Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 25 Hz)      with Cn      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482      Attention ! c= 1484 m/s
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
1.610.618err=-1.59HZ=1(80.68) N=83L=180.8946883 m /3.0474173=25 Hzf=8.20367 Hz
1.610.618err=-1.59HeZ=2(79.24) N=83L=361.7893766 m /6.0948345=25 Hzf=4.10183 Hz
1.610.618err=-0.899BZ=5(77.34) N=73L=7.3539287 m *8.0718759=25 Hzf=201.79690 Hz
1.610.618err=-1.9CZ=6(76.96) N=77L=60.4854928 m /1.0189605=25 Hzf=24.53481 Hz
1.610.618err=-0.716NZ=7(76.64) N=80L=298.9241025 m /5.0357834=25 Hzf=4.96447 Hz
1.610.618err=-1.86NZ=7(76.64) N=81L=483.6693579 m /8.1480687=25 Hzf=3.06821 Hz
1.610.618err=-0.899OZ=8(76.36) N=73L=11.7662860 m *5.0449224=25 Hzf=126.12306 Hz
1.610.618err=-0.0378FZ=9(76.12) N=79L=237.5296141 m /4.0015097=25 Hzf=6.24764 Hz
1.610.618err=-0.899NeZ=10(75.90) N=73L=14.7078575 m *4.0359379=25 Hzf=100.89845 Hz
1.610.618err=-0.755NaZ=11(75.70) N=78L=179.4239026 m /3.0226399=25 Hzf=8.27092 Hz
1.610.618err=-1.9MgZ=12(75.52) N=77L=120.9709857 m /2.0379209=25 Hzf=12.26740 Hz
1.610.618err=-1.6AlZ=13(75.35) N=71L=7.3032721 m *8.1278636=25 Hzf=203.19659 Hz
1.610.618err=-0.466AlZ=13(75.35) N=72L=11.8169426 m *5.0232960=25 Hzf=125.58240 Hz
1.610.618err=-0.631PZ=15(75.06) N=71L=8.4268525 m *7.0441485=25 Hzf=176.10371 Hz
1.610.618err=-1.63SZ=16(74.92) N=79L=422.2748695 m /7.1137950=25 Hzf=3.51430 Hz
1.610.618err=-1.9ArZ=18(74.68) N=77L=181.4564785 m /3.0568814=25 Hzf=8.17827 Hz
1.610.618err=-0.0378ArZ=18(74.68) N=79L=475.0592282 m /8.0030193=25 Hzf=3.12382 Hz
1.610.618err=-0.899CaZ=20(74.46) N=73L=29.4157149 m *2.0179690=25 Hzf=50.44922 Hz
1.610.618err=-1.77ScZ=21(74.36) N=70L=7.2913137 m *8.1411940=25 Hzf=203.52985 Hz
1.610.618err=-0.631ScZ=21(74.36) N=71L=11.7975935 m *5.0315346=25 Hzf=125.78837 Hz
1.610.618err=-0.755TiZ=22(74.26) N=78L=358.8478051 m /6.0452797=25 Hzf=4.13546 Hz
1.610.618err=-1.77CrZ=24(74.08) N=70L=8.3329300 m *7.1235448=25 Hzf=178.08862 Hz
1.610.618err=-1.9CrZ=24(74.08) N=77L=241.9419713 m /4.0758418=25 Hzf=6.13370 Hz
1.610.618err=-0.227MnZ=25(74.00) N=74L=59.4945332 m /1.0022664=25 Hzf=24.94347 Hz
1.610.618err=-1.6FeZ=26(73.91) N=71L=14.6065443 m *4.0639318=25 Hzf=101.59830 Hz
1.610.618err=-1.77NiZ=28(73.76) N=70L=9.7217517 m *6.1058955=25 Hzf=152.64739 Hz
1.610.618err=-1.47CuZ=29(73.69) N=76L=180.6801036 m /3.0438023=25 Hzf=8.21341 Hz
1.610.618err=-1.9ZnZ=30(73.62) N=77L=302.4274641 m /5.0948023=25 Hzf=4.90696 Hz
1.610.618err=-0.546GaZ=31(73.55) N=75L=119.3675792 m /2.0109094=25 Hzf=12.43219 Hz
1.610.618err=-1.71SeZ=34(73.36) N=69L=7.2958814 m *8.1360971=25 Hzf=203.40243 Hz
1.610.618err=-0.568SeZ=34(73.36) N=70L=11.8049842 m *5.0283846=25 Hzf=125.70961 Hz
1.610.618err=-0.631BrZ=35(73.30) N=71L=19.6626558 m *3.0189208=25 Hzf=75.47302 Hz
1.610.618err=-1.9KrZ=36(73.24) N=77L=362.9129570 m /6.1137628=25 Hzf=4.08913 Hz
1.610.618err=-1.33YZ=39(73.07) N=69L=8.3688052 m *7.0930077=25 Hzf=177.32519 Hz
1.610.618err=-0.899ZrZ=40(73.02) N=73L=58.8314298 m *1.0089845=25 Hzf=25.22461 Hz
1.610.618err=-1.59NbZ=41(72.97) N=73L=60.3022156 m /1.0158729=25 Hzf=24.60938 Hz
1.610.618err=-1.77MoZ=42(72.92) N=70L=14.5826275 m *4.0705970=25 Hzf=101.76493 Hz
1.610.618err=-1.9MoZ=42(72.92) N=77L=423.3984498 m /7.1327232=25 Hzf=3.50497 Hz
1.610.618err=-0.228PdZ=46(72.73) N=69L=9.8708984 m *6.0136370=25 Hzf=150.34093 Hz
1.610.618err=-1.63AgZ=47(72.68) N=75L=180.9766524 m /3.0487981=25 Hzf=8.19995 Hz
1.610.618err=-0.761CdZ=48(72.64) N=76L=299.0567232 m /5.0380176=25 Hzf=4.96227 Hz
1.610.618err=-1.9CdZ=48(72.64) N=77L=483.8839426 m /8.1516837=25 Hzf=3.06685 Hz
1.610.618err=-0.227SnZ=50(72.55) N=74L=118.9890663 m /2.0045328=25 Hzf=12.47173 Hz
1.610.618err=-1.6TeZ=52(72.47) N=71L=29.2130886 m *2.0319659=25 Hzf=50.79915 Hz
1.610.618err=-1.73CsZ=55(72.36) N=68L=7.2941367 m *8.1380432=25 Hzf=203.45108 Hz
1.610.618err=-0.592CsZ=55(72.36) N=69L=11.8021612 m *5.0295873=25 Hzf=125.73968 Hz
1.610.618err=-1.77BaZ=56(72.32) N=70L=19.4435033 m *3.0529478=25 Hzf=76.32369 Hz
1.610.618err=-1.47CeZ=58(72.25) N=76L=361.3602071 m /6.0876046=25 Hzf=4.10671 Hz
1.610.618err=-0.546SmZ=62(72.11) N=75L=238.7351585 m /4.0218187=25 Hzf=6.21609 Hz
1.610.618err=-1.5EuZ=63(72.07) N=68L=8.3551021 m *7.1046409=25 Hzf=177.61602 Hz
1.610.618err=-0.466TbZ=65(72.01) N=72L=59.0847128 m *1.0046592=25 Hzf=25.11648 Hz
1.610.618err=-1.07DyZ=66(71.98) N=72L=59.9937083 m /1.0106757=25 Hzf=24.73593 Hz
1.610.618err=-0.461HoZ=67(71.95) N=76L=417.4333427 m /7.0322329=25 Hzf=3.55506 Hz
1.610.618err=-1.71ErZ=68(71.92) N=69L=14.5917629 m *4.0680486=25 Hzf=101.70121 Hz
1.610.618err=-1.96ErZ=68(71.92) N=76L=423.6636911 m /7.1371916=25 Hzf=3.50278 Hz
1.610.618err=-0.228TmZ=69(71.89) N=69L=14.8063476 m *4.0090913=25 Hzf=100.22728 Hz
1.610.618err=-0.81WZ=74(71.74) N=68L=9.8139294 m *6.0485456=25 Hzf=151.21364 Hz
1.610.618err=-0.227ReZ=75(71.71) N=74L=178.4835995 m /3.0067992=25 Hzf=8.31449 Hz
1.610.618err=-1.57OsZ=76(71.68) N=74L=180.8633808 m /3.0468898=25 Hzf=8.20509 Hz
1.610.618err=-1.03IrZ=77(71.66) N=76L=479.7368267 m /8.0818199=25 Hzf=3.09336 Hz
1.610.618err=-1.2PtZ=78(71.63) N=75L=300.3442316 m /5.0597074=25 Hzf=4.94100 Hz
1.610.618err=-0.349TlZ=81(71.55) N=73L=119.1336454 m /2.0069684=25 Hzf=12.45660 Hz
1.610.618err=-1.59PbZ=82(71.53) N=73L=120.6044311 m /2.0317458=25 Hzf=12.30469 Hz
1.610.618err=-1.77PoZ=84(71.48) N=70L=29.1652550 m *2.0352985=25 Hzf=50.88246 Hz
1.610.618err=-0.568AtZ=85(71.45) N=70L=29.5124604 m *2.0113538=25 Hzf=50.28385 Hz
1.610.618err=-1.73RaZ=88(71.38) N=68L=11.6706188 m *5.0862770=25 Hzf=127.15693 Hz
1.610.618err=-1.72AcZ=89(71.36) N=67L=7.2948032 m *8.1372998=25 Hzf=203.43249 Hz
1.610.618err=-0.583AcZ=89(71.36) N=68L=11.8032394 m *5.0291278=25 Hzf=125.72820 Hz
1.610.618err=-0.587ThZ=90(71.33) N=67L=7.3767672 m *8.0468853=25 Hzf=201.17213 Hz
1.610.618err=-1.33PaZ=91(71.31) N=69L=19.5272121 m *3.0398605=25 Hzf=75.99651 Hz
1.610.618err=-0.228UZ=92(71.29) N=69L=19.7417968 m *3.0068185=25 Hzf=75.17046 Hz
1.610.618err=-0.546NpZ=93(71.27) N=75L=358.1027377 m /6.0327281=25 Hzf=4.14406 Hz
1.610.618err=-1.63PuZ=94(71.24) N=75L=361.9533048 m /6.0975961=25 Hzf=4.09998 Hz
1.610.618err=-0.227FmZ=100(71.11) N=74L=237.9781327 m /4.0090656=25 Hzf=6.23587 Hz
1.610.618err=-1.23MdZ=101(71.09) N=74L=240.3579140 m /4.0491562=25 Hzf=6.17413 Hz
1.610.618err=-1.44NoZ=102(71.07) N=67L=8.3603362 m *7.1001929=25 Hzf=177.50482 Hz
1.610.618err=-0.447LrZ=103(71.05) N=67L=8.4423003 m *7.0312590=25 Hzf=175.78148 Hz
1.610.618err=-1.6RfZ=104(71.03) N=71L=58.4261771 m *1.0159830=25 Hzf=25.39957 Hz
1.610.618err=-0.631DbZ=105(71.01) N=71L=58.9879673 m *1.0063069=25 Hzf=25.15767 Hz
1.610.618err=-0.32SgZ=106(70.99) N=71L=59.5497575 m /1.0031967=25 Hzf=24.92034 Hz
1.610.618err=-1.27BhZ=107(70.97) N=71L=60.1115476 m /1.0126608=25 Hzf=24.68744 Hz
1.610.618err=-0.0822HsZ=108(70.95) N=75L=415.8612438 m /7.0057487=25 Hzf=3.56850 Hz
1.610.618err=-1.01MtZ=109(70.94) N=75L=419.7118109 m /7.0706168=25 Hzf=3.53576 Hz
1.610.618err=-1.73DsZ=110(70.92) N=68L=14.5882735 m *4.0690216=25 Hzf=101.72554 Hz
1.610.618err=-1.94DsZ=110(70.92) N=75L=423.5623780 m /7.1354848=25 Hzf=3.50362 Hz
1.610.618err=-0.81RgZ=111(70.90) N=68L=14.7208941 m *4.0323638=25 Hzf=100.80909 Hz

54 Treffer,mit factor2: 10(1),4(2*),5(2/),4(3*),7(3/),7(5*),4(5/),6(7*),7(7/),bei Basis=1.6180339887498948482, Cx=1.3195909068E-15, Factor=0.6180339887498948482, c=1484, genau=2%, mod=3, Suchwort=25 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de