Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.61HZ=1N=33L=1.9122226549578E-5 mf=15677696.173232 MHzT=6.3784881971841E-14 s
1.61HeZ=2N=33L=3.8244453099156E-5 mf=7838848.0866161 MHzT=1.2756976394368E-13 s
1.61LiZ=3N=33L=5.7366679648734E-5 mf=5225898.7244107 MHzT=1.9135464591552E-13 s
1.61BeZ=4N=33L=7.6488906198312E-5 mf=3919424.0433081 MHzT=2.5513952788736E-13 s
1.61BZ=5N=33L=9.561113274789E-5 mf=3135539.2346465 MHzT=3.189244098592E-13 s
1.61CZ=6N=33L=0.00011473335929747 mf=2612949.3622054 MHzT=3.8270929183105E-13 s
1.61NZ=7N=33L=0.00013385558584705 mf=2239670.8818903 MHzT=4.4649417380289E-13 s
1.61OZ=8N=33L=0.00015297781239662 mf=1959712.021654 MHzT=5.1027905577473E-13 s
1.61FZ=9N=33L=0.0001721000389462 mf=1741966.2414703 MHzT=5.7406393774657E-13 s
1.61NeZ=10N=33L=0.00019122226549578 mf=1567769.6173232 MHzT=6.3784881971841E-13 s
1.61NaZ=11N=33L=0.00021034449204536 mf=1425245.1066575 MHzT=7.0163370169025E-13 s
1.61MgZ=12N=33L=0.00022946671859494 mf=1306474.6811027 MHzT=7.6541858366209E-13 s
1.61AlZ=13N=33L=0.00024858894514451 mf=1205976.6287102 MHzT=8.2920346563393E-13 s
1.61SiZ=14N=33L=0.00026771117169409 mf=1119835.4409452 MHzT=8.9298834760577E-13 s
1.61PZ=15N=33L=0.00028683339824367 mf=1045179.7448821 MHzT=9.5677322957761E-13 s
1.61SZ=16N=33L=0.00030595562479325 mf=979856.01082702 MHzT=1.0205581115495E-12 s
1.61ClZ=17N=33L=0.00032507785134283 mf=922217.42195484 MHzT=1.0843429935213E-12 s
1.61ArZ=18N=33L=0.00034420007789241 mf=870983.12073513 MHzT=1.1481278754931E-12 s
1.61KZ=19N=33L=0.00036332230444198 mf=825141.90385433 MHzT=1.211912757465E-12 s
1.61CaZ=20N=33L=0.00038244453099156 mf=783884.80866161 MHzT=1.2756976394368E-12 s
1.61ScZ=21N=33L=0.00040156675754114 mf=746556.96063011 MHzT=1.3394825214087E-12 s
1.61TiZ=22N=33L=0.00042068898409072 mf=712622.55332874 MHzT=1.4032674033805E-12 s
1.61VZ=23N=33L=0.0004398112106403 mf=681638.96405358 MHzT=1.4670522853523E-12 s
1.61CrZ=24N=33L=0.00045893343718987 mf=653237.34055134 MHzT=1.5308371673242E-12 s
1.61MnZ=25N=33L=0.00047805566373945 mf=627107.84692929 MHzT=1.594622049296E-12 s
1.61FeZ=26N=33L=0.00049717789028903 mf=602988.31435509 MHzT=1.6584069312679E-12 s
1.61CoZ=27N=33L=0.00051630011683861 mf=580655.41382342 MHzT=1.7221918132397E-12 s
1.61NiZ=28N=33L=0.00053542234338819 mf=559917.72047258 MHzT=1.7859766952115E-12 s
1.61CuZ=29N=33L=0.00055454456993776 mf=540610.21287008 MHzT=1.8497615771834E-12 s
1.61ZnZ=30N=33L=0.00057366679648734 mf=522589.87244107 MHzT=1.9135464591552E-12 s
1.61GaZ=31N=33L=0.00059278902303692 mf=505732.1346204 MHzT=1.9773313411271E-12 s
1.61GeZ=32N=33L=0.0006119112495865 mf=489928.00541351 MHzT=2.0411162230989E-12 s
1.61AsZ=33N=33L=0.00063103347613608 mf=475081.70221916 MHzT=2.1049011050707E-12 s
1.61SeZ=34N=33L=0.00065015570268565 mf=461108.71097742 MHzT=2.1686859870426E-12 s
1.61BrZ=35N=33L=0.00066927792923523 mf=447934.17637806 MHzT=2.2324708690144E-12 s
1.61KrZ=36N=33L=0.00068840015578481 mf=435491.56036756 MHzT=2.2962557509863E-12 s
1.61RbZ=37N=33L=0.00070752238233439 mf=423721.51819547 MHzT=2.3600406329581E-12 s
1.61SrZ=38N=33L=0.00072664460888397 mf=412570.95192716 MHzT=2.42382551493E-12 s
1.61YZ=39N=33L=0.00074576683543354 mf=401992.20957006 MHzT=2.4876103969018E-12 s
1.61ZrZ=40N=33L=0.00076488906198312 mf=391942.40433081 MHzT=2.5513952788736E-12 s
1.61NbZ=41N=33L=0.0007840112885327 mf=382382.83349347 MHzT=2.6151801608455E-12 s
1.61MoZ=42N=33L=0.00080313351508228 mf=373278.48031505 MHzT=2.6789650428173E-12 s
1.61TcZ=43N=33L=0.00082225574163186 mf=364597.58542401 MHzT=2.7427499247892E-12 s
1.61RuZ=44N=33L=0.00084137796818143 mf=356311.27666437 MHzT=2.806534806761E-12 s
1.61RhZ=45N=33L=0.00086050019473101 mf=348393.24829405 MHzT=2.8703196887328E-12 s
1.61PdZ=46N=33L=0.00087962242128059 mf=340819.48202679 MHzT=2.9341045707047E-12 s
1.61AgZ=47N=33L=0.00089874464783017 mf=333568.00368579 MHzT=2.9978894526765E-12 s
1.61CdZ=48N=33L=0.00091786687437975 mf=326618.67027567 MHzT=3.0616743346484E-12 s
1.61InZ=49N=33L=0.00093698910092932 mf=319952.98312719 MHzT=3.1254592166202E-12 s
1.61SnZ=50N=33L=0.0009561113274789 mf=313553.92346464 MHzT=3.189244098592E-12 s
1.61SbZ=51N=33L=0.00097523355402848 mf=307405.80731828 MHzT=3.2530289805639E-12 s
1.61TeZ=52N=33L=0.00099435578057806 mf=301494.15717754 MHzT=3.3168138625357E-12 s
1.61JZ=53N=33L=0.0010134780071276 mf=295805.58817419 MHzT=3.3805987445076E-12 s
1.61XeZ=54N=33L=0.0010326002336772 mf=290327.70691171 MHzT=3.4443836264794E-12 s
1.61CsZ=55N=33L=0.0010517224602268 mf=285049.0213315 MHzT=3.5081685084512E-12 s
1.61BaZ=56N=33L=0.0010708446867764 mf=279958.86023629 MHzT=3.5719533904231E-12 s
1.61LaZ=57N=33L=0.0010899669133259 mf=275047.30128478 MHzT=3.6357382723949E-12 s
1.61CeZ=58N=33L=0.0011090891398755 mf=270305.10643504 MHzT=3.6995231543668E-12 s
1.61PrZ=59N=33L=0.0011282113664251 mf=265723.66395309 MHzT=3.7633080363386E-12 s
1.61NdZ=60N=33L=0.0011473335929747 mf=261294.93622054 MHzT=3.8270929183105E-12 s
1.61PmZ=61N=33L=0.0011664558195243 mf=257011.41267594 MHzT=3.8908778002823E-12 s
1.61SmZ=62N=33L=0.0011855780460738 mf=252866.0673102 MHzT=3.9546626822541E-12 s
1.61EuZ=63N=33L=0.0012047002726234 mf=248852.32021004 MHzT=4.018447564226E-12 s
1.61GdZ=64N=33L=0.001223822499173 mf=244964.00270675 MHzT=4.0822324461978E-12 s
1.61TbZ=65N=33L=0.0012429447257226 mf=241195.32574203 MHzT=4.1460173281697E-12 s
1.61DyZ=66N=33L=0.0012620669522722 mf=237540.85110958 MHzT=4.2098022101415E-12 s
1.61HoZ=67N=33L=0.0012811891788217 mf=233995.46527212 MHzT=4.2735870921133E-12 s
1.61ErZ=68N=33L=0.0013003114053713 mf=230554.35548871 MHzT=4.3373719740852E-12 s
1.61TmZ=69N=33L=0.0013194336319209 mf=227212.98801786 MHzT=4.401156856057E-12 s
1.61YbZ=70N=33L=0.0013385558584705 mf=223967.08818903 MHzT=4.4649417380289E-12 s
1.61LuZ=71N=33L=0.00135767808502 mf=220812.6221582 MHzT=4.5287266200007E-12 s
1.61HfZ=72N=33L=0.0013768003115696 mf=217745.78018378 MHzT=4.5925115019725E-12 s
1.61TaZ=73N=33L=0.0013959225381192 mf=214762.96127715 MHzT=4.6562963839444E-12 s
1.61WZ=74N=33L=0.0014150447646688 mf=211860.75909773 MHzT=4.7200812659162E-12 s
1.61ReZ=75N=33L=0.0014341669912184 mf=209035.94897643 MHzT=4.7838661478881E-12 s
1.61OsZ=76N=33L=0.0014532892177679 mf=206285.47596358 MHzT=4.8476510298599E-12 s
1.61IrZ=77N=33L=0.0014724114443175 mf=203606.44380821 MHzT=4.9114359118317E-12 s
1.61PtZ=78N=33L=0.0014915336708671 mf=200996.10478503 MHzT=4.9752207938036E-12 s
1.61AuZ=79N=33L=0.0015106558974167 mf=198451.85029408 MHzT=5.0390056757754E-12 s
1.61HgZ=80N=33L=0.0015297781239662 mf=195971.2021654 MHzT=5.1027905577473E-12 s
1.61TlZ=81N=33L=0.0015489003505158 mf=193551.80460781 MHzT=5.1665754397191E-12 s
1.61PbZ=82N=33L=0.0015680225770654 mf=191191.41674673 MHzT=5.2303603216909E-12 s
1.61BiZ=83N=33L=0.001587144803615 mf=188887.90570159 MHzT=5.2941452036628E-12 s
1.61PoZ=84N=33L=0.0016062670301646 mf=186639.24015753 MHzT=5.3579300856346E-12 s
1.61AtZ=85N=33L=0.0016253892567141 mf=184443.48439097 MHzT=5.4217149676065E-12 s
1.61RnZ=86N=33L=0.0016445114832637 mf=182298.792712 MHzT=5.4854998495783E-12 s
1.61FrZ=87N=33L=0.0016636337098133 mf=180203.40429003 MHzT=5.5492847315502E-12 s
1.61RaZ=88N=33L=0.0016827559363629 mf=178155.63833218 MHzT=5.613069613522E-12 s
1.61AcZ=89N=33L=0.0017018781629124 mf=176153.88958688 MHzT=5.6768544954938E-12 s
1.61ThZ=90N=33L=0.001721000389462 mf=174196.62414702 MHzT=5.7406393774657E-12 s
1.61PaZ=91N=33L=0.0017401226160116 mf=172282.37553002 MHzT=5.8044242594375E-12 s
1.61UZ=92N=33L=0.0017592448425612 mf=170409.74101339 MHzT=5.8682091414094E-12 s
1.61NpZ=93N=33L=0.0017783670691108 mf=168577.3782068 MHzT=5.9319940233812E-12 s
1.61PuZ=94N=33L=0.0017974892956603 mf=166784.0018429 MHzT=5.995778905353E-12 s
1.61AmZ=95N=33L=0.0018166115222099 mf=165028.38077087 MHzT=6.0595637873249E-12 s
1.61CmZ=96N=33L=0.0018357337487595 mf=163309.33513784 MHzT=6.1233486692967E-12 s
1.61BkZ=97N=33L=0.0018548559753091 mf=161625.73374466 MHzT=6.1871335512686E-12 s
1.61CfZ=98N=33L=0.0018739782018586 mf=159976.49156359 MHzT=6.2509184332404E-12 s
1.61EsZ=99N=33L=0.0018931004284082 mf=158360.56740639 MHzT=6.3147033152122E-12 s
1.61FmZ=100N=33L=0.0019122226549578 mf=156776.96173232 MHzT=6.3784881971841E-12 s
1.61MdZ=101N=33L=0.0019313448815074 mf=155224.71458646 MHzT=6.4422730791559E-12 s
1.61NoZ=102N=33L=0.001950467108057 mf=153702.90365914 MHzT=6.5060579611278E-12 s
1.61LrZ=103N=33L=0.0019695893346065 mf=152210.64245857 MHzT=6.5698428430996E-12 s
1.61RfZ=104N=33L=0.0019887115611561 mf=150747.07858877 MHzT=6.6336277250714E-12 s
1.61DbZ=105N=33L=0.0020078337877057 mf=149311.39212602 MHzT=6.6974126070433E-12 s
1.61SgZ=106N=33L=0.0020269560142553 mf=147902.7940871 MHzT=6.7611974890151E-12 s
1.61BhZ=107N=33L=0.0020460782408049 mf=146520.52498348 MHzT=6.824982370987E-12 s
1.61HsZ=108N=33L=0.0020652004673544 mf=145163.85345585 MHzT=6.8887672529588E-12 s
1.61MtZ=109N=33L=0.002084322693904 mf=143832.07498378 MHzT=6.9525521349307E-12 s
1.61DsZ=110N=33L=0.0021034449204536 mf=142524.51066575 MHzT=7.0163370169025E-12 s
1.61RgZ=111N=33L=0.0021225671470032 mf=141240.50606516 MHzT=7.0801218988743E-12 s
1.61CnZ=112N=33L=0.0021416893735527 mf=139979.43011815 MHzT=7.1439067808462E-12 s
1.61UutZ=113N=33L=0.0021608116001023 mf=138740.6740994 MHzT=7.207691662818E-12 s
1.61FlZ=114N=33L=0.0021799338266519 mf=137523.65064239 MHzT=7.2714765447899E-12 s
1.61UupZ=115N=33L=0.0021990560532015 mf=136327.79281072 MHzT=7.3352614267617E-12 s
1.61LvZ=116N=33L=0.0022181782797511 mf=135152.55321752 MHzT=7.3990463087335E-12 s
1.61UusZ=117N=33L=0.0022373005063006 mf=133997.40319002 MHzT=7.4628311907054E-12 s
1.61UuoZ=118N=33L=0.0022564227328502 mf=132861.83197654 MHzT=7.5266160726772E-12 s
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de