Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.71HZ=1N=33L=520.79191534872 mf=0.57564729628966 MHzT=1.7371748402981E-6 s
2.71HeZ=2N=33L=1041.5838306974 mf=0.28782364814483 MHzT=3.4743496805961E-6 s
2.71LiZ=3N=33L=1562.3757460461 mf=0.19188243209655 MHzT=5.2115245208942E-6 s
2.71BeZ=4N=33L=2083.1676613949 mf=0.14391182407241 MHzT=6.9486993611923E-6 s
2.71BZ=5N=33L=2603.9595767436 mf=0.11512945925793 MHzT=8.6858742014904E-6 s
2.71CZ=6N=33L=3124.7514920923 mf=0.095941216048276 MHzT=1.0423049041788E-5 s
2.71NZ=7N=33L=3645.543407441 mf=0.082235328041379 MHzT=1.2160223882086E-5 s
2.71OZ=8N=33L=4166.3353227897 mf=0.071955912036207 MHzT=1.3897398722385E-5 s
2.71FZ=9N=33L=4687.1272381384 mf=0.063960810698851 MHzT=1.5634573562683E-5 s
2.71NeZ=10N=33L=5207.9191534872 mf=0.057564729628966 MHzT=1.7371748402981E-5 s
2.71NaZ=11N=33L=5728.7110688359 mf=0.052331572389969 MHzT=1.9108923243279E-5 s
2.71MgZ=12N=33L=6249.5029841846 mf=0.047970608024138 MHzT=2.0846098083577E-5 s
2.71AlZ=13N=33L=6770.2948995333 mf=0.04428056125305 MHzT=2.2583272923875E-5 s
2.71SiZ=14N=33L=7291.086814882 mf=0.04111766402069 MHzT=2.4320447764173E-5 s
2.71PZ=15N=33L=7811.8787302307 mf=0.03837648641931 MHzT=2.6057622604471E-5 s
2.71SZ=16N=33L=8332.6706455795 mf=0.035977956018104 MHzT=2.7794797444769E-5 s
2.71ClZ=17N=33L=8853.4625609282 mf=0.033861605664097 MHzT=2.9531972285067E-5 s
2.71ArZ=18N=33L=9374.2544762769 mf=0.031980405349425 MHzT=3.1269147125365E-5 s
2.71KZ=19N=33L=9895.0463916256 mf=0.030297226120508 MHzT=3.3006321965663E-5 s
2.71CaZ=20N=33L=10415.838306974 mf=0.028782364814483 MHzT=3.4743496805961E-5 s
2.71ScZ=21N=33L=10936.630222323 mf=0.027411776013793 MHzT=3.648067164626E-5 s
2.71TiZ=22N=33L=11457.422137672 mf=0.026165786194984 MHzT=3.8217846486558E-5 s
2.71VZ=23N=33L=11978.21405302 mf=0.025028143316942 MHzT=3.9955021326856E-5 s
2.71CrZ=24N=33L=12499.005968369 mf=0.023985304012069 MHzT=4.1692196167154E-5 s
2.71MnZ=25N=33L=13019.797883718 mf=0.023025891851586 MHzT=4.3429371007452E-5 s
2.71FeZ=26N=33L=13540.589799067 mf=0.022140280626525 MHzT=4.516654584775E-5 s
2.71CoZ=27N=33L=14061.381714415 mf=0.02132027023295 MHzT=4.6903720688048E-5 s
2.71NiZ=28N=33L=14582.173629764 mf=0.020558832010345 MHzT=4.8640895528346E-5 s
2.71CuZ=29N=33L=15102.965545113 mf=0.019849906768609 MHzT=5.0378070368644E-5 s
2.71ZnZ=30N=33L=15623.757460461 mf=0.019188243209655 MHzT=5.2115245208942E-5 s
2.71GaZ=31N=33L=16144.54937581 mf=0.018569267622247 MHzT=5.385242004924E-5 s
2.71GeZ=32N=33L=16665.341291159 mf=0.017988978009052 MHzT=5.5589594889538E-5 s
2.71AsZ=33N=33L=17186.133206508 mf=0.017443857463323 MHzT=5.7326769729836E-5 s
2.71SeZ=34N=33L=17706.925121856 mf=0.016930802832049 MHzT=5.9063944570134E-5 s
2.71BrZ=35N=33L=18227.717037205 mf=0.016447065608276 MHzT=6.0801119410433E-5 s
2.71KrZ=36N=33L=18748.508952554 mf=0.015990202674713 MHzT=6.2538294250731E-5 s
2.71RbZ=37N=33L=19269.300867903 mf=0.015558035034856 MHzT=6.4275469091029E-5 s
2.71SrZ=38N=33L=19790.092783251 mf=0.015148613060254 MHzT=6.6012643931327E-5 s
2.71YZ=39N=33L=20310.8846986 mf=0.01476018708435 MHzT=6.7749818771625E-5 s
2.71ZrZ=40N=33L=20831.676613949 mf=0.014391182407241 MHzT=6.9486993611923E-5 s
2.71NbZ=41N=33L=21352.468529297 mf=0.014040177958284 MHzT=7.1224168452221E-5 s
2.71MoZ=42N=33L=21873.260444646 mf=0.013705888006897 MHzT=7.2961343292519E-5 s
2.71TcZ=43N=33L=22394.052359995 mf=0.013387146425341 MHzT=7.4698518132817E-5 s
2.71RuZ=44N=33L=22914.844275344 mf=0.013082893097492 MHzT=7.6435692973115E-5 s
2.71RhZ=45N=33L=23435.636190692 mf=0.01279216213977 MHzT=7.8172867813413E-5 s
2.71PdZ=46N=33L=23956.428106041 mf=0.012514071658471 MHzT=7.9910042653711E-5 s
2.71AgZ=47N=33L=24477.22002139 mf=0.012247814814674 MHzT=8.1647217494009E-5 s
2.71CdZ=48N=33L=24998.011936738 mf=0.011992652006035 MHzT=8.3384392334307E-5 s
2.71InZ=49N=33L=25518.803852087 mf=0.011747904005911 MHzT=8.5121567174605E-5 s
2.71SnZ=50N=33L=26039.595767436 mf=0.011512945925793 MHzT=8.6858742014904E-5 s
2.71SbZ=51N=33L=26560.387682785 mf=0.011287201888032 MHzT=8.8595916855202E-5 s
2.71TeZ=52N=33L=27081.179598133 mf=0.011070140313263 MHzT=9.03330916955E-5 s
2.71JZ=53N=33L=27601.971513482 mf=0.010861269741314 MHzT=9.2070266535798E-5 s
2.71XeZ=54N=33L=28122.763428831 mf=0.010660135116475 MHzT=9.3807441376096E-5 s
2.71CsZ=55N=33L=28643.555344179 mf=0.010466314477994 MHzT=9.5544616216394E-5 s
2.71BaZ=56N=33L=29164.347259528 mf=0.010279416005172 MHzT=9.7281791056692E-5 s
2.71LaZ=57N=33L=29685.139174877 mf=0.010099075373503 MHzT=9.901896589699E-5 s
2.71CeZ=58N=33L=30205.931090226 mf=0.0099249533843044 MHzT=0.00010075614073729 s
2.71PrZ=59N=33L=30726.723005574 mf=0.0097567338354179 MHzT=0.00010249331557759 s
2.71NdZ=60N=33L=31247.514920923 mf=0.0095941216048276 MHzT=0.00010423049041788 s
2.71PmZ=61N=33L=31768.306836272 mf=0.0094368409227812 MHzT=0.00010596766525818 s
2.71SmZ=62N=33L=32289.09875162 mf=0.0092846338111235 MHzT=0.00010770484009848 s
2.71EuZ=63N=33L=32809.890666969 mf=0.0091372586712644 MHzT=0.00010944201493878 s
2.71GdZ=64N=33L=33330.682582318 mf=0.0089944890045259 MHzT=0.00011117918977908 s
2.71TbZ=65N=33L=33851.474497667 mf=0.0088561122506101 MHzT=0.00011291636461937 s
2.71DyZ=66N=33L=34372.266413015 mf=0.0087219287316615 MHzT=0.00011465353945967 s
2.71HoZ=67N=33L=34893.058328364 mf=0.0085917506908904 MHzT=0.00011639071429997 s
2.71ErZ=68N=33L=35413.850243713 mf=0.0084654014160244 MHzT=0.00011812788914027 s
2.71TmZ=69N=33L=35934.642159061 mf=0.0083427144389805 MHzT=0.00011986506398057 s
2.71YbZ=70N=33L=36455.43407441 mf=0.0082235328041379 MHzT=0.00012160223882087 s
2.71LuZ=71N=33L=36976.225989759 mf=0.0081077083984459 MHzT=0.00012333941366116 s
2.71HfZ=72N=33L=37497.017905108 mf=0.0079951013373563 MHzT=0.00012507658850146 s
2.71TaZ=73N=33L=38017.809820456 mf=0.0078855794012282 MHzT=0.00012681376334176 s
2.71WZ=74N=33L=38538.601735805 mf=0.0077790175174278 MHzT=0.00012855093818206 s
2.71ReZ=75N=33L=39059.393651154 mf=0.0076752972838621 MHzT=0.00013028811302236 s
2.71OsZ=76N=33L=39580.185566502 mf=0.0075743065301271 MHzT=0.00013202528786265 s
2.71IrZ=77N=33L=40100.977481851 mf=0.0074759389128527 MHzT=0.00013376246270295 s
2.71PtZ=78N=33L=40621.7693972 mf=0.0073800935421751 MHzT=0.00013549963754325 s
2.71AuZ=79N=33L=41142.561312549 mf=0.0072866746365779 MHzT=0.00013723681238355 s
2.71HgZ=80N=33L=41663.353227897 mf=0.0071955912036207 MHzT=0.00013897398722385 s
2.71TlZ=81N=33L=42184.145143246 mf=0.0071067567443167 MHzT=0.00014071116206414 s
2.71PbZ=82N=33L=42704.937058595 mf=0.0070200889791421 MHzT=0.00014244833690444 s
2.71BiZ=83N=33L=43225.728973943 mf=0.0069355095938513 MHzT=0.00014418551174474 s
2.71PoZ=84N=33L=43746.520889292 mf=0.0068529440034483 MHzT=0.00014592268658504 s
2.71AtZ=85N=33L=44267.312804641 mf=0.0067723211328195 MHzT=0.00014765986142534 s
2.71RnZ=86N=33L=44788.10471999 mf=0.0066935732126704 MHzT=0.00014939703626563 s
2.71FrZ=87N=33L=45308.896635338 mf=0.0066166355895363 MHzT=0.00015113421110593 s
2.71RaZ=88N=33L=45829.688550687 mf=0.0065414465487461 MHzT=0.00015287138594623 s
2.71AcZ=89N=33L=46350.480466036 mf=0.006467947149322 MHzT=0.00015460856078653 s
2.71ThZ=90N=33L=46871.272381384 mf=0.0063960810698851 MHzT=0.00015634573562683 s
2.71PaZ=91N=33L=47392.064296733 mf=0.0063257944647215 MHzT=0.00015808291046712 s
2.71UZ=92N=33L=47912.856212082 mf=0.0062570358292354 MHzT=0.00015982008530742 s
2.71NpZ=93N=33L=48433.648127431 mf=0.0061897558740823 MHzT=0.00016155726014772 s
2.71PuZ=94N=33L=48954.440042779 mf=0.0061239074073368 MHzT=0.00016329443498802 s
2.71AmZ=95N=33L=49475.231958128 mf=0.0060594452241016 MHzT=0.00016503160982832 s
2.71CmZ=96N=33L=49996.023873477 mf=0.0059963260030173 MHzT=0.00016676878466861 s
2.71BkZ=97N=33L=50516.815788825 mf=0.0059345082091717 MHzT=0.00016850595950891 s
2.71CfZ=98N=33L=51037.607704174 mf=0.0058739520029557 MHzT=0.00017024313434921 s
2.71EsZ=99N=33L=51558.399619523 mf=0.005814619154441 MHzT=0.00017198030918951 s
2.71FmZ=100N=33L=52079.191534872 mf=0.0057564729628966 MHzT=0.00017371748402981 s
2.71MdZ=101N=33L=52599.98345022 mf=0.0056994781810857 MHzT=0.00017545465887011 s
2.71NoZ=102N=33L=53120.775365569 mf=0.0056436009440162 MHzT=0.0001771918337104 s
2.71LrZ=103N=33L=53641.567280918 mf=0.0055888087018413 MHzT=0.0001789290085507 s
2.71RfZ=104N=33L=54162.359196266 mf=0.0055350701566313 MHzT=0.000180666183391 s
2.71DbZ=105N=33L=54683.151111615 mf=0.0054823552027586 MHzT=0.0001824033582313 s
2.71SgZ=106N=33L=55203.943026964 mf=0.0054306348706571 MHzT=0.0001841405330716 s
2.71BhZ=107N=33L=55724.734942313 mf=0.0053798812737351 MHzT=0.00018587770791189 s
2.71HsZ=108N=33L=56245.526857661 mf=0.0053300675582376 MHzT=0.00018761488275219 s
2.71MtZ=109N=33L=56766.31877301 mf=0.0052811678558684 MHzT=0.00018935205759249 s
2.71DsZ=110N=33L=57287.110688359 mf=0.0052331572389969 MHzT=0.00019108923243279 s
2.71RgZ=111N=33L=57807.902603708 mf=0.0051860116782852 MHzT=0.00019282640727309 s
2.71CnZ=112N=33L=58328.694519056 mf=0.0051397080025862 MHzT=0.00019456358211338 s
2.71UutZ=113N=33L=58849.486434405 mf=0.0050942238609704 MHzT=0.00019630075695368 s
2.71FlZ=114N=33L=59370.278349754 mf=0.0050495376867514 MHzT=0.00019803793179398 s
2.71UupZ=115N=33L=59891.070265102 mf=0.0050056286633883 MHzT=0.00019977510663428 s
2.71LvZ=116N=33L=60411.862180451 mf=0.0049624766921522 MHzT=0.00020151228147458 s
2.71UusZ=117N=33L=60932.6540958 mf=0.0049200623614501 MHzT=0.00020324945631487 s
2.71UuoZ=118N=33L=61453.446011149 mf=0.004878366917709 MHzT=0.00020498663115517 s
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de