Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.613.141HZ=1N=33L=0.00000 mf=9163073288.075 MHzT=1.0913369003623E-16 s
1.613.141HeZ=2N=33L=0.00000 mf=4581536644.037 MHzT=2.1826738007246E-16 s
1.613.141LiZ=3N=33L=0.00000 mf=3054357762.692 MHzT=3.2740107010869E-16 s
1.613.141BeZ=4N=33L=0.00000 mf=2290768322.019 MHzT=4.3653476014492E-16 s
1.613.141BZ=5N=33L=0.00000 mf=1832614657.615 MHzT=5.4566845018115E-16 s
1.613.141CZ=6N=33L=0.00000 mf=1527178881.346 MHzT=6.5480214021738E-16 s
1.613.141NZ=7N=33L=0.00000 mf=1309010469.725 MHzT=7.6393583025361E-16 s
1.613.141OZ=8N=33L=0.00000 mf=1145384161.009 MHzT=8.7306952028984E-16 s
1.613.141FZ=9N=33L=0.00000 mf=1018119254.231 MHzT=9.8220321032607E-16 s
1.613.141NeZ=10N=33L=0.00000 mf=916307328.807 MHzT=1.0913369003623E-15 s
1.613.141NaZ=11N=33L=0.00000 mf=833006662.552 MHzT=1.2004705903985E-15 s
1.613.141MgZ=12N=33L=0.00000 mf=763589440.673 MHzT=1.3096042804348E-15 s
1.613.141AlZ=13N=33L=0.00000 mf=704851791.390 MHzT=1.418737970471E-15 s
1.613.141SiZ=14N=33L=0.00000 mf=654505234.862 MHzT=1.5278716605072E-15 s
1.613.141PZ=15N=33L=0.00000 mf=610871552.538 MHzT=1.6370053505435E-15 s
1.613.141SZ=16N=33L=0.00000 mf=572692080.505 MHzT=1.7461390405797E-15 s
1.613.141ClZ=17N=33L=0.00000 mf=539004311.063 MHzT=1.8552727306159E-15 s
1.613.141ArZ=18N=33L=0.00000 mf=509059627.115 MHzT=1.9644064206521E-15 s
1.613.141KZ=19N=33L=0.00000 mf=482267015.162 MHzT=2.0735401106884E-15 s
1.613.141CaZ=20N=33L=0.00000 mf=458153664.404 MHzT=2.1826738007246E-15 s
1.613.141ScZ=21N=33L=0.00000 mf=436336823.242 MHzT=2.2918074907608E-15 s
1.613.141TiZ=22N=33L=0.00000 mf=416503331.276 MHzT=2.4009411807971E-15 s
1.613.141VZ=23N=33L=0.00000 mf=398394490.786 MHzT=2.5100748708333E-15 s
1.613.141CrZ=24N=33L=0.00000 mf=381794720.336 MHzT=2.6192085608695E-15 s
1.613.141MnZ=25N=33L=0.00000 mf=366522931.523 MHzT=2.7283422509058E-15 s
1.613.141FeZ=26N=33L=0.00000 mf=352425895.695 MHzT=2.837475940942E-15 s
1.613.141CoZ=27N=33L=0.00000 mf=339373084.744 MHzT=2.9466096309782E-15 s
1.613.141NiZ=28N=33L=0.00000 mf=327252617.431 MHzT=3.0557433210144E-15 s
1.613.141CuZ=29N=33L=0.00000 mf=315968044.416 MHzT=3.1648770110507E-15 s
1.613.141ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=305435776.269 MHzT=3.2740107010869E-15 s
1.613.141GaZ=31N=33L=0.00000 mf=295583009.293 MHzT=3.3831443911231E-15 s
1.613.141GeZ=32N=33L=0.00000 mf=286346040.252 MHzT=3.4922780811594E-15 s
1.613.141AsZ=33N=33L=0.00000 mf=277668887.517 MHzT=3.6014117711956E-15 s
1.613.141SeZ=34N=33L=0.00000 mf=269502155.532 MHzT=3.7105454612318E-15 s
1.613.141BrZ=35N=33L=0.00000 mf=261802093.945 MHzT=3.8196791512681E-15 s
1.613.141KrZ=36N=33L=0.00000 mf=254529813.558 MHzT=3.9288128413043E-15 s
1.613.141RbZ=37N=33L=0.00000 mf=247650629.407 MHzT=4.0379465313405E-15 s
1.613.141SrZ=38N=33L=0.00000 mf=241133507.581 MHzT=4.1470802213767E-15 s
1.613.141YZ=39N=33L=0.00000 mf=234950597.130 MHzT=4.256213911413E-15 s
1.613.141ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=229076832.202 MHzT=4.3653476014492E-15 s
1.613.141NbZ=41N=33L=0.00000 mf=223489592.392 MHzT=4.4744812914854E-15 s
1.613.141MoZ=42N=33L=0.00000 mf=218168411.621 MHzT=4.5836149815217E-15 s
1.613.141TcZ=43N=33L=0.00000 mf=213094727.630 MHzT=4.6927486715579E-15 s
1.613.141RuZ=44N=33L=0.00000 mf=208251665.638 MHzT=4.8018823615941E-15 s
1.613.141RhZ=45N=33L=0.00000 mf=203623850.846 MHzT=4.9110160516304E-15 s
1.613.141PdZ=46N=33L=0.00000 mf=199197245.393 MHzT=5.0201497416666E-15 s
1.613.141AgZ=47N=33L=0.00000 mf=194959006.129 MHzT=5.1292834317028E-15 s
1.613.141CdZ=48N=33L=0.00000 mf=190897360.168 MHzT=5.238417121739E-15 s
1.613.141InZ=49N=33L=0.00000 mf=187001495.675 MHzT=5.3475508117753E-15 s
1.613.141SnZ=50N=33L=0.00000 mf=183261465.761 MHzT=5.4566845018115E-15 s
1.613.141SbZ=51N=33L=0.00000 mf=179668103.688 MHzT=5.5658181918477E-15 s
1.613.141TeZ=52N=33L=0.00000 mf=176212947.848 MHzT=5.674951881884E-15 s
1.613.141JZ=53N=33L=0.00000 mf=172888175.247 MHzT=5.7840855719202E-15 s
1.613.141XeZ=54N=33L=0.00000 mf=169686542.372 MHzT=5.8932192619564E-15 s
1.613.141CsZ=55N=33L=0.00000 mf=166601332.510 MHzT=6.0023529519927E-15 s
1.613.141BaZ=56N=33L=0.00000 mf=163626308.716 MHzT=6.1114866420289E-15 s
1.613.141LaZ=57N=33L=0.00000 mf=160755671.721 MHzT=6.2206203320651E-15 s
1.613.141CeZ=58N=33L=0.00000 mf=157984022.208 MHzT=6.3297540221013E-15 s
1.613.141PrZ=59N=33L=0.00000 mf=155306326.917 MHzT=6.4388877121376E-15 s
1.613.141NdZ=60N=33L=0.00000 mf=152717888.135 MHzT=6.5480214021738E-15 s
1.613.141PmZ=61N=33L=0.00000 mf=150214316.198 MHzT=6.65715509221E-15 s
1.613.141SmZ=62N=33L=0.00000 mf=147791504.646 MHzT=6.7662887822463E-15 s
1.613.141EuZ=63N=33L=0.00000 mf=145445607.747 MHzT=6.8754224722825E-15 s
1.613.141GdZ=64N=33L=0.00000 mf=143173020.126 MHzT=6.9845561623187E-15 s
1.613.141TbZ=65N=33L=0.00000 mf=140970358.278 MHzT=7.093689852355E-15 s
1.613.141DyZ=66N=33L=0.00000 mf=138834443.759 MHzT=7.2028235423912E-15 s
1.613.141HoZ=67N=33L=0.00000 mf=136762287.882 MHzT=7.3119572324274E-15 s
1.613.141ErZ=68N=33L=0.00000 mf=134751077.766 MHzT=7.4210909224636E-15 s
1.613.141TmZ=69N=33L=0.00000 mf=132798163.595 MHzT=7.5302246124999E-15 s
1.613.141YbZ=70N=33L=0.00000 mf=130901046.972 MHzT=7.6393583025361E-15 s
1.613.141LuZ=71N=33L=0.00000 mf=129057370.255 MHzT=7.7484919925723E-15 s
1.613.141HfZ=72N=33L=0.00000 mf=127264906.779 MHzT=7.8576256826086E-15 s
1.613.141TaZ=73N=33L=0.00000 mf=125521551.891 MHzT=7.9667593726448E-15 s
1.613.141WZ=74N=33L=0.00000 mf=123825314.704 MHzT=8.075893062681E-15 s
1.613.141ReZ=75N=33L=0.00000 mf=122174310.508 MHzT=8.1850267527173E-15 s
1.613.141OsZ=76N=33L=0.00000 mf=120566753.790 MHzT=8.2941604427535E-15 s
1.613.141IrZ=77N=33L=0.00000 mf=119000951.793 MHzT=8.4032941327897E-15 s
1.613.141PtZ=78N=33L=0.00000 mf=117475298.565 MHzT=8.5124278228259E-15 s
1.613.141AuZ=79N=33L=0.00000 mf=115988269.469 MHzT=8.6215615128622E-15 s
1.613.141HgZ=80N=33L=0.00000 mf=114538416.101 MHzT=8.7306952028984E-15 s
1.613.141TlZ=81N=33L=0.00000 mf=113124361.581 MHzT=8.8398288929346E-15 s
1.613.141PbZ=82N=33L=0.00000 mf=111744796.196 MHzT=8.9489625829709E-15 s
1.613.141BiZ=83N=33L=0.00000 mf=110398473.350 MHzT=9.0580962730071E-15 s
1.613.141PoZ=84N=33L=0.00000 mf=109084205.810 MHzT=9.1672299630433E-15 s
1.613.141AtZ=85N=33L=0.00000 mf=107800862.213 MHzT=9.2763636530796E-15 s
1.613.141RnZ=86N=33L=0.00000 mf=106547363.815 MHzT=9.3854973431158E-15 s
1.613.141FrZ=87N=33L=0.00000 mf=105322681.472 MHzT=9.494631033152E-15 s
1.613.141RaZ=88N=33L=0.00000 mf=104125832.819 MHzT=9.6037647231882E-15 s
1.613.141AcZ=89N=33L=0.00000 mf=102955879.641 MHzT=9.7128984132245E-15 s
1.613.141ThZ=90N=33L=0.00000 mf=101811925.423 MHzT=9.8220321032607E-15 s
1.613.141PaZ=91N=33L=0.00000 mf=100693113.056 MHzT=9.9311657932969E-15 s
1.613.141UZ=92N=33L=0.00000 mf=99598622.696 MHzT=1.0040299483333E-14 s
1.613.141NpZ=93N=33L=0.00000 mf=98527669.764 MHzT=1.0149433173369E-14 s
1.613.141PuZ=94N=33L=0.00000 mf=97479503.065 MHzT=1.0258566863406E-14 s
1.613.141AmZ=95N=33L=0.00000 mf=96453403.032 MHzT=1.0367700553442E-14 s
1.613.141CmZ=96N=33L=0.00000 mf=95448680.084 MHzT=1.0476834243478E-14 s
1.613.141BkZ=97N=33L=0.00000 mf=94464673.073 MHzT=1.0585967933514E-14 s
1.613.141CfZ=98N=33L=0.00000 mf=93500747.837 MHzT=1.0695101623551E-14 s
1.613.141EsZ=99N=33L=0.00000 mf=92556295.839 MHzT=1.0804235313587E-14 s
1.613.141FmZ=100N=33L=0.00000 mf=91630732.881 MHzT=1.0913369003623E-14 s
1.613.141MdZ=101N=33L=0.00000 mf=90723497.902 MHzT=1.1022502693659E-14 s
1.613.141NoZ=102N=33L=0.00000 mf=89834051.844 MHzT=1.1131636383695E-14 s
1.613.141LrZ=103N=33L=0.00000 mf=88961876.583 MHzT=1.1240770073732E-14 s
1.613.141RfZ=104N=33L=0.00000 mf=88106473.924 MHzT=1.1349903763768E-14 s
1.613.141DbZ=105N=33L=0.00000 mf=87267364.648 MHzT=1.1459037453804E-14 s
1.613.141SgZ=106N=33L=0.00000 mf=86444087.623 MHzT=1.156817114384E-14 s
1.613.141BhZ=107N=33L=0.00000 mf=85636198.954 MHzT=1.1677304833877E-14 s
1.613.141HsZ=108N=33L=0.00000 mf=84843271.186 MHzT=1.1786438523913E-14 s
1.613.141MtZ=109N=33L=0.00000 mf=84064892.551 MHzT=1.1895572213949E-14 s
1.613.141DsZ=110N=33L=0.00000 mf=83300666.255 MHzT=1.2004705903985E-14 s
1.613.141RgZ=111N=33L=0.00000 mf=82550209.802 MHzT=1.2113839594022E-14 s
1.613.141CnZ=112N=33L=0.00000 mf=81813154.358 MHzT=1.2222973284058E-14 s
1.613.141UutZ=113N=33L=0.00000 mf=81089144.142 MHzT=1.2332106974094E-14 s
1.613.141FlZ=114N=33L=0.00000 mf=80377835.860 MHzT=1.244124066413E-14 s
1.613.141UupZ=115N=33L=0.00000 mf=79678898.157 MHzT=1.2550374354166E-14 s
1.613.141LvZ=116N=33L=0.00000 mf=78992011.104 MHzT=1.2659508044203E-14 s
1.613.141UusZ=117N=33L=0.00000 mf=78316865.710 MHzT=1.2768641734239E-14 s
1.613.141UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=77653163.458 MHzT=1.2877775424275E-14 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de