Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.61HZ=1N=33L=0.00002 mf=15677696.173 MHzT=6.3784881971841E-14 s
1.61HeZ=2N=33L=0.00004 mf=7838848.087 MHzT=1.2756976394368E-13 s
1.61LiZ=3N=33L=0.00006 mf=5225898.724 MHzT=1.9135464591552E-13 s
1.61BeZ=4N=33L=0.00008 mf=3919424.043 MHzT=2.5513952788736E-13 s
1.61BZ=5N=33L=0.00010 mf=3135539.235 MHzT=3.189244098592E-13 s
1.61CZ=6N=33L=0.00011 mf=2612949.362 MHzT=3.8270929183105E-13 s
1.61NZ=7N=33L=0.00013 mf=2239670.882 MHzT=4.4649417380289E-13 s
1.61OZ=8N=33L=0.00015 mf=1959712.022 MHzT=5.1027905577473E-13 s
1.61FZ=9N=33L=0.00017 mf=1741966.241 MHzT=5.7406393774657E-13 s
1.61NeZ=10N=33L=0.00019 mf=1567769.617 MHzT=6.3784881971841E-13 s
1.61NaZ=11N=33L=0.00021 mf=1425245.107 MHzT=7.0163370169025E-13 s
1.61MgZ=12N=33L=0.00023 mf=1306474.681 MHzT=7.6541858366209E-13 s
1.61AlZ=13N=33L=0.00025 mf=1205976.629 MHzT=8.2920346563393E-13 s
1.61SiZ=14N=33L=0.00027 mf=1119835.441 MHzT=8.9298834760577E-13 s
1.61PZ=15N=33L=0.00029 mf=1045179.745 MHzT=9.5677322957761E-13 s
1.61SZ=16N=33L=0.00031 mf=979856.011 MHzT=1.0205581115495E-12 s
1.61ClZ=17N=33L=0.00033 mf=922217.422 MHzT=1.0843429935213E-12 s
1.61ArZ=18N=33L=0.00034 mf=870983.121 MHzT=1.1481278754931E-12 s
1.61KZ=19N=33L=0.00036 mf=825141.904 MHzT=1.211912757465E-12 s
1.61CaZ=20N=33L=0.00038 mf=783884.809 MHzT=1.2756976394368E-12 s
1.61ScZ=21N=33L=0.00040 mf=746556.961 MHzT=1.3394825214087E-12 s
1.61TiZ=22N=33L=0.00042 mf=712622.553 MHzT=1.4032674033805E-12 s
1.61VZ=23N=33L=0.00044 mf=681638.964 MHzT=1.4670522853523E-12 s
1.61CrZ=24N=33L=0.00046 mf=653237.341 MHzT=1.5308371673242E-12 s
1.61MnZ=25N=33L=0.00048 mf=627107.847 MHzT=1.594622049296E-12 s
1.61FeZ=26N=33L=0.00050 mf=602988.314 MHzT=1.6584069312679E-12 s
1.61CoZ=27N=33L=0.00052 mf=580655.414 MHzT=1.7221918132397E-12 s
1.61NiZ=28N=33L=0.00054 mf=559917.720 MHzT=1.7859766952115E-12 s
1.61CuZ=29N=33L=0.00055 mf=540610.213 MHzT=1.8497615771834E-12 s
1.61ZnZ=30N=33L=0.00057 mf=522589.872 MHzT=1.9135464591552E-12 s
1.61GaZ=31N=33L=0.00059 mf=505732.135 MHzT=1.9773313411271E-12 s
1.61GeZ=32N=33L=0.00061 mf=489928.005 MHzT=2.0411162230989E-12 s
1.61AsZ=33N=33L=0.00063 mf=475081.702 MHzT=2.1049011050707E-12 s
1.61SeZ=34N=33L=0.00065 mf=461108.711 MHzT=2.1686859870426E-12 s
1.61BrZ=35N=33L=0.00067 mf=447934.176 MHzT=2.2324708690144E-12 s
1.61KrZ=36N=33L=0.00069 mf=435491.560 MHzT=2.2962557509863E-12 s
1.61RbZ=37N=33L=0.00071 mf=423721.518 MHzT=2.3600406329581E-12 s
1.61SrZ=38N=33L=0.00073 mf=412570.952 MHzT=2.42382551493E-12 s
1.61YZ=39N=33L=0.00075 mf=401992.210 MHzT=2.4876103969018E-12 s
1.61ZrZ=40N=33L=0.00076 mf=391942.404 MHzT=2.5513952788736E-12 s
1.61NbZ=41N=33L=0.00078 mf=382382.833 MHzT=2.6151801608455E-12 s
1.61MoZ=42N=33L=0.00080 mf=373278.480 MHzT=2.6789650428173E-12 s
1.61TcZ=43N=33L=0.00082 mf=364597.585 MHzT=2.7427499247892E-12 s
1.61RuZ=44N=33L=0.00084 mf=356311.277 MHzT=2.806534806761E-12 s
1.61RhZ=45N=33L=0.00086 mf=348393.248 MHzT=2.8703196887328E-12 s
1.61PdZ=46N=33L=0.00088 mf=340819.482 MHzT=2.9341045707047E-12 s
1.61AgZ=47N=33L=0.00090 mf=333568.004 MHzT=2.9978894526765E-12 s
1.61CdZ=48N=33L=0.00092 mf=326618.670 MHzT=3.0616743346484E-12 s
1.61InZ=49N=33L=0.00094 mf=319952.983 MHzT=3.1254592166202E-12 s
1.61SnZ=50N=33L=0.00096 mf=313553.923 MHzT=3.189244098592E-12 s
1.61SbZ=51N=33L=0.00098 mf=307405.807 MHzT=3.2530289805639E-12 s
1.61TeZ=52N=33L=0.00099 mf=301494.157 MHzT=3.3168138625357E-12 s
1.61JZ=53N=33L=0.00101 mf=295805.588 MHzT=3.3805987445076E-12 s
1.61XeZ=54N=33L=0.00103 mf=290327.707 MHzT=3.4443836264794E-12 s
1.61CsZ=55N=33L=0.00105 mf=285049.021 MHzT=3.5081685084512E-12 s
1.61BaZ=56N=33L=0.00107 mf=279958.860 MHzT=3.5719533904231E-12 s
1.61LaZ=57N=33L=0.00109 mf=275047.301 MHzT=3.6357382723949E-12 s
1.61CeZ=58N=33L=0.00111 mf=270305.106 MHzT=3.6995231543668E-12 s
1.61PrZ=59N=33L=0.00113 mf=265723.664 MHzT=3.7633080363386E-12 s
1.61NdZ=60N=33L=0.00115 mf=261294.936 MHzT=3.8270929183105E-12 s
1.61PmZ=61N=33L=0.00117 mf=257011.413 MHzT=3.8908778002823E-12 s
1.61SmZ=62N=33L=0.00119 mf=252866.067 MHzT=3.9546626822541E-12 s
1.61EuZ=63N=33L=0.00120 mf=248852.320 MHzT=4.018447564226E-12 s
1.61GdZ=64N=33L=0.00122 mf=244964.003 MHzT=4.0822324461978E-12 s
1.61TbZ=65N=33L=0.00124 mf=241195.326 MHzT=4.1460173281697E-12 s
1.61DyZ=66N=33L=0.00126 mf=237540.851 MHzT=4.2098022101415E-12 s
1.61HoZ=67N=33L=0.00128 mf=233995.465 MHzT=4.2735870921133E-12 s
1.61ErZ=68N=33L=0.00130 mf=230554.355 MHzT=4.3373719740852E-12 s
1.61TmZ=69N=33L=0.00132 mf=227212.988 MHzT=4.401156856057E-12 s
1.61YbZ=70N=33L=0.00134 mf=223967.088 MHzT=4.4649417380289E-12 s
1.61LuZ=71N=33L=0.00136 mf=220812.622 MHzT=4.5287266200007E-12 s
1.61HfZ=72N=33L=0.00138 mf=217745.780 MHzT=4.5925115019725E-12 s
1.61TaZ=73N=33L=0.00140 mf=214762.961 MHzT=4.6562963839444E-12 s
1.61WZ=74N=33L=0.00142 mf=211860.759 MHzT=4.7200812659162E-12 s
1.61ReZ=75N=33L=0.00143 mf=209035.949 MHzT=4.7838661478881E-12 s
1.61OsZ=76N=33L=0.00145 mf=206285.476 MHzT=4.8476510298599E-12 s
1.61IrZ=77N=33L=0.00147 mf=203606.444 MHzT=4.9114359118317E-12 s
1.61PtZ=78N=33L=0.00149 mf=200996.105 MHzT=4.9752207938036E-12 s
1.61AuZ=79N=33L=0.00151 mf=198451.850 MHzT=5.0390056757754E-12 s
1.61HgZ=80N=33L=0.00153 mf=195971.202 MHzT=5.1027905577473E-12 s
1.61TlZ=81N=33L=0.00155 mf=193551.805 MHzT=5.1665754397191E-12 s
1.61PbZ=82N=33L=0.00157 mf=191191.417 MHzT=5.2303603216909E-12 s
1.61BiZ=83N=33L=0.00159 mf=188887.906 MHzT=5.2941452036628E-12 s
1.61PoZ=84N=33L=0.00161 mf=186639.240 MHzT=5.3579300856346E-12 s
1.61AtZ=85N=33L=0.00163 mf=184443.484 MHzT=5.4217149676065E-12 s
1.61RnZ=86N=33L=0.00164 mf=182298.793 MHzT=5.4854998495783E-12 s
1.61FrZ=87N=33L=0.00166 mf=180203.404 MHzT=5.5492847315502E-12 s
1.61RaZ=88N=33L=0.00168 mf=178155.638 MHzT=5.613069613522E-12 s
1.61AcZ=89N=33L=0.00170 mf=176153.890 MHzT=5.6768544954938E-12 s
1.61ThZ=90N=33L=0.00172 mf=174196.624 MHzT=5.7406393774657E-12 s
1.61PaZ=91N=33L=0.00174 mf=172282.376 MHzT=5.8044242594375E-12 s
1.61UZ=92N=33L=0.00176 mf=170409.741 MHzT=5.8682091414094E-12 s
1.61NpZ=93N=33L=0.00178 mf=168577.378 MHzT=5.9319940233812E-12 s
1.61PuZ=94N=33L=0.00180 mf=166784.002 MHzT=5.995778905353E-12 s
1.61AmZ=95N=33L=0.00182 mf=165028.381 MHzT=6.0595637873249E-12 s
1.61CmZ=96N=33L=0.00184 mf=163309.335 MHzT=6.1233486692967E-12 s
1.61BkZ=97N=33L=0.00185 mf=161625.734 MHzT=6.1871335512686E-12 s
1.61CfZ=98N=33L=0.00187 mf=159976.492 MHzT=6.2509184332404E-12 s
1.61EsZ=99N=33L=0.00189 mf=158360.567 MHzT=6.3147033152122E-12 s
1.61FmZ=100N=33L=0.00191 mf=156776.962 MHzT=6.3784881971841E-12 s
1.61MdZ=101N=33L=0.00193 mf=155224.715 MHzT=6.4422730791559E-12 s
1.61NoZ=102N=33L=0.00195 mf=153702.904 MHzT=6.5060579611278E-12 s
1.61LrZ=103N=33L=0.00197 mf=152210.642 MHzT=6.5698428430996E-12 s
1.61RfZ=104N=33L=0.00199 mf=150747.079 MHzT=6.6336277250714E-12 s
1.61DbZ=105N=33L=0.00201 mf=149311.392 MHzT=6.6974126070433E-12 s
1.61SgZ=106N=33L=0.00203 mf=147902.794 MHzT=6.7611974890151E-12 s
1.61BhZ=107N=33L=0.00205 mf=146520.525 MHzT=6.824982370987E-12 s
1.61HsZ=108N=33L=0.00207 mf=145163.853 MHzT=6.8887672529588E-12 s
1.61MtZ=109N=33L=0.00208 mf=143832.075 MHzT=6.9525521349307E-12 s
1.61DsZ=110N=33L=0.00210 mf=142524.511 MHzT=7.0163370169025E-12 s
1.61RgZ=111N=33L=0.00212 mf=141240.506 MHzT=7.0801218988743E-12 s
1.61CnZ=112N=33L=0.00214 mf=139979.430 MHzT=7.1439067808462E-12 s
1.61UutZ=113N=33L=0.00216 mf=138740.674 MHzT=7.207691662818E-12 s
1.61FlZ=114N=33L=0.00218 mf=137523.651 MHzT=7.2714765447899E-12 s
1.61UupZ=115N=33L=0.00220 mf=136327.793 MHzT=7.3352614267617E-12 s
1.61LvZ=116N=33L=0.00222 mf=135152.553 MHzT=7.3990463087335E-12 s
1.61UusZ=117N=33L=0.00224 mf=133997.403 MHzT=7.4628311907054E-12 s
1.61UuoZ=118N=33L=0.00226 mf=132861.832 MHzT=7.5266160726772E-12 s
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de