Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
26.283HZ=1N=33L=8.7229736180043E-25 mf=3.4368149111586E+26 MHzT=2.909670802327E-33 s
26.283HeZ=2N=33L=1.7445947236009E-24 mf=1.7184074555793E+26 MHzT=5.8193416046539E-33 s
26.283LiZ=3N=33L=2.6168920854013E-24 mf=1.1456049703862E+26 MHzT=8.7290124069809E-33 s
26.283BeZ=4N=33L=3.4891894472017E-24 mf=8.5920372778964E+25 MHzT=1.1638683209308E-32 s
26.283BZ=5N=33L=4.3614868090022E-24 mf=6.8736298223171E+25 MHzT=1.4548354011635E-32 s
26.283CZ=6N=33L=5.2337841708026E-24 mf=5.7280248519309E+25 MHzT=1.7458024813962E-32 s
26.283NZ=7N=33L=6.106081532603E-24 mf=4.9097355873694E+25 MHzT=2.0367695616289E-32 s
26.283OZ=8N=33L=6.9783788944034E-24 mf=4.2960186389482E+25 MHzT=2.3277366418616E-32 s
26.283FZ=9N=33L=7.8506762562039E-24 mf=3.8186832346206E+25 MHzT=2.6187037220943E-32 s
26.283NeZ=10N=33L=8.7229736180043E-24 mf=3.4368149111586E+25 MHzT=2.909670802327E-32 s
26.283NaZ=11N=33L=9.5952709798047E-24 mf=3.1243771919623E+25 MHzT=3.2006378825597E-32 s
26.283MgZ=12N=33L=1.0467568341605E-23 mf=2.8640124259655E+25 MHzT=3.4916049627924E-32 s
26.283AlZ=13N=33L=1.1339865703406E-23 mf=2.6437037778143E+25 MHzT=3.782572043025E-32 s
26.283SiZ=14N=33L=1.2212163065206E-23 mf=2.4548677936847E+25 MHzT=4.0735391232577E-32 s
26.283PZ=15N=33L=1.3084460427006E-23 mf=2.2912099407724E+25 MHzT=4.3645062034904E-32 s
26.283SZ=16N=33L=1.3956757788807E-23 mf=2.1480093194741E+25 MHzT=4.6554732837231E-32 s
26.283ClZ=17N=33L=1.4829055150607E-23 mf=2.0216558300933E+25 MHzT=4.9464403639558E-32 s
26.283ArZ=18N=33L=1.5701352512408E-23 mf=1.9093416173103E+25 MHzT=5.2374074441885E-32 s
26.283KZ=19N=33L=1.6573649874208E-23 mf=1.8088499532414E+25 MHzT=5.5283745244212E-32 s
26.283CaZ=20N=33L=1.7445947236009E-23 mf=1.7184074555793E+25 MHzT=5.8193416046539E-32 s
26.283ScZ=21N=33L=1.8318244597809E-23 mf=1.6365785291231E+25 MHzT=6.1103086848866E-32 s
26.283TiZ=22N=33L=1.9190541959609E-23 mf=1.5621885959812E+25 MHzT=6.4012757651193E-32 s
26.283VZ=23N=33L=2.006283932141E-23 mf=1.4942673526776E+25 MHzT=6.692242845352E-32 s
26.283CrZ=24N=33L=2.093513668321E-23 mf=1.4320062129827E+25 MHzT=6.9832099255847E-32 s
26.283MnZ=25N=33L=2.1807434045011E-23 mf=1.3747259644634E+25 MHzT=7.2741770058174E-32 s
26.283FeZ=26N=33L=2.2679731406811E-23 mf=1.3218518889071E+25 MHzT=7.5651440860501E-32 s
26.283CoZ=27N=33L=2.3552028768612E-23 mf=1.2728944115402E+25 MHzT=7.8561111662828E-32 s
26.283NiZ=28N=33L=2.4424326130412E-23 mf=1.2274338968423E+25 MHzT=8.1470782465155E-32 s
26.283CuZ=29N=33L=2.5296623492213E-23 mf=1.1851085900547E+25 MHzT=8.4380453267482E-32 s
26.283ZnZ=30N=33L=2.6168920854013E-23 mf=1.1456049703862E+25 MHzT=8.7290124069809E-32 s
26.283GaZ=31N=33L=2.7041218215813E-23 mf=1.1086499713415E+25 MHzT=9.0199794872136E-32 s
26.283GeZ=32N=33L=2.7913515577614E-23 mf=1.0740046597371E+25 MHzT=9.3109465674463E-32 s
26.283AsZ=33N=33L=2.8785812939414E-23 mf=1.0414590639874E+25 MHzT=9.601913647679E-32 s
26.283SeZ=34N=33L=2.9658110301215E-23 mf=1.0108279150466E+25 MHzT=9.8928807279117E-32 s
26.283BrZ=35N=33L=3.0530407663015E-23 mf=9.8194711747388E+24 MHzT=1.0183847808144E-31 s
26.283KrZ=36N=33L=3.1402705024816E-23 mf=9.5467080865516E+24 MHzT=1.0474814888377E-31 s
26.283RbZ=37N=33L=3.2275002386616E-23 mf=9.2886889490772E+24 MHzT=1.076578196861E-31 s
26.283SrZ=38N=33L=3.3147299748416E-23 mf=9.0442497662068E+24 MHzT=1.1056749048842E-31 s
26.283YZ=39N=33L=3.4019597110217E-23 mf=8.8123459260476E+24 MHzT=1.1347716129075E-31 s
26.283ZrZ=40N=33L=3.4891894472017E-23 mf=8.5920372778964E+24 MHzT=1.1638683209308E-31 s
26.283NbZ=41N=33L=3.5764191833818E-23 mf=8.3824753930697E+24 MHzT=1.1929650289541E-31 s
26.283MoZ=42N=33L=3.6636489195618E-23 mf=8.1828926456156E+24 MHzT=1.2220617369773E-31 s
26.283TcZ=43N=33L=3.7508786557419E-23 mf=7.9925928166478E+24 MHzT=1.2511584450006E-31 s
26.283RuZ=44N=33L=3.8381083919219E-23 mf=7.8109429799058E+24 MHzT=1.2802551530239E-31 s
26.283RhZ=45N=33L=3.9253381281019E-23 mf=7.6373664692413E+24 MHzT=1.3093518610471E-31 s
26.283PdZ=46N=33L=4.012567864282E-23 mf=7.4713367633882E+24 MHzT=1.3384485690704E-31 s
26.283AgZ=47N=33L=4.099797600462E-23 mf=7.3123721514012E+24 MHzT=1.3675452770937E-31 s
26.283CdZ=48N=33L=4.1870273366421E-23 mf=7.1600310649137E+24 MHzT=1.3966419851169E-31 s
26.283InZ=49N=33L=4.2742570728221E-23 mf=7.0139079819563E+24 MHzT=1.4257386931402E-31 s
26.283SnZ=50N=33L=4.3614868090022E-23 mf=6.8736298223171E+24 MHzT=1.4548354011635E-31 s
26.283SbZ=51N=33L=4.4487165451822E-23 mf=6.7388527669776E+24 MHzT=1.4839321091867E-31 s
26.283TeZ=52N=33L=4.5359462813622E-23 mf=6.6092594445357E+24 MHzT=1.51302881721E-31 s
26.283JZ=53N=33L=4.6231760175423E-23 mf=6.4845564361482E+24 MHzT=1.5421255252333E-31 s
26.283XeZ=54N=33L=4.7104057537223E-23 mf=6.364472057701E+24 MHzT=1.5712222332566E-31 s
26.283CsZ=55N=33L=4.7976354899024E-23 mf=6.2487543839247E+24 MHzT=1.6003189412798E-31 s
26.283BaZ=56N=33L=4.8848652260824E-23 mf=6.1371694842117E+24 MHzT=1.6294156493031E-31 s
26.283LaZ=57N=33L=4.9720949622625E-23 mf=6.0294998441378E+24 MHzT=1.6585123573264E-31 s
26.283CeZ=58N=33L=5.0593246984425E-23 mf=5.9255429502734E+24 MHzT=1.6876090653496E-31 s
26.283PrZ=59N=33L=5.1465544346225E-23 mf=5.8251100189128E+24 MHzT=1.7167057733729E-31 s
26.283NdZ=60N=33L=5.2337841708026E-23 mf=5.7280248519309E+24 MHzT=1.7458024813962E-31 s
26.283PmZ=61N=33L=5.3210139069826E-23 mf=5.634122805178E+24 MHzT=1.7748991894194E-31 s
26.283SmZ=62N=33L=5.4082436431627E-23 mf=5.5432498567074E+24 MHzT=1.8039958974427E-31 s
26.283EuZ=63N=33L=5.4954733793427E-23 mf=5.4552617637438E+24 MHzT=1.833092605466E-31 s
26.283GdZ=64N=33L=5.5827031155228E-23 mf=5.3700232986853E+24 MHzT=1.8621893134893E-31 s
26.283TbZ=65N=33L=5.6699328517028E-23 mf=5.2874075556286E+24 MHzT=1.8912860215125E-31 s
26.283DyZ=66N=33L=5.7571625878828E-23 mf=5.2072953199372E+24 MHzT=1.9203827295358E-31 s
26.283HoZ=67N=33L=5.8443923240629E-23 mf=5.1295744942665E+24 MHzT=1.9494794375591E-31 s
26.283ErZ=68N=33L=5.9316220602429E-23 mf=5.0541395752332E+24 MHzT=1.9785761455823E-31 s
26.283TmZ=69N=33L=6.018851796423E-23 mf=4.9808911755921E+24 MHzT=2.0076728536056E-31 s
26.283YbZ=70N=33L=6.106081532603E-23 mf=4.9097355873694E+24 MHzT=2.0367695616289E-31 s
26.283LuZ=71N=33L=6.1933112687831E-23 mf=4.8405843819135E+24 MHzT=2.0658662696521E-31 s
26.283HfZ=72N=33L=6.2805410049631E-23 mf=4.7733540432758E+24 MHzT=2.0949629776754E-31 s
26.283TaZ=73N=33L=6.3677707411431E-23 mf=4.7079656317241E+24 MHzT=2.1240596856987E-31 s
26.283WZ=74N=33L=6.4550004773232E-23 mf=4.6443444745386E+24 MHzT=2.153156393722E-31 s
26.283ReZ=75N=33L=6.5422302135032E-23 mf=4.5824198815448E+24 MHzT=2.1822531017452E-31 s
26.283OsZ=76N=33L=6.6294599496833E-23 mf=4.5221248831034E+24 MHzT=2.2113498097685E-31 s
26.283IrZ=77N=33L=6.7166896858633E-23 mf=4.4633959885176E+24 MHzT=2.2404465177918E-31 s
26.283PtZ=78N=33L=6.8039194220434E-23 mf=4.4061729630238E+24 MHzT=2.269543225815E-31 s
26.283AuZ=79N=33L=6.8911491582234E-23 mf=4.3503986217197E+24 MHzT=2.2986399338383E-31 s
26.283HgZ=80N=33L=6.9783788944034E-23 mf=4.2960186389482E+24 MHzT=2.3277366418616E-31 s
26.283TlZ=81N=33L=7.0656086305835E-23 mf=4.2429813718007E+24 MHzT=2.3568333498848E-31 s
26.283PbZ=82N=33L=7.1528383667635E-23 mf=4.1912376965348E+24 MHzT=2.3859300579081E-31 s
26.283BiZ=83N=33L=7.2400681029436E-23 mf=4.1407408568175E+24 MHzT=2.4150267659314E-31 s
26.283PoZ=84N=33L=7.3272978391236E-23 mf=4.0914463228078E+24 MHzT=2.4441234739546E-31 s
26.283AtZ=85N=33L=7.4145275753037E-23 mf=4.0433116601865E+24 MHzT=2.4732201819779E-31 s
26.283RnZ=86N=33L=7.5017573114837E-23 mf=3.9962964083239E+24 MHzT=2.5023168900012E-31 s
26.283FrZ=87N=33L=7.5889870476638E-23 mf=3.9503619668489E+24 MHzT=2.5314135980245E-31 s
26.283RaZ=88N=33L=7.6762167838438E-23 mf=3.9054714899529E+24 MHzT=2.5605103060477E-31 s
26.283AcZ=89N=33L=7.7634465200238E-23 mf=3.8615897878186E+24 MHzT=2.589607014071E-31 s
26.283ThZ=90N=33L=7.8506762562039E-23 mf=3.8186832346206E+24 MHzT=2.6187037220943E-31 s
26.283PaZ=91N=33L=7.9379059923839E-23 mf=3.7767196825918E+24 MHzT=2.6478004301175E-31 s
26.283UZ=92N=33L=8.025135728564E-23 mf=3.7356683816941E+24 MHzT=2.6768971381408E-31 s
26.283NpZ=93N=33L=8.112365464744E-23 mf=3.6954999044716E+24 MHzT=2.7059938461641E-31 s
26.283PuZ=94N=33L=8.1995952009241E-23 mf=3.6561860757006E+24 MHzT=2.7350905541873E-31 s
26.283AmZ=95N=33L=8.2868249371041E-23 mf=3.6176999064827E+24 MHzT=2.7641872622106E-31 s
26.283CmZ=96N=33L=8.3740546732841E-23 mf=3.5800155324568E+24 MHzT=2.7932839702339E-31 s
26.283BkZ=97N=33L=8.4612844094642E-23 mf=3.5431081558336E+24 MHzT=2.8223806782572E-31 s
26.283CfZ=98N=33L=8.5485141456442E-23 mf=3.5069539909781E+24 MHzT=2.8514773862804E-31 s
26.283EsZ=99N=33L=8.6357438818243E-23 mf=3.4715302132915E+24 MHzT=2.8805740943037E-31 s
26.283FmZ=100N=33L=8.7229736180043E-23 mf=3.4368149111586E+24 MHzT=2.909670802327E-31 s
26.283MdZ=101N=33L=8.8102033541844E-23 mf=3.4027870407511E+24 MHzT=2.9387675103502E-31 s
26.283NoZ=102N=33L=8.8974330903644E-23 mf=3.3694263834888E+24 MHzT=2.9678642183735E-31 s
26.283LrZ=103N=33L=8.9846628265444E-23 mf=3.3367135059792E+24 MHzT=2.9969609263968E-31 s
26.283RfZ=104N=33L=9.0718925627245E-23 mf=3.3046297222679E+24 MHzT=3.02605763442E-31 s
26.283DbZ=105N=33L=9.1591222989045E-23 mf=3.2731570582463E+24 MHzT=3.0551543424433E-31 s
26.283SgZ=106N=33L=9.2463520350846E-23 mf=3.2422782180741E+24 MHzT=3.0842510504666E-31 s
26.283BhZ=107N=33L=9.3335817712646E-23 mf=3.2119765524846E+24 MHzT=3.1133477584898E-31 s
26.283HsZ=108N=33L=9.4208115074447E-23 mf=3.1822360288505E+24 MHzT=3.1424444665131E-31 s
26.283MtZ=109N=33L=9.5080412436247E-23 mf=3.1530412028978E+24 MHzT=3.1715411745364E-31 s
26.283DsZ=110N=33L=9.5952709798047E-23 mf=3.1243771919623E+24 MHzT=3.2006378825597E-31 s
26.283RgZ=111N=33L=9.6825007159848E-23 mf=3.0962296496924E+24 MHzT=3.2297345905829E-31 s
26.283CnZ=112N=33L=9.7697304521648E-23 mf=3.0685847421059E+24 MHzT=3.2588312986062E-31 s
26.283UutZ=113N=33L=9.8569601883449E-23 mf=3.0414291249191E+24 MHzT=3.2879280066295E-31 s
26.283FlZ=114N=33L=9.9441899245249E-23 mf=3.0147499220689E+24 MHzT=3.3170247146527E-31 s
26.283UupZ=115N=33L=1.0031419660705E-22 mf=2.9885347053553E+24 MHzT=3.346121422676E-31 s
26.283LvZ=116N=33L=1.0118649396885E-22 mf=2.9627714751367E+24 MHzT=3.3752181306993E-31 s
26.283UusZ=117N=33L=1.0205879133065E-22 mf=2.9374486420159E+24 MHzT=3.4043148387225E-31 s
26.283UuoZ=118N=33L=1.0293108869245E-22 mf=2.9125550094564E+24 MHzT=3.4334115467458E-31 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de