Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
23.141HZ=1N=33L=0.00004 mf=8407046.151 MHzT=1.189478423319E-13 s
23.141HeZ=2N=33L=0.00007 mf=4203523.075 MHzT=2.378956846638E-13 s
23.141LiZ=3N=33L=0.00011 mf=2802348.717 MHzT=3.568435269957E-13 s
23.141BeZ=4N=33L=0.00014 mf=2101761.538 MHzT=4.757913693276E-13 s
23.141BZ=5N=33L=0.00018 mf=1681409.230 MHzT=5.947392116595E-13 s
23.141CZ=6N=33L=0.00021 mf=1401174.358 MHzT=7.136870539914E-13 s
23.141NZ=7N=33L=0.00025 mf=1201006.593 MHzT=8.326348963233E-13 s
23.141OZ=8N=33L=0.00029 mf=1050880.769 MHzT=9.515827386552E-13 s
23.141FZ=9N=33L=0.00032 mf=934116.239 MHzT=1.0705305809871E-12 s
23.141NeZ=10N=33L=0.00036 mf=840704.615 MHzT=1.189478423319E-12 s
23.141NaZ=11N=33L=0.00039 mf=764276.923 MHzT=1.3084262656509E-12 s
23.141MgZ=12N=33L=0.00043 mf=700587.179 MHzT=1.4273741079828E-12 s
23.141AlZ=13N=33L=0.00046 mf=646695.858 MHzT=1.5463219503147E-12 s
23.141SiZ=14N=33L=0.00050 mf=600503.296 MHzT=1.6652697926466E-12 s
23.141PZ=15N=33L=0.00053 mf=560469.743 MHzT=1.7842176349785E-12 s
23.141SZ=16N=33L=0.00057 mf=525440.384 MHzT=1.9031654773104E-12 s
23.141ClZ=17N=33L=0.00061 mf=494532.127 MHzT=2.0221133196423E-12 s
23.141ArZ=18N=33L=0.00064 mf=467058.119 MHzT=2.1410611619742E-12 s
23.141KZ=19N=33L=0.00068 mf=442476.113 MHzT=2.2600090043061E-12 s
23.141CaZ=20N=33L=0.00071 mf=420352.308 MHzT=2.378956846638E-12 s
23.141ScZ=21N=33L=0.00075 mf=400335.531 MHzT=2.4979046889699E-12 s
23.141TiZ=22N=33L=0.00078 mf=382138.461 MHzT=2.6168525313018E-12 s
23.141VZ=23N=33L=0.00082 mf=365523.746 MHzT=2.7358003736337E-12 s
23.141CrZ=24N=33L=0.00086 mf=350293.590 MHzT=2.8547482159656E-12 s
23.141MnZ=25N=33L=0.00089 mf=336281.846 MHzT=2.9736960582975E-12 s
23.141FeZ=26N=33L=0.00093 mf=323347.929 MHzT=3.0926439006294E-12 s
23.141CoZ=27N=33L=0.00096 mf=311372.080 MHzT=3.2115917429613E-12 s
23.141NiZ=28N=33L=0.00100 mf=300251.648 MHzT=3.3305395852932E-12 s
23.141CuZ=29N=33L=0.00103 mf=289898.143 MHzT=3.4494874276251E-12 s
23.141ZnZ=30N=33L=0.00107 mf=280234.872 MHzT=3.568435269957E-12 s
23.141GaZ=31N=33L=0.00111 mf=271195.037 MHzT=3.6873831122889E-12 s
23.141GeZ=32N=33L=0.00114 mf=262720.192 MHzT=3.8063309546208E-12 s
23.141AsZ=33N=33L=0.00118 mf=254758.974 MHzT=3.9252787969527E-12 s
23.141SeZ=34N=33L=0.00121 mf=247266.063 MHzT=4.0442266392846E-12 s
23.141BrZ=35N=33L=0.00125 mf=240201.319 MHzT=4.1631744816165E-12 s
23.141KrZ=36N=33L=0.00128 mf=233529.060 MHzT=4.2821223239484E-12 s
23.141RbZ=37N=33L=0.00132 mf=227217.464 MHzT=4.4010701662803E-12 s
23.141SrZ=38N=33L=0.00136 mf=221238.057 MHzT=4.5200180086122E-12 s
23.141YZ=39N=33L=0.00139 mf=215565.286 MHzT=4.6389658509441E-12 s
23.141ZrZ=40N=33L=0.00143 mf=210176.154 MHzT=4.757913693276E-12 s
23.141NbZ=41N=33L=0.00146 mf=205049.906 MHzT=4.8768615356079E-12 s
23.141MoZ=42N=33L=0.00150 mf=200167.765 MHzT=4.9958093779398E-12 s
23.141TcZ=43N=33L=0.00153 mf=195512.701 MHzT=5.1147572202717E-12 s
23.141RuZ=44N=33L=0.00157 mf=191069.231 MHzT=5.2337050626036E-12 s
23.141RhZ=45N=33L=0.00160 mf=186823.248 MHzT=5.3526529049355E-12 s
23.141PdZ=46N=33L=0.00164 mf=182761.873 MHzT=5.4716007472674E-12 s
23.141AgZ=47N=33L=0.00168 mf=178873.322 MHzT=5.5905485895993E-12 s
23.141CdZ=48N=33L=0.00171 mf=175146.795 MHzT=5.7094964319312E-12 s
23.141InZ=49N=33L=0.00175 mf=171572.370 MHzT=5.8284442742631E-12 s
23.141SnZ=50N=33L=0.00178 mf=168140.923 MHzT=5.947392116595E-12 s
23.141SbZ=51N=33L=0.00182 mf=164844.042 MHzT=6.0663399589269E-12 s
23.141TeZ=52N=33L=0.00185 mf=161673.964 MHzT=6.1852878012588E-12 s
23.141JZ=53N=33L=0.00189 mf=158623.512 MHzT=6.3042356435907E-12 s
23.141XeZ=54N=33L=0.00193 mf=155686.040 MHzT=6.4231834859226E-12 s
23.141CsZ=55N=33L=0.00196 mf=152855.385 MHzT=6.5421313282545E-12 s
23.141BaZ=56N=33L=0.00200 mf=150125.824 MHzT=6.6610791705864E-12 s
23.141LaZ=57N=33L=0.00203 mf=147492.038 MHzT=6.7800270129183E-12 s
23.141CeZ=58N=33L=0.00207 mf=144949.072 MHzT=6.8989748552502E-12 s
23.141PrZ=59N=33L=0.00210 mf=142492.308 MHzT=7.0179226975821E-12 s
23.141NdZ=60N=33L=0.00214 mf=140117.436 MHzT=7.136870539914E-12 s
23.141PmZ=61N=33L=0.00218 mf=137820.429 MHzT=7.2558183822459E-12 s
23.141SmZ=62N=33L=0.00221 mf=135597.519 MHzT=7.3747662245778E-12 s
23.141EuZ=63N=33L=0.00225 mf=133445.177 MHzT=7.4937140669097E-12 s
23.141GdZ=64N=33L=0.00228 mf=131360.096 MHzT=7.6126619092416E-12 s
23.141TbZ=65N=33L=0.00232 mf=129339.172 MHzT=7.7316097515735E-12 s
23.141DyZ=66N=33L=0.00235 mf=127379.487 MHzT=7.8505575939054E-12 s
23.141HoZ=67N=33L=0.00239 mf=125478.301 MHzT=7.9695054362373E-12 s
23.141ErZ=68N=33L=0.00242 mf=123633.032 MHzT=8.0884532785692E-12 s
23.141TmZ=69N=33L=0.00246 mf=121841.249 MHzT=8.2074011209011E-12 s
23.141YbZ=70N=33L=0.00250 mf=120100.659 MHzT=8.326348963233E-12 s
23.141LuZ=71N=33L=0.00253 mf=118409.101 MHzT=8.4452968055649E-12 s
23.141HfZ=72N=33L=0.00257 mf=116764.530 MHzT=8.5642446478968E-12 s
23.141TaZ=73N=33L=0.00260 mf=115165.016 MHzT=8.6831924902287E-12 s
23.141WZ=74N=33L=0.00264 mf=113608.732 MHzT=8.8021403325606E-12 s
23.141ReZ=75N=33L=0.00267 mf=112093.949 MHzT=8.9210881748925E-12 s
23.141OsZ=76N=33L=0.00271 mf=110619.028 MHzT=9.0400360172244E-12 s
23.141IrZ=77N=33L=0.00275 mf=109182.418 MHzT=9.1589838595563E-12 s
23.141PtZ=78N=33L=0.00278 mf=107782.643 MHzT=9.2779317018882E-12 s
23.141AuZ=79N=33L=0.00282 mf=106418.306 MHzT=9.3968795442201E-12 s
23.141HgZ=80N=33L=0.00285 mf=105088.077 MHzT=9.515827386552E-12 s
23.141TlZ=81N=33L=0.00289 mf=103790.693 MHzT=9.6347752288839E-12 s
23.141PbZ=82N=33L=0.00292 mf=102524.953 MHzT=9.7537230712158E-12 s
23.141BiZ=83N=33L=0.00296 mf=101289.713 MHzT=9.8726709135477E-12 s
23.141PoZ=84N=33L=0.00300 mf=100083.883 MHzT=9.9916187558796E-12 s
23.141AtZ=85N=33L=0.00303 mf=98906.425 MHzT=1.0110566598212E-11 s
23.141RnZ=86N=33L=0.00307 mf=97756.351 MHzT=1.0229514440543E-11 s
23.141FrZ=87N=33L=0.00310 mf=96632.714 MHzT=1.0348462282875E-11 s
23.141RaZ=88N=33L=0.00314 mf=95534.615 MHzT=1.0467410125207E-11 s
23.141AcZ=89N=33L=0.00317 mf=94461.193 MHzT=1.0586357967539E-11 s
23.141ThZ=90N=33L=0.00321 mf=93411.624 MHzT=1.0705305809871E-11 s
23.141PaZ=91N=33L=0.00325 mf=92385.123 MHzT=1.0824253652203E-11 s
23.141UZ=92N=33L=0.00328 mf=91380.936 MHzT=1.0943201494535E-11 s
23.141NpZ=93N=33L=0.00332 mf=90398.346 MHzT=1.1062149336867E-11 s
23.141PuZ=94N=33L=0.00335 mf=89436.661 MHzT=1.1181097179199E-11 s
23.141AmZ=95N=33L=0.00339 mf=88495.223 MHzT=1.1300045021531E-11 s
23.141CmZ=96N=33L=0.00342 mf=87573.397 MHzT=1.1418992863862E-11 s
23.141BkZ=97N=33L=0.00346 mf=86670.579 MHzT=1.1537940706194E-11 s
23.141CfZ=98N=33L=0.00349 mf=85786.185 MHzT=1.1656888548526E-11 s
23.141EsZ=99N=33L=0.00353 mf=84919.658 MHzT=1.1775836390858E-11 s
23.141FmZ=100N=33L=0.00357 mf=84070.462 MHzT=1.189478423319E-11 s
23.141MdZ=101N=33L=0.00360 mf=83238.081 MHzT=1.2013732075522E-11 s
23.141NoZ=102N=33L=0.00364 mf=82422.021 MHzT=1.2132679917854E-11 s
23.141LrZ=103N=33L=0.00367 mf=81621.807 MHzT=1.2251627760186E-11 s
23.141RfZ=104N=33L=0.00371 mf=80836.982 MHzT=1.2370575602518E-11 s
23.141DbZ=105N=33L=0.00374 mf=80067.106 MHzT=1.248952344485E-11 s
23.141SgZ=106N=33L=0.00378 mf=79311.756 MHzT=1.2608471287181E-11 s
23.141BhZ=107N=33L=0.00382 mf=78570.525 MHzT=1.2727419129513E-11 s
23.141HsZ=108N=33L=0.00385 mf=77843.020 MHzT=1.2846366971845E-11 s
23.141MtZ=109N=33L=0.00389 mf=77128.864 MHzT=1.2965314814177E-11 s
23.141DsZ=110N=33L=0.00392 mf=76427.692 MHzT=1.3084262656509E-11 s
23.141RgZ=111N=33L=0.00396 mf=75739.155 MHzT=1.3203210498841E-11 s
23.141CnZ=112N=33L=0.00399 mf=75062.912 MHzT=1.3322158341173E-11 s
23.141UutZ=113N=33L=0.00403 mf=74398.639 MHzT=1.3441106183505E-11 s
23.141FlZ=114N=33L=0.00407 mf=73746.019 MHzT=1.3560054025837E-11 s
23.141UupZ=115N=33L=0.00410 mf=73104.749 MHzT=1.3679001868169E-11 s
23.141LvZ=116N=33L=0.00414 mf=72474.536 MHzT=1.37979497105E-11 s
23.141UusZ=117N=33L=0.00417 mf=71855.095 MHzT=1.3916897552832E-11 s
23.141UuoZ=118N=33L=0.00421 mf=71246.154 MHzT=1.4035845395164E-11 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de