Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 25 Hz)      with Cn      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! c= 1484 m/s
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
218err=-1.47BZ=5(48.83) N=45L=4.1786080 m *14.2056877=25 Hzf=355.14219 Hz
218err=-1.47BZ=5(48.83) N=46L=8.3572159 m *7.1028439=25 Hzf=177.57110 Hz
218err=-0.117BZ=5(48.83) N=52L=534.8618205 m /9.0104754=25 Hzf=2.77455 Hz
218err=-0.117BZ=5(48.83) N=53L=1069.7236409 m /18.0209508=25 Hzf=1.38727 Hz
218err=-1.47NZ=7(48.34) N=44L=2.9250256 m *20.2938396=25 Hzf=507.34599 Hz
218err=-1.47NZ=7(48.34) N=45L=5.8500512 m *10.1469198=25 Hzf=253.67300 Hz
218err=-1.47NZ=7(48.34) N=46L=11.7001023 m *5.0734599=25 Hzf=126.83650 Hz
218err=-1.37FZ=9(47.98) N=48L=60.1719548 m /1.0136785=25 Hzf=24.66265 Hz
218err=-1.47NeZ=10(47.83) N=44L=4.1786080 m *14.2056877=25 Hzf=355.14219 Hz
218err=-1.47NeZ=10(47.83) N=45L=8.3572159 m *7.1028439=25 Hzf=177.57110 Hz
218err=-0.117NeZ=10(47.83) N=51L=534.8618205 m /9.0104754=25 Hzf=2.77455 Hz
218err=-0.117NeZ=10(47.83) N=52L=1069.7236409 m /18.0209508=25 Hzf=1.38727 Hz
218err=-1.47SiZ=14(47.34) N=43L=2.9250256 m *20.2938396=25 Hzf=507.34599 Hz
218err=-1.47SiZ=14(47.34) N=44L=5.8500512 m *10.1469198=25 Hzf=253.67300 Hz
218err=-1.47SiZ=14(47.34) N=45L=11.7001023 m *5.0734599=25 Hzf=126.83650 Hz
218err=-1.37ArZ=18(46.98) N=47L=60.1719548 m /1.0136785=25 Hzf=24.66265 Hz
218err=-0.706KZ=19(46.90) N=51L=1016.2374589 m /17.1199033=25 Hzf=1.46029 Hz
218err=-1.47CaZ=20(46.83) N=43L=4.1786080 m *14.2056877=25 Hzf=355.14219 Hz
218err=-1.47CaZ=20(46.83) N=44L=8.3572159 m *7.1028439=25 Hzf=177.57110 Hz
218err=-0.117CaZ=20(46.83) N=50L=534.8618205 m /9.0104754=25 Hzf=2.77455 Hz
218err=-0.117CaZ=20(46.83) N=51L=1069.7236409 m /18.0209508=25 Hzf=1.38727 Hz
218err=-1.37CoZ=27(46.40) N=48L=180.5158644 m /3.0410355=25 Hzf=8.22088 Hz
218err=-1.37CoZ=27(46.40) N=49L=361.0317288 m /6.0820709=25 Hzf=4.11044 Hz
218err=-1.37CoZ=27(46.40) N=50L=722.0634576 m /12.1641418=25 Hzf=2.05522 Hz
218err=-1.47NiZ=28(46.34) N=42L=2.9250256 m *20.2938396=25 Hzf=507.34599 Hz
218err=-1.47NiZ=28(46.34) N=43L=5.8500512 m *10.1469198=25 Hzf=253.67300 Hz
218err=-1.47NiZ=28(46.34) N=44L=11.7001023 m *5.0734599=25 Hzf=126.83650 Hz
218err=-0.502CuZ=29(46.29) N=50L=775.5496397 m /13.0651893=25 Hzf=1.91348 Hz
218err=-1.84GaZ=31(46.20) N=42L=3.2384212 m *18.3299197=25 Hzf=458.24799 Hz
218err=-1.84GaZ=31(46.20) N=43L=6.4768424 m *9.1649598=25 Hzf=229.12400 Hz
218err=-1.29AsZ=33(46.11) N=42L=3.4473516 m *17.2190154=25 Hzf=430.47539 Hz
218err=-1.47BrZ=35(46.02) N=46L=58.5005116 m *1.0146920=25 Hzf=25.36730 Hz
218err=-1.37KrZ=36(45.98) N=46L=60.1719548 m /1.0136785=25 Hzf=24.66265 Hz
218err=-0.706SrZ=38(45.90) N=50L=1016.2374589 m /17.1199033=25 Hzf=1.46029 Hz
218err=-1.47ZrZ=40(45.83) N=42L=4.1786080 m *14.2056877=25 Hzf=355.14219 Hz
218err=-1.47ZrZ=40(45.83) N=43L=8.3572159 m *7.1028439=25 Hzf=177.57110 Hz
218err=-0.117ZrZ=40(45.83) N=49L=534.8618205 m /9.0104754=25 Hzf=2.77455 Hz
218err=-0.117ZrZ=40(45.83) N=50L=1069.7236409 m /18.0209508=25 Hzf=1.38727 Hz
218err=-1.66TcZ=43(45.72) N=42L=4.4920036 m *13.2145932=25 Hzf=330.36483 Hz
218err=-1.97TcZ=43(45.72) N=50L=1149.9529140 m /19.3725221=25 Hzf=1.29049 Hz
218err=-1.37RhZ=45(45.66) N=48L=300.8597740 m /5.0683924=25 Hzf=4.93253 Hz
218err=-1.37RhZ=45(45.66) N=49L=601.7195480 m /10.1367848=25 Hzf=2.46627 Hz
218err=-1.37RhZ=45(45.66) N=50L=1203.4390960 m /20.2735697=25 Hzf=1.23313 Hz
218err=-0.75AgZ=47(45.60) N=42L=4.9098644 m *12.0899470=25 Hzf=302.24868 Hz
218err=-0.75AgZ=47(45.60) N=43L=9.8197287 m *6.0449735=25 Hzf=151.12434 Hz
218err=-0.75AgZ=47(45.60) N=44L=19.6394575 m *3.0224868=25 Hzf=75.56217 Hz
218err=-0.344InZ=49(45.54) N=49L=655.2057301 m /11.0378324=25 Hzf=2.26494 Hz
218err=-1.29SbZ=51(45.48) N=42L=5.3277252 m *11.1417159=25 Hzf=278.54290 Hz
218err=-1.37XeZ=54(45.40) N=47L=180.5158644 m /3.0410355=25 Hzf=8.22088 Hz
218err=-1.37XeZ=54(45.40) N=48L=361.0317288 m /6.0820709=25 Hzf=4.11044 Hz
218err=-1.37XeZ=54(45.40) N=49L=722.0634576 m /12.1641418=25 Hzf=2.05522 Hz
218err=-1.47BaZ=56(45.34) N=41L=2.9250256 m *20.2938396=25 Hzf=507.34599 Hz
218err=-1.47BaZ=56(45.34) N=42L=5.8500512 m *10.1469198=25 Hzf=253.67300 Hz
218err=-1.47BaZ=56(45.34) N=43L=11.7001023 m *5.0734599=25 Hzf=126.83650 Hz
218err=-0.502CeZ=58(45.29) N=49L=775.5496397 m /13.0651893=25 Hzf=1.91348 Hz
218err=-1.38PrZ=59(45.27) N=41L=3.0817234 m *19.2619495=25 Hzf=481.54874 Hz
218err=-1.84SmZ=62(45.20) N=41L=3.2384212 m *18.3299197=25 Hzf=458.24799 Hz
218err=-1.84SmZ=62(45.20) N=42L=6.4768424 m *9.1649598=25 Hzf=229.12400 Hz
218err=-0.217EuZ=63(45.17) N=41L=3.2906538 m *18.0389685=25 Hzf=450.97421 Hz
218err=-0.217EuZ=63(45.17) N=42L=6.5813076 m *9.0194843=25 Hzf=225.48711 Hz
218err=-1.37EuZ=63(45.17) N=48L=421.2036836 m /7.0957494=25 Hzf=3.52324 Hz
218err=-1.37EuZ=63(45.17) N=49L=842.4073672 m /14.1914988=25 Hzf=1.76162 Hz
218err=-1.29DyZ=66(45.11) N=41L=3.4473516 m *17.2190154=25 Hzf=430.47539 Hz
218err=-0.617HoZ=67(45.08) N=49L=895.8935493 m /15.0925463=25 Hzf=1.65645 Hz
218err=-1.47YbZ=70(45.02) N=45L=58.5005116 m *1.0146920=25 Hzf=25.36730 Hz
218err=-0.0401LuZ=71(45.00) N=45L=59.3362332 m *1.0004005=25 Hzf=25.01001 Hz
218err=-1.37HfZ=72(44.98) N=45L=60.1719548 m /1.0136785=25 Hzf=24.66265 Hz
218err=-1.02ReZ=75(44.92) N=41L=3.9174450 m *15.1527336=25 Hzf=378.81834 Hz
218err=-0.706OsZ=76(44.90) N=49L=1016.2374589 m /17.1199033=25 Hzf=1.46029 Hz
218err=-1.47HgZ=80(44.83) N=41L=4.1786080 m *14.2056877=25 Hzf=355.14219 Hz
218err=-1.47HgZ=80(44.83) N=42L=8.3572159 m *7.1028439=25 Hzf=177.57110 Hz
218err=-0.117HgZ=80(44.83) N=48L=534.8618205 m /9.0104754=25 Hzf=2.77455 Hz
218err=-0.117HgZ=80(44.83) N=49L=1069.7236409 m /18.0209508=25 Hzf=1.38727 Hz
218err=-0.217TlZ=81(44.81) N=41L=4.2308406 m *14.0303089=25 Hzf=350.75772 Hz
218err=-0.217TlZ=81(44.81) N=42L=8.4616811 m *7.0151544=25 Hzf=175.37886 Hz
218err=-1.37TlZ=81(44.81) N=48L=541.5475932 m /9.1231064=25 Hzf=2.74029 Hz
218err=-1.37TlZ=81(44.81) N=49L=1083.0951864 m /18.2462127=25 Hzf=1.37015 Hz
218err=-0.776AtZ=85(44.74) N=49L=1136.5813685 m /19.1472603=25 Hzf=1.30567 Hz
218err=-1.66RnZ=86(44.72) N=41L=4.4920036 m *13.2145932=25 Hzf=330.36483 Hz
218err=-1.97RnZ=86(44.72) N=49L=1149.9529140 m /19.3725221=25 Hzf=1.29049 Hz
218err=-0.483FrZ=87(44.71) N=41L=4.5442362 m *13.0627014=25 Hzf=326.56753 Hz
218err=-0.242AcZ=89(44.67) N=47L=297.5168876 m /5.0120769=25 Hzf=4.98795 Hz
218err=-0.242AcZ=89(44.67) N=48L=595.0337753 m /10.0241539=25 Hzf=2.49398 Hz
218err=-0.242AcZ=89(44.67) N=49L=1190.0675505 m /20.0483078=25 Hzf=1.24699 Hz
218err=-1.37ThZ=90(44.66) N=47L=300.8597740 m /5.0683924=25 Hzf=4.93253 Hz
218err=-1.37ThZ=90(44.66) N=48L=601.7195480 m /10.1367848=25 Hzf=2.46627 Hz
218err=-1.37ThZ=90(44.66) N=49L=1203.4390960 m /20.2735697=25 Hzf=1.23313 Hz
218err=-1.84NpZ=93(44.61) N=41L=4.8576318 m *12.2199464=25 Hzf=305.49866 Hz
218err=-1.84NpZ=93(44.61) N=42L=9.7152635 m *6.1099732=25 Hzf=152.74933 Hz
218err=-1.84NpZ=93(44.61) N=43L=19.4305271 m *3.0549866=25 Hzf=76.37467 Hz
218err=-0.75PuZ=94(44.60) N=41L=4.9098644 m *12.0899470=25 Hzf=302.24868 Hz
218err=-0.75PuZ=94(44.60) N=42L=9.8197287 m *6.0449735=25 Hzf=151.12434 Hz
218err=-0.75PuZ=94(44.60) N=43L=19.6394575 m *3.0224868=25 Hzf=75.56217 Hz
218err=-0.344CfZ=98(44.54) N=48L=655.2057301 m /11.0378324=25 Hzf=2.26494 Hz
218err=-1.37EsZ=99(44.52) N=48L=661.8915028 m /11.1504633=25 Hzf=2.24206 Hz
218err=-1.29NoZ=102(44.48) N=41L=5.3277252 m *11.1417159=25 Hzf=278.54290 Hz
218err=-0.305LrZ=103(44.46) N=41L=5.3799578 m *11.0335439=25 Hzf=275.83860 Hz
218err=-0.43BhZ=107(44.41) N=46L=178.8444212 m /3.0128777=25 Hzf=8.29771 Hz
218err=-0.43BhZ=107(44.41) N=47L=357.6888424 m /6.0257554=25 Hzf=4.14886 Hz
218err=-0.43BhZ=107(44.41) N=48L=715.3776849 m /12.0515109=25 Hzf=2.07443 Hz
218err=-1.37HsZ=108(44.40) N=46L=180.5158644 m /3.0410355=25 Hzf=8.22088 Hz
218err=-1.37HsZ=108(44.40) N=47L=361.0317288 m /6.0820709=25 Hzf=4.11044 Hz
218err=-1.37HsZ=108(44.40) N=48L=722.0634576 m /12.1641418=25 Hzf=2.05522 Hz
218err=-1.47CnZ=112(44.34) N=40L=2.9250256 m *20.2938396=25 Hzf=507.34599 Hz
218err=-1.47CnZ=112(44.34) N=41L=5.8500512 m *10.1469198=25 Hzf=253.67300 Hz
218err=-1.47CnZ=112(44.34) N=42L=11.7001023 m *5.0734599=25 Hzf=126.83650 Hz
218err=-0.572UutZ=113(44.33) N=40L=2.9511419 m *20.1142481=25 Hzf=502.85620 Hz
218err=-0.572UutZ=113(44.33) N=41L=5.9022838 m *10.0571241=25 Hzf=251.42810 Hz
218err=-0.572UutZ=113(44.33) N=42L=11.8045675 m *5.0285620=25 Hzf=125.71405 Hz
218err=-0.502LvZ=116(44.29) N=48L=775.5496397 m /13.0651893=25 Hzf=1.91348 Hz
218err=-1.37UusZ=117(44.28) N=48L=782.2354124 m /13.1778203=25 Hzf=1.89713 Hz
218err=-1.38UuoZ=118(44.27) N=40L=3.0817234 m *19.2619495=25 Hzf=481.54874 Hz

48 Treffer,mit factor2: 7(1),0(2*),0(2/),3(3*),4(3/),6(5*),3(5/),6(7*),1(7/),bei Basis=2, Cx=1.3195909068E-15, Factor=18, c=1484, genau=2%, mod=3, Suchwort=25 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de