Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! c= 1484 m/s
BF ZN[1m=1m][1Hz=1.0Hz]
23.141HZ=1N=17L=0.0000000 mf=2731082300954.39404 Hz
23.141HZ=1N=18L=0.0000000 mf=1365541150477.19702 Hz
23.141HZ=1N=19L=0.0000000 mf=682770575238.59851 Hz
23.141HZ=1N=20L=0.0000000 mf=341385287619.29926 Hz
23.141HZ=1N=21L=0.0000000 mf=170692643809.64963 Hz
23.141HZ=1N=22L=0.0000000 mf=85346321904.82481 Hz
23.141HZ=1N=23L=0.0000000 mf=42673160952.41241 Hz
23.141HZ=1N=24L=0.0000001 mf=21336580476.20620 Hz
23.141HZ=1N=25L=0.0000001 mf=10668290238.10310 Hz
23.141HZ=1N=26L=0.0000003 mf=5334145119.05155 Hz
23.141HZ=1N=27L=0.0000006 mf=2667072559.52578 Hz
23.141HZ=1N=28L=0.0000011 mf=1333536279.76289 Hz
23.141HZ=1N=29L=0.0000022 mf=666768139.88144 Hz
23.141HZ=1N=30L=0.0000045 mf=333384069.94072 Hz
23.141HZ=1N=31L=0.0000089 mf=166692034.97036 Hz
23.141HZ=1N=32L=0.0000178 mf=83346017.48518 Hz
23.141HZ=1N=33L=0.0000356 mf=41673008.74259 Hz
23.141HZ=1N=34L=0.0000712 mf=20836504.37130 Hz
23.141HZ=1N=35L=0.0001424 mf=10418252.18565 Hz
23.141HZ=1N=36L=0.0002849 mf=5209126.09282 Hz
23.141HZ=1N=37L=0.0005698 mf=2604563.04641 Hz
23.141HZ=1N=38L=0.0011395 mf=1302281.52321 Hz
23.141HZ=1N=39L=0.0022791 mf=651140.76160 Hz
23.141HZ=1N=40L=0.0045582 mf=325570.38080 Hz
23.141HZ=1N=41L=0.0091163 mf=162785.19040 Hz
23.141HZ=1N=42L=0.0182326 mf=81392.59520 Hz
23.141HZ=1N=43L=0.0364652 mf=40696.29760 Hz
23.141HZ=1N=44L=0.0729305 mf=20348.14880 Hz
23.141HZ=1N=45L=0.1458609 mf=10174.07440 Hz
23.141HZ=1N=46L=0.2917219 mf=5087.03720 Hz
23.141HZ=1N=47L=0.5834437 mf=2543.51860 Hz
23.141HZ=1N=48L=1.1668875 mf=1271.75930 Hz
23.141HZ=1N=49L=2.3337750 mf=635.87965 Hz
23.141HZ=1N=50L=4.6675499 mf=317.93983 Hz
23.141HZ=1N=51L=9.3350998 mf=158.96991 Hz
23.141HZ=1N=52L=18.6701996 mf=79.48496 Hz
23.141HZ=1N=53L=37.3403992 mf=39.74248 Hz
23.141HZ=1N=54L=74.6807985 mf=19.87124 Hz
23.141HZ=1N=55L=149.3615970 mf=9.93562 Hz
23.141HZ=1N=56L=298.7231939 mf=4.96781 Hz
23.141HZ=1N=57L=597.4463878 mf=2.48390 Hz
23.141HeZ=2N=17L=0.0000000 mf=1365541150477.19702 Hz
23.141HeZ=2N=18L=0.0000000 mf=682770575238.59851 Hz
23.141HeZ=2N=19L=0.0000000 mf=341385287619.29926 Hz
23.141HeZ=2N=20L=0.0000000 mf=170692643809.64963 Hz
23.141HeZ=2N=21L=0.0000000 mf=85346321904.82481 Hz
23.141HeZ=2N=22L=0.0000000 mf=42673160952.41241 Hz
23.141HeZ=2N=23L=0.0000001 mf=21336580476.20620 Hz
23.141HeZ=2N=24L=0.0000001 mf=10668290238.10310 Hz
23.141HeZ=2N=25L=0.0000003 mf=5334145119.05155 Hz
23.141HeZ=2N=26L=0.0000006 mf=2667072559.52578 Hz
23.141HeZ=2N=27L=0.0000011 mf=1333536279.76289 Hz
23.141HeZ=2N=28L=0.0000022 mf=666768139.88144 Hz
23.141HeZ=2N=29L=0.0000045 mf=333384069.94072 Hz
23.141HeZ=2N=30L=0.0000089 mf=166692034.97036 Hz
23.141HeZ=2N=31L=0.0000178 mf=83346017.48518 Hz
23.141HeZ=2N=32L=0.0000356 mf=41673008.74259 Hz
23.141HeZ=2N=33L=0.0000712 mf=20836504.37130 Hz
23.141HeZ=2N=34L=0.0001424 mf=10418252.18565 Hz
23.141HeZ=2N=35L=0.0002849 mf=5209126.09282 Hz
23.141HeZ=2N=36L=0.0005698 mf=2604563.04641 Hz
23.141HeZ=2N=37L=0.0011395 mf=1302281.52321 Hz
23.141HeZ=2N=38L=0.0022791 mf=651140.76160 Hz
23.141HeZ=2N=39L=0.0045582 mf=325570.38080 Hz
23.141HeZ=2N=40L=0.0091163 mf=162785.19040 Hz
23.141HeZ=2N=41L=0.0182326 mf=81392.59520 Hz
23.141HeZ=2N=42L=0.0364652 mf=40696.29760 Hz
23.141HeZ=2N=43L=0.0729305 mf=20348.14880 Hz
23.141HeZ=2N=44L=0.1458609 mf=10174.07440 Hz
23.141HeZ=2N=45L=0.2917219 mf=5087.03720 Hz
23.141HeZ=2N=46L=0.5834437 mf=2543.51860 Hz
23.141HeZ=2N=47L=1.1668875 mf=1271.75930 Hz
23.141HeZ=2N=48L=2.3337750 mf=635.87965 Hz
23.141HeZ=2N=49L=4.6675499 mf=317.93983 Hz
23.141HeZ=2N=50L=9.3350998 mf=158.96991 Hz
23.141HeZ=2N=51L=18.6701996 mf=79.48496 Hz
23.141HeZ=2N=52L=37.3403992 mf=39.74248 Hz
23.141HeZ=2N=53L=74.6807985 mf=19.87124 Hz
23.141HeZ=2N=54L=149.3615970 mf=9.93562 Hz
23.141HeZ=2N=55L=298.7231939 mf=4.96781 Hz
23.141HeZ=2N=56L=597.4463878 mf=2.48390 Hz
23.141HeZ=2N=57L=1194.8927757 mf=1.24195 Hz
23.141LiZ=3N=17L=0.0000000 mf=910360766984.79797 Hz
23.141LiZ=3N=18L=0.0000000 mf=455180383492.39899 Hz
23.141LiZ=3N=19L=0.0000000 mf=227590191746.19949 Hz
23.141LiZ=3N=20L=0.0000000 mf=113795095873.09975 Hz
23.141LiZ=3N=21L=0.0000000 mf=56897547936.54987 Hz
23.141LiZ=3N=22L=0.0000001 mf=28448773968.27494 Hz
23.141LiZ=3N=23L=0.0000001 mf=14224386984.13747 Hz
23.141LiZ=3N=24L=0.0000002 mf=7112193492.06873 Hz
23.141LiZ=3N=25L=0.0000004 mf=3556096746.03437 Hz
23.141LiZ=3N=26L=0.0000008 mf=1778048373.01718 Hz
23.141LiZ=3N=27L=0.0000017 mf=889024186.50859 Hz
23.141LiZ=3N=28L=0.0000033 mf=444512093.25430 Hz
23.141LiZ=3N=29L=0.0000067 mf=222256046.62715 Hz
23.141LiZ=3N=30L=0.0000134 mf=111128023.31357 Hz
23.141LiZ=3N=31L=0.0000267 mf=55564011.65679 Hz
23.141LiZ=3N=32L=0.0000534 mf=27782005.82839 Hz
23.141LiZ=3N=33L=0.0001068 mf=13891002.91420 Hz
23.141LiZ=3N=34L=0.0002137 mf=6945501.45710 Hz
23.141LiZ=3N=35L=0.0004273 mf=3472750.72855 Hz
23.141LiZ=3N=36L=0.0008547 mf=1736375.36427 Hz
23.141LiZ=3N=37L=0.0017093 mf=868187.68214 Hz
23.141LiZ=3N=38L=0.0034186 mf=434093.84107 Hz
23.141LiZ=3N=39L=0.0068372 mf=217046.92053 Hz
23.141LiZ=3N=40L=0.0136745 mf=108523.46027 Hz
23.141LiZ=3N=41L=0.0273489 mf=54261.73013 Hz
23.141LiZ=3N=42L=0.0546979 mf=27130.86507 Hz
23.141LiZ=3N=43L=0.1093957 mf=13565.43253 Hz
23.141LiZ=3N=44L=0.2187914 mf=6782.71627 Hz
23.141LiZ=3N=45L=0.4375828 mf=3391.35813 Hz
23.141LiZ=3N=46L=0.8751656 mf=1695.67907 Hz
23.141LiZ=3N=47L=1.7503312 mf=847.83953 Hz
23.141LiZ=3N=48L=3.5006624 mf=423.91977 Hz
23.141LiZ=3N=49L=7.0013249 mf=211.95988 Hz
23.141LiZ=3N=50L=14.0026497 mf=105.97994 Hz
23.141LiZ=3N=51L=28.0052994 mf=52.98997 Hz
23.141LiZ=3N=52L=56.0105989 mf=26.49499 Hz
23.141LiZ=3N=53L=112.0211977 mf=13.24749 Hz
23.141LiZ=3N=54L=224.0423954 mf=6.62375 Hz
23.141LiZ=3N=55L=448.0847909 mf=3.31187 Hz
23.141LiZ=3N=56L=896.1695818 mf=1.65594 Hz
23.141LiZ=3N=57L=1792.3391635 mf=0.82797 Hz
23.141BeZ=4N=17L=0.0000000 mf=682770575238.59851 Hz
23.141BeZ=4N=18L=0.0000000 mf=341385287619.29926 Hz
23.141BeZ=4N=19L=0.0000000 mf=170692643809.64963 Hz
23.141BeZ=4N=20L=0.0000000 mf=85346321904.82481 Hz
23.141BeZ=4N=21L=0.0000000 mf=42673160952.41241 Hz
23.141BeZ=4N=22L=0.0000001 mf=21336580476.20620 Hz
23.141BeZ=4N=23L=0.0000001 mf=10668290238.10310 Hz
23.141BeZ=4N=24L=0.0000003 mf=5334145119.05155 Hz
23.141BeZ=4N=25L=0.0000006 mf=2667072559.52578 Hz
23.141BeZ=4N=26L=0.0000011 mf=1333536279.76289 Hz
23.141BeZ=4N=27L=0.0000022 mf=666768139.88144 Hz
23.141BeZ=4N=28L=0.0000045 mf=333384069.94072 Hz
23.141BeZ=4N=29L=0.0000089 mf=166692034.97036 Hz
23.141BeZ=4N=30L=0.0000178 mf=83346017.48518 Hz
23.141BeZ=4N=31L=0.0000356 mf=41673008.74259 Hz
23.141BeZ=4N=32L=0.0000712 mf=20836504.37130 Hz
23.141BeZ=4N=33L=0.0001424 mf=10418252.18565 Hz
23.141BeZ=4N=34L=0.0002849 mf=5209126.09282 Hz
23.141BeZ=4N=35L=0.0005698 mf=2604563.04641 Hz
23.141BeZ=4N=36L=0.0011395 mf=1302281.52321 Hz
23.141BeZ=4N=37L=0.0022791 mf=651140.76160 Hz
23.141BeZ=4N=38L=0.0045582 mf=325570.38080 Hz
23.141BeZ=4N=39L=0.0091163 mf=162785.19040 Hz
23.141BeZ=4N=40L=0.0182326 mf=81392.59520 Hz
23.141BeZ=4N=41L=0.0364652 mf=40696.29760 Hz
23.141BeZ=4N=42L=0.0729305 mf=20348.14880 Hz
23.141BeZ=4N=43L=0.1458609 mf=10174.07440 Hz
23.141BeZ=4N=44L=0.2917219 mf=5087.03720 Hz
23.141BeZ=4N=45L=0.5834437 mf=2543.51860 Hz
23.141BeZ=4N=46L=1.1668875 mf=1271.75930 Hz
23.141BeZ=4N=47L=2.3337750 mf=635.87965 Hz
23.141BeZ=4N=48L=4.6675499 mf=317.93983 Hz
23.141BeZ=4N=49L=9.3350998 mf=158.96991 Hz
23.141BeZ=4N=50L=18.6701996 mf=79.48496 Hz
23.141BeZ=4N=51L=37.3403992 mf=39.74248 Hz
23.141BeZ=4N=52L=74.6807985 mf=19.87124 Hz
23.141BeZ=4N=53L=149.3615970 mf=9.93562 Hz
23.141BeZ=4N=54L=298.7231939 mf=4.96781 Hz
23.141BeZ=4N=55L=597.4463878 mf=2.48390 Hz
23.141BeZ=4N=56L=1194.8927757 mf=1.24195 Hz
23.141BeZ=4N=57L=2389.7855514 mf=0.62098 Hz
23.141BZ=5N=17L=0.0000000 mf=546216460190.87878 Hz
23.141BZ=5N=18L=0.0000000 mf=273108230095.43939 Hz
23.141BZ=5N=19L=0.0000000 mf=136554115047.71970 Hz
23.141BZ=5N=20L=0.0000000 mf=68277057523.85985 Hz
23.141BZ=5N=21L=0.0000000 mf=34138528761.92992 Hz
23.141BZ=5N=22L=0.0000001 mf=17069264380.96496 Hz
23.141BZ=5N=23L=0.0000002 mf=8534632190.48248 Hz
23.141BZ=5N=24L=0.0000003 mf=4267316095.24124 Hz
23.141BZ=5N=25L=0.0000007 mf=2133658047.62062 Hz
23.141BZ=5N=26L=0.0000014 mf=1066829023.81031 Hz
23.141BZ=5N=27L=0.0000028 mf=533414511.90516 Hz
23.141BZ=5N=28L=0.0000056 mf=266707255.95258 Hz
23.141BZ=5N=29L=0.0000111 mf=133353627.97629 Hz
23.141BZ=5N=30L=0.0000223 mf=66676813.98814 Hz
23.141BZ=5N=31L=0.0000445 mf=33338406.99407 Hz
23.141BZ=5N=32L=0.0000890 mf=16669203.49704 Hz
23.141BZ=5N=33L=0.0001781 mf=8334601.74852 Hz
23.141BZ=5N=34L=0.0003561 mf=4167300.87426 Hz
23.141BZ=5N=35L=0.0007122 mf=2083650.43713 Hz
23.141BZ=5N=36L=0.0014244 mf=1041825.21856 Hz
23.141BZ=5N=37L=0.0028488 mf=520912.60928 Hz
23.141BZ=5N=38L=0.0056977 mf=260456.30464 Hz
23.141BZ=5N=39L=0.0113954 mf=130228.15232 Hz
23.141BZ=5N=40L=0.0227908 mf=65114.07616 Hz
23.141BZ=5N=41L=0.0455815 mf=32557.03808 Hz
23.141BZ=5N=42L=0.0911631 mf=16278.51904 Hz
23.141BZ=5N=43L=0.1823262 mf=8139.25952 Hz
23.141BZ=5N=44L=0.3646523 mf=4069.62976 Hz
23.141BZ=5N=45L=0.7293047 mf=2034.81488 Hz
23.141BZ=5N=46L=1.4586093 mf=1017.40744 Hz
23.141BZ=5N=47L=2.9172187 mf=508.70372 Hz
23.141BZ=5N=48L=5.8344374 mf=254.35186 Hz
23.141BZ=5N=49L=11.6688748 mf=127.17593 Hz
23.141BZ=5N=50L=23.3377495 mf=63.58797 Hz
23.141BZ=5N=51L=46.6754991 mf=31.79398 Hz
23.141BZ=5N=52L=93.3509981 mf=15.89699 Hz
23.141BZ=5N=53L=186.7019962 mf=7.94850 Hz
23.141BZ=5N=54L=373.4039924 mf=3.97425 Hz
23.141BZ=5N=55L=746.8079848 mf=1.98712 Hz
23.141BZ=5N=56L=1493.6159696 mf=0.99356 Hz
23.141BZ=5N=57L=2987.2319392 mf=0.49678 Hz
23.141CZ=6N=17L=0.0000000 mf=455180383492.39899 Hz
23.141CZ=6N=18L=0.0000000 mf=227590191746.19949 Hz
23.141CZ=6N=19L=0.0000000 mf=113795095873.09975 Hz
23.141CZ=6N=20L=0.0000000 mf=56897547936.54987 Hz
23.141CZ=6N=21L=0.0000001 mf=28448773968.27494 Hz
23.141CZ=6N=22L=0.0000001 mf=14224386984.13747 Hz
23.141CZ=6N=23L=0.0000002 mf=7112193492.06873 Hz
23.141CZ=6N=24L=0.0000004 mf=3556096746.03437 Hz
23.141CZ=6N=25L=0.0000008 mf=1778048373.01718 Hz
23.141CZ=6N=26L=0.0000017 mf=889024186.50859 Hz
23.141CZ=6N=27L=0.0000033 mf=444512093.25430 Hz
23.141CZ=6N=28L=0.0000067 mf=222256046.62715 Hz
23.141CZ=6N=29L=0.0000134 mf=111128023.31357 Hz
23.141CZ=6N=30L=0.0000267 mf=55564011.65679 Hz
23.141CZ=6N=31L=0.0000534 mf=27782005.82839 Hz
23.141CZ=6N=32L=0.0001068 mf=13891002.91420 Hz
23.141CZ=6N=33L=0.0002137 mf=6945501.45710 Hz
23.141CZ=6N=34L=0.0004273 mf=3472750.72855 Hz
23.141CZ=6N=35L=0.0008547 mf=1736375.36427 Hz
23.141CZ=6N=36L=0.0017093 mf=868187.68214 Hz
23.141CZ=6N=37L=0.0034186 mf=434093.84107 Hz
23.141CZ=6N=38L=0.0068372 mf=217046.92053 Hz
23.141CZ=6N=39L=0.0136745 mf=108523.46027 Hz
23.141CZ=6N=40L=0.0273489 mf=54261.73013 Hz
23.141CZ=6N=41L=0.0546979 mf=27130.86507 Hz
23.141CZ=6N=42L=0.1093957 mf=13565.43253 Hz
23.141CZ=6N=43L=0.2187914 mf=6782.71627 Hz
23.141CZ=6N=44L=0.4375828 mf=3391.35813 Hz
23.141CZ=6N=45L=0.8751656 mf=1695.67907 Hz
23.141CZ=6N=46L=1.7503312 mf=847.83953 Hz
23.141CZ=6N=47L=3.5006624 mf=423.91977 Hz
23.141CZ=6N=48L=7.0013249 mf=211.95988 Hz
23.141CZ=6N=49L=14.0026497 mf=105.97994 Hz
23.141CZ=6N=50L=28.0052994 mf=52.98997 Hz
23.141CZ=6N=51L=56.0105989 mf=26.49499 Hz
23.141CZ=6N=52L=112.0211977 mf=13.24749 Hz
23.141CZ=6N=53L=224.0423954 mf=6.62375 Hz
23.141CZ=6N=54L=448.0847909 mf=3.31187 Hz
23.141CZ=6N=55L=896.1695818 mf=1.65594 Hz
23.141CZ=6N=56L=1792.3391635 mf=0.82797 Hz
23.141CZ=6N=57L=3584.6783271 mf=0.41398 Hz
23.141NZ=7N=17L=0.0000000 mf=390154614422.05621 Hz
23.141NZ=7N=18L=0.0000000 mf=195077307211.02811 Hz
23.141NZ=7N=19L=0.0000000 mf=97538653605.51405 Hz
23.141NZ=7N=20L=0.0000000 mf=48769326802.75703 Hz
23.141NZ=7N=21L=0.0000001 mf=24384663401.37851 Hz
23.141NZ=7N=22L=0.0000001 mf=12192331700.68926 Hz
23.141NZ=7N=23L=0.0000002 mf=6096165850.34463 Hz
23.141NZ=7N=24L=0.0000005 mf=3048082925.17231 Hz
23.141NZ=7N=25L=0.0000010 mf=1524041462.58616 Hz
23.141NZ=7N=26L=0.0000019 mf=762020731.29308 Hz
23.141NZ=7N=27L=0.0000039 mf=381010365.64654 Hz
23.141NZ=7N=28L=0.0000078 mf=190505182.82327 Hz
23.141NZ=7N=29L=0.0000156 mf=95252591.41163 Hz
23.141NZ=7N=30L=0.0000312 mf=47626295.70582 Hz
23.141NZ=7N=31L=0.0000623 mf=23813147.85291 Hz
23.141NZ=7N=32L=0.0001246 mf=11906573.92645 Hz
23.141NZ=7N=33L=0.0002493 mf=5953286.96323 Hz
23.141NZ=7N=34L=0.0004985 mf=2976643.48161 Hz
23.141NZ=7N=35L=0.0009971 mf=1488321.74081 Hz
23.141NZ=7N=36L=0.0019942 mf=744160.87040 Hz
23.141NZ=7N=37L=0.0039884 mf=372080.43520 Hz
23.141NZ=7N=38L=0.0079768 mf=186040.21760 Hz
23.141NZ=7N=39L=0.0159535 mf=93020.10880 Hz
23.141NZ=7N=40L=0.0319071 mf=46510.05440 Hz
23.141NZ=7N=41L=0.0638142 mf=23255.02720 Hz
23.141NZ=7N=42L=0.1276283 mf=11627.51360 Hz
23.141NZ=7N=43L=0.2552566 mf=5813.75680 Hz
23.141NZ=7N=44L=0.5105133 mf=2906.87840 Hz
23.141NZ=7N=45L=1.0210265 mf=1453.43920 Hz
23.141NZ=7N=46L=2.0420531 mf=726.71960 Hz
23.141NZ=7N=47L=4.0841062 mf=363.35980 Hz
23.141NZ=7N=48L=8.1682123 mf=181.67990 Hz
23.141NZ=7N=49L=16.3364247 mf=90.83995 Hz
23.141NZ=7N=50L=32.6728493 mf=45.41998 Hz
23.141NZ=7N=51L=65.3456987 mf=22.70999 Hz
23.141NZ=7N=52L=130.6913973 mf=11.35499 Hz
23.141NZ=7N=53L=261.3827947 mf=5.67750 Hz
23.141NZ=7N=54L=522.7655894 mf=2.83875 Hz
23.141NZ=7N=55L=1045.5311787 mf=1.41937 Hz
23.141NZ=7N=56L=2091.0623575 mf=0.70969 Hz
23.141NZ=7N=57L=4182.1247149 mf=0.35484 Hz
23.141OZ=8N=17L=0.0000000 mf=341385287619.29926 Hz
23.141OZ=8N=18L=0.0000000 mf=170692643809.64963 Hz
23.141OZ=8N=19L=0.0000000 mf=85346321904.82481 Hz
23.141OZ=8N=20L=0.0000000 mf=42673160952.41241 Hz
23.141OZ=8N=21L=0.0000001 mf=21336580476.20620 Hz
23.141OZ=8N=22L=0.0000001 mf=10668290238.10310 Hz
23.141OZ=8N=23L=0.0000003 mf=5334145119.05155 Hz
23.141OZ=8N=24L=0.0000006 mf=2667072559.52578 Hz
23.141OZ=8N=25L=0.0000011 mf=1333536279.76289 Hz
23.141OZ=8N=26L=0.0000022 mf=666768139.88144 Hz
23.141OZ=8N=27L=0.0000045 mf=333384069.94072 Hz
23.141OZ=8N=28L=0.0000089 mf=166692034.97036 Hz
23.141OZ=8N=29L=0.0000178 mf=83346017.48518 Hz
23.141OZ=8N=30L=0.0000356 mf=41673008.74259 Hz
23.141OZ=8N=31L=0.0000712 mf=20836504.37130 Hz
23.141OZ=8N=32L=0.0001424 mf=10418252.18565 Hz
23.141OZ=8N=33L=0.0002849 mf=5209126.09282 Hz
23.141OZ=8N=34L=0.0005698 mf=2604563.04641 Hz
23.141OZ=8N=35L=0.0011395 mf=1302281.52321 Hz
23.141OZ=8N=36L=0.0022791 mf=651140.76160 Hz
23.141OZ=8N=37L=0.0045582 mf=325570.38080 Hz
23.141OZ=8N=38L=0.0091163 mf=162785.19040 Hz
23.141OZ=8N=39L=0.0182326 mf=81392.59520 Hz
23.141OZ=8N=40L=0.0364652 mf=40696.29760 Hz
23.141OZ=8N=41L=0.0729305 mf=20348.14880 Hz
23.141OZ=8N=42L=0.1458609 mf=10174.07440 Hz
23.141OZ=8N=43L=0.2917219 mf=5087.03720 Hz
23.141OZ=8N=44L=0.5834437 mf=2543.51860 Hz
23.141OZ=8N=45L=1.1668875 mf=1271.75930 Hz
23.141OZ=8N=46L=2.3337750 mf=635.87965 Hz
23.141OZ=8N=47L=4.6675499 mf=317.93983 Hz
23.141OZ=8N=48L=9.3350998 mf=158.96991 Hz
23.141OZ=8N=49L=18.6701996 mf=79.48496 Hz
23.141OZ=8N=50L=37.3403992 mf=39.74248 Hz
23.141OZ=8N=51L=74.6807985 mf=19.87124 Hz
23.141OZ=8N=52L=149.3615970 mf=9.93562 Hz
23.141OZ=8N=53L=298.7231939 mf=4.96781 Hz
23.141OZ=8N=54L=597.4463878 mf=2.48390 Hz
23.141OZ=8N=55L=1194.8927757 mf=1.24195 Hz
23.141OZ=8N=56L=2389.7855514 mf=0.62098 Hz
23.141OZ=8N=57L=4779.5711028 mf=0.31049 Hz
23.141FZ=9N=17L=0.0000000 mf=303453588994.93262 Hz
23.141FZ=9N=18L=0.0000000 mf=151726794497.46631 Hz
23.141FZ=9N=19L=0.0000000 mf=75863397248.73315 Hz
23.141FZ=9N=20L=0.0000000 mf=37931698624.36658 Hz
23.141FZ=9N=21L=0.0000001 mf=18965849312.18329 Hz
23.141FZ=9N=22L=0.0000002 mf=9482924656.09164 Hz
23.141FZ=9N=23L=0.0000003 mf=4741462328.04582 Hz
23.141FZ=9N=24L=0.0000006 mf=2370731164.02291 Hz
23.141FZ=9N=25L=0.0000013 mf=1185365582.01146 Hz
23.141FZ=9N=26L=0.0000025 mf=592682791.00573 Hz
23.141FZ=9N=27L=0.0000050 mf=296341395.50286 Hz
23.141FZ=9N=28L=0.0000100 mf=148170697.75143 Hz
23.141FZ=9N=29L=0.0000200 mf=74085348.87572 Hz
23.141FZ=9N=30L=0.0000401 mf=37042674.43786 Hz
23.141FZ=9N=31L=0.0000801 mf=18521337.21893 Hz
23.141FZ=9N=32L=0.0001602 mf=9260668.60946 Hz
23.141FZ=9N=33L=0.0003205 mf=4630334.30473 Hz
23.141FZ=9N=34L=0.0006410 mf=2315167.15237 Hz
23.141FZ=9N=35L=0.0012820 mf=1157583.57618 Hz
23.141FZ=9N=36L=0.0025640 mf=578791.78809 Hz
23.141FZ=9N=37L=0.0051279 mf=289395.89405 Hz
23.141FZ=9N=38L=0.0102558 mf=144697.94702 Hz
23.141FZ=9N=39L=0.0205117 mf=72348.97351 Hz
23.141FZ=9N=40L=0.0410234 mf=36174.48676 Hz
23.141FZ=9N=41L=0.0820468 mf=18087.24338 Hz
23.141FZ=9N=42L=0.1640936 mf=9043.62169 Hz
23.141FZ=9N=43L=0.3281871 mf=4521.81084 Hz
23.141FZ=9N=44L=0.6563742 mf=2260.90542 Hz
23.141FZ=9N=45L=1.3127484 mf=1130.45271 Hz
23.141FZ=9N=46L=2.6254968 mf=565.22636 Hz
23.141FZ=9N=47L=5.2509936 mf=282.61318 Hz
23.141FZ=9N=48L=10.5019873 mf=141.30659 Hz
23.141FZ=9N=49L=21.0039746 mf=70.65329 Hz
23.141FZ=9N=50L=42.0079491 mf=35.32665 Hz
23.141FZ=9N=51L=84.0158983 mf=17.66332 Hz
23.141FZ=9N=52L=168.0317966 mf=8.83166 Hz
23.141FZ=9N=53L=336.0635932 mf=4.41583 Hz
23.141FZ=9N=54L=672.1271863 mf=2.20792 Hz
23.141FZ=9N=55L=1344.2543727 mf=1.10396 Hz
23.141FZ=9N=56L=2688.5087453 mf=0.55198 Hz
23.141FZ=9N=57L=5377.0174906 mf=0.27599 Hz
23.141NeZ=10N=17L=0.0000000 mf=273108230095.43939 Hz
23.141NeZ=10N=18L=0.0000000 mf=136554115047.71970 Hz
23.141NeZ=10N=19L=0.0000000 mf=68277057523.85985 Hz
23.141NeZ=10N=20L=0.0000000 mf=34138528761.92992 Hz
23.141NeZ=10N=21L=0.0000001 mf=17069264380.96496 Hz
23.141NeZ=10N=22L=0.0000002 mf=8534632190.48248 Hz
23.141NeZ=10N=23L=0.0000003 mf=4267316095.24124 Hz
23.141NeZ=10N=24L=0.0000007 mf=2133658047.62062 Hz
23.141NeZ=10N=25L=0.0000014 mf=1066829023.81031 Hz
23.141NeZ=10N=26L=0.0000028 mf=533414511.90516 Hz
23.141NeZ=10N=27L=0.0000056 mf=266707255.95258 Hz
23.141NeZ=10N=28L=0.0000111 mf=133353627.97629 Hz
23.141NeZ=10N=29L=0.0000223 mf=66676813.98814 Hz
23.141NeZ=10N=30L=0.0000445 mf=33338406.99407 Hz
23.141NeZ=10N=31L=0.0000890 mf=16669203.49704 Hz
23.141NeZ=10N=32L=0.0001781 mf=8334601.74852 Hz
23.141NeZ=10N=33L=0.0003561 mf=4167300.87426 Hz
23.141NeZ=10N=34L=0.0007122 mf=2083650.43713 Hz
23.141NeZ=10N=35L=0.0014244 mf=1041825.21856 Hz
23.141NeZ=10N=36L=0.0028488 mf=520912.60928 Hz
23.141NeZ=10N=37L=0.0056977 mf=260456.30464 Hz
23.141NeZ=10N=38L=0.0113954 mf=130228.15232 Hz
23.141NeZ=10N=39L=0.0227908 mf=65114.07616 Hz
23.141NeZ=10N=40L=0.0455815 mf=32557.03808 Hz
23.141NeZ=10N=41L=0.0911631 mf=16278.51904 Hz
23.141NeZ=10N=42L=0.1823262 mf=8139.25952 Hz
23.141NeZ=10N=43L=0.3646523 mf=4069.62976 Hz
23.141NeZ=10N=44L=0.7293047 mf=2034.81488 Hz
23.141NeZ=10N=45L=1.4586093 mf=1017.40744 Hz
23.141NeZ=10N=46L=2.9172187 mf=508.70372 Hz
23.141NeZ=10N=47L=5.8344374 mf=254.35186 Hz
23.141NeZ=10N=48L=11.6688748 mf=127.17593 Hz
23.141NeZ=10N=49L=23.3377495 mf=63.58797 Hz
23.141NeZ=10N=50L=46.6754991 mf=31.79398 Hz
23.141NeZ=10N=51L=93.3509981 mf=15.89699 Hz
23.141NeZ=10N=52L=186.7019962 mf=7.94850 Hz
23.141NeZ=10N=53L=373.4039924 mf=3.97425 Hz
23.141NeZ=10N=54L=746.8079848 mf=1.98712 Hz
23.141NeZ=10N=55L=1493.6159696 mf=0.99356 Hz
23.141NeZ=10N=56L=2987.2319392 mf=0.49678 Hz
23.141NeZ=10N=57L=5974.4638785 mf=0.24839 Hz
23.141NaZ=11N=17L=0.0000000 mf=248280209177.67218 Hz
23.141NaZ=11N=18L=0.0000000 mf=124140104588.83609 Hz
23.141NaZ=11N=19L=0.0000000 mf=62070052294.41805 Hz
23.141NaZ=11N=20L=0.0000000 mf=31035026147.20902 Hz
23.141NaZ=11N=21L=0.0000001 mf=15517513073.60451 Hz
23.141NaZ=11N=22L=0.0000002 mf=7758756536.80226 Hz
23.141NaZ=11N=23L=0.0000004 mf=3879378268.40113 Hz
23.141NaZ=11N=24L=0.0000008 mf=1939689134.20056 Hz
23.141NaZ=11N=25L=0.0000015 mf=969844567.10028 Hz
23.141NaZ=11N=26L=0.0000031 mf=484922283.55014 Hz
23.141NaZ=11N=27L=0.0000061 mf=242461141.77507 Hz
23.141NaZ=11N=28L=0.0000122 mf=121230570.88754 Hz
23.141NaZ=11N=29L=0.0000245 mf=60615285.44377 Hz
23.141NaZ=11N=30L=0.0000490 mf=30307642.72188 Hz
23.141NaZ=11N=31L=0.0000979 mf=15153821.36094 Hz
23.141NaZ=11N=32L=0.0001959 mf=7576910.68047 Hz
23.141NaZ=11N=33L=0.0003917 mf=3788455.34024 Hz
23.141NaZ=11N=34L=0.0007834 mf=1894227.67012 Hz
23.141NaZ=11N=35L=0.0015669 mf=947113.83506 Hz
23.141NaZ=11N=36L=0.0031337 mf=473556.91753 Hz
23.141NaZ=11N=37L=0.0062675 mf=236778.45876 Hz
23.141NaZ=11N=38L=0.0125349 mf=118389.22938 Hz
23.141NaZ=11N=39L=0.0250698 mf=59194.61469 Hz
23.141NaZ=11N=40L=0.0501397 mf=29597.30735 Hz
23.141NaZ=11N=41L=0.1002794 mf=14798.65367 Hz
23.141NaZ=11N=42L=0.2005588 mf=7399.32684 Hz
23.141NaZ=11N=43L=0.4011176 mf=3699.66342 Hz
23.141NaZ=11N=44L=0.8022351 mf=1849.83171 Hz
23.141NaZ=11N=45L=1.6044703 mf=924.91585 Hz
23.141NaZ=11N=46L=3.2089406 mf=462.45793 Hz
23.141NaZ=11N=47L=6.4178811 mf=231.22896 Hz
23.141NaZ=11N=48L=12.8357622 mf=115.61448 Hz
23.141NaZ=11N=49L=25.6715245 mf=57.80724 Hz
23.141NaZ=11N=50L=51.3430490 mf=28.90362 Hz
23.141NaZ=11N=51L=102.6860979 mf=14.45181 Hz
23.141NaZ=11N=52L=205.3721958 mf=7.22591 Hz
23.141NaZ=11N=53L=410.7443916 mf=3.61295 Hz
23.141NaZ=11N=54L=821.4887833 mf=1.80648 Hz
23.141NaZ=11N=55L=1642.9775666 mf=0.90324 Hz
23.141NaZ=11N=56L=3285.9551332 mf=0.45162 Hz
23.141NaZ=11N=57L=6571.9102663 mf=0.22581 Hz
23.141MgZ=12N=17L=0.0000000 mf=227590191746.19949 Hz
23.141MgZ=12N=18L=0.0000000 mf=113795095873.09975 Hz
23.141MgZ=12N=19L=0.0000000 mf=56897547936.54987 Hz
23.141MgZ=12N=20L=0.0000001 mf=28448773968.27494 Hz
23.141MgZ=12N=21L=0.0000001 mf=14224386984.13747 Hz
23.141MgZ=12N=22L=0.0000002 mf=7112193492.06873 Hz
23.141MgZ=12N=23L=0.0000004 mf=3556096746.03437 Hz
23.141MgZ=12N=24L=0.0000008 mf=1778048373.01718 Hz
23.141MgZ=12N=25L=0.0000017 mf=889024186.50859 Hz
23.141MgZ=12N=26L=0.0000033 mf=444512093.25430 Hz
23.141MgZ=12N=27L=0.0000067 mf=222256046.62715 Hz
23.141MgZ=12N=28L=0.0000134 mf=111128023.31357 Hz
23.141MgZ=12N=29L=0.0000267 mf=55564011.65679 Hz
23.141MgZ=12N=30L=0.0000534 mf=27782005.82839 Hz
23.141MgZ=12N=31L=0.0001068 mf=13891002.91420 Hz
23.141MgZ=12N=32L=0.0002137 mf=6945501.45710 Hz
23.141MgZ=12N=33L=0.0004273 mf=3472750.72855 Hz
23.141MgZ=12N=34L=0.0008547 mf=1736375.36427 Hz
23.141MgZ=12N=35L=0.0017093 mf=868187.68214 Hz
23.141MgZ=12N=36L=0.0034186 mf=434093.84107 Hz
23.141MgZ=12N=37L=0.0068372 mf=217046.92053 Hz
23.141MgZ=12N=38L=0.0136745 mf=108523.46027 Hz
23.141MgZ=12N=39L=0.0273489 mf=54261.73013 Hz
23.141MgZ=12N=40L=0.0546979 mf=27130.86507 Hz
23.141MgZ=12N=41L=0.1093957 mf=13565.43253 Hz
23.141MgZ=12N=42L=0.2187914 mf=6782.71627 Hz
23.141MgZ=12N=43L=0.4375828 mf=3391.35813 Hz
23.141MgZ=12N=44L=0.8751656 mf=1695.67907 Hz
23.141MgZ=12N=45L=1.7503312 mf=847.83953 Hz
23.141MgZ=12N=46L=3.5006624 mf=423.91977 Hz
23.141MgZ=12N=47L=7.0013249 mf=211.95988 Hz
23.141MgZ=12N=48L=14.0026497 mf=105.97994 Hz
23.141MgZ=12N=49L=28.0052994 mf=52.98997 Hz
23.141MgZ=12N=50L=56.0105989 mf=26.49499 Hz
23.141MgZ=12N=51L=112.0211977 mf=13.24749 Hz
23.141MgZ=12N=52L=224.0423954 mf=6.62375 Hz
23.141MgZ=12N=53L=448.0847909 mf=3.31187 Hz
23.141MgZ=12N=54L=896.1695818 mf=1.65594 Hz
23.141MgZ=12N=55L=1792.3391635 mf=0.82797 Hz
23.141MgZ=12N=56L=3584.6783271 mf=0.41398 Hz
23.141MgZ=12N=57L=7169.3566542 mf=0.20699 Hz
23.141AlZ=13N=17L=0.0000000 mf=210083253919.56876 Hz
23.141AlZ=13N=18L=0.0000000 mf=105041626959.78438 Hz
23.141AlZ=13N=19L=0.0000000 mf=52520813479.89219 Hz
23.141AlZ=13N=20L=0.0000001 mf=26260406739.94609 Hz
23.141AlZ=13N=21L=0.0000001 mf=13130203369.97305 Hz
23.141AlZ=13N=22L=0.0000002 mf=6565101684.98652 Hz
23.141AlZ=13N=23L=0.0000005 mf=3282550842.49326 Hz
23.141AlZ=13N=24L=0.0000009 mf=1641275421.24663 Hz
23.141AlZ=13N=25L=0.0000018 mf=820637710.62332 Hz
23.141AlZ=13N=26L=0.0000036 mf=410318855.31166 Hz
23.141AlZ=13N=27L=0.0000072 mf=205159427.65583 Hz
23.141AlZ=13N=28L=0.0000145 mf=102579713.82791 Hz
23.141AlZ=13N=29L=0.0000289 mf=51289856.91396 Hz
23.141AlZ=13N=30L=0.0000579 mf=25644928.45698 Hz
23.141AlZ=13N=31L=0.0001157 mf=12822464.22849 Hz
23.141AlZ=13N=32L=0.0002315 mf=6411232.11424 Hz
23.141AlZ=13N=33L=0.0004629 mf=3205616.05712 Hz
23.141AlZ=13N=34L=0.0009259 mf=1602808.02856 Hz
23.141AlZ=13N=35L=0.0018518 mf=801404.01428 Hz
23.141AlZ=13N=36L=0.0037035 mf=400702.00714 Hz
23.141AlZ=13N=37L=0.0074070 mf=200351.00357 Hz
23.141AlZ=13N=38L=0.0148140 mf=100175.50179 Hz
23.141AlZ=13N=39L=0.0296280 mf=50087.75089 Hz
23.141AlZ=13N=40L=0.0592560 mf=25043.87545 Hz
23.141AlZ=13N=41L=0.1185120 mf=12521.93772 Hz
23.141AlZ=13N=42L=0.2370240 mf=6260.96886 Hz
23.141AlZ=13N=43L=0.4740480 mf=3130.48443 Hz
23.141AlZ=13N=44L=0.9480961 mf=1565.24222 Hz
23.141AlZ=13N=45L=1.8961921 mf=782.62111 Hz
23.141AlZ=13N=46L=3.7923843 mf=391.31055 Hz
23.141AlZ=13N=47L=7.5847686 mf=195.65528 Hz
23.141AlZ=13N=48L=15.1695372 mf=97.82764 Hz
23.141AlZ=13N=49L=30.3390744 mf=48.91382 Hz
23.141AlZ=13N=50L=60.6781488 mf=24.45691 Hz
23.141AlZ=13N=51L=121.3562975 mf=12.22845 Hz
23.141AlZ=13N=52L=242.7125951 mf=6.11423 Hz
23.141AlZ=13N=53L=485.4251901 mf=3.05711 Hz
23.141AlZ=13N=54L=970.8503803 mf=1.52856 Hz
23.141AlZ=13N=55L=1941.7007605 mf=0.76428 Hz
23.141AlZ=13N=56L=3883.4015210 mf=0.38214 Hz
23.141AlZ=13N=57L=7766.8030420 mf=0.19107 Hz
23.141SiZ=14N=17L=0.0000000 mf=195077307211.02811 Hz
23.141SiZ=14N=18L=0.0000000 mf=97538653605.51405 Hz
23.141SiZ=14N=19L=0.0000000 mf=48769326802.75703 Hz
23.141SiZ=14N=20L=0.0000001 mf=24384663401.37851 Hz
23.141SiZ=14N=21L=0.0000001 mf=12192331700.68926 Hz
23.141SiZ=14N=22L=0.0000002 mf=6096165850.34463 Hz
23.141SiZ=14N=23L=0.0000005 mf=3048082925.17231 Hz
23.141SiZ=14N=24L=0.0000010 mf=1524041462.58616 Hz
23.141SiZ=14N=25L=0.0000019 mf=762020731.29308 Hz
23.141SiZ=14N=26L=0.0000039 mf=381010365.64654 Hz
23.141SiZ=14N=27L=0.0000078 mf=190505182.82327 Hz
23.141SiZ=14N=28L=0.0000156 mf=95252591.41163 Hz
23.141SiZ=14N=29L=0.0000312 mf=47626295.70582 Hz
23.141SiZ=14N=30L=0.0000623 mf=23813147.85291 Hz
23.141SiZ=14N=31L=0.0001246 mf=11906573.92645 Hz
23.141SiZ=14N=32L=0.0002493 mf=5953286.96323 Hz
23.141SiZ=14N=33L=0.0004985 mf=2976643.48161 Hz
23.141SiZ=14N=34L=0.0009971 mf=1488321.74081 Hz
23.141SiZ=14N=35L=0.0019942 mf=744160.87040 Hz
23.141SiZ=14N=36L=0.0039884 mf=372080.43520 Hz
23.141SiZ=14N=37L=0.0079768 mf=186040.21760 Hz
23.141SiZ=14N=38L=0.0159535 mf=93020.10880 Hz
23.141SiZ=14N=39L=0.0319071 mf=46510.05440 Hz
23.141SiZ=14N=40L=0.0638142 mf=23255.02720 Hz
23.141SiZ=14N=41L=0.1276283 mf=11627.51360 Hz
23.141SiZ=14N=42L=0.2552566 mf=5813.75680 Hz
23.141SiZ=14N=43L=0.5105133 mf=2906.87840 Hz
23.141SiZ=14N=44L=1.0210265 mf=1453.43920 Hz
23.141SiZ=14N=45L=2.0420531 mf=726.71960 Hz
23.141SiZ=14N=46L=4.0841062 mf=363.35980 Hz
23.141SiZ=14N=47L=8.1682123 mf=181.67990 Hz
23.141SiZ=14N=48L=16.3364247 mf=90.83995 Hz
23.141SiZ=14N=49L=32.6728493 mf=45.41998 Hz
23.141SiZ=14N=50L=65.3456987 mf=22.70999 Hz
23.141SiZ=14N=51L=130.6913973 mf=11.35499 Hz
23.141SiZ=14N=52L=261.3827947 mf=5.67750 Hz
23.141SiZ=14N=53L=522.7655894 mf=2.83875 Hz
23.141SiZ=14N=54L=1045.5311787 mf=1.41937 Hz
23.141SiZ=14N=55L=2091.0623575 mf=0.70969 Hz
23.141SiZ=14N=56L=4182.1247149 mf=0.35484 Hz
23.141SiZ=14N=57L=8364.2494299 mf=0.17742 Hz
23.141PZ=15N=17L=0.0000000 mf=182072153396.95959 Hz
23.141PZ=15N=18L=0.0000000 mf=91036076698.47980 Hz
23.141PZ=15N=19L=0.0000000 mf=45518038349.23990 Hz
23.141PZ=15N=20L=0.0000001 mf=22759019174.61995 Hz
23.141PZ=15N=21L=0.0000001 mf=11379509587.30997 Hz
23.141PZ=15N=22L=0.0000003 mf=5689754793.65499 Hz
23.141PZ=15N=23L=0.0000005 mf=2844877396.82749 Hz
23.141PZ=15N=24L=0.0000010 mf=1422438698.41375 Hz
23.141PZ=15N=25L=0.0000021 mf=711219349.20687 Hz
23.141PZ=15N=26L=0.0000042 mf=355609674.60344 Hz
23.141PZ=15N=27L=0.0000083 mf=177804837.30172 Hz
23.141PZ=15N=28L=0.0000167 mf=88902418.65086 Hz
23.141PZ=15N=29L=0.0000334 mf=44451209.32543 Hz
23.141PZ=15N=30L=0.0000668 mf=22225604.66271 Hz
23.141PZ=15N=31L=0.0001335 mf=11112802.33136 Hz
23.141PZ=15N=32L=0.0002671 mf=5556401.16568 Hz
23.141PZ=15N=33L=0.0005342 mf=2778200.58284 Hz
23.141PZ=15N=34L=0.0010683 mf=1389100.29142 Hz
23.141PZ=15N=35L=0.0021366 mf=694550.14571 Hz
23.141PZ=15N=36L=0.0042733 mf=347275.07285 Hz
23.141PZ=15N=37L=0.0085465 mf=173637.53643 Hz
23.141PZ=15N=38L=0.0170931 mf=86818.76821 Hz
23.141PZ=15N=39L=0.0341862 mf=43409.38411 Hz
23.141PZ=15N=40L=0.0683723 mf=21704.69205 Hz
23.141PZ=15N=41L=0.1367446 mf=10852.34603 Hz
23.141PZ=15N=42L=0.2734893 mf=5426.17301 Hz
23.141PZ=15N=43L=0.5469785 mf=2713.08651 Hz
23.141PZ=15N=44L=1.0939570 mf=1356.54325 Hz
23.141PZ=15N=45L=2.1879140 mf=678.27163 Hz
23.141PZ=15N=46L=4.3758280 mf=339.13581 Hz
23.141PZ=15N=47L=8.7516561 mf=169.56791 Hz
23.141PZ=15N=48L=17.5033121 mf=84.78395 Hz
23.141PZ=15N=49L=35.0066243 mf=42.39198 Hz
23.141PZ=15N=50L=70.0132486 mf=21.19599 Hz
23.141PZ=15N=51L=140.0264972 mf=10.59799 Hz
23.141PZ=15N=52L=280.0529943 mf=5.29900 Hz
23.141PZ=15N=53L=560.1059886 mf=2.64950 Hz
23.141PZ=15N=54L=1120.2119772 mf=1.32475 Hz
23.141PZ=15N=55L=2240.4239544 mf=0.66237 Hz
23.141PZ=15N=56L=4480.8479089 mf=0.33119 Hz
23.141PZ=15N=57L=8961.6958177 mf=0.16559 Hz
23.141SZ=16N=17L=0.0000000 mf=170692643809.64963 Hz
23.141SZ=16N=18L=0.0000000 mf=85346321904.82481 Hz
23.141SZ=16N=19L=0.0000000 mf=42673160952.41241 Hz
23.141SZ=16N=20L=0.0000001 mf=21336580476.20620 Hz
23.141SZ=16N=21L=0.0000001 mf=10668290238.10310 Hz
23.141SZ=16N=22L=0.0000003 mf=5334145119.05155 Hz
23.141SZ=16N=23L=0.0000006 mf=2667072559.52578 Hz
23.141SZ=16N=24L=0.0000011 mf=1333536279.76289 Hz
23.141SZ=16N=25L=0.0000022 mf=666768139.88144 Hz
23.141SZ=16N=26L=0.0000045 mf=333384069.94072 Hz
23.141SZ=16N=27L=0.0000089 mf=166692034.97036 Hz
23.141SZ=16N=28L=0.0000178 mf=83346017.48518 Hz
23.141SZ=16N=29L=0.0000356 mf=41673008.74259 Hz
23.141SZ=16N=30L=0.0000712 mf=20836504.37130 Hz
23.141SZ=16N=31L=0.0001424 mf=10418252.18565 Hz
23.141SZ=16N=32L=0.0002849 mf=5209126.09282 Hz
23.141SZ=16N=33L=0.0005698 mf=2604563.04641 Hz
23.141SZ=16N=34L=0.0011395 mf=1302281.52321 Hz
23.141SZ=16N=35L=0.0022791 mf=651140.76160 Hz
23.141SZ=16N=36L=0.0045582 mf=325570.38080 Hz
23.141SZ=16N=37L=0.0091163 mf=162785.19040 Hz
23.141SZ=16N=38L=0.0182326 mf=81392.59520 Hz
23.141SZ=16N=39L=0.0364652 mf=40696.29760 Hz
23.141SZ=16N=40L=0.0729305 mf=20348.14880 Hz
23.141SZ=16N=41L=0.1458609 mf=10174.07440 Hz
23.141SZ=16N=42L=0.2917219 mf=5087.03720 Hz
23.141SZ=16N=43L=0.5834437 mf=2543.51860 Hz
23.141SZ=16N=44L=1.1668875 mf=1271.75930 Hz
23.141SZ=16N=45L=2.3337750 mf=635.87965 Hz
23.141SZ=16N=46L=4.6675499 mf=317.93983 Hz
23.141SZ=16N=47L=9.3350998 mf=158.96991 Hz
23.141SZ=16N=48L=18.6701996 mf=79.48496 Hz
23.141SZ=16N=49L=37.3403992 mf=39.74248 Hz
23.141SZ=16N=50L=74.6807985 mf=19.87124 Hz
23.141SZ=16N=51L=149.3615970 mf=9.93562 Hz
23.141SZ=16N=52L=298.7231939 mf=4.96781 Hz
23.141SZ=16N=53L=597.4463878 mf=2.48390 Hz
23.141SZ=16N=54L=1194.8927757 mf=1.24195 Hz
23.141SZ=16N=55L=2389.7855514 mf=0.62098 Hz
23.141SZ=16N=56L=4779.5711028 mf=0.31049 Hz
23.141SZ=16N=57L=9559.1422056 mf=0.15524 Hz
23.141ClZ=17N=17L=0.0000000 mf=160651900056.14081 Hz
23.141ClZ=17N=18L=0.0000000 mf=80325950028.07040 Hz
23.141ClZ=17N=19L=0.0000000 mf=40162975014.03520 Hz
23.141ClZ=17N=20L=0.0000001 mf=20081487507.01760 Hz
23.141ClZ=17N=21L=0.0000001 mf=10040743753.50880 Hz
23.141ClZ=17N=22L=0.0000003 mf=5020371876.75440 Hz
23.141ClZ=17N=23L=0.0000006 mf=2510185938.37720 Hz
23.141ClZ=17N=24L=0.0000012 mf=1255092969.18860 Hz
23.141ClZ=17N=25L=0.0000024 mf=627546484.59430 Hz
23.141ClZ=17N=26L=0.0000047 mf=313773242.29715 Hz
23.141ClZ=17N=27L=0.0000095 mf=156886621.14858 Hz
23.141ClZ=17N=28L=0.0000189 mf=78443310.57429 Hz
23.141ClZ=17N=29L=0.0000378 mf=39221655.28714 Hz
23.141ClZ=17N=30L=0.0000757 mf=19610827.64357 Hz
23.141ClZ=17N=31L=0.0001513 mf=9805413.82179 Hz
23.141ClZ=17N=32L=0.0003027 mf=4902706.91089 Hz
23.141ClZ=17N=33L=0.0006054 mf=2451353.45545 Hz
23.141ClZ=17N=34L=0.0012108 mf=1225676.72772 Hz
23.141ClZ=17N=35L=0.0024215 mf=612838.36386 Hz
23.141ClZ=17N=36L=0.0048430 mf=306419.18193 Hz
23.141ClZ=17N=37L=0.0096861 mf=153209.59097 Hz
23.141ClZ=17N=38L=0.0193722 mf=76604.79548 Hz
23.141ClZ=17N=39L=0.0387443 mf=38302.39774 Hz
23.141ClZ=17N=40L=0.0774886 mf=19151.19887 Hz
23.141ClZ=17N=41L=0.1549772 mf=9575.59944 Hz
23.141ClZ=17N=42L=0.3099545 mf=4787.79972 Hz
23.141ClZ=17N=43L=0.6199090 mf=2393.89986 Hz
23.141ClZ=17N=44L=1.2398179 mf=1196.94993 Hz
23.141ClZ=17N=45L=2.4796359 mf=598.47496 Hz
23.141ClZ=17N=46L=4.9592718 mf=299.23748 Hz
23.141ClZ=17N=47L=9.9185435 mf=149.61874 Hz
23.141ClZ=17N=48L=19.8370871 mf=74.80937 Hz
23.141ClZ=17N=49L=39.6741742 mf=37.40469 Hz
23.141ClZ=17N=50L=79.3483484 mf=18.70234 Hz
23.141ClZ=17N=51L=158.6966968 mf=9.35117 Hz
23.141ClZ=17N=52L=317.3933935 mf=4.67559 Hz
23.141ClZ=17N=53L=634.7867871 mf=2.33779 Hz
23.141ClZ=17N=54L=1269.5735742 mf=1.16890 Hz
23.141ClZ=17N=55L=2539.1471484 mf=0.58445 Hz
23.141ClZ=17N=56L=5078.2942967 mf=0.29222 Hz
23.141ClZ=17N=57L=10156.5885934 mf=0.14611 Hz
23.141ArZ=18N=17L=0.0000000 mf=151726794497.46631 Hz
23.141ArZ=18N=18L=0.0000000 mf=75863397248.73315 Hz
23.141ArZ=18N=19L=0.0000000 mf=37931698624.36658 Hz
23.141ArZ=18N=20L=0.0000001 mf=18965849312.18329 Hz
23.141ArZ=18N=21L=0.0000002 mf=9482924656.09164 Hz
23.141ArZ=18N=22L=0.0000003 mf=4741462328.04582 Hz
23.141ArZ=18N=23L=0.0000006 mf=2370731164.02291 Hz
23.141ArZ=18N=24L=0.0000013 mf=1185365582.01146 Hz
23.141ArZ=18N=25L=0.0000025 mf=592682791.00573 Hz
23.141ArZ=18N=26L=0.0000050 mf=296341395.50286 Hz
23.141ArZ=18N=27L=0.0000100 mf=148170697.75143 Hz
23.141ArZ=18N=28L=0.0000200 mf=74085348.87572 Hz
23.141ArZ=18N=29L=0.0000401 mf=37042674.43786 Hz
23.141ArZ=18N=30L=0.0000801 mf=18521337.21893 Hz
23.141ArZ=18N=31L=0.0001602 mf=9260668.60946 Hz
23.141ArZ=18N=32L=0.0003205 mf=4630334.30473 Hz
23.141ArZ=18N=33L=0.0006410 mf=2315167.15237 Hz
23.141ArZ=18N=34L=0.0012820 mf=1157583.57618 Hz
23.141ArZ=18N=35L=0.0025640 mf=578791.78809 Hz
23.141ArZ=18N=36L=0.0051279 mf=289395.89405 Hz
23.141ArZ=18N=37L=0.0102558 mf=144697.94702 Hz
23.141ArZ=18N=38L=0.0205117 mf=72348.97351 Hz
23.141ArZ=18N=39L=0.0410234 mf=36174.48676 Hz
23.141ArZ=18N=40L=0.0820468 mf=18087.24338 Hz
23.141ArZ=18N=41L=0.1640936 mf=9043.62169 Hz
23.141ArZ=18N=42L=0.3281871 mf=4521.81084 Hz
23.141ArZ=18N=43L=0.6563742 mf=2260.90542 Hz
23.141ArZ=18N=44L=1.3127484 mf=1130.45271 Hz
23.141ArZ=18N=45L=2.6254968 mf=565.22636 Hz
23.141ArZ=18N=46L=5.2509936 mf=282.61318 Hz
23.141ArZ=18N=47L=10.5019873 mf=141.30659 Hz
23.141ArZ=18N=48L=21.0039746 mf=70.65329 Hz
23.141ArZ=18N=49L=42.0079491 mf=35.32665 Hz
23.141ArZ=18N=50L=84.0158983 mf=17.66332 Hz
23.141ArZ=18N=51L=168.0317966 mf=8.83166 Hz
23.141ArZ=18N=52L=336.0635932 mf=4.41583 Hz
23.141ArZ=18N=53L=672.1271863 mf=2.20792 Hz
23.141ArZ=18N=54L=1344.2543727 mf=1.10396 Hz
23.141ArZ=18N=55L=2688.5087453 mf=0.55198 Hz
23.141ArZ=18N=56L=5377.0174906 mf=0.27599 Hz
23.141ArZ=18N=57L=10754.0349813 mf=0.13799 Hz
23.141KZ=19N=17L=0.0000000 mf=143741173734.44180 Hz
23.141KZ=19N=18L=0.0000000 mf=71870586867.22090 Hz
23.141KZ=19N=19L=0.0000000 mf=35935293433.61045 Hz
23.141KZ=19N=20L=0.0000001 mf=17967646716.80523 Hz
23.141KZ=19N=21L=0.0000002 mf=8983823358.40261 Hz
23.141KZ=19N=22L=0.0000003 mf=4491911679.20131 Hz
23.141KZ=19N=23L=0.0000007 mf=2245955839.60065 Hz
23.141KZ=19N=24L=0.0000013 mf=1122977919.80033 Hz
23.141KZ=19N=25L=0.0000026 mf=561488959.90016 Hz
23.141KZ=19N=26L=0.0000053 mf=280744479.95008 Hz
23.141KZ=19N=27L=0.0000106 mf=140372239.97504 Hz
23.141KZ=19N=28L=0.0000211 mf=70186119.98752 Hz
23.141KZ=19N=29L=0.0000423 mf=35093059.99376 Hz
23.141KZ=19N=30L=0.0000846 mf=17546529.99688 Hz
23.141KZ=19N=31L=0.0001692 mf=8773264.99844 Hz
23.141KZ=19N=32L=0.0003383 mf=4386632.49922 Hz
23.141KZ=19N=33L=0.0006766 mf=2193316.24961 Hz
23.141KZ=19N=34L=0.0013532 mf=1096658.12481 Hz
23.141KZ=19N=35L=0.0027064 mf=548329.06240 Hz
23.141KZ=19N=36L=0.0054128 mf=274164.53120 Hz
23.141KZ=19N=37L=0.0108256 mf=137082.26560 Hz
23.141KZ=19N=38L=0.0216512 mf=68541.13280 Hz
23.141KZ=19N=39L=0.0433025 mf=34270.56640 Hz
23.141KZ=19N=40L=0.0866049 mf=17135.28320 Hz
23.141KZ=19N=41L=0.1732099 mf=8567.64160 Hz
23.141KZ=19N=42L=0.3464197 mf=4283.82080 Hz
23.141KZ=19N=43L=0.6928394 mf=2141.91040 Hz
23.141KZ=19N=44L=1.3856789 mf=1070.95520 Hz
23.141KZ=19N=45L=2.7713578 mf=535.47760 Hz
23.141KZ=19N=46L=5.5427155 mf=267.73880 Hz
23.141KZ=19N=47L=11.0854310 mf=133.86940 Hz
23.141KZ=19N=48L=22.1708620 mf=66.93470 Hz
23.141KZ=19N=49L=44.3417241 mf=33.46735 Hz
23.141KZ=19N=50L=88.6834482 mf=16.73368 Hz
23.141KZ=19N=51L=177.3668964 mf=8.36684 Hz
23.141KZ=19N=52L=354.7337928 mf=4.18342 Hz
23.141KZ=19N=53L=709.4675856 mf=2.09171 Hz
23.141KZ=19N=54L=1418.9351711 mf=1.04585 Hz
23.141KZ=19N=55L=2837.8703423 mf=0.52293 Hz
23.141KZ=19N=56L=5675.7406846 mf=0.26146 Hz
23.141KZ=19N=57L=11351.4813691 mf=0.13073 Hz
23.141CaZ=20N=17L=0.0000000 mf=136554115047.71970 Hz
23.141CaZ=20N=18L=0.0000000 mf=68277057523.85985 Hz
23.141CaZ=20N=19L=0.0000000 mf=34138528761.92992 Hz
23.141CaZ=20N=20L=0.0000001 mf=17069264380.96496 Hz
23.141CaZ=20N=21L=0.0000002 mf=8534632190.48248 Hz
23.141CaZ=20N=22L=0.0000003 mf=4267316095.24124 Hz
23.141CaZ=20N=23L=0.0000007 mf=2133658047.62062 Hz
23.141CaZ=20N=24L=0.0000014 mf=1066829023.81031 Hz
23.141CaZ=20N=25L=0.0000028 mf=533414511.90516 Hz
23.141CaZ=20N=26L=0.0000056 mf=266707255.95258 Hz
23.141CaZ=20N=27L=0.0000111 mf=133353627.97629 Hz
23.141CaZ=20N=28L=0.0000223 mf=66676813.98814 Hz
23.141CaZ=20N=29L=0.0000445 mf=33338406.99407 Hz
23.141CaZ=20N=30L=0.0000890 mf=16669203.49704 Hz
23.141CaZ=20N=31L=0.0001781 mf=8334601.74852 Hz
23.141CaZ=20N=32L=0.0003561 mf=4167300.87426 Hz
23.141CaZ=20N=33L=0.0007122 mf=2083650.43713 Hz
23.141CaZ=20N=34L=0.0014244 mf=1041825.21856 Hz
23.141CaZ=20N=35L=0.0028488 mf=520912.60928 Hz
23.141CaZ=20N=36L=0.0056977 mf=260456.30464 Hz
23.141CaZ=20N=37L=0.0113954 mf=130228.15232 Hz
23.141CaZ=20N=38L=0.0227908 mf=65114.07616 Hz
23.141CaZ=20N=39L=0.0455815 mf=32557.03808 Hz
23.141CaZ=20N=40L=0.0911631 mf=16278.51904 Hz
23.141CaZ=20N=41L=0.1823262 mf=8139.25952 Hz
23.141CaZ=20N=42L=0.3646523 mf=4069.62976 Hz
23.141CaZ=20N=43L=0.7293047 mf=2034.81488 Hz
23.141CaZ=20N=44L=1.4586093 mf=1017.40744 Hz
23.141CaZ=20N=45L=2.9172187 mf=508.70372 Hz
23.141CaZ=20N=46L=5.8344374 mf=254.35186 Hz
23.141CaZ=20N=47L=11.6688748 mf=127.17593 Hz
23.141CaZ=20N=48L=23.3377495 mf=63.58797 Hz
23.141CaZ=20N=49L=46.6754991 mf=31.79398 Hz
23.141CaZ=20N=50L=93.3509981 mf=15.89699 Hz
23.141CaZ=20N=51L=186.7019962 mf=7.94850 Hz
23.141CaZ=20N=52L=373.4039924 mf=3.97425 Hz
23.141CaZ=20N=53L=746.8079848 mf=1.98712 Hz
23.141CaZ=20N=54L=1493.6159696 mf=0.99356 Hz
23.141CaZ=20N=55L=2987.2319392 mf=0.49678 Hz
23.141CaZ=20N=56L=5974.4638785 mf=0.24839 Hz
23.141CaZ=20N=57L=11948.9277570 mf=0.12420 Hz
23.141ScZ=21N=17L=0.0000000 mf=130051538140.68542 Hz
23.141ScZ=21N=18L=0.0000000 mf=65025769070.34271 Hz
23.141ScZ=21N=19L=0.0000000 mf=32512884535.17136 Hz
23.141ScZ=21N=20L=0.0000001 mf=16256442267.58568 Hz
23.141ScZ=21N=21L=0.0000002 mf=8128221133.79284 Hz
23.141ScZ=21N=22L=0.0000004 mf=4064110566.89642 Hz
23.141ScZ=21N=23L=0.0000007 mf=2032055283.44821 Hz
23.141ScZ=21N=24L=0.0000015 mf=1016027641.72410 Hz
23.141ScZ=21N=25L=0.0000029 mf=508013820.86205 Hz
23.141ScZ=21N=26L=0.0000058 mf=254006910.43103 Hz
23.141ScZ=21N=27L=0.0000117 mf=127003455.21551 Hz
23.141ScZ=21N=28L=0.0000234 mf=63501727.60776 Hz
23.141ScZ=21N=29L=0.0000467 mf=31750863.80388 Hz
23.141ScZ=21N=30L=0.0000935 mf=15875431.90194 Hz
23.141ScZ=21N=31L=0.0001870 mf=7937715.95097 Hz
23.141ScZ=21N=32L=0.0003739 mf=3968857.97548 Hz
23.141ScZ=21N=33L=0.0007478 mf=1984428.98774 Hz
23.141ScZ=21N=34L=0.0014956 mf=992214.49387 Hz
23.141ScZ=21N=35L=0.0029913 mf=496107.24694 Hz
23.141ScZ=21N=36L=0.0059826 mf=248053.62347 Hz
23.141ScZ=21N=37L=0.0119652 mf=124026.81173 Hz
23.141ScZ=21N=38L=0.0239303 mf=62013.40587 Hz
23.141ScZ=21N=39L=0.0478606 mf=31006.70293 Hz
23.141ScZ=21N=40L=0.0957212 mf=15503.35147 Hz
23.141ScZ=21N=41L=0.1914425 mf=7751.67573 Hz
23.141ScZ=21N=42L=0.3828850 mf=3875.83787 Hz
23.141ScZ=21N=43L=0.7657699 mf=1937.91893 Hz
23.141ScZ=21N=44L=1.5315398 mf=968.95947 Hz
23.141ScZ=21N=45L=3.0630796 mf=484.47973 Hz
23.141ScZ=21N=46L=6.1261593 mf=242.23987 Hz
23.141ScZ=21N=47L=12.2523185 mf=121.11993 Hz
23.141ScZ=21N=48L=24.5046370 mf=60.55997 Hz
23.141ScZ=21N=49L=49.0092740 mf=30.27998 Hz
23.141ScZ=21N=50L=98.0185480 mf=15.13999 Hz
23.141ScZ=21N=51L=196.0370960 mf=7.57000 Hz
23.141ScZ=21N=52L=392.0741920 mf=3.78500 Hz
23.141ScZ=21N=53L=784.1483840 mf=1.89250 Hz
23.141ScZ=21N=54L=1568.2967681 mf=0.94625 Hz
23.141ScZ=21N=55L=3136.5935362 mf=0.47312 Hz
23.141ScZ=21N=56L=6273.1870724 mf=0.23656 Hz
23.141ScZ=21N=57L=12546.3741448 mf=0.11828 Hz
23.141TiZ=22N=17L=0.0000000 mf=124140104588.83609 Hz
23.141TiZ=22N=18L=0.0000000 mf=62070052294.41805 Hz
23.141TiZ=22N=19L=0.0000000 mf=31035026147.20902 Hz
23.141TiZ=22N=20L=0.0000001 mf=15517513073.60451 Hz
23.141TiZ=22N=21L=0.0000002 mf=7758756536.80226 Hz
23.141TiZ=22N=22L=0.0000004 mf=3879378268.40113 Hz
23.141TiZ=22N=23L=0.0000008 mf=1939689134.20056 Hz
23.141TiZ=22N=24L=0.0000015 mf=969844567.10028 Hz
23.141TiZ=22N=25L=0.0000031 mf=484922283.55014 Hz
23.141TiZ=22N=26L=0.0000061 mf=242461141.77507 Hz
23.141TiZ=22N=27L=0.0000122 mf=121230570.88754 Hz
23.141TiZ=22N=28L=0.0000245 mf=60615285.44377 Hz
23.141TiZ=22N=29L=0.0000490 mf=30307642.72188 Hz
23.141TiZ=22N=30L=0.0000979 mf=15153821.36094 Hz
23.141TiZ=22N=31L=0.0001959 mf=7576910.68047 Hz
23.141TiZ=22N=32L=0.0003917 mf=3788455.34024 Hz
23.141TiZ=22N=33L=0.0007834 mf=1894227.67012 Hz
23.141TiZ=22N=34L=0.0015669 mf=947113.83506 Hz
23.141TiZ=22N=35L=0.0031337 mf=473556.91753 Hz
23.141TiZ=22N=36L=0.0062675 mf=236778.45876 Hz
23.141TiZ=22N=37L=0.0125349 mf=118389.22938 Hz
23.141TiZ=22N=38L=0.0250698 mf=59194.61469 Hz
23.141TiZ=22N=39L=0.0501397 mf=29597.30735 Hz
23.141TiZ=22N=40L=0.1002794 mf=14798.65367 Hz
23.141TiZ=22N=41L=0.2005588 mf=7399.32684 Hz
23.141TiZ=22N=42L=0.4011176 mf=3699.66342 Hz
23.141TiZ=22N=43L=0.8022351 mf=1849.83171 Hz
23.141TiZ=22N=44L=1.6044703 mf=924.91585 Hz
23.141TiZ=22N=45L=3.2089406 mf=462.45793 Hz
23.141TiZ=22N=46L=6.4178811 mf=231.22896 Hz
23.141TiZ=22N=47L=12.8357622 mf=115.61448 Hz
23.141TiZ=22N=48L=25.6715245 mf=57.80724 Hz
23.141TiZ=22N=49L=51.3430490 mf=28.90362 Hz
23.141TiZ=22N=50L=102.6860979 mf=14.45181 Hz
23.141TiZ=22N=51L=205.3721958 mf=7.22591 Hz
23.141TiZ=22N=52L=410.7443916 mf=3.61295 Hz
23.141TiZ=22N=53L=821.4887833 mf=1.80648 Hz
23.141TiZ=22N=54L=1642.9775666 mf=0.90324 Hz
23.141TiZ=22N=55L=3285.9551332 mf=0.45162 Hz
23.141TiZ=22N=56L=6571.9102663 mf=0.22581 Hz
23.141TiZ=22N=57L=13143.8205326 mf=0.11290 Hz
23.141VZ=23N=17L=0.0000000 mf=118742708737.14757 Hz
23.141VZ=23N=18L=0.0000000 mf=59371354368.57378 Hz
23.141VZ=23N=19L=0.0000000 mf=29685677184.28689 Hz
23.141VZ=23N=20L=0.0000001 mf=14842838592.14345 Hz
23.141VZ=23N=21L=0.0000002 mf=7421419296.07172 Hz
23.141VZ=23N=22L=0.0000004 mf=3710709648.03586 Hz
23.141VZ=23N=23L=0.0000008 mf=1855354824.01793 Hz
23.141VZ=23N=24L=0.0000016 mf=927677412.00897 Hz
23.141VZ=23N=25L=0.0000032 mf=463838706.00448 Hz
23.141VZ=23N=26L=0.0000064 mf=231919353.00224 Hz
23.141VZ=23N=27L=0.0000128 mf=115959676.50112 Hz
23.141VZ=23N=28L=0.0000256 mf=57979838.25056 Hz
23.141VZ=23N=29L=0.0000512 mf=28989919.12528 Hz
23.141VZ=23N=30L=0.0001024 mf=14494959.56264 Hz
23.141VZ=23N=31L=0.0002048 mf=7247479.78132 Hz
23.141VZ=23N=32L=0.0004095 mf=3623739.89066 Hz
23.141VZ=23N=33L=0.0008190 mf=1811869.94533 Hz
23.141VZ=23N=34L=0.0016381 mf=905934.97267 Hz
23.141VZ=23N=35L=0.0032762 mf=452967.48633 Hz
23.141VZ=23N=36L=0.0065523 mf=226483.74317 Hz
23.141VZ=23N=37L=0.0131047 mf=113241.87158 Hz
23.141VZ=23N=38L=0.0262094 mf=56620.93579 Hz
23.141VZ=23N=39L=0.0524188 mf=28310.46790 Hz
23.141VZ=23N=40L=0.1048375 mf=14155.23395 Hz
23.141VZ=23N=41L=0.2096751 mf=7077.61697 Hz
23.141VZ=23N=42L=0.4193502 mf=3538.80849 Hz
23.141VZ=23N=43L=0.8387004 mf=1769.40424 Hz
23.141VZ=23N=44L=1.6774007 mf=884.70212 Hz
23.141VZ=23N=45L=3.3548015 mf=442.35106 Hz
23.141VZ=23N=46L=6.7096030 mf=221.17553 Hz
23.141VZ=23N=47L=13.4192060 mf=110.58777 Hz
23.141VZ=23N=48L=26.8384120 mf=55.29388 Hz
23.141VZ=23N=49L=53.6768239 mf=27.64694 Hz
23.141VZ=23N=50L=107.3536478 mf=13.82347 Hz
23.141VZ=23N=51L=214.7072956 mf=6.91174 Hz
23.141VZ=23N=52L=429.4145913 mf=3.45587 Hz
23.141VZ=23N=53L=858.8291825 mf=1.72793 Hz
23.141VZ=23N=54L=1717.6583651 mf=0.86397 Hz
23.141VZ=23N=55L=3435.3167301 mf=0.43198 Hz
23.141VZ=23N=56L=6870.6334602 mf=0.21599 Hz
23.141VZ=23N=57L=13741.2669205 mf=0.10800 Hz
23.141CrZ=24N=17L=0.0000000 mf=113795095873.09975 Hz
23.141CrZ=24N=18L=0.0000000 mf=56897547936.54987 Hz
23.141CrZ=24N=19L=0.0000001 mf=28448773968.27494 Hz
23.141CrZ=24N=20L=0.0000001 mf=14224386984.13747 Hz
23.141CrZ=24N=21L=0.0000002 mf=7112193492.06873 Hz
23.141CrZ=24N=22L=0.0000004 mf=3556096746.03437 Hz
23.141CrZ=24N=23L=0.0000008 mf=1778048373.01718 Hz
23.141CrZ=24N=24L=0.0000017 mf=889024186.50859 Hz
23.141CrZ=24N=25L=0.0000033 mf=444512093.25430 Hz
23.141CrZ=24N=26L=0.0000067 mf=222256046.62715 Hz
23.141CrZ=24N=27L=0.0000134 mf=111128023.31357 Hz
23.141CrZ=24N=28L=0.0000267 mf=55564011.65679 Hz
23.141CrZ=24N=29L=0.0000534 mf=27782005.82839 Hz
23.141CrZ=24N=30L=0.0001068 mf=13891002.91420 Hz
23.141CrZ=24N=31L=0.0002137 mf=6945501.45710 Hz
23.141CrZ=24N=32L=0.0004273 mf=3472750.72855 Hz
23.141CrZ=24N=33L=0.0008547 mf=1736375.36427 Hz
23.141CrZ=24N=34L=0.0017093 mf=868187.68214 Hz
23.141CrZ=24N=35L=0.0034186 mf=434093.84107 Hz
23.141CrZ=24N=36L=0.0068372 mf=217046.92053 Hz
23.141CrZ=24N=37L=0.0136745 mf=108523.46027 Hz
23.141CrZ=24N=38L=0.0273489 mf=54261.73013 Hz
23.141CrZ=24N=39L=0.0546979 mf=27130.86507 Hz
23.141CrZ=24N=40L=0.1093957 mf=13565.43253 Hz
23.141CrZ=24N=41L=0.2187914 mf=6782.71627 Hz
23.141CrZ=24N=42L=0.4375828 mf=3391.35813 Hz
23.141CrZ=24N=43L=0.8751656 mf=1695.67907 Hz
23.141CrZ=24N=44L=1.7503312 mf=847.83953 Hz
23.141CrZ=24N=45L=3.5006624 mf=423.91977 Hz
23.141CrZ=24N=46L=7.0013249 mf=211.95988 Hz
23.141CrZ=24N=47L=14.0026497 mf=105.97994 Hz
23.141CrZ=24N=48L=28.0052994 mf=52.98997 Hz
23.141CrZ=24N=49L=56.0105989 mf=26.49499 Hz
23.141CrZ=24N=50L=112.0211977 mf=13.24749 Hz
23.141CrZ=24N=51L=224.0423954 mf=6.62375 Hz
23.141CrZ=24N=52L=448.0847909 mf=3.31187 Hz
23.141CrZ=24N=53L=896.1695818 mf=1.65594 Hz
23.141CrZ=24N=54L=1792.3391635 mf=0.82797 Hz
23.141CrZ=24N=55L=3584.6783271 mf=0.41398 Hz
23.141CrZ=24N=56L=7169.3566542 mf=0.20699 Hz
23.141CrZ=24N=57L=14338.7133083 mf=0.10350 Hz
23.141MnZ=25N=17L=0.0000000 mf=109243292038.17575 Hz
23.141MnZ=25N=18L=0.0000000 mf=54621646019.08788 Hz
23.141MnZ=25N=19L=0.0000001 mf=27310823009.54394 Hz
23.141MnZ=25N=20L=0.0000001 mf=13655411504.77197 Hz
23.141MnZ=25N=21L=0.0000002 mf=6827705752.38599 Hz
23.141MnZ=25N=22L=0.0000004 mf=3413852876.19299 Hz
23.141MnZ=25N=23L=0.0000009 mf=1706926438.09650 Hz
23.141MnZ=25N=24L=0.0000017 mf=853463219.04825 Hz
23.141MnZ=25N=25L=0.0000035 mf=426731609.52412 Hz
23.141MnZ=25N=26L=0.0000070 mf=213365804.76206 Hz
23.141MnZ=25N=27L=0.0000139 mf=106682902.38103 Hz
23.141MnZ=25N=28L=0.0000278 mf=53341451.19052 Hz
23.141MnZ=25N=29L=0.0000556 mf=26670725.59526 Hz
23.141MnZ=25N=30L=0.0001113 mf=13335362.79763 Hz
23.141MnZ=25N=31L=0.0002226 mf=6667681.39881 Hz
23.141MnZ=25N=32L=0.0004451 mf=3333840.69941 Hz
23.141MnZ=25N=33L=0.0008903 mf=1666920.34970 Hz
23.141MnZ=25N=34L=0.0017805 mf=833460.17485 Hz
23.141MnZ=25N=35L=0.0035611 mf=416730.08743 Hz
23.141MnZ=25N=36L=0.0071221 mf=208365.04371 Hz
23.141MnZ=25N=37L=0.0142442 mf=104182.52186 Hz
23.141MnZ=25N=38L=0.0284885 mf=52091.26093 Hz
23.141MnZ=25N=39L=0.0569769 mf=26045.63046 Hz
23.141MnZ=25N=40L=0.1139539 mf=13022.81523 Hz
23.141MnZ=25N=41L=0.2279077 mf=6511.40762 Hz
23.141MnZ=25N=42L=0.4558154 mf=3255.70381 Hz
23.141MnZ=25N=43L=0.9116308 mf=1627.85190 Hz
23.141MnZ=25N=44L=1.8232617 mf=813.92595 Hz
23.141MnZ=25N=45L=3.6465234 mf=406.96298 Hz
23.141MnZ=25N=46L=7.2930467 mf=203.48149 Hz
23.141MnZ=25N=47L=14.5860935 mf=101.74074 Hz
23.141MnZ=25N=48L=29.1721869 mf=50.87037 Hz
23.141MnZ=25N=49L=58.3443738 mf=25.43519 Hz
23.141MnZ=25N=50L=116.6887476 mf=12.71759 Hz
23.141MnZ=25N=51L=233.3774953 mf=6.35880 Hz
23.141MnZ=25N=52L=466.7549905 mf=3.17940 Hz
23.141MnZ=25N=53L=933.5099810 mf=1.58970 Hz
23.141MnZ=25N=54L=1867.0199620 mf=0.79485 Hz
23.141MnZ=25N=55L=3734.0399240 mf=0.39742 Hz
23.141MnZ=25N=56L=7468.0798481 mf=0.19871 Hz
23.141MnZ=25N=57L=14936.1596962 mf=0.09936 Hz
23.141FeZ=26N=17L=0.0000000 mf=105041626959.78438 Hz
23.141FeZ=26N=18L=0.0000000 mf=52520813479.89219 Hz
23.141FeZ=26N=19L=0.0000001 mf=26260406739.94609 Hz
23.141FeZ=26N=20L=0.0000001 mf=13130203369.97305 Hz
23.141FeZ=26N=21L=0.0000002 mf=6565101684.98652 Hz
23.141FeZ=26N=22L=0.0000005 mf=3282550842.49326 Hz
23.141FeZ=26N=23L=0.0000009 mf=1641275421.24663 Hz
23.141FeZ=26N=24L=0.0000018 mf=820637710.62332 Hz
23.141FeZ=26N=25L=0.0000036 mf=410318855.31166 Hz
23.141FeZ=26N=26L=0.0000072 mf=205159427.65583 Hz
23.141FeZ=26N=27L=0.0000145 mf=102579713.82791 Hz
23.141FeZ=26N=28L=0.0000289 mf=51289856.91396 Hz
23.141FeZ=26N=29L=0.0000579 mf=25644928.45698 Hz
23.141FeZ=26N=30L=0.0001157 mf=12822464.22849 Hz
23.141FeZ=26N=31L=0.0002315 mf=6411232.11424 Hz
23.141FeZ=26N=32L=0.0004629 mf=3205616.05712 Hz
23.141FeZ=26N=33L=0.0009259 mf=1602808.02856 Hz
23.141FeZ=26N=34L=0.0018518 mf=801404.01428 Hz
23.141FeZ=26N=35L=0.0037035 mf=400702.00714 Hz
23.141FeZ=26N=36L=0.0074070 mf=200351.00357 Hz
23.141FeZ=26N=37L=0.0148140 mf=100175.50179 Hz
23.141FeZ=26N=38L=0.0296280 mf=50087.75089 Hz
23.141FeZ=26N=39L=0.0592560 mf=25043.87545 Hz
23.141FeZ=26N=40L=0.1185120 mf=12521.93772 Hz
23.141FeZ=26N=41L=0.2370240 mf=6260.96886 Hz
23.141FeZ=26N=42L=0.4740480 mf=3130.48443 Hz
23.141FeZ=26N=43L=0.9480961 mf=1565.24222 Hz
23.141FeZ=26N=44L=1.8961921 mf=782.62111 Hz
23.141FeZ=26N=45L=3.7923843 mf=391.31055 Hz
23.141FeZ=26N=46L=7.5847686 mf=195.65528 Hz
23.141FeZ=26N=47L=15.1695372 mf=97.82764 Hz
23.141FeZ=26N=48L=30.3390744 mf=48.91382 Hz
23.141FeZ=26N=49L=60.6781488 mf=24.45691 Hz
23.141FeZ=26N=50L=121.3562975 mf=12.22845 Hz
23.141FeZ=26N=51L=242.7125951 mf=6.11423 Hz
23.141FeZ=26N=52L=485.4251901 mf=3.05711 Hz
23.141FeZ=26N=53L=970.8503803 mf=1.52856 Hz
23.141FeZ=26N=54L=1941.7007605 mf=0.76428 Hz
23.141FeZ=26N=55L=3883.4015210 mf=0.38214 Hz
23.141FeZ=26N=56L=7766.8030420 mf=0.19107 Hz
23.141FeZ=26N=57L=15533.6060840 mf=0.09553 Hz
23.141CoZ=27N=17L=0.0000000 mf=101151196331.64423 Hz
23.141CoZ=27N=18L=0.0000000 mf=50575598165.82211 Hz
23.141CoZ=27N=19L=0.0000001 mf=25287799082.91106 Hz
23.141CoZ=27N=20L=0.0000001 mf=12643899541.45553 Hz
23.141CoZ=27N=21L=0.0000002 mf=6321949770.72776 Hz
23.141CoZ=27N=22L=0.0000005 mf=3160974885.36388 Hz
23.141CoZ=27N=23L=0.0000009 mf=1580487442.68194 Hz
23.141CoZ=27N=24L=0.0000019 mf=790243721.34097 Hz
23.141CoZ=27N=25L=0.0000038 mf=395121860.67049 Hz
23.141CoZ=27N=26L=0.0000075 mf=197560930.33524 Hz
23.141CoZ=27N=27L=0.0000150 mf=98780465.16762 Hz
23.141CoZ=27N=28L=0.0000300 mf=49390232.58381 Hz
23.141CoZ=27N=29L=0.0000601 mf=24695116.29191 Hz
23.141CoZ=27N=30L=0.0001202 mf=12347558.14595 Hz
23.141CoZ=27N=31L=0.0002404 mf=6173779.07298 Hz
23.141CoZ=27N=32L=0.0004807 mf=3086889.53649 Hz
23.141CoZ=27N=33L=0.0009615 mf=1543444.76824 Hz
23.141CoZ=27N=34L=0.0019230 mf=771722.38412 Hz
23.141CoZ=27N=35L=0.0038459 mf=385861.19206 Hz
23.141CoZ=27N=36L=0.0076919 mf=192930.59603 Hz
23.141CoZ=27N=37L=0.0153838 mf=96465.29802 Hz
23.141CoZ=27N=38L=0.0307675 mf=48232.64901 Hz
23.141CoZ=27N=39L=0.0615351 mf=24116.32450 Hz
23.141CoZ=27N=40L=0.1230702 mf=12058.16225 Hz
23.141CoZ=27N=41L=0.2461403 mf=6029.08113 Hz
23.141CoZ=27N=42L=0.4922807 mf=3014.54056 Hz
23.141CoZ=27N=43L=0.9845613 mf=1507.27028 Hz
23.141CoZ=27N=44L=1.9691226 mf=753.63514 Hz
23.141CoZ=27N=45L=3.9382452 mf=376.81757 Hz
23.141CoZ=27N=46L=7.8764905 mf=188.40879 Hz
23.141CoZ=27N=47L=15.7529809 mf=94.20439 Hz
23.141CoZ=27N=48L=31.5059619 mf=47.10220 Hz
23.141CoZ=27N=49L=63.0119237 mf=23.55110 Hz
23.141CoZ=27N=50L=126.0238474 mf=11.77555 Hz
23.141CoZ=27N=51L=252.0476949 mf=5.88777 Hz
23.141CoZ=27N=52L=504.0953897 mf=2.94389 Hz
23.141CoZ=27N=53L=1008.1907795 mf=1.47194 Hz
23.141CoZ=27N=54L=2016.3815590 mf=0.73597 Hz
23.141CoZ=27N=55L=4032.7631180 mf=0.36799 Hz
23.141CoZ=27N=56L=8065.5262359 mf=0.18399 Hz
23.141CoZ=27N=57L=16131.0524719 mf=0.09200 Hz
23.141NiZ=28N=17L=0.0000000 mf=97538653605.51405 Hz
23.141NiZ=28N=18L=0.0000000 mf=48769326802.75703 Hz
23.141NiZ=28N=19L=0.0000001 mf=24384663401.37851 Hz
23.141NiZ=28N=20L=0.0000001 mf=12192331700.68926 Hz
23.141NiZ=28N=21L=0.0000002 mf=6096165850.34463 Hz
23.141NiZ=28N=22L=0.0000005 mf=3048082925.17231 Hz
23.141NiZ=28N=23L=0.0000010 mf=1524041462.58616 Hz
23.141NiZ=28N=24L=0.0000019 mf=762020731.29308 Hz
23.141NiZ=28N=25L=0.0000039 mf=381010365.64654 Hz
23.141NiZ=28N=26L=0.0000078 mf=190505182.82327 Hz
23.141NiZ=28N=27L=0.0000156 mf=95252591.41163 Hz
23.141NiZ=28N=28L=0.0000312 mf=47626295.70582 Hz
23.141NiZ=28N=29L=0.0000623 mf=23813147.85291 Hz
23.141NiZ=28N=30L=0.0001246 mf=11906573.92645 Hz
23.141NiZ=28N=31L=0.0002493 mf=5953286.96323 Hz
23.141NiZ=28N=32L=0.0004985 mf=2976643.48161 Hz
23.141NiZ=28N=33L=0.0009971 mf=1488321.74081 Hz
23.141NiZ=28N=34L=0.0019942 mf=744160.87040 Hz
23.141NiZ=28N=35L=0.0039884 mf=372080.43520 Hz
23.141NiZ=28N=36L=0.0079768 mf=186040.21760 Hz
23.141NiZ=28N=37L=0.0159535 mf=93020.10880 Hz
23.141NiZ=28N=38L=0.0319071 mf=46510.05440 Hz
23.141NiZ=28N=39L=0.0638142 mf=23255.02720 Hz
23.141NiZ=28N=40L=0.1276283 mf=11627.51360 Hz
23.141NiZ=28N=41L=0.2552566 mf=5813.75680 Hz
23.141NiZ=28N=42L=0.5105133 mf=2906.87840 Hz
23.141NiZ=28N=43L=1.0210265 mf=1453.43920 Hz
23.141NiZ=28N=44L=2.0420531 mf=726.71960 Hz
23.141NiZ=28N=45L=4.0841062 mf=363.35980 Hz
23.141NiZ=28N=46L=8.1682123 mf=181.67990 Hz
23.141NiZ=28N=47L=16.3364247 mf=90.83995 Hz
23.141NiZ=28N=48L=32.6728493 mf=45.41998 Hz
23.141NiZ=28N=49L=65.3456987 mf=22.70999 Hz
23.141NiZ=28N=50L=130.6913973 mf=11.35499 Hz
23.141NiZ=28N=51L=261.3827947 mf=5.67750 Hz
23.141NiZ=28N=52L=522.7655894 mf=2.83875 Hz
23.141NiZ=28N=53L=1045.5311787 mf=1.41937 Hz
23.141NiZ=28N=54L=2091.0623575 mf=0.70969 Hz
23.141NiZ=28N=55L=4182.1247149 mf=0.35484 Hz
23.141NiZ=28N=56L=8364.2494299 mf=0.17742 Hz
23.141NiZ=28N=57L=16728.4988597 mf=0.08871 Hz
23.141CuZ=29N=17L=0.0000000 mf=94175251757.04807 Hz
23.141CuZ=29N=18L=0.0000000 mf=47087625878.52403 Hz
23.141CuZ=29N=19L=0.0000001 mf=23543812939.26202 Hz
23.141CuZ=29N=20L=0.0000001 mf=11771906469.63101 Hz
23.141CuZ=29N=21L=0.0000003 mf=5885953234.81550 Hz
23.141CuZ=29N=22L=0.0000005 mf=2942976617.40775 Hz
23.141CuZ=29N=23L=0.0000010 mf=1471488308.70388 Hz
23.141CuZ=29N=24L=0.0000020 mf=735744154.35194 Hz
23.141CuZ=29N=25L=0.0000040 mf=367872077.17597 Hz
23.141CuZ=29N=26L=0.0000081 mf=183936038.58799 Hz
23.141CuZ=29N=27L=0.0000161 mf=91968019.29399 Hz
23.141CuZ=29N=28L=0.0000323 mf=45984009.64700 Hz
23.141CuZ=29N=29L=0.0000645 mf=22992004.82350 Hz
23.141CuZ=29N=30L=0.0001291 mf=11496002.41175 Hz
23.141CuZ=29N=31L=0.0002582 mf=5748001.20587 Hz
23.141CuZ=29N=32L=0.0005164 mf=2874000.60294 Hz
23.141CuZ=29N=33L=0.0010327 mf=1437000.30147 Hz
23.141CuZ=29N=34L=0.0020654 mf=718500.15073 Hz
23.141CuZ=29N=35L=0.0041308 mf=359250.07537 Hz
23.141CuZ=29N=36L=0.0082617 mf=179625.03768 Hz
23.141CuZ=29N=37L=0.0165233 mf=89812.51884 Hz
23.141CuZ=29N=38L=0.0330466 mf=44906.25942 Hz
23.141CuZ=29N=39L=0.0660932 mf=22453.12971 Hz
23.141CuZ=29N=40L=0.1321865 mf=11226.56486 Hz
23.141CuZ=29N=41L=0.2643729 mf=5613.28243 Hz
23.141CuZ=29N=42L=0.5287459 mf=2806.64121 Hz
23.141CuZ=29N=43L=1.0574918 mf=1403.32061 Hz
23.141CuZ=29N=44L=2.1149836 mf=701.66030 Hz
23.141CuZ=29N=45L=4.2299671 mf=350.83015 Hz
23.141CuZ=29N=46L=8.4599342 mf=175.41508 Hz
23.141CuZ=29N=47L=16.9198684 mf=87.70754 Hz
23.141CuZ=29N=48L=33.8397368 mf=43.85377 Hz
23.141CuZ=29N=49L=67.6794736 mf=21.92688 Hz
23.141CuZ=29N=50L=135.3589472 mf=10.96344 Hz
23.141CuZ=29N=51L=270.7178945 mf=5.48172 Hz
23.141CuZ=29N=52L=541.4357890 mf=2.74086 Hz
23.141CuZ=29N=53L=1082.8715780 mf=1.37043 Hz
23.141CuZ=29N=54L=2165.7431559 mf=0.68522 Hz
23.141CuZ=29N=55L=4331.4863119 mf=0.34261 Hz
23.141CuZ=29N=56L=8662.9726238 mf=0.17130 Hz
23.141CuZ=29N=57L=17325.9452476 mf=0.08565 Hz
23.141ZnZ=30N=17L=0.0000000 mf=91036076698.47980 Hz
23.141ZnZ=30N=18L=0.0000000 mf=45518038349.23990 Hz
23.141ZnZ=30N=19L=0.0000001 mf=22759019174.61995 Hz
23.141ZnZ=30N=20L=0.0000001 mf=11379509587.30997 Hz
23.141ZnZ=30N=21L=0.0000003 mf=5689754793.65499 Hz
23.141ZnZ=30N=22L=0.0000005 mf=2844877396.82749 Hz
23.141ZnZ=30N=23L=0.0000010 mf=1422438698.41375 Hz
23.141ZnZ=30N=24L=0.0000021 mf=711219349.20687 Hz
23.141ZnZ=30N=25L=0.0000042 mf=355609674.60344 Hz
23.141ZnZ=30N=26L=0.0000083 mf=177804837.30172 Hz
23.141ZnZ=30N=27L=0.0000167 mf=88902418.65086 Hz
23.141ZnZ=30N=28L=0.0000334 mf=44451209.32543 Hz
23.141ZnZ=30N=29L=0.0000668 mf=22225604.66271 Hz
23.141ZnZ=30N=30L=0.0001335 mf=11112802.33136 Hz
23.141ZnZ=30N=31L=0.0002671 mf=5556401.16568 Hz
23.141ZnZ=30N=32L=0.0005342 mf=2778200.58284 Hz
23.141ZnZ=30N=33L=0.0010683 mf=1389100.29142 Hz
23.141ZnZ=30N=34L=0.0021366 mf=694550.14571 Hz
23.141ZnZ=30N=35L=0.0042733 mf=347275.07285 Hz
23.141ZnZ=30N=36L=0.0085465 mf=173637.53643 Hz
23.141ZnZ=30N=37L=0.0170931 mf=86818.76821 Hz
23.141ZnZ=30N=38L=0.0341862 mf=43409.38411 Hz
23.141ZnZ=30N=39L=0.0683723 mf=21704.69205 Hz
23.141ZnZ=30N=40L=0.1367446 mf=10852.34603 Hz
23.141ZnZ=30N=41L=0.2734893 mf=5426.17301 Hz
23.141ZnZ=30N=42L=0.5469785 mf=2713.08651 Hz
23.141ZnZ=30N=43L=1.0939570 mf=1356.54325 Hz
23.141ZnZ=30N=44L=2.1879140 mf=678.27163 Hz
23.141ZnZ=30N=45L=4.3758280 mf=339.13581 Hz
23.141ZnZ=30N=46L=8.7516561 mf=169.56791 Hz
23.141ZnZ=30N=47L=17.5033121 mf=84.78395 Hz
23.141ZnZ=30N=48L=35.0066243 mf=42.39198 Hz
23.141ZnZ=30N=49L=70.0132486 mf=21.19599 Hz
23.141ZnZ=30N=50L=140.0264972 mf=10.59799 Hz
23.141ZnZ=30N=51L=280.0529943 mf=5.29900 Hz
23.141ZnZ=30N=52L=560.1059886 mf=2.64950 Hz
23.141ZnZ=30N=53L=1120.2119772 mf=1.32475 Hz
23.141ZnZ=30N=54L=2240.4239544 mf=0.66237 Hz
23.141ZnZ=30N=55L=4480.8479089 mf=0.33119 Hz
23.141ZnZ=30N=56L=8961.6958177 mf=0.16559 Hz
23.141ZnZ=30N=57L=17923.3916354 mf=0.08280 Hz
23.141GaZ=31N=17L=0.0000000 mf=88099429063.04498 Hz
23.141GaZ=31N=18L=0.0000000 mf=44049714531.52249 Hz
23.141GaZ=31N=19L=0.0000001 mf=22024857265.76125 Hz
23.141GaZ=31N=20L=0.0000001 mf=11012428632.88062 Hz
23.141GaZ=31N=21L=0.0000003 mf=5506214316.44031 Hz
23.141GaZ=31N=22L=0.0000005 mf=2753107158.22016 Hz
23.141GaZ=31N=23L=0.0000011 mf=1376553579.11008 Hz
23.141GaZ=31N=24L=0.0000022 mf=688276789.55504 Hz
23.141GaZ=31N=25L=0.0000043 mf=344138394.77752 Hz
23.141GaZ=31N=26L=0.0000086 mf=172069197.38876 Hz
23.141GaZ=31N=27L=0.0000172 mf=86034598.69438 Hz
23.141GaZ=31N=28L=0.0000345 mf=43017299.34719 Hz
23.141GaZ=31N=29L=0.0000690 mf=21508649.67360 Hz
23.141GaZ=31N=30L=0.0001380 mf=10754324.83680 Hz
23.141GaZ=31N=31L=0.0002760 mf=5377162.41840 Hz
23.141GaZ=31N=32L=0.0005520 mf=2688581.20920 Hz
23.141GaZ=31N=33L=0.0011039 mf=1344290.60460 Hz
23.141GaZ=31N=34L=0.0022079 mf=672145.30230 Hz
23.141GaZ=31N=35L=0.0044157 mf=336072.65115 Hz
23.141GaZ=31N=36L=0.0088314 mf=168036.32557 Hz
23.141GaZ=31N=37L=0.0176628 mf=84018.16279 Hz
23.141GaZ=31N=38L=0.0353257 mf=42009.08139 Hz
23.141GaZ=31N=39L=0.0706514 mf=21004.54070 Hz
23.141GaZ=31N=40L=0.1413028 mf=10502.27035 Hz
23.141GaZ=31N=41L=0.2826056 mf=5251.13517 Hz
23.141GaZ=31N=42L=0.5652111 mf=2625.56759 Hz
23.141GaZ=31N=43L=1.1304222 mf=1312.78379 Hz
23.141GaZ=31N=44L=2.2608445 mf=656.39190 Hz
23.141GaZ=31N=45L=4.5216890 mf=328.19595 Hz
23.141GaZ=31N=46L=9.0433779 mf=164.09797 Hz
23.141GaZ=31N=47L=18.0867559 mf=82.04899 Hz
23.141GaZ=31N=48L=36.1735118 mf=41.02449 Hz
23.141GaZ=31N=49L=72.3470235 mf=20.51225 Hz
23.141GaZ=31N=50L=144.6940471 mf=10.25612 Hz
23.141GaZ=31N=51L=289.3880941 mf=5.12806 Hz
23.141GaZ=31N=52L=578.7761882 mf=2.56403 Hz
23.141GaZ=31N=53L=1157.5523765 mf=1.28202 Hz
23.141GaZ=31N=54L=2315.1047529 mf=0.64101 Hz
23.141GaZ=31N=55L=4630.2095058 mf=0.32050 Hz
23.141GaZ=31N=56L=9260.4190116 mf=0.16025 Hz
23.141GaZ=31N=57L=18520.8380233 mf=0.08013 Hz
23.141GeZ=32N=17L=0.0000000 mf=85346321904.82481 Hz
23.141GeZ=32N=18L=0.0000000 mf=42673160952.41241 Hz
23.141GeZ=32N=19L=0.0000001 mf=21336580476.20620 Hz
23.141GeZ=32N=20L=0.0000001 mf=10668290238.10310 Hz
23.141GeZ=32N=21L=0.0000003 mf=5334145119.05155 Hz
23.141GeZ=32N=22L=0.0000006 mf=2667072559.52578 Hz
23.141GeZ=32N=23L=0.0000011 mf=1333536279.76289 Hz
23.141GeZ=32N=24L=0.0000022 mf=666768139.88144 Hz
23.141GeZ=32N=25L=0.0000045 mf=333384069.94072 Hz
23.141GeZ=32N=26L=0.0000089 mf=166692034.97036 Hz
23.141GeZ=32N=27L=0.0000178 mf=83346017.48518 Hz
23.141GeZ=32N=28L=0.0000356 mf=41673008.74259 Hz
23.141GeZ=32N=29L=0.0000712 mf=20836504.37130 Hz
23.141GeZ=32N=30L=0.0001424 mf=10418252.18565 Hz
23.141GeZ=32N=31L=0.0002849 mf=5209126.09282 Hz
23.141GeZ=32N=32L=0.0005698 mf=2604563.04641 Hz
23.141GeZ=32N=33L=0.0011395 mf=1302281.52321 Hz
23.141GeZ=32N=34L=0.0022791 mf=651140.76160 Hz
23.141GeZ=32N=35L=0.0045582 mf=325570.38080 Hz
23.141GeZ=32N=36L=0.0091163 mf=162785.19040 Hz
23.141GeZ=32N=37L=0.0182326 mf=81392.59520 Hz
23.141GeZ=32N=38L=0.0364652 mf=40696.29760 Hz
23.141GeZ=32N=39L=0.0729305 mf=20348.14880 Hz
23.141GeZ=32N=40L=0.1458609 mf=10174.07440 Hz
23.141GeZ=32N=41L=0.2917219 mf=5087.03720 Hz
23.141GeZ=32N=42L=0.5834437 mf=2543.51860 Hz
23.141GeZ=32N=43L=1.1668875 mf=1271.75930 Hz
23.141GeZ=32N=44L=2.3337750 mf=635.87965 Hz
23.141GeZ=32N=45L=4.6675499 mf=317.93983 Hz
23.141GeZ=32N=46L=9.3350998 mf=158.96991 Hz
23.141GeZ=32N=47L=18.6701996 mf=79.48496 Hz
23.141GeZ=32N=48L=37.3403992 mf=39.74248 Hz
23.141GeZ=32N=49L=74.6807985 mf=19.87124 Hz
23.141GeZ=32N=50L=149.3615970 mf=9.93562 Hz
23.141GeZ=32N=51L=298.7231939 mf=4.96781 Hz
23.141GeZ=32N=52L=597.4463878 mf=2.48390 Hz
23.141GeZ=32N=53L=1194.8927757 mf=1.24195 Hz
23.141GeZ=32N=54L=2389.7855514 mf=0.62098 Hz
23.141GeZ=32N=55L=4779.5711028 mf=0.31049 Hz
23.141GeZ=32N=56L=9559.1422056 mf=0.15524 Hz
23.141GeZ=32N=57L=19118.2844111 mf=0.07762 Hz
23.141AsZ=33N=17L=0.0000000 mf=82760069725.89072 Hz
23.141AsZ=33N=18L=0.0000000 mf=41380034862.94536 Hz
23.141AsZ=33N=19L=0.0000001 mf=20690017431.47268 Hz
23.141AsZ=33N=20L=0.0000001 mf=10345008715.73634 Hz
23.141AsZ=33N=21L=0.0000003 mf=5172504357.86817 Hz
23.141AsZ=33N=22L=0.0000006 mf=2586252178.93409 Hz
23.141AsZ=33N=23L=0.0000011 mf=1293126089.46704 Hz
23.141AsZ=33N=24L=0.0000023 mf=646563044.73352 Hz
23.141AsZ=33N=25L=0.0000046 mf=323281522.36676 Hz
23.141AsZ=33N=26L=0.0000092 mf=161640761.18338 Hz
23.141AsZ=33N=27L=0.0000184 mf=80820380.59169 Hz
23.141AsZ=33N=28L=0.0000367 mf=40410190.29585 Hz
23.141AsZ=33N=29L=0.0000734 mf=20205095.14792 Hz
23.141AsZ=33N=30L=0.0001469 mf=10102547.57396 Hz
23.141AsZ=33N=31L=0.0002938 mf=5051273.78698 Hz
23.141AsZ=33N=32L=0.0005876 mf=2525636.89349 Hz
23.141AsZ=33N=33L=0.0011751 mf=1262818.44675 Hz
23.141AsZ=33N=34L=0.0023503 mf=631409.22337 Hz
23.141AsZ=33N=35L=0.0047006 mf=315704.61169 Hz
23.141AsZ=33N=36L=0.0094012 mf=157852.30584 Hz
23.141AsZ=33N=37L=0.0188024 mf=78926.15292 Hz
23.141AsZ=33N=38L=0.0376048 mf=39463.07646 Hz
23.141AsZ=33N=39L=0.0752095 mf=19731.53823 Hz
23.141AsZ=33N=40L=0.1504191 mf=9865.76912 Hz
23.141AsZ=33N=41L=0.3008382 mf=4932.88456 Hz
23.141AsZ=33N=42L=0.6016764 mf=2466.44228 Hz
23.141AsZ=33N=43L=1.2033527 mf=1233.22114 Hz
23.141AsZ=33N=44L=2.4067054 mf=616.61057 Hz
23.141AsZ=33N=45L=4.8134108 mf=308.30528 Hz
23.141AsZ=33N=46L=9.6268217 mf=154.15264 Hz
23.141AsZ=33N=47L=19.2536434 mf=77.07632 Hz
23.141AsZ=33N=48L=38.5072867 mf=38.53816 Hz
23.141AsZ=33N=49L=77.0145734 mf=19.26908 Hz
23.141AsZ=33N=50L=154.0291469 mf=9.63454 Hz
23.141AsZ=33N=51L=308.0582937 mf=4.81727 Hz
23.141AsZ=33N=52L=616.1165875 mf=2.40864 Hz
23.141AsZ=33N=53L=1232.2331749 mf=1.20432 Hz
23.141AsZ=33N=54L=2464.4663499 mf=0.60216 Hz
23.141AsZ=33N=55L=4928.9326997 mf=0.30108 Hz
23.141AsZ=33N=56L=9857.8653995 mf=0.15054 Hz
23.141AsZ=33N=57L=19715.7307990 mf=0.07527 Hz
23.141SeZ=34N=17L=0.0000000 mf=80325950028.07040 Hz
23.141SeZ=34N=18L=0.0000000 mf=40162975014.03520 Hz
23.141SeZ=34N=19L=0.0000001 mf=20081487507.01760 Hz
23.141SeZ=34N=20L=0.0000001 mf=10040743753.50880 Hz
23.141SeZ=34N=21L=0.0000003 mf=5020371876.75440 Hz
23.141SeZ=34N=22L=0.0000006 mf=2510185938.37720 Hz
23.141SeZ=34N=23L=0.0000012 mf=1255092969.18860 Hz
23.141SeZ=34N=24L=0.0000024 mf=627546484.59430 Hz
23.141SeZ=34N=25L=0.0000047 mf=313773242.29715 Hz
23.141SeZ=34N=26L=0.0000095 mf=156886621.14858 Hz
23.141SeZ=34N=27L=0.0000189 mf=78443310.57429 Hz
23.141SeZ=34N=28L=0.0000378 mf=39221655.28714 Hz
23.141SeZ=34N=29L=0.0000757 mf=19610827.64357 Hz
23.141SeZ=34N=30L=0.0001513 mf=9805413.82179 Hz
23.141SeZ=34N=31L=0.0003027 mf=4902706.91089 Hz
23.141SeZ=34N=32L=0.0006054 mf=2451353.45545 Hz
23.141SeZ=34N=33L=0.0012108 mf=1225676.72772 Hz
23.141SeZ=34N=34L=0.0024215 mf=612838.36386 Hz
23.141SeZ=34N=35L=0.0048430 mf=306419.18193 Hz
23.141SeZ=34N=36L=0.0096861 mf=153209.59097 Hz
23.141SeZ=34N=37L=0.0193722 mf=76604.79548 Hz
23.141SeZ=34N=38L=0.0387443 mf=38302.39774 Hz
23.141SeZ=34N=39L=0.0774886 mf=19151.19887 Hz
23.141SeZ=34N=40L=0.1549772 mf=9575.59944 Hz
23.141SeZ=34N=41L=0.3099545 mf=4787.79972 Hz
23.141SeZ=34N=42L=0.6199090 mf=2393.89986 Hz
23.141SeZ=34N=43L=1.2398179 mf=1196.94993 Hz
23.141SeZ=34N=44L=2.4796359 mf=598.47496 Hz
23.141SeZ=34N=45L=4.9592718 mf=299.23748 Hz
23.141SeZ=34N=46L=9.9185435 mf=149.61874 Hz
23.141SeZ=34N=47L=19.8370871 mf=74.80937 Hz
23.141SeZ=34N=48L=39.6741742 mf=37.40469 Hz
23.141SeZ=34N=49L=79.3483484 mf=18.70234 Hz
23.141SeZ=34N=50L=158.6966968 mf=9.35117 Hz
23.141SeZ=34N=51L=317.3933935 mf=4.67559 Hz
23.141SeZ=34N=52L=634.7867871 mf=2.33779 Hz
23.141SeZ=34N=53L=1269.5735742 mf=1.16890 Hz
23.141SeZ=34N=54L=2539.1471484 mf=0.58445 Hz
23.141SeZ=34N=55L=5078.2942967 mf=0.29222 Hz
23.141SeZ=34N=56L=10156.5885934 mf=0.14611 Hz
23.141SeZ=34N=57L=20313.1771868 mf=0.07306 Hz
23.141BrZ=35N=17L=0.0000000 mf=78030922884.41125 Hz
23.141BrZ=35N=18L=0.0000000 mf=39015461442.20563 Hz
23.141BrZ=35N=19L=0.0000001 mf=19507730721.10281 Hz
23.141BrZ=35N=20L=0.0000002 mf=9753865360.55141 Hz
23.141BrZ=35N=21L=0.0000003 mf=4876932680.27570 Hz
23.141BrZ=35N=22L=0.0000006 mf=2438466340.13785 Hz
23.141BrZ=35N=23L=0.0000012 mf=1219233170.06893 Hz
23.141BrZ=35N=24L=0.0000024 mf=609616585.03446 Hz
23.141BrZ=35N=25L=0.0000049 mf=304808292.51723 Hz
23.141BrZ=35N=26L=0.0000097 mf=152404146.25862 Hz
23.141BrZ=35N=27L=0.0000195 mf=76202073.12931 Hz
23.141BrZ=35N=28L=0.0000389 mf=38101036.56465 Hz
23.141BrZ=35N=29L=0.0000779 mf=19050518.28233 Hz
23.141BrZ=35N=30L=0.0001558 mf=9525259.14116 Hz
23.141BrZ=35N=31L=0.0003116 mf=4762629.57058 Hz
23.141BrZ=35N=32L=0.0006232 mf=2381314.78529 Hz
23.141BrZ=35N=33L=0.0012464 mf=1190657.39265 Hz
23.141BrZ=35N=34L=0.0024927 mf=595328.69632 Hz
23.141BrZ=35N=35L=0.0049855 mf=297664.34816 Hz
23.141BrZ=35N=36L=0.0099710 mf=148832.17408 Hz
23.141BrZ=35N=37L=0.0199419 mf=74416.08704 Hz
23.141BrZ=35N=38L=0.0398838 mf=37208.04352 Hz
23.141BrZ=35N=39L=0.0797677 mf=18604.02176 Hz
23.141BrZ=35N=40L=0.1595354 mf=9302.01088 Hz
23.141BrZ=35N=41L=0.3190708 mf=4651.00544 Hz
23.141BrZ=35N=42L=0.6381416 mf=2325.50272 Hz
23.141BrZ=35N=43L=1.2762832 mf=1162.75136 Hz
23.141BrZ=35N=44L=2.5525664 mf=581.37568 Hz
23.141BrZ=35N=45L=5.1051327 mf=290.68784 Hz
23.141BrZ=35N=46L=10.2102654 mf=145.34392 Hz
23.141BrZ=35N=47L=20.4205308 mf=72.67196 Hz
23.141BrZ=35N=48L=40.8410617 mf=36.33598 Hz
23.141BrZ=35N=49L=81.6821233 mf=18.16799 Hz
23.141BrZ=35N=50L=163.3642467 mf=9.08400 Hz
23.141BrZ=35N=51L=326.7284934 mf=4.54200 Hz
23.141BrZ=35N=52L=653.4569867 mf=2.27100 Hz
23.141BrZ=35N=53L=1306.9139734 mf=1.13550 Hz
23.141BrZ=35N=54L=2613.8279468 mf=0.56775 Hz
23.141BrZ=35N=55L=5227.6558937 mf=0.28387 Hz
23.141BrZ=35N=56L=10455.3117873 mf=0.14194 Hz
23.141BrZ=35N=57L=20910.6235747 mf=0.07097 Hz
23.141KrZ=36N=17L=0.0000000 mf=75863397248.73315 Hz
23.141KrZ=36N=18L=0.0000000 mf=37931698624.36658 Hz
23.141KrZ=36N=19L=0.0000001 mf=18965849312.18329 Hz
23.141KrZ=36N=20L=0.0000002 mf=9482924656.09164 Hz
23.141KrZ=36N=21L=0.0000003 mf=4741462328.04582 Hz
23.141KrZ=36N=22L=0.0000006 mf=2370731164.02291 Hz
23.141KrZ=36N=23L=0.0000013 mf=1185365582.01146 Hz
23.141KrZ=36N=24L=0.0000025 mf=592682791.00573 Hz
23.141KrZ=36N=25L=0.0000050 mf=296341395.50286 Hz
23.141KrZ=36N=26L=0.0000100 mf=148170697.75143 Hz
23.141KrZ=36N=27L=0.0000200 mf=74085348.87572 Hz
23.141KrZ=36N=28L=0.0000401 mf=37042674.43786 Hz
23.141KrZ=36N=29L=0.0000801 mf=18521337.21893 Hz
23.141KrZ=36N=30L=0.0001602 mf=9260668.60946 Hz
23.141KrZ=36N=31L=0.0003205 mf=4630334.30473 Hz
23.141KrZ=36N=32L=0.0006410 mf=2315167.15237 Hz
23.141KrZ=36N=33L=0.0012820 mf=1157583.57618 Hz
23.141KrZ=36N=34L=0.0025640 mf=578791.78809 Hz
23.141KrZ=36N=35L=0.0051279 mf=289395.89405 Hz
23.141KrZ=36N=36L=0.0102558 mf=144697.94702 Hz
23.141KrZ=36N=37L=0.0205117 mf=72348.97351 Hz
23.141KrZ=36N=38L=0.0410234 mf=36174.48676 Hz
23.141KrZ=36N=39L=0.0820468 mf=18087.24338 Hz
23.141KrZ=36N=40L=0.1640936 mf=9043.62169 Hz
23.141KrZ=36N=41L=0.3281871 mf=4521.81084 Hz
23.141KrZ=36N=42L=0.6563742 mf=2260.90542 Hz
23.141KrZ=36N=43L=1.3127484 mf=1130.45271 Hz
23.141KrZ=36N=44L=2.6254968 mf=565.22636 Hz
23.141KrZ=36N=45L=5.2509936 mf=282.61318 Hz
23.141KrZ=36N=46L=10.5019873 mf=141.30659 Hz
23.141KrZ=36N=47L=21.0039746 mf=70.65329 Hz
23.141KrZ=36N=48L=42.0079491 mf=35.32665 Hz
23.141KrZ=36N=49L=84.0158983 mf=17.66332 Hz
23.141KrZ=36N=50L=168.0317966 mf=8.83166 Hz
23.141KrZ=36N=51L=336.0635932 mf=4.41583 Hz
23.141KrZ=36N=52L=672.1271863 mf=2.20792 Hz
23.141KrZ=36N=53L=1344.2543727 mf=1.10396 Hz
23.141KrZ=36N=54L=2688.5087453 mf=0.55198 Hz
23.141KrZ=36N=55L=5377.0174906 mf=0.27599 Hz
23.141KrZ=36N=56L=10754.0349813 mf=0.13799 Hz
23.141KrZ=36N=57L=21508.0699625 mf=0.06900 Hz
23.141RbZ=37N=17L=0.0000000 mf=73813035160.92957 Hz
23.141RbZ=37N=18L=0.0000000 mf=36906517580.46478 Hz
23.141RbZ=37N=19L=0.0000001 mf=18453258790.23239 Hz
23.141RbZ=37N=20L=0.0000002 mf=9226629395.11620 Hz
23.141RbZ=37N=21L=0.0000003 mf=4613314697.55810 Hz
23.141RbZ=37N=22L=0.0000006 mf=2306657348.77905 Hz
23.141RbZ=37N=23L=0.0000013 mf=1153328674.38952 Hz
23.141RbZ=37N=24L=0.0000026 mf=576664337.19476 Hz
23.141RbZ=37N=25L=0.0000051 mf=288332168.59738 Hz
23.141RbZ=37N=26L=0.0000103 mf=144166084.29869 Hz
23.141RbZ=37N=27L=0.0000206 mf=72083042.14935 Hz
23.141RbZ=37N=28L=0.0000412 mf=36041521.07467 Hz
23.141RbZ=37N=29L=0.0000823 mf=18020760.53734 Hz
23.141RbZ=37N=30L=0.0001647 mf=9010380.26867 Hz
23.141RbZ=37N=31L=0.0003294 mf=4505190.13433 Hz
23.141RbZ=37N=32L=0.0006588 mf=2252595.06717 Hz
23.141RbZ=37N=33L=0.0013176 mf=1126297.53358 Hz
23.141RbZ=37N=34L=0.0026352 mf=563148.76679 Hz
23.141RbZ=37N=35L=0.0052704 mf=281574.38340 Hz
23.141RbZ=37N=36L=0.0105407 mf=140787.19170 Hz
23.141RbZ=37N=37L=0.0210815 mf=70393.59585 Hz
23.141RbZ=37N=38L=0.0421629 mf=35196.79792 Hz
23.141RbZ=37N=39L=0.0843259 mf=17598.39896 Hz
23.141RbZ=37N=40L=0.1686517 mf=8799.19948 Hz
23.141RbZ=37N=41L=0.3373034 mf=4399.59974 Hz
23.141RbZ=37N=42L=0.6746068 mf=2199.79987 Hz
23.141RbZ=37N=43L=1.3492136 mf=1099.89994 Hz
23.141RbZ=37N=44L=2.6984273 mf=549.94997 Hz
23.141RbZ=37N=45L=5.3968546 mf=274.97498 Hz
23.141RbZ=37N=46L=10.7937092 mf=137.48749 Hz
23.141RbZ=37N=47L=21.5874183 mf=68.74375 Hz
23.141RbZ=37N=48L=43.1748366 mf=34.37187 Hz
23.141RbZ=37N=49L=86.3496732 mf=17.18594 Hz
23.141RbZ=37N=50L=172.6993465 mf=8.59297 Hz
23.141RbZ=37N=51L=345.3986930 mf=4.29648 Hz
23.141RbZ=37N=52L=690.7973859 mf=2.14824 Hz
23.141RbZ=37N=53L=1381.5947719 mf=1.07412 Hz
23.141RbZ=37N=54L=2763.1895438 mf=0.53706 Hz
23.141RbZ=37N=55L=5526.3790876 mf=0.26853 Hz
23.141RbZ=37N=56L=11052.7581752 mf=0.13427 Hz
23.141RbZ=37N=57L=22105.5163504 mf=0.06713 Hz
23.141SrZ=38N=17L=0.0000000 mf=71870586867.22090 Hz
23.141SrZ=38N=18L=0.0000000 mf=35935293433.61045 Hz
23.141SrZ=38N=19L=0.0000001 mf=17967646716.80523 Hz
23.141SrZ=38N=20L=0.0000002 mf=8983823358.40261 Hz
23.141SrZ=38N=21L=0.0000003 mf=4491911679.20131 Hz
23.141SrZ=38N=22L=0.0000007 mf=2245955839.60065 Hz
23.141SrZ=38N=23L=0.0000013 mf=1122977919.80033 Hz
23.141SrZ=38N=24L=0.0000026 mf=561488959.90016 Hz
23.141SrZ=38N=25L=0.0000053 mf=280744479.95008 Hz
23.141SrZ=38N=26L=0.0000106 mf=140372239.97504 Hz
23.141SrZ=38N=27L=0.0000211 mf=70186119.98752 Hz
23.141SrZ=38N=28L=0.0000423 mf=35093059.99376 Hz
23.141SrZ=38N=29L=0.0000846 mf=17546529.99688 Hz
23.141SrZ=38N=30L=0.0001692 mf=8773264.99844 Hz
23.141SrZ=38N=31L=0.0003383 mf=4386632.49922 Hz
23.141SrZ=38N=32L=0.0006766 mf=2193316.24961 Hz
23.141SrZ=38N=33L=0.0013532 mf=1096658.12481 Hz
23.141SrZ=38N=34L=0.0027064 mf=548329.06240 Hz
23.141SrZ=38N=35L=0.0054128 mf=274164.53120 Hz
23.141SrZ=38N=36L=0.0108256 mf=137082.26560 Hz
23.141SrZ=38N=37L=0.0216512 mf=68541.13280 Hz
23.141SrZ=38N=38L=0.0433025 mf=34270.56640 Hz
23.141SrZ=38N=39L=0.0866049 mf=17135.28320 Hz
23.141SrZ=38N=40L=0.1732099 mf=8567.64160 Hz
23.141SrZ=38N=41L=0.3464197 mf=4283.82080 Hz
23.141SrZ=38N=42L=0.6928394 mf=2141.91040 Hz
23.141SrZ=38N=43L=1.3856789 mf=1070.95520 Hz
23.141SrZ=38N=44L=2.7713578 mf=535.47760 Hz
23.141SrZ=38N=45L=5.5427155 mf=267.73880 Hz
23.141SrZ=38N=46L=11.0854310 mf=133.86940 Hz
23.141SrZ=38N=47L=22.1708620 mf=66.93470 Hz
23.141SrZ=38N=48L=44.3417241 mf=33.46735 Hz
23.141SrZ=38N=49L=88.6834482 mf=16.73368 Hz
23.141SrZ=38N=50L=177.3668964 mf=8.36684 Hz
23.141SrZ=38N=51L=354.7337928 mf=4.18342 Hz
23.141SrZ=38N=52L=709.4675856 mf=2.09171 Hz
23.141SrZ=38N=53L=1418.9351711 mf=1.04585 Hz
23.141SrZ=38N=54L=2837.8703423 mf=0.52293 Hz
23.141SrZ=38N=55L=5675.7406846 mf=0.26146 Hz
23.141SrZ=38N=56L=11351.4813691 mf=0.13073 Hz
23.141SrZ=38N=57L=22702.9627382 mf=0.06537 Hz
23.141YZ=39N=17L=0.0000000 mf=70027751306.52293 Hz
23.141YZ=39N=18L=0.0000000 mf=35013875653.26147 Hz
23.141YZ=39N=19L=0.0000001 mf=17506937826.63073 Hz
23.141YZ=39N=20L=0.0000002 mf=8753468913.31537 Hz
23.141YZ=39N=21L=0.0000003 mf=4376734456.65768 Hz
23.141YZ=39N=22L=0.0000007 mf=2188367228.32884 Hz
23.141YZ=39N=23L=0.0000014 mf=1094183614.16442 Hz
23.141YZ=39N=24L=0.0000027 mf=547091807.08221 Hz
23.141YZ=39N=25L=0.0000054 mf=273545903.54111 Hz
23.141YZ=39N=26L=0.0000109 mf=136772951.77055 Hz
23.141YZ=39N=27L=0.0000217 mf=68386475.88528 Hz
23.141YZ=39N=28L=0.0000434 mf=34193237.94264 Hz
23.141YZ=39N=29L=0.0000868 mf=17096618.97132 Hz
23.141YZ=39N=30L=0.0001736 mf=8548309.48566 Hz
23.141YZ=39N=31L=0.0003472 mf=4274154.74283 Hz
23.141YZ=39N=32L=0.0006944 mf=2137077.37141 Hz
23.141YZ=39N=33L=0.0013888 mf=1068538.68571 Hz
23.141YZ=39N=34L=0.0027776 mf=534269.34285 Hz
23.141YZ=39N=35L=0.0055553 mf=267134.67143 Hz
23.141YZ=39N=36L=0.0111105 mf=133567.33571 Hz
23.141YZ=39N=37L=0.0222210 mf=66783.66786 Hz
23.141YZ=39N=38L=0.0444420 mf=33391.83393 Hz
23.141YZ=39N=39L=0.0888840 mf=16695.91696 Hz
23.141YZ=39N=40L=0.1777680 mf=8347.95848 Hz
23.141YZ=39N=41L=0.3555360 mf=4173.97924 Hz
23.141YZ=39N=42L=0.7110721 mf=2086.98962 Hz
23.141YZ=39N=43L=1.4221441 mf=1043.49481 Hz
23.141YZ=39N=44L=2.8442882 mf=521.74741 Hz
23.141YZ=39N=45L=5.6885764 mf=260.87370 Hz
23.141YZ=39N=46L=11.3771529 mf=130.43685 Hz
23.141YZ=39N=47L=22.7543058 mf=65.21843 Hz
23.141YZ=39N=48L=45.5086116 mf=32.60921 Hz
23.141YZ=39N=49L=91.0172231 mf=16.30461 Hz
23.141YZ=39N=50L=182.0344463 mf=8.15230 Hz
23.141YZ=39N=51L=364.0688926 mf=4.07615 Hz
23.141YZ=39N=52L=728.1377852 mf=2.03808 Hz
23.141YZ=39N=53L=1456.2755704 mf=1.01904 Hz
23.141YZ=39N=54L=2912.5511408 mf=0.50952 Hz
23.141YZ=39N=55L=5825.1022815 mf=0.25476 Hz
23.141YZ=39N=56L=11650.2045630 mf=0.12738 Hz
23.141YZ=39N=57L=23300.4091261 mf=0.06369 Hz
23.141ZrZ=40N=17L=0.0000000 mf=68277057523.85985 Hz
23.141ZrZ=40N=18L=0.0000000 mf=34138528761.92992 Hz
23.141ZrZ=40N=19L=0.0000001 mf=17069264380.96496 Hz
23.141ZrZ=40N=20L=0.0000002 mf=8534632190.48248 Hz
23.141ZrZ=40N=21L=0.0000003 mf=4267316095.24124 Hz
23.141ZrZ=40N=22L=0.0000007 mf=2133658047.62062 Hz
23.141ZrZ=40N=23L=0.0000014 mf=1066829023.81031 Hz
23.141ZrZ=40N=24L=0.0000028 mf=533414511.90516 Hz
23.141ZrZ=40N=25L=0.0000056 mf=266707255.95258 Hz
23.141ZrZ=40N=26L=0.0000111 mf=133353627.97629 Hz
23.141ZrZ=40N=27L=0.0000223 mf=66676813.98814 Hz
23.141ZrZ=40N=28L=0.0000445 mf=33338406.99407 Hz
23.141ZrZ=40N=29L=0.0000890 mf=16669203.49704 Hz
23.141ZrZ=40N=30L=0.0001781 mf=8334601.74852 Hz
23.141ZrZ=40N=31L=0.0003561 mf=4167300.87426 Hz
23.141ZrZ=40N=32L=0.0007122 mf=2083650.43713 Hz
23.141ZrZ=40N=33L=0.0014244 mf=1041825.21856 Hz
23.141ZrZ=40N=34L=0.0028488 mf=520912.60928 Hz
23.141ZrZ=40N=35L=0.0056977 mf=260456.30464 Hz
23.141ZrZ=40N=36L=0.0113954 mf=130228.15232 Hz
23.141ZrZ=40N=37L=0.0227908 mf=65114.07616 Hz
23.141ZrZ=40N=38L=0.0455815 mf=32557.03808 Hz
23.141ZrZ=40N=39L=0.0911631 mf=16278.51904 Hz
23.141ZrZ=40N=40L=0.1823262 mf=8139.25952 Hz
23.141ZrZ=40N=41L=0.3646523 mf=4069.62976 Hz
23.141ZrZ=40N=42L=0.7293047 mf=2034.81488 Hz
23.141ZrZ=40N=43L=1.4586093 mf=1017.40744 Hz
23.141ZrZ=40N=44L=2.9172187 mf=508.70372 Hz
23.141ZrZ=40N=45L=5.8344374 mf=254.35186 Hz
23.141ZrZ=40N=46L=11.6688748 mf=127.17593 Hz
23.141ZrZ=40N=47L=23.3377495 mf=63.58797 Hz
23.141ZrZ=40N=48L=46.6754991 mf=31.79398 Hz
23.141ZrZ=40N=49L=93.3509981 mf=15.89699 Hz
23.141ZrZ=40N=50L=186.7019962 mf=7.94850 Hz
23.141ZrZ=40N=51L=373.4039924 mf=3.97425 Hz
23.141ZrZ=40N=52L=746.8079848 mf=1.98712 Hz
23.141ZrZ=40N=53L=1493.6159696 mf=0.99356 Hz
23.141ZrZ=40N=54L=2987.2319392 mf=0.49678 Hz
23.141ZrZ=40N=55L=5974.4638785 mf=0.24839 Hz
23.141ZrZ=40N=56L=11948.9277570 mf=0.12420 Hz
23.141ZrZ=40N=57L=23897.8555139 mf=0.06210 Hz
23.141NbZ=41N=17L=0.0000000 mf=66611763437.91205 Hz
23.141NbZ=41N=18L=0.0000000 mf=33305881718.95602 Hz
23.141NbZ=41N=19L=0.0000001 mf=16652940859.47801 Hz
23.141NbZ=41N=20L=0.0000002 mf=8326470429.73901 Hz
23.141NbZ=41N=21L=0.0000004 mf=4163235214.86950 Hz
23.141NbZ=41N=22L=0.0000007 mf=2081617607.43475 Hz
23.141NbZ=41N=23L=0.0000014 mf=1040808803.71738 Hz
23.141NbZ=41N=24L=0.0000029 mf=520404401.85869 Hz
23.141NbZ=41N=25L=0.0000057 mf=260202200.92934 Hz
23.141NbZ=41N=26L=0.0000114 mf=130101100.46467 Hz
23.141NbZ=41N=27L=0.0000228 mf=65050550.23234 Hz
23.141NbZ=41N=28L=0.0000456 mf=32525275.11617 Hz
23.141NbZ=41N=29L=0.0000913 mf=16262637.55808 Hz
23.141NbZ=41N=30L=0.0001825 mf=8131318.77904 Hz
23.141NbZ=41N=31L=0.0003650 mf=4065659.38952 Hz
23.141NbZ=41N=32L=0.0007300 mf=2032829.69476 Hz
23.141NbZ=41N=33L=0.0014600 mf=1016414.84738 Hz
23.141NbZ=41N=34L=0.0029201 mf=508207.42369 Hz
23.141NbZ=41N=35L=0.0058401 mf=254103.71185 Hz
23.141NbZ=41N=36L=0.0116803 mf=127051.85592 Hz
23.141NbZ=41N=37L=0.0233605 mf=63525.92796 Hz
23.141NbZ=41N=38L=0.0467211 mf=31762.96398 Hz
23.141NbZ=41N=39L=0.0934422 mf=15881.48199 Hz
23.141NbZ=41N=40L=0.1868843 mf=7940.74100 Hz
23.141NbZ=41N=41L=0.3737686 mf=3970.37050 Hz
23.141NbZ=41N=42L=0.7475373 mf=1985.18525 Hz
23.141NbZ=41N=43L=1.4950746 mf=992.59262 Hz
23.141NbZ=41N=44L=2.9901492 mf=496.29631 Hz
23.141NbZ=41N=45L=5.9802983 mf=248.14816 Hz
23.141NbZ=41N=46L=11.9605966 mf=124.07408 Hz
23.141NbZ=41N=47L=23.9211933 mf=62.03704 Hz
23.141NbZ=41N=48L=47.8423865 mf=31.01852 Hz
23.141NbZ=41N=49L=95.6847731 mf=15.50926 Hz
23.141NbZ=41N=50L=191.3695461 mf=7.75463 Hz
23.141NbZ=41N=51L=382.7390922 mf=3.87731 Hz
23.141NbZ=41N=52L=765.4781844 mf=1.93866 Hz
23.141NbZ=41N=53L=1530.9563689 mf=0.96933 Hz
23.141NbZ=41N=54L=3061.9127377 mf=0.48466 Hz
23.141NbZ=41N=55L=6123.8254754 mf=0.24233 Hz
23.141NbZ=41N=56L=12247.6509509 mf=0.12117 Hz
23.141NbZ=41N=57L=24495.3019017 mf=0.06058 Hz
23.141MoZ=42N=17L=0.0000000 mf=65025769070.34271 Hz
23.141MoZ=42N=18L=0.0000000 mf=32512884535.17136 Hz
23.141MoZ=42N=19L=0.0000001 mf=16256442267.58568 Hz
23.141MoZ=42N=20L=0.0000002 mf=8128221133.79284 Hz
23.141MoZ=42N=21L=0.0000004 mf=4064110566.89642 Hz
23.141MoZ=42N=22L=0.0000007 mf=2032055283.44821 Hz
23.141MoZ=42N=23L=0.0000015 mf=1016027641.72410 Hz
23.141MoZ=42N=24L=0.0000029 mf=508013820.86205 Hz
23.141MoZ=42N=25L=0.0000058 mf=254006910.43103 Hz
23.141MoZ=42N=26L=0.0000117 mf=127003455.21551 Hz
23.141MoZ=42N=27L=0.0000234 mf=63501727.60776 Hz
23.141MoZ=42N=28L=0.0000467 mf=31750863.80388 Hz
23.141MoZ=42N=29L=0.0000935 mf=15875431.90194 Hz
23.141MoZ=42N=30L=0.0001870 mf=7937715.95097 Hz
23.141MoZ=42N=31L=0.0003739 mf=3968857.97548 Hz
23.141MoZ=42N=32L=0.0007478 mf=1984428.98774 Hz
23.141MoZ=42N=33L=0.0014956 mf=992214.49387 Hz
23.141MoZ=42N=34L=0.0029913 mf=496107.24694 Hz
23.141MoZ=42N=35L=0.0059826 mf=248053.62347 Hz
23.141MoZ=42N=36L=0.0119652 mf=124026.81173 Hz
23.141MoZ=42N=37L=0.0239303 mf=62013.40587 Hz
23.141MoZ=42N=38L=0.0478606 mf=31006.70293 Hz
23.141MoZ=42N=39L=0.0957212 mf=15503.35147 Hz
23.141MoZ=42N=40L=0.1914425 mf=7751.67573 Hz
23.141MoZ=42N=41L=0.3828850 mf=3875.83787 Hz
23.141MoZ=42N=42L=0.7657699 mf=1937.91893 Hz
23.141MoZ=42N=43L=1.5315398 mf=968.95947 Hz
23.141MoZ=42N=44L=3.0630796 mf=484.47973 Hz
23.141MoZ=42N=45L=6.1261593 mf=242.23987 Hz
23.141MoZ=42N=46L=12.2523185 mf=121.11993 Hz
23.141MoZ=42N=47L=24.5046370 mf=60.55997 Hz
23.141MoZ=42N=48L=49.0092740 mf=30.27998 Hz
23.141MoZ=42N=49L=98.0185480 mf=15.13999 Hz
23.141MoZ=42N=50L=196.0370960 mf=7.57000 Hz
23.141MoZ=42N=51L=392.0741920 mf=3.78500 Hz
23.141MoZ=42N=52L=784.1483840 mf=1.89250 Hz
23.141MoZ=42N=53L=1568.2967681 mf=0.94625 Hz
23.141MoZ=42N=54L=3136.5935362 mf=0.47312 Hz
23.141MoZ=42N=55L=6273.1870724 mf=0.23656 Hz
23.141MoZ=42N=56L=12546.3741448 mf=0.11828 Hz
23.141MoZ=42N=57L=25092.7482896 mf=0.05914 Hz
23.141TcZ=43N=17L=0.0000000 mf=63513541882.66032 Hz
23.141TcZ=43N=18L=0.0000000 mf=31756770941.33016 Hz
23.141TcZ=43N=19L=0.0000001 mf=15878385470.66508 Hz
23.141TcZ=43N=20L=0.0000002 mf=7939192735.33254 Hz
23.141TcZ=43N=21L=0.0000004 mf=3969596367.66627 Hz
23.141TcZ=43N=22L=0.0000007 mf=1984798183.83314 Hz
23.141TcZ=43N=23L=0.0000015 mf=992399091.91657 Hz
23.141TcZ=43N=24L=0.0000030 mf=496199545.95828 Hz
23.141TcZ=43N=25L=0.0000060 mf=248099772.97914 Hz
23.141TcZ=43N=26L=0.0000120 mf=124049886.48957 Hz
23.141TcZ=43N=27L=0.0000239 mf=62024943.24479 Hz
23.141TcZ=43N=28L=0.0000479 mf=31012471.62239 Hz
23.141TcZ=43N=29L=0.0000957 mf=15506235.81120 Hz
23.141TcZ=43N=30L=0.0001914 mf=7753117.90560 Hz
23.141TcZ=43N=31L=0.0003828 mf=3876558.95280 Hz
23.141TcZ=43N=32L=0.0007656 mf=1938279.47640 Hz
23.141TcZ=43N=33L=0.0015313 mf=969139.73820 Hz
23.141TcZ=43N=34L=0.0030625 mf=484569.86910 Hz
23.141TcZ=43N=35L=0.0061250 mf=242284.93455 Hz
23.141TcZ=43N=36L=0.0122500 mf=121142.46727 Hz
23.141TcZ=43N=37L=0.0245001 mf=60571.23364 Hz
23.141TcZ=43N=38L=0.0490002 mf=30285.61682 Hz
23.141TcZ=43N=39L=0.0980003 mf=15142.80841 Hz
23.141TcZ=43N=40L=0.1960006 mf=7571.40420 Hz
23.141TcZ=43N=41L=0.3920013 mf=3785.70210 Hz
23.141TcZ=43N=42L=0.7840025 mf=1892.85105 Hz
23.141TcZ=43N=43L=1.5680050 mf=946.42553 Hz
23.141TcZ=43N=44L=3.1360101 mf=473.21276 Hz
23.141TcZ=43N=45L=6.2720202 mf=236.60638 Hz
23.141TcZ=43N=46L=12.5440404 mf=118.30319 Hz
23.141TcZ=43N=47L=25.0880807 mf=59.15160 Hz
23.141TcZ=43N=48L=50.1761615 mf=29.57580 Hz
23.141TcZ=43N=49L=100.3523230 mf=14.78790 Hz
23.141TcZ=43N=50L=200.7046459 mf=7.39395 Hz
23.141TcZ=43N=51L=401.4092918 mf=3.69697 Hz
23.141TcZ=43N=52L=802.8185837 mf=1.84849 Hz
23.141TcZ=43N=53L=1605.6371673 mf=0.92424 Hz
23.141TcZ=43N=54L=3211.2743347 mf=0.46212 Hz
23.141TcZ=43N=55L=6422.5486694 mf=0.23106 Hz
23.141TcZ=43N=56L=12845.0973387 mf=0.11553 Hz
23.141TcZ=43N=57L=25690.1946774 mf=0.05777 Hz
23.141RuZ=44N=17L=0.0000000 mf=62070052294.41805 Hz
23.141RuZ=44N=18L=0.0000000 mf=31035026147.20902 Hz
23.141RuZ=44N=19L=0.0000001 mf=15517513073.60451 Hz
23.141RuZ=44N=20L=0.0000002 mf=7758756536.80226 Hz
23.141RuZ=44N=21L=0.0000004 mf=3879378268.40113 Hz
23.141RuZ=44N=22L=0.0000008 mf=1939689134.20056 Hz
23.141RuZ=44N=23L=0.0000015 mf=969844567.10028 Hz
23.141RuZ=44N=24L=0.0000031 mf=484922283.55014 Hz
23.141RuZ=44N=25L=0.0000061 mf=242461141.77507 Hz
23.141RuZ=44N=26L=0.0000122 mf=121230570.88754 Hz
23.141RuZ=44N=27L=0.0000245 mf=60615285.44377 Hz
23.141RuZ=44N=28L=0.0000490 mf=30307642.72188 Hz
23.141RuZ=44N=29L=0.0000979 mf=15153821.36094 Hz
23.141RuZ=44N=30L=0.0001959 mf=7576910.68047 Hz
23.141RuZ=44N=31L=0.0003917 mf=3788455.34024 Hz
23.141RuZ=44N=32L=0.0007834 mf=1894227.67012 Hz
23.141RuZ=44N=33L=0.0015669 mf=947113.83506 Hz
23.141RuZ=44N=34L=0.0031337 mf=473556.91753 Hz
23.141RuZ=44N=35L=0.0062675 mf=236778.45876 Hz
23.141RuZ=44N=36L=0.0125349 mf=118389.22938 Hz
23.141RuZ=44N=37L=0.0250698 mf=59194.61469 Hz
23.141RuZ=44N=38L=0.0501397 mf=29597.30735 Hz
23.141RuZ=44N=39L=0.1002794 mf=14798.65367 Hz
23.141RuZ=44N=40L=0.2005588 mf=7399.32684 Hz
23.141RuZ=44N=41L=0.4011176 mf=3699.66342 Hz
23.141RuZ=44N=42L=0.8022351 mf=1849.83171 Hz
23.141RuZ=44N=43L=1.6044703 mf=924.91585 Hz
23.141RuZ=44N=44L=3.2089406 mf=462.45793 Hz
23.141RuZ=44N=45L=6.4178811 mf=231.22896 Hz
23.141RuZ=44N=46L=12.8357622 mf=115.61448 Hz
23.141RuZ=44N=47L=25.6715245 mf=57.80724 Hz
23.141RuZ=44N=48L=51.3430490 mf=28.90362 Hz
23.141RuZ=44N=49L=102.6860979 mf=14.45181 Hz
23.141RuZ=44N=50L=205.3721958 mf=7.22591 Hz
23.141RuZ=44N=51L=410.7443916 mf=3.61295 Hz
23.141RuZ=44N=52L=821.4887833 mf=1.80648 Hz
23.141RuZ=44N=53L=1642.9775666 mf=0.90324 Hz
23.141RuZ=44N=54L=3285.9551332 mf=0.45162 Hz
23.141RuZ=44N=55L=6571.9102663 mf=0.22581 Hz
23.141RuZ=44N=56L=13143.8205326 mf=0.11290 Hz
23.141RuZ=44N=57L=26287.6410653 mf=0.05645 Hz
23.141RhZ=45N=17L=0.0000000 mf=60690717798.98653 Hz
23.141RhZ=45N=18L=0.0000000 mf=30345358899.49327 Hz
23.141RhZ=45N=19L=0.0000001 mf=15172679449.74663 Hz
23.141RhZ=45N=20L=0.0000002 mf=7586339724.87332 Hz
23.141RhZ=45N=21L=0.0000004 mf=3793169862.43666 Hz
23.141RhZ=45N=22L=0.0000008 mf=1896584931.21833 Hz
23.141RhZ=45N=23L=0.0000016 mf=948292465.60917 Hz
23.141RhZ=45N=24L=0.0000031 mf=474146232.80458 Hz
23.141RhZ=45N=25L=0.0000063 mf=237073116.40229 Hz
23.141RhZ=45N=26L=0.0000125 mf=118536558.20115 Hz
23.141RhZ=45N=27L=0.0000250 mf=59268279.10057 Hz
23.141RhZ=45N=28L=0.0000501 mf=29634139.55029 Hz
23.141RhZ=45N=29L=0.0001002 mf=14817069.77514 Hz
23.141RhZ=45N=30L=0.0002003 mf=7408534.88757 Hz
23.141RhZ=45N=31L=0.0004006 mf=3704267.44379 Hz
23.141RhZ=45N=32L=0.0008012 mf=1852133.72189 Hz
23.141RhZ=45N=33L=0.0016025 mf=926066.86095 Hz
23.141RhZ=45N=34L=0.0032050 mf=463033.43047 Hz
23.141RhZ=45N=35L=0.0064099 mf=231516.71524 Hz
23.141RhZ=45N=36L=0.0128198 mf=115758.35762 Hz
23.141RhZ=45N=37L=0.0256396 mf=57879.17881 Hz
23.141RhZ=45N=38L=0.0512792 mf=28939.58940 Hz
23.141RhZ=45N=39L=0.1025585 mf=14469.79470 Hz
23.141RhZ=45N=40L=0.2051169 mf=7234.89735 Hz
23.141RhZ=45N=41L=0.4102339 mf=3617.44868 Hz
23.141RhZ=45N=42L=0.8204678 mf=1808.72434 Hz
23.141RhZ=45N=43L=1.6409355 mf=904.36217 Hz
23.141RhZ=45N=44L=3.2818710 mf=452.18108 Hz
23.141RhZ=45N=45L=6.5637421 mf=226.09054 Hz
23.141RhZ=45N=46L=13.1274841 mf=113.04527 Hz
23.141RhZ=45N=47L=26.2549682 mf=56.52264 Hz
23.141RhZ=45N=48L=52.5099364 mf=28.26132 Hz
23.141RhZ=45N=49L=105.0198729 mf=14.13066 Hz
23.141RhZ=45N=50L=210.0397457 mf=7.06533 Hz
23.141RhZ=45N=51L=420.0794915 mf=3.53266 Hz
23.141RhZ=45N=52L=840.1589829 mf=1.76633 Hz
23.141RhZ=45N=53L=1680.3179658 mf=0.88317 Hz
23.141RhZ=45N=54L=3360.6359316 mf=0.44158 Hz
23.141RhZ=45N=55L=6721.2718633 mf=0.22079 Hz
23.141RhZ=45N=56L=13442.5437266 mf=0.11040 Hz
23.141RhZ=45N=57L=26885.0874531 mf=0.05520 Hz
23.141PdZ=46N=17L=0.0000000 mf=59371354368.57378 Hz
23.141PdZ=46N=18L=0.0000000 mf=29685677184.28689 Hz
23.141PdZ=46N=19L=0.0000001 mf=14842838592.14345 Hz
23.141PdZ=46N=20L=0.0000002 mf=7421419296.07172 Hz
23.141PdZ=46N=21L=0.0000004 mf=3710709648.03586 Hz
23.141PdZ=46N=22L=0.0000008 mf=1855354824.01793 Hz
23.141PdZ=46N=23L=0.0000016 mf=927677412.00897 Hz
23.141PdZ=46N=24L=0.0000032 mf=463838706.00448 Hz
23.141PdZ=46N=25L=0.0000064 mf=231919353.00224 Hz
23.141PdZ=46N=26L=0.0000128 mf=115959676.50112 Hz
23.141PdZ=46N=27L=0.0000256 mf=57979838.25056 Hz
23.141PdZ=46N=28L=0.0000512 mf=28989919.12528 Hz
23.141PdZ=46N=29L=0.0001024 mf=14494959.56264 Hz
23.141PdZ=46N=30L=0.0002048 mf=7247479.78132 Hz
23.141PdZ=46N=31L=0.0004095 mf=3623739.89066 Hz
23.141PdZ=46N=32L=0.0008190 mf=1811869.94533 Hz
23.141PdZ=46N=33L=0.0016381 mf=905934.97267 Hz
23.141PdZ=46N=34L=0.0032762 mf=452967.48633 Hz
23.141PdZ=46N=35L=0.0065523 mf=226483.74317 Hz
23.141PdZ=46N=36L=0.0131047 mf=113241.87158 Hz
23.141PdZ=46N=37L=0.0262094 mf=56620.93579 Hz
23.141PdZ=46N=38L=0.0524188 mf=28310.46790 Hz
23.141PdZ=46N=39L=0.1048375 mf=14155.23395 Hz
23.141PdZ=46N=40L=0.2096751 mf=7077.61697 Hz
23.141PdZ=46N=41L=0.4193502 mf=3538.80849 Hz
23.141PdZ=46N=42L=0.8387004 mf=1769.40424 Hz
23.141PdZ=46N=43L=1.6774007 mf=884.70212 Hz
23.141PdZ=46N=44L=3.3548015 mf=442.35106 Hz
23.141PdZ=46N=45L=6.7096030 mf=221.17553 Hz
23.141PdZ=46N=46L=13.4192060 mf=110.58777 Hz
23.141PdZ=46N=47L=26.8384120 mf=55.29388 Hz
23.141PdZ=46N=48L=53.6768239 mf=27.64694 Hz
23.141PdZ=46N=49L=107.3536478 mf=13.82347 Hz
23.141PdZ=46N=50L=214.7072956 mf=6.91174 Hz
23.141PdZ=46N=51L=429.4145913 mf=3.45587 Hz
23.141PdZ=46N=52L=858.8291825 mf=1.72793 Hz
23.141PdZ=46N=53L=1717.6583651 mf=0.86397 Hz
23.141PdZ=46N=54L=3435.3167301 mf=0.43198 Hz
23.141PdZ=46N=55L=6870.6334602 mf=0.21599 Hz
23.141PdZ=46N=56L=13741.2669205 mf=0.10800 Hz
23.141PdZ=46N=57L=27482.5338410 mf=0.05400 Hz
23.141AgZ=47N=17L=0.0000000 mf=58108134062.85944 Hz
23.141AgZ=47N=18L=0.0000001 mf=29054067031.42972 Hz
23.141AgZ=47N=19L=0.0000001 mf=14527033515.71486 Hz
23.141AgZ=47N=20L=0.0000002 mf=7263516757.85743 Hz
23.141AgZ=47N=21L=0.0000004 mf=3631758378.92872 Hz
23.141AgZ=47N=22L=0.0000008 mf=1815879189.46436 Hz
23.141AgZ=47N=23L=0.0000016 mf=907939594.73218 Hz
23.141AgZ=47N=24L=0.0000033 mf=453969797.36609 Hz
23.141AgZ=47N=25L=0.0000065 mf=226984898.68305 Hz
23.141AgZ=47N=26L=0.0000131 mf=113492449.34152 Hz
23.141AgZ=47N=27L=0.0000262 mf=56746224.67076 Hz
23.141AgZ=47N=28L=0.0000523 mf=28373112.33538 Hz
23.141AgZ=47N=29L=0.0001046 mf=14186556.16769 Hz
23.141AgZ=47N=30L=0.0002092 mf=7093278.08385 Hz
23.141AgZ=47N=31L=0.0004184 mf=3546639.04192 Hz
23.141AgZ=47N=32L=0.0008368 mf=1773319.52096 Hz
23.141AgZ=47N=33L=0.0016737 mf=886659.76048 Hz
23.141AgZ=47N=34L=0.0033474 mf=443329.88024 Hz
23.141AgZ=47N=35L=0.0066948 mf=221664.94012 Hz
23.141AgZ=47N=36L=0.0133896 mf=110832.47006 Hz
23.141AgZ=47N=37L=0.0267792 mf=55416.23503 Hz
23.141AgZ=47N=38L=0.0535583 mf=27708.11752 Hz
23.141AgZ=47N=39L=0.1071166 mf=13854.05876 Hz
23.141AgZ=47N=40L=0.2142332 mf=6927.02938 Hz
23.141AgZ=47N=41L=0.4284665 mf=3463.51469 Hz
23.141AgZ=47N=42L=0.8569330 mf=1731.75734 Hz
23.141AgZ=47N=43L=1.7138660 mf=865.87867 Hz
23.141AgZ=47N=44L=3.4277320 mf=432.93934 Hz
23.141AgZ=47N=45L=6.8554639 mf=216.46967 Hz
23.141AgZ=47N=46L=13.7109278 mf=108.23483 Hz
23.141AgZ=47N=47L=27.4218557 mf=54.11742 Hz
23.141AgZ=47N=48L=54.8437114 mf=27.05871 Hz
23.141AgZ=47N=49L=109.6874228 mf=13.52935 Hz
23.141AgZ=47N=50L=219.3748455 mf=6.76468 Hz
23.141AgZ=47N=51L=438.7496911 mf=3.38234 Hz
23.141AgZ=47N=52L=877.4993822 mf=1.69117 Hz
23.141AgZ=47N=53L=1754.9987643 mf=0.84558 Hz
23.141AgZ=47N=54L=3509.9975286 mf=0.42279 Hz
23.141AgZ=47N=55L=7019.9950572 mf=0.21140 Hz
23.141AgZ=47N=56L=14039.9901144 mf=0.10570 Hz
23.141AgZ=47N=57L=28079.9802288 mf=0.05285 Hz
23.141CdZ=48N=17L=0.0000000 mf=56897547936.54987 Hz
23.141CdZ=48N=18L=0.0000001 mf=28448773968.27494 Hz
23.141CdZ=48N=19L=0.0000001 mf=14224386984.13747 Hz
23.141CdZ=48N=20L=0.0000002 mf=7112193492.06873 Hz
23.141CdZ=48N=21L=0.0000004 mf=3556096746.03437 Hz
23.141CdZ=48N=22L=0.0000008 mf=1778048373.01718 Hz
23.141CdZ=48N=23L=0.0000017 mf=889024186.50859 Hz
23.141CdZ=48N=24L=0.0000033 mf=444512093.25430 Hz
23.141CdZ=48N=25L=0.0000067 mf=222256046.62715 Hz
23.141CdZ=48N=26L=0.0000134 mf=111128023.31357 Hz
23.141CdZ=48N=27L=0.0000267 mf=55564011.65679 Hz
23.141CdZ=48N=28L=0.0000534 mf=27782005.82839 Hz
23.141CdZ=48N=29L=0.0001068 mf=13891002.91420 Hz
23.141CdZ=48N=30L=0.0002137 mf=6945501.45710 Hz
23.141CdZ=48N=31L=0.0004273 mf=3472750.72855 Hz
23.141CdZ=48N=32L=0.0008547 mf=1736375.36427 Hz
23.141CdZ=48N=33L=0.0017093 mf=868187.68214 Hz
23.141CdZ=48N=34L=0.0034186 mf=434093.84107 Hz
23.141CdZ=48N=35L=0.0068372 mf=217046.92053 Hz
23.141CdZ=48N=36L=0.0136745 mf=108523.46027 Hz
23.141CdZ=48N=37L=0.0273489 mf=54261.73013 Hz
23.141CdZ=48N=38L=0.0546979 mf=27130.86507 Hz
23.141CdZ=48N=39L=0.1093957 mf=13565.43253 Hz
23.141CdZ=48N=40L=0.2187914 mf=6782.71627 Hz
23.141CdZ=48N=41L=0.4375828 mf=3391.35813 Hz
23.141CdZ=48N=42L=0.8751656 mf=1695.67907 Hz
23.141CdZ=48N=43L=1.7503312 mf=847.83953 Hz
23.141CdZ=48N=44L=3.5006624 mf=423.91977 Hz
23.141CdZ=48N=45L=7.0013249 mf=211.95988 Hz
23.141CdZ=48N=46L=14.0026497 mf=105.97994 Hz
23.141CdZ=48N=47L=28.0052994 mf=52.98997 Hz
23.141CdZ=48N=48L=56.0105989 mf=26.49499 Hz
23.141CdZ=48N=49L=112.0211977 mf=13.24749 Hz
23.141CdZ=48N=50L=224.0423954 mf=6.62375 Hz
23.141CdZ=48N=51L=448.0847909 mf=3.31187 Hz
23.141CdZ=48N=52L=896.1695818 mf=1.65594 Hz
23.141CdZ=48N=53L=1792.3391635 mf=0.82797 Hz
23.141CdZ=48N=54L=3584.6783271 mf=0.41398 Hz
23.141CdZ=48N=55L=7169.3566542 mf=0.20699 Hz
23.141CdZ=48N=56L=14338.7133083 mf=0.10350 Hz
23.141CdZ=48N=57L=28677.4266167 mf=0.05175 Hz
23.141InZ=49N=17L=0.0000000 mf=55736373488.86518 Hz
23.141InZ=49N=18L=0.0000001 mf=27868186744.43259 Hz
23.141InZ=49N=19L=0.0000001 mf=13934093372.21630 Hz
23.141InZ=49N=20L=0.0000002 mf=6967046686.10815 Hz
23.141InZ=49N=21L=0.0000004 mf=3483523343.05407 Hz
23.141InZ=49N=22L=0.0000009 mf=1741761671.52704 Hz
23.141InZ=49N=23L=0.0000017 mf=870880835.76352 Hz
23.141InZ=49N=24L=0.0000034 mf=435440417.88176 Hz
23.141InZ=49N=25L=0.0000068 mf=217720208.94088 Hz
23.141InZ=49N=26L=0.0000136 mf=108860104.47044 Hz
23.141InZ=49N=27L=0.0000273 mf=54430052.23522 Hz
23.141InZ=49N=28L=0.0000545 mf=27215026.11761 Hz
23.141InZ=49N=29L=0.0001091 mf=13607513.05881 Hz
23.141InZ=49N=30L=0.0002181 mf=6803756.52940 Hz
23.141InZ=49N=31L=0.0004362 mf=3401878.26470 Hz
23.141InZ=49N=32L=0.0008725 mf=1700939.13235 Hz
23.141InZ=49N=33L=0.0017449 mf=850469.56618 Hz
23.141InZ=49N=34L=0.0034898 mf=425234.78309 Hz
23.141InZ=49N=35L=0.0069797 mf=212617.39154 Hz
23.141InZ=49N=36L=0.0139593 mf=106308.69577 Hz
23.141InZ=49N=37L=0.0279187 mf=53154.34789 Hz
23.141InZ=49N=38L=0.0558374 mf=26577.17394 Hz
23.141InZ=49N=39L=0.1116748 mf=13288.58697 Hz
23.141InZ=49N=40L=0.2233496 mf=6644.29349 Hz
23.141InZ=49N=41L=0.4466991 mf=3322.14674 Hz
23.141InZ=49N=42L=0.8933982 mf=1661.07337 Hz
23.141InZ=49N=43L=1.7867964 mf=830.53669 Hz
23.141InZ=49N=44L=3.5735929 mf=415.26834 Hz
23.141InZ=49N=45L=7.1471858 mf=207.63417 Hz
23.141InZ=49N=46L=14.2943716 mf=103.81709 Hz
23.141InZ=49N=47L=28.5887432 mf=51.90854 Hz
23.141InZ=49N=48L=57.1774863 mf=25.95427 Hz
23.141InZ=49N=49L=114.3549727 mf=12.97714 Hz
23.141InZ=49N=50L=228.7099453 mf=6.48857 Hz
23.141InZ=49N=51L=457.4198907 mf=3.24428 Hz
23.141InZ=49N=52L=914.8397814 mf=1.62214 Hz
23.141InZ=49N=53L=1829.6795628 mf=0.81107 Hz
23.141InZ=49N=54L=3659.3591256 mf=0.40554 Hz
23.141InZ=49N=55L=7318.7182511 mf=0.20277 Hz
23.141InZ=49N=56L=14637.4365023 mf=0.10138 Hz
23.141InZ=49N=57L=29274.8730045 mf=0.05069 Hz
23.141SnZ=50N=17L=0.0000000 mf=54621646019.08788 Hz
23.141SnZ=50N=18L=0.0000001 mf=27310823009.54394 Hz
23.141SnZ=50N=19L=0.0000001 mf=13655411504.77197 Hz
23.141SnZ=50N=20L=0.0000002 mf=6827705752.38599 Hz
23.141SnZ=50N=21L=0.0000004 mf=3413852876.19299 Hz
23.141SnZ=50N=22L=0.0000009 mf=1706926438.09650 Hz
23.141SnZ=50N=23L=0.0000017 mf=853463219.04825 Hz
23.141SnZ=50N=24L=0.0000035 mf=426731609.52412 Hz
23.141SnZ=50N=25L=0.0000070 mf=213365804.76206 Hz
23.141SnZ=50N=26L=0.0000139 mf=106682902.38103 Hz
23.141SnZ=50N=27L=0.0000278 mf=53341451.19052 Hz
23.141SnZ=50N=28L=0.0000556 mf=26670725.59526 Hz
23.141SnZ=50N=29L=0.0001113 mf=13335362.79763 Hz
23.141SnZ=50N=30L=0.0002226 mf=6667681.39881 Hz
23.141SnZ=50N=31L=0.0004451 mf=3333840.69941 Hz
23.141SnZ=50N=32L=0.0008903 mf=1666920.34970 Hz
23.141SnZ=50N=33L=0.0017805 mf=833460.17485 Hz
23.141SnZ=50N=34L=0.0035611 mf=416730.08743 Hz
23.141SnZ=50N=35L=0.0071221 mf=208365.04371 Hz
23.141SnZ=50N=36L=0.0142442 mf=104182.52186 Hz
23.141SnZ=50N=37L=0.0284885 mf=52091.26093 Hz
23.141SnZ=50N=38L=0.0569769 mf=26045.63046 Hz
23.141SnZ=50N=39L=0.1139539 mf=13022.81523 Hz
23.141SnZ=50N=40L=0.2279077 mf=6511.40762 Hz
23.141SnZ=50N=41L=0.4558154 mf=3255.70381 Hz
23.141SnZ=50N=42L=0.9116308 mf=1627.85190 Hz
23.141SnZ=50N=43L=1.8232617 mf=813.92595 Hz
23.141SnZ=50N=44L=3.6465234 mf=406.96298 Hz
23.141SnZ=50N=45L=7.2930467 mf=203.48149 Hz
23.141SnZ=50N=46L=14.5860935 mf=101.74074 Hz
23.141SnZ=50N=47L=29.1721869 mf=50.87037 Hz
23.141SnZ=50N=48L=58.3443738 mf=25.43519 Hz
23.141SnZ=50N=49L=116.6887476 mf=12.71759 Hz
23.141SnZ=50N=50L=233.3774953 mf=6.35880 Hz
23.141SnZ=50N=51L=466.7549905 mf=3.17940 Hz
23.141SnZ=50N=52L=933.5099810 mf=1.58970 Hz
23.141SnZ=50N=53L=1867.0199620 mf=0.79485 Hz
23.141SnZ=50N=54L=3734.0399240 mf=0.39742 Hz
23.141SnZ=50N=55L=7468.0798481 mf=0.19871 Hz
23.141SnZ=50N=56L=14936.1596962 mf=0.09936 Hz
23.141SnZ=50N=57L=29872.3193924 mf=0.04968 Hz
23.141SbZ=51N=17L=0.0000000 mf=53550633352.04694 Hz
23.141SbZ=51N=18L=0.0000001 mf=26775316676.02347 Hz
23.141SbZ=51N=19L=0.0000001 mf=13387658338.01174 Hz
23.141SbZ=51N=20L=0.0000002 mf=6693829169.00587 Hz
23.141SbZ=51N=21L=0.0000004 mf=3346914584.50293 Hz
23.141SbZ=51N=22L=0.0000009 mf=1673457292.25147 Hz
23.141SbZ=51N=23L=0.0000018 mf=836728646.12573 Hz
23.141SbZ=51N=24L=0.0000035 mf=418364323.06287 Hz
23.141SbZ=51N=25L=0.0000071 mf=209182161.53143 Hz
23.141SbZ=51N=26L=0.0000142 mf=104591080.76572 Hz
23.141SbZ=51N=27L=0.0000284 mf=52295540.38286 Hz
23.141SbZ=51N=28L=0.0000568 mf=26147770.19143 Hz
23.141SbZ=51N=29L=0.0001135 mf=13073885.09571 Hz
23.141SbZ=51N=30L=0.0002270 mf=6536942.54786 Hz
23.141SbZ=51N=31L=0.0004540 mf=3268471.27393 Hz
23.141SbZ=51N=32L=0.0009081 mf=1634235.63696 Hz
23.141SbZ=51N=33L=0.0018161 mf=817117.81848 Hz
23.141SbZ=51N=34L=0.0036323 mf=408558.90924 Hz
23.141SbZ=51N=35L=0.0072646 mf=204279.45462 Hz
23.141SbZ=51N=36L=0.0145291 mf=102139.72731 Hz
23.141SbZ=51N=37L=0.0290582 mf=51069.86366 Hz
23.141SbZ=51N=38L=0.0581165 mf=25534.93183 Hz
23.141SbZ=51N=39L=0.1162329 mf=12767.46591 Hz
23.141SbZ=51N=40L=0.2324659 mf=6383.73296 Hz
23.141SbZ=51N=41L=0.4649317 mf=3191.86648 Hz
23.141SbZ=51N=42L=0.9298635 mf=1595.93324 Hz
23.141SbZ=51N=43L=1.8597269 mf=797.96662 Hz
23.141SbZ=51N=44L=3.7194538 mf=398.98331 Hz
23.141SbZ=51N=45L=7.4389077 mf=199.49165 Hz
23.141SbZ=51N=46L=14.8778153 mf=99.74583 Hz
23.141SbZ=51N=47L=29.7556306 mf=49.87291 Hz
23.141SbZ=51N=48L=59.5112613 mf=24.93646 Hz
23.141SbZ=51N=49L=119.0225226 mf=12.46823 Hz
23.141SbZ=51N=50L=238.0450452 mf=6.23411 Hz
23.141SbZ=51N=51L=476.0900903 mf=3.11706 Hz
23.141SbZ=51N=52L=952.1801806 mf=1.55853 Hz
23.141SbZ=51N=53L=1904.3603613 mf=0.77926 Hz
23.141SbZ=51N=54L=3808.7207225 mf=0.38963 Hz
23.141SbZ=51N=55L=7617.4414451 mf=0.19482 Hz
23.141SbZ=51N=56L=15234.8828901 mf=0.09741 Hz
23.141SbZ=51N=57L=30469.7657802 mf=0.04870 Hz
23.141TeZ=52N=17L=0.0000000 mf=52520813479.89219 Hz
23.141TeZ=52N=18L=0.0000001 mf=26260406739.94609 Hz
23.141TeZ=52N=19L=0.0000001 mf=13130203369.97305 Hz
23.141TeZ=52N=20L=0.0000002 mf=6565101684.98652 Hz
23.141TeZ=52N=21L=0.0000005 mf=3282550842.49326 Hz
23.141TeZ=52N=22L=0.0000009 mf=1641275421.24663 Hz
23.141TeZ=52N=23L=0.0000018 mf=820637710.62332 Hz
23.141TeZ=52N=24L=0.0000036 mf=410318855.31166 Hz
23.141TeZ=52N=25L=0.0000072 mf=205159427.65583 Hz
23.141TeZ=52N=26L=0.0000145 mf=102579713.82791 Hz
23.141TeZ=52N=27L=0.0000289 mf=51289856.91396 Hz
23.141TeZ=52N=28L=0.0000579 mf=25644928.45698 Hz
23.141TeZ=52N=29L=0.0001157 mf=12822464.22849 Hz
23.141TeZ=52N=30L=0.0002315 mf=6411232.11424 Hz
23.141TeZ=52N=31L=0.0004629 mf=3205616.05712 Hz
23.141TeZ=52N=32L=0.0009259 mf=1602808.02856 Hz
23.141TeZ=52N=33L=0.0018518 mf=801404.01428 Hz
23.141TeZ=52N=34L=0.0037035 mf=400702.00714 Hz
23.141TeZ=52N=35L=0.0074070 mf=200351.00357 Hz
23.141TeZ=52N=36L=0.0148140 mf=100175.50179 Hz
23.141TeZ=52N=37L=0.0296280 mf=50087.75089 Hz
23.141TeZ=52N=38L=0.0592560 mf=25043.87545 Hz
23.141TeZ=52N=39L=0.1185120 mf=12521.93772 Hz
23.141TeZ=52N=40L=0.2370240 mf=6260.96886 Hz
23.141TeZ=52N=41L=0.4740480 mf=3130.48443 Hz
23.141TeZ=52N=42L=0.9480961 mf=1565.24222 Hz
23.141TeZ=52N=43L=1.8961921 mf=782.62111 Hz
23.141TeZ=52N=44L=3.7923843 mf=391.31055 Hz
23.141TeZ=52N=45L=7.5847686 mf=195.65528 Hz
23.141TeZ=52N=46L=15.1695372 mf=97.82764 Hz
23.141TeZ=52N=47L=30.3390744 mf=48.91382 Hz
23.141TeZ=52N=48L=60.6781488 mf=24.45691 Hz
23.141TeZ=52N=49L=121.3562975 mf=12.22845 Hz
23.141TeZ=52N=50L=242.7125951 mf=6.11423 Hz
23.141TeZ=52N=51L=485.4251901 mf=3.05711 Hz
23.141TeZ=52N=52L=970.8503803 mf=1.52856 Hz
23.141TeZ=52N=53L=1941.7007605 mf=0.76428 Hz
23.141TeZ=52N=54L=3883.4015210 mf=0.38214 Hz
23.141TeZ=52N=55L=7766.8030420 mf=0.19107 Hz
23.141TeZ=52N=56L=15533.6060840 mf=0.09553 Hz
23.141TeZ=52N=57L=31067.2121681 mf=0.04777 Hz
23.141JZ=53N=17L=0.0000000 mf=51529854734.98856 Hz
23.141JZ=53N=18L=0.0000001 mf=25764927367.49428 Hz
23.141JZ=53N=19L=0.0000001 mf=12882463683.74714 Hz
23.141JZ=53N=20L=0.0000002 mf=6441231841.87357 Hz
23.141JZ=53N=21L=0.0000005 mf=3220615920.93679 Hz
23.141JZ=53N=22L=0.0000009 mf=1610307960.46839 Hz
23.141JZ=53N=23L=0.0000018 mf=805153980.23420 Hz
23.141JZ=53N=24L=0.0000037 mf=402576990.11710 Hz
23.141JZ=53N=25L=0.0000074 mf=201288495.05855 Hz
23.141JZ=53N=26L=0.0000147 mf=100644247.52928 Hz
23.141JZ=53N=27L=0.0000295 mf=50322123.76464 Hz
23.141JZ=53N=28L=0.0000590 mf=25161061.88232 Hz
23.141JZ=53N=29L=0.0001180 mf=12580530.94116 Hz
23.141JZ=53N=30L=0.0002359 mf=6290265.47058 Hz
23.141JZ=53N=31L=0.0004718 mf=3145132.73529 Hz
23.141JZ=53N=32L=0.0009437 mf=1572566.36764 Hz
23.141JZ=53N=33L=0.0018874 mf=786283.18382 Hz
23.141JZ=53N=34L=0.0037747 mf=393141.59191 Hz
23.141JZ=53N=35L=0.0075494 mf=196570.79596 Hz
23.141JZ=53N=36L=0.0150989 mf=98285.39798 Hz
23.141JZ=53N=37L=0.0301978 mf=49142.69899 Hz
23.141JZ=53N=38L=0.0603955 mf=24571.34949 Hz
23.141JZ=53N=39L=0.1207911 mf=12285.67475 Hz
23.141JZ=53N=40L=0.2415822 mf=6142.83737 Hz
23.141JZ=53N=41L=0.4831643 mf=3071.41869 Hz
23.141JZ=53N=42L=0.9663287 mf=1535.70934 Hz
23.141JZ=53N=43L=1.9326574 mf=767.85467 Hz
23.141JZ=53N=44L=3.8653148 mf=383.92734 Hz
23.141JZ=53N=45L=7.7306295 mf=191.96367 Hz
23.141JZ=53N=46L=15.4612591 mf=95.98183 Hz
23.141JZ=53N=47L=30.9225181 mf=47.99092 Hz
23.141JZ=53N=48L=61.8450362 mf=23.99546 Hz
23.141JZ=53N=49L=123.6900725 mf=11.99773 Hz
23.141JZ=53N=50L=247.3801450 mf=5.99886 Hz
23.141JZ=53N=51L=494.7602899 mf=2.99943 Hz
23.141JZ=53N=52L=989.5205799 mf=1.49972 Hz
23.141JZ=53N=53L=1979.0411597 mf=0.74986 Hz
23.141JZ=53N=54L=3958.0823195 mf=0.37493 Hz
23.141JZ=53N=55L=7916.1646390 mf=0.18746 Hz
23.141JZ=53N=56L=15832.3292780 mf=0.09373 Hz
23.141JZ=53N=57L=31664.6585559 mf=0.04687 Hz
23.141XeZ=54N=17L=0.0000000 mf=50575598165.82211 Hz
23.141XeZ=54N=18L=0.0000001 mf=25287799082.91106 Hz
23.141XeZ=54N=19L=0.0000001 mf=12643899541.45553 Hz
23.141XeZ=54N=20L=0.0000002 mf=6321949770.72776 Hz
23.141XeZ=54N=21L=0.0000005 mf=3160974885.36388 Hz
23.141XeZ=54N=22L=0.0000009 mf=1580487442.68194 Hz
23.141XeZ=54N=23L=0.0000019 mf=790243721.34097 Hz
23.141XeZ=54N=24L=0.0000038 mf=395121860.67049 Hz
23.141XeZ=54N=25L=0.0000075 mf=197560930.33524 Hz
23.141XeZ=54N=26L=0.0000150 mf=98780465.16762 Hz
23.141XeZ=54N=27L=0.0000300 mf=49390232.58381 Hz
23.141XeZ=54N=28L=0.0000601 mf=24695116.29191 Hz
23.141XeZ=54N=29L=0.0001202 mf=12347558.14595 Hz
23.141XeZ=54N=30L=0.0002404 mf=6173779.07298 Hz
23.141XeZ=54N=31L=0.0004807 mf=3086889.53649 Hz
23.141XeZ=54N=32L=0.0009615 mf=1543444.76824 Hz
23.141XeZ=54N=33L=0.0019230 mf=771722.38412 Hz
23.141XeZ=54N=34L=0.0038459 mf=385861.19206 Hz
23.141XeZ=54N=35L=0.0076919 mf=192930.59603 Hz
23.141XeZ=54N=36L=0.0153838 mf=96465.29802 Hz
23.141XeZ=54N=37L=0.0307675 mf=48232.64901 Hz
23.141XeZ=54N=38L=0.0615351 mf=24116.32450 Hz
23.141XeZ=54N=39L=0.1230702 mf=12058.16225 Hz
23.141XeZ=54N=40L=0.2461403 mf=6029.08113 Hz
23.141XeZ=54N=41L=0.4922807 mf=3014.54056 Hz
23.141XeZ=54N=42L=0.9845613 mf=1507.27028 Hz
23.141XeZ=54N=43L=1.9691226 mf=753.63514 Hz
23.141XeZ=54N=44L=3.9382452 mf=376.81757 Hz
23.141XeZ=54N=45L=7.8764905 mf=188.40879 Hz
23.141XeZ=54N=46L=15.7529809 mf=94.20439 Hz
23.141XeZ=54N=47L=31.5059619 mf=47.10220 Hz
23.141XeZ=54N=48L=63.0119237 mf=23.55110 Hz
23.141XeZ=54N=49L=126.0238474 mf=11.77555 Hz
23.141XeZ=54N=50L=252.0476949 mf=5.88777 Hz
23.141XeZ=54N=51L=504.0953897 mf=2.94389 Hz
23.141XeZ=54N=52L=1008.1907795 mf=1.47194 Hz
23.141XeZ=54N=53L=2016.3815590 mf=0.73597 Hz
23.141XeZ=54N=54L=4032.7631180 mf=0.36799 Hz
23.141XeZ=54N=55L=8065.5262359 mf=0.18399 Hz
23.141XeZ=54N=56L=16131.0524719 mf=0.09200 Hz
23.141XeZ=54N=57L=32262.1049438 mf=0.04600 Hz
23.141CsZ=55N=17L=0.0000000 mf=49656041835.53442 Hz
23.141CsZ=55N=18L=0.0000001 mf=24828020917.76721 Hz
23.141CsZ=55N=19L=0.0000001 mf=12414010458.88361 Hz
23.141CsZ=55N=20L=0.0000002 mf=6207005229.44180 Hz
23.141CsZ=55N=21L=0.0000005 mf=3103502614.72090 Hz
23.141CsZ=55N=22L=0.0000010 mf=1551751307.36045 Hz
23.141CsZ=55N=23L=0.0000019 mf=775875653.68023 Hz
23.141CsZ=55N=24L=0.0000038 mf=387937826.84011 Hz
23.141CsZ=55N=25L=0.0000077 mf=193968913.42006 Hz
23.141CsZ=55N=26L=0.0000153 mf=96984456.71003 Hz
23.141CsZ=55N=27L=0.0000306 mf=48492228.35501 Hz
23.141CsZ=55N=28L=0.0000612 mf=24246114.17751 Hz
23.141CsZ=55N=29L=0.0001224 mf=12123057.08875 Hz
23.141CsZ=55N=30L=0.0002448 mf=6061528.54438 Hz
23.141CsZ=55N=31L=0.0004896 mf=3030764.27219 Hz
23.141CsZ=55N=32L=0.0009793 mf=1515382.13609 Hz
23.141CsZ=55N=33L=0.0019586 mf=757691.06805 Hz
23.141CsZ=55N=34L=0.0039172 mf=378845.53402 Hz
23.141CsZ=55N=35L=0.0078343 mf=189422.76701 Hz
23.141CsZ=55N=36L=0.0156687 mf=94711.38351 Hz
23.141CsZ=55N=37L=0.0313373 mf=47355.69175 Hz
23.141CsZ=55N=38L=0.0626746 mf=23677.84588 Hz
23.141CsZ=55N=39L=0.1253492 mf=11838.92294 Hz
23.141CsZ=55N=40L=0.2506985 mf=5919.46147 Hz
23.141CsZ=55N=41L=0.5013970 mf=2959.73073 Hz
23.141CsZ=55N=42L=1.0027939 mf=1479.86537 Hz
23.141CsZ=55N=43L=2.0055878 mf=739.93268 Hz
23.141CsZ=55N=44L=4.0111757 mf=369.96634 Hz
23.141CsZ=55N=45L=8.0223514 mf=184.98317 Hz
23.141CsZ=55N=46L=16.0447028 mf=92.49159 Hz
23.141CsZ=55N=47L=32.0894056 mf=46.24579 Hz
23.141CsZ=55N=48L=64.1788112 mf=23.12290 Hz
23.141CsZ=55N=49L=128.3576224 mf=11.56145 Hz
23.141CsZ=55N=50L=256.7152448 mf=5.78072 Hz
23.141CsZ=55N=51L=513.4304896 mf=2.89036 Hz
23.141CsZ=55N=52L=1026.8609791 mf=1.44518 Hz
23.141CsZ=55N=53L=2053.7219582 mf=0.72259 Hz
23.141CsZ=55N=54L=4107.4439165 mf=0.36130 Hz
23.141CsZ=55N=55L=8214.8878329 mf=0.18065 Hz
23.141CsZ=55N=56L=16429.7756658 mf=0.09032 Hz
23.141CsZ=55N=57L=32859.5513316 mf=0.04516 Hz
23.141BaZ=56N=17L=0.0000000 mf=48769326802.75703 Hz
23.141BaZ=56N=18L=0.0000001 mf=24384663401.37851 Hz
23.141BaZ=56N=19L=0.0000001 mf=12192331700.68926 Hz
23.141BaZ=56N=20L=0.0000002 mf=6096165850.34463 Hz
23.141BaZ=56N=21L=0.0000005 mf=3048082925.17231 Hz
23.141BaZ=56N=22L=0.0000010 mf=1524041462.58616 Hz
23.141BaZ=56N=23L=0.0000019 mf=762020731.29308 Hz
23.141BaZ=56N=24L=0.0000039 mf=381010365.64654 Hz
23.141BaZ=56N=25L=0.0000078 mf=190505182.82327 Hz
23.141BaZ=56N=26L=0.0000156 mf=95252591.41163 Hz
23.141BaZ=56N=27L=0.0000312 mf=47626295.70582 Hz
23.141BaZ=56N=28L=0.0000623 mf=23813147.85291 Hz
23.141BaZ=56N=29L=0.0001246 mf=11906573.92645 Hz
23.141BaZ=56N=30L=0.0002493 mf=5953286.96323 Hz
23.141BaZ=56N=31L=0.0004985 mf=2976643.48161 Hz
23.141BaZ=56N=32L=0.0009971 mf=1488321.74081 Hz
23.141BaZ=56N=33L=0.0019942 mf=744160.87040 Hz
23.141BaZ=56N=34L=0.0039884 mf=372080.43520 Hz
23.141BaZ=56N=35L=0.0079768 mf=186040.21760 Hz
23.141BaZ=56N=36L=0.0159535 mf=93020.10880 Hz
23.141BaZ=56N=37L=0.0319071 mf=46510.05440 Hz
23.141BaZ=56N=38L=0.0638142 mf=23255.02720 Hz
23.141BaZ=56N=39L=0.1276283 mf=11627.51360 Hz
23.141BaZ=56N=40L=0.2552566 mf=5813.75680 Hz
23.141BaZ=56N=41L=0.5105133 mf=2906.87840 Hz
23.141BaZ=56N=42L=1.0210265 mf=1453.43920 Hz
23.141BaZ=56N=43L=2.0420531 mf=726.71960 Hz
23.141BaZ=56N=44L=4.0841062 mf=363.35980 Hz
23.141BaZ=56N=45L=8.1682123 mf=181.67990 Hz
23.141BaZ=56N=46L=16.3364247 mf=90.83995 Hz
23.141BaZ=56N=47L=32.6728493 mf=45.41998 Hz
23.141BaZ=56N=48L=65.3456987 mf=22.70999 Hz
23.141BaZ=56N=49L=130.6913973 mf=11.35499 Hz
23.141BaZ=56N=50L=261.3827947 mf=5.67750 Hz
23.141BaZ=56N=51L=522.7655894 mf=2.83875 Hz
23.141BaZ=56N=52L=1045.5311787 mf=1.41937 Hz
23.141BaZ=56N=53L=2091.0623575 mf=0.70969 Hz
23.141BaZ=56N=54L=4182.1247149 mf=0.35484 Hz
23.141BaZ=56N=55L=8364.2494299 mf=0.17742 Hz
23.141BaZ=56N=56L=16728.4988597 mf=0.08871 Hz
23.141BaZ=56N=57L=33456.9977195 mf=0.04436 Hz
23.141LaZ=57N=17L=0.0000000 mf=47913724578.14727 Hz
23.141LaZ=57N=18L=0.0000001 mf=23956862289.07364 Hz
23.141LaZ=57N=19L=0.0000001 mf=11978431144.53682 Hz
23.141LaZ=57N=20L=0.0000002 mf=5989215572.26841 Hz
23.141LaZ=57N=21L=0.0000005 mf=2994607786.13420 Hz
23.141LaZ=57N=22L=0.0000010 mf=1497303893.06710 Hz
23.141LaZ=57N=23L=0.0000020 mf=748651946.53355 Hz
23.141LaZ=57N=24L=0.0000040 mf=374325973.26678 Hz
23.141LaZ=57N=25L=0.0000079 mf=187162986.63339 Hz
23.141LaZ=57N=26L=0.0000159 mf=93581493.31669 Hz
23.141LaZ=57N=27L=0.0000317 mf=46790746.65835 Hz
23.141LaZ=57N=28L=0.0000634 mf=23395373.32917 Hz
23.141LaZ=57N=29L=0.0001269 mf=11697686.66459 Hz
23.141LaZ=57N=30L=0.0002537 mf=5848843.33229 Hz
23.141LaZ=57N=31L=0.0005075 mf=2924421.66615 Hz
23.141LaZ=57N=32L=0.0010149 mf=1462210.83307 Hz
23.141LaZ=57N=33L=0.0020298 mf=731105.41654 Hz
23.141LaZ=57N=34L=0.0040596 mf=365552.70827 Hz
23.141LaZ=57N=35L=0.0081192 mf=182776.35413 Hz
23.141LaZ=57N=36L=0.0162384 mf=91388.17707 Hz
23.141LaZ=57N=37L=0.0324768 mf=45694.08853 Hz
23.141LaZ=57N=38L=0.0649537 mf=22847.04427 Hz
23.141LaZ=57N=39L=0.1299074 mf=11423.52213 Hz
23.141LaZ=57N=40L=0.2598148 mf=5711.76107 Hz
23.141LaZ=57N=41L=0.5196296 mf=2855.88053 Hz
23.141LaZ=57N=42L=1.0392592 mf=1427.94027 Hz
23.141LaZ=57N=43L=2.0785183 mf=713.97013 Hz
23.141LaZ=57N=44L=4.1570366 mf=356.98507 Hz
23.141LaZ=57N=45L=8.3140733 mf=178.49253 Hz
23.141LaZ=57N=46L=16.6281465 mf=89.24627 Hz
23.141LaZ=57N=47L=33.2562931 mf=44.62313 Hz
23.141LaZ=57N=48L=66.5125861 mf=22.31157 Hz
23.141LaZ=57N=49L=133.0251723 mf=11.15578 Hz
23.141LaZ=57N=50L=266.0503446 mf=5.57789 Hz
23.141LaZ=57N=51L=532.1006892 mf=2.78895 Hz
23.141LaZ=57N=52L=1064.2013784 mf=1.39447 Hz
23.141LaZ=57N=53L=2128.4027567 mf=0.69724 Hz
23.141LaZ=57N=54L=4256.8055134 mf=0.34862 Hz
23.141LaZ=57N=55L=8513.6110268 mf=0.17431 Hz
23.141LaZ=57N=56L=17027.2220537 mf=0.08715 Hz
23.141LaZ=57N=57L=34054.4441073 mf=0.04358 Hz
23.141CeZ=58N=17L=0.0000000 mf=47087625878.52403 Hz
23.141CeZ=58N=18L=0.0000001 mf=23543812939.26202 Hz
23.141CeZ=58N=19L=0.0000001 mf=11771906469.63101 Hz
23.141CeZ=58N=20L=0.0000003 mf=5885953234.81550 Hz
23.141CeZ=58N=21L=0.0000005 mf=2942976617.40775 Hz
23.141CeZ=58N=22L=0.0000010 mf=1471488308.70388 Hz
23.141CeZ=58N=23L=0.0000020 mf=735744154.35194 Hz
23.141CeZ=58N=24L=0.0000040 mf=367872077.17597 Hz
23.141CeZ=58N=25L=0.0000081 mf=183936038.58799 Hz
23.141CeZ=58N=26L=0.0000161 mf=91968019.29399 Hz
23.141CeZ=58N=27L=0.0000323 mf=45984009.64700 Hz
23.141CeZ=58N=28L=0.0000645 mf=22992004.82350 Hz
23.141CeZ=58N=29L=0.0001291 mf=11496002.41175 Hz
23.141CeZ=58N=30L=0.0002582 mf=5748001.20587 Hz
23.141CeZ=58N=31L=0.0005164 mf=2874000.60294 Hz
23.141CeZ=58N=32L=0.0010327 mf=1437000.30147 Hz
23.141CeZ=58N=33L=0.0020654 mf=718500.15073 Hz
23.141CeZ=58N=34L=0.0041308 mf=359250.07537 Hz
23.141CeZ=58N=35L=0.0082617 mf=179625.03768 Hz
23.141CeZ=58N=36L=0.0165233 mf=89812.51884 Hz
23.141CeZ=58N=37L=0.0330466 mf=44906.25942 Hz
23.141CeZ=58N=38L=0.0660932 mf=22453.12971 Hz
23.141CeZ=58N=39L=0.1321865 mf=11226.56486 Hz
23.141CeZ=58N=40L=0.2643729 mf=5613.28243 Hz
23.141CeZ=58N=41L=0.5287459 mf=2806.64121 Hz
23.141CeZ=58N=42L=1.0574918 mf=1403.32061 Hz
23.141CeZ=58N=43L=2.1149836 mf=701.66030 Hz
23.141CeZ=58N=44L=4.2299671 mf=350.83015 Hz
23.141CeZ=58N=45L=8.4599342 mf=175.41508 Hz
23.141CeZ=58N=46L=16.9198684 mf=87.70754 Hz
23.141CeZ=58N=47L=33.8397368 mf=43.85377 Hz
23.141CeZ=58N=48L=67.6794736 mf=21.92688 Hz
23.141CeZ=58N=49L=135.3589472 mf=10.96344 Hz
23.141CeZ=58N=50L=270.7178945 mf=5.48172 Hz
23.141CeZ=58N=51L=541.4357890 mf=2.74086 Hz
23.141CeZ=58N=52L=1082.8715780 mf=1.37043 Hz
23.141CeZ=58N=53L=2165.7431559 mf=0.68522 Hz
23.141CeZ=58N=54L=4331.4863119 mf=0.34261 Hz
23.141CeZ=58N=55L=8662.9726238 mf=0.17130 Hz
23.141CeZ=58N=56L=17325.9452476 mf=0.08565 Hz
23.141CeZ=58N=57L=34651.8904952 mf=0.04283 Hz
23.141PrZ=59N=17L=0.0000000 mf=46289530524.65074 Hz
23.141PrZ=59N=18L=0.0000001 mf=23144765262.32537 Hz
23.141PrZ=59N=19L=0.0000001 mf=11572382631.16269 Hz
23.141PrZ=59N=20L=0.0000003 mf=5786191315.58134 Hz
23.141PrZ=59N=21L=0.0000005 mf=2893095657.79067 Hz
23.141PrZ=59N=22L=0.0000010 mf=1446547828.89534 Hz
23.141PrZ=59N=23L=0.0000021 mf=723273914.44767 Hz
23.141PrZ=59N=24L=0.0000041 mf=361636957.22383 Hz
23.141PrZ=59N=25L=0.0000082 mf=180818478.61192 Hz
23.141PrZ=59N=26L=0.0000164 mf=90409239.30596 Hz
23.141PrZ=59N=27L=0.0000328 mf=45204619.65298 Hz
23.141PrZ=59N=28L=0.0000657 mf=22602309.82649 Hz
23.141PrZ=59N=29L=0.0001313 mf=11301154.91324 Hz
23.141PrZ=59N=30L=0.0002626 mf=5650577.45662 Hz
23.141PrZ=59N=31L=0.0005253 mf=2825288.72831 Hz
23.141PrZ=59N=32L=0.0010505 mf=1412644.36416 Hz
23.141PrZ=59N=33L=0.0021010 mf=706322.18208 Hz
23.141PrZ=59N=34L=0.0042020 mf=353161.09104 Hz
23.141PrZ=59N=35L=0.0084041 mf=176580.54552 Hz
23.141PrZ=59N=36L=0.0168082 mf=88290.27276 Hz
23.141PrZ=59N=37L=0.0336164 mf=44145.13638 Hz
23.141PrZ=59N=38L=0.0672328 mf=22072.56819 Hz
23.141PrZ=59N=39L=0.1344655 mf=11036.28409 Hz
23.141PrZ=59N=40L=0.2689311 mf=5518.14205 Hz
23.141PrZ=59N=41L=0.5378622 mf=2759.07102 Hz
23.141PrZ=59N=42L=1.0757244 mf=1379.53551 Hz
23.141PrZ=59N=43L=2.1514488 mf=689.76776 Hz
23.141PrZ=59N=44L=4.3028976 mf=344.88388 Hz
23.141PrZ=59N=45L=8.6057951 mf=172.44194 Hz
23.141PrZ=59N=46L=17.2115903 mf=86.22097 Hz
23.141PrZ=59N=47L=34.4231805 mf=43.11048 Hz
23.141PrZ=59N=48L=68.8463611 mf=21.55524 Hz
23.141PrZ=59N=49L=137.6927222 mf=10.77762 Hz
23.141PrZ=59N=50L=275.3854444 mf=5.38881 Hz
23.141PrZ=59N=51L=550.7708888 mf=2.69441 Hz
23.141PrZ=59N=52L=1101.5417776 mf=1.34720 Hz
23.141PrZ=59N=53L=2203.0835552 mf=0.67360 Hz
23.141PrZ=59N=54L=4406.1671104 mf=0.33680 Hz
23.141PrZ=59N=55L=8812.3342208 mf=0.16840 Hz
23.141PrZ=59N=56L=17624.6684415 mf=0.08420 Hz
23.141PrZ=59N=57L=35249.3368830 mf=0.04210 Hz
23.141NdZ=60N=17L=0.0000000 mf=45518038349.23990 Hz
23.141NdZ=60N=18L=0.0000001 mf=22759019174.61995 Hz
23.141NdZ=60N=19L=0.0000001 mf=11379509587.30997 Hz
23.141NdZ=60N=20L=0.0000003 mf=5689754793.65499 Hz
23.141NdZ=60N=21L=0.0000005 mf=2844877396.82749 Hz
23.141NdZ=60N=22L=0.0000010 mf=1422438698.41375 Hz
23.141NdZ=60N=23L=0.0000021 mf=711219349.20687 Hz
23.141NdZ=60N=24L=0.0000042 mf=355609674.60344 Hz
23.141NdZ=60N=25L=0.0000083 mf=177804837.30172 Hz
23.141NdZ=60N=26L=0.0000167 mf=88902418.65086 Hz
23.141NdZ=60N=27L=0.0000334 mf=44451209.32543 Hz
23.141NdZ=60N=28L=0.0000668 mf=22225604.66271 Hz
23.141NdZ=60N=29L=0.0001335 mf=11112802.33136 Hz
23.141NdZ=60N=30L=0.0002671 mf=5556401.16568 Hz
23.141NdZ=60N=31L=0.0005342 mf=2778200.58284 Hz
23.141NdZ=60N=32L=0.0010683 mf=1389100.29142 Hz
23.141NdZ=60N=33L=0.0021366 mf=694550.14571 Hz
23.141NdZ=60N=34L=0.0042733 mf=347275.07285 Hz
23.141NdZ=60N=35L=0.0085465 mf=173637.53643 Hz
23.141NdZ=60N=36L=0.0170931 mf=86818.76821 Hz
23.141NdZ=60N=37L=0.0341862 mf=43409.38411 Hz
23.141NdZ=60N=38L=0.0683723 mf=21704.69205 Hz
23.141NdZ=60N=39L=0.1367446 mf=10852.34603 Hz
23.141NdZ=60N=40L=0.2734893 mf=5426.17301 Hz
23.141NdZ=60N=41L=0.5469785 mf=2713.08651 Hz
23.141NdZ=60N=42L=1.0939570 mf=1356.54325 Hz
23.141NdZ=60N=43L=2.1879140 mf=678.27163 Hz
23.141NdZ=60N=44L=4.3758280 mf=339.13581 Hz
23.141NdZ=60N=45L=8.7516561 mf=169.56791 Hz
23.141NdZ=60N=46L=17.5033121 mf=84.78395 Hz
23.141NdZ=60N=47L=35.0066243 mf=42.39198 Hz
23.141NdZ=60N=48L=70.0132486 mf=21.19599 Hz
23.141NdZ=60N=49L=140.0264972 mf=10.59799 Hz
23.141NdZ=60N=50L=280.0529943 mf=5.29900 Hz
23.141NdZ=60N=51L=560.1059886 mf=2.64950 Hz
23.141NdZ=60N=52L=1120.2119772 mf=1.32475 Hz
23.141NdZ=60N=53L=2240.4239544 mf=0.66237 Hz
23.141NdZ=60N=54L=4480.8479089 mf=0.33119 Hz
23.141NdZ=60N=55L=8961.6958177 mf=0.16559 Hz
23.141NdZ=60N=56L=17923.3916354 mf=0.08280 Hz
23.141NdZ=60N=57L=35846.7832709 mf=0.04140 Hz
23.141PmZ=61N=17L=0.0000000 mf=44771840999.25236 Hz
23.141PmZ=61N=18L=0.0000001 mf=22385920499.62618 Hz
23.141PmZ=61N=19L=0.0000001 mf=11192960249.81309 Hz
23.141PmZ=61N=20L=0.0000003 mf=5596480124.90654 Hz
23.141PmZ=61N=21L=0.0000005 mf=2798240062.45327 Hz
23.141PmZ=61N=22L=0.0000011 mf=1399120031.22664 Hz
23.141PmZ=61N=23L=0.0000021 mf=699560015.61332 Hz
23.141PmZ=61N=24L=0.0000042 mf=349780007.80666 Hz
23.141PmZ=61N=25L=0.0000085 mf=174890003.90333 Hz
23.141PmZ=61N=26L=0.0000170 mf=87445001.95166 Hz
23.141PmZ=61N=27L=0.0000339 mf=43722500.97583 Hz
23.141PmZ=61N=28L=0.0000679 mf=21861250.48792 Hz
23.141PmZ=61N=29L=0.0001358 mf=10930625.24396 Hz
23.141PmZ=61N=30L=0.0002715 mf=5465312.62198 Hz
23.141PmZ=61N=31L=0.0005431 mf=2732656.31099 Hz
23.141PmZ=61N=32L=0.0010861 mf=1366328.15549 Hz
23.141PmZ=61N=33L=0.0021722 mf=683164.07775 Hz
23.141PmZ=61N=34L=0.0043445 mf=341582.03887 Hz
23.141PmZ=61N=35L=0.0086890 mf=170791.01944 Hz
23.141PmZ=61N=36L=0.0173780 mf=85395.50972 Hz
23.141PmZ=61N=37L=0.0347559 mf=42697.75486 Hz
23.141PmZ=61N=38L=0.0695119 mf=21348.87743 Hz
23.141PmZ=61N=39L=0.1390237 mf=10674.43871 Hz
23.141PmZ=61N=40L=0.2780474 mf=5337.21936 Hz
23.141PmZ=61N=41L=0.5560948 mf=2668.60968 Hz
23.141PmZ=61N=42L=1.1121896 mf=1334.30484 Hz
23.141PmZ=61N=43L=2.2243793 mf=667.15242 Hz
23.141PmZ=61N=44L=4.4487585 mf=333.57621 Hz
23.141PmZ=61N=45L=8.8975170 mf=166.78810 Hz
23.141PmZ=61N=46L=17.7950340 mf=83.39405 Hz
23.141PmZ=61N=47L=35.5900680 mf=41.69703 Hz
23.141PmZ=61N=48L=71.1801361 mf=20.84851 Hz
23.141PmZ=61N=49L=142.3602721 mf=10.42426 Hz
23.141PmZ=61N=50L=284.7205442 mf=5.21213 Hz
23.141PmZ=61N=51L=569.4410884 mf=2.60606 Hz
23.141PmZ=61N=52L=1138.8821768 mf=1.30303 Hz
23.141PmZ=61N=53L=2277.7643537 mf=0.65152 Hz
23.141PmZ=61N=54L=4555.5287073 mf=0.32576 Hz
23.141PmZ=61N=55L=9111.0574147 mf=0.16288 Hz
23.141PmZ=61N=56L=18222.1148294 mf=0.08144 Hz
23.141PmZ=61N=57L=36444.2296587 mf=0.04072 Hz
23.141SmZ=62N=17L=0.0000000 mf=44049714531.52249 Hz
23.141SmZ=62N=18L=0.0000001 mf=22024857265.76125 Hz
23.141SmZ=62N=19L=0.0000001 mf=11012428632.88062 Hz
23.141SmZ=62N=20L=0.0000003 mf=5506214316.44031 Hz
23.141SmZ=62N=21L=0.0000005 mf=2753107158.22016 Hz
23.141SmZ=62N=22L=0.0000011 mf=1376553579.11008 Hz
23.141SmZ=62N=23L=0.0000022 mf=688276789.55504 Hz
23.141SmZ=62N=24L=0.0000043 mf=344138394.77752 Hz
23.141SmZ=62N=25L=0.0000086 mf=172069197.38876 Hz
23.141SmZ=62N=26L=0.0000172 mf=86034598.69438 Hz
23.141SmZ=62N=27L=0.0000345 mf=43017299.34719 Hz
23.141SmZ=62N=28L=0.0000690 mf=21508649.67360 Hz
23.141SmZ=62N=29L=0.0001380 mf=10754324.83680 Hz
23.141SmZ=62N=30L=0.0002760 mf=5377162.41840 Hz
23.141SmZ=62N=31L=0.0005520 mf=2688581.20920 Hz
23.141SmZ=62N=32L=0.0011039 mf=1344290.60460 Hz
23.141SmZ=62N=33L=0.0022079 mf=672145.30230 Hz
23.141SmZ=62N=34L=0.0044157 mf=336072.65115 Hz
23.141SmZ=62N=35L=0.0088314 mf=168036.32557 Hz
23.141SmZ=62N=36L=0.0176628 mf=84018.16279 Hz
23.141SmZ=62N=37L=0.0353257 mf=42009.08139 Hz
23.141SmZ=62N=38L=0.0706514 mf=21004.54070 Hz
23.141SmZ=62N=39L=0.1413028 mf=10502.27035 Hz
23.141SmZ=62N=40L=0.2826056 mf=5251.13517 Hz
23.141SmZ=62N=41L=0.5652111 mf=2625.56759 Hz
23.141SmZ=62N=42L=1.1304222 mf=1312.78379 Hz
23.141SmZ=62N=43L=2.2608445 mf=656.39190 Hz
23.141SmZ=62N=44L=4.5216890 mf=328.19595 Hz
23.141SmZ=62N=45L=9.0433779 mf=164.09797 Hz
23.141SmZ=62N=46L=18.0867559 mf=82.04899 Hz
23.141SmZ=62N=47L=36.1735118 mf=41.02449 Hz
23.141SmZ=62N=48L=72.3470235 mf=20.51225 Hz
23.141SmZ=62N=49L=144.6940471 mf=10.25612 Hz
23.141SmZ=62N=50L=289.3880941 mf=5.12806 Hz
23.141SmZ=62N=51L=578.7761882 mf=2.56403 Hz
23.141SmZ=62N=52L=1157.5523765 mf=1.28202 Hz
23.141SmZ=62N=53L=2315.1047529 mf=0.64101 Hz
23.141SmZ=62N=54L=4630.2095058 mf=0.32050 Hz
23.141SmZ=62N=55L=9260.4190116 mf=0.16025 Hz
23.141SmZ=62N=56L=18520.8380233 mf=0.08013 Hz
23.141SmZ=62N=57L=37041.6760465 mf=0.04006 Hz
23.141EuZ=63N=17L=0.0000000 mf=43350512713.56181 Hz
23.141EuZ=63N=18L=0.0000001 mf=21675256356.78090 Hz
23.141EuZ=63N=19L=0.0000001 mf=10837628178.39045 Hz
23.141EuZ=63N=20L=0.0000003 mf=5418814089.19523 Hz
23.141EuZ=63N=21L=0.0000005 mf=2709407044.59761 Hz
23.141EuZ=63N=22L=0.0000011 mf=1354703522.29881 Hz
23.141EuZ=63N=23L=0.0000022 mf=677351761.14940 Hz
23.141EuZ=63N=24L=0.0000044 mf=338675880.57470 Hz
23.141EuZ=63N=25L=0.0000088 mf=169337940.28735 Hz
23.141EuZ=63N=26L=0.0000175 mf=84668970.14368 Hz
23.141EuZ=63N=27L=0.0000351 mf=42334485.07184 Hz
23.141EuZ=63N=28L=0.0000701 mf=21167242.53592 Hz
23.141EuZ=63N=29L=0.0001402 mf=10583621.26796 Hz
23.141EuZ=63N=30L=0.0002804 mf=5291810.63398 Hz
23.141EuZ=63N=31L=0.0005609 mf=2645905.31699 Hz
23.141EuZ=63N=32L=0.0011217 mf=1322952.65849 Hz
23.141EuZ=63N=33L=0.0022435 mf=661476.32925 Hz
23.141EuZ=63N=34L=0.0044869 mf=330738.16462 Hz
23.141EuZ=63N=35L=0.0089739 mf=165369.08231 Hz
23.141EuZ=63N=36L=0.0179477 mf=82684.54116 Hz
23.141EuZ=63N=37L=0.0358955 mf=41342.27058 Hz
23.141EuZ=63N=38L=0.0717909 mf=20671.13529 Hz
23.141EuZ=63N=39L=0.1435819 mf=10335.56764 Hz
23.141EuZ=63N=40L=0.2871637 mf=5167.78382 Hz
23.141EuZ=63N=41L=0.5743274 mf=2583.89191 Hz
23.141EuZ=63N=42L=1.1486549 mf=1291.94596 Hz
23.141EuZ=63N=43L=2.2973097 mf=645.97298 Hz
23.141EuZ=63N=44L=4.5946194 mf=322.98649 Hz
23.141EuZ=63N=45L=9.1892389 mf=161.49324 Hz
23.141EuZ=63N=46L=18.3784778 mf=80.74662 Hz
23.141EuZ=63N=47L=36.7569555 mf=40.37331 Hz
23.141EuZ=63N=48L=73.5139110 mf=20.18666 Hz
23.141EuZ=63N=49L=147.0278220 mf=10.09333 Hz
23.141EuZ=63N=50L=294.0556440 mf=5.04666 Hz
23.141EuZ=63N=51L=588.1112880 mf=2.52333 Hz
23.141EuZ=63N=52L=1176.2225761 mf=1.26167 Hz
23.141EuZ=63N=53L=2352.4451521 mf=0.63083 Hz
23.141EuZ=63N=54L=4704.8903043 mf=0.31542 Hz
23.141EuZ=63N=55L=9409.7806086 mf=0.15771 Hz
23.141EuZ=63N=56L=18819.5612172 mf=0.07885 Hz
23.141EuZ=63N=57L=37639.1224344 mf=0.03943 Hz
23.141GdZ=64N=17L=0.0000000 mf=42673160952.41241 Hz
23.141GdZ=64N=18L=0.0000001 mf=21336580476.20620 Hz
23.141GdZ=64N=19L=0.0000001 mf=10668290238.10310 Hz
23.141GdZ=64N=20L=0.0000003 mf=5334145119.05155 Hz
23.141GdZ=64N=21L=0.0000006 mf=2667072559.52578 Hz
23.141GdZ=64N=22L=0.0000011 mf=1333536279.76289 Hz
23.141GdZ=64N=23L=0.0000022 mf=666768139.88144 Hz
23.141GdZ=64N=24L=0.0000045 mf=333384069.94072 Hz
23.141GdZ=64N=25L=0.0000089 mf=166692034.97036 Hz
23.141GdZ=64N=26L=0.0000178 mf=83346017.48518 Hz
23.141GdZ=64N=27L=0.0000356 mf=41673008.74259 Hz
23.141GdZ=64N=28L=0.0000712 mf=20836504.37130 Hz
23.141GdZ=64N=29L=0.0001424 mf=10418252.18565 Hz
23.141GdZ=64N=30L=0.0002849 mf=5209126.09282 Hz
23.141GdZ=64N=31L=0.0005698 mf=2604563.04641 Hz
23.141GdZ=64N=32L=0.0011395 mf=1302281.52321 Hz
23.141GdZ=64N=33L=0.0022791 mf=651140.76160 Hz
23.141GdZ=64N=34L=0.0045582 mf=325570.38080 Hz
23.141GdZ=64N=35L=0.0091163 mf=162785.19040 Hz
23.141GdZ=64N=36L=0.0182326 mf=81392.59520 Hz
23.141GdZ=64N=37L=0.0364652 mf=40696.29760 Hz
23.141GdZ=64N=38L=0.0729305 mf=20348.14880 Hz
23.141GdZ=64N=39L=0.1458609 mf=10174.07440 Hz
23.141GdZ=64N=40L=0.2917219 mf=5087.03720 Hz
23.141GdZ=64N=41L=0.5834437 mf=2543.51860 Hz
23.141GdZ=64N=42L=1.1668875 mf=1271.75930 Hz
23.141GdZ=64N=43L=2.3337750 mf=635.87965 Hz
23.141GdZ=64N=44L=4.6675499 mf=317.93983 Hz
23.141GdZ=64N=45L=9.3350998 mf=158.96991 Hz
23.141GdZ=64N=46L=18.6701996 mf=79.48496 Hz
23.141GdZ=64N=47L=37.3403992 mf=39.74248 Hz
23.141GdZ=64N=48L=74.6807985 mf=19.87124 Hz
23.141GdZ=64N=49L=149.3615970 mf=9.93562 Hz
23.141GdZ=64N=50L=298.7231939 mf=4.96781 Hz
23.141GdZ=64N=51L=597.4463878 mf=2.48390 Hz
23.141GdZ=64N=52L=1194.8927757 mf=1.24195 Hz
23.141GdZ=64N=53L=2389.7855514 mf=0.62098 Hz
23.141GdZ=64N=54L=4779.5711028 mf=0.31049 Hz
23.141GdZ=64N=55L=9559.1422056 mf=0.15524 Hz
23.141GdZ=64N=56L=19118.2844111 mf=0.07762 Hz
23.141GdZ=64N=57L=38236.5688222 mf=0.03881 Hz
23.141TbZ=65N=17L=0.0000000 mf=42016650783.91376 Hz
23.141TbZ=65N=18L=0.0000001 mf=21008325391.95688 Hz
23.141TbZ=65N=19L=0.0000001 mf=10504162695.97844 Hz
23.141TbZ=65N=20L=0.0000003 mf=5252081347.98922 Hz
23.141TbZ=65N=21L=0.0000006 mf=2626040673.99461 Hz
23.141TbZ=65N=22L=0.0000011 mf=1313020336.99730 Hz
23.141TbZ=65N=23L=0.0000023 mf=656510168.49865 Hz
23.141TbZ=65N=24L=0.0000045 mf=328255084.24933 Hz
23.141TbZ=65N=25L=0.0000090 mf=164127542.12466 Hz
23.141TbZ=65N=26L=0.0000181 mf=82063771.06233 Hz
23.141TbZ=65N=27L=0.0000362 mf=41031885.53117 Hz
23.141TbZ=65N=28L=0.0000723 mf=20515942.76558 Hz
23.141TbZ=65N=29L=0.0001447 mf=10257971.38279 Hz
23.141TbZ=65N=30L=0.0002893 mf=5128985.69140 Hz
23.141TbZ=65N=31L=0.0005787 mf=2564492.84570 Hz
23.141TbZ=65N=32L=0.0011573 mf=1282246.42285 Hz
23.141TbZ=65N=33L=0.0023147 mf=641123.21142 Hz
23.141TbZ=65N=34L=0.0046294 mf=320561.60571 Hz
23.141TbZ=65N=35L=0.0092588 mf=160280.80286 Hz
23.141TbZ=65N=36L=0.0185175 mf=80140.40143 Hz
23.141TbZ=65N=37L=0.0370350 mf=40070.20071 Hz
23.141TbZ=65N=38L=0.0740700 mf=20035.10036 Hz
23.141TbZ=65N=39L=0.1481400 mf=10017.55018 Hz
23.141TbZ=65N=40L=0.2962800 mf=5008.77509 Hz
23.141TbZ=65N=41L=0.5925600 mf=2504.38754 Hz
23.141TbZ=65N=42L=1.1851201 mf=1252.19377 Hz
23.141TbZ=65N=43L=2.3702402 mf=626.09689 Hz
23.141TbZ=65N=44L=4.7404804 mf=313.04844 Hz
23.141TbZ=65N=45L=9.4809607 mf=156.52422 Hz
23.141TbZ=65N=46L=18.9619215 mf=78.26211 Hz
23.141TbZ=65N=47L=37.9238430 mf=39.13106 Hz
23.141TbZ=65N=48L=75.8476860 mf=19.56553 Hz
23.141TbZ=65N=49L=151.6953719 mf=9.78276 Hz
23.141TbZ=65N=50L=303.3907438 mf=4.89138 Hz
23.141TbZ=65N=51L=606.7814877 mf=2.44569 Hz
23.141TbZ=65N=52L=1213.5629753 mf=1.22285 Hz
23.141TbZ=65N=53L=2427.1259506 mf=0.61142 Hz
23.141TbZ=65N=54L=4854.2519013 mf=0.30571 Hz
23.141TbZ=65N=55L=9708.5038025 mf=0.15286 Hz
23.141TbZ=65N=56L=19417.0076050 mf=0.07643 Hz
23.141TbZ=65N=57L=38834.0152101 mf=0.03821 Hz
23.141DyZ=66N=17L=0.0000000 mf=41380034862.94536 Hz
23.141DyZ=66N=18L=0.0000001 mf=20690017431.47268 Hz
23.141DyZ=66N=19L=0.0000001 mf=10345008715.73634 Hz
23.141DyZ=66N=20L=0.0000003 mf=5172504357.86817 Hz
23.141DyZ=66N=21L=0.0000006 mf=2586252178.93409 Hz
23.141DyZ=66N=22L=0.0000011 mf=1293126089.46704 Hz
23.141DyZ=66N=23L=0.0000023 mf=646563044.73352 Hz
23.141DyZ=66N=24L=0.0000046 mf=323281522.36676 Hz
23.141DyZ=66N=25L=0.0000092 mf=161640761.18338 Hz
23.141DyZ=66N=26L=0.0000184 mf=80820380.59169 Hz
23.141DyZ=66N=27L=0.0000367 mf=40410190.29585 Hz
23.141DyZ=66N=28L=0.0000734 mf=20205095.14792 Hz
23.141DyZ=66N=29L=0.0001469 mf=10102547.57396 Hz
23.141DyZ=66N=30L=0.0002938 mf=5051273.78698 Hz
23.141DyZ=66N=31L=0.0005876 mf=2525636.89349 Hz
23.141DyZ=66N=32L=0.0011751 mf=1262818.44675 Hz
23.141DyZ=66N=33L=0.0023503 mf=631409.22337 Hz
23.141DyZ=66N=34L=0.0047006 mf=315704.61169 Hz
23.141DyZ=66N=35L=0.0094012 mf=157852.30584 Hz
23.141DyZ=66N=36L=0.0188024 mf=78926.15292 Hz
23.141DyZ=66N=37L=0.0376048 mf=39463.07646 Hz
23.141DyZ=66N=38L=0.0752095 mf=19731.53823 Hz
23.141DyZ=66N=39L=0.1504191 mf=9865.76912 Hz
23.141DyZ=66N=40L=0.3008382 mf=4932.88456 Hz
23.141DyZ=66N=41L=0.6016764 mf=2466.44228 Hz
23.141DyZ=66N=42L=1.2033527 mf=1233.22114 Hz
23.141DyZ=66N=43L=2.4067054 mf=616.61057 Hz
23.141DyZ=66N=44L=4.8134108 mf=308.30528 Hz
23.141DyZ=66N=45L=9.6268217 mf=154.15264 Hz
23.141DyZ=66N=46L=19.2536434 mf=77.07632 Hz
23.141DyZ=66N=47L=38.5072867 mf=38.53816 Hz
23.141DyZ=66N=48L=77.0145734 mf=19.26908 Hz
23.141DyZ=66N=49L=154.0291469 mf=9.63454 Hz
23.141DyZ=66N=50L=308.0582937 mf=4.81727 Hz
23.141DyZ=66N=51L=616.1165875 mf=2.40864 Hz
23.141DyZ=66N=52L=1232.2331749 mf=1.20432 Hz
23.141DyZ=66N=53L=2464.4663499 mf=0.60216 Hz
23.141DyZ=66N=54L=4928.9326997 mf=0.30108 Hz
23.141DyZ=66N=55L=9857.8653995 mf=0.15054 Hz
23.141DyZ=66N=56L=19715.7307990 mf=0.07527 Hz
23.141DyZ=66N=57L=39431.4615979 mf=0.03763 Hz
23.141HoZ=67N=17L=0.0000000 mf=40762422402.30438 Hz
23.141HoZ=67N=18L=0.0000001 mf=20381211201.15219 Hz
23.141HoZ=67N=19L=0.0000001 mf=10190605600.57610 Hz
23.141HoZ=67N=20L=0.0000003 mf=5095302800.28805 Hz
23.141HoZ=67N=21L=0.0000006 mf=2547651400.14402 Hz
23.141HoZ=67N=22L=0.0000012 mf=1273825700.07201 Hz
23.141HoZ=67N=23L=0.0000023 mf=636912850.03601 Hz
23.141HoZ=67N=24L=0.0000047 mf=318456425.01800 Hz
23.141HoZ=67N=25L=0.0000093 mf=159228212.50900 Hz
23.141HoZ=67N=26L=0.0000186 mf=79614106.25450 Hz
23.141HoZ=67N=27L=0.0000373 mf=39807053.12725 Hz
23.141HoZ=67N=28L=0.0000746 mf=19903526.56363 Hz
23.141HoZ=67N=29L=0.0001491 mf=9951763.28181 Hz
23.141HoZ=67N=30L=0.0002982 mf=4975881.64091 Hz
23.141HoZ=67N=31L=0.0005965 mf=2487940.82045 Hz
23.141HoZ=67N=32L=0.0011930 mf=1243970.41023 Hz
23.141HoZ=67N=33L=0.0023859 mf=621985.20511 Hz
23.141HoZ=67N=34L=0.0047718 mf=310992.60256 Hz
23.141HoZ=67N=35L=0.0095436 mf=155496.30128 Hz
23.141HoZ=67N=36L=0.0190873 mf=77748.15064 Hz
23.141HoZ=67N=37L=0.0381745 mf=38874.07532 Hz
23.141HoZ=67N=38L=0.0763491 mf=19437.03766 Hz
23.141HoZ=67N=39L=0.1526982 mf=9718.51883 Hz
23.141HoZ=67N=40L=0.3053963 mf=4859.25941 Hz
23.141HoZ=67N=41L=0.6107927 mf=2429.62971 Hz
23.141HoZ=67N=42L=1.2215853 mf=1214.81485 Hz
23.141HoZ=67N=43L=2.4431707 mf=607.40743 Hz
23.141HoZ=67N=44L=4.8863413 mf=303.70371 Hz
23.141HoZ=67N=45L=9.7726826 mf=151.85186 Hz
23.141HoZ=67N=46L=19.5453652 mf=75.92593 Hz
23.141HoZ=67N=47L=39.0907305 mf=37.96296 Hz
23.141HoZ=67N=48L=78.1814609 mf=18.98148 Hz
23.141HoZ=67N=49L=156.3629218 mf=9.49074 Hz
23.141HoZ=67N=50L=312.7258436 mf=4.74537 Hz
23.141HoZ=67N=51L=625.4516873 mf=2.37269 Hz
23.141HoZ=67N=52L=1250.9033746 mf=1.18634 Hz
23.141HoZ=67N=53L=2501.8067491 mf=0.59317 Hz
23.141HoZ=67N=54L=5003.6134982 mf=0.29659 Hz
23.141HoZ=67N=55L=10007.2269964 mf=0.14829 Hz
23.141HoZ=67N=56L=20014.4539929 mf=0.07415 Hz
23.141HoZ=67N=57L=40028.9079858 mf=0.03707 Hz
23.141ErZ=68N=17L=0.0000000 mf=40162975014.03520 Hz
23.141ErZ=68N=18L=0.0000001 mf=20081487507.01760 Hz
23.141ErZ=68N=19L=0.0000001 mf=10040743753.50880 Hz
23.141ErZ=68N=20L=0.0000003 mf=5020371876.75440 Hz
23.141ErZ=68N=21L=0.0000006 mf=2510185938.37720 Hz
23.141ErZ=68N=22L=0.0000012 mf=1255092969.18860 Hz
23.141ErZ=68N=23L=0.0000024 mf=627546484.59430 Hz
23.141ErZ=68N=24L=0.0000047 mf=313773242.29715 Hz
23.141ErZ=68N=25L=0.0000095 mf=156886621.14858 Hz
23.141ErZ=68N=26L=0.0000189 mf=78443310.57429 Hz
23.141ErZ=68N=27L=0.0000378 mf=39221655.28714 Hz
23.141ErZ=68N=28L=0.0000757 mf=19610827.64357 Hz
23.141ErZ=68N=29L=0.0001513 mf=9805413.82179 Hz
23.141ErZ=68N=30L=0.0003027 mf=4902706.91089 Hz
23.141ErZ=68N=31L=0.0006054 mf=2451353.45545 Hz
23.141ErZ=68N=32L=0.0012108 mf=1225676.72772 Hz
23.141ErZ=68N=33L=0.0024215 mf=612838.36386 Hz
23.141ErZ=68N=34L=0.0048430 mf=306419.18193 Hz
23.141ErZ=68N=35L=0.0096861 mf=153209.59097 Hz
23.141ErZ=68N=36L=0.0193722 mf=76604.79548 Hz
23.141ErZ=68N=37L=0.0387443 mf=38302.39774 Hz
23.141ErZ=68N=38L=0.0774886 mf=19151.19887 Hz
23.141ErZ=68N=39L=0.1549772 mf=9575.59944 Hz
23.141ErZ=68N=40L=0.3099545 mf=4787.79972 Hz
23.141ErZ=68N=41L=0.6199090 mf=2393.89986 Hz
23.141ErZ=68N=42L=1.2398179 mf=1196.94993 Hz
23.141ErZ=68N=43L=2.4796359 mf=598.47496 Hz
23.141ErZ=68N=44L=4.9592718 mf=299.23748 Hz
23.141ErZ=68N=45L=9.9185435 mf=149.61874 Hz
23.141ErZ=68N=46L=19.8370871 mf=74.80937 Hz
23.141ErZ=68N=47L=39.6741742 mf=37.40469 Hz
23.141ErZ=68N=48L=79.3483484 mf=18.70234 Hz
23.141ErZ=68N=49L=158.6966968 mf=9.35117 Hz
23.141ErZ=68N=50L=317.3933935 mf=4.67559 Hz
23.141ErZ=68N=51L=634.7867871 mf=2.33779 Hz
23.141ErZ=68N=52L=1269.5735742 mf=1.16890 Hz
23.141ErZ=68N=53L=2539.1471484 mf=0.58445 Hz
23.141ErZ=68N=54L=5078.2942967 mf=0.29222 Hz
23.141ErZ=68N=55L=10156.5885934 mf=0.14611 Hz
23.141ErZ=68N=56L=20313.1771868 mf=0.07306 Hz
23.141ErZ=68N=57L=40626.3543736 mf=0.03653 Hz
23.141TmZ=69N=17L=0.0000000 mf=39580902912.38252 Hz
23.141TmZ=69N=18L=0.0000001 mf=19790451456.19126 Hz
23.141TmZ=69N=19L=0.0000001 mf=9895225728.09563 Hz
23.141TmZ=69N=20L=0.0000003 mf=4947612864.04782 Hz
23.141TmZ=69N=21L=0.0000006 mf=2473806432.02391 Hz
23.141TmZ=69N=22L=0.0000012 mf=1236903216.01195 Hz
23.141TmZ=69N=23L=0.0000024 mf=618451608.00598 Hz
23.141TmZ=69N=24L=0.0000048 mf=309225804.00299 Hz
23.141TmZ=69N=25L=0.0000096 mf=154612902.00149 Hz
23.141TmZ=69N=26L=0.0000192 mf=77306451.00075 Hz
23.141TmZ=69N=27L=0.0000384 mf=38653225.50037 Hz
23.141TmZ=69N=28L=0.0000768 mf=19326612.75019 Hz
23.141TmZ=69N=29L=0.0001536 mf=9663306.37509 Hz
23.141TmZ=69N=30L=0.0003071 mf=4831653.18755 Hz
23.141TmZ=69N=31L=0.0006143 mf=2415826.59377 Hz
23.141TmZ=69N=32L=0.0012286 mf=1207913.29689 Hz
23.141TmZ=69N=33L=0.0024571 mf=603956.64844 Hz
23.141TmZ=69N=34L=0.0049143 mf=301978.32422 Hz
23.141TmZ=69N=35L=0.0098285 mf=150989.16211 Hz
23.141TmZ=69N=36L=0.0196570 mf=75494.58106 Hz
23.141TmZ=69N=37L=0.0393141 mf=37747.29053 Hz
23.141TmZ=69N=38L=0.0786282 mf=18873.64526 Hz
23.141TmZ=69N=39L=0.1572563 mf=9436.82263 Hz
23.141TmZ=69N=40L=0.3145126 mf=4718.41132 Hz
23.141TmZ=69N=41L=0.6290253 mf=2359.20566 Hz
23.141TmZ=69N=42L=1.2580506 mf=1179.60283 Hz
23.141TmZ=69N=43L=2.5161011 mf=589.80141 Hz
23.141TmZ=69N=44L=5.0322022 mf=294.90071 Hz
23.141TmZ=69N=45L=10.0644045 mf=147.45035 Hz
23.141TmZ=69N=46L=20.1288090 mf=73.72518 Hz
23.141TmZ=69N=47L=40.2576179 mf=36.86259 Hz
23.141TmZ=69N=48L=80.5152359 mf=18.43129 Hz
23.141TmZ=69N=49L=161.0304717 mf=9.21565 Hz
23.141TmZ=69N=50L=322.0609434 mf=4.60782 Hz
23.141TmZ=69N=51L=644.1218869 mf=2.30391 Hz
23.141TmZ=69N=52L=1288.2437738 mf=1.15196 Hz
23.141TmZ=69N=53L=2576.4875476 mf=0.57598 Hz
23.141TmZ=69N=54L=5152.9750952 mf=0.28799 Hz
23.141TmZ=69N=55L=10305.9501904 mf=0.14399 Hz
23.141TmZ=69N=56L=20611.9003807 mf=0.07200 Hz
23.141TmZ=69N=57L=41223.8007615 mf=0.03600 Hz
23.141YbZ=70N=17L=0.0000000 mf=39015461442.20563 Hz
23.141YbZ=70N=18L=0.0000001 mf=19507730721.10281 Hz
23.141YbZ=70N=19L=0.0000002 mf=9753865360.55141 Hz
23.141YbZ=70N=20L=0.0000003 mf=4876932680.27570 Hz
23.141YbZ=70N=21L=0.0000006 mf=2438466340.13785 Hz
23.141YbZ=70N=22L=0.0000012 mf=1219233170.06893 Hz
23.141YbZ=70N=23L=0.0000024 mf=609616585.03446 Hz
23.141YbZ=70N=24L=0.0000049 mf=304808292.51723 Hz
23.141YbZ=70N=25L=0.0000097 mf=152404146.25862 Hz
23.141YbZ=70N=26L=0.0000195 mf=76202073.12931 Hz
23.141YbZ=70N=27L=0.0000389 mf=38101036.56465 Hz
23.141YbZ=70N=28L=0.0000779 mf=19050518.28233 Hz
23.141YbZ=70N=29L=0.0001558 mf=9525259.14116 Hz
23.141YbZ=70N=30L=0.0003116 mf=4762629.57058 Hz
23.141YbZ=70N=31L=0.0006232 mf=2381314.78529 Hz
23.141YbZ=70N=32L=0.0012464 mf=1190657.39265 Hz
23.141YbZ=70N=33L=0.0024927 mf=595328.69632 Hz
23.141YbZ=70N=34L=0.0049855 mf=297664.34816 Hz
23.141YbZ=70N=35L=0.0099710 mf=148832.17408 Hz
23.141YbZ=70N=36L=0.0199419 mf=74416.08704 Hz
23.141YbZ=70N=37L=0.0398838 mf=37208.04352 Hz
23.141YbZ=70N=38L=0.0797677 mf=18604.02176 Hz
23.141YbZ=70N=39L=0.1595354 mf=9302.01088 Hz
23.141YbZ=70N=40L=0.3190708 mf=4651.00544 Hz
23.141YbZ=70N=41L=0.6381416 mf=2325.50272 Hz
23.141YbZ=70N=42L=1.2762832 mf=1162.75136 Hz
23.141YbZ=70N=43L=2.5525664 mf=581.37568 Hz
23.141YbZ=70N=44L=5.1051327 mf=290.68784 Hz
23.141YbZ=70N=45L=10.2102654 mf=145.34392 Hz
23.141YbZ=70N=46L=20.4205308 mf=72.67196 Hz
23.141YbZ=70N=47L=40.8410617 mf=36.33598 Hz
23.141YbZ=70N=48L=81.6821233 mf=18.16799 Hz
23.141YbZ=70N=49L=163.3642467 mf=9.08400 Hz
23.141YbZ=70N=50L=326.7284934 mf=4.54200 Hz
23.141YbZ=70N=51L=653.4569867 mf=2.27100 Hz
23.141YbZ=70N=52L=1306.9139734 mf=1.13550 Hz
23.141YbZ=70N=53L=2613.8279468 mf=0.56775 Hz
23.141YbZ=70N=54L=5227.6558937 mf=0.28387 Hz
23.141YbZ=70N=55L=10455.3117873 mf=0.14194 Hz
23.141YbZ=70N=56L=20910.6235747 mf=0.07097 Hz
23.141YbZ=70N=57L=41821.2471493 mf=0.03548 Hz
23.141LuZ=71N=17L=0.0000000 mf=38465947900.76611 Hz
23.141LuZ=71N=18L=0.0000001 mf=19232973950.38305 Hz
23.141LuZ=71N=19L=0.0000002 mf=9616486975.19153 Hz
23.141LuZ=71N=20L=0.0000003 mf=4808243487.59576 Hz
23.141LuZ=71N=21L=0.0000006 mf=2404121743.79788 Hz
23.141LuZ=71N=22L=0.0000012 mf=1202060871.89894 Hz
23.141LuZ=71N=23L=0.0000025 mf=601030435.94947 Hz
23.141LuZ=71N=24L=0.0000049 mf=300515217.97474 Hz
23.141LuZ=71N=25L=0.0000099 mf=150257608.98737 Hz
23.141LuZ=71N=26L=0.0000198 mf=75128804.49368 Hz
23.141LuZ=71N=27L=0.0000395 mf=37564402.24684 Hz
23.141LuZ=71N=28L=0.0000790 mf=18782201.12342 Hz
23.141LuZ=71N=29L=0.0001580 mf=9391100.56171 Hz
23.141LuZ=71N=30L=0.0003160 mf=4695550.28086 Hz
23.141LuZ=71N=31L=0.0006321 mf=2347775.14043 Hz
23.141LuZ=71N=32L=0.0012642 mf=1173887.57021 Hz
23.141LuZ=71N=33L=0.0025284 mf=586943.78511 Hz
23.141LuZ=71N=34L=0.0050567 mf=293471.89255 Hz
23.141LuZ=71N=35L=0.0101134 mf=146735.94628 Hz
23.141LuZ=71N=36L=0.0202268 mf=73367.97314 Hz
23.141LuZ=71N=37L=0.0404536 mf=36683.98657 Hz
23.141LuZ=71N=38L=0.0809072 mf=18341.99328 Hz
23.141LuZ=71N=39L=0.1618145 mf=9170.99664 Hz
23.141LuZ=71N=40L=0.3236289 mf=4585.49832 Hz
23.141LuZ=71N=41L=0.6472579 mf=2292.74916 Hz
23.141LuZ=71N=42L=1.2945158 mf=1146.37458 Hz
23.141LuZ=71N=43L=2.5890316 mf=573.18729 Hz
23.141LuZ=71N=44L=5.1780632 mf=286.59365 Hz
23.141LuZ=71N=45L=10.3561264 mf=143.29682 Hz
23.141LuZ=71N=46L=20.7122527 mf=71.64841 Hz
23.141LuZ=71N=47L=41.4245054 mf=35.82421 Hz
23.141LuZ=71N=48L=82.8490108 mf=17.91210 Hz
23.141LuZ=71N=49L=165.6980216 mf=8.95605 Hz
23.141LuZ=71N=50L=331.3960433 mf=4.47803 Hz
23.141LuZ=71N=51L=662.7920865 mf=2.23901 Hz
23.141LuZ=71N=52L=1325.5841730 mf=1.11951 Hz
23.141LuZ=71N=53L=2651.1683461 mf=0.55975 Hz
23.141LuZ=71N=54L=5302.3366921 mf=0.27988 Hz
23.141LuZ=71N=55L=10604.6733843 mf=0.13994 Hz
23.141LuZ=71N=56L=21209.3467686 mf=0.06997 Hz
23.141LuZ=71N=57L=42418.6935372 mf=0.03498 Hz
23.141HfZ=72N=17L=0.0000000 mf=37931698624.36658 Hz
23.141HfZ=72N=18L=0.0000001 mf=18965849312.18329 Hz
23.141HfZ=72N=19L=0.0000002 mf=9482924656.09164 Hz
23.141HfZ=72N=20L=0.0000003 mf=4741462328.04582 Hz
23.141HfZ=72N=21L=0.0000006 mf=2370731164.02291 Hz
23.141HfZ=72N=22L=0.0000013 mf=1185365582.01146 Hz
23.141HfZ=72N=23L=0.0000025 mf=592682791.00573 Hz
23.141HfZ=72N=24L=0.0000050 mf=296341395.50286 Hz
23.141HfZ=72N=25L=0.0000100 mf=148170697.75143 Hz
23.141HfZ=72N=26L=0.0000200 mf=74085348.87572 Hz
23.141HfZ=72N=27L=0.0000401 mf=37042674.43786 Hz
23.141HfZ=72N=28L=0.0000801 mf=18521337.21893 Hz
23.141HfZ=72N=29L=0.0001602 mf=9260668.60946 Hz
23.141HfZ=72N=30L=0.0003205 mf=4630334.30473 Hz
23.141HfZ=72N=31L=0.0006410 mf=2315167.15237 Hz
23.141HfZ=72N=32L=0.0012820 mf=1157583.57618 Hz
23.141HfZ=72N=33L=0.0025640 mf=578791.78809 Hz
23.141HfZ=72N=34L=0.0051279 mf=289395.89405 Hz
23.141HfZ=72N=35L=0.0102558 mf=144697.94702 Hz
23.141HfZ=72N=36L=0.0205117 mf=72348.97351 Hz
23.141HfZ=72N=37L=0.0410234 mf=36174.48676 Hz
23.141HfZ=72N=38L=0.0820468 mf=18087.24338 Hz
23.141HfZ=72N=39L=0.1640936 mf=9043.62169 Hz
23.141HfZ=72N=40L=0.3281871 mf=4521.81084 Hz
23.141HfZ=72N=41L=0.6563742 mf=2260.90542 Hz
23.141HfZ=72N=42L=1.3127484 mf=1130.45271 Hz
23.141HfZ=72N=43L=2.6254968 mf=565.22636 Hz
23.141HfZ=72N=44L=5.2509936 mf=282.61318 Hz
23.141HfZ=72N=45L=10.5019873 mf=141.30659 Hz
23.141HfZ=72N=46L=21.0039746 mf=70.65329 Hz
23.141HfZ=72N=47L=42.0079491 mf=35.32665 Hz
23.141HfZ=72N=48L=84.0158983 mf=17.66332 Hz
23.141HfZ=72N=49L=168.0317966 mf=8.83166 Hz
23.141HfZ=72N=50L=336.0635932 mf=4.41583 Hz
23.141HfZ=72N=51L=672.1271863 mf=2.20792 Hz
23.141HfZ=72N=52L=1344.2543727 mf=1.10396 Hz
23.141HfZ=72N=53L=2688.5087453 mf=0.55198 Hz
23.141HfZ=72N=54L=5377.0174906 mf=0.27599 Hz
23.141HfZ=72N=55L=10754.0349813 mf=0.13799 Hz
23.141HfZ=72N=56L=21508.0699625 mf=0.06900 Hz
23.141HfZ=72N=57L=43016.1399250 mf=0.03450 Hz
23.141TaZ=73N=17L=0.0000000 mf=37412086314.44376 Hz
23.141TaZ=73N=18L=0.0000001 mf=18706043157.22188 Hz
23.141TaZ=73N=19L=0.0000002 mf=9353021578.61094 Hz
23.141TaZ=73N=20L=0.0000003 mf=4676510789.30547 Hz
23.141TaZ=73N=21L=0.0000006 mf=2338255394.65273 Hz
23.141TaZ=73N=22L=0.0000013 mf=1169127697.32637 Hz
23.141TaZ=73N=23L=0.0000025 mf=584563848.66318 Hz
23.141TaZ=73N=24L=0.0000051 mf=292281924.33159 Hz
23.141TaZ=73N=25L=0.0000102 mf=146140962.16580 Hz
23.141TaZ=73N=26L=0.0000203 mf=73070481.08290 Hz
23.141TaZ=73N=27L=0.0000406 mf=36535240.54145 Hz
23.141TaZ=73N=28L=0.0000812 mf=18267620.27072 Hz
23.141TaZ=73N=29L=0.0001625 mf=9133810.13536 Hz
23.141TaZ=73N=30L=0.0003249 mf=4566905.06768 Hz
23.141TaZ=73N=31L=0.0006499 mf=2283452.53384 Hz
23.141TaZ=73N=32L=0.0012998 mf=1141726.26692 Hz
23.141TaZ=73N=33L=0.0025996 mf=570863.13346 Hz
23.141TaZ=73N=34L=0.0051991 mf=285431.56673 Hz
23.141TaZ=73N=35L=0.0103983 mf=142715.78337 Hz
23.141TaZ=73N=36L=0.0207966 mf=71357.89168 Hz
23.141TaZ=73N=37L=0.0415932 mf=35678.94584 Hz
23.141TaZ=73N=38L=0.0831863 mf=17839.47292 Hz
23.141TaZ=73N=39L=0.1663726 mf=8919.73646 Hz
23.141TaZ=73N=40L=0.3327453 mf=4459.86823 Hz
23.141TaZ=73N=41L=0.6654905 mf=2229.93412 Hz
23.141TaZ=73N=42L=1.3309810 mf=1114.96706 Hz
23.141TaZ=73N=43L=2.6619621 mf=557.48353 Hz
23.141TaZ=73N=44L=5.3239241 mf=278.74176 Hz
23.141TaZ=73N=45L=10.6478482 mf=139.37088 Hz
23.141TaZ=73N=46L=21.2956964 mf=69.68544 Hz
23.141TaZ=73N=47L=42.5913929 mf=34.84272 Hz
23.141TaZ=73N=48L=85.1827858 mf=17.42136 Hz
23.141TaZ=73N=49L=170.3655715 mf=8.71068 Hz
23.141TaZ=73N=50L=340.7311431 mf=4.35534 Hz
23.141TaZ=73N=51L=681.4622861 mf=2.17767 Hz
23.141TaZ=73N=52L=1362.9245723 mf=1.08884 Hz
23.141TaZ=73N=53L=2725.8491446 mf=0.54442 Hz
23.141TaZ=73N=54L=5451.6982891 mf=0.27221 Hz
23.141TaZ=73N=55L=10903.3965782 mf=0.13610 Hz
23.141TaZ=73N=56L=21806.7931564 mf=0.06805 Hz
23.141TaZ=73N=57L=43613.5863129 mf=0.03403 Hz
23.141WZ=74N=17L=0.0000000 mf=36906517580.46478 Hz
23.141WZ=74N=18L=0.0000001 mf=18453258790.23239 Hz
23.141WZ=74N=19L=0.0000002 mf=9226629395.11620 Hz
23.141WZ=74N=20L=0.0000003 mf=4613314697.55810 Hz
23.141WZ=74N=21L=0.0000006 mf=2306657348.77905 Hz
23.141WZ=74N=22L=0.0000013 mf=1153328674.38952 Hz
23.141WZ=74N=23L=0.0000026 mf=576664337.19476 Hz
23.141WZ=74N=24L=0.0000051 mf=288332168.59738 Hz
23.141WZ=74N=25L=0.0000103 mf=144166084.29869 Hz
23.141WZ=74N=26L=0.0000206 mf=72083042.14935 Hz
23.141WZ=74N=27L=0.0000412 mf=36041521.07467 Hz
23.141WZ=74N=28L=0.0000823 mf=18020760.53734 Hz
23.141WZ=74N=29L=0.0001647 mf=9010380.26867 Hz
23.141WZ=74N=30L=0.0003294 mf=4505190.13433 Hz
23.141WZ=74N=31L=0.0006588 mf=2252595.06717 Hz
23.141WZ=74N=32L=0.0013176 mf=1126297.53358 Hz
23.141WZ=74N=33L=0.0026352 mf=563148.76679 Hz
23.141WZ=74N=34L=0.0052704 mf=281574.38340 Hz
23.141WZ=74N=35L=0.0105407 mf=140787.19170 Hz
23.141WZ=74N=36L=0.0210815 mf=70393.59585 Hz
23.141WZ=74N=37L=0.0421629 mf=35196.79792 Hz
23.141WZ=74N=38L=0.0843259 mf=17598.39896 Hz
23.141WZ=74N=39L=0.1686517 mf=8799.19948 Hz
23.141WZ=74N=40L=0.3373034 mf=4399.59974 Hz
23.141WZ=74N=41L=0.6746068 mf=2199.79987 Hz
23.141WZ=74N=42L=1.3492136 mf=1099.89994 Hz
23.141WZ=74N=43L=2.6984273 mf=549.94997 Hz
23.141WZ=74N=44L=5.3968546 mf=274.97498 Hz
23.141WZ=74N=45L=10.7937092 mf=137.48749 Hz
23.141WZ=74N=46L=21.5874183 mf=68.74375 Hz
23.141WZ=74N=47L=43.1748366 mf=34.37187 Hz
23.141WZ=74N=48L=86.3496732 mf=17.18594 Hz
23.141WZ=74N=49L=172.6993465 mf=8.59297 Hz
23.141WZ=74N=50L=345.3986930 mf=4.29648 Hz
23.141WZ=74N=51L=690.7973859 mf=2.14824 Hz
23.141WZ=74N=52L=1381.5947719 mf=1.07412 Hz
23.141WZ=74N=53L=2763.1895438 mf=0.53706 Hz
23.141WZ=74N=54L=5526.3790876 mf=0.26853 Hz
23.141WZ=74N=55L=11052.7581752 mf=0.13427 Hz
23.141WZ=74N=56L=22105.5163504 mf=0.06713 Hz
23.141WZ=74N=57L=44211.0327007 mf=0.03357 Hz
23.141ReZ=75N=17L=0.0000000 mf=36414430679.39192 Hz
23.141ReZ=75N=18L=0.0000001 mf=18207215339.69596 Hz
23.141ReZ=75N=19L=0.0000002 mf=9103607669.84798 Hz
23.141ReZ=75N=20L=0.0000003 mf=4551803834.92399 Hz
23.141ReZ=75N=21L=0.0000007 mf=2275901917.46200 Hz
23.141ReZ=75N=22L=0.0000013 mf=1137950958.73100 Hz
23.141ReZ=75N=23L=0.0000026 mf=568975479.36550 Hz
23.141ReZ=75N=24L=0.0000052 mf=284487739.68275 Hz
23.141ReZ=75N=25L=0.0000104 mf=142243869.84138 Hz
23.141ReZ=75N=26L=0.0000209 mf=71121934.92069 Hz
23.141ReZ=75N=27L=0.0000417 mf=35560967.46034 Hz
23.141ReZ=75N=28L=0.0000835 mf=17780483.73017 Hz
23.141ReZ=75N=29L=0.0001669 mf=8890241.86509 Hz
23.141ReZ=75N=30L=0.0003338 mf=4445120.93254 Hz
23.141ReZ=75N=31L=0.0006677 mf=2222560.46627 Hz
23.141ReZ=75N=32L=0.0013354 mf=1111280.23314 Hz
23.141ReZ=75N=33L=0.0026708 mf=555640.11657 Hz
23.141ReZ=75N=34L=0.0053416 mf=277820.05828 Hz
23.141ReZ=75N=35L=0.0106832 mf=138910.02914 Hz
23.141ReZ=75N=36L=0.0213663 mf=69455.01457 Hz
23.141ReZ=75N=37L=0.0427327 mf=34727.50729 Hz
23.141ReZ=75N=38L=0.0854654 mf=17363.75364 Hz
23.141ReZ=75N=39L=0.1709308 mf=8681.87682 Hz
23.141ReZ=75N=40L=0.3418616 mf=4340.93841 Hz
23.141ReZ=75N=41L=0.6837231 mf=2170.46921 Hz
23.141ReZ=75N=42L=1.3674463 mf=1085.23460 Hz
23.141ReZ=75N=43L=2.7348925 mf=542.61730 Hz
23.141ReZ=75N=44L=5.4697850 mf=271.30865 Hz
23.141ReZ=75N=45L=10.9395701 mf=135.65433 Hz
23.141ReZ=75N=46L=21.8791402 mf=67.82716 Hz
23.141ReZ=75N=47L=43.7582804 mf=33.91358 Hz
23.141ReZ=75N=48L=87.5165607 mf=16.95679 Hz
23.141ReZ=75N=49L=175.0331214 mf=8.47840 Hz
23.141ReZ=75N=50L=350.0662429 mf=4.23920 Hz
23.141ReZ=75N=51L=700.1324858 mf=2.11960 Hz
23.141ReZ=75N=52L=1400.2649715 mf=1.05980 Hz
23.141ReZ=75N=53L=2800.5299430 mf=0.52990 Hz
23.141ReZ=75N=54L=5601.0598861 mf=0.26495 Hz
23.141ReZ=75N=55L=11202.1197721 mf=0.13247 Hz
23.141ReZ=75N=56L=22404.2395443 mf=0.06624 Hz
23.141ReZ=75N=57L=44808.4790886 mf=0.03312 Hz
23.141OsZ=76N=17L=0.0000000 mf=35935293433.61045 Hz
23.141OsZ=76N=18L=0.0000001 mf=17967646716.80523 Hz
23.141OsZ=76N=19L=0.0000002 mf=8983823358.40261 Hz
23.141OsZ=76N=20L=0.0000003 mf=4491911679.20131 Hz
23.141OsZ=76N=21L=0.0000007 mf=2245955839.60065 Hz
23.141OsZ=76N=22L=0.0000013 mf=1122977919.80033 Hz
23.141OsZ=76N=23L=0.0000026 mf=561488959.90016 Hz
23.141OsZ=76N=24L=0.0000053 mf=280744479.95008 Hz
23.141OsZ=76N=25L=0.0000106 mf=140372239.97504 Hz
23.141OsZ=76N=26L=0.0000211 mf=70186119.98752 Hz
23.141OsZ=76N=27L=0.0000423 mf=35093059.99376 Hz
23.141OsZ=76N=28L=0.0000846 mf=17546529.99688 Hz
23.141OsZ=76N=29L=0.0001692 mf=8773264.99844 Hz
23.141OsZ=76N=30L=0.0003383 mf=4386632.49922 Hz
23.141OsZ=76N=31L=0.0006766 mf=2193316.24961 Hz
23.141OsZ=76N=32L=0.0013532 mf=1096658.12481 Hz
23.141OsZ=76N=33L=0.0027064 mf=548329.06240 Hz
23.141OsZ=76N=34L=0.0054128 mf=274164.53120 Hz
23.141OsZ=76N=35L=0.0108256 mf=137082.26560 Hz
23.141OsZ=76N=36L=0.0216512 mf=68541.13280 Hz
23.141OsZ=76N=37L=0.0433025 mf=34270.56640 Hz
23.141OsZ=76N=38L=0.0866049 mf=17135.28320 Hz
23.141OsZ=76N=39L=0.1732099 mf=8567.64160 Hz
23.141OsZ=76N=40L=0.3464197 mf=4283.82080 Hz
23.141OsZ=76N=41L=0.6928394 mf=2141.91040 Hz
23.141OsZ=76N=42L=1.3856789 mf=1070.95520 Hz
23.141OsZ=76N=43L=2.7713578 mf=535.47760 Hz
23.141OsZ=76N=44L=5.5427155 mf=267.73880 Hz
23.141OsZ=76N=45L=11.0854310 mf=133.86940 Hz
23.141OsZ=76N=46L=22.1708620 mf=66.93470 Hz
23.141OsZ=76N=47L=44.3417241 mf=33.46735 Hz
23.141OsZ=76N=48L=88.6834482 mf=16.73368 Hz
23.141OsZ=76N=49L=177.3668964 mf=8.36684 Hz
23.141OsZ=76N=50L=354.7337928 mf=4.18342 Hz
23.141OsZ=76N=51L=709.4675856 mf=2.09171 Hz
23.141OsZ=76N=52L=1418.9351711 mf=1.04585 Hz
23.141OsZ=76N=53L=2837.8703423 mf=0.52293 Hz
23.141OsZ=76N=54L=5675.7406846 mf=0.26146 Hz
23.141OsZ=76N=55L=11351.4813691 mf=0.13073 Hz
23.141OsZ=76N=56L=22702.9627382 mf=0.06537 Hz
23.141OsZ=76N=57L=45405.9254764 mf=0.03268 Hz
23.141IrZ=77N=17L=0.0000000 mf=35468601311.09602 Hz
23.141IrZ=77N=18L=0.0000001 mf=17734300655.54801 Hz
23.141IrZ=77N=19L=0.0000002 mf=8867150327.77401 Hz
23.141IrZ=77N=20L=0.0000003 mf=4433575163.88700 Hz
23.141IrZ=77N=21L=0.0000007 mf=2216787581.94350 Hz
23.141IrZ=77N=22L=0.0000013 mf=1108393790.97175 Hz
23.141IrZ=77N=23L=0.0000027 mf=554196895.48588 Hz
23.141IrZ=77N=24L=0.0000054 mf=277098447.74294 Hz
23.141IrZ=77N=25L=0.0000107 mf=138549223.87147 Hz
23.141IrZ=77N=26L=0.0000214 mf=69274611.93573 Hz
23.141IrZ=77N=27L=0.0000428 mf=34637305.96787 Hz
23.141IrZ=77N=28L=0.0000857 mf=17318652.98393 Hz
23.141IrZ=77N=29L=0.0001714 mf=8659326.49197 Hz
23.141IrZ=77N=30L=0.0003428 mf=4329663.24598 Hz
23.141IrZ=77N=31L=0.0006855 mf=2164831.62299 Hz
23.141IrZ=77N=32L=0.0013710 mf=1082415.81150 Hz
23.141IrZ=77N=33L=0.0027420 mf=541207.90575 Hz
23.141IrZ=77N=34L=0.0054840 mf=270603.95287 Hz
23.141IrZ=77N=35L=0.0109681 mf=135301.97644 Hz
23.141IrZ=77N=36L=0.0219361 mf=67650.98822 Hz
23.141IrZ=77N=37L=0.0438722 mf=33825.49411 Hz
23.141IrZ=77N=38L=0.0877445 mf=16912.74705 Hz
23.141IrZ=77N=39L=0.1754889 mf=8456.37353 Hz
23.141IrZ=77N=40L=0.3509779 mf=4228.18676 Hz
23.141IrZ=77N=41L=0.7019557 mf=2114.09338 Hz
23.141IrZ=77N=42L=1.4039115 mf=1057.04669 Hz
23.141IrZ=77N=43L=2.8078230 mf=528.52335 Hz
23.141IrZ=77N=44L=5.6156460 mf=264.26167 Hz
23.141IrZ=77N=45L=11.2312920 mf=132.13084 Hz
23.141IrZ=77N=46L=22.4625839 mf=66.06542 Hz
23.141IrZ=77N=47L=44.9251678 mf=33.03271 Hz
23.141IrZ=77N=48L=89.8503357 mf=16.51635 Hz
23.141IrZ=77N=49L=179.7006713 mf=8.25818 Hz
23.141IrZ=77N=50L=359.4013427 mf=4.12909 Hz
23.141IrZ=77N=51L=718.8026854 mf=2.06454 Hz
23.141IrZ=77N=52L=1437.6053708 mf=1.03227 Hz
23.141IrZ=77N=53L=2875.2107415 mf=0.51614 Hz
23.141IrZ=77N=54L=5750.4214830 mf=0.25807 Hz
23.141IrZ=77N=55L=11500.8429661 mf=0.12903 Hz
23.141IrZ=77N=56L=23001.6859321 mf=0.06452 Hz
23.141IrZ=77N=57L=46003.3718643 mf=0.03226 Hz
23.141PtZ=78N=17L=0.0000000 mf=35013875653.26147 Hz
23.141PtZ=78N=18L=0.0000001 mf=17506937826.63073 Hz
23.141PtZ=78N=19L=0.0000002 mf=8753468913.31537 Hz
23.141PtZ=78N=20L=0.0000003 mf=4376734456.65768 Hz
23.141PtZ=78N=21L=0.0000007 mf=2188367228.32884 Hz
23.141PtZ=78N=22L=0.0000014 mf=1094183614.16442 Hz
23.141PtZ=78N=23L=0.0000027 mf=547091807.08221 Hz
23.141PtZ=78N=24L=0.0000054 mf=273545903.54111 Hz
23.141PtZ=78N=25L=0.0000109 mf=136772951.77055 Hz
23.141PtZ=78N=26L=0.0000217 mf=68386475.88528 Hz
23.141PtZ=78N=27L=0.0000434 mf=34193237.94264 Hz
23.141PtZ=78N=28L=0.0000868 mf=17096618.97132 Hz
23.141PtZ=78N=29L=0.0001736 mf=8548309.48566 Hz
23.141PtZ=78N=30L=0.0003472 mf=4274154.74283 Hz
23.141PtZ=78N=31L=0.0006944 mf=2137077.37141 Hz
23.141PtZ=78N=32L=0.0013888 mf=1068538.68571 Hz
23.141PtZ=78N=33L=0.0027776 mf=534269.34285 Hz
23.141PtZ=78N=34L=0.0055553 mf=267134.67143 Hz
23.141PtZ=78N=35L=0.0111105 mf=133567.33571 Hz
23.141PtZ=78N=36L=0.0222210 mf=66783.66786 Hz
23.141PtZ=78N=37L=0.0444420 mf=33391.83393 Hz
23.141PtZ=78N=38L=0.0888840 mf=16695.91696 Hz
23.141PtZ=78N=39L=0.1777680 mf=8347.95848 Hz
23.141PtZ=78N=40L=0.3555360 mf=4173.97924 Hz
23.141PtZ=78N=41L=0.7110721 mf=2086.98962 Hz
23.141PtZ=78N=42L=1.4221441 mf=1043.49481 Hz
23.141PtZ=78N=43L=2.8442882 mf=521.74741 Hz
23.141PtZ=78N=44L=5.6885764 mf=260.87370 Hz
23.141PtZ=78N=45L=11.3771529 mf=130.43685 Hz
23.141PtZ=78N=46L=22.7543058 mf=65.21843 Hz
23.141PtZ=78N=47L=45.5086116 mf=32.60921 Hz
23.141PtZ=78N=48L=91.0172231 mf=16.30461 Hz
23.141PtZ=78N=49L=182.0344463 mf=8.15230 Hz
23.141PtZ=78N=50L=364.0688926 mf=4.07615 Hz
23.141PtZ=78N=51L=728.1377852 mf=2.03808 Hz
23.141PtZ=78N=52L=1456.2755704 mf=1.01904 Hz
23.141PtZ=78N=53L=2912.5511408 mf=0.50952 Hz
23.141PtZ=78N=54L=5825.1022815 mf=0.25476 Hz
23.141PtZ=78N=55L=11650.2045630 mf=0.12738 Hz
23.141PtZ=78N=56L=23300.4091261 mf=0.06369 Hz
23.141PtZ=78N=57L=46600.8182521 mf=0.03184 Hz
23.141AuZ=79N=17L=0.0000000 mf=34570662037.39739 Hz
23.141AuZ=79N=18L=0.0000001 mf=17285331018.69870 Hz
23.141AuZ=79N=19L=0.0000002 mf=8642665509.34935 Hz
23.141AuZ=79N=20L=0.0000003 mf=4321332754.67467 Hz
23.141AuZ=79N=21L=0.0000007 mf=2160666377.33734 Hz
23.141AuZ=79N=22L=0.0000014 mf=1080333188.66867 Hz
23.141AuZ=79N=23L=0.0000027 mf=540166594.33433 Hz
23.141AuZ=79N=24L=0.0000055 mf=270083297.16717 Hz
23.141AuZ=79N=25L=0.0000110 mf=135041648.58358 Hz
23.141AuZ=79N=26L=0.0000220 mf=67520824.29179 Hz
23.141AuZ=79N=27L=0.0000440 mf=33760412.14590 Hz
23.141AuZ=79N=28L=0.0000879 mf=16880206.07295 Hz
23.141AuZ=79N=29L=0.0001758 mf=8440103.03647 Hz
23.141AuZ=79N=30L=0.0003517 mf=4220051.51824 Hz
23.141AuZ=79N=31L=0.0007033 mf=2110025.75912 Hz
23.141AuZ=79N=32L=0.0014066 mf=1055012.87956 Hz
23.141AuZ=79N=33L=0.0028132 mf=527506.43978 Hz
23.141AuZ=79N=34L=0.0056265 mf=263753.21989 Hz
23.141AuZ=79N=35L=0.0112529 mf=131876.60994 Hz
23.141AuZ=79N=36L=0.0225059 mf=65938.30497 Hz
23.141AuZ=79N=37L=0.0450118 mf=32969.15249 Hz
23.141AuZ=79N=38L=0.0900235 mf=16484.57624 Hz
23.141AuZ=79N=39L=0.1800471 mf=8242.28812 Hz
23.141AuZ=79N=40L=0.3600942 mf=4121.14406 Hz
23.141AuZ=79N=41L=0.7201884 mf=2060.57203 Hz
23.141AuZ=79N=42L=1.4403767 mf=1030.28602 Hz
23.141AuZ=79N=43L=2.8807535 mf=515.14301 Hz
23.141AuZ=79N=44L=5.7615069 mf=257.57150 Hz
23.141AuZ=79N=45L=11.5230138 mf=128.78575 Hz
23.141AuZ=79N=46L=23.0460277 mf=64.39288 Hz
23.141AuZ=79N=47L=46.0920553 mf=32.19644 Hz
23.141AuZ=79N=48L=92.1841106 mf=16.09822 Hz
23.141AuZ=79N=49L=184.3682212 mf=8.04911 Hz
23.141AuZ=79N=50L=368.7364425 mf=4.02455 Hz
23.141AuZ=79N=51L=737.4728850 mf=2.01228 Hz
23.141AuZ=79N=52L=1474.9457700 mf=1.00614 Hz
23.141AuZ=79N=53L=2949.8915400 mf=0.50307 Hz
23.141AuZ=79N=54L=5899.7830800 mf=0.25153 Hz
23.141AuZ=79N=55L=11799.5661600 mf=0.12577 Hz
23.141AuZ=79N=56L=23599.1323200 mf=0.06288 Hz
23.141AuZ=79N=57L=47198.2646400 mf=0.03144 Hz
23.141HgZ=80N=17L=0.0000000 mf=34138528761.92992 Hz
23.141HgZ=80N=18L=0.0000001 mf=17069264380.96496 Hz
23.141HgZ=80N=19L=0.0000002 mf=8534632190.48248 Hz
23.141HgZ=80N=20L=0.0000003 mf=4267316095.24124 Hz
23.141HgZ=80N=21L=0.0000007 mf=2133658047.62062 Hz
23.141HgZ=80N=22L=0.0000014 mf=1066829023.81031 Hz
23.141HgZ=80N=23L=0.0000028 mf=533414511.90516 Hz
23.141HgZ=80N=24L=0.0000056 mf=266707255.95258 Hz
23.141HgZ=80N=25L=0.0000111 mf=133353627.97629 Hz
23.141HgZ=80N=26L=0.0000223 mf=66676813.98814 Hz
23.141HgZ=80N=27L=0.0000445 mf=33338406.99407 Hz
23.141HgZ=80N=28L=0.0000890 mf=16669203.49704 Hz
23.141HgZ=80N=29L=0.0001781 mf=8334601.74852 Hz
23.141HgZ=80N=30L=0.0003561 mf=4167300.87426 Hz
23.141HgZ=80N=31L=0.0007122 mf=2083650.43713 Hz
23.141HgZ=80N=32L=0.0014244 mf=1041825.21856 Hz
23.141HgZ=80N=33L=0.0028488 mf=520912.60928 Hz
23.141HgZ=80N=34L=0.0056977 mf=260456.30464 Hz
23.141HgZ=80N=35L=0.0113954 mf=130228.15232 Hz
23.141HgZ=80N=36L=0.0227908 mf=65114.07616 Hz
23.141HgZ=80N=37L=0.0455815 mf=32557.03808 Hz
23.141HgZ=80N=38L=0.0911631 mf=16278.51904 Hz
23.141HgZ=80N=39L=0.1823262 mf=8139.25952 Hz
23.141HgZ=80N=40L=0.3646523 mf=4069.62976 Hz
23.141HgZ=80N=41L=0.7293047 mf=2034.81488 Hz
23.141HgZ=80N=42L=1.4586093 mf=1017.40744 Hz
23.141HgZ=80N=43L=2.9172187 mf=508.70372 Hz
23.141HgZ=80N=44L=5.8344374 mf=254.35186 Hz
23.141HgZ=80N=45L=11.6688748 mf=127.17593 Hz
23.141HgZ=80N=46L=23.3377495 mf=63.58797 Hz
23.141HgZ=80N=47L=46.6754991 mf=31.79398 Hz
23.141HgZ=80N=48L=93.3509981 mf=15.89699 Hz
23.141HgZ=80N=49L=186.7019962 mf=7.94850 Hz
23.141HgZ=80N=50L=373.4039924 mf=3.97425 Hz
23.141HgZ=80N=51L=746.8079848 mf=1.98712 Hz
23.141HgZ=80N=52L=1493.6159696 mf=0.99356 Hz
23.141HgZ=80N=53L=2987.2319392 mf=0.49678 Hz
23.141HgZ=80N=54L=5974.4638785 mf=0.24839 Hz
23.141HgZ=80N=55L=11948.9277570 mf=0.12420 Hz
23.141HgZ=80N=56L=23897.8555139 mf=0.06210 Hz
23.141HgZ=80N=57L=47795.7110278 mf=0.03105 Hz
23.141TlZ=81N=17L=0.0000000 mf=33717065443.88141 Hz
23.141TlZ=81N=18L=0.0000001 mf=16858532721.94070 Hz
23.141TlZ=81N=19L=0.0000002 mf=8429266360.97035 Hz
23.141TlZ=81N=20L=0.0000004 mf=4214633180.48518 Hz
23.141TlZ=81N=21L=0.0000007 mf=2107316590.24259 Hz
23.141TlZ=81N=22L=0.0000014 mf=1053658295.12129 Hz
23.141TlZ=81N=23L=0.0000028 mf=526829147.56065 Hz
23.141TlZ=81N=24L=0.0000056 mf=263414573.78032 Hz
23.141TlZ=81N=25L=0.0000113 mf=131707286.89016 Hz
23.141TlZ=81N=26L=0.0000225 mf=65853643.44508 Hz
23.141TlZ=81N=27L=0.0000451 mf=32926821.72254 Hz
23.141TlZ=81N=28L=0.0000901 mf=16463410.86127 Hz
23.141TlZ=81N=29L=0.0001803 mf=8231705.43064 Hz
23.141TlZ=81N=30L=0.0003606 mf=4115852.71532 Hz
23.141TlZ=81N=31L=0.0007211 mf=2057926.35766 Hz
23.141TlZ=81N=32L=0.0014422 mf=1028963.17883 Hz
23.141TlZ=81N=33L=0.0028845 mf=514481.58941 Hz
23.141TlZ=81N=34L=0.0057689 mf=257240.79471 Hz
23.141TlZ=81N=35L=0.0115378 mf=128620.39735 Hz
23.141TlZ=81N=36L=0.0230757 mf=64310.19868 Hz
23.141TlZ=81N=37L=0.0461513 mf=32155.09934 Hz
23.141TlZ=81N=38L=0.0923026 mf=16077.54967 Hz
23.141TlZ=81N=39L=0.1846052 mf=8038.77483 Hz
23.141TlZ=81N=40L=0.3692105 mf=4019.38742 Hz
23.141TlZ=81N=41L=0.7384210 mf=2009.69371 Hz
23.141TlZ=81N=42L=1.4768420 mf=1004.84685 Hz
23.141TlZ=81N=43L=2.9536839 mf=502.42343 Hz
23.141TlZ=81N=44L=5.9073678 mf=251.21171 Hz
23.141TlZ=81N=45L=11.8147357 mf=125.60586 Hz
23.141TlZ=81N=46L=23.6294714 mf=62.80293 Hz
23.141TlZ=81N=47L=47.2589428 mf=31.40146 Hz
23.141TlZ=81N=48L=94.5178856 mf=15.70073 Hz
23.141TlZ=81N=49L=189.0357712 mf=7.85037 Hz
23.141TlZ=81N=50L=378.0715423 mf=3.92518 Hz
23.141TlZ=81N=51L=756.1430846 mf=1.96259 Hz
23.141TlZ=81N=52L=1512.2861692 mf=0.98130 Hz
23.141TlZ=81N=53L=3024.5723385 mf=0.49065 Hz
23.141TlZ=81N=54L=6049.1446770 mf=0.24532 Hz
23.141TlZ=81N=55L=12098.2893539 mf=0.12266 Hz
23.141TlZ=81N=56L=24196.5787078 mf=0.06133 Hz
23.141TlZ=81N=57L=48393.1574157 mf=0.03067 Hz
23.141PbZ=82N=17L=0.0000000 mf=33305881718.95602 Hz
23.141PbZ=82N=18L=0.0000001 mf=16652940859.47801 Hz
23.141PbZ=82N=19L=0.0000002 mf=8326470429.73901 Hz
23.141PbZ=82N=20L=0.0000004 mf=4163235214.86950 Hz
23.141PbZ=82N=21L=0.0000007 mf=2081617607.43475 Hz
23.141PbZ=82N=22L=0.0000014 mf=1040808803.71738 Hz
23.141PbZ=82N=23L=0.0000029 mf=520404401.85869 Hz
23.141PbZ=82N=24L=0.0000057 mf=260202200.92934 Hz
23.141PbZ=82N=25L=0.0000114 mf=130101100.46467 Hz
23.141PbZ=82N=26L=0.0000228 mf=65050550.23234 Hz
23.141PbZ=82N=27L=0.0000456 mf=32525275.11617 Hz
23.141PbZ=82N=28L=0.0000913 mf=16262637.55808 Hz
23.141PbZ=82N=29L=0.0001825 mf=8131318.77904 Hz
23.141PbZ=82N=30L=0.0003650 mf=4065659.38952 Hz
23.141PbZ=82N=31L=0.0007300 mf=2032829.69476 Hz
23.141PbZ=82N=32L=0.0014600 mf=1016414.84738 Hz
23.141PbZ=82N=33L=0.0029201 mf=508207.42369 Hz
23.141PbZ=82N=34L=0.0058401 mf=254103.71185 Hz
23.141PbZ=82N=35L=0.0116803 mf=127051.85592 Hz
23.141PbZ=82N=36L=0.0233605 mf=63525.92796 Hz
23.141PbZ=82N=37L=0.0467211 mf=31762.96398 Hz
23.141PbZ=82N=38L=0.0934422 mf=15881.48199 Hz
23.141PbZ=82N=39L=0.1868843 mf=7940.74100 Hz
23.141PbZ=82N=40L=0.3737686 mf=3970.37050 Hz
23.141PbZ=82N=41L=0.7475373 mf=1985.18525 Hz
23.141PbZ=82N=42L=1.4950746 mf=992.59262 Hz
23.141PbZ=82N=43L=2.9901492 mf=496.29631 Hz
23.141PbZ=82N=44L=5.9802983 mf=248.14816 Hz
23.141PbZ=82N=45L=11.9605966 mf=124.07408 Hz
23.141PbZ=82N=46L=23.9211933 mf=62.03704 Hz
23.141PbZ=82N=47L=47.8423865 mf=31.01852 Hz
23.141PbZ=82N=48L=95.6847731 mf=15.50926 Hz
23.141PbZ=82N=49L=191.3695461 mf=7.75463 Hz
23.141PbZ=82N=50L=382.7390922 mf=3.87731 Hz
23.141PbZ=82N=51L=765.4781844 mf=1.93866 Hz
23.141PbZ=82N=52L=1530.9563689 mf=0.96933 Hz
23.141PbZ=82N=53L=3061.9127377 mf=0.48466 Hz
23.141PbZ=82N=54L=6123.8254754 mf=0.24233 Hz
23.141PbZ=82N=55L=12247.6509509 mf=0.12117 Hz
23.141PbZ=82N=56L=24495.3019017 mf=0.06058 Hz
23.141PbZ=82N=57L=48990.6038035 mf=0.03029 Hz
23.141BiZ=83N=17L=0.0000000 mf=32904606035.59510 Hz
23.141BiZ=83N=18L=0.0000001 mf=16452303017.79755 Hz
23.141BiZ=83N=19L=0.0000002 mf=8226151508.89878 Hz
23.141BiZ=83N=20L=0.0000004 mf=4113075754.44939 Hz
23.141BiZ=83N=21L=0.0000007 mf=2056537877.22469 Hz
23.141BiZ=83N=22L=0.0000014 mf=1028268938.61235 Hz
23.141BiZ=83N=23L=0.0000029 mf=514134469.30617 Hz
23.141BiZ=83N=24L=0.0000058 mf=257067234.65309 Hz
23.141BiZ=83N=25L=0.0000115 mf=128533617.32654 Hz
23.141BiZ=83N=26L=0.0000231 mf=64266808.66327 Hz
23.141BiZ=83N=27L=0.0000462 mf=32133404.33164 Hz
23.141BiZ=83N=28L=0.0000924 mf=16066702.16582 Hz
23.141BiZ=83N=29L=0.0001847 mf=8033351.08291 Hz
23.141BiZ=83N=30L=0.0003695 mf=4016675.54145 Hz
23.141BiZ=83N=31L=0.0007389 mf=2008337.77073 Hz
23.141BiZ=83N=32L=0.0014778 mf=1004168.88536 Hz
23.141BiZ=83N=33L=0.0029557 mf=502084.44268 Hz
23.141BiZ=83N=34L=0.0059114 mf=251042.22134 Hz
23.141BiZ=83N=35L=0.0118227 mf=125521.11067 Hz
23.141BiZ=83N=36L=0.0236454 mf=62760.55534 Hz
23.141BiZ=83N=37L=0.0472908 mf=31380.27767 Hz
23.141BiZ=83N=38L=0.0945817 mf=15690.13883 Hz
23.141BiZ=83N=39L=0.1891634 mf=7845.06942 Hz
23.141BiZ=83N=40L=0.3783268 mf=3922.53471 Hz
23.141BiZ=83N=41L=0.7566536 mf=1961.26735 Hz
23.141BiZ=83N=42L=1.5133072 mf=980.63368 Hz
23.141BiZ=83N=43L=3.0266144 mf=490.31684 Hz
23.141BiZ=83N=44L=6.0532288 mf=245.15842 Hz
23.141BiZ=83N=45L=12.1064576 mf=122.57921 Hz
23.141BiZ=83N=46L=24.2129151 mf=61.28960 Hz
23.141BiZ=83N=47L=48.4258303 mf=30.64480 Hz
23.141BiZ=83N=48L=96.8516605 mf=15.32240 Hz
23.141BiZ=83N=49L=193.7033211 mf=7.66120 Hz
23.141BiZ=83N=50L=387.4066421 mf=3.83060 Hz
23.141BiZ=83N=51L=774.8132842 mf=1.91530 Hz
23.141BiZ=83N=52L=1549.6265685 mf=0.95765 Hz
23.141BiZ=83N=53L=3099.2531370 mf=0.47883 Hz
23.141BiZ=83N=54L=6198.5062739 mf=0.23941 Hz
23.141BiZ=83N=55L=12397.0125478 mf=0.11971 Hz
23.141BiZ=83N=56L=24794.0250957 mf=0.05985 Hz
23.141BiZ=83N=57L=49588.0501913 mf=0.02993 Hz
23.141PoZ=84N=17L=0.0000000 mf=32512884535.17136 Hz
23.141PoZ=84N=18L=0.0000001 mf=16256442267.58568 Hz
23.141PoZ=84N=19L=0.0000002 mf=8128221133.79284 Hz
23.141PoZ=84N=20L=0.0000004 mf=4064110566.89642 Hz
23.141PoZ=84N=21L=0.0000007 mf=2032055283.44821 Hz
23.141PoZ=84N=22L=0.0000015 mf=1016027641.72410 Hz
23.141PoZ=84N=23L=0.0000029 mf=508013820.86205 Hz
23.141PoZ=84N=24L=0.0000058 mf=254006910.43103 Hz
23.141PoZ=84N=25L=0.0000117 mf=127003455.21551 Hz
23.141PoZ=84N=26L=0.0000234 mf=63501727.60776 Hz
23.141PoZ=84N=27L=0.0000467 mf=31750863.80388 Hz
23.141PoZ=84N=28L=0.0000935 mf=15875431.90194 Hz
23.141PoZ=84N=29L=0.0001870 mf=7937715.95097 Hz
23.141PoZ=84N=30L=0.0003739 mf=3968857.97548 Hz
23.141PoZ=84N=31L=0.0007478 mf=1984428.98774 Hz
23.141PoZ=84N=32L=0.0014956 mf=992214.49387 Hz
23.141PoZ=84N=33L=0.0029913 mf=496107.24694 Hz
23.141PoZ=84N=34L=0.0059826 mf=248053.62347 Hz
23.141PoZ=84N=35L=0.0119652 mf=124026.81173 Hz
23.141PoZ=84N=36L=0.0239303 mf=62013.40587 Hz
23.141PoZ=84N=37L=0.0478606 mf=31006.70293 Hz
23.141PoZ=84N=38L=0.0957212 mf=15503.35147 Hz
23.141PoZ=84N=39L=0.1914425 mf=7751.67573 Hz
23.141PoZ=84N=40L=0.3828850 mf=3875.83787 Hz
23.141PoZ=84N=41L=0.7657699 mf=1937.91893 Hz
23.141PoZ=84N=42L=1.5315398 mf=968.95947 Hz
23.141PoZ=84N=43L=3.0630796 mf=484.47973 Hz
23.141PoZ=84N=44L=6.1261593 mf=242.23987 Hz
23.141PoZ=84N=45L=12.2523185 mf=121.11993 Hz
23.141PoZ=84N=46L=24.5046370 mf=60.55997 Hz
23.141PoZ=84N=47L=49.0092740 mf=30.27998 Hz
23.141PoZ=84N=48L=98.0185480 mf=15.13999 Hz
23.141PoZ=84N=49L=196.0370960 mf=7.57000 Hz
23.141PoZ=84N=50L=392.0741920 mf=3.78500 Hz
23.141PoZ=84N=51L=784.1483840 mf=1.89250 Hz
23.141PoZ=84N=52L=1568.2967681 mf=0.94625 Hz
23.141PoZ=84N=53L=3136.5935362 mf=0.47312 Hz
23.141PoZ=84N=54L=6273.1870724 mf=0.23656 Hz
23.141PoZ=84N=55L=12546.3741448 mf=0.11828 Hz
23.141PoZ=84N=56L=25092.7482896 mf=0.05914 Hz
23.141PoZ=84N=57L=50185.4965792 mf=0.02957 Hz
23.141AtZ=85N=17L=0.0000000 mf=32130380011.22816 Hz
23.141AtZ=85N=18L=0.0000001 mf=16065190005.61408 Hz
23.141AtZ=85N=19L=0.0000002 mf=8032595002.80704 Hz
23.141AtZ=85N=20L=0.0000004 mf=4016297501.40352 Hz
23.141AtZ=85N=21L=0.0000007 mf=2008148750.70176 Hz
23.141AtZ=85N=22L=0.0000015 mf=1004074375.35088 Hz
23.141AtZ=85N=23L=0.0000030 mf=502037187.67544 Hz
23.141AtZ=85N=24L=0.0000059 mf=251018593.83772 Hz
23.141AtZ=85N=25L=0.0000118 mf=125509296.91886 Hz
23.141AtZ=85N=26L=0.0000236 mf=62754648.45943 Hz
23.141AtZ=85N=27L=0.0000473 mf=31377324.22972 Hz
23.141AtZ=85N=28L=0.0000946 mf=15688662.11486 Hz
23.141AtZ=85N=29L=0.0001892 mf=7844331.05743 Hz
23.141AtZ=85N=30L=0.0003784 mf=3922165.52871 Hz
23.141AtZ=85N=31L=0.0007567 mf=1961082.76436 Hz
23.141AtZ=85N=32L=0.0015134 mf=980541.38218 Hz
23.141AtZ=85N=33L=0.0030269 mf=490270.69109 Hz
23.141AtZ=85N=34L=0.0060538 mf=245135.34554 Hz
23.141AtZ=85N=35L=0.0121076 mf=122567.67277 Hz
23.141AtZ=85N=36L=0.0242152 mf=61283.83639 Hz
23.141AtZ=85N=37L=0.0484304 mf=30641.91819 Hz
23.141AtZ=85N=38L=0.0968608 mf=15320.95910 Hz
23.141AtZ=85N=39L=0.1937216 mf=7660.47955 Hz
23.141AtZ=85N=40L=0.3874431 mf=3830.23977 Hz
23.141AtZ=85N=41L=0.7748862 mf=1915.11989 Hz
23.141AtZ=85N=42L=1.5497724 mf=957.55994 Hz
23.141AtZ=85N=43L=3.0995449 mf=478.77997 Hz
23.141AtZ=85N=44L=6.1990897 mf=239.38999 Hz
23.141AtZ=85N=45L=12.3981794 mf=119.69499 Hz
23.141AtZ=85N=46L=24.7963589 mf=59.84750 Hz
23.141AtZ=85N=47L=49.5927177 mf=29.92375 Hz
23.141AtZ=85N=48L=99.1854355 mf=14.96187 Hz
23.141AtZ=85N=49L=198.3708710 mf=7.48094 Hz
23.141AtZ=85N=50L=396.7417419 mf=3.74047 Hz
23.141AtZ=85N=51L=793.4834839 mf=1.87023 Hz
23.141AtZ=85N=52L=1586.9669677 mf=0.93512 Hz
23.141AtZ=85N=53L=3173.9339354 mf=0.46756 Hz
23.141AtZ=85N=54L=6347.8678709 mf=0.23378 Hz
23.141AtZ=85N=55L=12695.7357418 mf=0.11689 Hz
23.141AtZ=85N=56L=25391.4714835 mf=0.05844 Hz
23.141AtZ=85N=57L=50782.9429670 mf=0.02922 Hz
23.141RnZ=86N=17L=0.0000000 mf=31756770941.33016 Hz
23.141RnZ=86N=18L=0.0000001 mf=15878385470.66508 Hz
23.141RnZ=86N=19L=0.0000002 mf=7939192735.33254 Hz
23.141RnZ=86N=20L=0.0000004 mf=3969596367.66627 Hz
23.141RnZ=86N=21L=0.0000007 mf=1984798183.83314 Hz
23.141RnZ=86N=22L=0.0000015 mf=992399091.91657 Hz
23.141RnZ=86N=23L=0.0000030 mf=496199545.95828 Hz
23.141RnZ=86N=24L=0.0000060 mf=248099772.97914 Hz
23.141RnZ=86N=25L=0.0000120 mf=124049886.48957 Hz
23.141RnZ=86N=26L=0.0000239 mf=62024943.24479 Hz
23.141RnZ=86N=27L=0.0000479 mf=31012471.62239 Hz
23.141RnZ=86N=28L=0.0000957 mf=15506235.81120 Hz
23.141RnZ=86N=29L=0.0001914 mf=7753117.90560 Hz
23.141RnZ=86N=30L=0.0003828 mf=3876558.95280 Hz
23.141RnZ=86N=31L=0.0007656 mf=1938279.47640 Hz
23.141RnZ=86N=32L=0.0015313 mf=969139.73820 Hz
23.141RnZ=86N=33L=0.0030625 mf=484569.86910 Hz
23.141RnZ=86N=34L=0.0061250 mf=242284.93455 Hz
23.141RnZ=86N=35L=0.0122500 mf=121142.46727 Hz
23.141RnZ=86N=36L=0.0245001 mf=60571.23364 Hz
23.141RnZ=86N=37L=0.0490002 mf=30285.61682 Hz
23.141RnZ=86N=38L=0.0980003 mf=15142.80841 Hz
23.141RnZ=86N=39L=0.1960006 mf=7571.40420 Hz
23.141RnZ=86N=40L=0.3920013 mf=3785.70210 Hz
23.141RnZ=86N=41L=0.7840025 mf=1892.85105 Hz
23.141RnZ=86N=42L=1.5680050 mf=946.42553 Hz
23.141RnZ=86N=43L=3.1360101 mf=473.21276 Hz
23.141RnZ=86N=44L=6.2720202 mf=236.60638 Hz
23.141RnZ=86N=45L=12.5440404 mf=118.30319 Hz
23.141RnZ=86N=46L=25.0880807 mf=59.15160 Hz
23.141RnZ=86N=47L=50.1761615 mf=29.57580 Hz
23.141RnZ=86N=48L=100.3523230 mf=14.78790 Hz
23.141RnZ=86N=49L=200.7046459 mf=7.39395 Hz
23.141RnZ=86N=50L=401.4092918 mf=3.69697 Hz
23.141RnZ=86N=51L=802.8185837 mf=1.84849 Hz
23.141RnZ=86N=52L=1605.6371673 mf=0.92424 Hz
23.141RnZ=86N=53L=3211.2743347 mf=0.46212 Hz
23.141RnZ=86N=54L=6422.5486694 mf=0.23106 Hz
23.141RnZ=86N=55L=12845.0973387 mf=0.11553 Hz
23.141RnZ=86N=56L=25690.1946774 mf=0.05777 Hz
23.141RnZ=86N=57L=51380.3893549 mf=0.02888 Hz
23.141FrZ=87N=17L=0.0000000 mf=31391750585.68269 Hz
23.141FrZ=87N=18L=0.0000001 mf=15695875292.84134 Hz
23.141FrZ=87N=19L=0.0000002 mf=7847937646.42067 Hz
23.141FrZ=87N=20L=0.0000004 mf=3923968823.21034 Hz
23.141FrZ=87N=21L=0.0000008 mf=1961984411.60517 Hz
23.141FrZ=87N=22L=0.0000015 mf=980992205.80258 Hz
23.141FrZ=87N=23L=0.0000030 mf=490496102.90129 Hz
23.141FrZ=87N=24L=0.0000061 mf=245248051.45065 Hz
23.141FrZ=87N=25L=0.0000121 mf=122624025.72532 Hz
23.141FrZ=87N=26L=0.0000242 mf=61312012.86266 Hz
23.141FrZ=87N=27L=0.0000484 mf=30656006.43133 Hz
23.141FrZ=87N=28L=0.0000968 mf=15328003.21567 Hz
23.141FrZ=87N=29L=0.0001936 mf=7664001.60783 Hz
23.141FrZ=87N=30L=0.0003873 mf=3832000.80392 Hz
23.141FrZ=87N=31L=0.0007745 mf=1916000.40196 Hz
23.141FrZ=87N=32L=0.0015491 mf=958000.20098 Hz
23.141FrZ=87N=33L=0.0030981 mf=479000.10049 Hz
23.141FrZ=87N=34L=0.0061962 mf=239500.05024 Hz
23.141FrZ=87N=35L=0.0123925 mf=119750.02512 Hz
23.141FrZ=87N=36L=0.0247850 mf=59875.01256 Hz
23.141FrZ=87N=37L=0.0495699 mf=29937.50628 Hz
23.141FrZ=87N=38L=0.0991399 mf=14968.75314 Hz
23.141FrZ=87N=39L=0.1982797 mf=7484.37657 Hz
23.141FrZ=87N=40L=0.3965594 mf=3742.18829 Hz
23.141FrZ=87N=41L=0.7931188 mf=1871.09414 Hz
23.141FrZ=87N=42L=1.5862377 mf=935.54707 Hz
23.141FrZ=87N=43L=3.1724753 mf=467.77354 Hz
23.141FrZ=87N=44L=6.3449507 mf=233.88677 Hz
23.141FrZ=87N=45L=12.6899013 mf=116.94338 Hz
23.141FrZ=87N=46L=25.3798026 mf=58.47169 Hz
23.141FrZ=87N=47L=50.7596052 mf=29.23585 Hz
23.141FrZ=87N=48L=101.5192104 mf=14.61792 Hz
23.141FrZ=87N=49L=203.0384209 mf=7.30896 Hz
23.141FrZ=87N=50L=406.0768417 mf=3.65448 Hz
23.141FrZ=87N=51L=812.1536835 mf=1.82724 Hz
23.141FrZ=87N=52L=1624.3073670 mf=0.91362 Hz
23.141FrZ=87N=53L=3248.6147339 mf=0.45681 Hz
23.141FrZ=87N=54L=6497.2294678 mf=0.22841 Hz
23.141FrZ=87N=55L=12994.4589357 mf=0.11420 Hz
23.141FrZ=87N=56L=25988.9178714 mf=0.05710 Hz
23.141FrZ=87N=57L=51977.8357427 mf=0.02855 Hz
23.141RaZ=88N=17L=0.0000000 mf=31035026147.20902 Hz
23.141RaZ=88N=18L=0.0000001 mf=15517513073.60451 Hz
23.141RaZ=88N=19L=0.0000002 mf=7758756536.80226 Hz
23.141RaZ=88N=20L=0.0000004 mf=3879378268.40113 Hz
23.141RaZ=88N=21L=0.0000008 mf=1939689134.20056 Hz
23.141RaZ=88N=22L=0.0000015 mf=969844567.10028 Hz
23.141RaZ=88N=23L=0.0000031 mf=484922283.55014 Hz
23.141RaZ=88N=24L=0.0000061 mf=242461141.77507 Hz
23.141RaZ=88N=25L=0.0000122 mf=121230570.88754 Hz
23.141RaZ=88N=26L=0.0000245 mf=60615285.44377 Hz
23.141RaZ=88N=27L=0.0000490 mf=30307642.72188 Hz
23.141RaZ=88N=28L=0.0000979 mf=15153821.36094 Hz
23.141RaZ=88N=29L=0.0001959 mf=7576910.68047 Hz
23.141RaZ=88N=30L=0.0003917 mf=3788455.34024 Hz
23.141RaZ=88N=31L=0.0007834 mf=1894227.67012 Hz
23.141RaZ=88N=32L=0.0015669 mf=947113.83506 Hz
23.141RaZ=88N=33L=0.0031337 mf=473556.91753 Hz
23.141RaZ=88N=34L=0.0062675 mf=236778.45876 Hz
23.141RaZ=88N=35L=0.0125349 mf=118389.22938 Hz
23.141RaZ=88N=36L=0.0250698 mf=59194.61469 Hz
23.141RaZ=88N=37L=0.0501397 mf=29597.30735 Hz
23.141RaZ=88N=38L=0.1002794 mf=14798.65367 Hz
23.141RaZ=88N=39L=0.2005588 mf=7399.32684 Hz
23.141RaZ=88N=40L=0.4011176 mf=3699.66342 Hz
23.141RaZ=88N=41L=0.8022351 mf=1849.83171 Hz
23.141RaZ=88N=42L=1.6044703 mf=924.91585 Hz
23.141RaZ=88N=43L=3.2089406 mf=462.45793 Hz
23.141RaZ=88N=44L=6.4178811 mf=231.22896 Hz
23.141RaZ=88N=45L=12.8357622 mf=115.61448 Hz
23.141RaZ=88N=46L=25.6715245 mf=57.80724 Hz
23.141RaZ=88N=47L=51.3430490 mf=28.90362 Hz
23.141RaZ=88N=48L=102.6860979 mf=14.45181 Hz
23.141RaZ=88N=49L=205.3721958 mf=7.22591 Hz
23.141RaZ=88N=50L=410.7443916 mf=3.61295 Hz
23.141RaZ=88N=51L=821.4887833 mf=1.80648 Hz
23.141RaZ=88N=52L=1642.9775666 mf=0.90324 Hz
23.141RaZ=88N=53L=3285.9551332 mf=0.45162 Hz
23.141RaZ=88N=54L=6571.9102663 mf=0.22581 Hz
23.141RaZ=88N=55L=13143.8205326 mf=0.11290 Hz
23.141RaZ=88N=56L=26287.6410653 mf=0.05645 Hz
23.141RaZ=88N=57L=52575.2821306 mf=0.02823 Hz
23.141AcZ=89N=17L=0.0000000 mf=30686317988.25162 Hz
23.141AcZ=89N=18L=0.0000001 mf=15343158994.12581 Hz
23.141AcZ=89N=19L=0.0000002 mf=7671579497.06290 Hz
23.141AcZ=89N=20L=0.0000004 mf=3835789748.53145 Hz
23.141AcZ=89N=21L=0.0000008 mf=1917894874.26573 Hz
23.141AcZ=89N=22L=0.0000015 mf=958947437.13286 Hz
23.141AcZ=89N=23L=0.0000031 mf=479473718.56643 Hz
23.141AcZ=89N=24L=0.0000062 mf=239736859.28322 Hz
23.141AcZ=89N=25L=0.0000124 mf=119868429.64161 Hz
23.141AcZ=89N=26L=0.0000248 mf=59934214.82080 Hz
23.141AcZ=89N=27L=0.0000495 mf=29967107.41040 Hz
23.141AcZ=89N=28L=0.0000990 mf=14983553.70520 Hz
23.141AcZ=89N=29L=0.0001981 mf=7491776.85260 Hz
23.141AcZ=89N=30L=0.0003962 mf=3745888.42630 Hz
23.141AcZ=89N=31L=0.0007923 mf=1872944.21315 Hz
23.141AcZ=89N=32L=0.0015847 mf=936472.10658 Hz
23.141AcZ=89N=33L=0.0031693 mf=468236.05329 Hz
23.141AcZ=89N=34L=0.0063387 mf=234118.02664 Hz
23.141AcZ=89N=35L=0.0126774 mf=117059.01332 Hz
23.141AcZ=89N=36L=0.0253547 mf=58529.50666 Hz
23.141AcZ=89N=37L=0.0507095 mf=29264.75333 Hz
23.141AcZ=89N=38L=0.1014189 mf=14632.37667 Hz
23.141AcZ=89N=39L=0.2028379 mf=7316.18833 Hz
23.141AcZ=89N=40L=0.4056757 mf=3658.09417 Hz
23.141AcZ=89N=41L=0.8113514 mf=1829.04708 Hz
23.141AcZ=89N=42L=1.6227029 mf=914.52354 Hz
23.141AcZ=89N=43L=3.2454058 mf=457.26177 Hz
23.141AcZ=89N=44L=6.4908116 mf=228.63089 Hz
23.141AcZ=89N=45L=12.9816232 mf=114.31544 Hz
23.141AcZ=89N=46L=25.9632463 mf=57.15772 Hz
23.141AcZ=89N=47L=51.9264927 mf=28.57886 Hz
23.141AcZ=89N=48L=103.8529854 mf=14.28943 Hz
23.141AcZ=89N=49L=207.7059708 mf=7.14472 Hz
23.141AcZ=89N=50L=415.4119416 mf=3.57236 Hz
23.141AcZ=89N=51L=830.8238831 mf=1.78618 Hz
23.141AcZ=89N=52L=1661.6477662 mf=0.89309 Hz
23.141AcZ=89N=53L=3323.2955324 mf=0.44654 Hz
23.141AcZ=89N=54L=6646.5910648 mf=0.22327 Hz
23.141AcZ=89N=55L=13293.1821296 mf=0.11164 Hz
23.141AcZ=89N=56L=26586.3642592 mf=0.05582 Hz
23.141AcZ=89N=57L=53172.7285184 mf=0.02791 Hz
23.141ThZ=90N=17L=0.0000000 mf=30345358899.49327 Hz
23.141ThZ=90N=18L=0.0000001 mf=15172679449.74663 Hz
23.141ThZ=90N=19L=0.0000002 mf=7586339724.87332 Hz
23.141ThZ=90N=20L=0.0000004 mf=3793169862.43666 Hz
23.141ThZ=90N=21L=0.0000008 mf=1896584931.21833 Hz
23.141ThZ=90N=22L=0.0000016 mf=948292465.60917 Hz
23.141ThZ=90N=23L=0.0000031 mf=474146232.80458 Hz
23.141ThZ=90N=24L=0.0000063 mf=237073116.40229 Hz
23.141ThZ=90N=25L=0.0000125 mf=118536558.20115 Hz
23.141ThZ=90N=26L=0.0000250 mf=59268279.10057 Hz
23.141ThZ=90N=27L=0.0000501 mf=29634139.55029 Hz
23.141ThZ=90N=28L=0.0001002 mf=14817069.77514 Hz
23.141ThZ=90N=29L=0.0002003 mf=7408534.88757 Hz
23.141ThZ=90N=30L=0.0004006 mf=3704267.44379 Hz
23.141ThZ=90N=31L=0.0008012 mf=1852133.72189 Hz
23.141ThZ=90N=32L=0.0016025 mf=926066.86095 Hz
23.141ThZ=90N=33L=0.0032050 mf=463033.43047 Hz
23.141ThZ=90N=34L=0.0064099 mf=231516.71524 Hz
23.141ThZ=90N=35L=0.0128198 mf=115758.35762 Hz
23.141ThZ=90N=36L=0.0256396 mf=57879.17881 Hz
23.141ThZ=90N=37L=0.0512792 mf=28939.58940 Hz
23.141ThZ=90N=38L=0.1025585 mf=14469.79470 Hz
23.141ThZ=90N=39L=0.2051169 mf=7234.89735 Hz
23.141ThZ=90N=40L=0.4102339 mf=3617.44868 Hz
23.141ThZ=90N=41L=0.8204678 mf=1808.72434 Hz
23.141ThZ=90N=42L=1.6409355 mf=904.36217 Hz
23.141ThZ=90N=43L=3.2818710 mf=452.18108 Hz
23.141ThZ=90N=44L=6.5637421 mf=226.09054 Hz
23.141ThZ=90N=45L=13.1274841 mf=113.04527 Hz
23.141ThZ=90N=46L=26.2549682 mf=56.52264 Hz
23.141ThZ=90N=47L=52.5099364 mf=28.26132 Hz
23.141ThZ=90N=48L=105.0198729 mf=14.13066 Hz
23.141ThZ=90N=49L=210.0397457 mf=7.06533 Hz
23.141ThZ=90N=50L=420.0794915 mf=3.53266 Hz
23.141ThZ=90N=51L=840.1589829 mf=1.76633 Hz
23.141ThZ=90N=52L=1680.3179658 mf=0.88317 Hz
23.141ThZ=90N=53L=3360.6359316 mf=0.44158 Hz
23.141ThZ=90N=54L=6721.2718633 mf=0.22079 Hz
23.141ThZ=90N=55L=13442.5437266 mf=0.11040 Hz
23.141ThZ=90N=56L=26885.0874531 mf=0.05520 Hz
23.141ThZ=90N=57L=53770.1749063 mf=0.02760 Hz
23.141PaZ=91N=17L=0.0000000 mf=30011893417.08125 Hz
23.141PaZ=91N=18L=0.0000001 mf=15005946708.54063 Hz
23.141PaZ=91N=19L=0.0000002 mf=7502973354.27031 Hz
23.141PaZ=91N=20L=0.0000004 mf=3751486677.13516 Hz
23.141PaZ=91N=21L=0.0000008 mf=1875743338.56758 Hz
23.141PaZ=91N=22L=0.0000016 mf=937871669.28379 Hz
23.141PaZ=91N=23L=0.0000032 mf=468935834.64190 Hz
23.141PaZ=91N=24L=0.0000063 mf=234467917.32095 Hz
23.141PaZ=91N=25L=0.0000127 mf=117233958.66047 Hz
23.141PaZ=91N=26L=0.0000253 mf=58616979.33024 Hz
23.141PaZ=91N=27L=0.0000506 mf=29308489.66512 Hz
23.141PaZ=91N=28L=0.0001013 mf=14654244.83256 Hz
23.141PaZ=91N=29L=0.0002025 mf=7327122.41628 Hz
23.141PaZ=91N=30L=0.0004051 mf=3663561.20814 Hz
23.141PaZ=91N=31L=0.0008101 mf=1831780.60407 Hz
23.141PaZ=91N=32L=0.0016203 mf=915890.30203 Hz
23.141PaZ=91N=33L=0.0032406 mf=457945.15102 Hz
23.141PaZ=91N=34L=0.0064811 mf=228972.57551 Hz
23.141PaZ=91N=35L=0.0129623 mf=114486.28775 Hz
23.141PaZ=91N=36L=0.0259245 mf=57243.14388 Hz
23.141PaZ=91N=37L=0.0518490 mf=28621.57194 Hz
23.141PaZ=91N=38L=0.1036980 mf=14310.78597 Hz
23.141PaZ=91N=39L=0.2073960 mf=7155.39298 Hz
23.141PaZ=91N=40L=0.4147920 mf=3577.69649 Hz
23.141PaZ=91N=41L=0.8295841 mf=1788.84825 Hz
23.141PaZ=91N=42L=1.6591681 mf=894.42412 Hz
23.141PaZ=91N=43L=3.3183363 mf=447.21206 Hz
23.141PaZ=91N=44L=6.6366725 mf=223.60603 Hz
23.141PaZ=91N=45L=13.2733450 mf=111.80302 Hz
23.141PaZ=91N=46L=26.5466901 mf=55.90151 Hz
23.141PaZ=91N=47L=53.0933802 mf=27.95075 Hz
23.141PaZ=91N=48L=106.1867603 mf=13.97538 Hz
23.141PaZ=91N=49L=212.3735207 mf=6.98769 Hz
23.141PaZ=91N=50L=424.7470414 mf=3.49384 Hz
23.141PaZ=91N=51L=849.4940827 mf=1.74692 Hz
23.141PaZ=91N=52L=1698.9881654 mf=0.87346 Hz
23.141PaZ=91N=53L=3397.9763309 mf=0.43673 Hz
23.141PaZ=91N=54L=6795.9526618 mf=0.21837 Hz
23.141PaZ=91N=55L=13591.9053235 mf=0.10918 Hz
23.141PaZ=91N=56L=27183.8106471 mf=0.05459 Hz
23.141PaZ=91N=57L=54367.6212941 mf=0.02730 Hz
23.141UZ=92N=17L=0.0000000 mf=29685677184.28689 Hz
23.141UZ=92N=18L=0.0000001 mf=14842838592.14345 Hz
23.141UZ=92N=19L=0.0000002 mf=7421419296.07172 Hz
23.141UZ=92N=20L=0.0000004 mf=3710709648.03586 Hz
23.141UZ=92N=21L=0.0000008 mf=1855354824.01793 Hz
23.141UZ=92N=22L=0.0000016 mf=927677412.00897 Hz
23.141UZ=92N=23L=0.0000032 mf=463838706.00448 Hz
23.141UZ=92N=24L=0.0000064 mf=231919353.00224 Hz
23.141UZ=92N=25L=0.0000128 mf=115959676.50112 Hz
23.141UZ=92N=26L=0.0000256 mf=57979838.25056 Hz
23.141UZ=92N=27L=0.0000512 mf=28989919.12528 Hz
23.141UZ=92N=28L=0.0001024 mf=14494959.56264 Hz
23.141UZ=92N=29L=0.0002048 mf=7247479.78132 Hz
23.141UZ=92N=30L=0.0004095 mf=3623739.89066 Hz
23.141UZ=92N=31L=0.0008190 mf=1811869.94533 Hz
23.141UZ=92N=32L=0.0016381 mf=905934.97267 Hz
23.141UZ=92N=33L=0.0032762 mf=452967.48633 Hz
23.141UZ=92N=34L=0.0065523 mf=226483.74317 Hz
23.141UZ=92N=35L=0.0131047 mf=113241.87158 Hz
23.141UZ=92N=36L=0.0262094 mf=56620.93579 Hz
23.141UZ=92N=37L=0.0524188 mf=28310.46790 Hz
23.141UZ=92N=38L=0.1048375 mf=14155.23395 Hz
23.141UZ=92N=39L=0.2096751 mf=7077.61697 Hz
23.141UZ=92N=40L=0.4193502 mf=3538.80849 Hz
23.141UZ=92N=41L=0.8387004 mf=1769.40424 Hz
23.141UZ=92N=42L=1.6774007 mf=884.70212 Hz
23.141UZ=92N=43L=3.3548015 mf=442.35106 Hz
23.141UZ=92N=44L=6.7096030 mf=221.17553 Hz
23.141UZ=92N=45L=13.4192060 mf=110.58777 Hz
23.141UZ=92N=46L=26.8384120 mf=55.29388 Hz
23.141UZ=92N=47L=53.6768239 mf=27.64694 Hz
23.141UZ=92N=48L=107.3536478 mf=13.82347 Hz
23.141UZ=92N=49L=214.7072956 mf=6.91174 Hz
23.141UZ=92N=50L=429.4145913 mf=3.45587 Hz
23.141UZ=92N=51L=858.8291825 mf=1.72793 Hz
23.141UZ=92N=52L=1717.6583651 mf=0.86397 Hz
23.141UZ=92N=53L=3435.3167301 mf=0.43198 Hz
23.141UZ=92N=54L=6870.6334602 mf=0.21599 Hz
23.141UZ=92N=55L=13741.2669205 mf=0.10800 Hz
23.141UZ=92N=56L=27482.5338410 mf=0.05400 Hz
23.141UZ=92N=57L=54965.0676820 mf=0.02700 Hz
23.141NpZ=93N=17L=0.0000001 mf=29366476354.34832 Hz
23.141NpZ=93N=18L=0.0000001 mf=14683238177.17416 Hz
23.141NpZ=93N=19L=0.0000002 mf=7341619088.58708 Hz
23.141NpZ=93N=20L=0.0000004 mf=3670809544.29354 Hz
23.141NpZ=93N=21L=0.0000008 mf=1835404772.14677 Hz
23.141NpZ=93N=22L=0.0000016 mf=917702386.07339 Hz
23.141NpZ=93N=23L=0.0000032 mf=458851193.03669 Hz
23.141NpZ=93N=24L=0.0000065 mf=229425596.51835 Hz
23.141NpZ=93N=25L=0.0000129 mf=114712798.25917 Hz
23.141NpZ=93N=26L=0.0000259 mf=57356399.12959 Hz
23.141NpZ=93N=27L=0.0000517 mf=28678199.56479 Hz
23.141NpZ=93N=28L=0.0001035 mf=14339099.78240 Hz
23.141NpZ=93N=29L=0.0002070 mf=7169549.89120 Hz
23.141NpZ=93N=30L=0.0004140 mf=3584774.94560 Hz
23.141NpZ=93N=31L=0.0008279 mf=1792387.47280 Hz
23.141NpZ=93N=32L=0.0016559 mf=896193.73640 Hz
23.141NpZ=93N=33L=0.0033118 mf=448096.86820 Hz
23.141NpZ=93N=34L=0.0066236 mf=224048.43410 Hz
23.141NpZ=93N=35L=0.0132471 mf=112024.21705 Hz
23.141NpZ=93N=36L=0.0264943 mf=56012.10852 Hz
23.141NpZ=93N=37L=0.0529885 mf=28006.05426 Hz
23.141NpZ=93N=38L=0.1059771 mf=14003.02713 Hz
23.141NpZ=93N=39L=0.2119542 mf=7001.51357 Hz
23.141NpZ=93N=40L=0.4239083 mf=3500.75678 Hz
23.141NpZ=93N=41L=0.8478167 mf=1750.37839 Hz
23.141NpZ=93N=42L=1.6956334 mf=875.18920 Hz
23.141NpZ=93N=43L=3.3912667 mf=437.59460 Hz
23.141NpZ=93N=44L=6.7825335 mf=218.79730 Hz
23.141NpZ=93N=45L=13.5650669 mf=109.39865 Hz
23.141NpZ=93N=46L=27.1301338 mf=54.69932 Hz
23.141NpZ=93N=47L=54.2602676 mf=27.34966 Hz
23.141NpZ=93N=48L=108.5205353 mf=13.67483 Hz
23.141NpZ=93N=49L=217.0410706 mf=6.83742 Hz
23.141NpZ=93N=50L=434.0821412 mf=3.41871 Hz
23.141NpZ=93N=51L=868.1642823 mf=1.70935 Hz
23.141NpZ=93N=52L=1736.3285647 mf=0.85468 Hz
23.141NpZ=93N=53L=3472.6571294 mf=0.42734 Hz
23.141NpZ=93N=54L=6945.3142587 mf=0.21367 Hz
23.141NpZ=93N=55L=13890.6285175 mf=0.10683 Hz
23.141NpZ=93N=56L=27781.2570349 mf=0.05342 Hz
23.141NpZ=93N=57L=55562.5140698 mf=0.02671 Hz
23.141PuZ=94N=17L=0.0000001 mf=29054067031.42972 Hz
23.141PuZ=94N=18L=0.0000001 mf=14527033515.71486 Hz
23.141PuZ=94N=19L=0.0000002 mf=7263516757.85743 Hz
23.141PuZ=94N=20L=0.0000004 mf=3631758378.92872 Hz
23.141PuZ=94N=21L=0.0000008 mf=1815879189.46436 Hz
23.141PuZ=94N=22L=0.0000016 mf=907939594.73218 Hz
23.141PuZ=94N=23L=0.0000033 mf=453969797.36609 Hz
23.141PuZ=94N=24L=0.0000065 mf=226984898.68305 Hz
23.141PuZ=94N=25L=0.0000131 mf=113492449.34152 Hz
23.141PuZ=94N=26L=0.0000262 mf=56746224.67076 Hz
23.141PuZ=94N=27L=0.0000523 mf=28373112.33538 Hz
23.141PuZ=94N=28L=0.0001046 mf=14186556.16769 Hz
23.141PuZ=94N=29L=0.0002092 mf=7093278.08385 Hz
23.141PuZ=94N=30L=0.0004184 mf=3546639.04192 Hz
23.141PuZ=94N=31L=0.0008368 mf=1773319.52096 Hz
23.141PuZ=94N=32L=0.0016737 mf=886659.76048 Hz
23.141PuZ=94N=33L=0.0033474 mf=443329.88024 Hz
23.141PuZ=94N=34L=0.0066948 mf=221664.94012 Hz
23.141PuZ=94N=35L=0.0133896 mf=110832.47006 Hz
23.141PuZ=94N=36L=0.0267792 mf=55416.23503 Hz
23.141PuZ=94N=37L=0.0535583 mf=27708.11752 Hz
23.141PuZ=94N=38L=0.1071166 mf=13854.05876 Hz
23.141PuZ=94N=39L=0.2142332 mf=6927.02938 Hz
23.141PuZ=94N=40L=0.4284665 mf=3463.51469 Hz
23.141PuZ=94N=41L=0.8569330 mf=1731.75734 Hz
23.141PuZ=94N=42L=1.7138660 mf=865.87867 Hz
23.141PuZ=94N=43L=3.4277320 mf=432.93934 Hz
23.141PuZ=94N=44L=6.8554639 mf=216.46967 Hz
23.141PuZ=94N=45L=13.7109278 mf=108.23483 Hz
23.141PuZ=94N=46L=27.4218557 mf=54.11742 Hz
23.141PuZ=94N=47L=54.8437114 mf=27.05871 Hz
23.141PuZ=94N=48L=109.6874228 mf=13.52935 Hz
23.141PuZ=94N=49L=219.3748455 mf=6.76468 Hz
23.141PuZ=94N=50L=438.7496911 mf=3.38234 Hz
23.141PuZ=94N=51L=877.4993822 mf=1.69117 Hz
23.141PuZ=94N=52L=1754.9987643 mf=0.84558 Hz
23.141PuZ=94N=53L=3509.9975286 mf=0.42279 Hz
23.141PuZ=94N=54L=7019.9950572 mf=0.21140 Hz
23.141PuZ=94N=55L=14039.9901144 mf=0.10570 Hz
23.141PuZ=94N=56L=28079.9802288 mf=0.05285 Hz
23.141PuZ=94N=57L=56159.9604577 mf=0.02642 Hz
23.141AmZ=95N=17L=0.0000001 mf=28748234746.88836 Hz
23.141AmZ=95N=18L=0.0000001 mf=14374117373.44418 Hz
23.141AmZ=95N=19L=0.0000002 mf=7187058686.72209 Hz
23.141AmZ=95N=20L=0.0000004 mf=3593529343.36104 Hz
23.141AmZ=95N=21L=0.0000008 mf=1796764671.68052 Hz
23.141AmZ=95N=22L=0.0000017 mf=898382335.84026 Hz
23.141AmZ=95N=23L=0.0000033 mf=449191167.92013 Hz
23.141AmZ=95N=24L=0.0000066 mf=224595583.96007 Hz
23.141AmZ=95N=25L=0.0000132 mf=112297791.98003 Hz
23.141AmZ=95N=26L=0.0000264 mf=56148895.99002 Hz
23.141AmZ=95N=27L=0.0000529 mf=28074447.99501 Hz
23.141AmZ=95N=28L=0.0001057 mf=14037223.99750 Hz
23.141AmZ=95N=29L=0.0002114 mf=7018611.99875 Hz
23.141AmZ=95N=30L=0.0004229 mf=3509305.99938 Hz
23.141AmZ=95N=31L=0.0008458 mf=1754652.99969 Hz
23.141AmZ=95N=32L=0.0016915 mf=877326.49984 Hz
23.141AmZ=95N=33L=0.0033830 mf=438663.24992 Hz
23.141AmZ=95N=34L=0.0067660 mf=219331.62496 Hz
23.141AmZ=95N=35L=0.0135320 mf=109665.81248 Hz
23.141AmZ=95N=36L=0.0270640 mf=54832.90624 Hz
23.141AmZ=95N=37L=0.0541281 mf=27416.45312 Hz
23.141AmZ=95N=38L=0.1082562 mf=13708.22656 Hz
23.141AmZ=95N=39L=0.2165123 mf=6854.11328 Hz
23.141AmZ=95N=40L=0.4330246 mf=3427.05664 Hz
23.141AmZ=95N=41L=0.8660493 mf=1713.52832 Hz
23.141AmZ=95N=42L=1.7320986 mf=856.76416 Hz
23.141AmZ=95N=43L=3.4641972 mf=428.38208 Hz
23.141AmZ=95N=44L=6.9283944 mf=214.19104 Hz
23.141AmZ=95N=45L=13.8567888 mf=107.09552 Hz
23.141AmZ=95N=46L=27.7135776 mf=53.54776 Hz
23.141AmZ=95N=47L=55.4271551 mf=26.77388 Hz
23.141AmZ=95N=48L=110.8543102 mf=13.38694 Hz
23.141AmZ=95N=49L=221.7086205 mf=6.69347 Hz
23.141AmZ=95N=50L=443.4172410 mf=3.34674 Hz
23.141AmZ=95N=51L=886.8344820 mf=1.67337 Hz
23.141AmZ=95N=52L=1773.6689639 mf=0.83668 Hz
23.141AmZ=95N=53L=3547.3379278 mf=0.41834 Hz
23.141AmZ=95N=54L=7094.6758557 mf=0.20917 Hz
23.141AmZ=95N=55L=14189.3517114 mf=0.10459 Hz
23.141AmZ=95N=56L=28378.7034228 mf=0.05229 Hz
23.141AmZ=95N=57L=56757.4068455 mf=0.02615 Hz
23.141CmZ=96N=17L=0.0000001 mf=28448773968.27494 Hz
23.141CmZ=96N=18L=0.0000001 mf=14224386984.13747 Hz
23.141CmZ=96N=19L=0.0000002 mf=7112193492.06873 Hz
23.141CmZ=96N=20L=0.0000004 mf=3556096746.03437 Hz
23.141CmZ=96N=21L=0.0000008 mf=1778048373.01718 Hz
23.141CmZ=96N=22L=0.0000017 mf=889024186.50859 Hz
23.141CmZ=96N=23L=0.0000033 mf=444512093.25430 Hz
23.141CmZ=96N=24L=0.0000067 mf=222256046.62715 Hz
23.141CmZ=96N=25L=0.0000134 mf=111128023.31357 Hz
23.141CmZ=96N=26L=0.0000267 mf=55564011.65679 Hz
23.141CmZ=96N=27L=0.0000534 mf=27782005.82839 Hz
23.141CmZ=96N=28L=0.0001068 mf=13891002.91420 Hz
23.141CmZ=96N=29L=0.0002137 mf=6945501.45710 Hz
23.141CmZ=96N=30L=0.0004273 mf=3472750.72855 Hz
23.141CmZ=96N=31L=0.0008547 mf=1736375.36427 Hz
23.141CmZ=96N=32L=0.0017093 mf=868187.68214 Hz
23.141CmZ=96N=33L=0.0034186 mf=434093.84107 Hz
23.141CmZ=96N=34L=0.0068372 mf=217046.92053 Hz
23.141CmZ=96N=35L=0.0136745 mf=108523.46027 Hz
23.141CmZ=96N=36L=0.0273489 mf=54261.73013 Hz
23.141CmZ=96N=37L=0.0546979 mf=27130.86507 Hz
23.141CmZ=96N=38L=0.1093957 mf=13565.43253 Hz
23.141CmZ=96N=39L=0.2187914 mf=6782.71627 Hz
23.141CmZ=96N=40L=0.4375828 mf=3391.35813 Hz
23.141CmZ=96N=41L=0.8751656 mf=1695.67907 Hz
23.141CmZ=96N=42L=1.7503312 mf=847.83953 Hz
23.141CmZ=96N=43L=3.5006624 mf=423.91977 Hz
23.141CmZ=96N=44L=7.0013249 mf=211.95988 Hz
23.141CmZ=96N=45L=14.0026497 mf=105.97994 Hz
23.141CmZ=96N=46L=28.0052994 mf=52.98997 Hz
23.141CmZ=96N=47L=56.0105989 mf=26.49499 Hz
23.141CmZ=96N=48L=112.0211977 mf=13.24749 Hz
23.141CmZ=96N=49L=224.0423954 mf=6.62375 Hz
23.141CmZ=96N=50L=448.0847909 mf=3.31187 Hz
23.141CmZ=96N=51L=896.1695818 mf=1.65594 Hz
23.141CmZ=96N=52L=1792.3391635 mf=0.82797 Hz
23.141CmZ=96N=53L=3584.6783271 mf=0.41398 Hz
23.141CmZ=96N=54L=7169.3566542 mf=0.20699 Hz
23.141CmZ=96N=55L=14338.7133083 mf=0.10350 Hz
23.141CmZ=96N=56L=28677.4266167 mf=0.05175 Hz
23.141CmZ=96N=57L=57354.8532334 mf=0.02587 Hz
23.141BkZ=97N=17L=0.0000001 mf=28155487638.70509 Hz
23.141BkZ=97N=18L=0.0000001 mf=14077743819.35255 Hz
23.141BkZ=97N=19L=0.0000002 mf=7038871909.67627 Hz
23.141BkZ=97N=20L=0.0000004 mf=3519435954.83814 Hz
23.141BkZ=97N=21L=0.0000008 mf=1759717977.41907 Hz
23.141BkZ=97N=22L=0.0000017 mf=879858988.70953 Hz
23.141BkZ=97N=23L=0.0000034 mf=439929494.35477 Hz
23.141BkZ=97N=24L=0.0000067 mf=219964747.17738 Hz
23.141BkZ=97N=25L=0.0000135 mf=109982373.58869 Hz
23.141BkZ=97N=26L=0.0000270 mf=54991186.79435 Hz
23.141BkZ=97N=27L=0.0000540 mf=27495593.39717 Hz
23.141BkZ=97N=28L=0.0001079 mf=13747796.69859 Hz
23.141BkZ=97N=29L=0.0002159 mf=6873898.34929 Hz
23.141BkZ=97N=30L=0.0004318 mf=3436949.17465 Hz
23.141BkZ=97N=31L=0.0008636 mf=1718474.58732 Hz
23.141BkZ=97N=32L=0.0017271 mf=859237.29366 Hz
23.141BkZ=97N=33L=0.0034542 mf=429618.64683 Hz
23.141BkZ=97N=34L=0.0069085 mf=214809.32342 Hz
23.141BkZ=97N=35L=0.0138169 mf=107404.66171 Hz
23.141BkZ=97N=36L=0.0276338 mf=53702.33085 Hz
23.141BkZ=97N=37L=0.0552676 mf=26851.16543 Hz
23.141BkZ=97N=38L=0.1105352 mf=13425.58271 Hz
23.141BkZ=97N=39L=0.2210705 mf=6712.79136 Hz
23.141BkZ=97N=40L=0.4421410 mf=3356.39568 Hz
23.141BkZ=97N=41L=0.8842819 mf=1678.19784 Hz
23.141BkZ=97N=42L=1.7685638 mf=839.09892 Hz
23.141BkZ=97N=43L=3.5371277 mf=419.54946 Hz
23.141BkZ=97N=44L=7.0742553 mf=209.77473 Hz
23.141BkZ=97N=45L=14.1485106 mf=104.88736 Hz
23.141BkZ=97N=46L=28.2970213 mf=52.44368 Hz
23.141BkZ=97N=47L=56.5940426 mf=26.22184 Hz
23.141BkZ=97N=48L=113.1880852 mf=13.11092 Hz
23.141BkZ=97N=49L=226.3761704 mf=6.55546 Hz
23.141BkZ=97N=50L=452.7523408 mf=3.27773 Hz
23.141BkZ=97N=51L=905.5046816 mf=1.63887 Hz
23.141BkZ=97N=52L=1811.0093632 mf=0.81943 Hz
23.141BkZ=97N=53L=3622.0187263 mf=0.40972 Hz
23.141BkZ=97N=54L=7244.0374527 mf=0.20486 Hz
23.141BkZ=97N=55L=14488.0749053 mf=0.10243 Hz
23.141BkZ=97N=56L=28976.1498106 mf=0.05121 Hz
23.141BkZ=97N=57L=57952.2996212 mf=0.02561 Hz
23.141CfZ=98N=17L=0.0000001 mf=27868186744.43259 Hz
23.141CfZ=98N=18L=0.0000001 mf=13934093372.21630 Hz
23.141CfZ=98N=19L=0.0000002 mf=6967046686.10815 Hz
23.141CfZ=98N=20L=0.0000004 mf=3483523343.05407 Hz
23.141CfZ=98N=21L=0.0000009 mf=1741761671.52704 Hz
23.141CfZ=98N=22L=0.0000017 mf=870880835.76352 Hz
23.141CfZ=98N=23L=0.0000034 mf=435440417.88176 Hz
23.141CfZ=98N=24L=0.0000068 mf=217720208.94088 Hz
23.141CfZ=98N=25L=0.0000136 mf=108860104.47044 Hz
23.141CfZ=98N=26L=0.0000273 mf=54430052.23522 Hz
23.141CfZ=98N=27L=0.0000545 mf=27215026.11761 Hz
23.141CfZ=98N=28L=0.0001091 mf=13607513.05881 Hz
23.141CfZ=98N=29L=0.0002181 mf=6803756.52940 Hz
23.141CfZ=98N=30L=0.0004362 mf=3401878.26470 Hz
23.141CfZ=98N=31L=0.0008725 mf=1700939.13235 Hz
23.141CfZ=98N=32L=0.0017449 mf=850469.56618 Hz
23.141CfZ=98N=33L=0.0034898 mf=425234.78309 Hz
23.141CfZ=98N=34L=0.0069797 mf=212617.39154 Hz
23.141CfZ=98N=35L=0.0139593 mf=106308.69577 Hz
23.141CfZ=98N=36L=0.0279187 mf=53154.34789 Hz
23.141CfZ=98N=37L=0.0558374 mf=26577.17394 Hz
23.141CfZ=98N=38L=0.1116748 mf=13288.58697 Hz
23.141CfZ=98N=39L=0.2233496 mf=6644.29349 Hz
23.141CfZ=98N=40L=0.4466991 mf=3322.14674 Hz
23.141CfZ=98N=41L=0.8933982 mf=1661.07337 Hz
23.141CfZ=98N=42L=1.7867964 mf=830.53669 Hz
23.141CfZ=98N=43L=3.5735929 mf=415.26834 Hz
23.141CfZ=98N=44L=7.1471858 mf=207.63417 Hz
23.141CfZ=98N=45L=14.2943716 mf=103.81709 Hz
23.141CfZ=98N=46L=28.5887432 mf=51.90854 Hz
23.141CfZ=98N=47L=57.1774863 mf=25.95427 Hz
23.141CfZ=98N=48L=114.3549727 mf=12.97714 Hz
23.141CfZ=98N=49L=228.7099453 mf=6.48857 Hz
23.141CfZ=98N=50L=457.4198907 mf=3.24428 Hz
23.141CfZ=98N=51L=914.8397814 mf=1.62214 Hz
23.141CfZ=98N=52L=1829.6795628 mf=0.81107 Hz
23.141CfZ=98N=53L=3659.3591256 mf=0.40554 Hz
23.141CfZ=98N=54L=7318.7182511 mf=0.20277 Hz
23.141CfZ=98N=55L=14637.4365023 mf=0.10138 Hz
23.141CfZ=98N=56L=29274.8730045 mf=0.05069 Hz
23.141CfZ=98N=57L=58549.7460091 mf=0.02535 Hz
23.141EsZ=99N=17L=0.0000001 mf=27586689908.63024 Hz
23.141EsZ=99N=18L=0.0000001 mf=13793344954.31512 Hz
23.141EsZ=99N=19L=0.0000002 mf=6896672477.15756 Hz
23.141EsZ=99N=20L=0.0000004 mf=3448336238.57878 Hz
23.141EsZ=99N=21L=0.0000009 mf=1724168119.28939 Hz
23.141EsZ=99N=22L=0.0000017 mf=862084059.64470 Hz
23.141EsZ=99N=23L=0.0000034 mf=431042029.82235 Hz
23.141EsZ=99N=24L=0.0000069 mf=215521014.91117 Hz
23.141EsZ=99N=25L=0.0000138 mf=107760507.45559 Hz
23.141EsZ=99N=26L=0.0000275 mf=53880253.72779 Hz
23.141EsZ=99N=27L=0.0000551 mf=26940126.86390 Hz
23.141EsZ=99N=28L=0.0001102 mf=13470063.43195 Hz
23.141EsZ=99N=29L=0.0002203 mf=6735031.71597 Hz
23.141EsZ=99N=30L=0.0004407 mf=3367515.85799 Hz
23.141EsZ=99N=31L=0.0008814 mf=1683757.92899 Hz
23.141EsZ=99N=32L=0.0017627 mf=841878.96450 Hz
23.141EsZ=99N=33L=0.0035254 mf=420939.48225 Hz
23.141EsZ=99N=34L=0.0070509 mf=210469.74112 Hz
23.141EsZ=99N=35L=0.0141018 mf=105234.87056 Hz
23.141EsZ=99N=36L=0.0282036 mf=52617.43528 Hz
23.141EsZ=99N=37L=0.0564072 mf=26308.71764 Hz
23.141EsZ=99N=38L=0.1128143 mf=13154.35882 Hz
23.141EsZ=99N=39L=0.2256286 mf=6577.17941 Hz
23.141EsZ=99N=40L=0.4512573 mf=3288.58971 Hz
23.141EsZ=99N=41L=0.9025145 mf=1644.29485 Hz
23.141EsZ=99N=42L=1.8050291 mf=822.14743 Hz
23.141EsZ=99N=43L=3.6100581 mf=411.07371 Hz
23.141EsZ=99N=44L=7.2201163 mf=205.53686 Hz
23.141EsZ=99N=45L=14.4402325 mf=102.76843 Hz
23.141EsZ=99N=46L=28.8804650 mf=51.38421 Hz
23.141EsZ=99N=47L=57.7609301 mf=25.69211 Hz
23.141EsZ=99N=48L=115.5218602 mf=12.84605 Hz
23.141EsZ=99N=49L=231.0437203 mf=6.42303 Hz
23.141EsZ=99N=50L=462.0874406 mf=3.21151 Hz
23.141EsZ=99N=51L=924.1748812 mf=1.60576 Hz
23.141EsZ=99N=52L=1848.3497624 mf=0.80288 Hz
23.141EsZ=99N=53L=3696.6995248 mf=0.40144 Hz
23.141EsZ=99N=54L=7393.3990496 mf=0.20072 Hz
23.141EsZ=99N=55L=14786.7980992 mf=0.10036 Hz
23.141EsZ=99N=56L=29573.5961985 mf=0.05018 Hz
23.141EsZ=99N=57L=59147.1923969 mf=0.02509 Hz
23.141FmZ=100N=17L=0.0000001 mf=27310823009.54394 Hz
23.141FmZ=100N=18L=0.0000001 mf=13655411504.77197 Hz
23.141FmZ=100N=19L=0.0000002 mf=6827705752.38599 Hz
23.141FmZ=100N=20L=0.0000004 mf=3413852876.19299 Hz
23.141FmZ=100N=21L=0.0000009 mf=1706926438.09650 Hz
23.141FmZ=100N=22L=0.0000017 mf=853463219.04825 Hz
23.141FmZ=100N=23L=0.0000035 mf=426731609.52412 Hz
23.141FmZ=100N=24L=0.0000070 mf=213365804.76206 Hz
23.141FmZ=100N=25L=0.0000139 mf=106682902.38103 Hz
23.141FmZ=100N=26L=0.0000278 mf=53341451.19052 Hz
23.141FmZ=100N=27L=0.0000556 mf=26670725.59526 Hz
23.141FmZ=100N=28L=0.0001113 mf=13335362.79763 Hz
23.141FmZ=100N=29L=0.0002226 mf=6667681.39881 Hz
23.141FmZ=100N=30L=0.0004451 mf=3333840.69941 Hz
23.141FmZ=100N=31L=0.0008903 mf=1666920.34970 Hz
23.141FmZ=100N=32L=0.0017805 mf=833460.17485 Hz
23.141FmZ=100N=33L=0.0035611 mf=416730.08743 Hz
23.141FmZ=100N=34L=0.0071221 mf=208365.04371 Hz
23.141FmZ=100N=35L=0.0142442 mf=104182.52186 Hz
23.141FmZ=100N=36L=0.0284885 mf=52091.26093 Hz
23.141FmZ=100N=37L=0.0569769 mf=26045.63046 Hz
23.141FmZ=100N=38L=0.1139539 mf=13022.81523 Hz
23.141FmZ=100N=39L=0.2279077 mf=6511.40762 Hz
23.141FmZ=100N=40L=0.4558154 mf=3255.70381 Hz
23.141FmZ=100N=41L=0.9116308 mf=1627.85190 Hz
23.141FmZ=100N=42L=1.8232617 mf=813.92595 Hz
23.141FmZ=100N=43L=3.6465234 mf=406.96298 Hz
23.141FmZ=100N=44L=7.2930467 mf=203.48149 Hz
23.141FmZ=100N=45L=14.5860935 mf=101.74074 Hz
23.141FmZ=100N=46L=29.1721869 mf=50.87037 Hz
23.141FmZ=100N=47L=58.3443738 mf=25.43519 Hz
23.141FmZ=100N=48L=116.6887476 mf=12.71759 Hz
23.141FmZ=100N=49L=233.3774953 mf=6.35880 Hz
23.141FmZ=100N=50L=466.7549905 mf=3.17940 Hz
23.141FmZ=100N=51L=933.5099810 mf=1.58970 Hz
23.141FmZ=100N=52L=1867.0199620 mf=0.79485 Hz
23.141FmZ=100N=53L=3734.0399240 mf=0.39742 Hz
23.141FmZ=100N=54L=7468.0798481 mf=0.19871 Hz
23.141FmZ=100N=55L=14936.1596962 mf=0.09936 Hz
23.141FmZ=100N=56L=29872.3193924 mf=0.04968 Hz
23.141FmZ=100N=57L=59744.6387848 mf=0.02484 Hz
23.141MdZ=101N=17L=0.0000001 mf=27040418821.33063 Hz
23.141MdZ=101N=18L=0.0000001 mf=13520209410.66532 Hz
23.141MdZ=101N=19L=0.0000002 mf=6760104705.33266 Hz
23.141MdZ=101N=20L=0.0000004 mf=3380052352.66633 Hz
23.141MdZ=101N=21L=0.0000009 mf=1690026176.33316 Hz
23.141MdZ=101N=22L=0.0000018 mf=845013088.16658 Hz
23.141MdZ=101N=23L=0.0000035 mf=422506544.08329 Hz
23.141MdZ=101N=24L=0.0000070 mf=211253272.04165 Hz
23.141MdZ=101N=25L=0.0000140 mf=105626636.02082 Hz
23.141MdZ=101N=26L=0.0000281 mf=52813318.01041 Hz
23.141MdZ=101N=27L=0.0000562 mf=26406659.00521 Hz
23.141MdZ=101N=28L=0.0001124 mf=13203329.50260 Hz
23.141MdZ=101N=29L=0.0002248 mf=6601664.75130 Hz
23.141MdZ=101N=30L=0.0004496 mf=3300832.37565 Hz
23.141MdZ=101N=31L=0.0008992 mf=1650416.18783 Hz
23.141MdZ=101N=32L=0.0017983 mf=825208.09391 Hz
23.141MdZ=101N=33L=0.0035967 mf=412604.04696 Hz
23.141MdZ=101N=34L=0.0071933 mf=206302.02348 Hz
23.141MdZ=101N=35L=0.0143867 mf=103151.01174 Hz
23.141MdZ=101N=36L=0.0287733 mf=51575.50587 Hz
23.141MdZ=101N=37L=0.0575467 mf=25787.75293 Hz
23.141MdZ=101N=38L=0.1150934 mf=12893.87647 Hz
23.141MdZ=101N=39L=0.2301868 mf=6446.93823 Hz
23.141MdZ=101N=40L=0.4603736 mf=3223.46912 Hz
23.141MdZ=101N=41L=0.9207471 mf=1611.73456 Hz
23.141MdZ=101N=42L=1.8414943 mf=805.86728 Hz
23.141MdZ=101N=43L=3.6829886 mf=402.93364 Hz
23.141MdZ=101N=44L=7.3659772 mf=201.46682 Hz
23.141MdZ=101N=45L=14.7319544 mf=100.73341 Hz
23.141MdZ=101N=46L=29.4639088 mf=50.36670 Hz
23.141MdZ=101N=47L=58.9278176 mf=25.18335 Hz
23.141MdZ=101N=48L=117.8556351 mf=12.59168 Hz
23.141MdZ=101N=49L=235.7112702 mf=6.29584 Hz
23.141MdZ=101N=50L=471.4225404 mf=3.14792 Hz
23.141MdZ=101N=51L=942.8450808 mf=1.57396 Hz
23.141MdZ=101N=52L=1885.6901616 mf=0.78698 Hz
23.141MdZ=101N=53L=3771.3803233 mf=0.39349 Hz
23.141MdZ=101N=54L=7542.7606466 mf=0.19674 Hz
23.141MdZ=101N=55L=15085.5212932 mf=0.09837 Hz
23.141MdZ=101N=56L=30171.0425863 mf=0.04919 Hz
23.141MdZ=101N=57L=60342.0851726 mf=0.02459 Hz
23.141NoZ=102N=17L=0.0000001 mf=26775316676.02347 Hz
23.141NoZ=102N=18L=0.0000001 mf=13387658338.01174 Hz
23.141NoZ=102N=19L=0.0000002 mf=6693829169.00587 Hz
23.141NoZ=102N=20L=0.0000004 mf=3346914584.50293 Hz
23.141NoZ=102N=21L=0.0000009 mf=1673457292.25147 Hz
23.141NoZ=102N=22L=0.0000018 mf=836728646.12573 Hz
23.141NoZ=102N=23L=0.0000035 mf=418364323.06287 Hz
23.141NoZ=102N=24L=0.0000071 mf=209182161.53143 Hz
23.141NoZ=102N=25L=0.0000142 mf=104591080.76572 Hz
23.141NoZ=102N=26L=0.0000284 mf=52295540.38286 Hz
23.141NoZ=102N=27L=0.0000568 mf=26147770.19143 Hz
23.141NoZ=102N=28L=0.0001135 mf=13073885.09571 Hz
23.141NoZ=102N=29L=0.0002270 mf=6536942.54786 Hz
23.141NoZ=102N=30L=0.0004540 mf=3268471.27393 Hz
23.141NoZ=102N=31L=0.0009081 mf=1634235.63696 Hz
23.141NoZ=102N=32L=0.0018161 mf=817117.81848 Hz
23.141NoZ=102N=33L=0.0036323 mf=408558.90924 Hz
23.141NoZ=102N=34L=0.0072646 mf=204279.45462 Hz
23.141NoZ=102N=35L=0.0145291 mf=102139.72731 Hz
23.141NoZ=102N=36L=0.0290582 mf=51069.86366 Hz
23.141NoZ=102N=37L=0.0581165 mf=25534.93183 Hz
23.141NoZ=102N=38L=0.1162329 mf=12767.46591 Hz
23.141NoZ=102N=39L=0.2324659 mf=6383.73296 Hz
23.141NoZ=102N=40L=0.4649317 mf=3191.86648 Hz
23.141NoZ=102N=41L=0.9298635 mf=1595.93324 Hz
23.141NoZ=102N=42L=1.8597269 mf=797.96662 Hz
23.141NoZ=102N=43L=3.7194538 mf=398.98331 Hz
23.141NoZ=102N=44L=7.4389077 mf=199.49165 Hz
23.141NoZ=102N=45L=14.8778153 mf=99.74583 Hz
23.141NoZ=102N=46L=29.7556306 mf=49.87291 Hz
23.141NoZ=102N=47L=59.5112613 mf=24.93646 Hz
23.141NoZ=102N=48L=119.0225226 mf=12.46823 Hz
23.141NoZ=102N=49L=238.0450452 mf=6.23411 Hz
23.141NoZ=102N=50L=476.0900903 mf=3.11706 Hz
23.141NoZ=102N=51L=952.1801806 mf=1.55853 Hz
23.141NoZ=102N=52L=1904.3603613 mf=0.77926 Hz
23.141NoZ=102N=53L=3808.7207225 mf=0.38963 Hz
23.141NoZ=102N=54L=7617.4414451 mf=0.19482 Hz
23.141NoZ=102N=55L=15234.8828901 mf=0.09741 Hz
23.141NoZ=102N=56L=30469.7657802 mf=0.04870 Hz
23.141NoZ=102N=57L=60939.5315605 mf=0.02435 Hz
23.141LrZ=103N=17L=0.0000001 mf=26515362145.18829 Hz
23.141LrZ=103N=18L=0.0000001 mf=13257681072.59414 Hz
23.141LrZ=103N=19L=0.0000002 mf=6628840536.29707 Hz
23.141LrZ=103N=20L=0.0000004 mf=3314420268.14854 Hz
23.141LrZ=103N=21L=0.0000009 mf=1657210134.07427 Hz
23.141LrZ=103N=22L=0.0000018 mf=828605067.03713 Hz
23.141LrZ=103N=23L=0.0000036 mf=414302533.51857 Hz
23.141LrZ=103N=24L=0.0000072 mf=207151266.75928 Hz
23.141LrZ=103N=25L=0.0000143 mf=103575633.37964 Hz
23.141LrZ=103N=26L=0.0000287 mf=51787816.68982 Hz
23.141LrZ=103N=27L=0.0000573 mf=25893908.34491 Hz
23.141LrZ=103N=28L=0.0001146 mf=12946954.17246 Hz
23.141LrZ=103N=29L=0.0002292 mf=6473477.08623 Hz
23.141LrZ=103N=30L=0.0004585 mf=3236738.54311 Hz
23.141LrZ=103N=31L=0.0009170 mf=1618369.27156 Hz
23.141LrZ=103N=32L=0.0018339 mf=809184.63578 Hz
23.141LrZ=103N=33L=0.0036679 mf=404592.31789 Hz
23.141LrZ=103N=34L=0.0073358 mf=202296.15894 Hz
23.141LrZ=103N=35L=0.0146716 mf=101148.07947 Hz
23.141LrZ=103N=36L=0.0293431 mf=50574.03974 Hz
23.141LrZ=103N=37L=0.0586862 mf=25287.01987 Hz
23.141LrZ=103N=38L=0.1173725 mf=12643.50993 Hz
23.141LrZ=103N=39L=0.2347449 mf=6321.75497 Hz
23.141LrZ=103N=40L=0.4694899 mf=3160.87748 Hz
23.141LrZ=103N=41L=0.9389798 mf=1580.43874 Hz
23.141LrZ=103N=42L=1.8779595 mf=790.21937 Hz
23.141LrZ=103N=43L=3.7559191 mf=395.10969 Hz
23.141LrZ=103N=44L=7.5118381 mf=197.55484 Hz
23.141LrZ=103N=45L=15.0236763 mf=98.77742 Hz
23.141LrZ=103N=46L=30.0473525 mf=49.38871 Hz
23.141LrZ=103N=47L=60.0947050 mf=24.69436 Hz
23.141LrZ=103N=48L=120.1894101 mf=12.34718 Hz
23.141LrZ=103N=49L=240.3788201 mf=6.17359 Hz
23.141LrZ=103N=50L=480.7576402 mf=3.08679 Hz
23.141LrZ=103N=51L=961.5152804 mf=1.54340 Hz
23.141LrZ=103N=52L=1923.0305609 mf=0.77170 Hz
23.141LrZ=103N=53L=3846.0611218 mf=0.38585 Hz
23.141LrZ=103N=54L=7692.1222435 mf=0.19292 Hz
23.141LrZ=103N=55L=15384.2444871 mf=0.09646 Hz
23.141LrZ=103N=56L=30768.4889741 mf=0.04823 Hz
23.141LrZ=103N=57L=61536.9779483 mf=0.02412 Hz
23.141RfZ=104N=17L=0.0000001 mf=26260406739.94609 Hz
23.141RfZ=104N=18L=0.0000001 mf=13130203369.97305 Hz
23.141RfZ=104N=19L=0.0000002 mf=6565101684.98652 Hz
23.141RfZ=104N=20L=0.0000005 mf=3282550842.49326 Hz
23.141RfZ=104N=21L=0.0000009 mf=1641275421.24663 Hz
23.141RfZ=104N=22L=0.0000018 mf=820637710.62332 Hz
23.141RfZ=104N=23L=0.0000036 mf=410318855.31166 Hz
23.141RfZ=104N=24L=0.0000072 mf=205159427.65583 Hz
23.141RfZ=104N=25L=0.0000145 mf=102579713.82791 Hz
23.141RfZ=104N=26L=0.0000289 mf=51289856.91396 Hz
23.141RfZ=104N=27L=0.0000579 mf=25644928.45698 Hz
23.141RfZ=104N=28L=0.0001157 mf=12822464.22849 Hz
23.141RfZ=104N=29L=0.0002315 mf=6411232.11424 Hz
23.141RfZ=104N=30L=0.0004629 mf=3205616.05712 Hz
23.141RfZ=104N=31L=0.0009259 mf=1602808.02856 Hz
23.141RfZ=104N=32L=0.0018518 mf=801404.01428 Hz
23.141RfZ=104N=33L=0.0037035 mf=400702.00714 Hz
23.141RfZ=104N=34L=0.0074070 mf=200351.00357 Hz
23.141RfZ=104N=35L=0.0148140 mf=100175.50179 Hz
23.141RfZ=104N=36L=0.0296280 mf=50087.75089 Hz
23.141RfZ=104N=37L=0.0592560 mf=25043.87545 Hz
23.141RfZ=104N=38L=0.1185120 mf=12521.93772 Hz
23.141RfZ=104N=39L=0.2370240 mf=6260.96886 Hz
23.141RfZ=104N=40L=0.4740480 mf=3130.48443 Hz
23.141RfZ=104N=41L=0.9480961 mf=1565.24222 Hz
23.141RfZ=104N=42L=1.8961921 mf=782.62111 Hz
23.141RfZ=104N=43L=3.7923843 mf=391.31055 Hz
23.141RfZ=104N=44L=7.5847686 mf=195.65528 Hz
23.141RfZ=104N=45L=15.1695372 mf=97.82764 Hz
23.141RfZ=104N=46L=30.3390744 mf=48.91382 Hz
23.141RfZ=104N=47L=60.6781488 mf=24.45691 Hz
23.141RfZ=104N=48L=121.3562975 mf=12.22845 Hz
23.141RfZ=104N=49L=242.7125951 mf=6.11423 Hz
23.141RfZ=104N=50L=485.4251901 mf=3.05711 Hz
23.141RfZ=104N=51L=970.8503803 mf=1.52856 Hz
23.141RfZ=104N=52L=1941.7007605 mf=0.76428 Hz
23.141RfZ=104N=53L=3883.4015210 mf=0.38214 Hz
23.141RfZ=104N=54L=7766.8030420 mf=0.19107 Hz
23.141RfZ=104N=55L=15533.6060840 mf=0.09553 Hz
23.141RfZ=104N=56L=31067.2121681 mf=0.04777 Hz
23.141RfZ=104N=57L=62134.4243361 mf=0.02388 Hz
23.141DbZ=105N=17L=0.0000001 mf=26010307628.13708 Hz
23.141DbZ=105N=18L=0.0000001 mf=13005153814.06854 Hz
23.141DbZ=105N=19L=0.0000002 mf=6502576907.03427 Hz
23.141DbZ=105N=20L=0.0000005 mf=3251288453.51714 Hz
23.141DbZ=105N=21L=0.0000009 mf=1625644226.75857 Hz
23.141DbZ=105N=22L=0.0000018 mf=812822113.37928 Hz
23.141DbZ=105N=23L=0.0000037 mf=406411056.68964 Hz
23.141DbZ=105N=24L=0.0000073 mf=203205528.34482 Hz
23.141DbZ=105N=25L=0.0000146 mf=101602764.17241 Hz
23.141DbZ=105N=26L=0.0000292 mf=50801382.08621 Hz
23.141DbZ=105N=27L=0.0000584 mf=25400691.04310 Hz
23.141DbZ=105N=28L=0.0001168 mf=12700345.52155 Hz
23.141DbZ=105N=29L=0.0002337 mf=6350172.76078 Hz
23.141DbZ=105N=30L=0.0004674 mf=3175086.38039 Hz
23.141DbZ=105N=31L=0.0009348 mf=1587543.19019 Hz
23.141DbZ=105N=32L=0.0018696 mf=793771.59510 Hz
23.141DbZ=105N=33L=0.0037391 mf=396885.79755 Hz
23.141DbZ=105N=34L=0.0074782 mf=198442.89877 Hz
23.141DbZ=105N=35L=0.0149564 mf=99221.44939 Hz
23.141DbZ=105N=36L=0.0299129 mf=49610.72469 Hz
23.141DbZ=105N=37L=0.0598258 mf=24805.36235 Hz
23.141DbZ=105N=38L=0.1196515 mf=12402.68117 Hz
23.141DbZ=105N=39L=0.2393031 mf=6201.34059 Hz
23.141DbZ=105N=40L=0.4786062 mf=3100.67029 Hz
23.141DbZ=105N=41L=0.9572124 mf=1550.33515 Hz
23.141DbZ=105N=42L=1.9144248 mf=775.16757 Hz
23.141DbZ=105N=43L=3.8288495 mf=387.58379 Hz
23.141DbZ=105N=44L=7.6576991 mf=193.79189 Hz
23.141DbZ=105N=45L=15.3153981 mf=96.89595 Hz
23.141DbZ=105N=46L=30.6307963 mf=48.44797 Hz
23.141DbZ=105N=47L=61.2615925 mf=24.22399 Hz
23.141DbZ=105N=48L=122.5231850 mf=12.11199 Hz
23.141DbZ=105N=49L=245.0463700 mf=6.05600 Hz
23.141DbZ=105N=50L=490.0927400 mf=3.02800 Hz
23.141DbZ=105N=51L=980.1854801 mf=1.51400 Hz
23.141DbZ=105N=52L=1960.3709601 mf=0.75700 Hz
23.141DbZ=105N=53L=3920.7419202 mf=0.37850 Hz
23.141DbZ=105N=54L=7841.4838405 mf=0.18925 Hz
23.141DbZ=105N=55L=15682.9676810 mf=0.09462 Hz
23.141DbZ=105N=56L=31365.9353620 mf=0.04731 Hz
23.141DbZ=105N=57L=62731.8707240 mf=0.02366 Hz
23.141SgZ=106N=17L=0.0000001 mf=25764927367.49428 Hz
23.141SgZ=106N=18L=0.0000001 mf=12882463683.74714 Hz
23.141SgZ=106N=19L=0.0000002 mf=6441231841.87357 Hz
23.141SgZ=106N=20L=0.0000005 mf=3220615920.93679 Hz
23.141SgZ=106N=21L=0.0000009 mf=1610307960.46839 Hz
23.141SgZ=106N=22L=0.0000018 mf=805153980.23420 Hz
23.141SgZ=106N=23L=0.0000037 mf=402576990.11710 Hz
23.141SgZ=106N=24L=0.0000074 mf=201288495.05855 Hz
23.141SgZ=106N=25L=0.0000147 mf=100644247.52928 Hz
23.141SgZ=106N=26L=0.0000295 mf=50322123.76464 Hz
23.141SgZ=106N=27L=0.0000590 mf=25161061.88232 Hz
23.141SgZ=106N=28L=0.0001180 mf=12580530.94116 Hz
23.141SgZ=106N=29L=0.0002359 mf=6290265.47058 Hz
23.141SgZ=106N=30L=0.0004718 mf=3145132.73529 Hz
23.141SgZ=106N=31L=0.0009437 mf=1572566.36764 Hz
23.141SgZ=106N=32L=0.0018874 mf=786283.18382 Hz
23.141SgZ=106N=33L=0.0037747 mf=393141.59191 Hz
23.141SgZ=106N=34L=0.0075494 mf=196570.79596 Hz
23.141SgZ=106N=35L=0.0150989 mf=98285.39798 Hz
23.141SgZ=106N=36L=0.0301978 mf=49142.69899 Hz
23.141SgZ=106N=37L=0.0603955 mf=24571.34949 Hz
23.141SgZ=106N=38L=0.1207911 mf=12285.67475 Hz
23.141SgZ=106N=39L=0.2415822 mf=6142.83737 Hz
23.141SgZ=106N=40L=0.4831643 mf=3071.41869 Hz
23.141SgZ=106N=41L=0.9663287 mf=1535.70934 Hz
23.141SgZ=106N=42L=1.9326574 mf=767.85467 Hz
23.141SgZ=106N=43L=3.8653148 mf=383.92734 Hz
23.141SgZ=106N=44L=7.7306295 mf=191.96367 Hz
23.141SgZ=106N=45L=15.4612591 mf=95.98183 Hz
23.141SgZ=106N=46L=30.9225181 mf=47.99092 Hz
23.141SgZ=106N=47L=61.8450362 mf=23.99546 Hz
23.141SgZ=106N=48L=123.6900725 mf=11.99773 Hz
23.141SgZ=106N=49L=247.3801450 mf=5.99886 Hz
23.141SgZ=106N=50L=494.7602899 mf=2.99943 Hz
23.141SgZ=106N=51L=989.5205799 mf=1.49972 Hz
23.141SgZ=106N=52L=1979.0411597 mf=0.74986 Hz
23.141SgZ=106N=53L=3958.0823195 mf=0.37493 Hz
23.141SgZ=106N=54L=7916.1646390 mf=0.18746 Hz
23.141SgZ=106N=55L=15832.3292780 mf=0.09373 Hz
23.141SgZ=106N=56L=31664.6585559 mf=0.04687 Hz
23.141SgZ=106N=57L=63329.3171118 mf=0.02343 Hz
23.141BhZ=107N=17L=0.0000001 mf=25524133653.77938 Hz
23.141BhZ=107N=18L=0.0000001 mf=12762066826.88969 Hz
23.141BhZ=107N=19L=0.0000002 mf=6381033413.44485 Hz
23.141BhZ=107N=20L=0.0000005 mf=3190516706.72242 Hz
23.141BhZ=107N=21L=0.0000009 mf=1595258353.36121 Hz
23.141BhZ=107N=22L=0.0000019 mf=797629176.68061 Hz
23.141BhZ=107N=23L=0.0000037 mf=398814588.34030 Hz
23.141BhZ=107N=24L=0.0000074 mf=199407294.17015 Hz
23.141BhZ=107N=25L=0.0000149 mf=99703647.08508 Hz
23.141BhZ=107N=26L=0.0000298 mf=49851823.54254 Hz
23.141BhZ=107N=27L=0.0000595 mf=24925911.77127 Hz
23.141BhZ=107N=28L=0.0001191 mf=12462955.88563 Hz
23.141BhZ=107N=29L=0.0002381 mf=6231477.94282 Hz
23.141BhZ=107N=30L=0.0004763 mf=3115738.97141 Hz
23.141BhZ=107N=31L=0.0009526 mf=1557869.48570 Hz
23.141BhZ=107N=32L=0.0019052 mf=778934.74285 Hz
23.141BhZ=107N=33L=0.0038103 mf=389467.37143 Hz
23.141BhZ=107N=34L=0.0076207 mf=194733.68571 Hz
23.141BhZ=107N=35L=0.0152413 mf=97366.84286 Hz
23.141BhZ=107N=36L=0.0304827 mf=48683.42143 Hz
23.141BhZ=107N=37L=0.0609653 mf=24341.71071 Hz
23.141BhZ=107N=38L=0.1219306 mf=12170.85536 Hz
23.141BhZ=107N=39L=0.2438612 mf=6085.42768 Hz
23.141BhZ=107N=40L=0.4877225 mf=3042.71384 Hz
23.141BhZ=107N=41L=0.9754450 mf=1521.35692 Hz
23.141BhZ=107N=42L=1.9508900 mf=760.67846 Hz
23.141BhZ=107N=43L=3.9017800 mf=380.33923 Hz
23.141BhZ=107N=44L=7.8035600 mf=190.16961 Hz
23.141BhZ=107N=45L=15.6071200 mf=95.08481 Hz
23.141BhZ=107N=46L=31.2142400 mf=47.54240 Hz
23.141BhZ=107N=47L=62.4284800 mf=23.77120 Hz
23.141BhZ=107N=48L=124.8569600 mf=11.88560 Hz
23.141BhZ=107N=49L=249.7139199 mf=5.94280 Hz
23.141BhZ=107N=50L=499.4278398 mf=2.97140 Hz
23.141BhZ=107N=51L=998.8556797 mf=1.48570 Hz
23.141BhZ=107N=52L=1997.7113594 mf=0.74285 Hz
23.141BhZ=107N=53L=3995.4227187 mf=0.37143 Hz
23.141BhZ=107N=54L=7990.8454375 mf=0.18571 Hz
23.141BhZ=107N=55L=15981.6908749 mf=0.09286 Hz
23.141BhZ=107N=56L=31963.3817498 mf=0.04643 Hz
23.141BhZ=107N=57L=63926.7634997 mf=0.02321 Hz
23.141HsZ=108N=17L=0.0000001 mf=25287799082.91106 Hz
23.141HsZ=108N=18L=0.0000001 mf=12643899541.45553 Hz
23.141HsZ=108N=19L=0.0000002 mf=6321949770.72776 Hz
23.141HsZ=108N=20L=0.0000005 mf=3160974885.36388 Hz
23.141HsZ=108N=21L=0.0000009 mf=1580487442.68194 Hz
23.141HsZ=108N=22L=0.0000019 mf=790243721.34097 Hz
23.141HsZ=108N=23L=0.0000038 mf=395121860.67049 Hz
23.141HsZ=108N=24L=0.0000075 mf=197560930.33524 Hz
23.141HsZ=108N=25L=0.0000150 mf=98780465.16762 Hz
23.141HsZ=108N=26L=0.0000300 mf=49390232.58381 Hz
23.141HsZ=108N=27L=0.0000601 mf=24695116.29191 Hz
23.141HsZ=108N=28L=0.0001202 mf=12347558.14595 Hz
23.141HsZ=108N=29L=0.0002404 mf=6173779.07298 Hz
23.141HsZ=108N=30L=0.0004807 mf=3086889.53649 Hz
23.141HsZ=108N=31L=0.0009615 mf=1543444.76824 Hz
23.141HsZ=108N=32L=0.0019230 mf=771722.38412 Hz
23.141HsZ=108N=33L=0.0038459 mf=385861.19206 Hz
23.141HsZ=108N=34L=0.0076919 mf=192930.59603 Hz
23.141HsZ=108N=35L=0.0153838 mf=96465.29802 Hz
23.141HsZ=108N=36L=0.0307675 mf=48232.64901 Hz
23.141HsZ=108N=37L=0.0615351 mf=24116.32450 Hz
23.141HsZ=108N=38L=0.1230702 mf=12058.16225 Hz
23.141HsZ=108N=39L=0.2461403 mf=6029.08113 Hz
23.141HsZ=108N=40L=0.4922807 mf=3014.54056 Hz
23.141HsZ=108N=41L=0.9845613 mf=1507.27028 Hz
23.141HsZ=108N=42L=1.9691226 mf=753.63514 Hz
23.141HsZ=108N=43L=3.9382452 mf=376.81757 Hz
23.141HsZ=108N=44L=7.8764905 mf=188.40879 Hz
23.141HsZ=108N=45L=15.7529809 mf=94.20439 Hz
23.141HsZ=108N=46L=31.5059619 mf=47.10220 Hz
23.141HsZ=108N=47L=63.0119237 mf=23.55110 Hz
23.141HsZ=108N=48L=126.0238474 mf=11.77555 Hz
23.141HsZ=108N=49L=252.0476949 mf=5.88777 Hz
23.141HsZ=108N=50L=504.0953897 mf=2.94389 Hz
23.141HsZ=108N=51L=1008.1907795 mf=1.47194 Hz
23.141HsZ=108N=52L=2016.3815590 mf=0.73597 Hz
23.141HsZ=108N=53L=4032.7631180 mf=0.36799 Hz
23.141HsZ=108N=54L=8065.5262359 mf=0.18399 Hz
23.141HsZ=108N=55L=16131.0524719 mf=0.09200 Hz
23.141HsZ=108N=56L=32262.1049438 mf=0.04600 Hz
23.141HsZ=108N=57L=64524.2098875 mf=0.02300 Hz
23.141MtZ=109N=17L=0.0000001 mf=25055800926.18710 Hz
23.141MtZ=109N=18L=0.0000001 mf=12527900463.09355 Hz
23.141MtZ=109N=19L=0.0000002 mf=6263950231.54678 Hz
23.141MtZ=109N=20L=0.0000005 mf=3131975115.77339 Hz
23.141MtZ=109N=21L=0.0000009 mf=1565987557.88669 Hz
23.141MtZ=109N=22L=0.0000019 mf=782993778.94335 Hz
23.141MtZ=109N=23L=0.0000038 mf=391496889.47167 Hz
23.141MtZ=109N=24L=0.0000076 mf=195748444.73584 Hz
23.141MtZ=109N=25L=0.0000152 mf=97874222.36792 Hz
23.141MtZ=109N=26L=0.0000303 mf=48937111.18396 Hz
23.141MtZ=109N=27L=0.0000606 mf=24468555.59198 Hz
23.141MtZ=109N=28L=0.0001213 mf=12234277.79599 Hz
23.141MtZ=109N=29L=0.0002426 mf=6117138.89799 Hz
23.141MtZ=109N=30L=0.0004852 mf=3058569.44900 Hz
23.141MtZ=109N=31L=0.0009704 mf=1529284.72450 Hz
23.141MtZ=109N=32L=0.0019408 mf=764642.36225 Hz
23.141MtZ=109N=33L=0.0038816 mf=382321.18112 Hz
23.141MtZ=109N=34L=0.0077631 mf=191160.59056 Hz
23.141MtZ=109N=35L=0.0155262 mf=95580.29528 Hz
23.141MtZ=109N=36L=0.0310524 mf=47790.14764 Hz
23.141MtZ=109N=37L=0.0621049 mf=23895.07382 Hz
23.141MtZ=109N=38L=0.1242097 mf=11947.53691 Hz
23.141MtZ=109N=39L=0.2484194 mf=5973.76846 Hz
23.141MtZ=109N=40L=0.4968388 mf=2986.88423 Hz
23.141MtZ=109N=41L=0.9936776 mf=1493.44211 Hz
23.141MtZ=109N=42L=1.9873552 mf=746.72106 Hz
23.141MtZ=109N=43L=3.9747105 mf=373.36053 Hz
23.141MtZ=109N=44L=7.9494209 mf=186.68026 Hz
23.141MtZ=109N=45L=15.8988419 mf=93.34013 Hz
23.141MtZ=109N=46L=31.7976837 mf=46.67007 Hz
23.141MtZ=109N=47L=63.5953675 mf=23.33503 Hz
23.141MtZ=109N=48L=127.1907349 mf=11.66752 Hz
23.141MtZ=109N=49L=254.3814698 mf=5.83376 Hz
23.141MtZ=109N=50L=508.7629397 mf=2.91688 Hz
23.141MtZ=109N=51L=1017.5258793 mf=1.45844 Hz
23.141MtZ=109N=52L=2035.0517586 mf=0.72922 Hz
23.141MtZ=109N=53L=4070.1035172 mf=0.36461 Hz
23.141MtZ=109N=54L=8140.2070344 mf=0.18230 Hz
23.141MtZ=109N=55L=16280.4140688 mf=0.09115 Hz
23.141MtZ=109N=56L=32560.8281377 mf=0.04558 Hz
23.141MtZ=109N=57L=65121.6562754 mf=0.02279 Hz
23.141DsZ=110N=17L=0.0000001 mf=24828020917.76721 Hz
23.141DsZ=110N=18L=0.0000001 mf=12414010458.88361 Hz
23.141DsZ=110N=19L=0.0000002 mf=6207005229.44180 Hz
23.141DsZ=110N=20L=0.0000005 mf=3103502614.72090 Hz
23.141DsZ=110N=21L=0.0000010 mf=1551751307.36045 Hz
23.141DsZ=110N=22L=0.0000019 mf=775875653.68023 Hz
23.141DsZ=110N=23L=0.0000038 mf=387937826.84011 Hz
23.141DsZ=110N=24L=0.0000077 mf=193968913.42006 Hz
23.141DsZ=110N=25L=0.0000153 mf=96984456.71003 Hz
23.141DsZ=110N=26L=0.0000306 mf=48492228.35501 Hz
23.141DsZ=110N=27L=0.0000612 mf=24246114.17751 Hz
23.141DsZ=110N=28L=0.0001224 mf=12123057.08875 Hz
23.141DsZ=110N=29L=0.0002448 mf=6061528.54438 Hz
23.141DsZ=110N=30L=0.0004896 mf=3030764.27219 Hz
23.141DsZ=110N=31L=0.0009793 mf=1515382.13609 Hz
23.141DsZ=110N=32L=0.0019586 mf=757691.06805 Hz
23.141DsZ=110N=33L=0.0039172 mf=378845.53402 Hz
23.141DsZ=110N=34L=0.0078343 mf=189422.76701 Hz
23.141DsZ=110N=35L=0.0156687 mf=94711.38351 Hz
23.141DsZ=110N=36L=0.0313373 mf=47355.69175 Hz
23.141DsZ=110N=37L=0.0626746 mf=23677.84588 Hz
23.141DsZ=110N=38L=0.1253492 mf=11838.92294 Hz
23.141DsZ=110N=39L=0.2506985 mf=5919.46147 Hz
23.141DsZ=110N=40L=0.5013970 mf=2959.73073 Hz
23.141DsZ=110N=41L=1.0027939 mf=1479.86537 Hz
23.141DsZ=110N=42L=2.0055878 mf=739.93268 Hz
23.141DsZ=110N=43L=4.0111757 mf=369.96634 Hz
23.141DsZ=110N=44L=8.0223514 mf=184.98317 Hz
23.141DsZ=110N=45L=16.0447028 mf=92.49159 Hz
23.141DsZ=110N=46L=32.0894056 mf=46.24579 Hz
23.141DsZ=110N=47L=64.1788112 mf=23.12290 Hz
23.141DsZ=110N=48L=128.3576224 mf=11.56145 Hz
23.141DsZ=110N=49L=256.7152448 mf=5.78072 Hz
23.141DsZ=110N=50L=513.4304896 mf=2.89036 Hz
23.141DsZ=110N=51L=1026.8609791 mf=1.44518 Hz
23.141DsZ=110N=52L=2053.7219582 mf=0.72259 Hz
23.141DsZ=110N=53L=4107.4439165 mf=0.36130 Hz
23.141DsZ=110N=54L=8214.8878329 mf=0.18065 Hz
23.141DsZ=110N=55L=16429.7756658 mf=0.09032 Hz
23.141DsZ=110N=56L=32859.5513316 mf=0.04516 Hz
23.141DsZ=110N=57L=65719.1026632 mf=0.02258 Hz
23.141RgZ=111N=17L=0.0000001 mf=24604345053.64318 Hz
23.141RgZ=111N=18L=0.0000001 mf=12302172526.82159 Hz
23.141RgZ=111N=19L=0.0000002 mf=6151086263.41080 Hz
23.141RgZ=111N=20L=0.0000005 mf=3075543131.70540 Hz
23.141RgZ=111N=21L=0.0000010 mf=1537771565.85270 Hz
23.141RgZ=111N=22L=0.0000019 mf=768885782.92635 Hz
23.141RgZ=111N=23L=0.0000039 mf=384442891.46318 Hz
23.141RgZ=111N=24L=0.0000077 mf=192221445.73159 Hz
23.141RgZ=111N=25L=0.0000154 mf=96110722.86579 Hz
23.141RgZ=111N=26L=0.0000309 mf=48055361.43290 Hz
23.141RgZ=111N=27L=0.0000618 mf=24027680.71645 Hz
23.141RgZ=111N=28L=0.0001235 mf=12013840.35822 Hz
23.141RgZ=111N=29L=0.0002470 mf=6006920.17911 Hz
23.141RgZ=111N=30L=0.0004941 mf=3003460.08956 Hz
23.141RgZ=111N=31L=0.0009882 mf=1501730.04478 Hz
23.141RgZ=111N=32L=0.0019764 mf=750865.02239 Hz
23.141RgZ=111N=33L=0.0039528 mf=375432.51119 Hz
23.141RgZ=111N=34L=0.0079055 mf=187716.25560 Hz
23.141RgZ=111N=35L=0.0158111 mf=93858.12780 Hz
23.141RgZ=111N=36L=0.0316222 mf=46929.06390 Hz
23.141RgZ=111N=37L=0.0632444 mf=23464.53195 Hz
23.141RgZ=111N=38L=0.1264888 mf=11732.26597 Hz
23.141RgZ=111N=39L=0.2529776 mf=5866.13299 Hz
23.141RgZ=111N=40L=0.5059551 mf=2933.06649 Hz
23.141RgZ=111N=41L=1.0119102 mf=1466.53325 Hz
23.141RgZ=111N=42L=2.0238205 mf=733.26662 Hz
23.141RgZ=111N=43L=4.0476409 mf=366.63331 Hz
23.141RgZ=111N=44L=8.0952819 mf=183.31666 Hz
23.141RgZ=111N=45L=16.1905637 mf=91.65833 Hz
23.141RgZ=111N=46L=32.3811275 mf=45.82916 Hz
23.141RgZ=111N=47L=64.7622549 mf=22.91458 Hz
23.141RgZ=111N=48L=129.5245099 mf=11.45729 Hz
23.141RgZ=111N=49L=259.0490197 mf=5.72865 Hz
23.141RgZ=111N=50L=518.0980395 mf=2.86432 Hz
23.141RgZ=111N=51L=1036.1960789 mf=1.43216 Hz
23.141RgZ=111N=52L=2072.3921578 mf=0.71608 Hz
23.141RgZ=111N=53L=4144.7843157 mf=0.35804 Hz
23.141RgZ=111N=54L=8289.5686314 mf=0.17902 Hz
23.141RgZ=111N=55L=16579.1372628 mf=0.08951 Hz
23.141RgZ=111N=56L=33158.2745255 mf=0.04476 Hz
23.141RgZ=111N=57L=66316.5490511 mf=0.02238 Hz
23.141CnZ=112N=17L=0.0000001 mf=24384663401.37851 Hz
23.141CnZ=112N=18L=0.0000001 mf=12192331700.68926 Hz
23.141CnZ=112N=19L=0.0000002 mf=6096165850.34463 Hz
23.141CnZ=112N=20L=0.0000005 mf=3048082925.17231 Hz
23.141CnZ=112N=21L=0.0000010 mf=1524041462.58616 Hz
23.141CnZ=112N=22L=0.0000019 mf=762020731.29308 Hz
23.141CnZ=112N=23L=0.0000039 mf=381010365.64654 Hz
23.141CnZ=112N=24L=0.0000078 mf=190505182.82327 Hz
23.141CnZ=112N=25L=0.0000156 mf=95252591.41163 Hz
23.141CnZ=112N=26L=0.0000312 mf=47626295.70582 Hz
23.141CnZ=112N=27L=0.0000623 mf=23813147.85291 Hz
23.141CnZ=112N=28L=0.0001246 mf=11906573.92645 Hz
23.141CnZ=112N=29L=0.0002493 mf=5953286.96323 Hz
23.141CnZ=112N=30L=0.0004985 mf=2976643.48161 Hz
23.141CnZ=112N=31L=0.0009971 mf=1488321.74081 Hz
23.141CnZ=112N=32L=0.0019942 mf=744160.87040 Hz
23.141CnZ=112N=33L=0.0039884 mf=372080.43520 Hz
23.141CnZ=112N=34L=0.0079768 mf=186040.21760 Hz
23.141CnZ=112N=35L=0.0159535 mf=93020.10880 Hz
23.141CnZ=112N=36L=0.0319071 mf=46510.05440 Hz
23.141CnZ=112N=37L=0.0638142 mf=23255.02720 Hz
23.141CnZ=112N=38L=0.1276283 mf=11627.51360 Hz
23.141CnZ=112N=39L=0.2552566 mf=5813.75680 Hz
23.141CnZ=112N=40L=0.5105133 mf=2906.87840 Hz
23.141CnZ=112N=41L=1.0210265 mf=1453.43920 Hz
23.141CnZ=112N=42L=2.0420531 mf=726.71960 Hz
23.141CnZ=112N=43L=4.0841062 mf=363.35980 Hz
23.141CnZ=112N=44L=8.1682123 mf=181.67990 Hz
23.141CnZ=112N=45L=16.3364247 mf=90.83995 Hz
23.141CnZ=112N=46L=32.6728493 mf=45.41998 Hz
23.141CnZ=112N=47L=65.3456987 mf=22.70999 Hz
23.141CnZ=112N=48L=130.6913973 mf=11.35499 Hz
23.141CnZ=112N=49L=261.3827947 mf=5.67750 Hz
23.141CnZ=112N=50L=522.7655894 mf=2.83875 Hz
23.141CnZ=112N=51L=1045.5311787 mf=1.41937 Hz
23.141CnZ=112N=52L=2091.0623575 mf=0.70969 Hz
23.141CnZ=112N=53L=4182.1247149 mf=0.35484 Hz
23.141CnZ=112N=54L=8364.2494299 mf=0.17742 Hz
23.141CnZ=112N=55L=16728.4988597 mf=0.08871 Hz
23.141CnZ=112N=56L=33456.9977195 mf=0.04436 Hz
23.141CnZ=112N=57L=66913.9954389 mf=0.02218 Hz
23.141UutZ=113N=17L=0.0000001 mf=24168869919.95039 Hz
23.141UutZ=113N=18L=0.0000001 mf=12084434959.97519 Hz
23.141UutZ=113N=19L=0.0000002 mf=6042217479.98760 Hz
23.141UutZ=113N=20L=0.0000005 mf=3021108739.99380 Hz
23.141UutZ=113N=21L=0.0000010 mf=1510554369.99690 Hz
23.141UutZ=113N=22L=0.0000020 mf=755277184.99845 Hz
23.141UutZ=113N=23L=0.0000039 mf=377638592.49923 Hz
23.141UutZ=113N=24L=0.0000079 mf=188819296.24961 Hz
23.141UutZ=113N=25L=0.0000157 mf=94409648.12481 Hz
23.141UutZ=113N=26L=0.0000314 mf=47204824.06240 Hz
23.141UutZ=113N=27L=0.0000629 mf=23602412.03120 Hz
23.141UutZ=113N=28L=0.0001257 mf=11801206.01560 Hz
23.141UutZ=113N=29L=0.0002515 mf=5900603.00780 Hz
23.141UutZ=113N=30L=0.0005030 mf=2950301.50390 Hz
23.141UutZ=113N=31L=0.0010060 mf=1475150.75195 Hz
23.141UutZ=113N=32L=0.0020120 mf=737575.37598 Hz
23.141UutZ=113N=33L=0.0040240 mf=368787.68799 Hz
23.141UutZ=113N=34L=0.0080480 mf=184393.84399 Hz
23.141UutZ=113N=35L=0.0160960 mf=92196.92200 Hz
23.141UutZ=113N=36L=0.0321920 mf=46098.46100 Hz
23.141UutZ=113N=37L=0.0643839 mf=23049.23050 Hz
23.141UutZ=113N=38L=0.1287679 mf=11524.61525 Hz
23.141UutZ=113N=39L=0.2575357 mf=5762.30762 Hz
23.141UutZ=113N=40L=0.5150714 mf=2881.15381 Hz
23.141UutZ=113N=41L=1.0301429 mf=1440.57691 Hz
23.141UutZ=113N=42L=2.0602857 mf=720.28845 Hz
23.141UutZ=113N=43L=4.1205714 mf=360.14423 Hz
23.141UutZ=113N=44L=8.2411428 mf=180.07211 Hz
23.141UutZ=113N=45L=16.4822856 mf=90.03606 Hz
23.141UutZ=113N=46L=32.9645712 mf=45.01803 Hz
23.141UutZ=113N=47L=65.9291424 mf=22.50901 Hz
23.141UutZ=113N=48L=131.8582848 mf=11.25451 Hz
23.141UutZ=113N=49L=263.7165696 mf=5.62725 Hz
23.141UutZ=113N=50L=527.4331393 mf=2.81363 Hz
23.141UutZ=113N=51L=1054.8662785 mf=1.40681 Hz
23.141UutZ=113N=52L=2109.7325571 mf=0.70341 Hz
23.141UutZ=113N=53L=4219.4651142 mf=0.35170 Hz
23.141UutZ=113N=54L=8438.9302283 mf=0.17585 Hz
23.141UutZ=113N=55L=16877.8604567 mf=0.08793 Hz
23.141UutZ=113N=56L=33755.7209134 mf=0.04396 Hz
23.141UutZ=113N=57L=67511.4418268 mf=0.02198 Hz
23.141FlZ=114N=17L=0.0000001 mf=23956862289.07364 Hz
23.141FlZ=114N=18L=0.0000001 mf=11978431144.53682 Hz
23.141FlZ=114N=19L=0.0000002 mf=5989215572.26841 Hz
23.141FlZ=114N=20L=0.0000005 mf=2994607786.13420 Hz
23.141FlZ=114N=21L=0.0000010 mf=1497303893.06710 Hz
23.141FlZ=114N=22L=0.0000020 mf=748651946.53355 Hz
23.141FlZ=114N=23L=0.0000040 mf=374325973.26678 Hz
23.141FlZ=114N=24L=0.0000079 mf=187162986.63339 Hz
23.141FlZ=114N=25L=0.0000159 mf=93581493.31669 Hz
23.141FlZ=114N=26L=0.0000317 mf=46790746.65835 Hz
23.141FlZ=114N=27L=0.0000634 mf=23395373.32917 Hz
23.141FlZ=114N=28L=0.0001269 mf=11697686.66459 Hz
23.141FlZ=114N=29L=0.0002537 mf=5848843.33229 Hz
23.141FlZ=114N=30L=0.0005075 mf=2924421.66615 Hz
23.141FlZ=114N=31L=0.0010149 mf=1462210.83307 Hz
23.141FlZ=114N=32L=0.0020298 mf=731105.41654 Hz
23.141FlZ=114N=33L=0.0040596 mf=365552.70827 Hz
23.141FlZ=114N=34L=0.0081192 mf=182776.35413 Hz
23.141FlZ=114N=35L=0.0162384 mf=91388.17707 Hz
23.141FlZ=114N=36L=0.0324768 mf=45694.08853 Hz
23.141FlZ=114N=37L=0.0649537 mf=22847.04427 Hz
23.141FlZ=114N=38L=0.1299074 mf=11423.52213 Hz
23.141FlZ=114N=39L=0.2598148 mf=5711.76107 Hz
23.141FlZ=114N=40L=0.5196296 mf=2855.88053 Hz
23.141FlZ=114N=41L=1.0392592 mf=1427.94027 Hz
23.141FlZ=114N=42L=2.0785183 mf=713.97013 Hz
23.141FlZ=114N=43L=4.1570366 mf=356.98507 Hz
23.141FlZ=114N=44L=8.3140733 mf=178.49253 Hz
23.141FlZ=114N=45L=16.6281465 mf=89.24627 Hz
23.141FlZ=114N=46L=33.2562931 mf=44.62313 Hz
23.141FlZ=114N=47L=66.5125861 mf=22.31157 Hz
23.141FlZ=114N=48L=133.0251723 mf=11.15578 Hz
23.141FlZ=114N=49L=266.0503446 mf=5.57789 Hz
23.141FlZ=114N=50L=532.1006892 mf=2.78895 Hz
23.141FlZ=114N=51L=1064.2013784 mf=1.39447 Hz
23.141FlZ=114N=52L=2128.4027567 mf=0.69724 Hz
23.141FlZ=114N=53L=4256.8055134 mf=0.34862 Hz
23.141FlZ=114N=54L=8513.6110268 mf=0.17431 Hz
23.141FlZ=114N=55L=17027.2220537 mf=0.08715 Hz
23.141FlZ=114N=56L=34054.4441073 mf=0.04358 Hz
23.141FlZ=114N=57L=68108.8882146 mf=0.02179 Hz
23.141UupZ=115N=17L=0.0000001 mf=23748541747.42951 Hz
23.141UupZ=115N=18L=0.0000001 mf=11874270873.71476 Hz
23.141UupZ=115N=19L=0.0000002 mf=5937135436.85738 Hz
23.141UupZ=115N=20L=0.0000005 mf=2968567718.42869 Hz
23.141UupZ=115N=21L=0.0000010 mf=1484283859.21434 Hz
23.141UupZ=115N=22L=0.0000020 mf=742141929.60717 Hz
23.141UupZ=115N=23L=0.0000040 mf=371070964.80359 Hz
23.141UupZ=115N=24L=0.0000080 mf=185535482.40179 Hz
23.141UupZ=115N=25L=0.0000160 mf=92767741.20090 Hz
23.141UupZ=115N=26L=0.0000320 mf=46383870.60045 Hz
23.141UupZ=115N=27L=0.0000640 mf=23191935.30022 Hz
23.141UupZ=115N=28L=0.0001280 mf=11595967.65011 Hz
23.141UupZ=115N=29L=0.0002560 mf=5797983.82506 Hz
23.141UupZ=115N=30L=0.0005119 mf=2898991.91253 Hz
23.141UupZ=115N=31L=0.0010238 mf=1449495.95626 Hz
23.141UupZ=115N=32L=0.0020476 mf=724747.97813 Hz
23.141UupZ=115N=33L=0.0040952 mf=362373.98907 Hz
23.141UupZ=115N=34L=0.0081904 mf=181186.99453 Hz
23.141UupZ=115N=35L=0.0163809 mf=90593.49727 Hz
23.141UupZ=115N=36L=0.0327617 mf=45296.74863 Hz
23.141UupZ=115N=37L=0.0655235 mf=22648.37432 Hz
23.141UupZ=115N=38L=0.1310469 mf=11324.18716 Hz
23.141UupZ=115N=39L=0.2620939 mf=5662.09358 Hz
23.141UupZ=115N=40L=0.5241877 mf=2831.04679 Hz
23.141UupZ=115N=41L=1.0483755 mf=1415.52339 Hz
23.141UupZ=115N=42L=2.0967509 mf=707.76170 Hz
23.141UupZ=115N=43L=4.1935019 mf=353.88085 Hz
23.141UupZ=115N=44L=8.3870037 mf=176.94042 Hz
23.141UupZ=115N=45L=16.7740075 mf=88.47021 Hz
23.141UupZ=115N=46L=33.5480149 mf=44.23511 Hz
23.141UupZ=115N=47L=67.0960299 mf=22.11755 Hz
23.141UupZ=115N=48L=134.1920598 mf=11.05878 Hz
23.141UupZ=115N=49L=268.3841195 mf=5.52939 Hz
23.141UupZ=115N=50L=536.7682391 mf=2.76469 Hz
23.141UupZ=115N=51L=1073.5364782 mf=1.38235 Hz
23.141UupZ=115N=52L=2147.0729563 mf=0.69117 Hz
23.141UupZ=115N=53L=4294.1459127 mf=0.34559 Hz
23.141UupZ=115N=54L=8588.2918253 mf=0.17279 Hz
23.141UupZ=115N=55L=17176.5836506 mf=0.08640 Hz
23.141UupZ=115N=56L=34353.1673012 mf=0.04320 Hz
23.141UupZ=115N=57L=68706.3346025 mf=0.02160 Hz
23.141LvZ=116N=17L=0.0000001 mf=23543812939.26202 Hz
23.141LvZ=116N=18L=0.0000001 mf=11771906469.63101 Hz
23.141LvZ=116N=19L=0.0000003 mf=5885953234.81550 Hz
23.141LvZ=116N=20L=0.0000005 mf=2942976617.40775 Hz
23.141LvZ=116N=21L=0.0000010 mf=1471488308.70388 Hz
23.141LvZ=116N=22L=0.0000020 mf=735744154.35194 Hz
23.141LvZ=116N=23L=0.0000040 mf=367872077.17597 Hz
23.141LvZ=116N=24L=0.0000081 mf=183936038.58799 Hz
23.141LvZ=116N=25L=0.0000161 mf=91968019.29399 Hz
23.141LvZ=116N=26L=0.0000323 mf=45984009.64700 Hz
23.141LvZ=116N=27L=0.0000645 mf=22992004.82350 Hz
23.141LvZ=116N=28L=0.0001291 mf=11496002.41175 Hz
23.141LvZ=116N=29L=0.0002582 mf=5748001.20587 Hz
23.141LvZ=116N=30L=0.0005164 mf=2874000.60294 Hz
23.141LvZ=116N=31L=0.0010327 mf=1437000.30147 Hz
23.141LvZ=116N=32L=0.0020654 mf=718500.15073 Hz
23.141LvZ=116N=33L=0.0041308 mf=359250.07537 Hz
23.141LvZ=116N=34L=0.0082617 mf=179625.03768 Hz
23.141LvZ=116N=35L=0.0165233 mf=89812.51884 Hz
23.141LvZ=116N=36L=0.0330466 mf=44906.25942 Hz
23.141LvZ=116N=37L=0.0660932 mf=22453.12971 Hz
23.141LvZ=116N=38L=0.1321865 mf=11226.56486 Hz
23.141LvZ=116N=39L=0.2643729 mf=5613.28243 Hz
23.141LvZ=116N=40L=0.5287459 mf=2806.64121 Hz
23.141LvZ=116N=41L=1.0574918 mf=1403.32061 Hz
23.141LvZ=116N=42L=2.1149836 mf=701.66030 Hz
23.141LvZ=116N=43L=4.2299671 mf=350.83015 Hz
23.141LvZ=116N=44L=8.4599342 mf=175.41508 Hz
23.141LvZ=116N=45L=16.9198684 mf=87.70754 Hz
23.141LvZ=116N=46L=33.8397368 mf=43.85377 Hz
23.141LvZ=116N=47L=67.6794736 mf=21.92688 Hz
23.141LvZ=116N=48L=135.3589472 mf=10.96344 Hz
23.141LvZ=116N=49L=270.7178945 mf=5.48172 Hz
23.141LvZ=116N=50L=541.4357890 mf=2.74086 Hz
23.141LvZ=116N=51L=1082.8715780 mf=1.37043 Hz
23.141LvZ=116N=52L=2165.7431559 mf=0.68522 Hz
23.141LvZ=116N=53L=4331.4863119 mf=0.34261 Hz
23.141LvZ=116N=54L=8662.9726238 mf=0.17130 Hz
23.141LvZ=116N=55L=17325.9452476 mf=0.08565 Hz
23.141LvZ=116N=56L=34651.8904952 mf=0.04283 Hz
23.141LvZ=116N=57L=69303.7809903 mf=0.02141 Hz
23.141UusZ=117N=17L=0.0000001 mf=23342583768.84097 Hz
23.141UusZ=117N=18L=0.0000001 mf=11671291884.42049 Hz
23.141UusZ=117N=19L=0.0000003 mf=5835645942.21024 Hz
23.141UusZ=117N=20L=0.0000005 mf=2917822971.10512 Hz
23.141UusZ=117N=21L=0.0000010 mf=1458911485.55256 Hz
23.141UusZ=117N=22L=0.0000020 mf=729455742.77628 Hz
23.141UusZ=117N=23L=0.0000041 mf=364727871.38814 Hz
23.141UusZ=117N=24L=0.0000081 mf=182363935.69407 Hz
23.141UusZ=117N=25L=0.0000163 mf=91181967.84704 Hz
23.141UusZ=117N=26L=0.0000326 mf=45590983.92352 Hz
23.141UusZ=117N=27L=0.0000651 mf=22795491.96176 Hz
23.141UusZ=117N=28L=0.0001302 mf=11397745.98088 Hz
23.141UusZ=117N=29L=0.0002604 mf=5698872.99044 Hz
23.141UusZ=117N=30L=0.0005208 mf=2849436.49522 Hz
23.141UusZ=117N=31L=0.0010416 mf=1424718.24761 Hz
23.141UusZ=117N=32L=0.0020832 mf=712359.12380 Hz
23.141UusZ=117N=33L=0.0041664 mf=356179.56190 Hz
23.141UusZ=117N=34L=0.0083329 mf=178089.78095 Hz
23.141UusZ=117N=35L=0.0166658 mf=89044.89048 Hz
23.141UusZ=117N=36L=0.0333315 mf=44522.44524 Hz
23.141UusZ=117N=37L=0.0666630 mf=22261.22262 Hz
23.141UusZ=117N=38L=0.1333260 mf=11130.61131 Hz
23.141UusZ=117N=39L=0.2666520 mf=5565.30565 Hz
23.141UusZ=117N=40L=0.5333040 mf=2782.65283 Hz
23.141UusZ=117N=41L=1.0666081 mf=1391.32641 Hz
23.141UusZ=117N=42L=2.1332162 mf=695.66321 Hz
23.141UusZ=117N=43L=4.2664323 mf=347.83160 Hz
23.141UusZ=117N=44L=8.5328647 mf=173.91580 Hz
23.141UusZ=117N=45L=17.0657293 mf=86.95790 Hz
23.141UusZ=117N=46L=34.1314587 mf=43.47895 Hz
23.141UusZ=117N=47L=68.2629174 mf=21.73948 Hz
23.141UusZ=117N=48L=136.5258347 mf=10.86974 Hz
23.141UusZ=117N=49L=273.0516694 mf=5.43487 Hz
23.141UusZ=117N=50L=546.1033389 mf=2.71743 Hz
23.141UusZ=117N=51L=1092.2066778 mf=1.35872 Hz
23.141UusZ=117N=52L=2184.4133556 mf=0.67936 Hz
23.141UusZ=117N=53L=4368.8267111 mf=0.33968 Hz
23.141UusZ=117N=54L=8737.6534223 mf=0.16984 Hz
23.141UusZ=117N=55L=17475.3068445 mf=0.08492 Hz
23.141UusZ=117N=56L=34950.6136891 mf=0.04246 Hz
23.141UusZ=117N=57L=69901.2273782 mf=0.02123 Hz
23.141UuoZ=118N=17L=0.0000001 mf=23144765262.32537 Hz
23.141UuoZ=118N=18L=0.0000001 mf=11572382631.16269 Hz
23.141UuoZ=118N=19L=0.0000003 mf=5786191315.58134 Hz
23.141UuoZ=118N=20L=0.0000005 mf=2893095657.79067 Hz
23.141UuoZ=118N=21L=0.0000010 mf=1446547828.89534 Hz
23.141UuoZ=118N=22L=0.0000021 mf=723273914.44767 Hz
23.141UuoZ=118N=23L=0.0000041 mf=361636957.22383 Hz
23.141UuoZ=118N=24L=0.0000082 mf=180818478.61192 Hz
23.141UuoZ=118N=25L=0.0000164 mf=90409239.30596 Hz
23.141UuoZ=118N=26L=0.0000328 mf=45204619.65298 Hz
23.141UuoZ=118N=27L=0.0000657 mf=22602309.82649 Hz
23.141UuoZ=118N=28L=0.0001313 mf=11301154.91324 Hz
23.141UuoZ=118N=29L=0.0002626 mf=5650577.45662 Hz
23.141UuoZ=118N=30L=0.0005253 mf=2825288.72831 Hz
23.141UuoZ=118N=31L=0.0010505 mf=1412644.36416 Hz
23.141UuoZ=118N=32L=0.0021010 mf=706322.18208 Hz
23.141UuoZ=118N=33L=0.0042020 mf=353161.09104 Hz
23.141UuoZ=118N=34L=0.0084041 mf=176580.54552 Hz
23.141UuoZ=118N=35L=0.0168082 mf=88290.27276 Hz
23.141UuoZ=118N=36L=0.0336164 mf=44145.13638 Hz
23.141UuoZ=118N=37L=0.0672328 mf=22072.56819 Hz
23.141UuoZ=118N=38L=0.1344655 mf=11036.28409 Hz
23.141UuoZ=118N=39L=0.2689311 mf=5518.14205 Hz
23.141UuoZ=118N=40L=0.5378622 mf=2759.07102 Hz
23.141UuoZ=118N=41L=1.0757244 mf=1379.53551 Hz
23.141UuoZ=118N=42L=2.1514488 mf=689.76776 Hz
23.141UuoZ=118N=43L=4.3028976 mf=344.88388 Hz
23.141UuoZ=118N=44L=8.6057951 mf=172.44194 Hz
23.141UuoZ=118N=45L=17.2115903 mf=86.22097 Hz
23.141UuoZ=118N=46L=34.4231805 mf=43.11048 Hz
23.141UuoZ=118N=47L=68.8463611 mf=21.55524 Hz
23.141UuoZ=118N=48L=137.6927222 mf=10.77762 Hz
23.141UuoZ=118N=49L=275.3854444 mf=5.38881 Hz
23.141UuoZ=118N=50L=550.7708888 mf=2.69441 Hz
23.141UuoZ=118N=51L=1101.5417776 mf=1.34720 Hz
23.141UuoZ=118N=52L=2203.0835552 mf=0.67360 Hz
23.141UuoZ=118N=53L=4406.1671104 mf=0.33680 Hz
23.141UuoZ=118N=54L=8812.3342208 mf=0.16840 Hz
23.141UuoZ=118N=55L=17624.6684415 mf=0.08420 Hz
23.141UuoZ=118N=56L=35249.3368830 mf=0.04210 Hz
23.141UuoZ=118N=57L=70498.6737660 mf=0.02105 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de