Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.6118HZ=1N=33L=2.2927645969208E-27 mf=1.3075588239745E+29 MHzT=7.6478394827423E-36 s
1.6118HeZ=2N=33L=4.5855291938415E-27 mf=6.5377941198723E+28 MHzT=1.5295678965485E-35 s
1.6118LiZ=3N=33L=6.8782937907623E-27 mf=4.3585294132482E+28 MHzT=2.2943518448227E-35 s
1.6118BeZ=4N=33L=9.171058387683E-27 mf=3.2688970599362E+28 MHzT=3.0591357930969E-35 s
1.6118BZ=5N=33L=1.1463822984604E-26 mf=2.6151176479489E+28 MHzT=3.8239197413711E-35 s
1.6118CZ=6N=33L=1.3756587581525E-26 mf=2.1792647066241E+28 MHzT=4.5887036896454E-35 s
1.6118NZ=7N=33L=1.6049352178445E-26 mf=1.8679411771064E+28 MHzT=5.3534876379196E-35 s
1.6118OZ=8N=33L=1.8342116775366E-26 mf=1.6344485299681E+28 MHzT=6.1182715861938E-35 s
1.6118FZ=9N=33L=2.0634881372287E-26 mf=1.4528431377494E+28 MHzT=6.8830555344681E-35 s
1.6118NeZ=10N=33L=2.2927645969208E-26 mf=1.3075588239745E+28 MHzT=7.6478394827423E-35 s
1.6118NaZ=11N=33L=2.5220410566128E-26 mf=1.1886898399768E+28 MHzT=8.4126234310165E-35 s
1.6118MgZ=12N=33L=2.7513175163049E-26 mf=1.0896323533121E+28 MHzT=9.1774073792907E-35 s
1.6118AlZ=13N=33L=2.980593975997E-26 mf=1.0058144799804E+28 MHzT=9.942191327565E-35 s
1.6118SiZ=14N=33L=3.2098704356891E-26 mf=9.3397058855319E+27 MHzT=1.0706975275839E-34 s
1.6118PZ=15N=33L=3.4391468953811E-26 mf=8.7170588264964E+27 MHzT=1.1471759224113E-34 s
1.6118SZ=16N=33L=3.6684233550732E-26 mf=8.1722426498404E+27 MHzT=1.2236543172388E-34 s
1.6118ClZ=17N=33L=3.8976998147653E-26 mf=7.6915224939674E+27 MHzT=1.3001327120662E-34 s
1.6118ArZ=18N=33L=4.1269762744574E-26 mf=7.264215688747E+27 MHzT=1.3766111068936E-34 s
1.6118KZ=19N=33L=4.3562527341494E-26 mf=6.881888547234E+27 MHzT=1.453089501721E-34 s
1.6118CaZ=20N=33L=4.5855291938415E-26 mf=6.5377941198723E+27 MHzT=1.5295678965485E-34 s
1.6118ScZ=21N=33L=4.8148056535336E-26 mf=6.2264705903546E+27 MHzT=1.6060462913759E-34 s
1.6118TiZ=22N=33L=5.0440821132257E-26 mf=5.9434491998839E+27 MHzT=1.6825246862033E-34 s
1.6118VZ=23N=33L=5.2733585729177E-26 mf=5.6850383651064E+27 MHzT=1.7590030810307E-34 s
1.6118CrZ=24N=33L=5.5026350326098E-26 mf=5.4481617665603E+27 MHzT=1.8354814758581E-34 s
1.6118MnZ=25N=33L=5.7319114923019E-26 mf=5.2302352958979E+27 MHzT=1.9119598706856E-34 s
1.6118FeZ=26N=33L=5.961187951994E-26 mf=5.0290723999018E+27 MHzT=1.988438265513E-34 s
1.6118CoZ=27N=33L=6.1904644116861E-26 mf=4.8428104591647E+27 MHzT=2.0649166603404E-34 s
1.6118NiZ=28N=33L=6.4197408713781E-26 mf=4.669852942766E+27 MHzT=2.1413950551678E-34 s
1.6118CuZ=29N=33L=6.6490173310702E-26 mf=4.5088235309464E+27 MHzT=2.2178734499953E-34 s
1.6118ZnZ=30N=33L=6.8782937907623E-26 mf=4.3585294132482E+27 MHzT=2.2943518448227E-34 s
1.6118GaZ=31N=33L=7.1075702504544E-26 mf=4.2179316902402E+27 MHzT=2.3708302396501E-34 s
1.6118GeZ=32N=33L=7.3368467101464E-26 mf=4.0861213249202E+27 MHzT=2.4473086344775E-34 s
1.6118AsZ=33N=33L=7.5661231698385E-26 mf=3.9622994665893E+27 MHzT=2.523787029305E-34 s
1.6118SeZ=34N=33L=7.7953996295306E-26 mf=3.8457612469837E+27 MHzT=2.6002654241324E-34 s
1.6118BrZ=35N=33L=8.0246760892227E-26 mf=3.7358823542128E+27 MHzT=2.6767438189598E-34 s
1.6118KrZ=36N=33L=8.2539525489147E-26 mf=3.6321078443735E+27 MHzT=2.7532222137872E-34 s
1.6118RbZ=37N=33L=8.4832290086068E-26 mf=3.5339427674986E+27 MHzT=2.8297006086146E-34 s
1.6118SrZ=38N=33L=8.7125054682989E-26 mf=3.440944273617E+27 MHzT=2.9061790034421E-34 s
1.6118YZ=39N=33L=8.941781927991E-26 mf=3.3527149332679E+27 MHzT=2.9826573982695E-34 s
1.6118ZrZ=40N=33L=9.171058387683E-26 mf=3.2688970599362E+27 MHzT=3.0591357930969E-34 s
1.6118NbZ=41N=33L=9.4003348473751E-26 mf=3.1891678633524E+27 MHzT=3.1356141879243E-34 s
1.6118MoZ=42N=33L=9.6296113070672E-26 mf=3.1132352951773E+27 MHzT=3.2120925827518E-34 s
1.6118TcZ=43N=33L=9.8588877667593E-26 mf=3.0408344743592E+27 MHzT=3.2885709775792E-34 s
1.6118RuZ=44N=33L=1.0088164226451E-25 mf=2.971724599942E+27 MHzT=3.3650493724066E-34 s
1.6118RhZ=45N=33L=1.0317440686143E-25 mf=2.9056862754988E+27 MHzT=3.441527767234E-34 s
1.6118PdZ=46N=33L=1.0546717145835E-25 mf=2.8425191825532E+27 MHzT=3.5180061620615E-34 s
1.6118AgZ=47N=33L=1.0775993605528E-25 mf=2.7820400510095E+27 MHzT=3.5944845568889E-34 s
1.6118CdZ=48N=33L=1.100527006522E-25 mf=2.7240808832801E+27 MHzT=3.6709629517163E-34 s
1.6118InZ=49N=33L=1.1234546524912E-25 mf=2.6684873958663E+27 MHzT=3.7474413465437E-34 s
1.6118SnZ=50N=33L=1.1463822984604E-25 mf=2.6151176479489E+27 MHzT=3.8239197413711E-34 s
1.6118SbZ=51N=33L=1.1693099444296E-25 mf=2.5638408313225E+27 MHzT=3.9003981361986E-34 s
1.6118TeZ=52N=33L=1.1922375903988E-25 mf=2.5145361999509E+27 MHzT=3.976876531026E-34 s
1.6118JZ=53N=33L=1.215165236368E-25 mf=2.4670921207065E+27 MHzT=4.0533549258534E-34 s
1.6118XeZ=54N=33L=1.2380928823372E-25 mf=2.4214052295823E+27 MHzT=4.1298333206808E-34 s
1.6118CsZ=55N=33L=1.2610205283064E-25 mf=2.3773796799536E+27 MHzT=4.2063117155083E-34 s
1.6118BaZ=56N=33L=1.2839481742756E-25 mf=2.334926471383E+27 MHzT=4.2827901103357E-34 s
1.6118LaZ=57N=33L=1.3068758202448E-25 mf=2.293962849078E+27 MHzT=4.3592685051631E-34 s
1.6118CeZ=58N=33L=1.329803466214E-25 mf=2.2544117654732E+27 MHzT=4.4357468999905E-34 s
1.6118PrZ=59N=33L=1.3527311121832E-25 mf=2.2162013965669E+27 MHzT=4.512225294818E-34 s
1.6118NdZ=60N=33L=1.3756587581525E-25 mf=2.1792647066241E+27 MHzT=4.5887036896454E-34 s
1.6118PmZ=61N=33L=1.3985864041217E-25 mf=2.1435390556958E+27 MHzT=4.6651820844728E-34 s
1.6118SmZ=62N=33L=1.4215140500909E-25 mf=2.1089658451201E+27 MHzT=4.7416604793002E-34 s
1.6118EuZ=63N=33L=1.4444416960601E-25 mf=2.0754901967849E+27 MHzT=4.8181388741276E-34 s
1.6118GdZ=64N=33L=1.4673693420293E-25 mf=2.0430606624601E+27 MHzT=4.8946172689551E-34 s
1.6118TbZ=65N=33L=1.4902969879985E-25 mf=2.0116289599607E+27 MHzT=4.9710956637825E-34 s
1.6118DyZ=66N=33L=1.5132246339677E-25 mf=1.9811497332946E+27 MHzT=5.0475740586099E-34 s
1.6118HoZ=67N=33L=1.5361522799369E-25 mf=1.9515803342902E+27 MHzT=5.1240524534373E-34 s
1.6118ErZ=68N=33L=1.5590799259061E-25 mf=1.9228806234919E+27 MHzT=5.2005308482648E-34 s
1.6118TmZ=69N=33L=1.5820075718753E-25 mf=1.8950127883688E+27 MHzT=5.2770092430922E-34 s
1.6118YbZ=70N=33L=1.6049352178445E-25 mf=1.8679411771064E+27 MHzT=5.3534876379196E-34 s
1.6118LuZ=71N=33L=1.6278628638137E-25 mf=1.8416321464429E+27 MHzT=5.429966032747E-34 s
1.6118HfZ=72N=33L=1.6507905097829E-25 mf=1.8160539221868E+27 MHzT=5.5064444275744E-34 s
1.6118TaZ=73N=33L=1.6737181557522E-25 mf=1.7911764711979E+27 MHzT=5.5829228224019E-34 s
1.6118WZ=74N=33L=1.6966458017214E-25 mf=1.7669713837493E+27 MHzT=5.6594012172293E-34 s
1.6118ReZ=75N=33L=1.7195734476906E-25 mf=1.7434117652993E+27 MHzT=5.7358796120567E-34 s
1.6118OsZ=76N=33L=1.7425010936598E-25 mf=1.7204721368085E+27 MHzT=5.8123580068841E-34 s
1.6118IrZ=77N=33L=1.765428739629E-25 mf=1.698128342824E+27 MHzT=5.8888364017116E-34 s
1.6118PtZ=78N=33L=1.7883563855982E-25 mf=1.6763574666339E+27 MHzT=5.965314796539E-34 s
1.6118AuZ=79N=33L=1.8112840315674E-25 mf=1.6551377518664E+27 MHzT=6.0417931913664E-34 s
1.6118HgZ=80N=33L=1.8342116775366E-25 mf=1.6344485299681E+27 MHzT=6.1182715861938E-34 s
1.6118TlZ=81N=33L=1.8571393235058E-25 mf=1.6142701530549E+27 MHzT=6.1947499810213E-34 s
1.6118PbZ=82N=33L=1.880066969475E-25 mf=1.5945839316762E+27 MHzT=6.2712283758487E-34 s
1.6118BiZ=83N=33L=1.9029946154442E-25 mf=1.5753720770777E+27 MHzT=6.3477067706761E-34 s
1.6118PoZ=84N=33L=1.9259222614134E-25 mf=1.5566176475887E+27 MHzT=6.4241851655035E-34 s
1.6118AtZ=85N=33L=1.9488499073826E-25 mf=1.5383044987935E+27 MHzT=6.5006635603309E-34 s
1.6118RnZ=86N=33L=1.9717775533519E-25 mf=1.5204172371796E+27 MHzT=6.5771419551584E-34 s
1.6118FrZ=87N=33L=1.9947051993211E-25 mf=1.5029411769821E+27 MHzT=6.6536203499858E-34 s
1.6118RaZ=88N=33L=2.0176328452903E-25 mf=1.485862299971E+27 MHzT=6.7300987448132E-34 s
1.6118AcZ=89N=33L=2.0405604912595E-25 mf=1.4691672179488E+27 MHzT=6.8065771396406E-34 s
1.6118ThZ=90N=33L=2.0634881372287E-25 mf=1.4528431377494E+27 MHzT=6.8830555344681E-34 s
1.6118PaZ=91N=33L=2.0864157831979E-25 mf=1.4368778285434E+27 MHzT=6.9595339292955E-34 s
1.6118UZ=92N=33L=2.1093434291671E-25 mf=1.4212595912766E+27 MHzT=7.0360123241229E-34 s
1.6118NpZ=93N=33L=2.1322710751363E-25 mf=1.4059772300801E+27 MHzT=7.1124907189503E-34 s
1.6118PuZ=94N=33L=2.1551987211055E-25 mf=1.3910200255048E+27 MHzT=7.1889691137778E-34 s
1.6118AmZ=95N=33L=2.1781263670747E-25 mf=1.3763777094468E+27 MHzT=7.2654475086052E-34 s
1.6118CmZ=96N=33L=2.2010540130439E-25 mf=1.3620404416401E+27 MHzT=7.3419259034326E-34 s
1.6118BkZ=97N=33L=2.2239816590131E-25 mf=1.3479987876025E+27 MHzT=7.41840429826E-34 s
1.6118CfZ=98N=33L=2.2469093049823E-25 mf=1.3342436979331E+27 MHzT=7.4948826930874E-34 s
1.6118EsZ=99N=33L=2.2698369509516E-25 mf=1.3207664888631E+27 MHzT=7.5713610879149E-34 s
1.6118FmZ=100N=33L=2.2927645969208E-25 mf=1.3075588239745E+27 MHzT=7.6478394827423E-34 s
1.6118MdZ=101N=33L=2.31569224289E-25 mf=1.2946126970044E+27 MHzT=7.7243178775697E-34 s
1.6118NoZ=102N=33L=2.3386198888592E-25 mf=1.2819204156612E+27 MHzT=7.8007962723971E-34 s
1.6118LrZ=103N=33L=2.3615475348284E-25 mf=1.269474586383E+27 MHzT=7.8772746672246E-34 s
1.6118RfZ=104N=33L=2.3844751807976E-25 mf=1.2572680999754E+27 MHzT=7.953753062052E-34 s
1.6118DbZ=105N=33L=2.4074028267668E-25 mf=1.2452941180709E+27 MHzT=8.0302314568794E-34 s
1.6118SgZ=106N=33L=2.430330472736E-25 mf=1.2335460603533E+27 MHzT=8.1067098517068E-34 s
1.6118BhZ=107N=33L=2.4532581187052E-25 mf=1.2220175924995E+27 MHzT=8.1831882465342E-34 s
1.6118HsZ=108N=33L=2.4761857646744E-25 mf=1.2107026147912E+27 MHzT=8.2596666413617E-34 s
1.6118MtZ=109N=33L=2.4991134106436E-25 mf=1.1995952513527E+27 MHzT=8.3361450361891E-34 s
1.6118DsZ=110N=33L=2.5220410566128E-25 mf=1.1886898399768E+27 MHzT=8.4126234310165E-34 s
1.6118RgZ=111N=33L=2.544968702582E-25 mf=1.1779809224995E+27 MHzT=8.4891018258439E-34 s
1.6118CnZ=112N=33L=2.5678963485513E-25 mf=1.1674632356915E+27 MHzT=8.5655802206714E-34 s
1.6118UutZ=113N=33L=2.5908239945205E-25 mf=1.1571317026323E+27 MHzT=8.6420586154988E-34 s
1.6118FlZ=114N=33L=2.6137516404897E-25 mf=1.146981424539E+27 MHzT=8.7185370103262E-34 s
1.6118UupZ=115N=33L=2.6366792864589E-25 mf=1.1370076730213E+27 MHzT=8.7950154051536E-34 s
1.6118LvZ=116N=33L=2.6596069324281E-25 mf=1.1272058827366E+27 MHzT=8.8714937999811E-34 s
1.6118UusZ=117N=33L=2.6825345783973E-25 mf=1.1175716444226E+27 MHzT=8.9479721948085E-34 s
1.6118UuoZ=118N=33L=2.7054622243665E-25 mf=1.1081006982834E+27 MHzT=9.0244505896359E-34 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de