Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.610.618HZ=1N=33L=7.8722580505527E-29 mf=3.8082143150649E+30 MHzT=2.625902633799E-37 s
1.610.618HeZ=2N=33L=1.5744516101105E-28 mf=1.9041071575325E+30 MHzT=5.2518052675979E-37 s
1.610.618LiZ=3N=33L=2.3616774151658E-28 mf=1.2694047716883E+30 MHzT=7.8777079013969E-37 s
1.610.618BeZ=4N=33L=3.1489032202211E-28 mf=9.5205357876624E+29 MHzT=1.0503610535196E-36 s
1.610.618BZ=5N=33L=3.9361290252763E-28 mf=7.6164286301299E+29 MHzT=1.3129513168995E-36 s
1.610.618CZ=6N=33L=4.7233548303316E-28 mf=6.3470238584416E+29 MHzT=1.5755415802794E-36 s
1.610.618NZ=7N=33L=5.5105806353869E-28 mf=5.4403061643785E+29 MHzT=1.8381318436593E-36 s
1.610.618OZ=8N=33L=6.2978064404421E-28 mf=4.7602678938312E+29 MHzT=2.1007221070392E-36 s
1.610.618FZ=9N=33L=7.0850322454974E-28 mf=4.2313492389611E+29 MHzT=2.3633123704191E-36 s
1.610.618NeZ=10N=33L=7.8722580505527E-28 mf=3.8082143150649E+29 MHzT=2.625902633799E-36 s
1.610.618NaZ=11N=33L=8.6594838556079E-28 mf=3.4620130136954E+29 MHzT=2.8884928971789E-36 s
1.610.618MgZ=12N=33L=9.4467096606632E-28 mf=3.1735119292208E+29 MHzT=3.1510831605588E-36 s
1.610.618AlZ=13N=33L=1.0233935465718E-27 mf=2.929395626973E+29 MHzT=3.4136734239387E-36 s
1.610.618SiZ=14N=33L=1.1021161270774E-27 mf=2.7201530821892E+29 MHzT=3.6762636873186E-36 s
1.610.618PZ=15N=33L=1.1808387075829E-27 mf=2.5388095433766E+29 MHzT=3.9388539506985E-36 s
1.610.618SZ=16N=33L=1.2595612880884E-27 mf=2.3801339469156E+29 MHzT=4.2014442140784E-36 s
1.610.618ClZ=17N=33L=1.338283868594E-27 mf=2.2401260676853E+29 MHzT=4.4640344774583E-36 s
1.610.618ArZ=18N=33L=1.4170064490995E-27 mf=2.1156746194805E+29 MHzT=4.7266247408382E-36 s
1.610.618KZ=19N=33L=1.495729029605E-27 mf=2.0043233237184E+29 MHzT=4.989215004218E-36 s
1.610.618CaZ=20N=33L=1.5744516101105E-27 mf=1.9041071575325E+29 MHzT=5.2518052675979E-36 s
1.610.618ScZ=21N=33L=1.6531741906161E-27 mf=1.8134353881262E+29 MHzT=5.5143955309778E-36 s
1.610.618TiZ=22N=33L=1.7318967711216E-27 mf=1.7310065068477E+29 MHzT=5.7769857943577E-36 s
1.610.618VZ=23N=33L=1.8106193516271E-27 mf=1.6557453543761E+29 MHzT=6.0395760577376E-36 s
1.610.618CrZ=24N=33L=1.8893419321326E-27 mf=1.5867559646104E+29 MHzT=6.3021663211175E-36 s
1.610.618MnZ=25N=33L=1.9680645126382E-27 mf=1.523285726026E+29 MHzT=6.5647565844974E-36 s
1.610.618FeZ=26N=33L=2.0467870931437E-27 mf=1.4646978134865E+29 MHzT=6.8273468478773E-36 s
1.610.618CoZ=27N=33L=2.1255096736492E-27 mf=1.4104497463204E+29 MHzT=7.0899371112572E-36 s
1.610.618NiZ=28N=33L=2.2042322541547E-27 mf=1.3600765410946E+29 MHzT=7.3525273746371E-36 s
1.610.618CuZ=29N=33L=2.2829548346603E-27 mf=1.3131773500224E+29 MHzT=7.615117638017E-36 s
1.610.618ZnZ=30N=33L=2.3616774151658E-27 mf=1.2694047716883E+29 MHzT=7.8777079013969E-36 s
1.610.618GaZ=31N=33L=2.4403999956713E-27 mf=1.2284562306661E+29 MHzT=8.1402981647768E-36 s
1.610.618GeZ=32N=33L=2.5191225761769E-27 mf=1.1900669734578E+29 MHzT=8.4028884281567E-36 s
1.610.618AsZ=33N=33L=2.5978451566824E-27 mf=1.1540043378985E+29 MHzT=8.6654786915366E-36 s
1.610.618SeZ=34N=33L=2.6765677371879E-27 mf=1.1200630338426E+29 MHzT=8.9280689549165E-36 s
1.610.618BrZ=35N=33L=2.7552903176934E-27 mf=1.0880612328757E+29 MHzT=9.1906592182964E-36 s
1.610.618KrZ=36N=33L=2.834012898199E-27 mf=1.0578373097403E+29 MHzT=9.4532494816763E-36 s
1.610.618RbZ=37N=33L=2.9127354787045E-27 mf=1.0292471121797E+29 MHzT=9.7158397450562E-36 s
1.610.618SrZ=38N=33L=2.99145805921E-27 mf=1.0021616618592E+29 MHzT=9.9784300084361E-36 s
1.610.618YZ=39N=33L=3.0701806397155E-27 mf=9.7646520899101E+28 MHzT=1.0241020271816E-35 s
1.610.618ZrZ=40N=33L=3.1489032202211E-27 mf=9.5205357876624E+28 MHzT=1.0503610535196E-35 s
1.610.618NbZ=41N=33L=3.2276258007266E-27 mf=9.2883275977194E+28 MHzT=1.0766200798576E-35 s
1.610.618MoZ=42N=33L=3.3063483812321E-27 mf=9.0671769406308E+28 MHzT=1.1028791061956E-35 s
1.610.618TcZ=43N=33L=3.3850709617377E-27 mf=8.8563123606162E+28 MHzT=1.1291381325336E-35 s
1.610.618RuZ=44N=33L=3.4637935422432E-27 mf=8.6550325342385E+28 MHzT=1.1553971588715E-35 s
1.610.618RhZ=45N=33L=3.5425161227487E-27 mf=8.4626984779221E+28 MHzT=1.1816561852095E-35 s
1.610.618PdZ=46N=33L=3.6212387032542E-27 mf=8.2787267718803E+28 MHzT=1.2079152115475E-35 s
1.610.618AgZ=47N=33L=3.6999612837598E-27 mf=8.1025836490744E+28 MHzT=1.2341742378855E-35 s
1.610.618CdZ=48N=33L=3.7786838642653E-27 mf=7.933779823052E+28 MHzT=1.2604332642235E-35 s
1.610.618InZ=49N=33L=3.8574064447708E-27 mf=7.7718659491121E+28 MHzT=1.2866922905615E-35 s
1.610.618SnZ=50N=33L=3.9361290252763E-27 mf=7.6164286301299E+28 MHzT=1.3129513168995E-35 s
1.610.618SbZ=51N=33L=4.0148516057819E-27 mf=7.4670868922842E+28 MHzT=1.3392103432375E-35 s
1.610.618TeZ=52N=33L=4.0935741862874E-27 mf=7.3234890674326E+28 MHzT=1.3654693695755E-35 s
1.610.618JZ=53N=33L=4.1722967667929E-27 mf=7.1853100284244E+28 MHzT=1.3917283959135E-35 s
1.610.618XeZ=54N=33L=4.2510193472984E-27 mf=7.0522487316018E+28 MHzT=1.4179874222514E-35 s
1.610.618CsZ=55N=33L=4.329741927804E-27 mf=6.9240260273908E+28 MHzT=1.4442464485894E-35 s
1.610.618BaZ=56N=33L=4.4084645083095E-27 mf=6.8003827054731E+28 MHzT=1.4705054749274E-35 s
1.610.618LaZ=57N=33L=4.487187088815E-27 mf=6.681077745728E+28 MHzT=1.4967645012654E-35 s
1.610.618CeZ=58N=33L=4.5659096693206E-27 mf=6.565886750112E+28 MHzT=1.5230235276034E-35 s
1.610.618PrZ=59N=33L=4.6446322498261E-27 mf=6.4546005340084E+28 MHzT=1.5492825539414E-35 s
1.610.618NdZ=60N=33L=4.7233548303316E-27 mf=6.3470238584416E+28 MHzT=1.5755415802794E-35 s
1.610.618PmZ=61N=33L=4.8020774108371E-27 mf=6.2429742869917E+28 MHzT=1.6018006066174E-35 s
1.610.618SmZ=62N=33L=4.8807999913427E-27 mf=6.1422811533306E+28 MHzT=1.6280596329554E-35 s
1.610.618EuZ=63N=33L=4.9595225718482E-27 mf=6.0447846270872E+28 MHzT=1.6543186592934E-35 s
1.610.618GdZ=64N=33L=5.0382451523537E-27 mf=5.950334867289E+28 MHzT=1.6805776856313E-35 s
1.610.618TbZ=65N=33L=5.1169677328592E-27 mf=5.8587912539461E+28 MHzT=1.7068367119693E-35 s
1.610.618DyZ=66N=33L=5.1956903133648E-27 mf=5.7700216894923E+28 MHzT=1.7330957383073E-35 s
1.610.618HoZ=67N=33L=5.2744128938703E-27 mf=5.6839019627835E+28 MHzT=1.7593547646453E-35 s
1.610.618ErZ=68N=33L=5.3531354743758E-27 mf=5.6003151692132E+28 MHzT=1.7856137909833E-35 s
1.610.618TmZ=69N=33L=5.4318580548813E-27 mf=5.5191511812536E+28 MHzT=1.8118728173213E-35 s
1.610.618YbZ=70N=33L=5.5105806353869E-27 mf=5.4403061643785E+28 MHzT=1.8381318436593E-35 s
1.610.618LuZ=71N=33L=5.5893032158924E-27 mf=5.3636821338943E+28 MHzT=1.8643908699973E-35 s
1.610.618HfZ=72N=33L=5.6680257963979E-27 mf=5.2891865487013E+28 MHzT=1.8906498963353E-35 s
1.610.618TaZ=73N=33L=5.7467483769035E-27 mf=5.2167319384451E+28 MHzT=1.9169089226732E-35 s
1.610.618WZ=74N=33L=5.825470957409E-27 mf=5.1462355608986E+28 MHzT=1.9431679490112E-35 s
1.610.618ReZ=75N=33L=5.9041935379145E-27 mf=5.0776190867533E+28 MHzT=1.9694269753492E-35 s
1.610.618OsZ=76N=33L=5.98291611842E-27 mf=5.010808309296E+28 MHzT=1.9956860016872E-35 s
1.610.618IrZ=77N=33L=6.0616386989256E-27 mf=4.9457328767077E+28 MHzT=2.0219450280252E-35 s
1.610.618PtZ=78N=33L=6.1403612794311E-27 mf=4.8823260449551E+28 MHzT=2.0482040543632E-35 s
1.610.618AuZ=79N=33L=6.2190838599366E-27 mf=4.8205244494493E+28 MHzT=2.0744630807012E-35 s
1.610.618HgZ=80N=33L=6.2978064404421E-27 mf=4.7602678938312E+28 MHzT=2.1007221070392E-35 s
1.610.618TlZ=81N=33L=6.3765290209477E-27 mf=4.7014991544012E+28 MHzT=2.1269811333772E-35 s
1.610.618PbZ=82N=33L=6.4552516014532E-27 mf=4.6441637988597E+28 MHzT=2.1532401597152E-35 s
1.610.618BiZ=83N=33L=6.5339741819587E-27 mf=4.5882100181505E+28 MHzT=2.1794991860531E-35 s
1.610.618PoZ=84N=33L=6.6126967624642E-27 mf=4.5335884703154E+28 MHzT=2.2057582123911E-35 s
1.610.618AtZ=85N=33L=6.6914193429698E-27 mf=4.4802521353705E+28 MHzT=2.2320172387291E-35 s
1.610.618RnZ=86N=33L=6.7701419234753E-27 mf=4.4281561803081E+28 MHzT=2.2582762650671E-35 s
1.610.618FrZ=87N=33L=6.8488645039808E-27 mf=4.377257833408E+28 MHzT=2.2845352914051E-35 s
1.610.618RaZ=88N=33L=6.9275870844864E-27 mf=4.3275162671193E+28 MHzT=2.3107943177431E-35 s
1.610.618AcZ=89N=33L=7.0063096649919E-27 mf=4.278892488837E+28 MHzT=2.3370533440811E-35 s
1.610.618ThZ=90N=33L=7.0850322454974E-27 mf=4.2313492389611E+28 MHzT=2.3633123704191E-35 s
1.610.618PaZ=91N=33L=7.1637548260029E-27 mf=4.1848508956758E+28 MHzT=2.3895713967571E-35 s
1.610.618UZ=92N=33L=7.2424774065085E-27 mf=4.1393633859402E+28 MHzT=2.4158304230951E-35 s
1.610.618NpZ=93N=33L=7.321199987014E-27 mf=4.0948541022204E+28 MHzT=2.442089449433E-35 s
1.610.618PuZ=94N=33L=7.3999225675195E-27 mf=4.0512918245372E+28 MHzT=2.468348475771E-35 s
1.610.618AmZ=95N=33L=7.478645148025E-27 mf=4.0086466474368E+28 MHzT=2.494607502109E-35 s
1.610.618CmZ=96N=33L=7.5573677285306E-27 mf=3.966889911526E+28 MHzT=2.520866528447E-35 s
1.610.618BkZ=97N=33L=7.6360903090361E-27 mf=3.9259941392422E+28 MHzT=2.547125554785E-35 s
1.610.618CfZ=98N=33L=7.7148128895416E-27 mf=3.8859329745561E+28 MHzT=2.573384581123E-35 s
1.610.618EsZ=99N=33L=7.7935354700472E-27 mf=3.8466811263282E+28 MHzT=2.599643607461E-35 s
1.610.618FmZ=100N=33L=7.8722580505527E-27 mf=3.8082143150649E+28 MHzT=2.625902633799E-35 s
1.610.618MdZ=101N=33L=7.9509806310582E-27 mf=3.7705092228366E+28 MHzT=2.652161660137E-35 s
1.610.618NoZ=102N=33L=8.0297032115637E-27 mf=3.7335434461421E+28 MHzT=2.678420686475E-35 s
1.610.618LrZ=103N=33L=8.1084257920693E-27 mf=3.6972954515194E+28 MHzT=2.7046797128129E-35 s
1.610.618RfZ=104N=33L=8.1871483725748E-27 mf=3.6617445337163E+28 MHzT=2.7309387391509E-35 s
1.610.618DbZ=105N=33L=8.2658709530803E-27 mf=3.6268707762523E+28 MHzT=2.7571977654889E-35 s
1.610.618SgZ=106N=33L=8.3445935335858E-27 mf=3.5926550142122E+28 MHzT=2.7834567918269E-35 s
1.610.618BhZ=107N=33L=8.4233161140914E-27 mf=3.5590787991261E+28 MHzT=2.8097158181649E-35 s
1.610.618HsZ=108N=33L=8.5020386945969E-27 mf=3.5261243658009E+28 MHzT=2.8359748445029E-35 s
1.610.618MtZ=109N=33L=8.5807612751024E-27 mf=3.493774600977E+28 MHzT=2.8622338708409E-35 s
1.610.618DsZ=110N=33L=8.6594838556079E-27 mf=3.4620130136954E+28 MHzT=2.8884928971789E-35 s
1.610.618RgZ=111N=33L=8.7382064361135E-27 mf=3.4308237072657E+28 MHzT=2.9147519235169E-35 s
1.610.618CnZ=112N=33L=8.816929016619E-27 mf=3.4001913527366E+28 MHzT=2.9410109498548E-35 s
1.610.618UutZ=113N=33L=8.8956515971245E-27 mf=3.3701011637743E+28 MHzT=2.9672699761928E-35 s
1.610.618FlZ=114N=33L=8.9743741776301E-27 mf=3.340538872864E+28 MHzT=2.9935290025308E-35 s
1.610.618UupZ=115N=33L=9.0530967581356E-27 mf=3.3114907087521E+28 MHzT=3.0197880288688E-35 s
1.610.618LvZ=116N=33L=9.1318193386411E-27 mf=3.282943375056E+28 MHzT=3.0460470552068E-35 s
1.610.618UusZ=117N=33L=9.2105419191466E-27 mf=3.25488402997E+28 MHzT=3.0723060815448E-35 s
1.610.618UuoZ=118N=33L=9.2892644996522E-27 mf=3.2273002670042E+28 MHzT=3.0985651078828E-35 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de