Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.710.618HZ=1N=33L=321.86710475166 mf=0.93141689092864 MHzT=1.0736330957054E-6 s
2.710.618HeZ=2N=33L=643.73420950333 mf=0.46570844546432 MHzT=2.1472661914108E-6 s
2.710.618LiZ=3N=33L=965.60131425499 mf=0.31047229697621 MHzT=3.2208992871161E-6 s
2.710.618BeZ=4N=33L=1287.4684190067 mf=0.23285422273216 MHzT=4.2945323828215E-6 s
2.710.618BZ=5N=33L=1609.3355237583 mf=0.18628337818573 MHzT=5.3681654785269E-6 s
2.710.618CZ=6N=33L=1931.20262851 mf=0.15523614848811 MHzT=6.4417985742323E-6 s
2.710.618NZ=7N=33L=2253.0697332617 mf=0.13305955584695 MHzT=7.5154316699377E-6 s
2.710.618OZ=8N=33L=2574.9368380133 mf=0.11642711136608 MHzT=8.589064765643E-6 s
2.710.618FZ=9N=33L=2896.803942765 mf=0.10349076565874 MHzT=9.6626978613484E-6 s
2.710.618NeZ=10N=33L=3218.6710475166 mf=0.093141689092864 MHzT=1.0736330957054E-5 s
2.710.618NaZ=11N=33L=3540.5381522683 mf=0.084674262811695 MHzT=1.1809964052759E-5 s
2.710.618MgZ=12N=33L=3862.40525702 mf=0.077618074244054 MHzT=1.2883597148465E-5 s
2.710.618AlZ=13N=33L=4184.2723617716 mf=0.071647453148357 MHzT=1.395723024417E-5 s
2.710.618SiZ=14N=33L=4506.1394665233 mf=0.066529777923475 MHzT=1.5030863339875E-5 s
2.710.618PZ=15N=33L=4828.006571275 mf=0.062094459395243 MHzT=1.6104496435581E-5 s
2.710.618SZ=16N=33L=5149.8736760266 mf=0.05821355568304 MHzT=1.7178129531286E-5 s
2.710.618ClZ=17N=33L=5471.7407807783 mf=0.054789228878156 MHzT=1.8251762626991E-5 s
2.710.618ArZ=18N=33L=5793.60788553 mf=0.051745382829369 MHzT=1.9325395722697E-5 s
2.710.618KZ=19N=33L=6115.4749902816 mf=0.049021941627823 MHzT=2.0399028818402E-5 s
2.710.618CaZ=20N=33L=6437.3420950333 mf=0.046570844546432 MHzT=2.1472661914108E-5 s
2.710.618ScZ=21N=33L=6759.209199785 mf=0.044353185282316 MHzT=2.2546295009813E-5 s
2.710.618TiZ=22N=33L=7081.0763045366 mf=0.042337131405847 MHzT=2.3619928105518E-5 s
2.710.618VZ=23N=33L=7402.9434092883 mf=0.040496386562115 MHzT=2.4693561201224E-5 s
2.710.618CrZ=24N=33L=7724.81051404 mf=0.038809037122027 MHzT=2.5767194296929E-5 s
2.710.618MnZ=25N=33L=8046.6776187916 mf=0.037256675637146 MHzT=2.6840827392634E-5 s
2.710.618FeZ=26N=33L=8368.5447235433 mf=0.035823726574179 MHzT=2.791446048834E-5 s
2.710.618CoZ=27N=33L=8690.4118282949 mf=0.034496921886246 MHzT=2.8988093584045E-5 s
2.710.618NiZ=28N=33L=9012.2789330466 mf=0.033264888961737 MHzT=3.0061726679751E-5 s
2.710.618CuZ=29N=33L=9334.1460377983 mf=0.032117823825126 MHzT=3.1135359775456E-5 s
2.710.618ZnZ=30N=33L=9656.0131425499 mf=0.031047229697621 MHzT=3.2208992871161E-5 s
2.710.618GaZ=31N=33L=9977.8802473016 mf=0.030045706158989 MHzT=3.3282625966867E-5 s
2.710.618GeZ=32N=33L=10299.747352053 mf=0.02910677784152 MHzT=3.4356259062572E-5 s
2.710.618AsZ=33N=33L=10621.614456805 mf=0.028224754270565 MHzT=3.5429892158278E-5 s
2.710.618SeZ=34N=33L=10943.481561557 mf=0.027394614439078 MHzT=3.6503525253983E-5 s
2.710.618BrZ=35N=33L=11265.348666308 mf=0.02661191116939 MHzT=3.7577158349688E-5 s
2.710.618KrZ=36N=33L=11587.21577106 mf=0.025872691414685 MHzT=3.8650791445394E-5 s
2.710.618RbZ=37N=33L=11909.082875812 mf=0.025173429484558 MHzT=3.9724424541099E-5 s
2.710.618SrZ=38N=33L=12230.949980563 mf=0.024510970813912 MHzT=4.0798057636804E-5 s
2.710.618YZ=39N=33L=12552.817085315 mf=0.023882484382786 MHzT=4.187169073251E-5 s
2.710.618ZrZ=40N=33L=12874.684190067 mf=0.023285422273216 MHzT=4.2945323828215E-5 s
2.710.618NbZ=41N=33L=13196.551294818 mf=0.022717485144601 MHzT=4.4018956923921E-5 s
2.710.618MoZ=42N=33L=13518.41839957 mf=0.022176592641158 MHzT=4.5092590019626E-5 s
2.710.618TcZ=43N=33L=13840.285504322 mf=0.021660857928573 MHzT=4.6166223115331E-5 s
2.710.618RuZ=44N=33L=14162.152609073 mf=0.021168565702924 MHzT=4.7239856211037E-5 s
2.710.618RhZ=45N=33L=14484.019713825 mf=0.020698153131748 MHzT=4.8313489306742E-5 s
2.710.618PdZ=46N=33L=14805.886818577 mf=0.020248193281057 MHzT=4.9387122402447E-5 s
2.710.618AgZ=47N=33L=15127.753923328 mf=0.019817380658056 MHzT=5.0460755498153E-5 s
2.710.618CdZ=48N=33L=15449.62102808 mf=0.019404518561013 MHzT=5.1534388593858E-5 s
2.710.618InZ=49N=33L=15771.488132832 mf=0.019008507978136 MHzT=5.2608021689564E-5 s
2.710.618SnZ=50N=33L=16093.355237583 mf=0.018628337818573 MHzT=5.3681654785269E-5 s
2.710.618SbZ=51N=33L=16415.222342335 mf=0.018263076292719 MHzT=5.4755287880974E-5 s
2.710.618TeZ=52N=33L=16737.089447087 mf=0.017911863287089 MHzT=5.582892097668E-5 s
2.710.618JZ=53N=33L=17058.956551838 mf=0.017573903602427 MHzT=5.6902554072385E-5 s
2.710.618XeZ=54N=33L=17380.82365659 mf=0.017248460943123 MHzT=5.797618716809E-5 s
2.710.618CsZ=55N=33L=17702.690761342 mf=0.016934852562339 MHzT=5.9049820263796E-5 s
2.710.618BaZ=56N=33L=18024.557866093 mf=0.016632444480869 MHzT=6.0123453359501E-5 s
2.710.618LaZ=57N=33L=18346.424970845 mf=0.016340647209274 MHzT=6.1197086455207E-5 s
2.710.618CeZ=58N=33L=18668.292075597 mf=0.016058911912563 MHzT=6.2270719550912E-5 s
2.710.618PrZ=59N=33L=18990.159180348 mf=0.015786726964892 MHzT=6.3344352646617E-5 s
2.710.618NdZ=60N=33L=19312.0262851 mf=0.015523614848811 MHzT=6.4417985742323E-5 s
2.710.618PmZ=61N=33L=19633.893389852 mf=0.015269129359486 MHzT=6.5491618838028E-5 s
2.710.618SmZ=62N=33L=19955.760494603 mf=0.015022853079494 MHzT=6.6565251933734E-5 s
2.710.618EuZ=63N=33L=20277.627599355 mf=0.014784395094105 MHzT=6.7638885029439E-5 s
2.710.618GdZ=64N=33L=20599.494704107 mf=0.01455338892076 MHzT=6.8712518125144E-5 s
2.710.618TbZ=65N=33L=20921.361808858 mf=0.014329490629671 MHzT=6.978615122085E-5 s
2.710.618DyZ=66N=33L=21243.22891361 mf=0.014112377135282 MHzT=7.0859784316555E-5 s
2.710.618HoZ=67N=33L=21565.096018362 mf=0.013901744640726 MHzT=7.193341741226E-5 s
2.710.618ErZ=68N=33L=21886.963123113 mf=0.013697307219539 MHzT=7.3007050507966E-5 s
2.710.618TmZ=69N=33L=22208.830227865 mf=0.013498795520705 MHzT=7.4080683603671E-5 s
2.710.618YbZ=70N=33L=22530.697332617 mf=0.013305955584695 MHzT=7.5154316699377E-5 s
2.710.618LuZ=71N=33L=22852.564437368 mf=0.013118547759558 MHzT=7.6227949795082E-5 s
2.710.618HfZ=72N=33L=23174.43154212 mf=0.012936345707342 MHzT=7.7301582890787E-5 s
2.710.618TaZ=73N=33L=23496.298646872 mf=0.012759135492173 MHzT=7.8375215986493E-5 s
2.710.618WZ=74N=33L=23818.165751623 mf=0.012586714742279 MHzT=7.9448849082198E-5 s
2.710.618ReZ=75N=33L=24140.032856375 mf=0.012418891879049 MHzT=8.0522482177903E-5 s
2.710.618OsZ=76N=33L=24461.899961127 mf=0.012255485406956 MHzT=8.1596115273609E-5 s
2.710.618IrZ=77N=33L=24783.767065878 mf=0.012096323258814 MHzT=8.2669748369314E-5 s
2.710.618PtZ=78N=33L=25105.63417063 mf=0.011941242191393 MHzT=8.374338146502E-5 s
2.710.618AuZ=79N=33L=25427.501275382 mf=0.011790087226945 MHzT=8.4817014560725E-5 s
2.710.618HgZ=80N=33L=25749.368380133 mf=0.011642711136608 MHzT=8.589064765643E-5 s
2.710.618TlZ=81N=33L=26071.235484885 mf=0.011498973962082 MHzT=8.6964280752136E-5 s
2.710.618PbZ=82N=33L=26393.102589637 mf=0.011358742572301 MHzT=8.8037913847841E-5 s
2.710.618BiZ=83N=33L=26714.969694388 mf=0.011221890252152 MHzT=8.9111546943546E-5 s
2.710.618PoZ=84N=33L=27036.83679914 mf=0.011088296320579 MHzT=9.0185180039252E-5 s
2.710.618AtZ=85N=33L=27358.703903892 mf=0.010957845775631 MHzT=9.1258813134957E-5 s
2.710.618RnZ=86N=33L=27680.571008643 mf=0.010830428964287 MHzT=9.2332446230663E-5 s
2.710.618FrZ=87N=33L=28002.438113395 mf=0.010705941275042 MHzT=9.3406079326368E-5 s
2.710.618RaZ=88N=33L=28324.305218146 mf=0.010584282851462 MHzT=9.4479712422073E-5 s
2.710.618AcZ=89N=33L=28646.172322898 mf=0.010465358325041 MHzT=9.5553345517779E-5 s
2.710.618ThZ=90N=33L=28968.03942765 mf=0.010349076565874 MHzT=9.6626978613484E-5 s
2.710.618PaZ=91N=33L=29289.906532401 mf=0.010235350449765 MHzT=9.7700611709189E-5 s
2.710.618UZ=92N=33L=29611.773637153 mf=0.010124096640529 MHzT=9.8774244804895E-5 s
2.710.618NpZ=93N=33L=29933.640741905 mf=0.01001523538633 MHzT=9.98478779006E-5 s
2.710.618PuZ=94N=33L=30255.507846656 mf=0.0099086903290281 MHzT=0.00010092151099631 s
2.710.618AmZ=95N=33L=30577.374951408 mf=0.0098043883255647 MHzT=0.00010199514409201 s
2.710.618CmZ=96N=33L=30899.24205616 mf=0.0097022592805067 MHzT=0.00010306877718772 s
2.710.618BkZ=97N=33L=31221.109160911 mf=0.0096022359889551 MHzT=0.00010414241028342 s
2.710.618CfZ=98N=33L=31542.976265663 mf=0.0095042539890678 MHzT=0.00010521604337913 s
2.710.618EsZ=99N=33L=31864.843370415 mf=0.0094082514235217 MHzT=0.00010628967647483 s
2.710.618FmZ=100N=33L=32186.710475166 mf=0.0093141689092864 MHzT=0.00010736330957054 s
2.710.618MdZ=101N=33L=32508.577579918 mf=0.0092219494151351 MHzT=0.00010843694266624 s
2.710.618NoZ=102N=33L=32830.44468467 mf=0.0091315381463593 MHzT=0.00010951057576195 s
2.710.618LrZ=103N=33L=33152.311789421 mf=0.0090428824362004 MHzT=0.00011058420885765 s
2.710.618RfZ=104N=33L=33474.178894173 mf=0.0089559316435447 MHzT=0.00011165784195336 s
2.710.618DbZ=105N=33L=33796.045998925 mf=0.0088706370564633 MHzT=0.00011273147504906 s
2.710.618SgZ=106N=33L=34117.913103676 mf=0.0087869518012136 MHzT=0.00011380510814477 s
2.710.618BhZ=107N=33L=34439.780208428 mf=0.0087048307563425 MHzT=0.00011487874124048 s
2.710.618HsZ=108N=33L=34761.64731318 mf=0.0086242304715615 MHzT=0.00011595237433618 s
2.710.618MtZ=109N=33L=35083.514417931 mf=0.0085451090910885 MHzT=0.00011702600743189 s
2.710.618DsZ=110N=33L=35405.381522683 mf=0.0084674262811695 MHzT=0.00011809964052759 s
2.710.618RgZ=111N=33L=35727.248627435 mf=0.0083911431615193 MHzT=0.0001191732736233 s
2.710.618CnZ=112N=33L=36049.115732186 mf=0.0083162222404343 MHzT=0.000120246906719 s
2.710.618UutZ=113N=33L=36370.982836938 mf=0.0082426273533508 MHzT=0.00012132053981471 s
2.710.618FlZ=114N=33L=36692.84994169 mf=0.0081703236046372 MHzT=0.00012239417291041 s
2.710.618UupZ=115N=33L=37014.717046441 mf=0.008099277312423 MHzT=0.00012346780600612 s
2.710.618LvZ=116N=33L=37336.584151193 mf=0.0080294559562814 MHzT=0.00012454143910182 s
2.710.618UusZ=117N=33L=37658.451255945 mf=0.0079608281275953 MHzT=0.00012561507219753 s
2.710.618UuoZ=118N=33L=37980.318360696 mf=0.0078933634824461 MHzT=0.00012668870529323 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de