Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.71HZ=1N=33L=0.2836321419056 mf=1056.9763214628 MHzT=9.4609498783855E-10 s
2.71HeZ=2N=33L=0.5672642838112 mf=528.48816073141 MHzT=1.8921899756771E-9 s
2.71LiZ=3N=33L=0.8508964257168 mf=352.32544048761 MHzT=2.8382849635157E-9 s
2.71BeZ=4N=33L=1.1345285676224 mf=264.2440803657 MHzT=3.7843799513542E-9 s
2.71BZ=5N=33L=1.418160709528 mf=211.39526429256 MHzT=4.7304749391928E-9 s
2.71CZ=6N=33L=1.7017928514336 mf=176.1627202438 MHzT=5.6765699270313E-9 s
2.71NZ=7N=33L=1.9854249933392 mf=150.99661735183 MHzT=6.6226649148699E-9 s
2.71OZ=8N=33L=2.2690571352448 mf=132.12204018285 MHzT=7.5687599027084E-9 s
2.71FZ=9N=33L=2.5526892771504 mf=117.44181349587 MHzT=8.514854890547E-9 s
2.71NeZ=10N=33L=2.836321419056 mf=105.69763214628 MHzT=9.4609498783855E-9 s
2.71NaZ=11N=33L=3.1199535609616 mf=96.08875649662 MHzT=1.0407044866224E-8 s
2.71MgZ=12N=33L=3.4035857028672 mf=88.081360121901 MHzT=1.1353139854063E-8 s
2.71AlZ=13N=33L=3.6872178447728 mf=81.305870881755 MHzT=1.2299234841901E-8 s
2.71SiZ=14N=33L=3.9708499866784 mf=75.498308675915 MHzT=1.324532982974E-8 s
2.71PZ=15N=33L=4.254482128584 mf=70.465088097521 MHzT=1.4191424817578E-8 s
2.71SZ=16N=33L=4.5381142704896 mf=66.061020091426 MHzT=1.5137519805417E-8 s
2.71ClZ=17N=33L=4.8217464123952 mf=62.175077733107 MHzT=1.6083614793255E-8 s
2.71ArZ=18N=33L=5.1053785543008 mf=58.720906747934 MHzT=1.7029709781094E-8 s
2.71KZ=19N=33L=5.3890106962064 mf=55.630332708569 MHzT=1.7975804768932E-8 s
2.71CaZ=20N=33L=5.672642838112 mf=52.848816073141 MHzT=1.8921899756771E-8 s
2.71ScZ=21N=33L=5.9562749800176 mf=50.332205783944 MHzT=1.986799474461E-8 s
2.71TiZ=22N=33L=6.2399071219232 mf=48.04437824831 MHzT=2.0814089732448E-8 s
2.71VZ=23N=33L=6.5235392638288 mf=45.955492237514 MHzT=2.1760184720287E-8 s
2.71CrZ=24N=33L=6.8071714057344 mf=44.040680060951 MHzT=2.2706279708125E-8 s
2.71MnZ=25N=33L=7.09080354764 mf=42.279052858513 MHzT=2.3652374695964E-8 s
2.71FeZ=26N=33L=7.3744356895456 mf=40.652935440878 MHzT=2.4598469683802E-8 s
2.71CoZ=27N=33L=7.6580678314512 mf=39.147271165289 MHzT=2.5544564671641E-8 s
2.71NiZ=28N=33L=7.9416999733568 mf=37.749154337958 MHzT=2.6490659659479E-8 s
2.71CuZ=29N=33L=8.2253321152624 mf=36.447459360787 MHzT=2.7436754647318E-8 s
2.71ZnZ=30N=33L=8.508964257168 mf=35.232544048761 MHzT=2.8382849635157E-8 s
2.71GaZ=31N=33L=8.7925963990736 mf=34.096010369768 MHzT=2.9328944622995E-8 s
2.71GeZ=32N=33L=9.0762285409792 mf=33.030510045713 MHzT=3.0275039610834E-8 s
2.71AsZ=33N=33L=9.3598606828848 mf=32.029585498873 MHzT=3.1221134598672E-8 s
2.71SeZ=34N=33L=9.6434928247904 mf=31.087538866553 MHzT=3.2167229586511E-8 s
2.71BrZ=35N=33L=9.927124966696 mf=30.199323470366 MHzT=3.3113324574349E-8 s
2.71KrZ=36N=33L=10.210757108602 mf=29.360453373967 MHzT=3.4059419562188E-8 s
2.71RbZ=37N=33L=10.494389250507 mf=28.566927607103 MHzT=3.5005514550026E-8 s
2.71SrZ=38N=33L=10.778021392413 mf=27.815166354285 MHzT=3.5951609537865E-8 s
2.71YZ=39N=33L=11.061653534318 mf=27.101956960585 MHzT=3.6897704525703E-8 s
2.71ZrZ=40N=33L=11.345285676224 mf=26.42440803657 MHzT=3.7843799513542E-8 s
2.71NbZ=41N=33L=11.62891781813 mf=25.779910279581 MHzT=3.8789894501381E-8 s
2.71MoZ=42N=33L=11.912549960035 mf=25.166102891972 MHzT=3.9735989489219E-8 s
2.71TcZ=43N=33L=12.196182101941 mf=24.580844685182 MHzT=4.0682084477058E-8 s
2.71RuZ=44N=33L=12.479814243846 mf=24.022189124155 MHzT=4.1628179464896E-8 s
2.71RhZ=45N=33L=12.763446385752 mf=23.488362699174 MHzT=4.2574274452735E-8 s
2.71PdZ=46N=33L=13.047078527658 mf=22.977746118757 MHzT=4.3520369440573E-8 s
2.71AgZ=47N=33L=13.330710669563 mf=22.488857903464 MHzT=4.4466464428412E-8 s
2.71CdZ=48N=33L=13.614342811469 mf=22.020340030475 MHzT=4.541255941625E-8 s
2.71InZ=49N=33L=13.897974953374 mf=21.570945335976 MHzT=4.6358654404089E-8 s
2.71SnZ=50N=33L=14.18160709528 mf=21.139526429256 MHzT=4.7304749391928E-8 s
2.71SbZ=51N=33L=14.465239237186 mf=20.725025911036 MHzT=4.8250844379766E-8 s
2.71TeZ=52N=33L=14.748871379091 mf=20.326467720439 MHzT=4.9196939367605E-8 s
2.71JZ=53N=33L=15.032503520997 mf=19.942949461563 MHzT=5.0143034355443E-8 s
2.71XeZ=54N=33L=15.316135662902 mf=19.573635582645 MHzT=5.1089129343282E-8 s
2.71CsZ=55N=33L=15.599767804808 mf=19.217751299324 MHzT=5.203522433112E-8 s
2.71BaZ=56N=33L=15.883399946714 mf=18.874577168979 MHzT=5.2981319318959E-8 s
2.71LaZ=57N=33L=16.167032088619 mf=18.54344423619 MHzT=5.3927414306797E-8 s
2.71CeZ=58N=33L=16.450664230525 mf=18.223729680393 MHzT=5.4873509294636E-8 s
2.71PrZ=59N=33L=16.73429637243 mf=17.914852906149 MHzT=5.5819604282475E-8 s
2.71NdZ=60N=33L=17.017928514336 mf=17.61627202438 MHzT=5.6765699270313E-8 s
2.71PmZ=61N=33L=17.301560656242 mf=17.327480679718 MHzT=5.7711794258152E-8 s
2.71SmZ=62N=33L=17.585192798147 mf=17.048005184884 MHzT=5.865788924599E-8 s
2.71EuZ=63N=33L=17.868824940053 mf=16.777401927981 MHzT=5.9603984233829E-8 s
2.71GdZ=64N=33L=18.152457081958 mf=16.515255022857 MHzT=6.0550079221667E-8 s
2.71TbZ=65N=33L=18.436089223864 mf=16.261174176351 MHzT=6.1496174209506E-8 s
2.71DyZ=66N=33L=18.71972136577 mf=16.014792749437 MHzT=6.2442269197344E-8 s
2.71HoZ=67N=33L=19.003353507675 mf=15.775765991982 MHzT=6.3388364185183E-8 s
2.71ErZ=68N=33L=19.286985649581 mf=15.543769433277 MHzT=6.4334459173021E-8 s
2.71TmZ=69N=33L=19.570617791486 mf=15.318497412505 MHzT=6.528055416086E-8 s
2.71YbZ=70N=33L=19.854249933392 mf=15.099661735183 MHzT=6.6226649148699E-8 s
2.71LuZ=71N=33L=20.137882075298 mf=14.886990443138 MHzT=6.7172744136537E-8 s
2.71HfZ=72N=33L=20.421514217203 mf=14.680226686984 MHzT=6.8118839124376E-8 s
2.71TaZ=73N=33L=20.705146359109 mf=14.479127691271 MHzT=6.9064934112214E-8 s
2.71WZ=74N=33L=20.988778501014 mf=14.283463803552 MHzT=7.0011029100053E-8 s
2.71ReZ=75N=33L=21.27241064292 mf=14.093017619504 MHzT=7.0957124087891E-8 s
2.71OsZ=76N=33L=21.556042784826 mf=13.907583177142 MHzT=7.190321907573E-8 s
2.71IrZ=77N=33L=21.839674926731 mf=13.726965213803 MHzT=7.2849314063568E-8 s
2.71PtZ=78N=33L=22.123307068637 mf=13.550978480293 MHzT=7.3795409051407E-8 s
2.71AuZ=79N=33L=22.406939210542 mf=13.379447107124 MHzT=7.4741504039246E-8 s
2.71HgZ=80N=33L=22.690571352448 mf=13.212204018285 MHzT=7.5687599027084E-8 s
2.71TlZ=81N=33L=22.974203494354 mf=13.04909038843 MHzT=7.6633694014923E-8 s
2.71PbZ=82N=33L=23.257835636259 mf=12.88995513979 MHzT=7.7579789002761E-8 s
2.71BiZ=83N=33L=23.541467778165 mf=12.734654475456 MHzT=7.85258839906E-8 s
2.71PoZ=84N=33L=23.82509992007 mf=12.583051445986 MHzT=7.9471978978438E-8 s
2.71AtZ=85N=33L=24.108732061976 mf=12.435015546621 MHzT=8.0418073966277E-8 s
2.71RnZ=86N=33L=24.392364203882 mf=12.290422342591 MHzT=8.1364168954115E-8 s
2.71FrZ=87N=33L=24.675996345787 mf=12.149153120262 MHzT=8.2310263941954E-8 s
2.71RaZ=88N=33L=24.959628487693 mf=12.011094562077 MHzT=8.3256358929793E-8 s
2.71AcZ=89N=33L=25.243260629598 mf=11.876138443402 MHzT=8.4202453917631E-8 s
2.71ThZ=90N=33L=25.526892771504 mf=11.744181349587 MHzT=8.514854890547E-8 s
2.71PaZ=91N=33L=25.81052491341 mf=11.615124411679 MHzT=8.6094643893308E-8 s
2.71UZ=92N=33L=26.094157055315 mf=11.488873059378 MHzT=8.7040738881147E-8 s
2.71NpZ=93N=33L=26.377789197221 mf=11.365336789923 MHzT=8.7986833868985E-8 s
2.71PuZ=94N=33L=26.661421339126 mf=11.244428951732 MHzT=8.8932928856824E-8 s
2.71AmZ=95N=33L=26.945053481032 mf=11.126066541714 MHzT=8.9879023844662E-8 s
2.71CmZ=96N=33L=27.228685622938 mf=11.010170015238 MHzT=9.0825118832501E-8 s
2.71BkZ=97N=33L=27.512317764843 mf=10.896663107864 MHzT=9.1771213820339E-8 s
2.71CfZ=98N=33L=27.795949906749 mf=10.785472667988 MHzT=9.2717308808178E-8 s
2.71EsZ=99N=33L=28.079582048654 mf=10.676528499624 MHzT=9.3663403796017E-8 s
2.71FmZ=100N=33L=28.36321419056 mf=10.569763214628 MHzT=9.4609498783855E-8 s
2.71MdZ=101N=33L=28.646846332466 mf=10.465112093691 MHzT=9.5555593771694E-8 s
2.71NoZ=102N=33L=28.930478474371 mf=10.362512955518 MHzT=9.6501688759532E-8 s
2.71LrZ=103N=33L=29.214110616277 mf=10.26190603362 MHzT=9.7447783747371E-8 s
2.71RfZ=104N=33L=29.497742758182 mf=10.163233860219 MHzT=9.8393878735209E-8 s
2.71DbZ=105N=33L=29.781374900088 mf=10.066441156789 MHzT=9.9339973723048E-8 s
2.71SgZ=106N=33L=30.065007041994 mf=9.9714747307813 MHzT=1.0028606871089E-7 s
2.71BhZ=107N=33L=30.348639183899 mf=9.8782833781572 MHzT=1.0123216369872E-7 s
2.71HsZ=108N=33L=30.632271325805 mf=9.7868177913224 MHzT=1.0217825868656E-7 s
2.71MtZ=109N=33L=30.91590346771 mf=9.6970304721359 MHzT=1.031243536744E-7 s
2.71DsZ=110N=33L=31.199535609616 mf=9.608875649662 MHzT=1.0407044866224E-7 s
2.71RgZ=111N=33L=31.483167751522 mf=9.5223092023677 MHzT=1.0501654365008E-7 s
2.71CnZ=112N=33L=31.766799893427 mf=9.4372885844894 MHzT=1.0596263863792E-7 s
2.71UutZ=113N=33L=32.050432035333 mf=9.3537727563081 MHzT=1.0690873362576E-7 s
2.71FlZ=114N=33L=32.334064177238 mf=9.2717221180949 MHzT=1.0785482861359E-7 s
2.71UupZ=115N=33L=32.617696319144 mf=9.1910984475028 MHzT=1.0880092360143E-7 s
2.71LvZ=116N=33L=32.90132846105 mf=9.1118648401967 MHzT=1.0974701858927E-7 s
2.71UusZ=117N=33L=33.184960602955 mf=9.0339856535283 MHzT=1.1069311357711E-7 s
2.71UuoZ=118N=33L=33.468592744861 mf=8.9574264530747 MHzT=1.1163920856495E-7 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de