Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.61HZ=1N=33L=0.00000 mf=28786643726.120 MHzT=3.4738332454249E-17 s
1.61HeZ=2N=33L=0.00000 mf=14393321863.060 MHzT=6.9476664908499E-17 s
1.61LiZ=3N=33L=0.00000 mf=9595547908.707 MHzT=1.0421499736275E-16 s
1.61BeZ=4N=33L=0.00000 mf=7196660931.530 MHzT=1.38953329817E-16 s
1.61BZ=5N=33L=0.00000 mf=5757328745.224 MHzT=1.7369166227125E-16 s
1.61CZ=6N=33L=0.00000 mf=4797773954.353 MHzT=2.084299947255E-16 s
1.61NZ=7N=33L=0.00000 mf=4112377675.160 MHzT=2.4316832717975E-16 s
1.61OZ=8N=33L=0.00000 mf=3598330465.765 MHzT=2.77906659634E-16 s
1.61FZ=9N=33L=0.00000 mf=3198515969.569 MHzT=3.1264499208825E-16 s
1.61NeZ=10N=33L=0.00000 mf=2878664372.612 MHzT=3.473833245425E-16 s
1.61NaZ=11N=33L=0.00000 mf=2616967611.465 MHzT=3.8212165699674E-16 s
1.61MgZ=12N=33L=0.00000 mf=2398886977.177 MHzT=4.1685998945099E-16 s
1.61AlZ=13N=33L=0.00000 mf=2214357209.702 MHzT=4.5159832190524E-16 s
1.61SiZ=14N=33L=0.00000 mf=2056188837.580 MHzT=4.8633665435949E-16 s
1.61PZ=15N=33L=0.00000 mf=1919109581.741 MHzT=5.2107498681374E-16 s
1.61SZ=16N=33L=0.00000 mf=1799165232.883 MHzT=5.5581331926799E-16 s
1.61ClZ=17N=33L=0.00000 mf=1693331983.889 MHzT=5.9055165172224E-16 s
1.61ArZ=18N=33L=0.00000 mf=1599257984.784 MHzT=6.2528998417649E-16 s
1.61KZ=19N=33L=0.00000 mf=1515086511.901 MHzT=6.6002831663074E-16 s
1.61CaZ=20N=33L=0.00000 mf=1439332186.306 MHzT=6.9476664908499E-16 s
1.61ScZ=21N=33L=0.00000 mf=1370792558.387 MHzT=7.2950498153924E-16 s
1.61TiZ=22N=33L=0.00000 mf=1308483805.733 MHzT=7.6424331399349E-16 s
1.61VZ=23N=33L=0.00000 mf=1251593205.483 MHzT=7.9898164644774E-16 s
1.61CrZ=24N=33L=0.00000 mf=1199443488.588 MHzT=8.3371997890199E-16 s
1.61MnZ=25N=33L=0.00000 mf=1151465749.045 MHzT=8.6845831135624E-16 s
1.61FeZ=26N=33L=0.00000 mf=1107178604.851 MHzT=9.0319664381049E-16 s
1.61CoZ=27N=33L=0.00000 mf=1066171989.856 MHzT=9.3793497626474E-16 s
1.61NiZ=28N=33L=0.00000 mf=1028094418.790 MHzT=9.7267330871899E-16 s
1.61CuZ=29N=33L=0.00000 mf=992642887.108 MHzT=1.0074116411732E-15 s
1.61ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=959554790.871 MHzT=1.0421499736275E-15 s
1.61GaZ=31N=33L=0.00000 mf=928601410.520 MHzT=1.0768883060817E-15 s
1.61GeZ=32N=33L=0.00000 mf=899582616.441 MHzT=1.111626638536E-15 s
1.61AsZ=33N=33L=0.00000 mf=872322537.155 MHzT=1.1463649709902E-15 s
1.61SeZ=34N=33L=0.00000 mf=846665991.945 MHzT=1.1811033034445E-15 s
1.61BrZ=35N=33L=0.00000 mf=822475535.032 MHzT=1.2158416358987E-15 s
1.61KrZ=36N=33L=0.00000 mf=799628992.392 MHzT=1.250579968353E-15 s
1.61RbZ=37N=33L=0.00000 mf=778017398.003 MHzT=1.2853183008072E-15 s
1.61SrZ=38N=33L=0.00000 mf=757543255.951 MHzT=1.3200566332615E-15 s
1.61YZ=39N=33L=0.00000 mf=738119069.901 MHzT=1.3547949657157E-15 s
1.61ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=719666093.153 MHzT=1.38953329817E-15 s
1.61NbZ=41N=33L=0.00000 mf=702113261.613 MHzT=1.4242716306242E-15 s
1.61MoZ=42N=33L=0.00000 mf=685396279.193 MHzT=1.4590099630785E-15 s
1.61TcZ=43N=33L=0.00000 mf=669456830.840 MHzT=1.4937482955327E-15 s
1.61RuZ=44N=33L=0.00000 mf=654241902.866 MHzT=1.528486627987E-15 s
1.61RhZ=45N=33L=0.00000 mf=639703193.914 MHzT=1.5632249604412E-15 s
1.61PdZ=46N=33L=0.00000 mf=625796602.742 MHzT=1.5979632928955E-15 s
1.61AgZ=47N=33L=0.00000 mf=612481781.407 MHzT=1.6327016253497E-15 s
1.61CdZ=48N=33L=0.00000 mf=599721744.294 MHzT=1.667439957804E-15 s
1.61InZ=49N=33L=0.00000 mf=587482525.023 MHzT=1.7021782902582E-15 s
1.61SnZ=50N=33L=0.00000 mf=575732874.522 MHzT=1.7369166227125E-15 s
1.61SbZ=51N=33L=0.00000 mf=564443994.630 MHzT=1.7716549551667E-15 s
1.61TeZ=52N=33L=0.00000 mf=553589302.425 MHzT=1.806393287621E-15 s
1.61JZ=53N=33L=0.00000 mf=543144221.248 MHzT=1.8411316200752E-15 s
1.61XeZ=54N=33L=0.00000 mf=533085994.928 MHzT=1.8758699525295E-15 s
1.61CsZ=55N=33L=0.00000 mf=523393522.293 MHzT=1.9106082849837E-15 s
1.61BaZ=56N=33L=0.00000 mf=514047209.395 MHzT=1.945346617438E-15 s
1.61LaZ=57N=33L=0.00000 mf=505028837.300 MHzT=1.9800849498922E-15 s
1.61CeZ=58N=33L=0.00000 mf=496321443.554 MHzT=2.0148232823465E-15 s
1.61PrZ=59N=33L=0.00000 mf=487909215.697 MHzT=2.0495616148007E-15 s
1.61NdZ=60N=33L=0.00000 mf=479777395.435 MHzT=2.084299947255E-15 s
1.61PmZ=61N=33L=0.00000 mf=471912192.231 MHzT=2.1190382797092E-15 s
1.61SmZ=62N=33L=0.00000 mf=464300705.260 MHzT=2.1537766121635E-15 s
1.61EuZ=63N=33L=0.00000 mf=456930852.796 MHzT=2.1885149446177E-15 s
1.61GdZ=64N=33L=0.00000 mf=449791308.221 MHzT=2.223253277072E-15 s
1.61TbZ=65N=33L=0.00000 mf=442871441.940 MHzT=2.2579916095262E-15 s
1.61DyZ=66N=33L=0.00000 mf=436161268.578 MHzT=2.2927299419805E-15 s
1.61HoZ=67N=33L=0.00000 mf=429651398.897 MHzT=2.3274682744347E-15 s
1.61ErZ=68N=33L=0.00000 mf=423332995.972 MHzT=2.362206606889E-15 s
1.61TmZ=69N=33L=0.00000 mf=417197735.161 MHzT=2.3969449393432E-15 s
1.61YbZ=70N=33L=0.00000 mf=411237767.516 MHzT=2.4316832717975E-15 s
1.61LuZ=71N=33L=0.00000 mf=405445686.283 MHzT=2.4664216042517E-15 s
1.61HfZ=72N=33L=0.00000 mf=399814496.196 MHzT=2.501159936706E-15 s
1.61TaZ=73N=33L=0.00000 mf=394337585.289 MHzT=2.5358982691602E-15 s
1.61WZ=74N=33L=0.00000 mf=389008699.002 MHzT=2.5706366016145E-15 s
1.61ReZ=75N=33L=0.00000 mf=383821916.348 MHzT=2.6053749340687E-15 s
1.61OsZ=76N=33L=0.00000 mf=378771627.975 MHzT=2.640113266523E-15 s
1.61IrZ=77N=33L=0.00000 mf=373852515.924 MHzT=2.6748515989772E-15 s
1.61PtZ=78N=33L=0.00000 mf=369059534.950 MHzT=2.7095899314315E-15 s
1.61AuZ=79N=33L=0.00000 mf=364387895.267 MHzT=2.7443282638857E-15 s
1.61HgZ=80N=33L=0.00000 mf=359833046.577 MHzT=2.77906659634E-15 s
1.61TlZ=81N=33L=0.00000 mf=355390663.285 MHzT=2.8138049287942E-15 s
1.61PbZ=82N=33L=0.00000 mf=351056630.806 MHzT=2.8485432612485E-15 s
1.61BiZ=83N=33L=0.00000 mf=346827032.845 MHzT=2.8832815937027E-15 s
1.61PoZ=84N=33L=0.00000 mf=342698139.597 MHzT=2.918019926157E-15 s
1.61AtZ=85N=33L=0.00000 mf=338666396.778 MHzT=2.9527582586112E-15 s
1.61RnZ=86N=33L=0.00000 mf=334728415.420 MHzT=2.9874965910655E-15 s
1.61FrZ=87N=33L=0.00000 mf=330880962.369 MHzT=3.0222349235197E-15 s
1.61RaZ=88N=33L=0.00000 mf=327120951.433 MHzT=3.056973255974E-15 s
1.61AcZ=89N=33L=0.00000 mf=323445435.125 MHzT=3.0917115884282E-15 s
1.61ThZ=90N=33L=0.00000 mf=319851596.957 MHzT=3.1264499208825E-15 s
1.61PaZ=91N=33L=0.00000 mf=316336744.243 MHzT=3.1611882533367E-15 s
1.61UZ=92N=33L=0.00000 mf=312898301.371 MHzT=3.195926585791E-15 s
1.61NpZ=93N=33L=0.00000 mf=309533803.507 MHzT=3.2306649182452E-15 s
1.61PuZ=94N=33L=0.00000 mf=306240890.703 MHzT=3.2654032506995E-15 s
1.61AmZ=95N=33L=0.00000 mf=303017302.380 MHzT=3.3001415831537E-15 s
1.61CmZ=96N=33L=0.00000 mf=299860872.147 MHzT=3.334879915608E-15 s
1.61BkZ=97N=33L=0.00000 mf=296769522.950 MHzT=3.3696182480622E-15 s
1.61CfZ=98N=33L=0.00000 mf=293741262.511 MHzT=3.4043565805165E-15 s
1.61EsZ=99N=33L=0.00000 mf=290774179.052 MHzT=3.4390949129707E-15 s
1.61FmZ=100N=33L=0.00000 mf=287866437.261 MHzT=3.4738332454249E-15 s
1.61MdZ=101N=33L=0.00000 mf=285016274.516 MHzT=3.5085715778792E-15 s
1.61NoZ=102N=33L=0.00000 mf=282221997.315 MHzT=3.5433099103334E-15 s
1.61LrZ=103N=33L=0.00000 mf=279481977.923 MHzT=3.5780482427877E-15 s
1.61RfZ=104N=33L=0.00000 mf=276794651.213 MHzT=3.6127865752419E-15 s
1.61DbZ=105N=33L=0.00000 mf=274158511.677 MHzT=3.6475249076962E-15 s
1.61SgZ=106N=33L=0.00000 mf=271572110.624 MHzT=3.6822632401504E-15 s
1.61BhZ=107N=33L=0.00000 mf=269034053.515 MHzT=3.7170015726047E-15 s
1.61HsZ=108N=33L=0.00000 mf=266542997.464 MHzT=3.7517399050589E-15 s
1.61MtZ=109N=33L=0.00000 mf=264097648.863 MHzT=3.7864782375132E-15 s
1.61DsZ=110N=33L=0.00000 mf=261696761.147 MHzT=3.8212165699674E-15 s
1.61RgZ=111N=33L=0.00000 mf=259339132.668 MHzT=3.8559549024217E-15 s
1.61CnZ=112N=33L=0.00000 mf=257023604.698 MHzT=3.8906932348759E-15 s
1.61UutZ=113N=33L=0.00000 mf=254749059.523 MHzT=3.9254315673302E-15 s
1.61FlZ=114N=33L=0.00000 mf=252514418.650 MHzT=3.9601698997844E-15 s
1.61UupZ=115N=33L=0.00000 mf=250318641.097 MHzT=3.9949082322387E-15 s
1.61LvZ=116N=33L=0.00000 mf=248160721.777 MHzT=4.0296465646929E-15 s
1.61UusZ=117N=33L=0.00000 mf=246039689.967 MHzT=4.0643848971472E-15 s
1.61UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=243954607.848 MHzT=4.0991232296014E-15 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de