Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.610.618HZ=1N=33L=6.4363852339881E-9 mf=46577767970.896 MHzT=2.146947016922E-17 s
1.610.618HeZ=2N=33L=1.2872770467976E-8 mf=23288883985.448 MHzT=4.2938940338439E-17 s
1.610.618LiZ=3N=33L=1.9309155701964E-8 mf=15525922656.965 MHzT=6.4408410507659E-17 s
1.610.618BeZ=4N=33L=2.5745540935952E-8 mf=11644441992.724 MHzT=8.5877880676879E-17 s
1.610.618BZ=5N=33L=3.218192616994E-8 mf=9315553594.1793 MHzT=1.073473508461E-16 s
1.610.618CZ=6N=33L=3.8618311403928E-8 mf=7762961328.4827 MHzT=1.2881682101532E-16 s
1.610.618NZ=7N=33L=4.5054696637916E-8 mf=6653966852.9852 MHzT=1.5028629118454E-16 s
1.610.618OZ=8N=33L=5.1491081871905E-8 mf=5822220996.3621 MHzT=1.7175576135376E-16 s
1.610.618FZ=9N=33L=5.7927467105893E-8 mf=5175307552.3218 MHzT=1.9322523152298E-16 s
1.610.618NeZ=10N=33L=6.4363852339881E-8 mf=4657776797.0896 MHzT=2.146947016922E-16 s
1.610.618NaZ=11N=33L=7.0800237573869E-8 mf=4234342542.8088 MHzT=2.3616417186142E-16 s
1.610.618MgZ=12N=33L=7.7236622807857E-8 mf=3881480664.2414 MHzT=2.5763364203064E-16 s
1.610.618AlZ=13N=33L=8.3673008041845E-8 mf=3582905228.5305 MHzT=2.7910311219986E-16 s
1.610.618SiZ=14N=33L=9.0109393275833E-8 mf=3326983426.4926 MHzT=3.0057258236908E-16 s
1.610.618PZ=15N=33L=9.6545778509821E-8 mf=3105184531.3931 MHzT=3.220420525383E-16 s
1.610.618SZ=16N=33L=1.0298216374381E-7 mf=2911110498.181 MHzT=3.4351152270752E-16 s
1.610.618ClZ=17N=33L=1.094185489778E-7 mf=2739868704.1704 MHzT=3.6498099287674E-16 s
1.610.618ArZ=18N=33L=1.1585493421179E-7 mf=2587653776.1609 MHzT=3.8645046304596E-16 s
1.610.618KZ=19N=33L=1.2229131944577E-7 mf=2451461472.1524 MHzT=4.0791993321518E-16 s
1.610.618CaZ=20N=33L=1.2872770467976E-7 mf=2328888398.5448 MHzT=4.2938940338439E-16 s
1.610.618ScZ=21N=33L=1.3516408991375E-7 mf=2217988950.9951 MHzT=4.5085887355361E-16 s
1.610.618TiZ=22N=33L=1.4160047514774E-7 mf=2117171271.4044 MHzT=4.7232834372283E-16 s
1.610.618VZ=23N=33L=1.4803686038173E-7 mf=2025120346.5607 MHzT=4.9379781389205E-16 s
1.610.618CrZ=24N=33L=1.5447324561571E-7 mf=1940740332.1207 MHzT=5.1526728406127E-16 s
1.610.618MnZ=25N=33L=1.609096308497E-7 mf=1863110718.8359 MHzT=5.3673675423049E-16 s
1.610.618FeZ=26N=33L=1.6734601608369E-7 mf=1791452614.2652 MHzT=5.5820622439971E-16 s
1.610.618CoZ=27N=33L=1.7378240131768E-7 mf=1725102517.4406 MHzT=5.7967569456893E-16 s
1.610.618NiZ=28N=33L=1.8021878655167E-7 mf=1663491713.2463 MHzT=6.0114516473815E-16 s
1.610.618CuZ=29N=33L=1.8665517178565E-7 mf=1606129930.0309 MHzT=6.2261463490737E-16 s
1.610.618ZnZ=30N=33L=1.9309155701964E-7 mf=1552592265.6965 MHzT=6.4408410507659E-16 s
1.610.618GaZ=31N=33L=1.9952794225363E-7 mf=1502508644.2225 MHzT=6.6555357524581E-16 s
1.610.618GeZ=32N=33L=2.0596432748762E-7 mf=1455555249.0905 MHzT=6.8702304541503E-16 s
1.610.618AsZ=33N=33L=2.1240071272161E-7 mf=1411447514.2696 MHzT=7.0849251558425E-16 s
1.610.618SeZ=34N=33L=2.1883709795559E-7 mf=1369934352.0852 MHzT=7.2996198575347E-16 s
1.610.618BrZ=35N=33L=2.2527348318958E-7 mf=1330793370.597 MHzT=7.5143145592269E-16 s
1.610.618KrZ=36N=33L=2.3170986842357E-7 mf=1293826888.0805 MHzT=7.7290092609191E-16 s
1.610.618RbZ=37N=33L=2.3814625365756E-7 mf=1258858593.808 MHzT=7.9437039626113E-16 s
1.610.618SrZ=38N=33L=2.4458263889155E-7 mf=1225730736.0762 MHzT=8.1583986643035E-16 s
1.610.618YZ=39N=33L=2.5101902412553E-7 mf=1194301742.8435 MHzT=8.3730933659957E-16 s
1.610.618ZrZ=40N=33L=2.5745540935952E-7 mf=1164444199.2724 MHzT=8.5877880676879E-16 s
1.610.618NbZ=41N=33L=2.6389179459351E-7 mf=1136043121.2414 MHzT=8.8024827693801E-16 s
1.610.618MoZ=42N=33L=2.703281798275E-7 mf=1108994475.4975 MHzT=9.0171774710723E-16 s
1.610.618TcZ=43N=33L=2.7676456506149E-7 mf=1083203906.2999 MHzT=9.2318721727645E-16 s
1.610.618RuZ=44N=33L=2.8320095029547E-7 mf=1058585635.7022 MHzT=9.4465668744567E-16 s
1.610.618RhZ=45N=33L=2.8963733552946E-7 mf=1035061510.4644 MHzT=9.6612615761489E-16 s
1.610.618PdZ=46N=33L=2.9607372076345E-7 mf=1012560173.2804 MHzT=9.8759562778411E-16 s
1.610.618AgZ=47N=33L=3.0251010599744E-7 mf=991016339.80631 MHzT=1.0090650979533E-15 s
1.610.618CdZ=48N=33L=3.0894649123143E-7 mf=970370166.06034 MHzT=1.0305345681225E-15 s
1.610.618InZ=49N=33L=3.1538287646542E-7 mf=950566693.2836 MHzT=1.0520040382918E-15 s
1.610.618SnZ=50N=33L=3.218192616994E-7 mf=931555359.41793 MHzT=1.073473508461E-15 s
1.610.618SbZ=51N=33L=3.2825564693339E-7 mf=913289568.05679 MHzT=1.0949429786302E-15 s
1.610.618TeZ=52N=33L=3.3469203216738E-7 mf=895726307.13262 MHzT=1.1164124487994E-15 s
1.610.618JZ=53N=33L=3.4112841740137E-7 mf=878825810.77163 MHzT=1.1378819189686E-15 s
1.610.618XeZ=54N=33L=3.4756480263536E-7 mf=862551258.7203 MHzT=1.1593513891379E-15 s
1.610.618CsZ=55N=33L=3.5400118786934E-7 mf=846868508.56175 MHzT=1.1808208593071E-15 s
1.610.618BaZ=56N=33L=3.6043757310333E-7 mf=831745856.62315 MHzT=1.2022903294763E-15 s
1.610.618LaZ=57N=33L=3.6687395833732E-7 mf=817153824.05081 MHzT=1.2237597996455E-15 s
1.610.618CeZ=58N=33L=3.7331034357131E-7 mf=803064965.01546 MHzT=1.2452292698147E-15 s
1.610.618PrZ=59N=33L=3.797467288053E-7 mf=789453694.42197 MHzT=1.266698739984E-15 s
1.610.618NdZ=60N=33L=3.8618311403928E-7 mf=776296132.84827 MHzT=1.2881682101532E-15 s
1.610.618PmZ=61N=33L=3.9261949927327E-7 mf=763569966.73601 MHzT=1.3096376803224E-15 s
1.610.618SmZ=62N=33L=3.9905588450726E-7 mf=751254322.11123 MHzT=1.3311071504916E-15 s
1.610.618EuZ=63N=33L=4.0549226974125E-7 mf=739329650.33169 MHzT=1.3525766206608E-15 s
1.610.618GdZ=64N=33L=4.1192865497524E-7 mf=727777624.54526 MHzT=1.3740460908301E-15 s
1.610.618TbZ=65N=33L=4.1836504020922E-7 mf=716581045.7061 MHzT=1.3955155609993E-15 s
1.610.618DyZ=66N=33L=4.2480142544321E-7 mf=705723757.13479 MHzT=1.4169850311685E-15 s
1.610.618HoZ=67N=33L=4.312378106772E-7 mf=695190566.7298 MHzT=1.4384545013377E-15 s
1.610.618ErZ=68N=33L=4.3767419591119E-7 mf=684967176.04259 MHzT=1.4599239715069E-15 s
1.610.618TmZ=69N=33L=4.4411058114518E-7 mf=675040115.52024 MHzT=1.4813934416762E-15 s
1.610.618YbZ=70N=33L=4.5054696637916E-7 mf=665396685.29852 MHzT=1.5028629118454E-15 s
1.610.618LuZ=71N=33L=4.5698335161315E-7 mf=656024900.99854 MHzT=1.5243323820146E-15 s
1.610.618HfZ=72N=33L=4.6341973684714E-7 mf=646913444.04023 MHzT=1.5458018521838E-15 s
1.610.618TaZ=73N=33L=4.6985612208113E-7 mf=638051616.03968 MHzT=1.567271322353E-15 s
1.610.618WZ=74N=33L=4.7629250731512E-7 mf=629429296.90401 MHzT=1.5887407925223E-15 s
1.610.618ReZ=75N=33L=4.827288925491E-7 mf=621036906.27862 MHzT=1.6102102626915E-15 s
1.610.618OsZ=76N=33L=4.8916527778309E-7 mf=612865368.03811 MHzT=1.6316797328607E-15 s
1.610.618IrZ=77N=33L=4.9560166301708E-7 mf=604906077.54411 MHzT=1.6531492030299E-15 s
1.610.618PtZ=78N=33L=5.0203804825107E-7 mf=597150871.42175 MHzT=1.6746186731991E-15 s
1.610.618AuZ=79N=33L=5.0847443348506E-7 mf=589591999.6316 MHzT=1.6960881433684E-15 s
1.610.618HgZ=80N=33L=5.1491081871904E-7 mf=582222099.63621 MHzT=1.7175576135376E-15 s
1.610.618TlZ=81N=33L=5.2134720395303E-7 mf=575034172.4802 MHzT=1.7390270837068E-15 s
1.610.618PbZ=82N=33L=5.2778358918702E-7 mf=568021560.62069 MHzT=1.760496553876E-15 s
1.610.618BiZ=83N=33L=5.3421997442101E-7 mf=561177927.3602 MHzT=1.7819660240452E-15 s
1.610.618PoZ=84N=33L=5.40656359655E-7 mf=554497237.74877 MHzT=1.8034354942145E-15 s
1.610.618AtZ=85N=33L=5.4709274488899E-7 mf=547973740.83408 MHzT=1.8249049643837E-15 s
1.610.618RnZ=86N=33L=5.5352913012297E-7 mf=541601953.14996 MHzT=1.8463744345529E-15 s
1.610.618FrZ=87N=33L=5.5996551535696E-7 mf=535376643.34364 MHzT=1.8678439047221E-15 s
1.610.618RaZ=88N=33L=5.6640190059095E-7 mf=529292817.8511 MHzT=1.8893133748913E-15 s
1.610.618AcZ=89N=33L=5.7283828582494E-7 mf=523345707.53816 MHzT=1.9107828450606E-15 s
1.610.618ThZ=90N=33L=5.7927467105893E-7 mf=517530755.23218 MHzT=1.9322523152298E-15 s
1.610.618PaZ=91N=33L=5.8571105629291E-7 mf=511843604.07579 MHzT=1.953721785399E-15 s
1.610.618UZ=92N=33L=5.921474415269E-7 mf=506280086.64018 MHzT=1.9751912555682E-15 s
1.610.618NpZ=93N=33L=5.9858382676089E-7 mf=500836214.74082 MHzT=1.9966607257374E-15 s
1.610.618PuZ=94N=33L=6.0502021199488E-7 mf=495508169.90315 MHzT=2.0181301959067E-15 s
1.610.618AmZ=95N=33L=6.1145659722887E-7 mf=490292294.43049 MHzT=2.0395996660759E-15 s
1.610.618CmZ=96N=33L=6.1789298246285E-7 mf=485185083.03017 MHzT=2.0610691362451E-15 s
1.610.618BkZ=97N=33L=6.2432936769684E-7 mf=480183174.9577 MHzT=2.0825386064143E-15 s
1.610.618CfZ=98N=33L=6.3076575293083E-7 mf=475283346.6418 MHzT=2.1040080765835E-15 s
1.610.618EsZ=99N=33L=6.3720213816482E-7 mf=470482504.75653 MHzT=2.1254775467528E-15 s
1.610.618FmZ=100N=33L=6.4363852339881E-7 mf=465777679.70896 MHzT=2.146947016922E-15 s
1.610.618MdZ=101N=33L=6.5007490863279E-7 mf=461166019.51383 MHzT=2.1684164870912E-15 s
1.610.618NoZ=102N=33L=6.5651129386678E-7 mf=456644784.0284 MHzT=2.1898859572604E-15 s
1.610.618LrZ=103N=33L=6.6294767910077E-7 mf=452211339.52327 MHzT=2.2113554274296E-15 s
1.610.618RfZ=104N=33L=6.6938406433476E-7 mf=447863153.56631 MHzT=2.2328248975989E-15 s
1.610.618DbZ=105N=33L=6.7582044956875E-7 mf=443597790.19901 MHzT=2.2542943677681E-15 s
1.610.618SgZ=106N=33L=6.8225683480273E-7 mf=439412905.38582 MHzT=2.2757638379373E-15 s
1.610.618BhZ=107N=33L=6.8869322003672E-7 mf=435306242.71866 MHzT=2.2972333081065E-15 s
1.610.618HsZ=108N=33L=6.9512960527071E-7 mf=431275629.36015 MHzT=2.3187027782757E-15 s
1.610.618MtZ=109N=33L=7.015659905047E-7 mf=427318972.21006 MHzT=2.340172248445E-15 s
1.610.618DsZ=110N=33L=7.0800237573869E-7 mf=423434254.28088 MHzT=2.3616417186142E-15 s
1.610.618RgZ=111N=33L=7.1443876097267E-7 mf=419619531.26934 MHzT=2.3831111887834E-15 s
1.610.618CnZ=112N=33L=7.2087514620666E-7 mf=415872928.31158 MHzT=2.4045806589526E-15 s
1.610.618UutZ=113N=33L=7.2731153144065E-7 mf=412192636.91059 MHzT=2.4260501291218E-15 s
1.610.618FlZ=114N=33L=7.3374791667464E-7 mf=408576912.02541 MHzT=2.4475195992911E-15 s
1.610.618UupZ=115N=33L=7.4018430190863E-7 mf=405024069.31214 MHzT=2.4689890694603E-15 s
1.610.618LvZ=116N=33L=7.4662068714262E-7 mf=401532482.50773 MHzT=2.4904585396295E-15 s
1.610.618UusZ=117N=33L=7.530570723766E-7 mf=398100580.94783 MHzT=2.5119280097987E-15 s
1.610.618UuoZ=118N=33L=7.5949345761059E-7 mf=394726847.21099 MHzT=2.5333974799679E-15 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de