.7 s
2.71PrZ=59N=21L=4.5059845318514E+21 mf=6.6532065496643E-20 MHzT=15030346533439 s
2.71PrZ=59N=22L=1.2248535872249E+22 mf=2.4475779074887E-20 MHzT=40856717857290 s
2.71PrZ=59N=23L=3.3294972486764E+22 mf=9.004135928305E-21 MHzT=1.1106007372195E+14 s
2.71PrZ=59N=24L=9.0505118689815E+22 mf=3.3124364935366E-21 MHzT=3.0189258026569E+14 s
2.71PrZ=59N=25L=2.4601841951705E+23 mf=1.2185772861581E-21 MHzT=8.2062911508285E+14 s
2.71PrZ=59N=26L=6.6874739923942E+23 mf=4.4828953105606E-22 MHzT=2.2307012114341E+15 s
2.71PrZ=59N=27L=1.8178439031818E+24 mf=1.6491650216791E-22 MHzT=6.063674567763E+15 s
2.71PrZ=59N=28L=4.941412048994E+24 mf=6.066939065748E-23 MHzT=1.6482776391239E+16 s
2.71PrZ=59N=29L=1.3432150579709E+25 mf=2.2319021531286E-23 MHzT=4.480483154686E+16 s
2.71PrZ=59N=30L=3.6512370837949E+25 mf=8.2107091684228E-24 MHzT=1.21792159421E+17 s
2.71PrZ=59N=31L=9.9250914162754E+25 mf=3.0205511005006E-24 MHzT=3.3106541380289E+17 s
2.71PrZ=59N=32L=2.6979195642656E+26 mf=1.111198650882E-24 MHzT=8.9992909837166E+17 s
2.71PrZ=59N=33L=7.3337057261874E+26 mf=4.0878713871691E-25 MHzT=2.4462609150052E+18 s
2.71PrZ=59N=34L=1.9935079010761E+27 mf=1.5038438414925E-25 MHzT=6.6496265929283E+18 s
2.71PrZ=59N=35L=5.4189163023848E+27 mf=5.5323323201738E-26 MHzT=1.8075559133595E+19 s
2.71PrZ=59N=36L=1.4730141714713E+28 mf=2.0352313223203E-26 MHzT=4.9134463932088E+19 s
2.71PrZ=59N=37L=4.0040676553731E+28 mf=7.4871976150979E-27 MHzT=1.3356132045767E+20 s
2.71PrZ=59N=38L=1.0884184347521E+29 mf=2.7543860745824E-27 MHzT=3.6305731038508E+20 s
2.71PrZ=59N=39L=2.9586280529465E+29 mf=1.0132820098878E-27 MHzT=9.8689208950898E+20 s
2.71PrZ=59N=40L=8.0423848734938E+29 mf=3.7276561954659E-28 MHzT=2.6826508335623E+21 s
2.71PrZ=59N=41L=2.1861468659092E+30 mf=1.3713280780672E-28 MHzT=7.2922010129728E+21 s
2.71PrZ=59N=42L=5.9425632999437E+30 mf=5.0448340702209E-29 MHzT=1.9822257503035E+22 s
2.71PrZ=59N=43L=1.6153561832704E+31 mf=1.8558907385555E-29 MHzT=5.3882482369535E+22 s
2.71PrZ=59N=44L=4.390993359473E+31 mf=6.8274404777506E-30 MHzT=1.4646777269737E+23 s
2.71PrZ=59N=45L=1.193595745794E+32 mf=2.5116749875862E-30 MHzT=3.9814068497813E+23 s
2.71PrZ=59N=46L=3.2445296263178E+32 mf=9.2399359083749E-31 MHzT=1.0822585891463E+24 s
2.71PrZ=59N=47L=8.8195459251167E+32 mf=3.3991824584329E-31 MHzT=2.9418838565701E+24 s
2.71PrZ=59N=48L=2.3974011423505E+33 mf=1.2504893432481E-31 MHzT=7.9968694287515E+24 s
2.71PrZ=59N=49L=6.5168119607783E+33 mf=4.6002932078494E-32 MHzT=2.1737744852735E+25 s
2.71PrZ=59N=50L=1.7714531532468E+34 mf=1.6923532945284E-32 MHzT=5.9089316824869E+25 s
2.71PrZ=59N=51L=4.8153089164373E+34 mf=6.2258198425576E-33 MHzT=1.606214161811E+26 s
2.71PrZ=59N=52L=1.3089366725968E+35 mf=2.2903511245142E-33 MHzT=4.3661427686644E+26 s
2.71PrZ=59N=53L=3.5580587717236E+35 mf=8.4257309177266E-34 MHzT=1.1868406548518E+27 s
2.71PrZ=59N=54L=9.6718065037656E+35 mf=3.0996531814742E-34 MHzT=3.2261673853602E+27 s
2.71PrZ=59N=55L=2.6290695867558E+36 mf=1.140298680226E-34 MHzT=8.7696321791918E+27 s
2.71PrZ=59N=56L=7.1465520834326E+36 mf=4.1949244125008E-35 MHzT=2.3838331794967E+28 s
2.71PrZ=59N=57L=1.9426342664531E+37 mf=1.5432264486272E-35 MHzT=6.4799304139036E+28 s
2.71NdZ=60N=17L=8.3928798837573E+19 mf=3.5719855657673E-18 MHzT=279956338453.23 s
2.71NdZ=60N=18L=2.2814212876457E+20 mf=1.3140600538069E-18 MHzT=761000227579.34 s
2.71NdZ=60N=19L=6.2015460292669E+20 mf=4.8341567826021E-19 MHzT=2068613090082.1 s
2.71NdZ=60N=20L=1.6857549879709E+21 mf=1.7783868957188E-19 MHzT=5623073372882.7 s
2.71NdZ=60N=21L=4.5823571510354E+21 mf=6.5423197738365E-20 MHzT=15285098169599 s
2.71NdZ=60N=22L=1.2456138175169E+22 mf=2.4067849423639E-20 MHzT=41549204600633 s
2.71NdZ=60N=23L=3.3859294054336E+22 mf=8.8540669961666E-21 MHzT=1.1294244785283E+14 s
2.71NdZ=60N=24L=9.2039103752354E+22 mf=3.2572292186443E-21 MHzT=3.0700940366003E+14 s
2.71NdZ=60N=25L=2.5018822323768E+23 mf=1.1982676647222E-21 MHzT=8.345380831351E+14 s
2.71NdZ=60N=26L=6.8008210092144E+23 mf=4.4081803887179E-22 MHzT=2.2685097065432E+15 s
2.71NdZ=60N=27L=1.848654816795E+24 mf=1.6216789379845E-22 MHzT=6.1664487129793E+15 s
2.71NdZ=60N=28L=5.0251647955872E+24 mf=5.9658234146522E-23 MHzT=1.6762145482616E+16 s
2.71NdZ=60N=29L=1.3659814148857E+25 mf=2.1947037839098E-23 MHzT=4.5564235471383E+16 s
2.71NdZ=60N=30L=3.7131224580965E+25 mf=8.0738640156158E-24 MHzT=1.2385643330949E+17 s
2.71NdZ=60N=31L=1.0093313304687E+26 mf=2.9702085821589E-24 MHzT=3.3667669200293E+17 s
2.71NdZ=60N=32L=2.7436470145074E+26 mf=1.0926786733673E-24 MHzT=9.1518213393728E+17 s
2.71NdZ=60N=33L=7.4580058232414E+26 mf=4.019740197383E-25 MHzT=2.4877229644121E+18 s
2.71NdZ=60N=34L=2.0272961705859E+27 mf=1.4787797774676E-25 MHzT=6.7623321284016E+18 s
2.71NdZ=60N=35L=5.5107623414082E+27 mf=5.4401267815042E-26 MHzT=1.8381924542639E+19 s
2.71NdZ=60N=36L=1.4979805133606E+28 mf=2.0013108002816E-26 MHzT=4.9967251456361E+19 s
2.71NdZ=60N=37L=4.071933208854E+28 mf=7.3624109881796E-27 MHzT=1.3582507165187E+20 s
2.71NdZ=60N=38L=1.1068662048327E+29 mf=2.708479640006E-27 MHzT=3.6921082412042E+20 s
2.71NdZ=60N=39L=3.0087742911321E+29 mf=9.9639397638964E-28 MHzT=1.0036190740769E+21 s
2.71NdZ=60N=40L=8.1786964815191E+29 mf=3.6655285922081E-28 MHzT=2.7281194917582E+21 s
2.71NdZ=60N=41L=2.2232002026195E+30 mf=1.3484726100995E-28 MHzT=7.4157976403113E+21 s
2.71NdZ=60N=42L=6.0432847118071E+30 mf=4.9607535023839E-29 MHzT=2.0158227969188E+22 s
2.71NdZ=60N=43L=1.642735101631E+31 mf=1.8249592262462E-29 MHzT=5.4795744782578E+22 s
2.71NdZ=60N=44L=4.4654169757353E+31 mf=6.7136498031214E-30 MHzT=1.4895027731936E+23 s
2.71NdZ=60N=45L=1.2138261821634E+32 mf=2.4698137377931E-30 MHzT=4.0488883218115E+23 s
2.71NdZ=60N=46L=3.2995216538825E+32 mf=9.0859369765686E-31 MHzT=1.100601955064E+24 s
2.71NdZ=60N=47L=8.969029754356E+32 mf=3.342529417459E-31 MHzT=2.9917462948171E+24 s
2.71NdZ=60N=48L=2.4380350600174E+33 mf=1.2296478541939E-31 MHzT=8.1324095885609E+24 s
2.71NdZ=60N=49L=6.6272664007915E+33 mf=4.5236216543852E-32 MHzT=2.2106181206171E+25 s
2.71NdZ=60N=50L=1.8014777829629E+34 mf=1.6641474062863E-32 MHzT=6.0090830669358E+25 s
2.71NdZ=60N=51L=4.8969243218006E+34 mf=6.122056178515E-33 MHzT=1.6334381306553E+26 s
2.71NdZ=60N=52L=1.331122039929E+35 mf=2.2521786057723E-33 MHzT=4.4401451884723E+26 s
2.71NdZ=60N=53L=3.6183648526003E+35 mf=8.2853020690978E-34 MHzT=1.2069565981544E+27 s
2.71NdZ=60N=54L=9.8357354275582E+35 mf=3.0479922951163E-34 MHzT=3.2808481885019E+27 s
2.71NdZ=60N=55L=2.6736300882262E+36 mf=1.1212937022223E-34 MHzT=8.9182700127374E+27 s
2.71NdZ=60N=56L=7.2676800848467E+36 mf=4.1250090056258E-35 MHzT=2.4242371316915E+28 s
2.71NdZ=60N=57L=1.9755602709693E+37 mf=1.5175060078168E-35 MHzT=6.5897597429528E+28 s
2.71PmZ=61N=17L=8.5327612151532E+19 mf=3.5134284253449E-18 MHzT=284622277427.45 s
2.71PmZ=61N=18L=2.3194449757731E+20 mf=1.2925180857118E-18 MHzT=773683564705.66 s
2.71PmZ=61N=19L=6.3049051297547E+20 mf=4.7549083107562E-19 MHzT=2103089974916.8 s
2.71PmZ=61N=20L=1.713850904437E+21 mf=1.7492330121824E-19 MHzT=5716791262430.7 s
2.71PmZ=61N=21L=4.6587297702193E+21 mf=6.4350686300032E-20 MHzT=15539849805759 s
2.71PmZ=61N=22L=1.2663740478088E+22 mf=2.3673294515054E-20 MHzT=42241691343977 s
2.71PmZ=61N=23L=3.4423615621909E+22 mf=8.7089183568852E-21 MHzT=1.1482482198371E+14 s
2.71PmZ=61N=24L=9.3573088814893E+22 mf=3.2038320183386E-21 MHzT=3.1212622705436E+14 s
2.71PmZ=61N=25L=2.5435802695831E+23 mf=1.1786239325136E-21 MHzT=8.4844705118735E+14 s
2.71PmZ=61N=26L=6.9141680260347E+23 mf=4.3359151364439E-22 MHzT=2.3063182016522E+15 s
2.71PmZ=61N=27L=1.8794657304083E+24 mf=1.5950940373618E-22 MHzT=6.2692228581956E+15 s
2.71PmZ=61N=28L=5.1089175421803E+24 mf=5.8680230308055E-23 MHzT=1.7041514573993E+16 s
2.71PmZ=61N=29L=1.3887477718004E+25 mf=2.1587250333539E-23 MHzT=4.6323639395906E+16 s
2.71PmZ=61N=30L=3.7750078323981E+25 mf=7.9415055891303E-24 MHzT=1.2592070719798E+17 s
2.71PmZ=61N=31L=1.0261535193098E+26 mf=2.9215166381891E-24 MHzT=3.4228797020298E+17 s
2.71PmZ=61N=32L=2.7893744647492E+26 mf=1.0747659082301E-24 MHzT=9.304351695029E+17 s
2.71PmZ=61N=33L=7.5823059202955E+26 mf=3.953842817098E-25 MHzT=2.5291850138189E+18 s
2.71PmZ=61N=34L=2.0610844400957E+27 mf=1.4545374860337E-25 MHzT=6.875037663875E+18 s
2.71PmZ=61N=35L=5.6026083804317E+27 mf=5.3509443752501E-26 MHzT=1.8688289951683E+19 s
2.71PmZ=61N=36L=1.52294685525E+28 mf=1.9685024265065E-26 MHzT=5.0800038980633E+19 s
2.71PmZ=61N=37L=4.1397987623349E+28 mf=7.2417157260783E-27 MHzT=1.3808882284607E+20 s
2.71PmZ=61N=38L=1.1253139749132E+29 mf=2.6640783344321E-27 MHzT=3.7536433785576E+20 s
2.71PmZ=61N=39L=3.0589205293176E+29 mf=9.8005964890784E-28 MHzT=1.0203460586449E+21 s
2.71PmZ=61N=40L=8.3150080895444E+29 mf=3.605437959549E-28 MHzT=2.7735881499542E+21 s
2.71PmZ=61N=41L=2.2602535393298E+30 mf=1.3263665017372E-28 MHzT=7.5393942676498E+21 s
2.71PmZ=61N=42L=6.1440061236706E+30 mf=4.8794296744759E-29 MHzT=2.0494198435341E+22 s
2.71PmZ=61N=43L=1.6701140199915E+31 mf=1.7950418618816E-29 MHzT=5.5709007195621E+22 s
2.71PmZ=61N=44L=4.5398405919975E+31 mf=6.6035899702833E-30 MHzT=1.5143278194135E+23 s
2.71PmZ=61N=45L=1.2340566185328E+32 mf=2.4293249879932E-30 MHzT=4.1163697938417E+23 s
2.71PmZ=61N=46L=3.3545136814472E+32 mf=8.9369871900675E-31 MHzT=1.1189453209818E+24 s
2.71PmZ=61N=47L=9.1185135835953E+32 mf=3.2877338532384E-31 MHzT=3.041608733064E+24 s
2.71PmZ=61N=48L=2.4786689776844E+33 mf=1.2094896926498E-31 MHzT=8.2679497483702E+24 s
2.71PmZ=61N=49L=6.7377208408046E+33 mf=4.4494639223461E-32 MHzT=2.2474617559607E+25 s
2.71PmZ=61N=50L=1.8315024126789E+34 mf=1.6368663012652E-32 MHzT=6.1092344513847E+25 s
2.71PmZ=61N=51L=4.978539727164E+34 mf=6.0216946018181E-33 MHzT=1.6606620994995E+26 s
2.71PmZ=61N=52L=1.3533074072611E+35 mf=2.2152576450219E-33 MHzT=4.5141476082802E+26 s
2.71PmZ=61N=53L=3.6786709334769E+35 mf=8.1494774450143E-34 MHzT=1.227072541457E+27 s
2.71PmZ=61N=54L=9.9996643513509E+35 mf=2.9980252083111E-34 MHzT=3.3355289916436E+27 s
2.71PmZ=61N=55L=2.7181905896967E+36 mf=1.1029118382514E-34 MHzT=9.066907846283E+27 s
2.71PmZ=61N=56L=7.3888080862608E+36 mf=4.0573859071729E-35 MHzT=2.4646410838864E+28 s
2.71PmZ=61N=57L=2.0084862754854E+37 mf=1.4926288601477E-35 MHzT=6.699589072002E+28 s
2.71SmZ=62N=17L=8.6726425465492E+19 mf=3.4567602249361E-18 MHzT=289288216401.67 s
2.71SmZ=62N=18L=2.3574686639005E+20 mf=1.2716710198132E-18 MHzT=786366901831.98 s
2.71SmZ=62N=19L=6.4082642302425E+20 mf=4.6782162412279E-19 MHzT=2137566859751.5 s
2.71SmZ=62N=20L=1.7419468209032E+21 mf=1.7210195765021E-19 MHzT=5810509151978.8 s
2.71SmZ=62N=21L=4.7351023894032E+21 mf=6.331277200487E-20 MHzT=15794601441919 s
2.71SmZ=62N=22L=1.2871342781008E+22 mf=2.3291467184166E-20 MHzT=42934178087321 s
2.71SmZ=62N=23L=3.4987937189481E+22 mf=8.5684519317741E-21 MHzT=1.1670719611459E+14 s
2.71SmZ=62N=24L=9.5107073877432E+22 mf=3.1521573083654E-21 MHzT=3.172430504487E+14 s
2.71SmZ=62N=25L=2.5852783067894E+23 mf=1.159613869086E-21 MHzT=8.6235601923961E+14 s
2.71SmZ=62N=26L=7.0275150428549E+23 mf=4.2659810213399E-22 MHzT=2.3441266967613E+15 s
2.71SmZ=62N=27L=1.9102766440215E+24 mf=1.5693667141785E-22 MHzT=6.371997003412E+15 s
2.71SmZ=62N=28L=5.1926702887734E+24 mf=5.7733774980506E-23 MHzT=1.732088366537E+16 s
2.71SmZ=62N=29L=1.4115141287152E+25 mf=2.1239068876546E-23 MHzT=4.7083043320429E+16 s
2.71SmZ=62N=30L=3.8368932066997E+25 mf=7.8134167893056E-24 MHzT=1.2798498108647E+17 s
2.71SmZ=62N=31L=1.042975708151E+26 mf=2.8743954020893E-24 MHzT=3.4789924840303E+17 s
2.71SmZ=62N=32L=2.835101914991E+26 mf=1.0574309742264E-24 MHzT=9.4568820506852E+17 s
2.71SmZ=62N=33L=7.7066060173495E+26 mf=3.8900711587577E-25 MHzT=2.5706470632258E+18 s
2.71SmZ=62N=34L=2.0948727096054E+27 mf=1.4310772040009E-25 MHzT=6.9877431993483E+18 s
2.71SmZ=62N=35L=5.6944544194552E+27 mf=5.2646388208106E-26 MHzT=1.8994655360727E+19 s
2.71SmZ=62N=36L=1.5479131971393E+28 mf=1.9367523873693E-26 MHzT=5.1632826504906E+19 s
2.71SmZ=62N=37L=4.2076643158158E+28 mf=7.1249138595286E-27 MHzT=1.4035257404026E+20 s
2.71SmZ=62N=38L=1.1437617449938E+29 mf=2.6211093290381E-27 MHzT=3.815178515911E+20 s
2.71SmZ=62N=39L=3.1090667675031E+29 mf=9.6425223521578E-28 MHzT=1.0370730432128E+21 s
2.71SmZ=62N=40L=8.4513196975697E+29 mf=3.5472857343949E-28 MHzT=2.8190568081502E+21 s
2.71SmZ=62N=41L=2.2973068760402E+30 mf=1.3049734936446E-28 MHzT=7.6629908949883E+21 s
2.71SmZ=62N=42L=6.244727535534E+30 mf=4.8007291958553E-29 MHzT=2.0830168901494E+22 s
2.71SmZ=62N=43L=1.697492938352E+31 mf=1.7660895737867E-29 MHzT=5.6622269608664E+22 s
2.71SmZ=62N=44L=4.6142642082598E+31 mf=6.4970804546336E-30 MHzT=1.5391528656334E+23 s
2.71SmZ=62N=45L=1.2542870549022E+32 mf=2.3901423268965E-30 MHzT=4.1838512658719E+23 s
2.71SmZ=62N=46L=3.4095057090119E+32 mf=8.792842235389E-31 MHzT=1.1372886868995E+24 s
2.71SmZ=62N=47L=9.2679974128345E+32 mf=3.2347058878636E-31 MHzT=3.091471171311E+24 s
2.71SmZ=62N=48L=2.5193028953514E+33 mf=1.1899817943812E-31 MHzT=8.4034899081796E+24 s
2.71SmZ=62N=49L=6.8481752808178E+33 mf=4.3776983752115E-32 MHzT=2.2843053913044E+25 s
2.71SmZ=62N=50L=1.861527042395E+34 mf=1.6104652318899E-32 MHzT=6.2093858358337E+25 s
2.71SmZ=62N=51L=5.0601551325273E+34 mf=5.9245704953371E-33 MHzT=1.6878860683438E+26 s
2.71SmZ=62N=52L=1.3754927745933E+35 mf=2.1795276830054E-33 MHzT=4.588150028088E+26 s
2.71SmZ=62N=53L=3.7389770143536E+35 mf=8.0180342604173E-34 MHzT=1.2471884847596E+27 s
2.71SmZ=62N=54L=1.0163593275143E+36 mf=2.9496699630158E-34 MHzT=3.3902097947853E+27 s
2.71SmZ=62N=55L=2.7627510911671E+36 mf=1.0851229376344E-34 MHzT=9.2155456798286E+27 s
2.71SmZ=62N=56L=7.509936087675E+36 mf=3.9919441989927E-35 MHzT=2.5050450360812E+28 s
2.71SmZ=62N=57L=2.0414122800016E+37 mf=1.468554201113E-35 MHzT=6.8094184010512E+28 s
2.71EuZ=63N=17L=8.8125238779451E+19 mf=3.4018910150165E-18 MHzT=293954155375.89 s
2.71EuZ=63N=18L=2.395492352028E+20 mf=1.2514857655304E-18 MHzT=799050238958.3 s
2.71EuZ=63N=19L=6.5116233307302E+20 mf=4.6039588405735E-19 MHzT=2172043744586.2 s
2.71EuZ=63N=20L=1.7700427373694E+21 mf=1.6937018054465E-19 MHzT=5904227041526.8 s
2.71EuZ=63N=21L=4.8114750085871E+21 mf=6.2307807369872E-20 MHzT=16049353078079 s
2.71EuZ=63N=22L=1.3078945083927E+22 mf=2.2921761355846E-20 MHzT=43626664830665 s
2.71EuZ=63N=23L=3.5552258757053E+22 mf=8.4324447582539E-21 MHzT=1.1858957024547E+14 s
2.71EuZ=63N=24L=9.6641058939972E+22 mf=3.1021230653755E-21 MHzT=3.2235987384303E+14 s
2.71EuZ=63N=25L=2.6269763439956E+23 mf=1.1412072997354E-21 MHzT=8.7626498729186E+14 s
2.71EuZ=63N=26L=7.1408620596751E+23 mf=4.1982670368742E-22 MHzT=2.3819351918704E+15 s
2.71EuZ=63N=27L=1.9410875576348E+24 mf=1.5444561314138E-22 MHzT=6.4747711486283E+15 s
2.71EuZ=63N=28L=5.2764230353665E+24 mf=5.6817365853831E-23 MHzT=1.7600252756747E+16 s
2.71EuZ=63N=29L=1.43428048563E+25 mf=2.0901940799141E-23 MHzT=4.7842447244952E+16 s
2.71EuZ=63N=30L=3.8987785810013E+25 mf=7.6893943005865E-24 MHzT=1.3004925497496E+17 s
2.71EuZ=63N=31L=1.0597978969921E+26 mf=2.8287700782466E-24 MHzT=3.5351052660308E+17 s
2.71EuZ=63N=32L=2.8808293652328E+26 mf=1.0406463555879E-24 MHzT=9.6094124063414E+17 s
2.71EuZ=63N=33L=7.8309061144035E+26 mf=3.8283239975076E-25 MHzT=2.6121091126327E+18 s
2.71EuZ=63N=34L=2.1286609791152E+27 mf=1.4083616928263E-25 MHzT=7.1004487348217E+18 s
2.71EuZ=63N=35L=5.7863004584786E+27 mf=5.1810731252421E-26 MHzT=1.9301020769771E+19 s
2.71EuZ=63N=36L=1.5728795390287E+28 mf=1.9060102859825E-26 MHzT=5.2465614029179E+19 s
2.71EuZ=63N=37L=4.2755298692967E+28 mf=7.0118199887425E-27 MHzT=1.4261632523446E+20 s
2.71EuZ=63N=38L=1.1622095150743E+29 mf=2.5795044190533E-27 MHzT=3.8767136532644E+20 s
2.71EuZ=63N=39L=3.1592130056887E+29 mf=9.4894664418061E-28 MHzT=1.0538000277808E+21 s
2.71EuZ=63N=40L=8.587631305595E+29 mf=3.4909796116268E-28 MHzT=2.8645254663461E+21 s
2.71EuZ=63N=41L=2.3343602127505E+30 mf=1.2842596286662E-28 MHzT=7.7865875223269E+21 s
2.71EuZ=63N=42L=6.3454489473975E+30 mf=4.7245271451275E-29 MHzT=2.1166139367647E+22 s
2.71EuZ=63N=43L=1.7248718567125E+31 mf=1.7380564059488E-29 MHzT=5.7535532021707E+22 s
2.71EuZ=63N=44L=4.688687824522E+31 mf=6.3939521934489E-30 MHzT=1.5639779118533E+23 s
2.71EuZ=63N=45L=1.2745174912715E+32 mf=2.3522035598029E-30 MHzT=4.2513327379021E+23 s
2.71EuZ=63N=46L=3.4644977365766E+32 mf=8.6532733110177E-31 MHzT=1.1556320528172E+24 s
2.71EuZ=63N=47L=9.4174812420738E+32 mf=3.183361349961E-31 MHzT=3.1413336095579E+24 s
2.71EuZ=63N=48L=2.5599368130183E+33 mf=1.1710931944704E-31 MHzT=8.5390300679889E+24 s
2.71EuZ=63N=49L=6.958629720831E+33 mf=4.3082110994145E-32 MHzT=2.321149026648E+25 s
2.71EuZ=63N=50L=1.891551672111E+34 mf=1.5849022917012E-32 MHzT=6.3095372202826E+25 s
2.71EuZ=63N=51L=5.1417705378907E+34 mf=5.8305296938238E-33 MHzT=1.715110037188E+26 s
2.71EuZ=63N=52L=1.3976781419254E+35 mf=2.1449320054974E-33 MHzT=4.6621524478959E+26 s
2.71EuZ=63N=53L=3.7992830952303E+35 mf=7.8907638753313E-34 MHzT=1.2673044280621E+27 s
2.71EuZ=63N=54L=1.0327522198936E+36 mf=2.9028498048727E-34 MHzT=3.444890597927E+27 s
2.71EuZ=63N=55L=2.8073115926375E+36 mf=1.0678987640212E-34 MHzT=9.3641835133743E+27 s
2.71EuZ=63N=56L=7.6310640890891E+36 mf=3.9285800053579E-35 MHzT=2.5454489882761E+28 s
2.71EuZ=63N=57L=2.0743382845177E+37 mf=1.4452438169684E-35 MHzT=6.9192477301004E+28 s
2.71GdZ=64N=17L=8.9524052093411E+19 mf=3.3487364679069E-18 MHzT=298620094350.11 s
2.71GdZ=64N=18L=2.4335160401554E+20 mf=1.231931300444E-18 MHzT=811733576084.62 s
2.71GdZ=64N=19L=6.614982431218E+20 mf=4.5320219836895E-19 MHzT=2206520629420.9 s
2.71GdZ=64N=20L=1.7981386538356E+21 mf=1.6672377147364E-19 MHzT=5997944931074.9 s
2.71GdZ=64N=21L=4.8878476277711E+21 mf=6.1334247879718E-20 MHzT=16304104714239 s
2.71GdZ=64N=22L=1.3286547386847E+22 mf=2.2563608834661E-20 MHzT=44319151574009 s
2.71GdZ=64N=23L=3.6116580324625E+22 mf=8.3006878089062E-21 MHzT=1.2047194437635E+14 s
2.71GdZ=64N=24L=9.8175044002511E+22 mf=3.053652392479E-21 MHzT=3.2747669723736E+14 s
2.71GdZ=64N=25L=2.6686743812019E+23 mf=1.123375935677E-21 MHzT=8.9017395534411E+14 s
2.71GdZ=64N=26L=7.2542090764954E+23 mf=4.1326691144231E-22 MHzT=2.4197436869794E+15 s
2.71GdZ=64N=27L=1.971898471248E+24 mf=1.5203240043604E-22 MHzT=6.5775452938446E+15 s
2.71GdZ=64N=28L=5.3601757819596E+24 mf=5.5929594512365E-23 MHzT=1.7879621848124E+16 s
2.71GdZ=64N=29L=1.4570468425447E+25 mf=2.0575347974154E-23 MHzT=4.8601851169475E+16 s
2.71GdZ=64N=30L=3.9606639553029E+25 mf=7.5692475146398E-24 MHzT=1.3211352886346E+17 s
2.71GdZ=64N=31L=1.0766200858333E+26 mf=2.784570545774E-24 MHzT=3.5912180480313E+17 s
2.71GdZ=64N=32L=2.9265568154746E+26 mf=1.0243862562818E-24 MHzT=9.7619427619976E+17 s
2.71GdZ=64N=33L=7.9552062114575E+26 mf=3.7685064350466E-25 MHzT=2.6535711620395E+18 s
2.71GdZ=64N=34L=2.162449248625E+27 mf=1.3863560413759E-25 MHzT=7.2131542702951E+18 s
2.71GdZ=64N=35L=5.8781464975021E+27 mf=5.1001188576602E-26 MHzT=1.9607386178815E+19 s
2.71GdZ=64N=36L=1.597845880918E+28 mf=1.876228875264E-26 MHzT=5.3298401553451E+19 s
2.71GdZ=64N=37L=4.3433954227776E+28 mf=6.9022603014184E-27 MHzT=1.4488007642866E+20 s
2.71GdZ=64N=38L=1.1806572851549E+29 mf=2.5391996625056E-27 MHzT=3.9382487906178E+20 s
2.71GdZ=64N=39L=3.2093592438742E+29 mf=9.3411935286528E-28 MHzT=1.0705270123487E+21 s
2.71GdZ=64N=40L=8.7239429136204E+29 mf=3.4364330551951E-28 MHzT=2.9099941245421E+21 s
2.71GdZ=64N=41L=2.3714135494608E+30 mf=1.2641930719682E-28 MHzT=7.9101841496654E+21 s
2.71GdZ=64N=42L=6.4461703592609E+30 mf=4.6507064084849E-29 MHzT=2.15021098338E+22 s
2.71GdZ=64N=43L=1.752250775073E+31 mf=1.7108992746059E-29 MHzT=5.844879443475E+22 s
2.71GdZ=64N=44L=4.7631114407843E+31 mf=6.2940466904263E-30 MHzT=1.5888029580732E+23 s
2.71GdZ=64N=45L=1.2947479276409E+32 mf=2.315450379181E-30 MHzT=4.3188142099323E+23 s
2.71GdZ=64N=46L=3.5194897641414E+32 mf=8.5180659155331E-31 MHzT=1.173975418735E+24 s
2.71GdZ=64N=47L=9.5669650713131E+32 mf=3.1336213288678E-31 MHzT=3.1911960478049E+24 s
2.71GdZ=64N=48L=2.6005707306853E+33 mf=1.1527948633068E-31 MHzT=8.6745702277983E+24 s
2.71GdZ=64N=49L=7.0690841608442E+33 mf=4.2408953009862E-32 MHzT=2.3579926619916E+25 s
2.71GdZ=64N=50L=1.9215763018271E+34 mf=1.5601381933934E-32 MHzT=6.4096886047315E+25 s
2.71GdZ=64N=51L=5.223385943254E+34 mf=5.7394276673578E-33 MHzT=1.7423340060323E+26 s
2.71GdZ=64N=52L=1.4198635092576E+35 mf=2.1114174429115E-33 MHzT=4.7361548677038E+26 s
2.71GdZ=64N=53L=3.859589176107E+35 mf=7.7674706897792E-34 MHzT=1.2874203713647E+27 s
2.71GdZ=64N=54L=1.0491451122729E+36 mf=2.8574927766715E-34 MHzT=3.4995714010687E+27 s
2.71GdZ=64N=55L=2.851872094108E+36 mf=1.0512128458334E-34 MHzT=9.5128213469199E+27 s
2.71GdZ=64N=56L=7.7521920905032E+36 mf=3.8671959427742E-35 MHzT=2.585852940471E+28 s
2.71GdZ=64N=57L=2.1072642890339E+37 mf=1.4226618823282E-35 MHzT=7.0290770591496E+28 s
2.71TbZ=65N=17L=9.092286540737E+19 mf=3.2972174453237E-18 MHzT=303286033324.33 s
2.71TbZ=65N=18L=2.4715397282828E+20 mf=1.2129785112064E-18 MHzT=824416913210.95 s
2.71TbZ=65N=19L=6.7183415317058E+20 mf=4.4622985685558E-19 MHzT=2240997514255.6 s
2.71TbZ=65N=20L=1.8262345703018E+21 mf=1.6415879037404E-19 MHzT=6091662820622.9 s
2.71TbZ=65N=21L=4.964220246955E+21 mf=6.0390644066183E-20 MHzT=16558856350399 s
2.71TbZ=65N=22L=1.3494149689766E+22 mf=2.2216476391051E-20 MHzT=45011638317353 s
2.71TbZ=65N=23L=3.6680901892198E+22 mf=8.1729849195384E-21 MHzT=1.2235431850723E+14 s
2.71TbZ=65N=24L=9.970902906505E+22 mf=3.0066731249024E-21 MHzT=3.325935206317E+14 s
2.71TbZ=65N=25L=2.7103724184082E+23 mf=1.1060932289743E-21 MHzT=9.0408292339636E+14 s
2.71TbZ=65N=26L=7.3675560933156E+23 mf=4.0690895895858E-22 MHzT=2.4575521820885E+15 s
2.71TbZ=65N=27L=2.0027093848613E+24 mf=1.4969344042934E-22 MHzT=6.6803194390609E+15 s
2.71TbZ=65N=28L=5.4439285285527E+24 mf=5.5069139212175E-23 MHzT=1.8158990939501E+16 s
2.71TbZ=65N=29L=1.4798131994595E+25 mf=2.0258804159167E-23 MHzT=4.9361255093998E+16 s
2.71TbZ=65N=30L=4.0225493296045E+25 mf=7.4527975528761E-24 MHzT=1.3417780275195E+17 s
2.71TbZ=65N=31L=1.0934422746744E+26 mf=2.741730998916E-24 MHzT=3.6473308300318E+17 s
2.71TbZ=65N=32L=2.9722842657164E+26 mf=1.0086264677236E-24 MHzT=9.9144731176538E+17 s
2.71TbZ=65N=33L=8.0795063085115E+26 mf=3.7105294129689E-25 MHzT=2.6950332114464E+18 s
2.71TbZ=65N=34L=2.1962375181347E+27 mf=1.3650274868932E-25 MHzT=7.3258598057684E+18 s
2.71TbZ=65N=35L=5.9699925365256E+27 mf=5.0216554906193E-26 MHzT=1.9913751587859E+19 s
2.71TbZ=65N=36L=1.6228122228074E+28 mf=1.8473638156445E-26 MHzT=5.4131189077724E+19 s
2.71TbZ=65N=37L=4.4112609762585E+28 mf=6.7960716813965E-27 MHzT=1.4714382762286E+20 s
2.71TbZ=65N=38L=1.1991050552354E+29 mf=2.5001350523132E-27 MHzT=3.9997839279712E+20 s
2.71TbZ=65N=39L=3.2595054820598E+29 mf=9.1974828589812E-28 MHzT=1.0872539969167E+21 s
2.71TbZ=65N=40L=8.8602545216457E+29 mf=3.3835648543459E-28 MHzT=2.9554627827381E+21 s
2.71TbZ=65N=41L=2.4084668861712E+30 mf=1.2447439477841E-28 MHzT=8.0337807770039E+21 s
2.71TbZ=65N=42L=6.5468917711244E+30 mf=4.5791570791236E-29 MHzT=2.1838080299953E+22 s
2.71TbZ=65N=43L=1.7796296934335E+31 mf=1.6845777473042E-29 MHzT=5.9362056847793E+22 s
2.71TbZ=65N=44L=4.8375350570465E+31 mf=6.1972152028813E-30 MHzT=1.6136280042931E+23 s
2.71TbZ=65N=45L=1.3149783640103E+32 mf=2.2798280656551E-30 MHzT=4.3862956819625E+23 s
2.71TbZ=65N=46L=3.5744817917061E+32 mf=8.3870187476018E-31 MHzT=1.1923187846527E+24 s
2.71TbZ=65N=47L=9.7164489005523E+32 mf=3.0854117699622E-31 MHzT=3.2410584860518E+24 s
2.71TbZ=65N=48L=2.6412046483522E+33 mf=1.1350595577175E-31 MHzT=8.8101103876076E+24 s
2.71TbZ=65N=49L=7.1795386008574E+33 mf=4.1756507578941E-32 MHzT=2.3948362973352E+25 s
2.71TbZ=65N=50L=1.9516009315431E+34 mf=1.5361360673412E-32 MHzT=6.5098399891804E+25 s
2.71TbZ=65N=51L=5.3050013486173E+34 mf=5.6511287801677E-33 MHzT=1.7695579748765E+26 s
2.71TbZ=65N=52L=1.4420488765897E+35 mf=2.078934097636E-33 MHzT=4.8101572875116E+26 s
2.71TbZ=65N=53L=3.9198952569836E+35 mf=7.6479711407057E-34 MHzT=1.3075363146673E+27 s
2.71TbZ=65N=54L=1.0655380046521E+36 mf=2.8135313493381E-34 MHzT=3.5542522042104E+27 s
2.71TbZ=65N=55L=2.8964325955784E+36 mf=1.0350403405128E-34 MHzT=9.6614591804655E+27 s
2.71TbZ=65N=56L=7.8733200919173E+36 mf=3.8077006205777E-35 MHzT=2.6262568926658E+28 s
2.71TbZ=65N=57L=2.14019029355E+37 mf=1.4007747764463E-35 MHzT=7.1389063881988E+28 s
2.71DyZ=66N=17L=9.232167872133E+19 mf=3.247259605243E-18 MHzT=307951972298.55 s
2.71DyZ=66N=18L=2.5095634164103E+20 mf=1.1946000489154E-18 MHzT=837100250337.27 s
2.71DyZ=66N=19L=6.8217006321936E+20 mf=4.3946879841838E-19 MHzT=2275474399090.3 s
2.71DyZ=66N=20L=1.8543304867679E+21 mf=1.6167153597444E-19 MHzT=6185380710171 s
2.71DyZ=66N=21L=5.0405928661389E+21 mf=5.9475634307605E-20 MHzT=16813607986559 s
2.71DyZ=66N=22L=1.3701751992686E+22 mf=2.1879863112399E-20 MHzT=45704125060697 s
2.71DyZ=66N=23L=3.724522345977E+22 mf=8.0491518146969E-21 MHzT=1.2423669263811E+14 s
2.71DyZ=66N=24L=1.0124301412759E+23 mf=2.9611174714948E-21 MHzT=3.3771034402603E+14 s
2.71DyZ=66N=25L=2.7520704556145E+23 mf=1.0893342406565E-21 MHzT=9.1799189144861E+14 s
2.71DyZ=66N=26L=7.4809031101359E+23 mf=4.0074367170163E-22 MHzT=2.4953606771975E+15 s
2.71DyZ=66N=27L=2.0335202984745E+24 mf=1.4742535799859E-22 MHzT=6.7830935842773E+15 s
2.71DyZ=66N=28L=5.5276812751459E+24 mf=5.423475831502E-23 MHzT=1.8438360030878E+16 s
2.71DyZ=66N=29L=1.5025795563742E+25 mf=1.9951852580998E-23 MHzT=5.0120659018521E+16 s
2.71DyZ=66N=30L=4.0844347039061E+25 mf=7.3398763778325E-24 MHzT=1.3624207664044E+17 s
2.71DyZ=66N=31L=1.1102644635156E+26 mf=2.7001896201445E-24 MHzT=3.7034436120323E+17 s
2.71DyZ=66N=32L=3.0180117159582E+26 mf=9.9334424851569E-25 MHzT=1.006700347331E+18 s
2.71DyZ=66N=33L=8.2038064055656E+26 mf=3.6543092703482E-25 MHzT=2.7364952608533E+18 s
2.71DyZ=66N=34L=2.2300257876445E+27 mf=1.3443452522433E-25 MHzT=7.4385653412418E+18 s
2.71DyZ=66N=35L=6.0618385755491E+27 mf=4.9455698013675E-26 MHzT=2.0220116996903E+19 s
2.71DyZ=66N=36L=1.6477785646967E+28 mf=1.8193734548014E-26 MHzT=5.4963976601997E+19 s
2.71DyZ=66N=37L=4.4791265297394E+28 mf=6.6931008983451E-27 MHzT=1.4940757881706E+20 s
2.71DyZ=66N=38L=1.2175528253159E+29 mf=2.4622542181873E-27 MHzT=4.0613190653247E+20 s
2.71DyZ=66N=39L=3.3096517202453E+29 mf=9.0581270580876E-28 MHzT=1.1039809814846E+21 s
2.71DyZ=66N=40L=8.996566129671E+29 mf=3.3322987201892E-28 MHzT=3.000931440934E+21 s
2.71DyZ=66N=41L=2.4455202228815E+30 mf=1.2258841909995E-28 MHzT=8.1573774043424E+21 s
2.71DyZ=66N=42L=6.6476131829878E+30 mf=4.5097759112581E-29 MHzT=2.2174050766106E+22 s
2.71DyZ=66N=43L=1.8070086117941E+31 mf=1.659053842042E-29 MHzT=6.0275319260835E+22 s
2.71DyZ=66N=44L=4.9119586733088E+31 mf=6.1033180028376E-30 MHzT=1.638453050513E+23 s
2.71DyZ=66N=45L=1.3352088003797E+32 mf=2.2452852161755E-30 MHzT=4.4537771539927E+23 s
2.71DyZ=66N=46L=3.6294738192708E+32 mf=8.2599427059715E-31 MHzT=1.2106621505704E+24 s
2.71DyZ=66N=47L=9.8659327297916E+32 mf=3.0386631067809E-31 MHzT=3.2909209242988E+24 s
2.71DyZ=66N=48L=2.6818385660192E+33 mf=1.1178616856308E-31 MHzT=8.945650547417E+24 s
2.71DyZ=66N=49L=7.2899930408706E+33 mf=4.1123833221684E-32 MHzT=2.4316799326788E+25 s
2.71DyZ=66N=50L=1.9816255612591E+34 mf=1.5128612784421E-32 MHzT=6.6099913736294E+25 s
2.71DyZ=66N=51L=5.3866167539807E+34 mf=5.5655056168318E-33 MHzT=1.7967819437208E+26 s
2.71DyZ=66N=52L=1.4642342439219E+35 mf=2.0474350961566E-33 MHzT=4.8841597073195E+26 s
2.71DyZ=66N=53L=3.9802013378603E+35 mf=7.532092790089E-34 MHzT=1.3276522579698E+27 s
2.71DyZ=66N=54L=1.0819308970314E+36 mf=2.7709020864694E-34 MHzT=3.6089330073521E+27 s
2.71DyZ=66N=55L=2.9409930970489E+36 mf=1.0193579111111E-34 MHzT=9.8100970140111E+27 s
2.71DyZ=66N=56L=7.9944480933314E+36 mf=3.7500081869325E-35 MHzT=2.6666608448607E+28 s
2.71DyZ=66N=57L=2.1731162980662E+37 mf=1.3795509161971E-35 MHzT=7.248735717248E+28 s
2.71HoZ=67N=17L=9.3720492035289E+19 mf=3.1987930439707E-18 MHzT=312617911272.77 s
2.71HoZ=67N=18L=2.5475871045377E+20 mf=1.1767701974391E-18 MHzT=849783587463.59 s
2.71HoZ=67N=19L=6.9250597326814E+20 mf=4.3290956262109E-19 MHzT=2309951283925 s
2.71HoZ=67N=20L=1.8824264032341E+21 mf=1.5925852797482E-19 MHzT=6279098599719 s
2.71HoZ=67N=21L=5.1169654853228E+21 mf=5.8587938273163E-20 MHzT=17068359622719 s
2.71HoZ=67N=22L=1.3909354295605E+22 mf=2.1553297991318E-20 MHzT=46396611804041 s
2.71HoZ=67N=23L=3.7809545027342E+22 mf=7.9290152204477E-21 MHzT=1.2611906676899E+14 s
2.71HoZ=67N=24L=1.0277699919013E+23 mf=2.9169216883382E-21 MHzT=3.4282716742036E+14 s
2.71HoZ=67N=25L=2.7937684928208E+23 mf=1.0730755206467E-21 MHzT=9.3190085950086E+14 s
2.71HoZ=67N=26L=7.5942501269561E+23 mf=3.9476242287026E-22 MHzT=2.5331691723066E+15 s
2.71HoZ=67N=27L=2.0643312120878E+24 mf=1.45224979521E-22 MHzT=6.8858677294936E+15 s
2.71HoZ=67N=28L=5.611434021739E+24 mf=5.3425284310319E-23 MHzT=1.8717729122255E+16 s
2.71HoZ=67N=29L=1.525345913289E+25 mf=1.9654063736505E-23 MHzT=5.0880062943044E+16 s
2.71HoZ=67N=30L=4.1463200782077E+25 mf=7.2303259841335E-24 MHzT=1.3830635052893E+17 s
2.71HoZ=67N=31L=1.1270866523567E+26 mf=2.6598882825304E-24 MHzT=3.7595563940328E+17 s
2.71HoZ=67N=32L=3.0637391662E+26 mf=9.7851821495575E-25 MHzT=1.0219533828966E+18 s
2.71HoZ=67N=33L=8.3281065026196E+26 mf=3.59976734094E-25 MHzT=2.7779573102602E+18 s
2.71HoZ=67N=34L=2.2638140571542E+27 mf=1.3242803977322E-25 MHzT=7.5512708767151E+18 s
2.71HoZ=67N=35L=6.1536846145725E+27 mf=4.8717553267202E-26 MHzT=2.0526482405947E+19 s
2.71HoZ=67N=36L=1.6727449065861E+28 mf=1.7922186271178E-26 MHzT=5.5796764126269E+19 s
2.71HoZ=67N=37L=4.5469920832203E+28 mf=6.5932038700116E-27 MHzT=1.5167133001125E+20 s
2.71HoZ=67N=38L=1.2360005953965E+29 mf=2.4255041552293E-27 MHzT=4.1228542026781E+20 s
2.71HoZ=67N=39L=3.3597979584308E+29 mf=8.9229311318475E-28 MHzT=1.1207079660526E+21 s
2.71HoZ=67N=40L=9.1328777376963E+29 mf=3.2825629183953E-28 MHzT=3.04640009913E+21 s
2.71HoZ=67N=41L=2.4825735595918E+30 mf=1.2075874120294E-28 MHzT=8.2809740316809E+21 s
2.71HoZ=67N=42L=6.7483345948513E+30 mf=4.4424658230303E-29 MHzT=2.251002123226E+22 s
2.71HoZ=67N=43L=1.8343875301546E+31 mf=1.6342918443996E-29 MHzT=6.1188581673878E+22 s
2.71HoZ=67N=44L=4.9863822895711E+31 mf=6.0122237042878E-30 MHzT=1.6632780967329E+23 s
2.71HoZ=67N=45L=1.3554392367491E+32 mf=2.2117734965311E-30 MHzT=4.5212586260229E+23 s
2.71HoZ=67N=46L=3.6844658468355E+32 mf=8.1366599790167E-31 MHzT=1.2290055164882E+24 s
2.71HoZ=67N=47L=1.0015416559031E+33 mf=2.9933099260827E-31 MHzT=3.3407833625457E+24 s
2.71HoZ=67N=48L=2.7224724836861E+33 mf=1.1011771828602E-31 MHzT=9.0811907072263E+24 s
2.71HoZ=67N=49L=7.4004474808838E+33 mf=4.0510044666137E-32 MHzT=2.4685235680224E+25 s
2.71HoZ=67N=50L=2.0116501909752E+34 mf=1.4902812593608E-32 MHzT=6.7101427580783E+25 s
2.71HoZ=67N=51L=5.468232159344E+34 mf=5.4824383688194E-33 MHzT=1.824005912565E+26 s
2.71HoZ=67N=52L=1.486419611254E+35 mf=2.0168763633782E-33 MHzT=4.9581621271274E+26 s
2.71HoZ=67N=53L=4.040507418737E+35 mf=7.4196734947145E-34 MHzT=1.3477682012724E+27 s
2.71HoZ=67N=54L=1.0983237894107E+36 mf=2.7295453389101E-34 MHzT=3.6636138104938E+27 s
2.71HoZ=67N=55L=2.9855535985193E+36 mf=1.0041436139304E-34 MHzT=9.9587348475568E+27 s
2.71HoZ=67N=56L=8.1155760947455E+36 mf=3.6940379154858E-35 MHzT=2.7070647970555E+28 s
2.71HoZ=67N=57L=2.2060423025823E+37 mf=1.358960604015E-35 MHzT=7.3585650462973E+28 s
2.71ErZ=68N=17L=9.5119305349249E+19 mf=3.1517519697947E-18 MHzT=317283850246.99 s
2.71ErZ=68N=18L=2.5856107926651E+20 mf=1.1594647533591E-18 MHzT=862466924589.91 s
2.71ErZ=68N=19L=7.0284188331692E+20 mf=4.2654324552372E-19 MHzT=2344428168759.7 s
2.71ErZ=68N=20L=1.9105223197003E+21 mf=1.5691649079872E-19 MHzT=6372816489267.1 s
2.71ErZ=68N=21L=5.1933381045068E+21 mf=5.7726350945617E-20 MHzT=17323111258879 s
2.71ErZ=68N=22L=1.4116956598525E+22 mf=2.123633772674E-20 MHzT=47089098547385 s
2.71ErZ=68N=23L=3.8373866594915E+22 mf=7.8124120554411E-21 MHzT=1.2800144089987E+14 s
2.71ErZ=68N=24L=1.0431098425267E+23 mf=2.8740257811567E-21 MHzT=3.479439908147E+14 s
2.71ErZ=68N=25L=2.835466530027E+23 mf=1.0572949982843E-21 MHzT=9.4580982755312E+14 s
2.71ErZ=68N=26L=7.7075971437763E+23 mf=3.8895709312217E-22 MHzT=2.5709776674156E+15 s
2.71ErZ=68N=27L=2.095142125701E+24 mf=1.4308931805745E-22 MHzT=6.9886418747099E+15 s
2.71ErZ=68N=28L=5.6951867683321E+24 mf=5.2639618364579E-23 MHzT=1.8997098213632E+16 s
2.71ErZ=68N=29L=1.5481122702038E+25 mf=1.9365033387439E-23 MHzT=5.1639466867567E+16 s
2.71ErZ=68N=30L=4.2082054525093E+25 mf=7.1239976608375E-24 MHzT=1.4037062441742E+17 s
2.71ErZ=68N=31L=1.1439088411978E+26 mf=2.6207722783755E-24 MHzT=3.8156691760333E+17 s
2.71ErZ=68N=32L=3.1094666164417E+26 mf=9.641282412064E-25 MHzT=1.0372064184622E+18 s
2.71ErZ=68N=33L=8.4524065996736E+26 mf=3.5468295859262E-25 MHzT=2.819419359667E+18 s
2.71ErZ=68N=34L=2.297602326664E+27 mf=1.3048056860009E-25 MHzT=7.6639764121885E+18 s
2.71ErZ=68N=35L=6.245530653596E+27 mf=4.8001118660332E-26 MHzT=2.0832847814991E+19 s
2.71ErZ=68N=36L=1.6977112484754E+28 mf=1.7658624708367E-26 MHzT=5.6629551650542E+19 s
2.71ErZ=68N=37L=4.6148576367012E+28 mf=6.4962449895702E-27 MHzT=1.5393508120545E+20 s
2.71ErZ=68N=38L=1.254448365477E+29 mf=2.3898349764759E-27 MHzT=4.1843893400315E+20 s
2.71ErZ=68N=39L=3.4099441966164E+29 mf=8.7917115563791E-28 MHzT=1.1374349506205E+21 s
2.71ErZ=68N=40L=9.2691893457216E+29 mf=3.2342899343013E-28 MHzT=3.091868757326E+21 s
2.71ErZ=68N=41L=2.5196268963021E+30 mf=1.1898287736172E-28 MHzT=8.4045706590195E+21 s
2.71ErZ=68N=42L=6.8490560067147E+30 mf=4.3771354432799E-29 MHzT=2.2845991698413E+22 s
2.71ErZ=68N=43L=1.8617664485151E+31 mf=1.6102581408055E-29 MHzT=6.2101844086921E+22 s
2.71ErZ=68N=44L=5.0608059058333E+31 mf=5.923808649813E-30 MHzT=1.6881031429528E+23 s
2.71ErZ=68N=45L=1.3756696731185E+32 mf=2.1792474156998E-30 MHzT=4.5887400980531E+23 s
2.71ErZ=68N=46L=3.7394578744002E+32 mf=8.0170032146194E-31 MHzT=1.2473488824059E+24 s
2.71ErZ=68N=47L=1.016490038827E+33 mf=2.9492906624638E-31 MHzT=3.3906458007927E+24 s
2.71ErZ=68N=48L=2.7631064013531E+33 mf=1.0849834007593E-31 MHzT=9.2167308670357E+24 s
2.71ErZ=68N=49L=7.510901920897E+33 mf=3.9914308715164E-32 MHzT=2.5053672033661E+25 s
2.71ErZ=68N=50L=2.0416748206912E+34 mf=1.4683653584879E-32 MHzT=6.8102941425272E+25 s
2.71ErZ=68N=51L=5.5498475647074E+34 mf=5.4018142751603E-33 MHzT=1.8512298814093E+26 s
2.71ErZ=68N=52L=1.5086049785862E+35 mf=1.9872164168579E-33 MHzT=5.0321645469353E+26 s
2.71ErZ=68N=53L=4.1008134996136E+35 mf=7.310560649204E-34 MHzT=1.367884144575E+27 s
2.71ErZ=68N=54L=1.1147166817899E+36 mf=2.6894049662791E-34 MHzT=3.7182946136355E+27 s
2.71ErZ=68N=55L=3.0301140999897E+36 mf=9.8937679607846E-35 MHzT=1.0107372681102E+28 s
2.71ErZ=68N=56L=8.2367040961596E+36 mf=3.6397138284933E-35 MHzT=2.7474687492504E+28 s
2.71ErZ=68N=57L=2.2389683070985E+37 mf=1.3389758892501E-35 MHzT=7.4683943753465E+28 s
2.71TmZ=69N=17L=9.6518118663209E+19 mf=3.1060744050151E-18 MHzT=321949789221.21 s
2.71TmZ=69N=18L=2.6236344807925E+20 mf=1.1426609163539E-18 MHzT=875150261716.24 s
2.71TmZ=69N=19L=7.1317779336569E+20 mf=4.2036145935671E-19 MHzT=2378905053594.4 s
2.71TmZ=69N=20L=1.9386182361665E+21 mf=1.5464233875816E-19 MHzT=6466534378815.1 s
2.71TmZ=69N=21L=5.2697107236907E+21 mf=5.6889737163796E-20 MHzT=17577862895039 s
2.71TmZ=69N=22L=1.4324558901444E+22 mf=2.0928564716208E-20 MHzT=47781585290728 s
2.71TmZ=69N=23L=3.8938188162487E+22 mf=7.6991886923188E-21 MHzT=1.2988381503075E+14 s
2.71TmZ=69N=24L=1.0584496931521E+23 mf=2.8323732336037E-21 MHzT=3.5306081420903E+14 s
2.71TmZ=69N=25L=2.8771645672333E+23 mf=1.0419718823671E-21 MHzT=9.5971879560537E+14 s
2.71TmZ=69N=26L=7.8209441605966E+23 mf=3.8332003380156E-22 MHzT=2.6087861625247E+15 s
2.71TmZ=69N=27L=2.1259530393143E+24 mf=1.4101555982474E-22 MHzT=7.0914160199262E+15 s
2.71TmZ=69N=28L=5.7789395149252E+24 mf=5.1876725344802E-23 MHzT=1.9276467305009E+16 s
2.71TmZ=69N=29L=1.5708786271185E+25 mf=1.908438072965E-23 MHzT=5.239887079209E+16 s
2.71TmZ=69N=30L=4.270090826811E+25 mf=7.0207513179268E-24 MHzT=1.4243489830591E+17 s
2.71TmZ=69N=31L=1.160731030039E+26 mf=2.5827900714426E-24 MHzT=3.8717819580337E+17 s
2.71TmZ=69N=32L=3.1551940666835E+26 mf=9.5015536814544E-25 MHzT=1.0524594540279E+18 s
2.71TmZ=69N=33L=8.5767066967276E+26 mf=3.4954262585939E-25 MHzT=2.8608814090739E+18 s
2.71TmZ=69N=34L=2.3313905961738E+27 mf=1.2858954586675E-25 MHzT=7.7766819476619E+18 s
2.71TmZ=69N=35L=6.3373766926195E+27 mf=4.730545027395E-26 MHzT=2.1139213224035E+19 s
2.71TmZ=69N=36L=1.7226775903647E+28 mf=1.7402702611144E-26 MHzT=5.7462339174815E+19 s
2.71TmZ=69N=37L=4.6827231901821E+28 mf=6.4020965114605E-27 MHzT=1.5619883239965E+20 s
2.71TmZ=69N=38L=1.2728961355576E+29 mf=2.3551996869617E-27 MHzT=4.2459244773849E+20 s
2.71TmZ=69N=39L=3.4600904348019E+29 mf=8.6642954468664E-28 MHzT=1.1541619351885E+21 s
2.71TmZ=69N=40L=9.4055009537469E+29 mf=3.1874161671375E-28 MHzT=3.137337415522E+21 s
2.71TmZ=69N=41L=2.5566802330125E+30 mf=1.1725848783474E-28 MHzT=8.528167286358E+21 s
2.71TmZ=69N=42L=6.9497774185782E+30 mf=4.3136986977251E-29 MHzT=2.3181962164566E+22 s
2.71TmZ=69N=43L=1.8891453668756E+31 mf=1.5869210663011E-29 MHzT=6.3015106499964E+22 s
2.71TmZ=69N=44L=5.1352295220956E+31 mf=5.8379563505403E-30 MHzT=1.7129281891726E+23 s
2.71TmZ=69N=45L=1.3959001094879E+32 mf=2.14766411982E-30 MHzT=4.6562215700833E+23 s
2.71TmZ=69N=46L=3.7944499019649E+32 mf=7.9008147622336E-31 MHzT=1.2656922483236E+24 s
2.71TmZ=69N=47L=1.0314384217509E+33 mf=2.9065473195296E-31 MHzT=3.4405082390396E+24 s
2.71TmZ=69N=48L=2.8037403190201E+33 mf=1.0692590036469E-31 MHzT=9.352271026845E+24 s
2.71TmZ=69N=49L=7.6213563609102E+33 mf=3.9335840472915E-32 MHzT=2.5422108387097E+25 s
2.71TmZ=69N=50L=2.0716994504073E+34 mf=1.4470847011185E-32 MHzT=6.9104455269762E+25 s
2.71TmZ=69N=51L=5.6314629700707E+34 mf=5.3235271117522E-33 MHzT=1.8784538502535E+26 s
2.71TmZ=69N=52L=1.5307903459183E+35 mf=1.9584161789324E-33 MHzT=5.1061669667431E+26 s
2.71TmZ=69N=53L=4.1611195804903E+35 mf=7.2046104948677E-34 MHzT=1.3880000878776E+27 s
2.71TmZ=69N=54L=1.1311095741692E+36 mf=2.6504280827098E-34 MHzT=3.7729754167771E+27 s
2.71TmZ=69N=55L=3.0746746014602E+36 mf=9.7503800193239E-35 MHzT=1.0256010514648E+28 s
2.71TmZ=69N=56L=8.3578320975737E+36 mf=3.5869643527181E-35 MHzT=2.7878727014453E+28 s
2.71TmZ=69N=57L=2.2718943116146E+37 mf=1.3195704415798E-35 MHzT=7.5782237043957E+28 s
2.71YbZ=70N=17L=9.7916931977168E+19 mf=3.0617019135149E-18 MHzT=326615728195.43 s
2.71YbZ=70N=18L=2.66165816892E+20 mf=1.1263371889774E-18 MHzT=887833598842.56 s
2.71YbZ=70N=19L=7.2351370341447E+20 mf=4.1435629565161E-19 MHzT=2413381938429.1 s
2.71YbZ=70N=20L=1.9667141526327E+21 mf=1.5243316249018E-19 MHzT=6560252268363.2 s
2.71YbZ=70N=21L=5.3460833428746E+21 mf=5.6077026632885E-20 MHzT=17832614531199 s
2.71YbZ=70N=22L=1.4532161204364E+22 mf=2.0629585220262E-20 MHzT=48474072034072 s
2.71YbZ=70N=23L=3.9502509730059E+22 mf=7.5892002824285E-21 MHzT=1.3176618916163E+14 s
2.71YbZ=70N=24L=1.0737895437775E+23 mf=2.791910758838E-21 MHzT=3.5817763760337E+14 s
2.71YbZ=70N=25L=2.9188626044396E+23 mf=1.0270865697618E-21 MHzT=9.7362776365762E+14 s
2.71YbZ=70N=26L=7.9342911774168E+23 mf=3.7784403331868E-22 MHzT=2.6465946576337E+15 s
2.71YbZ=70N=27L=2.1567639529275E+24 mf=1.3900105182724E-22 MHzT=7.1941901651425E+15 s
2.71YbZ=70N=28L=5.8626922615183E+24 mf=5.1135629268448E-23 MHzT=1.9555836396386E+16 s
2.71YbZ=70N=29L=1.5936449840333E+25 mf=1.8811746719227E-23 MHzT=5.3158274716613E+16 s
2.71YbZ=70N=30L=4.3319762011126E+25 mf=6.9204548705278E-24 MHzT=1.444991721944E+17 s
2.71YbZ=70N=31L=1.1775532188801E+26 mf=2.545893070422E-24 MHzT=3.9278947400342E+17 s
2.71YbZ=70N=32L=3.2009215169253E+26 mf=9.3658172002908E-25 MHzT=1.0677124895935E+18 s
2.71YbZ=70N=33L=8.7010067937817E+26 mf=3.4454915977569E-25 MHzT=2.9023434584808E+18 s
2.71YbZ=70N=34L=2.3651788656835E+27 mf=1.2675255235437E-25 MHzT=7.8893874831352E+18 s
2.71YbZ=70N=35L=6.4292227316429E+27 mf=4.6629658127179E-26 MHzT=2.1445578633079E+19 s
2.71YbZ=70N=36L=1.7476439322541E+28 mf=1.7154092573842E-26 MHzT=5.8295126699087E+19 s
2.71YbZ=70N=37L=4.750588743663E+28 mf=6.3106379898682E-27 MHzT=1.5846258359385E+20 s
2.71YbZ=70N=38L=1.2913439056381E+29 mf=2.321553977148E-27 MHzT=4.3074596147383E+20 s
2.71YbZ=70N=39L=3.5102366729874E+29 mf=8.5405197976254E-28 MHzT=1.1708889197564E+21 s
2.71YbZ=70N=40L=9.5418125617723E+29 mf=3.1418816504641E-28 MHzT=3.1828060737179E+21 s
2.71YbZ=70N=41L=2.5937335697228E+30 mf=1.1558336657995E-28 MHzT=8.6517639136965E+21 s
2.71YbZ=70N=42L=7.0504988304416E+30 mf=4.2520744306147E-29 MHzT=2.3517932630719E+22 s
2.71YbZ=70N=43L=1.9165242852361E+31 mf=1.5642507653539E-29 MHzT=6.3928368913007E+22 s
2.71YbZ=70N=44L=5.2096531383578E+31 mf=5.754556974104E-30 MHzT=1.7377532353925E+23 s
2.71YbZ=70N=45L=1.4161305458573E+32 mf=2.1169832038226E-30 MHzT=4.7237030421135E+23 s
2.71YbZ=70N=46L=3.8494419295296E+32 mf=7.787945979916E-31 MHzT=1.2840356142414E+24 s
2.71YbZ=70N=47L=1.0463868046749E+33 mf=2.8650252149649E-31 MHzT=3.4903706772866E+24 s
2.71YbZ=70N=48L=2.844374236687E+33 mf=1.0539838750234E-31 MHzT=9.4878111866544E+24 s
2.71YbZ=70N=49L=7.7318108009234E+33 mf=3.8773899894731E-32 MHzT=2.5790544740533E+25 s
2.71YbZ=70N=50L=2.1017240801233E+34 mf=1.4264120625311E-32 MHzT=7.0105969114251E+25 s
2.71YbZ=70N=51L=5.7130783754341E+34 mf=5.2474767244414E-33 MHzT=1.9056778190978E+26 s
2.71YbZ=70N=52L=1.5529757132505E+35 mf=1.9304388049477E-33 MHzT=5.180169386551E+26 s
2.71YbZ=70N=53L=4.221425661367E+35 mf=7.1016874877982E-34 MHzT=1.4081160311801E+27 s
2.71YbZ=70N=54L=1.1475024665485E+36 mf=2.6125648243854E-34 MHzT=3.8276562199188E+27 s
2.71YbZ=70N=55L=3.1192351029306E+36 mf=9.6110888761907E-35 MHzT=1.0404648348194E+28 s
2.71YbZ=70N=56L=8.4789600989879E+36 mf=3.5357220048221E-35 MHzT=2.8282766536401E+28 s
2.71YbZ=70N=57L=2.3048203161308E+37 mf=1.3007194352715E-35 MHzT=7.6880530334449E+28 s
2.71LuZ=71N=17L=9.9315745291128E+19 mf=3.0185793513527E-18 MHzT=331281667169.65 s
2.71LuZ=71N=18L=2.6996818570474E+20 mf=1.1104732849073E-18 MHzT=900516935968.88 s
2.71LuZ=71N=19L=7.3384961346325E+20 mf=4.0852029148751E-19 MHzT=2447858823263.8 s
2.71LuZ=71N=20L=1.9948100690988E+21 mf=1.5028621653962E-19 MHzT=6653970157911.2 s
2.71LuZ=71N=21L=5.4224559620585E+21 mf=5.5287209356365E-20 MHzT=18087366167359 s
2.71LuZ=71N=22L=1.4739763507283E+22 mf=2.0339027681948E-20 MHzT=49166558777416 s
2.71LuZ=71N=23L=4.0066831297631E+22 mf=7.4823101376056E-21 MHzT=1.3364856329251E+14 s
2.71LuZ=71N=24L=1.0891293944029E+23 mf=2.7525880720938E-21 MHzT=3.632944609977E+14 s
2.71LuZ=71N=25L=2.9605606416459E+23 mf=1.012620561737E-21 MHzT=9.8753673170987E+14 s
2.71LuZ=71N=26L=8.0476381942371E+23 mf=3.7252228637053E-22 MHzT=2.6844031527428E+15 s
2.71LuZ=71N=27L=2.1875748665408E+24 mf=1.370432905339E-22 MHzT=7.2969643103589E+15 s
2.71LuZ=71N=28L=5.9464450081115E+24 mf=5.0415409137906E-23 MHzT=1.9835205487763E+16 s
2.71LuZ=71N=29L=1.616411340948E+25 mf=1.8546792540083E-23 MHzT=5.3917678641136E+16 s
2.71LuZ=71N=30L=4.3938615754142E+25 mf=6.8229836751683E-24 MHzT=1.465634460829E+17 s
2.71LuZ=71N=31L=1.1943754077213E+26 mf=2.5100354215428E-24 MHzT=3.9840075220347E+17 s
2.71LuZ=71N=32L=3.2466489671671E+26 mf=9.2339042819768E-25 MHzT=1.0829655251591E+18 s
2.71LuZ=71N=33L=8.8253068908357E+26 mf=3.3969635470842E-25 MHzT=2.9438055078876E+18 s
2.71LuZ=71N=34L=2.3989671351933E+27 mf=1.2496730513811E-25 MHzT=8.0020930186086E+18 s
2.71LuZ=71N=35L=6.5210687706664E+27 mf=4.5972902378909E-26 MHzT=2.1751944042123E+19 s
2.71LuZ=71N=36L=1.7726102741434E+28 mf=1.6912485636182E-26 MHzT=5.912791422336E+19 s
2.71LuZ=71N=37L=4.8184542971439E+28 mf=6.2217557646588E-27 MHzT=1.6072633478804E+20 s
2.71LuZ=71N=38L=1.3097916757187E+29 mf=2.2888560338079E-27 MHzT=4.3689947520917E+20 s
2.71LuZ=71N=39L=3.560382911173E+29 mf=8.4202307863913E-28 MHzT=1.1876159043244E+21 s
2.71LuZ=71N=40L=9.6781241697976E+29 mf=3.0976297962322E-28 MHzT=3.2282747319139E+21 s
2.71LuZ=71N=41L=2.6307869064331E+30 mf=1.1395543183939E-28 MHzT=8.775360541035E+21 s
2.71LuZ=71N=42L=7.1512202423051E+30 mf=4.1921860583526E-29 MHzT=2.3853903096872E+22 s
2.71LuZ=71N=43L=1.9439032035966E+31 mf=1.5422190644335E-29 MHzT=6.484163132605E+22 s
2.71LuZ=71N=44L=5.2840767546201E+31 mf=5.6735068758772E-30 MHzT=1.7625782816124E+23 s
2.71LuZ=71N=45L=1.4363609822267E+32 mf=2.08716653898E-30 MHzT=4.7911845141436E+23 s
2.71LuZ=71N=46L=3.9044339570943E+32 mf=7.6782565999171E-31 MHzT=1.3023789801591E+24 s
2.71LuZ=71N=47L=1.0613351875988E+33 mf=2.8246727471485E-31 MHzT=3.5402331155335E+24 s
2.71LuZ=71N=48L=2.885008154354E+33 mf=1.0391390317132E-31 MHzT=9.6233513464637E+24 s
2.71LuZ=71N=49L=7.8422652409366E+33 mf=3.8227788628608E-32 MHzT=2.6158981093969E+25 s
2.71LuZ=71N=50L=2.1317487098394E+34 mf=1.4063217517912E-32 MHzT=7.110748295874E+25 s
2.71LuZ=71N=51L=5.7946937807974E+34 mf=5.173568601562E-33 MHzT=1.932901787942E+26 s
2.71LuZ=71N=52L=1.5751610805826E+35 mf=1.9032495260047E-33 MHzT=5.2541718063589E+26 s
2.71LuZ=71N=53L=4.2817317422437E+35 mf=7.0016637203644E-34 MHzT=1.4282319744827E+27 s
2.71LuZ=71N=54L=1.1638953589277E+36 mf=2.575768136718E-34 MHzT=3.8823370230605E+27 s
2.71LuZ=71N=55L=3.163795604401E+36 mf=9.4757214272303E-35 MHzT=1.0553286181739E+28 s
2.71LuZ=71N=56L=8.600088100402E+36 mf=3.4859231033457E-35 MHzT=2.868680605835E+28 s
2.71LuZ=71N=57L=2.337746320647E+37 mf=1.2823994432255E-35 MHzT=7.7978823624941E+28 s
2.71HfZ=72N=17L=1.0071455860509E+20 mf=2.9766546381394E-18 MHzT=335947606143.87 s
2.71HfZ=72N=18L=2.7377055451748E+20 mf=1.0950500448391E-18 MHzT=913200273095.2 s
2.71HfZ=72N=19L=7.4418552351203E+20 mf=4.0284639855018E-19 MHzT=2482335708098.5 s
2.71HfZ=72N=20L=2.022905985565E+21 mf=1.4819890797657E-19 MHzT=6747688047459.2 s
2.71HfZ=72N=21L=5.4988285812424E+21 mf=5.4519331448638E-20 MHzT=18342117803519 s
2.71HfZ=72N=22L=1.4947365810203E+22 mf=2.0056541186366E-20 MHzT=49859045520760 s
2.71HfZ=72N=23L=4.0631152865204E+22 mf=7.3783891634722E-21 MHzT=1.3553093742339E+14 s
2.71HfZ=72N=24L=1.1044692450282E+23 mf=2.7143576822036E-21 MHzT=3.6841128439203E+14 s
2.71HfZ=72N=25L=3.0022586788522E+23 mf=9.9855638726846E-22 MHzT=1.0014456997621E+15 s
2.71HfZ=72N=26L=8.1609852110573E+23 mf=3.673483657265E-22 MHzT=2.7222116478518E+15 s
2.71HfZ=72N=27L=2.218385780154E+24 mf=1.3513991149871E-22 MHzT=7.3997384555752E+15 s
2.71HfZ=72N=28L=6.0301977547046E+24 mf=4.9715195122102E-23 MHzT=2.011457457914E+16 s
2.71HfZ=72N=29L=1.6391776978628E+25 mf=1.8289198199248E-23 MHzT=5.4677082565659E+16 s
2.71HfZ=72N=30L=4.4557469497158E+25 mf=6.7282200130131E-24 MHzT=1.4862771997139E+17 s
2.71HfZ=72N=31L=1.2111975965624E+26 mf=2.4751738184658E-24 MHzT=4.0401203040352E+17 s
2.71HfZ=72N=32L=3.2923764174089E+26 mf=9.1056556113938E-25 MHzT=1.0982185607247E+18 s
2.71HfZ=72N=33L=8.9496069878897E+26 mf=3.3497834978192E-25 MHzT=2.9852675572945E+18 s
2.71HfZ=72N=34L=2.4327554047031E+27 mf=1.232316481223E-25 MHzT=8.1147985540819E+18 s
2.71HfZ=72N=35L=6.6129148096899E+27 mf=4.5334389845869E-26 MHzT=2.2058309451167E+19 s
2.71HfZ=72N=36L=1.7975766160328E+28 mf=1.6677590002346E-26 MHzT=5.9960701747633E+19 s
2.71HfZ=72N=37L=4.8863198506248E+28 mf=6.1353424901497E-27 MHzT=1.6299008598224E+20 s
2.71HfZ=72N=38L=1.3282394457992E+29 mf=2.2570663666717E-27 MHzT=4.4305298894451E+20 s
2.71HfZ=72N=39L=3.6105291493585E+29 mf=8.3032831365803E-28 MHzT=1.2043428888923E+21 s
2.71HfZ=72N=40L=9.8144357778229E+29 mf=3.0546071601734E-28 MHzT=3.2737433901099E+21 s
2.71HfZ=72N=41L=2.6678402431434E+30 mf=1.1237271750829E-28 MHzT=8.8989571683736E+21 s
2.71HfZ=72N=42L=7.2519416541685E+30 mf=4.1339612519865E-29 MHzT=2.4189873563025E+22 s
2.71HfZ=72N=43L=1.9712821219572E+31 mf=1.5207993552052E-29 MHzT=6.5754893739093E+22 s
2.71HfZ=72N=44L=5.3585003708823E+31 mf=5.5947081692678E-30 MHzT=1.7874033278323E+23 s
2.71HfZ=72N=45L=1.456591418596E+32 mf=2.0581781148275E-30 MHzT=4.8586659861738E+23 s
2.71HfZ=72N=46L=3.959425984659E+32 mf=7.5716141471405E-31 MHzT=1.3207223460768E+24 s
2.71HfZ=72N=47L=1.0762835705227E+33 mf=2.7854411812158E-31 MHzT=3.5900955537805E+24 s
2.71HfZ=72N=48L=2.9256420720209E+33 mf=1.0247065451616E-31 MHzT=9.7588915062731E+24 s
2.71HfZ=72N=49L=7.9527196809497E+33 mf=3.7696847119877E-32 MHzT=2.6527417447405E+25 s
2.71HfZ=72N=50L=2.1617733395554E+34 mf=1.3867895052386E-32 MHzT=7.2108996803229E+25 s
2.71HfZ=72N=51L=5.8763091861608E+34 mf=5.1017134820958E-33 MHzT=1.9601257567863E+26 s
2.71HfZ=72N=52L=1.5973464479148E+35 mf=1.8768155048102E-33 MHzT=5.3281742261667E+26 s
2.71HfZ=72N=53L=4.3420378231203E+35 mf=6.9044183909149E-34 MHzT=1.4483479177853E+27 s
2.71HfZ=72N=54L=1.180288251307E+36 mf=2.5399935792636E-34 MHzT=3.9370178262022E+27 s
2.71HfZ=72N=55L=3.2083561058715E+36 mf=9.3441141851854E-35 MHzT=1.0701924015285E+28 s
2.71HfZ=72N=56L=8.7212161018161E+36 mf=3.4375075046882E-35 MHzT=2.9090845580298E+28 s
2.71HfZ=72N=57L=2.3706723251631E+37 mf=1.2645883398473E-35 MHzT=7.9077116915433E+28 s
2.71TaZ=73N=17L=1.0211337191905E+20 mf=2.935878547206E-18 MHzT=340613545118.09 s
2.71TaZ=73N=18L=2.7757292333022E+20 mf=1.0800493592934E-18 MHzT=925883610221.52 s
2.71TaZ=73N=19L=7.5452143356081E+20 mf=3.9732795473442E-19 MHzT=2516812592933.2 s
2.71TaZ=73N=20L=2.0510019020312E+21 mf=1.4616878594949E-19 MHzT=6841405937007.3 s
2.71TaZ=73N=21L=5.5752012004264E+21 mf=5.3772491291807E-20 MHzT=18596869439679 s
2.71TaZ=73N=22L=1.5154968113122E+22 mf=1.9781794046826E-20 MHzT=50551532264104 s
2.71TaZ=73N=23L=4.1195474432776E+22 mf=7.277315339315E-21 MHzT=1.3741331155428E+14 s
2.71TaZ=73N=24L=1.1198090956536E+23 mf=2.6771747002556E-21 MHzT=3.7352810778637E+14 s
2.71TaZ=73N=25L=3.0439567160584E+23 mf=9.8487753264834E-22 MHzT=1.0153546678144E+15 s
2.71TaZ=73N=26L=8.2743322278775E+23 mf=3.6231619633298E-22 MHzT=2.7600201429609E+15 s
2.71TaZ=73N=27L=2.2491966937673E+24 mf=1.3328867983434E-22 MHzT=7.5025126007915E+15 s
2.71TaZ=73N=28L=6.1139505012977E+24 mf=4.9034165051936E-23 MHzT=2.0393943670517E+16 s
2.71TaZ=73N=29L=1.6619440547776E+25 mf=1.8038661237615E-23 MHzT=5.5436486490183E+16 s
2.71TaZ=73N=30L=4.5176323240174E+25 mf=6.6360526155746E-24 MHzT=1.5069199385988E+17 s
2.71TaZ=73N=31L=1.2280197854036E+26 mf=2.4412673278019E-24 MHzT=4.0962330860357E+17 s
2.71TaZ=73N=32L=3.3381038676507E+26 mf=8.9809206030185E-25 MHzT=1.1134715962904E+18 s
2.71TaZ=73N=33L=9.0739070849437E+26 mf=3.3038960526436E-25 MHzT=3.0267296067014E+18 s
2.71TaZ=73N=34L=2.4665436742128E+27 mf=1.215435433535E-25 MHzT=8.2275040895553E+18 s
2.71TaZ=73N=35L=6.7047608487134E+27 mf=4.4713370806884E-26 MHzT=2.2364674860211E+19 s
2.71TaZ=73N=36L=1.8225429579221E+28 mf=1.6449129865328E-26 MHzT=6.0793489271905E+19 s
2.71TaZ=73N=37L=4.9541854041057E+28 mf=6.0512967026134E-27 MHzT=1.6525383717644E+20 s
2.71TaZ=73N=38L=1.3466872158798E+29 mf=2.22614764932E-27 MHzT=4.4920650267985E+20 s
2.71TaZ=73N=39L=3.660675387544E+29 mf=8.1895395319696E-28 MHzT=1.2210698734603E+21 s
2.71TaZ=73N=40L=9.9507473858482E+29 mf=3.0127632264724E-28 MHzT=3.3192120483058E+21 s
2.71TaZ=73N=41L=2.7048935798538E+30 mf=1.1083336521365E-28 MHzT=9.0225537957121E+21 s
2.71TaZ=73N=42L=7.352663066032E+30 mf=4.077331645795E-29 MHzT=2.4525844029178E+22 s
2.71TaZ=73N=43L=1.9986610403177E+31 mf=1.4999664873257E-29 MHzT=6.6668156152136E+22 s
2.71TaZ=73N=44L=5.4329239871446E+31 mf=5.5180683313326E-30 MHzT=1.8122283740522E+23 s
2.71TaZ=73N=45L=1.4768218549654E+32 mf=2.0299838940765E-30 MHzT=4.926147458204E+23 s
2.71TaZ=73N=46L=4.0144180122237E+32 mf=7.4678934053989E-31 MHzT=1.3390657119946E+24 s
2.71TaZ=73N=47L=1.0912319534466E+33 mf=2.747284452706E-31 MHzT=3.6399579920274E+24 s
2.71TaZ=73N=48L=2.9662759896879E+33 mf=1.0106694692005E-31 MHzT=9.8944316660824E+24 s
2.71TaZ=73N=49L=8.0631741209629E+33 mf=3.7180451953851E-32 MHzT=2.6895853800842E+25 s
2.71TaZ=73N=50L=2.1917979692715E+34 mf=1.3677923887284E-32 MHzT=7.3110510647719E+25 s
2.71TaZ=73N=51L=5.9579245915241E+34 mf=5.0318269960397E-33 MHzT=1.9873497256306E+26 s
2.71TaZ=73N=52L=1.6195318152469E+35 mf=1.8511057033745E-33 MHzT=5.4021766459746E+26 s
2.71TaZ=73N=53L=4.402343903997E+35 mf=6.8098373170667E-34 MHzT=1.4684638610879E+27 s
2.71TaZ=73N=54L=1.1966811436863E+36 mf=2.5051991466709E-34 MHzT=3.9916986293439E+27 s
2.71TaZ=73N=55L=3.2529166073419E+36 mf=9.2161126210048E-35 MHzT=1.0850561848831E+28 s
2.71TaZ=73N=56L=8.8423441032302E+36 mf=3.3904183607883E-35 MHzT=2.9494885102247E+28 s
2.71TaZ=73N=57L=2.4035983296793E+37 mf=1.2472652119042E-35 MHzT=8.0175410205925E+28 s
2.71WZ=74N=17L=1.0351218523301E+20 mf=2.8962045127843E-18 MHzT=345279484092.31 s
2.71WZ=74N=18L=2.8137529214297E+20 mf=1.0654540976813E-18 MHzT=938566947347.85 s
2.71WZ=74N=19L=7.6485734360958E+20 mf=3.9195865804882E-19 MHzT=2551289477767.9 s
2.71WZ=74N=20L=2.0790978184974E+21 mf=1.4419353208531E-19 MHzT=6935123826555.3 s
2.71WZ=74N=21L=5.6515738196103E+21 mf=5.304583600408E-20 MHzT=18851621075839 s
2.71WZ=74N=22L=1.5362570416042E+22 mf=1.9514472505653E-20 MHzT=51244019007448 s
2.71WZ=74N=23L=4.1759796000348E+22 mf=7.1789732401351E-21 MHzT=1.3929568568516E+14 s
2.71WZ=74N=24L=1.135148946279E+23 mf=2.6409966637656E-21 MHzT=3.786449311807E+14 s
2.71WZ=74N=25L=3.0856547532647E+23 mf=9.7156837680174E-22 MHzT=1.0292636358666E+15 s
2.71WZ=74N=26L=8.3876792446978E+23 mf=3.5742003151767E-22 MHzT=2.7978286380699E+15 s
2.71WZ=74N=27L=2.2800076073805E+24 mf=1.314874814582E-22 MHzT=7.6052867460078E+15 s
2.71WZ=74N=28L=6.1977032478908E+24 mf=4.8371541199883E-23 MHzT=2.0673312761893E+16 s
2.71WZ=74N=29L=1.6847104116923E+25 mf=1.7794895545214E-23 MHzT=5.6195890414706E+16 s
2.71WZ=74N=30L=4.579517698319E+25 mf=6.5463762288777E-24 MHzT=1.5275626774837E+17 s
2.71WZ=74N=31L=1.2448419742447E+26 mf=2.4082772287775E-24 MHzT=4.1523458680362E+17 s
2.71WZ=74N=32L=3.3838313178925E+26 mf=8.8595568110859E-25 MHzT=1.128724631856E+18 s
2.71WZ=74N=33L=9.1982071819978E+26 mf=3.2592488086889E-25 MHzT=3.0681916561082E+18 s
2.71WZ=74N=34L=2.5003319437226E+27 mf=1.1990106303792E-25 MHzT=8.3402096250287E+18 s
2.71WZ=74N=35L=6.7966068877368E+27 mf=4.4109136066251E-26 MHzT=2.2671040269255E+19 s
2.71WZ=74N=36L=1.8475092998115E+28 mf=1.6226844326607E-26 MHzT=6.1626276796178E+19 s
2.71WZ=74N=37L=5.0220509575866E+28 mf=5.9695224228483E-27 MHzT=1.6751758837064E+20 s
2.71WZ=74N=38L=1.3651349859603E+29 mf=2.1960645729778E-27 MHzT=4.5536001641519E+20 s
2.71WZ=74N=39L=3.7108216257296E+29 mf=8.0788700788349E-28 MHzT=1.2377968580282E+21 s
2.71WZ=74N=40L=1.0087058993874E+30 mf=2.9720502098985E-28 MHzT=3.3646807065018E+21 s
2.71WZ=74N=41L=2.7419469165641E+30 mf=1.0933561703509E-28 MHzT=9.1461504230506E+21 s
2.71WZ=74N=42L=7.4533844778954E+30 mf=4.0222325695004E-29 MHzT=2.4861814495331E+22 s
2.71WZ=74N=43L=2.0260399586782E+31 mf=1.4796966699294E-29 MHzT=6.7581418565179E+22 s
2.71WZ=74N=44L=5.5073476034068E+31 mf=5.4434998403687E-30 MHzT=1.8370534202721E+23 s
2.71WZ=74N=45L=1.4970522913348E+32 mf=2.0025516792917E-30 MHzT=4.9936289302342E+23 s
2.71WZ=74N=46L=4.0694100397884E+32 mf=7.3669759269475E-31 MHzT=1.3574090779123E+24 s
2.71WZ=74N=47L=1.1061803363706E+33 mf=2.7101589871289E-31 MHzT=3.6898204302744E+24 s
2.71WZ=74N=48L=3.0069099073548E+33 mf=9.9701177367075E-32 MHzT=1.0029971825892E+25 s
2.71WZ=74N=49L=8.1736285609761E+33 mf=3.6678013413934E-32 MHzT=2.7264290154278E+25 s
2.71WZ=74N=50L=2.2218225989875E+34 mf=1.3493087077997E-32 MHzT=7.4112024492208E+25 s
2.71WZ=74N=51L=6.0395399968874E+34 mf=4.9638293339311E-33 MHzT=2.0145736944748E+26 s
2.71WZ=74N=52L=1.6417171825791E+35 mf=1.826090761437E-33 MHzT=5.4761790657825E+26 s
2.71WZ=74N=53L=4.4626499848737E+35 mf=6.7178124884577E-34 MHzT=1.4885798043904E+27 s
2.71WZ=74N=54L=1.2130740360655E+36 mf=2.4713451041484E-34 MHzT=4.0463794324856E+27 s
2.71WZ=74N=55L=3.2974771088124E+36 mf=9.0915705585588E-35 MHzT=1.0999199682376E+28 s
2.71WZ=74N=56L=8.9634721046443E+36 mf=3.3446018964533E-35 MHzT=2.9898924624196E+28 s
2.71WZ=74N=57L=2.4365243341954E+37 mf=1.2304102766082E-35 MHzT=8.1273703496417E+28 s
2.71ReZ=75N=17L=1.0491099854697E+20 mf=2.8575884526139E-18 MHzT=349945423066.53 s
2.71ReZ=75N=18L=2.8517766095571E+20 mf=1.0512480430456E-18 MHzT=951250284474.17 s
2.71ReZ=75N=19L=7.7519325365836E+20 mf=3.8673254260817E-19 MHzT=2585766362602.6 s
2.71ReZ=75N=20L=2.1071937349636E+21 mf=1.4227095165751E-19 MHzT=7028841716103.4 s
2.71ReZ=75N=21L=5.7279464387942E+21 mf=5.2338558190692E-20 MHzT=19106372711999 s
2.71ReZ=75N=22L=1.5570172718961E+22 mf=1.9254279538911E-20 MHzT=51936505750792 s
2.71ReZ=75N=23L=4.232411756792E+22 mf=7.0832535969333E-21 MHzT=1.4117805981604E+14 s
2.71ReZ=75N=24L=1.1504887969044E+23 mf=2.6057833749154E-21 MHzT=3.8376175457504E+14 s
2.71ReZ=75N=25L=3.127352790471E+23 mf=9.5861413177772E-22 MHzT=1.0431726039189E+15 s
2.71ReZ=75N=26L=8.501026261518E+23 mf=3.5265443109744E-22 MHzT=2.835637133179E+15 s
2.71ReZ=75N=27L=2.3108185209938E+24 mf=1.2973431503876E-22 MHzT=7.7080608912241E+15 s
2.71ReZ=75N=28L=6.2814559944839E+24 mf=4.7726587317218E-23 MHzT=2.095268185327E+16 s
2.71ReZ=75N=29L=1.7074767686071E+25 mf=1.7557630271278E-23 MHzT=5.6955294339229E+16 s
2.71ReZ=75N=30L=4.6414030726206E+25 mf=6.4590912124926E-24 MHzT=1.5482054163686E+17 s
2.71ReZ=75N=31L=1.2616641630859E+26 mf=2.3761668657272E-24 MHzT=4.2084586500367E+17 s
2.71ReZ=75N=32L=3.4295587681343E+26 mf=8.741429386938E-25 MHzT=1.1439776674216E+18 s
2.71ReZ=75N=33L=9.3225072790518E+26 mf=3.2157921579064E-25 MHzT=3.1096537055151E+18 s
2.71ReZ=75N=34L=2.5341202132324E+27 mf=1.1830238219741E-25 MHzT=8.452915160502E+18 s
2.71ReZ=75N=35L=6.8884529267603E+27 mf=4.3521014252034E-26 MHzT=2.2977405678299E+19 s
2.71ReZ=75N=36L=1.8724756417008E+28 mf=1.6010486402253E-26 MHzT=6.2459064320451E+19 s
2.71ReZ=75N=37L=5.0899165110675E+28 mf=5.8899287905437E-27 MHzT=1.6978133956484E+20 s
2.71ReZ=75N=38L=1.3835827560408E+29 mf=2.1667837120048E-27 MHzT=4.6151353015053E+20 s
2.71ReZ=75N=39L=3.7609678639151E+29 mf=7.9711518111171E-28 MHzT=1.2545238425962E+21 s
2.71ReZ=75N=40L=1.0223370601899E+30 mf=2.9324228737665E-28 MHzT=3.4101493646978E+21 s
2.71ReZ=75N=41L=2.7790002532744E+30 mf=1.0787780880796E-28 MHzT=9.2697470503891E+21 s
2.71ReZ=75N=42L=7.5541058897589E+30 mf=3.9686028019071E-29 MHzT=2.5197784961485E+22 s
2.71ReZ=75N=43L=2.0534188770387E+31 mf=1.459967380997E-29 MHzT=6.8494680978222E+22 s
2.71ReZ=75N=44L=5.5817712196691E+31 mf=5.3709198424971E-30 MHzT=1.861878466492E+23 s
2.71ReZ=75N=45L=1.5172827277042E+32 mf=1.9758509902344E-30 MHzT=5.0611104022644E+23 s
2.71ReZ=75N=46L=4.1244020673531E+32 mf=7.2687495812549E-31 MHzT=1.37575244383E+24 s
2.71ReZ=75N=47L=1.1211287192945E+33 mf=2.6740235339672E-31 MHzT=3.7396828685213E+24 s
2.71ReZ=75N=48L=3.0475438250218E+33 mf=9.8371828335514E-32 MHzT=1.0165511985701E+25 s
2.71ReZ=75N=49L=8.2840830009893E+33 mf=3.6188973235082E-32 MHzT=2.7632726507714E+25 s
2.71ReZ=75N=50L=2.2518472287036E+34 mf=1.331317925029E-32 MHzT=7.5113538336697E+25 s
2.71ReZ=75N=51L=6.1211554022508E+34 mf=4.897644942812E-33 MHzT=2.0417976633191E+26 s
2.71ReZ=75N=52L=1.6639025499112E+35 mf=1.8017428846178E-33 MHzT=5.5501814855903E+26 s
2.71ReZ=75N=53L=4.5229560657503E+35 mf=6.6282416552783E-34 MHzT=1.508695747693E+27 s
2.71ReZ=75N=54L=1.2294669284448E+36 mf=2.438393836093E-34 MHzT=4.1010602356273E+27 s
2.71ReZ=75N=55L=3.3420376102828E+36 mf=8.970349617778E-35 MHzT=1.1147837515922E+28 s
2.71ReZ=75N=56L=9.0846001060584E+36 mf=3.3000072045006E-35 MHzT=3.0302964146144E+28 s
2.71ReZ=75N=57L=2.4694503387116E+37 mf=1.2140048062534E-35 MHzT=8.237199678691E+28 s
2.71OsZ=76N=17L=1.0630981186093E+20 mf=2.8199886045532E-18 MHzT=354611362040.75 s
2.71OsZ=76N=18L=2.8898002976845E+20 mf=1.0374158319529E-18 MHzT=963933621600.49 s
2.71OsZ=76N=19L=7.8552916370714E+20 mf=3.8164395652122E-19 MHzT=2620243247437.3 s
2.71OsZ=76N=20L=2.1352896514298E+21 mf=1.4039896545149E-19 MHzT=7122559605651.4 s
2.71OsZ=76N=21L=5.8043190579781E+21 mf=5.1649892951341E-20 MHzT=19361124348159 s
2.71OsZ=76N=22L=1.577777502188E+22 mf=1.9000933755504E-20 MHzT=52628992494136 s
2.71OsZ=76N=23L=4.2888439135493E+22 mf=6.9900528917105E-21 MHzT=1.4306043394692E+14 s
2.71OsZ=76N=24L=1.1658286475298E+23 mf=2.5714967515613E-21 MHzT=3.8887857796937E+14 s
2.71OsZ=76N=25L=3.1690508276773E+23 mf=9.4600078793854E-22 MHzT=1.0570815719711E+15 s
2.71OsZ=76N=26L=8.6143732783383E+23 mf=3.4801424121457E-22 MHzT=2.873445628288E+15 s
2.71OsZ=76N=27L=2.341629434607E+24 mf=1.2802728457772E-22 MHzT=7.8108350364405E+15 s
2.71OsZ=76N=28L=6.3652087410771E+24 mf=4.7098605905149E-23 MHzT=2.1232050944647E+16 s
2.71OsZ=76N=29L=1.7302431255218E+25 mf=1.732660882034E-23 MHzT=5.7714698263752E+16 s
2.71OsZ=76N=30L=4.7032884469222E+25 mf=6.374103170223E-24 MHzT=1.5688481552535E+17 s
2.71OsZ=76N=31L=1.278486351927E+26 mf=2.3449015122307E-24 MHzT=4.2645714320372E+17 s
2.71OsZ=76N=32L=3.4752862183761E+26 mf=8.6264105792152E-25 MHzT=1.1592307029872E+18 s
2.71OsZ=76N=33L=9.4468073761058E+26 mf=3.1734791031971E-25 MHzT=3.151115754922E+18 s
2.71OsZ=76N=34L=2.5679084827421E+27 mf=1.1674577190534E-25 MHzT=8.5656206959754E+18 s
2.71OsZ=76N=35L=6.9802989657838E+27 mf=4.2948369327665E-26 MHzT=2.3283771087343E+19 s
2.71OsZ=76N=36L=1.8974419835901E+28 mf=1.5799822107486E-26 MHzT=6.3291851844723E+19 s
2.71OsZ=76N=37L=5.1577820645484E+28 mf=5.8124297275102E-27 MHzT=1.7204509075903E+20 s
2.71OsZ=76N=38L=1.4020305261214E+29 mf=2.1382734000047E-27 MHzT=4.6766704388587E+20 s
2.71OsZ=76N=39L=3.8111141021006E+29 mf=7.866268234655E-28 MHzT=1.2712508271641E+21 s
2.71OsZ=76N=40L=1.0359682209924E+30 mf=2.8938383622696E-28 MHzT=3.4556180228937E+21 s
2.71OsZ=76N=41L=2.8160535899847E+30 mf=1.0645836395522E-28 MHzT=9.3933436777276E+21 s
2.71OsZ=76N=42L=7.6548273016224E+30 mf=3.9163843439873E-29 MHzT=2.5533755427638E+22 s
2.71OsZ=76N=43L=2.0807977953992E+31 mf=1.4407572838786E-29 MHzT=6.9407943391265E+22 s
2.71OsZ=76N=44L=5.6561948359313E+31 mf=5.3002498445695E-30 MHzT=1.8867035127119E+23 s
2.71OsZ=76N=45L=1.5375131640736E+32 mf=1.9498529508893E-30 MHzT=5.1285918742946E+23 s
2.71OsZ=76N=46L=4.1793940949179E+32 mf=7.1731081393963E-31 MHzT=1.3940958097478E+24 s
2.71OsZ=76N=47L=1.1360771022184E+33 mf=2.6388390137834E-31 MHzT=3.7895453067683E+24 s
2.71OsZ=76N=48L=3.0881777426888E+33 mf=9.7077462173205E-32 MHzT=1.030105214551E+25 s
2.71OsZ=76N=49L=8.3945374410025E+33 mf=3.571280253462E-32 MHzT=2.800116286115E+25 s
2.71OsZ=76N=50L=2.2818718584196E+34 mf=1.3138005839102E-32 MHzT=7.6115052181187E+25 s
2.71OsZ=76N=51L=6.2027708076141E+34 mf=4.8332022461961E-33 MHzT=2.0690216321633E+26 s
2.71OsZ=76N=52L=1.6860879172434E+35 mf=1.7780357413992E-33 MHzT=5.6241839053982E+26 s
2.71OsZ=76N=53L=4.583262146627E+35 mf=6.5410279492878E-34 MHzT=1.5288116909956E+27 s
2.71OsZ=76N=54L=1.245859820824E+36 mf=2.4063097066708E-34 MHzT=4.155741038769E+27 s
2.71OsZ=76N=55L=3.3865981117532E+36 mf=8.8523187017546E-35 MHzT=1.1296475349467E+28 s
2.71OsZ=76N=56L=9.2057281074725E+36 mf=3.256586057073E-35 MHzT=3.0707003668093E+28 s
2.71OsZ=76N=57L=2.5023763432277E+37 mf=1.1980310588027E-35 MHzT=8.3470290077402E+28 s
2.71IrZ=77N=17L=1.0770862517488E+20 mf=2.7833653759226E-18 MHzT=359277301014.97 s
2.71IrZ=77N=18L=2.927823985812E+20 mf=1.0239428990703E-18 MHzT=976616958726.81 s
2.71IrZ=77N=19L=7.9586507375592E+20 mf=3.7668754150147E-19 MHzT=2654720132272 s
2.71IrZ=77N=20L=2.1633855678959E+21 mf=1.385756022638E-19 MHzT=7216277495199.5 s
2.71IrZ=77N=21L=5.8806916771621E+21 mf=5.0979115120804E-20 MHzT=19615875984319 s
2.71IrZ=77N=22L=1.59853773248E+22 mf=1.8754168382056E-20 MHzT=53321479237480 s
2.71IrZ=77N=23L=4.3452760703065E+22 mf=6.8992729840259E-21 MHzT=1.449428080778E+14 s
2.71IrZ=77N=24L=1.1811684981552E+23 mf=2.5381006898527E-21 MHzT=3.939954013637E+14 s
2.71IrZ=77N=25L=3.2107488648836E+23 mf=9.3371506341986E-22 MHzT=1.0709905400234E+15 s
2.71IrZ=77N=26L=8.7277202951585E+23 mf=3.4349457574426E-22 MHzT=2.9112541233971E+15 s
2.71IrZ=77N=27L=2.3724403482203E+24 mf=1.2636459257022E-22 MHzT=7.9136091816568E+15 s
2.71IrZ=77N=28L=6.4489614876702E+24 mf=4.6486935698589E-23 MHzT=2.1511420036024E+16 s
2.71IrZ=77N=29L=1.7530094824366E+25 mf=1.710158792657E-23 MHzT=5.8474102188275E+16 s
2.71IrZ=77N=30L=4.7651738212238E+25 mf=6.2913226095707E-24 MHzT=1.5894908941384E+17 s
2.71IrZ=77N=31L=1.2953085407681E+26 mf=2.3144482458381E-24 MHzT=4.3206842140377E+17 s
2.71IrZ=77N=32L=3.5210136686179E+26 mf=8.5143792729916E-25 MHzT=1.1744837385528E+18 s
2.71IrZ=77N=33L=9.5711074731598E+26 mf=3.1322650888699E-25 MHzT=3.1925778043288E+18 s
2.71IrZ=77N=34L=2.6016967522519E+27 mf=1.1522959304943E-25 MHzT=8.6783262314487E+18 s
2.71IrZ=77N=35L=7.0721450048072E+27 mf=4.2390598297436E-26 MHzT=2.3590136496387E+19 s
2.71IrZ=77N=36L=1.9224083254795E+28 mf=1.5594629612584E-26 MHzT=6.4124639368996E+19 s
2.71IrZ=77N=37L=5.2256476180293E+28 mf=5.7369436271529E-27 MHzT=1.7430884195323E+20 s
2.71IrZ=77N=38L=1.4204782962019E+29 mf=2.1105036155891E-27 MHzT=4.7382055762121E+20 s
2.71IrZ=77N=39L=3.8612603402862E+29 mf=7.7641089069322E-28 MHzT=1.2879778117321E+21 s
2.71IrZ=77N=40L=1.0495993817949E+30 mf=2.8562560458764E-28 MHzT=3.5010866810897E+21 s
2.71IrZ=77N=41L=2.8531069266951E+30 mf=1.0507578779996E-28 MHzT=9.5169403050662E+21 s
2.71IrZ=77N=42L=7.7555487134858E+30 mf=3.8655222096498E-29 MHzT=2.5869725893791E+22 s
2.71IrZ=77N=43L=2.1081767137597E+31 mf=1.4220461503218E-29 MHzT=7.0321205804308E+22 s
2.71IrZ=77N=44L=5.7306184521936E+31 mf=5.2314154310037E-30 MHzT=1.9115285589318E+23 s
2.71IrZ=77N=45L=1.557743600443E+32 mf=1.9245301852933E-30 MHzT=5.1960733463248E+23 s
2.71IrZ=77N=46L=4.2343861224826E+32 mf=7.0799508908327E-31 MHzT=1.4124391756655E+24 s
2.71IrZ=77N=47L=1.1510254851424E+33 mf=2.6045683772408E-31 MHzT=3.8394077450152E+24 s
2.71IrZ=77N=48L=3.1288116603557E+33 mf=9.5816715911215E-32 MHzT=1.043659230532E+25 s
2.71IrZ=77N=49L=8.5049918810157E+33 mf=3.5248999904301E-32 MHzT=2.8369599214586E+25 s
2.71IrZ=77N=50L=2.3118964881357E+34 mf=1.2967382386646E-32 MHzT=7.7116566025676E+25 s
2.71IrZ=77N=51L=6.2843862129775E+34 mf=4.7704333858559E-33 MHzT=2.0962456010076E+26 s
2.71IrZ=77N=52L=1.7082732845755E+35 mf=1.7549443681342E-33 MHzT=5.6981863252061E+26 s
2.71IrZ=77N=53L=4.6435682275037E+35 mf=6.456079534362E-34 MHzT=1.5489276342982E+27 s
2.71IrZ=77N=54L=1.2622527132033E+36 mf=2.3750589312595E-34 MHzT=4.2104218419107E+27 s
2.71IrZ=77N=55L=3.4311586132237E+36 mf=8.7373535238097E-35 MHzT=1.1445113183013E+28 s
2.71IrZ=77N=56L=9.3268561088866E+36 mf=3.2142927316565E-35 MHzT=3.1111043190041E+28 s
2.71IrZ=77N=57L=2.5353023477439E+37 mf=1.1824722138832E-35 MHzT=8.4568583367894E+28 s
2.71PtZ=78N=17L=1.0910743848884E+20 mf=2.7476812044364E-18 MHzT=363943239989.19 s
2.71PtZ=78N=18L=2.9658476739394E+20 mf=1.0108154260053E-18 MHzT=989300295853.14 s
2.71PtZ=78N=19L=8.062009838047E+20 mf=3.7185821404632E-19 MHzT=2689197017106.7 s
2.71PtZ=78N=20L=2.1914814843621E+21 mf=1.3679899197837E-19 MHzT=7309995384747.5 s
2.71PtZ=78N=21L=5.957064296346E+21 mf=5.032553672182E-20 MHzT=19870627620479 s
2.71PtZ=78N=22L=1.6192979627719E+22 mf=1.8513730325876E-20 MHzT=54013965980824 s
2.71PtZ=78N=23L=4.4017082270637E+22 mf=6.810820766282E-21 MHzT=1.4682518220868E+14 s
2.71PtZ=78N=24L=1.1965083487806E+23 mf=2.5055609374187E-21 MHzT=3.9911222475804E+14 s
2.71PtZ=78N=25L=3.2524469020898E+23 mf=9.2174435747858E-22 MHzT=1.0848995080756E+15 s
2.71PtZ=78N=26L=8.8410673119787E+23 mf=3.3909079913215E-22 MHzT=2.9490626185061E+15 s
2.71PtZ=78N=27L=2.4032512618335E+24 mf=1.2474453369111E-22 MHzT=8.0163833268731E+15 s
2.71PtZ=78N=28L=6.5327142342633E+24 mf=4.5890949343479E-23 MHzT=2.1790789127401E+16 s
2.71PtZ=78N=29L=1.7757758393514E+25 mf=1.6882336799306E-23 MHzT=5.9233506112798E+16 s
2.71PtZ=78N=30L=4.8270591955254E+25 mf=6.2106646273968E-24 MHzT=1.6101336330234E+17 s
2.71PtZ=78N=31L=1.3121307296093E+26 mf=2.28477583243E-24 MHzT=4.3767969960381E+17 s
2.71PtZ=78N=32L=3.5667411188596E+26 mf=8.4052205643635E-25 MHzT=1.1897367741185E+18 s
2.71PtZ=78N=33L=9.6954075702139E+26 mf=3.0921078441408E-25 MHzT=3.2340398537357E+18 s
2.71PtZ=78N=34L=2.6354850217617E+27 mf=1.1375229057443E-25 MHzT=8.7910317669221E+18 s
2.71PtZ=78N=35L=7.1639910438307E+27 mf=4.1847129088494E-26 MHzT=2.3896501905431E+19 s
2.71PtZ=78N=36L=1.9473746673688E+28 mf=1.5394698463704E-26 MHzT=6.4957426893269E+19 s
2.71PtZ=78N=37L=5.2935131715102E+28 mf=5.6633930678305E-27 MHzT=1.7657259314743E+20 s
2.71PtZ=78N=38L=1.4389260662825E+29 mf=2.0834458769277E-27 MHzT=4.7997407135655E+20 s
2.71PtZ=78N=39L=3.9114065784717E+29 mf=7.664569049151E-28 MHzT=1.3047047963E+21 s
2.71PtZ=78N=40L=1.0632305425975E+30 mf=2.8196373786216E-28 MHzT=3.5465553392857E+21 s
2.71PtZ=78N=41L=2.8901602634054E+30 mf=1.0372866231534E-28 MHzT=9.6405369324047E+21 s
2.71PtZ=78N=42L=7.8562701253493E+30 mf=3.815964232603E-29 MHzT=2.6205696359944E+22 s
2.71PtZ=78N=43L=2.1355556321203E+31 mf=1.4038147894202E-29 MHzT=7.1234468217351E+22 s
2.71PtZ=78N=44L=5.8050420684559E+31 mf=5.1643460024011E-30 MHzT=1.9363536051517E+23 s
2.71PtZ=78N=45L=1.5779740368124E+32 mf=1.8998567213793E-30 MHzT=5.263554818355E+23 s
2.71PtZ=78N=46L=4.2893781500473E+32 mf=6.9891822896682E-31 MHzT=1.4307825415832E+24 s
2.71PtZ=78N=47L=1.1659738680663E+33 mf=2.5711764749685E-31 MHzT=3.8892701832622E+24 s
2.71PtZ=78N=48L=3.1694455780227E+33 mf=9.4588296476456E-32 MHzT=1.0572132465129E+25 s
2.71PtZ=78N=49L=8.6154463210289E+33 mf=3.4797089649117E-32 MHzT=2.8738035568023E+25 s
2.71PtZ=78N=50L=2.3419211178517E+34 mf=1.280113389451E-32 MHzT=7.8118079870165E+25 s
2.71PtZ=78N=51L=6.3660016183408E+34 mf=4.7092739834731E-33 MHzT=2.1234695698518E+26 s
2.71PtZ=78N=52L=1.7304586519077E+35 mf=1.7324450813633E-33 MHzT=5.772188745014E+26 s
2.71PtZ=78N=53L=4.7038743083804E+35 mf=6.3733092839214E-34 MHzT=1.5690435776007E+27 s
2.71PtZ=78N=54L=1.2786456055826E+36 mf=2.3446094577818E-34 MHzT=4.2651026450524E+27 s
2.71PtZ=78N=55L=3.4757191146941E+36 mf=8.6253361709404E-35 MHzT=1.1593751016559E+28 s
2.71PtZ=78N=56L=9.4479841103008E+36 mf=3.1730838504814E-35 MHzT=3.151508271199E+28 s
2.71PtZ=78N=57L=2.56822835226E+37 mf=1.1673123137052E-35 MHzT=8.5666876658386E+28 s
2.71AuZ=79N=17L=1.105062518028E+20 mf=2.7129004296967E-18 MHzT=368609178963.41 s
2.71AuZ=79N=18L=3.0038713620668E+20 mf=9.9802029403059E-19 MHzT=1001983632979.5 s
2.71AuZ=79N=19L=8.1653689385347E+20 mf=3.6715114804573E-19 MHzT=2723673901941.4 s
2.71AuZ=79N=20L=2.2195774008283E+21 mf=1.3506735916852E-19 MHzT=7403713274295.6 s
2.71AuZ=79N=21L=6.0334369155299E+21 mf=4.9688504611417E-20 MHzT=20125379256639 s
2.71AuZ=79N=22L=1.6400581930639E+22 mf=1.8279379309093E-20 MHzT=54706452724167 s
2.71AuZ=79N=23L=4.458140383821E+22 mf=6.7246078451898E-21 MHzT=1.4870755633956E+14 s
2.71AuZ=79N=24L=1.211848199406E+23 mf=2.4738449761855E-21 MHzT=4.0422904815237E+14 s
2.71AuZ=79N=25L=3.2941449392961E+23 mf=9.1007670738391E-22 MHzT=1.0988084761279E+15 s
2.71AuZ=79N=26L=8.954414328799E+23 mf=3.3479851053554E-22 MHzT=2.9868711136152E+15 s
2.71AuZ=79N=27L=2.4340621754468E+24 mf=1.2316548896085E-22 MHzT=8.1191574720894E+15 s
2.71AuZ=79N=28L=6.6164669808564E+24 mf=4.5310051250523E-23 MHzT=2.2070158218778E+16 s
2.71AuZ=79N=29L=1.7985421962661E+25 mf=1.6668636333492E-23 MHzT=5.9992910037321E+16 s
2.71AuZ=79N=30L=4.888944569827E+25 mf=6.132048619455E-24 MHzT=1.6307763719083E+17 s
2.71AuZ=79N=31L=1.3289529184504E+26 mf=2.2558546193612E-24 MHzT=4.4329097780386E+17 s
2.71AuZ=79N=32L=3.6124685691014E+26 mf=8.2988253673463E-25 MHzT=1.2049898096841E+18 s
2.71AuZ=79N=33L=9.8197076672679E+26 mf=3.0529672385187E-25 MHzT=3.2755019031426E+18 s
2.71AuZ=79N=34L=2.6692732912714E+27 mf=1.123123881621E-25 MHzT=8.9037373023955E+18 s
2.71AuZ=79N=35L=7.2558370828542E+27 mf=4.1317418593703E-26 MHzT=2.4202867314475E+19 s
2.71AuZ=79N=36L=1.9723410092582E+28 mf=1.5199828862898E-26 MHzT=6.5790214417541E+19 s
2.71AuZ=79N=37L=5.3613787249911E+28 mf=5.5917045479845E-27 MHzT=1.7883634434163E+20 s
2.71AuZ=79N=38L=1.457373836363E+29 mf=2.0570731443084E-27 MHzT=4.8612758509189E+20 s
2.71AuZ=79N=39L=3.9615528166572E+29 mf=7.5675491877694E-28 MHzT=1.321431780868E+21 s
2.71AuZ=79N=40L=1.0768617034E+30 mf=2.783945766234E-28 MHzT=3.5920239974817E+21 s
2.71AuZ=79N=41L=2.9272136001157E+30 mf=1.0241564127338E-28 MHzT=9.7641335597432E+21 s
2.71AuZ=79N=42L=7.9569915372127E+30 mf=3.7676608878865E-29 MHzT=2.6541666826097E+22 s
2.71AuZ=79N=43L=2.1629345504808E+31 mf=1.3860449819592E-29 MHzT=7.2147730630394E+22 s
2.71AuZ=79N=44L=5.8794656847181E+31 mf=5.0989745340162E-30 MHzT=1.9611786513716E+23 s
2.71AuZ=79N=45L=1.5982044731818E+32 mf=1.8758079021213E-30 MHzT=5.3310362903852E+23 s
2.71AuZ=79N=46L=4.344370177612E+32 mf=6.9007116277736E-31 MHzT=1.449125907501E+24 s
2.71AuZ=79N=47L=1.1809222509902E+33 mf=2.5386299373106E-31 MHzT=3.9391326215091E+24 s
2.71AuZ=79N=48L=3.2100794956896E+33 mf=9.3390976267893E-32 MHzT=1.0707672624939E+25 s
2.71AuZ=79N=49L=8.7259007610421E+33 mf=3.4356620159888E-32 MHzT=2.9106471921459E+25 s
2.71AuZ=79N=50L=2.3719457475678E+34 mf=1.2639094224959E-32 MHzT=7.9119593714655E+25 s
2.71AuZ=79N=51L=6.4476170237042E+34 mf=4.6496629203912E-33 MHzT=2.1506935386961E+26 s
2.71AuZ=79N=52L=1.7526440192398E+35 mf=1.7105153967891E-33 MHzT=5.8461911648218E+26 s
2.71AuZ=79N=53L=4.764180389257E+35 mf=6.2926344828591E-34 MHzT=1.5891595209033E+27 s
2.71AuZ=79N=54L=1.2950384979618E+36 mf=2.3149308570504E-34 MHzT=4.3197834481941E+27 s
2.71AuZ=79N=55L=3.5202796161645E+36 mf=8.5161547004222E-35 MHzT=1.1742388850104E+28 s
2.71AuZ=79N=56L=9.5691121117149E+36 mf=3.1329182321209E-35 MHzT=3.1919122233938E+28 s
2.71AuZ=79N=57L=2.6011543567762E+37 mf=1.1525362084684E-35 MHzT=8.6765169948878E+28 s
2.71HgZ=80N=17L=1.1190506511676E+20 mf=2.6789891743255E-18 MHzT=373275117937.64 s
2.71HgZ=80N=18L=3.0418950501942E+20 mf=9.8554504035521E-19 MHzT=1014666970105.8 s
2.71HgZ=80N=19L=8.2687280390225E+20 mf=3.6256175869516E-19 MHzT=2758150786776.1 s
2.71HgZ=80N=20L=2.2476733172945E+21 mf=1.3337901717891E-19 MHzT=7497431163843.6 s
2.71HgZ=80N=21L=6.1098095347138E+21 mf=4.9067398303774E-20 MHzT=20380130892799 s
2.71HgZ=80N=22L=1.6608184233558E+22 mf=1.8050887067729E-20 MHzT=55398939467511 s
2.71HgZ=80N=23L=4.5145725405782E+22 mf=6.640550247125E-21 MHzT=1.5058993047044E+14 s
2.71HgZ=80N=24L=1.2271880500314E+23 mf=2.4429219139832E-21 MHzT=4.093458715467E+14 s
2.71HgZ=80N=25L=3.3358429765024E+23 mf=8.9870074854161E-22 MHzT=1.1127174441801E+15 s
2.71HgZ=80N=26L=9.0677613456192E+23 mf=3.3061352915385E-22 MHzT=3.0246796087243E+15 s
2.71HgZ=80N=27L=2.46487308906E+24 mf=1.2162592034884E-22 MHzT=8.2219316173058E+15 s
2.71HgZ=80N=28L=6.7002197274495E+24 mf=4.4743675609892E-23 MHzT=2.2349527310155E+16 s
2.71HgZ=80N=29L=1.8213085531809E+25 mf=1.6460278379323E-23 MHzT=6.0752313961844E+16 s
2.71HgZ=80N=30L=4.9508299441286E+25 mf=6.0553980117118E-24 MHzT=1.6514191107932E+17 s
2.71HgZ=80N=31L=1.3457751072916E+26 mf=2.2276564366192E-24 MHzT=4.4890225600391E+17 s
2.71HgZ=80N=32L=3.6581960193432E+26 mf=8.1950900502544E-25 MHzT=1.2202428452497E+18 s
2.71HgZ=80N=33L=9.9440077643219E+26 mf=3.0148051480372E-25 MHzT=3.3169639525494E+18 s
2.71HgZ=80N=34L=2.7030615607812E+27 mf=1.1090848331007E-25 MHzT=9.0164428378688E+18 s
2.71HgZ=80N=35L=7.3476831218776E+27 mf=4.0800950861282E-26 MHzT=2.4509232723519E+19 s
2.71HgZ=80N=36L=1.9973073511475E+28 mf=1.5009831002112E-26 MHzT=6.6623001941814E+19 s
2.71HgZ=80N=37L=5.429244278472E+28 mf=5.5218082411347E-27 MHzT=1.8110009553583E+20 s
2.71HgZ=80N=38L=1.4758216064436E+29 mf=2.0313597300045E-27 MHzT=4.9228109882723E+20 s
2.71HgZ=80N=39L=4.0116990548428E+29 mf=7.4729548229223E-28 MHzT=1.3381587654359E+21 s
2.71HgZ=80N=40L=1.0904928642025E+30 mf=2.7491464441561E-28 MHzT=3.6374926556776E+21 s
2.71HgZ=80N=41L=2.964266936826E+30 mf=1.0113544575746E-28 MHzT=9.8877301870817E+21 s
2.71HgZ=80N=42L=8.0577129490762E+30 mf=3.7205651267879E-29 MHzT=2.687763729225E+22 s
2.71HgZ=80N=43L=2.1903134688413E+31 mf=1.3687194196847E-29 MHzT=7.3060993043437E+22 s
2.71HgZ=80N=44L=5.9538893009804E+31 mf=5.035237352341E-30 MHzT=1.9860036975915E+23 s
2.71HgZ=80N=45L=1.6184349095512E+32 mf=1.8523603033448E-30 MHzT=5.3985177624154E+23 s
2.71HgZ=80N=46L=4.3993622051767E+32 mf=6.8144527324265E-31 MHzT=1.4674692734187E+24 s
2.71HgZ=80N=47L=1.1958706339141E+33 mf=2.5068970630943E-31 MHzT=3.9889950597561E+24 s
2.71HgZ=80N=48L=3.2507134133566E+33 mf=9.2223589064544E-32 MHzT=1.0843212784748E+25 s
2.71HgZ=80N=49L=8.8363552010553E+33 mf=3.3927162407889E-32 MHzT=2.9474908274895E+25 s
2.71HgZ=80N=50L=2.4019703772838E+34 mf=1.2481105547147E-32 MHzT=8.0121107559144E+25 s
2.71HgZ=80N=51L=6.5292324290675E+34 mf=4.5915421338863E-33 MHzT=2.1779175075403E+26 s
2.71HgZ=80N=52L=1.774829386572E+35 mf=1.6891339543292E-33 MHzT=5.9201935846297E+26 s
2.71HgZ=80N=53L=4.8244864701337E+35 mf=6.2139765518234E-34 MHzT=1.6092754642059E+27 s
2.71HgZ=80N=54L=1.3114313903411E+36 mf=2.2859942213372E-34 MHzT=4.3744642513358E+27 s
2.71HgZ=80N=55L=3.564840117635E+36 mf=8.4097027666669E-35 MHzT=1.189102668365E+28 s
2.71HgZ=80N=56L=9.690240113129E+36 mf=3.0937567542193E-35 MHzT=3.2323161755887E+28 s
2.71HgZ=80N=57L=2.6340803612923E+37 mf=1.1381295058626E-35 MHzT=8.786346323937E+28 s
2.71TlZ=81N=17L=1.1330387843072E+20 mf=2.6459152339017E-18 MHzT=377941056911.86 s
2.71TlZ=81N=18L=3.0799187383217E+20 mf=9.7337781763477E-19 MHzT=1027350307232.1 s
2.71TlZ=81N=19L=8.3720871395103E+20 mf=3.5808568760016E-19 MHzT=2792627671610.8 s
2.71TlZ=81N=20L=2.2757692337607E+21 mf=1.3173236264584E-19 MHzT=7591149053391.6 s
2.71TlZ=81N=21L=6.1861821538978E+21 mf=4.8461627954345E-20 MHzT=20634882528959 s
2.71TlZ=81N=22L=1.6815786536478E+22 mf=1.7828036610103E-20 MHzT=56091426210855 s
2.71TlZ=81N=23L=4.5710046973354E+22 mf=6.5585681453086E-21 MHzT=1.5247230460132E+14 s
2.71TlZ=81N=24L=1.2425279006568E+23 mf=2.4127623841809E-21 MHzT=4.1446269494104E+14 s
2.71TlZ=81N=25L=3.3775410137087E+23 mf=8.8760567757196E-22 MHzT=1.1266264122324E+15 s
2.71TlZ=81N=26L=9.1811083624395E+23 mf=3.2653188064577E-22 MHzT=3.0624881038333E+15 s
2.71TlZ=81N=27L=2.4956840026733E+24 mf=1.2012436577663E-22 MHzT=8.3247057625221E+15 s
2.71TlZ=81N=28L=6.7839724740427E+24 mf=4.419128455298E-23 MHzT=2.2628896401532E+16 s
2.71TlZ=81N=29L=1.8440749100957E+25 mf=1.6257065065998E-23 MHzT=6.1511717886367E+16 s
2.71TlZ=81N=30L=5.0127153184303E+25 mf=5.9806400115672E-24 MHzT=1.6720618496781E+17 s
2.71TlZ=81N=31L=1.3625972961327E+26 mf=2.2001545053029E-24 MHzT=4.5451353420396E+17 s
2.71TlZ=81N=32L=3.703923469585E+26 mf=8.0939160990167E-25 MHzT=1.2354958808153E+18 s
2.71TlZ=81N=33L=1.0068307861376E+27 mf=2.9775853313948E-25 MHzT=3.3584260019563E+18 s
2.71TlZ=81N=34L=2.736849830291E+27 mf=1.0953924277538E-25 MHzT=9.1291483733422E+18 s
2.71TlZ=81N=35L=7.4395291609011E+27 mf=4.029723541855E-26 MHzT=2.4815598132562E+19 s
2.71TlZ=81N=36L=2.0222736930369E+28 mf=1.482452444653E-26 MHzT=6.7455789466087E+19 s
2.71TlZ=81N=37L=5.4971098319529E+28 mf=5.4536377690219E-27 MHzT=1.8336384673002E+20 s
2.71TlZ=81N=38L=1.4942693765241E+29 mf=2.0062812148193E-27 MHzT=4.9843461256257E+20 s
2.71TlZ=81N=39L=4.0618452930283E+29 mf=7.3806961214047E-28 MHzT=1.3548857500039E+21 s
2.71TlZ=81N=40L=1.1041240250051E+30 mf=2.7152063645986E-28 MHzT=3.6829613138736E+21 s
2.71TlZ=81N=41L=3.0013202735364E+30 mf=9.9886860007367E-29 MHzT=1.001132681442E+22 s
2.71TlZ=81N=42L=8.1584343609396E+30 mf=3.674632223988E-29 MHzT=2.7213607758403E+22 s
2.71TlZ=81N=43L=2.2176923872018E+31 mf=1.3518216490713E-29 MHzT=7.397425545648E+22 s
2.71TlZ=81N=44L=6.0283129172426E+31 mf=4.9730739282381E-30 MHzT=2.0108287438114E+23 s
2.71TlZ=81N=45L=1.6386653459206E+32 mf=1.8294916576245E-30 MHzT=5.4659992344456E+23 s
2.71TlZ=81N=46L=4.4543542327414E+32 mf=6.7303236863471E-31 MHzT=1.4858126393364E+24 s
2.71TlZ=81N=47L=1.2108190168381E+33 mf=2.4759477166363E-31 MHzT=4.038857498003E+24 s
2.71TlZ=81N=48L=3.2913473310235E+33 mf=9.1085026236587E-32 MHzT=1.0978752944557E+25 s
2.71TlZ=81N=49L=8.9468096410685E+33 mf=3.3508308551002E-32 MHzT=2.9843344628331E+25 s
2.71TlZ=81N=50L=2.4319950069999E+34 mf=1.2327017824343E-32 MHzT=8.1122621403633E+25 s
2.71TlZ=81N=51L=6.6108478344308E+34 mf=4.5348564285296E-33 MHzT=2.2051414763846E+26 s
2.71TlZ=81N=52L=1.7970147539041E+35 mf=1.6682804487202E-33 MHzT=5.9941960044376E+26 s
2.71TlZ=81N=53L=4.8847925510104E+35 mf=6.1372607919243E-34 MHzT=1.6293914075084E+27 s
2.71TlZ=81N=54L=1.3278242827204E+36 mf=2.2577720704565E-34 MHzT=4.4291450544775E+27 s
2.71TlZ=81N=55L=3.6094006191054E+36 mf=8.3058792757204E-35 MHzT=1.2039664517195E+28 s
2.71TlZ=81N=56L=9.8113681145431E+36 mf=3.0555622263895E-35 MHzT=3.2727201277836E+28 s
2.71TlZ=81N=57L=2.6670063658085E+37 mf=1.1240785243087E-35 MHzT=8.8961756529862E+28 s
2.71PbZ=82N=17L=1.1470269174468E+20 mf=2.6136479749517E-18 MHzT=382606995886.08 s
2.71PbZ=82N=18L=3.1179424264491E+20 mf=9.6150735644411E-19 MHzT=1040033644358.4 s
2.71PbZ=82N=19L=8.4754462399981E+20 mf=3.5371878897089E-19 MHzT=2827104556445.5 s
2.71PbZ=82N=20L=2.3038651502268E+21 mf=1.3012587041845E-19 MHzT=7684866942939.7 s
2.71PbZ=82N=21L=6.2625547730817E+21 mf=4.7870632491487E-20 MHzT=20889634165119 s
2.71PbZ=82N=22L=1.7023388839397E+22 mf=1.7610621529492E-20 MHzT=56783912954199 s
2.71PbZ=82N=23L=4.6274368540926E+22 mf=6.4785856069512E-21 MHzT=1.543546787322E+14 s
2.71PbZ=82N=24L=1.2578677512822E+23 mf=2.3833384526665E-21 MHzT=4.1957951833537E+14 s
2.71PbZ=82N=25L=3.419239050915E+23 mf=8.7678121808938E-22 MHzT=1.1405353802846E+15 s
2.71PbZ=82N=26L=9.2944553792597E+23 mf=3.2254978454034E-22 MHzT=3.1002965989424E+15 s
2.71PbZ=82N=27L=2.5264949162865E+24 mf=1.1865943448667E-22 MHzT=8.4274799077384E+15 s
2.71PbZ=82N=28L=6.8677252206358E+24 mf=4.3652366448675E-23 MHzT=2.2908265492909E+16 s
2.71PbZ=82N=29L=1.8668412670104E+25 mf=1.605880817495E-23 MHzT=6.227112181089E+16 s
2.71PbZ=82N=30L=5.0746006927319E+25 mf=5.9077053772798E-24 MHzT=1.692704588563E+17 s
2.71PbZ=82N=31L=1.3794194849739E+26 mf=2.1733233527992E-24 MHzT=4.6012481240401E+17 s
2.71PbZ=82N=32L=3.7496509198268E+26 mf=7.9952098051263E-25 MHzT=1.2507489163809E+18 s
2.71PbZ=82N=33L=1.019260795843E+27 mf=2.9412733151583E-25 MHzT=3.3998880513632E+18 s
2.71PbZ=82N=34L=2.7706380998007E+27 mf=1.0820339835129E-25 MHzT=9.2418539088155E+18 s
2.71PbZ=82N=35L=7.5313751999246E+27 mf=3.9805805718324E-26 MHzT=2.5121963541606E+19 s
2.71PbZ=82N=36L=2.0472400349262E+28 mf=1.4643737563036E-26 MHzT=6.828857699036E+19 s
2.71PbZ=82N=37L=5.5649753854338E+28 mf=5.3871299913509E-27 MHzT=1.8562759792422E+20 s
2.71PbZ=82N=38L=1.5127171466047E+29 mf=1.9818143707361E-27 MHzT=5.0458812629791E+20 s
2.71PbZ=82N=39L=4.1119915312138E+29 mf=7.2906876321193E-28 MHzT=1.3716127345718E+21 s
2.71PbZ=82N=40L=1.1177551858076E+30 mf=2.6820940918596E-28 MHzT=3.7284299720696E+21 s
2.71PbZ=82N=41L=3.0383736102467E+30 mf=9.8668727568253E-29 MHzT=1.0134923441759E+22 s
2.71PbZ=82N=42L=8.2591557728031E+30 mf=3.6298196358906E-29 MHzT=2.7549578224556E+22 s
2.71PbZ=82N=43L=2.2450713055623E+31 mf=1.3353360192046E-29 MHzT=7.4887517869523E+22 s
2.71PbZ=82N=44L=6.1027365335049E+31 mf=4.9124266852108E-30 MHzT=2.0356537900313E+23 s
2.71PbZ=82N=45L=1.6588957822899E+32 mf=1.807180783751E-30 MHzT=5.5334807064758E+23 s
2.71PbZ=82N=46L=4.5093462603061E+32 mf=6.6482465682209E-31 MHzT=1.5041560052542E+24 s
2.71PbZ=82N=47L=1.225767399762E+33 mf=2.4457532322871E-31 MHzT=4.08871993625E+24 s
2.71PbZ=82N=48L=3.3319812486905E+33 mf=8.9974233233702E-32 MHzT=1.1114293104367E+25 s
2.71PbZ=82N=49L=9.0572640810817E+33 mf=3.3099670641843E-32 MHzT=3.0211780981767E+25 s
2.71PbZ=82N=50L=2.4620196367159E+34 mf=1.217668833868E-32 MHzT=8.2124135248122E+25 s
2.71PbZ=82N=51L=6.6924632397942E+34 mf=4.4795533013525E-33 MHzT=2.2323654452288E+26 s
2.71PbZ=82N=52L=1.8192001212363E+35 mf=1.6479355651992E-33 MHzT=6.0681984242454E+26 s
2.71PbZ=82N=53L=4.945098631887E+35 mf=6.0624161481204E-34 MHzT=1.649507350811E+27 s
2.71PbZ=82N=54L=1.3442171750996E+36 mf=2.2302382647193E-34 MHzT=4.4838258576192E+27 s
2.71PbZ=82N=55L=3.6539611205759E+36 mf=8.2045880650409E-35 MHzT=1.2188302350741E+28 s
2.71PbZ=82N=56L=9.9324961159572E+36 mf=3.0182992724091E-35 MHzT=3.3131240799784E+28 s
2.71PbZ=82N=57L=2.6999323703247E+37 mf=1.110370249622E-35 MHzT=9.0060049820354E+28 s
2.71BiZ=83N=17L=1.1610150505864E+20 mf=2.5821582403137E-18 MHzT=387272934860.3 s
2.71BiZ=83N=18L=3.1559661145765E+20 mf=9.4992293046285E-19 MHzT=1052716981484.7 s
2.71BiZ=83N=19L=8.5788053404859E+20 mf=3.4945711681461E-19 MHzT=2861581441280.2 s
2.71BiZ=83N=20L=2.331961066693E+21 mf=1.2855808884714E-19 MHzT=7778584832487.7 s
2.71BiZ=83N=21L=6.3389273922656E+21 mf=4.7293877883156E-20 MHzT=21144385801279 s
2.71BiZ=83N=22L=1.7230991142317E+22 mf=1.7398445366486E-20 MHzT=57476399697543 s
2.71BiZ=83N=23L=4.6838690108499E+22 mf=6.4005303586747E-21 MHzT=1.5623705286308E+14 s
2.71BiZ=83N=24L=1.2732076019076E+23 mf=2.3546235315501E-21 MHzT=4.2469634172971E+14 s
2.71BiZ=83N=25L=3.4609370881212E+23 mf=8.6621758895577E-22 MHzT=1.1544443483369E+15 s
2.71BiZ=83N=26L=9.40780239608E+23 mf=3.1866364255792E-22 MHzT=3.1381050940514E+15 s
2.71BiZ=83N=27L=2.5573058298998E+24 mf=1.1722980274587E-22 MHzT=8.5302540529547E+15 s
2.71BiZ=83N=28L=6.9514779672289E+24 mf=4.3126434322787E-23 MHzT=2.3187634584286E+16 s
2.71BiZ=83N=29L=1.8896076239252E+25 mf=1.5865328558384E-23 MHzT=6.3030525735413E+16 s
2.71BiZ=83N=30L=5.1364860670335E+25 mf=5.8365282040596E-24 MHzT=1.7133473274479E+17 s
2.71BiZ=83N=31L=1.396241673815E+26 mf=2.1471387340908E-24 MHzT=4.6573609060406E+17 s
2.71BiZ=83N=32L=3.7953783700686E+26 mf=7.8988819761488E-25 MHzT=1.2660019519466E+18 s
2.71BiZ=83N=33L=1.0316908055484E+27 mf=2.9058362872648E-25 MHzT=3.44135010077E+18 s
2.71BiZ=83N=34L=2.8044263693105E+27 mf=1.0689974294947E-25 MHzT=9.3545594442889E+18 s
2.71BiZ=83N=35L=7.6232212389481E+27 mf=3.9326217697621E-26 MHzT=2.542832895065E+19 s
2.71BiZ=83N=36L=2.0722063768156E+28 mf=1.4467306989987E-26 MHzT=6.9121364514632E+19 s
2.71BiZ=83N=37L=5.6328409389147E+28 mf=5.3222248107322E-27 MHzT=1.8789134911842E+20 s
2.71BiZ=83N=38L=1.5311649166852E+29 mf=1.957937089161E-27 MHzT=5.1074164003325E+20 s
2.71BiZ=83N=39L=4.1621377693994E+29 mf=7.2028480220937E-28 MHzT=1.3883397191398E+21 s
2.71BiZ=83N=40L=1.1313863466101E+30 mf=2.6497797052107E-28 MHzT=3.7738986302655E+21 s
2.71BiZ=83N=41L=3.075426946957E+30 mf=9.7479947718033E-29 MHzT=1.0258520069097E+22 s
2.71BiZ=83N=42L=8.3598771846665E+30 mf=3.5860868691932E-29 MHzT=2.788554869071E+22 s
2.71BiZ=83N=43L=2.2724502239228E+31 mf=1.319247633431E-29 MHzT=7.5800780282566E+22 s
2.71BiZ=83N=44L=6.1771601497671E+31 mf=4.8532408215335E-30 MHzT=2.0604788362512E+23 s
2.71BiZ=83N=45L=1.6791262186593E+32 mf=1.7854075212962E-30 MHzT=5.600962178506E+23 s
2.71BiZ=83N=46L=4.5643382878708E+32 mf=6.5681472119773E-31 MHzT=1.5224993711719E+24 s
2.71BiZ=83N=47L=1.2407157826859E+33 mf=2.416286325874E-31 MHzT=4.1385823744969E+24 s
2.71BiZ=83N=48L=3.3726151663575E+33 mf=8.8890206327272E-32 MHzT=1.1249833264176E+25 s
2.71BiZ=83N=49L=9.1677185210948E+33 mf=3.2700879429291E-32 MHzT=3.0580217335203E+25 s
2.71BiZ=83N=50L=2.492044266432E+34 mf=1.2029981250262E-32 MHzT=8.3125649092612E+25 s
2.71BiZ=83N=51L=6.7740786451575E+34 mf=4.4255827796494E-33 MHzT=2.2595894140731E+26 s
2.71BiZ=83N=52L=1.8413854885684E+35 mf=1.6280809198354E-33 MHzT=6.1422008440533E+26 s
2.71BiZ=83N=53L=5.0054047127637E+35 mf=5.9893749897093E-34 MHzT=1.6696232941136E+27 s
2.71BiZ=83N=54L=1.3606100674789E+36 mf=2.2033679241805E-34 MHzT=4.5385066607609E+27 s
2.71BiZ=83N=55L=3.6985216220463E+36 mf=8.1057376064259E-35 MHzT=1.2336940184287E+28 s
2.71BiZ=83N=56L=1.0053624117371E+37 mf=2.9819342209343E-35 MHzT=3.3535280321733E+28 s
2.71BiZ=83N=57L=2.7328583748408E+37 mf=1.0969922948073E-35 MHzT=9.1158343110847E+28 s
2.71PoZ=84N=17L=1.175003183726E+20 mf=2.5514182612624E-18 MHzT=391938873834.52 s
2.71PoZ=84N=18L=3.193989802704E+20 mf=9.3861432414782E-19 MHzT=1065400318611.1 s
2.71PoZ=84N=19L=8.6821644409737E+20 mf=3.4529691304301E-19 MHzT=2896058326114.9 s
2.71PoZ=84N=20L=2.3600569831592E+21 mf=1.2702763540849E-19 MHzT=7872302722035.8 s
2.71PoZ=84N=21L=6.4153000114495E+21 mf=4.6730855527404E-20 MHzT=21399137437439 s
2.71PoZ=84N=22L=1.7438593445236E+22 mf=1.7191321016885E-20 MHzT=58168886440887 s
2.71PoZ=84N=23L=4.7403011676071E+22 mf=6.3243335686904E-21 MHzT=1.5811942699396E+14 s
2.71PoZ=84N=24L=1.288547452533E+23 mf=2.3265922990316E-21 MHzT=4.2981316512404E+14 s
2.71PoZ=84N=25L=3.5026351253275E+23 mf=8.5590547480154E-22 MHzT=1.1683533163891E+15 s
2.71PoZ=84N=26L=9.5211494129002E+23 mf=3.1487002776557E-22 MHzT=3.1759135891605E+15 s
2.71PoZ=84N=27L=2.588116743513E+24 mf=1.1583420985603E-22 MHzT=8.633028198171E+15 s
2.71PoZ=84N=28L=7.035230713822E+24 mf=4.2613024390373E-23 MHzT=2.3467003675663E+16 s
2.71PoZ=84N=29L=1.9123739808399E+25 mf=1.5676455599356E-23 MHzT=6.3789929659936E+16 s
2.71PoZ=84N=30L=5.1983714413351E+25 mf=5.7670457254398E-24 MHzT=1.7339900663328E+17 s
2.71PoZ=84N=31L=1.4130638626562E+26 mf=2.121577558685E-24 MHzT=4.7134736880411E+17 s
2.71PoZ=84N=32L=3.8411058203104E+26 mf=7.804847666909E-25 MHzT=1.2812549875122E+18 s
2.71PoZ=84N=33L=1.0441208152538E+27 mf=2.8712429981307E-25 MHzT=3.4828121501769E+18 s
2.71PoZ=84N=34L=2.8382146388202E+27 mf=1.0562712696197E-25 MHzT=9.4672649797623E+18 s
2.71PoZ=84N=35L=7.7150672779715E+27 mf=3.8858048439316E-26 MHzT=2.5734694359694E+19 s
2.71PoZ=84N=36L=2.0971727187049E+28 mf=1.4295077144868E-26 MHzT=6.9954152038905E+19 s
2.71PoZ=84N=37L=5.7007064923956E+28 mf=5.2588649915569E-27 MHzT=1.9015510031262E+20 s
2.71PoZ=84N=38L=1.5496126867657E+29 mf=1.93462831429E-27 MHzT=5.1689515376859E+20 s
2.71PoZ=84N=39L=4.2122840075849E+29 mf=7.1170998313545E-28 MHzT=1.4050667037077E+21 s
2.71PoZ=84N=40L=1.1450175074127E+30 mf=2.6182347087201E-28 MHzT=3.8193672884615E+21 s
2.71PoZ=84N=41L=3.1124802836673E+30 mf=9.6319472149962E-29 MHzT=1.0382116696436E+22 s
2.71PoZ=84N=42L=8.46059859653E+30 mf=3.5433953588456E-29 MHzT=2.8221519156863E+22 s
2.71PoZ=84N=43L=2.2998291422834E+31 mf=1.3035423044616E-29 MHzT=7.6714042695609E+22 s
2.71PoZ=84N=44L=6.2515837660294E+31 mf=4.7954641450867E-30 MHzT=2.085303882471E+23 s
2.71PoZ=84N=45L=1.6993566550287E+32 mf=1.7641526698522E-30 MHzT=5.6684436505361E+23 s
2.71PoZ=84N=46L=4.6193303154355E+32 mf=6.4899549832633E-31 MHzT=1.5408427370896E+24 s
2.71PoZ=84N=47L=1.2556641656098E+33 mf=2.3875210124707E-31 MHzT=4.1884448127439E+24 s
2.71PoZ=84N=48L=3.4132490840244E+33 mf=8.783198958528E-32 MHzT=1.1385373423985E+25 s
2.71PoZ=84N=49L=9.278172961108E+33 mf=3.2311583245609E-32 MHzT=3.094865368864E+25 s
2.71PoZ=84N=50L=2.522068896148E+34 mf=1.1886767187759E-32 MHzT=8.4127162937101E+25 s
2.71PoZ=84N=51L=6.8556940505209E+34 mf=4.3728972703679E-33 MHzT=2.2868133829174E+26 s
2.71PoZ=84N=52L=1.8635708559006E+35 mf=1.6086990041231E-33 MHzT=6.2162032638612E+26 s
2.71PoZ=84N=53L=5.0657107936404E+35 mf=5.9180729064985E-34 MHzT=1.6897392374162E+27 s
2.71PoZ=84N=54L=1.3770029598582E+36 mf=2.1771373536545E-34 MHzT=4.5931874639026E+27 s
2.71PoZ=84N=55L=3.7430821235167E+36 mf=8.0092407301589E-35 MHzT=1.2485578017832E+28 s
2.71PoZ=84N=56L=1.0174752118785E+37 mf=2.9464350040184E-35 MHzT=3.3939319843681E+28 s
2.71PoZ=84N=57L=2.765784379357E+37 mf=1.0839328627263E-35 MHzT=9.2256636401339E+28 s
2.71AtZ=85N=17L=1.1889913168656E+20 mf=2.5214015758358E-18 MHzT=396604812808.74 s
2.71AtZ=85N=18L=3.2320134908314E+20 mf=9.2757180268726E-19 MHzT=1078083655737.4 s
2.71AtZ=85N=19L=8.7855235414614E+20 mf=3.4123459641898E-19 MHzT=2930535210949.6 s
2.71AtZ=85N=20L=2.3881528996254E+21 mf=1.2553319263898E-19 MHzT=7966020611583.8 s
2.71AtZ=85N=21L=6.4916726306334E+21 mf=4.6181080756493E-20 MHzT=21653889073599 s
2.71AtZ=85N=22L=1.7646195748156E+22 mf=1.6989070181392E-20 MHzT=58861373184231 s
2.71AtZ=85N=23L=4.7967333243643E+22 mf=6.2499296443529E-21 MHzT=1.6000180112484E+14 s
2.71AtZ=85N=24L=1.3038873031583E+23 mf=2.2992206249254E-21 MHzT=4.3492998851837E+14 s
2.71AtZ=85N=25L=3.5443331625338E+23 mf=8.458359986274E-22 MHzT=1.1822622844414E+15 s
2.71AtZ=85N=26L=9.6344964297204E+23 mf=3.1116567449774E-22 MHzT=3.2137220842695E+15 s
2.71AtZ=85N=27L=2.6189276571263E+24 mf=1.1447145444596E-22 MHzT=8.7358023433874E+15 s
2.71AtZ=85N=28L=7.1189834604151E+24 mf=4.2111694691663E-23 MHzT=2.374637276704E+16 s
2.71AtZ=85N=29L=1.9351403377547E+25 mf=1.5492026709951E-23 MHzT=6.4549333584459E+16 s
2.71AtZ=85N=30L=5.2602568156367E+25 mf=5.69919812867E-24 MHzT=1.7546328052178E+17 s
2.71AtZ=85N=31L=1.4298860514973E+26 mf=2.0966178227004E-24 MHzT=4.7695864700416E+17 s
2.71AtZ=85N=32L=3.8868332705522E+26 mf=7.7130259296512E-25 MHzT=1.2965080230778E+18 s
2.71AtZ=85N=33L=1.0565508249592E+27 mf=2.8374636687409E-25 MHzT=3.5242741995838E+18 s
2.71AtZ=85N=34L=2.87200290833E+27 mf=1.0438445488007E-25 MHzT=9.5799705152356E+18 s
2.71AtZ=85N=35L=7.806913316995E+27 mf=3.8400894928265E-26 MHzT=2.6041059768738E+19 s
2.71AtZ=85N=36L=2.1221390605942E+28 mf=1.4126899766694E-26 MHzT=7.0786939563178E+19 s
2.71AtZ=85N=37L=5.7685720458765E+28 mf=5.1969959916562E-27 MHzT=1.9241885150681E+20 s
2.71AtZ=85N=38L=1.5680604568463E+29 mf=1.9118679811807E-27 MHzT=5.2304866750393E+20 s
2.71AtZ=85N=39L=4.2624302457704E+29 mf=7.0333692451033E-28 MHzT=1.4217936882757E+21 s
2.71AtZ=85N=40L=1.1586486682152E+30 mf=2.587431947441E-28 MHzT=3.8648359466575E+21 s
2.71AtZ=85N=41L=3.1495336203777E+30 mf=9.5186301889374E-29 MHzT=1.0505713323774E+22 s
2.71AtZ=85N=42L=8.5613200083934E+30 mf=3.5017083546239E-29 MHzT=2.8557489623016E+22 s
2.71AtZ=85N=43L=2.3272080606439E+31 mf=1.2882065126444E-29 MHzT=7.7627305108652E+22 s
2.71AtZ=85N=44L=6.3260073822916E+31 mf=4.7390469198504E-30 MHzT=2.1101289286909E+23 s
2.71AtZ=85N=45L=1.7195870913981E+32 mf=1.7433979325598E-30 MHzT=5.7359251225663E+23 s
2.71AtZ=85N=46L=4.6743223430002E+32 mf=6.4136025716955E-31 MHzT=1.5591861030074E+24 s
2.71AtZ=85N=47L=1.2706125485338E+33 mf=2.3594325299711E-31 MHzT=4.2383072509908E+24 s
2.71AtZ=85N=48L=3.4538830016914E+33 mf=8.6798672060748E-32 MHzT=1.1520913583795E+25 s
2.71AtZ=85N=49L=9.3886274011212E+33 mf=3.1931446972131E-32 MHzT=3.1317090042076E+25 s
2.71AtZ=85N=50L=2.5520935258641E+34 mf=1.1746922867903E-32 MHzT=8.512867678159E+25 s
2.71AtZ=85N=51L=6.9373094558842E+34 mf=4.3214514201282E-33 MHzT=2.3140373517616E+26 s
2.71AtZ=85N=52L=1.8857562232327E+35 mf=1.5897731334863E-33 MHzT=6.2902056836691E+26 s
2.71AtZ=85N=53L=5.1260168745171E+35 mf=5.8484485193632E-34 MHzT=1.7098551807187E+27 s
2.71AtZ=85N=54L=1.3933958522374E+36 mf=2.1515239730233E-34 MHzT=4.6478682670443E+27 s
2.71AtZ=85N=55L=3.7876426249872E+36 mf=7.9150143686277E-35 MHzT=1.2634215851378E+28 s
2.71AtZ=85N=56L=1.02958801202E+37 mf=2.9117710627947E-35 MHzT=3.434335936563E+28 s
2.71AtZ=85N=57L=2.7987103838731E+37 mf=1.0711807114001E-35 MHzT=9.3354929691831E+28 s
2.71RnZ=86N=17L=1.2029794500052E+20 mf=2.4920829528609E-18 MHzT=401270751782.96 s
2.71RnZ=86N=18L=3.2700371789588E+20 mf=9.1678608405136E-19 MHzT=1090766992863.7 s
2.71RnZ=86N=19L=8.8888826419492E+20 mf=3.3726675227457E-19 MHzT=2965012095784.4 s
2.71RnZ=86N=20L=2.4162488160916E+21 mf=1.2407350435248E-19 MHzT=8059738501131.9 s
2.71RnZ=86N=21L=6.5680452498174E+21 mf=4.5644091445371E-20 MHzT=21908640709759 s
2.71RnZ=86N=22L=1.7853798051075E+22 mf=1.6791522853701E-20 MHzT=59553859927575 s
2.71RnZ=86N=23L=4.8531654811215E+22 mf=6.1772560438372E-21 MHzT=1.6188417525572E+14 s
2.71RnZ=86N=24L=1.3192271537837E+23 mf=2.2724855013797E-21 MHzT=4.4004681191271E+14 s
2.71RnZ=86N=25L=3.5860311997401E+23 mf=8.3600069631778E-22 MHzT=1.1961712524936E+15 s
2.71RnZ=86N=26L=9.7478434465407E+23 mf=3.0754746898032E-22 MHzT=3.2515305793786E+15 s
2.71RnZ=86N=27L=2.6497385707395E+24 mf=1.1314039102217E-22 MHzT=8.8385764886037E+15 s
2.71RnZ=86N=28L=7.2027362070083E+24 mf=4.1622023823155E-23 MHzT=2.4025741858417E+16 s
2.71RnZ=86N=29L=1.9579066946695E+25 mf=1.5311886864487E-23 MHzT=6.5308737508982E+16 s
2.71RnZ=86N=30L=5.3221421899383E+25 mf=5.6329283829878E-24 MHzT=1.7752755441027E+17 s
2.71RnZ=86N=31L=1.4467082403384E+26 mf=2.0722385456923E-24 MHzT=4.8256992520421E+17 s
2.71RnZ=86N=32L=3.932560720794E+26 mf=7.623339581632E-25 MHzT=1.3117610586434E+18 s
2.71RnZ=86N=33L=1.0689808346646E+27 mf=2.8044699051509E-25 MHzT=3.5657362489906E+18 s
2.71RnZ=86N=34L=2.9057911778398E+27 mf=1.0317068214891E-25 MHzT=9.692676050709E+18 s
2.71RnZ=86N=35L=7.8987593560185E+27 mf=3.7954372894216E-26 MHzT=2.6347425177782E+19 s
2.71RnZ=86N=36L=2.1471054024836E+28 mf=1.3962633490337E-26 MHzT=7.161972708745E+19 s
2.71RnZ=86N=37L=5.8364375993574E+28 mf=5.1365658057067E-27 MHzT=1.9468260270101E+20 s
2.71RnZ=86N=38L=1.5865082269268E+29 mf=1.8896369581437E-27 MHzT=5.2920218123927E+20 s
2.71RnZ=86N=39L=4.312576483956E+29 mf=6.9515858817882E-28 MHzT=1.4385206728436E+21 s
2.71RnZ=86N=40L=1.1722798290177E+30 mf=2.5573455294475E-28 MHzT=3.9103046048535E+21 s
2.71RnZ=86N=41L=3.186586957088E+30 mf=9.4079484425544E-29 MHzT=1.0629309951113E+22 s
2.71RnZ=86N=42L=8.6620414202569E+30 mf=3.4609908156166E-29 MHzT=2.8893460089169E+22 s
2.71RnZ=86N=43L=2.3545869790044E+31 mf=1.2732273671485E-29 MHzT=7.8540567521695E+22 s
2.71RnZ=86N=44L=6.4004309985539E+31 mf=4.6839417231079E-30 MHzT=2.1349539749108E+23 s
2.71RnZ=86N=45L=1.7398175277675E+32 mf=1.7231258635766E-30 MHzT=5.8034065945965E+23 s
2.71RnZ=86N=46L=4.7293143705649E+32 mf=6.339025797606E-31 MHzT=1.5775294689251E+24 s
2.71RnZ=86N=47L=1.2855609314577E+33 mf=2.3319972679947E-31 MHzT=4.2881696892378E+24 s
2.71RnZ=86N=48L=3.4945169193583E+33 mf=8.578938517632E-32 MHzT=1.1656453743604E+25 s
2.71RnZ=86N=49L=9.4990818411344E+33 mf=3.1560151077106E-32 MHzT=3.1685526395512E+25 s
2.71RnZ=86N=50L=2.5821181555801E+34 mf=1.1610330741532E-32 MHzT=8.613019062608E+25 s
2.71RnZ=86N=51L=7.0189248612476E+34 mf=4.2712019850105E-33 MHzT=2.3412613206059E+26 s
2.71RnZ=86N=52L=1.9079415905649E+35 mf=1.571287399376E-33 MHzT=6.3642081034769E+26 s
2.71RnZ=86N=53L=5.1863229553937E+35 mf=5.7804433040218E-34 MHzT=1.7299711240213E+27 s
2.71RnZ=86N=54L=1.4097887446167E+36 mf=2.1265062524067E-34 MHzT=4.702549070186E+27 s
2.71RnZ=86N=55L=3.8322031264576E+36 mf=7.8229793178297E-35 MHzT=1.2782853684924E+28 s
2.71RnZ=86N=56L=1.0417008121614E+37 mf=2.8779132597389E-35 MHzT=3.4747398887579E+28 s
2.71RnZ=86N=57L=2.8316363883893E+37 mf=1.0587251217326E-35 MHzT=9.4453222982323E+28 s
2.71FrZ=87N=17L=1.2169675831448E+20 mf=2.4634383212189E-18 MHzT=405936690757.18 s
2.71FrZ=87N=18L=3.3080608670862E+20 mf=9.0624831297031E-19 MHzT=1103450329990 s
2.71FrZ=87N=19L=8.992241742437E+20 mf=3.3339012293808E-19 MHzT=2999488980619.1 s
2.71FrZ=87N=20L=2.4443447325577E+21 mf=1.2264737211854E-19 MHzT=8153456390679.9 s
2.71FrZ=87N=21L=6.6444178690013E+21 mf=4.5119446716114E-20 MHzT=22163392345918 s
2.71FrZ=87N=22L=1.8061400353995E+22 mf=1.6598516843889E-20 MHzT=60246346670919 s
2.71FrZ=87N=23L=4.9095976378788E+22 mf=6.1062531008046E-21 MHzT=1.637665493866E+14 s
2.71FrZ=87N=24L=1.3345670044091E+23 mf=2.2463649783754E-21 MHzT=4.4516363530704E+14 s
2.71FrZ=87N=25L=3.6277292369464E+23 mf=8.2639149291183E-22 MHzT=1.2100802205459E+15 s
2.71FrZ=87N=26L=9.8611904633609E+23 mf=3.0401244060124E-22 MHzT=3.2893390744876E+15 s
2.71FrZ=87N=27L=2.6805494843528E+24 mf=1.1183992675755E-22 MHzT=8.94135063382E+15 s
2.71FrZ=87N=28L=7.2864889536014E+24 mf=4.1143609756222E-23 MHzT=2.4305110949794E+16 s
2.71FrZ=87N=29L=1.9806730515842E+25 mf=1.5135888164895E-23 MHzT=6.6068141433505E+16 s
2.71FrZ=87N=30L=5.3840275642399E+25 mf=5.568182079735E-24 MHzT=1.7959182829876E+17 s
2.71FrZ=87N=31L=1.4635304291796E+26 mf=2.0484197118338E-24 MHzT=4.8818120340425E+17 s
2.71FrZ=87N=32L=3.9782881710358E+26 mf=7.5357149887397E-25 MHzT=1.3270140942091E+18 s
2.71FrZ=87N=33L=1.08141084437E+27 mf=2.7722346188848E-25 MHzT=3.6071982983975E+18 s
2.71FrZ=87N=34L=2.9395794473495E+27 mf=1.0198481223915E-25 MHzT=9.8053815861823E+18 s
2.71FrZ=87N=35L=7.9906053950419E+27 mf=3.7518115734512E-26 MHzT=2.6653790586826E+19 s
2.71FrZ=87N=36L=2.1720717443729E+28 mf=1.3802143450218E-26 MHzT=7.2452514611723E+19 s
2.71FrZ=87N=37L=5.9043031528383E+28 mf=5.0775248194342E-27 MHzT=1.9694635389521E+20 s
2.71FrZ=87N=38L=1.6049559970074E+29 mf=1.8679169931076E-27 MHzT=5.3535569497461E+20 s
2.71FrZ=87N=39L=4.3627227221415E+29 mf=6.8716825957906E-28 MHzT=1.4552476574116E+21 s
2.71FrZ=87N=40L=1.1859109898203E+30 mf=2.527950753247E-28 MHzT=3.9557732630494E+21 s
2.71FrZ=87N=41L=3.2236402937983E+30 mf=9.2998111041342E-29 MHzT=1.0752906578451E+22 s
2.71FrZ=87N=42L=8.7627628321203E+30 mf=3.4212093119889E-29 MHzT=2.9229430555322E+22 s
2.71FrZ=87N=43L=2.3819658973649E+31 mf=1.258592569825E-29 MHzT=7.9453829934738E+22 s
2.71FrZ=87N=44L=6.4748546148161E+31 mf=4.6301033124975E-30 MHzT=2.1597790211307E+23 s
2.71FrZ=87N=45L=1.7600479641369E+32 mf=1.7033198191676E-30 MHzT=5.8708880666267E+23 s
2.71FrZ=87N=46L=4.7843063981297E+32 mf=6.2661634321163E-31 MHzT=1.5958728348428E+24 s
2.71FrZ=87N=47L=1.3005093143816E+33 mf=2.3051927016959E-31 MHzT=4.3380321274847E+24 s
2.71FrZ=87N=48L=3.5351508370253E+33 mf=8.4803300289236E-32 MHzT=1.1791993903413E+25 s
2.71FrZ=87N=49L=9.6095362811476E+33 mf=3.1197390719898E-32 MHzT=3.2053962748948E+25 s
2.71FrZ=87N=50L=2.6121427852961E+34 mf=1.1476878664043E-32 MHzT=8.7131704470569E+25 s
2.71FrZ=87N=51L=7.1005402666109E+34 mf=4.2221077093207E-33 MHzT=2.3684852894501E+26 s
2.71FrZ=87N=52L=1.930126957897E+35 mf=1.5532266246705E-33 MHzT=6.4382105232848E+26 s
2.71FrZ=87N=53L=5.2466290362704E+35 mf=5.714001426964E-34 MHzT=1.7500870673239E+27 s
2.71FrZ=87N=54L=1.4261816369959E+36 mf=2.1020636518044E-34 MHzT=4.7572298733277E+27 s
2.71FrZ=87N=55L=3.876763627928E+36 mf=7.7330600153259E-35 MHzT=1.2931491518469E+28 s
2.71FrZ=87N=56L=1.0538136123028E+37 mf=2.8448337969833E-35 MHzT=3.5151438409527E+28 s
2.71FrZ=87N=57L=2.8645623929054E+37 mf=1.0465558674599E-35 MHzT=9.5551516272815E+28 s
2.71RaZ=88N=17L=1.2309557162844E+20 mf=2.4354447039323E-18 MHzT=410602629731.4 s
2.71RaZ=88N=18L=3.3460845552137E+20 mf=8.9595003668655E-19 MHzT=1116133667116.4 s
2.71RaZ=88N=19L=9.0956008429248E+20 mf=3.2960159881378E-19 MHzT=3033965865453.8 s
2.71RaZ=88N=20L=2.4724406490239E+21 mf=1.2125365198083E-19 MHzT=8247174280228 s
2.71RaZ=88N=21L=6.7207904881852E+21 mf=4.4606725730704E-20 MHzT=22418143982078 s
2.71RaZ=88N=22L=1.8269002656914E+22 mf=1.6409897334299E-20 MHzT=60938833414262 s
2.71RaZ=88N=23L=4.966029794636E+22 mf=6.0368638610227E-21 MHzT=1.6564892351748E+14 s
2.71RaZ=88N=24L=1.3499068550345E+23 mf=2.2208381036211E-21 MHzT=4.5028045870137E+14 s
2.71RaZ=88N=25L=3.6694272741526E+23 mf=8.1700068049238E-22 MHzT=1.2239891885981E+15 s
2.71RaZ=88N=26L=9.9745374801812E+23 mf=3.0055775377622E-22 MHzT=3.3271475695967E+15 s
2.71RaZ=88N=27L=2.711360397966E+24 mf=1.1056901849894E-22 MHzT=9.0441247790363E+15 s
2.71RaZ=88N=28L=7.3702417001945E+24 mf=4.0676068736265E-23 MHzT=2.4584480041171E+16 s
2.71RaZ=88N=29L=2.003439408499E+25 mf=1.4963889435748E-23 MHzT=6.6827545358028E+16 s
2.71RaZ=88N=30L=5.4459129385415E+25 mf=5.5049072833744E-24 MHzT=1.8165610218725E+17 s
2.71RaZ=88N=31L=1.4803526180207E+26 mf=2.0251422151084E-24 MHzT=4.937924816043E+17 s
2.71RaZ=88N=32L=4.0240156212775E+26 mf=7.4500818638677E-25 MHzT=1.3422671297747E+18 s
2.71RaZ=88N=33L=1.0938408540754E+27 mf=2.7407319527611E-25 MHzT=3.6486603478044E+18 s
2.71RaZ=88N=34L=2.9733677168593E+27 mf=1.0082589391825E-25 MHzT=9.9180871216557E+18 s
2.71RaZ=88N=35L=8.0824514340654E+27 mf=3.7091773510256E-26 MHzT=2.696015599587E+19 s
2.71RaZ=88N=36L=2.1970380862623E+28 mf=1.3645300911011E-26 MHzT=7.3285302135996E+19 s
2.71RaZ=88N=37L=5.9721687063192E+28 mf=5.0198256737588E-27 MHzT=1.9921010508941E+20 s
2.71RaZ=88N=38L=1.6234037670879E+29 mf=1.8466906636405E-27 MHzT=5.4150920870995E+20 s
2.71RaZ=88N=39L=4.4128689603271E+29 mf=6.7935952935657E-28 MHzT=1.4719746419795E+21 s
2.71RaZ=88N=40L=1.1995421506228E+30 mf=2.4992240401419E-28 MHzT=4.0012419212454E+21 s
2.71RaZ=88N=41L=3.2606936305086E+30 mf=9.1941314324963E-29 MHzT=1.087650320579E+22 s
2.71RaZ=88N=42L=8.8634842439838E+30 mf=3.3823319334435E-29 MHzT=2.9565401021475E+22 s
2.71RaZ=88N=43L=2.4093448157254E+31 mf=1.2442903815315E-29 MHzT=8.0367092347781E+22 s
2.71RaZ=88N=44L=6.5492782310784E+31 mf=4.5774885021282E-30 MHzT=2.1846040673506E+23 s
2.71RaZ=88N=45L=1.7802784005063E+32 mf=1.6839639121316E-30 MHzT=5.9383695386569E+23 s
2.71RaZ=88N=46L=4.8392984256944E+32 mf=6.1949570294786E-31 MHzT=1.6142162007606E+24 s
2.71RaZ=88N=47L=1.3154576973055E+33 mf=2.2789973300857E-31 MHzT=4.3878945657317E+24 s
2.71RaZ=88N=48L=3.5757847546922E+33 mf=8.3839626422313E-32 MHzT=1.1927534063223E+25 s
2.71RaZ=88N=49L=9.7199907211608E+33 mf=3.0842874916263E-32 MHzT=3.2422399102384E+25 s
2.71RaZ=88N=50L=2.6421674150122E+34 mf=1.1346459588316E-32 MHzT=8.8133218315058E+25 s
2.71RaZ=88N=51L=7.1821556719743E+34 mf=4.1741292126239E-33 MHzT=2.3957092582944E+26 s
2.71RaZ=88N=52L=1.9523123252292E+35 mf=1.5355763221175E-33 MHzT=6.5122129430927E+26 s
2.71RaZ=88N=53L=5.3069351171471E+35 mf=5.6490695925667E-34 MHzT=1.7702030106265E+27 s
2.71RaZ=88N=54L=1.4425745293752E+36 mf=2.078176564852E-34 MHzT=4.8119106764694E+27 s
2.71RaZ=88N=55L=3.9213241293985E+36 mf=7.6451843333335E-35 MHzT=1.3080129352015E+28 s
2.71RaZ=88N=56L=1.0659264124442E+37 mf=2.8125061401994E-35 MHzT=3.5555477931476E+28 s
2.71RaZ=88N=57L=2.8974883974216E+37 mf=1.0346631871478E-35 MHzT=9.6649809563307E+28 s
2.71AcZ=89N=17L=1.244943849424E+20 mf=2.4080801566971E-18 MHzT=415268568705.62 s
2.71AcZ=89N=18L=3.3841082433411E+20 mf=8.8588318234176E-19 MHzT=1128817004242.7 s
2.71AcZ=89N=19L=9.1989599434126E+20 mf=3.2589821006307E-19 MHzT=3068442750288.5 s
2.71AcZ=89N=20L=2.5005365654901E+21 mf=1.1989125139677E-19 MHzT=8340892169776 s
2.71AcZ=89N=21L=6.7971631073691E+21 mf=4.410552656519E-20 MHzT=22672895618238 s
2.71AcZ=89N=22L=1.8476604959834E+22 mf=1.6225516465374E-20 MHzT=61631320157606 s
2.71AcZ=89N=23L=5.0224619513932E+22 mf=5.96903393E-21 MHzT=1.6753129764836E+14 s
2.71AcZ=89N=24L=1.3652467056599E+23 mf=2.1958848665018E-21 MHzT=4.5539728209571E+14 s
2.71AcZ=89N=25L=3.7111253113589E+23 mf=8.078208975655E-22 MHzT=1.2378981566504E+15 s
2.71AcZ=89N=26L=1.0087884497001E+24 mf=2.9718070036301E-22 MHzT=3.3649560647057E+15 s
2.71AcZ=89N=27L=2.7421713115793E+24 mf=1.0932666997648E-22 MHzT=9.1468989242527E+15 s
2.71AcZ=89N=28L=7.4539944467876E+24 mf=4.0219034256083E-23 MHzT=2.4863849132548E+16 s
2.71AcZ=89N=29L=2.0262057654137E+25 mf=1.4795755846583E-23 MHzT=6.7586949282551E+16 s
2.71AcZ=89N=30L=5.5077983128431E+25 mf=5.44305439255E-24 MHzT=1.8372037607574E+17 s
2.71AcZ=89N=31L=1.4971748068619E+26 mf=2.002387808197E-24 MHzT=4.9940375980435E+17 s
2.71AcZ=89N=32L=4.0697430715193E+26 mf=7.3663730788804E-25 MHzT=1.3575201653403E+18 s
2.71AcZ=89N=33L=1.1062708637808E+27 mf=2.7099372117189E-25 MHzT=3.6901223972112E+18 s
2.71AcZ=89N=34L=3.0071559863691E+27 mf=9.9693018705684E-26 MHzT=1.0030792657129E+19 s
2.71AcZ=89N=35L=8.1742974730889E+27 mf=3.6675012010141E-26 MHzT=2.7266521404914E+19 s
2.71AcZ=89N=36L=2.2220044281516E+28 mf=1.3491982923247E-26 MHzT=7.4118089660268E+19 s
2.71AcZ=89N=37L=6.0400342598001E+28 mf=4.9634231380986E-27 MHzT=2.0147385628361E+20 s
2.71AcZ=89N=38L=1.6418515371685E+29 mf=1.8259413303411E-27 MHzT=5.4766272244529E+20 s
2.71AcZ=89N=39L=4.4630151985126E+29 mf=6.7172627621773E-28 MHzT=1.4887016265475E+21 s
2.71AcZ=89N=40L=1.2131733114253E+30 mf=2.4711428711515E-28 MHzT=4.0467105794414E+21 s
2.71AcZ=89N=41L=3.297746967219E+30 mf=9.0908265849402E-29 MHzT=1.1000099833128E+22 s
2.71AcZ=89N=42L=8.9642056558472E+30 mf=3.3443282038543E-29 MHzT=2.9901371487628E+22 s
2.71AcZ=89N=43L=2.4367237340859E+31 mf=1.2303095907278E-29 MHzT=8.1280354760824E+22 s
2.71AcZ=89N=44L=6.6237018473407E+31 mf=4.5260560470481E-30 MHzT=2.2094291135705E+23 s
2.71AcZ=89N=45L=1.8005088368757E+32 mf=1.6650429692987E-30 MHzT=6.0058510106871E+23 s
2.71AcZ=89N=46L=4.8942904532591E+32 mf=6.1253507707204E-31 MHzT=1.6325595666783E+24 s
2.71AcZ=89N=47L=1.3304060802295E+33 mf=2.2533906185117E-31 MHzT=4.4377570039786E+24 s
2.71AcZ=89N=48L=3.6164186723592E+33 mf=8.2897608147905E-32 MHzT=1.2063074223032E+25 s
2.71AcZ=89N=49L=9.830445161174E+33 mf=3.0496325759901E-32 MHzT=3.2790835455821E+25 s
2.71AcZ=89N=50L=2.6721920447282E+34 mf=1.1218971278334E-32 MHzT=8.9134732159548E+25 s
2.71AcZ=89N=51L=7.2637710773376E+34 mf=4.1272288843921E-33 MHzT=2.4229332271386E+26 s
2.71AcZ=89N=52L=1.9744976925613E+35 mf=1.5183226555768E-33 MHzT=6.5862153629005E+26 s
2.71AcZ=89N=53L=5.3672411980237E+35 mf=5.5855969005154E-34 MHzT=1.790318953929E+27 s
2.71AcZ=89N=54L=1.4589674217545E+36 mf=2.0548262663705E-34 MHzT=4.8665914796111E+27 s
2.71AcZ=89N=55L=3.9658846308689E+36 mf=7.559283385768E-35 MHzT=1.322876718556E+28 s
2.71AcZ=89N=56L=1.0780392125856E+37 mf=2.7809049476129E-35 MHzT=3.5959517453424E+28 s
2.71AcZ=89N=57L=2.9304144019377E+37 mf=1.0230377580787E-35 MHzT=9.7748102853799E+28 s
2.71ThZ=90N=17L=1.2589319825636E+20 mf=2.3813237105116E-18 MHzT=419934507679.84 s
2.71ThZ=90N=18L=3.4221319314685E+20 mf=8.760400358713E-19 MHzT=1141500341369 s
2.71ThZ=90N=19L=9.3023190439003E+20 mf=3.2227711884014E-19 MHzT=3102919635123.2 s
2.71ThZ=90N=20L=2.5286324819563E+21 mf=1.1855912638125E-19 MHzT=8434610059324.1 s
2.71ThZ=90N=21L=6.8735357265531E+21 mf=4.361546515891E-20 MHzT=22927647254398 s
2.71ThZ=90N=22L=1.8684207262753E+22 mf=1.6045232949092E-20 MHzT=62323806900950 s
2.71ThZ=90N=23L=5.0788941081505E+22 mf=5.9027113307777E-21 MHzT=1.6941367177924E+14 s
2.71ThZ=90N=24L=1.3805865562853E+23 mf=2.1714861457629E-21 MHzT=4.6051410549004E+14 s
2.71ThZ=90N=25L=3.7528233485652E+23 mf=7.9884510981477E-22 MHzT=1.2518071247027E+15 s
2.71ThZ=90N=26L=1.0201231513822E+24 mf=2.938786925812E-22 MHzT=3.4027645598148E+15 s
2.71ThZ=90N=27L=2.7729822251925E+24 mf=1.0811192919896E-22 MHzT=9.249673069469E+15 s
2.71ThZ=90N=28L=7.5377471933807E+24 mf=3.9772156097682E-23 MHzT=2.5143218223925E+16 s
2.71ThZ=90N=29L=2.0489721223285E+25 mf=1.4631358559398E-23 MHzT=6.8346353207074E+16 s
2.71ThZ=90N=30L=5.5696836871447E+25 mf=5.3825760104105E-24 MHzT=1.8578464996423E+17 s
2.71ThZ=90N=31L=1.513996995703E+26 mf=1.9801390547726E-24 MHzT=5.050150380044E+17 s
2.71ThZ=90N=32L=4.1154705217611E+26 mf=7.284524489115E-25 MHzT=1.3727732009059E+18 s
2.71ThZ=90N=33L=1.1187008734862E+27 mf=2.6798267982553E-25 MHzT=3.7315844466181E+18 s
2.71ThZ=90N=34L=3.0409442558788E+27 mf=9.8585318497843E-26 MHzT=1.0143498192602E+19 s
2.71ThZ=90N=35L=8.2661435121124E+27 mf=3.6267511876695E-26 MHzT=2.7572886813958E+19 s
2.71ThZ=90N=36L=2.246970770041E+28 mf=1.3342072001877E-26 MHzT=7.4950877184541E+19 s
2.71ThZ=90N=37L=6.107899813281E+28 mf=4.9082739921197E-27 MHzT=2.037376074778E+20 s
2.71ThZ=90N=38L=1.660299307249E+29 mf=1.8056530933373E-27 MHzT=5.5381623618063E+20 s
2.71ThZ=90N=39L=4.5131614366981E+29 mf=6.6426265092642E-28 MHzT=1.5054286111154E+21 s
2.71ThZ=90N=40L=1.2268044722279E+30 mf=2.4436857281387E-28 MHzT=4.0921792376373E+21 s
2.71ThZ=90N=41L=3.3348003039293E+30 mf=8.9898174006631E-29 MHzT=1.1123696460467E+22 s
2.71ThZ=90N=42L=9.0649270677107E+30 mf=3.3071690015892E-29 MHzT=3.0237341953782E+22 s
2.71ThZ=90N=43L=2.4641026524464E+31 mf=1.2166394841642E-29 MHzT=8.2193617173867E+22 s
2.71ThZ=90N=44L=6.6981254636029E+31 mf=4.4757665354143E-30 MHzT=2.2342541597904E+23 s
2.71ThZ=90N=45L=1.8207392732451E+32 mf=1.646542491862E-30 MHzT=6.0733324827173E+23 s
2.71ThZ=90N=46L=4.9492824808238E+32 mf=6.0572913177124E-31 MHzT=1.650902932596E+24 s
2.71ThZ=90N=47L=1.3453544631534E+33 mf=2.2283529449727E-31 MHzT=4.4876194422256E+24 s
2.71ThZ=90N=48L=3.6570525900262E+33 mf=8.1976523612928E-32 MHzT=1.2198614382841E+25 s
2.71ThZ=90N=49L=9.9408996011872E+33 mf=3.0157477695902E-32 MHzT=3.3159271809257E+25 s
2.71ThZ=90N=50L=2.7022166744443E+34 mf=1.1094316041909E-32 MHzT=9.0136246004037E+25 s
2.71ThZ=90N=51L=7.3453864827009E+34 mf=4.0813707856767E-33 MHzT=2.4501571959829E+26 s
2.71ThZ=90N=52L=1.9966830598935E+35 mf=1.5014524038482E-33 MHzT=6.6602177827084E+26 s
2.71ThZ=90N=53L=5.4275472789004E+35 mf=5.5235347127319E-34 MHzT=1.8104348972316E+27 s
2.71ThZ=90N=54L=1.4753603141337E+36 mf=2.0319948634109E-34 MHzT=4.9212722827528E+27 s
2.71ThZ=90N=55L=4.0104451323394E+36 mf=7.4752913481483E-35 MHzT=1.3377405019106E+28 s
2.71ThZ=90N=56L=1.090152012727E+37 mf=2.7500060037505E-35 MHzT=3.6363556975373E+28 s
2.71ThZ=90N=57L=2.9633404064539E+37 mf=1.0116706718779E-35 MHzT=9.8846396144291E+28 s
2.71PaZ=91N=17L=1.2729201157032E+20 mf=2.3551553180884E-18 MHzT=424600446654.06 s
2.71PaZ=91N=18L=3.460155619596E+20 mf=8.6641322229029E-19 MHzT=1154183678495.3 s
2.71PaZ=91N=19L=9.4056781443881E+20 mf=3.187356120397E-19 MHzT=3137396519957.9 s
2.71PaZ=91N=20L=2.5567283984225E+21 mf=1.172562788386E-19 MHzT=8528327948872.1 s
2.71PaZ=91N=21L=6.949908345737E+21 mf=4.3136174332988E-20 MHzT=23182398890558 s
2.71PaZ=91N=22L=1.8891809565673E+22 mf=1.5868911707894E-20 MHzT=63016293644294 s
2.71PaZ=91N=23L=5.1353262649077E+22 mf=5.8378463710989E-21 MHzT=1.7129604591012E+14 s
2.71PaZ=91N=24L=1.3959264069107E+23 mf=2.1476236606446E-21 MHzT=4.6563092888438E+14 s
2.71PaZ=91N=25L=3.7945213857715E+23 mf=7.900665921245E-22 MHzT=1.2657160927549E+15 s
2.71PaZ=91N=26L=1.0314578530642E+24 mf=2.9064925639899E-22 MHzT=3.4405730549238E+15 s
2.71PaZ=91N=27L=2.8037931388058E+24 mf=1.0692388602095E-22 MHzT=9.3524472146853E+15 s
2.71PaZ=91N=28L=7.6214999399738E+24 mf=3.9335099437268E-23 MHzT=2.5422587315301E+16 s
2.71PaZ=91N=29L=2.0717384792433E+25 mf=1.4470574399405E-23 MHzT=6.9105757131597E+16 s
2.71PaZ=91N=30L=5.6315690614463E+25 mf=5.3234268234829E-24 MHzT=1.8784892385273E+17 s
2.71PaZ=91N=31L=1.5308191845442E+26 mf=1.95837928494E-24 MHzT=5.1062631620445E+17 s
2.71PaZ=91N=32L=4.1611979720029E+26 mf=7.2044747694544E-25 MHzT=1.3880262364715E+18 s
2.71PaZ=91N=33L=1.1311308831916E+27 mf=2.6503781521207E-25 MHzT=3.773046496025E+18 s
2.71PaZ=91N=34L=3.0747325253886E+27 mf=9.7501963349515E-26 MHzT=1.0256203728076E+19 s
2.71PaZ=91N=35L=8.3579895511358E+27 mf=3.5868967790138E-26 MHzT=2.7879252223002E+19 s
2.71PaZ=91N=36L=2.2719371119303E+28 mf=1.3195455826032E-26 MHzT=7.5783664708814E+19 s
2.71PaZ=91N=37L=6.1757653667619E+28 mf=4.8543369152833E-27 MHzT=2.06001358672E+20 s
2.71PaZ=91N=38L=1.6787470773296E+29 mf=1.7858107516523E-27 MHzT=5.5996974991597E+20 s
2.71PaZ=91N=39L=4.5633076748837E+29 mf=6.569630613558E-28 MHzT=1.5221555956833E+21 s
2.71PaZ=91N=40L=1.2404356330304E+30 mf=2.4168320388185E-28 MHzT=4.1376478958333E+21 s
2.71PaZ=91N=41L=3.3718536406396E+30 mf=8.891028198458E-29 MHzT=1.1247293087805E+22 s
2.71PaZ=91N=42L=9.1656484795741E+30 mf=3.2708264850883E-29 MHzT=3.0573312419935E+22 s
2.71PaZ=91N=43L=2.491481570807E+31 mf=1.203269819503E-29 MHzT=8.310687958691E+22 s
2.71PaZ=91N=44L=6.7725490798652E+31 mf=4.4265822877723E-30 MHzT=2.2590792060103E+23 s
2.71PaZ=91N=45L=1.8409697096145E+32 mf=1.6284486183251E-30 MHzT=6.1408139547475E+23 s
2.71PaZ=91N=46L=5.0042745083885E+32 mf=5.9907276768584E-31 MHzT=1.6692462985138E+24 s
2.71PaZ=91N=47L=1.3603028460773E+33 mf=2.203865549973E-31 MHzT=4.5374818804725E+24 s
2.71PaZ=91N=48L=3.6976865076931E+33 mf=8.1075682694105E-32 MHzT=1.2334154542651E+25 s
2.71PaZ=91N=49L=1.00513540412E+34 mf=2.9826076842101E-32 MHzT=3.3527708162693E+25 s
2.71PaZ=91N=50L=2.7322413041603E+34 mf=1.0972400481008E-32 MHzT=9.1137759848526E+25 s
2.71PaZ=91N=51L=7.4270018880643E+34 mf=4.0365205572626E-33 MHzT=2.4773811648271E+26 s
2.71PaZ=91N=52L=2.0188684272256E+35 mf=1.4849529268828E-33 MHzT=6.7342202025163E+26 s
2.71PaZ=91N=53L=5.4878533597771E+35 mf=5.4628365290755E-34 MHzT=1.8305508405342E+27 s
2.71PaZ=91N=54L=1.491753206513E+36 mf=2.0096652495272E-34 MHzT=4.9759530858945E+27 s
2.71PaZ=91N=55L=4.0550056338098E+36 mf=7.3931452893775E-35 MHzT=1.3526042852652E+28 s
2.71PaZ=91N=56L=1.1022648128684E+37 mf=2.7197861575555E-35 MHzT=3.6767596497322E+28 s
2.71PaZ=91N=57L=2.99626641097E+37 mf=1.0005534117473E-35 MHzT=9.9944689434784E+28 s
2.71UZ=92N=17L=1.2869082488428E+20 mf=2.3295558037613E-18 MHzT=429266385628.28 s
2.71UZ=92N=18L=3.4981793077234E+20 mf=8.569956872654E-19 MHzT=1166867015621.6 s
2.71UZ=92N=19L=9.5090372448759E+20 mf=3.1527109451753E-19 MHzT=3171873404792.6 s
2.71UZ=92N=20L=2.5848243148886E+21 mf=1.1598175406862E-19 MHzT=8622045838420.1 s
2.71UZ=92N=21L=7.0262809649209E+21 mf=4.2667302872847E-20 MHzT=23437150526718 s
2.71UZ=92N=22L=1.9099411868592E+22 mf=1.5696423537156E-20 MHzT=63708780387638 s
2.71UZ=92N=23L=5.1917584216649E+22 mf=5.7743915192391E-21 MHzT=1.73178420041E+14 s
2.71UZ=92N=24L=1.4112662575361E+23 mf=2.1242799252028E-21 MHzT=4.7074775227871E+14 s
2.71UZ=92N=25L=3.8362194229778E+23 mf=7.8147891177532E-22 MHzT=1.2796250608072E+15 s
2.71UZ=92N=26L=1.0427925547462E+24 mf=2.8749002535117E-22 MHzT=3.4783815500329E+15 s
2.71UZ=92N=27L=2.834604052419E+24 mf=1.0576166986855E-22 MHzT=9.4552213599016E+15 s
2.71UZ=92N=28L=7.705252686567E+24 mf=3.8907544008602E-23 MHzT=2.5701956406678E+16 s
2.71UZ=92N=29L=2.094504836158E+25 mf=1.4313285547238E-23 MHzT=6.986516105612E+16 s
2.71UZ=92N=30L=5.6934544357479E+25 mf=5.2655634884451E-24 MHzT=1.8991319774122E+17 s
2.71UZ=92N=31L=1.5476413733853E+26 mf=1.9370925535819E-24 MHzT=5.162375944045E+17 s
2.71UZ=92N=32L=4.2069254222447E+26 mf=7.1261652610908E-25 MHzT=1.4032792720372E+18 s
2.71UZ=92N=33L=1.143560892897E+27 mf=2.6215696939454E-25 MHzT=3.8145085454318E+18 s
2.71UZ=92N=34L=3.1085207948984E+27 mf=9.6442159400063E-26 MHzT=1.0368909263549E+19 s
2.71UZ=92N=35L=8.4498355901593E+27 mf=3.5479087705462E-26 MHzT=2.8185617632046E+19 s
2.71UZ=92N=36L=2.2969034538197E+28 mf=1.3052026958358E-26 MHzT=7.6616452233086E+19 s
2.71UZ=92N=37L=6.2436309202428E+28 mf=4.8015723835954E-27 MHzT=2.082651098662E+20 s
2.71UZ=92N=38L=1.6971948474101E+29 mf=1.7663997652213E-27 MHzT=5.6612326365131E+20 s
2.71UZ=92N=39L=4.6134539130692E+29 mf=6.4982215851498E-28 MHzT=1.5388825802513E+21 s
2.71UZ=92N=40L=1.2540667938329E+30 mf=2.3905621253531E-28 MHzT=4.1831165540293E+21 s
2.71UZ=92N=41L=3.4089069773499E+30 mf=8.7943865876052E-29 MHzT=1.1370889715144E+22 s
2.71UZ=92N=42L=9.2663698914376E+30 mf=3.2352740232938E-29 MHzT=3.0909282886088E+22 s
2.71UZ=92N=43L=2.5188604891675E+31 mf=1.1901907997258E-29 MHzT=8.4020141999953E+22 s
2.71UZ=92N=44L=6.8469726961274E+31 mf=4.3784672629052E-30 MHzT=2.2839042522302E+23 s
2.71UZ=92N=45L=1.8612001459838E+32 mf=1.610748089865E-30 MHzT=6.2082954267777E+23 s
2.71UZ=92N=46L=5.0592665359532E+32 mf=5.9256110716752E-31 MHzT=1.6875896644315E+24 s
2.71UZ=92N=47L=1.3752512290013E+33 mf=2.1799104896472E-31 MHzT=4.5873443187195E+24 s
2.71UZ=92N=48L=3.7383204253601E+33 mf=8.0194425273517E-32 MHzT=1.246969470246E+25 s
2.71UZ=92N=49L=1.0161808481214E+34 mf=2.9501880354686E-32 MHzT=3.3896144516129E+25 s
2.71UZ=92N=50L=2.7622659338764E+34 mf=1.0853135258389E-32 MHzT=9.2139273693015E+25 s
2.71UZ=92N=51L=7.5086172934276E+34 mf=3.9926453338141E-33 MHzT=2.5046051336714E+26 s
2.71UZ=92N=52L=2.0410537945578E+35 mf=1.4688121341993E-33 MHzT=6.8082226223242E+26 s
2.71UZ=92N=53L=5.5481594406538E+35 mf=5.4034578711508E-34 MHzT=1.8506667838368E+27 s
2.71UZ=92N=54L=1.5081460988923E+36 mf=1.9878210620324E-34 MHzT=5.0306338890362E+27 s
2.71UZ=92N=55L=4.0995661352802E+36 mf=7.3127850144929E-35 MHzT=1.3674680686197E+28 s
2.71UZ=92N=56L=1.1143776130098E+37 mf=2.6902232645386E-35 MHzT=3.717163601927E+28 s
2.71UZ=92N=57L=3.0291924154862E+37 mf=9.8967783118486E-36 MHzT=1.0104298272528E+29 s
2.71NpZ=93N=17L=1.3008963819824E+20 mf=2.3045068166241E-18 MHzT=433932324602.5 s
2.71NpZ=93N=18L=3.5362029958508E+20 mf=8.4778067987545E-19 MHzT=1179550352748 s
2.71NpZ=93N=19L=9.6123963453637E+20 mf=3.1188108274853E-19 MHzT=3206350289627.3 s
2.71NpZ=93N=20L=2.6129202313548E+21 mf=1.1473463843347E-19 MHzT=8715763727968.2 s
2.71NpZ=93N=21L=7.1026535841048E+21 mf=4.2208514669913E-20 MHzT=23691902162878 s
2.71NpZ=93N=22L=1.9307014171512E+22 mf=1.5527644789444E-20 MHzT=64401267130982 s
2.71NpZ=93N=23L=5.2481905784221E+22 mf=5.7123012878494E-21 MHzT=1.7506079417188E+14 s
2.71NpZ=93N=24L=1.4266061081615E+23 mf=2.101438205577E-21 MHzT=4.7586457567304E+14 s
2.71NpZ=93N=25L=3.877917460184E+23 mf=7.7307591272397E-22 MHzT=1.2935340288594E+15 s
2.71NpZ=93N=26L=1.0541272564282E+24 mf=2.84398734756E-22 MHzT=3.5161900451419E+15 s
2.71NpZ=93N=27L=2.8654149660323E+24 mf=1.046244476119E-22 MHzT=9.5579955051179E+15 s
2.71NpZ=93N=28L=7.7890054331601E+24 mf=3.8489183320337E-23 MHzT=2.5981325498055E+16 s
2.71NpZ=93N=29L=2.1172711930728E+25 mf=1.4159379251031E-23 MHzT=7.0624564980643E+16 s
2.71NpZ=93N=30L=5.7553398100495E+25 mf=5.2089445262037E-24 MHzT=1.9197747162971E+17 s
2.71NpZ=93N=31L=1.5644635622265E+26 mf=1.9162636013929E-24 MHzT=5.2184887260455E+17 s
2.71NpZ=93N=32L=4.2526528724865E+26 mf=7.0495398281758E-25 MHzT=1.4185323076028E+18 s
2.71NpZ=93N=33L=1.1559909026024E+27 mf=2.5933807725052E-25 MHzT=3.8559705948387E+18 s
2.71NpZ=93N=34L=3.1423090644081E+27 mf=9.5405146933396E-26 MHzT=1.0481614799022E+19 s
2.71NpZ=93N=35L=8.5416816291828E+27 mf=3.5097592138737E-26 MHzT=2.849198304109E+19 s
2.71NpZ=93N=36L=2.321869795709E+28 mf=1.2911682582462E-26 MHzT=7.7449239757359E+19 s
2.71NpZ=93N=37L=6.3114964737237E+28 mf=4.7499425730191E-27 MHzT=2.105288610604E+20 s
2.71NpZ=93N=38L=1.7156426174906E+29 mf=1.7474062193587E-27 MHzT=5.7227677738666E+20 s
2.71NpZ=93N=39L=4.6636001512547E+29 mf=6.4283482347718E-28 MHzT=1.5556095648192E+21 s
2.71NpZ=93N=40L=1.2676979546355E+30 mf=2.3648571562633E-28 MHzT=4.2285852122252E+21 s
2.71NpZ=93N=41L=3.4459603140603E+30 mf=8.6998232909643E-29 MHzT=1.1494486342483E+22 s
2.71NpZ=93N=42L=9.367091303301E+30 mf=3.2004861305702E-29 MHzT=3.1245253352241E+22 s
2.71NpZ=93N=43L=2.546239407528E+31 mf=1.1773930491911E-29 MHzT=8.4933404412995E+22 s
2.71NpZ=93N=44L=6.9213963123897E+31 mf=4.3313869697557E-30 MHzT=2.3087292984501E+23 s
2.71NpZ=93N=45L=1.8814305823532E+32 mf=1.593428217931E-30 MHzT=6.2757768988079E+23 s
2.71NpZ=93N=46L=5.1142585635179E+32 mf=5.8618948235927E-31 MHzT=1.7059330303493E+24 s
2.71NpZ=93N=47L=1.3901996119252E+33 mf=2.156470591909E-31 MHzT=4.6372067569664E+24 s
2.71NpZ=93N=48L=3.778954343027E+33 mf=7.9332119625415E-32 MHzT=1.2605234862269E+25 s
2.71NpZ=93N=49L=1.0272262921227E+34 mf=2.9184655834744E-32 MHzT=3.4264580869565E+25 s
2.71NpZ=93N=50L=2.7922905635924E+34 mf=1.0736434879266E-32 MHzT=9.3140787537505E+25 s
2.71NpZ=93N=51L=7.590232698791E+34 mf=3.9497136635581E-33 MHzT=2.5318291025156E+26 s
2.71NpZ=93N=52L=2.0632391618899E+35 mf=1.453018455337E-33 MHzT=6.882225042132E+26 s
2.71NpZ=93N=53L=5.6084655215304E+35 mf=5.3453561736115E-34 MHzT=1.8707827271393E+27 s
2.71NpZ=93N=54L=1.5245389912715E+36 mf=1.9664466420105E-34 MHzT=5.0853146921779E+27 s
2.71NpZ=93N=55L=4.1441266367507E+36 mf=7.2341529175629E-35 MHzT=1.3823318519743E+28 s
2.71NpZ=93N=56L=1.1264904131512E+37 mf=2.6612961326618E-35 MHzT=3.7575675541219E+28 s
2.71NpZ=93N=57L=3.0621184200023E+37 mf=9.7903613407534E-36 MHzT=1.0214127601577E+29 s
2.71PuZ=94N=17L=1.314884515122E+20 mf=2.27999078666E-18 MHzT=438598263576.72 s
2.71PuZ=94N=18L=3.5742266839782E+20 mf=8.3876173647252E-19 MHzT=1192233689874.3 s
2.71PuZ=94N=19L=9.7157554458515E+20 mf=3.085631988895E-19 MHzT=3240827174462 s
2.71PuZ=94N=20L=2.641016147821E+21 mf=1.1351405717354E-19 MHzT=8809481617516.2 s
2.71PuZ=94N=21L=7.1790262032887E+21 mf=4.1759487918106E-20 MHzT=23946653799038 s
2.71PuZ=94N=22L=1.9514616474431E+22 mf=1.5362457078918E-20 MHzT=65093753874326 s
2.71PuZ=94N=23L=5.3046227351794E+22 mf=5.6515321252127E-21 MHzT=1.7694316830277E+14 s
2.71PuZ=94N=24L=1.4419459587869E+23 mf=2.0790824799857E-21 MHzT=4.8098139906738E+14 s
2.71PuZ=94N=25L=3.9196154973903E+23 mf=7.6485170088648E-22 MHzT=1.3074429969117E+15 s
2.71PuZ=94N=26L=1.0654619581103E+24 mf=2.8137321630115E-22 MHzT=3.553998540251E+15 s
2.71PuZ=94N=27L=2.8962258796455E+24 mf=1.0351142157348E-22 MHzT=9.6607696503343E+15 s
2.71PuZ=94N=28L=7.8727581797532E+24 mf=3.8079723923312E-23 MHzT=2.6260694589432E+16 s
2.71PuZ=94N=29L=2.1400375499875E+25 mf=1.4008747556871E-23 MHzT=7.1383968905167E+16 s
2.71PuZ=94N=30L=5.8172251843512E+25 mf=5.1535302227335E-24 MHzT=1.940417455182E+17 s
2.71PuZ=94N=31L=1.5812857510676E+26 mf=1.8958778183993E-24 MHzT=5.274601508046E+17 s
2.71PuZ=94N=32L=4.2983803227283E+26 mf=6.9745447236208E-25 MHzT=1.4337853431684E+18 s
2.71PuZ=94N=33L=1.1684209123078E+27 mf=2.5657916153508E-25 MHzT=3.8974326442456E+18 s
2.71PuZ=94N=34L=3.1760973339179E+27 mf=9.4390198561764E-26 MHzT=1.0594320334496E+19 s
2.71PuZ=94N=35L=8.6335276682062E+27 mf=3.4724213498963E-26 MHzT=2.8798348450134E+19 s
2.71PuZ=94N=36L=2.3468361375983E+28 mf=1.2774324257116E-26 MHzT=7.8282027281632E+19 s
2.71PuZ=94N=37L=6.3793620272046E+28 mf=4.6994112690508E-27 MHzT=2.1279261225459E+20 s
2.71PuZ=94N=38L=1.7340903875712E+29 mf=1.7288167914932E-27 MHzT=5.78430291122E+20 s
2.71PuZ=94N=39L=4.7137463894403E+29 mf=6.3599615514232E-28 MHzT=1.5723365493872E+21 s
2.71PuZ=94N=40L=1.281329115438E+30 mf=2.3396991014094E-28 MHzT=4.2740538704212E+21 s
2.71PuZ=94N=41L=3.4830136507706E+30 mf=8.6072719793583E-29 MHzT=1.1618082969821E+22 s
2.71PuZ=94N=42L=9.4678127151645E+30 mf=3.1664384057769E-29 MHzT=3.1581223818394E+22 s
2.71PuZ=94N=43L=2.5736183258885E+31 mf=1.164867591221E-29 MHzT=8.5846666826038E+22 s
2.71PuZ=94N=44L=6.9958199286519E+31 mf=4.2853083849711E-30 MHzT=2.33355434467E+23 s
2.71PuZ=94N=45L=1.9016610187226E+32 mf=1.5764768539105E-30 MHzT=6.3432583708381E+23 s
2.71PuZ=94N=46L=5.1692505910826E+32 mf=5.7995342403629E-31 MHzT=1.724276396267E+24 s
2.71PuZ=94N=47L=1.4051479948491E+33 mf=2.1335294153994E-31 MHzT=4.6870691952134E+24 s
2.71PuZ=94N=48L=3.819588260694E+33 mf=7.8488160905995E-32 MHzT=1.2740775022079E+25 s
2.71PuZ=94N=49L=1.038271736124E+34 mf=2.8874180772672E-32 MHzT=3.4633017223001E+25 s
2.71PuZ=94N=50L=2.8223151933085E+34 mf=1.0622217486934E-32 MHzT=9.4142301381994E+25 s
2.71PuZ=94N=51L=7.6718481041543E+34 mf=3.9076954330947E-33 MHzT=2.5590530713599E+26 s
2.71PuZ=94N=52L=2.0854245292221E+35 mf=1.4375608121951E-33 MHzT=6.9562274619399E+26 s
2.71PuZ=94N=53L=5.6687716024071E+35 mf=5.2884906824029E-34 MHzT=1.8908986704419E+27 s
2.71PuZ=94N=54L=1.5409318836508E+36 mf=1.9455269968828E-34 MHzT=5.1399954953196E+27 s
2.71PuZ=94N=55L=4.1886871382211E+36 mf=7.1571938439718E-35 MHzT=1.3971956353289E+28 s
2.71PuZ=94N=56L=1.1386032132927E+37 mf=2.632984471676E-35 MHzT=3.7979715063167E+28 s
2.71PuZ=94N=57L=3.0950444245185E+37 mf=9.6862085605327E-36 MHzT=1.0323956930626E+29 s
2.71AmZ=95N=17L=1.3288726482616E+20 mf=2.2559908836425E-18 MHzT=443264202550.94 s
2.71AmZ=95N=18L=3.6122503721057E+20 mf=8.2993266556228E-19 MHzT=1204917027000.6 s
2.71AmZ=95N=19L=9.8191145463393E+20 mf=3.0531516521698E-19 MHzT=3275304059296.7 s
2.71AmZ=95N=20L=2.6691120642872E+21 mf=1.1231917236119E-19 MHzT=8903199507064.3 s
2.71AmZ=95N=21L=7.2553988224727E+21 mf=4.1319914361073E-20 MHzT=24201405435198 s
2.71AmZ=95N=22L=1.9722218777351E+22 mf=1.5200747004403E-20 MHzT=65786240617670 s
2.71AmZ=95N=23L=5.3610548919366E+22 mf=5.5920423133684E-21 MHzT=1.7882554243365E+14 s
2.71AmZ=95N=24L=1.4572858094123E+23 mf=2.057197401249E-21 MHzT=4.8609822246171E+14 s
2.71AmZ=95N=25L=3.9613135345966E+23 mf=7.5680063035083E-22 MHzT=1.3213519649639E+15 s
2.71AmZ=95N=26L=1.0767966597923E+24 mf=2.7841139297166E-22 MHzT=3.5918070353601E+15 s
2.71AmZ=95N=27L=2.9270367932588E+24 mf=1.0242182766218E-22 MHzT=9.7635437955506E+15 s
2.71AmZ=95N=28L=7.9565109263463E+24 mf=3.7678884724119E-23 MHzT=2.6540063680809E+16 s
2.71AmZ=95N=29L=2.1628039069023E+25 mf=1.3861287056272E-23 MHzT=7.214337282969E+16 s
2.71AmZ=95N=30L=5.8791105586528E+25 mf=5.0992825361784E-24 MHzT=1.9610601940669E+17 s
2.71AmZ=95N=31L=1.5981079399088E+26 mf=1.8759212097846E-24 MHzT=5.3307142900465E+17 s
2.71AmZ=95N=32L=4.3441077729701E+26 mf=6.9011284633721E-25 MHzT=1.449038378734E+18 s
2.71AmZ=95N=33L=1.1808509220132E+27 mf=2.5387832825577E-25 MHzT=3.9388946936525E+18 s
2.71AmZ=95N=34L=3.2098856034277E+27 mf=9.3396617524272E-26 MHzT=1.0707025869969E+19 s
2.71AmZ=95N=35L=8.7253737072297E+27 mf=3.4358695462132E-26 MHzT=2.9104713859178E+19 s
2.71AmZ=95N=36L=2.3718024794877E+28 mf=1.2639857685989E-26 MHzT=7.9114814805904E+19 s
2.71AmZ=95N=37L=6.4472275806855E+28 mf=4.6499437820082E-27 MHzT=2.1505636344879E+20 s
2.71AmZ=95N=38L=1.7525381576517E+29 mf=1.7106187200038E-27 MHzT=5.8458380485734E+20 s
2.71AmZ=95N=39L=4.7638926276258E+29 mf=6.293014587724E-28 MHzT=1.5890635339551E+21 s
2.71AmZ=95N=40L=1.2949602762405E+30 mf=2.3150706898156E-28 MHzT=4.3195225286172E+21 s
2.71AmZ=95N=41L=3.5200669874809E+30 mf=8.5166691164176E-29 MHzT=1.174167959716E+22 s
2.71AmZ=95N=42L=9.5685341270279E+30 mf=3.1331074751898E-29 MHzT=3.1917194284547E+22 s
2.71AmZ=95N=43L=2.600997244249E+31 mf=1.1526058271029E-29 MHzT=8.6759929239081E+22 s
2.71AmZ=95N=44L=7.0702435449142E+31 mf=4.2401998756556E-30 MHzT=2.3583793908899E+23 s
2.71AmZ=95N=45L=1.921891455092E+32 mf=1.5598823607114E-30 MHzT=6.4107398428683E+23 s
2.71AmZ=95N=46L=5.2242426186473E+32 mf=5.738486511517E-31 MHzT=1.7426197621847E+24 s
2.71AmZ=95N=47L=1.420096377773E+33 mf=2.1110712110267E-31 MHzT=4.7369316334603E+24 s
2.71AmZ=95N=48L=3.8602221783609E+33 mf=7.7661969738564E-32 MHzT=1.2876315181888E+25 s
2.71AmZ=95N=49L=1.0493171801253E+34 mf=2.8570242027696E-32 MHzT=3.5001453576438E+25 s
2.71AmZ=95N=50L=2.8523398230245E+34 mf=1.0510404671282E-32 MHzT=9.5143815226483E+25 s
2.71AmZ=95N=51L=7.7534635095177E+34 mf=3.8665617969569E-33 MHzT=2.5862770402041E+26 s
2.71AmZ=95N=52L=2.1076098965542E+35 mf=1.4224285931193E-33 MHzT=7.0302298817478E+26 s
2.71AmZ=95N=53L=5.7290776832838E+35 mf=5.2328223594302E-34 MHzT=1.9110146137445E+27 s
2.71AmZ=95N=54L=1.5573247760301E+36 mf=1.9250477653366E-34 MHzT=5.1946762984613E+27 s
2.71AmZ=95N=55L=4.2332476396915E+36 mf=7.0818549614037E-35 MHzT=1.4120594186834E+28 s
2.71AmZ=95N=56L=1.1507160134341E+37 mf=2.6052688456584E-35 MHzT=3.8383754585116E+28 s
2.71AmZ=95N=57L=3.1279704290347E+37 mf=9.5842484704218E-36 MHzT=1.0433786259675E+29 s
2.71CmZ=96N=17L=1.3428607814012E+20 mf=2.2324909786046E-18 MHzT=447930141525.16 s
2.71CmZ=96N=18L=3.6502740602331E+20 mf=8.2128753362934E-19 MHzT=1217600364126.9 s
2.71CmZ=96N=19L=9.922473646827E+20 mf=3.0213479891263E-19 MHzT=3309780944131.4 s
2.71CmZ=96N=20L=2.6972079807534E+21 mf=1.1114918098243E-19 MHzT=8996917396612.3 s
2.71CmZ=96N=21L=7.3317714416566E+21 mf=4.0889498586478E-20 MHzT=24456157071358 s
2.71CmZ=96N=22L=1.992982108027E+22 mf=1.5042405889774E-20 MHzT=66478727361014 s
2.71CmZ=96N=23L=5.4174870486938E+22 mf=5.5337918726041E-21 MHzT=1.8070791656453E+14 s
2.71CmZ=96N=24L=1.4726256600377E+23 mf=2.0357682616527E-21 MHzT=4.9121504585604E+14 s
2.71CmZ=96N=25L=4.0030115718029E+23 mf=7.4891729045135E-22 MHzT=1.3352609330162E+15 s
2.71CmZ=96N=26L=1.0881313614743E+24 mf=2.7551127429487E-22 MHzT=3.6296155304691E+15 s
2.71CmZ=96N=27L=2.957847706872E+24 mf=1.0135493362403E-22 MHzT=9.8663179407669E+15 s
2.71CmZ=96N=28L=8.0402636729394E+24 mf=3.7286396341577E-23 MHzT=2.6819432772186E+16 s
2.71CmZ=96N=29L=2.1855702638171E+25 mf=1.3716898649436E-23 MHzT=7.2902776754213E+16 s
2.71CmZ=96N=30L=5.9409959329544E+25 mf=5.0461650097599E-24 MHzT=1.9817029329518E+17 s
2.71CmZ=96N=31L=1.6149301287499E+26 mf=1.8563803638493E-24 MHzT=5.3868270720469E+17 s
2.71CmZ=96N=32L=4.3898352232119E+26 mf=6.8292417085454E-25 MHzT=1.4642914142996E+18 s
2.71CmZ=96N=33L=1.1932809317186E+27 mf=2.5123376233644E-25 MHzT=3.9803567430593E+18 s
2.71CmZ=96N=34L=3.2436738729374E+27 mf=9.2423736091727E-26 MHzT=1.0819731405443E+19 s
2.71CmZ=96N=35L=8.8172197462532E+27 mf=3.4000792384402E-26 MHzT=2.9411079268222E+19 s
2.71CmZ=96N=36L=2.396768821377E+28 mf=1.250819250176E-26 MHzT=7.9947602330177E+19 s
2.71CmZ=96N=37L=6.5150931341664E+28 mf=4.6015068676122E-27 MHzT=2.1732011464299E+20 s
2.71CmZ=96N=38L=1.7709859277323E+29 mf=1.6927997750037E-27 MHzT=5.9073731859268E+20 s
2.71CmZ=96N=39L=4.8140388658113E+29 mf=6.2274623524352E-28 MHzT=1.6057905185231E+21 s
2.71CmZ=96N=40L=1.3085914370431E+30 mf=2.2909553701301E-28 MHzT=4.3649911868132E+21 s
2.71CmZ=96N=41L=3.5571203241912E+30 mf=8.4279538131216E-29 MHzT=1.1865276224498E+22 s
2.71CmZ=96N=42L=9.6692555388914E+30 mf=3.1004709389899E-29 MHzT=3.22531647507E+22 s
2.71CmZ=96N=43L=2.6283761626095E+31 mf=1.1405995164039E-29 MHzT=8.7673191652124E+22 s
2.71CmZ=96N=44L=7.1446671611764E+31 mf=4.1960311269509E-30 MHzT=2.3832044371098E+23 s
2.71CmZ=96N=45L=1.9421218914614E+32 mf=1.5436335861207E-30 MHzT=6.4782213148985E+23 s
2.71CmZ=96N=46L=5.279234646212E+32 mf=5.6787106103554E-31 MHzT=1.7609631281025E+24 s
2.71CmZ=96N=47L=1.435044760697E+33 mf=2.0890808859119E-31 MHzT=4.7867940717073E+24 s
2.71CmZ=96N=48L=3.9008560960279E+33 mf=7.685299088712E-32 MHzT=1.3011855341697E+25 s
2.71CmZ=96N=49L=1.0603626241266E+34 mf=2.8272635339908E-32 MHzT=3.5369889929874E+25 s
2.71CmZ=96N=50L=2.8823644527406E+34 mf=1.0400921289289E-32 MHzT=9.6145329070973E+25 s
2.71CmZ=96N=51L=7.835078914881E+34 mf=3.8262851115719E-33 MHzT=2.6135010090484E+26 s
2.71CmZ=96N=52L=2.1297952638864E+35 mf=1.4076116286077E-33 MHzT=7.1042323015556E+26 s
2.71CmZ=96N=53L=5.7893837641604E+35 mf=5.1783137931862E-34 MHzT=1.931130557047E+27 s
2.71CmZ=96N=54L=1.5737176684093E+36 mf=1.9049951844477E-34 MHzT=5.249357101603E+27 s
2.71CmZ=96N=55L=4.277808141162E+36 mf=7.0080856388891E-35 MHzT=1.426923202038E+28 s
2.71CmZ=96N=56L=1.1628288135755E+37 mf=2.5781306285161E-35 MHzT=3.8787794107064E+28 s
2.71CmZ=96N=57L=3.1608964335508E+37 mf=9.4844125488549E-36 MHzT=1.0543615588724E+29 s
2.71BkZ=97N=17L=1.3568489145408E+20 mf=2.2094756076911E-18 MHzT=452596080499.38 s
2.71BkZ=97N=18L=3.6882977483605E+20 mf=8.1282065183935E-19 MHzT=1230283701253.3 s
2.71BkZ=97N=19L=1.0025832747315E+21 mf=2.9902000717127E-19 MHzT=3344257828966.1 s
2.71BkZ=97N=20L=2.7253038972195E+21 mf=1.1000331313725E-19 MHzT=9090635286160.4 s
2.71BkZ=97N=21L=7.4081440608405E+21 mf=4.0467957363937E-20 MHzT=24710908707518 s
2.71BkZ=97N=22L=2.013742338319E+22 mf=1.4887329540395E-20 MHzT=67171214104357 s
2.71BkZ=97N=23L=5.4739192054511E+22 mf=5.4767424718556E-21 MHzT=1.8259029069541E+14 s
2.71BkZ=97N=24L=1.4879655106631E+23 mf=2.0147809599862E-21 MHzT=4.9633186925038E+14 s
2.71BkZ=97N=25L=4.0447096090092E+23 mf=7.4119649364257E-22 MHzT=1.3491699010684E+15 s
2.71BkZ=97N=26L=1.0994660631563E+24 mf=2.7267095187946E-22 MHzT=3.6674240255782E+15 s
2.71BkZ=97N=27L=2.9886586204853E+24 mf=1.003100374011E-22 MHzT=9.9690920859832E+15 s
2.71BkZ=97N=28L=8.1240164195326E+24 mf=3.6902000503004E-23 MHzT=2.7098801863563E+16 s
2.71BkZ=97N=29L=2.2083366207318E+25 mf=1.3575487323153E-23 MHzT=7.3662180678736E+16 s
2.71BkZ=97N=30L=6.002881307256E+25 mf=4.9941426900716E-24 MHzT=2.0023456718367E+17 s
2.71BkZ=97N=31L=1.631752317591E+26 mf=1.837242421954E-24 MHzT=5.4429398540474E+17 s
2.71BkZ=97N=32L=4.4355626734537E+26 mf=6.758837154849E-25 MHzT=1.4795444498653E+18 s
2.71BkZ=97N=33L=1.205710941424E+27 mf=2.4864372354946E-25 MHzT=4.0218187924662E+18 s
2.71BkZ=97N=34L=3.2774621424472E+27 mf=9.1470914070163E-26 MHzT=1.0932436940916E+19 s
2.71BkZ=97N=35L=8.9090657852766E+27 mf=3.3650268751573E-26 MHzT=2.9717444677266E+19 s
2.71BkZ=97N=36L=2.4217351632664E+28 mf=1.2379242063597E-26 MHzT=8.078038985445E+19 s
2.71BkZ=97N=37L=6.5829586876473E+28 mf=4.5540686524822E-27 MHzT=2.1958386583719E+20 s
2.71BkZ=97N=38L=1.7894336978128E+29 mf=1.6753482309315E-27 MHzT=5.9689083232802E+20 s
2.71BkZ=97N=39L=4.8641851039969E+29 mf=6.1632617096266E-28 MHzT=1.622517503091E+21 s
2.71BkZ=97N=40L=1.3222225978456E+30 mf=2.2673372735308E-28 MHzT=4.4104598450091E+21 s
2.71BkZ=97N=41L=3.5941736609016E+30 mf=8.3410676913369E-29 MHzT=1.1988872851837E+22 s
2.71BkZ=97N=42L=9.7699769507548E+30 mf=3.0685073210622E-29 MHzT=3.2589135216853E+22 s
2.71BkZ=97N=43L=2.6557550809701E+31 mf=1.1288407585028E-29 MHzT=8.8586454065167E+22 s
2.71BkZ=97N=44L=7.2190907774387E+31 mf=4.1527730740957E-30 MHzT=2.4080294833297E+23 s
2.71BkZ=97N=45L=1.9623523278308E+32 mf=1.5277198378101E-30 MHzT=6.5457027869286E+23 s
2.71BkZ=97N=46L=5.3342266737767E+32 mf=5.6201672020012E-31 MHzT=1.7793064940202E+24 s
2.71BkZ=97N=47L=1.4499931436209E+33 mf=2.0675439695623E-31 MHzT=4.8366565099542E+24 s
2.71BkZ=97N=48L=3.9414900136949E+33 mf=7.6060692011995E-32 MHzT=1.3147395501507E+25 s
2.71BkZ=97N=49L=1.071408068128E+34 mf=2.7981164872486E-32 MHzT=3.573832628331E+25 s
2.71BkZ=97N=50L=2.9123890824566E+34 mf=1.0293695296616E-32 MHzT=9.7146842915462E+25 s
2.71BkZ=97N=51L=7.9166943202443E+34 mf=3.7868388733083E-33 MHzT=2.6407249778927E+26 s
2.71BkZ=97N=52L=2.1519806312185E+35 mf=1.3931001685189E-33 MHzT=7.1782347213635E+26 s
2.71BkZ=97N=53L=5.8496898450371E+35 mf=5.1249291149059E-34 MHzT=1.9512465003496E+27 s
2.71BkZ=97N=54L=1.5901105607886E+36 mf=1.8853560588348E-34 MHzT=5.3040379047447E+27 s
2.71BkZ=97N=55L=4.3223686426324E+36 mf=6.9358373333335E-35 MHzT=1.4417869853925E+28 s
2.71BkZ=97N=56L=1.1749416137169E+37 mf=2.5515519622428E-35 MHzT=3.9191833629013E+28 s
2.71BkZ=97N=57L=3.193822438067E+37 mf=9.3866350998976E-36 MHzT=1.0653444917774E+29 s
2.71CfZ=98N=17L=1.3708370476804E+20 mf=2.1869299382249E-18 MHzT=457262019473.6 s
2.71CfZ=98N=18L=3.726321436488E+20 mf=8.0452656355527E-19 MHzT=1242967038379.6 s
2.71CfZ=98N=19L=1.0129191847803E+21 mf=2.9596878260829E-19 MHzT=3378734713800.8 s
2.71CfZ=98N=20L=2.7533998136857E+21 mf=1.0888083035013E-19 MHzT=9184353175708.4 s
2.71CfZ=98N=21L=7.4845166800244E+21 mf=4.0055019023489E-20 MHzT=24965660343678 s
2.71CfZ=98N=22L=2.0345025686109E+22 mf=1.4735418014473E-20 MHzT=67863700847701 s
2.71CfZ=98N=23L=5.5303513622083E+22 mf=5.4208573445918E-21 MHzT=1.8447266482629E+14 s
2.71CfZ=98N=24L=1.5033053612884E+23 mf=1.9942219705985E-21 MHzT=5.0144869264471E+14 s
2.71CfZ=98N=25L=4.0864076462154E+23 mf=7.336332641156E-22 MHzT=1.3630788691207E+15 s
2.71CfZ=98N=26L=1.1108007648384E+24 mf=2.6988859522763E-22 MHzT=3.7052325206872E+15 s
2.71CfZ=98N=27L=3.0194695340985E+24 mf=9.9286465590886E-23 MHzT=1.00718662312E+16 s
2.71CfZ=98N=28L=8.2077691661257E+24 mf=3.6525449477463E-23 MHzT=2.737817095494E+16 s
2.71CfZ=98N=29L=2.2311029776466E+25 mf=1.3436961942305E-23 MHzT=7.4421584603259E+16 s
2.71CfZ=98N=30L=6.0647666815576E+25 mf=4.943182050377E-24 MHzT=2.0229884107217E+17 s
2.71CfZ=98N=31L=1.6485745064322E+26 mf=1.8184950503014E-24 MHzT=5.4990526360479E+17 s
2.71CfZ=98N=32L=4.4812901236955E+26 mf=6.6898694287791E-25 MHzT=1.4947974854309E+18 s
2.71CfZ=98N=33L=1.2181409511294E+27 mf=2.4610654269692E-25 MHzT=4.0632808418731E+18 s
2.71CfZ=98N=34L=3.311250411957E+27 mf=9.0537537395978E-26 MHzT=1.1045142476389E+19 s
2.71CfZ=98N=35L=9.0009118243001E+27 mf=3.3306898662271E-26 MHzT=3.002381008631E+19 s
2.71CfZ=98N=36L=2.4467015051557E+28 mf=1.225292326703E-26 MHzT=8.1613177378722E+19 s
2.71CfZ=98N=37L=6.6508242411282E+28 mf=4.5075985641916E-27 MHzT=2.2184761703139E+20 s
2.71CfZ=98N=38L=1.8078814678934E+29 mf=1.65825284082E-27 MHzT=6.0304434606336E+20 s
2.71CfZ=98N=39L=4.9143313421824E+29 mf=6.1003712840182E-28 MHzT=1.639244487659E+21 s
2.71CfZ=98N=40L=1.3358537586481E+30 mf=2.2442011789029E-28 MHzT=4.4559285032051E+21 s
2.71CfZ=98N=41L=3.6312269976119E+30 mf=8.255954755711E-29 MHzT=1.2112469479175E+22 s
2.71CfZ=98N=42L=9.8706983626183E+30 mf=3.0371960218677E-29 MHzT=3.2925105683007E+22 s
2.71CfZ=98N=43L=2.6831339993306E+31 mf=1.1173219752528E-29 MHzT=8.949971647821E+22 s
2.71CfZ=98N=44L=7.2935143937009E+31 mf=4.1103978386457E-30 MHzT=2.4328545295496E+23 s
2.71CfZ=98N=45L=1.9825827642002E+32 mf=1.5121308598733E-30 MHzT=6.6131842589588E+23 s
2.71CfZ=98N=46L=5.3892187013414E+32 mf=5.5628185570828E-31 MHzT=1.7976498599379E+24 s
2.71CfZ=98N=47L=1.4649415265448E+33 mf=2.0464465821178E-31 MHzT=4.8865189482012E+24 s
2.71CfZ=98N=48L=3.9821239313618E+33 mf=7.5284562501669E-32 MHzT=1.3282935661316E+25 s
2.71CfZ=98N=49L=1.0824535121293E+34 mf=2.769564278195E-32 MHzT=3.6106762636746E+25 s
2.71CfZ=98N=50L=2.9424137121727E+34 mf=1.0188657589508E-32 MHzT=9.8148356759951E+25 s
2.71CfZ=98N=51L=7.9983097256077E+34 mf=3.7481976603153E-33 MHzT=2.6679489467369E+26 s
2.71CfZ=98N=52L=2.1741659985507E+35 mf=1.3788848606769E-33 MHzT=7.2522371411714E+26 s
2.71CfZ=98N=53L=5.9099959259138E+35 mf=5.0726339198558E-34 MHzT=1.9713624436522E+27 s
2.71CfZ=98N=54L=1.6065034531678E+36 mf=1.8661177317039E-34 MHzT=5.3587187078864E+27 s
2.71CfZ=98N=55L=4.3669291441029E+36 mf=6.8650634829934E-35 MHzT=1.4566507687471E+28 s
2.71CfZ=98N=56L=1.1870544138583E+37 mf=2.5255157177301E-35 MHzT=3.9595873150962E+28 s
2.71CfZ=98N=57L=3.2267484425831E+37 mf=9.2908531090823E-36 MHzT=1.0763274246823E+29 s
2.71EsZ=99N=17L=1.3848251808199E+20 mf=2.1648397368287E-18 MHzT=461927958447.82 s
2.71EsZ=99N=18L=3.7643451246154E+20 mf=7.9640003261027E-19 MHzT=1255650375505.9 s
2.71EsZ=99N=19L=1.023255094829E+21 mf=2.9297919894558E-19 MHzT=3413211598635.5 s
2.71EsZ=99N=20L=2.7814957301519E+21 mf=1.0778102398296E-19 MHzT=9278071065256.5 s
2.71EsZ=99N=21L=7.5608892992084E+21 mf=3.9650422871737E-20 MHzT=25220411979838 s
2.71EsZ=99N=22L=2.0552627989029E+22 mf=1.4586575408266E-20 MHzT=68556187591045 s
2.71EsZ=99N=23L=5.5867835189655E+22 mf=5.3661012097979E-21 MHzT=1.8635503895717E+14 s
2.71EsZ=99N=24L=1.5186452119138E+23 mf=1.9740783143299E-21 MHzT=5.0656551603905E+14 s
2.71EsZ=99N=25L=4.1281056834217E+23 mf=7.2622282710433E-22 MHzT=1.3769878371729E+15 s
2.71EsZ=99N=26L=1.1221354665204E+24 mf=2.6716244780109E-22 MHzT=3.7430410157963E+15 s
2.71EsZ=99N=27L=3.0502804477118E+24 mf=9.8283571999059E-23 MHzT=1.0174640376416E+16 s
2.71EsZ=99N=28L=8.2915219127188E+24 mf=3.6156505543347E-23 MHzT=2.7657540046317E+16 s
2.71EsZ=99N=29L=2.2538693345614E+25 mf=1.3301235053999E-23 MHzT=7.5180988527782E+16 s
2.71EsZ=99N=30L=6.1266520558592E+25 mf=4.893250918555E-24 MHzT=2.0436311496066E+17 s
2.71EsZ=99N=31L=1.6653966952733E+26 mf=1.8001264134297E-24 MHzT=5.5551654180484E+17 s
2.71EsZ=99N=32L=4.5270175739372E+26 mf=6.6222949901046E-25 MHzT=1.5100505209965E+18 s
2.71EsZ=99N=33L=1.2305709608348E+27 mf=2.4362061802321E-25 MHzT=4.1047428912799E+18 s
2.71EsZ=99N=34L=3.3450386814667E+27 mf=8.9623016816221E-26 MHzT=1.1157848011863E+19 s
2.71EsZ=99N=35L=9.0927578633236E+27 mf=3.297046534245E-26 MHzT=3.0330175495354E+19 s
2.71EsZ=99N=36L=2.4716678470451E+28 mf=1.2129156365343E-26 MHzT=8.2445964902995E+19 s
2.71EsZ=99N=37L=6.7186897946091E+28 mf=4.4620672655634E-27 MHzT=2.2411136822558E+20 s
2.71EsZ=99N=38L=1.8263292379739E+29 mf=1.6415028121248E-27 MHzT=6.091978597987E+20 s
2.71EsZ=99N=39L=4.9644775803679E+29 mf=6.0387513720584E-28 MHzT=1.6559714722269E+21 s
2.71EsZ=99N=40L=1.3494849194506E+30 mf=2.2215324801261E-28 MHzT=4.5013971614011E+21 s
2.71EsZ=99N=41L=3.6682803343222E+30 mf=8.1725612733301E-29 MHzT=1.2236066106514E+22 s
2.71EsZ=99N=42L=9.9714197744817E+30 mf=3.006517274172E-29 MHzT=3.326107614916E+22 s
2.71EsZ=99N=43L=2.7105129176911E+31 mf=1.1060358946947E-29 MHzT=9.0412978891253E+22 s
2.71EsZ=99N=44L=7.3679380099632E+31 mf=4.0688786685584E-30 MHzT=2.4576795757694E+23 s
2.71EsZ=99N=45L=2.0028132005696E+32 mf=1.4968568107837E-30 MHzT=6.680665730989E+23 s
2.71EsZ=99N=46L=5.4442107289062E+32 mf=5.5066284706476E-31 MHzT=1.8159932258557E+24 s
2.71EsZ=99N=47L=1.4798899094687E+33 mf=2.0257754045206E-31 MHzT=4.9363813864481E+24 s
2.71EsZ=99N=48L=4.0227578490288E+33 mf=7.4524112375389E-32 MHzT=1.3418475821125E+25 s
2.71EsZ=99N=49L=1.0934989561306E+34 mf=2.7415888814456E-32 MHzT=3.6475198990182E+25 s
2.71EsZ=99N=50L=2.9724383418887E+34 mf=1.008574185628E-32 MHzT=9.9149870604441E+25 s
2.71EsZ=99N=51L=8.079925130971E+34 mf=3.7103370778879E-33 MHzT=2.6951729155812E+26 s
2.71EsZ=99N=52L=2.1963513658828E+35 mf=1.3649567307711E-33 MHzT=7.3262395609793E+26 s
2.71EsZ=99N=53L=5.9703020067905E+35 mf=5.0213951933926E-34 MHzT=1.9914783869548E+27 s
2.71EsZ=99N=54L=1.6228963455471E+36 mf=1.8472680576462E-34 MHzT=5.4133995110281E+27 s
2.71EsZ=99N=55L=4.4114896455733E+36 mf=6.7957194074076E-35 MHzT=1.4715145521017E+28 s
2.71EsZ=99N=56L=1.1991672139997E+37 mf=2.500005457955E-35 MHzT=3.999991267291E+28 s
2.71EsZ=99N=57L=3.2596744470993E+37 mf=9.1970061079805E-36 MHzT=1.0873103575872E+29 s
2.71FmZ=100N=17L=1.3988133139595E+20 mf=2.1431913394604E-18 MHzT=466593897422.04 s
2.71FmZ=100N=18L=3.8023688127428E+20 mf=7.8843603228417E-19 MHzT=1268333712632.2 s
2.71FmZ=100N=19L=1.0335910048778E+21 mf=2.9004940695613E-19 MHzT=3447688483470.2 s
2.71FmZ=100N=20L=2.8095916466181E+21 mf=1.0670321374313E-19 MHzT=9371788954804.5 s
2.71FmZ=100N=21L=7.6372619183923E+21 mf=3.9253918643019E-20 MHzT=25475163615998 s
2.71FmZ=100N=22L=2.0760230291948E+22 mf=1.4440709654183E-20 MHzT=69248674334389 s
2.71FmZ=100N=23L=5.6432156757227E+22 mf=5.3124401977E-21 MHzT=1.8823741308805E+14 s
2.71FmZ=100N=24L=1.5339850625392E+23 mf=1.9543375311866E-21 MHzT=5.1168233943338E+14 s
2.71FmZ=100N=25L=4.169803720628E+23 mf=7.1896059883329E-22 MHzT=1.3908968052252E+15 s
2.71FmZ=100N=26L=1.1334701682024E+24 mf=2.6449082332308E-22 MHzT=3.7808495109053E+15 s
2.71FmZ=100N=27L=3.081091361325E+24 mf=9.7300736279068E-23 MHzT=1.0277414521632E+16 s
2.71FmZ=100N=28L=8.3752746593119E+24 mf=3.5794940487913E-23 MHzT=2.7936909137694E+16 s
2.71FmZ=100N=29L=2.2766356914761E+25 mf=1.3168222703459E-23 MHzT=7.5940392452305E+16 s
2.71FmZ=100N=30L=6.1885374301608E+25 mf=4.8443184093695E-24 MHzT=2.0642738884915E+17 s
2.71FmZ=100N=31L=1.6822188841145E+26 mf=1.7821251492954E-24 MHzT=5.6112782000489E+17 s
2.71FmZ=100N=32L=4.572745024179E+26 mf=6.5560720402035E-25 MHzT=1.5253035565621E+18 s
2.71FmZ=100N=33L=1.2430009705402E+27 mf=2.4118441184298E-25 MHzT=4.1462049406868E+18 s
2.71FmZ=100N=34L=3.3788269509765E+27 mf=8.8726786648058E-26 MHzT=1.1270553547336E+19 s
2.71FmZ=100N=35L=9.1846039023471E+27 mf=3.2640760689025E-26 MHzT=3.0636540904398E+19 s
2.71FmZ=100N=36L=2.4966341889344E+28 mf=1.2007864801689E-26 MHzT=8.3278752427268E+19 s
2.71FmZ=100N=37L=6.78655534809E+28 mf=4.4174465929078E-27 MHzT=2.2637511941978E+20 s
2.71FmZ=100N=38L=1.8447770080545E+29 mf=1.6250877840036E-27 MHzT=6.1535137353404E+20 s
2.71FmZ=100N=39L=5.0146238185535E+29 mf=5.9783638583378E-28 MHzT=1.6726984567949E+21 s
2.71FmZ=100N=40L=1.3631160802532E+30 mf=2.1993171553249E-28 MHzT=4.546865819597E+21 s
2.71FmZ=100N=41L=3.7053336710325E+30 mf=8.0908356605968E-29 MHzT=1.2359662733852E+22 s
2.71FmZ=100N=42L=1.0072141186345E+31 mf=2.9764521014303E-29 MHzT=3.3597046615313E+22 s
2.71FmZ=100N=43L=2.7378918360516E+31 mf=1.0949755357477E-29 MHzT=9.1326241304296E+22 s
2.71FmZ=100N=44L=7.4423616262255E+31 mf=4.0281898818728E-30 MHzT=2.4825046219893E+23 s
2.71FmZ=100N=45L=2.023043636939E+32 mf=1.4818882426758E-30 MHzT=6.7481472030192E+23 s
2.71FmZ=100N=46L=5.4992027564709E+32 mf=5.4515621859412E-31 MHzT=1.8343365917734E+24 s
2.71FmZ=100N=47L=1.4948382923927E+33 mf=2.0055176504754E-31 MHzT=4.9862438246951E+24 s
2.71FmZ=100N=48L=4.0633917666957E+33 mf=7.3778871251636E-32 MHzT=1.3554015980935E+25 s
2.71FmZ=100N=49L=1.1045444001319E+34 mf=2.7141729926311E-32 MHzT=3.6843635343619E+25 s
2.71FmZ=100N=50L=3.0024629716048E+34 mf=9.9848844377177E-33 MHzT=1.0015138444893E+26 s
2.71FmZ=100N=51L=8.1615405363344E+34 mf=3.673233707109E-33 MHzT=2.7223968844254E+26 s
2.71FmZ=100N=52L=2.218536733215E+35 mf=1.3513071634634E-33 MHzT=7.4002419807871E+26 s
2.71FmZ=100N=53L=6.0306080876671E+35 mf=4.9711812414587E-34 MHzT=2.0115943302573E+27 s
2.71FmZ=100N=54L=1.6392892379264E+36 mf=1.8287953770698E-34 MHzT=5.4680803141698E+27 s
2.71FmZ=100N=55L=4.4560501470437E+36 mf=6.7277622133335E-35 MHzT=1.4863783354562E+28 s
2.71FmZ=100N=56L=1.2112800141411E+37 mf=2.4750054033755E-35 MHzT=4.0403952194859E+28 s
2.71FmZ=100N=57L=3.2926004516154E+37 mf=9.1050360469007E-36 MHzT=1.0982932904921E+29 s
2.71MdZ=101N=17L=1.4128014470991E+20 mf=2.1219716232281E-18 MHzT=471259836396.26 s
2.71MdZ=101N=18L=3.8403925008702E+20 mf=7.8062973493482E-19 MHzT=1281017049758.5 s
2.71MdZ=101N=19L=1.0439269149266E+21 mf=2.8717763064963E-19 MHzT=3482165368304.9 s
2.71MdZ=101N=20L=2.8376875630843E+21 mf=1.0564674628033E-19 MHzT=9465506844352.5 s
2.71MdZ=101N=21L=7.7136345375762E+21 mf=3.8865265983187E-20 MHzT=25729915252158 s
2.71MdZ=101N=22L=2.0967832594868E+22 mf=1.4297732330874E-20 MHzT=69941161077733 s
2.71MdZ=101N=23L=5.69964783248E+22 mf=5.259841779901E-21 MHzT=1.9011978721893E+14 s
2.71MdZ=101N=24L=1.5493249131646E+23 mf=1.9349876546402E-21 MHzT=5.1679916282771E+14 s
2.71MdZ=101N=25L=4.2115017578343E+23 mf=7.1184217706266E-22 MHzT=1.4048057732774E+15 s
2.71MdZ=101N=26L=1.1448048698844E+24 mf=2.6187210230008E-22 MHzT=3.8186580060144E+15 s
2.71MdZ=101N=27L=3.1119022749383E+24 mf=9.6337362652543E-23 MHzT=1.0380188666849E+16 s
2.71MdZ=101N=28L=8.459027405905E+24 mf=3.5440535136548E-23 MHzT=2.8216278229071E+16 s
2.71MdZ=101N=29L=2.2994020483909E+25 mf=1.303784426085E-23 MHzT=7.6699796376828E+16 s
2.71MdZ=101N=30L=6.2504228044624E+25 mf=4.7963548607618E-24 MHzT=2.0849166273764E+17 s
2.71MdZ=101N=31L=1.6990410729556E+26 mf=1.764480345837E-24 MHzT=5.6673909820494E+17 s
2.71MdZ=101N=32L=4.6184724744208E+26 mf=6.4911604358451E-25 MHzT=1.5405565921278E+18 s
2.71MdZ=101N=33L=1.2554309802456E+27 mf=2.3879644736929E-25 MHzT=4.1876669900937E+18 s
2.71MdZ=101N=34L=3.4126152204863E+27 mf=8.7848303611939E-26 MHzT=1.1383259082809E+19 s
2.71MdZ=101N=35L=9.2764499413705E+27 mf=3.2317584840619E-26 MHzT=3.0942906313442E+19 s
2.71MdZ=101N=36L=2.5216005308237E+28 mf=1.1888975051178E-26 MHzT=8.411153995154E+19 s
2.71MdZ=101N=37L=6.8544209015709E+28 mf=4.3737094979285E-27 MHzT=2.2863887061398E+20 s
2.71MdZ=101N=38L=1.863224778135E+29 mf=1.6089978059442E-27 MHzT=6.2150488726938E+20 s
2.71MdZ=101N=39L=5.064770056739E+29 mf=5.9191721369681E-28 MHzT=1.6894254413628E+21 s
2.71MdZ=101N=40L=1.3767472410557E+30 mf=2.1775417379454E-28 MHzT=4.592334477793E+21 s
2.71MdZ=101N=41L=3.7423870077429E+30 mf=8.0107283768285E-29 MHzT=1.2483259361191E+22 s
2.71MdZ=101N=42L=1.0172862598209E+31 mf=2.9469822786439E-29 MHzT=3.3933017081466E+22 s
2.71MdZ=101N=43L=2.7652707544121E+31 mf=1.0841341938097E-29 MHzT=9.2239503717339E+22 s
2.71MdZ=101N=44L=7.5167852424877E+31 mf=3.9883068137355E-30 MHzT=2.5073296682092E+23 s
2.71MdZ=101N=45L=2.0432740733083E+32 mf=1.4672160818573E-30 MHzT=6.8156286750494E+23 s
2.71MdZ=101N=46L=5.5541947840356E+32 mf=5.397586322714E-31 MHzT=1.8526799576911E+24 s
2.71MdZ=101N=47L=1.5097866753166E+33 mf=1.9856610400747E-31 MHzT=5.036106262942E+24 s
2.71MdZ=101N=48L=4.1040256843627E+33 mf=7.3048387377857E-32 MHzT=1.3689556140744E+25 s
2.71MdZ=101N=49L=1.1155898441332E+34 mf=2.6872999927041E-32 MHzT=3.7212071697055E+25 s
2.71MdZ=101N=50L=3.0324876013208E+34 mf=9.8860241957601E-33 MHzT=1.0115289829342E+26 s
2.71MdZ=101N=51L=8.2431559416977E+34 mf=3.6368650565436E-33 MHzT=2.7496208532697E+26 s
2.71MdZ=101N=52L=2.2407221005471E+35 mf=1.3379278846172E-33 MHzT=7.474244400595E+26 s
2.71MdZ=101N=53L=6.0909141685438E+35 mf=4.9219616252066E-34 MHzT=2.0317102735599E+27 s
2.71MdZ=101N=54L=1.6556821303056E+36 mf=1.8106884921483E-34 MHzT=5.5227611173115E+27 s
2.71MdZ=101N=55L=4.5006106485142E+36 mf=6.6611507062708E-35 MHzT=1.5012421188108E+28 s
2.71MdZ=101N=56L=1.2233928142825E+37 mf=2.4505003993817E-35 MHzT=4.0807991716807E+28 s
2.71MdZ=101N=57L=3.3255264561316E+37 mf=9.0148871751492E-36 MHzT=1.109276223397E+29 s
2.71NoZ=102N=17L=1.4267895802387E+20 mf=2.1011679798631E-18 MHzT=475925775370.48 s
2.71NoZ=102N=18L=3.8784161889977E+20 mf=7.7297650223938E-19 MHzT=1293700386884.9 s
2.71NoZ=102N=19L=1.0542628249754E+21 mf=2.8436216368248E-19 MHzT=3516642253139.6 s
2.71NoZ=102N=20L=2.8657834795505E+21 mf=1.0461099386581E-19 MHzT=9559224733900.6 s
2.71NoZ=102N=21L=7.7900071567601E+21 mf=3.8484233963744E-20 MHzT=25984666888318 s
2.71NoZ=102N=22L=2.1175434897787E+22 mf=1.4157558484493E-20 MHzT=70633647821077 s
2.71NoZ=102N=23L=5.7560799892372E+22 mf=5.2082747036274E-21 MHzT=1.9200216134981E+14 s
2.71NoZ=102N=24L=1.56466476379E+23 mf=1.9160171874378E-21 MHzT=5.2191598622205E+14 s
2.71NoZ=102N=25L=4.2531997950406E+23 mf=7.048633321895E-22 MHzT=1.4187147413297E+15 s
2.71NoZ=102N=26L=1.1561395715665E+24 mf=2.5930472874811E-22 MHzT=3.8564665011234E+15 s
2.71NoZ=102N=27L=3.1427131885515E+24 mf=9.5392878704969E-23 MHzT=1.0482962812065E+16 s
2.71NoZ=102N=28L=8.5427801524982E+24 mf=3.5093078909719E-23 MHzT=2.8495647320448E+16 s
2.71NoZ=102N=29L=2.3221684053056E+25 mf=1.2910022258293E-23 MHzT=7.7459200301351E+16 s
2.71NoZ=102N=30L=6.312308178764E+25 mf=4.7493317738916E-24 MHzT=2.1055593662613E+17 s
2.71NoZ=102N=31L=1.7158632617968E+26 mf=1.747181518917E-24 MHzT=5.7235037640499E+17 s
2.71NoZ=102N=32L=4.6641999246626E+26 mf=6.4275216080427E-25 MHzT=1.5558096276934E+18 s
2.71NoZ=102N=33L=1.267860989951E+27 mf=2.3645530572841E-25 MHzT=4.2291290395005E+18 s
2.71NoZ=102N=34L=3.446403489996E+27 mf=8.698704573339E-26 MHzT=1.1495964618283E+19 s
2.71NoZ=102N=35L=9.368295980394E+27 mf=3.2000745773554E-26 MHzT=3.1249271722486E+19 s
2.71NoZ=102N=36L=2.5465668727131E+28 mf=1.1772416472245E-26 MHzT=8.4944327475813E+19 s
2.71NoZ=102N=37L=6.9222864550518E+28 mf=4.3308299930468E-27 MHzT=2.3090262180818E+20 s
2.71NoZ=102N=38L=1.8816725482155E+29 mf=1.5932233176506E-27 MHzT=6.2765840100472E+20 s
2.71NoZ=102N=39L=5.1149162949245E+29 mf=5.8611410375861E-28 MHzT=1.7061524259308E+21 s
2.71NoZ=102N=40L=1.3903784018582E+30 mf=2.1561932895342E-28 MHzT=4.637803135989E+21 s
2.71NoZ=102N=41L=3.7794403444532E+30 mf=7.9321918241145E-29 MHzT=1.2606855988529E+22 s
2.71NoZ=102N=42L=1.0273584010072E+31 mf=2.9180902955199E-29 MHzT=3.4268987547619E+22 s
2.71NoZ=102N=43L=2.7926496727726E+31 mf=1.0735054272037E-29 MHzT=9.3152766130382E+22 s
2.71NoZ=102N=44L=7.59120885875E+31 mf=3.949205766542E-30 MHzT=2.5321547144291E+23 s
2.71NoZ=102N=45L=2.0635045096777E+32 mf=1.4528316104665E-30 MHzT=6.8831101470796E+23 s
2.71NoZ=102N=46L=5.6091868116003E+32 mf=5.3446688097462E-31 MHzT=1.8710233236089E+24 s
2.71NoZ=102N=47L=1.5247350582405E+33 mf=1.9661937749759E-31 MHzT=5.085968701189E+24 s
2.71NoZ=102N=48L=4.1446596020296E+33 mf=7.233222671729E-32 MHzT=1.3825096300554E+25 s
2.71NoZ=102N=49L=1.1266352881345E+34 mf=2.6609539143443E-32 MHzT=3.7580508050491E+25 s
2.71NoZ=102N=50L=3.0625122310369E+34 mf=9.7891023899193E-33 MHzT=1.0215441213791E+26 s
2.71NoZ=102N=51L=8.3247713470611E+34 mf=3.6012095167735E-33 MHzT=2.7768448221139E+26 s
2.71NoZ=102N=52L=2.2629074678793E+35 mf=1.3248109445719E-33 MHzT=7.5482468204029E+26 s
2.71NoZ=102N=53L=6.1512202494205E+35 mf=4.8737070994693E-34 MHzT=2.0518262168625E+27 s
2.71NoZ=102N=54L=1.6720750226849E+36 mf=1.7929366441861E-34 MHzT=5.5774419204532E+27 s
2.71NoZ=102N=55L=4.5451711499846E+36 mf=6.5958453071897E-35 MHzT=1.5161059021654E+28 s
2.71NoZ=102N=56L=1.2355056144239E+37 mf=2.4264758856622E-35 MHzT=4.1212031238756E+28 s
2.71NoZ=102N=57L=3.3584524606477E+37 mf=8.926505928334E-36 MHzT=1.120259156302E+29 s
2.71LrZ=103N=17L=1.4407777133783E+20 mf=2.0807682907383E-18 MHzT=480591714344.71 s
2.71LrZ=103N=18L=3.9164398771251E+20 mf=7.6547187600405E-19 MHzT=1306383724011.2 s
2.71LrZ=103N=19L=1.0645987350242E+21 mf=2.8160136597682E-19 MHzT=3551119137974.3 s
2.71LrZ=103N=20L=2.8938793960166E+21 mf=1.0359535314867E-19 MHzT=9652942623448.6 s
2.71LrZ=103N=21L=7.8663797759441E+21 mf=3.8110600624291E-20 MHzT=26239418524478 s
2.71LrZ=103N=22L=2.1383037200706E+22 mf=1.4020106460372E-20 MHzT=71326134564421 s
2.71LrZ=103N=23L=5.8125121459944E+22 mf=5.1577089298058E-21 MHzT=1.9388453548069E+14 s
2.71LrZ=103N=24L=1.5800046144154E+23 mf=1.8974150788219E-21 MHzT=5.2703280961638E+14 s
2.71LrZ=103N=25L=4.2948978322469E+23 mf=6.9801999886727E-22 MHzT=1.4326237093819E+15 s
2.71LrZ=103N=26L=1.1674742732485E+24 mf=2.5678720710978E-22 MHzT=3.8942749962325E+15 s
2.71LrZ=103N=27L=3.1735241021648E+24 mf=9.4466734251522E-23 MHzT=1.0585736957281E+16 s
2.71LrZ=103N=28L=8.6265328990913E+24 mf=3.4752369405741E-23 MHzT=2.8775016411825E+16 s
2.71LrZ=103N=29L=2.3449347622204E+25 mf=1.2784682236368E-23 MHzT=7.8218604225874E+16 s
2.71LrZ=103N=30L=6.3741935530656E+25 mf=4.7032217566694E-24 MHzT=2.1262021051462E+17 s
2.71LrZ=103N=31L=1.7326854506379E+26 mf=1.7302185915489E-24 MHzT=5.7796165460504E+17 s
2.71LrZ=103N=32L=4.7099273749044E+26 mf=6.3651184856345E-25 MHzT=1.571062663259E+18 s
2.71LrZ=103N=33L=1.2802909996564E+27 mf=2.3415962314852E-25 MHzT=4.2705910889074E+18 s
2.71LrZ=103N=34L=3.4801917595058E+27 mf=8.6142511308794E-26 MHzT=1.1608670153756E+19 s
2.71LrZ=103N=35L=9.4601420194175E+27 mf=3.1690058921384E-26 MHzT=3.155563713153E+19 s
2.71LrZ=103N=36L=2.5715332146024E+28 mf=1.1658121166689E-26 MHzT=8.5777115000086E+19 s
2.71LrZ=103N=37L=6.9901520085327E+28 mf=4.2887830999104E-27 MHzT=2.3316637300237E+20 s
2.71LrZ=103N=38L=1.9001203182961E+29 mf=1.5777551301006E-27 MHzT=6.3381191474006E+20 s
2.71LrZ=103N=39L=5.1650625331101E+29 mf=5.8042367556678E-28 MHzT=1.7228794104987E+21 s
2.71LrZ=103N=40L=1.4040095626608E+30 mf=2.1352593741018E-28 MHzT=4.6832717941849E+21 s
2.71LrZ=103N=41L=3.8164936811635E+30 mf=7.8551802530066E-29 MHzT=1.2730452615868E+22 s
2.71LrZ=103N=42L=1.0374305421936E+31 mf=2.889759321777E-29 MHzT=3.4604958013772E+22 s
2.71LrZ=103N=43L=2.8200285911332E+31 mf=1.0630830444153E-29 MHzT=9.4066028543425E+22 s
2.71LrZ=103N=44L=7.6656324750122E+31 mf=3.9108639629833E-30 MHzT=2.556979760649E+23 s
2.71LrZ=103N=45L=2.0837349460471E+32 mf=1.4387264491998E-30 MHzT=6.9505916191098E+23 s
2.71LrZ=103N=46L=5.664178839165E+32 mf=5.2927788213021E-31 MHzT=1.8893666895266E+24 s
2.71LrZ=103N=47L=1.5396834411644E+33 mf=1.9471045150247E-31 MHzT=5.135831139436E+24 s
2.71LrZ=103N=48L=4.1852935196966E+33 mf=7.1629972088967E-32 MHzT=1.3960636460363E+25 s
2.71LrZ=103N=49L=1.1376807321359E+34 mf=2.6351194103215E-32 MHzT=3.7948944403927E+25 s
2.71LrZ=103N=50L=3.0925368607529E+34 mf=9.6940625608909E-33 MHzT=1.031559259824E+26 s
2.71LrZ=103N=51L=8.4063867524244E+34 mf=3.5662463175816E-33 MHzT=2.8040687909582E+26 s
2.71LrZ=103N=52L=2.2850928352114E+35 mf=1.3119487023916E-33 MHzT=7.6222492402107E+26 s
2.71LrZ=103N=53L=6.2115263302971E+35 mf=4.8263895548143E-34 MHzT=2.0719421601651E+27 s
2.71LrZ=103N=54L=1.6884679150642E+36 mf=1.7755294923008E-34 MHzT=5.6321227235949E+27 s
2.71LrZ=103N=55L=4.589731651455E+36 mf=6.5318079741102E-35 MHzT=1.5309696855199E+28 s
2.71LrZ=103N=56L=1.2476184145654E+37 mf=2.4029178673548E-35 MHzT=4.1616070760705E+28 s
2.71LrZ=103N=57L=3.3913784651639E+37 mf=8.8398408222337E-36 MHzT=1.1312420892069E+29 s
2.71RfZ=104N=17L=1.4547658465179E+20 mf=2.0607609033273E-18 MHzT=485257653318.93 s
2.71RfZ=104N=18L=3.9544635652525E+20 mf=7.5811156950401E-19 MHzT=1319067061137.5 s
2.71RfZ=104N=19L=1.0749346450729E+21 mf=2.7889366053474E-19 MHzT=3585596022809 s
2.71RfZ=104N=20L=2.9219753124828E+21 mf=1.0259924398378E-19 MHzT=9746660512996.7 s
2.71RfZ=104N=21L=7.942752395128E+21 mf=3.7744152541365E-20 MHzT=26494170160638 s
2.71RfZ=104N=22L=2.1590639503626E+22 mf=1.3885297744407E-20 MHzT=72018621307765 s
2.71RfZ=104N=23L=5.8689443027516E+22 mf=5.1081155747115E-21 MHzT=1.9576690961157E+14 s
2.71RfZ=104N=24L=1.5953444650408E+23 mf=1.879170703064E-21 MHzT=5.3214963301072E+14 s
2.71RfZ=104N=25L=4.3365958694531E+23 mf=6.9130826810893E-22 MHzT=1.4465326774342E+15 s
2.71RfZ=104N=26L=1.1788089749305E+24 mf=2.5431809934911E-22 MHzT=3.9320834913415E+15 s
2.71RfZ=104N=27L=3.204335015778E+24 mf=9.3558400268335E-23 MHzT=1.0688511102497E+16 s
2.71RfZ=104N=28L=8.7102856456844E+24 mf=3.4418212007609E-23 MHzT=2.9054385503202E+16 s
2.71RfZ=104N=29L=2.3677011191352E+25 mf=1.2661752599479E-23 MHzT=7.8978008150397E+16 s
2.71RfZ=104N=30L=6.4360789273672E+25 mf=4.6579984705476E-24 MHzT=2.1468448440311E+17 s
2.71RfZ=104N=31L=1.7495076394791E+26 mf=1.7135818743225E-24 MHzT=5.8357293280509E+17 s
2.71RfZ=104N=32L=4.7556548251462E+26 mf=6.3039154232726E-25 MHzT=1.5863156988246E+18 s
2.71RfZ=104N=33L=1.2927210093618E+27 mf=2.3190808831056E-25 MHzT=4.3120531383143E+18 s
2.71RfZ=104N=34L=3.5139800290155E+27 mf=8.5314217930825E-26 MHzT=1.1721375689229E+19 s
2.71RfZ=104N=35L=9.5519880584409E+27 mf=3.1385346816371E-26 MHzT=3.1862002540574E+19 s
2.71RfZ=104N=36L=2.5964995564918E+28 mf=1.1546023847778E-26 MHzT=8.6609902524358E+19 s
2.71RfZ=104N=37L=7.0580175620136E+28 mf=4.2475448008728E-27 MHzT=2.3543012419657E+20 s
2.71RfZ=104N=38L=1.9185680883766E+29 mf=1.5625844076958E-27 MHzT=6.399654284754E+20 s
2.71RfZ=104N=39L=5.2152087712956E+29 mf=5.7484267868633E-28 MHzT=1.7396063950667E+21 s
2.71RfZ=104N=40L=1.4176407234633E+30 mf=2.1147280339662E-28 MHzT=4.7287404523809E+21 s
2.71RfZ=104N=41L=3.8535470178738E+30 mf=7.7796496736507E-29 MHzT=1.2854049243206E+22 s
2.71RfZ=104N=42L=1.0475026833799E+31 mf=2.8619731744522E-29 MHzT=3.4940928479925E+22 s
2.71RfZ=104N=43L=2.8474075094937E+31 mf=1.0528610920651E-29 MHzT=9.4979290956468E+22 s
2.71RfZ=104N=44L=7.7400560912745E+31 mf=3.8732595018008E-30 MHzT=2.5818048068689E+23 s
2.71RfZ=104N=45L=2.1039653824165E+32 mf=1.4248925410345E-30 MHzT=7.01807309114E+23 s
2.71RfZ=104N=46L=5.7191708667297E+32 mf=5.2418867172511E-31 MHzT=1.9077100554443E+24 s
2.71RfZ=104N=47L=1.5546318240884E+33 mf=1.9283823562263E-31 MHzT=5.1856935776829E+24 s
2.71RfZ=104N=48L=4.2259274373636E+33 mf=7.0941222357342E-32 MHzT=1.4096176620172E+25 s
2.71RfZ=104N=49L=1.1487261761372E+34 mf=2.6097817236838E-32 MHzT=3.8317380757363E+25 s
2.71RfZ=104N=50L=3.122561490469E+34 mf=9.6008504208824E-33 MHzT=1.0415743982689E+26 s
2.71RfZ=104N=51L=8.4880021577878E+34 mf=3.5319554876048E-33 MHzT=2.8312927598024E+26 s
2.71RfZ=104N=52L=2.3072782025436E+35 mf=1.2993338110225E-33 MHzT=7.6962516600186E+26 s
2.71RfZ=104N=53L=6.2718324111738E+35 mf=4.7799819629411E-34 MHzT=2.0920581034676E+27 s
2.71RfZ=104N=54L=1.7048608074434E+36 mf=1.7584570933363E-34 MHzT=5.6868035267366E+27 s
2.71RfZ=104N=55L=4.6342921529255E+36 mf=6.4690021282053E-35 MHzT=1.5458334688745E+28 s
2.71RfZ=104N=56L=1.2597312147068E+37 mf=2.379812887861E-35 MHzT=4.2020110282653E+28 s
2.71RfZ=104N=57L=3.42430446968E+37 mf=8.7548423527891E-36 MHzT=1.1422250221118E+29 s
2.71DbZ=105N=17L=1.4687539796575E+20 mf=2.0411346090099E-18 MHzT=489923592293.15 s
2.71DbZ=105N=18L=3.9924872533799E+20 mf=7.5089145931826E-19 MHzT=1331750398263.8 s
2.71DbZ=105N=19L=1.0852705551217E+21 mf=2.7623753043441E-19 MHzT=3620072907643.7 s
2.71DbZ=105N=20L=2.950071228949E+21 mf=1.0162210832679E-19 MHzT=9840378402544.7 s
2.71DbZ=105N=21L=8.0191250143119E+21 mf=3.7384684421923E-20 MHzT=26748921796798 s
2.71DbZ=105N=22L=2.1798241806545E+22 mf=1.3753056813508E-20 MHzT=72711108051109 s
2.71DbZ=105N=23L=5.9253764595089E+22 mf=5.0594668549523E-21 MHzT=1.9764928374245E+14 s
2.71DbZ=105N=24L=1.6106843156662E+23 mf=1.8612738392253E-21 MHzT=5.3726645640505E+14 s
2.71DbZ=105N=25L=4.3782939066594E+23 mf=6.8472437984123E-22 MHzT=1.4604416454864E+15 s
2.71DbZ=105N=26L=1.1901436766125E+24 mf=2.5189602221245E-22 MHzT=3.9698919864506E+15 s
2.71DbZ=105N=27L=3.2351459293913E+24 mf=9.2667367884827E-23 MHzT=1.0791285247714E+16 s
2.71DbZ=105N=28L=8.7940383922775E+24 mf=3.4090419512299E-23 MHzT=2.9333754594579E+16 s
2.71DbZ=105N=29L=2.3904674760499E+25 mf=1.2541164479484E-23 MHzT=7.973741207492E+16 s
2.71DbZ=105N=30L=6.4979643016688E+25 mf=4.6136365803519E-24 MHzT=2.1674875829161E+17 s
2.71DbZ=105N=31L=1.7663298283202E+26 mf=1.697262046948E-24 MHzT=5.8918421100513E+17 s
2.71DbZ=105N=32L=4.801382275388E+26 mf=6.2438781335272E-25 MHzT=1.6015687343902E+18 s
2.71DbZ=105N=33L=1.3051510190672E+27 mf=2.2969943985046E-25 MHzT=4.3535151877211E+18 s
2.71DbZ=105N=34L=3.5477682985253E+27 mf=8.4501701569579E-26 MHzT=1.1834081224703E+19 s
2.71DbZ=105N=35L=9.6438340974644E+27 mf=3.1086438751453E-26 MHzT=3.2168367949618E+19 s
2.71DbZ=105N=36L=2.6214658983811E+28 mf=1.1436061715895E-26 MHzT=8.7442690048631E+19 s
2.71DbZ=105N=37L=7.1258831154945E+28 mf=4.2070919932455E-27 MHzT=2.3769387539077E+20 s
2.71DbZ=105N=38L=1.9370158584572E+29 mf=1.547702651432E-27 MHzT=6.4611894221074E+20 s
2.71DbZ=105N=39L=5.2653550094811E+29 mf=5.6936798650836E-28 MHzT=1.7563333796346E+21 s
2.71DbZ=105N=40L=1.4312718842658E+30 mf=2.0945877669761E-28 MHzT=4.7742091105769E+21 s
2.71DbZ=105N=41L=3.8906003545842E+30 mf=7.7055577719969E-29 MHzT=1.2977645870545E+22 s
2.71DbZ=105N=42L=1.0575748245662E+31 mf=2.8347162870765E-29 MHzT=3.5276898946078E+22 s
2.71DbZ=105N=43L=2.8747864278542E+31 mf=1.0428338435693E-29 MHzT=9.5892553369511E+22 s
2.71DbZ=105N=44L=7.8144797075367E+31 mf=3.8363713160694E-30 MHzT=2.6066298530888E+23 s
2.71DbZ=105N=45L=2.1241958187859E+32 mf=1.4113221358817E-30 MHzT=7.0855545631702E+23 s
2.71DbZ=105N=46L=5.7741628942944E+32 mf=5.1919639866106E-31 MHzT=1.9260534213621E+24 s
2.71DbZ=105N=47L=1.5695802070123E+33 mf=1.9100168099766E-31 MHzT=5.2355560159299E+24 s
2.71DbZ=105N=48L=4.2665613550305E+33 mf=7.0265591668224E-32 MHzT=1.4231716779982E+25 s
2.71DbZ=105N=49L=1.1597716201385E+34 mf=2.5849266596487E-32 MHzT=3.86858171108E+25 s
2.71DbZ=105N=50L=3.152586120185E+34 mf=9.5094137502073E-33 MHzT=1.0515895367138E+26 s
2.71DbZ=105N=51L=8.5696175631511E+34 mf=3.4983178162943E-33 MHzT=2.8585167286467E+26 s
2.71DbZ=105N=52L=2.3294635698757E+35 mf=1.2869592032984E-33 MHzT=7.7702540798265E+26 s
2.71DbZ=105N=53L=6.3321384920505E+35 mf=4.7344583251988E-34 MHzT=2.1121740467702E+27 s
2.71DbZ=105N=54L=1.7212536998227E+36 mf=1.7417098829236E-34 MHzT=5.7414843298783E+27 s
2.71DbZ=105N=55L=4.6788526543959E+36 mf=6.4073925841271E-35 MHzT=1.560697252229E+28 s
2.71DbZ=105N=56L=1.2718440148482E+37 mf=2.3571480032147E-35 MHzT=4.2424149804602E+28 s
2.71DbZ=105N=57L=3.4572304741962E+37 mf=8.6714629018102E-36 MHzT=1.1532079550167E+29 s
2.71SgZ=106N=17L=1.4827421127971E+20 mf=2.0218786221325E-18 MHzT=494589531267.37 s
2.71SgZ=106N=18L=4.0305109415074E+20 mf=7.4380757762657E-19 MHzT=1344433735390.2 s
2.71SgZ=106N=19L=1.0956064651705E+21 mf=2.7363151599635E-19 MHzT=3654549792478.4 s
2.71SgZ=106N=20L=2.9781671454152E+21 mf=1.0066340919163E-19 MHzT=9934096292092.8 s
2.71SgZ=106N=21L=8.0954976334958E+21 mf=3.7031998719829E-20 MHzT=27003673432958 s
2.71SgZ=106N=22L=2.2005844109465E+22 mf=1.3623310994512E-20 MHzT=73403594794452 s
2.71SgZ=106N=23L=5.9818086162661E+22 mf=5.011736035566E-21 MHzT=1.9953165787333E+14 s
2.71SgZ=106N=24L=1.6260241662916E+23 mf=1.8437146520628E-21 MHzT=5.4238327979938E+14 s
2.71SgZ=106N=25L=4.4199919438657E+23 mf=6.7826471588046E-22 MHzT=1.4743506135387E+15 s
2.71SgZ=106N=26L=1.2014783782945E+24 mf=2.4951964464441E-22 MHzT=4.0077004815596E+15 s
2.71SgZ=106N=27L=3.2659568430045E+24 mf=9.1793147433083E-23 MHzT=1.089405939293E+16 s
2.71SgZ=106N=28L=8.8777911388706E+24 mf=3.376881178105E-23 MHzT=2.9613123685956E+16 s
2.71SgZ=106N=29L=2.4132338329647E+25 mf=1.2422851607036E-23 MHzT=8.0496815999443E+16 s
2.71SgZ=106N=30L=6.5598496759705E+25 mf=4.5701117069523E-24 MHzT=2.188130321801E+17 s
2.71SgZ=106N=31L=1.7831520171613E+26 mf=1.6812501408447E-24 MHzT=5.9479548920518E+17 s
2.71SgZ=106N=32L=4.8471097256298E+26 mf=6.1849736228335E-25 MHzT=1.6168217699559E+18 s
2.71SgZ=106N=33L=1.3175810287727E+27 mf=2.2753246400281E-25 MHzT=4.394977237128E+18 s
2.71SgZ=106N=34L=3.5815565680351E+27 mf=8.3704515705715E-26 MHzT=1.1946786760176E+19 s
2.71SgZ=106N=35L=9.7356801364879E+27 mf=3.0793170461345E-26 MHzT=3.2474733358662E+19 s
2.71SgZ=106N=36L=2.6464322402705E+28 mf=1.1328174341216E-26 MHzT=8.8275477572904E+19 s
2.71SgZ=106N=37L=7.1937486689754E+28 mf=4.1674024461394E-27 MHzT=2.3995762658497E+20 s
2.71SgZ=106N=38L=1.9554636285377E+29 mf=1.5331016830223E-27 MHzT=6.5227245594608E+20 s
2.71SgZ=106N=39L=5.3155012476667E+29 mf=5.6399659040923E-28 MHzT=1.7730603642026E+21 s
2.71SgZ=106N=40L=1.4449030450684E+30 mf=2.0748275050235E-28 MHzT=4.8196777687729E+21 s
2.71SgZ=106N=41L=3.9276536912945E+30 mf=7.6328638307517E-29 MHzT=1.3101242497883E+22 s
2.71SgZ=106N=42L=1.0676469657526E+31 mf=2.8079736805946E-29 MHzT=3.5612869412232E+22 s
2.71SgZ=106N=43L=2.9021653462147E+31 mf=1.0329957884413E-29 MHzT=9.6805815782554E+22 s
2.71SgZ=106N=44L=7.888903323799E+31 mf=3.8001791338423E-30 MHzT=2.6314548993087E+23 s
2.71SgZ=106N=45L=2.1444262551553E+32 mf=1.3980077761093E-30 MHzT=7.1530360352004E+23 s
2.71SgZ=106N=46L=5.8291549218591E+32 mf=5.1429831942841E-31 MHzT=1.9443967872798E+24 s
2.71SgZ=106N=47L=1.5845285899362E+33 mf=1.8919977834674E-31 MHzT=5.2854184541768E+24 s
2.71SgZ=106N=48L=4.3071952726975E+33 mf=6.9602708727958E-32 MHzT=1.4367256939791E+25 s
2.71SgZ=106N=49L=1.1708170641398E+34 mf=2.560540559086E-32 MHzT=3.9054253464236E+25 s
2.71SgZ=106N=50L=3.1826107499011E+34 mf=9.4197022997337E-33 MHzT=1.0616046751587E+26 s
2.71SgZ=106N=51L=8.6512329685144E+34 mf=3.4653148180274E-33 MHzT=2.8857406974909E+26 s
2.71SgZ=106N=52L=2.3516489372079E+35 mf=1.274818078739E-33 MHzT=7.8442564996344E+26 s
2.71SgZ=106N=53L=6.3924445729272E+35 mf=4.6897936240176E-34 MHzT=2.1322899900728E+27 s
2.71SgZ=106N=54L=1.737646592202E+36 mf=1.725278657613E-34 MHzT=5.79616513302E+27 s
2.71SgZ=106N=55L=4.7234131558664E+36 mf=6.3469454842769E-35 MHzT=1.5755610355836E+28 s
2.71SgZ=106N=56L=1.2839568149896E+37 mf=2.3349107579014E-35 MHzT=4.282818932655E+28 s
2.71SgZ=106N=57L=3.4901564787124E+37 mf=8.5896566480195E-36 MHzT=1.1641908879217E+29 s
2.71BhZ=107N=17L=1.4967302459367E+20 mf=2.0029825602434E-18 MHzT=499255470241.59 s
2.71BhZ=107N=18L=4.0685346296348E+20 mf=7.3685610493847E-19 MHzT=1357117072516.5 s
2.71BhZ=107N=19L=1.1059423752193E+21 mf=2.7107421210853E-19 MHzT=3689026677313.1 s
2.71BhZ=107N=20L=3.0062630618814E+21 mf=9.9722629666476E-20 MHzT=10027814181641 s
2.71BhZ=107N=21L=8.1718702526797E+21 mf=3.668590527385E-20 MHzT=27258425069118 s
2.71BhZ=107N=22L=2.2213446412384E+22 mf=1.3495990331012E-20 MHzT=74096081537796 s
2.71BhZ=107N=23L=6.0382407730233E+22 mf=4.964897381028E-21 MHzT=2.0141403200421E+14 s
2.71BhZ=107N=24L=1.641364016917E+23 mf=1.8264836740061E-21 MHzT=5.4750010319372E+14 s
2.71BhZ=107N=25L=4.461689981072E+23 mf=6.7192579330214E-22 MHzT=1.4882595815909E+15 s
2.71BhZ=107N=26L=1.2128130799766E+24 mf=2.4718768534867E-22 MHzT=4.0455089766687E+15 s
2.71BhZ=107N=27L=3.2967677566178E+24 mf=9.0935267550531E-23 MHzT=1.0996833538146E+16 s
2.71BhZ=107N=28L=8.9615438854638E+24 mf=3.3453215409265E-23 MHzT=2.9892492777332E+16 s
2.71BhZ=107N=29L=2.4360001898794E+25 mf=1.2306750190148E-23 MHzT=8.1256219923966E+16 s
2.71BhZ=107N=30L=6.6217350502721E+25 mf=4.5274003825883E-24 MHzT=2.2087730606859E+17 s
2.71BhZ=107N=31L=1.7999742060025E+26 mf=1.665537522706E-24 MHzT=6.0040676740523E+17 s
2.71BhZ=107N=32L=4.8928371758716E+26 mf=6.1271701310313E-25 MHzT=1.6320748055215E+18 s
2.71BhZ=107N=33L=1.3300110384781E+27 mf=2.2540599237662E-25 MHzT=4.4364392865349E+18 s
2.71BhZ=107N=34L=3.6153448375448E+27 mf=8.2922230512204E-26 MHzT=1.205949229565E+19 s
2.71BhZ=107N=35L=9.8275261755114E+27 mf=3.0505383821519E-26 MHzT=3.2781098767706E+19 s
2.71BhZ=107N=36L=2.6713985821598E+28 mf=1.1222303552981E-26 MHzT=8.9108265097176E+19 s
2.71BhZ=107N=37L=7.2616142224563E+28 mf=4.1284547597269E-27 MHzT=2.4222137777917E+20 s
2.71BhZ=107N=38L=1.9739113986183E+29 mf=1.5187736299099E-27 MHzT=6.5842596968142E+20 s
2.71BhZ=107N=39L=5.3656474858522E+29 mf=5.5872559423718E-28 MHzT=1.7897873487705E+21 s
2.71BhZ=107N=40L=1.4585342058709E+30 mf=2.0554365937616E-28 MHzT=4.8651464269688E+21 s
2.71BhZ=107N=41L=3.9647070280048E+30 mf=7.5615286547633E-29 MHzT=1.3224839125222E+22 s
2.71BhZ=107N=42L=1.0777191069389E+31 mf=2.7817309359162E-29 MHzT=3.5948839878385E+22 s
2.71BhZ=107N=43L=2.9295442645752E+31 mf=1.0233416221942E-29 MHzT=9.7719078195597E+22 s
2.71BhZ=107N=44L=7.9633269400612E+31 mf=3.7646634410026E-30 MHzT=2.6562799455286E+23 s
2.71BhZ=107N=45L=2.1646566915247E+32 mf=1.3849422828746E-30 MHzT=7.2205175072306E+23 s
2.71BhZ=107N=46L=5.8841469494238E+32 mf=5.0949179307861E-31 MHzT=1.9627401531975E+24 s
2.71BhZ=107N=47L=1.5994769728602E+33 mf=1.874315561192E-31 MHzT=5.3352808924238E+24 s
2.71BhZ=107N=48L=4.3478291903644E+33 mf=6.8952216123024E-32 MHzT=1.45027970996E+25 s
2.71BhZ=107N=49L=1.1818625081411E+34 mf=2.5366102734871E-32 MHzT=3.9422689817672E+25 s
2.71BhZ=107N=50L=3.2126353796171E+34 mf=9.3316676988016E-33 MHzT=1.0716198136035E+26 s
2.71BhZ=107N=51L=8.7328483738778E+34 mf=3.4329286982327E-33 MHzT=2.9129646663352E+26 s
2.71BhZ=107N=52L=2.37383430454E+35 mf=1.2629038910873E-33 MHzT=7.9182589194422E+26 s
2.71BhZ=107N=53L=6.4527506538038E+35 mf=4.6459637770642E-34 MHzT=2.1524059333754E+27 s
2.71BhZ=107N=54L=1.7540394845812E+36 mf=1.7091545580091E-34 MHzT=5.8508459361617E+27 s
2.71BhZ=107N=55L=4.7679736573368E+36 mf=6.2876282367603E-35 MHzT=1.5904248189382E+28 s
2.71BhZ=107N=56L=1.296069615131E+37 mf=2.3130891620332E-35 MHzT=4.3232228848499E+28 s
2.71BhZ=107N=57L=3.5230824832285E+37 mf=8.5093794830848E-36 MHzT=1.1751738208266E+29 s
2.71HsZ=108N=17L=1.5107183790763E+20 mf=1.9844364254263E-18 MHzT=503921409215.81 s
2.71HsZ=108N=18L=4.1065583177622E+20 mf=7.3003336322608E-19 MHzT=1369800409642.8 s
2.71HsZ=108N=19L=1.116278285268E+21 mf=2.6856426570012E-19 MHzT=3723503562147.8 s
2.71HsZ=108N=20L=3.0343589783475E+21 mf=9.8799271984379E-20 MHzT=10121532071189 s
2.71HsZ=108N=21L=8.2482428718637E+21 mf=3.6346220965759E-20 MHzT=27513176705278 s
2.71HsZ=108N=22L=2.2421048715304E+22 mf=1.3371027457577E-20 MHzT=74788568281140 s
2.71HsZ=108N=23L=6.0946729297806E+22 mf=4.9189261089814E-21 MHzT=2.0329640613509E+14 s
2.71HsZ=108N=24L=1.6567038675424E+23 mf=1.8095717881357E-21 MHzT=5.5261692658805E+14 s
2.71HsZ=108N=25L=4.5033880182783E+23 mf=6.6570425817897E-22 MHzT=1.5021685496432E+15 s
2.71HsZ=108N=26L=1.2241477816586E+24 mf=2.4489891048433E-22 MHzT=4.0833174717777E+15 s
2.71HsZ=108N=27L=3.327578670231E+24 mf=9.0093274332471E-23 MHzT=1.1099607683363E+16 s
2.71HsZ=108N=28L=9.0452966320569E+24 mf=3.3143463414735E-23 MHzT=3.0171861868709E+16 s
2.71HsZ=108N=29L=2.4587665467942E+25 mf=1.2192798799499E-23 MHzT=8.2015623848489E+16 s
2.71HsZ=108N=30L=6.6836204245737E+25 mf=4.4854800086754E-24 MHzT=2.2294157995708E+17 s
2.71HsZ=108N=31L=1.8167963948436E+26 mf=1.6501158789772E-24 MHzT=6.0601804560528E+17 s
2.71HsZ=108N=32L=4.9385646261134E+26 mf=6.0704370742625E-25 MHzT=1.6473278410871E+18 s
2.71HsZ=108N=33L=1.3424410481835E+27 mf=2.2331889985461E-25 MHzT=4.4779013359417E+18 s
2.71HsZ=108N=34L=3.6491331070546E+27 mf=8.2154432081535E-26 MHzT=1.2172197831123E+19 s
2.71HsZ=108N=35L=9.9193722145348E+27 mf=3.0222926563912E-26 MHzT=3.308746417675E+19 s
2.71HsZ=108N=36L=2.6963649240492E+28 mf=1.1118393334898E-26 MHzT=8.9941052621449E+19 s
2.71HsZ=108N=37L=7.3294797759372E+28 mf=4.0902283267664E-27 MHzT=2.4448512897336E+20 s
2.71HsZ=108N=38L=1.9923591686988E+29 mf=1.5047109111144E-27 MHzT=6.6457948341676E+20 s
2.71HsZ=108N=39L=5.4157937240377E+29 mf=5.5355220910535E-28 MHzT=1.8065143333385E+21 s
2.71HsZ=108N=40L=1.4721653666734E+30 mf=2.0364047734489E-28 MHzT=4.9106150851648E+21 s
2.71HsZ=108N=41L=4.0017603647151E+30 mf=7.4915145005526E-29 MHzT=1.334843575256E+22 s
2.71HsZ=108N=42L=1.0877912481253E+31 mf=2.755974167991E-29 MHzT=3.6284810344538E+22 s
2.71HsZ=108N=43L=2.9569231829357E+31 mf=1.0138662368035E-29 MHzT=9.863234060864E+22 s
2.71HsZ=108N=44L=8.0377505563235E+31 mf=3.7298054461785E-30 MHzT=2.6811049917485E+23 s
2.71HsZ=108N=45L=2.1848871278941E+32 mf=1.3721187432184E-30 MHzT=7.2879989792608E+23 s
2.71HsZ=108N=46L=5.9391389769885E+32 mf=5.0477427647603E-31 MHzT=1.9810835191153E+24 s
2.71HsZ=108N=47L=1.6144253557841E+33 mf=1.8569607874772E-31 MHzT=5.3851433306707E+24 s
2.71HsZ=108N=48L=4.3884631080314E+33 mf=6.831376967744E-32 MHzT=1.463833725941E+25 s
2.71HsZ=108N=49L=1.1929079521425E+34 mf=2.5131231413251E-32 MHzT=3.9791126171108E+25 s
2.71HsZ=108N=50L=3.2426600093331E+34 mf=9.2452633682571E-33 MHzT=1.0816349520484E+26 s
2.71HsZ=108N=51L=8.8144637792411E+34 mf=3.4011423213972E-33 MHzT=2.9401886351795E+26 s
2.71HsZ=108N=52L=2.3960196718722E+35 mf=1.2512103365402E-33 MHzT=7.9922613392501E+26 s
2.71HsZ=108N=53L=6.5130567346805E+35 mf=4.6029455939432E-34 MHzT=2.1725218766779E+27 s
2.71HsZ=108N=54L=1.7704323769605E+36 mf=1.6933290528424E-34 MHzT=5.9055267393034E+27 s
2.71HsZ=108N=55L=4.8125341588072E+36 mf=6.2294094567903E-35 MHzT=1.6052886022927E+28 s
2.71HsZ=108N=56L=1.3081824152724E+37 mf=2.2916716697921E-35 MHzT=4.3636268370448E+28 s
2.71HsZ=108N=57L=3.5560084877447E+37 mf=8.4305889323155E-36 MHzT=1.1861567537315E+29 s
2.71MtZ=109N=17L=1.5247065122159E+20 mf=1.9662305866609E-18 MHzT=508587348190.03 s
2.71MtZ=109N=18L=4.1445820058897E+20 mf=7.2333580943502E-19 MHzT=1382483746769.1 s
2.71MtZ=109N=19L=1.1266141953168E+21 mf=2.6610037335425E-19 MHzT=3757980446982.5 s
2.71MtZ=109N=20L=3.0624548948137E+21 mf=9.7892856645072E-20 MHzT=10215249960737 s
2.71MtZ=109N=21L=8.3246154910476E+21 mf=3.6012769397265E-20 MHzT=27767928341438 s
2.71MtZ=109N=22L=2.2628651018223E+22 mf=1.3248357480902E-20 MHzT=75481055024484 s
2.71MtZ=109N=23L=6.1511050865378E+22 mf=4.8737983465137E-21 MHzT=2.0517878026597E+14 s
2.71MtZ=109N=24L=1.6720437181678E+23 mf=1.7929702120978E-21 MHzT=5.5773374998238E+14 s
2.71MtZ=109N=25L=4.5450860554845E+23 mf=6.5959687966357E-22 MHzT=1.5160775176954E+15 s
2.71MtZ=109N=26L=1.2354824833406E+24 mf=2.4265213148906E-22 MHzT=4.1211259668868E+15 s
2.71MtZ=109N=27L=3.3583895838443E+24 mf=8.9266730531255E-23 MHzT=1.1202381828579E+16 s
2.71MtZ=109N=28L=9.12904937865E+24 mf=3.283939494304E-23 MHzT=3.0451230960086E+16 s
2.71MtZ=109N=29L=2.481532903709E+25 mf=1.2080938260054E-23 MHzT=8.2775027773012E+16 s
2.71MtZ=109N=30L=6.7455057988753E+25 mf=4.4443288159353E-24 MHzT=2.2500585384557E+17 s
2.71MtZ=109N=31L=1.8336185836848E+26 mf=1.6349772011884E-24 MHzT=6.1162932380533E+17 s
2.71MtZ=109N=32L=4.9842920763551E+26 mf=6.0147449910124E-25 MHzT=1.6625808766527E+18 s
2.71MtZ=109N=33L=1.3548710578889E+27 mf=2.2127010260824E-25 MHzT=4.5193633853486E+18 s
2.71MtZ=109N=34L=3.6829213765644E+27 mf=8.1400721695466E-26 MHzT=1.2284903366596E+19 s
2.71MtZ=109N=35L=1.0011218253558E+28 mf=2.994565200828E-26 MHzT=3.3393829585794E+19 s
2.71MtZ=109N=36L=2.7213312659385E+28 mf=1.1016389726321E-26 MHzT=9.0773840145722E+19 s
2.71MtZ=109N=37L=7.3973453294181E+28 mf=4.0527032962456E-27 MHzT=2.4674888016756E+20 s
2.71MtZ=109N=38L=2.0108069387794E+29 mf=1.4909062238565E-27 MHzT=6.707329971521E+20 s
2.71MtZ=109N=39L=5.4659399622233E+29 mf=5.4847374847136E-28 MHzT=1.8232413179064E+21 s
2.71MtZ=109N=40L=1.485796527476E+30 mf=2.0177221608485E-28 MHzT=4.9560837433608E+21 s
2.71MtZ=109N=41L=4.0388137014255E+30 mf=7.4227850097218E-29 MHzT=1.3472032379899E+22 s
2.71MtZ=109N=42L=1.0978633893116E+31 mf=2.7306900013122E-29 MHzT=3.6620780810691E+22 s
2.71MtZ=109N=43L=2.9843021012963E+31 mf=1.0045647116952E-29 MHzT=9.9545603021683E+22 s
2.71MtZ=109N=44L=8.1121741725857E+31 mf=3.6955870475898E-30 MHzT=2.7059300379684E+23 s
2.71MtZ=109N=45L=2.2051175642635E+32 mf=1.3595304978677E-30 MHzT=7.3554804512909E+23 s
2.71MtZ=109N=46L=5.9941310045532E+32 mf=5.0014331981112E-31 MHzT=1.999426885033E+24 s
2.71MtZ=109N=47L=1.629373738708E+33 mf=1.8399244499774E-31 MHzT=5.4350057689177E+24 s
2.71MtZ=109N=48L=4.4290970256983E+33 mf=6.7687037845537E-32 MHzT=1.4773877419219E+25 s
2.71MtZ=109N=49L=1.2039533961438E+34 mf=2.4900669657166E-32 MHzT=4.0159562524544E+25 s
2.71MtZ=109N=50L=3.2726846390492E+34 mf=9.1604444382731E-33 MHzT=1.0916500904933E+26 s
2.71MtZ=109N=51L=8.8960791846045E+34 mf=3.369939180834E-33 MHzT=2.9674126040237E+26 s
2.71MtZ=109N=52L=2.4182050392043E+35 mf=1.2397313426269E-33 MHzT=8.066263759058E+26 s
2.71MtZ=109N=53L=6.5733628155572E+35 mf=4.5607167352832E-34 MHzT=2.1926378199805E+27 s
2.71MtZ=109N=54L=1.7868252693397E+36 mf=1.6777939239172E-34 MHzT=5.9602075424451E+27 s
2.71MtZ=109N=55L=4.8570946602777E+36 mf=6.1722589113151E-35 MHzT=1.6201523856473E+28 s
2.71MtZ=109N=56L=1.3202952154138E+37 mf=2.2706471590601E-35 MHzT=4.4040307892396E+28 s
2.71MtZ=109N=57L=3.5889344922608E+37 mf=8.3532440797254E-36 MHzT=1.1971396866364E+29 s
2.71DsZ=110N=17L=1.5386946453555E+20 mf=1.9483557631458E-18 MHzT=513253287164.25 s
2.71DsZ=110N=18L=4.1826056940171E+20 mf=7.1676002934924E-19 MHzT=1395167083895.4 s
2.71DsZ=110N=19L=1.1369501053656E+21 mf=2.6368127905103E-19 MHzT=3792457331817.2 s
2.71DsZ=110N=20L=3.0905508112799E+21 mf=9.7002921584663E-20 MHzT=10308967850285 s
2.71DsZ=110N=21L=8.4009881102315E+21 mf=3.5685380584563E-20 MHzT=28022679977598 s
2.71DsZ=110N=22L=2.2836253321143E+22 mf=1.3127917867439E-20 MHzT=76173541767828 s
2.71DsZ=110N=23L=6.207537243295E+22 mf=4.8294910888181E-21 MHzT=2.0706115439685E+14 s
2.71DsZ=110N=24L=1.6873835687932E+23 mf=1.7766704828969E-21 MHzT=5.6285057337672E+14 s
2.71DsZ=110N=25L=4.5867840926908E+23 mf=6.536005443939E-22 MHzT=1.5299864857477E+15 s
2.71DsZ=110N=26L=1.2468171850226E+24 mf=2.4044620302098E-22 MHzT=4.1589344619959E+15 s
2.71DsZ=110N=27L=3.3892004974575E+24 mf=8.8455214799153E-23 MHzT=1.1305155973795E+16 s
2.71DsZ=110N=28L=9.2128021252431E+24 mf=3.2540854989012E-23 MHzT=3.0730600051463E+16 s
2.71DsZ=110N=29L=2.5042992606237E+25 mf=1.1971111548599E-23 MHzT=8.3534431697535E+16 s
2.71DsZ=110N=30L=6.8073911731769E+25 mf=4.4039258266995E-24 MHzT=2.2707012773406E+17 s
2.71DsZ=110N=31L=1.8504407725259E+26 mf=1.6201137720867E-24 MHzT=6.1724060200538E+17 s
2.71DsZ=110N=32L=5.0300195265969E+26 mf=5.9600654910941E-25 MHzT=1.6778339122183E+18 s
2.71DsZ=110N=33L=1.3673010675943E+27 mf=2.1925855622089E-25 MHzT=4.5608254347555E+18 s
2.71DsZ=110N=34L=3.7167096460741E+27 mf=8.0660715134598E-26 MHzT=1.239760890207E+19 s
2.71DsZ=110N=35L=1.0103064292582E+28 mf=2.9673418808205E-26 MHzT=3.3700194994838E+19 s
2.71DsZ=110N=36L=2.7462976078278E+28 mf=1.0916240728809E-26 MHzT=9.1606627669994E+19 s
2.71DsZ=110N=37L=7.465210882899E+28 mf=4.0158605390071E-27 MHzT=2.4901263136176E+20 s
2.71DsZ=110N=38L=2.0292547088599E+29 mf=1.4773525309124E-27 MHzT=6.7688651088744E+20 s
2.71DsZ=110N=39L=5.5160862004088E+29 mf=5.4348762348526E-28 MHzT=1.8399683024744E+21 s
2.71DsZ=110N=40L=1.4994276882785E+30 mf=1.9993792321135E-28 MHzT=5.0015524015567E+21 s
2.71DsZ=110N=41L=4.0758670381358E+30 mf=7.3553051459971E-29 MHzT=1.3595629007237E+22 s
2.71DsZ=110N=42L=1.107935530498E+31 mf=2.7058655467548E-29 MHzT=3.6956751276844E+22 s
2.71DsZ=110N=43L=3.0116810196568E+31 mf=9.9543230522523E-30 MHzT=1.0045886543473E+23 s
2.71DsZ=110N=44L=8.186597788848E+31 mf=3.6619908017026E-30 MHzT=2.7307550841883E+23 s
2.71DsZ=110N=45L=2.2253480006329E+32 mf=1.3471711297053E-30 MHzT=7.4229619233211E+23 s
2.71DsZ=110N=46L=6.049123032118E+32 mf=4.9559656235829E-31 MHzT=2.0177702509507E+24 s
2.71DsZ=110N=47L=1.6443221216319E+33 mf=1.8231978640685E-31 MHzT=5.4848682071646E+24 s
2.71DsZ=110N=48L=4.4697309433653E+33 mf=6.707170113785E-32 MHzT=1.4909417579028E+25 s
2.71DsZ=110N=49L=1.2149988401451E+34 mf=2.467429993301E-32 MHzT=4.052799887798E+25 s
2.71DsZ=110N=50L=3.3027092687652E+34 mf=9.0771676706524E-33 MHzT=1.1016652289382E+26 s
2.71DsZ=110N=51L=8.9776945899678E+34 mf=3.3393033700991E-33 MHzT=2.994636572868E+26 s
2.71DsZ=110N=52L=2.4403904065365E+35 mf=1.228461057694E-33 MHzT=8.1402661788658E+26 s
2.71DsZ=110N=53L=6.6336688964338E+35 mf=4.5192556740534E-34 MHzT=2.2127537632831E+27 s
2.71DsZ=110N=54L=1.803218161719E+36 mf=1.6625412518816E-34 MHzT=6.0148883455868E+27 s
2.71DsZ=110N=55L=4.9016551617481E+36 mf=6.1161474666668E-35 MHzT=1.6350161690019E+28 s
2.71DsZ=110N=56L=1.3324080155552E+37 mf=2.2500049121595E-35 MHzT=4.4444347414345E+28 s
2.71DsZ=110N=57L=3.621860496777E+37 mf=8.2773054971825E-36 MHzT=1.2081226195413E+29 s
2.71RgZ=111N=17L=1.5526827784951E+20 mf=1.9308030085229E-18 MHzT=517919226138.47 s
2.71RgZ=111N=18L=4.2206293821445E+20 mf=7.1030273178754E-19 MHzT=1407850421021.8 s
2.71RgZ=111N=19L=1.1472860154144E+21 mf=2.6130577203255E-19 MHzT=3826934216651.9 s
2.71RgZ=111N=20L=3.1186467277461E+21 mf=9.6129021390206E-20 MHzT=10402685739833 s
2.71RgZ=111N=21L=8.4773607294154E+21 mf=3.5363890669387E-20 MHzT=28277431613758 s
2.71RgZ=111N=22L=2.3043855624062E+22 mf=1.3009648337102E-20 MHzT=76866028511172 s
2.71RgZ=111N=23L=6.2639694000522E+22 mf=4.7859821600901E-21 MHzT=2.0894352852773E+14 s
2.71RgZ=111N=24L=1.7027234194185E+23 mf=1.7606644425104E-21 MHzT=5.6796739677105E+14 s
2.71RgZ=111N=25L=4.6284821298971E+23 mf=6.4771225120116E-22 MHzT=1.5438954537999E+15 s
2.71RgZ=111N=26L=1.2581518867047E+24 mf=2.3828002101178E-22 MHzT=4.1967429571049E+15 s
2.71RgZ=111N=27L=3.4200114110708E+24 mf=8.7658320972133E-23 MHzT=1.1407930119012E+16 s
2.71RgZ=111N=28L=9.2965548718362E+24 mf=3.2247694133255E-23 MHzT=3.100996914284E+16 s
2.71RgZ=111N=29L=2.5270656175385E+25 mf=1.186326369681E-23 MHzT=8.4293835622058E+16 s
2.71RgZ=111N=30L=6.8692765474785E+25 mf=4.3642508192518E-24 MHzT=2.2913440162256E+17 s
2.71RgZ=111N=31L=1.8672629613671E+26 mf=1.6055181525184E-24 MHzT=6.2285188020543E+17 s
2.71RgZ=111N=32L=5.0757469768387E+26 mf=5.9063712073906E-25 MHzT=1.693086947784E+18 s
2.71RgZ=111N=33L=1.3797310772997E+27 mf=2.1728325391259E-25 MHzT=4.6022874841623E+18 s
2.71RgZ=111N=34L=3.7504979155839E+27 mf=7.9934042025278E-26 MHzT=1.2510314437543E+19 s
2.71RgZ=111N=35L=1.0194910331605E+28 mf=2.9406090710834E-26 MHzT=3.4006560403882E+19 s
2.71RgZ=111N=36L=2.7712639497172E+28 mf=1.0817896217738E-26 MHzT=9.2439415194267E+19 s
2.71RgZ=111N=37L=7.5330764363799E+28 mf=3.9796816152322E-27 MHzT=2.5127638255596E+20 s
2.71RgZ=111N=38L=2.0477024789404E+29 mf=1.4640430486519E-27 MHzT=6.8304002462278E+20 s
2.71RgZ=111N=39L=5.5662324385943E+29 mf=5.3859133858899E-28 MHzT=1.8566952870423E+21 s
2.71RgZ=111N=40L=1.513058849081E+30 mf=1.981366806599E-28 MHzT=5.0470210597527E+21 s
2.71RgZ=111N=41L=4.1129203748461E+30 mf=7.2890411356728E-29 MHzT=1.3719225634576E+22 s
2.71RgZ=111N=42L=1.1180076716843E+31 mf=2.681488379667E-29 MHzT=3.7292721742997E+22 s
2.71RgZ=111N=43L=3.0390599380173E+31 mf=9.8646444661959E-30 MHzT=1.0137212784777E+23 s
2.71RgZ=111N=44L=8.2610214051103E+31 mf=3.6289998935791E-30 MHzT=2.7555801304082E+23 s
2.71RgZ=111N=45L=2.2455784370022E+32 mf=1.3350344528611E-30 MHzT=7.4904433953513E+23 s
2.71RgZ=111N=46L=6.1041150596827E+32 mf=4.9113172846317E-31 MHzT=2.0361136168685E+24 s
2.71RgZ=111N=47L=1.6592705045559E+33 mf=1.8067726580859E-31 MHzT=5.5347306454116E+24 s
2.71RgZ=111N=48L=4.5103648610323E+33 mf=6.646745157805E-32 MHzT=1.5044957738838E+25 s
2.71RgZ=111N=49L=1.2260442841464E+34 mf=2.4452008942623E-32 MHzT=4.0896435231417E+25 s
2.71RgZ=111N=50L=3.3327338984813E+34 mf=8.9953913853312E-33 MHzT=1.1116803673831E+26 s
2.71RgZ=111N=51L=9.0593099953312E+34 mf=3.3092195559541E-33 MHzT=3.0218605417122E+26 s
2.71RgZ=111N=52L=2.4625757738686E+35 mf=1.217393840958E-33 MHzT=8.2142685986737E+26 s
2.71RgZ=111N=53L=6.6939749773105E+35 mf=4.4785416589718E-34 MHzT=2.2328697065857E+27 s
2.71RgZ=111N=54L=1.8196110540983E+36 mf=1.6475634027656E-34 MHzT=6.0695691487285E+27 s
2.71RgZ=111N=55L=4.9462156632185E+36 mf=6.0610470390392E-35 MHzT=1.6498799523564E+28 s
2.71RgZ=111N=56L=1.3445208156966E+37 mf=2.2297345976356E-35 MHzT=4.4848386936293E+28 s
2.71RgZ=111N=57L=3.6547865012931E+37 mf=8.202735177388E-36 MHzT=1.2191055524463E+29 s
2.71CnZ=112N=17L=1.5666709116347E+20 mf=1.9135636959468E-18 MHzT=522585165112.69 s
2.71CnZ=112N=18L=4.2586530702719E+20 mf=7.0396074311086E-19 MHzT=1420533758148.1 s
2.71CnZ=112N=19L=1.1576219254632E+21 mf=2.5897268478226E-19 MHzT=3861411101486.6 s
2.71CnZ=112N=20L=3.1467426442123E+21 mf=9.5270726556365E-20 MHzT=10496403629381 s
2.71CnZ=112N=21L=8.5537333485994E+21 mf=3.5048141645553E-20 MHzT=28532183249918 s
2.71CnZ=112N=22L=2.3251457926982E+22 mf=1.2893490762664E-20 MHzT=77558515254516 s
2.71CnZ=112N=23L=6.3204015568095E+22 mf=4.7432501765178E-21 MHzT=2.1082590265861E+14 s
2.71CnZ=112N=24L=1.7180632700439E+23 mf=1.7449442242737E-21 MHzT=5.7308422016539E+14 s
2.71CnZ=112N=25L=4.6701801671034E+23 mf=6.4192910610115E-22 MHzT=1.5578044218522E+15 s
2.71CnZ=112N=26L=1.2694865883867E+24 mf=2.3615252082418E-22 MHzT=4.234551452214E+15 s
2.71CnZ=112N=27L=3.450822324684E+24 mf=8.6875657392025E-23 MHzT=1.1510704264228E+16 s
2.71CnZ=112N=28L=9.3803076184294E+24 mf=3.195976829278E-23 MHzT=3.1289338234217E+16 s
2.71CnZ=112N=29L=2.5498319744532E+25 mf=1.1757341699517E-23 MHzT=8.5053239546581E+16 s
2.71CnZ=112N=30L=6.9311619217801E+25 mf=4.3252842940799E-24 MHzT=2.3119867551105E+17 s
2.71CnZ=112N=31L=1.8840851502082E+26 mf=1.5911831690137E-24 MHzT=6.2846315840548E+17 s
2.71CnZ=112N=32L=5.1214744270805E+26 mf=5.8536357501817E-25 MHzT=1.7083399833496E+18 s
2.71CnZ=112N=33L=1.3921610870051E+27 mf=2.153432248598E-25 MHzT=4.6437495335692E+18 s
2.71CnZ=112N=34L=3.7842861850937E+27 mf=7.9220345221481E-26 MHzT=1.2623019973016E+19 s
2.71CnZ=112N=35L=1.0286756370629E+28 mf=2.9143536329487E-26 MHzT=3.4312925812926E+19 s
2.71CnZ=112N=36L=2.7962302916065E+28 mf=1.0721307858651E-26 MHzT=9.327220271854E+19 s
2.71CnZ=112N=37L=7.6009419898608E+28 mf=3.9441487436676E-27 MHzT=2.5354013375016E+20 s
2.71CnZ=112N=38L=2.066150249021E+29 mf=1.4509712357175E-27 MHzT=6.8919353835812E+20 s
2.71CnZ=112N=39L=5.6163786767799E+29 mf=5.3378248735159E-28 MHzT=1.8734222716103E+21 s
2.71CnZ=112N=40L=1.5266900098836E+30 mf=1.9636760315401E-28 MHzT=5.0924897179487E+21 s
2.71CnZ=112N=41L=4.1499737115564E+30 mf=7.2239604112471E-29 MHzT=1.3842822261914E+22 s
2.71CnZ=112N=42L=1.1280798128707E+31 mf=2.6575465191342E-29 MHzT=3.762869220915E+22 s
2.71CnZ=112N=43L=3.0664388563778E+31 mf=9.7765672834621E-30 MHzT=1.0228539026081E+23 s
2.71CnZ=112N=44L=8.3354450213725E+31 mf=3.596598108815E-30 MHzT=2.7804051766281E+23 s
2.71CnZ=112N=45L=2.2658088733716E+32 mf=1.3231145023891E-30 MHzT=7.5579248673815E+23 s
2.71CnZ=112N=46L=6.1591070872474E+32 mf=4.8674662374475E-31 MHzT=2.0544569827862E+24 s
2.71CnZ=112N=47L=1.6742188874798E+33 mf=1.790640759353E-31 MHzT=5.5845930836585E+24 s
2.71CnZ=112N=48L=4.5509987786992E+33 mf=6.587399218896E-32 MHzT=1.5180497898647E+25 s
2.71CnZ=112N=49L=1.2370897281477E+34 mf=2.4233687434207E-32 MHzT=4.1264871584853E+25 s
2.71CnZ=112N=50L=3.3627585281973E+34 mf=8.9150753908194E-33 MHzT=1.121695505828E+26 s
2.71CnZ=112N=51L=9.1409254006945E+34 mf=3.2796729527759E-33 MHzT=3.0490845105565E+26 s
2.71CnZ=112N=52L=2.4847611412008E+35 mf=1.2065242530923E-33 MHzT=8.2882710184816E+26 s
2.71CnZ=112N=53L=6.7542810581872E+35 mf=4.4385546798738E-34 MHzT=2.2529856498882E+27 s
2.71CnZ=112N=54L=1.8360039464775E+36 mf=1.6328530152409E-34 MHzT=6.1242499518702E+27 s
2.71CnZ=112N=55L=4.990776164689E+36 mf=6.0069305476192E-35 MHzT=1.664743735711E+28 s
2.71CnZ=112N=56L=1.3566336158381E+37 mf=2.2098262530138E-35 MHzT=4.5252426458242E+28 s
2.71CnZ=112N=57L=3.6877125058093E+37 mf=8.1294964704471E-36 MHzT=1.2300884853512E+29 s
2.71UutZ=113N=17L=1.5806590447743E+20 mf=1.8966295039473E-18 MHzT=527251104086.91 s
2.71UutZ=113N=18L=4.2966767583994E+20 mf=6.9773100202139E-19 MHzT=1433217095274.4 s
2.71UutZ=113N=19L=1.1679578355119E+21 mf=2.5668089111162E-19 MHzT=3895887986321.3 s
2.71UutZ=113N=20L=3.1748385606784E+21 mf=9.442762278153E-20 MHzT=10590121518929 s
2.71UutZ=113N=21L=8.6301059677833E+21 mf=3.4737981100017E-20 MHzT=28786934886078 s
2.71UutZ=113N=22L=2.3459060229901E+22 mf=1.2779389074498E-20 MHzT=78251001997860 s
2.71UutZ=113N=23L=6.3768337135667E+22 mf=4.7012745112389E-21 MHzT=2.1270827678949E+14 s
2.71UutZ=113N=24L=1.7334031206693E+23 mf=1.7295022399881E-21 MHzT=5.7820104355972E+14 s
2.71UutZ=113N=25L=4.7118782043097E+23 mf=6.3624831755159E-22 MHzT=1.5717133899044E+15 s
2.71UutZ=113N=26L=1.2808212900687E+24 mf=2.3406267550715E-22 MHzT=4.272359947323E+15 s
2.71UutZ=113N=27L=3.4816332382973E+24 mf=8.6106846264662E-23 MHzT=1.1613478409444E+16 s
2.71UutZ=113N=28L=9.4640603650225E+24 mf=3.1676938484879E-23 MHzT=3.1568707325594E+16 s
2.71UutZ=113N=29L=2.572598331368E+25 mf=1.165329442784E-23 MHzT=8.5812643471104E+16 s
2.71UutZ=113N=30L=6.9930472960817E+25 mf=4.2870074419199E-24 MHzT=2.3326294939954E+17 s
2.71UutZ=113N=31L=1.9009073390494E+26 mf=1.5771019020313E-24 MHzT=6.3407443660553E+17 s
2.71UutZ=113N=32L=5.1672018773223E+26 mf=5.8018336638969E-25 MHzT=1.7235930189152E+18 s
2.71UutZ=113N=33L=1.4045910967105E+27 mf=2.1343753260441E-25 MHzT=4.6852115829761E+18 s
2.71UutZ=113N=34L=3.8180744546034E+27 mf=7.8519280219521E-26 MHzT=1.273572550849E+19 s
2.71UutZ=113N=35L=1.0378602409652E+28 mf=2.8885628928341E-26 MHzT=3.461929122197E+19 s
2.71UutZ=113N=36L=2.8211966334959E+28 mf=1.0626429028044E-26 MHzT=9.4104990242812E+19 s
2.71UutZ=113N=37L=7.6688075433417E+28 mf=3.9092447724847E-27 MHzT=2.5580388494435E+20 s
2.71UutZ=113N=38L=2.0845980191015E+29 mf=1.4381307823041E-27 MHzT=6.9534705209346E+20 s
2.71UutZ=113N=39L=5.6665249149654E+29 mf=5.2905874852547E-28 MHzT=1.8901492561782E+21 s
2.71UutZ=113N=40L=1.5403211706861E+30 mf=1.9462983675441E-28 MHzT=5.1379583761447E+21 s
2.71UutZ=113N=41L=4.1870270482668E+30 mf=7.1600315580502E-29 MHzT=1.3966418889253E+22 s
2.71UutZ=113N=42L=1.138151954057E+31 mf=2.6340284083454E-29 MHzT=3.7964662675303E+22 s
2.71UutZ=113N=43L=3.0938177747383E+31 mf=9.6900489889181E-30 MHzT=1.0319865267385E+23 s
2.71UutZ=113N=44L=8.4098686376348E+31 mf=3.5647698069671E-30 MHzT=2.805230222848E+23 s
2.71UutZ=113N=45L=2.286039309741E+32 mf=1.3114055244919E-30 MHzT=7.6254063394117E+23 s
2.71UutZ=113N=46L=6.2140991148121E+32 mf=4.8243913149922E-31 MHzT=2.0728003487039E+24 s
2.71UutZ=113N=47L=1.6891672704037E+33 mf=1.7747943809517E-31 MHzT=5.6344555219055E+24 s
2.71UutZ=113N=48L=4.5916326963662E+33 mf=6.5291036505872E-32 MHzT=1.5316038058456E+25 s
2.71UutZ=113N=49L=1.2481351721491E+34 mf=2.4019230023284E-32 MHzT=4.1633307938289E+25 s
2.71UutZ=113N=50L=3.3927831579134E+34 mf=8.8361809183342E-33 MHzT=1.1317106442729E+26 s
2.71UutZ=113N=51L=9.2225408060578E+34 mf=3.2506492983266E-33 MHzT=3.0763084794007E+26 s
2.71UutZ=113N=52L=2.5069465085329E+35 mf=1.1958470473127E-33 MHzT=8.3622734382895E+26 s
2.71UutZ=113N=53L=6.8145871390639E+35 mf=4.3992754349192E-34 MHzT=2.2731015931908E+27 s
2.71UutZ=113N=54L=1.8523968388568E+36 mf=1.6184029885573E-34 MHzT=6.1789307550119E+27 s
2.71UutZ=113N=55L=5.0353366661594E+36 mf=5.9537718702066E-35 MHzT=1.6796075190655E+28 s
2.71UutZ=113N=56L=1.3687464159795E+37 mf=2.1902702684739E-35 MHzT=4.565646598019E+28 s
2.71UutZ=113N=57L=3.7206385103254E+37 mf=8.0575540238059E-36 MHzT=1.2410714182561E+29 s
2.71FlZ=114N=17L=1.5946471779139E+20 mf=1.8799924030354E-18 MHzT=531917043061.13 s
2.71FlZ=114N=18L=4.3347004465268E+20 mf=6.9161055463523E-19 MHzT=1445900432400.7 s
2.71FlZ=114N=19L=1.1782937455607E+21 mf=2.5442930434748E-19 MHzT=3930364871156 s
2.71FlZ=114N=20L=3.2029344771446E+21 mf=9.359931030099E-20 MHzT=10683839408477 s
2.71FlZ=114N=21L=8.7064785869672E+21 mf=3.4433261967561E-20 MHzT=29041686522238 s
2.71FlZ=114N=22L=2.3666662532821E+22 mf=1.2667289170336E-20 MHzT=78943488741204 s
2.71FlZ=114N=23L=6.4332658703239E+22 mf=4.6600352611403E-21 MHzT=2.1459065092037E+14 s
2.71FlZ=114N=24L=1.7487429712947E+23 mf=1.7143311677075E-21 MHzT=5.8331786695405E+14 s
2.71FlZ=114N=25L=4.7535762415159E+23 mf=6.3066719195903E-22 MHzT=1.5856223579567E+15 s
2.71FlZ=114N=26L=1.2921559917507E+24 mf=2.3200949414305E-22 MHzT=4.3101684424321E+15 s
2.71FlZ=114N=27L=3.5124441519105E+24 mf=8.5351523051814E-23 MHzT=1.1716252554661E+16 s
2.71FlZ=114N=28L=9.5478131116156E+24 mf=3.1399070603433E-23 MHzT=3.1848076416971E+16 s
2.71FlZ=114N=29L=2.5953646882828E+25 mf=1.1551072546894E-23 MHzT=8.6572047395628E+16 s
2.71FlZ=114N=30L=7.0549326703833E+25 mf=4.249402113482E-24 MHzT=2.3532722328803E+17 s
2.71FlZ=114N=31L=1.9177295278905E+26 mf=1.5632676748205E-24 MHzT=6.3968571480557E+17 s
2.71FlZ=114N=32L=5.2129293275641E+26 mf=5.7509403861435E-25 MHzT=1.7388460544808E+18 s
2.71FlZ=114N=33L=1.4170211064159E+27 mf=2.1156527354647E-25 MHzT=4.7266736323829E+18 s
2.71FlZ=114N=34L=3.8518627241132E+27 mf=7.783051460356E-26 MHzT=1.2848431043963E+19 s
2.71FlZ=114N=35L=1.0470448448676E+28 mf=2.8632246218443E-26 MHzT=3.4925656631014E+19 s
2.71FlZ=114N=36L=2.8461629753852E+28 mf=1.0533214738324E-26 MHzT=9.4937777767085E+19 s
2.71FlZ=114N=37L=7.7366730968226E+28 mf=3.8749531516735E-27 MHzT=2.5806763613855E+20 s
2.71FlZ=114N=38L=2.1030457891821E+29 mf=1.4255156000032E-27 MHzT=7.015005658288E+20 s
2.71FlZ=114N=39L=5.716671153151E+29 mf=5.2441788231033E-28 MHzT=1.9068762407462E+21 s
2.71FlZ=114N=40L=1.5539523314886E+30 mf=1.9292255748464E-28 MHzT=5.1834270343406E+21 s
2.71FlZ=114N=41L=4.2240803849771E+30 mf=7.0972242636814E-29 MHzT=1.4090015516591E+22 s
2.71FlZ=114N=42L=1.1482240952434E+31 mf=2.6109228959915E-29 MHzT=3.8300633141457E+22 s
2.71FlZ=114N=43L=3.1211966930988E+31 mf=9.6050485591908E-30 MHzT=1.041119150869E+23 s
2.71FlZ=114N=44L=8.484292253897E+31 mf=3.5334998963797E-30 MHzT=2.8300552690679E+23 s
2.71FlZ=114N=45L=2.3062697461104E+32 mf=1.2999019672595E-30 MHzT=7.6928878114419E+23 s
2.71FlZ=114N=46L=6.2690911423768E+32 mf=4.7820720929308E-31 MHzT=2.0911437146217E+24 s
2.71FlZ=114N=47L=1.7041156533276E+33 mf=1.759226009189E-31 MHzT=5.6843179601524E+24 s
2.71FlZ=114N=48L=4.6322666140331E+33 mf=6.471830811547E-32 MHzT=1.5451578218266E+25 s
2.71FlZ=114N=49L=1.2591806161504E+34 mf=2.380853502308E-32 MHzT=4.2001744291725E+25 s
2.71FlZ=114N=50L=3.4228077876294E+34 mf=8.7586705594015E-33 MHzT=1.1417257827178E+26 s
2.71FlZ=114N=51L=9.3041562114212E+34 mf=3.2221348307974E-33 MHzT=3.103532448245E+26 s
2.71FlZ=114N=52L=2.5291318758651E+35 mf=1.1853571609328E-33 MHzT=8.4362758580973E+26 s
2.71FlZ=114N=53L=6.8748932199405E+35 mf=4.3606852995252E-34 MHzT=2.2932175364934E+27 s
2.71FlZ=114N=54L=1.8687897312361E+36 mf=1.6042064711138E-34 MHzT=6.2336115581535E+27 s
2.71FlZ=114N=55L=5.0798971676299E+36 mf=5.9015458011697E-35 MHzT=1.6944713024201E+28 s
2.71FlZ=114N=56L=1.3808592161209E+37 mf=2.171057371382E-35 MHzT=4.6060505502139E+28 s
2.71FlZ=114N=57L=3.7535645148416E+37 mf=7.9868737253515E-36 MHzT=1.252054351161E+29 s
2.71UupZ=115N=17L=1.6086353110535E+20 mf=1.863644643009E-18 MHzT=536582982035.35 s
2.71UupZ=115N=18L=4.3727241346542E+20 mf=6.8559654981232E-19 MHzT=1458583769527.1 s
2.71UupZ=115N=19L=1.1886296556095E+21 mf=2.5221687561403E-19 MHzT=3964841755990.7 s
2.71UupZ=115N=20L=3.2310303936108E+21 mf=9.2785403254895E-20 MHzT=10777557298025 s
2.71UupZ=115N=21L=8.7828512061511E+21 mf=3.4133842298278E-20 MHzT=29296438158398 s
2.71UupZ=115N=22L=2.387426483574E+22 mf=1.2557138829725E-20 MHzT=79635975484547 s
2.71UupZ=115N=23L=6.4896980270811E+22 mf=4.6195132153913E-21 MHzT=2.1647302505126E+14 s
2.71UupZ=115N=24L=1.7640828219201E+23 mf=1.6994239401622E-21 MHzT=5.8843469034839E+14 s
2.71UupZ=115N=25L=4.7952742787222E+23 mf=6.2518312942025E-22 MHzT=1.5995313260089E+15 s
2.71UupZ=115N=26L=1.3034906934328E+24 mf=2.2999202028094E-22 MHzT=4.3479769375411E+15 s
2.71UupZ=115N=27L=3.5432550655238E+24 mf=8.4609335894842E-23 MHzT=1.1819026699877E+16 s
2.71UupZ=115N=28L=9.6315658582087E+24 mf=3.1126035206881E-23 MHzT=3.2127445508348E+16 s
2.71UupZ=115N=29L=2.6181310451975E+25 mf=1.145062843779E-23 MHzT=8.7331451320151E+16 s
2.71UupZ=115N=30L=7.1168180446849E+25 mf=4.2124507907561E-24 MHzT=2.3739149717652E+17 s
2.71UupZ=115N=31L=1.9345517167316E+26 mf=1.5496740428655E-24 MHzT=6.4529699300562E+17 s
2.71UupZ=115N=32L=5.2586567778059E+26 mf=5.7009322088726E-25 MHzT=1.7540990900464E+18 s
2.71UupZ=115N=33L=1.4294511161213E+27 mf=2.0972557551563E-25 MHzT=4.7681356817898E+18 s
2.71UupZ=115N=34L=3.885650993623E+27 mf=7.7153727520051E-26 MHzT=1.2961136579436E+19 s
2.71UupZ=115N=35L=1.0562294487699E+28 mf=2.838327016437E-26 MHzT=3.5232022040058E+19 s
2.71UupZ=115N=36L=2.8711293172746E+28 mf=1.0441621566687E-26 MHzT=9.5770565291358E+19 s
2.71UupZ=115N=37L=7.8045386503035E+28 mf=3.8412579068763E-27 MHzT=2.6033138733275E+20 s
2.71UupZ=115N=38L=2.1214935592626E+29 mf=1.413119812177E-27 MHzT=7.0765407956414E+20 s
2.71UupZ=115N=39L=5.7668173913365E+29 mf=5.1985772681198E-28 MHzT=1.9236032253141E+21 s
2.71UupZ=115N=40L=1.5675834922912E+30 mf=1.9124497002825E-28 MHzT=5.2288956925366E+21 s
2.71UupZ=115N=41L=4.2611337216874E+30 mf=7.0355092700841E-29 MHzT=1.421361214393E+22 s
2.71UupZ=115N=42L=1.1582962364297E+31 mf=2.5882192186351E-29 MHzT=3.863660360761E+22 s
2.71UupZ=115N=43L=3.1485756114593E+31 mf=9.5215263978065E-30 MHzT=1.0502517749994E+23 s
2.71UupZ=115N=44L=8.5587158701593E+31 mf=3.5027738103242E-30 MHzT=2.8548803152877E+23 s
2.71UupZ=115N=45L=2.3265001824798E+32 mf=1.288598471892E-30 MHzT=7.7603692834721E+23 s
2.71UupZ=115N=46L=6.3240831699415E+32 mf=4.7404888573401E-31 MHzT=2.1094870805394E+24 s
2.71UupZ=115N=47L=1.7190640362516E+33 mf=1.7439283917177E-31 MHzT=5.7341803983994E+24 s
2.71UupZ=115N=48L=4.6729005317001E+33 mf=6.4155540218814E-32 MHzT=1.5587118378075E+25 s
2.71UupZ=115N=49L=1.2702260601517E+34 mf=2.3601504283749E-32 MHzT=4.2370180645161E+25 s
2.71UupZ=115N=50L=3.4528324173455E+34 mf=8.682508206711E-33 MHzT=1.1517409211627E+26 s
2.71UupZ=115N=51L=9.3857716167845E+34 mf=3.1941162670513E-33 MHzT=3.1307564170892E+26 s
2.71UupZ=115N=52L=2.5513172431972E+35 mf=1.1750497073595E-33 MHzT=8.5102782779052E+26 s
2.71UupZ=115N=53L=6.9351993008172E+35 mf=4.3227662969206E-34 MHzT=2.3133334797959E+27 s
2.71UupZ=115N=54L=1.8851826236153E+36 mf=1.5902568496259E-34 MHzT=6.2882923612952E+27 s
2.71UupZ=115N=55L=5.1244576691003E+36 mf=5.8502280115944E-35 MHzT=1.7093350857747E+28 s
2.71UupZ=115N=56L=1.3929720162623E+37 mf=2.1521786116308E-35 MHzT=4.6464545024088E+28 s
2.71UupZ=115N=57L=3.7864905193577E+37 mf=7.9174226494789E-36 MHzT=1.2630372840659E+29 s
2.71LvZ=116N=17L=1.6226234441931E+20 mf=1.8475787409141E-18 MHzT=541248921009.57 s
2.71LvZ=116N=18L=4.4107478227817E+20 mf=6.7968623472773E-19 MHzT=1471267106653.4 s
2.71LvZ=116N=19L=1.1989655656583E+21 mf=2.5004259220356E-19 MHzT=3999318640825.4 s
2.71LvZ=116N=20L=3.259126310077E+21 mf=9.1985529088904E-20 MHzT=10871275187573 s
2.71LvZ=116N=21L=8.8592238253351E+21 mf=3.3839585037086E-20 MHzT=29551189794558 s
2.71LvZ=116N=22L=2.408186713866E+22 mf=1.2448887632917E-20 MHzT=80328462227891 s
2.71LvZ=116N=23L=6.5461301838384E+22 mf=4.5796898256034E-21 MHzT=2.1835539918214E+14 s
2.71LvZ=116N=24L=1.7794226725455E+23 mf=1.6847737337815E-21 MHzT=5.9355151374272E+14 s
2.71LvZ=116N=25L=4.8369723159285E+23 mf=6.1979361968387E-22 MHzT=1.6134402940612E+15 s
2.71LvZ=116N=26L=1.3148253951148E+24 mf=2.2800933045093E-22 MHzT=4.3857854326502E+15 s
2.71LvZ=116N=27L=3.574065979137E+24 mf=8.3879945068162E-23 MHzT=1.1921800845093E+16 s
2.71LvZ=116N=28L=9.7153186048018E+24 mf=3.0857707317167E-23 MHzT=3.2406814599725E+16 s
2.71LvZ=116N=29L=2.6408974021123E+25 mf=1.1351916123671E-23 MHzT=8.8090855244674E+16 s
2.71LvZ=116N=30L=7.1787034189865E+25 mf=4.1761365598013E-24 MHzT=2.3945577106501E+17 s
2.71LvZ=116N=31L=1.9513739055728E+26 mf=1.5363147838753E-24 MHzT=6.5090827120567E+17 s
2.71LvZ=116N=32L=5.3043842280477E+26 mf=5.6517862415548E-25 MHzT=1.7693521256121E+18 s
2.71LvZ=116N=33L=1.4418811258267E+27 mf=2.0791759641636E-25 MHzT=4.8095977311967E+18 s
2.71LvZ=116N=34L=3.9194392631327E+27 mf=7.6488609179361E-26 MHzT=1.307384211491E+19 s
2.71LvZ=116N=35L=1.0654140526723E+28 mf=2.8138586800884E-26 MHzT=3.5538387449102E+19 s
2.71LvZ=116N=36L=2.8960956591639E+28 mf=1.0351607587663E-26 MHzT=9.6603352815631E+19 s
2.71LvZ=116N=37L=7.8724042037844E+28 mf=3.8081436145757E-27 MHzT=2.6259513852695E+20 s
2.71LvZ=116N=38L=2.1399413293432E+29 mf=1.4009377448307E-27 MHzT=7.1380759329948E+20 s
2.71LvZ=116N=39L=5.816963629522E+29 mf=5.1537619468429E-28 MHzT=1.9403302098821E+21 s
2.71LvZ=116N=40L=1.5812146530937E+30 mf=1.8959630649352E-28 MHzT=5.2743643507326E+21 s
2.71LvZ=116N=41L=4.2981870583977E+30 mf=6.9748583281007E-29 MHzT=1.4337208771269E+22 s
2.71LvZ=116N=42L=1.168368377616E+31 mf=2.5659069839917E-29 MHzT=3.8972574073763E+22 s
2.71LvZ=116N=43L=3.1759545298199E+31 mf=9.4394442736875E-30 MHzT=1.0593843991298E+23 s
2.71LvZ=116N=44L=8.6331394864215E+31 mf=3.4725774843731E-30 MHzT=2.8797053615076E+23 s
2.71LvZ=116N=45L=2.3467306188492E+32 mf=1.2774898643757E-30 MHzT=7.8278507555023E+23 s
2.71LvZ=116N=46L=6.3790751975062E+32 mf=4.6996225740872E-31 MHzT=2.1278304464571E+24 s
2.71LvZ=116N=47L=1.7340124191755E+33 mf=1.7288945262719E-31 MHzT=5.7840428366463E+24 s
2.71LvZ=116N=48L=4.713534449367E+33 mf=6.3602475216927E-32 MHzT=1.5722658537884E+25 s
2.71LvZ=116N=49L=1.281271504153E+34 mf=2.3398043039924E-32 MHzT=4.2738616998598E+25 s
2.71LvZ=116N=50L=3.4828570470615E+34 mf=8.6076589980325E-33 MHzT=1.1617560596076E+26 s
2.71LvZ=116N=51L=9.4673870221479E+34 mf=3.1665807819905E-33 MHzT=3.1579803859335E+26 s
2.71LvZ=116N=52L=2.5735026105294E+35 mf=1.1649199685029E-33 MHzT=8.5842806977131E+26 s
2.71LvZ=116N=53L=6.9955053816939E+35 mf=4.285501070223E-34 MHzT=2.3334494230985E+27 s
2.71LvZ=116N=54L=1.9015755159946E+36 mf=1.5765477388533E-34 MHzT=6.3429731644369E+27 s
2.71LvZ=116N=55L=5.1690181705707E+36 mf=5.7997950114944E-35 MHzT=1.7241988691292E+28 s
2.71LvZ=116N=56L=1.4050848164037E+37 mf=2.1336253477375E-35 MHzT=4.6868584546036E+28 s
2.71LvZ=116N=57L=3.8194165238739E+37 mf=7.8491690059489E-36 MHzT=1.2740202169709E+29 s
2.71UusZ=117N=17L=1.6366115773327E+20 mf=1.8317874696243E-18 MHzT=545914859983.79 s
2.71UusZ=117N=18L=4.4487715109091E+20 mf=6.7387695067023E-19 MHzT=1483950443779.7 s
2.71UusZ=117N=19L=1.209301475707E+21 mf=2.4790547603088E-19 MHzT=4033795525660.1 s
2.71UusZ=117N=20L=3.2872222265432E+21 mf=9.119932798558E-20 MHzT=10964993077121 s
2.71UusZ=117N=21L=8.935596444519E+21 mf=3.3550357814546E-20 MHzT=29805941430718 s
2.71UusZ=117N=22L=2.4289469441579E+22 mf=1.2342486883917E-20 MHzT=81020948971235 s
2.71UusZ=117N=23L=6.6025623405956E+22 mf=4.5405471775213E-21 MHzT=2.2023777331302E+14 s
2.71UusZ=117N=24L=1.7947625231709E+23 mf=1.6703739582791E-21 MHzT=5.9866833713705E+14 s
2.71UusZ=117N=25L=4.8786703531348E+23 mf=6.1449623831905E-22 MHzT=1.6273492621134E+15 s
2.71UusZ=117N=26L=1.3261600967968E+24 mf=2.2606053275477E-22 MHzT=4.4235939277592E+15 s
2.71UusZ=117N=27L=3.6048768927503E+24 mf=8.3163022460742E-23 MHzT=1.202457499031E+16 s
2.71UusZ=117N=28L=9.7990713513949E+24 mf=3.0593966228986E-23 MHzT=3.2686183691102E+16 s
2.71UusZ=117N=29L=2.6636637590271E+25 mf=1.1254891199537E-23 MHzT=8.8850259169197E+16 s
2.71UusZ=117N=30L=7.2405887932881E+25 mf=4.1404430849312E-24 MHzT=2.415200449535E+17 s
2.71UusZ=117N=31L=1.9681960944139E+26 mf=1.5231838882866E-24 MHzT=6.5651954940572E+17 s
2.71UusZ=117N=32L=5.3501116782895E+26 mf=5.6034803762423E-25 MHzT=1.7846051611777E+18 s
2.71UusZ=117N=33L=1.4543111355321E+27 mf=2.0614052294272E-25 MHzT=4.8510597806035E+18 s
2.71UusZ=117N=34L=3.9532275326425E+27 mf=7.5834860382956E-26 MHzT=1.3186547650383E+19 s
2.71UusZ=117N=35L=1.0745986565746E+28 mf=2.7898086058996E-26 MHzT=3.5844752858146E+19 s
2.71UusZ=117N=36L=2.9210620010533E+28 mf=1.0263132309136E-26 MHzT=9.7436140339903E+19 s
2.71UusZ=117N=37L=7.9402697572653E+28 mf=3.7755953785536E-27 MHzT=2.6485888972114E+20 s
2.71UusZ=117N=38L=2.1583890994237E+29 mf=1.3889639179518E-27 MHzT=7.1996110703482E+20 s
2.71UusZ=117N=39L=5.8671098677076E+29 mf=5.109712699434E-28 MHzT=1.95705719445E+21 s
2.71UusZ=117N=40L=1.5948458138962E+30 mf=1.8797582524144E-28 MHzT=5.3198330089285E+21 s
2.71UusZ=117N=41L=4.3352403951081E+30 mf=6.9152441543562E-29 MHzT=1.4460805398607E+22 s
2.71UusZ=117N=42L=1.1784405188024E+31 mf=2.5439761550686E-29 MHzT=3.9308544539916E+22 s
2.71UusZ=117N=43L=3.2033334481804E+31 mf=9.3587652628013E-30 MHzT=1.0685170232603E+23 s
2.71UusZ=117N=44L=8.7075631026838E+31 mf=3.442897334934E-30 MHzT=2.9045304077275E+23 s
2.71UusZ=117N=45L=2.3669610552186E+32 mf=1.2665711475862E-30 MHzT=7.8953322275325E+23 s
2.71UusZ=117N=46L=6.4340672250709E+32 mf=4.6594548597788E-31 MHzT=2.1461738123749E+24 s
2.71UusZ=117N=47L=1.7489608020994E+33 mf=1.714117649979E-31 MHzT=5.8339052748933E+24 s
2.71UusZ=117N=48L=4.754168367034E+33 mf=6.3058864317637E-32 MHzT=1.5858198697694E+25 s
2.71UusZ=117N=49L=1.2923169481543E+34 mf=2.3198059766078E-32 MHzT=4.3107053352034E+25 s
2.71UusZ=117N=50L=3.5128816767776E+34 mf=8.5340892630066E-33 MHzT=1.1717711980525E+26 s
2.71UusZ=117N=51L=9.5490024275112E+34 mf=3.1395159889821E-33 MHzT=3.1852043547777E+26 s
2.71UusZ=117N=52L=2.5956879778615E+35 mf=1.1549633875755E-33 MHzT=8.6582831175209E+26 s
2.71UusZ=117N=53L=7.0558114625705E+35 mf=4.2488728559476E-34 MHzT=2.3535653664011E+27 s
2.71UusZ=117N=54L=1.9179684083739E+36 mf=1.5630729718545E-34 MHzT=6.3976539675786E+27 s
2.71UusZ=117N=55L=5.2135786720412E+36 mf=5.7502241139603E-35 MHzT=1.7390626524838E+28 s
2.71UusZ=117N=56L=1.4171976165451E+37 mf=2.1153892336543E-35 MHzT=4.7272624067985E+28 s
2.71UusZ=117N=57L=3.8523425283901E+37 mf=7.7820820913681E-36 MHzT=1.2850031498758E+29 s
2.71UuoZ=118N=17L=1.6505997104723E+20 mf=1.8162638470003E-18 MHzT=550580798958.01 s
2.71UuoZ=118N=18L=4.4867951990365E+20 mf=6.6816612905438E-19 MHzT=1496633780906 s
2.71UuoZ=118N=19L=1.2196373857558E+21 mf=2.4580458216621E-19 MHzT=4068272410494.8 s
2.71UuoZ=118N=20L=3.3153181430093E+21 mf=9.0426452324686E-20 MHzT=11058710966669 s
2.71UuoZ=118N=21L=9.0119690637029E+21 mf=3.3266032748321E-20 MHzT=30060693066878 s
2.71UuoZ=118N=22L=2.4497071744499E+22 mf=1.2237889537443E-20 MHzT=81713435714579 s
2.71UuoZ=118N=23L=6.6589944973528E+22 mf=4.5020679641525E-21 MHzT=2.221201474439E+14 s
2.71UuoZ=118N=24L=1.8101023737963E+23 mf=1.6562182467683E-21 MHzT=6.0378516053139E+14 s
2.71UuoZ=118N=25L=4.9203683903411E+23 mf=6.0928864307906E-22 MHzT=1.6412582301657E+15 s
2.71UuoZ=118N=26L=1.3374947984788E+24 mf=2.2414476552803E-22 MHzT=4.4614024228683E+15 s
2.71UuoZ=118N=27L=3.6356878063635E+24 mf=8.2458251083956E-23 MHzT=1.2127349135526E+16 s
2.71UuoZ=118N=28L=9.8828240979881E+24 mf=3.033469532874E-23 MHzT=3.2965552782479E+16 s
2.71UuoZ=118N=29L=2.6864301159418E+25 mf=1.1159510765643E-23 MHzT=8.960966309372E+16 s
2.71UuoZ=118N=30L=7.3024741675898E+25 mf=4.1053545842114E-24 MHzT=2.43584318842E+17 s
2.71UuoZ=118N=31L=1.9850182832551E+26 mf=1.5102755502503E-24 MHzT=6.6213082760577E+17 s
2.71UuoZ=118N=32L=5.3958391285313E+26 mf=5.5559932544098E-25 MHzT=1.7998581967433E+18 s
2.71UuoZ=118N=33L=1.4667411452375E+27 mf=2.0439356935846E-25 MHzT=4.8925218300104E+18 s
2.71UuoZ=118N=34L=3.9870158021523E+27 mf=7.5192192074626E-26 MHzT=1.3299253185857E+19 s
2.71UuoZ=118N=35L=1.083783260477E+28 mf=2.7661661600869E-26 MHzT=3.615111826719E+19 s
2.71UuoZ=118N=36L=2.9460283429426E+28 mf=1.0176156611601E-26 MHzT=9.8268927864176E+19 s
2.71UuoZ=118N=37L=8.0081353107462E+28 mf=3.7435988075489E-27 MHzT=2.6712264091534E+20 s
2.71UuoZ=118N=38L=2.1768368695043E+29 mf=1.3771930372912E-27 MHzT=7.2611462077016E+20 s
2.71UuoZ=118N=39L=5.9172561058931E+29 mf=5.0664100494388E-28 MHzT=1.973784179018E+21 s
2.71UuoZ=118N=40L=1.6084769746988E+30 mf=1.8638280977329E-28 MHzT=5.3653016671245E+21 s
2.71UuoZ=118N=41L=4.3722937318184E+30 mf=6.8566403903362E-29 MHzT=1.4584402025946E+22 s
2.71UuoZ=118N=42L=1.1885126599887E+31 mf=2.5224170351104E-29 MHzT=3.9644515006069E+22 s
2.71UuoZ=118N=43L=3.2307123665409E+31 mf=9.2794536927775E-30 MHzT=1.0776496473907E+23 s
2.71UuoZ=118N=44L=8.781986718946E+31 mf=3.4137202388753E-30 MHzT=2.9293554539474E+23 s
2.71UuoZ=118N=45L=2.387191491588E+32 mf=1.2558374937931E-30 MHzT=7.9628136995627E+23 s
2.71UuoZ=118N=46L=6.4890592526356E+32 mf=4.6199679541874E-31 MHzT=2.1645171782926E+24 s
2.71UuoZ=118N=47L=1.7639091850233E+33 mf=1.6995912292164E-31 MHzT=5.8837677131402E+24 s
2.71UuoZ=118N=48L=4.794802284701E+33 mf=6.2524467162403E-32 MHzT=1.5993738857503E+25 s
2.71UuoZ=118N=49L=1.3033623921557E+34 mf=2.3001466039247E-32 MHzT=4.347548970547E+25 s
2.71UuoZ=118N=50L=3.5429063064936E+34 mf=8.4617664726421E-33 MHzT=1.1817863364974E+26 s
2.71UuoZ=118N=51L=9.6306178328746E+34 mf=3.1129099212788E-33 MHzT=3.212428323622E+26 s
2.71UuoZ=118N=52L=2.6178733451937E+35 mf=1.1451755622571E-33 MHzT=8.7322855373288E+26 s
2.71UuoZ=118N=53L=7.1161175434472E+35 mf=4.2128654588633E-34 MHzT=2.3736813097037E+27 s
2.71UuoZ=118N=54L=1.9343613007531E+36 mf=1.5498265907371E-34 MHzT=6.4523347707203E+27 s
2.71UuoZ=118N=55L=5.2581391735116E+36 mf=5.7014934011301E-35 MHzT=1.7539264358384E+28 s
2.71UuoZ=118N=56L=1.4293104166865E+37 mf=2.0974622062504E-35 MHzT=4.7676663589933E+28 s
2.71UuoZ=118N=57L=3.8852685329062E+37 mf=7.7161322431362E-36 MHzT=1.2959860827807E+29 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de