Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.7118HZ=1N=33L=5.1053785543008 mf=58.720906747934 MHzT=1.7029709781094E-8 s
2.7118HeZ=2N=33L=10.210757108602 mf=29.360453373967 MHzT=3.4059419562188E-8 s
2.7118LiZ=3N=33L=15.316135662902 mf=19.573635582645 MHzT=5.1089129343282E-8 s
2.7118BeZ=4N=33L=20.421514217203 mf=14.680226686984 MHzT=6.8118839124376E-8 s
2.7118BZ=5N=33L=25.526892771504 mf=11.744181349587 MHzT=8.514854890547E-8 s
2.7118CZ=6N=33L=30.632271325805 mf=9.7868177913224 MHzT=1.0217825868656E-7 s
2.7118NZ=7N=33L=35.737649880106 mf=8.3887009639906 MHzT=1.1920796846766E-7 s
2.7118OZ=8N=33L=40.843028434406 mf=7.3401133434918 MHzT=1.3623767824875E-7 s
2.7118FZ=9N=33L=45.948406988707 mf=6.5245451942149 MHzT=1.5326738802985E-7 s
2.7118NeZ=10N=33L=51.053785543008 mf=5.8720906747934 MHzT=1.7029709781094E-7 s
2.7118NaZ=11N=33L=56.159164097309 mf=5.3382642498122 MHzT=1.8732680759203E-7 s
2.7118MgZ=12N=33L=61.264542651609 mf=4.8934088956612 MHzT=2.0435651737313E-7 s
2.7118AlZ=13N=33L=66.36992120591 mf=4.5169928267642 MHzT=2.2138622715422E-7 s
2.7118SiZ=14N=33L=71.475299760211 mf=4.1943504819953 MHzT=2.3841593693531E-7 s
2.7118PZ=15N=33L=76.580678314512 mf=3.914727116529 MHzT=2.5544564671641E-7 s
2.7118SZ=16N=33L=81.686056868813 mf=3.6700566717459 MHzT=2.724753564975E-7 s
2.7118ClZ=17N=33L=86.791435423113 mf=3.4541709851726 MHzT=2.895050662786E-7 s
2.7118ArZ=18N=33L=91.896813977414 mf=3.2622725971075 MHzT=3.0653477605969E-7 s
2.7118KZ=19N=33L=97.002192531715 mf=3.090574039365 MHzT=3.2356448584078E-7 s
2.7118CaZ=20N=33L=102.10757108602 mf=2.9360453373967 MHzT=3.4059419562188E-7 s
2.7118ScZ=21N=33L=107.21294964032 mf=2.7962336546635 MHzT=3.5762390540297E-7 s
2.7118TiZ=22N=33L=112.31832819462 mf=2.6691321249061 MHzT=3.7465361518407E-7 s
2.7118VZ=23N=33L=117.42370674892 mf=2.5530829020841 MHzT=3.9168332496516E-7 s
2.7118CrZ=24N=33L=122.52908530322 mf=2.4467044478306 MHzT=4.0871303474625E-7 s
2.7118MnZ=25N=33L=127.63446385752 mf=2.3488362699174 MHzT=4.2574274452735E-7 s
2.7118FeZ=26N=33L=132.73984241182 mf=2.2584964133821 MHzT=4.4277245430844E-7 s
2.7118CoZ=27N=33L=137.84522096612 mf=2.1748483980716 MHzT=4.5980216408954E-7 s
2.7118NiZ=28N=33L=142.95059952042 mf=2.0971752409977 MHzT=4.7683187387063E-7 s
2.7118CuZ=29N=33L=148.05597807472 mf=2.024858853377 MHzT=4.9386158365172E-7 s
2.7118ZnZ=30N=33L=153.16135662902 mf=1.9573635582645 MHzT=5.1089129343282E-7 s
2.7118GaZ=31N=33L=158.26673518332 mf=1.8942227983205 MHzT=5.2792100321391E-7 s
2.7118GeZ=32N=33L=163.37211373763 mf=1.8350283358729 MHzT=5.4495071299501E-7 s
2.7118AsZ=33N=33L=168.47749229193 mf=1.7794214166041 MHzT=5.619804227761E-7 s
2.7118SeZ=34N=33L=173.58287084623 mf=1.7270854925863 MHzT=5.7901013255719E-7 s
2.7118BrZ=35N=33L=178.68824940053 mf=1.6777401927981 MHzT=5.9603984233829E-7 s
2.7118KrZ=36N=33L=183.79362795483 mf=1.6311362985537 MHzT=6.1306955211938E-7 s
2.7118RbZ=37N=33L=188.89900650913 mf=1.587051533728 MHzT=6.3009926190048E-7 s
2.7118SrZ=38N=33L=194.00438506343 mf=1.5452870196825 MHzT=6.4712897168157E-7 s
2.7118YZ=39N=33L=199.10976361773 mf=1.5056642755881 MHzT=6.6415868146266E-7 s
2.7118ZrZ=40N=33L=204.21514217203 mf=1.4680226686984 MHzT=6.8118839124376E-7 s
2.7118NbZ=41N=33L=209.32052072633 mf=1.4322172377545 MHzT=6.9821810102485E-7 s
2.7118MoZ=42N=33L=214.42589928063 mf=1.3981168273318 MHzT=7.1524781080594E-7 s
2.7118TcZ=43N=33L=219.53127783493 mf=1.3656024825101 MHzT=7.3227752058704E-7 s
2.7118RuZ=44N=33L=224.63665638923 mf=1.3345660624531 MHzT=7.4930723036813E-7 s
2.7118RhZ=45N=33L=229.74203494354 mf=1.304909038843 MHzT=7.6633694014923E-7 s
2.7118PdZ=46N=33L=234.84741349784 mf=1.276541451042 MHzT=7.8336664993032E-7 s
2.7118AgZ=47N=33L=239.95279205214 mf=1.2493809946369 MHzT=8.0039635971141E-7 s
2.7118CdZ=48N=33L=245.05817060644 mf=1.2233522239153 MHzT=8.1742606949251E-7 s
2.7118InZ=49N=33L=250.16354916074 mf=1.1983858519987 MHzT=8.344557792736E-7 s
2.7118SnZ=50N=33L=255.26892771504 mf=1.1744181349587 MHzT=8.514854890547E-7 s
2.7118SbZ=51N=33L=260.37430626934 mf=1.1513903283909 MHzT=8.6851519883579E-7 s
2.7118TeZ=52N=33L=265.47968482364 mf=1.129248206691 MHzT=8.8554490861688E-7 s
2.7118JZ=53N=33L=270.58506337794 mf=1.1079416367535 MHzT=9.0257461839798E-7 s
2.7118XeZ=54N=33L=275.69044193224 mf=1.0874241990358 MHzT=9.1960432817907E-7 s
2.7118CsZ=55N=33L=280.79582048654 mf=1.0676528499624 MHzT=9.3663403796017E-7 s
2.7118BaZ=56N=33L=285.90119904084 mf=1.0485876204988 MHzT=9.5366374774126E-7 s
2.7118LaZ=57N=33L=291.00657759514 mf=1.030191346455 MHzT=9.7069345752235E-7 s
2.7118CeZ=58N=33L=296.11195614945 mf=1.0124294266885 MHzT=9.8772316730345E-7 s
2.7118PrZ=59N=33L=301.21733470375 mf=0.99526960589719 MHzT=1.0047528770845E-6 s
2.7118NdZ=60N=33L=306.32271325805 mf=0.97868177913224 MHzT=1.0217825868656E-6 s
2.7118PmZ=61N=33L=311.42809181235 mf=0.96263781553991 MHzT=1.0388122966467E-6 s
2.7118SmZ=62N=33L=316.53347036665 mf=0.94711139916023 MHzT=1.0558420064278E-6 s
2.7118EuZ=63N=33L=321.63884892095 mf=0.93207788488785 MHzT=1.0728717162089E-6 s
2.7118GdZ=64N=33L=326.74422747525 mf=0.91751416793647 MHzT=1.08990142599E-6 s
2.7118TbZ=65N=33L=331.84960602955 mf=0.90339856535283 MHzT=1.1069311357711E-6 s
2.7118DyZ=66N=33L=336.95498458385 mf=0.88971070830203 MHzT=1.1239608455522E-6 s
2.7118HoZ=67N=33L=342.06036313815 mf=0.87643144399902 MHzT=1.1409905553333E-6 s
2.7118ErZ=68N=33L=347.16574169245 mf=0.86354274629315 MHzT=1.1580202651144E-6 s
2.7118TmZ=69N=33L=352.27112024675 mf=0.85102763402803 MHzT=1.1750499748955E-6 s
2.7118YbZ=70N=33L=357.37649880106 mf=0.83887009639906 MHzT=1.1920796846766E-6 s
2.7118LuZ=71N=33L=362.48187735536 mf=0.82705502461879 MHzT=1.2091093944577E-6 s
2.7118HfZ=72N=33L=367.58725590966 mf=0.81556814927686 MHzT=1.2261391042388E-6 s
2.7118TaZ=73N=33L=372.69263446396 mf=0.80439598284841 MHzT=1.2431688140199E-6 s
2.7118WZ=74N=33L=377.79801301826 mf=0.79352576686398 MHzT=1.260198523801E-6 s
2.7118ReZ=75N=33L=382.90339157256 mf=0.78294542330579 MHzT=1.277228233582E-6 s
2.7118OsZ=76N=33L=388.00877012686 mf=0.77264350984124 MHzT=1.2942579433631E-6 s
2.7118IrZ=77N=33L=393.11414868116 mf=0.7626091785446 MHzT=1.3112876531442E-6 s
2.7118PtZ=78N=33L=398.21952723546 mf=0.75283213779403 MHzT=1.3283173629253E-6 s
2.7118AuZ=79N=33L=403.32490578976 mf=0.74330261706246 MHzT=1.3453470727064E-6 s
2.7118HgZ=80N=33L=408.43028434406 mf=0.73401133434918 MHzT=1.3623767824875E-6 s
2.7118TlZ=81N=33L=413.53566289836 mf=0.72494946602388 MHzT=1.3794064922686E-6 s
2.7118PbZ=82N=33L=418.64104145266 mf=0.71610861887725 MHzT=1.3964362020497E-6 s
2.7118BiZ=83N=33L=423.74642000697 mf=0.70748080419198 MHzT=1.4134659118308E-6 s
2.7118PoZ=84N=33L=428.85179856127 mf=0.69905841366588 MHzT=1.4304956216119E-6 s
2.7118AtZ=85N=33L=433.95717711557 mf=0.69083419703452 MHzT=1.447525331393E-6 s
2.7118RnZ=86N=33L=439.06255566987 mf=0.68280124125505 MHzT=1.4645550411741E-6 s
2.7118FrZ=87N=33L=444.16793422417 mf=0.67495295112568 MHzT=1.4815847509552E-6 s
2.7118RaZ=88N=33L=449.27331277847 mf=0.66728303122653 MHzT=1.4986144607363E-6 s
2.7118AcZ=89N=33L=454.37869133277 mf=0.65978546907791 MHzT=1.5156441705174E-6 s
2.7118ThZ=90N=33L=459.48406988707 mf=0.65245451942149 MHzT=1.5326738802985E-6 s
2.7118PaZ=91N=33L=464.58944844137 mf=0.64528468953774 MHzT=1.5497035900795E-6 s
2.7118UZ=92N=33L=469.69482699567 mf=0.63827072552102 MHzT=1.5667332998606E-6 s
2.7118NpZ=93N=33L=474.80020554997 mf=0.63140759944015 MHzT=1.5837630096417E-6 s
2.7118PuZ=94N=33L=479.90558410427 mf=0.62469049731845 MHzT=1.6007927194228E-6 s
2.7118AmZ=95N=33L=485.01096265857 mf=0.61811480787299 MHzT=1.6178224292039E-6 s
2.7118CmZ=96N=33L=490.11634121288 mf=0.61167611195765 MHzT=1.634852138985E-6 s
2.7118BkZ=97N=33L=495.22171976718 mf=0.60537017265912 MHzT=1.6518818487661E-6 s
2.7118CfZ=98N=33L=500.32709832148 mf=0.59919292599933 MHzT=1.6689115585472E-6 s
2.7118EsZ=99N=33L=505.43247687578 mf=0.59314047220136 MHzT=1.6859412683283E-6 s
2.7118FmZ=100N=33L=510.53785543008 mf=0.58720906747934 MHzT=1.7029709781094E-6 s
2.7118MdZ=101N=33L=515.64323398438 mf=0.58139511631618 MHzT=1.7200006878905E-6 s
2.7118NoZ=102N=33L=520.74861253868 mf=0.57569516419543 MHzT=1.7370303976716E-6 s
2.7118LrZ=103N=33L=525.85399109298 mf=0.57010589075664 MHzT=1.7540601074527E-6 s
2.7118RfZ=104N=33L=530.95936964728 mf=0.56462410334552 MHzT=1.7710898172338E-6 s
2.7118DbZ=105N=33L=536.06474820158 mf=0.55924673093271 MHzT=1.7881195270149E-6 s
2.7118SgZ=106N=33L=541.17012675588 mf=0.55397081837674 MHzT=1.805149236796E-6 s
2.7118BhZ=107N=33L=546.27550531018 mf=0.54879352100873 MHzT=1.822178946577E-6 s
2.7118HsZ=108N=33L=551.38088386449 mf=0.54371209951791 MHzT=1.8392086563581E-6 s
2.7118MtZ=109N=33L=556.48626241879 mf=0.53872391511866 MHzT=1.8562383661392E-6 s
2.7118DsZ=110N=33L=561.59164097309 mf=0.53382642498122 MHzT=1.8732680759203E-6 s
2.7118RgZ=111N=33L=566.69701952739 mf=0.52901717790932 MHzT=1.8902977857014E-6 s
2.7118CnZ=112N=33L=571.80239808169 mf=0.52429381024941 MHzT=1.9073274954825E-6 s
2.7118UutZ=113N=33L=576.90777663599 mf=0.51965404201712 MHzT=1.9243572052636E-6 s
2.7118FlZ=114N=33L=582.01315519029 mf=0.51509567322749 MHzT=1.9413869150447E-6 s
2.7118UupZ=115N=33L=587.11853374459 mf=0.51061658041682 MHzT=1.9584166248258E-6 s
2.7118LvZ=116N=33L=592.22391229889 mf=0.50621471334426 MHzT=1.9754463346069E-6 s
2.7118UusZ=117N=33L=597.32929085319 mf=0.50188809186269 MHzT=1.992476044388E-6 s
2.7118UuoZ=118N=33L=602.43466940749 mf=0.4976348029486 MHzT=2.0095057541691E-6 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de