Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.613.141HZ=1N=33L=1.4338230767249E+18 mf=2.0908608800241E-16 MHzT=4782718972.6198 s
1.613.141HeZ=2N=33L=2.8676461534499E+18 mf=1.0454304400121E-16 MHzT=9565437945.2397 s
1.613.141LiZ=3N=33L=4.3014692301748E+18 mf=6.9695362667471E-17 MHzT=14348156917.86 s
1.613.141BeZ=4N=33L=5.7352923068998E+18 mf=5.2271522000603E-17 MHzT=19130875890.479 s
1.613.141BZ=5N=33L=7.1691153836247E+18 mf=4.1817217600482E-17 MHzT=23913594863.099 s
1.613.141CZ=6N=33L=8.6029384603496E+18 mf=3.4847681333735E-17 MHzT=28696313835.719 s
1.613.141NZ=7N=33L=1.0036761537075E+19 mf=2.9869441143202E-17 MHzT=33479032808.339 s
1.613.141OZ=8N=33L=1.14705846138E+19 mf=2.6135761000302E-17 MHzT=38261751780.959 s
1.613.141FZ=9N=33L=1.2904407690524E+19 mf=2.3231787555824E-17 MHzT=43044470753.579 s
1.613.141NeZ=10N=33L=1.4338230767249E+19 mf=2.0908608800241E-17 MHzT=47827189726.198 s
1.613.141NaZ=11N=33L=1.5772053843974E+19 mf=1.9007826182037E-17 MHzT=52609908698.818 s
1.613.141MgZ=12N=33L=1.7205876920699E+19 mf=1.7423840666868E-17 MHzT=57392627671.438 s
1.613.141AlZ=13N=33L=1.8639699997424E+19 mf=1.6083545230955E-17 MHzT=62175346644.058 s
1.613.141SiZ=14N=33L=2.0073523074149E+19 mf=1.4934720571601E-17 MHzT=66958065616.678 s
1.613.141PZ=15N=33L=2.1507346150874E+19 mf=1.3939072533494E-17 MHzT=71740784589.298 s
1.613.141SZ=16N=33L=2.2941169227599E+19 mf=1.3067880500151E-17 MHzT=76523503561.918 s
1.613.141ClZ=17N=33L=2.4374992304324E+19 mf=1.2299181647201E-17 MHzT=81306222534.537 s
1.613.141ArZ=18N=33L=2.5808815381049E+19 mf=1.1615893777912E-17 MHzT=86088941507.157 s
1.613.141KZ=19N=33L=2.7242638457774E+19 mf=1.1004530947495E-17 MHzT=90871660479.777 s
1.613.141CaZ=20N=33L=2.8676461534499E+19 mf=1.0454304400121E-17 MHzT=95654379452.397 s
1.613.141ScZ=21N=33L=3.0110284611224E+19 mf=9.9564803810672E-18 MHzT=100437098425.02 s
1.613.141TiZ=22N=33L=3.1544107687949E+19 mf=9.5039130910187E-18 MHzT=105219817397.64 s
1.613.141VZ=23N=33L=3.2977930764674E+19 mf=9.0906994783657E-18 MHzT=110002536370.26 s
1.613.141CrZ=24N=33L=3.4411753841399E+19 mf=8.7119203334338E-18 MHzT=114785255342.88 s
1.613.141MnZ=25N=33L=3.5845576918123E+19 mf=8.3634435200965E-18 MHzT=119567974315.5 s
1.613.141FeZ=26N=33L=3.7279399994848E+19 mf=8.0417726154774E-18 MHzT=124350693288.12 s
1.613.141CoZ=27N=33L=3.8713223071573E+19 mf=7.7439291852745E-18 MHzT=129133412260.74 s
1.613.141NiZ=28N=33L=4.0147046148298E+19 mf=7.4673602858004E-18 MHzT=133916131233.36 s
1.613.141CuZ=29N=33L=4.1580869225023E+19 mf=7.2098651035315E-18 MHzT=138698850205.98 s
1.613.141ZnZ=30N=33L=4.3014692301748E+19 mf=6.9695362667471E-18 MHzT=143481569178.6 s
1.613.141GaZ=31N=33L=4.4448515378473E+19 mf=6.7447125162068E-18 MHzT=148264288151.22 s
1.613.141GeZ=32N=33L=4.5882338455198E+19 mf=6.5339402500754E-18 MHzT=153047007123.84 s
1.613.141AsZ=33N=33L=4.7316161531923E+19 mf=6.3359420606792E-18 MHzT=157829726096.45 s
1.613.141SeZ=34N=33L=4.8749984608648E+19 mf=6.1495908236004E-18 MHzT=162612445069.07 s
1.613.141BrZ=35N=33L=5.0183807685373E+19 mf=5.9738882286403E-18 MHzT=167395164041.69 s
1.613.141KrZ=36N=33L=5.1617630762098E+19 mf=5.8079468889559E-18 MHzT=172177883014.31 s
1.613.141RbZ=37N=33L=5.3051453838823E+19 mf=5.6509753514165E-18 MHzT=176960601986.93 s
1.613.141SrZ=38N=33L=5.4485276915548E+19 mf=5.5022654737477E-18 MHzT=181743320959.55 s
1.613.141YZ=39N=33L=5.5919099992273E+19 mf=5.3611817436516E-18 MHzT=186526039932.17 s
1.613.141ZrZ=40N=33L=5.7352923068998E+19 mf=5.2271522000603E-18 MHzT=191308758904.79 s
1.613.141NbZ=41N=33L=5.8786746145722E+19 mf=5.0996606829857E-18 MHzT=196091477877.41 s
1.613.141MoZ=42N=33L=6.0220569222447E+19 mf=4.9782401905336E-18 MHzT=200874196850.03 s
1.613.141TcZ=43N=33L=6.1654392299172E+19 mf=4.8624671628468E-18 MHzT=205656915822.65 s
1.613.141RuZ=44N=33L=6.3088215375897E+19 mf=4.7519565455094E-18 MHzT=210439634795.27 s
1.613.141RhZ=45N=33L=6.4522038452622E+19 mf=4.6463575111647E-18 MHzT=215222353767.89 s
1.613.141PdZ=46N=33L=6.5955861529347E+19 mf=4.5453497391829E-18 MHzT=220005072740.51 s
1.613.141AgZ=47N=33L=6.7389684606072E+19 mf=4.4486401702641E-18 MHzT=224787791713.13 s
1.613.141CdZ=48N=33L=6.8823507682797E+19 mf=4.3559601667169E-18 MHzT=229570510685.75 s
1.613.141InZ=49N=33L=7.0257330759522E+19 mf=4.2670630204574E-18 MHzT=234353229658.37 s
1.613.141SnZ=50N=33L=7.1691153836247E+19 mf=4.1817217600482E-18 MHzT=239135948630.99 s
1.613.141SbZ=51N=33L=7.3124976912972E+19 mf=4.0997272157336E-18 MHzT=243918667603.61 s
1.613.141TeZ=52N=33L=7.4558799989697E+19 mf=4.0208863077387E-18 MHzT=248701386576.23 s
1.613.141JZ=53N=33L=7.5992623066422E+19 mf=3.9450205283474E-18 MHzT=253484105548.85 s
1.613.141XeZ=54N=33L=7.7426446143147E+19 mf=3.8719645926373E-18 MHzT=258266824521.47 s
1.613.141CsZ=55N=33L=7.8860269219872E+19 mf=3.8015652364075E-18 MHzT=263049543494.09 s
1.613.141BaZ=56N=33L=8.0294092296597E+19 mf=3.7336801429002E-18 MHzT=267832262466.71 s
1.613.141LaZ=57N=33L=8.1727915373322E+19 mf=3.6681769824985E-18 MHzT=272614981439.33 s
1.613.141CeZ=58N=33L=8.3161738450046E+19 mf=3.6049325517657E-18 MHzT=277397700411.95 s
1.613.141PrZ=59N=33L=8.4595561526771E+19 mf=3.5438320000409E-18 MHzT=282180419384.57 s
1.613.141NdZ=60N=33L=8.6029384603496E+19 mf=3.4847681333735E-18 MHzT=286963138357.19 s
1.613.141PmZ=61N=33L=8.7463207680221E+19 mf=3.4276407869248E-18 MHzT=291745857329.81 s
1.613.141SmZ=62N=33L=8.8897030756946E+19 mf=3.3723562581034E-18 MHzT=296528576302.43 s
1.613.141EuZ=63N=33L=9.0330853833671E+19 mf=3.3188267936891E-18 MHzT=301311295275.05 s
1.613.141GdZ=64N=33L=9.1764676910396E+19 mf=3.2669701250377E-18 MHzT=306094014247.67 s
1.613.141TbZ=65N=33L=9.3198499987121E+19 mf=3.216709046191E-18 MHzT=310876733220.29 s
1.613.141DyZ=66N=33L=9.4632323063846E+19 mf=3.1679710303396E-18 MHzT=315659452192.91 s
1.613.141HoZ=67N=33L=9.6066146140571E+19 mf=3.120687880633E-18 MHzT=320442171165.53 s
1.613.141ErZ=68N=33L=9.7499969217296E+19 mf=3.0747954118002E-18 MHzT=325224890138.15 s
1.613.141TmZ=69N=33L=9.8933792294021E+19 mf=3.0302331594552E-18 MHzT=330007609110.77 s
1.613.141YbZ=70N=33L=1.0036761537075E+20 mf=2.9869441143202E-18 MHzT=334790328083.39 s
1.613.141LuZ=71N=33L=1.0180143844747E+20 mf=2.9448744789072E-18 MHzT=339573047056.01 s
1.613.141HfZ=72N=33L=1.032352615242E+20 mf=2.9039734444779E-18 MHzT=344355766028.63 s
1.613.141TaZ=73N=33L=1.0466908460092E+20 mf=2.8641929863344E-18 MHzT=349138485001.25 s
1.613.141WZ=74N=33L=1.0610290767765E+20 mf=2.8254876757083E-18 MHzT=353921203973.87 s
1.613.141ReZ=75N=33L=1.0753673075437E+20 mf=2.7878145066988E-18 MHzT=358703922946.49 s
1.613.141OsZ=76N=33L=1.089705538311E+20 mf=2.7511327368738E-18 MHzT=363486641919.11 s
1.613.141IrZ=77N=33L=1.1040437690782E+20 mf=2.7154037402911E-18 MHzT=368269360891.73 s
1.613.141PtZ=78N=33L=1.1183819998455E+20 mf=2.6805908718258E-18 MHzT=373052079864.35 s
1.613.141AuZ=79N=33L=1.1327202306127E+20 mf=2.6466593418027E-18 MHzT=377834798836.97 s
1.613.141HgZ=80N=33L=1.14705846138E+20 mf=2.6135761000302E-18 MHzT=382617517809.59 s
1.613.141TlZ=81N=33L=1.1613966921472E+20 mf=2.5813097284248E-18 MHzT=387400236782.21 s
1.613.141PbZ=82N=33L=1.1757349229144E+20 mf=2.5498303414928E-18 MHzT=392182955754.83 s
1.613.141BiZ=83N=33L=1.1900731536817E+20 mf=2.519109494005E-18 MHzT=396965674727.45 s
1.613.141PoZ=84N=33L=1.2044113844489E+20 mf=2.4891200952668E-18 MHzT=401748393700.07 s
1.613.141AtZ=85N=33L=1.2187496152162E+20 mf=2.4598363294401E-18 MHzT=406531112672.69 s
1.613.141RnZ=86N=33L=1.2330878459834E+20 mf=2.4312335814234E-18 MHzT=411313831645.31 s
1.613.141FrZ=87N=33L=1.2474260767507E+20 mf=2.4032883678438E-18 MHzT=416096550617.93 s
1.613.141RaZ=88N=33L=1.2617643075179E+20 mf=2.3759782727547E-18 MHzT=420879269590.55 s
1.613.141AcZ=89N=33L=1.2761025382852E+20 mf=2.3492818876676E-18 MHzT=425661988563.17 s
1.613.141ThZ=90N=33L=1.2904407690524E+20 mf=2.3231787555824E-18 MHzT=430444707535.79 s
1.613.141PaZ=91N=33L=1.3047789998197E+20 mf=2.2976493187078E-18 MHzT=435227426508.41 s
1.613.141UZ=92N=33L=1.3191172305869E+20 mf=2.2726748695914E-18 MHzT=440010145481.03 s
1.613.141NpZ=93N=33L=1.3334554613542E+20 mf=2.2482375054023E-18 MHzT=444792864453.65 s
1.613.141PuZ=94N=33L=1.3477936921214E+20 mf=2.224320085132E-18 MHzT=449575583426.27 s
1.613.141AmZ=95N=33L=1.3621319228887E+20 mf=2.2009061894991E-18 MHzT=454358302398.89 s
1.613.141CmZ=96N=33L=1.3764701536559E+20 mf=2.1779800833585E-18 MHzT=459141021371.51 s
1.613.141BkZ=97N=33L=1.3908083844232E+20 mf=2.1555266804372E-18 MHzT=463923740344.13 s
1.613.141CfZ=98N=33L=1.4051466151904E+20 mf=2.1335315102287E-18 MHzT=468706459316.75 s
1.613.141EsZ=99N=33L=1.4194848459577E+20 mf=2.1119806868931E-18 MHzT=473489178289.36 s
1.613.141FmZ=100N=33L=1.4338230767249E+20 mf=2.0908608800241E-18 MHzT=478271897261.98 s
1.613.141MdZ=101N=33L=1.4481613074922E+20 mf=2.0701592871526E-18 MHzT=483054616234.6 s
1.613.141NoZ=102N=33L=1.4624995382594E+20 mf=2.0498636078668E-18 MHzT=487837335207.22 s
1.613.141LrZ=103N=33L=1.4768377690267E+20 mf=2.0299620194409E-18 MHzT=492620054179.84 s
1.613.141RfZ=104N=33L=1.4911759997939E+20 mf=2.0104431538693E-18 MHzT=497402773152.46 s
1.613.141DbZ=105N=33L=1.5055142305612E+20 mf=1.9912960762134E-18 MHzT=502185492125.08 s
1.613.141SgZ=106N=33L=1.5198524613284E+20 mf=1.9725102641737E-18 MHzT=506968211097.7 s
1.613.141BhZ=107N=33L=1.5341906920957E+20 mf=1.9540755888076E-18 MHzT=511750930070.32 s
1.613.141HsZ=108N=33L=1.5485289228629E+20 mf=1.9359822963186E-18 MHzT=516533649042.94 s
1.613.141MtZ=109N=33L=1.5628671536302E+20 mf=1.9182209908478E-18 MHzT=521316368015.56 s
1.613.141DsZ=110N=33L=1.5772053843974E+20 mf=1.9007826182037E-18 MHzT=526099086988.18 s
1.613.141RgZ=111N=33L=1.5915436151647E+20 mf=1.8836584504722E-18 MHzT=530881805960.8 s
1.613.141CnZ=112N=33L=1.6058818459319E+20 mf=1.8668400714501E-18 MHzT=535664524933.42 s
1.613.141UutZ=113N=33L=1.6202200766992E+20 mf=1.8503193628532E-18 MHzT=540447243906.04 s
1.613.141FlZ=114N=33L=1.6345583074664E+20 mf=1.8340884912492E-18 MHzT=545229962878.66 s
1.613.141UupZ=115N=33L=1.6488965382337E+20 mf=1.8181398956731E-18 MHzT=550012681851.28 s
1.613.141LvZ=116N=33L=1.6632347690009E+20 mf=1.8024662758829E-18 MHzT=554795400823.9 s
1.613.141UusZ=117N=33L=1.6775729997682E+20 mf=1.7870605812172E-18 MHzT=559578119796.52 s
1.613.141UuoZ=118N=33L=1.6919112305354E+20 mf=1.7719160000204E-18 MHzT=564360838769.14 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de