Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.7118HZ=1N=33L=9374.25448 mf=0.032 MHzT=3.1269147125365E-5 s
2.7118HeZ=2N=33L=18748.50895 mf=0.016 MHzT=6.2538294250731E-5 s
2.7118LiZ=3N=33L=28122.76343 mf=0.011 MHzT=9.3807441376096E-5 s
2.7118BeZ=4N=33L=37497.01791 mf=0.008 MHzT=0.00012507658850146 s
2.7118BZ=5N=33L=46871.27238 mf=0.006 MHzT=0.00015634573562683 s
2.7118CZ=6N=33L=56245.52686 mf=0.005 MHzT=0.00018761488275219 s
2.7118NZ=7N=33L=65619.78133 mf=0.005 MHzT=0.00021888402987756 s
2.7118OZ=8N=33L=74994.03581 mf=0.004 MHzT=0.00025015317700292 s
2.7118FZ=9N=33L=84368.29029 mf=0.004 MHzT=0.00028142232412829 s
2.7118NeZ=10N=33L=93742.54476 mf=0.003 MHzT=0.00031269147125365 s
2.7118NaZ=11N=33L=103116.79924 mf=0.003 MHzT=0.00034396061837902 s
2.7118MgZ=12N=33L=112491.05372 mf=0.003 MHzT=0.00037522976550438 s
2.7118AlZ=13N=33L=121865.30819 mf=0.002 MHzT=0.00040649891262975 s
2.7118SiZ=14N=33L=131239.56267 mf=0.002 MHzT=0.00043776805975511 s
2.7118PZ=15N=33L=140613.81714 mf=0.002 MHzT=0.00046903720688048 s
2.7118SZ=16N=33L=149988.07162 mf=0.002 MHzT=0.00050030635400584 s
2.7118ClZ=17N=33L=159362.32610 mf=0.002 MHzT=0.00053157550113121 s
2.7118ArZ=18N=33L=168736.58057 mf=0.002 MHzT=0.00056284464825658 s
2.7118KZ=19N=33L=178110.83505 mf=0.002 MHzT=0.00059411379538194 s
2.7118CaZ=20N=33L=187485.08953 mf=0.002 MHzT=0.00062538294250731 s
2.7118ScZ=21N=33L=196859.34400 mf=0.002 MHzT=0.00065665208963267 s
2.7118TiZ=22N=33L=206233.59848 mf=0.001 MHzT=0.00068792123675804 s
2.7118VZ=23N=33L=215607.85295 mf=0.001 MHzT=0.0007191903838834 s
2.7118CrZ=24N=33L=224982.10743 mf=0.001 MHzT=0.00075045953100877 s
2.7118MnZ=25N=33L=234356.36191 mf=0.001 MHzT=0.00078172867813413 s
2.7118FeZ=26N=33L=243730.61638 mf=0.001 MHzT=0.0008129978252595 s
2.7118CoZ=27N=33L=253104.87086 mf=0.001 MHzT=0.00084426697238486 s
2.7118NiZ=28N=33L=262479.12534 mf=0.001 MHzT=0.00087553611951023 s
2.7118CuZ=29N=33L=271853.37981 mf=0.001 MHzT=0.00090680526663559 s
2.7118ZnZ=30N=33L=281227.63429 mf=0.001 MHzT=0.00093807441376096 s
2.7118GaZ=31N=33L=290601.88876 mf=0.001 MHzT=0.00096934356088632 s
2.7118GeZ=32N=33L=299976.14324 mf=0.001 MHzT=0.0010006127080117 s
2.7118AsZ=33N=33L=309350.39772 mf=0.001 MHzT=0.0010318818551371 s
2.7118SeZ=34N=33L=318724.65219 mf=0.001 MHzT=0.0010631510022624 s
2.7118BrZ=35N=33L=328098.90667 mf=0.001 MHzT=0.0010944201493878 s
2.7118KrZ=36N=33L=337473.16115 mf=0.001 MHzT=0.0011256892965132 s
2.7118RbZ=37N=33L=346847.41562 mf=0.001 MHzT=0.0011569584436385 s
2.7118SrZ=38N=33L=356221.67010 mf=0.001 MHzT=0.0011882275907639 s
2.7118YZ=39N=33L=365595.92457 mf=0.001 MHzT=0.0012194967378892 s
2.7118ZrZ=40N=33L=374970.17905 mf=0.001 MHzT=0.0012507658850146 s
2.7118NbZ=41N=33L=384344.43353 mf=0.001 MHzT=0.00128203503214 s
2.7118MoZ=42N=33L=393718.68800 mf=0.001 MHzT=0.0013133041792653 s
2.7118TcZ=43N=33L=403092.94248 mf=0.001 MHzT=0.0013445733263907 s
2.7118RuZ=44N=33L=412467.19696 mf=0.001 MHzT=0.0013758424735161 s
2.7118RhZ=45N=33L=421841.45143 mf=0.001 MHzT=0.0014071116206414 s
2.7118PdZ=46N=33L=431215.70591 mf=0.001 MHzT=0.0014383807677668 s
2.7118AgZ=47N=33L=440589.96039 mf=0.001 MHzT=0.0014696499148922 s
2.7118CdZ=48N=33L=449964.21486 mf=0.001 MHzT=0.0015009190620175 s
2.7118InZ=49N=33L=459338.46934 mf=0.001 MHzT=0.0015321882091429 s
2.7118SnZ=50N=33L=468712.72381 mf=0.001 MHzT=0.0015634573562683 s
2.7118SbZ=51N=33L=478086.97829 mf=0.001 MHzT=0.0015947265033936 s
2.7118TeZ=52N=33L=487461.23277 mf=0.001 MHzT=0.001625995650519 s
2.7118JZ=53N=33L=496835.48724 mf=0.001 MHzT=0.0016572647976444 s
2.7118XeZ=54N=33L=506209.74172 mf=0.001 MHzT=0.0016885339447697 s
2.7118CsZ=55N=33L=515583.99620 mf=0.001 MHzT=0.0017198030918951 s
2.7118BaZ=56N=33L=524958.25067 mf=0.001 MHzT=0.0017510722390205 s
2.7118LaZ=57N=33L=534332.50515 mf=0.001 MHzT=0.0017823413861458 s
2.7118CeZ=58N=33L=543706.75962 mf=0.001 MHzT=0.0018136105332712 s
2.7118PrZ=59N=33L=553081.01410 mf=0.001 MHzT=0.0018448796803966 s
2.7118NdZ=60N=33L=562455.26858 mf=0.001 MHzT=0.0018761488275219 s
2.7118PmZ=61N=33L=571829.52305 mf=0.001 MHzT=0.0019074179746473 s
2.7118SmZ=62N=33L=581203.77753 mf=0.001 MHzT=0.0019386871217726 s
2.7118EuZ=63N=33L=590578.03201 mf=0.001 MHzT=0.001969956268898 s
2.7118GdZ=64N=33L=599952.28648 mf=0.000 MHzT=0.0020012254160234 s
2.7118TbZ=65N=33L=609326.54096 mf=0.000 MHzT=0.0020324945631487 s
2.7118DyZ=66N=33L=618700.79543 mf=0.000 MHzT=0.0020637637102741 s
2.7118HoZ=67N=33L=628075.04991 mf=0.000 MHzT=0.0020950328573995 s
2.7118ErZ=68N=33L=637449.30439 mf=0.000 MHzT=0.0021263020045248 s
2.7118TmZ=69N=33L=646823.55886 mf=0.000 MHzT=0.0021575711516502 s
2.7118YbZ=70N=33L=656197.81334 mf=0.000 MHzT=0.0021888402987756 s
2.7118LuZ=71N=33L=665572.06782 mf=0.000 MHzT=0.0022201094459009 s
2.7118HfZ=72N=33L=674946.32229 mf=0.000 MHzT=0.0022513785930263 s
2.7118TaZ=73N=33L=684320.57677 mf=0.000 MHzT=0.0022826477401517 s
2.7118WZ=74N=33L=693694.83124 mf=0.000 MHzT=0.002313916887277 s
2.7118ReZ=75N=33L=703069.08572 mf=0.000 MHzT=0.0023451860344024 s
2.7118OsZ=76N=33L=712443.34020 mf=0.000 MHzT=0.0023764551815278 s
2.7118IrZ=77N=33L=721817.59467 mf=0.000 MHzT=0.0024077243286531 s
2.7118PtZ=78N=33L=731191.84915 mf=0.000 MHzT=0.0024389934757785 s
2.7118AuZ=79N=33L=740566.10363 mf=0.000 MHzT=0.0024702626229039 s
2.7118HgZ=80N=33L=749940.35810 mf=0.000 MHzT=0.0025015317700292 s
2.7118TlZ=81N=33L=759314.61258 mf=0.000 MHzT=0.0025328009171546 s
2.7118PbZ=82N=33L=768688.86705 mf=0.000 MHzT=0.00256407006428 s
2.7118BiZ=83N=33L=778063.12153 mf=0.000 MHzT=0.0025953392114053 s
2.7118PoZ=84N=33L=787437.37601 mf=0.000 MHzT=0.0026266083585307 s
2.7118AtZ=85N=33L=796811.63048 mf=0.000 MHzT=0.002657877505656 s
2.7118RnZ=86N=33L=806185.88496 mf=0.000 MHzT=0.0026891466527814 s
2.7118FrZ=87N=33L=815560.13944 mf=0.000 MHzT=0.0027204157999068 s
2.7118RaZ=88N=33L=824934.39391 mf=0.000 MHzT=0.0027516849470321 s
2.7118AcZ=89N=33L=834308.64839 mf=0.000 MHzT=0.0027829540941575 s
2.7118ThZ=90N=33L=843682.90286 mf=0.000 MHzT=0.0028142232412829 s
2.7118PaZ=91N=33L=853057.15734 mf=0.000 MHzT=0.0028454923884082 s
2.7118UZ=92N=33L=862431.41182 mf=0.000 MHzT=0.0028767615355336 s
2.7118NpZ=93N=33L=871805.66629 mf=0.000 MHzT=0.002908030682659 s
2.7118PuZ=94N=33L=881179.92077 mf=0.000 MHzT=0.0029392998297843 s
2.7118AmZ=95N=33L=890554.17525 mf=0.000 MHzT=0.0029705689769097 s
2.7118CmZ=96N=33L=899928.42972 mf=0.000 MHzT=0.0030018381240351 s
2.7118BkZ=97N=33L=909302.68420 mf=0.000 MHzT=0.0030331072711604 s
2.7118CfZ=98N=33L=918676.93868 mf=0.000 MHzT=0.0030643764182858 s
2.7118EsZ=99N=33L=928051.19315 mf=0.000 MHzT=0.0030956455654112 s
2.7118FmZ=100N=33L=937425.44763 mf=0.000 MHzT=0.0031269147125365 s
2.7118MdZ=101N=33L=946799.70210 mf=0.000 MHzT=0.0031581838596619 s
2.7118NoZ=102N=33L=956173.95658 mf=0.000 MHzT=0.0031894530067873 s
2.7118LrZ=103N=33L=965548.21106 mf=0.000 MHzT=0.0032207221539126 s
2.7118RfZ=104N=33L=974922.46553 mf=0.000 MHzT=0.003251991301038 s
2.7118DbZ=105N=33L=984296.72001 mf=0.000 MHzT=0.0032832604481634 s
2.7118SgZ=106N=33L=993670.97449 mf=0.000 MHzT=0.0033145295952887 s
2.7118BhZ=107N=33L=1003045.22896 mf=0.000 MHzT=0.0033457987424141 s
2.7118HsZ=108N=33L=1012419.48344 mf=0.000 MHzT=0.0033770678895395 s
2.7118MtZ=109N=33L=1021793.73791 mf=0.000 MHzT=0.0034083370366648 s
2.7118DsZ=110N=33L=1031167.99239 mf=0.000 MHzT=0.0034396061837902 s
2.7118RgZ=111N=33L=1040542.24687 mf=0.000 MHzT=0.0034708753309155 s
2.7118CnZ=112N=33L=1049916.50134 mf=0.000 MHzT=0.0035021444780409 s
2.7118UutZ=113N=33L=1059290.75582 mf=0.000 MHzT=0.0035334136251663 s
2.7118FlZ=114N=33L=1068665.01030 mf=0.000 MHzT=0.0035646827722916 s
2.7118UupZ=115N=33L=1078039.26477 mf=0.000 MHzT=0.003595951919417 s
2.7118LvZ=116N=33L=1087413.51925 mf=0.000 MHzT=0.0036272210665424 s
2.7118UusZ=117N=33L=1096787.77372 mf=0.000 MHzT=0.0036584902136677 s
2.7118UuoZ=118N=33L=1106162.02820 mf=0.000 MHzT=0.0036897593607931 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de