Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
26.283HZ=1N=33L=3.1255272538755E+21 mf=9.591740325677E-20 MHzT=10425636704561 s
26.283HeZ=2N=33L=6.251054507751E+21 mf=4.7958701628385E-20 MHzT=20851273409123 s
26.283LiZ=3N=33L=9.3765817616264E+21 mf=3.1972467752257E-20 MHzT=31276910113684 s
26.283BeZ=4N=33L=1.2502109015502E+22 mf=2.3979350814193E-20 MHzT=41702546818246 s
26.283BZ=5N=33L=1.5627636269377E+22 mf=1.9183480651354E-20 MHzT=52128183522807 s
26.283CZ=6N=33L=1.8753163523253E+22 mf=1.5986233876128E-20 MHzT=62553820227368 s
26.283NZ=7N=33L=2.1878690777128E+22 mf=1.3702486179539E-20 MHzT=72979456931930 s
26.283OZ=8N=33L=2.5004218031004E+22 mf=1.1989675407096E-20 MHzT=83405093636491 s
26.283FZ=9N=33L=2.8129745284879E+22 mf=1.0657489250752E-20 MHzT=93830730341053 s
26.283NeZ=10N=33L=3.1255272538755E+22 mf=9.591740325677E-21 MHzT=1.0425636704561E+14 s
26.283NaZ=11N=33L=3.438079979263E+22 mf=8.7197639324337E-21 MHzT=1.1468200375018E+14 s
26.283MgZ=12N=33L=3.7506327046506E+22 mf=7.9931169380642E-21 MHzT=1.2510764045474E+14 s
26.283AlZ=13N=33L=4.0631854300381E+22 mf=7.3782617889823E-21 MHzT=1.355332771593E+14 s
26.283SiZ=14N=33L=4.3757381554257E+22 mf=6.8512430897693E-21 MHzT=1.4595891386386E+14 s
26.283PZ=15N=33L=4.6882908808132E+22 mf=6.3944935504513E-21 MHzT=1.5638455056842E+14 s
26.283SZ=16N=33L=5.0008436062008E+22 mf=5.9948377035481E-21 MHzT=1.6681018727298E+14 s
26.283ClZ=17N=33L=5.3133963315883E+22 mf=5.6422001915747E-21 MHzT=1.7723582397754E+14 s
26.283ArZ=18N=33L=5.6259490569759E+22 mf=5.3287446253761E-21 MHzT=1.8766146068211E+14 s
26.283KZ=19N=33L=5.9385017823634E+22 mf=5.0482843819353E-21 MHzT=1.9808709738667E+14 s
26.283CaZ=20N=33L=6.251054507751E+22 mf=4.7958701628385E-21 MHzT=2.0851273409123E+14 s
26.283ScZ=21N=33L=6.5636072331385E+22 mf=4.5674953931795E-21 MHzT=2.1893837079579E+14 s
26.283TiZ=22N=33L=6.8761599585261E+22 mf=4.3598819662168E-21 MHzT=2.2936400750035E+14 s
26.283VZ=23N=33L=7.1887126839136E+22 mf=4.1703218807291E-21 MHzT=2.3978964420491E+14 s
26.283CrZ=24N=33L=7.5012654093012E+22 mf=3.9965584690321E-21 MHzT=2.5021528090947E+14 s
26.283MnZ=25N=33L=7.8138181346887E+22 mf=3.8366961302708E-21 MHzT=2.6064091761403E+14 s
26.283FeZ=26N=33L=8.1263708600763E+22 mf=3.6891308944912E-21 MHzT=2.710665543186E+14 s
26.283CoZ=27N=33L=8.4389235854638E+22 mf=3.5524964169174E-21 MHzT=2.8149219102316E+14 s
26.283NiZ=28N=33L=8.7514763108513E+22 mf=3.4256215448846E-21 MHzT=2.9191782772772E+14 s
26.283CuZ=29N=33L=9.0640290362389E+22 mf=3.3074966640266E-21 MHzT=3.0234346443228E+14 s
26.283ZnZ=30N=33L=9.3765817616264E+22 mf=3.1972467752257E-21 MHzT=3.1276910113684E+14 s
26.283GaZ=31N=33L=9.689134487014E+22 mf=3.0941097824765E-21 MHzT=3.231947378414E+14 s
26.283GeZ=32N=33L=1.0001687212402E+23 mf=2.9974188517741E-21 MHzT=3.3362037454596E+14 s
26.283AsZ=33N=33L=1.0314239937789E+23 mf=2.9065879774779E-21 MHzT=3.4404601125053E+14 s
26.283SeZ=34N=33L=1.0626792663177E+23 mf=2.8211000957874E-21 MHzT=3.5447164795509E+14 s
26.283BrZ=35N=33L=1.0939345388564E+23 mf=2.7404972359077E-21 MHzT=3.6489728465965E+14 s
26.283KrZ=36N=33L=1.1251898113952E+23 mf=2.6643723126881E-21 MHzT=3.7532292136421E+14 s
26.283RbZ=37N=33L=1.1564450839339E+23 mf=2.592362250183E-21 MHzT=3.8574855806877E+14 s
26.283SrZ=38N=33L=1.1877003564727E+23 mf=2.5241421909676E-21 MHzT=3.9617419477333E+14 s
26.283YZ=39N=33L=1.2189556290114E+23 mf=2.4594205963274E-21 MHzT=4.0659983147789E+14 s
26.283ZrZ=40N=33L=1.2502109015502E+23 mf=2.3979350814193E-21 MHzT=4.1702546818246E+14 s
26.283NbZ=41N=33L=1.2814661740889E+23 mf=2.3394488599212E-21 MHzT=4.2745110488702E+14 s
26.283MoZ=42N=33L=1.3127214466277E+23 mf=2.2837476965898E-21 MHzT=4.3787674159158E+14 s
26.283TcZ=43N=33L=1.3439767191665E+23 mf=2.2306372850412E-21 MHzT=4.4830237829614E+14 s
26.283RuZ=44N=33L=1.3752319917052E+23 mf=2.1799409831084E-21 MHzT=4.587280150007E+14 s
26.283RhZ=45N=33L=1.406487264244E+23 mf=2.1314978501504E-21 MHzT=4.6915365170526E+14 s
26.283PdZ=46N=33L=1.4377425367827E+23 mf=2.0851609403646E-21 MHzT=4.7957928840982E+14 s
26.283AgZ=47N=33L=1.4689978093215E+23 mf=2.0407958139738E-21 MHzT=4.9000492511439E+14 s
26.283CdZ=48N=33L=1.5002530818602E+23 mf=1.998279234516E-21 MHzT=5.0043056181895E+14 s
26.283InZ=49N=33L=1.531508354399E+23 mf=1.9574980256484E-21 MHzT=5.1085619852351E+14 s
26.283SnZ=50N=33L=1.5627636269377E+23 mf=1.9183480651354E-21 MHzT=5.2128183522807E+14 s
26.283SbZ=51N=33L=1.5940188994765E+23 mf=1.8807333971916E-21 MHzT=5.3170747193263E+14 s
26.283TeZ=52N=33L=1.6252741720153E+23 mf=1.8445654472456E-21 MHzT=5.4213310863719E+14 s
26.283JZ=53N=33L=1.656529444554E+23 mf=1.8097623255994E-21 MHzT=5.5255874534175E+14 s
26.283XeZ=54N=33L=1.6877847170928E+23 mf=1.7762482084587E-21 MHzT=5.6298438204632E+14 s
26.283CsZ=55N=33L=1.7190399896315E+23 mf=1.7439527864867E-21 MHzT=5.7341001875088E+14 s
26.283BaZ=56N=33L=1.7502952621703E+23 mf=1.7128107724423E-21 MHzT=5.8383565545544E+14 s
26.283LaZ=57N=33L=1.781550534709E+23 mf=1.6827614606451E-21 MHzT=5.9426129216E+14 s
26.283CeZ=58N=33L=1.8128058072478E+23 mf=1.6537483320133E-21 MHzT=6.0468692886456E+14 s
26.283PrZ=59N=33L=1.8440610797865E+23 mf=1.6257186992673E-21 MHzT=6.1511256556912E+14 s
26.283NdZ=60N=33L=1.8753163523253E+23 mf=1.5986233876128E-21 MHzT=6.2553820227368E+14 s
26.283PmZ=61N=33L=1.906571624864E+23 mf=1.5724164468323E-21 MHzT=6.3596383897825E+14 s
26.283SmZ=62N=33L=1.9378268974028E+23 mf=1.5470548912382E-21 MHzT=6.4638947568281E+14 s
26.283EuZ=63N=33L=1.9690821699416E+23 mf=1.5224984643932E-21 MHzT=6.5681511238737E+14 s
26.283GdZ=64N=33L=2.0003374424803E+23 mf=1.498709425887E-21 MHzT=6.6724074909193E+14 s
26.283TbZ=65N=33L=2.0315927150191E+23 mf=1.4756523577965E-21 MHzT=6.7766638579649E+14 s
26.283DyZ=66N=33L=2.0628479875578E+23 mf=1.4532939887389E-21 MHzT=6.8809202250105E+14 s
26.283HoZ=67N=33L=2.0941032600966E+23 mf=1.4316030336831E-21 MHzT=6.9851765920561E+14 s
26.283ErZ=68N=33L=2.1253585326353E+23 mf=1.4105500478937E-21 MHzT=7.0894329591017E+14 s
26.283TmZ=69N=33L=2.1566138051741E+23 mf=1.3901072935764E-21 MHzT=7.1936893261474E+14 s
26.283YbZ=70N=33L=2.1878690777128E+23 mf=1.3702486179539E-21 MHzT=7.297945693193E+14 s
26.283LuZ=71N=33L=2.2191243502516E+23 mf=1.3509493416447E-21 MHzT=7.4022020602386E+14 s
26.283HfZ=72N=33L=2.2503796227903E+23 mf=1.332186156344E-21 MHzT=7.5064584272842E+14 s
26.283TaZ=73N=33L=2.2816348953291E+23 mf=1.3139370309147E-21 MHzT=7.6107147943298E+14 s
26.283WZ=74N=33L=2.3128901678679E+23 mf=1.2961811250915E-21 MHzT=7.7149711613754E+14 s
26.283ReZ=75N=33L=2.3441454404066E+23 mf=1.2788987100903E-21 MHzT=7.819227528421E+14 s
26.283OsZ=76N=33L=2.3754007129454E+23 mf=1.2620710954838E-21 MHzT=7.9234838954667E+14 s
26.283IrZ=77N=33L=2.4066559854841E+23 mf=1.2456805617762E-21 MHzT=8.0277402625123E+14 s
26.283PtZ=78N=33L=2.4379112580229E+23 mf=1.2297102981637E-21 MHzT=8.1319966295579E+14 s
26.283AuZ=79N=33L=2.4691665305616E+23 mf=1.2141443450224E-21 MHzT=8.2362529966035E+14 s
26.283HgZ=80N=33L=2.5004218031004E+23 mf=1.1989675407096E-21 MHzT=8.3405093636491E+14 s
26.283TlZ=81N=33L=2.5316770756391E+23 mf=1.1841654723058E-21 MHzT=8.4447657306947E+14 s
26.283PbZ=82N=33L=2.5629323481779E+23 mf=1.1697244299606E-21 MHzT=8.5490220977403E+14 s
26.283BiZ=83N=33L=2.5941876207166E+23 mf=1.1556313645394E-21 MHzT=8.653278464786E+14 s
26.283PoZ=84N=33L=2.6254428932554E+23 mf=1.1418738482949E-21 MHzT=8.7575348318316E+14 s
26.283AtZ=85N=33L=2.6566981657942E+23 mf=1.1284400383149E-21 MHzT=8.8617911988772E+14 s
26.283RnZ=86N=33L=2.6879534383329E+23 mf=1.1153186425206E-21 MHzT=8.9660475659228E+14 s
26.283FrZ=87N=33L=2.7192087108717E+23 mf=1.1024988880089E-21 MHzT=9.0703039329684E+14 s
26.283RaZ=88N=33L=2.7504639834104E+23 mf=1.0899704915542E-21 MHzT=9.174560300014E+14 s
26.283AcZ=89N=33L=2.7817192559492E+23 mf=1.0777236320985E-21 MHzT=9.2788166670596E+14 s
26.283ThZ=90N=33L=2.8129745284879E+23 mf=1.0657489250752E-21 MHzT=9.3830730341053E+14 s
26.283PaZ=91N=33L=2.8442298010267E+23 mf=1.054037398426E-21 MHzT=9.4873294011509E+14 s
26.283UZ=92N=33L=2.8754850735654E+23 mf=1.0425804701823E-21 MHzT=9.5915857681965E+14 s
26.283NpZ=93N=33L=2.9067403461042E+23 mf=1.0313699274922E-21 MHzT=9.6958421352421E+14 s
26.283PuZ=94N=33L=2.937995618643E+23 mf=1.0203979069869E-21 MHzT=9.8000985022877E+14 s
26.283AmZ=95N=33L=2.9692508911817E+23 mf=1.0096568763871E-21 MHzT=9.9043548693333E+14 s
26.283CmZ=96N=33L=3.0005061637205E+23 mf=9.9913961725802E-22 MHzT=1.0008611236379E+15 s
26.283BkZ=97N=33L=3.0317614362592E+23 mf=9.8883920883268E-22 MHzT=1.0112867603425E+15 s
26.283CfZ=98N=33L=3.063016708798E+23 mf=9.7874901282419E-22 MHzT=1.021712397047E+15 s
26.283EsZ=99N=33L=3.0942719813367E+23 mf=9.6886265915929E-22 MHzT=1.0321380337516E+15 s
26.283FmZ=100N=33L=3.1255272538755E+23 mf=9.591740325677E-22 MHzT=1.0425636704561E+15 s
26.283MdZ=101N=33L=3.1567825264142E+23 mf=9.4967725996802E-22 MHzT=1.0529893071607E+15 s
26.283NoZ=102N=33L=3.188037798953E+23 mf=9.4036669859579E-22 MHzT=1.0634149438653E+15 s
26.283LrZ=103N=33L=3.2192930714917E+23 mf=9.3123692482301E-22 MHzT=1.0738405805698E+15 s
26.283RfZ=104N=33L=3.2505483440305E+23 mf=9.2228272362279E-22 MHzT=1.0842662172744E+15 s
26.283DbZ=105N=33L=3.2818036165693E+23 mf=9.1349907863591E-22 MHzT=1.0946918539789E+15 s
26.283SgZ=106N=33L=3.313058889108E+23 mf=9.0488116279972E-22 MHzT=1.1051174906835E+15 s
26.283BhZ=107N=33L=3.3443141616468E+23 mf=8.9642432950253E-22 MHzT=1.1155431273881E+15 s
26.283HsZ=108N=33L=3.3755694341855E+23 mf=8.8812410422935E-22 MHzT=1.1259687640926E+15 s
26.283MtZ=109N=33L=3.4068247067243E+23 mf=8.7997617666762E-22 MHzT=1.1363944007972E+15 s
26.283DsZ=110N=33L=3.438079979263E+23 mf=8.7197639324337E-22 MHzT=1.1468200375018E+15 s
26.283RgZ=111N=33L=3.4693352518018E+23 mf=8.6412075006099E-22 MHzT=1.1572456742063E+15 s
26.283CnZ=112N=33L=3.5005905243405E+23 mf=8.5640538622116E-22 MHzT=1.1676713109109E+15 s
26.283UutZ=113N=33L=3.5318457968793E+23 mf=8.4882657749354E-22 MHzT=1.1780969476154E+15 s
26.283FlZ=114N=33L=3.563101069418E+23 mf=8.4138073032255E-22 MHzT=1.18852258432E+15 s
26.283UupZ=115N=33L=3.5943563419568E+23 mf=8.3406437614583E-22 MHzT=1.1989482210246E+15 s
26.283LvZ=116N=33L=3.6256116144956E+23 mf=8.2687416600664E-22 MHzT=1.2093738577291E+15 s
26.283UusZ=117N=33L=3.6568668870343E+23 mf=8.1980686544248E-22 MHzT=1.2197994944337E+15 s
26.283UuoZ=118N=33L=3.6881221595731E+23 mf=8.1285934963365E-22 MHzT=1.2302251311382E+15 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de